ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 31… Kurtuluş, Günahtan Kurtarılış ve Ebedi Şifa

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 31... Kurtuluş, Günahtan Kurtarılış ve Ebedi Şifa

<= Genel bakışa geri dön

Flag Turkey-270x180px  Bölüm 31… Kurtuluş, Günahtan Kurtarılış ve Ebedi Şifa

=> PDF

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 31… Kurtuluş, Günahtan Kurtarılış ve Ebedi Şifa
Jesus Christus´un Vahyi                                            

Almancadan tercüme: Jasmin

Günahlardan Kurtarılışın Yanlış Yorumlarının Düzeltilmesi
Rab şöyle konuşuyor…

 1. Birçok insan bütün dünyanın gözyaşlarının dünyada ilk yaşayan insanların günahları neden olduğu düşüncesini savunuyorlar. O benzetmeyi anlamaktan aciz, sonra Christus´un kanıyla o lekeyi yıkamak için geldiğini söylediler. Eğer bu iddia doğru olsaydı, Christus´un kendisini kurban etmiş olmasına rağmen, neden o zaman insanlar hâlâ günah işliyorlar ve acı çekmeye devam ediyorlar?
 2. Jesus bu dünyaya insanları mükemmelleşmeye götüren yolu göstermek için geldi ki, o yolu hayatıyla, eylemleriyle ve sözleriyle öğretti. (150, 43 – 44)
 3. Hepiniz hedefe görevlerinizi yerine getirmekle ulaşacaksınız. Ben size bitmez tükenmez öğretilerimi verdim öyle ki, gelişmenizin basamaklarında yukarıya doğru yükselin. Sizi kurtaran benim kanım değildir, bilhassa ruhunuzdaki ışığım sizi kurtaracak. (8, 39)
 4. Üçüncü devirde yeni bir çarmıh payıma düşecek. Bu çarmıh ölümlü gözlerle görülemeyecek, fakat o çarmıhın üstünden insanlığa sevgi mesajımı yollayacağım ve sözlerimin özü olan kanım ise ruh için ışığa dönüşecek.
 5. Beni bir zamanlar yargılamış olanlar geçmişteki hatalarını düzeltmek için bugün günahlarından pişman olmuş ruhlarıyla insan kalplerine ışık getiriyorlar.
 6. Öğretimin insanlığın kötülüklerine galip gelmesi için onun önce Christus gibi işkence direğinde işkence ve alay edilmesi gerekir. Bu sevgisiz dünyanın karanlığını aydınlatmak için her yaramdan ışığım dışarıya sızmalıdır. İnsanlığa kendi kurtuluşunun yolunu göstermek için görünmeyen kanımın yeniden insanlığın üstüne dökülmesi gereklidir. (49, 17 – 19)
 7. Bütün insanlığın bende kurtulacağını bir kez daha söylüyorum. Golgota´da dökülen o kan her ruh için yaşamdır. Fakat toprağın tozuna orada dökülmüş olan kan yaşam değildir, bilhassa o kanın Tanrı’nın sevgisini sembolize etmesidir. Her ne zaman size kanımdan bahsedersem, onun ne olduğunu ve hangi anlama geldiğini şimdi biliyorsunuz.
 8. Birçok insan Rab´be hizmet ederken ve insanlara sevgisinden dolayı kan döktü, fakat bu kan tanrısal sevgiyi sembolize etmedi, sadece ruhi ve insani sevgiyi.
 9. Jesus´un kanı tanrısal sevgiyi temsil eder, çünkü O´nda hiçbir kusur yoktur. Usta´da asla herhangi bir günah yoktu ve O kanını son damlasına kadar Tanrı’nın yaratıklarına her şey olduğunu ve O kendisini insanlara tamamen verdiğini anlamanız için döktü, çünkü Tanrı insanları çok sever.
 10. Usta’nın vücudunda yaşam olan o sıvıyı (kanı) toprağın tozu emdiğinde, öğretimin insan yaşamını Tanrı’nın sevgisiyle, bilgeliğiyle ve adaletiyle sulayıp verimli yapmak zorunda olduğunu anlayın diye bu olmuştur.
 11. Usta Christus´un sözlerine ve örneklerine inançsız ve şüpheci dünya öğretime savaş açıyor ve Jesus´un insanlığı günahlardan kurtarmak için kanını dökmüş olmasına rağmen, dünya kurtarılmadı; insanlık her gün daha çok gelişmiş olmasına rağmen, günah işliyor diyor.
 12. İnsanlar kendilerine: “O kanın günahlardan kurtarma gücü nerde?” diye soruyorlar. Öğretimin temelini göstermesi gerekenler ışığa acıkmışların ve hakikati kavramaya susamışların sorularını tatmin edici bir şekilde yanıtlamaları gerekirken, tatmin edici yanıt vermeyi bilmiyorlar.
 13. Bu devirde bilmeyen insanların soruları hakikati bildiğini iddia eden insanların yanıtlarından daha derin ve anlamlı olduğunu size söylüyorum.
 14. Fakat ben size konuşmak için yeniden geldim. O kanın gerçekten günahkârları, yitik ve ağır cezaya yargılananları Tanrı’nın adaletinden kurtaracağı kanısında olanlar için iste sözüm.
 15. Size söylüyorum: Eğer her şeyi bilen Tanrı Jesus´un insanlara söylediği bütün sözlerin ve eylemlerin insanlar tarafından azar azar faydalanılmayacağına ve anlaşılmayacağına inansaydı, gerçekten O asla Oğlu Christus´u dünyaya göndermezdi; çünkü Yaratan faydasız hiçbir şey yapmadı, meyve vermesi belirlenmemiş hiçbir şey bile. Fakat Tanrı O´nun insanlar arasında doğması, büyümesi, acı çekmesi ve ölmesi için yolladıysa, o Usta’nın ışık saçan ve verimli yaşamı eylemleri yoluyla silinmez bir yol, yok edilmez bir iz çizeceği içindi öyle ki, O´nun bütün çocukları gerçek sevgiye yönlendiren o yolu bulsunlar ve Tanrı çocuklarını orada beklediği vatana götüren öğretisini uygulasınlar.
 16. Son damlasına kadar dökülen ve ruhi temizlik ve sonsuz sevgiye tanıklık eden o kanın insanların Tanrı’ya imanla görevlerini yerine getirmekle onlara vaat edilen ülkeye yükselteceğini de Tanrı biliyordu. Ve onlar bana yerine getirdikleri görevleri sunarak sonra bana: “Rab her şey yerine geldi” diyebileceklerdi.
 17. Şimdi size kanımın çarmıhta akıtıldığı saatin insanların günahlarından kurtarılma saati olmadığını söyleyebilirim. Benim kanım burada bu dünyada mevcut, canlı, taze olarak kaldı ve kanlı iziyle azabıma ve günahtan kurtulmanızın yoluna işaret eder ki, o yol Babanız´ın size vaat ettiği vatana ulaşmanızı sağlayacak.
 18. Size söyledim: “Ben yaşamın kaynağıyım, gelin ve kendinizi lekelerinizden arındırın öyle ki, özgür ve günahsız olarak Babanız´a ve Yaratanınız´a gidin.”
 19. Benim kaynağım sonsuz ve sınırsız sevgiden oluşur. Benim eskiden dökülmüş olan kanımın söylemek istediği budur. O sözümü ve öğretimi mühür gibi tasdikledi. (158, 23 – 33)
 20. Bugün yüzyıllardan ve o olaydan sonra kanımı bütün insanlık için dökmüş olmama rağmen ve bilgisizlikte, fanatizmde ve yanılgıda veya günah işlemede direnenler henüz kurtulmamışken, sadece Jesus´un öğrettiği yoldan gidenlerin ruhlarının kurtuluşuna ulaştığını söylüyorum.
 21. Size söylüyorum, bin kere insan olsam ve bin kere çarmıhta ölsem bile, insanlar izimden gitmek için kalkmadıkları sürece ruhlarının kurtuluşuna ulaşamayacaklar. Sizi günahlarınızdan kurtaracak olan benim çarmıhım değil, sizin çarmıhınızdır. Ben kendi çarmıhımı omuzladım ve onda insan olarak öldüm ve o andan itibaren Baba’nın kucağındaydım. Uysallıkta ve sevgide izimden gidin ve sonra Babanız´ın yanında olmak için gerçek alçakgönüllülükle görevinizin hedefine ulaşıncaya dek çarmıhınızı omuzlayın. (168, 16 – 17)
 22. Mutluluğu bulmak istemeyen hiç kimse yoktur ve o ne kadar ebediyse, o kadar iyidir, çünkü ben size en yüce ve sonsuz mutluluğa götüren yolu öğretiyorum. Buna karşın size sadece yolu gösteriyorum ve sonra sizin beğendiğiniz yolu seçmenizi sağlıyorum.
 23. Size soruyorum: “Eğer mutluluğu özlüyorsanız, mutluluk biçmek için neden mutluluk ekmiyorsunuz?” İnsanlar için yaşama duygusuyla yönlendirilmiş olan insanların sayısı ne kadar da az! (169, 37 – 38)
 24. Bu dünyadaki yaşamınızın anlamı, ruhun ne olduğu ve ruhsal dünyanın (öbür dünya) ne olduğu hakkındaki düşünceleriniz yanlıştır.
 25. İmanlı insanların çoğu, eğer belli bir adaletli insan olarak yaşarlarsa veya hayatlarının son anında işledikleri hatalarından pişman olurlarsa, ruhlarının kesinlikle cennete gideceğini sanır.
 26. Fakat insanların hoşuna giden bu yanlış düşünce onların ömür boyu Tanrı’nın kanununu ısrarla yerine getirmemesinin nedenidir. Böylece o insanın ruhu dünyadan göçtüğü ve ruhsal dünyaya ulaştığı zaman, hayalini ettiği mucizelerin olmadığı, ne de hak etmiş olduğunu sandığı büyük mutluluğu duymadığı bir yere gelmesine neden olur.
 27. Cennete gideceğinden emin olan ruhların cennet yerine şaşkınlık bulduklarını biliyor musunuz? Artık dünyada yaşamaya devam etmedikleri için ve destek olarak fiziksel vücutları olmadığı için kendileri ruhsal ışığın olduğu yerlere yükselemediler ve farkında olmadan kendilerine ne insancıl, ne de tamamen ruhsal bir dünya yarattılar.
 28. Sonra ruhlar kendilerine sormaya başlıyorlar: Burası cennet mi? Dünyada bunca yıl yaşadıktan sonra, Tanrı’nın ruhlar için belirlediği yurt bu mu?
 29. Diğerleri ise hayır diyorlar, burası sadece ışığın, sevginin ve temizliğin olduğu “Tanrı’nın kucağı” olamaz.
 30. Ruh, yavaş yavaş derin düşünmekle ve acı çekmekle kavramaya başlıyor. Tanrı’nın adaletini anlıyor ve vicdanının ışığıyla aydınlanmış olarak geçmişteki eylemlerine hüküm veriyor ve o arada eylemlerinin acınacak ve kusurlu olduklarını keşfediyor. Beklediği ödülleri almaya hak etmediğini anlıyor.
 31. Sonra kendisine verdiği bu hükümden ötürü, ruhta alçakgönüllülük kendisini gösterir ve lekeleri silmek, hataları düzeltmek ve Babası’na gerçekten ödülü hat ettiren şeyler yapmak için arkasında bıraktığı yollara geri dönme arzusu doğar.
 32. İnsanlığa bu gizemler hakkında bilgi vermek gereklidir öyle ki, maddi dünyada yaşam insan ruhu için ödül hak etme fırsatı olduğunu anlasın. O hak edilenler ruhu daha yüksek ruhsal dünyada yaşamayı hak ettirsin. Orada yeniden geri kalmamak ve basamaktan basamağa yükselmek için hak kazanmak zorundadır; çünkü “Baba’nın evinde birçok yer vardır.”
 33. Bu hakları size Baba’nın ebedi kanunu öğrettiği gibi sevgi yoluyla kazanacaksınız. Ve böylelikle ruhunuz merdivende basamak basamak ilerleyecek ve orada cennete, ruhun mükemmelliği olan gerçek cennete götüren dar yolla tanışacaksınız. (184, 40 – 45)
 34. Size doğrusunu söyleyeyim, eğer ben bu devirde insan olarak dünyaya gelmiş olsaydım, o zaman gözleriniz benim kanayan yaralarımı taptaze olarak görmek zorunda kalırdı, çünkü insanların günahları sona ermedi, insanlığa olan sevgimin ispatı olarak Golgota´da dökülen kanımın hatırasıyla insanlar kurtarılmak da istemiyorlardı. Ama ben size ruhen geldim öyle ki, beni bu dünyada yargılayanlar ve cezalandıranlar eylemlerine bakma utancını yaşamak zorunda kalmasınlar.
 35. Her şey affedildi; ama her ruhta hepiniz için çarmıhta döktüğüm şey hâlâ mevcuttur. O yaşam gücünün ve o kanın yok olduğuna veya kaybolduğuna inanmayın. Onlar o andan itibaren bütün insanlığın üstüne döktüğüm ruhsal yaşamı temsil ediyorlardı. Dünyada konuştuğum ve yaptığım sözümün onayladığı ve her şeyi vurguladığı kanım yoluyla insanlar ruhlarının yenilenmesi arzusuyla yukarıya doğru gelişecekler.
 36. Sözlerim, eylemlerim ve kanım boşuna olmayacaklar. Eğer size şimdiye dek insanların adımı ve sözlerimi hemen hemen unutmuş gibi gelirse de, yakında onlar yeniden nasıl bir can suyuyla, yaşam ve temizlikle sürekli yok edilmeye çalışılan, ama asla yok olmayan tohum gibi ortaya çıkacağını göreceksiniz. (321, 64 – 66)
 37. Jesus´un kanı kurtuluş ışığına dönerek bütün ruhlara kurtuluş olarak girdi ve girmeye devam ediyor. Ruhum ebediyen kurtuluş ve ışık bağışlar, sürekli ışığımın ışınlarının karanlık olan yerlere girmesini sağlarım. Durmadan tanrısal ruhum insancıl kan olmaksızın, bilhassa kurtarıcı gücü ve ruhsal yaşam olarak bütün çocuklarımın üstüne dökülür. (319,36)

“Cennet” Elde Edilmelidir

 1. İnsanlar, tutkularının etkisinden sürüklenerek çok günahlara girdiler ki, her kurtuluş ümidini kestiler. Fakat kurtarılamayan hiç kimse yoktur. Çünkü ruh vicdanının sesine kulak vermediği sürece, ayaklanmaların sona ermeyeceği kanısına vardığı zaman, onun için belirlenmiş olan hedefe ulaşıncaya dek, kalkıp benim kanunumu yerine getirecek. Bu hedef dünyada değil, bilakis sonsuzluktadır.
 2. Varlıklarının anlamsız olduğuna inananlar ve mücadelenin ve acıların faydasız olduğunu düşünenler yaşamın şekil veren bir usta ve acıların ise mükemmelleştiren keski olduğunu bilmezler. Acıyı size bir kâsede sunmak için benim icat ettiğimi düşünmeyin, düşmenize neden olduğumu düşünmeyin. İnsanlar kendi dileğiyle bana itaatsiz oldular ve ondan dolayı da kendi çabalarıyla ayağa kalkmak zorundalar. Sadece acının insanları mükemmelleştirdiğini de sanmayın; hayır, sevgi eylemiyle de bana ulaşacaksınız, çünkü ben sevgiyim. (31 54 – 55)
 3. Vücudunuzdan daha çok ruhunuzla dua edin, çünkü günahlarınızdan kurtuluşa kavuşmak için bir an dua veya bir gün sevgi yetmez, bilhassa bir yaşam boyu sebat, sabır, yüce ruhlu eylemler ve kanunlarımı uygulamanız gereklidir. Onun için size büyük yetenekler ve duyarlılık verdim.
 4. Benim eserim herkesi binmeye davet eden (Nuh´un) kurtuluş gemisi gibidir. Kanunlarımı uygulayan herkes mahvolmayacak. Eğer sözlerimin size önderlik etmesini sağlarsanız, kurtulmuş olacaksınız. (123, 30 – 31)
 5. Sadece mükemmel olanın bana ulaşabildiğini düşünün. Ondan dolayı ruhunuz sadece mükemmelliğe ulaştığı zaman benim krallığıma girecek. Siz tecrübesiz benden doğdunuz, fakat hak ettiklerinizin giysisi ve erdemlerle süslenmiş olarak bana geri dönmelisiniz. (63, 22)
 6. Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı’nın yakınında yaşayan adillerin ruhları kendi eylemleriyle o yerde yaşamayı hak ettiler, ben onlara o yeri verdiğim için değil. Ben onlara sadece yolu ve o yolun sonundaki büyük ödülü gösterdim.
 7. Bana: “Rab, sen yolsun, yolu aydınlatan ışıksın ve gezgine güçsün. Yolun yönünü söyleyen ve bizi yaşam gezimizde yeniden canlandıran sessin ve hedefe ulaşanlar için sen ödülsün” diyenlere ne mutlu. Evet, çocuklarım, ben yaşam ve ölümden dirilişim. (63, 74 – 75)
 8. Bugün Baba: “Kim insanlığı kanıyla kurtarmayı becerebilir ve hazırdır?” diye sormuyor. Ne de Jesus: “Rab, kanıyla ve sevgisiyle insanlığın günahlarından kurtuluş yolunu açmaya hazır olan kuzuyum” diyecek.
 9. Bu devirde insan olmak için de “sözümü” yollamayacağım. Bu devir sizin için bitti ve öğretisini ve yükselişini ruhunuzda bıraktı. Şimdi ruhi ilerlemenin yeniçağını başlattım ki, o çağda hak kazananlardan olun. (80, 8 – 9)
 10. Hepinizi mutlu, barış içinde ve ışıkta yaşayan olarak görmek istiyorum öyle ki, gitgide her şeye sahip olun – sadece sevgim yoluyla değil, bilhassa hak ettiklerinizle; çünkü o zaman tazminatınız ve mutluluğunuz mükemmel olacak. (245, 34)
 11. Ben size insancıl yaşamdan daha yüce bir yaşamın güzelliğini göstermek, sizi yüce eserlere ilham vermek, sevgiyi uyandıran sözü öğretmek, fedakârlığın, imanın ve sevginin dağına tırmanmayı başaran ruhu bekleyen hiç bilinmeyen bir mutluluğu vaat etmek için geldim.
 12. Bütün bunları talimatımda farkına varın öyle ki, ruhunuzu gerçek mutluluğa yaklaştıracak olan iyi eylemleriniz olduğunu nihayet anlayasınız. (287, 48 – 49)
 13. Eğer dünyanın bir kıtasından öbürünü gitmek için hedefinize ulaşıncaya kadar birçok yüksek ve alçak dağlar, denizler, milletler, şehirler ve ülkelerden geçmek zorundaysanız, size vaat edilen ülkeye ulaşmanız için de ayni şekilde uzun bir yol kat etmek zorunda olduğunuzu düşünün öyle ki, o uzun yolculukta ruhunuz tecrübeye, kavramaya, ilerlemeye ve gelişmeye ulaşsın. Onu elde etmek için çok mücadele edip ağladıktan sonra, bu sonunda tadını çıkaracağınız yaşam ağacının meyvesi olacak. (287, 16)
 14. Siz ışığın Baba’sının çocuklarısınız, fakat zayıflığınızdan ötürü zahmet dolu bir yaşamın, yanılgıların ve gözyaşlarının karanlığına düşmüş olursanız, eğer size seslenip: ”Ben buradayım, yolunuzu aydınlatıyorum ve doruğunda bütün barışı, mutluluğu ve dünyada boşuna biriktirmek istediğiniz o zenginliği bulacağınız dağa tırmanmaya davet ediyorum” dersem, çağrım üzerine kalkacağınız için bu acıların sonu gelecek. (308, 5)
 15. Her dünya, her yaşam yeri yaratıldı öyle ki, ruhlar orada kendisini geliştirsin ve bir adım Yaratan’ına doğru atsın ve hep böyle mükemmelleşme yolunda ilerleyerek lekesiz, temiz ve güzel biçimlenmiş olarak yolculuğunun hedefine, Tanrı’nın krallığında yaşamak olan ruhi mükemmelliğin doruğuna ulaşma fırsatına sahip olsun.
 16. Kime sonuçta “Tanrı’nın kucağında” yaşamak imkânsız görünür? Ah siz zavallı, derin derin düşünmekten anlamayan mantıklı insanlar! Benim kucağımda yaratıldığınızı, yani önceden bende olduğunuzu çoktan unuttunuz mu? Yaşam kaynağından çıkan her şey zamanı geldiğinde ona geri dönmesinde acayip olan hiçbir şey yoktur.
 17. Her ruh benden yaşama başladığı andan itibaren bakire gibi temizdi, fakat birçokları kendi yollarında kendilerini kirlettiler. Fakat buna rağmen her şeyi bilgece, sevecenlikle ve adilce önceden bildiğim için hemen çocuklarımın kat etmesi gereken yollarında bütün gerekli şeyleri onların kurtuluşu ve yenilenmesi için hazırlamaya başladım.
 18. O ruhi bakirelik birçokları tarafından kirlenmiş olsa da, gün gelecek o ruhlar bütün hatalarından kendilerini arındıracaklar ve böylece eski ruhi temizliklerine kavuşacaklar. Onların arınması benim gözümde çok kıymetli olacak, çünkü ruh imanının, sevgisinin, sadakatinin ve sabrının büyük ve sürekli yaşam sınavları yoluyla bütün bunları elde etmiş olacak.
 19. Hepiniz çabalamakla, mücadeleyle ve acılarla bir insan vücudunda yeniden doğmaya ihtiyacınız olmadan ve maddi bir dünyada yaşamak zorunda olmadan ışığın krallığına geri döneceksiniz; çünkü o zaman ruhunuzun etkinlik gücü otoritenizi ve ışığınızı bir yaşam seviyesinden öbürüne yollamaya ve hissettirmeye muktedir kılacak. (313, 21 – 24)

Kurtuluşa En Kudretli Güç

 1. Bakın, yol burada, o yoldan gidin ve siz kendinizi kurtaracaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim, bu devirde beni duymuş olmanıza kurtuluşunuza kavuşmanız için gerek yoktur. Hayatında benim tanrısal sevgi kanunumu yerine getiren herkes ve Tanrı’nın ilhamı olan sevgiyi insanları sevmeye dönüştüren herkes kurtulmuştur. O hayatında ve eylemlerinde benim şahitliğimi yapar. (63, 49)
 2. Eğer güneş bütün tabiata ve bütün yaratıklara yaşam veren ışığını saçıyorsa ve yıldızlar da dünyaya ışığını saçıyorsa, neden o zaman Tanrı’nın Ruhu insanların ruhuna ışık saçmasın?
 3. Şimdi size söylüyorum, içinize bakın, kaynağı sevgide olan adaletin ışığının dünyada yayılmasını sağlayın. Gerçek sevgi olmadan kurtuluşunuza ulaşamayacağınız kanaatine benim hakikatim sizi ikna etsin. (89, 34 – 35)
 4. Benim ışığım benim bütün çocuklarım içindir; sırf bu dünyada yaşayan insanlar için değil, bilhassa çeşitli yaşam seviyelerinde yaşayan bütün ruhlar içindir. Sevgi eylemleriyle kardeşlerine birbirinizi sevmenizi isteyen benim tanrısal kanunumu yerine getirdikleri zaman, onların hepsi kurtulup sonsuz yaşama dirilmiş olacaklar. (66, 22)
 5. Sevgili halk, sözümün “ölüleri” yeni bir yaşama dirilttiği bu “üçüncü gündür.” İnsanlığa ruh olarak: “Çarmıhta ölümünü gördüğünüz O ayni Christus buradadır ve O size konuşuyor, çünkü O yaşıyor, yaşayacak ve hep var olacak” demek için O´nun size ruh olarak göründüğü bu “Üçüncü Devirdir.”
 6. Dinlerinde hakikati bildirdiklerini iddia etmelerine rağmen, buna karşın insanların iman, sevgi ve ışık bakımından vücutlarında ölü bir kalbe sahip olduklarını görüyorum. Kiliselerinde dua edip ritüellere katılmakla kurtuluşlarını garanti altına aldıklarını sanıyorlar. Fakat size söylüyorum, ruhun (günahlarından) kurtuluşu sadece sevgi eylemlerini ve merhameti yerine getirmekle ulaşılacağını dünyanın duyması gerekir.
 7. Toplantı yerleri sadece bir okuldur. Kiliseler sadece (Tanrı’nın) kanununu açıklamakla yetinmesinler, bilhassa insanın Tanrı’nın kanunundan öğrendiklerini o yolda sevgi öğretisini uygulamakla hayatın bir yol olduğunu dünyanın anlaması gerekir. (152, 50 – 52)
 8. Christus, dünyaya Tanrı’nın sevgisini beyan etmek için insan oldu. Ama insanlar taş kalpli ve bilgiçtir. Hemen aldıkları öğretiyi unutup yanlış yorumlarlar. İnsanların zamanla adalet ve sevgiyi intikam ve cezayla karıştıracaklarını biliyordum. Ondan dolayı insanlara anlamadıkları öğretilerimi açıklayacağım ve ruhen geleceğim bir devri önceden söyledim.
 9. O vaat edilen devir şu an yaşadığınız zamandır ve adaletim ve tanrısal bilgeliğim Tanrınız´ın yüce sevgisinin mükemmel bir öğretisi olarak beyan etmeniz için size talimatımı verdim. Sonuçta insanların Rab´bin eserlerini veya yaşamın kendisini yok edeceğinden korktuğum için mi geldiğimi sanıyorsunuz? Hayır, çocuklarıma sadece sevgimden dolayı geliyorum ve onları ışıkla ve barışla dolu olarak görmek istiyorum.
 10. Sizin de sadece bana olan sevginizden dolayı gelmeniz makul değil mi? Fakat kendinize olan sevginizden değil, bilhassa Babanız´a ve insanlara olan sevginizden. Sadece cehennem azabının korkusundan dolayı günah işlemeyenlerin veya sonsuzlukta bir yer (cennet) kazanması için ödül alma düşüncesiyle iyilik yapanların tanrısal sevginin ilhamıyla hareket ettiğini mi sanıyorsunuz? Böyle düşünen insan beni bilmez, ne de bana olan sevgisinden dolayı bana gelir. O insan sadece kendisine olan sevgiden dolayı böyle davranır. (164, 35 – 37)
 11. Benim bütün kanunum iki prensipte özetlenmiştir: Tanrı’ya olan sevgi ve insanlığa olan sevgi. Bu yoldur. (243, 4)

Her Ruh İçin Kurtuluş ve Günahlardan Kurtarılış

 1. “İkinci Devirde”Lazar´ı dirilttiğim gibi, şimdi fiziksel ölüleri diriltmek için gelmiyorum. Bugün ışığım bana ait olan ruhu uyandırmak için geliyor. Bu ruh sözlerimin hakikati yoluyla sonsuz yaşama yükselecek; çünkü ruhunuz içinizde taşıdığınız ve onu ben ölümden dirilteceğim ve şifa getireceğim Lazar´dır. (17, 52)
 2. Ruhsal yaşam da kanunlar tarafından yönetilir ve siz o kanunlardan uzaklaşırsanız, o itaatsizliğin acılı sonuçlarını hemen hissedersiniz.
 3. Sizi kurtarma arzumun ne kadar büyük olduğunun farkına varın. Eskisi gibi bugün de sizi gerçek yaşama yükseltmek için çarmıhımı üzerime yükleneceğim.
 4. Eğer Golgota´da döktüğüm kanım insanların kalbini sarstıysa ve onları benim öğretime döndürdüyse, ayni şekilde benim tanrısal ışığım sizi gerçek yola geri getirmek için bu devirde ruhu ve vücudu sarsacak.
 5. Merhamet dolu yaşama ölü olanların ebedi yaşamalarını istiyorum. Ruhunuzun karanlıkta yaşamasını istemiyorum. (69, 9 – 10)
 6. Aranızda ne kadar çok insanın putperestlikle Mesih´in gelmesini beklediğini kavrayın. Kendi bilgisizlikleriyle o insanların kaç tanesi kötüleri yargılamak, iyileri kurtarmak ve dünyayı yıkmak için geleceğimi, insanlar arasında Baba, Usta, kardeş ve arkadaş olarak sevgi ve mütevazılık dolu olduğumu ve yardımsever ellerimi sizi kurtarmak, kutsamak ve affetmek için uzattığımı bilmeden, bekliyorlar. (170, 23)
 7. Hiç kimse tesadüfen doğmadı ve eğer birisi kendisini o kadar önemsiz, beceriksiz ve zavallı birisi sansa bile, o en yüce Tanrı’nın merhametiyle yaratıldı. Tanrı, onu kendisinden daha üstün sandığı insanlarla ayni derecede sever ve o insan için de herkes gibi Tanrı’nın kucağına götürecek bir yol belirlendi.
 8. Kim olduklarını ve nereye gittiklerini bilmeden sokaklarda hor görülenler olarak dolaşan insanları ve kötü alışkanlık ve sefaleti sırtında taşıyanları görüyor musunuz? Hâlâ ormanlarda yaşayan ve vahşi hayvanların onları pusuda beklediği insanları biliyor musunuz? Baba sevgim hiç kimseyi unutmadı, onların hepsi ayni görevi yerine getirmek zorundalar, onların hepsi gelişebilir bir çekirdeğe sahipler ve onların hepsi hak edilenlerin, zahmetlerin ve mücadelelerin ruhlarını adım adım bana götüreceği yoldalar.
 9. Barışımı bir an bile olsa hiç özlememiş olan ve dünyevi hayattan kurtulmayı istememiş olan birisi var mı? Her ruh önceden yaşadığı, orada doğduğu vatana özlem duyar. Ruhları şaşkın olduğu ve ümitsiz ve imansız bir yaşam sürdürdükleri için diğerleri ise varlığının son bulması için sadece ölümü beklerken, o dünya çocuklarımın hepsini bekliyor ve bazılarının özlediği sonsuz yaşama sevinmenize davet ediyor. Bu insanların yenilenmeleri için mücadele etmelerini kim harekete geçirebilir? Onların içinde sonsuzluğa özlemi ne uyandırabilir? Onlar sadece artık var olmamayı, susmayı ve sonu bekliyorlar.
 10. Fakat “Dünyanın Işığı, Yol ve Hakikat (Jesus Christus)” sizi affı yoluyla yaşama diriltmek için, yorgun yüzünüzü okşamak, kalbinizi teselli etmek ve kendisini var olmaya ve sesimi dinlemeye layık görmeyenlere: “Seni seviyorum, bana gel!” diyerek geri döndü. (80, 54 – 57)
 11. İnsan düşebilir ve kendisini karanlıklara düşürebilir ve ondan dolayı da kendisini benden uzak hissedebilir. Öldüğü zaman onun için her şeyin bittiğine inanabilir. Ama bana göre hiç kimse ölmez, yitik olmaz.
 12. Dünyada ahlaksız sayılmış olan ve bugün ışık dolu ne kadar insan vardır! Günahlarının utanç lekelerinin izlerini, kötü alışkanlıklari ve katliamlari arkada birakmiş ne kadar cok insan çoktan arınmayı başardı! (287, 9 – 10)
 13. Birçokları ruhlarını lekeleseler de; fakat onları yargılamayın, çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ben onları da beni şu anda unutmuş olduklarına ve benim yerimi dünyada yarattıkları yanlış putlarla doldurmalarına bakmadan kurtaracağım. Sahte peygamberlerin izinden gittiklerinden dolayi sevgiyi öğretmek için onlar için canını vermiş olan iyimser Christus´u unutmuş olsalar bile, onları da krallığıma getireceğim.
 14. Baba için hiç kimse “kötü” değildir, kimse de kötü olamaz, çünkü onun kaynağı bendedir. Şaşkın, kör, zorba, isyancı – çocuklarımın çoğu donatıldıkları irade özgürlüklerinden dolayı böyle oldular. Fakat onların hepsinde ışık olacak ve merhametim onları kurtuluşun yoluna yönlendirecek. (54, 45 – 46)
 15. Hepiniz benim tohumumdansınız ve Usta onu biçecek. Eğer iyi tohumların arasına yabani ot tohumu karışırsa, onu altın buğdaya çevirmek için onu da sevgiyle elime alırım.
 16. Kalplerde yabani otun, bataklığın, cinayetin, nefretin tohumunu görüyorum, buna rağmen sizi seviyorum, okşuyorum ve bu tohumu güneşte buğday gibi parlayıncaya dek temizliyorum.
 17. Sevgimin kudretinin sizi kurtarmaya gücü yetmediğini mi sanıyorsunuz? Sizi temizledikten sonra bahçeme ekeceğim. Orada yeni çiçekler açıp yeni meyveler vereceksiniz. Benim Tanrı olarak görevim sizi bana layık yapmaktır. (256, 19 – 21)
 18. Bir ruh nasıl olur da telafi edilemez şekilde yitirilebilir? O ruh asla sönmeyen ışığımın kıvılcımını içinde taşıyor ya ve onun her yolunda ben onunla beraberim! Onun itaatsizliği veya şaşkınlığı devam etse de, asla bu karanlık güçler sonsuzluğuma dayanamayacaklar. (255, 60)
 19. Eğer çok ağır suçların izleriyle kirlenmiş bir insan yüksek bir idealin ilhamıyla kendisini arındırırsa, başlangıçtan beri ışığı sevdiği için metanetle temiz kalmış ve kendisini lekelememek için sonuna kadar çabalayan insan gibi benim için kıymetlidir.
 20. Şaşkın ruhların ışığın ruhlarından başka türlü bir yaratılışa sahip olduğunu sananlar hakikatten ne kadar da uzakta gidiyorlar!
 21. Eğer bu gerçek olsaydı, Baba adil olmazdı. Lekelileri, ruhen kirlileri ve mükemmel olmayanları kurtarmak için eğer O´nda bilgelik ve sevgi kıtsa ve O onları bütün adillerle ayni yurtta birleştiremiyorsa, O´nun her şeye gücü de yetmezdi. (295, 15 – 17)
 22. Size doğrusunu söyleyeyim, sizin şeytan veya ayartıcı diye adlandırdığınız yaratıklar bile sadece şaşkın ve mükemmel olmayan yaratıklardır. Tanrı yüksek kararlarını ve planlarını gerçekleştirmek için onları kullandı.
 23. Ama bugün ruhları karanlık içinde olan bu yaratıklar ve onlara verdiğim yetenekleri kötüye kullanmış olanların çoğu zamanı geldiğinde benim tarafımdan kurtarılacaklar.
 24. Ah Israil, an gelecek, o zaman Rab´bin bütün yaratıkları beni ebedi övecek. Eğer ben gücümle, bilgeliğimle ve sevgimle bir ruhu kurtaramasaydım, o zaman Tanrı olamazdım. (302, 31)
 25. Anne-babalar bu dünyada ne zaman sadece iyi çocuklarını sevdiler ve kötü çocuklardan tiksindiler? Onları ne kadar sık en çok inciten ve acı çektiren çocuklara karşı en sevecen ve en çok özenle davrandıklarını gördüm! Sizin benden daha çok sevgi eylemi ve affı yerine getirebileceğiniz nasıl mümkün olabilir? Usta’nın çıraklarından öğrendiği nerede görüldü?
 26. Hiçbirinizi bana yaraşmaz sanmadığımı bilin ve kurtuluşa giden yol ondan dolayı sizi o yoldan gitmeye davet ediyor. Ayni şekilde ışık, barış ve iyilik olan krallığımın kapıları kanuna ve hakikate uzak duranların gelişini bekleyerek ebediyen açıktır. (356, 18 – 19)

Tanrı’nın Çocuklarının Mükemmel Geleceği

 1. Bir tane çocuğumun bile yanılmasını ve hatta yitirilmesine izin vermeyeceğim. Asalak bitkileri ben meyve veren bitkilere dönüştürürüm, çünkü bütün yaratıklar mükemmelliğin hedefine ulaşmak için yaratıldı.
 2. Benimle birlikte eserlerime sevinmenizi istiyorum. Çok eskilerde benim niteliklerimi paylaşmanızı sağladım, çünkü siz benim bir parçamsınız. Her şey bana ait olduğu için sizi de eserimin sahibi yapıyorum. (9, 17 – 18)
 3. Sözümden şüphelenmeyin. “Birinci Devirde” size özgürlüğün ve gerçek Tanrı’ya tapmanın ülkesi olan Kenan´a götürmek için İsrail´i putperestlik ve karanlık anlamına gelen Mısır’ın köleliğinden kurtarma vaadimi yerine getirdim. Orada size benim insan olarak dünyaya gelmem bildirildi ve o kehanet Christus´ta gerçekleşti.
 4. Jesus´un içinde olan ve sizi seven o Usta dünyaya başka bir devirde konuşacağımı ve kendimi ruhen beyan edeceğimi vaat etti. İşte bu vaadin gerçekleşmesi buradadır.
 5. Bugün ben ruhunuz için harika yaşam yerleri, ruhi yurtlar ayırdığımı bildiriyorum. Orada sevmek, iyilik yapmak ve ışığımı yaymak için gerçek özgürlüğü bulabilirsiniz. Size eski vaatlerimi yerine getirdikten sonra, ondan şüphelenebilir misiniz? (138, 10 – 11)
 6. Benim tanrısal arzum sizi (günahkârlığınızdan) kurtarmaktır ve sizi orada ruhun yükselişinden dolayı yüce duyguların ve mükemmelliğin idealinin sevinçle titreştiği bir ışığın, güzelliklerin ve sevginin dünyasına götürmektir. Fakat bu tanrısal arzumda benim Baba sevgimin farkına varıyor musunuz? Şüphesiz bunu anlamayan, kör olmalı. (181, 13)
 7. Düşünün: Dünyanın bütün güzellikleri günün birinde diğerlerine yer açmak için yok olmak için belirlendi. Fakat ruhunuz ebediyen yaşayacak ve Baba’yı görkemiyle görecek ki, siz o Baba’nın kucağından yaratıldınız. Bütün yaratıklar çıktıkları yere geri dönmek zorundadır. (147, 9)
 8. Ben sonsuz ışığım, sonsuz barış ve sonsuz mutluluğum. Çocuklarım olduğunuz için arzum ve görevim sizi görkemimin hissedarı yapmaktır. Ondan dolayı ruhu o krallığın yüksekliklerine götüren kanunu size yol olarak öğretiyorum. (263, 36)
 1. İyiliğin, bilgeliğin, temizliğin ve sevginin yüksek derecesine ulaşmış olan bir ruhun zamanın, acıların ve mesafelerin üstünde olduğunun hep bilincinde olun. Ruh belli bir yerde yaşamak için sınırlandırılmamıştır. O her yerde olabilir, var olmanın, hissetmenin, bilmenin, sevmenin ve sevildiğini bilmenin mutluluğunu her yerde bulabilir. Bu da ruhun cennetidir. (147, 70 – 71)

Der Unglaube ist das Schlimmste…Bitte haltet Meine Ehre aufrecht – Unbelief is the Worst… Please uphold My Honor

BOTSCHAFT / MESSAGE 520
<= 519                                                                                                                521 =>
<= Zurück zu den Liebesbriefen                                                 Back to LoveLetters =>

2017-07-10 - JESUS SAGT Unglaube ist das Schlimmste Bitte haltet Meine Ehre aufrecht Liebesbrief von Jesus 2017-07-10 - JESUS SAYS Unbelieve is the Worst Please uphold My Honor LoveLetter from Jesus
=> VIDEO   => PDF   => AUDIO… => VIDEO   => PDF   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Ein kritischer Geist ist eine offene…
=> Da gibt es keine Ausrede für Faulheit
=> Meinungen sind kein Ersatz für…
=> Kauft von Mir feuergeläutertes Gold
=> Eure Leben wurden nicht vergeudet
=> Gegenmittel für Stolz & Selbstmitleid
=> Eure Zustimmung ist entscheidend
=> Mein einzigartiges Meisterstück
=> Deine ganz besondere Bestimmung
Related Messages…
=> A critical Spirit is an open Door
=> There is no Excuse for Laziness
=> Opinions are no Substitute for…
=> Buy of Me fire-tried Gold
=> Your Lives have not been wasted
=> Antidote for Pride & Self-Pity
=> Your Consent is the bottom Line
=> My unique Masterpiece
=> Your very special Destiny

flagge de  Der Unglaube ist das Schlimmste…Bitte haltet Meine Ehre aufrecht

Jesus sagt…Der Unglaube ist das Schlimmste…Bitte haltet Meine Ehre aufrecht

10. Juli 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie

Jesus begann…”Steht fest gegründet in Mir. Viele von euch fangen an, eine Vorwärtsbewegung und Durchbrüche zu sehen in eurem Leben. Jetzt müsst ihr an ihnen festhalten und standhaft bleiben. Wie immer wird jede Bewegung, die Ich in eurem Leben vollbringe, von dem Feind bekämpft werden. Ich gebe und er versucht zu stehlen. Was kann euch veranlassen, den Boden zu verlieren, der euch geschenkt wurde aufgrund eurer stetigen Arbeit und Ausdauer?”

“Unglaube, Faulheit, Richten und Stolz. Übrigens, Stolz folgt immer auf Richten. Wenn ihr auf Andere herabseht und sie kritisiert, öffnet ihr die Tür für die Gegenseite in verschiedenen Bereichen. Wenn ihr sehr kritisch und ohne Barmherzigkeit seid, werdet ihr rauen Winden begegnen, direkt vor euch. Wenn ihr leicht kritisch seid und es bemerkt und sofort Reue zeigt, werdet ihr umgehend diese Türe schliessen. Auf jeden Fall ist es eine überhebliche Haltung, die euch vorschlägt, eine andere Seele zu kritisieren. Ihr habt keine Ahnung von den Hindernissen, welche sie täglich überwinden muss. Nur Ich weiss das. Zu denken, dass ihr qualifiziert seid zu urteilen, ist das tödliche Gift von Stolz.”

“Faulheit gibt vorzeitig auf und macht es sich bequem mit Tröstungen… Nahrung, im Internet surfen und was immer sonst noch eine angenehme Ablenkung ist. Ich spreche hier nicht von einer gerechtfertigten Pause. Ich spreche hier über die Einstellung… ‘Nun habe ich so hart gearbeitet.. jetzt kann ich entspannen.” Dies zu sagen, obwohl ihr immer noch wach seid und genug Energie habt, um zu arbeiten, das ist Faulheit.”

“Und als Letztes, aber wirklich das Schlimmste von allem ist der Unglaube. Unglaube wird den Seelen laufend suggeriert von den Dämonen. Es ist ihre effektivste Lieblingswaffe in diesen Tagen des übernatürlichen Wachstums. Der Unglaube sagt… ‘Nun, ich gebe mein Bestes, aber ich sehe keinen Fortschritt. Herr, bist Du sicher, dass es das ist, was Du möchtest, dass ich es tue?'”

“Eine der besten Regeln dies zu prüfen ist, wenn ihr nicht von Müdigkeit, Ablenkungen und emotionalen Hoch’s und Tief’s beeinträchtigt seid oder von einem kürzlichen Rückschlag.”

“Die Teufel warten darauf, dass ihr einen Rückschlag erlebt, dann greifen sie eure Entschlossenheit an, Mir zu gehorchen und weiter zu machen. Wenn ihr also eine Richtung prüft, ÄNDERT DEN KURS NICHT, da ihr euch ja die Zeit genommen habt, Meinen Willen zu erkennen. Der Widerstand wird kommen, aber ihr werdet den Kurs nicht ändern. Dies ist eine sehr wichtige Prüfungsregel.”

(Clare) Wow Herr, ich bin schuldig für all diese Dinge. Aber das Letzte! Wow..das ist, womit ich täglich zu kämpfen habe.

“Ja, darum habe Ich dir gesagt, du sollst dich heraushalten aus der Welt und angesichts deines Umstandes, das Büro umziehen zu müssen, hast du es sehr gut gemacht, Meine Liebe.”

“Feuer-geläutertes Gold… Deine Lehrgänge sind mit Abstand die bedeutensten Beiträge für Mein Königreich. Zumindest in dieser Zeit. Sie basieren nicht auf Wissen, sondern auf Liebe und Erfahrung, indem du in deine eigenen läuternden Feuer eingetaucht bist.”

“Ich möchte dich nicht ohne Trost lassen, dass du etwas für Mich erreicht hast.”

(Clare) Ich war wirklich traurig an diesem Punkt, da ich mich als solch ein Versager fühle, betreffend dem Zeit schaffen für diese so wichtige Gabe.

“Clare, manche Dinge kannst du nicht umgehen. Ich möchte einfach, dass du weisst, dass dein bisheriges Leben nicht vergeblich war und du hast vielen Seelen geholfen, die reinigenden Feuer zu durchschreiten und sich immer noch an Mir fest zu halten. Das ist der Grund, warum du diese Schatzkiste in deinem Herzen gesehen hast, überfliessend mit feuergeläuterten Goldmünzen, glänzend und hell, leuchtend und golden. Veranlasst dich das nicht, dich besser zu fühlen?”

(Clare) ‘Das tut es’, antwortete ich mit Freudentränen. ‘Das tut es.’

“Du wirst bald richtig eingerichtet sein und mehr Zeit geniessen für die Botschaften und die Musik. Verachte nicht die kleinen Dinge. Dies ist nur eine vorübergehende Unebenheit auf der Strasse und wir werden es bald hinter uns lassen. Bitte mache dir keine Vorwürfe, dir diese Zeit genommen zu haben. Da gab es keinen anderen Weg.”

