ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 6… Yaşamın Büyük Kitabı

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 6... Yaşamın Büyük Kitabı

<= Genel bakışa geri dön

Flag Turkey-270x180px  Bölüm 6… Yaşamın Büyük Kitabı

=> PDF

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 6… Yaşamın Büyük Kitabı
Jesus Christus´un vahyi
Almancadan tercüme: Jasmin

Sevginin, Hakikatin ve Tanrı’nın Bilgeliğinin Kitabi
Rab şöyle konuşuyor.

 1. Benim sözlerimin kitabı Tanrı’nın gerçek sevgisinin kitabıdır; o kitapta değişmez hakikati bulacaksınız. Çekinmeden alın, kendinizi ilerletmede ve sonsuzlukta barışa kavuşmaya yardımcı olan bilgeliği onda bulacaksınız. Onun anlamını değiştirenler veya sahteleştirenler suç işlemiş olacak ve onun bir tek kelimesini hariç bırakanlar veya benim mükemmel öğretimle ahenk içinde olmayan bir kelime ilave edenler kanunumu ağır şekilde çiğnemiş olacaklar.
 2. Bu sözü orijinal temizlikte muhafaza edin, çünkü o insanlığa bırakacağım en güzel hediyedir. Talimatlarımı yazın ve onları çevrenizdeki insanlara bildirin, onları sadakatle muhafaza edin, çünkü bu mirastan sorumlusunuz.
 3. Yarın insanlar, o vahyimin öğretisinin ışığıyla hakikatin yolunda onlara kılavuzluk edecek vahyimin özünü orada bulacaklar.
 4. Bu yazılar anne-babalardan çocuklara suları bitip tükenmeden fışkıran ve kalpten kalbe giden diri suyun kaynağı olarak miras kalacak. Tanrı’nın size yıllar boyunca yolladığı vahiyleri açıklayacak olan Büyük Yaşam Kitabı´nı, ruhta gelişme kitabini inceleyin.
 5. Bütün bilgilerin orijinal hakikatinin açığa çıkacağını vaat etmedim mi? Şimdi size bildirilen o zaman geldi.
 6. Gerçekte size söylüyorum: Her kim benim talimatlarım hakkında derin derin düşünürse ve bilgisini arttırmak için gerçek hasretle anlamaya çalışırsa, ruhunu ışığa kavuşturacak ve beni yanında hissedecek.
 7. Eskilerin ve bugünün efsaneleri çökecek; alelade ve yanlış olan her şey yıkılacak, çünkü mükemmel olmayan şeylerle kendinizi artık besleyemeyeceğiniz zaman gelecek. O zaman ruh hakikati aramak için yola koyulacak ki, o hakikat ona tek besin olarak hizmet etsin.
 8. İnsanlık, bu talimatlarımda şimdiye dek ruhen gelişmemiş oldukları için anlayamadıkları vahiylerimin özünü keşfedecekler. Eski zamanlardan beri size elçilerim, habercilerim ve “tercümanlarım” yoluyla onu size emanet ettim, ama o size ondan efsane ve gelenek yapmanıza yaradı. Eğer yüzyıllar boyu süren şaşkınlık ve acılara uzak durmak istiyorsanız, bu öğretimi saygı ve sevgiyle iyice düşünün ve inceleyin. Fakat düşünün, eğer bu kitaba sahip olmakla yetinirseniz, görevinizi yerine getirmeyeceksiniz. Hayır, gerçekten elçilerim olmak istiyorsanız, o sizi uyandırsın ve eğitsin. Size gösterdiğim sevgi ve yardımseverliğin örneğiyle öğretin. (20, 1 – 8)
