ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 3… Christus’un gelişinin ruhsal güneşi

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 3... Christus’un gelişinin ruhsal güneşi - Jesus Christus´un vahyi<= Genel bakışa geri dön

Flag Turkey-270x180px  ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 3… Christus’un gelişinin ruhsal güneşi

=> PDF

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 3… Christus’un gelişinin ruhsal güneşi
Jesus Christus´un vahyi
Almancadan Tercüme: Jasmin

Christus´un gelişi

 1. Ben, yeni keşiflerin insanların hayatını değiştirdiği bir zamanda, insanlıkla beraberim ve benim yanınızdaki varlığım, beni eskiden tanıdığınız gibi, ayni alçak gönüllülükle hissedilebilir.
 2. Tanrı’nın “sözü” ikinci kez insan olmadı, Christus, yeniden bir damın sefaleti içinde doğmadı. Hayır, çünkü bir vücudun Tanrı’nın kudretine tanıklık etmesine gerek kalmadı. Eğer insanlar o vücudun bu dünyaya ikinci kez gelmiş olan Tanrı olduğunu sanıyorlarsa, yanılıyorlar. Kendimi bir konuşucu yoluyla Üçüncü Devirde size bildiriyorum. Yanınızdaki varlığımın maddi bir biçimi olduğunu insanlar düşünmesin. Tanrı’nın yanınızda oluşu ruhen, evrensel ve sonsuzdur.
 3. Eğer insanların bu çağda başardıkları, adaletin, müsaade edilenin ve iyiliğin sınırları içinde olsaydı, size ikinci kez gelip konuşmama gerek kalmazdı. İnsanların bana sundukları eylemlerin hepsi iyi değil: çok suçları, haksızlıkları, yanlış yolları ve kötülükleri var. Ondan dolayı benim şefkatli sevgimin, onların kendilerini tamamen işlerine verdikleri anda, hangi görevleri unuttuklarını, her şeyi kime borçlu olduğunu ve olacaklarını hatırlatmak için, insanları uyandırması gerekiyordu.
 4. Kendisini materyalizme kaptırmış ve beni ruhtan ruha algılayamayan bir insanlığa sesimi işitebilmesi ve kendimi onlara bildirebilmem için, onların zekâ ve yeteneklerini kullanmam gerekiyordu.
 5. Size kendimi bildirmek için gökten “aşağıya” gelmemin açıklaması şudur: Ruhtan ruha Rabbiniz´le konuşmak için ruhunuzu O´na yükseltmekten aciz olduğunuz için, benim bir basamak aşağıya inmem gerekiyordu, yani henüz ulaşamadığınız ruhsal ve tanrısal düzeyden aşağıya. Sizin beyninizdeki Tanrı’nın ilhamını fiziki sözlere çeviren zekâ organınızı kullanmak zorundaydım.
 6. İnsanların geniş bilgiye ihtiyacı vardır ve insanlara gelip bilgeliğini emanet eden Tanrı’dır. Kendimi size kısa bir süre bildirmem için konuşucularımın zekâ organı yoluyla seçtiğim yöntem size değerli gelmiyorsa, size doğrusunu söylüyorum ki, onlar yoluyla verilen mesajlarım çok büyük olacak. İnsanlara verdiğim mesajların şatafatlı ve merasimle olmasını tercih ederdiniz. O sizi çok etkilerdi, ama aslında ruhi açıdan bakacak olursak, o tür bildiri gerçek ışıktan mahrum ve kurumlu bir bildiri olurdu.
 7. Yıldırımlar ve fırtınalarla da kudretimi size hissettirebilirdim; elbette o zaman insanların Tanrı’nın varlığının yanlarına geldiğini kabul etmek ne kadar çok kolay olurdu! Tabii ki, korkunun ve anlayamadığınız bir şeyin tasavvur korkusu da kalbinize geri gelmez miydi sanıyorsunuz? Baba´ya olan her sevgi duygusunun O´nun adaletinden korkuya dönüşeceğini sanmaz mıydınız? Tanrı her şeye egemen güç olmasına rağmen, bu güçle sizi yenmeyeceğini ve size bir şeyi zorla kabul ettirmeyeceğini bilesiniz. Daha ziyade O´nun kullandığı tek güç sevgidir.
 8. Bugün evrene konuşan Tanrı’nın Ruhu´dur. Eski devirlerde farkına varmadığınız her şeye ışık getiren o ruhtur. O bütün insanlar için yeni bir günün seher vaktidir, çünkü O sizi yanlış korkulardan kurtaracak, ruhunuzu ve aklınızı özgürlüğe kavuşturmak için şüphelerinizi yok edecek.
 9. Size söylüyorum: Talimatlarımın temelini ve kanunlarımın adaletini kavradıktan sonra, tasavvurunuzun size koyduğu ve engel olduğu ve sizin daha az hakikate ulaşmanızı sağlayan sınırları da tanıyacaksınız.
 10. İcat ve keşif etmenize engel olan artık ceza korkusu olmayacak. Sadece kavraması güç olan şeyleri tanımak istiyorsanız, vicdanınız size o yolu yasak edecek, çünkü bilmelisiniz ki, insanlara hakikatin hepsini öğrenmesi verilmedi ve ona uygun olan hakikatin sadece bir kısmını kavraması yeter.
 11. Halk: Gelişim savaşlar ve tabiat faciaları, bulaşıcı hastalıklar ve kargaşalıklar esnasında olacağı önceden bildirildiyse, o faciaları size getirdiğim için gerçekleştiğini düşünmeyin, çünkü benim yanınızda varlığım o kriz saatinde insanlığa yardımcı olduğu içindir.
 12. Benim ikinci gelişim hakkında söylenenlerin işte şimdi gerçeklemesi buradadır. Yeni bir insanlığa yol açmak için, dünya ölümle can çekişirken ve ölüm hırıltısıyla yeryüzü sarsılıp yerinden oynarken, insanlara geliyorum. Ondan dolayı “Üçüncü Devirdeki” Tanrı’nın çağrısı, sevgi çağrısıdır ki, o adaleti, kardeşliği, barış içeren ve ona ilham getiren bir sevginin çağrısıdır.
 13. Christus´un sözleri eskiden O´nun elçilerinde ve O´nun izinden giden halkta filizlenmiş ve tohumu büyümeye başlamıştı. Christus´un öğretisi her tarafa yayılıp onun anlamı bütün dünyada kök saldı. Bugünkü bu öğreti de dünyaya yayılıp onu hissedip ve anlamaya muktedir olan insanlar tarafından kabul edilecektir (296, 17 – 27,35).

