ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 7… Ruhi öğretinin etkisi ve anlamı

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 7... Ruhi öğretinin etkisi ve anlamı

<= Genel bakışa geri dön

Flag Turkey-270x180px ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 7… Ruhi öğretinin etkisi ve anlamı

=> PDF

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 7… Ruhi öğretinin etkisi ve anlamı
Jesus Christus´un Vahyi

Almancadan Tercüme: Jasmin

Beyanların etkisi
Rab şöyle konuşuyor…

 1. 1. Burada, bu sözler karşısında içten ve dıştan, yani hem ruhen, hem de fiziksel açıdan sarsılmayan hiç kimse yoktur. Beni burada dinlerken, o insan yaşamı, ölümü, Tanrı’nın adaletini, sonsuzluğu, ölümden sonra gelen ruhsal yaşamı, iyilikleri ve kötülükleri düşünür.
 2. Sesimi duyarken, içinde ruhunun varlığını hisseder ve o ruhun nerden geldiğini hatırlar.
 3. Beni dinlediği kısa bir zaman süresinde, kendisini çevresindeki insanlarla birlik içinde hisseder ve karakterinin en derinliklerinde onları gerçek kardeşleri, ruhsal dünyanın sonsuzluğundaki kardeşleri olarak farkına varır ki, bu kardeşlere fiziksel akrabalıktan kaynaklanan ve zaten bu dünyada geçici olan kardeşlikten kendisini daha yakın hisseder.
 4. İnsanlar beni algıladıkları zaman, hiçbir kadın ve erkek benim bakışlarımı yokmuş gibi hissetmez. Ondan dolayı hiç kimse önümde utandırıcı ayıp lekelerini örtbas etmeye veya küçültmeye cesaret edemez. Ben insanların o lekelerin bilincine varmasını sağlarım, ama herkesin önünde onları mahcup etmeden, çünkü ben mahcup etmeyen hâkimim.
 5. Aranızda günah işleyenlerin ruhunda bir bulaşıcı hastalık gibi zinakârlar, çocuk katilleri, hırsızlar, kötü alışkanlıklar ve kusurlar keşfettiğimi size söylüyorum. Fakat kalbinizin suçlarını açığa çıkarabildiğimi göstermekle, sadece sözlerimin hakikat olduğunu ispat etmiyorum. Size kötülükleri ve ayartmaları yenmek için silahlar vermekle, size yenilenmeye nasıl ulaşılabileceğini öğretmekle ve içinizde iyiye, yüceye ve tertemiz olan şeylere istek uyandırmakla ve sizde bütün adiliklere, sahteliklere ve ruha zararlı olan şeylere tamamen isteksizlik uyandırmakla, benim talimatlarımın gücünü ispat etmek istiyorum. (145, 65 – 68)
 6. Bugün aydınlığın öncesindeki karanlık günlerde yaşıyorsunuz. Ve fakat – o ışık sisli gökyüzünüzün küçük ağarmış yerinden faydalanarak azıcık ışınlarıyla dünyanın belli bir noktasına ulaşıp kalpleriniz etkiler, insan ruhunu sarsar ve uyandırır.
 7. Bu ışığın sürprizine şaşıp kalanların hepsi yollarında duraklayıp sordular: “Sen kimsin?” Ve ben onlara şöyle yanıtladım: “Ben bu dünyanın ışığıyım, ben sonsuzluğun ışığıyım, ben hakikat ve sevgiyim. Ben sizinle konuşmak için geri gelmeyi vaat etmiş olan ve hakkımda Tanrı’nın ‘Sözü’ olduğum söylenen kişiyim.”
 8. Şam´a giden Pavlus gibi, onların hepsi gururlarını alçakgönüllülüğe çevirdiler, kibirlerini yendiler ve kalpleriyle bana: “Babam ve Rabbim, affet beni. Sana bilmeden zulüm ettiğimi şimdi anlıyorum” demek için mütevazılıkla başlarını eğdiler.
 9. O andan itibaren bu kalpler benim küçük elçilerim oldu, çünkü bu “Üçüncü Devirde” bugüne dek yeni öğrencilerim arasında hiçbir elçim bu kadar çok bağlılıkla elçilerimin peşini kovalamakla beni kovalamadı ve beni bundan sonra bu kadar büyük hislerle de sevmedi. (279, 21 – 24).
 10. Hakikat gizli kalırken, kiliseler yüzyıllar boyunca süren alışkanlık ve yerinde sayma uykusuna daldılar. Fakat Yahve´nin kanununu ve Tanrısal Usta’nın sözünü bilenler, şimdi onlara konuşan bu seste bu devir işin vaat edilen hakikatin ruhunun sesini tanımalılar. (92, 71)
 11. Bu sözü duyduğunuz zaman, kızacağınızı biliyorum, ama insanda insani tabiattan başka ruhi bir parçanın varlığını, ruhen şaşkınlar tanımak istemeyecekler. Ya da insan ruhunun varlığına inanıp da adetlerinin alışkanlığına ve inançlarının kanısına bağlılıktan ötürü ruhun gelişmesi için uzun bir gelişme yolunun gerekli olduğunu inkâr edecekler. (305, 65)
 12. Bu sözleri yazılı olarak bırakacağım ve onlar gelecekteki öğrencilerime ulaşacaklar. Eğer o yazıları incelerlerse, ayni şeyleri taptaze ve capcanlı bulacaklar ve ruhları mutlulukla titreyecek, çünkü o an onlara konuşan onların Usta’sı olduğunu hissedecekler.
 13. Size söylediğim her şeyin sırf beni dinleyenler için olduğunu mu sanıyorsunuz? Hayır, sevgili halkım, sözlerimle buradakilere ve burada olmayanlara, bugün için, yarın çve bütün zamanlar için; ölenler için, yaşayanlar için ve ilerde daha doğacak olanlar için konuşuyorum. (97, 45 – 46)