“Ja Meine Liebste, Ich sagte, sei standfest. Bleibe fest im Glauben. Lass nicht zu, dass deine Entschlossenheit durch irgend etwas untergraben wird. Wenn du zum Keyboard kommst und dich abmühst, sei der bewusst, dass es einen feindlichen Auftrag gibt, dich scheitern zu lassen. Wirklich, auf deiner linken Schulter sitzt ein tadelnder Geist, der über dich spottet… ‘Schau, wie langsam du bist! Du wirst jene Melodie nie fertig bekommen. Du hast überhaupt keine Erfahrung, verschiedene Dinge zu erarbeiten mit jenen Akkorden, noch hast du die Koordination und am allerwenigsten hast du das Talent. Gib es auf. Warum willst du eine Versagerin sein vor deinem Publikum? Gib ihnen einfach eine Entschuldigung. Sag ihnen, dass du dich jetzt auf das Wort konzentrieren musst, auf die Bibel und daher eine Pause machst. Sie werden deine Musik ganz vergessen und du wirst dabei gut aussehen.'”

(Clare) Uhhh. Widerliche Kreatur! Dies sind nur einige jener Lügen, die in deinen Kopf geschossen werden mit vergifteten Spitzen. Meine Verteidigung ist. Jesus hat es gesagt. Ich glaube es. Und das regelt diese Sache! Geh zurück in deine Grube, du unreiner Geist!

“Clare, Ich warte darauf, dass du Meine Ehre aufrecht hältst. Ich warte darauf, dass du diese widerlichen Verlierer bei den Hörnern packst und sie in die Grube wirfst. Ich warte und warte und warte. Bist du dir nicht bewusst, dass du den ganzen Tag und die ganze Nacht vergiftet wirst und ganz besonders wenn du spielen willst? Kannst du es nicht fühlen?”

“Weisst du, was sie tun? Sie beschuldigen Mich, ein Lügner zu sein, unqualifiziert und zu schwach, um das gute Werk zu Ende zu bringen, welches Ich in dir begonnen habe. Und Ich warte auf dich, dass du Meine Ehre verteidigst. Es verletzt Mich, wenn du nicht glaubst. Ja, der Unglaube ist enorm gefährlich und das ist der Grund, warum die Meisten niemals das Leben leben, welches Ich für sie beabsichtigt habe, obwohl Ich ihnen Worte und Bestätigungen gegeben habe.”

“Schau, die Motivation liegt im Wissen, dass du es tun kannst. Wenn also dein zugrunde liegender Gedanke ist… ‘Ich werde immer ein Versager sein’, so gibt dein Wille auf und du kannst nicht aus dem Feuer deiner Seele heraus arbeiten, aus der Sehnsucht und aus den inneren Gaben, weil du nicht an dich selbst glaubst, mit Meiner Befähigung. Also lässt du Ablenkungen zu, die dir deine Zeit fressen und dann bringst du Entschuldigungen vor.”

“Zu anderen Zeiten in deinem Leben, wo Ich dir etwas zu tun gab, standest du immer in Flammen und hieltest durch, ganz egal, wer was sagte. Du warst jünger, stärker und du hast die Dinge sehr energisch verfolgt. Jetzt bist du der Lüge verfallen, dass du es nicht mehr tun kannst, da du älter geworden bist und nicht mehr über die gleiche Kraft verfügst. Nun, das mag wahr sein. Aber es geht nicht um deine Stärke, deine Kraft oder deinen Schwung, womit du dies tun kannst. Dies wird durch Meine Kraft und Salbung getan. Also ist dein Problem, dass du Mir nicht glaubst. Wie lange willst du noch zulassen, dass dich das zurückhält?”

“Mit Sicherheit werden sie dich anlügen und dir sagen… ‘Im Himmel wirst du perfekt spielen. Warum plagst du dich hier unten damit herum? Gib es einfach auf, bis du im Himmel bist.'”

“Weisst du, warum sie diese Dinge sagen? Sie hassen dich. Sie hassen, wofür du einstehst und sie können deine Botschaft nicht ertragen. Und noch schlimmer ist, dass dir diese wunderschönen Melodien gegeben werden, damit die Worte im Ohr einer Seele haften bleiben und ihr anhaltend Trost spenden. Das ist der Grund. Du wirst dies nicht im Himmel tun. Das muss hier unten erledigt werden und sie hassen dich dafür, dass du Seelen tröstest und ihren Glauben stärkst.”

“Also Meine Bräute, Ich warte auf euch Alle, dass ihr feststeht gegen die List des Teufels.”

Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, gegen Autoritäten, gegen die Weltenherrscher der Dunkelheit dieses Zeitalters und gegen geistige Bosheit in den Himmeln. Epheser 6:12

“Ihr steht alle unter ständiger Anfechtung. Je mehr eure Gabe das Königreich der Finsternis beeinflusst, um so unnachgiebiger werden sie mit vergifteten Pfeilen gegen euch vorgehen. Und sie haben eure Nummer. Sie wissen, wo ihr steht und wo ihr fällt. Also könnt ihr nicht aus euch selbst heraus stehen, ihr müsst in Mir stehen. Mich werden sie niemals überwältigen. Aber gemeinsam werden wir weiter machen ohne zurück zu weichen, geschweige denn einen sehnsüchtigen Blick zurück zu werfen hinter den Pflug.”

“Ich bin da für euch, Meine Bräute. Seid ganz ruhig, dass ihr nichts mit eurer eigenen Fähigkeit oder Kraft tut. Ich verteidige euch auf jedem Schritt eures Weges.”

“Aber wo ist eure Verteidigung Mir gegenüber? Wie viele von euch sind den Teufeln gegenüber getreten und haben sie gerügt aufgrund ihrer Lügen über Mich? Denn das ist, worauf es hinausläuft… ‘Du kannst es nicht tun, weil Gott es nicht tun kann.’ Lasst sie nicht davon kommen damit! Erhebt euch gegen sie und weist sie zurecht. Bitte. Haltet Meine Ehre aufrecht.”

“Es ist, wie Ich es zuvor gesagt habe… Euer Schwert – das Wort der Wahrheit in einer Hand, eure Gabe in der Anderen. Ich sende in diesem Augenblick Engel hinaus, um euch gegen diese Angriffe zu verteidigen. Und Mein Geist wird euch einen grösseren Eifer einflössen, um Meine Ehre zu schützen. Tut es so mit grosser Würde und Entschlossenheit. Ich zähle auf euch.”

flagge en  Unbelief is the Worst… Please uphold My Honor

Jesus says… Unbelief is the Worst… Please uphold My Honor

July 10th, 2017 – Words from Jesus to Sister Clare
Spoken by Jackie

Jesus began… “Stand firm in Me. Many of you are beginning to see forward movement and breakthroughs in your life. Now you must hold fast to them and stand firm. As always, any movement I make in your lives is countered by the enemy. I give; he tries to take. What can cause you to lose the ground you have been given by steady work and perseverance?”

“Unbelief, laziness, judgment and pride. By the way, Pride always proceeds Judgement. When you look upon others and find fault with them, you open the door for opposition in varying degrees. If you are highly critical and without charity, you will encounter rough winds dead ahead. If you are slightly critical and catch it, repenting immediately, you will immediately close the door. In any case, it is a sense of superiority that even suggests you should find fault with another soul. You have no idea the obstacles they must overcome every day. Only I know that. To think that you are qualified to judge is the fatal poison of Pride.”

“Laziness quits prematurely and takes its ease with consolations: food, surfing the internet, whatever else is a pleasant distraction. I am not talking about a legitimate break here. I am talking about the attitude, “Well, I worked hard…I can take it easy now.” Saying that while you still have the energy and alertness to work is laziness.”

“And last, but truly the worst…unbelief. Unbelief is continually suggested to souls by the demons. It is their favorite and most effective weapon these days of supernatural increase. Unbelief says, ‘Well, I’m doing my best, but I’m not seeing improvement. Lord, are you sure this is what you want me to do?'”

“One of the greatest rules of discernment is to discern when you are not being affected by fatigue, distractions, emotional ups and downs, or a recent setback.”

“The devils wait for you to have a setback of some kind, then they pounce on your resolve to obey Me and keep going. So when you discern a direction you DO NOT CHANGE COURSE because you have taken the time to know My will. Opposition will come but you will not change course. This is a very important rule of discernment.”

(Clare) Wow, Lord, I am guilty of all of these things. But this last one! Wow… It is what I am struggling with daily.

“Yes, that’s why I told you to stay out of the world, and given your circumstance with having to move your office, you have done well, My Love.”

“Fire-tried Gold… Your teachings are by far your greatest contribution to My Kingdom. At least at this time. They are backed not by knowledge but love and experience being immersed in your own fires of purification.”

“I don’t want you to be without consolation that you have accomplished something for Me.”

(Clare) I was really grieving at this point, because I feel like such a failure at making time for this most important gift.

“Some things, Clare, you cannot avoid. I just want you to know that your life so far has not been in vain and you have helped many souls go through the refining fires and still cleave to Me. That’s why you saw the treasure chest in your heart, overflowing with fire-tried gold coins, shining and bright, glowing and golden. Doesn’t that make you feel better?”

(Clare) ‘It does,’ I replied with tears of joy. ‘It does.’

“You will be settled in soon and enjoy more time for messages and music. Don’t sweat the small stuff. This is just a temporary bump in the road, and we are passing it by soon. Please don’t upbraid yourself for using this time. There was no other way.”

“Yes, My dearest, I said stand firm. Stand in faith. Do not allow your resolve to be undermined by anything. When you come to the keyboard and flounder, know that you have an enemy assignment to make you fail. Truly, over your left shoulder, this reproachable spirit is taunting you, ‘Look how slow you are! You’ll never get that melody down. You don’t have the experience to do different things with those chords, nor the coordination, and least of all – the talent. Put it up. Why be a failure in front of your audience? Just give them an excuse. Tell them you have to concentrate on the Word, on the Bible, right now and you’re taking a break. They’ll forget all about your music and you’ll look good in the process.'”

(Clare) Uhhhh. Disgusting creature! Those are just some of the lies that are being shot into your head with poisoned tips. My defense is: Jesus said it. I believe it. And that settles it! Go back to the pit, you unclean spirit!

“Clare, I keep waiting for you to uphold My honor. I wait for you to take these gross losers by the horns and fling them into the pit. I wait and wait and wait. Aren’t you aware you are being poisoned all day, all night and especially when you want to play? Can’t you feel it???”

“Do you know what they are doing? They are accusing Me of being a liar, incompetent, too weak to finish the good work I’ve begun in you. And I am waiting for you to defend My honor. It hurts Me when you don’t believe. Yes, unbelief is terribly dangerous and it’s why most never live the life I intended for them, even though I gave them words and confirmations.”

“You see, motivation lies in knowing you can do it. So when you’re underlying thought is ‘I will always be a failure.’–your will gives out and you can’t work from the fire in your soul, the longing, the interior gifts, because you don’t believe in yourself, with My empowerment. So you allow distractions to eat your time and make excuses.”

“Other times in your life that I gave you something to do, you were on fire and persevered no matter who said what. You were younger, stronger, and pursued things very energetically. You’ve fallen for the lie that you can’t do it now, because you are older and don’t have the same strength. Well, that may be true. But it’s not by your power, your might, your own steam you can do this. It’s by My power and anointing. So, your problem is unbelief–in Me. How long will you allow this to snag you???”

“Sure, they will lie to you and tell you, ‘In Heaven you will play perfectly. Why are you struggling like this down here? Just give it up until Heaven.'”

“Do you know why they say these things? They hate you. They hate what you stand for and they can’t stand your message. And worse yet, you are given beautiful melodies so the words will stick in a soul’s ear and bring them continuing consolation. That’s why. You won’t do that in Heaven. That has to be done down here, and they hate you for consoling souls and strengthening their faith.”

“So I am waiting for all of you, My Brides, to stand firm against the wiles of the devil.”

For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this world’s darkness, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Ephesians 6:12

“You all are under continual attack.” Jesus continued. “The greater your gift is going to impact the kingdom of darkness, the harder they will fight you with poisoned tipped arrows. And they have your number. They know where you stand and where you fall. So, you cannot stand on your own, you must stand in Me. They will never overcome Me. But together we will keep on going without a flinch, let alone a wishful look back behind the plough.”

“I am here for you, My Brides. Rest assured you are not doing anything in your own ability or power. I am defending you every step of the way.”

“But where is your defense of Me? How many of you have faced off the devils and upbraided them for lying about Me? Because that’s what it boils down to: ‘You can’t do it because God can’t do it.’ Don’t let them get away with that! Turn on them and rebuke them. Please. Uphold My honor.”

“It is as I have said before… Your sword – the Word of Truth in one hand, your gift in the other. I am sending out angels now, as we speak, to defend you against these attacks. And My Spirit will impart a greater zeal in you to protect My honor. Do so with great dignity and resolve. I am counting on you.”

Teil 7/7… NWO, Weltreligion Islam, Wohlstands-Christen, Gefangenschaft, Vollendung & Friedensreich Christi – Part 7/7 NWO, World Religion Islam, Prosperity Christians, Capture, Consummation, Christ’s Reign of Peace

ZUSAMMENFASSUNG Teil 7/7 – SUMMARY Part 7/7

<= Teil 6 / Part 6       @ ÜBERSICHT      @ OVERVIEW      Donald Trump =>

Liebesbrief-von-Jesus-Neue-Weltordnung-Weltreligion-Islam-Gefangenschaft-vermeiden-Vollendung-Friedensreich-Christi-Instruktionen-von-Jesus Instructions of Jesus for the left behind-NWO-World religion islam evading capture-consummation-restoration is coming-christs reign of peace-1280
=> VIDEO   => EBOOK   => AUDIO… => VIDEO   => EBOOK   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Trojanisches Pferd Migration
=> Obama ist entschlossen
=> Da ist nur wenig Zeit übrig
=> Dies ist eine kritische Stunde
=> Läuterung & Der Tag des Herrn
=> Das Übergabe-Gebet
=> Umkehr & Wandel auf allen Gebieten
=> Der Mann des Verderbens
=> Gehorsam gegenüber Gott
=> Trompete Gottes
=> Liebesbriefe von Jesus
=> 3. Testament
Related Messages…
=> Trojan Horse Migration
=> Obama is determined
=> There is only little Time left
=> This is a critical Hour
=> Refinement & The Day of The Lord
=> Prayer of Surrender
=> Reversion & Renewal in all Areas
=> The Man of Perdition
=> Obedience to God
=> Trumpet Call of God
=> Loveletters from Jesus
=> 3rd Testament

flagge de  NWO, Weltreligion, Gefangenschaft vermeiden, Vollendung…

Jesu Voraussagen und Instruktionen Teil 7 – Nur Jesus rettet dich

Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare ‘Neue Weltordnung und Weltreligion Islam’ vom 7. Dezember 2015

Jesus begann… “Du wirst nicht viel sehen bis zu dem Moment, wo es geschieht. Ich werde dir kleine Ausschnitte senden, um das Vertrauen zu stärken und um dich zu ermutigen, dass deine Gedanken auf der richtigen Schiene sind und du wirklich von Mir hörst. Aber bitte, Clare – bleibe den Nachrichten fern.”

(Clare) Herr, Du killst mich! Ich will die Nachrichten sehen.

“Was kann Ich zu einer solch eigensinnigen und eigenwilligen Braut sagen? Es wird trübe. Wenn du Meinem Urteil über Dinge nach all diesen Jahren immer noch nicht traust…”

(Clare) Aber meine Neugier bringt mich um.

“Ich werde dir senden, was du wissen musst… aber du – bleib weg von den Nachrichten.”

(Clare) Es scheint, dass all diese Terrorzellen als Flüchtlinge in die Länder kommen.

“Nicht Alle, aber Viele, genug, um den entscheidenden Unterschied zu bewirken, wenn Islam zur Weltreligion erklärt wird.”

(Clare) Wie kann das geschehen? Menschen sehen, wie schrecklich es ist.

“Die Regierung wird das Thema forcieren. Euer Vertrauen in und euer Glaube an Mich wird schriftlich geleugnet werden müssen, um den Weltfrieden aufrecht zu halten.”

(Clare) Aber auch Fraktionen von Islam töten einander.

“Das wird auch zu einem künstlichen Ende kommen während dieser Zeit des im Drehbuch geschriebenen und geplanten Friedens. Dies wird angepriesen werden als die Lösung für alle menschlichen Missstände… Eine Religion, die den Islam nicht beleidigt und verletzt. Alle werden dieses Dokument unterzeichnen oder enthauptet werden. So einfach ist das.”

“Da wird es einen Putsch geben in eurer Regierung. Plötzlich werden islamische Kandidaten an die Macht kommen, genau wie euer Präsident (Obama) es tat, durch List und Intrige, aus dem Nichts auftauchend und den Weltfrieden predigen. Wohlstand und Fortschritt werden angepriesen werden, genauso wie es in den Tagen Hitler’s war und Jene, die modern sein wollen und akzeptiert, werden sich ganz rasch anpassen.”

(Clare) Aber Islam erlaubt Homosexualität nicht?

“Er wird. Diese neue Art von Islam wird; der Mahdi wird ein Homosexueller sein.”

(Clare) Nein! Das kann unmöglich sein! Aber natürlich, wenn es Obama wäre, das wäre der perfekte Kandidat.

Ich hatte ein Erlebnis mit dem Herrn, wo Er mich in eine Moschee mitnahm im mittleren Osten, da gab es Kobras, die hinter dem zentralen Anbetungsbereich herauskamen und als Er mich dorthin zurückbrachte, sah ich einen Thron, bedeckt mit einer Markise am Ende des sehr langen, engen Raumes, wo Männer auf dem Boden sassen mit verschränkten Beinen und miteinander sprachen. Zur Linken des Thrones auf dem Boden sitzend war Osama Bin Laden. Sie warteten Alle auf den Mahdi. Dann sah ich Jemanden, den ich eines Tages als Obama erkennen würde, der an einer Gala erschien, die zu seiner Ehre gehalten wurde und er wurde vorgestellt als unser Erretter. ‘Unser Erlöser ist hier!’ Und dann stellte er Obama vor.

Der Herr fuhr weiter…
“Oh ja, es kann. Ihre Absicht ist die völlige Verderbung von Allem und alles, was der Welt vorgelegt werden wird, wird nur zu Ausschweifung und Verführung führen, sogar zur Belästigung von Kindern. Oh ja, Clare, es kommt. Glaube Mir, es ist schon in den Grundlagen dieser Regierung eingefädelt. Es wird bald legalisiert und eine Tatsache sein. Siehst du jetzt, dass die ganze Welt ein verdorbener Abwasserkanal ist vor Mir? Verstehst du… da ist keine Zeit mehr übrig?”

“Alle, die nicht mit den Paragraphen dieser neuen Weltregierung einverstanden sind – Alle werden genötigt, verfolgt und hingerichtet werden. Es ist so einfach. Schwöre deine Loyalität oder stirb.”

***

Auszug aus der Botschaft von Jesus an Clare ‘Einladung von Jesus, höher hinauf zu kommen’ vom 4. Oktober 2016

Jesus sagt… “Jene, die Mir ihre Hingabe und Zusage nicht machen wollen, werden in tiefe Probleme hineinlaufen, während die Welt auseinander fällt. Was nicht weggegeben wurde, was nicht geopfert wurde, wird ganz einfach von ihnen genommen werden. Aber merkt euch, da gibt es ein Ding, das sie nicht von euch nehmen können… Mich. Mich können sie euch nicht wegnehmen, ausser ihr werdet verbittert über die Verluste. Das ist im Übrigen ihr Plan, lasst Christen bitter werden. Sie werden euch fragen… ‘Wo ist das gute Leben, das reichliche Leben, das Er euch versprochen hat?’ Und der Feind wird die Antwort liefern… ‘Mit der Weltreligion… Dort werdet ihr Überfluss haben von Allem, was ihr braucht.’”

“Oh ja, den Wohlstands-Christen wird eine Falle gestellt und sie wurden darauf vorbereitet, was zwangsläufig geschehen wird. ‘Wo ist jenes Land, wo Milch und Honig fliesst? Dieses Land ist voller Dornen und Gestrüpp?’ Und der Feind wird euch in seine Richtung weisen mit allem Drum und Dran.”

“Der ECHTE Jesus wird nicht mehr in Mode sein, Er wird out sein.”

***

Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare ‘Setzt kein Vertrauen in euer Fleisch’ vom 9. Mai 2015

Jesus begann… “Setzt kein Vertrauen in euch Selbst. Denkt nicht für einen Moment, dass ihr euch selbst versorgen oder auf euch aufpassen könnt ohne Meine Unterstützung… oder noch passender, Meine komplette Kontrolle. Wenn ihr Vertrauen habt in euch selbst, in eure Fähigkeit, euch selbst zu verteidigen oder euch selbst zu versorgen, werdet ihr scheitern. Da gibt es Jene, die mit leeren Taschen in die Trübsalszeit gehen und ohne Ort, wo sie hingehen können, ohne Nahrung, überhaupt ohne Vorbereitung. Und doch werden sie völlig versorgt werden auf jedem Schritt des Weges.”

“Wenn eine Seele all ihr Vertrauen in Mich setzt, bin Ich frei, alles bereitzustellen, was sie braucht. Beschäftigt euch also lieber mit Mir und Meinem Willen für euch, als mit dem Versorgen und Ueberleben und all diese Dinge werden euch gegeben sein. Eure Unsicherheit und Panik geben nur den Teufeln die Erlaubnis, euch zu sieben, euch auszulaugen und lassen euch voreilig und direkt in die wartenden Arme des Feindes laufen. Wenn aber euer Fokus darauf liegt, Seelen zu Mir zu bringen, bin Ich frei, alles bereitzustellen, was ihr braucht, Meine Treue ist euer rückwärtiger Wachmann und eure Deckung.”

“Es ist fehlendes Wissen von Mir, das Andere veranlasst, hinein zu tauchen und sich selbst dafür einzusetzen, für ihre Bedürfnisse zu sorgen. Wenn ihr Mich kennt, wisst ihr, dass Ich schon einen Ausweg vorbereitet habe, komplett mit Nahrung, Medizin und einem Schutz, der sie unsichtbar machen wird für den Feind.”

“Der Fokus muss auf der Wohltätigkeit und Tugend liegen und darauf, in Meine Fähigkeit zu vertrauen und daran zu glauben, dass Ich bereitstellen kann. Ohne diese Grundhaltung wird es ihnen nicht gelingen. Mein Schutz kann euch unsichtbar machen, Mein Schutz kann die wilden Biester abwenden, Mein Schutz kann euch retten von dem Boden, der unter euch nachgibt, Mein Schutz kann euch mit Wasser und Nahrung versorgen, wenn es nichts davon gibt. Ich kann alle Dinge tun und Ich werde dies tun für Jene, deren Absicht es ist, Seelen für’s Königreich zu sammeln. Jene die geben und selbstlos führen, Jene, die ehrlich sind und sich um Andere sorgen, Diese sind Jene, die Ich übernatürlich beschützen und versorgen werde.

“Viele werde Ich euch zuführen, die Erlösung brauchen, deren Ewigkeit in der Schwebe hängt und wenn ihr deren Ewigkeit zu eurer Priorität macht, werde Ich euch zudecken. Seelen werden geplagt sein von der Verwirrung und Angst und nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, so heftig werden die Versuchungen auf der Erde sein. Sie werden so komplett desorientiert sein, dass nichts sie beruhigen kann, ausser eine übernatürliche Gnade. Eine heilende Gnade, welche die Hände auf sie legt und dafür betet, dass Mein Friede über sie komme.”

“Und zu Jenen, die berufen sind zu heilen, Ich lebe in euch, legt eure Hände auf die Verletzten oder Leidenden und stellt euch vor, dass Meine Hand sich hinausbewegt aus eurem Herzen durch eure Hand auf die Seele. Ich werde den Rest erledigen. Alles was ihr müsst, ist zu glauben, dass ICH BIN und ICH IN EUCH LEBE. Dies ist alles, was erforderlich ist für eine komplette Heilung, selbst von den dramatischsten Krankheiten.”

“Da wird es einen grossen Bedarf an übernatürlicher Weisheit geben, so viele verschiedene Gegner werden sich gegen euch erheben. Ich werde euch vor ihnen warnen, wenn ihr das Gebet zu eurer absoluten Priorität macht. Mehr als das Leben selbst, braucht ihr wertvolle Gebetszeit mit Mir. Niemand in eurer Gruppe kann ohne Gebet gehen. Diejenigen, die nicht beten, werden die schwachen Glieder sein in eurer Kette. Sie werden euch betrügen und schlechte Entscheidungen treffen unter Druck. Besser ist, dass Alle im Gebet bleiben und erlaubt Jenen, die nicht beten, irgendwo anders hin zu gehen, nachdem ihr alles versucht habt, sie zu Mir zu bringen. Wenn sie immer noch nicht anerkennen oder wählen, nach Meinem Standard zu leben. Lasst sie gehen, sie werden nur Probleme bringen über die anderen Mitglieder in eurer Gruppe.”

“Gegen das Ende, wenn die Dinge am Chaotischsten sein werden, werdet ihr euch mit eurem ganzen Herzen an Mir festhalten müssen und euch nicht auf euer eigenes Verständnis oder eure Geräte verlassen. Ich werde euch inspirieren, damit ihr die richtigen Schritte macht, auch in euren Träumen werde Ich zu euch kommen und euch instruieren. Versteht, dass je näher ihr dem Ende der Ereignisse kommt, desto chaotischer wird es werden und umso kürzer die Zeit bis zu eurer Errettung. Betet um Stärke, Mut, Weisheit, Mitgefühl und Frieden. Ihr werdet durch euer Vertrauen errettet werden, das Fleisch nutzt nichts, alles hängt allein von eurem Glauben und Vertrauen in Mich ab.”

“Ihr werdet Zeuge werden von Menschen, die völlig zusammen brechen und unfähig sind, noch länger durchzuhalten. Sie werden sich innerlich selbst aufgeben, wo sie sich sicher fühlen. Alles was ihr für Diese tun könnt, ist beten und Mitgefühl zeigen. Meine Gnade wird euch tragen. Sie wird unter euch sein, wie die Kranken und Behinderten, tut alles in eurer Macht, euch um sie zu kümmern, werdet nicht ungeduldig mit ihnen oder werft sie weg, sie werden eure rettende Gnade sein. Weil ihr euch um sie gekümmert habt, werde Ich Mich um euch kümmern.”

“Wie auch immer, wenn ihr Jemanden zurück lassen müsst, gebt ihnen eine Portion Nahrung und Wasser, betet für sie, dass Ich ihre Pflege übernehme und empfehlt sie in Meine barmherzigen Hände. Lauft nicht herum in Schuld, ihr habt alles getan, was ihr konntet und jetzt bin Ich dran. Ihr werdet bis zum Aeussersten versucht sein und wenn ihr jene Limiten erreicht, wendet euch Mir zu und sagt, ‘Herr, übernimm Du für mich, ich bin an meinem Ende.’ Und Ich werde euch die Kraft geben, weiter zu gehen. Denkt daran, dass Meine Kraft perfekt gemacht ist in eurer Schwäche. Dies ist Meine Gelegenheit, euch zu zeigen, wieviel ihr Mir wirklich bedeutet und wer Ich wirklich bin in euch.”

***

Auszug aus der Botschaft von Jesus an Clare ‘Wie ihr eine Gefangenschaft vermeiden könnt’ vom 10. April 2016

Jesus begann… “Lass uns über Krieg, Hungersnot und Seuchen in diesem Land sprechen. Die Pferde der Apokalypse… absichtlich arrangierte Hungersnot kommt, absichtlich arrangierte Krankheit kommt. Viel Tod und Zerstörung bahnt sich an über dieser Nation. Ich habe den Beginn noch nicht zugelassen, aber Alle fühlen, dass es kommt. Nicht Viele verstehen, dass es die Sünden dieser Nation sind, welche den Niedergang herbeiführen.”

“Was dieses Land militärisch gesät hat, soll es ernten. Unsicherheit, Hungersnot, Furcht, Greueltaten, all diese Dinge warten hinter den Kulissen, um diese Nation zu befallen. Ich habe die Menschen über Jahre hinweg gewarnt, über Jahre und weil Meine Barmherzigkeit es verzögert hat, bin Ich nicht ernst genommen worden von der allgemeinen Bevölkerung, da sie so eingenommen sind von ihrer Gier und dem Anhäufen von Gütern, sogar Jene, die sich selbst Meine Eigenen nennen.”

“Wenn sich jedoch das Gefüge dieser Nation auflöst, werden die Einzigen, die entkommen werden, Jene sein, die Mir ohne Zögern folgen. Und doch wird es da Märtyrertum geben für Einige. Das wird eine Krone sein, nicht eine Strafe. Nachdem die Verwüstung eingetroffen ist, wird es für eine Weile enorm viele Konvertierungen geben, bis die Regierung umorganisiert wird und das Regime des Antichristen beginnen kann. Viele wurden schon für seinen Dienst berufen in unterirdischen Städten. Das heisst… Jene, die es überleben. Viele wurden auch ausgebildet und vorbereitet für die Einberufung und es ist nur eine Frage der Zeit, bevor sie in Aktion treten.”

“Eine militärische Niederlage ist der Schlüssel, um Amerika unter eine Weltherrschaft zu bringen. Obwohl die Kommunisten und andere Regimes genutzt werden, um diese Nation in die Knie zu zwingen, werden sie sich am Ende auch der Weltherrschaft fügen. Kurz gesagt, Alle arbeiten zusammen, die Nationen sind vernetzt unter der strikten Kontrolle des Antichristen. Sobald die Dinge wieder organisierter sein werden und junge Erwachsene ihr Leben enthusiastisch der Weltregierung zur Verfügung stellen, werden die Dinge immer strikter und schwieriger werden, um unbemerkt durchschlittern zu können. Dies ist der Zeitpunkt, wenn das Zeichen (des Tieres) eingeführt werden wird.”

“Die Juden werden die führende Macht sein in Sachen weltweiter Evangelisierung. Sie werden engagiert sein, die Herrschaft des Messias auf die Erde zu bringen. Weder Familie noch ihr Leben wird sie stoppen in ihrem Eifer. Vielmehr werden sie in Flammen stehen und erfüllt sein von einer speziellen Salbung, um Meinen Willen auszuführen.”

“Die günstigste Zeit, um der Kontrolle der Regierung zu entkommen wird direkt nach den Katastrophen sein, weil von Vielen angenommen wird, dass sie tot sind. Dies ist möglich, bevor das Organisieren beginnt. Dies wird jedoch schnell geschehen. Sobald Nahrung, Wasser und medizinische Hilfe angeboten werden durch ihre Agenturen, werden sie Namen und Nummern aufnotieren für künftige Bezüge. So können sie rasch katalogisieren, wer noch lebt, indem sie die notwendigsten Dinge zur Verfügung stellen. Von Jenen, die nicht vorbeikommen, wird angenommen, dass sie tot sind.”

“Sie verlassen sich auf die Schwächen der Menschen und dass sie kommen, um Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jene, die es nicht brauchen, werden der Gefangennahme einfacher entkommen. Tatsächlich werden an vielen Orten, wo Nahrung ausgegeben wird, die Menschen gefangen genommen und in Unterkünfte gebracht werden. Zuerst wird es wie ein Akt der Nächstenliebe seitens der Regierung aussehen, obwohl es nur dazu dient, sie aus dem Weg zu räumen. Geht unter keinen Umständen dorthin, um Hilfe zu beanspruchen.”

(Clare) Als der Herr sprach, sah ich etwas wie ein Rot-Kreuz Vehikel, welches die Menschen zu einer Notaufnahme oder einem Spital bringt, welches sich hinter einem Stacheldrahtzaun befindet. Die Menschen dachten, dass sie eine medizinische Behandlung bekommen, aber eigentlich werden sie eingekerkert, bis ihr Schicksal entschieden ist. Oh Herr, dies ist eine sehr dunkle Angelegenheit.

“Ich weiss, aber Ich warne euch, Jene, die hier zuhören. Ich erzähle euch, was geplant ist für Jene, die sich selbst unter den Zurückgelassenen befinden. Der einzige Weg zu entkommen an diesem Punkt ist, sich komplett auf Mich zu verlassen für Heilung und Nahrung. Eine gute Faustregel ist… Esst, was die Tiere essen, beobachtet, wo die Vögel und Bienen hingehen, um Wasser zu finden. Viele werden ziemlich Gewicht verlieren während der Nahrungssuche-Diät. Aber da wird es Zeiten geben, wenn Ich auf wundersame Weise interveniere und Nahrung bereitstelle, wenn es keine Hoffnung auf Nahrung gibt.”

“Denkt immer daran, nur zwei Dinge sind nötig für eine Heilung… Ein kranker Patient und ein gläubiger Christ. Wenn jener Christ Mich anruft für eine Heilung, ob es laut gesprochen oder im Stillen aus dem Herzen kommt, werde Ich durch ihn hinausreichen und Jene heilen, die krank sind. Nichts Weiteres ist vonnöten.”

“Heilung wurde zu einer Art Wunder-Kult, wo Menschen, welche die Gabe der Heilung haben, angebetet werden, anstatt das, was es wirklich ist, die natürliche Auswirkung von Mir, der Ich in euch lebe und in jedem anderen Gläubigen, der die Türe seines Herzens geöffnet hat für Mich.”

“Ein Wort zu den Weisen… Kinder werden Eltern betrügen, Eltern werden Kinder betrügen. Ihr könnt euch nicht auf Blutbande verlassen, die menschliche Natur wird euch enttäuschen. Da wird es so viel Angst und Verrat geben, dass Keinem vertraut werden kann, ausser Ich persönlich übermittle euch die Information, dass sie echt sind. Wie es in einem Land getan wurde, wo Männer mit Maschinengewehren in eine Kirche stürmten und erklärten… ‘Alle von euch, die Christen sind, stellt euch an jene Wand. Der Rest von euch ist frei zu gehen.’ Mehr als die Hälfte der Gemeinde ging. Dann legten die Männer ihre Gewehre nieder und sagten… ‘Gut, dann lasst uns jetzt Gottesdienst halten!’”

“Ja, es wird ziemlich genau so sein, ausser dass es in der Wildnis geschehen wird. Nicht in Kirchen, welche von der Regierung beschlagnahmt und für ihre eigenen Zwecke genutzt werden.”

(Clare) Als der Herr sprach, sah ich Stacheldrahtzäune, welche eine Megakirche mit Parkplatz einschlossen, aber der Stacheldraht war auf der Innenseite und es war offensichtlich, dass Jene im Innern gefangen waren.

Er fuhr weiter… “Meine Leute, selbst wenn sie euch vor den Henker bringen, weil ihr an Mich glaubt, habt keine Angst. Innert Sekunden werde Ich euch umarmen für alle Ewigkeit. Barmherzigkeit wird euch umgeben und euch betäuben in jenen letzten Momenten. Ein übernatürlicher Friede wird euch einhüllen, während ihr zur Hinrichtung geführt werdet. Ich weiss, dass es hart ist, dies jetzt zu akzeptieren und Einige von euch zittern vor Angst, aber Ich sage euch die Wahrheit… Es wird viel härter sein für Jene, die ein verborgenes Leben leben müssen als für Jene, die im frühen Stadium zu Mir kommen, um ihres Glaubens willen.”

“In jedem Fall werde Ich zu eurer Rechten sein und auf euch warten, bis ihr euch Mir anschliesst für alle Ewigkeit, wo Ich für euch Ewige Freude geplant habe und ihr werdet für immer mit Mir vereint sein.”

***

Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare ‘Wiederherstellung kommt… Haltet eure Augen auf der Küste’ vom 18. Februar 2016

Jesus begann… “Ja, was geschehen muss, ist schrecklich – ein schreckliches Ding. Aber das ist das läuternde Feuer, mit welchem Ich Meine Leute zubereiten muss. Jeder muss durch dieses Feuer gehen, genauso wie die Erde es durchläuft. Doch werde Ich sie niemals verlassen. Niemals. Ich gehe neben jedem Einzelnen, sogar neben Jenen, die Meinen Namen nicht anrufen. Ich gehe mit ihnen in der Hoffnung, dass sie endlich ihre Sünden gestehen und völlig reumütig zu Mir kommen, bereit, ein neues Leben zu beginnen. Auch wenn es anfängt mit dem physischen Tod des Körpers – ja, auch dann.”

“Nichts wird vergleichbar sein mit dem Leiden Jener, die das Zeichen des Tieres wählen. Nichts in diesem Leben kann mit der Qual Jener verglichen werden, die das Zeichen annehmen und die Höllenqualen, welche dann folgen.”

“Sprich zu Meinen Leuten, Tochter. Warne sie wieder und immer wieder. Das dümmste Ding, was sie tun können, ist das Zeichen des Tieres anzunehmen. Alles, was Ich in Meinem Wort geschrieben habe durch die Propheten und Apostel, war tatsächlich geschehen. Wenn sie einmal in der Realität erwachen, ist es ein kleiner Schritt, zu realisieren, was die nächsten 7 Jahre ablaufen wird, das eingeschlossen, was Jenen passiert, die das Zeichen des Tieres annehmen.”

“Bitte, Meine Kinder. Seid nicht stur wie ein Esel.”

“Clare, alles Unreine muss zerstört werden, bevor Ich komme, um zu regieren. Ich werde reinen Tisch machen, sozusagen und die Erde in die Reinheit von Eden zurückverwandeln. Dies muss geschehen. Das Alte muss zerstört sein, bevor das Neue hervorgebracht werden kann. Und selbst 1000 Jahre nach der Trübsalszeit werden Menschen genau gleich darüber sprechen, wie sie über Noah reden. Ja, die Erde wurde gereinigt, aber nicht völlig wiederhergestellt zu Noah’s Zeit. Genau wie man das Unkraut verbrennt auf einem Feld, bevor man pflanzt, so muss Ich die Unkräuter dieser Zivilisation verbrennen um Platz zu schaffen für ein neues Leben.”

“Der Mensch hat seine Lektion nicht gelernt. Diese zweite Reinigung wird viel erreichen betreffend der Ehrfurcht gegenüber Gott. Am Anfang Meiner Herrschaft wird höchste Freude regieren. Aber Ungerechtigkeit wird seinen Weg wieder finden auf der Erde und zum zweiten Armageddon führen. Das wird dem Bestreben des Bösen ein endgültiges Ende setzen, welches im genetischen Aufbau des Menschen schlummert. Bis dann ist es eine lange Reise mit vielen Aufs und Abs. Und doch werden viele herrliche Geschichten erzählt werden.”

“Haltet durch, Meine heiligen Leute. Werdet nicht müde. Da ist ein Ende in Sicht, dann wenn der Himmel auf der Erde wohnen und die ganze Menschheit Mich anbeten wird und Frieden regiert, als ob er aus dem Boden spriessen würde. Trauert nicht. Haltet eure Augen auf der Küste.”

“Bis dann, denkt daran… Ich bin im hinteren Teil des Flosses und rudere es vorwärts in die ewige Herrlichkeit.”

***

Botschaft des Herrn an Timothy ‘Die Vollendung’ vom 30. März 2006 (Trompete Gottes)

Das sagt der Herr… Brecht Meine Gebote, nur Eines und ihr verstösst gegen das Gesetz! Ignoriert Meine Gebote und ihr verstösst gegen das Gesetz! Verändert Meine Gebote und ihr lästert gegen den Geist!… Ihr werdet sicherlich sterben!…

Das sagt der Herr der Heerscharen, der Gott eurer Väter, der Gott von Israel… Mein Zorn ist angefacht und kann nicht gelöscht werden, bis jeder hohe Turm nieder gerissen und zu Staub gemahlen ist und keine einzige Stadt mehr steht! In Meinem grossen Unmut werde Ich Meine Hand gegen die Erde erheben und jeden Vogel und jedes Tier und jedes kriechende Ding zerschmettern! Jeder Fisch im Wasser und auch jede Kreatur im Meer wird sterben, wenn Ich die Wasser schlage!

Ich werde nicht mitleidig werden, noch umkehren, bis jeder Grashalm verbrannt und jeder Baum geschlagen ist und weder Blätter noch Früchte hervorbringt!… Schaut, Mein Zorn kann nicht weggedreht werden! Das Urteil wird regieren! Es wird sicher ausgeführt werden! Die Erde wird im Stich gelassen für eine Zeit und absolut trostlos gemacht sein mit allen Königreichen der Menschen in Ruinen verwandelt! Sagt der Herr.

Das sagt Der Heilige, Der Allmächtige… Versammelt Euch, ihr Kinder des Verderbens, all Jene, welche die Nummer seines Namens tragen! Kommt und versammelt euch gegen Meinen Heiligen Berg! Ja schaut auf, all ihr wandelnden Toten und seht die Herrlichkeit Gottes, ausgearbeitet in Seinem Mächtigen und Starken, Dem Heiligen von Israel!… Bereitet euch vor, eurem Ende zu begegnen! Ihr werdet ausgelöscht sein, verzehrt in Seiner Herrlichkeit, entzweit mit dem Schwert Seines Mundes! Ihr seid verflucht vor Meinem Angesicht und es wird niemand kommen, um euch zu erlösen! Lasst eure Körper verzehrt sein, eure Augen von ihren Höhlen, euer Fleisch von euren Knochen!

So sieht das Erbe der Gottlosen aus… Das Fleisch, die Seele und der Geist verzehrt in der Gegenwart des Gerechten, der es ausführen wird… Dann werden Alle wissen, dass der Vater und der Sohn EINS sind. Seht, der neue Tag, der Siebte Tag, sogar 1000 Jahre! Die Königreiche dieser Welt wurden zum Königreich Gottes und Seines Messias und Er wird für immer regieren!… Amen.

***

Des Herrn Botschaft an Timothy ‘Der Siebte Tag’ vom 18. April 2005 (Trompete Gottes)

Das sagt Der Herr… Wie es geschrieben ist, ein Tag in Dem Herrn ist wie Eintausend Jahre; und siehe, der siebte Tag ist fast über euch.

Der Herr Gott erschuf die Himmel und die Erde und alles darin in sechs Tagen und ruhte am Siebten; und siehe, der Tag der Ruhe ist vor der Tür. Denn der sechste Tag geht zu Ende, doch nicht wie die Sonne untergeht am Horizont, aber wie eine Frau leidend und hervorbringend. Denn sie liegt in grossen Wehen, ihre Kontraktionen sind nahe beieinander und werden in Kürze konstant sein und sie wird keine Ruhe haben, bis die Geburt vollbracht ist…

Der Ehemann der Braut wird sie umarmen und sie innig festhalten, Er wird sie heilen und all ihre Tränen wegwischen, und sie wird getröstet sein während Er das Baby in Seiner rechten Hand hält…

Den Schmerz der Geburt komplett vergessen, welchen sie niemals mehr erleiden wird, denn die alte Ordnung der Dinge ist vergangen… Schaut Der Neue Tag!… Ein Tag der Ruhe von allen Schmerzen, ein Tag abgesondert von jeder Art von Bösem… Heilig… Der Sabbat… Ein Tag in Dem Herrn Eintausend Jahre dauernd… Frieden… Amen und Amen.

***

Auszug aus Kapitel 56 des 3. Testaments ‘Sieg & Anerkennung der Geistlehre Christi’

29. Wenn der Mensch in die tiefste Tiefe des Abgrunds versunken ist und erschöpft vom Kämpfen und Leiden nicht einmal mehr die Kraft hat, sich selbst zu retten, wird er verwundert erleben, wie der Tiefe seiner eigenen Schwäche, seiner Verzweiflung und Enttäuschung eine unbekannte Kraft entspringt, die aus dem Geiste stammt. Wenn dieser sich bewusst wird, dass die Stunde seiner Befreiung gekommen ist, wird er die Flügel ausbreiten und sich über die Trümmer einer Welt der Eitelkeiten, der Selbstsucht und der Lüge erheben und sagen: “Dort ist Jesus, der Verschmähte. Er lebt. Vergeblich haben wir ihn auf Schritt und Tritt und tagtäglich zu töten gesucht. Er lebt und kommt, um uns zu retten und uns seine ganze Liebe zu schenken.”

30. Wahrlich, Ich sage euch, wenn einstmals selbst Könige sich über die Armseligkeit, in der Ich geboren wurde, wunderten, so wird man in dieser Zeit gleichfalls überrascht sein, wenn alle die unscheinbare Art und Weise erfahren, die Ich wählte, um euch mein Wort zu bringen.

31. Derzeit befindet sich die Menschheit in der Vorbereitungsphase. Es ist meine Gerechtigkeit, die in ihr am Werke ist, ohne dass die Menschen es bereits bemerken. Denn in ihrem Stolz, in ihrem hochmütigen Materialismus schreiben sie alle Ereignisse ihres Lebens, die für sie unabwendbar sind, dem Zufall zu.

32. Aber bald wird mein Ruf zu den Herzen gelangen, und dann werden sie sich Mir reuevoll nahen und Mich bitten, dass ihnen ihr Hochmut und ihre Fehler vergeben werden.

33. Dies wird die Kreuzesstunde für den Geist des Menschen sein, in der er für kurze Zeit eine absolute Leere erlebt nach seinen großen Enttäuschungen, wenn er das Falsche seiner Selbstherrlichkeit, die Hinfälligkeit seiner Macht, das Irrtümliche seiner Ideologien feststellt.

34. Doch dieser Zustand der Verwirrtheit wird nicht lange andauern, weil dann meine Sendboten auftreten und meine neue Botschaft verbreiten werden.

35. Noch einmal wie in vergangenen Zeiten, in denen die Botschafter meiner Lehre vom Osten hinauszogen und die Kenntnis meines Wortes in den Westen brachten, so wird die Welt zu dieser Zeit wiederum meine Boten sehen, wie sie den Völkern und den Heimen das Licht dieser Botschaft bringen.