 9. Benim talimatlarımın kitabı, size bu devirde insan zekâsı yoluyla dikte ettiğim öğretileri içerir. İnsanların sonuçta Üçüncü Antlaşma olarak kabul edecekleri bu kitapla Tanrı’nın davasını savunun.
 10. İnsanlık sadece “Birinci Devrin” kanununu ve Birinci ve İkinci Antlaşma’mda yazılı olanları biliyor, fakat Üçüncü Antlaşma onları birleştirecek ve insanların hazırlık ve anlayış kıtlığından dolayı sahteleştirdiklerini düzeltecek. İnsanlık, ruhi gelişmeye götürecek olan her sözümü kavrayarak, tek ideal, tek hakikat ve tek ve ayni ışık olarak keşfetmek için mesajlarımı incelemek zorunda kalacak. (348, 26)
 11. Size bilim adamlarının öğretemediği şeyleri vahiy ediyorum, çünkü onlar onu bilmiyorlar. Onlar dünyevi büyüklüleri içinde uyudular ve bilgeliğimin arzusuyla bana yaklaşmadılar.
 12. Çeşitli tarikat ve dinlerde ruhi bilgiyi öğretmeleri gereken din adamlarının kalpleri kapalı ki, o ruhi bilgi ruhun zenginliğidir.
 13. Eski zamanlarda insanlığa miras bıraktığım kanun ve öğretilerimin gizlendiğini ve onların yerine ritüeller, yüzeysel tapınma ve adetler koyulduğunu gördüm.
 14. Fakat siz, bu sözlerin anlamı İsrail´e Sina Dağı’nda verilen ve insanların “İkinci Devirde” Jesus´un ağzından duydukları sözlerle ayni olduğunu derinden anlayanlar, Tanrı sevgisi ve iyi eylemlerle Tanrı’nın kanununu aptalca adetlerden – zaten ruhun gelişmesine faydası olmayan – ötürü unutmaması gerektiğini öğretin. (93, 10 – 13)
 15. Size habercilerimin isimlerini hatırlattım ki, onlar yoluyla mesajlar, teklifler, kehanetler ve öğretiler aldınız.
 16. Böylece bütün geçmişteki talimatlarımı bir tek talimatta birleştirdim.
 17. Spiritüalizm, üç Antlaşma’nın bir tek ruhi kitapta birleştiği mirastır. (265, 62 – 64)
 18. Ruhi öğreti, ruhi olan şeyleri vah yettiği için, insanlara taslak olarak çizilen yoldur ki, bu yolla onu yaratan Tanrı’yı tanısın, O´na hizmet etsin ve O´nu sevsin. O insanlara tanrısal Baba’sını çevresindeki insanları sevmekle sevmeyi öğreten “kitaptır”. Spiritüalizm iyiliği, ruhi temizliği ve mükemmelliği buyuran kanundur.
 19. Bu kanuna uyma zorunluğu herkes için geçerlidir; fakat o kanun hiç kimseyi o kanuna uymaya zorlamaz ve yargı gününde onun mücadelesi ve bütün hak ettiği eylemleri hesaba katılabilmesi için, her insan ruhu irade özgürlüğüne sahiptir.
 20. Bu öğretinin Tanrı’nın sevgisinin baştan sona kadar bütün çocuklarını aydınlatan ve onlara sıcaklık vermiş olan alev olduğunu bilin. (236, 20 – 22)