Yeni sözün getirdiği anlayış ve ümit

 1. Ben, beni aramış olan acı çekenlere, şok olanlara, ağlayanlara, günahkârlara teselli veren sevgi sözüyüm. Sözüm, onların kalbinde susuzluklarını gideren ve kirlerini temizleyen yaşam nehridir. O söz, huzurun ve barışın sonsuz vatanına da götüren yoldur.
 2. Yaşam kavgasının – kurbanları, aksilikleri ve sınavları – adaletli ödülünü ölümden sonra gelen sonsuzlukta almadan, nasıl ölümle sona erdiğini düşünebilirsiniz? Bu nedenle benim kanunum, öğretim vahiyleri ve vaatleriyle kalbinize bir teşvik, okşama ve günlük işlerinizde bir balsamdır. Eğer benin talimatlarıma sırtınızı çevirirseniz, o zaman kendinizi aç ve kudretsiz hissedersiniz. (229, 3 – 4)
 3. Yarattığım insanlara olan tanrısal sevgimle onların benim eserlerimi keşfetmelerine ve bütün yaratılanları kullanmalarına izin veriyorum ki, Tanrı’nın adaletsiz olduğuna bilgeliğini çocuklarından gizlediği için, sebep bulduklarını iddia etmesinler.
 4. Sizi yaratıp size irade özgürlüğü verdim ve o özgürlüğü kötüye kullanmanıza ve böylece beni incitip kanunumun kutsallığını çiğnemenize rağmen, ona saygı gösterdim.
 5. Fakat bugün affımın okşayışını onlara hissettiriyorum ve ruhunu bilgeliğimin ışığıyla aydınlatıyorum öyle ki, çocuklarım arka arkaya hakikatin yoluna geri dönsünler.
 6. Benim ışığım olan hakikatin ruhu ruhta ışık saçar, çünkü siz size bildirilmiş olan her gizemin aydınlanacağı devirde yaşıyorsunuz ki, şimdiye kadar doğru olarak açıklanmayanları anlayın.
 7. Ben kendimi dünyanın bu yerinde beyan ettim ve sözlerimi bütün insanlara hediye olarak bırakacağım. Bu hediye, insanlığın ruhi yoksulluğunu yok edecek. (95, 58)
 8. Herkese doğru şekil ve tarzda Tanrı’ya hürmet etmeyi ilham edeceğim ve doğru şekilde de Tanrı’nın kanunuyla ahenk içinde yaşamayı öğreteceğim ki, tek o kanunun uygulanmasını Rab her birinizin hesabına katacak.
 9. Ah siz insanlar, sonuçta sözümün içeriği ve anlamını tanıyacaksınız. Sonra sırf Tanrı’nın sesinin insanlara konuştuğunu keşfetmeyeceksiniz, ayrıca bütün ruhların da ifadesi olduğunu bileceksiniz.
 10. Benim sözüm cesaret veren sestir, özgürlüğe bağırıştır ve kurtaran gemi demiridir. (281, 13 – 15)

