ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 16… Tanrı’nın Kanunu

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 16... Tanrı’nın Kanunu

<= Genel bakışa geri dön

Flag Turkey-270x180px  Bölüm 16… Tanrı’nın Kanunu

=> PDF

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 16… Tanrı’nın Kanunu
Jesus Christus´un Vahyi

Almancada tercüme: Jasmin

Tanrı’nın Kanununun Gücü                                                                                            Rab şöyle konuşuyor…

 1. Öğretilerimi modası geçmiş olarak kabul eden çok insan vardır; fakat bunun nedeni onların materyalist olmaları talimatlarımın sonsuz anlamını keşfetmeye izin vermemesinden gelir.
 2. Kanunum değişmezdir. Geçici olan kültürleriyle, uygarlıklarıyla ve kanunlarıyla sadece insanlardır. Bu arada onlardan uzun ömürlü olan ruhun sevgi ve merhamet eylemleriyle inşa ettikleridir. Her günlük iş ve sınavdan sonra, tanrısal bilgeliğe sorarak kanunumun hareket edilemeyen kayasına ve ruhun öğretisini içeren hep açık kitaba bakan ruhtur. (104, 31 – 32)
 3. Bütün insanları ışığımla aydınlattım ve onlara böylece tek var olan hakikati bildirdim; ama her insanın, halkın farklı şekilde hissettiğini, düşündüğünü, inandığını ve yorumladığını görüyorsunuz işte.
 4. İnsanların o farklı düşünce tarzları, her halk ve ırk başka yollarda gittiği ve başka ideallere değer verdiği için aralarının açılmasına neden oldu.
 5. İnsanlık, Tanrı’nın kanununu yerine getirmenin insanlar için olağanüstü fedakârlık, feragatler ve zorlamalar getirdiğini düşünerek aydınlık ve gerçek yoldan saptı ve kendisi için kanunları ve ibadet şekilleri daha kolay yerine getirilebilen dinler ve tarikatlar kurmayı tercih etti. Böylece insanlar ruhlarında hissettikleri ışık ve yükseliş arzusunu avutabileceklerini sanıyorlar.
 6. Birçok yüzyıllar ve çağlar kanunumu yerine getirmenin insanlardan hiçbir fedakârlık istemediği fark edilmeden geçti ve buna karşın vücutlarını ve ruhlarını benim kanunlarımı uygulamamakla dünyaya bilmeden kurban ettiler. Onlar sözlerime uyarak yaşayan insanların gerçek mutluluk, barış, bilgelik ve görkemi bulacaklarını anlamadılar, anlamak istemediler ki, materyalist insanlar kendilerine göre başka türlü tasavvur ederler.
 7. Çevrenizi saran ahlaki ve bilimsel dünya, materyalizmin ideali olan – sadece insanlığın maddi rahatlığını amaçlamış olan – insanların eseridir. Ben onlara sonuna kadar eylemlerini yapmalarına izin verdim, o eylemlerin sonuçlarını tanımalarını, meyvesini toplamalarına izin verdim ki, ondan ışığın tecrübesini alsınlar. Her ışıkta adaletim kendisini gösterecek ve her adalette benim sevgi olan kanunum varlığını gösterecek. (313, 60 – 64)
 8. Eğer size öğretimi benim dileğime göre değil de, kendi dileğinize göre hayatınızda uygulamanıza izin verseydim, size doğrusunu söyleyeyim, ruhi duraksamanızdan kurtulmayı bulamayacaktınız ve ruhunuzun gelişmesine, açılmasına ve mükemmelleşmesine asla izin vermeyecektiniz.
 9. Kendi dinlerinde Tanrı’nın kanununun emrettiklerine boyun eğmedikleri için, tam tersine efsane ve yanlış öğretiler uydurarak Tanrı’nın kanununu kendi dileklerine boyun eğdirmeye çalıştıkları için ışığa doğru bir tek adım bile atmayan uyuşuk insanları görüyorsunuz.
 10. Birçok insanın bu devirde kendisini her dinden kurtarıp beni ruhen araması ve benliğinin içinde hissettiği bütün özellikleri, yetileri ve yetenekleri geliştirebilmesi için gerekliydi. (205, 6 – 8)