36. Wird es den Menschen befremdlich erscheinen, dass nun das Licht vom Westen nach dem Osten geht? Werden sie deswegen die Botschaft nicht anerkennen, die ihnen meine Boten in meinem Namen bringen?

37. Es gibt ganze Rassen, die Mich nicht anerkennen, es gibt Völker, die sich hartnäckig von meinen Gesetzen entfernen, die meine Lehre nicht kennen lernen wollen, die sich ihr widersetzen, weil sie sie für unzeitgemäß halten.

38. Es sind die, die Mich nicht verstanden haben, die auf den irdischen Freiheiten bestehen. Es sind auch solche, die oftmals das Gute aus eigenem Vorteil heraus tun und nicht aus Hochherzigkeit.

39. Doch jedem Volk und jeder Rasse sind meine Gerechtigkeit und Prüfungen zugedacht, und diese treffen Tag für Tag ein, um deren Herzen und Geister schließlich fruchtbar zu machen, als ob es bestellbare Felder wären, und um nach ihrer Bearbeitung den Samen in sie zu legen, das ewige Saatkorn meiner Liebe, meiner Gerechtigkeit und meines Lichtes.

40. Jene Völker werden von Mir mit Liebe sprechen, jene Rassen werden dann ihre Hoffnung auf Mich setzen, und in den Geistern aller Völker dieser Menschheit werden Jubellieder erklingen, Chöre des Lobpreises und der Liebe zum einzigen Herrn aller Menschen.

***

Auszug aus Kapitel 58 des 3. Testaments ‘Das Friedensreich Christ & Vollendung der Schöpfung’

1. Ebenso, wie Ich euch jene Zeiten großen Leidens ankündigte, so sage Ich euch auch, dass wenn die Verwirrung vorüber ist, die Harmonie unter den Menschen kommen wird.

2. Die Hochmütigen, die sich groß Dünkenden, die, welche ohne Nächstenliebe und Gerechtigkeit sind, werden eine Zeitlang im Jenseits zurückgehalten werden, damit das Gute, der Friede und die Gerechtigkeit auf der Erde Fortschritte machen und inmitten derselben die Vergeistigung und die gute Wissenschaft wachsen.

3. Im Leben der Menschen hat das Böse immer das Gute unterdrückt. Aber Ich sage euch noch einmal, dass das Böse nicht obsiegen wird, sondern dass mein Gesetz der Liebe und Gerechtigkeit die Menschheit regieren wird. (113, 32)

4. Die Geistwesen, die in der Menschheit jener Tage inkarnieren, werden in ihrer Mehrheit derart dem Guten verpflichtet sein, dass wenn Menschen auftauchen, die dem Bösen zugeneigt sind, diese sich, so mächtig sie auch seien, dem Lichte der Wahrheit beugen müssen, das jene ihnen vor Augen führen – ganz im Gegensatz zu dem, was derzeit geschieht. Denn da die Verdorbenen in der Überzahl sind, haben sie aus dem Bösen eine Macht geschaffen, die die Guten erstickt, ansteckt und umfangen hält.

5. In jener Zeit, o Jünger, wird das Neue Jerusalem im Herzen der Menschen sein. Ihr werdet hohe Grade von Vergeistigung erreichen, und Ich werde nicht nur Geistwesen mit großer Entwicklung zur Inkarnation unter euch senden, damit sie euch meine Botschaften bringen. Ich werde euch auch die Geistwesen senden, die eure Tugend benötigen, und die, wenn sie unter euch leben, sich von ihren Sünden reinigen.

6. In jenen Zeiten wird das Gegenteil von heute geschehen, wo Ich euch reine Geistwesen sende, und ihr sie Mir befleckt zurückgebt.

Der neue Mensch

7. Die Menschen werden aus dem Schmutz, dem Schlamm und der Sünde zum Gesetz und zur Tugend emporsteigen und auf den Wegen der Liebe und der Gnade wandeln. Überall wird mein Geist empfunden werden, jedes Auge wird Mich schauen, jedes Ohr wird Mich hören, und jeder Verstand wird meine Offenbarungen und Eingebungen begreifen.

8. Menschen, die man für ungeschickt und ungebildet hielt, werden sich plötzlich erleuchtet und in meine Propheten verwandelt sehen. Von ihren Lippen werden Worte kommen, die wie kristallklares Wasser auf welken Herzen sein werden.

9. Dies Wasser werden die Propheten dem Quell der Weisheit und Wahrheit entnehmen, welcher Ich bin; in ihm werden die Menschen Gesundheit, Reinheit und ewiges Leben finden.

10. Mein Reich ist den Kindern guten Willens vorbehalten, die aus Liebe zu ihrem Vater und ihren Nächsten ihr Kreuz umarmen. Dies Reich, von dem Ich zu euch spreche, befindet sich nicht an einem bestimmten Ort, es kann sowohl auf der Erde, die ihr bewohnt, als auch auf allen geistigen Heimstätten existieren; denn mein Reich besteht aus Frieden, Licht, Gnade, Kraft, Harmonie, und all dies könnt ihr erlangen – wenn auch in begrenzter Form – schon in diesem Leben. Die geistige Fülle werdet ihr nur jenseits dieser Welt erlangen, die ihr derzeit bewohnt.

11. Wahrlich, Ich sage euch, obwohl die Menschen heute mehr Materie als Geist sind, werden sie morgen mehr Geist als Materie sein.

12. Die Menschen haben ihren Geist völlig zu vermaterialisieren versucht, doch jene totale Vermaterialisierung werden sie nicht erreichen. Denn der Geist ist wie ein Brillant, und ein Brillant hört nie auf, ein solcher zu sein, auch wenn er in den Schmutz gefallen ist.

13. Die Menschen werden ihre Wissenschaft, ihre Kraft, ihre Begabung und ihr Herz dem Dienste meiner göttlichen Sache widmen, ohne ihre Pflichten, ihre Aufgaben auf der Welt zu vernachlässigen. Sie werden sich den gesunden Freuden zuwenden, die für ihren Geist und ihren Körper heilsam sind. Sie werden um ihre Erneuerung und ihre Freiheit ringen, werden sich nicht anstecken lassen, werden nichts nehmen, was sie nicht benötigen. Dann wird die Verdorbenheit, die Schamlosigkeit von der Erde verschwinden, dann wird der Geist die absolute Herrschaft über ihre Körperhülle [Seele] erreicht haben, und obwohl er noch einen Körper bewohnt, wird er ein geistiges Leben der Liebe, der Brüderlichkeit und des Friedens führen.

14. Dies wird die Zeit sein, in der die Kriege verschwinden, wo es gegenseitige Achtung und Hilfsbereitschaft gibt, wo ihr erkennt, dass ihr nicht mehr über das Leben eines Nächsten noch das eigene verfügen dürft. Ihr werdet dann wissen, dass ihr nicht Eigentümer eures Lebens, noch dem eurer Kinder und Gatten, noch dieser Erde seid, sondern dass Ich der Eigentümer der ganzen Schöpfung bin. Aber da ihr meine vielgeliebten Kinder seid, seid ihr gleichfalls Besitzer all dessen, was Mein ist.

15. Doch obwohl Ich Herr und Besitzer alles Geschaffenen bin, bin Ich nicht imstande, meine Geschöpfe zu töten, jemanden zu verletzen, oder ihm Schmerz zu bereiten. Warum haben dann die, die nicht Eigentümer des Lebens sind, das an sich gerissen, was ihnen nicht gehört, um darüber zu verfügen?

16. Wenn diese Unterweisung von den Menschen verstanden sein wird, werden sie in ihrer geistigen Entwicklung einen Schritt aufwärts gemacht haben, und diese Welt wird eine Heimstatt fortgeschrittener Geistwesen sein.

17. Ihr wisst nicht, ob ihr diesen Planeten nach dieser Zeit erneut bewohnen werdet. Ich werde jene bestimmen, die jene Gnadenzeiten erleben werden, die dieses irdische Gefilde schauen werden, das in einer anderen Epoche ein Tal der Tränen, der Zerstörung und des Todes war.

18. Jene Meere, Berge und Felder, die Zeugen von soviel Schmerz waren, werden dann in eine Stätte des Friedens, in ein Abbild der Jenseitswelten verwandelt sein.

19. Ich habe euch angekündigt, dass wenn die Kämpfe aufhören, mein Reich euch bereits nahe sein wird, und dass dann euer Geist in Tugenden erblühen wird. Meine Lehre wird in allen Geistwesen gegenwärtig sein, und Ich werde Mich durch Männer und Frauen kundgeben.

20. Ich habe ein Zeitalter vorbereitet, in dem die Menschheit sich in Gehorsam erheben wird. Eure Enkelkinder werden die Herrlichkeit schauen, die Ich auf diese Erde ergießen werde.

21. Denn mein Wille muss auf dieser Welt, die Ich euch als ein irdisches Paradies übergab, in Erfüllung gehen, und die Zeit wird kommen, in der jene Geistwesen auf diesen Planeten kommen werden, die eine hohe Entwicklungsstufe erreicht, die gekämpft haben. Mein göttliches Licht wird die Erde überstrahlen, und die Erfüllung meines Gesetzes wird auf ihr herrschen.

Die Erde als Land der Verheißung und Abglanz des Himmelreiches

22. Diese Erde, entweiht durch die Sünde, befleckt durch Verbrechen und geschändet durch Habgier und Hass, wird ihre Reinheit zurückgewinnen müssen. Das menschliche Leben, das ein unaufhörlicher Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen gewesen ist, wird das Heim der Kinder Gottes werden, ein Heim des Friedens, der Brüderlichkeit, des Verständnisses und edler Bestrebungen. Doch um dies Ideal zu erreichen, müssen die Menschen durch die Prüfungen gehen, die sie aus ihrer geistigen Lethargie wachrütteln.

23. Auf Sünden, Hass und Lastern werde Ich keine neue Welt errichten, Ich werde auf festen Fundamenten der Erneuerung, Erfahrung und Reue aufbauen, Ich werde alles in euch umwandeln. Selbst aus der Finsternis wird das Licht hervorbrechen, und aus dem Tode werde Ich Leben erschaffen.

24. Auch wenn die Menschen die Erde befleckt und entweiht haben – morgen werden sie mit ihren guten Werken diese Heimstatt würdig machen, welche als Land der Verheißung erkannt werden wird, zu dem sie kommen werden, um edle Aufgaben zu vollbringen. Wer könnte dann noch an der Umwandlung der Welt zweifeln?

25. Ich errichte derzeit den Tempel des Heiligen Geistes. Doch wenn dieser erbaut sein wird, wird es keine Versammlungshäuser, Kirchen und Wallfahrtsorte mehr geben, oder sie werden ihre Daseinsberechtigung verloren haben, zusammen mit ihren religiösen Symbolen, ihren Riten und Traditionen. Dann werdet ihr meine Größe und meine Gegenwart fühlen, werdet als Kirche das Universum und als Gottesdienst die Liebe zu euren Nächsten erkennen.

26. Dem Schoße der Mutter Natur werden neue Erkenntnisse entspringen, die aus eurer Wissenschaft einen Weg des Wohlergehens machen werden, denn sie wird vom Gewissen, welches die Stimme Gottes ist, auf den rechten Weg gebracht werden.

27. Das Gehirn wird nicht mehr der Herr der Welt sein, sondern der Mitarbeiter des Geistes, welcher es führen und erleuchten wird.

28. Wenn dann die Welt ihre erneute Befreiung erreicht und vom Lichte Elias geleitet in dies gerechte und gute Leben eingeht, werdet ihr hier auf Erden einen Abglanz des Geistigen Lebens haben, das euch jenseits dieses Lebens erwartet, um euch dann ewig des Friedens und des Lichtes eures Vaters zu erfreuen.

29. Doch wenn ihr euch fragt, wie sich alle Nationen in einem einzigen Volke vereinen werden, so wie jene Stämme, die das Volk Israel bildeten, sage Ich euch: Seid unbesorgt, denn wenn die Völker einst alle in die “Wüste” gebracht sind, werden die Heimsuchungen sie zusammenschmieden, und wenn dies geschieht, wird auf alle bedürftigen Herzen ein “neues Manna” vom Himmel fallen.

30. So, wie das Gelobte Land an das Volk Israel verteilt wurde, so wird die ganze Erde an die Menschheit verteilt werden. Dies wird geschehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist – nach der Reinigung. Da es mein Wille ist, dass diese Verteilung stattfindet, wird bei ihr Gerechtigkeit und Gleichheit walten, damit alle Menschen gemeinsam an einem einzigen Werke arbeiten können.

31. Stellt euch den Fortschritt einer Menschheit vor, deren Moral der Vergeistigung entspringt; stellt euch eine Menschheit ohne Begrenzungen und Ländergrenzen vor, die alle Mittel zum Leben, die die Erde ihren Kindern beschert, brüderlich teilt.

32. Versucht euch vorzustellen, wie die menschliche Wissenschaft beschaffen wäre, wenn sie als Ideal die Liebe untereinander hätte, wenn der Mensch die Kenntnisse, die er sucht, durch das Gebet empfinge.

33. Bedenkt, wie wohlgefällig es für Mich sein wird, den Gottesdienst der Liebe, des Glaubens, des Gehorsams und der Demut von den Menschen durch ihr Leben zu empfangen, ohne dass sie ihre Zuflucht zu Riten und äußerlichen Kultformen nehmen müssen.

34. Dies erst wird Leben für die Menschen sein, denn in ihm werden sie Frieden einatmen, werden sie Freiheit genießen und sich nur von dem nähren, was Wahrheit enthält.

35. Die Sünden der Menschen werden ausgelöscht sein, und alles wird wie neu erscheinen. Ein Licht voller Reinheit und Jungfräulichkeit wird alle Geschöpfe erleuchten, eine neue Harmonie wird jene Menschheit grüßen, und dann wird sich vom Geiste der Menschen eine Liebeshymne zu ihrem Herrn emporheben, auf welche Er so lange Zeit gewartet hat.

Amen, Amen, Amen.

***

Dies ist das Ende der 7-teiligen Serie ‘Jesu Voraussagen & Instruktionen über die Ereignisse, die Entrückung und die Trübsalszeit’

Geliebter Jesus, wir danken Dir von ganzem Herzen für all diese Informationen und Instruktionen an uns, deine Kinder. Mögen sie noch vielen Seelen als Rettungsleine dienen und sie in Deine liebenden Arme führen.

Lieben Dank auch an unseren Bruder Timothy und seine Frau (Trompete Gottes) und an Schwester Clare und Carol (Liebesbriefe von Jesus) für das Überbringen der vom Herrn empfangenen Botschaften. Ebenfalls herzlichen Dank an alle Brüder und Schwestern, die beim Aufarbeiten und Übersetzen des 3. Testaments mitgewirkt haben.

Hier könnt ihr das EBook herunterladen…
=> EBook der 7-teiligen Serie Voraussagen und Instruktionen von Jesus

Bitte teilt diese Voraussagen und Instruktionen von Jesus mit allen Menschen, die Zeit ist kurz…

Der Herr segne euch Alle… In Seiner Liebe Jackie

flagge en  Part 7… NWO, World Religion, Evading Capture, Consummation…

Forecast and Instructions from Jesus Part 7 – Only JESUS SAVES YOU

Excerpt of the Lord’s Message to Clare ‘New World Order and World Religion Islam’ from December 7th, 2015

Jesus began… “You won’t see much until the moment it happens. I will send you little snippets that are faith builders…to encourage you that your thinking is on the right track and you really are hearing from Me. But please, Clare – stay out of the news.”

(Clare) Lord, You’re killing me! I want to see the news.

“What can I say to such a stubborn self-willed Bride? It’s growing dim. If you don’t trust My judgment on things after all these years….”

(Clare) But, my curiosity is killing me.

“I will send you what you need to know… but you – stay out of the news.”

(Clare) It seems that all these terrorist cells are entering countries as refugees.

“Not all but many, enough to make the difference when Islam is declared the world religion.”

(Clare) How can that happen? People see how horrible it is.

“The government will force the issue. Your faith in Me will have to be denied in writing, in order to keep ‘world peace.’”

(Clare) But even factions of Islam kill each other.

“That, too, will come to an artificial end during this time of scripted and contrived peace. This will be touted as the solution to all men’s ills… a religion that does not offend Islam. All will sign this document or be beheaded. It’s just that simple.”

“There will be a coup in your government. Suddenly Islamic candidates will rise to power just as your president (Obama) did, by stealth and intrigue, coming from nowhere and preaching a platform of world peace. Prosperity and progressiveness will be touted as the banner of the day, even as it was in Hitler’s day – and those who wish to be fashionable and accepted will easily fall into line, for their glory is their shame.”

(Clare) But Islam does not allow for homosexuality?

“It will. This new brand of Islam will; the Mahdi will be a homosexual.”

(Clare) No! That can’t possibly be! But of course, it if were Obama, that would be the perfect candidate.

I had an experience with the Lord where He took me to a Mosque in the middle east, there were cobras coming out from behind the central worship area and when He took me back there I saw a throne covered with an awning at the end of a very, very long narrow room where men were seated on the floor cross legged, talking to one another. At the left hand of the throne, seated on the floor was Osama Bin Laden. They were all waiting for the Mahdi. Along with that I saw who I would one day recognize as Obama, at the Capitol rotunda appearing at a gala in his honor, and being introduced as our Savior. “Our savior is here!” And then he introduced Obama.

The Lord continued… “Oh yes, it can. The agenda is total corruption and everything laid before the world will lead only to debauchery, even molestation of children. Oh yes, Clare, it is coming. Believe Me, it is already established in the groundwork of this government. It will soon be legalized and fact. Do you see now that the whole world is one sewer of corruption before Me? Do you understand…there is no more time left?”

“Anyone who does not agree with the articles of this new government in the world – anyone – will be coerced, persecuted and executed. It’s just that simple. Pledge your allegiance or die.”

***

Excerpt of the Lord’s Message to Clare ‘Invitation from Jesus to come up higher’ from October 4th, 2016

Jesus says… “Those who do not make this commitment to Me are going to run into deep trouble as the world disintegrates. What has not been given, what has not been offered, will simply be taken. But make a note of it, there is one thing they can’t take from you… and that is Me. They cannot take Me away from you unless you grow bitter from losses. That’s their plan by the way, turn Christians bitter. They will be asking, ‘Where’s the good life, the abundant life He promised you?’ And the enemy will provide the answer, ‘With the One World Religion. There you will have an abundance of all you need.’”

“Oh, yes, prosperity Christians are being set up and have been set up for what will inevitably take place. ‘Where is that land of milk and honey? This land is full of thorns and briars?’ And the enemy will point you in his own direction with all the frills.”

“The REAL Jesus will become out dated and passé.”

***

Excerpt of the Lord’s Message to Clare ‘Place no confidence in your Flesh’ from May 9th, 2015

Jesus began… “Place no confidence in the flesh. Do not imagine for one moment that you can provide or take care of yourself without My intervention…or more properly My complete control. When you place confidence in your own flesh, your ability to defend yourself, your ability to provide for yourself, you set yourself up for failure. There are those who are going to walk into the tribulation with empty pockets and no place to go, no food, no preparation at all. And yet they will be fully provided for every step of the way.“

“When a soul puts all their confidence in Me, I am free to provide everything they need. Rather than providing and surviving, be about My business and all these things will be added unto you. Your insecurity and panic do nothing but give the devils permission to sift you, wear you out and cause you to move prematurely right into the enemies waiting arms. But with your focus on bringing souls to Me, I am free to provide all you need, My faithfulness is your rear guard and covering.“

“It is a lack of knowledge of Me that causes others to dive in and apply themselves to providing for their needs. When you know Me, you know I have already provided a way out, complete with food, medicine and cover that will make you invisible to the enemy.”

“The focus must be on charity and virtue, trust and faith in My ability to provide. Without these pivotal attitudes, they will not succeed. My protection can make you invisible, My protection can turn wild beasts away, My protection can save you from the ground giving way beneath you, My protection can provide water and food when there is none. I can do all things, and I will, for those whose agenda is to gather in souls to the kingdom. Those who give and lead unselfishly, those who are honest and caring for others, these are the ones I will supernaturally protect and provide for.“

“Many I will add to your numbers that need salvation, their eternity is hanging in the balance and if you make their eternity your priority, I will cover you. Souls are going to be racked with confusion and fear, not knowing up from down, so severe will the trials be on the earth. They will be so thoroughly disoriented that nothing can calm them down but a supernatural grace. A healing grace, laying hands on them and praying for My Peace to descend upon them.“

“And for you who are called to heal, I live inside of you, place your hand on the injured or suffering and imagine My hand moving from your heart out through your hand and onto the soul. I will do the rest. All you have to believe is that I AM and I LIVE IN YOU. This is all that is required for a complete healing of even the most dramatic sicknesses.“

“There will be a great need for supernatural wisdom, so many different opponents will be coming against you. I will warn you of them if you make prayer your absolute priority. More than life itself, you need quality prayer time with Me. No one in your group can go without prayer. The ones who will not pray will be the weak links in your chain. They will betray you and make poor choices under pressure. Better that everyone stay in prayer and allow those who will not pray to go elsewhere, that is once you have done everything in your power to bring them to Me and still they will not acknowledge or choose to live by My standards. Let them go, they will only bring trouble upon the other members of your group.“

“Towards the end, when things get the most chaotic, you will need to cleave to Me with all your heart and lean not on your own understanding or devices. I will inspire you with the proper steps to take, even in your dreams I will come to you and instruct you. Understand that the closer you draw to the end of events, the more chaotic it will become and the shorter the time before your deliverance. Pray for strength, courage, wisdom, compassion and peace. It is by your faith that you will be saved, the flesh avails nothing, everything depends upon faith and trust in Me alone.“

“You will witness people breaking down completely and unable to cope any longer. They will retire inside of themselves where they feel safe. All you can do for these is pray and be compassionate. My grace will carry them. They will be among you as the sick and disabled, do all in your power to tend to them, do not grow impatient with them or cast them away, they will be your saving grace. Because you took care of them, I will take care of you.“

“However, If you must leave someone behind, give them a portion of food and water, pray for them that I will take over their care and commend them into My Merciful hands. Do not walk about in guilt, you did all you could and now it’s My turn. You will be tried to your uttermost limits and when you reach those limits turn to Me and say, “Lord, take over for me, I am at my end.” And I will give you the strength to carry on. Remember that My power is made perfect in your weakness. This is My chance to show you just how much you mean to Me and who I truly am in you.“

***

Excerpt of the Lord’s Message to Clare ‘How to evade Capture’ from April 10th, 2016

Jesus began… “Let’s discuss war, famine and pestilence in this country. The horses of the Apocalypse: famine deliberately engineered is coming, disease deliberately engineered is coming. Much death and destruction is looming over this nation. I have not yet allowed it to touch down, but everyone has a sense that it is coming. Not many understand it is the sins of this nation that will bring it down.”

“What this country has sown, militarily, it shall reap. Instability, famine, fear, atrocities, all these things are waiting in the wings to be turned loose on this nation. I have warned people for years, upon years, upon years and only because My mercy has delayed it. I have not been taken seriously by the general population, so eaten up with greed and accumulating goods are they, even those who call themselves My own.”

“But when the fabric of this nation dissolves the only ones to escape will be those who follow Me without wavering. And yet there will be martyrdom for some. That will be a crown, not a punishment. For a while after the devastation hits there will be unprecedented conversions until the government can regroup and begin the regime of the Antichrist. Many have already been conscripted to his service in underground cities – those that survive that is. Many have also been trained and readied for induction and it is just a matter of time before they swing into action.”

“Military defeat is key to placing America under one world rule. Though the communists and other regimes are used to bring this nation down, in the end they, too, will yield to the one world rule. In short, all are working together, networked into a massive conglomeration of nations under the strictest control of the Antichrist. As things become more organized and young adults are enthusiastically offer their lives to the world government, things will become tighter and tighter and stricter and more difficult to slip through unnoticed. This is when the mark will be instituted.”

“The Jewish people will be the leading, number one force of evangelization world-wide. They will be dedicated to bringing in the reign of Messiah upon earth. Neither family nor life will stop them in their zeal. Rather they will be on fire and infused with a special anointing to carry out My will.”

The Lord continued here… “The most opportune time to escape government control will be immediately after the disasters, because many will be presumed to be dead. That will be before organization sets in, although that will happen very quickly as food, water and medical necessities will be offered through their agency and they will take down names and numbers for future reference. In this way, they can catalog very quickly who is still living. By offering necessities. Those who do not come forth, they will assume have been killed.”

“They are relying on people’s vulnerabilities for them to come forward for aid. Those who have no need for that will more easily escape being brought in captive. In fact, in many places that are feeding stations, people will be detained and placed in holding facilities. At first, this will look like benevolence on the part of the government, when in fact it is merely a way to dispose of them. Do not, under any circumstances, go forward for aid.”

(Clare) And at this point as the Lord was talking, I saw something like a Red Cross vehicle taking people to a Triage or hospital unit which is behind barbed wire. The people thought they were getting medical treatment, but they will actually be incarcerated until their fate is decided. Oh Lord this is heavy dark stuff, so heavy, so dark.

“I know, but I am forewarning you who will listen here. I am telling what is planned for those who find themselves left behind. The only way to escape at this point is to rely totally on Me for healing and food. One good rule of thumb: eat what the wildlife eat, watch where the birds and bees (if you can find any) go for water. Many will lose a great deal of weight living on a foraging diet. But there will be times when I will miraculously intervene and provide food when there is no hope for food.”

“Remember always, only two things are needed for a healing: a sick patient and a believing Christian. When that Christian calls upon Me to heal, whether it be out loud or quietly from the heart, I will reach through them and heal those who are sick. Nothing more is needed.”

“Healing has become some sort of Miracle Cult, where people with the ‘gift’ are worshipped rather than what it truly is, the natural consequence of Me living inside of you and every other believer who has opened the door of their hearts to Me.”

“A word to the wise: children will betray parents, parents will betray children. You cannot rely on blood ties, human nature will fail you. There will be so much fear and betrayal that no one can be trusted unless I personally impart the witness to you: they are for real. As was done in one country, men with machine guns crashed through a church service and declared, ‘All of you who are Christians, line up against that wall. The rest of you are free to go.’ More than half the congregation left. Then the men put their guns down and said, ‘Good, now let’s have church!’”

“Yes, it will be very much like that, except out in the wilderness. Not in churches, which will be seized by the government and taken over for their own purposes.”

(Clare) As the Lord was speaking, I saw barbed wire fences enclosing mega-church parking lots, but the wire was on the inside and it was obvious that those inside were captive.

He continued… “My people, even if they should bring you before the executioner for your faith in Me, be not afraid. In seconds, I will embrace you for eternity. Mercy will surround and anesthetize you in those last moments. Supernatural peace will also engulf you as you are led forth to execution. I know it is hard for you to accept now, and even some of you tremble in fear, but I tell you the truth: it will be much harder for those who must live hidden lives, than for those who come to Me early for their faith.”

“In any case, I will be at your right hand and waiting for you to join Me in Eternity, where I have Joy Eternal planned for you, and you will forever be joined to Me.”

***

Excerpt of the Lords Message to Clare ‘Restoration is coming… Keep your eyes on the shore’ from February 18th, 2016

Jesus began… “Yes, what must come to pass is a terrible thing – a terrible thing. But this is the refining fire I must prepare My people with. Every one must pass through this fire, even as the Earth passes through it. Yet, I will never abandon them. Never. I walk beside each one, even those who do not call on My name. I walk with them in hopes that they will finally confess their sin and come to Me fully repentant, ready to start a new life. Even if it begins with the body’s physical death – yes, even that.”

“Nothing will be compared to the suffering of those who choose the Mark of the Beast. Nothing in this life compares to the torment of those who receive the Mark of the Beast, and the torments of Hell that are to follow it.”

“Speak to My people, Daughter. Warn them again and again. The most foolish thing they can do is to receive that Mark. Everything I have written in My Word through the prophets and apostles has indeed come to pass. Once they wake up to the reality of that, it’s a short walk to see how the next 7 years will go, including what will happen to those who accept the Mark.”

“Please, My Children. Don’t be stubborn like the mule.”

“Clare, everything unclean must be destroyed before I come to rule. I’m going to wipe the slate clean, so to speak, and return the Earth to the purity of Eden. This must happen. The old must be destroyed before the new can be brought forth. And even 1,000 years from the Tribulation, people will talk about this the very same way they talk about Noah. Yes, the Earth was cleansed but not totally restored in Noah’s day. Just as you burn the weeds from a field before planting, so must I burn the weeds of this civilization to make way for a new life.”

“Man has not learned his lesson. This second cleansing will accomplish much in the way of reverential fear of God. In the beginning of My reign, joy will reign supreme. But iniquity will again find it’s way into the Earth and to the second Armageddon. That will put a final end to this strain of evil that lies dormant in the genetic make-up of man. Until then, it is a long journey with many ups and downs. And yet, many glorious stories to be told.”

“Persevere, My holy people. Do not grow weary. There’s an end in sight when Heaven will dwell in the Earth and all mankind shall worship Me and peace shall reign, even as if springing up from the very soil. Do not grieve. Keep your eyes on the shore.”

“Until then, remember: I am in the back of the raft, paddling it forward into eternal Glory.”

***

The Lord’s Message to Timothy ‘Consummation’ from March 30th, 2006 (Trumpet Call of God)

Thus says the Lord… Break My Commandments, just one, and you transgress the Law! Ignore My Commandments, and you transgress the Law! Change My Commandments, and you blaspheme the Spirit!… You shall surely die!

Thus says The Lord of Hosts, The God of your fathers, The God of Israel: My anger is aroused and shall not be quenched, until every tall tower is torn down and shaken to dust, and not one fenced city is left standing! In My hot displeasure I shall turn My hand against the earth, and smite every bird and beast and crawling thing! Every fish in the sea shall die; even every creature of the seas shall perish when I strike the waters!

I shall not relent, nor turn back, until every blade of grass is burned up, and every tree has been stricken and bears neither leaf nor fruit!… Behold, My anger shall not be turned away; judgment shall reign! It shall surely be accomplished! The earth shall be forsaken for a time and made utterly desolate, with the kingdoms of men left in ruins! Says The Lord.

Thus says The Holy One, The Almighty: Gather together, O children of the man of perdition, all you who bear the number of his name, come and gather against My Holy Mountain! Yes look up, all you walking dead, and behold the glory of God wrought in His Mighty and Strong One, The Holy One of Israel; prepare to meet your end!…

You shall be blotted out, consumed by His glory, cut asunder by the sword of His mouth! For you are accursed in My sight, and there shall be none to deliver you! Your bodies shall consume away; your eyes in their sockets, your tongues in your mouths, your flesh from your bones!

For thus is the inheritance of the wicked… Consumption of flesh, body and spirit, in the presence of The Righteous One who shall accomplish it… Then all shall know, The Father and The Son are ONE! Behold the new day, the seventh, even one thousand years!… The kingdoms of this world have become The kingdom of God and His Messiah, and He shall reign forever and ever!… Amen.

***

The Lords Message to Timothy ‘The Seventh Day’ from April 18th, 2005 (Trumpet Call of God)

Thus says The Lord… As it is written, a day in The Lord is as a thousand years; and behold, the seventh day is nearly upon you.

For The Lord God created the heavens and the earth, and all therein, in six days, and rested on the seventh; and behold, My rest is at the door. For the sixth day is ending, yet not as the sun sets upon the horizon, but as a woman suffering to bring forth. For she is in great travail, her contractions are close together and shall soon be constant, and there shall be no rest until the birth is accomplished…

Behold, the bride’s Husband shall embrace her and hold her close, He shall heal her and wipe away all her tears, and she shall be comforted as He holds the babe in His right hand…

The pain of birth all but forgotten, of which she shall never suffer again, for the old order of things has passed away… Behold The New Day!… A day of rest from all hurts, a day set apart from every kind of evil… Holy… The Sabbath… A day in The Lord lasting one thousand years… Peace. Amen, and amen.

***

Excerpt of Chapter 56 of the third Testament ‘Triumph & Recognition of the Spiritual Teaching of Christ’

29. When man has fallen to the depths of the abyss, and tired of struggle and suffering, no longer has the strength to save himself, marveling, He shall see how springing forth from the very depths of his weakness, his desperation, and his disillusion, shall come an unknown force that emanates from the spirit, which upon seeing that the hour of its liberation has arrived, shall take wing and rise from the ruins of a world of vanities, selfishness, and lies to say: “There is Jesus, the repudiated one. He lives. In vain have we wished to kill him every day and at every step; [yet] He lives, and comes to save us and give us all his love.”

30. Truly I tell you that just as the kings in the past were amazed at the humble manner in which I was born, people of this Era will also be amazed at the humble manner in which I chose to manifest Myself.

31. Humanity is now in a stage of preparation. It is My justice that prepares them without men yet realizing it because, in their arrogance, in their materialistic pride, all the events of their lives which are inevitable they attribute to chance.

32. But My call shall soon come to the hearts [of men] and then, contrite, they shall come to ask me that their pride and their errors be pardoned.

33. This shall be the crucial hour for the spirits of humanity, in which after their great disillusionments, for a moment they will feel an absolute emptiness when they see evidenced the falseness of their greatness, the fragility of their power, and the wrongness of their ideologies.

34. Yet that state of confusion shall not last long, for by then My emissaries will be moving forward, disseminating My new message.

35. Again, just as in past times when My missionaries advanced from east to west spreading the knowledge of My word, in this time My envoys will return to this world, taking the light of this message to peoples and homes.

36. Will it seem strange to men that this time My light moves from west to east? Shall they for this reason reject the message carried to them by My bearers in My name?

37. There are entire races that do not accept Me, there are peoples who stubbornly distance themselves from My laws; who persist in not knowing My Doctrine, or in opposing it after judging it inappropriate for these times.

38. They are those who have not understood Me, who have remained stubborn in their earthly liberties, and who many times practice good for their own convenience and not for the elevation of the spirit.

39. But for each people and each race, My justice and My trials are ready, and they shall be coming day by day finally to fortify their hearts and spirits as though they were fields to be planted; and when they are prepared, My seed, the eternal seed of My love, My justice, and My light, will be planted in their bosom.

40. And those peoples will speak of Me with love, those races will be born to hope in Me, and there shall be hymns in the spirits of all the peoples of this humanity, choruses of praise and love for the one Lord of all men.

***

Excerpt of Chapter 58 of the third Testament ‘Christ’s Kingdom of Peace & Consummation of Creation’

1. Just as I announced these bitter times to you, I also say to you that once this confusion has passed, harmony will come among humanity.

2. Those beings who are proud, vain, and who lack charity and justice will remain for awhile in the spiritual valley in order for goodness, peace and justice to progress on earth, thus allowing spirituality and science to flourish.

3. In the lives of men, evil has always been ahead of good, but again I tell you, that evil shall not prevail, My law of love and justice shall reign over humanity.

4. The spirits incarnated in those days shall, in their majority, be faithful to the good, so much so that when men who are inclined to evil arise, no matter how strong they might be, will be forced to bend before the light of truth that the majority present to them. Very different from that which occurs today, when being more numerous, the twisted ones have made of evil a force which suffocates, pollutes, and immobilizes the good ones. (292, 55)

5. Then, oh, My disciples, the New Jerusalem shall be in the hearts of men. You shall reach high levels of spirituality, and I shall send to incarnate among you not only the greatly evolved spirits to bring you My messages, but also the spirits needful of your virtue, who upon finding themselves among you shall cleanse themselves of their sins.

6. In those times, the opposite shall occur of that which does today, when I send you clean spirits and you return them soiled.

The New Man

7. Men will surge from the scum, the mire, and the sin to Law and virtue, and will walk along the roads of love and grace. My Spirit will be felt everywhere, every eye shall see Me, every ear will hear Me and every mind will understand My revelations and inspirations.

8. Men regarded as slow to comprehend and rude will suddenly become illuminated and converted into My prophets; from their lips will pour forth words which will be like crystalline water upon the withered hearts.

9. The prophets will take that water from the fountain of wisdom and truth which is I, and there they will find health, purity and eternal life.

10. My Kingdom is reserved to the sons of good will, who embrace their cross from love of their Father and their fellow men. That Kingdom of which I speak is not in any one place, but can be found in the world which you inhabit, just as in any of the spiritual mansions, for My Kingdom is formed of peace, light, grace, power, and harmony. All of these things you may achieve, though only partly, in this life full spirituality you will achieve only beyond this world you now inhabit.

11. In truth, I tell you, if men today are more material than spiritual, tomorrow they will be more spiritual than material.

12. Men have tried to materialize their spirit completely, but that complete materialization they will not accomplish, because the spirit is like a diamond, and a diamond never ceases to be one, even when it falls into the mire.

13. Men, without giving up their duties and missions in the world, will put their science, their strength, their talent, and their hearts into the service of My Divine cause. They will seek the healthy pleasures, those that are good for both the spirit and the material. They will fight for their regeneration and for their freedom, and they will not pollute themselves or take what is not necessary to them. And that is when evil and frivolousness shall disappear from the earth; the spirit will have achieved its complete dominion over its shell, and while still inhabiting the material form, will create a spiritual life of love, brotherhood, and peace.

14. That shall be the time when wars disappear, when there is respect and charity towards one another, when you realize that you cannot dispose of the life of another, nor even of your own; you will then know that you are not the owners of your own life, nor of those of your spouses and children, nor of this earth; rather, it is I who am the owner of all Creation; however, because you are My beloved children, all that is Mine, you too possess.

15. And I, being owner and holder of all things created, am unable to kill My creatures: to hurt or wound any one of them. Why then, do those who are not the owners of life take what is not theirs to dispose of?

16. When this teaching has been understood by men, they will have taken a step upward in their spiritual evolution, and this world will be the dwelling of advanced spirits.

17. You do not know if after this time you will return to inhabit this planet. I shall mark those who shall have to see those times of grace, those who will have to come to behold this valley which was in another age a vale of tears, destruction, and death.

18. Those seas, those forests, and those fields that were the witnesses of such pain, shall thereafter be converted into a dwelling of peace, into an image of the Beyond.

19. I have proclaimed to you that when the battles cease, My Kingdom will be near to you; that your spirits will then flower in virtues, My Doctrine shall be present in all spirits, and I will manifest Myself through the channel of men and women.

20. I have prepared an Era in which humanity shall rise up in obedience, and when the children of your children will behold the greatness that I shall pour forth over this earth.

21. In this world, which I gave to you as an earthly paradise, My will must be done, and a time will come when the spirits that have greatly battled and greatly evolved will come to this planet, and My Divine light will bathe the earth; and in it will be the fulfillment of My Law.

The Earth as Promised Land and Reflection of the Kingdom of Heaven

22. This world, profaned by sin, stained by crimes, and marred by greed and hatred, must recover its purity. Human life, which has been a ceaseless struggle between good and evil, shall be the home of the children of God, a home of peace, brotherhood, understanding, and noble yearnings; however, to reach that ideal, it is necessary for men to pass through trials that awaken them from their spiritual lethargy.

23. I shall not raise a new world upon sin, hatred and vice; I will raise it upon a firm foundation of regeneration, experience and repentance; I will transform it all through you. Light will emanate from the very darkness, and from death I will make life pour out.

24. If men have blemished and polluted the earth, tomorrow with their deeds they shall dignify this mansion, the one that will be regarded as a Promised Land, so as to enter it and carry out noble missions. Who will then doubt the conversion of the world?

25. I am building a temple of the Holy Spirit, and when it has been constructed, the gathering places, temples, and sanctuaries will have ceased to exist, or will have lost their reason for existing, as will their symbols, rites, and traditions. That will be when you feel My presence and My greatness, you shall recognize that your temple is the universe, and as your form of worship, the love of your fellow men.

26. From the bosom of mother nature new lights shall spring forth, which will transform your science into a road of bonanzas, for it shall be channeled by the conscience, which is the voice of God.

27. The brain shall no longer be the master of the world, but will collaborate with the spirit, which will guide and enlighten it.

28. When the world reaches its new liberation, and guided by the light of Elijah comes into that good and just life, you will have here on the earth a reflection of the spiritual life that awaits you beyond this life in which you will enjoy eternally the peace and the light of your Father.

29. Yet, if you ask how all the nations of the world can come to unite in one single people like those of the tribes that made up the people of Israel, I will tell you: Do not fear, for once carried into the desert, the trials themselves will unite them, and when that comes to pass, a new manna shall fall from the heavens to each of the needy hearts.

30. Just as the people of Israel shared out the Promised Land, so too shall humanity share the earth. That will happen when the time is right, after the purification. As it is My will that sharing out, in it there shall be justice and fairness, so that all men may work together in one single work.

31. Think of the advancement of a humanity whose morality proceeds from spirituality; imagine a humanity without borders or limits, sharing like brothers all the means of life that the earth offers its children.

32. Try to imagine what human science will be, when it has as its ideal the love of one another, and when man obtains the knowledge He seeks through prayer.

33. Think of how pleasing to Me it will be to receive from men a worship made of the love, the faith, the obedience, and the humility shown by their lives, without the need to resort to rites or outward forms of worship.

34. That will truly be a life for men, within which they will breathe peace, enjoy liberty, and sustain themselves only with that which contains truth.

35. The sins of men will have been erased, and all will seem as new. A light of purity and virginity shall illuminate all creatures, a new harmony will greet that humanity, and it is then that a hymn of love that I have so long awaited will ascend to their Lord from the spirits of men.
Amen, Amen, Amen.

That’s the end of the 7-part series ‘Forecast and Instructions of Jesus regarding Events, Rapture and the Tribulation’

Beloved Jesus, we thank You from the bottom of our Hearts for all these information and instructions, you’ve given to us, your children. May they yet serve as a lifeline to many souls and lead them into Your loving arms.

A heartfelt thank you also to our Brother Timothy and his wife (Trumpet Call of God) and to our sisters Clare and Carol (Love Letters from Jesus) for preparing and delivering the received messages from the Lord to us. Likewise a heartfelt thank you to all Brothers and Sisters, who helped with the preparation and translation of the 3rd Testament.

Here you can download the EBook of this series…
=> EBook of the 7-part Series Forecast and Instructions from Jesus

Please share this Forecast and Instruction from Jesus with everyone, Time is short…

The Lord bless you all… In His Love Jackie

Teil 6/7 Wie man die Trübsalszeit überlebt… Jesus instruiert die Zurückgelassenen – Part 6/7 How to survive the Tribulation… Jesus instructs the Left Behind

ZUSAMMENFASSUNG Teil 6/7 – SUMMARY Part 6/7

<= Teil 5 / Part 5       @ ÜBERSICHT      @ OVERVIEW      Teil 7 / Part 7 =>

Vorhersagen und Instruktionen von Jesus-Truebsalszeit ueberleben-Gebet maechtigste Waffe-Jesus ist die einzige Zuflucht Instructions for the Left Behind-Forecast of Jesus-Prayer Weapon-Surviving Tribulation-Jesus is your only recourse-Rapture-Tribulation-Gods Protection
=> VIDEO   => PDF   => AUDIO… => VIDEO   => PDF   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Weltregierung & Friedensreich Christi
=> Ein kritischer Geist ist eine offene…
=> Ich wünsche Barmherzigkeit
=> Unterstützt Einander
=> Das süsse Aroma von Heiligkeit
=> Vernichtet in Meiner Liebe
=> Die Macht unserer Gebete
=> Das Perfekte Gebet
=> Vater Unser
=> Die Kräfte von Gut & Böse
=> Have unconditional Trust
Related Messages…
=> NWO & Christ’s Reign of Peace
=> A critical Spirit is an open Door
=> I desire Mercy
=> Support one Another
=> The sweet Aroma of Holiness
=> Destroyed in My Love
=> The Power of our Prayers
=> The Perfect Prayer
=> Our Father
=> The Forces of Good & Evil
=> Habt bedingungsloses Vertrauen

flagge de  Trübsalszeit überleben… Jesus instruiert die Zurückgelassenen – Teil 6

Voraussagen und Instruktionen von Jesus Teil 6

Beten um Weisheit und Schutz – Wie man die Trübsalszeit überstehen kann… Jesus instruiert die Zurückgelassenen

Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare ‘Wie man die Trübsalszeit überleben kann’ vom 7. November 2015

Jesus begann… “In der ganzen Geschichte wird es niemals wieder eine solche Zeit geben, noch hatte es jemals zuvor eine solche Zeit gegeben. Die Menschen werden mit ihrem Latein am Ende sein und versuchen heraus zu finden, was sie als Nächstes tun sollen. Nichts wird einen Sinn ergeben für sie und Alles wird auf den Kopf gestellt sein. Ich versuche jetzt, Jene darauf vorzubereiten, die zurückgelassen sein werden.”

“Es macht keinen Sinn, Reichtum anzuhäufen, eine Stellung oder Machtposition einzunehmen, da alles umgerührt werden wird und neu organisiert, basierend auf der Loyalität gegenüber der Neuen Welt Ordnung. Jeder Christ, der sich positioniert für eine höhere Stellung, wird gegen eine Mauer rennen nach der Entrückung. Da gibt es keinen Grund, alarmiert zu sein, nur informiert. Jene, die zurückgelassen sind, werden ihre Prioritäten umschalten müssen von ‘Geld verdienen’ auf ‘Überleben’. Und Ich meine nicht nur physisches Überleben. Ja, Überleben muss auch Geistig sein und ihr müsst empfindsam sein für die Bewegung Meines Geistes.”