Tanrı’nın sözünün gücü

 1. Benim öğretim insanın her karakter görünümünü geliştirir: hassaslaştırır, kalbi asilleştirir, aklı uyandırır ve derinleştirir ve ruhu yüceltir.
 2. Öğretimden talimatlarımı doğru uygulamayı mümkün kılan esaslı öğrenim haline getirin ki, gelişmeniz ahenkli olsun; böylelikle sizin ona cesaret vermeniz gereken ruhun ideallerine çabalamaksızın, sırf aklinizi geliştirmeyin.
 3. Bütün karakter yapılarınızı, sözümün aydınlık yolunda bulabilirsiniz ki, o yolda kendinizi geliştirip sonsuza dek yetkinleştirebilirsiniz. (176, 25 – 27)
 4. Öğretimin niteliği spiritüeldir, o sizi kötüye karşı mücadelenizde zafer kazandırmak için, aşağıya, sizin ruhunuza akan ışık ve kudrettir. Sözüm sırf sizin kulaklarınıza hoş gelmesin, o ruhun ışığıdır.
 5. Beni ruhunuzla duymak istiyor musunuz öyle ki, o ruhunuz beslensin ve bu talimatların anlamından faydalansın? O zaman kalbinizi temizleyin, aklınızı arıtın ve vicdanınızın size önderlik yapmasına izin verin. O zaman tabiatınızda bir değişmenin etkinlik göstermeye başladığını göreceksiniz – sırf ruhen değil, ayni zamanda ahlaki ve fiziksel bir değişme de. Gitgide olgunlaşma yoluyla ruhun yükselmesi – o berraklığa yavaş yavaş ulaşması – kalbin duygularına ve vücudun sağlığına yansıyacaktır.
 6. Tutkular daha da azalacak, kötü alışkanlıklar zamanla yok olacak, fanatizm ve bilgisizlik daha gerçek inanç ve benim kanunlarımı kavrama karşısında geri çekilecektir. (284, 21 – 23)
 7. Sadece çok az kişinin bileceği ve bütün insanlık tarafından okunmayacak olan bu öğreti, yakında bütün ıstırap çekenlere teselli vermek, inancı tutuşturmak, karanlığı kovmak ve ümit vermek için merhem olarak ulaşacak. O sizi günahtan, sefillikten, acılardan ve ölümden yükseltecek.
 8. O başka türlü olamaz, çünkü ben Tanrısal Doktor, size vahiy olarak vaat edilen teselli edici benim. (295, 30 – 31)
 9. Bir kere ruhen geliştiğinizde, dünyada ulaşmak istediklerine sahip olamadıkları için acı çeken ve ümitsizlik içindeki insanlara rastladığınız zaman, onların materyalizmi benim izimden giden öğrencilerimin ruhi yükselişiyle tezat teşkil ettiğinde, onların memnuniyeti çok büyük olacak. Çünkü onların bu dünyadaki her şeyin geçici olduğu kanısına dayanan çabaları ve dilekleri asil olacak.
 10. Ruhu dünyanın sahte definelerine zincirlemek yerine, insan ruhunu Tanrı’nın Ruhuna yaklaştırmaya çabalayan bir yaşam yoluyla, benim öğrencilerim dünyaya maneviyatın örneklerini konuşacaklar.
 11. Dünya malını sevenlerin (materyalistlerin) gelecek zamanlarda, bu öğretiyi öğrendiklerinde kızacaklarını biliyorum, ama onların vicdanı sadece benim sözümün hakikati konuştuğunu söyleyecek. (275, 5 – 7)
 12. Sizi bekleyen günlük işinizde size yardımcı olacağım. Benim öğretim dünyada büyük değişimlere neden olacak. Geleneklerde ve fikirlerde büyük değişmeler olacak ve tabiatta bile değişimler kendisini gösterecek. Bütün bunlar yeni bir devrin başlangıcını insanlığa gösterecek. Yakında bu dünyaya göndereceğim ruhlar (insanlar) bütün bu kehanetleri dünyanın yenilenmesi ve ileriye doğru gelişmesine katkıda bulunması işin konuşacaklar. Onlar sözlerimi açıklayıp olayların anlamını izah edecekler. (217, 27)
 13. “Üçüncü Devir” diriliş zamanıdır. Ruhlar ölüler gibiydi, vücutları ise mağara mezarlarına benziyordu. Ama Usta onlara gelip yaşam sözünü: “Dışarı çıkın, ışığa ve özgürlüğe doğru yükselin!” dedi.
 14. Kim gözlerini hakikate açarsa ve sonra yaşamını, eylemlerini ve duygularını sevgiyle insanlara dogru yöneltmeyi becerirse, o insan bu dünyayı sürgün yeri veya gözyaşı ve kefaret vadisi olarak görmeyecek, çünkü o hep iç huzuru veren gerçek barışın mutluluğunu hissedecek.
 15. O mutluluğun bu dünyadaki hali, öbür dünyadaki mükemmel barış ve ışığın yansıması olacak. Ruhunun zevk alacağı öbür dünyada ben onu hakkına layık evini hediye etmek için huzuruma kabul edeceğim. (286, 13)

