ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 33… Erkek ve Kadın – Anne-Babalar ve Çocuklar – Evlilik ve Aile

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 33... Erkek ve Kadın - Anne-Babalar ve Çocuklar - Evlilik ve Aile

<= Genel bakışa geri dön

Flag Turkey-270x180px  Bölüm 33… Erkek ve Kadın – Anne-Babalar ve Çocuklar – Evlilik ve Aile

=> PDF

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 33… Erkek ve Kadın – Anne-Babalar ve Çocuklar – Evlilik ve Aile – Jesus Christus´un Vahyi  

Almancadan tercüme: Jasmin

Kadın ve Erkek Arasındaki İlişki
Rab şöyle konuşuyor…

 1. Dünyaya gelmeden önce çoktan hayat yolunuzu ve eğilimlerinizi biliyordum; hayat yolculuğunuzda size destek olmak için yolunuzu sevgisiyle sizi aydınlatsın diye, bir kalp koydum. Bu kalp hem bir erkeğin, hem de bir kadının kalbiydi. Öylelikle size yardım etmek istiyordum öyle ki, siz imanın ve ahlaki gücün bir değneği ve merhamete ihtiyacı olanlara merhamet olasınız. (256, 55)
 2. Baba olmanın mutluluğuna ortak olmanızı istiyordum ve böylece sizi insanların anne-babası yaptım öyle ki, size yolladığım ruhların insan olarak doğacağı o size benzeyen yaratıklara şekil veresiniz. Ebedi Tanrı’da anneye özgü sevgi var olduğu için insan yaşamında da anneyi temsil eden bir yaratığın olmasını istiyordum ve o yaratık da kadındır.
 3. Başlangıçta insanlar ikiye bölündüler ve böylece iki cins birisi erkek, diğeri kadın olmak üzere insan oluştu. Erkek güç, zekâ ve onurla tohum gibi, kadın ise şefkat, zarafet ve güzellikle verimli toprak gibidir. Burada iki farklı yaratığın kendilerini sadece birleşmiş olarak tam, mükemmel ve mutlu hissedebileceklerini görün. Ahenkleriyle tek bir “beden” tek bir irade ve tek bir ideal teşkil edecekler.
 4. Bu ilişkiye ruh ve sevginin ilhamı altında evlilik adı verilecek. (38, 29 – 31)
 5. Size doğrusunu söyleyeyim: Bu devirde erkek ve kadının yollarından saptıklarını görüyorum.
 6. Görevlerini yerine getirmeyen erkekler; anne olmaktan sıyrılan kadınlar ve size eski zamanlardan beri erkek kadının başıdır diye söylenmiş olmasına rağmen, erkek için belirlenmiş sektörlere giren diğer kadınlar keşfediyorum.
 7. Kadın bundan dolayı kendisini haksız davranılmış hissetmesin; çünkü şimdi size kadının erkeğin kalbi olduğunu söylüyorum.
 8. Bakın, bundan dolayı evliliği başlattım ve kutsadım. Çünkü ruhen eş değerli, ama fiziksel açıdan farklı iki yaratığın birleşiminde mükemmel bir durum oluşur. (66, 68 – 69)
 9. Barışın, ışığın ve ahengin cennetinde Tanrı’nın kanunlarını sevgiyle yerine getirmeye uğraşanlar ne kadar da az.
 10. İnsanların kat ettiği yol çok uzundur, fakat hâlâ hayatlarında ıstırap ve hayâl kırıklıklarını çoğaltan yasak meyveleri yemeyi tercih ediyorlar. Yasak meyveler Tanrı onları yarattığı için iyidir, eğer insan icabına göre hazırlanmadıysa veya fazlasından çok yerse, insanlara o meyveler elbette zararlı olabilirler.
 11. Erkek ve kadın hazırlıksız olarak yaşamın meyvesini alıyorlar ve yeni bir yaratığı doğurduklarında, Yaratan´a karşı sorumluluklarının farkında değiller. (34 12 – 14)
 12. Bazıları bana soruyor: “Rab, insan sevgisi senin gözünde yasak ve iğrenç mi ve sadece ruhi sevgiye mi izin veriyorsun?”
 13. Hayır, halk. Aslında en yüksek ve temiz sevgi hisleri ruha aittir, fakat insan vücuduna da bir kalp koydum öyle ki, o da sevsin ve ona duygular verdim öyle ki, o kalple etrafını saran her şeyi sevsin.
 14. Kökü sadece fiziksel sevgiye dayanan sevgi izansız yaratıklara özgüdür, çünkü onlarda yollarını aydınlatan vicdan eksiktir. Ayrıca iyi ilişkilerden hep iyi meyveler doğduğunu ve onlarda iyi ruhların insanı olarak dünyaya geleceğini söylüyorum. (127, 7 – 8, 10)
 15. Sizden insanüstü fedakârlık beklemiyorum. Ben, benim izimden gitmesi için ne erkeğin erkek olmaktan vazgeçmesini istedim, ne de kadından kadınlığını ruhi görevini yerine getirmesi için bırakmasını istedim. Bana hizmet etmesi için ne kocayı karısından ayırdım, ne de karıyı kocasından, ne de anne-babalara çocuklarını terk etmesini veya izimden gidebilmeleri için işlerini bırakmasını söyledim.
 16. Onları “bağımda işçi” yaptığımda, hem ona, hem de buna benim hizmetkârım olmaları için insan olmayı bırakmamayı anlamalarını sağladım ve ondan dolayı Tanrı’ya ait olanı Tanrı’ya ve dünyaya ait olanı da dünyaya vermeyi bilmesini anlamaları gerektiğini söyledim. (133, 55 – 56)

