ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 31… Kurtuluş, Günahtan Kurtarılış ve Ebedi Şifa

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 31... Kurtuluş, Günahtan Kurtarılış ve Ebedi Şifa

<= Genel bakışa geri dön

Flag Turkey-270x180px  Bölüm 31… Kurtuluş, Günahtan Kurtarılış ve Ebedi Şifa

=> PDF

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 31… Kurtuluş, Günahtan Kurtarılış ve Ebedi Şifa
Jesus Christus´un Vahyi                                            

Almancadan tercüme: Jasmin

Günahlardan Kurtarılışın Yanlış Yorumlarının Düzeltilmesi
Rab şöyle konuşuyor…

 1. Birçok insan bütün dünyanın gözyaşlarının dünyada ilk yaşayan insanların günahları neden olduğu düşüncesini savunuyorlar. O benzetmeyi anlamaktan aciz, sonra Christus´un kanıyla o lekeyi yıkamak için geldiğini söylediler. Eğer bu iddia doğru olsaydı, Christus´un kendisini kurban etmiş olmasına rağmen, neden o zaman insanlar hâlâ günah işliyorlar ve acı çekmeye devam ediyorlar?
 2. Jesus bu dünyaya insanları mükemmelleşmeye götüren yolu göstermek için geldi ki, o yolu hayatıyla, eylemleriyle ve sözleriyle öğretti. (150, 43 – 44)
 3. Hepiniz hedefe görevlerinizi yerine getirmekle ulaşacaksınız. Ben size bitmez tükenmez öğretilerimi verdim öyle ki, gelişmenizin basamaklarında yukarıya doğru yükselin. Sizi kurtaran benim kanım değildir, bilhassa ruhunuzdaki ışığım sizi kurtaracak. (8, 39)
 4. Üçüncü devirde yeni bir çarmıh payıma düşecek. Bu çarmıh ölümlü gözlerle görülemeyecek, fakat o çarmıhın üstünden insanlığa sevgi mesajımı yollayacağım ve sözlerimin özü olan kanım ise ruh için ışığa dönüşecek.
 5. Beni bir zamanlar yargılamış olanlar geçmişteki hatalarını düzeltmek için bugün günahlarından pişman olmuş ruhlarıyla insan kalplerine ışık getiriyorlar.
 6. Öğretimin insanlığın kötülüklerine galip gelmesi için onun önce Christus gibi işkence direğinde işkence ve alay edilmesi gerekir. Bu sevgisiz dünyanın karanlığını aydınlatmak için her yaramdan ışığım dışarıya sızmalıdır. İnsanlığa kendi kurtuluşunun yolunu göstermek için görünmeyen kanımın yeniden insanlığın üstüne dökülmesi gereklidir. (49, 17 – 19)
 7. Bütün insanlığın bende kurtulacağını bir kez daha söylüyorum. Golgota´da dökülen o kan her ruh için yaşamdır. Fakat toprağın tozuna orada dökülmüş olan kan yaşam değildir, bilhassa o kanın Tanrı’nın sevgisini sembolize etmesidir. Her ne zaman size kanımdan bahsedersem, onun ne olduğunu ve hangi anlama geldiğini şimdi biliyorsunuz.
 8. Birçok insan Rab´be hizmet ederken ve insanlara sevgisinden dolayı kan döktü, fakat bu kan tanrısal sevgiyi sembolize etmedi, sadece ruhi ve insani sevgiyi.
 9. Jesus´un kanı tanrısal sevgiyi temsil eder, çünkü O´nda hiçbir kusur yoktur. Usta´da asla herhangi bir günah yoktu ve O kanını son damlasına kadar Tanrı’nın yaratıklarına her şey olduğunu ve O kendisini insanlara tamamen verdiğini anlamanız için döktü, çünkü Tanrı insanları çok sever.
 10. Usta’nın vücudunda yaşam olan o sıvıyı (kanı) toprağın tozu emdiğinde, öğretimin insan yaşamını Tanrı’nın sevgisiyle, bilgeliğiyle ve adaletiyle sulayıp verimli yapmak zorunda olduğunu anlayın diye bu olmuştur.
 11. Usta Christus´un sözlerine ve örneklerine inançsız ve şüpheci dünya öğretime savaş açıyor ve Jesus´un insanlığı günahlardan kurtarmak için kanını dökmüş olmasına rağmen, dünya kurtarılmadı; insanlık her gün daha çok gelişmiş olmasına rağmen, günah işliyor diyor.
 12. İnsanlar kendilerine: “O kanın günahlardan kurtarma gücü nerde?” diye soruyorlar. Öğretimin temelini göstermesi gerekenler ışığa acıkmışların ve hakikati kavramaya susamışların sorularını tatmin edici bir şekilde yanıtlamaları gerekirken, tatmin edici yanıt vermeyi bilmiyorlar.