Din adamlarının ve materyalistlerin tepkisi

 1. Size bu devirde konuşanın önceden kehanet yoluyla bildirilmiş olan mucizeler yapacak ve Tanrı’nın seçtikleri ürkütüp şaşkına çevirecek olan ayartıcı olduğunu söylerlerse, şaşırmayın. Size doğrusunu söyleyeyim, benim bu bildirimi böyle yorumlayanların çoğu gerçekten kötülüğe hizmet edenler ve karanlık güçler tarafında olacaklar ve hatta dudakları hep hakikati yaydığını garanti etseler bile.
 2. Ağacın meyvesinden tanındığını unutmayın ve size söylüyorum: Meyve, benim konuşucularım olan bu saf kalpli erkekler ve kadınların zekâsı yoluyla duyulabilir oldu. Tattıkları meyvenin ve onların ruhi gelişmesi aracılığıyla insanlık o ağacı, yani beni tanıyacaklar.
 3. Üçlü birlik ve Maria (Meryem Ana) ruhi eseri kendisini yaymaya başlayacak ve böylelikle birçokları arasında gerçek alarma neden olacak. Onlar, eskiden Baba’nın insanlara verdiği öğretiyi okuyup anlamış kanısında olanlar, insanlığın ulaştığı ruhi gelişmelerinin bilincinde olmadan, felsefelerinin bilgisi ve bilimleri sayesinde kibirlenmişler olacaklar.
 4. Ruhlarının tembelliğinden uyanırlarken, bugün insan ruhunun düşünüş ve his tarzının farkına varacaklar ve buna “yeni fikir” adını vererek lanetler yağdıracaklar. Bu hareketin gelecek olan Christus düşmanı Antichrist´in neden olduğunu her tarafa yayacaklar.
 5. Sonra Kutsal Yazıya, kehanetlere ve benim size “İkinci Devirde” verdiğim sözüme sığınarak, yeni bildirilerimi, talimatlarımı ve size söz verdiğim ve bugün yerine getirdiğim her şeye karşı savaşmayı deneyecekler.
 6. Sözüm, öğrencilerimin ağzında ve kitaplar yoluyla maddi varlıkların veya bilgi ve kavrama gücünün ötesinde olan ve bir kere kabul ettikleri şeylerin haricinde hiçbir şeyi geçerli saymayanlara kadar ulaşacak. Ve onlar bana size bu sözümü getirdiğim için, sahte Tanrı diyecekler.
 7. Fakat siz bunu duyarsanız, kalbiniz incinmiş olmasına rağmen, inancınız yıkılmayacak. İçten gelen hareketle Ustanız size önceden haber verdiği ve sizi sözleriyle cesaretlendirdiğini düşünerek bu denemelere dayanacaksınız.
 8. Fakat size söylüyorum: Yolunuzda sahtekârlığa, ikiyüzlülüğe, batıl inançlara, dini fanatizme ve putperestliğe rastlamanıza rağmen, hiç kimseyi hatalarından dolayı yargılamayın. Sözlerimi öğretin ve gerisini bana bırakın. Sizi yargılama hakkına sahip olan tek benim, sahte Tanrı’nın, sahte Christus´un, kötü elçinin ve ikiyüzlü Ferisinin kim olduğunu tek ben biliyorum. (27, 32 – 35)
 9. Fikirlerin, inançların, dinlerin, öğretilerin, felsefelerin, teorilerin ve bilimlerin savaşı gelecek ve benim öğretim herkesin ağzında olacak. Benim ikinci gelişim tartışılacak ve reddedilecek. Bunun üzerine büyük inançlı insanlar Christus´un yeniden insanlar arasında olduğunu beyan edecekler. O zamanda ben sonsuzluğun ötesinden o kalplere cesaret vereceğim, onların inançlarını güçlendirmek için yollarında mucizeler yaratacağım. (146, 8)