Erkeğin Niteliği ve Görevi

 1. Siz erkeklere bir miras bir servet bağışladım, size emanet edilmiş olan bir kadını sevmek ve ona bakmak için emanet ettim. Buna rağmen eşiniz bana geldi ve anlayışsızlığınız yüzünden önümde dert yandı ve ağladı.
 2. Size güçlü olduğunuzu ve “benim suretimde” yaratıldığınızı söyledim, Fakat sizi kadını alçaltmaya ve köleniz yapmaya görevlendirmedim.
 3. Sizi güçlü yaptım öyle ki, beni evinizde temsil edin: erdemde, yetenekte güçlü ve size birbirinizi tamamlamanız için dünyevi yaşamınızda yoldaşınız olarak kadını verdim öyle ki, karşılıklı sevgiyle hayat sınavlarına ve sık sık değişen talihsizliklere göğüs gerin. ( 6, 61)
 4. Çoğunlukta iffetli kadınları onlardaki hassas ve zayıf yanları arayarak ağınıza düşmesini sağlayan siz erkekler olduğunuzu düşünün. Fakat bir zaman temiz olan ve şimdi bulanık olan o aynaların temizliğini ve ruhlarının güzelliğini yeniden yansıtmalarını sağlayın.
 5. Neden bugün eskiden ahlaksızlığa ayarttığınız kadınları hor görüyorsunuz? Neden kadının soysuzlaşmasından dert yanıyorsunuz? Eğer siz onları yükselten sevgiyle sevmekle ve aşağılayan tutkuyla aşağılamamakla onlara kanunumun yolunda önderlik etmiş olsaydınız – o kalbin ve ruhun kanunudur, saygı ve insan sevgisidir – böylece ağlamaya, dert yanmaya nedeniniz olmadığını anlayın ve onlar ağınıza düşmüş olmazlardı.
 6. Erkek kadında erdemleri ve güzelliği arıyor ve ümit ediyor. Fakat hak etmediğiniz bu şeyleri neden talep ediyorsunuz?
 7. Görüyorum ki, sadece çok azına sahip olmanıza rağmen, hâlâ büyük liyakatlere sahip olduğunuza inanıyorsunuz. Ellerinizin işleriyle, sözlerinizle ve düşüncelerinizle yıktıklarınızı yeniden inşa edin ve dürüstlüğe, ahlâka ve erdeme sahip olduğu değeri verin.
 8. Erkekler, eğer siz böyle çaba gösterirseniz Jesus´a insanları (günahlarından) kurtarmada yardım etmiş olursunuz ve evinizin iyi karılar ve annelerle şereflendiğini gördüğünüzde, kalbiniz mutlulukla dolacak. Kaybettikleri erdemin onlara geri geldiğini gördüğünüzde, sevinciniz büyük olacak.
 9. Günahlardan kurtuluş herkes için geçerlidir. Neden en büyük günahkâr bile kurtarılmasın? Ondan dolayı siz erkeklere söylüyorum: Ahlaki çökümüne neden olduğunuz insanları kurtarmak için öğretimin ışığıyla onlara yeni bir ümit vermekle benimle birlikte çalışın. Bırakın benim sevgi dolu düşüncelerim onların aklına ve kalbine ulaşsın. Mesajlarımı onlara, hapishanelere ve hastanelere de götürün ve hatta bataklıklara da. Çünkü orada pişmanlıktan ve ıstıraptan dünya onları ayartmalarıyla yıkıma çektiği anda güçlü kalmadıkları için ağlayacaklar.
 10. Her kadın eskiden bir çocuktu, her kadın eskiden bir bakireydi, ondan dolayı onlara hassasiyet göstermekle kalplerini kazanabilirsiniz.