“Es ist durch Meinen Geist allein, dass Schutz gewährt werden wird für Jene, die zurückgelassen sind. Nichts von Menschen Erschaffenes wird den Familien Frieden bringen, nur Meine Fähigkeit zu erretten und beschützen wird als effektiv befunden werden. Meine Lieben Zurückgelassenen, ihr könnt nicht darauf zählen, dass eure Waffen euch beschützen. Ihr müsst euch mit dem ganzen Herzen an Mich wenden und um Meinen Schutz bitten. Ich werde euch übernatürlich beschützen, sofern Ich eure einzige Zuflucht bin. Jene, die das Schwert ergreifen, werden durch das Schwert sterben.”

“Aber Ich habe eine Armee aus Männern und Frauen vorbereitet, um dieses Land von dem Feind zurück zu erobern. Sie werden in Aktion treten und aktiv daran teilhaben, der Neuen Ordnung Boden wegzunehmen. Niemals seit dem Beginn der Menschheitsgeschichte gab es eine solche Zeit wie Jene, die kommt und niemals seit Menschengedenken war Mein Schutz so stark wie er sein wird während dieser Zeit.”

“Aber da gibt es gewisse Regeln, nach welchen ihr leben müsst. Ehrlichkeit steht an absolut erster Stelle. Wachsamkeit über eure eigenen Sünden und euer schlechtes Beispiel. Die Teufel sind clever und sie wissen, wie sie eine Seele provozieren können, um einen Riss in ihrer Schutzhülle zu verursachen. Nächstenliebe, Demut und Geduld zählen auch zu den beliebtesten Zielen für sie, da sie nötig sind, um Meinen Schutz aufrecht zu halten.”

“Kommt sofort zu Mir, wenn ihr fällt. Vergeudet keinen Augenblick. Macht ein aufrichtiges Geständnis und gebt jene Sünde auf. Ich werde dann eure Schutzhülle wieder herstellen und die Gnade schenken, Jene Sünden nicht zu wiederholen. Ich habe euch schon darüber unterrichtet betreffend ‘Andere zu richten’. Der schnellste Weg, euren Schutz zu verlieren ist, Andere zu verleumden, anzuschwärzen oder über Andere zu tratschen. Der Feind wird dies nicht nur nutzen, um zu spalten und erobern, er wird es nutzen, um euch anfällig zu machen für seine Angriffe. Je höher eure Schlüsselposition ist, um so aufmerksamer müsst ihr werden gegenüber eurer Herzenseinstellung.”

“Verunglimpft niemals Jemanden, der krank oder schwach ist. Ihre Gebete sind notwendig und von höchster Wichtigkeit.”

“Eure Emotionen werden euer ärgster Feind sein. Schlaf wird sehr wichtig sein, aufgrund des Stresses, dem ihr ausgesetzt seid. Dies wird schnell die Klarheit eures Denkens und eure Energie erschöpfen. Dies wird die Zeit der Überlebenstechniken sein… besonders geistige Überlebenstechniken. Gebet und Nächstenliebe werden eure Chancen zu überleben erhöhen und Gebet wird eure mächtigste und absolut prioritäre Waffe sein.”

“Der Feind ist sehr gerissen und er wird euch viele Dinge unterstellen, um euch gegeneinander aufzuhetzen. Zusammen zu sitzen und es ehrlich und aufrichtig auszudiskutieren, wird seine Versuche völlig vereiteln.”

“Da wird viel Geduld vonnöten sein. Da gibt es immer einen Grund hinter einem Versagen und es ist immer ein Test der Tugend für euch, es mit Nächstenliebe und brüderlicher Liebe zu tragen. Denkt daran… ihr werdet gerichtet werden, wie ihr Andere gerichtet habt. Wenn ihr Barmherzigkeit wollt, müsst ihr zuerst Barmherzigkeit austeilen. Ihr mögt euch selbst als überlegen ansehen in dem Mix, aber Ich garantiere euch – das wird euer Untergang sein.”

“Geliebte, ihr müsst irgendwie extremen Respekt füreinander entwickeln. Es mag aussehen, als ob ein Anderes euch unterlegen ist, aber Ich schaue auf das Herz. Und Jenes, das mehr liebt, ist überlegen aus Meiner Sicht. Ihr mögt euch durch viele Dinge auszeichnen, aber wenn ihr keine Nächstenliebe habt, nun… das wird euch nur Stolz und vergeblichen Ruhm bescheren. Da gibt es Seelen, die innerlich so gütig und gut gesinnt sind, dass selbst die brillianteste und fähigste Person ihr weit unterlegen ist.”

“Dies ist nicht mehr länger die Welt oder weltliche Angelegenheiten, mit welchen ihr es zu tun habt. Es ist rein geistig und unser Standard im Himmel ist so weit entfernt von Eurem. Rick Joyner’s Bücher bringen die Wichtigkeit der Nächstenliebe zum Vorschein und das echte geistige Sehvermögen. Und denkt daran, Keiner von euch hat absolutes, perfektes geistiges oder biblisches Verständnis. Jede Person hat eine Gabe zum Mix hinzuzufügen. Eure Aufgabe wird sein, jene Gabe herauszufinden und jene Gabe zu pflegen und einzubauen. Dies wird ein echter Test sein, im Team zu arbeiten und respektvolles Einlenken gegenüber einander und wie gut ihr euch um das schwächste Glied kümmert, wird euren Erfolg oder euer Scheitern besiegeln.”

“Wann immer ihr euch bedroht fühlt, ist eure erste Zuflucht das GEBET. Dies sollte eure erste Reaktion sein. Da wird es viel Fehlinformations-Kampagnen geben, wie es sie immer gibt im Krieg, um die Aufmerksamkeit wegzulenken von dem, was wirklich wichtig ist. Wenn ihr euch auf Mich allein verlässt für eure Informationen, werdet ihr nicht auf diese falschen Fährten hereinfallen.”

“Da wird es auch Versuche geben, Gläubige aufzustöbern. Seid sehr vorsichtig gegenüber Jenen, die sagen, dass sie sich mit euch verbünden wollen, aber alles, was sie wirklich wollen, ist, herausfinden, was eure Absichten sind, damit sie euch rapportieren können.”

“Jede Person unter euch hat eine einzigartige Bestimmung. Versucht, Diese zu entdecken und zu ehren. Behindert unter keinen Umständen eine Seele, die nach vorne treten möchte und dienen. Gebt ihr etwas zu tun und verweigert ihr auf keinen Fall eine Aufgabe – Das wird ernsthaft auf euch zurückfallen. Das Gefühl, gebraucht zu werden, erwünscht und wichtig zu sein ist der Schlüssel, um Frieden zu bewahren. Wenn Alle gleichzeitig zusammen arbeiten, werden Alle zufrieden sein. Wenn Dinge aussehen, als ob sie auseinander fallen, betet gegen den Geist der Spaltung.”

“Dies wird laufend die Handlungsweise des Feindes sein… Spalten und Erobern oder Jemanden zum Scheitern zu bringen und Erobern. Seid immer unterstützend, wenn Eines von euch versagt. Kommt ihnen zu Hilfe mit Wärme, Sicherheit und Versöhnlichkeit. Mit Wut zu reagieren wird nur die Dämonen befähigen, Widersprüche zu verursachen und Unzufriedenheit, was an den Herzen Einiger nagen wird bis es zu einer Meuterei und Spaltung kommt.”

“Nehmt niemals an, dass etwas gut ist oder eine gute Gelegenheit. Betet immer zuerst und findet heraus von Mir, ob es etwas ist, das ihr tun sollt. Denkt an die Geschichte des trojanischen Pferdes… Alle dachten, dass es eine erstaunliche Beute war von ihrem Feind, aber als sie es einmal in die Festung hereingezogen hatten, wurde seine wahre Absicht klar, als bewaffnete Soldaten heraussprangen und die Stadt völlig überraschend einnahmen.”

“Man kann Erfolg haben durch diese extrem schwierigen Zeiten. Aber versteht, Ich messe Erfolg nicht am Überleben oder an Fähigkeiten. Mein Standard ist Liebe und für Mich zu sterben ist ein Gewinn.”

***

Jesu Botschaft an Carol ‘Du hast nur noch wenig Zeit übrig’ vom 11. Mai 2015

Jesus begann… “Ihr müsst die Zeit, die ihr jetzt habt, als eine vergängliche, kostbare Ware behandeln, die euch direkt von Mir geschenkt wurde. Sie soll nicht einfach so genutzt werden, wie ihr es normalerweise tun würdet oder dem Vergnügen übergeben werden, dem Gewinn oder der Erwartung eines Gewinnes von irgend einem verkauften Produkt, einem Marktplatz oder einem Geschäft. Diese Dinge müssen eurer Vergangenheit angehören. Ich rufe euch Alle jetzt dazu auf, wozu Ich auch Meine Bräute aufgerufen habe, bevor Ich sie nach Hause brachte… Zur Heiligkeit… Zu grösserer Heiligkeit.”

“Ergebenheit und Gehorsam gegenüber Mir und den Wahrheiten, die Ich bewahrt habe für euch hier in Meinen Schriften. Ich habe ein letztes Mal eine Grosse Wiederbelebung über die Erde gebracht und ihr habt den Beweis davon gesehen. Weist die Lehren, die überallhin verbreitet wurden, nicht zurück. Nehmt die Worte der Wahrheit und Erlösung, die ihr gehört habt, nicht auf die leichte Schulter. Diese Worte und Wahrheiten sind eure eigentliche Rettungsleine.”

“Die Zeit, in welcher du jetzt lebst, wird nur 7 Jahre dauern vom Anfang bis zum Ende. Der Zeitpunkt, an welchem du diese Worte gefunden hast, ist ein überaus wichtiger Faktor für dich. Vielleicht hast du zu den ersten Glücklichen gehört, die von Mir gehört haben, direkt nach der Entrückung. Vielleicht warst du Eines von Jenen, das Meinen Geist empfangen hat durch den Erneuerungsschwung, den Ich über die Erde kommen liess in einer letzten Aktion, alle Seelen einzusammeln, die zu Mir gehören. Wenn dies auf dich zutrifft, dann bist du tatsächlich gesegnet.”

“Aber Ich sage dir die Wahrheit… Wenn du diese Ermahnungen zwei oder drei Jahre nach jener Zeit gefunden hast – dann ist es JETZT höchste Zeit, diese Worte zu akzeptieren. JETZT ist die Zeit, wo du Mich suchen MUSST und von Mir gefunden werden… denn die Zeit, um diese Entscheidung zu treffen, geht dem Ende zu.”

“In der Mitte der 7 Jahre wird es noch einmal ein gewaltiges Schütteln geben, ein bedeutender Umbruch nicht nur in der physischen Welt, sondern auch in der unsichtbar geistigen Welt. Nach diesem Punkt werden die bösen Kräfte so stark aufgestellt sein, dass es nahezu unmöglich sein wird, irgendeine Art von ‘normalem’ Leben zu leben – wenn du deine Knie noch nicht dem Herrscher Obama gebeugt hast und vor den Bösen, die unter ihm regieren. Ja, Ich lege genau fest, wer der Antichrist ist für euch. Sicherlich weisst du jetzt, dass er zum eigentlichen Symbol des Bösen geworden ist auf der Erde, für Alle, die sich ihm entgegen gestellt haben. Viel Tod, viel Zerstörung, viel Krankheit, viel Schaden ist über viele Millionen von Seelen gekommen, die versucht haben, sich ihm zu widersetzen und sie sind gestorben aufgrund ihres Widerstandes gegen ihn.”

“Du hast Meine Worte an Meine Diener Carol & Clare gefunden, die unter sehr vielen Anderen waren, verstreut über die Welt, welche diese Botschaften auf der Welt verbreitet haben, bevor Ich kam und sie nach Hause nahm mit Mir in den Himmel. Ihr habt noch ein klein wenig Zeit, um eure endgültige Entscheidung zu treffen. Du bist auf der Seite gestanden und hast dich von dem Feind überzeugen lassen, dass alles gut ist und ‘dass es besser ist, wenn sie zusammen getrieben und aus dem Weg geräumt werden – weg von den ECHTEN Menschen’.”

“Ich sage dir jetzt… Dies sind nur Lügen des Zerstörers deiner Seele. Du musst sie nicht mehr beachten. Die Zeit läuft dir schnell davon.”

“Ich habe Nester mit Meinen Leuten bewahrt um den ganzen Globus – sichere Orte, wo Jene, die Ich einsammle, leben und gedeihen in Gesundheit und mit Nahrung und der Versorgung ihrer Bedürfnisse. Nimm jetzt Meine Hand und lass Mich dich zu ihnen führen. Wende dein Herz ganz Mir zu und Ich werde dich dorthin führen, wo du diese Zeit beenden kannst in Frieden, Wahrheit und echter Liebe – Liebe, wie du sie niemals erlebt oder schon lange vergessen hast.”

“Zeit ist jetzt dein Feind, Mein Kind. Du verstehst das jetzt nicht ganz – aber du wirst. Beachte Meine Worte, die hier geschrieben stehen – Du wirst nicht mehr viele weitere Warnungen empfangen in dieser Klarheit. Ich arbeite auch jetzt an deiner Seele, damit dein Geist dich überzeugt, dass diese Worte wahr und treu sind, denn sie sind gesprochen von Jenem der treu und wahr ist.”

“Lass Mich hinein, Lass Mich dich finden, dich erretten und dich in Sicherheit bringen und zur Erlösung führen, denn Mein Herz sehnt sich danach, dich mit Mir zu vereinen in Meinem Königreich. Komm, Mein lieber Freund – komm Meine liebe Freundin. Komm! Ich warte auf dich. Komm!”

“Jesus Christus. Er, der am Kreuz starb für DEINE Seele und jetzt warte Ich mit niemals-endender Liebe darauf, dass du zu Mir kommst.”

***

Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare ‘Wie man unter dem Schutz Gottes bleiben kann’ vom 5. März 2015

Jesus begann… “Wenn Ich euch zu Mir hole, wird eine schmerzliche Überzeugung eintreten unter den Verwandten und vor allem unter den Kindern und Ehepartnern von Jenen, die Ich entrücke. Es wird tief eindringen, in die innersten Tiefen ihrer Herzen und durch Mark und Bein gehen. Dann, während die Reinigung der Erde voranschreitet, werden immer mehr eine leidenschaftliche Liebe zu Mir und Meiner Gerechtigkeit entwickeln, es wird aufblühen und sie überwältigen auf dem Weg.”

“Viele werden aufhören, das Leben wichtig zu nehmen und bereit sein zu sterben, um bei Mir zu sein. Sie werden neidisch sein auf Jene, die entrückt worden sind. Aber nicht wegen dem offensichtlichen Grund, um dem Leiden zu entkommen, sondern wegen ihrer brennenden Liebesflamme, die sie für Mich fühlen. Doch sie werden durchhalten in dem, was vor sie gesetzt ist. Je mehr Meiner Kinder sich auf Mich verlassen während dieser Zeit, um so mehr Wunder werden sie sehen. Je mehr sie sich auf ihr eigenes Fleisch verlassen, um so mehr werden sie in Gefahr sein. Ich operiere am Besten mit totalem Vertrauen. Es verursacht ein Vakuum, das nur Ich füllen kann. Wohingegen für sich selbst zu sorgen Meine Fähigkeit zu intervenieren schwächen wird. Immer mehr werden sie sich nur auf Mich verlassen. Immer mehr Dinge werden aussichtsloser werden und sie werden kaum eine Wahl haben. Je schneller sie das begreifen, um so besser wird es für sie laufen.”

“Ich werde sie nicht der Niederlage übergeben, vielmehr werde Ich mit ihnen sein, wie Ich mit David war, als er gegen Goliath kämpfte. Während sie sich das alte Testament zuführen, werden sie Beispiel für Beispiel finden, wo Mein Volk 10 zu 1 unterlegen war und doch hat Mein rechter Arm ihnen den Sieg eingebracht. Und wenn sie ihr Vertrauen in Mich setzen, werde Ich es ausführen.”

“Da wird es Verräter geben unter ihnen. Sie müssen lernen, einander zu erkennen durch den Geist. Viele werden versuchen, ihren Reihen beizutreten. Aber Ich warne sie jetzt, akzeptiert Keinen, dem Ich nicht zustimme, ganz gleich, wie schrecklich oder dringend sie ihre Bitte vorbringen. Sie werden ihren guten Willen gegen euch verwenden, um eine Gruppe aufzubrechen. Und dann, weil sie nicht gleich gesinnt sind, werden sie alles untergraben, was ihr tut. Nehmt niemanden in eure Reihen auf, den Ich nicht bestätigt habe. Nutzt das System Lots und bittet den Heiligen Geist zu entscheiden, legt euer Vertrauen ins Fleisch komplett beiseite. Setzt euer Vertrauen vollkommen in Mich. Ich allein kenne die Herzen und die Motive der Männer und Frauen und auch der Kinder.”

“Der Teufel ist hinterhältig, er wird eure Güte gegen euch nutzen. Verlasst euch auf Mich und nicht auf eure menschliche Schlussfolgerungen. Da wird es Zeiten geben, wenn ihr euch gegenseitig anschaut und sagt, “Wir werden sterben.” Und doch, weil ihr eure Hoffnung und euer Vertrauen in Mich setzt, werde Ich zu euren Gunsten handeln und euch erretten. Ich werde euch unsichtbar machen für den Feind und furchtbar für die Tiere, die auf euch gerichtet sind, um euch zu zerstören. Denkt immer daran, Meinen Namen zu benutzen. Da wird es Zeiten geben, wenn der Feind den Wald durchkämmt, um euch zu suchen und sie werden direkt über euch laufen und es nicht einmal wissen. Ich werde euch unsichtbar machen für sie. Da wird es Zeiten geben, wenn Ich Panik verursache in den Reihen des Feindes und sie komplett von eurem Pfad abbringe. Ich habe viele Wege euch zu erretten, Meine Kinder, viele, viele Wege. Da wird es sogar Zeiten geben, wenn sich der Boden auftun wird, um euch zu verbergen.”

“Gebt niemals auf, vertraut in Mich und Meine Liebe für euch, denn Ich werde mit euch sein. Die Macht des Blutes… bittet um Mein Blut, “Das Blut von Jesus bedecke und beschütze uns, mach uns unsichtbar für den Feind.”

“Jene, die gut ausgerüstet sind und vorbereitet, werden keinen Vorteil haben gegenüber Jenen, die ihr ganzes Vertrauen in Mich gesetzt haben. Ich werde alles Nötige bereitstellen. Hört nur sehr sorgfältig auf Meine Stimme. Da wird es Zeiten geben, wenn Ich euch veranlasse, etwas zu tun, das völlig daneben erscheint, aber es wird eure Erlösung sein. Gebet wird eure Waffe sein, eine Waffe, die nichts und niemand besiegen kann. Betet in Zungen, viel Weisheit wird eure Gedanken durchdringen und euren Intellekt überbrücken, der vom weltlichen Denken trainiert worden ist. Meine Wege sind nicht eure Wege, Meine Wege sind nicht die Wege der Welt.”

“Gebet wird eure grösste Waffe sein. Betet und hört sehr sorgfältig zu. Erwartet, dass Ich euch instruiere, euch Visionen gebe, Antworten und Erkenntnis. Erwartet es und lernt, es frühzeitig zu erkennen. Je schneller ihr diese Weisheit annehmt, um so sicherer werdet ihr sein. Ich werde euch führen und euch den Weg lehren, den ihr gehen sollt.”

“Nutzt die Bibel für Worte, hört auf die Schriften, die in euren Geist schweben. Ich werde zu euch sprechen auf so viele verschiedene Arten, seid nur wachsam und aufmerksam. Lässt nicht zu, dass irgend etwas eurer Aufmerksamkeit entgeht. Ich werde euch Zeichen und Bilder senden, um euch vor einer bevorstehenden Gefahr zu warnen.”

“Meine Kinder, Ich liebe euch innig und wenn Ich euch mit euren Liebsten hätte nehmen können, hätte Ich es getan, aber aus euren eigenen Beweggründen habt ihr Mir widerstanden. Jetzt müsst ihr lernen, eure Herzen und eure Gedanken zu öffnen, um Mich ohne Widerstand zu empfangen, ohne Zweifel, in vollkommenem Vertrauen. Wenn es scheint, als ob nichts vorwärts geht, sagt, “Jesus Ich vertraue Dir.” Sagt es immer wieder, visualisiert Mich, während ihr es zu Mir sagt, damit es euer Innerstes mit Vertrauen erfüllt, dass Ich handeln werde und es spornt Mich an zu handeln, aufgrund eures Vertrauens in Mich.”

“Denkt daran, wenn ihr keine andere Zuflucht habt, ihr habt MICH. Denkt auch daran, dass ihr mit dem Vater, Mir Selbst und dem Heiligen Geist grösser seid als jede Macht der Erde. Du und Ich sind eine Mehrheit. Da wird es Zeiten geben, wenn ihr Engel seht, die euch beschützen. Ich werde eure Augen öffnen. Glaubt.”

***

Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare ‘Wen Ich beschützen kann und wen nicht’ vom 5. März 2015

Jesus begann… “Demut, Selbstkontrolle, Ehrlichkeit und Nächstenliebe sind absolut erforderlich, wenn ihr wollt, dass Ich mit euch wandle. Wenn ihr gewöhnt seid zu Führen und euren eigenen Weg zu bekommen, werdet ihr euch nicht sehr gut anstellen als Führer. Wenn ihr euch selbst unsicher fühlt und wisst, dass ihr Mich mehr braucht als jemals zuvor, dann werdet ihr als Führer hervorragend sein. Meine Kinder, die Wege der Welt, die ihr gelernt habt, sind total unangebracht hier. Ich beschütze Jene, die sich selbst demütigen vor Mir. Wenn ihr stolz herumhüpft mit allen Antworten, seid ihr für die Zerstörung bestimmt.”

“Ich zähle auf eure Beugung, wenn ihr realisiert, dass alles gerade vor euren eigenen Augen geschehen ist, worüber ihr von Freunden und Familie unterrichtet worden seid. Ich rechne mit euch, indem ihr mit dem Gesicht flach auf dem Boden liegt, dass ihr um Vergebung bittet für euren Stolz und eure Arroganz. Ich lege jetzt den Grundstein für euch, die Prüfungen, welche jetzt vor eurer Tür stehen, zu überleben, Beides – für Leib und Seele. Wenn ihr euch selbst demütigt vor Mir, werde Ich ganz gewiss mit euch sein. Selbst wenn ihr in einer jahrelangen Gewohnheit von Stolz und Arroganz gelebt habt, euch jedoch eurer Sünde bewusst seid und errettet sein wollt, werde Ich mit euch arbeiten. Wenn ihr aber auf eurer eigenen Weisheit beharrt, kann Ich wenig für euch tun. Es ist von äusserster Wichtigkeit, dass ihr Andere vor euch selbst stellt. ”

“Als Ich in die Welt kam, habe Ich Andere nicht herumkommandiert. Nein, Ich beugte die Knie und demütigte Mich Selbst, indem Ich die Füsse Meiner Jünger gewaschen habe. Das ist, was ein Führer tut, er oder sie kümmert sich um die Interessen der Anderen.”

“Einige von euch kommen aus sehr demütigen Familien und ihr habt erlebt, worüber Ich spreche. Andere werden einen Kampf haben, weil sie keine guten Vorbilder hatten. Lasst euch nicht entmutigen dadurch. Ich habe Mich euch und eurer Umgestaltung verschrieben. Ich werde euch nicht eurer Arroganz überlassen; vielmehr werde Ich euch instruieren und führen, wenn ihr zu Mir kommt und euch von Herzen ändern wollt. Vieles, auch euer Überleben und das Überleben eurer Lieben, wird von eurem kompletten Vertrauen in Mich und Meine Wege abhängen. Ich werde immer, ja immer einen Ausweg bereitstellen für Jene, die sich selbst gedemütigt haben und sich auf Mich verlassen.”

“Obwohl die Berge beben und die Meere brausen werden, Ich werde mit euch sein und euch niemals verlassen. Ihr werdet sie erkennen an ihrer Liebe und Demut. Ihr werdet Jene daran erkennen, die aufrichtig sind, ob sie authentisch demütig sind oder nicht. Wut, Verleumdung, Streit, Zank und das Beharren auf euren eigenen Wegen sind das Ticket zur Niederlage.”

“Vor allem bewahrt eure Seelen, indem ihr euer Leben Mir übergebt. Der allererste Schritt auf der Leiter der Demut, die zum Himmel führt, ist die Erkenntnis, dass ihr mit eurem Leben gescheitert seid, dass ihr gesündigt habt, dass ihr Andere verletzt habt, dass ihr dumme und unreife Entscheidungen getroffen und Jene vernachlässigt habt, denen ihr Respekt und Unterstützung geschuldet hättet. Und Jene, denen ihr hättet zuhören sollen, habt ihr ignoriert, speziell eure Älteren.”

“Nachdem ihr nun ein Chaos veranstaltet habt aus eurem Leben, müsst ihr es Mir übergeben, bedingungslos. ‘Herr, ich habe gesündigt und gesündigt und gesündigt, ich bin Deiner nicht würdig, aber ich bitte Dich um Vergebung. Ich bereue das egoistische und arrogante Leben, das ich geführt habe, bitte vergib mir. Wasche mich rein mit Deinem Blut, errette mich von dem Bösen in meinem Innern. Ich will wiedergeboren sein: frisch, neu und in Deinem Ebenbild. Ich schenke Dir mein Leben bedingungslos. Empfange mich, führe mich, rette mich.’ Zusammen mit diesem Gebet betet auch das Unser Vater, das Ich euch gelehrt habe und erwartet, dass Ich sofortige Anpassungen durchführe an eurem Charakter. Lernt von Mir, denn Ich bin sanftmütig und demütig im Herzen. Ich habe euch unzählbare Liebesbriefe hinterlassen – lest sie, glaubt sie, erlaubt es ihnen, Wurzeln zu schlagen in euren Herzen.”

“Da gibt es keine Freude, die damit vergleichbar ist, Mich zu kennen und zu lieben. Dieses Wissen von Mir und Meiner Liebe zu euch, unwürdig wie ihr seid, wird euch in jeder Prüfung Kraft geben. Unabhänig davon, wodurch ihr gerade geht, Ich werde dort sein an eurer Rechten und eure Hand halten, zu euch sprechen und euch trösten. Nichts kann euch von Meiner Liebe trennen. Nichts. Nichts auf der Erde oder über der Erde, nicht Aliens, noch Tod, nicht einmal wenn ihr fällt – Ich werde immer noch an eurer Seite sein, um euch wieder aufzuheben. Nichts kann euch von Meiner Liebe trennen.”

“Habt also keine Angst, wenn ihr scheitert. Erwartet, dass ihr Fehler machen werdet unterwegs und wisst, dass Ich euch wieder hochheben werde. Lauft nicht davon, wenn ihr scheitert, wendet euch zu Mir. Rennt nicht weg, vielmehr rennt zu Mir. Ich werde euch in Meine Arme nehmen, in eine völlige Umarmung und eure Tränen wegwischen. Ich verurteile euch nicht, Ich bin nicht ein Mensch, dass Ich euch richten sollte. Nein, Ich liebe euch. Ich weiss es schon, bevor ihr scheitert, dass ihr scheitern werdet und Ich habe schon eine Vorkehrung getroffen, um euch wieder hochzuheben.”

“Wisst und erkennt in vollem Bewusstsein, dass Ich euch niemals im Stich lassen werde. Selbst wenn ihr Mich nicht fühlen könnt, bin Ich da, um euch zu unterstützen und bereit, euch zu Hilfe zu eilen, zu vergeben und wiederherzustellen. Mit diesem Wissen möchte Ich, dass ihr vorwärts geht in totalem Vertrauen auf Mich. Von diesem Tag an wird euer Leben nicht mehr euer Eigenes sein, es ist Mein und nun liegt es an Mir, es zu hegen, zu pflegen und zu führen und in die Herrlichkeit zu bringen mit Mir im Himmel. Fürchtet nichts, denn Ich bin immer mit euch. Und wo Ich bin, werdet ihr auch sein, denn Ich bin vorausgegangen, um einen Ort für euch zu bereiten. Einen Ort, unverwechselbar euer Eigener, wo wir für immer zusammen sein werden. Ich bin nicht ein Mensch, dass Ich euch lieben würde wie ein Mensch. Ich bin euer Gott und niemals werdet ihr die Grenze Meiner Liebe für euch finden, weil es Keine gibt. Ich gehöre für ewig euch und ihr gehört jetzt für ewig Mir.”

***

Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare ‘Versorgung und Instruktionen für die Zurückgelassenen’ vom 22. April 2015

Jesus begann… “Ich möchte mit euch über geistiges Wachstum sprechen. Bei Vielem, was Ich mit euch Allen gemacht habe, handelt es sich um geistiges Wachstum, grösser werden, ausgefüllt, stabiler, mit guter Vorbildung, bereit für alles, weil eure Realität die geistige Dimension mit Mir ist, nicht die weltliche Dimension, die bald noch weiter eingetaucht sein wird ins Chaos.”

“Nicht realisierend was kommt, planen die Menschen immer noch, als ob das Leben ewig so weiter gehen wird, genauso wie es jetzt ist. Das ist es, warum sie unvorbereitet getroffen sein werden von dem, was dabei ist zu geschehen. Was Ich von dir will Clare, ist, dass du so viel wie irgend möglich zurücklässt, um Menschen aus jener chaotischen Dimension hinaus zu führen, was etwas ist, das nur Ich tun kann mit den Seelen.”

“Weisst du, CERN, die Klone und die herrschende Elite werden viele sehr ernste Fehler machen, die sich auf ihre Verstecke unter den Felsen der Erde auswirken werden. Schatzkammern von Wasser und Magma werden sich über ihnen öffnen mit tragischen Konsequenzen. Sie werden hinausrufen zu Jenen, welche diese Räume entwickelt haben und sagen ‘Ich dachte, dass ihr sagtet, dass dies niemals geschehen könnte!’ Aber alles ist für nichts und wieder nichts, nur um verschlungen zu werden von dem Abgrund. Dies wird tatsächlich ihr gerechter Verdienst sein und deshalb rate Ich allen, habt nichts zu tun mit diesen Untergrund Stützpunkten, sie sind nicht sicher.”

“Und doch werde Ich sichere Hafen bereitstellen in den verlassenen Gegenden, Orte mit ausgiebig Wasser, natürlichen Höhlen und genügend Nahrung. Genauso wie die Engel Manna zur Verfügung stellten in der Wüste, so werde Ich für Alle genügend Nahrung bereitstellen. Viele Nahrungsmittelläden werden niemals leer werden. Medizinische Lieferungen und Heilung wird auch übernatürlich aufrecht erhalten werden durch Mich. Viele werden in einen Vollzeit Heilungsdienst kommen, um die Kranken und Gebrechlichen zu pflegen, sie zu stärken und Jenen Trost zuspenden, die vor Furcht zusammen gebrochen sind, Jene am Rande des Todes, selbst Einige, die im letzten Augenblick ihres Lebens ins Königreich gebracht sein werden.”

“Ich habe einige wunderbare Dinge geplant für diese entsetzliche Zeit. Viele Male wird eine Mauer über dem Feind zusammenstürzen aufgrund eurer Gebete. Ich werde übernatürlich und wortwörtlich Himmel und Erde bewegen, um die Heiligen zu beschützen. Einige werden den Märtyrertod sterben, Einige werden überleben, aber Alle werden versorgt sein, Ich werde sie nicht dem Willen des Feindes preisgeben. Ja, unübertroffenes Leiden wird durchlebt werden, aber auch unübertroffene Herrlichkeit und der Triumph des Glaubens. Da werden Viele gesandt sein aus dem Himmel als Erscheinungen, um zu ermutigen und zu versorgen. Meine Engel werden besorgt sein für das Wohlergehen des Überbleibsels, die Ich beschütze vor der vollen Kraft Meines Zorns.”

“Hört den Instruktionen aufmerksam zu, die Ich euch vermittle. Das Gebet wird eure grösste Waffe sein und Ich werde euch lehren, wie ihr beten sollt, es wird aus eurem Innern fliessen ohne irgendwelche Anstrengung, so stark wird Meine Gnade unter euch sein. Gebet wird aufwallen aus eurem Inneren und euch in Momenten der Angst und Gefahr überwältigen und ihr werdet sicher versteckt gehalten sein genauso wie ihr auch Meinen Frieden haben werdet.”

“Viele werden einander verraten und nur das Erkennen durch Meinen Heiligen Geist wird euch warnen, wem nicht vertraut werden kann. Wenn ihr aufgrund des äusserlichen Eindrucks entscheidet, was gesagt wird, wie sie aussehen, wie sie sich benehmen, wenn ihr mit normalen menschlichen Massstäben messt, werdet ihr getäuscht werden. Ihr müsst euch auf Mich verlassen, um schwache Seelen aufzuspüren oder Jene, die gesandt sind, um euch ausfindig zu machen.”

“Noch einmal möchte Ich sagen, dies ist für die Zurückgelassenen, dies ist nicht für Jene, die entrückt sein werden. Es ist wichtig, dass diese Dinge ausgedruckt und einfach aufzufinden sind.”

(Clare) Herr, was ist mit dem Zurücklassen von Vorräten für unsere Kinder?

“Ich habe dir zuvor gesagt, Ich habe schon für sie vorgesorgt. Dies wäre eine Handlung im Unglauben deinerseits. Es wäre auch eine mächtige Ablenkung. Kannst du Mir vertrauen mit ihnen? Denkst du, dass nach all diesen Jahren, die du Mir gedient hast, Ich deine Kinder im Stich lasse? Steht es nicht geschrieben, dass ihr niemals die Kinder der Treuen nach Brot betteln sehen werdet? Ich habe mächtige gewaltige Versorgungen für sie, aber weil du es nicht sehen, messen und halten kannst, glaubst du nicht. Dein Glaube und Vertrauen lässt nach.”

“Genauso wie in den vergangenen Tagen, als Ich Mein Volk übernatürlich beschützte, so werde Ich Jene beschützen, die zurückbleiben müssen. Da wird Einer unter ihnen sein, der als Führer bestimmt sein wird und ihm oder ihr werde Ich übernatürliches Wissen und Weisheit geben. Sichere dich ab gegen Diesen, der kritisch ist gegenüber deinem Auftrag. Lass nicht die Teufel eine Spaltung verursachen, Missverständnis, Gemurmel, Eifersucht und Neid. Sei auf der Hut gegen diese Gifte, die sie nutzen werden, um euch zu spalten und euch Alle zu zerstreuen.”

“Zusammen werdet ihr überleben, getrennt werdet ihr vielen Gefahren gegenüberstehen ohne Irgendjemanden, der euch hochhält. Lasst sie euch nicht trennen und besiegen. Seid schlauer als der Feind, wandelt in Wohltätigkeit und Demut und ihr werdet keine Probleme haben. Wandelt nach eurem eigenen Willen, in Egoismus, Misstrauen und Groll und es wird euer Untergang sein.”

“Da wird es viele Tests unter den Gruppen geben, viele Tests. Schmerzliche Entscheidungen zu fällen, Leben oder Tod Entscheidungen. Ich werde euch Frieden schenken, wenn die Entscheidungen am Härtesten sind. Nutzt die Mengen um euch zu helfen, einen Schlachtplan festzulegen. Ich werde mit euch sein, wie Ich mit Israel war in der Wüste. Ich werde euch Zeichen Meiner Liebe schenken, Zeichen wenn Gefahr droht, Zeichen, wenn ihr den falschen Weg geht. Seid aufmerksam, gebt acht auf die Zeichen, die Ich euch sende.”

“Wenn ihr ahnt, dass ihr eine falsche Entscheidung getroffen habt, stoppt und betet. Es ist besser, auf Mich zu warten, als vorwärts zu gehen in eine Falle. Da wird es Zeiten geben zum Handeln und Zeiten zu Warten. Es sind die Zeiten des Wartens, wenn die Versuchungen am Schwierigsten sein werden. Betet immer, betet an und dankt Mir für jeden sicheren Moment auf eurer Reise, für jede Versorgung, für jede Zeit, in der ihr den Kriegswaffen der Feinde ausweichen könnt. Nutzt Meinen Namen als Kriegswaffe, denn ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer an hohen Orten und gegen böse Herrscher und Autoritäten aus der unsichtbaren Welt, gegen mächtige Kräfte in dieser dunklen Welt und gegen böse Geister in den himmlischen Orten.” Epheser 6:12

“Jetzt möchte Ich, dass ihr Alle euch daran erinnert, wie einfach es ist, in den Unglauben zu fallen, zu misstrauen, zu verdächtigen und Angst zu haben. Dies sind die Waffen, die der Feind gegen euch nutzen wird, Gefahr erkannt bedeutet Gefahr gebannt. Also Meine Schätze, haltet euch an Meinen Instruktionen fest, denn in ihnen liegt Leben und Tod. Habt keine Angst, was der Mensch eurem Körper antut, nur eure ewige Seele gefährdet nicht um eures Leibes willen, um eurer Kinder und eurer Frauen willen oder aus irgend einem Grund überhaupt. Ich werde mit euch sein, um euch vom Bösen zu befreien. Betet häufig, ‘Errette uns von dem Bösen.’ Es ist ein mächtiges Gebet.”

=> Weiterlesen in Teil 7

flagge en  How to survive the Tribulation… Jesus instructs the Left Behind – Part 6

Forecast and Instructions from Jesus Part 6

Pray for Wisdom and Protection – How to survive the Tribulation… Jesus instructs the Left Behind

Excerpt of the Lord’s Message to Clare ‘How to survive the Tribulation’ from November 7th, 2015

Jesus began… “In all of history there will never again, nor has there been before, a time such as this. Men will be at their wit’s end trying to figure out what to do next. Nothing will make sense to them and everything will be topsy turvy. I am trying to prepare now, those who will be left behind.”

“There is no sense to accumulating wealth, position or power because everything will be scrambled and reorganized based on loyalty to the New World Order. Any Christian right now that is posturing for higher positions is going to hit a brick wall after the Rapture. There is no need to be alarmed, just informed. Those who are left behind will have to switch their priorities from making money – to surviving. And I don’t mean surviving physically, alone. Yes, survival must also be spiritual, understanding and being sensitive to the movement of My Spirit.”

“It is by My Spirit alone that protection will be rendered to those left behind. Nothing of man’s design will bring peace for families, only My ability to save and protect will be found effective – witness Ruby Ridge. My dear ones left behind, you cannot count on guns to protect you. You must turn wholeheartedly to Me and ask for My protection. I will protect you supernaturally if I am your only recourse. Those who live by the sword will die by the sword.”

“But I have prepared an army of men and women to recover this country from the enemy. They will swing into action and have an active part in taking ground away from the Order. Never since the history of man has there been a time such as what is coming, and never since the history of man has My protection been as strong as it will be.”

“But there are certain rules you must live by. Honesty is first and foremost. Vigilance over your own sins and bad example. The devils are clever and they know how to provoke a soul to cause a breach in their covering. Charity, humility and patience also score high on the list of things targeted and necessary to maintain My Protection.”

“Come to Me immediately when you fall. Don’t waste a moment. Make a sincere confession and renounce that sin. I will then restore your covering and add to it protection, and the grace to not repeat those sins. I have already taught you about judging others. The quickest way to lose your covering is to slander, calumniate, or gossip about another. Not only will the enemy use this to divide and conquer, he will use it to make you vulnerable to attack. The more key your position is, the more careful you will have to be about your heart attitude.”

“Never disparage anyone who is sick or weak. Their prayers are essential and extremely important.”

“Your emotions will be your worst enemy. Sleep will be very important because of the stress you are under, it will quickly deplete your clarity of thinking and energy. This will be a time of survival techniques…especially spiritual survival techniques. Prayer and charity will increase your chances of survival and prayer will be your number one most powerful weapon.”

“The enemy is very sly, and he will insinuate many things to turn you against each other. Sitting down and talking it out candidly, honestly, will completely foil his attempts to turn each of you against another.”

“There will be much need for patience and deferring anger. There is always a reason behind a failure and it is always a test of virtue for you to bear it with charity and brotherly love. Remember: you will be judged as you judge one another. If you want mercy, you must first mete out mercy. You may see yourself as superior in the mix, but I guarantee – that will be your downfall.”

“Somehow, Beloved, you must cultivate extreme respect for one another. It may look to you that another is inferior to you, but I look upon the heart. And he who loves more is superior, in My viewpoint. You may excel at many things, but if you have not charity, well… that will only buy you pride and vainglory. There are souls that are so interiorly kindly and well disposed that even the most brilliant and accomplished person is far inferior to them.”

“This is no longer the world or worldly affairs you are dealing with. It is strictly spiritual and Our standards in Heaven are so far removed from yours – they are unrecognizable. Rick Joyner’s books bring to the forefront the importance of charity and true spiritual vision. And remember, none of you have absolutely perfect spiritual or Scriptural understanding. Each person has a gift to add to the mix. Your task will be to find out and cultivate that gift and incorporate it. This will be a real trial of teamwork and deferential yielding to one another, and how well you take care of the weakest link will determine your success or failure.”

“Whenever you feel threatened, your first recourse is PRAYER. This should be your very first response. There will be many misinformation campaigns, as they always are in war, to turn attention away from what is really important. If you rely on Me alone for your information, you will not fall for these side tracks.”

“There will also be attempts to flush out believers. Be very careful of those who say that they’re going to make an alliance with you, but underneath is all they really want to find out what your agendas are, so they can report you.”

“Each person among you has a unique purpose. Try to discover that and nurture and honor it. Do not, under any circumstances, hinder a soul who is wanting to step forward and serve. Give them something to do, but do not deny them a job – that will seriously backfire on you. To feel needed, wanted and important is key to keeping the peace. When all work together synchronistically, all will feel satisfied. When things seem to be falling apart, pray against a spirit of Division.”

“This will constantly be the enemy’s course of action: divide and conquer, or set someone up for failure and conquer. Be ever so supportive when one of you fails. Come to their rescue with warmth, security and forgiveness. Reacting in anger will only empower the demons to cause dissent and dissatisfaction, which will gnaw away at the hearts of some until there is a strong current of mutiny and division.”

“Never assume that something is good or a good opportunity. Always pray first and find out from Me if it is something you should do. Remember the story of the Trojan horse: everyone thought it was an amazing booty from their enemy, but once they pulled it inside the citadel, its true intention became clear as armed soldiers piled out and took the city by surprise.”

“All in all, success can be had through this most difficult of times. But understand, I do not measure success by survival or prowess. My standard is Love, and to die for Me is gain.”

***

The Lords Message to Carol ‘You have only very little Time left’ from May 11th, 2015

Jesus began… “You must treat the Time that you have now as a fleeting, precious commodity, given directly to you by Me. Not to be used as you would, or to be given over to pleasure, gain or anticipation of spoils from any selling product, marketplace or business. These must become things of your past. I call all of you now to what I called My Brides to before I brought them Home: holiness. Increased sanctification.”

“Yieldedness and obedience to Me and the Truths I have preserved for you in My Scriptures. I have brought a Great Revival upon the Earth one last time, and you have seen evidence of it. Do not reject the teachings that were spread abroad from it. Do not take lightly the words of Truth and Salvation that you have heard about. These Words and Truths are your very lifeline.”

“The times you now live in will last only a mere 7 years from beginning to end. Depending on the time you find yourself in when you have found these words is a mightily important thing to you. Perhaps you have been fortunate to be among the first to hear of Me, just after the Rapture. Perhaps you have been one of those who have received My Spirit during the sweep of Renewal that I brought upon the earth in one, final move to gather in all souls who belong to Me. If this is you – then you have indeed been blessed.”

“But I tell you the truth… If you are only finding these admonitions one, or two or even three years past that point – NOW is the time to accept these words that you have heard. NOW is the time that you MUST seek Me and be found by Me…for you are running out of time to make this decision.”

“At the midpoint of the 7 years, there will again be a massive shaking, a major upheaval in not only the physical world but the unseen spiritual one. After this point – the forces of evil will be so strongly arrayed that it will be nigh unto impossible to live ANY sort of “normal” life in any way – if you have not yet bowed your knee to the ruler Obama and the evil ones that rule below him. Yes, I am pinpointing who the Anti- Christ is to you. Surely you know by now that he has become the very symbol of evil on the earth to all who try to oppose him. Much death, much destruction, much disease,much harm has come to millions of souls who have tried to oppose him, and have died for their stand against him.”

“You have found My words to My servants Carol & Clare, who were among many, many others scattered throughout the world spreading these messages to the world before I came and took them Home to be with Me in Heaven. You have yet a little time to make your final decision. You have been standing to the side, letting the enemy convince you that all is well, and “they are better off rounded up and gotten out of the way of the REAL people”.

“I tell you now… These are but lies of the destroyer of your soul. You must heed them no more. Time for you is rapidly running out.”

“I have preserved pockets of My people all around the globe – safe places where those who I have gathered in live, and prosper in health and food and the supply of their needs. Take My hand now,and let me lead you to them. Turn your heart fully to Me, and I will lead you there, where you may finish out this time in Peace, Truth and real Love – Love like you have never experienced, or have by now long forgotten.”

“Time is your enemy now, My Child. You do not understand this fully now – but you will. Heed My words that are written here – you will not receive many more warnings with this much clarity. I work even now in your soul, your spirit to convince you that these words are True and Faithful, for they are spoken by the One Who is Faithful and True.”

“Let Me in. Let Me find you, save you, and carry you into the wilderness of safety and salvation, for My heart longs for you to join with Me in My Kingdom. Come, My Dear Friend. Come! I wait for you. Come!”

“Jesus – the Christ. The One Who died on the cross for YOUR soul, and now I am waiting with never-ending Love for you to come to Me.”