Ruh öğretisi ve Jesus´un öğretisi arasındaki bağlantı

 1. Ruh öğretisi teori değildir, o hem insan yaşamı için, hem de ruhi yaşam için pratik talimattır. Bundan daha kapsamlı ve mükemmel bir talimat yoktur. O size dünyaya gelmeden önce bile eşlik eder, bu dünyada bütün gün boyunca peşinizden gelir ve bu dünyaya gelmeden önceki yurdunuza geri dönmeden önce ruhunuzla birleşir.
 2. İbadetlerinizden bütün seremoni, ritüel ve adetleri kaldıran ben olmayacağım – o, ruhi gelişme yolunu aydınlatan daha büyük bir ışığın gereksinimi karşısında kendiliğinden eski tasavvurlarını aşan insan ruhu olacak. Yakında insan Tanrı’ya sunabileceği tek şeyin sevgi eylemi olduğunu anlayacak, çünkü sevgi iyilik, merhamet bilgelik ve adalet demektir.
 3. Spiritüalizm Christus´un beyan ettiği hiçbir sözü silmez. Eğer o öyle olmasaydı, kendisine o adı vermezdi, çünkü o zaman hakikate karşı bir tutum almış olurdu. Bu söz nasıl ona zıt olabilir, çünkü onu konuşan Usta’nın kendisidir. Eğer bu öğretinin anlamını gerçekten kavrasaydınız, bugünkü sözümün geçmişte söylediklerimin açıklaması ve aydınlatması olduğunu anlardınız. Ondan dolayı bugünün ve geleceğin insanlığı eski nesillerden daha çok anlamaya muktedirdir ve ondan dolayı kanunu daha temiz, daha yüksek ve dürüst şekilde yerine getirebilecektir.
 4. Çevrenizdeki insanları kendi dinlerinin kurallarını yerine getirirken iyice gözetlerseniz, onların eskiden ibadetlerinin özdeğini şimdi gönülsüz bir ibadet olarak saydıklarını göreceksiniz. Bunun nedeni ruhun kendiliğinden uyanması ve onu besin verebilen şeyleri istemesidir. Ondan dolayı insanlığın baştan savma ibadet usullerinin kaybolması belirlendiğini size söylüyorum. (283, 27 – 30)
 5. Bu mütevazı ve gösterişsiz, ama Tanrı’nın ışığıyla dolu kitapta insanlar şüphelerinin bütün açıklamasını bulacaklar. Onlar orada geçmişte sadece bir kısmı vahiy edilen talimatların tamamlamasını bulacaklar ve eski yazılarda anlamı gizli kalmış bilgileri açık ve seçik şekilde yorumlama yolunu bulacaklar.
 6. Her kim bu ruhi mesajları aldıktan sonra, içindeki hakikatten emin olursa ve duyularının, putperestliğinin ve fanatizminin arzularına karşı kalbini bütün bu pisliklerden temizlemek için, savaşmaya kalkarsa, o kişi ruhunu özgürlüğe kavuşturacak ve ruhuna sevinç ve barış hediye edecek, çünkü o şimdi ölümden sonra onu bekleyen sonsuzluğa ulaşmak için mücadele edebilecek. Ama baştan savma geleneksel ibadetlerine devam edenler ve bu dünyalık şeyleri seven ve ruhun gelişmesine inanmaya diretenler, size doğrusunu söyleyeyim, onlar geride kalacaklar ve ruhen geri kalmışlıklarını ve bilgisizliklerinin farkına vardıklarında, gözyaşları dökecekler. (305, 4 – 5)

Yeni sözlerimden dolayı münakaşalar

 1. Eğer öğretim size çok acayip görünüyorsa, beni bilmenize rağmen, hiç böyle sözleri duymadığınızı sanıyorsanız, hayretinizin size eskiden vahiy ettiklerimin özünü keşfetmede ihmallerinizin sonucu olduğunu söylüyorum. Bu nedenden dolayı bu öğreti, aslında bu ışık hep yaşantısında olmuş olmasına rağmen, size yabancı ve yeni gelebilir. (336, 36)
 2. Benim öğretim bu devirde “İkinci Devirde” olduğu gibi, insanlığı sarsacak. İkiyüzlüler dürüstlükle münakasa etmek zorunda kalacaklar. Sahtekârlığın maskesi düşecek ve hakikat parlayacak. Hakikat bu dünyayı kapsayan yalanı yenecek.
 3. İnsanlık, hakikati ve mantıklı şeyleri kavramaya ve tanımaya muktedir olacak, fakat onun inanmasına zorlanan her şeyi anlamasa bile, reddedecek. Ondan dolayı benim öğretim, insanların ihtiyacı olan ışık saçtığı için, yayılacak. Size*) bu eserin büyük bir kısmının çevrenizdeki insanlara başlangıç ve hedefini bildirmeniz size düşecek. (237, 28 – 29)