 11. Kadınlarda o erdemleri kirletmemiş olan erkekleri seçeceğim ve bu görevi onlara emanet edeceğim. Size söylediğim: “Yaptığınız işler sayesinde tanınacaksınız” dediğimi hatırlayın. Bırakın ruh maddi şekil yoluyla konuşsun.
 12. Fakat benim o kadınlara koyduğum edaya değer vermeye hazır olmayanlara söylüyorum: Eğer hissettiğiniz sevgi değilse, neden sevdiğinizi söylüyorsunuz? Diğer insanların düşmesine neden, neden oluyorsunuz ve hiçbir şey sizi bundan alıkoymuyor? Düşünün: Eğer taç yapraklarını yolduğunuz çiçeklerle yaptıklarınızı insanlar sizin annenize, kız kardeşinize veya sevdiğiniz ve değer verdiğiniz kadına yapmış olsaydılar, kalbiniz ne hissederdi? Bir kere olsun o kadar çok sevgiyle onları büyüten anne-babalara açtığınız yaraları düşündünüz mü?
 13. Kalbinize vicdanınızın ışığında adamakıllı bir sınavla bir insanın ekmediğini biçip biçemeyeceğini sorun.
 14. Eğer çevrenizdeki insanları sürekli incitmekle gelecekteki yaşamınız için kendinize ne hazırlıyorsunuz? Onların kaç tanesi sizin kurbanınız olacak? Sizin sonunuz ne olacak? Size söylüyorum, tutkularınızın fırtınasında birçok insanı kurban ettiniz; onların bazıları geçmişe aittir, diğerleri ise bugünün kurbanlarıdır.
 15. Sadakatsizliğin ve yalanın yuvası olan kalbin ve ağzın hakikatin ve sadık sevginin yuvası olmasını istiyorum.
 16. İnsanların yolunu sözle ve onlara (iyi) örnek olmakla aydınlatın öyle ki, düşmüş kadınların kurtarıcısı olabilesiniz. Ah keşke her biriniz o kadınların en azından birini kurtarsaydı!
 17. O kadın hakkında kötü konuşmayın; birini incitici söz o sözü duyan herkesi incitecek, çünkü o andan itibaren onlar da kötü hâkim olacaklar.
 18. Diğer insanların davranışlarına ve gizemlerine saygı gösterin, çünkü onları yargılamak size düşmez. Günahta düşmüş erkekleri – ve ben onları yeniden ayağa kaldıracağım – dışarıya kendisini iffetli gösteren, fakat günahkâr ikiyüzlülerden daha çok tercih ederim. Fakat dürüst olan büyük günahkâr sahte iffetten daha çok tercihimdir. Eğer kendinizi süslemek istiyorsanız, onlar dürüstlüğün bayram elbiseleri olsun.
 19. Eğer iffetin yüce duygulu bir kadınını bulursanız ve onu sevmenize rağmen, kendinizi ona yaklaşmaya layık görmezseniz ve bunun üzerine o kadını utanç verici duruma düşürüp aşağılarsanız ve acı çektikten ve hatalarınızı gördükten sonra, teselli bulmak için o kadına yönelirseniz, o zaman boşuna o kadının kapısını çalacaksınız.
 20. Eğer her erkeğin hayatında bir rol oynamış olan kadınlar erkekten (Tanrı) sözü, sevgi duygusunu, saygı ve anlayış görmüş olsaydılar, dünyanız şimdi olduğu gibi günahın doruğunda olmazdı. (258, 18 – 32)