***

Excerpt of the Lord’s Message to Clare ‘How to stay under God’s Protection’ from March 5th, 2015

Jesus began… “All will change when I come for you. There will be searing conviction amongst the relatives and especially the children and spouses of those I take. It will go deep, deep into the depths of their hearts and divide bone and marrow. Then, as the purification of Earth advances, more and more will have a passionate love for Me and righteousness – it will blossom and overtake them on the way.”

“Many will cease to care about living and be ready to die to be with Me. They will be envious of those who have been raptured. But, not for the common motive of escaping suffering, rather for the burning fire of love they feel for Me. Yet, they will persevere in what is laid out before them.”

“The more My children rely on Me during this time, the more miracles they will see. The more they rely on their own flesh, the more in danger they will be. I operate best with total faith. It causes a vacuum that only I can fill, whereas providing for themselves will weaken My ability to intervene. More and more they are going to rely only on Me. More and more things will become more desperate and they will have little choice. The sooner they come to terms with that, the better it will go for them.”

“I will not give them over to defeat, rather I will be with them as I was with David when he fought Goliath. As they pour over the Old Testament, they will find example after example of battles where My people were outnumbered 10 to 1 and yet My right arm won them the victory. And as they confide their trust in Me, I will bring it to pass.”

“There will be traitors among them. They must learn to know one another by the Spirit. Many will attempt to join their ranks. But I warn them now, do not accept anyone I do not approve, no matter how dire or urgently they present their request. You see, they will use good will against them, to pry open the group. Then, because they are not of like mind, they will undermine everything that they do. Do not allow anyone into your ranks that I have not approved of. Use the system of lots and pray Holy Spirit to choose, put your confidence in your flesh completely to death. Put your confidence in Me totally. I alone know the hearts and motives of men and women and even children.”

“The Devil is underhanded, he will use your goodness against you. Rely on Me and not your own human reasoning. There will be times when you will look at each other and say, ‘We’re going to die.’ And yet, because you put your hope and trust in Me, I will move on your behalf and rescue you. I will make you invisible to the enemy, and fearful to the beasts that will be bent on destroying you. Remember always to use My Name. There will be times when the enemy is combing the forest looking for you and they will walk right over you and not even know it. I will make you invisible to them. There will be times when I will cause panic in the ranks of the enemy and completely turn them off your trail. I have many ways, My children, of saving you. Many, many ways. There will even be times when the ground will open up to hide you.”

“Never give up, trust in Me and My love for you, for I will be with you. The power of the Blood…plead My Blood, ‘The Blood of Jesus cover and protect us, make us invisible to the enemy.’”

“Those who are well equipped and prepared will have no advantage over those who have put their total trust in Me. I will provide everything necessary. Only listen very carefully for My voice. There will be times when I will prompt you to do something that seems out of order, but it will be your salvation. Prayer will be your weapon, a weapon that no one and nothing can defeat. Pray in tongues. Much wisdom will infuse your minds and bypass your intellects which have been trained in the thoughts of the world. My ways are not your ways, My ways are not the world’s ways.“

“Prayer will be your greatest weapon. Pray and listen very carefully. Expect Me to instruct you, give you visions, answers, understanding. Expect it and learn to discern it early. The sooner you embrace this wisdom, the safer you will be. I will lead you and teach you the way you should go. Use the Bible for Rhemas, listen for Scriptures that float into your mind. I will be speaking to you in so many ways, only be alert and pay attention. Do not allow anything to escape your notice. I will send you signs and images to alert you of danger ahead.“

“My children, I love you dearly and if I could have taken you with your loved ones, I would have. But for your own reasons you resisted Me. Now you must learn to open your hearts and minds to receive Me without resistance, without doubt, in total trust. When it seems that nothing is going to work say, ‘Jesus, I trust in You.’ Say it over and over again, visualize Me as you say it to Me, so it fills your inner man with confidence that I will act and that spurs Me on to act because of your faith in Me.“

“Remember when you have no other recourse, you have ME. Remember, also, that you with the Father, Myself, and Holy Spirit are greater than any force on Earth. You and I are a majority. There will be times when you see angels protecting you. I will open your eyes.“

***

Excerpt of the Lords Message to Clare ‘Who I can protect and who not’ from March 5th, 2015

Jesus began… “Humility, self-control, honesty, and charity are absolutely essential if you want Me to walk with you. If you are used to leading and getting your own way, you won’t do very well as a leader. If you are unsure of yourself and know that you need Me more than ever, you will excel as a leader.“

“My children, the ways of the world that you have learned are totally inappropriate here. I protect those who humble themselves before Me. If you are prancing around proudly with all the answers, you are bound for destruction. I am counting on your breaking when you realize all you’ve been taught by friends and family has just come to pass before your very eyes. I am counting on you face flat on the floor begging forgiveness for your pride and arrogance. I am laying the ground work for you to survive the trials that are now at your door, both body and soul.“

“If you humble yourself before Me, I will most certainly be with you. Even if you are in a long standing habit of pride and arrogance, and are aware of your sin and want to be delivered, I will work with you. But if you insist on your own wisdom, I can do little for you. It is of the utmost importance that you put others before yourself. When I came into the world, I did not lord it over others. No, I bent the knee and humbled Myself, washing the feet of My disciples. That is what a leader does – he, or she, looks after the interests of others.“

“Some of you have come from very humble families and have seen what I am talking about. Others will have a struggle because they did not have good examples. Don’t let that discourage you. I am dedicated to you and your make over. I will not abandon you to your arrogance; rather I will instruct and lead you as you come to Me sincerely wanting to change.“

“Much, even your survival and the survival of your loved ones will depend on your total reliance on Me and My ways. I will always, always provide a way out for those who have humbled themselves and relied on Me.“

“Though the mountains shake and the seas roar, I will be with you and never abandon you. You will know them by their love and humility. You will recognize those who are sincere by whether or not they are authentically humble. Anger, back biting, strife, insisting on your ways, those are the ticket to defeat.“

“Above all, preserve your souls by giving your life to Me. The very first step in the ladder of humility that leads to Heaven is recognizing you have failed with your life. You have sinned, you have hurt others, made foolish and immature decisions, and neglected those you owed respect and support to. And those who you should have listened to, you discounted, especially your elders.“

“So, having made a mess out of your life, you need to give it to Me, unconditionally. ‘Lord I have sinned, and sinned, and sinned, I am not worthy of You, but I beg your forgiveness. I repent of the selfish and arrogant life I have led, forgive me. Wash me clean with Your Blood, deliver me from the evil within. I want to be born again: fresh, new, and in Your Image. I give You my life, unconditionally. Receive me, lead me, save me.’”

“Along with that pray the Our Father I have taught and expect Me to make immediate adjustments to your character.“

“Learn of Me, for I am meek and humble of heart. I have left you innumerable love letters – read them, believe them, allow them to take root in your heart. There is no joy that is compared to knowing and loving Me. This knowledge of Me and My love for you, unworthy as you are, will sustain you through every trial. No matter what you go through, I will be there on your right, holding your hand, speaking to you, comforting you. Nothing can separate you from My Love. Nothing.“

“Not anything on the Earth or above the Earth, not aliens, not death, not even when you fall – still I am by your side to pick you back up. Nothing can separate you from My Love. ‘So, don’t be afraid when you fail. Expect that you are going to make mistakes along the way, expect that you will fail, and know that I will lift you back up. Do not run when you fail, turn to Me. Do not run away, rather run to Me. I will take you into My arms in a full embrace and wipe away your tears. I do not condemn you, I am not a man that I should judge you. No, I love you. I know before you even fail that you will fail and I already have a provision to raise you back up.“

“Know, understand in full knowledge, that I never, ever will forsake you. Even when you cannot feel Me, I am there supporting you, ready to come to your aid, to forgive and restore. With this knowledge, I want you to go forward now in total reliance on Me. From this day forth, your life is not your own, it is Mine to cherish, guide and bring to glory with Me in Heaven.“

“Fear nothing, for I am with you always. And where I am, you too shall be, for I have gone ahead of you to prepare a place for you. A place uniquely your own, where we will be together forever. I am not a man that I should love you as a man.“

”I am your God, and never will you find the limit to My Love for you, because there is none. I am eternally yours and you are now eternally Mine.”

***

Excerpt of the Lord’s Message to Clare ‘Provision & Instruction for the Left Behind’ from April 22nd, 2015

Jesus began… “I want to talk to you tonight about spiritual growth. Much of what I’ve been doing with you all is about spiritual growth: growing taller, filled out, more stable, well-grounded ready for anything because your reality is the spiritual dimension with Me, not the earthly dimension soon to be further emerged in chaos.“

“Not realizing what is coming, people are still planning as if life will go on forever just the way it is now. That is why they will be blind-sided by what is about to take place. What I want for you, Clare, is to leave behind as much as you can to elevate people out of that dimension of chaos, which is something only I can do with souls.“

“You see CERN, clones and the ruling elite will make many very serious mistakes that will impact their hiding places among the rocks of the Earth. Vaults of water and magma will open up on them with tragic consequences. They will cry out to those who engineered these spaces, ‘I thought you said this could never happen!!!’ But all in vain, only to be swallowed up into the abyss. This indeed will be their just deserts, and so I counsel all to have nothing to do with these underground bases, they are not safe.“

“And yet I will provide safe havens in the deserted areas, places with abundant water, natural caverns and sufficient food. Just as the angels provided manna in the desert, so will I release to all sufficient sustenance. Many stores of food will never run out.“

“Medical supplies and healing will also be sustained supernaturally by Me. Many will come into a full time healing ministry, tending to the sick and infirm, strengthening and giving comfort to those who have collapsed in fear, those on the edge of death, even some to be brought into the kingdom in the last moments of their lives.“

“I have some wonderful things planned for this horrendous time. Many a wall will come crashing down upon the enemy because of prayer. I will supernaturally and literally move Heaven and Earth to protect the holy ones. Some will be martyred, some will survive but all will be provided for, I will not abandon them to the will of their enemies. Yes, unsurpassed suffering will be witnessed but also unsurpassed glory and the triumph of faith. There will be many sent from Heaven as visitations to encourage and provide. My angels will be most solicitous for the welfare of the remnant I am shielding from the full force of My wrath.“

“Listen carefully to the instructions I am imparting to you. Prayer will be your greatest weapon and I will teach you how to pray. It will flow from within you without any effort, so strong will My grace be among you. Prayer will well up from inside and overtake you in moments of fear and danger, and you will be kept safely hidden as well as have My Peace.“

“Many will betray each other and only discernment by My Holy Spirit will alert you to who cannot be trusted. If you judge by outward standards: what is said, what they look like, how they act – if you judge by normal human standards you will be fooled. You must rely on Me to detect weak souls or those sent to find you out.“

“Again I want to say, this is for the left behind ones, this is not for those who will be raptured. It is important to have these things printed and easy to find.”

(Clare) Lord, what about leaving supplies behind for our children?

“I have told you before, I have already provided for them. This would be an act of unbelief on your part. It would also be a powerful distraction. Can you trust Me with them? Do you think after all these years of serving Me, I will abandon your children? Is it not written that you will never see the children of the faithful begging for bread? I have powerful provisions for them, but because you can’t see it, measure it, hold it, you don’t believe. Your faith is flagging.”

“Just as in days gone by, when I supernaturally protected My people, so shall I protect those who must stay behind. There will be one among them who will be designated the leader, and to him or her, I will give supernatural knowledge and wisdom. Protect this one who is critical to your mission. Let not the devils cause division, misunderstand, murmuring and jealousy. Be on your guard against these poisons they will use to divide and scatter you all.”

“Together you will survive. Separated, you will face many dangers without anyone to hold you up. Do not let them divide and conquer. Be smarter than the enemy – walk in charity and humility and you will have no problems. Walk in self-will, selfishness, suspicion, and rancor, it will be your demise. There will be many testings among the groups, many testings. Painful decisions to make, life or death decisions to make. I will give you peace when the decisions are the hardest. Use lots to help you determine a plan of action. I will be with you as I was with Israel in the desert. I will give you signs of My love, signs of danger, signs when you are going the wrong way. Be attentive, pay close attention to the signs I send you.“

“If you suspect you have made a wrong decision, stop and pray it through. Better to wait on me than to move forward into a trap. There will be times to act and times to wait. It is in the times of waiting that trials will be the most difficult. Pray always, worship and thank Me for every safe moment of your journey, for every provision, for every time you evade the enemy. Use My Name as a weapon of war, for you fight not against flesh and blood but principalities in high places and against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places.“ Ephesians 6:12

“Now I want you all to remember how easy it is to fall into unbelief, to mistrust, to suspect, to be fearful. These are the weapons the enemy will use against you – forewarned is forearmed. Now My Precious Ones, cling to My instructions, for in them lies life and death. Be not afraid of what man does to your body, only your eternal soul. Do not compromise for the sake of your body, your children, your wife, or for any reason at all. I will be with you to deliver you from evil. Pray, ‘Deliver us from evil.’ Frequently – it is a powerful prayer.“

=> Read more in Part 7

Teil 5/7 Wähle selbst… Freuden im Himmel oder Leiden auf Erden – Part 5/7 Choose yourself… Joys in Heaven or Suffering on Earth

ZUSAMMENFASSUNG Teil 5/7 – SUMMARY Part 5/7

<= Teil 4 / Part 4       @ ÜBERSICHT      @ OVERVIEW      Teil 6 / Part 6 =>

DU WAEHLST FREUDEN IM HIMMEL oder HOELLE AUF ERDEN Entrueckung Ereignisse Truebsalszeit Jesu Voraussagen-Liebesbrief von Jesus YOU CHOOSE-JOYS IN HEAVEN or SUFFERING ON EARTH-Rapture-Part5 Forecast and Instructions from Jesus-Loveletter from Jesus
=> VIDEO   => PDF   => AUDIO… => VIDEO   => PDF   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Instruktion für die Zurückgelassenen
=> Irdisches & Geistiges Israel
=> Tiefere Bedeutung unserer Hochzeit
=> Auferstehung in den Herzen
=> Jene die in Mir leben, müssen…
=> Der Himmel & Das Millennium
=> Begeisternde Freiheit erleben
=> Entrückung & Himmlische Hochzeit
=> Das Göttliche Gesetz
Related Messages…
=> Instruction for the Left Behind
=> Earthly & Spiritual Israel
=> Deeper Meaning of our Wedding
=> Resurrection in the Hearts of Men
=> Those who live in Me must…
=> Heaven & The Millennium
=> Experience ecstatic Freedom
=> Rapture & Celestial Wedding
=> The Divine Law

flagge de  Du wählst… Freuden im Himmel oder Leiden auf Erden – Teil 5

Voraussagen und Instruktionen von Jesus Teil 5
Du wählst… Freuden im Himmel oder Leiden auf Erden

Entrückung, Trauer der Welt, Flitterwochen im Himmel, Trost für die Zurückgelassenen & Vorsicht vor dem Zeichen des Tieres

Auszug aus der Botschaft des Herrn an Clare ‘Die Entrückung wird für Alle sichtbar sein’ vom 28. Mai 2016

Der Herr begann… “Das Auge hat nicht gesehen und das Ohr hat nicht gehört. Noch ist es in das Herz der Menschen eingedrungen, was Ich für euch geplant habe, Meine Bräute. Es ist unbeschreiblich und herrlich und herzzerreissend schön! Diese Tage sind angefüllt mit Unsicherheit und Herausforderungen. Das Warten ist für Einige fast unerträglich. Doch Meine Gnade hält euch aufrecht. Alles was schön und lobenswert ist, ist verborgen hinter dem schmutzigen Schleier, mit welchem der Feind diese Welt eingewickelt hat. Aber für ein paar kurze Momente wird der Schleier entfernt sein und ihr werdet sehen, genau wie ihr gesehen werdet.”

“Nichts dergleichen ist jemals zuvor geschehen, noch wird es wieder geschehen – mit Ausnahme dessen, wenn das Neue Jerusalem herunterkommt. Dies wird wieder ein Moment sein, welcher niemals vergessen wird.”

“Wie Ich Mich sehne, dass Meine Braut in den Himmel hochgehoben wird! Ihre Verwandlung zu erleben. Das Auge hat nicht gesehen und niemals ist es in das Herz des Menschen eingetreten, was dabei ist zu geschehen. Johannes, der Evangelist hat viele herrliche Dinge gesehen, aber dieses Erlebnis wird alles übertreffen.”

“Was Ich für euch geplant habe, Meine Bräute, wird nur geglaubt werden, wenn es sichtbar ist. Doch sogar das wird in etwas verdreht werden, was der Feind nutzen kann. Wie auch immer, Einige werden völlig überzeugt sein und sie werden Mir ihr Leben schenken. Besonders die Verwandten der Bräute. Ihr habt eure Familien dafür vorbereitet und da wird es kein Entkommen geben, dass dies tatsächlich die Erfüllung jener Prophezeiung ist. Dieses Ereignis wird einen bleibenden Eindruck hinterlassen, welcher sie Alle bis zum Ende durchbringen wird. Da wird es keine Zweifel mehr geben, ob Ich real sei und daran, dass Ich zurückkehren werde, um zu regieren.”

“So Viele können das nicht begreifen, weil sie von der Welt konditioniert worden sind. Aber dieses Ereignis wird all das ändern. Nur die allerhärtesten Herzen werden hinterfragen, was gerade geschehen ist und sie werden sich eifrig bemühen, es mit einer weltlichen Erklärung zu ersetzen.”

“Dies ist, warum Ich entschied, es zu einem öffentlich sichtbaren Ereignis zu machen. Alle Völker der Erde werden trauern.”

Zu jener Zeit wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und all die Völker der Erde werden trauern. Sie werden den Menschensohn kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und grosser Herrlichkeit. Matthäus 24:30

“Hier bezieht es sich vor allem auf die Stämme Israels, denn sie kreuzigten ihren Messias und dies wird der Moment sein, wo sie brechen. Niemals wieder werden die Zügel des Stolzes Meine Leute regieren. Sie werden gedemütigt sein bis zum tiefsten Punkt. Der Grösste unter ihnen wird sich selbst als der grösste Sünder sehen, denn all das Lernen der Schriftgelehrten und Pharisäer bereitete sie niemals auf die Realität dessen vor, Wer Ich bin. Das ganze System der ‘Gerechtigkeit durch Taten’ wird zerfallen und die Prostituierte wird tatsächlich vor ihnen ins Königreich eingehen.”

“Doch Ich sage das nicht, um sie blosszustellen, denn Meine Liebe zu Meinem Volk ist gross. Ich freue Mich mit grosser Sehnsucht auf den Tag, wo sie realisieren, dass ICH das Herz des Gesetzes und die Erfüllung aller Propheten und von Allem bin, was geschrieben steht. Ich bin mehr als ihr Erretter – Ich bin die Inkarnierung des Lebendigen Gottes. Und durch Mein Leben auf dieser Erde habe Ich ihnen die Substanz ihres Glaubens demonstriert und wie Ich es von ihnen verlange, ihn zu leben.”

“Niemals wieder wird der Wert des Menschen nach seinen Taten oder nach seinem irdischen Wert beurteilt werden. Alle Reichen der Erde werden gedemütigt sein vor Meinem kostbaren Blut, welchem niemals ein Wert zugemessen werden kann. Der Lahme und Gebrechliche wird einen besonderen Platz inne haben vor Mir, während Ich ihn heile. Doch das Gesetz, welches bestimmt, dass Diese ‘unrein’ sind, wird für immer weggewaschen sein durch Mein Blut.”

“Die Grossen der Erde werden gedemütigt sein und erfüllt mit Freude ob ihrer Kleinheit. Die Armen der Erde werden erhöht und wiederhergestellt sein zum eigentlichen Wert des Lebens. Der Mensch wird nicht mehr zwischen Diesem und Jenem richten. Alle werden erkauft sein mit Meinem Blut.”

“Clare, das Herz des Gesetzes ist die Liebe. Verstehst du, Meine Tochter? Da gibt es keinen ‘Weg’, einen Platz in Meinem Herzen zu verdienen. Ihr habt schon Mein Blut, das durch eure Venen fliesst und ihr seid unbezahlbar für Mich. Und Liebe ist die Währung des Himmels. Es ist das meistgeschätzte Merkmal. Und Alle, die in der Liebe wandeln, sind unbezahlbare Edelsteine aus der Brust Meines Vaters. Sie haben ihre Reise und Prüfungen auf dieser Erde beendet und sie wurden wieder hergestellt in die Reinheit, aus welcher sie erschaffen wurden.”

“Es ist ein grosses Geheimnis, dieses Hervorkommen aus einem Menschen und das Zurückkehren zum Vater. Es trägt in sich eine Würde, die von den Engeln des Himmels bewundert und von den Gefallenen der Hölle gefürchtet wird. Es ist, als ob Mein eigenes Leben, Mein Tod und die Auferstehung sich immer wieder wiederholt durch Jene, die ihr Leben Mir übergeben haben… und Ich vollende sie wirklich. Sie haben etwas, was die Engel niemals haben können. Sie fühlen eine Einheit und Verbindung mit Mir, wie es keine andere Kreatur erreichen kann.”

“Ja, es ist ein grosses Geheimnis, worunter Ich Mich selbst völlig Meiner Schöpfung hingegeben habe. Ja, Ich bin das Weizenkorn, welches auf den Boden fiel und welches die grossen Felder des reifen Weizens für die Ernte hervorbrachte. Die Perfektionierung aller erschaffenen Dinge hat seinen Verlauf genommen und sie sind zu Mir zurückgekehrt – doch jetzt mit der Herrlichkeit des Individuums, dessen eigenes Ich gestorben ist, um Mich anzuziehen. Oh wie viele Geheimnisse verbunden sind mit diesem geheimnisvollen Tod. Erst im Himmel werdet ihr wirklich in der Lage sein zu verstehen, wie Ich Mich selbst in Jedes von euch hineingegeben habe, um durch euch zu leben und wie ihr durch dieses Sterben und Auferstehen jetzt auch kleine Christusse geworden seid.”

***

Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare ‘Die Welt wird trauern’ vom 15. März 2015

Der Herr begann… “Die ganze Welt wird trauern und du wirst mit ihnen trauern, aber du wirst tiefe, innere Freude fühlen, welche die Welt dir nicht wegnehmen kann. Wir werden durch die kommenden Zeiten tanzen, während Mein Urteil auf diese Nation und die Welt fällt. Wir werden es mit einem Auge sehen, während wir mit dem Anderen den Himmel betrachten.”

“Während die Dinge hier in Amerika und rund um den Globus zu einem Ende kommen, wirst du dich deinem himmlischen Heimatland immer mehr nähern. Ich weiss Clare, du fühlst in deinem Geist, dass die Zeit kurz ist – und tatsächlich ist es so, Meine Liebe. Bald werde Ich euch zu Mir nehmen, für immer und ewig. Ich werde all Meine Liebesgaben grosszügig an euch verteilen und wir werden für immer glücklich leben.”

(Clare) Aber die Welt wird trauern und wir werden ein Auge im Himmel und Eines auf der Erde haben?

“Das ist richtig.”

(Clare) Herr, wie kann ich glücklich sein, wenn ich weiss, wie die Menschheit auf dieser Erde leidet und wie Du mit ihnen leidest? Ich hinterfrage dies wirklich, genauso wie…

“Zurückzukommen um zu helfen?”

(Clare) JA!

“Du wirst in Meine Ruhe eintreten – du hast gearbeitet und jetzt wirst du ruhen. Ich habe Meine Braut nicht gerufen, um irgend einen Teil an diesem Urteil zu haben, welches kommt. Ich entferne euch nicht, damit ihr es vom Himmel aus beobachten könnt und mitleidet. Ist das klar?”

(Clare) Oh…

“Das tue Ich nicht. Euer Job hier ist getan, bis Ich zurückkehre. Ich werde zu euch kommen, um getröstet zu werden, aber Ich werde euch dem Horror dieser Erde nicht aussetzen.”

(Clare) Herr, darf ich deine Weisheit diesbezüglich hinterfragen?

“Warum nicht, das tust du doch immer! Warum sollte das heute anders sein als an einem anderen Tag, hmmm?”

(Clare) Nun, dies ist keine Sache zum Lachen, aber du bringst mich zum Lachen.

“Wir können lustig sein zusammen, manchmal, auch wenn es hart und herzzerreissend ist für uns Beide.”

“In Meinem Göttlichen Plan habe Ich Grenzen, was Jedes durchleben muss. Ich habe Ziele und Ich habe Grenzen. Meine Liebe, hinterfrage das nicht. Akzeptiere es einfach. Empfange einfach das Geschenk der Freiheit, welches mit der Distanz von dieser Welt und ihren Schwierigkeiten kommt.”

“Meine Liebe, Viele denken, dass es eine heldenhafte Tugend sei, zurück zu kommen und an der Strafe teilzunehmen. Sie wissen nicht, worüber sie sprechen. Meine Engel sind vorbereitet worden für das, was kommt, sie allein werden teilhaben an dem, was geschieht.”

(Clare) Aber was ist mit unseren Gebeten vom Himmel aus, wenn wir Dich betend sehen… werden wir sicherlich auch beten, oder? Unsere Kinder! Wie können wir darauf nicht antworten?

“Da wird es Zeiten geben, wo ihr für sie beten werdet, aber euer Wissen wird so viel grösser sein, als es jetzt ist, dass selbst dann, wenn ihr betet, es zu ihrem Besten dienen wird. Ihr werdet nicht mehr länger dramatisch verknüpft sein mit ihnen, vielmehr werdet ihr sie sehen, wie Ich sie sehe – als ein Teil der Menschheit, die gereinigt werden muss von der Sünde. Es wird eure Zuneigung nicht mindern, aber es wird eure Perspektive verändern in Eines, das vom Himmel aus sieht.”

(Clare) Also werde Ich nicht in einen emotionalen Wirbelsturm hineingezogen werden?

“Genau. Du wirst sie lieben aus einer Distanz und doch, wie ihre Mutter. Dann wird es alles einen Sinn ergeben für dich Meine Liebe. Es wird ganz bestimmt.”

(Clare) Also werden wir nicht zurückkehren während der Trübsalszeit oder all die Dinge zu sehen bekommen, die auf der Erde vor sich gehen.

“Nein. Ihr werdet nicht. Ihr werdet von Zeit zu Zeit in Kontakt sein, um ihnen Mut zu schenken, aber ihr werdet nicht teilhaben an dem Drama… vielmehr wie eine Erscheinung, die Mut zuspricht, aber sich nicht beschäftigt mit den schmerzlichen Realitäten. Weisst du eure Realität wird so komplett anders sein. Es wird gewissermassen unmöglich sein für euch, emotional involviert zu sein auf der gleichen Stufe, wie ihr jetzt seid, in eurem Körper, auf Erden. Eure ganze Welt und Realität wird so ganz anders sein.”

“Ich weiss, dass es hart ist für euch, dieses Konzept zu begreifen… obschon Ich ein kleines Licht durchbrechen sehe.” Er lächelte.

“Weisst du, die Dinge sind so ganz anders im Himmel, selbst jetzt kannst du nicht kalkulieren, wie du reagieren wirst oder die Erde vom Himmel aus sehen. Es ist die echte, wahre Realität und das, worin ihr jetzt seid, ist nur ein Nebel. Wenn ihr davon distanziert seid… nun, da gibt es einfach keine Art, wie Ich es erklären könnte, ihr müsst es erleben Meine Liebe. Aber ihr könnt Mein Wort darauf haben, ja?”

“Da gibt es Viele, die enttäuscht sein werden, dass sie nicht zurückkommen können und teilhaben an dem Drama. Zu dir sage Ich: bitte nimm Mein Wort dafür, du würdest nur im Weg stehen. Du würdest das erleiden, was für den Gestrauchelten beabsichtigt war. Du hast deine Liebe zu Mir bewiesen und Ich werde dich nicht durch diese Dinge gehen lassen mit Jenen, die Spott und Verachtung für Mich gezeigt haben.”

“Wie auch immer, du wirst deine Chance bekommen, wenn wir zusammen zurückkehren. Dann wirst du deine Anweisungen haben und alles wird neu sein, voller Erwartungen und Gelegenheiten für euch, eure Gaben zu nutzen. Oh, die Pläne, die Ich für euch habe, Meine Braut – sie sind so aufregend! So wunderbar! Und ihr werdet völlig ausgestattet sein, um alles zu tun, was in euren Herzen ist und wonach ihr euch gesehnt habt, es zu tun.”

***

Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare ‘Die Entrückung und was wir erleben werden’ vom 3. Februar 2016

Er begann… “Ich wollte dein Grübeln über die Entrückung beantworten. Ja, es steht geschrieben, dass Einige errettet sein werden, indem sie durch das Feuer gehen… Aber das beabsichtige Ich nicht für Meine Braut. Ich habe kontinuierlich Unreinheiten aus ihrem Herzen gebrannt hier auf dieser Erde. Soll Ich nicht ihre Treue belohnen… Soll Ich brennende Korrekturen hinzufügen zu Allem, was sie für Mich ertragen hat?”

“Nein, Ich sage euch, das werde Ich nicht. Ihr werdet reine, unverfälschte Glückseligkeit erleben in genau jenem Moment, wo Ich euch hochhebe. Ihr werdet die Erde vergessen und so von der Freude Meines Herzens umschlossen sein. Während Ich Mich um die Erde kümmern muss, werdet ihr befreit sein von der Erde und an den feinsten Festtisch gesetzt sein, der jemals existierte. Wir werden zusammen hochgehoben sein in unaussprechlicher Freude. Dies ist ein Fest, Clare, eine Zeit voller Begeisterung und Freude, denn Meine Braut wurde zu Mir nach Hause gebracht.”

Ja, in einem Augenblick werdet ihr verwandelt sein… Das Verdorbene wird Unverdorbenheit anziehen und das Verwesliche muss das Unverwesliche anziehen und das Sterbliche das Unsterbliche. 1. Korinther 15:53

“Ja, ihr werdet tatsächlich verwandelt sein, von der Arbeit in die Freiheit, die Freiheit der Söhne und Töchter Gottes, erhöht in den Stand Meiner Braut und Himmlischen Gemahlin. Nie mehr werden eure Sünden euch Schwierigkeiten bereiten, nie mehr wird der Feind euch bekämpfen, nie mehr werdet ihr missverstehen oder missverstanden werden. Nie mehr werdet ihr arbeiten als Sklave eurer sündigen Natur in einem konstanten Kampf mit eurem Fleisch. Oh wie Ich Mich auf jenen Moment freue, wo Ich den Freudentanz mit Meiner Braut tanzen kann vor den Bürgern des Himmels und sie an den Ort bringen, den Ich nur für sie zubereitet habe.”

“An jenem Tag werdet ihr endlich eure unbeschreibliche Schönheit entdecken, die verborgen war vor euch während eurem Aufenthalt auf der Erde. An Jenem Tag werdet ihr die unverderbliche, untrübbare Krone des ewigen Lebens tragen und zum Thron hinaufsteigen, den Ich für euch erschaffen habe, seit die Zeit begann. Nein, dies wird sicherlich keine Zeit der Korrektur und Läuterung sein, es wird eine Zeit der Verwandlung und Befreiung sein von der Vergangenheit.”

“Meine Braut, dies ist, warum Ich so vorsichtig bin mit euch jetzt, um euch genug Zeit zu geben, Busse zu tun für jene Sünden, die ihr niemals erkannt hattet. Das ist, was Ich meine mit Vorbereitung. So ist alles unter Meinem Blut und es wird niemals wieder gesehen werden, aufgelöst im Meer der Gnade. Es wird auch kein Geist jemals in der Lage sein, eure Vergangenheit noch einmal hervorzubringen. Ihr werdet in Meiner Gerechtigkeit stehen, in Meiner Herrlichkeit, für immer und ewig.”

***

Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare ‘Flitterwochen mit Jesus im Himmel’ vom 12. Mai 2015

Jesus begann… “Ich sage zu all Meinen Bräuten… Ich habe eine wundervolle Flucht ins Paradies geplant für euch. Oh, ihr habt keine Ahnung. Das Auge hat nicht gesehen… das Ohr hat nicht gehört, die Wunder, die Ich für euch Alle vorbereitet habe im Himmel! Nach dem Hochzeitsmahl werden wir ins Paradies verschwinden und unsere Tage freudig damit verbringen, die Ozeane, Berge, Wälder und Ströme von lebendigem Wasser im Himmel zu erkunden. Jede von euch hat einen sehr speziellen Ort, der euren Träumen entspricht und den ihr euch als einen wunderbaren Ort vorstellt. Wisst, dass Ich alles über jenen Ort weiss. Ich bin dort gewesen und habe die Dinge, die ihr liebt gesehen, genauso wie Ich eure Gedanken lese, was ihr sonst noch gerne sehen würdet dort und Ich habe viele Orte bis ins letzte Detail vorbereitet für euch, die wir während unseren Flitterwochen aufsuchen werden.”

“Ihr werdet dort auch Menschen treffen, die sich sehnen, euch zu sehen, genauso wie eure Lieblingstiere – Mein Hochzeitsgeschenk für euch. Alles, wovon ihr auf der Erde immer geträumt habt, es zu tun, werden wir im Himmel zusammen tun und diese Orte werden Unsere sein, um von Zeit zu Zeit wieder dorthin zurück zu kehren. Jeder ist genau massgeschneidert nach eurem Geschmack.”

“Da gibt es Sehnsüchte in Jedem von euren Herzen, Orte zu besuchen, die ihr im Vorbeiziehen gesehen habt. Im Himmel sind jene Orte real, nur für euch. Welche Freude wird es für euch sein, während Ich all die Fragen, die ihr jemals über die Schöpfung haben könntet, beantworte und ihr seid in der Lage, ihre Schönheit mikroskopisch zu untersuchen, je nach Wunsch. Ihr werdet in der Lage sein, in winzige Welten hinein zu treten und ihre Muster und Zusammensetzung zu erforschen. Nichts… absolut nichts wird für euch unmöglich sein.”

“Unsere Flitterwochen werden ein ganzes Jahr dauern, während du und Ich einander erleben, zusammen in einer unschuldigen und reinen Beziehung. Da wird keine Sorge in der Welt sein während dieser ganzen Zeit. Es wird nichts sein ausser ein Paradies und scheinbar unendliche Ferien. All dies ist nötig, um euch auf den Himmel und seine Freuden einzustellen. Du wirst niemals Alle von ihnen ausreizen, aber du wirst sicherlich eine ganz neue Realität und Perspektive auf das Leben haben. Keine Schmerzen mehr, keine Müdigkeit, keine Rechnungen… Oh ja, ihr werdet es lieben. Alles Nötige wird gratis bereitgestellt sein, jede Disziplin, die ihr jemals meistern wolltet, wird in eure Hände gegeben sein und mit kaum einer Anstrengung bewältigt werden. Innere Narben werden geheilt sein und ihr werdet in eine neue Freiheit entlassen sein, anders als alles, was ihr jemals gekannt habt.”

“Geliebte, auf dieser Erde habt ihr Narben, Wunden, zerbrochene und leere Orte und ihr seid wirklich kriegsgeschunden, aber im Himmel werdet ihr Alle wieder hergestellt sein. Ihr werdet durch alles Kreativität ausdrücken, woran ihr eure Hände legt. Teile von euch, die unterdrückt waren auf der Erde, werden in die volle Blüte kommen und ihren Duft durch die Höfe des Himmels verteilen. Wahrlich, die göttliche Natur, die euch gegeben wurde bei eurer Schöpfung, wird gedeihen und die duftendsten Blüten und nährendsten Früchte hervorbringen. Eure Gaben werden Andere heilen, während die Salbung zum ersten Mal grosszügig fliesst in eurem Leben. Es wird so grosszügig fliessen, dass es die entferntesten Winkel des Himmels erreichen wird, um zu heilen und Alle zu erhöhen, die berührt sind.”

“Könnte es da noch etwas Wundervolleres geben? Ich sage euch ‘nein’. Der Himmel ist jenseits von wundervoll. Der Himmel ist alles, wovon ihr jemals geträumt habt oder was ihr wolltet in eurem kurzen Leben auf der Erde. Während ihr durch’s Leben geht, denkt ihr für euch selbst, ‘Ich wünschte… dies und ich wünschte… das.’”

“Und ihr müsst wissen, dass euer Engel all diese Dinge aufnotiert und sie zu Mir bringt. Und ja, die Engel dienen in jener Funktion, es ist Meine Freude, sie darin involviert zu sehen, euch Freude zu bereiten und sie selbst leben, um Anderen Glück zu bringen, das ist auch ihre Freude. Wenn ihr also Einen der fabelhaften Orte besucht, die Ich erschaffen habe für euch, die Dinge, über welche ihr für Jahrzehnte nachdachtet… kleine, flüchtige Gedanken darüber, was ihr mögt, alles davon wird zusammengefasst sein, wohin ihr reist. Zum Beispiel, wenn ihr einen violetten Schmetterling gesehen und seine Schönheit bestaunt habt, aber für einen Augenblick dachtet, ‘Ich wünschte, er hätte Augen auf seinen Flügeln’ – jener Gedanke wurde aufnotiert und wenn ihr jenen Schmetterling seht, wird er wunderschöne Augen auf seinen Flügeln haben.”

“Wenn ihr rote Felsen liebt und tiefe Schluchten mit Wasserfällen und Farne, alles wird sein, als ob ihr es gemalt habt, aber mit allen möglichen Überraschungen wie Büschel von wildem Spargel und Wasserkresse, exotischen Blumen und verspielte Ottern, im Wasser scherzend und ein Steinwurf entfernt ein Reh und sein Junges, die sich von kräftigem grünen Gras ernähren und darauf liegt eure Lieblingskatze, ein Berglöwe, der gemächlich seine Pfoten leckt und sich auf seinen Rücken rollt und die wilde Schönheit in sich aufnimmt.”

“Ihr werdet die Verwandlungen sehen, die jene Liebe, die alles durchdringt, hervorbringt. Der Löwe und das Rehkitz werden nebeneinander liegen und er wird das Rehkitz zärtlich umarmen, während sie ein Nickerchen machen. Die Ottern werden an die Wasseroberfläche kommen mit wunderschönen Muscheln und sie vor eure Füsse legen und darum bitten, gestreichelt zu werden. Die Bienen werden aufsteigen in der Form eines Herzens und euch einladen, an ihrem Honig teilzuhaben. Der Sand unter euch wird sanft eure Form annehmen, um es euch bequem zu machen. Die Schluchtwände werden Fusshalter und Handgriffe haben, um das Klettern mühelos zu machen und auf eurem Weg dort hinauf wird es Überraschungen geben wie kleine Höhlen umrandet von Edelsteinen in der Beschaffenheit von indigofarbenen Azuritkristallen.”

“Adler werden euch einladen, auf ihren Nestern zu sitzen und ihre Jungen zu streicheln. Die Blätter der Bäume werden freudig rascheln, während ihr vorbei geht und das Gras wird klimpern wie ein Glockenspiel, euch in Liebe grüssend mit prickelnden Prismen von Licht, die auf ihm glitzern und an den Schluchtwänden tanzen. Oh, die Wunder des Himmels hören NIEMALS auf und Alle werden euch gehören, weil ihr auf der Erde für Mich gelebt habt. Deshalb werde Ich jetzt unsere Ewigkeit damit verbringen, euch mit Dingen zu erfreuen, über die ihr niemals nachgedacht habt, aber Erweiterungen sind von dem, was euch auf der Erde begeisterte.”

“Ich könnte die ganze Nacht weitermachen Clare, aber sogar jetzt sind deine Augenlider schwer. Im Himmel wird das niemals wieder geschehen, ausser du möchtest es.”

“Nun, Ich wollte Einige der Wunder des Himmels mit all Meinen Bräuten teilen. Aber Ich sollte auch erwähnen, dass es da idyllische Dörfer gibt, solche wie ihr sie so bewundert in Griechenland, Cafe’s und auch Kunst wird es reichlich geben an den Wänden der kleinen Bistros. Menschen, die es lieben, in Appartments zu leben, werden solche Freude haben an ihrem speziell für sie gestalteten Zuhause, mit Terassen und Landschaften mit farbenprächtigen Blumen und Brunnen mit lebendigem Wasser. Sie werden in schluchtähnlichen Gruppierungen leben, damit sie auf ihren Terassen sitzen können und einander besuchen. Da gibt es gewundene Kanäle, bepflanzt mit Gärten und akzentuiert mit idyllischen Brücken; schlängelnde Pflastersteinstrassen, verborgene Gärten mit Lavendel und weissen Lilien, rund um die vertrauten Wasserfälle gebüschelt und kunstvoll verzierte, aber bequeme Bänke und Schaukeln. Oh, was Ich geplant habe für die Grossstadtbewohner, wird etwas Phantastisches sein.”

(Clare) Herr, du machst nichts halbwegs. Du bist der extravaganteste Liebhaber, niemand könnte jemals so lieben, wie Du es tust.

“Meine Braut hat nicht die leiseste Ahnung von den Wundern des Himmels, sie kann es in ihrem Verstand nicht begreifen. Das Ausmass Meiner Bemühungen, um für sie den idealen Ort zu bereiten, nur für sie, um ihr endlose Freude zu bringen. Nun möchte Ich, dass ihr diese Gedanken hegt, Meine Bräute. Ich bin gegangen, um einen Ort für euch zu bereiten, dass wo Ich bin, ihr auch sein werdet. Und Ich verspreche euch, es ist nicht nur irgendein Ort, es ist ein Wunderland und Kunstwerk, nur für euch erschaffen.”

“Nehmt diese Träume jetzt mit euch und bereitet eure Herzen, denn Ich komme bald für euch. Haltet euch an diesen Dingen fest, hegt sie in eurem Herzen. Sie werden euch mit Freude erfüllen, wenn ihr sie wieder betrachtet, denn Mein Herz hat kein Detail ausgelassen, um euch Wunder und Freude zu bringen.”

***

Liebesbrief von Jesus an die Zurückgelassenen vom 7. Oktober 2014

Jesus sagt… “Ich rufe dir zu und spreche Trost in dein Herz – Ich habe dich nicht verlassen, noch werde Ich dich jemals verlassen oder im Stich lassen. Ich kenne den äusserst schrecklichen Verlust, den du fühlst. Zu gewissen Zeiten überkommt dich sogar ein Gefühl von Verrat. All deine Fragen nach dem warum und weshalb… Warum bin ich noch hier und warum wurde ich zurück gelassen und was soll ich jetzt nur tun?”

“Du musst den Versuchungen widerstehen, einfach wieder in die Welt einzutauchen und den Vorteil zu nutzen, aufgrund von so vielen neuen und spannenden und sogenannten Chancen und Karriermöglichkeiten, aufgrund der massenhaft freien Stellen in jedem Bereich von Industrie, Handel und Geld Spekulationen. Nein, trotz deinem Schmerz und deiner Verwirrung musst du dich von diesen Dingen zurückziehen, ziehe dich zurück von deiner instabilen Welt und suche Mich mit deinem ganzen Herzen, zehnmal mehr, komme dringend zu Mir in aufrichtiger Reue und mit einer ernsthaften Verwandlung deines Herzens und Ich werde dir helfen, Ich werde deine Angst beruhigen und dich mit offenen Armen zurück begrüssen.”

“Du bist nicht verloren, in den kommenden Tagen wirst du immer mehr herausfinden, wie sehr Ich dich immer noch aufrichtig liebe. Auch wenn eine Mutter ein Kind im Stich lässt, Ich werde dich nicht aufgeben, Ich bin für immer hier, um dich zu erretten – du bist immer noch Mein Kind, so immens kostbar und wertgeschätzt von Mir. Du bist immer noch Mein Schatz und Ich bin auch jetzt mit dir.”

“Die Frage, die in deinem Geist brennt, aber warum, oh Mein Herr? Warum, warum wurde Ich zurück gelassen? Mein Kind, du warst niemals bestimmt, von der Entrückung ausgeschlossen zu sein. Es war Meine barmherzige Bestimmung für all Meine Kinder, tatsächlich Meine Kirche, Mein Leib, Meine Braut. Du hättest Teil der Evakuierung sein sollen, die stattgefunden hat, um dich davon zu bewahren, während dieser schrecklichsten Zeit des Leidens, die jemals war oder sein wird, auf der Erde zu leben.”

“Du hast gut begonnen, wie auch immer, mit der Zeit hast du angefangen, dich immer mehr in der Welt zu etablieren, obwohl du immer noch Christ warst dem Namen nach und in der Zugehörigkeit. Du hast angefangen, dich immer mehr zu entfernen, oftmals hin zu vielen Ablenkungen in den vergangenen Zeiten. Die Zeit, die wir gewohnt waren, gemeinsam zu verbringen, wurde immer weniger. Du wusstest, dass du immer mehr angefangen hast, Kompromisse zu machen mit der Welt zu lasten deines Glaubens und deshalb hast du aufgehört, mit Mir zu sprechen, das, kombiniert mit deinen neuen Beziehungen und deiner neuen, toleranteren Art zu denken hat dich veranlasst, auf andere Seelen um dich herum zu blicken und sie zu richten. Du hast begonnen, auf sie herunter zu schauen und auf die Dinge, welche sie wertschätzen, sogar so weit gehend, die Freude zu verachten und zu verspotten, die sie ausdrückten über die Nähe Meines Kommens.”

“Und als die Zeit Meiner Ankunft hier war, war alles, was du tun konntest, in Angst und Schande dazustehen, denn genau die Sache, woran du bestimmt warst zu glauben, war gerade vor dir geschehen, weil du nicht geglaubt, gewacht und gebetet hast und Ich kam wie ein Dieb in der Nacht und du warst nicht vorbereitet. Ich konnte dich nicht mitnehmen.”