Bütün gözler beni görecek

 1. Jesus elçilerine: “Sizden çok kısa süre ayrı kalacağım, geri geleceğim” demişti. Sonra onlara Usta’nın “bulutun üstünde”, çevresinde meleklerle ve ışık ışınlarıyla yeryüzüne geleceği bildirildi.
 2. Şimdi ben buradayım “bulutun üstünde”, kendilerini benim Tanrılığımın elçisi olan ve kendilerini iyi kılavuz olarak size bildiren ruhsal yaratıklar etrafımdadır. Işık ışınları ise size yeni vahyimi getiren ve her zekâyı bilgelikle dolduran benim sözümdür.
 3. Görmeden inananlara ne mutlu! Çünkü onlar benim varlığımı yanlarında hissedenlerdir (142, 50 – 52).
 4. İnsanlar, ruhları sayesinde hakikati keşfedecekler, herkes benim varlığımı yanlarında hissedecek, çünkü ben eski zamanda, zamanı geldiği zaman, her gözün beni göreceğini söyledim.
 5. Şimdi içinde yaşadığınız bu zaman, benim sözüm ve eski zamanların peygamberleri tarafından bildirilen ve bütün insanların beni duyguları ve ruhlarının kabiliyeti sayesinde göreceği zamandır.
 6. Beni gördüklerini söyleyebilmeleri için beni sınırlı bir insan olarak görmelerine gerek yoktur. Daha ziyade beni gördüklerini hakikate uygun şekilde söyleyebilmeleri için onların ruhlarının beni hissetmesi, akıllarıyla beni algılamaları yeterlidir.
 7. Sevgi, inanç ve zekâ gözlerinize kıyasla daha ileriye sonsuza dek bakabilirler. Ondan dolayı size söylüyorum ki, yanınızdaki varlığımı insancıl bir şekilde ve herhangi bir sembol figürü yoluyla sınırlandırıp beni görmenizi sağlamama gerek yoktur.
 8. “İkinci Devirde” beni görenlerin ve benim izimden gidenlerin büyük bir kısmı benim kim olduğumu bilmiyordu. Benim insan olarak doğduğumu bile bilmeyen birçokları ise beni ruhen gördüler ve ışığımda beni fark edip inançlarından dolayı onların yanında oluşuma sevindiler.
 9. Gözlerinizi açın ve imanınız sayesinde ışığın çocukları olduğunuzu ispat edin. Hepinizin beni görmesi mümkündür, ama imanınızın olması kaçınılmazdır (340, 45 – 51).
 10. Size söylüyorum: Eğer insanlık sevgisizliğinden, adaletten ve iyilikten uzaklaşmasından dolayı daha çok bana karşı olursa, ona kendi görkeminin yolunda görüneceğim – tıpkı Saulus´a göründüğüm gibi – ve benim sesimi duymasını sağlayacağım.
 11. O zaman onlardan kaç kişinin – farkında olmadan – bana zulüm edenlerin kendileri değişmiş ve aydınlanmis olarak iyilik, sevgi ve adaletin yolunda izimden gitmek için harekete geçtiklerini göreceksiniz.
 12. Onlara şunu söyleyeceğim: Dur yolcu ve kristal gibi suyun kaynağından iç! Sizin üstünüze yüklediğim ağır hayat yolu gezisinden dinlenin. Benimle dertlerinizi güvenle paylaşın. Bakışımın ruhunuzun derinliklerine kadar girmesine izin verin, çünkü size lütuf yağdırmak ve sizi teselli etmek istiyorum ( 82,46).
 13. Sevgim sizin en hassas tellerinizi titretecek. Göksel konseri duymanızı mümkün kılan sizin vicdanınızla ahenk içinde olacak. Birçoklarınız beni tatlı Jesus görünümünde göreceksiniz.