 13. Bu devirde bilmeyen insanların soruları hakikati bildiğini iddia eden insanların yanıtlarından daha derin ve anlamlı olduğunu size söylüyorum.
 14. Fakat ben size konuşmak için yeniden geldim. O kanın gerçekten günahkârları, yitik ve ağır cezaya yargılananları Tanrı’nın adaletinden kurtaracağı kanısında olanlar için iste sözüm.
 15. Size söylüyorum: Eğer her şeyi bilen Tanrı Jesus´un insanlara söylediği bütün sözlerin ve eylemlerin insanlar tarafından azar azar faydalanılmayacağına ve anlaşılmayacağına inansaydı, gerçekten O asla Oğlu Christus´u dünyaya göndermezdi; çünkü Yaratan faydasız hiçbir şey yapmadı, meyve vermesi belirlenmemiş hiçbir şey bile. Fakat Tanrı O´nun insanlar arasında doğması, büyümesi, acı çekmesi ve ölmesi için yolladıysa, o Usta’nın ışık saçan ve verimli yaşamı eylemleri yoluyla silinmez bir yol, yok edilmez bir iz çizeceği içindi öyle ki, O´nun bütün çocukları gerçek sevgiye yönlendiren o yolu bulsunlar ve Tanrı çocuklarını orada beklediği vatana götüren öğretisini uygulasınlar.
 16. Son damlasına kadar dökülen ve ruhi temizlik ve sonsuz sevgiye tanıklık eden o kanın insanların Tanrı’ya imanla görevlerini yerine getirmekle onlara vaat edilen ülkeye yükselteceğini de Tanrı biliyordu. Ve onlar bana yerine getirdikleri görevleri sunarak sonra bana: “Rab her şey yerine geldi” diyebileceklerdi.
 17. Şimdi size kanımın çarmıhta akıtıldığı saatin insanların günahlarından kurtarılma saati olmadığını söyleyebilirim. Benim kanım burada bu dünyada mevcut, canlı, taze olarak kaldı ve kanlı iziyle azabıma ve günahtan kurtulmanızın yoluna işaret eder ki, o yol Babanız´ın size vaat ettiği vatana ulaşmanızı sağlayacak.
 18. Size söyledim: “Ben yaşamın kaynağıyım, gelin ve kendinizi lekelerinizden arındırın öyle ki, özgür ve günahsız olarak Babanız´a ve Yaratanınız´a gidin.”
 19. Benim kaynağım sonsuz ve sınırsız sevgiden oluşur. Benim eskiden dökülmüş olan kanımın söylemek istediği budur. O sözümü ve öğretimi mühür gibi tasdikledi. (158, 23 – 33)
 20. Bugün yüzyıllardan ve o olaydan sonra kanımı bütün insanlık için dökmüş olmama rağmen ve bilgisizlikte, fanatizmde ve yanılgıda veya günah işlemede direnenler henüz kurtulmamışken, sadece Jesus´un öğrettiği yoldan gidenlerin ruhlarının kurtuluşuna ulaştığını söylüyorum.
 21. Size söylüyorum, bin kere insan olsam ve bin kere çarmıhta ölsem bile, insanlar izimden gitmek için kalkmadıkları sürece ruhlarının kurtuluşuna ulaşamayacaklar. Sizi günahlarınızdan kurtaracak olan benim çarmıhım değil, sizin çarmıhınızdır. Ben kendi çarmıhımı omuzladım ve onda insan olarak öldüm ve o andan itibaren Baba’nın kucağındaydım. Uysallıkta ve sevgide izimden gidin ve sonra Babanız´ın yanında olmak için gerçek alçakgönüllülükle görevinizin hedefine ulaşıncaya dek çarmıhınızı omuzlayın. (168, 16 – 17)
 22. Mutluluğu bulmak istemeyen hiç kimse yoktur ve o ne kadar ebediyse, o kadar iyidir, çünkü ben size en yüce ve sonsuz mutluluğa götüren yolu öğretiyorum. Buna karşın size sadece yolu gösteriyorum ve sonra sizin beğendiğiniz yolu seçmenizi sağlıyorum.
 23. Size soruyorum: “Eğer mutluluğu özlüyorsanız, mutluluk biçmek için neden mutluluk ekmiyorsunuz?” İnsanlar için yaşama duygusuyla yönlendirilmiş olan insanların sayısı ne kadar da az! (169, 37 – 38)
 24. Bu dünyadaki yaşamınızın anlamı, ruhun ne olduğu ve ruhsal dünyanın (öbür dünya) ne olduğu hakkındaki düşünceleriniz yanlıştır.
 25. İmanlı insanların çoğu, eğer belli bir adaletli insan olarak yaşarlarsa veya hayatlarının son anında işledikleri hatalarından pişman olurlarsa, ruhlarının kesinlikle cennete gideceğini sanır.
