ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 10… Vakit geldiği zaman

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 10... Vakit geldiği zaman

<= Genel bakışa geri dön

Flag Turkey-270x180px  ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 10… Vakit geldiği zaman

=> PDF

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 10… Vakit geldiği zaman
Jesus Christus´un Vahyi      

Almancadan tercüme: Jasmin

Kehanet sözleri
Rab söyle konuşuyor…

 1. Babanız, Tanrı’nın “Sözü´nün” aranızda yaşaması için her şeyi önceden hazırladı ve insanlara olan sevgisinin yüce örnekleriyle onlara hatalarını düzeltme yolunu gösterdi.
 2. Önce Tanrı, Mesih´in geliş şeklini bildirecek olan peygamberlere ilham verip eylemlerinin nasıl olacağını, çekeceği acıları ve insan olarak ölümünün nasıl olacağını önceden bildirdi öyle ki, Mesih yeryüzünde göründüğü zaman, kehanetleri bilen kişi hemen onu tanısın.
 3. Jesus olarak aranızdaki varlığımdan yüzyıllar öncesinden Peygamber Yeşaya: “Ondan dolayı Rab size bir işaret verecek: Bakın, bir bakire hamile kalacak ve bir oğlan doğuracak. İnsanlar ona İmanuel diyecekler” dedi. (İmanuel Tanrı bizimledir anlamına gelir.) Bu kehanetle ayrıca benim gelişimi bildirdi.
 4. Davut, ben gelmeden yüzyıllar önce mezmurlarında acılar içinde Mesih´in çarmıha gerilirken çekeceği acıları kehanetlere uygun bir şekilde şarkı olarak söylemişti. O mezmurlarda benim çarmıhta söyleyeceğim yedi sözden bahseder, beni çarmıha götürecek olan kalabalığın beni aşağılamasını, Tanrı’nın benim içimde olduğunu söyleyeceğim sözlerin karşısında insanların bana alay yağdırmasını, insanların nankörlüğünden dolayı vücudumun terk edilmişliği hissedeceğini, bütün çekeceğim işkenceleri ve hatta giysimi paylaşmak için aralarında kura çekeceklerini söyledi.
 5. Benim peygamberlerimin her biri benim gelişimi bildirdi, yolları hazırladı ve doğru işaretleri verdi ki, benim geliş günüm geldiğinde, hiç kimse yanılmasın. (40, 1 – 5)

Yahudi halkında Mesih´i bekleyiş

 1. Dünya şu andaki devirde, tıpkı İsrail halkının beni „İkinci Devirde“ beklediği gibi, beni beklemeye hazır değildi. Benim büyük peygamberlerim ezilenleri özgürlüğe kavuşturacak olan ve dünyayı “sözün” ışığıyla aydınlatmak için bir Mesih´in, Kurtarıcı´nın, Tanrı’nın Oğlu´nun geleceğini bildirdi. O halk daha da çok acı çektikçe, vaat edilen Mesih´ in gelişini o kadar çok özlüyordu. Halk, alçaltmanın ve zulmün kâsesinden daha da çok içtikçe, Mesih´in yanlarında olmasını o kadar çok istiyordu. Ve halk her yerde Kurtarıcı´nın gelişinin yaklaştığını gösteren ipucu ve işaretleri arıyordu.
 2. Nesilden nesile, anne-babalardan çocuklara Tanrı’nın kehanetleri aktarıldı ki, bu da Tanrı’nın seçtiği halkın uzun yıllar boyunca nöbet tutup dua etmesine neden oldu.
 3. Nihayet halkıma geldim, fakat beni beklemelerine rağmen, hepsi beni tanıyamadı: bir kısmı beni manevi açıdan bekliyordu, diğerleri ise materyalist bir yorumla.
 4. Ama benim yanlarındaki varlığımı hissedenlerin dürüstlüğü ve sevgisi bana yetiyordu ve sözlerimin ışığında cenneti gördüler ve beyanlarıma inandılar. Sadakatle izimden gidenler ve beni ruhi Kurtarıcı olarak görmeleri bana yetiyordu, çünkü ben bu dünyadan gittikten sonra, onlar hakikatime şahitlik ettiler.
 5. Mesajım dünyanın bütün milletleri için belirlenmiş olmasına rağmen, çağrım seçtiğim halkın kalbine gitti öyle ki, o halk buna göre sözümün megafonu olsun. Buna karşın sırf o seçtiğim halk benim varlığımı hissetmedi, diğer milletlerden insanlar da benim dünyaya gelişimin işaretlerini keşfettiler ve yeryüzünde varlığımın zamanını sezdiler. (315, 17 – 19)
 6. Her devirde ve her Tanrı’nın vahyinde İlyas insanların yanında görülür.
 7. Henüz Mesih dünyaya gelmemişti, kısa bir zaman sonra insan olarak doğacaktı ve hemen peygamberin ruhu sonradan vaftizci lakabı verilen Yahya´da insan olarak dünyaya geldi ki, o göklerin krallığının yaklaştığını, yani Tanrı’nın “sözünün” insanlar arasında varlığını beyan etti. (31, 61 – 62)