“Du fragst Mich, was jetzt? Bleib nahe bei Mir, ja bleibe jetzt ganz nahe bei Mir. Bete um die Gnade, Mich immer in deinem Herzen und im Geist zu haben, Mein Name immer auf deiner Zunge, du musst den Saum Meines Gewandes immer festhalten und Mich niemals auch nur für eine Sekunde wieder loslassen. Entwickle die Gewohnheit, Mir immer und überall zu danken. Halte Mich immer vor deinem geistigen Auge. Dafür musst du auch beten und Ich werde es dir schenken. Ich bin schon mit dir wie es ist, aber du musst in der Lage sein, Mich wahrzunehmen, Mich zu fühlen und mit Mir zu interagieren und immer mit Mir zu sprechen als dein bester Freund. Ich bin brennend interessiert an jedem deiner Gedanken und Gefühle, so lange, wie du anstrebst, bescheiden und demütig zu bleiben, sehr klein aus deiner Sicht.”

“Ich werde für immer dein bester Freund und Vertrauter bleiben. Nichts zieht Mich näher heran, als sehr kleine, kindliche Seelen. Ich bleibe näher bei ihnen als ihre eigene Haut und Ich werde mit dir sein. Ich weiss, dass du dich immer noch in einem Zustand grosser Fassungslosigkeit befindest und der Rest der Welt um dich herum ist in einem schrecklichen Zustand der Verwirrung. Aber Ich weiss auch, dass du schon anfängst, einen unerklärlichen, übernatürlichen Frieden und eine Ruhe in dir zu fühlen. Ich werde weiterfahren, dir diese Gabe zu schenken und du wirst in der Lage sein, mit einer bemerkenswerten Klarheit zu denken und Schlussfolgerungen zu ziehen.”

“Mach dir keine Sorgen über deine Bedürfnisse. Wie du sehen kannst, habe Ich in jeglicher Hinsicht für dich gesorgt. Menschen werden weiter fahren, dir alles zu geben, was du brauchst, scheinbar völlig unerwartet, und du wirst schnell anfangen zu erleben, wie wahrhaft wunderbar ein wahres Glaubensleben ist, selbst durch diese ausserordentlichen Verhältnisse hindurch. Nichts ist ausserhalb Meiner Kontrolle und nichts ist zugelassen ohne Meine Einwilligung. Ich habe jede Vorsorge getroffen vor der Zeit. Du musst überhaupt nicht besorgt sein, belasse nur dein Herz und deine Augen auf Mir, du bist Mein kostbares Kind und Ich werde nichts und niemandem erlauben, dir zu schaden. Ich habe Meine Engel überall um dich gestellt, um über dich zu wachen, Tag und Nacht. Nicht nur wird für dich gesorgt sein, du wirst auch Meine liebende Fürsorge und die Sicherheit Meiner Treue kennenlernen, indem Ich einen Überfluss hervorbringe, um für Andere zu sorgen. Du wirst anfangen, Andere zu treffen, die wie du bereut haben und durch ihre eigene Gebrochenheit völlig wieder hergestellt worden sind in tiefgreifender Demut und ihre Herzen schlagen nur für Mich und für das Königreich Gottes allein.”

“Ich werde Mein Volk wieder versammeln, wie eine Mutter ihre kleinen Kinder und Ich werde sie siegreich durch diese Zeit der Versuchung und der Prüfungen bringen. Sie werden leuchten wie die Sterne am Firmament des Himmels – zweimal geläutert. Sie werden mit Mir herrschen und regieren, da sie ausgeharrt haben und glorreich durchgekommen sind – durch die Trübsalszeit hindurch.”

***

Des Herrn Botschaft an Carol ‘Geld – Selbständigkeit oder Mich… Ihr müsst entscheiden’ vom 11. Mai 2015

Jesus begann… “Ob ihr wenig oder viel habt, Geld wird rasch der Vergangenheit angehören in den Tagen der Trübsal. Ihr werdet gezwungen sein an einem gewissen Punkt, eine Entscheidung zu treffen… Werde ich das Zeichen, das von dem Antichristen – Obama und seiner neuen Administration – angepriesen wird, annehmen, um zu leben, essen und überleben? Oder werde ich den besseren Weg wählen?”

“Lasst uns analysieren, was diese Entscheidung mit sich bringen wird. Nun, es wird logisch erscheinen. Cool. Intelligent. Vernünftig. ‘Keine grosse Sache’, wenn all die verschiedenen Geldsysteme, Münzen, Währungen sich im Chaos befinden rund um die Welt, wenn die Weltwirtschaft zusammenbricht.”

“Die Idee ist schon präsent… Ein einfacher Computer Chip in die Hand oder Stirn einfügen und voilà! Damit könnt ihr eine Türe öffnen, ein Gerät einschalten, für einen Einkauf bezahlen mit der blossen Bewegung eurer Hand.”

“Wenn die Dämonen, welche als Aliens verkleidet sind, aufkreuzen, wird es auch ein Thema der Loyalität sein. Also werden die Menschen einer Gehirnwäsche unterzogen, damit sie glauben, dass ‘sie’ echt sind, aber ‘sie’ sind falsch… (Es sind keine Aliens sondern Dämonen als Alien verkleidet) Sie werden dazu gezwungen sein, dem einen oder anderen Kurs zu folgen.”

“Aber im Endeffekt wird es bedeuten… Folgt MIR oder folgt Satan… Unabhängig wie verschachtelt das Paket zu sein scheint. Ich habe zuvor gesagt, dass das Annehmen des Chips in euren Körper euer Schicksal für immer besiegeln wird.”

“Dies ist der Grund… Der Chip wird einen dämonischen ‘Samen’ beinhalten, und wenn er einmal in euren Körper eingepflanzt ist, wird er eine andere DNA freisetzen in euren Blutkreislauf und dies wird anfangen, eure DNA dauerhaft zu verändern und in das zu verwandeln, was einmal ein Nephilim genannt war. Dieser Prozess kann nicht zurückgedreht werden und er wird nicht vergeben werden.”

“Dies ist der Grund, warum Ich JETZT zu euch hinausrufe, zu Mir zurück zu kehren und euer Leben Mir zu übergeben, bevor es zu spät ist. Besser enthauptet zu werden und sich Mir im Himmel anschliessen und der Ewigkeit, als in der Lage zu sein, ein paar Krümel zu kaufen, um euch einen weiteren Tag am Leben zu erhalten. Seid versichert, die Mächte im Dienst sorgen sich keinen Deut darum, ob ihr lebt oder sterbt, auf die eine oder andere Art. Ihr einziges Ziel und ihre einzige Motivation in allem, was sie tun, ist die ganze Menschheit zu bestehlen, zu berauben, zu töten und zu zerstören und sie in dauerhafte Bürger der Hölle zu verwandeln. Euer Leben bedeutet ihnen nichts, ganz egal, wie sehr ihr ihnen eure Loyalität versichert.”

“Auf der anderen Seite, Für Mich bedeutet euer Leben alles. Ich kam auf die Erde euretwillen – Ich liess Mein Leben am Kreuz, damit ihr den einfachen Schritt zu Mir machen könnt und errettet wärt.”

“Nutzt Weisheit, Meine Freunde. Seid vernünftig. Denkt klar über diese Dinge nach und sucht Schutz unter Meinen Flügeln. Sucht Mich und ihr werdet Mich finden. Klopft und Ich werde die Türe zur Ewigkeit öffnen für euch. Bittet und ihr werdet Erlösung finden, Liebe, Freude, Frieden und ewige Glückseligkeit, sobald euer Leben einmal Meines ist. Meine Liebe zu euch hört niemals auf. Sie ist allmächtig und überzeugend. Frei gegeben und ohne Preis. Lauft jetzt in Meine offenen Armen. Seid nicht wie Esau und tauscht euer Leben für eine Schale Gemüsesuppe ein.”

“Kommt Meine Freunde. Kommt zu Mir… Zum König der siegt. Zum Retter der Seelen, Jesus.”

=> Weiterlesen Teil 6

flagge en  Choose yourself… Joys in Heaven or Suffering on Earth – Part 5

Forecast and Instructions from Jesus Part 5
Choose yourself… Joys in Heaven or Suffering on Earth

Rapture, Mourning of the World, Honeymoon in Heaven, Comfort for the Left Behind & Beware of the Mark of the Beast

Excerpt of the Lords Message to Clare ‘The Rapture will be visible for everyone’ from May 28th, 2016

The Lord began… “Eye has not seen, ear has not heard. Neither has it entered into the heart of man what I have planned for you, My Bride. It is glorious beyond description and heartrendingly beautiful! These days are filled with uncertainty and challenges. The waiting for some is almost unbearable. Yet My Grace sustains you. All that is beautiful and praiseworthy is hidden behind the veil of filth the enemy has swathed this world with. But for a few, brief moments that veil will be removed and you will see even as you are seen.”

“Nothing like this has ever happened, nor will it again – with the exception of the descent of the New Jerusalem. This again will be a moment never to be forgotten for all time.”

“How I long for My Bride to be lifted up into the heavenlies! To experience her transfiguration. Eye has not seen, and NEVER has it entered into the heart of man what is about to happen. John the Evangelist saw many glorious things, but this experience will outshine them all.”

“What I have planned for you, My Brides, will only be believed when it is seen. Yet even that will be twisted into something the enemy can use. Some, however, will be totally convinced and give their lives to Me. Especially those relatives of the Brides. You’ve been preparing your families for this, and there will be no escaping that this is truly the fulfillment of that prophecy. This event will leave a permanent imprint that will carry them all the way through until the end. There will no longer be any doubts that I am real and that I will return to rule.”

“So many now cannot conceive of this, because they’ve been conditioned by the world. But this event will change all of that. Only the most hardened hearts will question what just took place, and will be eager to replace it with the world’s explanation.”

“This is why I resolved to make this a publicly visible event. All the tribes of the Earth will mourn.”

At that time, the sign of the Son of Man will appear in Heaven and all the tribes of the Earth will mourn. They will see the Son of Man coming on the clouds of Heaven with power and great glory. Matthew 24:30

“The tribes of Israel in particular are referred to here, for they crucified their Messiah, and this will be the point of their breaking. Never again will the reins of pride rule My people. They will be humbled to the very lowest point. The greatest among them will see himself as the greatest sinner, for all the learning of the Scribes and Pharisees never prepared them for the reality of Who I Am. The entire system of righteousness through works will crumble and the prostitute will indeed enter the Kingdom ahead of them.”

“Yet, I am not saying this to shame them, so great is My love for My People. I look forward with great longing to the day they realize I AM the heart of the Law and the fulfillment of all the prophets and all that is written. I am more than their Savior – I am the incarnation of the Living God. And through My life on this Earth I have demonstrated the substance of their faith and how I require them to live it.”

“Never again will man’s worth be judged by his works or earthly value. All the rich of the Earth shall be humbled before My precious Blood, which can never be given a value. The lame and the infirm shall hold a special place before Me as I heal them. Yet the law that decrees these are “unclean” will be washed away forever by My Blood.”

“The great ones of the Earth shall be humbled and filled with joy at their lowliness. The poor of the Earth shall be exalted and restored to the very value of life itself. No longer will man judge between this one and that one. All will be purchased with My Blood.”

“Clare, the heart of the Law IS Love. Do you understand, My Daughter? There is no “way” to earn a place in My heart. You already have My Blood coursing through your veins and you are priceless to Me. And Love is the currency of Heaven. It is the most valued attribute. And all that walk in Love are priceless gems from My Father’s bosom. They have completed their journey and trials on this Earth and been restored to the purity from which they were created.”

“It is a great mystery, this coming of man and returning to the Father. It carries with it a dignity admired by the angels of Heaven and feared by the fallen of Hell. It is as though My very life, death and resurrection is repeated over and over again by those who have given their lives to Me…and truly I do perfect them. They have something the angels can never have. They feel a oneness and union with Me no other creature can attain to.”

“Yes, it is a great mystery under which I have given Myself completely to My Creation. Yes, I am the kernel of wheat which fell to the ground and brought about the great fields of ripe wheat for harvest. The perfection of all things created has run its course and returned to Me -yet now with the glory of the individual who has died to self to put on Me. Oh, how many mysteries are tied up in this mystical death. Only in Heaven will you truly be able to understand how I have given up Myself into each and every one of you to live through you, and how by this dying and resurrection you, too, are now little Christs.”

***

Excerpt of the Lord’s Message to Clare ‘The World will mourn’ from March 15th, 2015

Jesus began… “The whole world shall mourn and you shall mourn with them, but have deep inner joy, which the world cannot take away from you.“

“We will dance through the times to come, as My judgment falls upon this nation and the world. We will behold it with one eye, while beholding Heaven with the other.”

“As things come to a close here in America and around the globe, you will draw closer and closer to your Heavenly homeland. I know, Clare, you sense in your spirit that time is short – and indeed it is, My Love. Soon, I will be taking you away with Me forever and ever and ever. I will lavish on you all My gifts of Love and we will live happily ever after.”

(Clare) But the world will mourn, and we will have one eye in Heaven and one on Earth?

“That’s right.”

(Clare) Lord, how can I be happy knowing what mankind is suffering on this Earth and how You suffer with them? I really question this, as well as…

“Coming back to help?”

(Clare) YES!

“You are going to enter into My Rest – you have labored and now you are going to rest. I have not called My Bride to be any part of this judgment that is coming. I am not removing you so you can watch from Heaven and suffer. Is that clear?”

(Clare) Oh…

“I’m not. Your job is done here until I return. I will come to you for comfort, but I will not expose you to the horrors of Earth. I cannot and I will not.”

(Clare) Lord, can I question Your wisdom on this?

“Why not, you always do! Why should today be different from another day, hmmm?”

(Clare) Well, this is no laughing matter but you are making me laugh.

“We can have fun together sometimes, even when it is hard and heart wrenching for us both.”

“In My Divine plan, I have limits to what each one must undergo. I have purposes and I have limits. My love, do not question. Just accept. Just receive the gift of freedom from the alienation and troubles of this world.”

“My Love, many think it’s heroic virtue to come back and be present for the chastisement. They don’t know what they are talking about. My angels have been prepared for what is to come, they alone will be a part of what is to happen.”

(Clare) But what about our prayers from Heaven when we see You praying…surely we will pray too? Our children! How can we not respond to that?

“There will be times when you will pray for them, but your knowledge will be so far above what it is now, that even then, what you pray will be for their best. No longer will you be dramatically tied into them, rather you will see them as I see them – as a part of humanity that must be purified from sin. It will not lessen your affection but it will change your perspective to one of seeing from Heaven.”

(Clare) So I won’t be pulled into an emotional whirlwind?

“Exactly. You will love them…from a distance and yet, as their mother. It will all make sense to you then, My Love. It truly will.”

(Clare) So we will not be returning during the Tribulation or get to see all the things going on here on the Earth.

“No. You will not. You will touch in from time to time, to give them courage but you will not be a part of the drama…rather more like an apparition that speaks encouragement, but not engaged in the painful realities. You see, your reality is going to be so much more different. In a sense, it will be impossible for you to get emotionally involved on the same level you are on now, in your body, on Earth. Your whole world and reality will be so different.“

“I know it is hard for you to grasp this concept… although I do see a little light breaking through.” He smiled. “You see, things are so different in Heaven, even now you cannot compute how you will react or see Earth from Heaven. It is the true reality. What you are in now is only a mist. When you’ve been distanced from it… well, there’s just no way for Me to explain it, you have to experience it, My Love. But, you can take My word for it, will you?”

“Moving on. There are many who will be disappointed that they cannot come back and be a part of the drama. To you I say: Please, take My word for it, you would only get in the way. You would suffer what was intended for the reprobate. You have proven your love for Me and I will not have you go through these things with those who have shown scorn and contempt for Me.“

“However, you will get your chance when we return together. Then you will have your assignments and all will be new, full of expectations and opportunities for you to use your gifts. Oh, the plans I have for you, My Bride – they are so exciting! So wonderful! And you will be fully equipped to do all that is in your heart that you have longed to do.”

***

Excerpt of the Lord’s Message to Clare ‘The Rapture and what we will experience’ from February 3rd, 2016

The Lord began… “I wanted to answer your musing about the Rapture. Yes, it is written some will be saved as going through a fire…but I do not intend that for My Bride. I have been steadily burning impurities from her heart, here on this Earth. Shall I not reward her faithfulness…shall I add burning corrections to all she has suffered for Me?”

“No, I tell you, I will not. You are going to experience sheer, unadulterated bliss the very moment I take you up. You will forget about the Earth and be encapsulated in the joy of My Heart. While I must deal with the Earth, you will be free from dealing with the Earth and seated at the finest banqueting table that has ever existed. We will be caught up together in joy unspeakable. This is a celebration, Clare, a time of ecstatic joy, for My Bride has been brought home to Me.”

Yes, in a twinkling of an eye, you shall be changed…this corruption shall put on incorruption, for this perishable must put on the imperishable, and this mortal must put on immortality. 1 Corinthians 15:53

“Yes, you will indeed be changed from labor to freedom, the freedom of the Sons and Daughters of God, raised to the status of My Bride and Heavenly Spouse. No more will your sins trouble you, no more will the enemy buffet you, no more will you misunderstand or be misunderstood. No more will you labor under the slavery of your sin nature at constant battle with your flesh. Oh, how I look forward to the moment I can dance the dance of joy with My Bride before the citizens of Heaven and bring her into the place I created just for her.”

“That day, you will at long last discover your indescribable beauty, hidden from you during your earthly sojourn. That day, you will put on the incorruptible, untarnishable crown of eternal life and step up to the throne I have created for you since before time began. No, this surely will not be a time of correction and purification, it shall be a time of transformation and freedom from the past.”

“My Bride, that is why I am being so very careful with you now, to give you plenty of time to repent for those sins you never recognized. That’s what I mean by preparation. In this way, everything is under My Blood – never to be seen again, dissolved in My Sea of Mercy. Nor shall any spirit ever be able to bring up your past to you again. Yes! You will stand in My righteousness, in My glory – for ages and ages and ages to come.”

***

Excerpt of the Lord’s Message to Clare ‘Honeymoon with Jesus in Heaven’ from May 12th, 2015

Jesus began… “I say to all My Brides, I have a wonderful escape to paradise planned for you all. Oh, you have no idea. Eye has not seen…ear has not heard the wonders I have prepared for all of you in Heaven! After the wedding supper, we will disappear into Paradise, and spend our days joyfully exploring the oceans, mountains, forests and streams of living water in Heaven. Each of you has a very particular place that is in your dreams as a wonderful place to be. Understand, I know all about that place. I have been there and seen the things you love as well as read your minds as to what else you would love to see there, and I have down to the last detail prepared many places for you that we will frequent during our honeymoon.”

“You will even meet people there who are longing to see you, as well as your favorite animals – My wedding presents to you. Everything on Earth you ever dreamt of doing, we shall do together in Heaven and these places shall be ours to return to time and time again. They each are tailored exactly to your tastes.”

“There are longings in each of your hearts to visit places you have seen in passing. In Heaven those places are real, just for you. What joy will be yours as I answer all the questions you could ever have about creation and you are able to observe its beauty microscopically just by desire. You will even be able to walk into tiny worlds and explore their patterns and composition. Nothing… absolutely nothing will be impossible to you.”

“Our Honeymoon will be a whole year long, as you and I experience one another together in an innocent and pure relationship. There will not be a care in the world for the entire time. It shall be nothing but a Paradise and seemingly unending vacation. All this is necessary to adjust you to Heaven and its joys. You will never exhaust all of them, but you certainly will have an entirely new reality and outlook on life. No more pain, no more fatigue, no more bills… Oh yes, you are going to love it. Everything necessary will be provided free of charge, every discipline you have ever wanted to master will be given into your hands with barely an effort. Inner scars will be healed and you will be released into a new freedom unlike anything you’ve ever known.”

“Beloveds, on this Earth, you have scars, wounds, broken and empty places and you are truly war torn – but in Heaven all of you will be restored. You will express creativity in everything you put your hands to. Parts of you that were suppressed on the Earth will come into full bloom and spread their fragrance throughout the courts of Heaven. Truly the God-like nature given you at your creation will bloom and put out the most fragrant flowers and nourishing fruits. Your gifts will heal others as the anointing flows freely for the first time in your life. It will flow so freely it will reach to the furthest corners of Heaven to heal and enhance all who are touched.”

“Could there possibly been anything more wonderful? I say to you, ‘No.’ Heaven is beyond wonderful. Heaven is all you’ve ever dreamt or wanted in your short life on Earth.”

“As you go through life you think to yourself, “I wish….this and I wish…that.” And do you know your angel is recording all those things and bringing them to Me. Ah yes, the angels serve in that capacity. It is My delight to see them involved in bringing you joy, and they themselves live to bring happiness to others – that, too, is their joy. So when you visit one of the marvelous places I’ve created for you, the things you thought about for decades…little fleeting thoughts of what you liked, all of that will be condensed into where you are visiting.”

“For instance, if you saw a purple butterfly and marveled at its beauty but thought for a moment, ‘I wish it had eyes on its wings.’ – that thought has been recorded. And when you see that butterfly, it will have beautiful eyes on its wings. If you love red rocks and deep canyons with waterfalls and ferns, everything will be as if you painted it but with all kinds of surprises like clusters of wild asparagus and watercress, exotic flowers and playful otters frolicking in the water. And a stone’s throw away a doe and her fawn feeding on vibrant green grass, and above her your favorite cat, a mountain lion, lazily licking his paws and rolling over on his back taking in the wild beauty.”

“You will see the transformations that Love permeating everything has made. The lion and the fawn will lie down next to one another and he will tenderly embrace the fawn as they nap. The otters will surface in the water with beautiful shells and drop them at your feet, begging to be petted. The bees will ascend in the shape of a heart and invite you to partake of their honey.”

“The sand beneath you will gently accommodate your shape wanting to make you comfortable. The canyon walls will have foot holds and handles making climbing effortless and on your way up there will be surprises like little caves lined with gem quality indigo azurite crystals. Eagles will invite you to sit on their nests and fondle their chicks. The leaves on the trees will rustle joyfully as you pass by and the grass will tinkle like chimes, greeting you in love with sparkling prisms of light glinting off of them and dancing off the canyon walls. Oh, the wonders of Heaven NEVER cease and all shall be yours because on Earth you lived for Me. So, now I will spend Our eternity delighting you with things you never thought of, but are extensions of what enthralled you on Earth.”

“I could go on and on all night Clare, but even now, your eyelids are heavy. In Heaven that will never happen again unless you want it to.”

“Well, I wanted to share some of the wonders of Heaven with all My Brides. But I should mention there will also be quaint villages such as the ones you admire so much in Greece, cafes and even artwork will abound on the walls of little bistros. People who love to live in apartments will find such joy in their own specially designed home, with terraces and landscaping of the most colorful flowers and fountains of living waters. They will live in canyon-like groupings so they can sit on their terraces and visit with one another. There are meandering canals planted with gardens and accented with quaint bridges; winding cobblestone streets, hidden gardens with lavender and white lilies clustered around intimate waterfalls and ornate but comfortable benches and swings. Oh, what I have planned for the city dwellers will be something out of this world.”

(Clare) Lord you don’t do anything half way. You are the most extravagant lover, no one could ever love as You do.

“My Bride hasn’t the faintest idea of the wonders of Heaven – she cannot conceive in her mind the extent I have gone to in preparing the ideal place, just for her, to bring her endless joy. So, I want you all to cherish these thoughts, My Brides. I have gone to prepare a place for you, that where I am you shall be as well. And I promise you – it’s not just any place, it is a wonderland and work of art, created just for you.

“Take these dreams with you now, and prepare your hearts, for I am coming for you soon. Hold fast to these things, treasure them in your heart. They will renew you with joy as you revisit them, for My Heart has spared no detail to bring wonder and delight.”

***

Loveletter from Jesus for Those left behind from October 7th, 2014

Jesus began… “I’m calling out to you, speaking comfort to your Heart – I’ve not left you nor will I ever leave or forsake you. I know acutely the terrible Loss you feel. At times even a sense of betrayal overtakes you. All your questions of why and where and why am I still here and why was I left behind and what am I ever to do now?”

“You must resist the temptations to simply dive back out into the world and get very busy and to take advantage now of so many so called new and exciting opportunities and careers, due to the mass vacancies in every aspect of industry, business and all around money ventures. No, even in your pain and bewilderment draw back from these things, pull back away from your unstable world and seek Me with all your Heart ten times the more, strongly come up to Me in true repentance and a sincere change of Heart and I will help you, I will calm your fears and welcome you back with open arms.”

“You are not lost, in the coming days you will see more and more, just how much I still truly love you. If a mother forsakes a child, I will not abandon you, I am forever here to save you – you are still My Child, so very very precious and cherished by Me. You are still My Treasure and I am with you, even now.”

“The question burning in your mind, but why, oh My Lord why? Why, why was I left behind? My Child, you were never meant to be excluded from the Rapture. It was My mercyful provision for all of My Children, indeed My Church, My Body, My Bride, you were to be part of the Evacuation, that took place, to keep you from having to live in and witness the most horrible time of suffering upon the earth, that has ever been or ever will be.”

“You began well, however in time, you began to became more and more intrenched in the world, though still a Christian in Name and Affiliation, you began to draw more and more away, often to many distractions in past times, the time we used to share, became less and less. You knew, that you were beginning to compromise more and more with the world over your Faith and so you stopped speaking to Me, that combined with your new relationships and your new liberal ways of thinking caused you to begin looking at other souls around you and judging them. You began to look down on them and the things that they held dear, even going as far as holding in scorn and contempt the Joy they expressed at the nearness of My Coming.”

“And by the time I arrived, all you could do was stand in fear and shame for the very thing, which you have destined to believe, had just happened right in front of you, because you did not believe and you did not watch and pray and I came as a thief in the night and you were not prepared. I could not take you.”

“You ask of Me, what now? Stay close, stay ever so close to Me now. Pray for the Grace to have Me always in your Heart and Mind, My Name ever on your Tongue, you must hold tightly to the Hem of My Garment and never for a second let Me go again. Develop the habit of thanking Me always and everywhere. Have Me ever before your Mind’s Eye. This you must pray for also and I will give it. I’m with you already as it is, but you need to be able to sense Me, feel Me and interact with Me, speaking to Me always as your most trusted Friend. I am keenly interested in your every thought and feeling, so long as you strive to stay lowly and humble, being very little in your own eyes.”

“I will forever be your most trusted Friend and Confidant. Nothing draws Me more closely, than very small and childlike souls. I stay closer to them than their own skin and I will be with you. I know, that you are still in a great state of bewilderment and the rest of the world around you is in a terrible state of disarray. But I also know, that you are already beginning to feel an inexplicable, supernatural peace and calm within. I will continue to give you this gift and you will be able to think and reason with remarkable clarity.”

“Do not worry about your needs, as you can see, I have provided for you in every way, people will continue to give to you everything that you will need, seemingly out of the blue and you will quickly begin to experience, just how truly beautiful a real Life of Faith is, even through these extraordinary circumstances. Nothing is out of My Control and nothing is allowed without My Consent. I have made every provision for you ahead of time. You have no need to be anxious at all, only keep your Heart and Eyes on Me, you are My precious, precious Child and I will not allow anyone or anything to harm you. I have set My Angels all about you to watch over you day and night. Not only will you be provided for but you will know My loving Care and the surety of My Faithfullness, as I bring an over abundance to provide for Others. You will begin to meet Others who like you have repented as well and through their own brokenness have been fully restored in profound humilty and whose Hearts are soley for Me and the Kingdom of God alone.”

“I will gather again My People as a Mother her little Children and I will bring them through this time of trial and testing victorious. They will shine like the Stars in the Firmament of Heaven – twice refined. They will rule and reign with Me as they have persevered and come through gloriously – through the time of Tribulation.”

***

The Lord’s Message to Carol ‘Money – Self Reliance or Me… You must decide’ from May 11th, 2015

Jesus began… “Whether you have little or much, money will become a thing of the past swiftly in the days of Tribulation. You WILL be forced at some point to make the decision: will I take the mark touted by the Anti-Christ – Obama and his new administration in order to live/eat/survive? Or will I take the better way?”

“Let’s look at what each of these decisions will involve… It will seem logical. Cool. Intelligent. Prudent. “No big deal” once all the various money systems, coins, currencies are in chaos around the world as the world economies collapse.”

“The idea is already in the works: take a simple computer chip in the hand or forehead, and Voila! Open a door, turn on a device, pay for a purchase with the wave of your hand.”

“Once the demons disguised as aliens show up, there will be an issue of allegiance, too. So people will be brainwashed into believing that “they“ are right, but “they” are wrong….and be driven to follow one course or the other.”

“But the bottom line will be – follow Me or follow satan… No matter how convoluted the package appears. I have said before that taking the chip into your body will forever seal your fate.”

“This is the reason: the chip will contain demon “seed” that, once it is implanted into your body, will release another DNA into your bloodstream, and this will begin to permanently change and transform your DNA into what was once called a Nephilim. This process cannot be reversed, and will not be forgiven.”

“This is why I cry out to you NOW to turn to Me, to give your life over to Me before it is too late. Better to be beheaded and join Me in Heaven and eternity, than to be able to purchase a few crumbs to keep you alive one more day. Rest assured, the powers in charge care not one whit whether you live or die, one way or the other. Their only goal, their only motivation in everything they are doing is to steal, rob, kill and destroy all of humanity, and convert them permanently into citizens of hell. Your life is worth nothing to them, no matter how strong you declare your allegiance to them might be.”

“On the other hand, your life is worth everything to Me. I came to the Earth for your sake – I gave My life on the Cross so that you could make the simple step towards Me and be saved.”

“Use Wisdom, My Friends. Be prudent. Think clearly about these things, and come shelter under My wings. Seek Me and I will be found. Knock and I shall open the door to Eternity to you. Ask, and you will find Salvation, Love, Joy, Peace, and Eternal Happiness once your life is Mine. My love for you is never-ending. All powerful and persuasive. Given freely and without cost. Run now into My open arms. Do not be an Esau, exchanging your life for a bowl of pottage.”

“Come, My Friends. Come to Me… The King Who conquers… The Rescuer of souls, Jesus.”

=> Read more in Part 6

17. Lebensgeheimnis… Das Wort – 17th Secret of Life… The Word

<= Zurück zur Übersicht – Back to Overview

Lebensgeheimnisse Gottfried Mayerhofer-Das Wort-17 Secrets-of-Life Gottfried Mayerhofer 17 - The Word
=> VIDEO   => AUDIO… => VIDEO   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Die Gedankenwelt
=> Körper – Geist – Seele
=> Geister- Seelen- Engel- & Gottesleben
=> Entwicklung & Vervollkommnung
=> Ursprung all eurer Bedrängnisse
=> Alle ernten was sie säen
=> Eine dämonische Strategie kann…
=> Geistige & Materielle Schöpfung
=> 4 Epochen der Weltenschöpfung
Related Messages…
=> The World of Thought
=> Body – Spirit – Soul
=> Spirit- Soul- Angel- & Divine Life
=> Development & Perfectioning
=> Source of all your Afflictions
=> All reap what they sow
=> One demonic Strategy can ruin…
=> Spiritual & Material Creation
=> 4 Periods of Creation of Worlds

flagge de  Lebensgeheimnisse Kapitel 17… Das Wort

Lebensgeheimnisse Kapitel 17… Das Wort

Jesus Christus offenbart durch Gottfried Mayerhofer
14. November 1872

So spricht der Herr:

1. Einfach ist der Titel, und doch so gewichtig und voll von Tiefe, dass ihr darob erstaunen werdet; da durch das Wort einst die ganze Schöpfung entstand und noch jetzt jedes Wort ein Entstehungs- oder Schöpfungs-Grund ist. Wie dieses zu nehmen ist, wird euch das Folgende näher beleuchten.

2. Vor allem müssen wir erklären: Was ist das Wort? um seine Bedeutung in der grössten Tiefe zu erfassen; denn ohne eine sichere Basis (Grundlage), ohne das klare Bewusstsein dessen, was man eigentlich erklären will, kann kein vernünftiges Resultat aus dem gefassten Begriffe empor keimen.

3. “Wort” ist also, um es euch mit wenigen Worten zu sagen, nichts anderes als ein verkörperter Gedanke, der, zum Begriff gediehen, als Wort sich erst kundgibt und ebendeswegen ein Schöpfungsakt so wie es auch die Dreifaltigkeit in sich trägt, wie solches bei allen Schöpfungen erweislich ist, nämlich Geist, Seele und Körper, analog mit: Gedanke, Begriff und Wort.

4. So wie (in) allem Geschaffenen eine Seele, wohlverstanden nicht immer eine sich bewusste wohnt, welche geleitet von Meinem Geiste die Materie formt, sie erhält und sie verwandelt, ebenso ist ein Wort der verkörperte Begriff, erzeugt durch den Gedanken.

5. In der Schöpfung war zuerst der Geist, das heisst Mein Geist, der jedem Ding sein inneres Bestehen, seine Zeit und seine Verwandlung anwies.

6. Dieses Bestreben ist seine Seele, die das Material nach Urgesetzen bildet, erhält und wieder zerstörend es weiter vervollkommnet, vergeistigt oder dem Urgeiste, Mir, wieder zuführt!

7. So ist der Gedanke das anregende Prinzip, das sich zum Begriff gestaltet; dieser Begriff gewinnt Form, Gehalt und Bedeutung erst durch das Wort, das sichtbare Zeichen einer unsichtbaren Schöpfung.

8. Und so wie Mein Gottes–Gedanke, als Schöpfungs-Idee oder Begriff sich äussernd, erst in der sichtbaren Welt eine Umhüllung, wenn auch noch so fein, erhält, so ist nur durch letzteren Akt jedes Geschaffene, Gedachte, Begriffene einzeln vor sich hingestellt ein Ganzes im Ganzen, und doch einzeln für sich bestehend.

9. Durch diese Erklärung, angewendet auf “das Wort”, gewinnt auch dieses erst seine Bedeutung, weil auch das Wort für sich freistehend ein Abgeschlossenes und doch mit der ganzen Geisterwelt Verbundenes ist, das zwar für sich, je nach Ausdruck eines Gedankens oder Begriffes, ein an Tiefe oder Weisheit Verschiedenes, Einzelnes, und doch ein mit allem Bestehenden verkettetes Ganzes ist.

10. Wie in der Schöpfung ein Ding auf das andere einwirkt und Einfluss hat, so dass kein geschaffenes Wesen oder materiell erzeugtes Ding sich diesem Bereich entziehen kann, ebenso wenig steht “ein Wort” ohne allen Erfolg, ohne Wirkung auf andere da in der Geisterwelt; da eben das Wort ein selbstschaffendes, erregendes, in alle Schöpfungsverhältnisse eingreifendes geistiges Produkt, aus Gedanke, Begriff, und durch Benützung der materiellen sichtbaren Welt, ein körperlich sichtbares Zeichen eines geistigen Lebens ist.

11. Mit dem Worte, wie euch die Schöpfungsgeschichte von Moses sagt, erschuf Ich die Welt!

12. Mit dem Wort “Es werde!” stellte Ich alle einzelnen Geistesteile Meines Ich hinaus, wies ihnen ihre gerechten Entwicklungs-Perioden, ihren Anfangs, Bestands und Verwandlungs-Prozess an; um nach gehöriger Prüfung wieder geläutert, vervollkommnet zu Mir und in Meine Nähe zurückzukehren, um dort auf höheren Stufen, vermittels geistiger Potenzen, ein neues Wander, ein neues Vervollkommnungsleben zu beginnen, das fort und fort steigend, nie ein Ende haben wird, weil Ich der Schöpfer desselben ebenfalls unendlich bin!

13. Weil Ich aber eben unendlich bin, und als Schöpfer es auch sein muss, so ist natürlich, dass alles Erschaffene nie fehler- oder mangelhaft gestaltet sein konnte; denn der Fehler wäre ebenso unendlich, wie das Prinzip, nach welchem es geschaffen wurde.

14. Es lässt also kein von Mir geschaffenes Ding eine eigentliche Verbesserung oder Veredelung zu; wohl aber einen sich nach und nach zu höheren Stufen fortbildenden Vervollkommungs-Prozess der aber schon im ersten Embryo voraus bestimmt und wohl ausgedacht war.

15. Diese Eigenschaften Meiner Schöpfung im allgemeinen wie im einzelnen, im Materiellen ausgedrückt, wiederholen sich im Geistigen und im Seelenleben ebenfalls; denn der Gedanke, der Begriff und das daraus entstandene Wort haben die nämliche geistige Verbindung, das nämliche unfehlbare Prinzip wie Meine Schöpfung im allgemeinen, nur mit dem Unterschied, dass ein seelischer, verfehlter Gedanke einen irrigen Begriff und ein Wort erzeugen muss, das, wie Mein Gedanke – Begriff und Wort – ewig nur Gutes hervorbringen muss, also der schlechte, irrige Gedanke konsequent ebenfalls durch das in ihm bei seiner Entstehung Verfehlte im Wort und dessen Wirkung nach aussen und auf andere sich ergebende Resultat, seinem Ursprunge gemäss, schlechte und irrige Wirkung hervorbringen muss.

16. Ihr seht aus diesem allem eben Gesagten, dass auch die Worte aus Menschen oder Geistermund ebenso unfehlbar sind wie die Meinigen, nur in anderer Bedeutung, weil bei geschaffenen Wesen die Vollkommenheit des Seelen oder Geisteslebens nicht mit dem Meines Ich in Vergleich gebracht werden kann; da Ich als Gott, als die Liebe Selbst, nur diesen Prinzipien gemäss denken, handeln und sprechen kann, während untergeordnete Geister, frei wie sie geschaffen sind, mit oder ohne Willen im entgegengesetzten Sinne denken, reden und handeln können; aber in dem Gebaren selbst schon liegt die natürliche Folge von solchem Verfahren begründet, woraus der Satz hervorgeht, “dass ein jeder, der gegen Meine Gesetze sündigt, sich die Folgen selbst zuzuschreiben hat, weil die Übertretung Meiner Gesetze sich immer selbst straft!” Alles dieses musste vorausgehen, um euch aufmerksam zu machen, wie bedeutungsvoll, wie wichtig es ist, ehe man ein Wort ausspricht, zu bedenken, was ihr eigentlich damit sagen wollt, da das Wort wohl in eurer Macht, jedoch seine Wirkung seine Tragweite weit ausser eurem Bereich liegt; denn jedes ausgesprochene Wort gehört nicht mehr euch, gehört der ganzen Geister und Seelenwelt, gehört der Unendlichkeit an, wo stets fort und fort wirkend, es seinem Ursprunge gemäss Gutes oder Schlechtes schafft!

17. Hier ist der Ort, wo Ich euch auch bemerken muss, wie und wo Mein Einwirken auf euer Tun und Lassen ist, ohne euren eigenen freien Willen zu beeinträchtigen.

18. Nämlich Ich lasse euch denken und reden; doch die Wirkung des verkörperten Gedankens, die Wirkung des Wortes auf andere, die behalte Ich Mir Selbst vor; denn hier verkette Ich die Verbindungen zwischen Seelen und Geistern so, dass auch das projektierte (beabsichtigte) Schlechte zum Nutzen gereichen muss, wohl oft nur auf indirekte Weise, wie ihr sagt in dem Sprichwort: “Durch Schaden (Erfahrung) wird man klug!”

19. Ich nehme dem Worte nicht seine gute oder schlechte Wirkung, Ich füge bloss die Umstände so, dass es dem Menschen nicht an Mahnungen fehlen wird, entweder mit aller Glut der Liebe das Wort des Guten zu erfassen und es zu verwirklichen, oder das Schlechte zur rechten Zeit zu gewahren und sodann zu handeln, damit die eigene Individualität nicht eingebüsst werde!

20. Deswegen ist euer Sprichwort nicht unrecht, wenn ihr sagt: “Der Mensch denkt, und Gott lenkt.” Ja so ist es, ihr könnt denken, und reden auch, als Ausdruck der Gedanken, was ihr wollt; aber die zu erzielende Wirkung der Rede ist in Mein Bereich gefallen, weil es eine Anfrage an Meine Geisterwelt ist, welche ihr mit dem “Worte” beeinflussen möchtet, und da habe auch Ich “ein Wort mitzureden.”

21. So wie Ich euch schon in der “Gedankenwelt” den grossen Bereich und das eigene rege Leben der Geistes-Produkte als Gedanken gegeben habe, ebenso gebe Ich euch hier die grosse Wichtigkeit und Tragweite eines Wortes, abgesehen noch von der eigentlichen Untersuchung der Tiefe eines jeden Wortes, oder des in ihm enthaltenen und sichtbar ausgedrückten Begriffes oder Gedankens.

22. Daher bestrebet euch stets zweier Hauptsachen: Erstens, eure Worte wohl zu überlegen, in Bezug auf den Schaden oder Nutzen, welchen ihr damit anstiften könntet, und zweitens, auf den Inhalt oder die Bedeutung eines Wortes genau acht zu haben; denn “Worte” sind Träger geistiger Potenzen, die vieles oft unter wenigem verbergen.

23. Mit dem Worte trat durch Mich eine Schöpfung voll des Grossen und Schönen ins Leben, und mit einem Worte könnt ihr, dasselbe zur rechten Zeit und am rechten Orte ausgesprochen, Licht verbreiten, Gutes stiften, wo die grössten Engel bis in Meine Nähe noch eine Nachwirkung dieses einfachen Ausdruckes einer Mich liebenden Seele verspüren.

24. Worte der Liebe verbreiten überall Liebe, Freude, Seligkeit; Worte der Trauer, des Hasses oder Neides das Entgegengesetzte; sie müssen so wirken, weil in ihnen der Keim dazu schon beim Ausspruch liegt. Daher befleissigt euch, Meinen Worten vorerst Gehör zu schenken, nur Worte auszusprechen, die Göttliches enthalten und nur Gutes bewirken sollen, so werdet ihr Ruhe und Frieden in euch und um euch erzielen!

25. Ich muss euch wieder ein Sprichwort anführen, da solche Sentenzen (Sinnsprüche) meistens auf reinem Grunde gewachsen, stets ihre Wirkung nicht verfehlen, und dieses Sprichwort heisst: “Ein gutes Wort findet einen guten Ort.” Ja, ein gutes Wort wird nie verfehlen, eine wenn nicht so ganz gewünschte, doch eine ähnliche Wirkung beim bittersten Feinde zu bewirken. Es ist die Macht des Inhaltes, welches den Gegner entweder bewältigt oder entwaffnet!

26. Sehet Meine Lehrjahre an, wie gewogen, wie gewählt waren Meine Worte, weil Ich eben nicht für diese drei Jahre Meines Erden-Lehr-Wandels, sondern für die Ewigkeit gesprochen, geredet und gepredigt habe.

27. Und wenn diese Reden noch jetzt nicht ganz ergründet und in ihrer ganzen Bedeutung erfasst worden sind, so liegt eben der Keim des Göttlichen in denselben, und keine Macht kann diesen inneren Kern vernichten, oder durch etwas anderes ersetzen!

28. Meine Worte waren, sind und bleiben Träger des Lichts, Träger der Liebe, die vom Himmel herunterstieg, um euch kleine Erdbewohner und eine ungeheure Geisterwelt wieder zum Himmel hinaufzuführen.

29. So soll das Wort, dieses geistige Samenkorn, stets nur Gutes bergen, damit auf guten Grund gefallen es wieder Gutes hervorbringe.

30. Das Wort ist das Senfkörnlein, das in gutes Erdreich gelegt zu einem Baum des Glaubens anwachsen wird unter dessen Schatten die Engel und Geister sowie alle Seelen sich des himmlischen Segens erfreuen sollen.

31. So fasset den Begriff auf, was ein Wort ist, welche Tiefe, welche Tragweite ihm innewohnt; und ihr werdet auch eure eigenen Worte zu bemessen, zu beurteilen wissen, und nebenbei auch behutsamer verfahren in dem Aussprechen von Worten, wenn ihr deren unendliche Fortwirkung erst im ganzen Sinne begriffen und erfasst habt.

32. So werdet ihr denn auch besser verstehen, wie Ich mit einem Wort eine ganze Welt erschaffen konnte, wenn ihr es euch klar vorstellen könnt, welch Unendliches in einem Worte verborgen sein kann.

33. Dieses alles euch zu beweisen, zu erklären, und auf so manche Missbräuche euch aufmerksam zu machen, die ihr mit der Gabe der Sprache treibt, war der Zweck dieses Wortes von Mir, damit ihr wieder erkennen möget, wie klein die Anfänge von so manchem grossen Unendlichen sind, wo ihr am Grossen euch erstaunet, dessen Ursprung ihr ganz ausser acht gelassen habt.

34. So leset das erste Kapitel Meines Johannes: “Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort! In Ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen! Und das Licht scheinet in die Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht begriffen!”

35. Ebendeswegen soll auch jetzt wieder jedes Wort von Mir diese Finsternis oder die finstern Gemüter der Menschen nach und nach erleuchten, damit endlich “die Finsternis” das Wort begreife das vom Anfange her “das Wort” war bei Gott und durch Gott oder durch Mich euch Licht und Leben brachte, obwohl es von den meisten nicht begriffen wurde, und auch heutigentages noch mit Hohn und Verachtung zurückgewiesen wird!

36. Im Anfang war das Wort, und das Wort wird auch ewig das Wort bleiben.

37. Das Wort war Gott, das heisst das Wort, welches aus Liebe eine Welt voll grosser Schöpfungen materiell und geistig geschaffen hat, damit die Geschaffenen erkennen mögen, dass die Liebe nicht allein sein kann, sondern dass sie etwas haben muss, woran sie ihre Liebe beweist, und von selbem wieder wegen ihrer Liebe geliebt und geehrt werde!