 26. Fakat insanların hoşuna giden bu yanlış düşünce onların ömür boyu Tanrı’nın kanununu ısrarla yerine getirmemesinin nedenidir. Böylece o insanın ruhu dünyadan göçtüğü ve ruhsal dünyaya ulaştığı zaman, hayalini ettiği mucizelerin olmadığı, ne de hak etmiş olduğunu sandığı büyük mutluluğu duymadığı bir yere gelmesine neden olur.
 27. Cennete gideceğinden emin olan ruhların cennet yerine şaşkınlık bulduklarını biliyor musunuz? Artık dünyada yaşamaya devam etmedikleri için ve destek olarak fiziksel vücutları olmadığı için kendileri ruhsal ışığın olduğu yerlere yükselemediler ve farkında olmadan kendilerine ne insancıl, ne de tamamen ruhsal bir dünya yarattılar.
 28. Sonra ruhlar kendilerine sormaya başlıyorlar: Burası cennet mi? Dünyada bunca yıl yaşadıktan sonra, Tanrı’nın ruhlar için belirlediği yurt bu mu?
 29. Diğerleri ise hayır diyorlar, burası sadece ışığın, sevginin ve temizliğin olduğu “Tanrı’nın kucağı” olamaz.
 30. Ruh, yavaş yavaş derin düşünmekle ve acı çekmekle kavramaya başlıyor. Tanrı’nın adaletini anlıyor ve vicdanının ışığıyla aydınlanmış olarak geçmişteki eylemlerine hüküm veriyor ve o arada eylemlerinin acınacak ve kusurlu olduklarını keşfediyor. Beklediği ödülleri almaya hak etmediğini anlıyor.
 31. Sonra kendisine verdiği bu hükümden ötürü, ruhta alçakgönüllülük kendisini gösterir ve lekeleri silmek, hataları düzeltmek ve Babası’na gerçekten ödülü hat ettiren şeyler yapmak için arkasında bıraktığı yollara geri dönme arzusu doğar.
 32. İnsanlığa bu gizemler hakkında bilgi vermek gereklidir öyle ki, maddi dünyada yaşam insan ruhu için ödül hak etme fırsatı olduğunu anlasın. O hak edilenler ruhu daha yüksek ruhsal dünyada yaşamayı hak ettirsin. Orada yeniden geri kalmamak ve basamaktan basamağa yükselmek için hak kazanmak zorundadır; çünkü “Baba’nın evinde birçok yer vardır.”
 33. Bu hakları size Baba’nın ebedi kanunu öğrettiği gibi sevgi yoluyla kazanacaksınız. Ve böylelikle ruhunuz merdivende basamak basamak ilerleyecek ve orada cennete, ruhun mükemmelliği olan gerçek cennete götüren dar yolla tanışacaksınız. (184, 40 – 45)
 34. Size doğrusunu söyleyeyim, eğer ben bu devirde insan olarak dünyaya gelmiş olsaydım, o zaman gözleriniz benim kanayan yaralarımı taptaze olarak görmek zorunda kalırdı, çünkü insanların günahları sona ermedi, insanlığa olan sevgimin ispatı olarak Golgota´da dökülen kanımın hatırasıyla insanlar kurtarılmak da istemiyorlardı. Ama ben size ruhen geldim öyle ki, beni bu dünyada yargılayanlar ve cezalandıranlar eylemlerine bakma utancını yaşamak zorunda kalmasınlar.
 35. Her şey affedildi; ama her ruhta hepiniz için çarmıhta döktüğüm şey hâlâ mevcuttur. O yaşam gücünün ve o kanın yok olduğuna veya kaybolduğuna inanmayın. Onlar o andan itibaren bütün insanlığın üstüne döktüğüm ruhsal yaşamı temsil ediyorlardı. Dünyada konuştuğum ve yaptığım sözümün onayladığı ve her şeyi vurguladığı kanım yoluyla insanlar ruhlarının yenilenmesi arzusuyla yukarıya doğru gelişecekler.
 36. Sözlerim, eylemlerim ve kanım boşuna olmayacaklar. Eğer size şimdiye dek insanların adımı ve sözlerimi hemen hemen unutmuş gibi gelirse de, yakında onlar yeniden nasıl bir can suyuyla, yaşam ve temizlikle sürekli yok edilmeye çalışılan, ama asla yok olmayan tohum gibi ortaya çıkacağını göreceksiniz. (321, 64 – 66)
 37. Jesus´un kanı kurtuluş ışığına dönerek bütün ruhlara kurtuluş olarak girdi ve girmeye devam ediyor. Ruhum ebediyen kurtuluş ve ışık bağışlar, sürekli ışığımın ışınlarının karanlık olan yerlere girmesini sağlarım. Durmadan tanrısal ruhum insancıl kan olmaksızın, bilhassa kurtarıcı gücü ve ruhsal yaşam olarak bütün çocuklarımın üstüne dökülür. (319,36)