*) Eskiden: Meksika´daki dinleyiciler…

 1. İnsanlık sözlerime, hakikatime susuz. İnsanlar akılları için ışık arzu ediyorlar, adalet diye bağırıyorlar ve teselli bekliyorlar. Bu kritik bir zamandır. Size doğrusunu söyleyeyim, yüzyıllardan beri hakikat sayılan birçok düşünceler, teoriler ve doktrinler yerlere çarpılacak ve yanlış olarak reddedilecekler. Fanatizm ve putperestlik en çok önyargılı ve ona bağlı olanlar tarafından savaşılıp yok edilecek. Tanrı’nın talimatları anlaşılacak onun ışığı, içeriği ve karakteri kavranılacak ve hissedilecek.
 2. Sınav zamanından sonra, büyük şaşkınlıklar yaşayacak olan bilim adalarının ruhları aydınlanacak ve onlar ruhlarının sesini duyacaklar ve hayalini bile etmedikleri şeyleri keşfedecekler.
 3. Size yeniden söylüyorum: Nöbet tutun! Çünkü inançlar ve doktrinler, dinler ve bilimler arasındaki münakaşa zamanında insanların çoğu kitapların öğrettiği bilgilerin benim yeni elçilerimi yenebilmek işin sizin yanınızda kitap olmadığını bile bile, onların silahı olacağı düşüncesinde olacaklar. (150, 11 – 13)
 4. Elçilerim, size büyük kiliselerle ve küçük tarikatlarla karşı karşıya geleceğinizi söyledim, ama ne ondan, ne de öbüründen korkun. Size emanet ettiğim hakikat bellidir, size öğrettiğim söz, dıştan bakılınca açık ve basittir, ama anlamı sonsuza kadar derindir ve onlar savaşıp kazanacağınız güçlü silahlardır.
 5. Fakat size söylüyorum: Bu dünyada materyalizm dolu ve imansız bir millet güçlenip size kendinize İsrail adını verme hakkınızı reddedecek. Bu Mesih´in ikinci gelişini gördüğünüzün şahitliğini inkâr etmek için olacak ve o millet de Yahudi milleti olacak. O milletin o olacağını düşündünüz mü? O millet, onlara adaleti getiren ve onları diğer milletlerin önünde yeniden yükselten Mesih´in, Kurtarıcısının onların ortasına gelmesini bekliyor. O millet, benim ona hep geldiğimi biliyor ve “Üçüncü Devirde” ‘Neden Tanrı başka bir millete gelsin?’ diyecek. Fakat bakın, işte benim talimatlarım! (332,10)
 6. Bu spiritüal birlik burada kimseden habersiz yaşıyor. Dünya sizin varlığınızdan habersiz, güçlüler sizin farkınızda değil, ama spiritüalistler ve “Hristiyanlar”, Spiritüalistler ve Yahudiler arasında kavga yaklaşıyor. O kavga, benim öğretimin bütün dünyada kabul edilmesi için gereklidir. Sonra insanlar Eski Antlaşma´yı Yeni Antlaşma ve Üçüncü Antlaşma´yla bir öz olarak birleştirecekler.
 7. Çoğunuza bu imkânsız görünebilir; o benim için en doğal, en doğru ve en mükemmeldir. (235, 63 – 64)

Gerçek yaşamın büyük kitabı

 1. Benim sözüm bütün devirler için yazılı kalacak. O sözlerimden Üçüncü Devrin kitabı olan “Üçüncü Antlaşma´yı”, Baba’nın son mesajlarını birleştireceksiniz. Çünkü her üç devirde insanlığa bilgece sözlerini bırakmak için, Tanrı’nın “altın kalemleri“*) vardı.