Ruh bilgisinin etkisi

 1. Işığım dünyada her tarafa yayılırken öyle etki gösterdi ki, hakikatim her öğretide arandı. Ondan dolayı insanların inançlarında farklı davranışlar vardır.
 2. Bu önceden bildirilenlerin gerçekleşmesidir. Onlardan hangisi hakikati savunur? Koyun postunda kim aç kurdu gizler? Kim tertemiz giysisiyle içinin tertemizliğine garanti verir?
 3. Benim hakikatimi keşfetmeniz için spiritüalizmi uygulayın, çünkü insanlık, insan düşüncesinin gelişmesine göre çeşitli inançlara ve dünya görüşlerine bölündü.
 4. Böylece yeni yeni tarikatlar ve mezhepler oluştu ve o mezheplerin içerdiği hakikatin miktarı hakkında hüküm vermek sizin için çok zor olacak.
 5. Benim öğretim, insanların düşüncelerini ve fikirlerini aydınlatır ve yavaş yavaş herkes yaptıklarını mükemmelleştirmek ve daha yüksek ve mükemmel bir seviyeye getirmek için benim öğretimin temellerini kavrayacak.
 6. Her tarikat ve kilisenin kendisini inceleyip benim eserlerime ait olanları arayacağı zaman gelecek. Fakat bu defineyi bulabilmeleri için ruhlarını yükseltip vicdanlarının sesini dinlemeleri kaçınılmaz olacak. (336, 4 – 8; 29)
 7. Bu dünyada birçok din vardır, ama hiçbiri insanlığı birleştirip birbirlerini sevmesini sağlamayacak. Sadece benim ruh öğretim bu birliği getirecek. Dünya boşuna bu ışığımın dünyaya girmesine engel olacak.
 8. Benim öğrencilerimin zulüm görmesi en doruk noktasına ulaştığı anda, doğa bütün gücüyle insanların üstüne gelecek; ama o güçler benim isçilerimin dualarıyla sakinleşecek ki, bu yolla bütün dünya benim onlara verdiğim yetkinin ispatını görsün. (234, 30)
 9. Sözüm bütün milletlerde duyulduğu zaman, dünya kargaşalıklara maruz kalacak, çünkü bu vahiye hazırlanan insanlığın ruhu hem sevinçten, hem de korkudan etkilenecek. Sonra hakikati tanımak isteyenler kendilerini materyalist fikirlerinin köleliğinden kurtaracaklar ve gözlerine görünen aydınlık ufukla canlanacaklar. Fakat ruhunun karanlığında ve bu ışığa karşı savaşmakta direnenler bunu yapmaya devam etmekte özgürdürler.
 10. Spiritüalizme doğru giden fikir değişiminde milletler arasında arkadaşlık ve kardeşlik doğacak. Fakat hazırlanmanız önemlidir, çünkü münakaşalar çok büyük olacak. İnsanlar savaşla birbirlerine başkaldırdıklarında, o savaşı ben istediğim için olmayacak, daha ziyade onlar Tanrı’nın kanununu anlamadıkları için olacak. (249, 47 – 49)
 11. Her şeyi kapsayan Yargı Zamanı geldi ve bütün eylemler ve dinler benim tarafımdan yargılanacak. Can, yanlış olan her şey açığa çıkacağı için, feryat edecek; sadece hakikat parlayacak. İnsanlıkta bir uyanma olacak ve sonra insanlar bana: “Baba, bize yardım et, bize önderlik eden ışığını ver!” diyecekler. Ve o ışık ve o yardım Kutsal Ruh´un öğretisi, size verdiğim talimatlar olacak ki, hepinizin Baba’sı olduğum için, onlar hepinize ait olacak. (347, 27)