“Cennet” Elde Edilmelidir

 1. İnsanlar, tutkularının etkisinden sürüklenerek çok günahlara girdiler ki, her kurtuluş ümidini kestiler. Fakat kurtarılamayan hiç kimse yoktur. Çünkü ruh vicdanının sesine kulak vermediği sürece, ayaklanmaların sona ermeyeceği kanısına vardığı zaman, onun için belirlenmiş olan hedefe ulaşıncaya dek, kalkıp benim kanunumu yerine getirecek. Bu hedef dünyada değil, bilakis sonsuzluktadır.
 2. Varlıklarının anlamsız olduğuna inananlar ve mücadelenin ve acıların faydasız olduğunu düşünenler yaşamın şekil veren bir usta ve acıların ise mükemmelleştiren keski olduğunu bilmezler. Acıyı size bir kâsede sunmak için benim icat ettiğimi düşünmeyin, düşmenize neden olduğumu düşünmeyin. İnsanlar kendi dileğiyle bana itaatsiz oldular ve ondan dolayı da kendi çabalarıyla ayağa kalkmak zorundalar. Sadece acının insanları mükemmelleştirdiğini de sanmayın; hayır, sevgi eylemiyle de bana ulaşacaksınız, çünkü ben sevgiyim. (31 54 – 55)
 3. Vücudunuzdan daha çok ruhunuzla dua edin, çünkü günahlarınızdan kurtuluşa kavuşmak için bir an dua veya bir gün sevgi yetmez, bilhassa bir yaşam boyu sebat, sabır, yüce ruhlu eylemler ve kanunlarımı uygulamanız gereklidir. Onun için size büyük yetenekler ve duyarlılık verdim.
 4. Benim eserim herkesi binmeye davet eden (Nuh´un) kurtuluş gemisi gibidir. Kanunlarımı uygulayan herkes mahvolmayacak. Eğer sözlerimin size önderlik etmesini sağlarsanız, kurtulmuş olacaksınız. (123, 30 – 31)
 5. Sadece mükemmel olanın bana ulaşabildiğini düşünün. Ondan dolayı ruhunuz sadece mükemmelliğe ulaştığı zaman benim krallığıma girecek. Siz tecrübesiz benden doğdunuz, fakat hak ettiklerinizin giysisi ve erdemlerle süslenmiş olarak bana geri dönmelisiniz. (63, 22)
 6. Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı’nın yakınında yaşayan adillerin ruhları kendi eylemleriyle o yerde yaşamayı hak ettiler, ben onlara o yeri verdiğim için değil. Ben onlara sadece yolu ve o yolun sonundaki büyük ödülü gösterdim.
 7. Bana: “Rab, sen yolsun, yolu aydınlatan ışıksın ve gezgine güçsün. Yolun yönünü söyleyen ve bizi yaşam gezimizde yeniden canlandıran sessin ve hedefe ulaşanlar için sen ödülsün” diyenlere ne mutlu. Evet, çocuklarım, ben yaşam ve ölümden dirilişim. (63, 74 – 75)
 8. Bugün Baba: “Kim insanlığı kanıyla kurtarmayı becerebilir ve hazırdır?” diye sormuyor. Ne de Jesus: “Rab, kanıyla ve sevgisiyle insanlığın günahlarından kurtuluş yolunu açmaya hazır olan kuzuyum” diyecek.
 9. Bu devirde insan olmak için de “sözümü” yollamayacağım. Bu devir sizin için bitti ve öğretisini ve yükselişini ruhunuzda bıraktı. Şimdi ruhi ilerlemenin yeniçağını başlattım ki, o çağda hak kazananlardan olun. (80, 8 – 9)
 10. Hepinizi mutlu, barış içinde ve ışıkta yaşayan olarak görmek istiyorum öyle ki, gitgide her şeye sahip olun – sadece sevgim yoluyla değil, bilhassa hak ettiklerinizle; çünkü o zaman tazminatınız ve mutluluğunuz mükemmel olacak. (245, 34)
 11. Ben size insancıl yaşamdan daha yüce bir yaşamın güzelliğini göstermek, sizi yüce eserlere ilham vermek, sevgiyi uyandıran sözü öğretmek, fedakârlığın, imanın ve sevginin dağına tırmanmayı başaran ruhu bekleyen hiç bilinmeyen bir mutluluğu vaat etmek için geldim.
 12. Bütün bunları talimatımda farkına varın öyle ki, ruhunuzu gerçek mutluluğa yaklaştıracak olan iyi eylemleriniz olduğunu nihayet anlayasınız. (287, 48 – 49)
 13. Eğer dünyanın bir kıtasından öbürünü gitmek için hedefinize ulaşıncaya kadar birçok yüksek ve alçak dağlar, denizler, milletler, şehirler ve ülkelerden geçmek zorundaysanız, size vaat edilen ülkeye ulaşmanız için de ayni şekilde uzun bir yol kat etmek zorunda olduğunuzu düşünün öyle ki, o uzun yolculukta ruhunuz tecrübeye, kavramaya, ilerlemeye ve gelişmeye ulaşsın. Onu elde etmek için çok mücadele edip ağladıktan sonra, bu sonunda tadını çıkaracağınız yaşam ağacının meyvesi olacak. (287, 16)
 14. Siz ışığın Baba’sının çocuklarısınız, fakat zayıflığınızdan ötürü zahmet dolu bir yaşamın, yanılgıların ve gözyaşlarının karanlığına düşmüş olursanız, eğer size seslenip: ”Ben buradayım, yolunuzu aydınlatıyorum ve doruğunda bütün barışı, mutluluğu ve dünyada boşuna biriktirmek istediğiniz o zenginliği bulacağınız dağa tırmanmaya davet ediyorum” dersem, çağrım üzerine kalkacağınız için bu acıların sonu gelecek. (308, 5)
 15. Her dünya, her yaşam yeri yaratıldı öyle ki, ruhlar orada kendisini geliştirsin ve bir adım Yaratan’ına doğru atsın ve hep böyle mükemmelleşme yolunda ilerleyerek lekesiz, temiz ve güzel biçimlenmiş olarak yolculuğunun hedefine, Tanrı’nın krallığında yaşamak olan ruhi mükemmelliğin doruğuna ulaşma fırsatına sahip olsun.
 16. Kime sonuçta “Tanrı’nın kucağında” yaşamak imkânsız görünür? Ah siz zavallı, derin derin düşünmekten anlamayan mantıklı insanlar! Benim kucağımda yaratıldığınızı, yani önceden bende olduğunuzu çoktan unuttunuz mu? Yaşam kaynağından çıkan her şey zamanı geldiğinde ona geri dönmesinde acayip olan hiçbir şey yoktur.
 17. Her ruh benden yaşama başladığı andan itibaren bakire gibi temizdi, fakat birçokları kendi yollarında kendilerini kirlettiler. Fakat buna rağmen her şeyi bilgece, sevecenlikle ve adilce önceden bildiğim için hemen çocuklarımın kat etmesi gereken yollarında bütün gerekli şeyleri onların kurtuluşu ve yenilenmesi için hazırlamaya başladım.
 18. O ruhi bakirelik birçokları tarafından kirlenmiş olsa da, gün gelecek o ruhlar bütün hatalarından kendilerini arındıracaklar ve böylece eski ruhi temizliklerine kavuşacaklar. Onların arınması benim gözümde çok kıymetli olacak, çünkü ruh imanının, sevgisinin, sadakatinin ve sabrının büyük ve sürekli yaşam sınavları yoluyla bütün bunları elde etmiş olacak.
 19. Hepiniz çabalamakla, mücadeleyle ve acılarla bir insan vücudunda yeniden doğmaya ihtiyacınız olmadan ve maddi bir dünyada yaşamak zorunda olmadan ışığın krallığına geri döneceksiniz; çünkü o zaman ruhunuzun etkinlik gücü otoritenizi ve ışığınızı bir yaşam seviyesinden öbürüne yollamaya ve hissettirmeye muktedir kılacak. (313, 21 – 24)