Kadın, Karı ve Anne

 1. Kadınlar, dünyada çok az olan barışı dualarınızla sağlayan ve evinizde sevginin sıcaklığının eksik olmamasını sağlayan sadık bekçileri sizsiniz. Böylelikle anneniz Maria´yla insanın kibirini yıkmak için birleştiniz. (130, 53)
 2. Siz, bu dünyanın yollarını gözyaşlarıyla ıslatan ve hayat yolunda gidişinizi kanınızla işaretleyen kadınlar: Bende dinlenin öyle ki, güçlenesiniz ve bu dünyada size emanet ettiğim sevgi yuvası, yuvanızın ateşi, evinizin güçlü temeli olmaya devam edin. Böylece kanatlarını eşine ve yavrularına siper eden anne kuş gibi korumaya devam edin. Sizi kutsuyorum.
 3. Erkeği ve erkeğin sağındaki kadının yerini yükseltiyorum. Evliliği kutsal kılıyor ve aileyi kutsuyorum.
 4. Bu devirde size sevginin kılıcıyla her şeyi eski yerine koymak için geliyorum, çünkü insanlar tarafından onların yeri değiştirildi. (217, 29 – 31)
 5. Size doğrusunu söyleyeyim, insanın yenilenmesi kadında başlamalıdır öyle ki, yarının insanları olacak olan ve sizin dejenere olmanıza neden olan onların meyveleri kusursuz olsun.
 6. Ondan sonra bu tamir işinde katkıda bulunmak erkeğin vazifesi olacak, çünkü kadının düşmesine neden olan herkes onu ayağa kaldırmak zorunda olacak.
 7. Bugün size yolunda tökezlemiş olan kadını kurtarmak için ilham veriyorum ve eğer siz o kurtardığınız kadını önüme getirirseniz, ona bir çiçek, kutsama ve büyük bir barış vereceğim öyle ki, bir kez daha düşmesin.
 8. Eğer bu görevi böyle yerine getirirseniz, dünyanın incittiği o yaratıklar Jesus´un sevgisinin kalplerine girdiğini hissedecekler.
 9. Dualarında bana: “Babam, günahlarıma bakma, sadece çektiğim acıya bak. Nankörlüğümü yargılama, sadece ıstırabıma bak” derlerse, onu duyacağım. Şu anda o ıstırap çeken kalbe tesellimi vereceğim ve o kendisini gözyaşlarıyla temizleyecek. Günahkârın duasının kendisini adil ve ruhen temiz sanan gururlu insanın duasından daha çok hissedildiğini ah bir bilseydiniz! (235, 16 – 17, 43 – 45)
 10. Size sevgiyle yaşam verdim, ama insanlar onun sadece çok az ispatını ve işaretini gösteriyorlar. Bütün insancıl duygulardan Tanrı’nın sevgisine en benzer olanı annenin sevgisidir, çünkü o sevgide özgecilik, feragat ve fedakârlığa mal olsa da, çocuğu mutlu etme ideali vardır. (242, 39)
 11. Siz kısır kadınlara Usta diyor ki: Siz çok istediğiniz için bedeninizin yaşam kaynağı olmasını dilediniz ve bir akşam veya bir sabah içinizde narin bir kalbin atışını ümit ettiniz. Ama günler ve geceler geçti ve hiçbir çocuk kapınızı çalmadığı için sadece gözyaşları döktünüz.
 12. Beni duyanların ve bilimden ümidini kesmiş olan kadınların kaç tanesi çocuk doğurabilecek durumda olmak zorunda kalacaklar öyle ki, benim gücüme inanasınız ve beni bu mucizeler yoluyla tanıyasınız. Nöbet tutun ve sabredin. Sözlerimi unutmayın! (38, 42 – 43)