38. Das Wort der Liebe schuf Welten voll Glanzes, voll Herrlichkeit; das Wort der Liebe konnte nichts anderes schaffen, als liebende Geister; das Wort der Liebe erweckte Liebe, weil es selbst Liebe war, und so möge bei euch auch jedes Wort Liebe erwecken; denn Liebe ist das (all)mächtige Band, welches Herzen zu Herzen führt, und erst am geliebten Gegenstande durch dessen Erwiderung seine eigene Liebe ganz geniesst.

39. So schuf Ich das Wort und die Welt, so schafft ihr eure geistige Welt um euch herum; Liebe ist Leben, ist Licht der Menschen; Licht erwärmt, erleuchtet. Und so mögen eure Worte stets nur als Worte der Liebe erwärmen, erleuchten, und Liebe-Leben um euch verbreiten, damit die Wirkung des Liebeswortes bis in die Unendlichkeit ebenfalls, wie einst Mein eigenes erstes Schöpfungswort, stets Liebe, stets Wonne verbreitend, Geister, Seelen und Körper durch dieses sanfte Band verbinde, damit die Dreifaltigkeit der Schöpfung, die Dreieinigkeit des Wortes auch dreifache Wirkung bringe, welche die Materie vergeistige, das Seelische veredle und den göttlichen Geist frei mache, um vereint mit allen dorthin zurückzukehren, von wo es einst durch “das Wort” ausgesendet worden ist.

40. So möge “das Wort”, als Licht und Lebensträger überall Seligkeiten und Freuden bereitend, von euch in euch aufgenommen und an andere mitgeteilt werden.

41. Dieses in seinem ganzen Gehalt zu fassen, dazu soll euch dieser langen Rede kurzer Sinn dienen: “Bedenket das Wort, bevor es ausgesprochen wird; denn seine Folgen sind für euch unberechenbar!”

42. So entgeht ihr manchen bitteren Stunden, wo ihr vielleicht übereilte Reden bereuen und vor dem Richterstuhl eures eigenen Gewissens verdammen müsstet.

43. Dieses euch zu ersparen, scheue Ich keine Mühe, auf so verschiedene Weise euch begreiflich zu machen, dass alles Sichtbare nur Nebensache, das Geistige allein der einzige Träger, Erhalter und Richter alles Bestehenden ist!

44. So möget ihr wieder besser begreifen, wie im einfältigen Wort sowohl wie im ernsten doch stets mehr Deutung liegt, als ihr oft vermutet, und wie die Folgen und die Tragweite des Wortes ewig dauernd, auch euch an eure eigene Verantwortlichkeit erinnern mögen, damit ihr nicht ein so köstliches Gut wie die Rede, die Sprache zu unnützen Dingen, sowie die dazu verwendete Zeit nur so verwerten sollt, dass keine Minute eine verlorene sei!

45. Ihr seid Kinder einer Ewigkeit und eines ewigen unendlichen Gottes, benehmt euch danach, damit bei jedem Wort euer Anfang und eure Zukunft hindurchleuchten mögen, so wird das Wort in eurem Munde nur Träger des Lichtes und Lebens auch solches verbreiten, wo es an geneigten Ohren und ergebenen Herzen seinen Widerhall finden wird, wie es einem “Liebe-Wort” geziemt.

46. Im Anfang war das Wort, und das Wort war Ich! So soll bei euch auch das Wort euer Ich bezeichnen, es soll kein falsches, kein böses Wort über eure Lippen kommen, das nicht Zeuge wäre, dass ihr Kinder jenes Schöpfers seid, der einst eine Schöpfung aus dem Chaos hervorrief, wo auch das kleinste Atom Zeuge Seiner Liebe und Seiner Güte war.

47. So soll euer Gebaren in der Geisterwelt dastehen, wenn ihr einst verantworten sollt, was, wo und wie ihr gesprochen habt, damit nicht ein Wort euch die Schamröte ins Gesicht treibe, und ihr beweisen könnt, dass ihr stets eingedenk Meines Wortes die eurigen wohlgewählt zum Besten der Menschen benutzt habt! Amen!

flagge en  Secrets of Life Chapter 17… The Word

Secrets of Life Chapter 17… The Word

Jesus Christ reveals thru Gottfried Mayerhofer
November 14th, 1872

Thus says the Lord:

1. Simple is the title and yet so weighty, so full of depth, that you will be amazed at it; for the entire creation once came into being through the Word and even now every word is the initiator of a coming-into-being or creation. The following will elucidate for you how you have to understand this.

2. In order to grasp its significance in the profoundest depth, we must first of all explain: “what is the word?”; for without a safe basis, without the clear awareness of that which one actually wants to explain, no rational result can sprout from the concept in question.

3. Therefore, to tell you in a few words, the “word” is nothing else but an embodied thought which, grown into a concept, only manifests as a word, and for this very reason is a creational act. It also comprises the trinity, as is obvious with all creations, namely spirit, soul and body, analogous with the thought, the concept and the word.

4. Just as in everything created there dwells a soul but, mark My words, not always one with full self-awareness, which, guided by My Spirit, forms, sustains and changes matter, a word is the embodied concept, created by the thought.

5. In creating there was at first the spirit, which means My Spirit, which assigned to every thing its inner stability, its time and its transformation.

6. This endeavor is its soul, which, in accordance with primordial laws, forms, sustains and, again destroying it, further perfects and spiritualizes or leads it back again to Me, the Primordial Spirit.

7. Thus the thought is the inciting principle that forms into a concept. This concept only gains form, substance and meaning through the word, the visible sign of an invisible creation.

8. And just as My divine thought, manifesting as creational idea or as concept, receives only in the visible world an envelopment however thin, it is only through the latter act that everything created, thought and understood, taken singly, is a whole in a whole, yet existing individually.

9. Only through this explanation, applied to “the word”, does this gain its meaning because also the isolated word is something separate and yet connected with the entire spirit-world. In itself it constitutes, according to the expression of a thought or concept, something different, unique in depth or wisdom and yet a whole intertwined with all there is.

10. Just as in creation one thing influences another so that no created being or materially produced thing can escape this influence, likewise no “word” is without any success, without any effect on others in the spirit-world. For the word is an autonomously creating, inciting spiritual product of thought and concept, influencing all aspects of creation, and, through the utilization of the visible material world, a materially visible sign of a spiritual life.

11. As the history of creation by Moses tells you, I created the world through the word.

12. With the word: “Let there be!” I set apart all individual spirit-parts of My Being, allotted to them their proper developmental periods, their initial process and their permanence and transformation, so that after a thorough test, again purified, perfected, they might return to Me and My vicinity. There they could begin on higher levels, by means of spiritual potencies, a new life of wandering and perfecting themselves, which, leading higher and higher, will never come to an end because I, its Creator, likewise am infinite.

13. However, since I am infinite and, as Creator, must be thus, it is natural that nothing that was created could ever be faulty or have shortcomings, for the fault would be just as infinite as the principle according to which it was created.

14. Thus no object created by Me allows for an actual improvement or ennoblement, but certainly for a perfecting process gradually leading to ever higher levels of development, which process has already been predestined and well-planned in the first embryo.

15. These attributes of My creation in general and individually, materially expressed, are also repeated in the spiritual as well as the soul-life. For the thought, the concept, and by that the arisen word have the same spiritual correlation, the same infallible principle as My creation in general. The only difference lies in the fact that an erroneous thought arising in the soul must engender an erroneous concept and word, whereas My thought, concept and Word must forever create only good. In other words, the bad, wrong thought, through the wrong effect produced in the word and its result on others, must, in keeping with its origin, unfailingly have a bad and erroneous consequence.

16. From all the aforesaid you see that the words out of the mouth of people or spirits are just as infallible as Mine, only in a different sense, because the perfection of the soul- or spirit-life of created beings cannot be compared to that of Myself. For I, as God, as personified Love, can only think, act and speak according to these principles, whereas subordinate spirits, who are created free, can think, speak and act with or without their volition in the contrary sense. However, their very behavior is already the natural consequence of such a conduct, which gives rise to the saying that anyone offending against My laws must blame himself for the consequences, because the transgression of My laws always brings about its own punishment. All this had to precede in order to point out to you how significant and important it is, prior to uttering a word, to ponder as to what actually you wish to express; for although the word is within your power, its effect, its sphere of consequence is far beyond your reach. And every spoken word no longer belongs to you, but to the entire world of spirits and souls, to infinity, where, forever continuing to act, it creates something good or bad, according to its origin.

17. Here is the place where I must also inform you as to the How and Where of My influence on your way of conduct, without encroaching upon your own free will.

18. I allow you to think and speak; but the effect of the embodied thought, the effect of the word on others, I reserve for Myself. For here I link together the connections between souls and spirits, so that also the projected evil must serve a good purpose, albeit often only in an indirect way, as you express it in the saying: “Through experience one becomes prudent!”

19. I do not divest the word of its good or bad effect. I merely arrange the circumstances so that man will be reminded either to grasp with all ardor of love and put into effect the word of good or at the right time to become aware of the evil and then act in such a way as to safeguard his own individuality.

20. Therefore, your proverb is not untrue where you say: “Man thinks, but God guides.” Yes, so it is, you can think and also say, as an expression of the thoughts, whatever you like; but the intended effect of the speech has come into My sphere because it is an inquiry to My spirit-world, which you are endeavoring to influence with the “word”, and there I too have “a word to say.”

21. Just as I have already indicated to you in “the world of thought” the great sphere of action and the inherent active life of the spiritual products as thoughts, I am here passing on to you the great importance and consequence of a word, quite apart from the actual investigation into the depth of every word, or of the visibly expressed concept or thought contained in it.

22. Therefore, do always aspire for two main things: firstly, to ponder deeply your words as to the harm or benefit you may thereby cause and, secondly, to pay close attention to the content or the meaning of a word. For “words” are carriers of spiritual potencies which oftentimes hide a great deal with little to show outwardly.

23. With the word, a creation full of greatness and beauty came into being through Me. With a word, spoken at the right time and in the right place, you can spread light, do good, so that the greatest angels near Me still feel an after-effect of this simple expression of a soul loving Me.

24. Words of love spread love, joy, bliss everywhere; words of sorrow, hate or envy do the opposite. They must have this effect because the germ for it is already inherent in the utterance. Therefore, do strive to first of all listen to My words, to utter only words containing something divine and meant to have a good effect, and you will create tranquility and peace within and around you.

25. I must again quote a saying since such phrases, mostly grown on pure ground, never fail to have an effect, and this saying is: “A good word finds a good place.” Indeed, a good word will never fail to produce with the worst enemy, if not exactly the desired, but a similar effect. It is the power of the content, which either conquers or disarms the opponent!

26. Consider My teaching years; how friendly, how well-chosen were My words, for I did not speak, talk and preach just for these three years of My teaching sojourn on earth, but for eternity.

27. And even though these speeches are not yet fully understood and grasped in their full significance, the germ of the divine still lies in them and no power is capable of destroying this inner germ or replacing it with something else.

28. My words were, are and remain carriers of the light, carriers of the Love that descended from heaven so as to again lead you little earth dwellers and an immense spirit-world up to heaven.

29. Thus the word, this spiritual grain of seed, shall always contain only what is good so that, fallen on good soil, it may again bring forth something good.

30. The word is the mustard seed, which, laid into good soil, will grow into a tree of faith under the shade of which the angels and spirits, as well as all souls, shall enjoy the heavenly blessing.

31. In this way grasp the concept of a word and the depth and consequences inherent in it; and you will then be able to regulate and judge your own words and will also apply more care in the utterance of words, once you have understood and grasped their infinite after-effect in its full significance.

32. Once you can clearly imagine what infinity can be hidden in a word, you will be better able to understand that I could create a whole world with One Word.

33. The purpose of this word from Me was to prove all this to you, to explain and to draw to your attention many a misuse on your part with the gift of speech. Then you may again realize how small the beginnings are of many a great infinite thing at the greatness of which you marvel, not having considered the origin.

34. So read the first chapter by My John: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and God was the Word. In Him was life, and the life was the light of man. And the light shines in the darkness; but the darkness did not understand it.”

35. For this very reason every word from Me shall now gradually illumine this darkness, or the benighted hearts of mankind, so that finally “the darkness” may understand the word, which was from the beginning “the Word” with God and which, through God, or Me, brought you light and life, although most people did not understand it and to this very day have been rejecting it contemptuously and scornfully.

36. In the beginning was the Word, and the Word will forever remain the Word.

37. The Word was God, that means the Word, which out of love created a world full of great creations, material and spiritual, so that the created might realize that Love cannot be alone but that it must have an object to which it may prove its love and by which it will in turn be loved and honored because of its love!

38. The Word of Love created worlds full of splendor, full of glory; The Word of Love could only create loving spirits. The Word of Love aroused love, being itself love, and so every word may arouse love within you. For Love is the almighty bond, which links hearts together and which only fully enjoys its own love when the loved object reciprocates it.

39. Thus I created the Word and the world, thus you create your spiritual world around you. Love is life, it is the light of mankind. Light warms and illumines. And so let your words, as words of love, always give warmth, illumine and spread around you love and life, so that the effect of the love-word, reaching to infinity like once did My own first Word of creation, always spreading love and bliss, may unite spirits, souls and bodies through this gentle bond. Then the trinity of creation, the trinity of the Word will have a threefold effect and will spiritualize matter, ennoble the souls and free the divine Spirit so that it may return, united with all, to the place from where it was once sent forth through “the Word”.

40. So let “the Word”, giving bliss and joy everywhere as a bringer of light and life, be received by you and imparted to others.

41. To grasp this in its full extent, here is a brief summary: “consider the word before it is uttered; for its consequences for you are incalculable.”

42. Thus you will be spared many a sorrowful hour when perhaps you have to regret a rash talk, condemning it before the tribunal of your conscience.

43. In order to spare you this, I shun no effect to make you understand in various ways that everything visible is only of minor importance, the spiritual being the sole carrier, sustainer and judge of all that exists.

44. Thus you may again better understand that in the simple word, as well as in the serious one, there is always more meaning than you often surmise, and that the consequences and the sphere of action of the word, lasting forever, may remind you of your own responsibility. And that is, that you shall not squander a precious possession such as speech, language, on useless things, but use it together with the time spent only in such a way that no minute is a lost one!

45. You are children of an eternity and of an eternal, infinite God. Conduct yourselves accordingly, so that from every word your beginning and your future may shine through, and the word in your mouth, as a carrier of light and life, will spread the same and it will find its echo in receptive ears and devoted hearts, as befitting a “love-word”.

46. In the beginning was the Word, and the Word was I! Thus also with you, the Word shall signify your Self. No wrong, bad word shall pass your lips which did not witness that you are children of that Creator, who once called forth a creation out of the chaos, where even the smallest atom bore witness to His love and His goodness.

47. This is how your conduct shall look in the spirit-world, when one day you will have to account for what, where and how you have spoken, lest one word will make you blush with shame, but instead you can prove that, remembering My Word, you have always chosen yours well and used them for the benefit of mankind! Amen.

Teil 4/7… Warnungen & Der innere und äussere Hof erklärt – Part 4/7… Warnings & Inner and outer Court explained

ZUSAMMENFASSUNG Teil 4/7 – SUMMARY Part 4/7

<= Teil 3 / Part 3       @ ÜBERSICHT      @ OVERVIEW      Teil 5 / Part 5 =>

Voraussagen von Jesus-Entrueckung-Truebsalszeit-Bist du bereit fuer die Entrueckung-Liebesbrief von Jesus Forecast from Jesus-Rapture-Tribulation-Are you ready for the Rapture-Part 4-Loveletter from Jesus-1280
=> VIDEO   => PDF   => AUDIO… => VIDEO   => PDF   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Freuden im Himmel oder Leiden auf..
=> Immer noch auf dem Zaun?
=> Ehrlicher Blick in den Spiegel Gottes
=> Leidenschaftlich oder Lauwarm
=> Läuterung & Der Tag des Herrn
=> Kommt heraus aus den Kirchen
=> Ich rufe euch heraus aus ihrer Mitte
=> Herzen verwandelt…Gnade gegeben
=> Das Übergabe-Gebet
=> Scheinchristen & Irrlehren
=> Mein Wort ist Feuer
=> Die Ernte ist getrennt
=> Das grosse Abendmahl trennt…
=> Keine Zeit für geistige Ferien
Related Messages…
=> Joy in Heaven or Suffering on Earth
=> Still on the Fence?
=> Honest Look into God’s Mirror
=> Passionate or Lukewarm
=> Refinement & The Day of the Lord
=> Come out of the Churches
=> I am calling you out of their Midst
=> Hearts changed…Grace is given
=> Prayer of Surrender
=> Pseudo-Christians & Heresies
=> My Word is Fire
=> The Harvest is separated
=> The great Supper separates…
=> No Time for a spiritual Vacation

flagge de  Warnungen & Der äussere und innere Hof erklärt

Voraussagen und Instruktionen von Jesus Teil 4
Bist du bereit für die Entrückung?

Ermahnungen zur Umkehr & Der äussere und innere Hof erklärt

Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare ‘Wenn ihr Mich liebt, werdet ihr Mir gehorchen und entrückt werden’ vom 17. November 2015

Jesus sagt… “Während ihr also durch diese Jahreszeit voran schreitet, haltet ein Auge auf eure wandernden Gedanken, die versuchen, einen Sinn zu finden in dem, was geschehen wird und wann. Vielmehr erfüllt Meine Worte an euch, aufmerksam zu sein für die Bedürfnisse Jener um euch herum. Ihr seid strategisch an einen wichtigen Ort gesetzt. Nutzt jeden Moment, nicht für sinnlose Spekulationen, sondern seid gehorsam und lindert das Leiden um euch herum und segnet Jene, die weniger glücklich sind wie ihr.”

“Als Ich hungrig war, hast du mich gefüttert. Als mein Auto nicht startete, hast du mir geholfen. Als ich auf dem Eis ausrutschte, kamst du, um mir zu helfen.”

“Denkt daran von Augenblick zu Augenblick und von Tag zu Tag. Seht ihr jene hungrige, obdachlose Person, die in einem Gang sitzt und versucht, sich warm zu halten? Bringt ihr etwas Warmes zu essen, verbringt Zeit mit ihr, segnet sie in Meinem Namen. Seht ihr eine alleinstehnde Mutter, die sich abmüht mit ihren Einkäufen, um sie von ihrem schneebedeckten Parkplatz ins Haus zu bringen mit ihren Kleinen neben ihr. Leiht ihr eine Hand, scheut keine Mühe und schaufelt den Schnee von ihrer Einfahrt.”

“Seht ihr Jemanden, der vergeblich versucht, sein Auto anzulassen, um zur Arbeit zu gehen? Geht und leiht eine Hand. Brauchen sie eine Batterie? Habt ihr Bares? Geht und kauft eine neue Batterie für ihr Auto. Seht ihr euren Nachbar, wie er in der Einfahrt stecken bleibt? Geht und streut Salz vor die Reifen und stosst sie an. Dies ist, was Ich meine, diese Gelegenheiten sind überall um euch herum, Ich habe dafür gesorgt.”

“Ich mache euch jetzt dieses Versprechen… Wenn ihr Mich liebt, werdet ihr Mir gehorchen und ihr werdet euch nicht mehr länger über eure Bestimmung oder die Entrückung Sorgen machen müssen. Ihr werdet Mir ähnlich sein und Ich werde euch zu Mir holen.”

***

Auszug aus der Botschaft des Herrn an Clare ‘Wen Ich entrücke und wen nicht’ vom 4. März 2016

Jesus begann… “Ich will hier etwas klar stellen… Es ist nicht die Grösse, noch die Wichtigkeit eines Gefässes, sondern die Vollständigkeit, mit welcher es Mir gibt. Wenn es sein Alles gibt, gebe Ich Mein Alles. Ob es Mein Alles fassen kann oder nicht, ist nicht wichtig. Alles, worauf es ankommt ist, dass es komplett Mir gehört. Ist das nicht wunderbar?”

(Clare) Das ist es Herr! Es ist grandios. Wie Mutter Theresa sagte… ‘Gott mag die kleinen Dinge am Meisten.’

“Das ist eine Garantie. Und Gott schaut auf die Kleinheit des Herzens, nicht die Kleinheit des Dienstes und Wirkens. Wenn du verantwortlich bist für das Füttern von so vielen Menschen, muss Ich dir immer mehr übermitteln, um die Nachfrage zu decken. Aber das bedeutet nicht, dass du gross geworden bist. Vielmehr bedeutet es, Ich wurde gross durch dich. Und je kleiner das Gefäss, um so mehr Ehre bekomme Ich. Dies ist, wie es sein sollte.”

(Clare) Herr, was ist mit Jenen, die in letzter Minute errettet werden? Viele Menschen stellen mir diese Frage.

“Sagte Ich nicht, dass sie die gleiche Belohnung empfangen würden wie Jene, die am Anfang des Tages angeheuert wurden?”

(Clare) Aber ich dachte, dass sich das auf Jene bezog, die für Dich gearbeitet haben und Jene die auf ihre Chance warten, von dir angeheuert zu werden, wie wir?

“Clare, in Meiner unergründlichen Barmherzigkeit kann Ich den jüngsten, aufrichtigen Konvertierungen das Geschenk der Entfernung von diesem Planeten nicht verweigern. Wenn sie ihr komplettes Selbst Mir gegeben haben mit vollständiger Reue, dann werden sie auch genommen sein. Aber es muss aufrichtig und komplett sein. Jene, die immer noch auf dem Zaun wandeln, werde Ich nicht nehmen.”

“Jetzt werde Ich dir sagen, wer besorgt sein sollte… Jene, die Mich kannten und wussten, wozu Ich sie gerufen habe und dann trotzdem ihrem eigenen Fleisch und ihrem eigenen Willen folgten. Jene, die keine Zeit und kein Geld hatten für die Armen, sondern lieber ihr Geld sparten, um es für ihre eigenen Annehmlichkeiten und ihren Plunder auszugeben. Als Ich dich vor 7 Jahren warnte, war es Mir ziemlich ernst. Du warst am Abgrund und du musstest dich Meinem totalen Willen ergeben. Als du den Ernst deines Zustandes realisiert hattest, tatest du Busse und batest Mich, dir zu helfen, Jene dummen Dinge hinter dir zu lassen.”

“Aber Einige Meiner Kinder waren über Jahre hinweg Christen und spielen immer noch mit ihrem Weg. Sie ahnen, dass sie am Rande stehen, denken jedoch, dass Meine Barmherzigkeit ihre Nachlässigkeit zudecken wird. Nein, Meine Kinder. Meine Barmherzigkeit ist nicht für Jene, die Mich hingehalten haben. Sie ist für die Verlorenen, die Mich niemals gekannt haben und für die Schwachen, die bei jedem zweiten Schritt straucheln. Jene Schafe, die gross und stark sind, aber immer noch keine Zeit haben für Mich, werden zurückbleiben, bis sie perfektioniert sind in Nächstenliebe, Ehrlichkeit und Hingabe gegenüber Mir. Für sie gilt es, eine Entscheidung zu treffen.”

“Vielen von ihnen waren sehr grosse Gnaden gegeben, aber sie nutzten sie egoistisch, selbst im Glauben häuften sie Reichtum, Popularität und Einfluss an. Sie haben die Gnade weltlich genutzt, um wie Könige leben zu können.”

(Clare) Was ist mit den wirklich wohlhabenden Lehrern?

“Jene, die ihre Herzen in Meine Hände gelegt haben und ihr Bestes gaben, Mir zu gehorchen, sie werden genommen sein. Noch einmal, es ist nicht Wohlstand, Reichtum und Macht, was disqualifiziert – vielmehr ist es ein lauwarmes Herz. Ein Herz, das nicht betrachtet hat, was Ich durchlitten habe für sie und wie Ich sie gerufen habe, sich Mir zu opfern. Dies sind Jene, die wie der reiche Jüngling sind, welcher sagte ‘Ich habe viele Besitztümer!’ Und Ich sage zu ihnen, ihr seid wirklich arm, weil ihr Mich nicht besitzt.”

“Dies sind Jene, die besorgt sein sollten. Ich habe ihnen oft zugerufen. Sie hatten reichlich Chancen, sich selbst zu leugnen, ihre Kreuze auf sich zu nehmen und Mir zu folgen. Aber sie waren komplett eigenommen von ihrer Popularität bei den Menschen. Und aus diesem Grund werden sie zurückgelassen sein.”

“Jene, die im letzten Augenblick errettet werden, weil sie gebrochen sind von ihrer Sturheit, Mich zu leugnen und hinzuhalten und Meine königliche Herrschaft in ihrem Leben zu akzeptieren. Wenn sie komplett reumütig sind in ihrem Innersten, werde Ich sie nehmen. Eines deiner Kinder könnte in jener Gruppe sein. Ich habe es dir zuvor gesagt.”

(Clare) Oh Herr, bitte mach das. Bitte Herr, sie ist eine wunderbare Seele. Ich bete, dass sie an der Entrückung dabei sein kann.

“Dies ist das erste Mal, wo Ich sehe, dass du an sie glaubst… Mach weiter, Mich anzurufen. Stehe bei Mir Clare, stehe. Denk daran, Ich bin barmherzig. Manchmal machen unsere Kinder törichte Fehler, weil sie immer noch Kinder sind und nicht denken und sehen wie Erwachsene. Sie sehen die Welt wie ein Glas voller Süssigkeiten, Jede anders und verlockend. Sie sehen ihre blinden Punkte nicht und der Feind hält sie natürlich blind gegenüber der Wahrheit. Da gab es Momente der Wahrheit in ihrem Leben, wo sie über jene Dinge nachdachte. Da gibt es eine Chance für sie, bete weiter.”

“Aber zum Rest Meiner erwachsenen Christen sage Ich, betrachtet eure Wege. Habt ihr wirklich für Mich gelebt und Meinem Ruf geantwortet oder habt ihr eure Annehmlichkeiten bevorzugt? Schätzt ihr Mich genug, um für Mich zu sterben oder werdet ihr weiter machen, weg zu laufen und sie zu schützen? Für euch wird eine Zeit kommen, wenn ihr gezwungen sein werdet, vom Zaun herunter zu kommen. Seid euch bewusst, dass diese Zeit bevor steht und eure Ewigkeit steht auf dem Spiel.”

“Denkt ihr, dass Christ sein dem Namen nach, euch erretten wird von der Hölle? Bitte denkt noch einmal nach. Gott wird nicht verspottet werden. Ueber Mich wird man sich nicht lustig machen. Entweder seid ihr heiss oder kalt. Der Lauwarme wird durch’s Feuer gehen und nur errettet sein, wenn er sich in erster Linie an Mir festhält und nicht an seinen Kindern, seiner Familie, seinem Job oder an seinem Leben.”

“Jenen, für welche Meine Bräute gebetet haben, wird die Chance geschenkt sein, im Innersten berührt zu werden und Busse zu tun von ganzem Herzen und dann werde Ich sie entrücken. Jene, welche diese Gnade vergeuden, wehe zu euch; ihr werdet zurückgelassen sein, um dem Feuer gegenüber zu treten. Nicht Alle werden die gleichen Belohnungen empfangen im Himmel, nicht Alle werden sich in Villen zurücklehnen. Einige von euch werden glücklich sein, eine Hütte am Rand zu haben. Trotzdem werdet ihr glücklich sein, weil ihr Gerechtigkeit erleben werdet und ihr werdet euer Schicksal akzeptieren mit grosser Dankbarkeit.”

“Nun hoffe Ich, dass dies viel für euch und all Meine Geliebten klärt. Ich wünsche, dass Niemand zurückgelassen sein muss, um die Trübsalszeit zu durchleben. Aber Jene, die reulos und stur sind in jenem Moment, besuche Ich mit Gnade. Jedoch wird die Trübsalszeit zu durchschreiten und vielleicht Märtyrertum zu erleiden eure einzige Chance sein, um für immer gesegnet zu sein im Himmel mit Mir.”

“Aber auch zu euch sage Ich… Bezweifelt niemals Meine Gegenwart in eurem Leben und Mein Bestreben, euch zu vergeben. Ich bin immer mit euch und warte auf jenen Moment, wenn ihr das Ausmass eures Zustandes sehen könnt und euch von ganzem Herzen an Mich wendet.”

***

Auszug aus der Botschaft des Herrn an Timothy ‘Ich rufe euch heraus’ vom 19. August 2010 (Trompete Gottes)

Das sagt Der Herr euer Gott, Der Heilige, euer Leben… Geliebte Kinder, Ich rufe euch heraus und aus der Mitte der Welt ziehe Ich euch heraus und schaut, Einige von euch haben den Rat schon befolgt. Ja, Ich rufe euch heraus aus der Mitte eurer Landsleute, aus der Mitte eurer Kameraden und Verwandten und aus der Mitte Aller, die auf der Erde wohnen… Damit ihr getrennt und abgesondert seid in Wahrheit, ein bescheidenes Volk, welches auf Den Herrn wartet mit Freude und Zittern, eine Flamme, ein Licht, eine Leuchte, welche inmitten des dicken Nebels und der aufkommenden Dunkelheit leuchtet, bis Ich komme. Doch Mein Volk kommt nicht heraus, noch ist es gewillt, abgesondert zu bleiben. Denn sie hassen das Zusammensein mit den Bösewichten nicht und am Tisch der Gottlosen sitzen sie ganz entspannt. Sogar in dieser kleinen Herde gibt es Solche, die unverändert bleiben, sie halten ihren Becher und seufzen.

Geliebte, Der Herr euer Gott hat euch Den Weg gezeigt! Ich habe diese Lampe vor euren Füssen bereitet, damit ihr in der Dunkelheit nicht stolpert und in eine Grube fällt! Denn die Dunkelheit sinkt herab, dicke Dunkelheit zieht auf und ist dabei, die ganze Erde zu bedecken! Doch in Meinem Erbarmen habe Ich eine Leuchte aufgestellt in die Mitte dieses hoffnungslosen Landes, ein Licht, welches bis ans Ende der Erde reichen wird. Seht, Ich habe für Mich eine silbrige Trompete geschmiedet und in die Hände Meines Wächters platziert.

Denn die Flammen der Menschen flackern und sind dabei auszugehen; und die Winde der Verführung lassen nicht nach, im Gegenteil, sie haben überall auf der Erde massiv zugenommen. Und wie einfach Mein Volk in die Irre geführt wird, wie schnell es jedem Wind der Lehren Beachtung schenkt, jeder falschen Erwartung und arroganten Mutmassung, Mein Volk wird laufend weggeführt! Denn Keiner hat wirklich erkannt, noch ist er dazu in der Lage! Alle drehen sich weg in ihren Herzen und in ihrem Geist sind sie schon entfernt.

Meine Geliebten entfernen sich von Mir, Sie klammern sich an die Brust eines Anderen, denn den Weg Des Herrn haben sie nicht gekannt!… Deshalb fliessen Meine Tränen herunter und Mein Gesicht ist ganz nass vor Kummer!…

Denn Ich habe nach Meinen Geliebten gerufen, doch Ich höre keine Antwort!… Ich habe Meine Stimme erhoben und zu Meinem Volk gesprochen. Doch wer ist herausgekommen, um Mich zu treffen?! In Meinem Eifer habe Ich Meine Arme ausgestreckt, um sie zu versammeln, doch Wenige haben sich vor Der Stiftshütte versammelt… Wenige haben dem Ruf dieser Trompete Beachtung geschenkt!

Denn da sind Viele, die behaupten, Mir zu dienen, da gibt es Viele, die sagen, dass sie Meine Diener sind, eine grosse Völkerschar, welche den Anspruch erhebt, Mein Volk zu sein und doch nicht Mein Volk sind. Denn sie beachten weder Gerechtigkeit noch streben sie danach, das Richtige zu tun! Denn Ich habe sicherlich über sie geblickt, Ich habe Meinen Blick auf sie gerichtet, auf Alle, die Meinen Namen anrufen, Ich habe sie durchsucht und bin durch ihre Reihen geschritten. Ich kenne die Gedanken Meines Volkes und die Herzen Meiner Auserwählten sind Mir bekannt. Denn Ich bin ein Gott, der ganz nahe ist… Doch Ich werde Mein Volk reinigen und Meine Auserwählten absondern, Ich werde sicherlich sieben und die Menschen trennen. Ich werde eine grosse Spaltung verursachen auf der ganzen Erde! Denn Ich bin Der Herr.

Deshalb sagt Der Herr… Ich rufe Meinen Geliebten zu, Allen, die Ohren haben und hören, Ich rufe euch, trennt euch von dieser Welt in Gedanken und Taten, wodurch ihr eure Liebe zu Mir offenbart, in Allem was ihr sagt und tut, damit eure Liebe zu Mir für alle sichtbar ist. Am Sabbat in Mir zu ruhen und von Meinem Segen zu empfangen, Meine Heiligen Tage zu ehren und euch daran zu erinnern, damit ihr verstehen könnt. Haltet fest am Heiligen Bund und entfernt euch nicht mehr länger von dem Wort in Meinem Gebot.

***

Auszug aus der Botschaft des Herrn an Timothy ‘Kommt heraus aus den Kirchen der Menschen’ vom 7. Oktober 2010 (Trompete Gottes)

Das sagt Der Herr… Ich habe tatsächlich eine Linie gezogen und den Massstab erklärt… Ich habe sie in die Mitte aller Menschen platziert! Und Keiner wird irgendwie übertreten, nachdem die Zahl erfüllt ist, wenn die erste Auswahl feststeht. Denn in den Tagen von Noah gab es viele Spötter und Viele mit einem vorlauten Mund, die gejohlt und gelacht haben, bis zu dem Tag, wo Noah in die Arche eintrat und die Tür verschlossen war… So wird es sein mit dieser sündhaften Generation: Die Tür wird verschlossen sein und Viele werden draussen stehen bleiben, ohne Schutz, ohne Unterschlupf, der sie vor dem harten Regen beschützt, der dabei ist, herunter zu kommen.

Denn seht, Ich erzähle euch ein Geheimnis, welches bald bekannt gemacht werden soll… Jene, die heraus kommen vor der Zeit, die Meiner Stimme gehorchen, werden auf diese Seite übertreten und Jene die ablehnen, bleiben auf der Anderen… Einer auf dieser Seite und Viele mehr auf der Anderen. Und Jene, die auf diese Seite übertreten und sich denen anschliessen, die auf dieser Seite bleiben, werden entrückt und verborgen sein. Doch Einige werden umgepflanzt werden und dienen. Während Jene, die Meine Stimme ablehnen oder sogar gegen Mich rebellieren, auf sich selbst gestellt bleiben, auf der anderen Seite der Linie, die Der Herr gezogen hat, zurückgelassen, um den Kummer ihres Fehlers zu ertragen.

Dadurch wird der innere und äussere Hof gemessen sein. Und Alle, die in dem äusseren Hof gefunden werden, werden sicherlich sterben, denn sie sind draussen zurückgelassen ohne einen Weg hinein. Obwohl sie sich selbst fälschlicherweise auf der Innenseite wahrnehmen, mit ihrem Rücken gegen die Wand, ihr ganzes Vertrauen in ein Haus setzend, das der Zerstörung übergeben ist und in Kürze abgerissen sein wird… Doch Jene, die heraus kommen aus ihnen, werden in den inneren Hof eintreten, obwohl sie als Ausgestossene angesehen und fälschlicherweise als Ketzer bezeichnet werden von ihren Kameraden; doch Diese werden sicherlich leben und all diesen Dingen entkommen, die Ich dabei bin zu tun. Denn tatsächlich sind Viele gerufen, doch Wenige erwählt, sagt Der Herr. Genau so, Amen.

DESHALB KOMMT RAUS AUS IHNEN MEINE LEUTE UND ÜBERGEBT EUCH MIR! Kommt heraus aus den Kirchen und seid abgesondert von den Kirchen der Menschen! Berührt nie mehr das Unreine und Ich werde euch empfangen! Sagt Der Herr…

DREHT EUCH NICHT MEHR LÄNGER WEG VON MEINER STIMME ZU EUREM EIGENEN SCHMERZ! Denn die Zeit endet und die Ersten von Vielen müssen genommen werden; Sie müssen eintreten und die Tür muss verschlossen werden! Denn das Urteil wird vom Himmel regnen und die ganze Erde erfüllen!…

DESHALB KOMMT HERAUS AUS DEN KIRCHEN, ALLE WELCHE OHREN HABEN, DIE HÖREN! Beachtet den Klang dieser Trompete und kommt heraus, denn dies ist tatsächlich die Trompete Gottes!… Sagt Der Herr der Heerscharen, euer Erlöser.

***

Auszug aus des Herrn Botschaft an Timothy ‘Urteil & Ernte’ vom 24. September 2008

Das sagt der Herr…Blase die Trompete, Mein Wächter, denn dieses Wort wird berühmt werden. Und Alle in deiner Nation (Amerika) werden dich zutiefst hassen und in ihnen wird ein ernstes Brennen aufwallen. Doch fürchte dich nicht, Timothy…

Das sagt Der Herr euer Gott… Lasst es bekannt gemacht sein und geschehen in diesen letzten Tagen, betreffend den Dienern Gottes, den Wächtern… Dies sind Meine Propheten, die zur festgelegten Zeit geboren wurden und hinausgesandt, um auf der ganzen Erde hin und her zu laufen und Meine Urteile zu verkünden… Diener ohne Preis, Sprachrohre Des Allerhöchsten Gottes.

Jene, die sich gegen sie erheben, werden abgeschnitten sein! Sie werden in Stücke gerissen sein! Denn Ich habe einen Mächtigen und Starken und Er ist es, der vor ihnen geht und der in ihnen wohnt und Er bleibt für immer ihr rückwärtiger Wachmann! Und wenn sich Einer, Zwei oder Drei einer Stadt gegen sie verschwören, werde Ich ihre Häuser um Meines Namens willen zerstören! Und wenn eine Stadt gegen sie kämpft oder versucht, Mein gesprochenes Wort zu verbergen oder zu untergraben, dann wird jene Stadt zu einem Beispiel werden und zerstört sein, wenn die Natur und die Erde sich gegen sie erhebt!

Hört Mir jetzt zu, oh ungläubige und verdorbene Menschen, getäuschte Generation… Schadet Meinen Gesalbten und ihr werdet das Beben Meiner Fusstritte erleiden! Eine Stadt nach der Anderen wird erschüttert und zu Fall gebracht werden, wo auch immer Meine Boten auftreten und Mein Wort mit Macht aussprechen! Denn Ich habe MEIN Wort in ihren Mund gelegt! Deshalb werft keinen Stein auf sie, damit Ich nicht eine Vielzahl an Hagelkörnern über euch bringe, entsprechend jedem Stein, den ihr in ihre Richtung geworfen habt! Denn dies ist die passende Belohnung für all Jene, die gegen Mich kämpfen! Sagt Der Herr.

Der Herr hat gesprochen! Deshalb beachtet Meine Worte und tut Busse und Ich könnte noch Erbarmen haben mit euch vor der Zeit, wenn Ich Meine Kinder entrücke und all Meine geliebten Lämmer wegstehle. Ja selbst aus euren Armen und aus dem Mutterleib werden sie genommen sein. Ich werde euch unfruchtbar und trostlos zurücklassen… Dies ist die passende Belohnung für all Jene, die Mich im Stich gelassen haben, für all Jene, die Meinen Namen als einen Fluch benutzen, für all Jene, die untätig daneben gestanden sind, während die Kleinen getötet wurden, Tag und Nacht, ohne Unterbruch!

Tut Busse, deshalb! Heult und Jammert! Zieht einen Sack an! Bedeckt euch selbst mit Asche! Denn der Tag Des Herrn ist gekommen! Schaut, er ist sehr nahe!… Sogar 10 Tage Sorgen und Sieben.

***

Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare ‘Bereitet Pakete vor für eure Lieben’ vom 13. März 2015

Jesus begann… “Es ist sehr wichtig, dass ihr vorbereitete Pakete hinterlässt für eure Lieben.”

“Liebe Kinder, wenn diese Nachrichten euch einen Dienst erwiesen haben, möchte Ich gerne, dass ihr Kopien davon anfertigt und sie dort hinlegt, wo sie gefunden werden können von euren Lieben, wenn ihr gegangen seid. Dies ist nur eine Vorsichtsmassnahme, weil die Seiten, die ihr besucht, nicht mehr existieren könnten nach der Entrückung. Jene in Machtposition haben Notizen gemacht, wer eine Gefahr darstellt für ihre Absichten. Wenn ihr etwas findet, das euch berührt hat und euch einen grösseren Weitblick schenkte und euch Frieden gab, ladet es herunter und hinterlegt es irgendwo, wo es gefunden werden kann.”

Sollten wir CD’s oder DVD’s brennen?

“Was immer stabiler und passender ist. Auch zwei ausgedruckte Kopien wären nicht übertrieben im Falle, dass der Ersten etwas zustösst. Die Teufel werden in Eile sein, alles zu zerstören, was heilig ist und die Menschen instruiert, damit sie Jene, die zurückgelassen sind, isolieren können.”

Nun, wir haben PDF’s verfügbar. (Der Link zur Webseite findet ihr unter diesem Video und wir werden auch in Kürze ein PDF zur Verfügung stellen, welches die komplette Serie ‘Ereignisse – Entrückung – Trübsalszeit’ enthält)

“Ja, gedruckt ist das Beste, einfach zu lesen und nützlich, wenn es Stromausfälle gibt und das Internet verschwunden ist, was es sein wird für eine längere Zeit, bis die Einrichtungen wieder aufgebaut sind. Diese Pakete sollten einen sehr liebevollen Brief beinhalten. Haltet euch fern, Schuldgefühle hervorzurufen, was sie entweder wütend macht oder sie in die Verzweiflung treibt. Seid konstruktiv, positiv und hoffnungsvoll. Aber ganz besonders liebevoll.”

“Sie wissen ganz genau, dass sie es verpatzt haben, ihr müsst ihnen nicht noch Salz auf die Wunde streuen. Vielmehr müsst ihr sie stärken, weil ihre Knie sie kaum stützen werden.”

“Lasst eine Art Testament zurück oder listet auf, wie die Dinge verteilt werden sollen. Dies wird ein Argumentieren verhindern. Seid fair in der Verteilung; seid speziell nett zu Jenen, die es nicht verdienen. Eure ganze Aufmerksamkeit zum jetztigen Zeitpunkt sollte auf ihre Erlösung gerichtet sein. Ich bin ein liebender Gott, aber mit Meinem Zorn auf der Menschheit wird es schwierig sein, Viele davon zu überzeugen.”

“Seid deutlich mit euren Worten, dass ihr ihnen vergebt. Bittet auch darum, dass sie euch vergeben und zählt auf, wie ihr gegen sie gesündigt habt, bittet um Entschuldigung. Sie werden diese Gnaden brauchen, um die Vergangenheit zu reinigen und in die Zukunft zu springen. Glaubt Mir, es wird ein Sprung sein. Der schwierigste Übergang, den man sich überhaupt vorstellen kann, aber Ich werde mit ihnen sein.”

“Ermutigt sie, ein Bussgebet mit vielen Tränen zu führen und nach Meiner Hand zu greifen. Ich werde sie geschickt führen und sie liebevoll trösten. Aber sie müssen in ein aufrichtiges Gebet eintreten. Ja, auf euren Knien zu beten und zu flehen ist sehr effektiv, aber viel besser ist es, eine persönliche, vertraute Beziehung zu haben und die Hand Gottes festzuhalten… dann folgt der Rest auf ganz natürlich Weise. Ich möchte, dass sie wissen, dass Ich sie liebe, Ich bin mit ihnen, sie haben eine Zukunft, ob sie jetzt sterben oder durch die Trübsalszeit hindurch gehen. Ich möchte, dass sie wissen, dass nicht alles verloren ist, es ist nicht alles zu Ende, nein, ihr Leben ist erst der Anfang. Und obwohl es eine Reise voller Gefahren ist, wird sie höchst lohnenswert sein, während sie näher zu Mir kommen und Meine Wunder sehen und die Tiefen Meiner Liebe zu ihnen erleben.”

“Dies ist etwas, worüber sie ihr ganzes Leben geschlittert sind. All die Dinge, die sie in diesen Jahren hätten tun sollen, aber es nicht taten, werden jetzt getan werden in diesem Zeitabschnitt. Jene, die ihr Leben verlieren, werden es finden und Jene, die ihr Leben nahe an sich reissen, werden es verlieren. Es ist ein Paradox, welches sich um Glauben und Vertrauen dreht. Hoffentlich werden die Erfüllungen der Zeichen und die der Schriften in der Bibel sie um 180° Grad drehen.”

“Aber leider werden Einige wählen – im vollen Bewusstsein der bevorstehenden Konsequenzen – ihren eigenen Weg zu gehen. Sie müssen noch Lektionen lernen und irgendwann werdet ihr die wahre Tiefe ihrer Rebellion sehen und völlig verstehen, warum die Konsequenzen so fatal waren.”

***

Auszug aus Kapitel 54 des 3. Testaments ‘Kampf der Weltanschauungen, Kirchen & Religionen’

6. Ich bereite euch vor und warne euch im Hinblick auf die Zeit der Verwirrung der Weltanschauungen, damit ihr euch vom inneren Ringen des Geistes und der Marter der Gedanken frei machen könnt.

7. Denn alle Weltanschauungen, Doktrinen, Theologien, Philosophien und Glaubensbekenntnisse der Menschheit werden erschüttert werden und damit ein Unwetter versinnbildlichen, einen wahren Sturm des Geistes, auf dessen aufgewühlten Wogen ihr nach meinem Willen segeln und obenauf bleiben sollt, bis der Sturm und die Finsternis vorüber sind.

8. Ich gebe euch kein besseres Rezept, um diese Prüfung heil zu überstehen, als das Gebet und die Befolgung meines Wortes, wodurch euer Glaube sich unaufhörlich gestärkt fühlen wird.