Kurtuluşa En Kudretli Güç

 1. Bakın, yol burada, o yoldan gidin ve siz kendinizi kurtaracaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim, bu devirde beni duymuş olmanıza kurtuluşunuza kavuşmanız için gerek yoktur. Hayatında benim tanrısal sevgi kanunumu yerine getiren herkes ve Tanrı’nın ilhamı olan sevgiyi insanları sevmeye dönüştüren herkes kurtulmuştur. O hayatında ve eylemlerinde benim şahitliğimi yapar. (63, 49)
 2. Eğer güneş bütün tabiata ve bütün yaratıklara yaşam veren ışığını saçıyorsa ve yıldızlar da dünyaya ışığını saçıyorsa, neden o zaman Tanrı’nın Ruhu insanların ruhuna ışık saçmasın?
 3. Şimdi size söylüyorum, içinize bakın, kaynağı sevgide olan adaletin ışığının dünyada yayılmasını sağlayın. Gerçek sevgi olmadan kurtuluşunuza ulaşamayacağınız kanaatine benim hakikatim sizi ikna etsin. (89, 34 – 35)
 4. Benim ışığım benim bütün çocuklarım içindir; sırf bu dünyada yaşayan insanlar için değil, bilhassa çeşitli yaşam seviyelerinde yaşayan bütün ruhlar içindir. Sevgi eylemleriyle kardeşlerine birbirinizi sevmenizi isteyen benim tanrısal kanunumu yerine getirdikleri zaman, onların hepsi kurtulup sonsuz yaşama dirilmiş olacaklar. (66, 22)
 5. Sevgili halk, sözümün “ölüleri” yeni bir yaşama dirilttiği bu “üçüncü gündür.” İnsanlığa ruh olarak: “Çarmıhta ölümünü gördüğünüz O ayni Christus buradadır ve O size konuşuyor, çünkü O yaşıyor, yaşayacak ve hep var olacak” demek için O´nun size ruh olarak göründüğü bu “Üçüncü Devirdir.”
 6. Dinlerinde hakikati bildirdiklerini iddia etmelerine rağmen, buna karşın insanların iman, sevgi ve ışık bakımından vücutlarında ölü bir kalbe sahip olduklarını görüyorum. Kiliselerinde dua edip ritüellere katılmakla kurtuluşlarını garanti altına aldıklarını sanıyorlar. Fakat size söylüyorum, ruhun (günahlarından) kurtuluşu sadece sevgi eylemlerini ve merhameti yerine getirmekle ulaşılacağını dünyanın duyması gerekir.
 7. Toplantı yerleri sadece bir okuldur. Kiliseler sadece (Tanrı’nın) kanununu açıklamakla yetinmesinler, bilhassa insanın Tanrı’nın kanunundan öğrendiklerini o yolda sevgi öğretisini uygulamakla hayatın bir yol olduğunu dünyanın anlaması gerekir. (152, 50 – 52)
 8. Christus, dünyaya Tanrı’nın sevgisini beyan etmek için insan oldu. Ama insanlar taş kalpli ve bilgiçtir. Hemen aldıkları öğretiyi unutup yanlış yorumlarlar. İnsanların zamanla adalet ve sevgiyi intikam ve cezayla karıştıracaklarını biliyordum. Ondan dolayı insanlara anlamadıkları öğretilerimi açıklayacağım ve ruhen geleceğim bir devri önceden söyledim.
 9. O vaat edilen devir şu an yaşadığınız zamandır ve adaletim ve tanrısal bilgeliğim Tanrınız´ın yüce sevgisinin mükemmel bir öğretisi olarak beyan etmeniz için size talimatımı verdim. Sonuçta insanların Rab´bin eserlerini veya yaşamın kendisini yok edeceğinden korktuğum için mi geldiğimi sanıyorsunuz? Hayır, çocuklarıma sadece sevgimden dolayı geliyorum ve onları ışıkla ve barışla dolu olarak görmek istiyorum.
 10. Sizin de sadece bana olan sevginizden dolayı gelmeniz makul değil mi? Fakat kendinize olan sevginizden değil, bilhassa Babanız´a ve insanlara olan sevginizden. Sadece cehennem azabının korkusundan dolayı günah işlemeyenlerin veya sonsuzlukta bir yer (cennet) kazanması için ödül alma düşüncesiyle iyilik yapanların tanrısal sevginin ilhamıyla hareket ettiğini mi sanıyorsunuz? Böyle düşünen insan beni bilmez, ne de bana olan sevgisinden dolayı bana gelir. O insan sadece kendisine olan sevgiden dolayı böyle davranır. (164, 35 – 37)
 11. Benim bütün kanunum iki prensipte özetlenmiştir: Tanrı’ya olan sevgi ve insanlığa olan sevgi. Bu yoldur. (243, 4)