Çocukların ve Gençlik Çağında Olan Çocukların Eğitimi

 1. Aile babaları, hata yapmaktan ve kötü örnek olmaktan sakının. Sizden mükemmellik beklemiyorum, sadece sevgi ve çocuklarınıza bakmayı. Ruhen ve fiziksel olarak hazırlanın, çünkü öbür dünyada büyük ruh orduları aranızda insan olarak doğmayı bekliyorlar.
 2. Sadece sayı bakımından değil, bilakis erdem bakımından da büyüyüp çoğalan yeni bir insanlık istiyorum öyle ki, insanlar vaat edilen şehri yakın görsünler ve onların çocukları Yeni Yeruşalim’de yaşama ulaşsınlar.
 3. Dünyanın sevginin meyvesi olan iyi niyetli insanlarla dolmasını istiyorum.
 4. Bu devrin Sodom ve Gomora şehirlerini yıkın, kalbinizin günahlara alışmasına izin vermeyin ve o şehirliler gibi olmayın. (38, 44 – 47)
 5. Hevesle çocuklarınıza yolu gösterin, ruhun ve maddenin kanunlarını yerine getirmelerini öğretin ve onlar o kanunları çiğnerlerse, onları paylayın, çünkü siz anne-babalar olarak beni dünyada temsil ediyorsunuz. Ondan dolayı kutsal öfkeyle Yeruşalimli tüccarlara Tanrı’nın davasını ve O´nun değişmez kanunlarını savunmakla Jesus´un verdiği ebedi dersi hatırlayın. (41, 57)
 6. Bugün artık çocuk değilsiniz ve talimatlarımın anlamını kavrayabiliyorsunuz. Ruhunuz sahip olduğunuz vücudunuzla ayni anda oluşmadı ve onlardan birisinin başlangıcı öbürünün başlangıcı olmadığını bilin. Kucağınızda salladığınız o bebekler kalplerinde masumiyet taşıyorlar, fakat ruhlarında bazen kendi anne-babalarınınkinden daha uzun ve feci geçmişlerini gizliyorlar. O kalplere bakanların sorumlulukları ne kadar da büyüktür öyle ki, onların ruhları gelişme yolunda ilerleme yapsınlar.
 7. Bundan dolayı çocuklarınıza daha az sevgiyle bakmayın. Kim olduklarını, ne de ne yapmış olduklarını bilmediğinizi göz önünde bulundurun. Onlara karşı ilginizi ve sevginizi yoğunlaştırın ve Babanız´a size ruhi kardeşlerinize önderlik ve danışmanlık yapmanız için – o çocukların vücut ve kanı açısından geçici olarak anne-babasısınız – içinize merhametini koyduğuna teşekkür edin. (56, 31 – 32 )
 8. Aile babalarına çocuklarının maddi geleceğini düşündükleri gibi, onların dünyaya getirdikleri misyondan dolayı ruhi geleceğini ayni şekilde düşünmelerini de söylüyorum. (81, 64)
 9. Ruh, insan olarak dünyaya geldigi zaman, bütün yeteneklerini birlikte getirdiğini, onun hedefinin çoktan yazılı olduğunu ve onun dünyada hiçbir şey almak zorunda olmadığını bilin. Ruh ya bir mesaj, ya da bir kefaret görevini dünyaya birlikte getirir. Bazen o iyi bir hasat biçer, diğer zaman da bir borcu öder, ama o bu yaşamda Babası´nın ona verdiği sevgi dersini alır.
 10. Çocuklarınıza bu yaşamda eşlik eden siz, onların çocuksu masumiyet zamanı sona erdiğinde, kanunumun yolunda gitmelerini sağlayın. Onların duygularını uyandırın, yeteneklerini bildirin, iyilik yapmaya yönlendirin ve size doğrusunu söyleyeyim, kim bana böyle gelirse, o sevgim olan Tanrı’nın ateşinden çıkan ışıkla dolacak. (99, 64 – 65)
 11. Ruhen uzun bir yol kat ettiniz ve şimdi yeni nesillerin narin bir çocukluktan beri beyan ettikleri sezgi ve gelişme karşısında şaşırdınız. Çünkü onlar çok tecrübe sahibi olmuş ve dünyaya insanlığın önünde gitmek için – bir kısmı ruhun yolunda, diğerleri ise yetenek ve görevlerine göre dünyanın yolunda gitmek için – geri gelen ruhlardır. Fakat onların hepsinde insanlar huzuru bulacaklar. Size bahsettiğim bu yaratıklar sizin çocuklarınız olacak. (220, 14)
 12. Dünyadaki kötü ve kötü alışkanlıkla babasının örneğinden dolayı babasının izinden gitmeyen bir çocuğun hata yaptığını mı sanıyorsunuz? Veya çocukların anne-babalarının adımlarının izinden gitmek zorunda olduklarını mı sanıyorsunuz?
 13. Size doğrusunu söyleyeyim, sizi doğru yolu gösteren vicdan ve aklınız olsun. (271, 33 – 34)
 14. Kutsanmış masumiyet dünyanın ahlaksızlığıyla bulaştırılacak, gençler nefes kesici hızla onun yolundan koşacaklar ve bakireler de utançlarını, bakireliklerini ve iffetlerini kaybettiler. Bütün bu erdemler kalplerinde kalmadı. Onlar dünyevi tutkuları beslediler ve onlar sadece yıkıma götüren zevkleri istiyorlar.
 15. Bütün açıklığıyla size konuşuyorum öyle ki, kalkıp ruhunuzun gelişmesinde sağlam bir adım atın. (344, 48)
 16. Gençlere insan sevgisini aşılayın, onlara büyük ve asil idealler verin, çünkü gençler yarın adalet, sevgi ve ruhun kutsal özgürlüğünün parladığı bir yaşam için savaşacaklar. Hazırlanın, çünkü kehanetlerin sözünü ettiği o büyük savaş henüz başlamadı. (139, 12)