Yeni vahyin önemi

 1. Görünüşe göre bu vahiy önemli bir şey içermez, ama gelecekte insanlığa hangi önemi olacağını göreceksiniz.
 2. Bu milletin arasında çeşitli öğrencim var; birkaç kişi bu eserin büyüklüğünü sezip dünyada tanınmasıyla neden olacağı sarsıntıları çoktan seziyor. Diğerleri bunun iyi bir yol olduğuna inanmakla yetiniyorlar. Bu öğretinin büyüklüğünü keşfedemeyen ve onun zaferine ve insanların kalbine girebileceğinden şüphelenen bir kısım insan da var. Size söylüyorum, talimatlarımı iyice analize etmediğiniz için, size emanet ettiğim ve onun tanrısal ışığını keşfetmek istemediğiniz şey bir mücevherdir. Size ışığın tam karanlıkta en çok ışık saçtığını söylemiştim ve ayni şekilde bu materyalizm ve günah devrinde size getirdiğim hakikatin bütün gücüyle parladığını göreceksiniz.
 3. Eskiden de Christus´un sözlerinden şüphe edildiğini unutmayın. Çünkü insanlar Jesus´u soyuna ve giyimine bakarak yargıladı. O´nun Nasıralı bir marangoz babanın ve fakir bir kadının oğlu olduğunu öğrendikleri zaman – sonra Celileli fakir balıkçılarla birlikte onlara acayip gelen bir öğretinin vaazını verecek olan – köyden köye gezen o gezgin vaaz hocasının elbiselerinin adi görünüşüyle Rab’bin İsrail halkına vaat ettiği o kral olabileceğine inanamadılar.
 4. Ruhen görülmesi ve hissedilmesi gereken şeylerin önemine inanabilmek için, insanlar, duyuların gözünü kamaştıran dış parlaklığı aradıklarını size ipucu olarak veriyorum.
 5. Ben kanımı dökmek, hayatımı vermek ve dirilmek zorunda kaldım öyle ki, insanlar gözlerini açsınlar. Ruhum şimdi hangi zehir gibi kâseden içsin ki, bana inanasınız? İnsanlık: Sizin kurtuluşunuzu görmek için, neler yapmazdım? (89, 68 – 69 & 71 – 73)
 6. Her kim benim öğretimin insanlığın maddi ilerlemesini tehlikeye soktuğunu iddia ederse, büyük bir hata yapar. Ben, ustaların Usta’sı, insanlığa yukarıya doğru gelişmenin ve gerçek ilerlemenin yolunu gösteriyorum. Benim sözüm sadece ruhunuza hitap etmiyor; o aklınıza, mantığınıza ve hatta duyularınıza da hitap ediyor. Benim öğretim sırf ruhi yaşamı öğretip ilham vermez, ayni zamanda her bilime, her alanda ışık getirir. Çünkü benim talimatlarım bütün ruhları öbür dünyada evlerine götürmek için sınırlanmamıştır. O öğreti, insan kalbine de ulaşıp ona bu gezegende huzurlu ve insan onuruyla bağdaşan faydalı bir yaşam sürmesi için de ilham verir. (173, 44)
 7. İçinde yaşadığınız “Üçüncü Devir” büyük gizemlerin açığa çıkacağı zamandır. Bilginler ve din adamları bilgilerini size şu an vahiy ettiğim hakikat karşısında düzeltmek zorunda kalacaklar.
 8. Bu devir, insanların gözlerini benim bilgeliğimin ışığına açacağı zamandır. Öğretiye çevirdiğim o ışık, sizin onun sayesinde ruhen gerçek yaşama dirilmeniz içindir. (290, 51 – 52)
 9. İnsanlar, vahyimdeki hakikati inkâr etmeye uğraşacaklar, ama gerçekler, ispatlar ve olaylar bu hakikati tasdik edecekler ve milletimin ağzından çıkan “Üçüncü Devrin” büyük mesajına şahitlik edecekler. Ve yazılarla da benim öğretim bütün dünyaya dağılacak, çünkü bu benim eski zamanlardan beri habercilerime ilham verdiğim güvenilir bir yöntemdi. Sadece hakikatime göz kulak olmanızı ve onu en temiz ve en basit şekilde kalplere ulaşmasını sağlayın. (258, 6)
 10. O “İkinci Devirdeki” insan olarak size gelişime çok az insan kalbi inandı. Buna karşın insanlık daha sonra Kurtarıcı´nın doğum gününü yeni bir çağın başlangıcı olarak belirledi. Ayni şekilde bu zaman da size beyanlarımın başlangıcı, yani benim Kutsal Ruh olarak size gelişim, yarın diğer bir devir olarak belirlenecek.
 11. Tanrısal sevginin insanlaşması olan Christus´un söylediklerini dinleyin: Hakikati seven ve sevginin tohumunu eken iyi niyetli insanlara barış gelsin! (258 41 – 43)