Her Ruh İçin Kurtuluş ve Günahlardan Kurtarılış

 1. “İkinci Devirde”Lazar´ı dirilttiğim gibi, şimdi fiziksel ölüleri diriltmek için gelmiyorum. Bugün ışığım bana ait olan ruhu uyandırmak için geliyor. Bu ruh sözlerimin hakikati yoluyla sonsuz yaşama yükselecek; çünkü ruhunuz içinizde taşıdığınız ve onu ben ölümden dirilteceğim ve şifa getireceğim Lazar´dır. (17, 52)
 2. Ruhsal yaşam da kanunlar tarafından yönetilir ve siz o kanunlardan uzaklaşırsanız, o itaatsizliğin acılı sonuçlarını hemen hissedersiniz.
 3. Sizi kurtarma arzumun ne kadar büyük olduğunun farkına varın. Eskisi gibi bugün de sizi gerçek yaşama yükseltmek için çarmıhımı üzerime yükleneceğim.
 4. Eğer Golgota´da döktüğüm kanım insanların kalbini sarstıysa ve onları benim öğretime döndürdüyse, ayni şekilde benim tanrısal ışığım sizi gerçek yola geri getirmek için bu devirde ruhu ve vücudu sarsacak.
 5. Merhamet dolu yaşama ölü olanların ebedi yaşamalarını istiyorum. Ruhunuzun karanlıkta yaşamasını istemiyorum. (69, 9 – 10)
 6. Aranızda ne kadar çok insanın putperestlikle Mesih´in gelmesini beklediğini kavrayın. Kendi bilgisizlikleriyle o insanların kaç tanesi kötüleri yargılamak, iyileri kurtarmak ve dünyayı yıkmak için geleceğimi, insanlar arasında Baba, Usta, kardeş ve arkadaş olarak sevgi ve mütevazılık dolu olduğumu ve yardımsever ellerimi sizi kurtarmak, kutsamak ve affetmek için uzattığımı bilmeden, bekliyorlar. (170, 23)
 7. Hiç kimse tesadüfen doğmadı ve eğer birisi kendisini o kadar önemsiz, beceriksiz ve zavallı birisi sansa bile, o en yüce Tanrı’nın merhametiyle yaratıldı. Tanrı, onu kendisinden daha üstün sandığı insanlarla ayni derecede sever ve o insan için de herkes gibi Tanrı’nın kucağına götürecek bir yol belirlendi.
 8. Kim olduklarını ve nereye gittiklerini bilmeden sokaklarda hor görülenler olarak dolaşan insanları ve kötü alışkanlık ve sefaleti sırtında taşıyanları görüyor musunuz? Hâlâ ormanlarda yaşayan ve vahşi hayvanların onları pusuda beklediği insanları biliyor musunuz? Baba sevgim hiç kimseyi unutmadı, onların hepsi ayni görevi yerine getirmek zorundalar, onların hepsi gelişebilir bir çekirdeğe sahipler ve onların hepsi hak edilenlerin, zahmetlerin ve mücadelelerin ruhlarını adım adım bana götüreceği yoldalar.
 9. Barışımı bir an bile olsa hiç özlememiş olan ve dünyevi hayattan kurtulmayı istememiş olan birisi var mı? Her ruh önceden yaşadığı, orada doğduğu vatana özlem duyar. Ruhları şaşkın olduğu ve ümitsiz ve imansız bir yaşam sürdürdükleri için diğerleri ise varlığının son bulması için sadece ölümü beklerken, o dünya çocuklarımın hepsini bekliyor ve bazılarının özlediği sonsuz yaşama sevinmenize davet ediyor. Bu insanların yenilenmeleri için mücadele etmelerini kim harekete geçirebilir? Onların içinde sonsuzluğa özlemi ne uyandırabilir? Onlar sadece artık var olmamayı, susmayı ve sonu bekliyorlar.
 10. Fakat “Dünyanın Işığı, Yol ve Hakikat (Jesus Christus)” sizi affı yoluyla yaşama diriltmek için, yorgun yüzünüzü okşamak, kalbinizi teselli etmek ve kendisini var olmaya ve sesimi dinlemeye layık görmeyenlere: “Seni seviyorum, bana gel!” diyerek geri döndü. (80, 54 – 57)
 11. İnsan düşebilir ve kendisini karanlıklara düşürebilir ve ondan dolayı da kendisini benden uzak hissedebilir. Öldüğü zaman onun için her şeyin bittiğine inanabilir. Ama bana göre hiç kimse ölmez, yitik olmaz.
 12. Dünyada ahlaksız sayılmış olan ve bugün ışık dolu ne kadar insan vardır! Günahlarının utanç lekelerinin izlerini, kötü alışkanlıklari ve katliamlari arkada birakmiş ne kadar cok insan çoktan arınmayı başardı! (287, 9 – 10)