Çocuklara ve Genç Kızlara Bir Söz

 1. Çocuklar, sizin bende tanrısal bir Babanız vardır ve size fiziksel yaşamınızda insan olan anne-babalar verdiysem, o vücudunuza yaşam vermesi ve onların göksel Babanız´ı temsil etmesi içindir. Size: “Tanrı’yı bütün yaratıklardan daha çok sevin” ve buna ilaveten: “Annene ve babana saygı gösteresin” dedim. Onun için görevlerinizi ihmal etmeyin. Eğer anne-babalarınızın sevgisini minnettarlıkla takdir etmediyseniz ve onlar hâlâ dünyada yaşıyorlarsa, onları kutsayın ve liyakatlerini takdir edin. (9, 19)
 2. Bu günde özellikle yarın yeni bir yuvada yaşamı varlıklarıyla aydınlatmak zorunda olacak olan genç kızlara konuşuyorum; bilmelisiniz ki, bir kadının veya annenin kalbi kutsal tapınağı aydınlatan lamba gibidir, tıpkı ruhun içinizdeki tapınağı aydınlattığı gibi.
 3. Yeni hayatınızın size sürpriz yapmaması için hemen şimdi hazırlanın; çocuklarınızın – bir görevi yerine getirmek için rahminizde şekillenmek ve insan olmak amacıyla yaklaşma saatini bekleyen o ruhların – gideceği yolu hemen şimdi hazırlayın.
 4. İnsanları restorasyon planımda, yenileme işimde ve adaletimde asistanlarım olun.
 5. Adımlarınıza pusu kuran birçok denemelere sırtınızı çevirin. Birçok kadının yıkıldığı, kutsal şeylerin kirletildiği ve birçok lambaların söndürüldüğü günahkâr şehirler için dua edin.
 6. Örnek olmakla ruhi gelişme eksikliğinin sonuçlarını insanlıkta durduran yaşamın, hakikatin ve ışığın tohumunu, yayın.
 7. Bu halkın temiz kızları: uyanın ve savaşa hazırlanın! Kalbin tutkuları yoluyla kör olmayın, gerçek olmayan tarafından gözlerinizin kamaşmasına izin vermeyin. Önsezi ve ilham, hassaslık ve ince duygu yeteneklerinizi geliştirin. Hakikatte güçlü olun ve bu yaşamın savaşına dayanabilmek için en iyi silahlarınızı hazırlamış olacaksınız.
 8. Kanınızla sevgiyi vermek için, yaşamın özüyle çocuklarınıza destek olmak için ondan çok bahsettiğim sevgiyi önce yaşamanız, o sevginin sizin iliklerinize kadar işlemesi ve onu en derinden hissetmeniz gerekir. Talimatlarımın kalbinizde etkisini göstermek istemesi işte budur. (307, 31 – 36)