Ruhi Eylemde Tanrı’nın Sevgi Kanunu

 1. Size konuşan Tanrınız´dır, benim sesim kanundur. Bugün o sesi bir taşın üstüne yontarak yazmaya gerek duymadan veya size sözlerimi insan olarak yollamak zorunda olmadan yeniden duyuyorsunuz. Ruhunuza gelen ve yeni bir devrin başlangıcını vahiy eden benim tanrısal sesimdir ki, bu devirde insan adaletli olacak, o yaratan Tanrı’yla barışacak ve Kutsal Kitap´ta yazılı olduğu gibi arınacak. (15, 8)
 2. Jesus yoluyla size mükemmel talimatı verdim. Doğumdan ölüme kadar benim yaşam yolumu inceleyin, o zaman size sevginin canlı ve mükemmel bir şekilde açıklamasını göreceksiniz.
 3. Jesus´un aynısı olmanızı istemiyorum, çünkü O´nda sizin ulaşamayacağınız bir şey vardı: İnsan olarak mükemmel olmak. O´nun içinde Tanrı’nın kendisi sınırlı olarak vardı. Ama size yine de Jesus gibi olmaya özen gösterin diye söylüyorum.
 4. Benim ebedi kanunum size hep bu sevgiden bahsetti. Size İlk Devirde: “Tanrı’yı bütün kalbinle ve bütün ruhunla sev” ve “İnsanları kendin gibi sev” dedim.
 5. Daha sonra size bu ilham verici sözleri: “Babanız sizi sevdiği gibi, siz de kardeşlerinizi sevin”; “Birbirinizi sevin” diye verdim.
 6. Bu devirde size Tanrı’yı bütün yaratılmış şeylerden daha çok sevin, O´nu her var olan şeyde ve Tanrı’da var olan her şeyi sevin diye vahiy ettim. Çevrenizdeki insanlara merhamet ve bir kez daha merhamet gösterin ki, Baba’yı bütün görkemiyle göresiniz; çünkü merhamet sevgidir. (167, 15 – 19)
 7. Size bu ruh öğretisinin dünya dini olacağını bile söylemiyorum; çünkü ben size asla din getirmedim, bilhassa kanun getirdim. Kanunumun dünyada zafer kazanacağını ve insanların varlığını aydınlatmak için kalıcı geçerliliğe sahip olacağını ve öğretimde açıkladığım gibi onu tamamen tanıyın diye sevgi kanunu olacağını size söylemekle yetiniyorum.
 8. İnsanlık, sevmeyi ve gerçek sevgi eylemini yerine getirmeyi öğrenene kadar, birçok yanlış sevgi eylemi ve yardımseverlik yapacak. Ruhları daha yüksek bir kavrayışı geliştirene kadar ve tek kanunun evrensel ve ebedi ruh öğretisinin – herkesin ulaşacağı – sevgi kanunu olduğunu nihayet anlayıncaya kadar, birçokları bir mezhepten öbür mezhebe geçmek zorunda kalacaklar.
 9. Bütün dinler yok olacaklar ve sadece insanın içinde ve dışında ışık saçan Tanrı’nın tapınağının ışığı geriye kalacak. O tapınakta hepiniz itaatin tek ibadetini, sevgiyi, imanı ve iyi niyeti sunacaksınız. (12, 63 – 65)