 13. Birçokları ruhlarını lekeleseler de; fakat onları yargılamayın, çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ben onları da beni şu anda unutmuş olduklarına ve benim yerimi dünyada yarattıkları yanlış putlarla doldurmalarına bakmadan kurtaracağım. Sahte peygamberlerin izinden gittiklerinden dolayi sevgiyi öğretmek için onlar için canını vermiş olan iyimser Christus´u unutmuş olsalar bile, onları da krallığıma getireceğim.
 14. Baba için hiç kimse “kötü” değildir, kimse de kötü olamaz, çünkü onun kaynağı bendedir. Şaşkın, kör, zorba, isyancı – çocuklarımın çoğu donatıldıkları irade özgürlüklerinden dolayı böyle oldular. Fakat onların hepsinde ışık olacak ve merhametim onları kurtuluşun yoluna yönlendirecek. (54, 45 – 46)
 15. Hepiniz benim tohumumdansınız ve Usta onu biçecek. Eğer iyi tohumların arasına yabani ot tohumu karışırsa, onu altın buğdaya çevirmek için onu da sevgiyle elime alırım.
 16. Kalplerde yabani otun, bataklığın, cinayetin, nefretin tohumunu görüyorum, buna rağmen sizi seviyorum, okşuyorum ve bu tohumu güneşte buğday gibi parlayıncaya dek temizliyorum.
 17. Sevgimin kudretinin sizi kurtarmaya gücü yetmediğini mi sanıyorsunuz? Sizi temizledikten sonra bahçeme ekeceğim. Orada yeni çiçekler açıp yeni meyveler vereceksiniz. Benim Tanrı olarak görevim sizi bana layık yapmaktır. (256, 19 – 21)
 18. Bir ruh nasıl olur da telafi edilemez şekilde yitirilebilir? O ruh asla sönmeyen ışığımın kıvılcımını içinde taşıyor ya ve onun her yolunda ben onunla beraberim! Onun itaatsizliği veya şaşkınlığı devam etse de, asla bu karanlık güçler sonsuzluğuma dayanamayacaklar. (255, 60)
 19. Eğer çok ağır suçların izleriyle kirlenmiş bir insan yüksek bir idealin ilhamıyla kendisini arındırırsa, başlangıçtan beri ışığı sevdiği için metanetle temiz kalmış ve kendisini lekelememek için sonuna kadar çabalayan insan gibi benim için kıymetlidir.
 20. Şaşkın ruhların ışığın ruhlarından başka türlü bir yaratılışa sahip olduğunu sananlar hakikatten ne kadar da uzakta gidiyorlar!
 21. Eğer bu gerçek olsaydı, Baba adil olmazdı. Lekelileri, ruhen kirlileri ve mükemmel olmayanları kurtarmak için eğer O´nda bilgelik ve sevgi kıtsa ve O onları bütün adillerle ayni yurtta birleştiremiyorsa, O´nun her şeye gücü de yetmezdi. (295, 15 – 17)
 22. Size doğrusunu söyleyeyim, sizin şeytan veya ayartıcı diye adlandırdığınız yaratıklar bile sadece şaşkın ve mükemmel olmayan yaratıklardır. Tanrı yüksek kararlarını ve planlarını gerçekleştirmek için onları kullandı.
 23. Ama bugün ruhları karanlık içinde olan bu yaratıklar ve onlara verdiğim yetenekleri kötüye kullanmış olanların çoğu zamanı geldiğinde benim tarafımdan kurtarılacaklar.
 24. Ah Israil, an gelecek, o zaman Rab´bin bütün yaratıkları beni ebedi övecek. Eğer ben gücümle, bilgeliğimle ve sevgimle bir ruhu kurtaramasaydım, o zaman Tanrı olamazdım. (302, 31)
 25. Anne-babalar bu dünyada ne zaman sadece iyi çocuklarını sevdiler ve kötü çocuklardan tiksindiler? Onları ne kadar sık en çok inciten ve acı çektiren çocuklara karşı en sevecen ve en çok özenle davrandıklarını gördüm! Sizin benden daha çok sevgi eylemi ve affı yerine getirebileceğiniz nasıl mümkün olabilir? Usta’nın çıraklarından öğrendiği nerede görüldü?
 26. Hiçbirinizi bana yaraşmaz sanmadığımı bilin ve kurtuluşa giden yol ondan dolayı sizi o yoldan gitmeye davet ediyor. Ayni şekilde ışık, barış ve iyilik olan krallığımın kapıları kanuna ve hakikate uzak duranların gelişini bekleyerek ebediyen açıktır. (356, 18 – 19)