Maria, Jesus´un fiziksel annesi

 1. „Birinci Devirde” çoktan İsrail halkının soy babaları ve peygamberler Mesih´in gelişi hakkında konuşmaya başlamışlardı. Fakat Mesih sadece ruhen gelmedi – O bir kızdan vücut alarak insan olmak için bir kızdan doğarak geldi
 2. Tanrı’nın anne gibi şefkatli Ruhu´nun ayni şekilde insan olması ve kız olarak dünyaya gelmesi gerekiyordu ki, tertemizliğin çiçeği olarak taç yapraklarından Tanrı’nın “Sözü´nün” güzel kokusu – Jesus – etrafa dağılsın. (360, 26).
 3. Nasira´da ruhi temizliğin ve şefkatin çiçeği olan ve Peygamber Yeşaya´nın o kızın rahminden gerçek yaşamın meyvesi doğacağını bildirdiği, Maria adındaki nişanlı bir bakire kız yaşıyordu.
 4. O kıza Tanrı’nın ruhtan habercisi olan bir melek vazifesini bu dünyada o kıza söylemek için indi ve “Selam ey Tanrı’nın lütfuna erişen kız! Rab seninledir!” dedi.
 5. Tanrı’nın gizeminin beyan edilme saati gelmişti ve Mesih´in, Kurtarıcı´nın varlığı hakkında söylenenlerin hepsi hemen gerçekleşmesi gerekiyordu. Ama benim yanlarında varlığımı hisseden ne kadar az kalp vardı, hakikatimin ışığında cenneti tanıyabilen ne kadar az ruhtan yaratıklar gelişime hazırdı. (40, 6 – 7)

Çocuk Jesus´a tapma

 1. Günümüzde insanlık Tanrı çocuk Jesus´a tapmak için doğudan Beytlehem´deki yemliğe gelen o birkaç bilgeyi anar. Bugün bana birkaç kalp: “Rab, o güçlü ve bilge efendilerin senin önünde eğilip seni Tanrı olarak kabul ettikleri doğru mu?” diye soruyor.
 2. Evet, çocuklarım. Benim önümde diz çöken bilim, güç, zenginlikti.
 3. Orada dünyanın Kurtarıcısı´nı kabul eden ve selamlayan çobanlar, kadınlar ve çocukları da mütevazı, sağlıklı ve sade hediyeleriyle vardı. Göklerin şefkatini canlandıran Maria, alçakgönüllülüğü, masumiyeti ve sadeliği temsil ediyordu. Fakat Mesih´in geleceğini bildiren parşömen tomarlarında Tanrı’nın kehanet ve vaatlerine sahip olanlar, dünyaya kimin geldiğinin farkına varmadan derin uykudaydılar. (146, 9 – 11)

Jesus ve Maria arasındaki sevgi bağı

 1. Jesus, çocukluk ve gençlik yıllarını Maria’nın yanında, kucağında geçirdi ve onun yanında anne sevgisini tattı. Kadın olan Tanrısal şefkat Kurtarıcı´nın dünyadaki ilk yıllarını güzelleştirdi, çünkü O büyük acıları, zamanı geldiği zaman tatmak zorundaydı.
 2. Vücudunda Jesus´un geliştiği ve onun yanında Usta’nın yaşadığı o Maria’nın ruhi yükselme, ruhi temizlikte kusurlu olduğunun iddia edilmesi nasıl mümkün olabilir?