Tanrı’nın Kanunlarına İtaatsizlik ve Onun Sonuçları

 1. Bu sabah merasimli anmada size soruyorum: Musa Peygamber yoluyla insanlığa yolladığım kanunuma ne yaptınız? O kanunlar yoksa sırf o zamanlarda yaşayan insanlara mı verildi?
 2. O kutsanmış tohumun insanların kalbinde olmadığını aslında size söylüyorum, çünkü insanlar beni sevmiyorlar, ne de birbirlerini seviyorlar; ne anne-babalarına saygı gösteriyorlar, ne de başkalarının malına; buna karşın birbirlerini öldürüyorlar, zina ediyorlar ve kendilerine utanç getiren şeyler yapıyorlar.
 3. Her ağızdan çıkan yalanı duymuyor musunuz? Bir halkın öbür halkın barışını çaldığının farkında değil misiniz? Ve buna rağmen insanlık beni tanıdığını söylüyor. İnsanlar kanunlarımı tamamen unutmuş olsaydılar, onlardan ne olurdu? (15, 1 – 3)
 4. Jesus, “İkinci Devirde” Yeruşalim´e girdiği zaman, duaya ve Tanrı’yı sevmeye adanmış olan tapınağı pazar yerine çevrilmiş olarak buldu. Usta, hırsla tapınağın kutsallığını böylece bozan insanlara: “Babam´ın evi pazar yeri değil” diye onları oradan kovdu. Bu kovulanlar, insan ruhunu Tanrı’nın kanununu yerine getirmeye yöneltmek için görevli insanlardan daha az suçluydular. Rahipler, tapınağı makam hırsının ve haşmet sevgisinin egemen olduğu bir yere çevirmişlerdi. Bu egemendik yıkıldı.
 5. Bugün kanunumun kutsallığını bozanları cezalandırmak için kamçı kullanmıyorum. Fakat kendi hatalarının insanlarda hissedilebilmesi için izin verdim öyle ki, onun anlamını bilsinler ve beni kanunumun bükülmez ve değişmez olduğunu anlasınlar. İnsanlara doğru yolu gösterdim. Eğer o yoldan uzaklaşırsa, kendisini adaletli bir kanunun ağırlığına maruz bırakır. Çünkü o kanunda sevgim kendisini gösterir. (41, 55 – 56)
 6. Tapınağımı yeniden inşa edeceğim – duvarsız bir tapınak ve kuleler, çünkü o insanların kalbindedir.
 7. Babil´in kulesi hâlâ insanlığı bölüyor, fakat onun temelleri insanların kalbinde yıkılacak.
 8. Putperestlik ve dini yobazlık ayni şekille yüksek kulelerini inşa ettiler, ama çatladılar ve yıkılmak zorunda kalacaklar.
 9. Size doğrusunu söyleyeyim, benim kanunlarım – hem Tanrı’nın, hem de insanların – kutsaldır ve onlar dünyayı yargılayacaklar.
 10. İnsanlık kendisinin putperest olduğunu sanmıyor, fakat size doğrusunu söyleyeyim, o hâlâ altından dana heykeline tapıyor! (122, 57)
 11. Erdem olmadığı için kargaşalık geri geldi ve erdemin olmadığı yerde hakikat olamaz. Bunun nedeni Baba’nın Musa´ya verdiği kanunun gücü olmadığından ve Jesus´un öğretisi sadece geçmiş zamanlarda uygulanabilir olduğundan değildir. İkisi de ruhi içeriği bakımından ebedi kanundur. Fakat onların bir kaynak olduğunu ve o kaynağın suyunu içmeye hiç kimsenin zorlanmadığının farkına varın ve bilhassa o sevgi kaynağına yaklaşanların kendi dileğiyle yaklaştıklarını anlayın. (144, 56)
 12. Talimatlarımı doğru yorumlayın; sizin acılarınızı dünyada gördüğüm zaman, ruhumun sevinebildiğini düşünmeyin veya size sevinç veren şeyleri sizden almakla zevk duyduğumu sanmayın. Size kanunlarımı kabul edip onlara saygı göstermeniz için geliyorum, çünkü onlar sizin saygı ve değer vermenize layıktır ve onlar size, ona uyarsanız, huzur getirir.
 13. Tanrı’ya ait olanı Tanrı’ya vermenizi, “imparatora” ait olanı “imparatora” vermenizi öğrettim. Fakat bugünün insanları için sadece “imparator” vardır, Rab´be sunacak hiç bir şeyleri yoktur. Eğer hiç olmazsa dünyaya gerekli olanı verseydiniz, acılarınız daha az olurdu. Ama her şeyi yapmasına izin verdiğiniz imparator size anlamsız kanunlar dikte etti, sizi köle yaptı ve size hiç bir şey karşılık olarak vermeden canınızı alıyor.
 14. Benim kanunumun nasıl da farklı olduğunu, ne bedeni, ne de ruhu bağımlı yaptığını düşünün. O sizi sadece sevgiyle teşvik edip iyimserlikle yönetir. Her şeyi çıkarsız ve bencillik etmeden verir, sizi ödüllendirir ve zamanla karşılığını verir. (155, 14 – 16)