Tanrı’nın Çocuklarının Mükemmel Geleceği

 1. Bir tane çocuğumun bile yanılmasını ve hatta yitirilmesine izin vermeyeceğim. Asalak bitkileri ben meyve veren bitkilere dönüştürürüm, çünkü bütün yaratıklar mükemmelliğin hedefine ulaşmak için yaratıldı.
 2. Benimle birlikte eserlerime sevinmenizi istiyorum. Çok eskilerde benim niteliklerimi paylaşmanızı sağladım, çünkü siz benim bir parçamsınız. Her şey bana ait olduğu için sizi de eserimin sahibi yapıyorum. (9, 17 – 18)
 3. Sözümden şüphelenmeyin. “Birinci Devirde” size özgürlüğün ve gerçek Tanrı’ya tapmanın ülkesi olan Kenan´a götürmek için İsrail´i putperestlik ve karanlık anlamına gelen Mısır’ın köleliğinden kurtarma vaadimi yerine getirdim. Orada size benim insan olarak dünyaya gelmem bildirildi ve o kehanet Christus´ta gerçekleşti.
 4. Jesus´un içinde olan ve sizi seven o Usta dünyaya başka bir devirde konuşacağımı ve kendimi ruhen beyan edeceğimi vaat etti. İşte bu vaadin gerçekleşmesi buradadır.
 5. Bugün ben ruhunuz için harika yaşam yerleri, ruhi yurtlar ayırdığımı bildiriyorum. Orada sevmek, iyilik yapmak ve ışığımı yaymak için gerçek özgürlüğü bulabilirsiniz. Size eski vaatlerimi yerine getirdikten sonra, ondan şüphelenebilir misiniz? (138, 10 – 11)
 6. Benim tanrısal arzum sizi (günahkârlığınızdan) kurtarmaktır ve sizi orada ruhun yükselişinden dolayı yüce duyguların ve mükemmelliğin idealinin sevinçle titreştiği bir ışığın, güzelliklerin ve sevginin dünyasına götürmektir. Fakat bu tanrısal arzumda benim Baba sevgimin farkına varıyor musunuz? Şüphesiz bunu anlamayan, kör olmalı. (181, 13)
 7. Düşünün: Dünyanın bütün güzellikleri günün birinde diğerlerine yer açmak için yok olmak için belirlendi. Fakat ruhunuz ebediyen yaşayacak ve Baba’yı görkemiyle görecek ki, siz o Baba’nın kucağından yaratıldınız. Bütün yaratıklar çıktıkları yere geri dönmek zorundadır. (147, 9)
 8. Ben sonsuz ışığım, sonsuz barış ve sonsuz mutluluğum. Çocuklarım olduğunuz için arzum ve görevim sizi görkemimin hissedarı yapmaktır. Ondan dolayı ruhu o krallığın yüksekliklerine götüren kanunu size yol olarak öğretiyorum. (263, 36)
 1. İyiliğin, bilgeliğin, temizliğin ve sevginin yüksek derecesine ulaşmış olan bir ruhun zamanın, acıların ve mesafelerin üstünde olduğunun hep bilincinde olun. Ruh belli bir yerde yaşamak için sınırlandırılmamıştır. O her yerde olabilir, var olmanın, hissetmenin, bilmenin, sevmenin ve sevildiğini bilmenin mutluluğunu her yerde bulabilir. Bu da ruhun cennetidir. (147, 70 – 71)