 14. Beni Jesus´un vücudu şeklinde görmenizin mükemmel bir yöntem olmadığına işaret etmek zorundayım. Ben size geçmiş zamanlarda: “Herkes beni görecek” dediysem, hepinizin hakikati kavrayacağını söylemek istedim. Her insan ruhunun gelişme seviyesine göre kendimi sınırlandıracağımı( yani o insanın beni kavrayabileceği seviyeye ineceğimi) buna rağmen söylemeliyim. Ama mükemmellik merdiveninin basamaklarında yukarıya çıkarsanız, beni bütün görkemimle göreceksiniz.
 15. Şimdi beni belli bir şekilde tasavvur etmeye çalışmayın. Şunu göz önünde tutun: Eğer ruhunuz, o sınırlı olmasına rağmen, esans ise, ne başlangıcı, ne de sonu olan Rab´bin Evrensel Ruh´u hangi şekilde olabilir? Kavranması mümkün olmayan şeyleri Tanrı’nın bilgelik kitabinin içinde bırakın (314, 69 – 70).
 16. ‘İkinci Devirdeki’ sözlerimde size yeniden geleceğimi ve ruhsal meleklerim benimle gökten aşağıya ineceğini bildirdim. Ama insanlık benim sözlerimin anlamını kavramadı ve doğru yorumlamadı.
 17. Ondan dolayı her din birliği beni aralarında bekliyorlar. Ondan dolayıdır ki, beni ölüme mahkûm edilmiş fiziki gözleriyle görmeyi bekliyorlar. Elbette beni böyle bekleyenlerle bir zamanlar Jesus´un Mesih olduğunu inkâr edip O´nu hayalci sananlarl tıpatıp aynıdır.
 18. Bugün siz, elçilerime söylüyorum: Beni bütün görkemimle göreceğiniz an gelecek. O zamanda dünya ve orada yaşayanlar (günahtan) arıtılmış olacaklar ve vasıf ve ruhun güzelliği tamir edilmiş olacak. Bütün acılar yok olacak ve her şey saadet olacak ve sizin için sonsuz bir “gün” olacak. Bu mucizeleri görmek istemiyor musunuz? Çocuklarınızın benim ruhumla konuşmasını ve günahsız bir dünya kurabilmelerini istemiyor musunuz (181, 74,81)?
 19. Eğer insanlık “Birinci ve İkinci Devirde” bildirilen kehanetleri kavramayı becerebilseydi, o kehanetlerin gerçekleşmesi karşısında şaşkın olmazdı. Ayni şey, “İkinci Devirde”, Mesih bu dünyada doğduğu zaman, şimdi olduğu gibi size ruhen gelişimle olmuştu.
 20. Size verdiğim talimatlarımın iki devirde de anlamı aynıdır. Bu talimatlar, sizi bu hayatı sevgi dolu bir hayat haline getirip – geçici bir yurt (bu dünya) olsa da – insanların birbirini kardeş olarak gördüğü ve davrandığı ve de gerçek kardeşliğin sıcaklığını birbirlerine verdiği bir yer yapmanıza hazırlar.
 21. Ruhunuzu da bu dünyadan göçtükten sonra, Rab´bin size hazırladığı o dünyalara ve evlere hazırlayın. Dileğim, oraya ulaştığınızda kendinizi yabancı hissetmemenizdir. Bundan daha ziyade ruhen gelişmeniz ve içten kavradıklarınızın sizin görmenizi sağlamasıdır. Orada gördüklerinizi – sanki önceden oraya gitmiş gibi bulmanızdır. Eğer hemen bu dünyada Tanrı’nın Ruhu´yla dua yoluyla bağlantı kurarsanız, onda çok hakikat gizli olacak.
 22. Ben kalbinizin kapısını çalan gezginim. Kapınızı çalıyorum ve siz kimin çaldığını bilmiyorsunuz; kapıyı açıyorsunuz ve beni tanıyamıyorsunuz. Ben bir köye gelen ve onu orada tanıyan hiç kimsesi olmayan gezgin gibiyim ve yabancı bir ülkeye giden ve dili anlaşılmayan bir yabancı gibiyim. Aranızda kendimi öyle hissediyorum. Ne zaman yanınızda varlığımı hissedeceksiniz? Ey insanlar, ne zaman beni tanıyacaksınız, tıpkı o zamanlarda Yusuf´un Mısır’da kardeşleri tarafından tanınması gibi (90,1)?