En Önemli Kanunun Yerine Gelmesi

 1. Rab size: “Tanrı’yı bütün kalbinle ve ruhunla sev ve insanları kendin gibi sev” dediği zaman ve Usta size sevgi öğretisinin vaazını verdiği zaman, ayni kaynaktan çıkan o ruhi ses sizin sevgi kanununa sarılmanızı söylüyor. Çünkü o dünyanın ordularının bile sahip olmadığı güce sahiptir. Ve o gücün fetihleri emin ve sürekli olacaktır, çünkü sevginin temelinin üstüne inşa ettiğiniz her şey sonsuz yaşama sahip olacaktır. (293, 68)
 2. Size ruhun gerçek yaşamını gösteriyorum öyle ki, haksız tehditler içinde yaşamayın ve kanunumu sadece ceza korkusundan ötürü uygulamayın. Size öyle konuşanlar sözlerimin yorumunu yanlış edenlerdir.
 3. Kanunumu kavrayın, o karmaşık veya anlaşılması zor değildir. O kanunumu bilenler ve ona göre davrananların hiçbirisi mahvolmayacaklar, ne de yanlış sözlere veya önceden bildirilere, yanlış düşüncelere ve kötü yorumlara yer verecekler.
 4. Kanunum basittir, gitmeniz gereken yolu hep gösterir. Bana güvenin, sizi parlayan beyaz şehre, kapılarını sizin gelişinizin bekleyişiyle açık tutan, size vaat edilmiş olan ülkeye götürecek olan yol benim. (32, 9)
 5. Siz kanunlarımı uygulamakla sağlığı, mutluluğu ve yaşamı bulabileceğinizden ne zaman nihayet emin olacaksınız?
 6. Siz, maddi yaşamda sağ kalmanız için uymanız gereken belli prensipler olduğunu kabul ediyorsunuz. Ama ruhsal yaşamda da uyulması gereken, insanın sonsuz yaşama ulaşması için Tanrı’nın planında var olan prensipler olduğunu unuttunuz. (188, 62)
 7. Sadece kurtuluşunuzun bende olduğunu hatırlayın. Geçmiş zamanlarda, şu anda ve gelecekte kanunum yoldur ve ruhunuzun kılavuzudur ve olacaktır.
 8. Kanunuma bağlı kalmakla kutsananlara ne mutlu, çünkü onlar yol kavşaklarında asla yanılmayacaklar. Onlar vaat edilen ülkeye ulaşacak ve zafer şarkısını söylemeye başlayacaklardır. (225, 31 – 32)
 9. Kavramanız ne kadar büyük olursa, bana sevginiz de o kadar büyük olacağını biliyorum.
 10. Eğer ben size: “Beni sevin” diyorsam, onunla size: “Hakikati sevin, iyi olanı sevin, ışığı sevin, birbirinizi sevin, gerçek yaşamı sevin” demek istediğimi bilin. (297, 58 – 58)
 11. Sizi sevdiğim gibi, birbirinizi ve de kendinizi sevmenizi istiyorum. Çünkü size sadece belli sayıda insanları yönetmeyi ve yönlendirmeyi emanet etmedim, bilhassa bana karşı olan ilk göreviniz kendinize dikkat etmenizdir. Tanrınız´ın yaşayan kopyası olduğunuzu bilerek birbirinizi sevin. (133, 72)
 12. Dünyada halkıma emanet ettiğim misyon büyük ve çok müşküldür. Ondan dolayı her devirde size ilham vermek için ve kanunlarımın içeriğini daha fazla beyan etmek için size uğradım.
 13. Sevginin, iyiliğin ve adaletin kanunu her devirde getirdiğim ruhi mirastır. Dersten derse insanlığın kanunlarımı bir tek kanunla birleştirilebildiğini anlamasına çabaladım. O da sevgi kanunudur. Yaşamın kaynağı olan Baba’yı sevin. Baba’nın bir parçası olan insanları sevin. Rab´bin yarattığı ve düzenlediği her şeyi sevin.
 14. Sevgi nedendir, prensiptir, bilgeliğin, yüceliğin, gücün, yükselişin ve yaşamın tohumudur. Yaratan´ın ruh için önceden planladığı gerçek yoldur ki, insan basamaktan basamağa, yurttan yurda hep bana daha büyük bir yakınlığı hissetsin.
 15. Eğer insanlık başlangıçtan beri putperestlik ritüelleri ve fanatizmin pençesine düşmek yerine, ruhi sevgi yoluyla Tanrı’ya ibadet etseydi, bugün insanların korku ve sefilliği yüzünden gözyaşı vadisine dönüşmüş olan dünya, barış vadisi olurdu. Böylece insan ruhu ölümden sonra ruhsal dünyaya ulaşmak için liyakat kazanmış olurdu ki, ölümden sonra orada ruhun kendi yolunda gelişmesi gerekir. (184, 35 – 38)