Evlilik ve Aile

 1. İlk insanların ruhu yoluyla konuşan evlilik kanunu ışık olarak aşağıya geldi öyle ki, onlar erkekle kadının birleşmesi Yaratan´la bir antlaşma anlamına geldiğini anlasınlar. Bu birleşmenin meyvesi Tanrı’nın önünde birleşenin dünyada bozulması mümkün olamayacağının ispatı olarak içinde anne-babasının kanının dolaştığı çocuktu.
 2. Dünyaya çocuk getirdiklerinde, baba ve annenin hissettiği mutluluk, Tanrı’nın çok sevdiği çocuklarına yaşam vermekle baba olduğu anda hissettiklerine benzer. Hayat arkadaşınızı seçmeyi bilmeniz ve çevrenizdeki insanların eşlerini arzu etmemeniz için size sonraları Musa Peygamber yoluyla kanunlar verdiysem, insanlar irade özgürlüklerinden dolayı zina ve tutkuların yollarında yolu şaşırdıkları içindir.
 3. Bu devir geçtikten sonra, dünyaya Jesus olarak geldim ve evliliği ve de böylelikle insanların terbiye ve erdemini iyimser talimatlarım olan hep sevgi kanunumla yücelttim. Sözümün unutulmaması için benzetmelerle konuştum ve evliliği kutsanmış bir kuruluş yaptım.
 4. Şimdi, yeniden aranızda olduğum için, kadınlar ve erkekler size soruyorum: Evliliği ne hale getirdiniz? Ne kadar az insan buna memnuniyet verici bir yanıt verebilir! Kutsadığım kuruluşun kutsallığı yok edildi, o yaşam kaynağından ölüm ve ıstırap çıkıyor. Bu kanunun temizliğinin üstünde utanç lekeleri ve erkekle kadının izleri var. Tatlı olması gereken meyve acı ve insanların ondan içtiği kâse ödle dolu.
 5. Siz kanunlarımdan uzaklaşıyorsunuz ve tökezlediğiniz zaman korkuyla kendinize soruyorsunuz: Neden bu kadar çok acı var? Bedeninizin tutkuları hep vicdanınızın sesini duyumsamazlıktan geldiği için. Şimdi size soruyorum: Size gerekli olan her şeyi vermiş olmama rağmen, mutlu olmak için neden barış içinde değilsiniz?
 6. Gök kubbenin üstüne mavi bir palto serdim öyle ki, o kubbenin altında “sevgi yuvalarınızı” inşa edin, orada dünyanın ayartmalarından ve kargaşalıktan uzak kuşlar gibi basit yaşayın, çünkü basitlikte ve dürüstçe duada insan krallığımın barışını ve birçok gizemlerin vahyini hissedebilir.
 7. Önümde evlenen herkes – bu evlilik din adamları tarafından tasdik edilmemiş olsa bile – benimle bir antlaşma, bütün olayların yazıldığı Tanrı’nın kitabında yazılı kalan bir kontrat yapar.
 8. Kim birbirine bağlı bu iki ismi o kitaptan silebilir? Kim dünyada kanunumda birleşmiş olanı çözebilir?
 9. Eğer sizi ayırsaydım, kendi eserimi yıkmış olurdum. Dünyada birleşmeniz için bana ricada bulunduğunuzda ve ben size izin verdiğimde, neden o zaman sözünüzden caydınız ve yeminlerinizi inkâr ettiniz? Kanunumla ve adımla alay etmek değil mi bu? (38, 32 – 37, 39 – 41)
 10. Kalbini temiz tutmasını beceremeyen, ne de hayat arkadaşına ve çocuklarına şefkatin ve anlayışın sıcaklığını verebilen kadına, anneye ve karının kalbine konuştum.