*) Tanrı’nın “Yazıcıları”

 1. Musa Peygamber, “Birinci Devirde” geçen olayları silinmez harflerle bir tomara yazmak için Tanrı’nın kullandığı ilk “altın kalemdi.” Musa, Tanrı Jahve´nin “altın kalemiydi.”
 2. Elçilerim ve benim izimden gidenler arasında “İkinci Devirde” Jesus´un Matta, Markus, Luka ve Yuhanna adında dört “kalemi” vardı. Onlar göksel Usta’nın “altın kalemleriydi.” Fakat Birinci Antlaşma’nın sevgi, anlayış ve ruhen ilerleme bağlarıyla İkinci Antlaşma ile birleşme zamanı geldiğinde, tek bir kitap oluştu.
 3. Şimdi sözlerini yeniden aldığınız “Üçüncü Devirde” de ayni şekilde “altın kalemlerimi” atadım ki, o sözler yazılı kalsınlar.
 4. Zamanı geldiğinde onları tek bir kitap yapacaksınız. Ve bu “Üçüncü Devrin“”kitabı – zamanı gelince – ayni şekilde Birinci ve ikince Devrin kitaplarıyla birleşecek. Sonra Üç Devrin vahiylerinden, kehanetlerinden ve sözlerinden bütün ruhi yaratıkların gelişmesi için Büyük Yaşam Kitabı oluşacak.
 5. Sonra bütün sözlerimin – baştan sona kadar – gerçekten ve ruhen gerçekleştiğini ve bütün kehanetlerin önceden tahsil edilen Baba’nın insanlığa vahiy ettiği tarih akışı olduğunu göreceksiniz. Sadece Tanrı gelecekteki olayları yazdırabilir. Peygamberler konuştuğu zaman, o onların sözü değildi, daha ziyade Tanrı onlar aracılığıyla sözlerini iletti.
 6. Seçtiğim insanlara yeteri kadar hazırlanmayı mümkün kıldım, tıpkı Musa ve “İkinci Devirde” diğer dört elçim gibi ki, sözlerim bütün berraklığıyla, açıklığıyla ve hakikatiyle yazılsın, çünkü o gelecekteki nesiller içindir, fakat birisi kasten bir şey ilave etmek veya o kitaptan bir şey silmek isterse, ondan hesap soracağım.*)

*) Bu uyarı sözün özü, anlamı için geçerlidir, kelimeleri için değil.

 1. Şimdi benim candan sevilen çocuklarım: sizin birleştirdiğiniz kitaba kim önem verir? Gerçekten hiç kimse! Fakat gün gelecek, insanlık büyük arzuyla, merakla sizin kitabı rica edecek ve sonra onlar uyanacak, sözlerimi inceleyecek ve o konuda tartışacaklar. Her fikir tartışmasında yeni partiler meydana çıkacak – bilim adamları, din adamları ve filozoflar. Sizin sözlerinizin şahitliği ve bilgeliğin kitabı diğer milletlere ulaşacak ve hepsi benim öğretim hakkında konuşacak. Bu ise yeni bir mücadelenin, söz, düşünce ve ideoloji savaşının başlangıcı olacak. Fakat sonunda tümü bu Büyük Yaşam Kitabı’nın Tanrı tarafından yazıldığını hakikaten ve ruhen kavradıkları zaman, birbirlerini kardeşçe kucaklayıp benim dilediğim gibi birbirlerini sevecekler.
 2. Neden Tanrı Jahve´nin „Birinci Devirdeki“ sözü ve „İkinci Devirdeki“ Jesus´un öğretisi dünyayı birleştiremedi? Neden 1866 yılından beri vahiy ettiğim sözlerim bu devirde milletlerin birbirini sevip barış içinde yaşamasına yetmedi? Bu sözlerimin dünyayı aydınlatması icin üç kitabin birleşmesi gerekir. O zaman insanlık o ışığın pesinden gidecek ve Babil´in laneti ortadan kalkmış olacak, çünkü bütün insanlar Gerçek Yaşamın Büyük Kitabı’nı okuyacaklar, hepsi ayni öğretiyi uygulayacak ve birbirlerini ruhen ve hakikaten Tanrı´nın cocukları olarak sevecekler. (358 58 – 66)