Jesus´un bilgisi ve bilgeliği

 1. İnsanlar, kitaplarında Essenliler adında bir tarikattan bilgi edinmek için Jesus onlarla birlikte olmuş diye iddia ediyorlar. Fakat O her şeyi bilen, dünya yaratılmadan önce yaşayan Jesus´un insanlardan öğrenebileceği hiçbir şey yoktu. Tanrı’dan olan insanlardan hiçbir şey öğrenemez. Bulunduğum yerlerde insanlara öğrettim. Bu dünyada Tanrı’dan daha bilge bir insan olabilir mi? Christus insanlara Tanrı’nın bilgeliğini getirmek için Baba´dan geldi. Usta’nız on iki yaşındayken ilahiyatçıları, filozofları ve o zamanın kanun öğretmenlerini tamamen şaşırtmakla size ispat etmedi mi?
 2. Bazı insanlar, insanların zayıf yanlarını Jesus´a yüklediler. O insanlar, kalplerinde taşıdıkları Tanrı ve kusursuz olanı kirletmekten zevk alıyorlar. Bunlar beni tanımıyorlar.
 3. Eğer seyrettiğiniz tabiatın bütün mucizeleri Tanrı’nın düşüncelerinin madde olarak canlanması ise, o zaman Christus´un vücudunun Baba’nın yüce sevgi düşüncesi olarak madde olmasını kabul edemez misiniz? Ondan dolayı Christus sizi sadece ruhen sevdi, etiyle değil. Benim hakikatim asla sahteleştirilemeyecek, çünkü o mutlak ışık ve sınırsız gücü içerir. (146, 35 – 36)
 4. Sizi bu dünyaya getiren görevi yerine getirmek için nasıl saatin uygun vaktini beklemeniz gerektiğine “İkinci Devirde” size bir örnek verdim.
 5. Vücudum – insanların gözü önündeki Jesus – en olgun yaşa gelinceye dek tanrısal görevi yerine getirmek, size sevgiyi öğretmek için bekledi.
 6. O vücut – kalp ve akıl – gelişmenin doruk noktasına ulaştığında, ruhum onun dudakları yoluyla konuştu, bilgeliğim onun aklını doldurdu, sevgim kalbinde yer etti ve o vücutla onu aydınlatan tanrısal ışık arasındaki ahenk çok mükemmeldi ki, ben insanlara: “Oğul’u tanıyan, Baba’yı da tanır” dedim.
 7. Christus, Tanrı’nın hakikatini insanları eğitmek için kullandı. O hakikati bu dünyadan almadı. Ne Yunanlılardan, Babillerden, Esenlilerden veya Fenikeliler, ne de başka birisinden ışık aldı. Onlar cennete götüren yolu henüz bilmiyorlardı ve ben onlara yeryüzünde bilinmeyen şeyi öğrettim.
 8. Jesus, cennetin, sevgi kanununun, adaletin, ışığın ve yaşamın öğretisini insanlara öğretme saati gelinceye dek, çocukluğunu ve gençliğini aktif olarak insan sevgisine ve duaya adadı.
 9. O devirde size beyan ettiğim sözümün anlamını arayın ve onun herhangi bir insan öğretisinden veya herhangi bir o zamanın bilim adamından olup olmayabileceğini söyleyin.
 10. Size söylüyorum, eğer o bilgili insanlardan bilgi edinseydim, o zaman öğrencilerimi onlar arasından seçerdim, elçilerim gibi eğitimsiz ve bilgisiz insanlardan değil. (169, 62 – 68)

Nasıra´da anlayışsız insan çevresi

 1. Ona geldiğim halk bana beni koruyan bir barınak vermekten aciz olduğu için Mısır gibi bir halkın kucağına sığınmak zorundaydım. Ama kalbim sırf bu bir tek acıyı çekmedi.
 2. Mısır’dan geri döndükten sonra, Nasıra´da yaşadığım zaman, sürekli alay edildim ve inançsızlığın sözleri ve hasetle incitildim.
 3. Orada mucizeler yarattım, insanlara sevgimi ve gücümü gösterdim – yanlış anlaşıldım. Hayatımı ve eylemlerimi yakından bilen onlardan bir tanesi bile bana inanmadı.
 4. Vaiz saati geldiği zaman, Nasıra´yı terk ederken: “Size doğrusunu söyleyeyim, hiçbir peygamber kendi ülkesinden ve evinden başka yerde hor görülmez. Sözlerini duyulması için orasını terk etmesi gerekir.” diye konuştum.(299, 70 – 72)