 11. Eğer onlar önce insani yaşamlarında var olan ağır hatalarını düzeltmezlerse, kadınlar ve erkekler ruhen gelişmede nasıl ilerleyebilirler?
 12. Eserim gerektirir ki, onun öğrencileri temiz ahlak ve dürüst davranışlarıyla hayatlarında benim şahitliğimi yapmasını bilirler.
 13. Birilerine öbürlerine sorduğum gibi soruyorum: Çocuklarınız var mı? O zaman onlara acıyın. Eğer onların ruhlarına bir an bile bakabilseydiniz, o çocukların anne-babasıyım demeye kendinizi layık görmezdiniz. Onlara kötü örnekler vermeyin, onların yanında bağrışmaktan sakının.
 14. Bu devirde hiç benzeri görülmemiş şekilde ailede problemlerin olduğunu biliyorum. Öyle problem ki, adı geçenlere sadece bir tek çözüm bulan: ayrılık, boşanma.
 15. Eğer insan gerekli ruhi bilgiye sahip olsaydı, o zaman o ağır hataları yapmazdı, çünkü duada ve ruhen gelişmede en zor karışıklıkları çözmek ve en ağır sınavları geçmek için ilham bulurdu.
 16. Işığım bütün kalplere, üzgünlere ve bitkinlere de yeni bir yaşam cesareti vermek için ulaşır. (312, 36 – 42)
 17. “İkinci Devirde” Musa Peygamberin kanununa göre nikâhlanmış birçok çiftlerin evlerine girdim ve onları nasıl bulduğumu biliyor musunuz? Kavga ederken, barışın, sevginin ve güvenin tohumunu yok ederken. Kalplerinde, sofralarında ve yataklarında düşmanlık ve anlaşmazlık gördüm.
 18. Evlilikleri kanun yoluyla tasdik edilmemiş birbirlerini seven ve yuvalarında serçeler gibi yaşayan ve sevgililerini okşayan ve koruyan birçoklarının evlerine de girdim.
 19. Bir çatı altında oturan ve birbirlerini sevmeyen ne kadar çok insan var ve birbirlerini sevmedikleri için de birlik olmayan, bilakis ruhen ayrılar var! Fakat onlar Tanrı’nın cezasından veya insanların kanunlarından ya da toplumun yargısından korktukları için ayrılıklarını dışarıya sezdirmiyorlar. Ve bu evlilik değildir; böyle insanlarda ne birlik, ne de dürüstlük var.
 20. Fakat onlar sahte birliklerinin gösterisini yapıyorlar, aileleri ve kiliseleri ziyaret ediyorlar, gezintiye çıkıyorlar ve eksik sevgilerini gizli tutmayı becerdikleri için dünya onları yargılamıyor. Buna karşın birbirlerini seven ne kadar çok insan kendilerini gizlemek zorundalar, birliklerini gizli tutmak, anlayışsızlık ve haksızlıklara tahammül etmek zorundalar.
 21. İnsan sezinlemek ve çevresindeki insanların hayatını doğru değerlendirecek kadar gelişmedi. Ruhi ve dünyevi kanunları elinde tutan insanlar böyle durumları cezalandırmak için gerçek adaleti yerine getiremiyorlar.
 22. Ama size beyan ettiğim anlayışın ve anlayışlılığın devri ve insanların kendilerini mükemmelleştirdiği devir gelecek. O zaman Musa´dan önceki patriklerin devrinde olduğu gibi, sevenlerin birleşmesi bu günde çocuklarımla yaptığım gibi, ruhen olacağını göreceksiniz. Gelecek devirlerde de onu öyle yapacaksınız: birleşecek olan anne-babalarınızın, arkadaşlarınızın ve akrabalarınızın yanında en büyük ruhaniyetle, kardeşlikle ve neşeyle. (357, 25 – 27)