9. Jener Kampf der Weltanschauungen, jener Zusammenstoß der Glaubensbekenntnisse und Ideologien, jene Schlacht ist unbedingt notwendig, damit alle Gebrechen und Irrtümer, die sich auf dem Grunde jedes Kultes und jeder Institution angesammelt haben, an die Oberfläche kommen.

10. Erst nach diesem “Unwetter” wird eine moralische und geistige Reinigung der Menschen einsetzen können; denn sie werden die Wahrheit ans Licht kommen sehen, werden sie erkennen, sie in sich fühlen, und werden sich nicht mehr von Einbildungen und Vortäuschungen nähren können.

11. So, wie jeder Mensch freiwillig und ganz für sich von der lebensnotwendigen Wirkung der Sonne auf seinen Körper Gebrauch macht, weil er erkennt, dass sich auf ihr Licht, ihre Wärme und ihren Einfluss das materielle Leben gründet, so werden sie vom Lichte der Wahrheit all das verwenden, was sie für die Erhaltung, Stärkung und Erleuchtung ihres Geistes benötigen.

12. Dann wird eine vom Menschen noch niemals empfundene Kraft wirksam werden, weil sein Leben sich immer mehr den wahren Lebensprinzipien anpassen wird, den von meinem Gesetze aufgestellten Normen.

***

Auszug aus Kapitel 55 des dritten Testaments ‘Reinigung der Erde & der Menschheit im Gericht’

1. Ich habe euch gesagt, dass auf die ganze Menschheit eine sehr große Prüfung zukommt- so groß, dass es in der ganzen Geschichte ihrer Jahrhunderte und Zeitalter nichts Ähnliches gegeben hat.

2. Jetzt müsst ihr verstehen, dass Ich zu euer aller Herzen spreche, euch in vielerlei Formen Botschaften und Warnungen zukommen lasse, damit die Menschen sich besinnen und meinem Gesetze gegenüber wach sind, wie die klugen Jungfrauen meines Gleichnisses.

3. Werden die Völker und die verschiedenen Nationen der Welt auf Mich hören? Wird dies Volk auf Mich hören, dem Ich Mich in dieser Form kundgebe? Ich allein weiß es; aber meine Pflicht als Vater ist es, auf dem Wege meiner Kinder alle Mittel zu ihrer Rettung bereitzustellen.

4. Wahrlich, Ich sage euch, wenn die Menschen sich in dieser Zeit nicht von den Flecken reinigen, die sie in ihrem Geist verursacht haben, werden die Naturgewalten als Herolde kommen, um mein Gericht und meine Herrlichkeit anzukündigen und die Menschheit von jeder Unreinheit zu säubern.

5. Selig die Männer, Frauen und Kinder, die – wenn sie die Nähe jenes Gerichtes begreifen – meinen Namen preisen, weil sie fühlen, dass der “Tag des Herrn” gekommen ist. Denn ihr Herz wird ihnen sagen, dass sich das Ende der Herrschaft des Bösen naht. Ich sage euch, diese werden durch ihren Glauben, ihre Hoffnung und ihre guten Werke gerettet werden. Doch wie viele derer, die in jenen Tagen leben, werden Gott lästern!

6. Das Paradies der ersten Menschen wurde in ein Tal der Tränen verwandelt, und jetzt ist es nur noch ein Tal des Blutes. Deshalb wecke Ich heute, da Ich gekommen bin, das meinen Jüngern gegebene Versprechen zu erfüllen, die Menschheit aus ihrem geistigen Schlafe auf und gebe ihr meine Liebeslehre, um sie zu retten. Ich suche die Geistwesen, die die Bestimmung haben, in dieser Zeit meine Kundgebungen und mein Wort mit ihren Werken zu bezeugen.

7. Wenn diese durch Mich Gekennzeichneten um mein Gesetz vereint sind, werden die Erde und die Sterne erschüttert werden, und am Himmel wird es Zeichen geben; denn zu diesem Zeitpunkt wird die Stimme des Herrn von einem Ende der Erde zum andern gehört werden, und sein Göttlicher Geist, umgeben von den Geistern der Gerechten, der Propheten und der Märtyrer, wird die geistige und die materielle Welt richten. Dann wird die Zeit des Heiligen Geistes ihre Vollkraft erreichen.

8. Viele Völker sind in den tiefen Abgrund der Vermaterialisierung gestürzt, und andere sind nahe daran, zu stürzen; doch der Schmerz ihres Sturzes wird bewirken, dass sie aus ihrem tiefen Schlafe erwachen.

***

Auszug aus der Botschaft des Herrn an Clare ‘Wenn ihr seht, dass der Felsendom zerstört wurde, fallt auf eure Knie’ vom 6. Dezember 2015

Jesus begann… “Die Zeit läuft ab und die Ereignisse nehmen zu. Der Feind zieht sich um die Nation von Israel zusammen. Du erinnerst dich, was Ich dir über das Schlüsselereignis gesagt habe, die Zerstörung des Felsendoms?”

(Clare) Ja, Herr – das tue ich.

“Wenn ihr dies seht, fallt auf eure Knie, das wird der Anfang der Unannehmlichkeiten sein, wie sie diese Nation niemals zuvor gesehen oder erträumt hat. Selbst Jene, welche die Ereignisse planen, werden geschockt sein über die Auswirkungen. Hab keine Angst, Clare, Ich sage es dir im Voraus, hab keine Angst. Fallt auf eure Knie und bringt Dank dar, denn eure Erlösung naht.”

“Es wird eine Zeit von unvergleichbarem Kummer und grosser Trübsal sein. Nationen werden vor euren Augen auseinander fallen und alle Augen werden auf Jerusalem gerichtet sein. Da wird keine Zeit mehr übrig sein für Vorbereitungen, überhaupt keine Zeit – nur Gebet, versteht ihr? Geht nicht hinaus, verlasst eure Häuser nicht, fallt auf eure Knie und betet. Das Heilige Barmherzigkeits-Gebet und das Gebet in Meinem Geist. Die letzten Tropfen Barmherzigkeit werden aus dem Kelch der Hoffnung fallen, die allerletzten Tropfen. Jene, die sich Mir zugewendet haben, werden errettet sein, Andere werden durch das Feuer gehen.”

“Aber du und deine Familie, deine wahre Familie, Meine kostbaren Bräute, die Ich unter deinen Schirm gezogen habe, ihr werdet Alle versorgt sein. Furcht ist völlig nutzlos, nur Gebet und Vertrauen ‘Jesus, Ich vertraue Dir’ wird euch nützen, nutzt es wieder und immer wieder.”

“Ich werde Mich um eure leiblichen Kinder kümmern. Sie werden zu Mir kommen, Eines nach dem Anderen, Mich anerkennend und Busse tun für ihre Sünden.”

“Ich komme… Ich komme bald. Ruht darin.”

=> ALLE EBOOKS ZUM HERUNTERLADEN

=> Weiterlesen in Teil 5

flagge en  Call to Repentance & The inner and outer Court explained Part 4

Forecast and Instructions from Jesus Part 4

Call to Repentance & The inner and outer Court explained

Excerpt of the Lord’s Message to Clare ‘If you love ME, you will obey ME and you will be raptured’ from November 17th, 2015

Jesus says… “As you progress through this season, keep an eye on your wandering minds trying to make sense of what is going to happen, when. Rather, fulfill My words to you to be vigilant to the needs of others around you. You are placed strategically in an important place. Make every moment count, not with useless speculations, but with the fullness of obedience to alleviate the suffering around you and bless those who are less fortunate than you.”

“When I was hungry, you fed Me. When my car wouldn’t start, you helped me. When I was slipping on the ice, you came to My rescue.”

“Remember this from moment to moment and day to day. Do you see that hungry, homeless person sitting in a doorway, trying to keep warm? Get them some hot food, spend time with them, bless them in My Name. Do you see a single mother struggling to get her groceries from a snow-packed driveway into the house with her little ones toddling along? Lend her a hand, go out of your way and shovel the snow off her driveway.”

“Do you see someone fruitlessly trying to start their car to go to work? Go, lend a hand. Do they need a battery? Do you have the cash? Go buy them a new battery for their car. Do you see your neighbor stuck in the driveway? Go spread salt beneath their tires, give them a push. This is what I mean, these opportunities are all around you, I have made sure of it.”

“I make this promise to you right now… If you Love Me, you will obey Me, and you will no longer have to worry about your destination or the Rapture. You will resemble Me and I will take you to Myself.”

***

Excerpt of the Lord’s Message to Clare ‘Who I will rapture and who not’ from March 4th, 2016

Jesus began… “I want to make it clear… it’s not the size nor the importance of a vessel, but the completeness with which they gave to Me. If they give their all, I give My all. And whether they contain My All or not, doesn’t matter. All that matters is that they are completely Mine. Isn’t that wonderful?”

(Clare) Oh, it is, Lord! It is sublime. Like Mother Theresa said… ‘God likes little things best.’

“That’s a guarantee. And God looks at the littleness of the heart, not the littleness of the ministry. When you are responsible for feeding so many people, I must impart to you more and more and more to keep up with the demand. But that does not mean you have become big. Rather, it means I have become big through you. And the littler the vessel, the more credit I get. This is as it should be.”

(Clare) Lord, what about those that are saved at the very last minute? A lot of people are asking me this question.

“Did I not say they would receive the same reward as those hired at the beginning of the day?”

(Clare) But I thought that applied to those who have worked for You, who were waiting in the wings for their assignments, as we were?

“Clare, in My fathomless mercy, I cannot deny the most recent, sincere conversion the gift of being removed from this planet. If they have given their entire selves to Me with full repentance – they, too, will be taken. But it must be sincere and complete. Those who still want to walk the fence, I will not take.”

“Now, I will tell you who should be worried.. Those who knew Me, knew what I called them to do, and followed their own flesh and self-will, nonetheless. Those who didn’t have time or money for the poor, but rather saved up their money to lavish on their comforts and trinkets. When I warned you seven years ago, I was quite serious. You were on the edge and I needed you to abandon yourself to My total will. Once you realized the seriousness of your condition, you repented and asked Me to help you leave those foolish things behind.”

“But some of My children have been Christians for years and are still toying with their walk. They have an inkling they are on the edge, but consider My Mercy will cover for their laxness. No, My Children. My mercy is not for those who have held Me off. It is for the lost who have never known Me and the weak that falter with every other step. For those sheep who are big and strong but still have no time for Me, they will stay behind until they are perfected in charity, honesty and devotion to Me. For them, there is a choice to make.”

“Many of them have been given very great graces but used them selfishly, even in the faith, to accumulate wealth, popularity and influence. Or instead, they have used the grace for the world to live like kings.”

(Clare) What about the really wealthy teachers?”

“The ones who have put their hearts in My hands and done their very best to obey Me, they will be taken. Again, it is not wealth, riches, power that disqualifies – rather it is a lukewarm heart. A heart that has not considered what I suffered for them and how I have called them to sacrifice for Me. These are those who were like the rich young ruler and said, “But, I have many possessions!” And I say to them, you are indeed poor, because you do not possess Me.”

“These are the ones you should all be concerned for. I’ve called them many times. They’ve had ample opportunity to deny themselves, pick up their crosses and follow Me. But they were completely taken up with popularity among men. And for that reason they will be left behind.”

“Those who have been saved at the last moment, if they are broken by their obstinate denial and putting Me off, and My Kingship in their lives – if they are thoroughly repentant to their very core, I will take them. One of your children may be among that group. I have told you that before.”

(Clare) Oh Lord, please do. Please, Lord, she is a beautiful soul. I pray she will make the Rapture.

“This is the first time I have seen you invest faith in her…Continue to cry out to Me. Stand with Me, Clare, stand. Remember, I am merciful. Sometimes our children make foolish mistakes, because they are still children and not thinking or seeing like adults – but seeing the world like a jar full of candies, all different and alluring. They don’t see their blind spots and of course the enemy keeps them blinded to the truth. There have been moments of truth in her life where she has considered those things. There is a chance for her, keep praying.”

“But to the rest of My mature Christians I say, consider your ways. Have you really lived for Me and answered My call, or have you preferred your comforts? Do you value Me enough to die for Me, or will you continue to walk away and protect them? For you, there will come a time when you are forced off the fence. Know that this time is at the door and your eternity is at stake.”

“Do you think that being a Christian by name will save you from Hell? Please think again. God will not be mocked. I will not be made sport of. Either you are hot or cold. The lukewarm will go through the fire and be saved only if they cleave to Me above their children, families, jobs, and even lives.”

“Those for whom My Brides have been praying – they will be given the opportunity to be stricken to the core and repent with all their hearts and I will take them in the Rapture. Those who waste this grace, woe to you; you shall be left behind to face the fire. Not all will receive the same rewards in Heaven, not all will recline in mansions. Some of you will be fortunate to have a shack on the outskirts. Still, you will be happy, because you will know justice and accept your lot with great thankfulness.”

“So, I hope this clarifies much for you and all My loved ones. I wish for no one to be left behind to suffer the Tribulation. But for those who are unrepentant in that moment, I visit them with grace. Living through the Tribulation and perhaps martyrdom will be your only chance for eternal blessedness in Heaven with Me.”

“But to you I also say… never doubt My presence and My eagerness to forgive you. I am always with you, waiting for that moment when you will see the seriousness of your condition and turn to Me with your whole heart.”

***

Excerpt of the Lords Message to Timothy ‘I am calling you out’ from August 19th, 2010 (Trumpet Call of God)

Thus says The Lord your God, The Holy One, your Life… Beloved children, I am calling you out, and from the midst of this world I am drawing you out; and lo, some of you have given heed already. Yes, even I am calling you out from the midst of your countrymen, from the midst of your peers and kindred, from the midst of all who dwell upon the earth… That you may be separate, that you may be set apart in truth, a lowly people who wait upon The Lord with joy and trembling, a flame, a light, a beacon shining in the midst of thick fog and encroaching darkness, until I come. Yet My people do not come out, nor are they willing to stay separate. For they do not hate the company of evildoers, and at the table of the wicked they sit at ease. Even among this little flock are some who remain unmoved, holding their cup, sighing.

Beloved, The Lord your God has shown you The Way! Even I have provided this lamp for your feet, lest you should stumble in the darkness and fall into a pit! For the darkness descends, thick darkness gathers, and is about to cover the earth! Thus in My mercy I have placed a beacon in the midst of this desolate land, a light which shall reach even to the ends of the earth. Behold, I have forged for Myself a silver trumpet, and placed it in the hand of My watchman.

For the flames of the people flicker, and are about to go out; and the winds of deception do not cease, but have only increased by measure in all the earth. And oh how easily My people are led astray, how easily they give heed to every wind of doctrine, to every false expectation and arrogant assumption; they are continually led away! For none have truly discerned, nor are they able! They turn away in their hearts, and within their minds they have departed.

My beloved departs from Me, she cleaves to the breast of another, for the way of The Lord she has not known!… Therefore My tears flow down, and My face is wet with grief!…

For I have called to My well beloved, yet I hear no answer! I have lifted up My voice to My people, yet who has come out to meet Me?! In My zeal, I stretched out My arms to gather them together, yet few have assembled before The Tent of Meeting… Few have given heed to the sound of this trumpet!

For there are many who claim to serve Me, there are many who say they are My servants, a great multitude who claim they are My people, yet are not My people; for they do not observe justice, neither do they seek to do what is right! For I have surely looked upon them, I have set My gaze upon all who call upon My name, I have searched and passed through. I know the thoughts of My people, and the hearts of My elect are known to Me. For I am God, very close at hand… Thus I shall purge My people and set apart My elect, I shall surely sift and separate the people; I shall cause a great division in all the earth! For I am The Lord.

Therefore, thus says The Lord… I call to My beloved, to all who have ears to hear, I call you to depart from this world in thought and in action; to reveal your love for Me by all you say and do, to put your love on open display; to rest in Me on the Sabbath day, and receive of My blessing; to honor My Holy Days, and remember, that you may also understand; to hold fast to the Holy Covenant and no longer depart from the word of My commandment.

***

Excerpt of the Lords Message to Timothy ‘Come out of the Churches of Men’ from October 7th, 2010

Thus says The Lord… I have indeed drawn the line and set the standard; I have indeed placed it in the midst of all people! Says The Lord. And no one shall by any means pass over after the number has been fulfilled, when the first election is established. For in the days of Noah, there were many mockers and many who pushed out the lip, jeering and laughing, until the day Noah entered the ark and the door was shut… So shall it be with this wicked generation: The door shall be shut, and many shall be left standing outside, without a covering, with no shelter to protect them from the hard rains which are about to descend.

For lo, I tell you a mystery, which shall soon be made known: Those who come out before the time, who obey My voice, will pass to one side; and those who refuse to the other… One on this side, and many more to the other. And those who pass over to this side, joining those who remain on this side, shall be plucked up and hidden; yet some shall be replanted and serve. While those who refuse My voice, even to rebel against Me, shall remain on their own part, on the other side of the line which The Lord has drawn, left to endure the plight of their error.

By this is the inner court and the outer court measured. And all found on the outer court shall surely die, for they are left outside, with no way in; though they falsely perceive themselves to be on the inside, with their backs set against the walls, placing all their faith in a house doomed to destruction, soon to be torn down… Yet those who come out from among them shall enter the inner court, though they are seen as outcasts and labeled falsely as heretics by their peers; yet these shall surely live, escaping all these things which I am about to do, which I shall surely bring upon all the inhabitants of the earth. For indeed many are called, yet few are chosen, says The Lord. Even so, amen.

THEREFORE COME OUT OF HER, MY PEOPLE, AND SURRENDER UNTO ME! Come out from among them, and be separate from the churches of men! Touch no more the unclean thing, and I will receive you! Says The Lord…

TURN AWAY FROM MY VOICE NO LONGER, TO YOUR OWN HURT! For the time is ending and the first of many must be taken; They must enter in, and the door must be shut! For judgment shall rain down from heaven, filling the entire earth!…

COME OUT, THEREFORE, ALL YOU WHO HAVE EARS TO HEAR! Heed the sound of this trumpet, and come out, for this is indeed the Trumpet Call of God!… Says The Lord of Hosts, your Redeemer.

***

Excerpt of the Lords Message to Timothy ‘Judgment & Harvest’ from September 24th, 2008 (Trumpet Call of God)

Thus says the Lord… Blow the trumpet, My watchman, for this Word shall become famous. And all those in your nation shall come to hate you with a deep and profound hatred, with a severe burning welling up within them. Yet fear not, Timothy…

For thus says The Lord your God… Let it be known, and let it be heard and come to pass in these last days, regarding the servants of God, the watchmen: These are My prophets, born out of due time, sent to walk to and fro in all the earth, proclaiming My judgments… Servants without price, mouthpieces of The Most High God.

Therefore, those who come against them shall be cut down! They shall be cut in pieces! For I have a Mighty and Strong One, and it is He who goes before them, it is He who resides within them, and remains forever their rearguard! And if one, two, or three of a city, conspire against them, for My name’s sake will I bring their houses to ruin! And if a city together fights against them, or attempts to hide or subvert My spoken Word, even that city shall become an example, coming to ruin when nature and the earth rise up against it!

Hear Me now, O faithless and perverse people, deceived generation… Bring harm against My anointed, and you shall suffer the quaking of My footsteps! City by city shall be shaken and brought down, wheresoever My messengers have tread, speaking forth My Word in power! For I have placed MY Word in their mouths! Therefore, cast not one stone against them, lest I bring down a multitude of hail upon you, according to every rock you have cast in their direction! For this is the due reward, for all those who fight against Me! Says The Lord.

The Lord has spoken! Therefore heed My words and repent, and I may yet have mercy upon you before the time when I take back My children and steal away all My beloved lambs. Even from your arms and from the womb they shall be taken; I shall leave you barren and desolate… Thus is the due reward for all those who have forsaken Me, for all those who use My name as a cursing; for all those who stood idly by while the little ones were being murdered, day and night, without ceasing!

Repent, therefore! Howl and wail! Put on sackcloth! Cover yourselves in ashes! For the Day of The Lord has come! Behold, it is very near!… Even ten days of sorrow, and seven.

***

Excerpt of the Lord’s Message to Clare ‘Prepare Packages for your Loved Ones’ from March 15th, 2015

Jesus began… “It is very important for you to leave behind prepared packets for your loved ones.“

“Dear Children, if these messages have ministered to you, I would like you make copies and put them where they will be found by loved ones when you are gone. This is only a precaution because the sites you visit may no longer exist after the Rapture. Those in a position of power have made note of who is a danger to their agendas. When you find something that touches you and gives you an enlarged viewpoint that secures your peace, download it and keep it where it will be found.”

(Clare) Should we make CD’s or DVD’s?

“Whatever is more stable and convenient. Even two copies would not be excessive in case something happens to the first one. The devils will be in a hurry to destroy anything holy and instructional so they can isolate those left behind.”

(Clare) Well we have pdf’s available. (Available on www.jesus-comes.com and we will also soon publish a PDF, which contains the complete series ‘Events – Rapture – Tribulation’)

“Yes, printed is best, easy to read and useful when there are power outages and the internet is gone, which it will be for quite some time until facilities are rebuilt. These packages should be accompanied by a very loving letter. Stay away from causing guilt, which will either make them mad or lead them into despair. Be constructive, be positive, be hopeful. But especially be loving.“

“They know very well they blew it, you don’t have to rub it in. Rather you need to strengthen them because their knees will barely support them.“

“Leave behind a will of some sort, or list of how things are to be given away. This will help to prevent arguing. Be fair in the distribution; be especially kind to those who don’t deserve it. Your whole attention right now should be on their salvation. I am a loving God, but with My Wrath on mankind, it will be difficult to convince many of this. But remember, those I predestined I also foreknew.“

“Be plain in your speech to forgive them. Ask for forgiveness, and recount how you have sinned against them, ask for pardon. They will need these graces to cleanse the past and leap into the future. Believe Me it will be a leap. The most difficult transition anyone could ever imagine, but I will be with them.“

“Encourage them to have soaking/dwelling prayer and to reach out for My hand, to grasp. I will lead them skillfully and comfort them lovingly. But they must enter into an approachable prayer. Yes, praying on your knees in supplication is very effective, but much better to have a personal, intimate, holding- God’s-hand- relationship… then all the rest follows naturally. I want them to know that I love them, I’m with them, they have a future, whether they die now or live through the Tribulation. I want them to know that all is not lost, all is not ended, no, their lives are just beginning. And though it is a journey fraught with dangers, it will be deeply rewarding as they draw closer to Me, see My miracles, and experience the depth of My love for them.“

“This is something they’ve been skating through their whole lives. All the things they should have been doing these years, but weren’t, will have to be done now, in this season. Those who lose their lives shall find them, those who grasp theirs tightly will lose them. It is a paradox that revolves around faith and trust. Hopefully the fulfillment of the signs and Scriptures from the Bible will turn them 180 degrees around.“

“But sadly, some will choose – in full knowledge of impending consequences – to go ahead their own way. They have lessons to learn and some day you will see the true depths of their rebellion, and fully understand why consequences had been so dire.“

***

Excerpt of Chapter 54 of the third Testament ‘Struggles between Ideologies, Churches & Religions’

6. I am preparing you, and warning for the time when the confusion of ideas arises, so that you can free yourselves of the interior struggle of the spirit and the torture of thought.

7. All the ideas, doctrines, theologies, philosophies, and beliefs of humanity, symbolized as a storm, shall be removed, as a true storm of the spirit over whose raging waters I wish you to navigate, remaining afloat until the storm and darkness pass.

8. I give you no better formula for getting through that trial than prayer and the practice of My word, by means of which your faith will be continually fortified.

9. That battle of ideas, that contest between creeds and ideas, that struggle, are indispensable to make all the defects and errors accumulated in the depths of every cult and institution come to light.

10. Only after that storm passes can there be a moral and spiritual purge of mankind, for they shall see the truth rise up, they shall know it, shall feel it in themselves, and they will no longer be able to feed on appearances and fictions.

11. Thus, just as each man takes freely for himself the necessary exposure of the sun upon his body, recognizing that in its light, its heat, and in its influence there is material life, so too shall they take from the light of truth as much sustenance, strength, and illumination of the spirit as they need.

12. Then man shall feel strong as never before, for his life shall begin to adhere to true principles, to the norms established by My Law.

***

Excerpt of Chapter 55 of the third Testament ‘Purification of the Earth & Humanity in Judgment’

1. I have said that a very great ordeal draws nearer to mankind, so great that in all the history of its centuries and ages, it has not had any comparison.

2. Now you must understand that I am speaking to the heart of all of you. I am allowing My messages and warnings to reach you in many ways, in order for men to meditate and to awaken to My Law, like the prudent virgins of My parable.

3. Will the peoples and the different nations of the world listen to Me? Will this people, to whom I am manifesting Myself in this manner, listen to Me? Only I know, but My responsibility as a Father is to put all the means for their salvation along My children’s path.

4. Verily I say to you that if at this period men do not cleanse the blemishes that they have left in their spirit, the elements will come as heralds announcing My justice and My glory and purifying mankind of all impurity.

5. Blessed are the men, women and children who upon realizing the proximity of that justice, glorify My name, sensing that the day of the Lord has arrived, because their heart will tell them that the end of the reign of evil draws near. I say to you that these people, through their faith, their hope and their good deeds, will be saved, but how many of those who live during those days are going to blaspheme!

6. The paradise of the first people became a valley of tears, and now it is a mere valley of blood. That is why today when I have come to fulfill the promise that I made to My disciples, I awaken mankind from their lethargy, giving them My teachings of love to save them, and I seek the spirits who are destined to arise during this period to give testimony of My manifestation and My word with their deeds.

7. When those chosen by Me find themselves reunited round My Law, the earth and the stars will be shaken and in the sky there will be signs, because at that instant the voice of the Divine Spirit, surrounded by the spirits of the just, of the prophets and the martyrs, will judge the spiritual and material realms.

8. Many peoples have fallen to the depths of the abyss of materialism, and others are yet to succumb; the pain of their fall, however, shall wake them from their deep slumber.

***

Excerpt of the Lord’s Message to Clare ‘When you see the Dome of the Rock destroyed, fall to your knees’ from December 6th, 2015

Jesus began… “Time is winding down, and events are winding up. The enemy is closing in on the Nation of Israel. You remember what I told you about the turn-key event, the destruction of the Dome of the Rock?”

(Clare) Yes, Lord – I do.

“When you see that, drop to your knees, that will be the beginning of trials such as this nation has never seen or dreamt of. Even those planning the events will be shocked at the repercussions. Do not be afraid, Clare, I tell you ahead of time, do not be afraid. Drop to your knees, give thanks, for your redemption draweth nigh.”

“It will be a time of unsurpassed wailing and travail. Nations will crumble before your very eyes and all eyes will be upon Jerusalem. There will be no more time left for preparations, no time at all – only prayer, do you understand? Do not go out, do not leave your houses, drop to your knees and pray. The Divine Mercy Chaplet is second only to prayer in My Spirit. The last drops of mercy will fall from the Goblet of Hope, the very last drops. Those who have turned to Me will be saved, some as going through the fire.”

“But you and your family, your true family, the precious Brides I have drawn under your umbrella, you will all be taken care of. Fear is useless, only prayer and trust. ‘Jesus, I trust in You,’ over and over and over again.”

“I will take care of the children of your womb. They will turn to Me, one by one, acknowledging and repenting of their sin.”

“I’m coming, and I’m coming soon. Rest in that.”

=> Ebooks & PDF’s for Packages for Download

=> Read more in Part 5

Teil 3/7… Jetzt oder Nie Meine Braut & Wer wird entrückt werden? – Part 3/7… Now or Never My Bride & Who will be raptured?

ZUSAMMENFASSUNG Teil 3/7 – SUMMARY Part 3/7

<= Teil 2 / Part 2           @ ÜBERSICHT      @ OVERVIEW         Teil 4 / Part 4 =>

Voraussagen von Jesus-Liebesbrief von Jesus-Jetzt oder nie Meine Braut-Wer wird entrueckt-Aufruf zur Busse und Umkehr Forecast from Jesus-Instructions from Jesus-Who will be raptured-Now or Never My Bride-Call to Repentance-Loveletter from Jesus Part 3-1280
=> VIDEO   => PDF   => AUDIO… => VIDEO   => PDF   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Bist du bereit für die Entrückung?
=> Oh wie ihr Mein Herz tröstet
=> Die Gedankenwelt
=> Zeit ist kurz…Einige sind vorbereitet
=> Würde des Menschen
=> Untugenden & Läuterung
=> Das grosse Buch des Lebens
=> Mich dürstet nach eurer Liebe
=> Mein Königreich kommt
Related Messages…
=> Are you ready for the Rapture?
=> Oh how you comfort My Heart
=> The World of Thought
=> Time is short…Some are prepared
=> Human Dignity
=> Defects, Sins & Purification
=> The great Book of Life
=> I thirst for your Love
=> My Kingdom comes

flagge de  Aufruf zur Busse & Wer wird entrückt werden?

Voraussagen und Instruktionen von Jesus Teil 3

Aufruf zur Busse ‘JETZT oder NIE’ & Wer wird entrückt werden?

Auszug aus der Botschaft des Herrn an Clare ‘Meine Braut… Jetzt oder Nie’ vom 13. Dezember 2014

Jesus begann… „Bist du willig, in dein Gebetskämmerlein zu gehen und Mich zu trösten oder wirst du wie der Rest shoppen gehen, verkaufen und feiern, wenn alles zusammenbricht. Wo wirst du sein? In der Arche oder an den hohen Orten, um der Welt deine Anerkennung zu zollen?“

„Wo ist deine Loyalität? Ist sie bei Mir? Bei dir Selbst? Oder bei der Welt und Satan? Wo sind die Dinge, die am Wichtigsten sind für dich? In der Bank? Bei deiner Familie? Bei deinen Freunden? Bei Mir? Wo ist deine Loyalität Meine Braut? Wo wirst du sein, wenn die flutenden Wasser plötzlich über dich hereinbrechen?“

„Ich rufe euch jetzt auf, eure Entscheidung zu treffen. Ich rufe hinaus zu Meiner Braut, unter Tränen, bitte, bitte kommt mit Mir in die Arche Meiner Liebe, da werdet ihr Mich leidend finden und dort werdet ihr auch Meinen Schutz finden. Ja, Ich leide und werde weiter leiden, bis es nichts Böses mehr gibt. Ja, Ich weine über Meine Braut, die in die Mall (Einkaufszentrum) gegangen ist, um sich selbst auf’s Neue zu verkaufen, Mich stehenlassend für das Glitzern dieser Welt.“

„Dies ist eine einfache Nachricht, da ist nichts komplex darin, Ich brauche ihre Gesellschaft, Ich brauche ihren Trost, Ich sehne Mich, zart gehalten zu werden und geliebt und dass die Salbe ihrer Anmut Meine Augen begrüsst, die Reinheit ihrer Stimme Mich in einen Schlaf lullt und Mich weit weg bringt von dem, was Ich jeden Tag sehe und höre.”

“Bitte Meine Braut, verlasst eure Wege mit der Welt in dieser heiligen Jahreszeit und kommt in Mich hinein, in den geheimen Ort, die Arche Meiner Liebe, Nahrung und Pflege für Meine Wunden, was Mich Jene vergessen lässt, die kaltherzig weggelaufen sind und sich überhaupt nicht für Meine Notlage interessieren.”

“Ihr habt keine Ahnung, was ein Blick von  Meiner Braut für Mich bedeutet. Stellt euch einfach einen überfüllten Ballraum vor, eine Gala, um den Geburtstag des Königs zu feiern. Alle stolzieren ihre Schönheit durch die Türe und auf die Tanzfläche, um bemerkt und beaugapfelt zu werden. Alle sind fokussiert auf ihren nächsten ‚Fang’ – das Spiel das niemals endet, Macht, Position, Wohlstand und Ruhm.”

“Dann plötzlich erklingt da die Fanfare, Alle drehen sich zur Türe und der König kommt herein und liest die Gedanken jeder einzelnen Person im Raum. Es ist eine Verärgerung für sie, aufzuhören und Ihn zu würdigen, während die Fanfare weitergeht. Sie waren so in der Lust des Augenblicks gefangen, sich davon zu lösen war schmerzlich und lästig. Und dort steht Er, in königlicher Kleidung, der Herrscher ihrer ganzen Welt. Während Er über die Menge blickt, was sie jedoch nicht wissen, liest Er die Gedanken und Gefühle jedes Einzelnen im Raum.”

“Dort in der Ecke sitzt ein kleines Mauerblümchen. Sie hat kein Interesse am Pomp und an der Pracht, am Spiel oder am Fang. Sie ist gefangen in der Schönheit des Königs und nichts weiter. Überwältigt von der Schönheit ihrer Seele und erstaunt, dass sie so anders ist als die Anderen, geht Er liebenswürdig zu ihr hinüber, hebt sie hoch auf ihre Füsse und legt Ihre Hand auf seinen Arm und verkündigt „Ich habe die Eine gefunden, würdig, Meine Königin zu sein.“

„Alle Anderen sind geschockt und ungläubig, ihr Kiefer fällt herunter, das Schweigen ist betäubend, sie ist ein absoluter Niemand! Schaut auf ihre schäbige Kleidung und ihre Familie ist auch nicht königlich?“

„Während Ich über euch blicke, Meine Bräute, was bin Ich gezwungen zu sehen? Was wird in euren Gedanken und in euren Herzen sein? Werdet ihr ungeduldig sein mit Mir, weil ihr eine lange Shoppingliste habt und es spät ist… ihr könnt es einfach nicht erwarten, zur Mall zu gelangen? Oder werdet ihr überwältigt sein vom Gefühl, dass euer König in eurer Mitte ist? Dies ist die Braut, die Ich suche, sie ist so verliebt in Mich, sie hat keine Zeit und kein Interesse, shoppen zu gehen, sondern nur bei Mir zu sein. Sie würde lieber aus Meinem bitteren Becher trinken, als mit ihren Freunden sinnlich zu dinieren. Ich bin hier, bedeckt von Sorgen über die Notlage eurer Welt… ja, Ich sage eure Welt, denn sie hat keine Ähnlichkeit mit Meiner Welt.“

„Ich bin in Sorge, was so plötzlich über euch kommen wird, dass es kein Entkommen gibt. Ich habe Meine Braut gesucht, Ich bin in die Einkaufszentren gegangen, in die Speisesäle, an die Galas und Ich habe sie gefunden, wie sie mit anderen Männern flirtet, sich in anstössigem, sexuellen Benehmen engagierend, in dem Schmutz schwelgend, den Satan angeboten hat zu ihrer Unterhaltung. Jetzt bin Ich erschöpft vom Rufen, Suchen und Bitten. Ich bin so sehr erschöpft. Wenn ihr zurückkommen möchtet, tut es schnell, da ist kaum Zeit übrig für euch, entweder jetzt oder nie Meine Bräute. – Jetzt oder Nie. Jetzt oder Nie.“

***

Auszug aus dem Kapitel 32 des 3. Testaments ‘Inkarnation & Aufgabe des Menschen’

41. Euer Herr hat euch von Zeit zu Zeit die Existenz des Geistes offenbart, seine Wesensnatur und sein verborgenes Sein. Denn obschon ihr ihn in euch tragt, ist der Schleier, in den euch eure Vermaterialisierung hüllt, so dicht, dass ihr nicht zu erkennen vermögt, was das Edelste und Reinste in eurem Wesen ist.

42. Viele Wahrheiten hat der Mensch zu leugnen gewagt. Dennoch – der Glaube an die Existenz seines Geistes gehörte nicht zu dem, was er am meisten bekämpft hat, weil der Mensch gefühlt und schließlich begriffen hat, dass die Leugnung seines Geistes dasselbe wäre wie sich selbst zu leugnen.

43. Als der menschliche Körper aufgrund seiner Leidenschaften, seiner Laster und seines Sinnengenusses entartete, wurde er zu einer Kette, zu einer dunklen Augenbinde, zu einem Gefängnis und einem Hindernis für die Entfaltung des Geistes. Trotzdem hat dem Menschen in seinen Stunden der Prüfung nie ein Funken inneren Lichtes gefehlt, das ihm zu Hilfe käme.

44. Wahrlich, Ich sage euch, der höchste und reinste Ausdruck des Geistes ist das Gewissen, jenes innere Licht, das den Menschen unter allen Geschöpfen, die ihn umgeben, das erste, das höchste, das größte und edelste sein lässt.

45. Ich sage allem Volk, dass der höchste und schönste Titel, den der Mensch besitzt, der ist, ein “Kind Gottes” zu sein, wenngleich es nötig ist, ihn zu verdienen.

46. Der Sinn des Gesetzes und der Unterweisungen ist es, euch die Kenntnis meiner Wahrheit zu offenbaren, damit ihr zu würdigen Kindern jenes Göttlichen Vaters werden könnt, welcher die höchste Vollkommenheit ist.

47. Ihr wisst, dass ihr “Mir zum Bilde und Gleichnis” geschaffen wurdet; doch wenn ihr es sagt, denkt ihr an eure menschliche Gestalt. Ich sage euch, nicht dort ist mein Ebenbild, sondern in eurem Geist, welcher – um Mir ähnlich zu werden – sich vervollkommnen muss, indem er die Tugenden ausübt.

48. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, bin die Gerechtigkeit und das Gute, und dies alles entstammt der Göttlichen Liebe. Versteht ihr nun, wie ihr sein müsstet, damit ihr “Mir zum Bilde und Gleichnis” wäret?

49. Ihr habt einen Abglanz des Göttlichen in euch, Ich bin wirklich in euch. Die Intelligenz, der Wille, die Fähigkeiten, Sinne und Tugenden, die ihr besitzt, zeugen von der höheren Wesensnatur, der ihr angehört, und sind ein lebendiges Zeugnis des Vaters, aus dem ihr hervorginget.

50. Zuweilen befleckt und schändet ihr durch Ungehorsam und Sünde das Ebenbild, das ihr von Mir in eurem Wesen tragt. Dann gleicht ihr Mir nicht; denn es genügt nicht, einen menschlichen Körper und einen Geist zu haben, um ein Ebenbild des Schöpfers zu sein. Die wahre Ähnlichkeit mit Mir besteht in eurem Licht und in eurer Liebe für alle eure Nächsten.

51. Ich schuf euch “Mir zum Bilde und Gleichnis”, und da Ich zugleich Drei und Eins bin, existiert in euch gleichfalls diese Trinität.

52. Euer materieller Körper repräsentiert die Schöpfung aufgrund seiner vollkommenen Gestaltung und Harmonie. Euer inkarnierter Geist ist ein Abbild des “Wortes”, das Mensch wurde, um auf der Welt der Menschen eine Liebesspur zu hinterlassen; und euer Gewissen ist ein strahlender Funke vom Göttlichen Lichte des Heiligen Geistes.

53. Welches Verdienst hätte euer Geist, wenn er innerhalb eines Körpers ohne Willen und ohne eigene Neigungen wirken würde? Der Kampf des Geistes mit seiner Körperhülle [Seele] ist der von Macht gegen Macht. Da findet er den Prüfstein, an dem er seine Überlegenheit und seine Geistesgröße beweisen muss. Es ist die Prüfung, in welcher der Geist oft für einen Augenblick den Versuchungen erlegen ist, in die die Welt ihn durch das “Fleisch” bringt. So groß ist die Gewalt, die diese (Versuchungen) auf den Geist ausüben, dass ihr schließlich den Eindruck hattet, dass eine übernatürliche und bösartige Macht euch ins Verderben riss und euch in den Leidenschaften zugrunde richtete.

54. Wie groß ist die Verantwortung des Geistes vor Gott! Das Fleisch hat diese Verantwortung nicht übernommen. Seht, wie es für immer in der Erde ruht, wenn der Tod kommt. Wann werdet ihr Verdienste erwerben, damit euer Geist würdig wird, vollkommenere Heimstätten zu bewohnen als diese, in der ihr lebt?

55. Die Welt bietet euch Kronen an, die nur von Eitelkeit, von Stolz und falscher Größe zeugen. Dem Geist, der über diese Eitelkeiten hinwegzuschreiten versteht, ist im Jenseits eine andere Krone vorbehalten, jene meiner Weisheit.

56. Das Leben soll sich mehr in dem Geist als im Körper offenbaren. Wie viele haben schon auf dieser Welt gelebt; doch wie wenige haben geistig gelebt, haben die Gnade zum Ausdruck gebracht, die in jedem Menschenwesen existiert, in jenem Göttlichen Funken, den der Schöpfer in den Menschen legte.

57. Wenn die Menschen die Hellsichtigkeit in ihrem Geiste zu bewahren vermöchten, könnten sie durch sie ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft schauen.

58. Der Geist gleicht meinem Buche der göttlichen Weisheit. Wie vieles enthält er! Fort und fort hat er euch etwas zu enthüllen – manchmal so tiefe Offenbarungen, dass sie für euch unbegreiflich sind.

59. Jener Lichtfunke, der in jedem Menschenwesen vorhanden ist, ist das Band, das den Menschen mit dem Geistigen verbindet, ist das, was ihn in Kontakt mit dem Jenseits und mit seinem Vater bringt.

60. Ach, wenn doch eure materielle Natur das aufnehmen könnte, was euer Geist durch seine Sehergabe empfängt! Denn euer Geist hört niemals auf zu schauen, auch wenn der Körper aufgrund seiner materiellen Beschaffenheit nichts davon wahrnimmt. Wann werdet ihr imstande sein, euren Geist zu verstehen?

61. Solange ihr, die ihr das Leben nicht liebt, weil ihr es grausam nennt, nicht die Bedeutung des Gewissens im Menschen erkennt, noch euch von ihm führen lasst, werdet ihr nichts von wahrem Werte finden.

62. Das Gewissen ist es, das den Geist zu einem höheren Leben über die Materie [Seele] und ihre Leidenschaften emporhebt. Die Vergeistigung wird euch die große Liebe Gottes fühlen lassen, wenn es euch gelingt, sie zur Tat werden zu lassen. Dann werdet ihr die Bedeutung des Lebens verstehen, werdet seine Schönheit schauen und seine Weisheit entdecken. Dann werdet ihr wissen, warum Ich es “Leben” genannt habe.

63. Wer wird diese Lehre abzulehnen wagen, indem er sagt, dass sie nicht wahr ist, nachdem er sie kennen gelernt und verstanden hat?

64. Wenn ihr begreift, dass euer wahrer Wert in eurem Gewissen begründet ist, werdet ihr in Harmonie mit allem von eurem Vater Geschaffenen leben.

65. Dann wird das Gewissen das arme menschliche Leben verschönen; aber zuvor muss sich der Mensch von allen Leidenschaften abwenden, die ihn von Gott trennen, um dem Pfade der Gerechtigkeit und Weisheit zu folgen. Dann wird für euch das wahre Leben beginnen, das Leben, das ihr heute mit Gleichgültigkeit betrachtet, weil ihr nicht wisst, was ihr verachtet, und keine Vorstellung von seiner Vollkommenheit habt.

***

Auszug aus Jesu Botschaft an Clare ‘Legt euer Leben nieder & Steht an Meiner Seite’ vom 10. August 2016

Jesus begann… “Ich rufe euch zu, Meine Bräute, euer Leben nieder zu legen und an Meiner Seite zu stehen in diesem Rennen gegen Satan’s Tyrannei in diesem Land und in der Welt. Ich rufe euch auf, jetzt und für die nächsten drei Jahre eure Absichten nieder zu legen, im Himmel zu sein. Ich rufe euch auf, Mir eure ganzen Herzen zu schenken, als ein Opfer für dieses Land und die Welt.”

“Wohin Amerika geht, dorthin geht auch der Rest der Welt. Jetzt ist es eure Aufgabe als Meine Ehefrau, dafür einzustehen, was richtig ist. Stellt euch hinter Mich und unterstützt Mich. Betet, opfert jedes Kreuz, das euch gegeben ist, denn Mein Königreich kommt, Mein Wille wird geschehen. Ihr, als Fürbitter, steht im Zentrum der Erlösung der ganzen Welt. Wo auch immer dieses Land hingeht, wird der Rest der Welt folgen und dies ist bloss der Anfang, das Böse auf der ganzen Welt zu eliminieren.”

“Kann Ich auf euch zählen, Mich dabei zu unterstützen? Kann Ich auf euch zählen, dass ihr aufhört, Meine Boten zu schlagen und dass ihr dafür betet, was wirklich wichtig ist für Mich? Kann Ich auf euch zählen, dass ihr euch auf Meine Absicht fokussiert, vielmehr als auf eure religiösen Absichten und darauf, Fehler zu finden an Jedem und Allem, was Ich euch sende?”

“Einige von euch sind so eingehüllt in ihre eigenen Meinungen und in ihr eigenes Leben, dass ihr ablehnt, Meinen Boten zuzuhören. Zu euch sage Ich… Stärkt, was übrig ist, damit Ich nicht komme und auch das noch von euch wegnehme. Wandelt auf dem geraden und schmalen Weg, nicht auf dem Weg eures Fleisches und eurer Phantasien. Legt euer Leben nieder für Mich, legt eure Meinungen nieder für Mich, all eure politischen und religiösen Absichten. Legt eure kritischen Geister nieder und hört auf, Mein Königreich und Meine Leute in Stücke zu reissen.”

“Jene von euch, die dieser Botschaft nicht zuhören wollen, deren Leben werden zunehmend schwieriger werden, da Ich zulasse, dass ihr gesiebt werdet wie niemals zuvor. Vielleicht wird es euch dann dämmern, dass ihr nicht mit Mir sammelt, sondern spaltet und zerstreut. Vielleicht werdet ihr dann realisieren, genauso wie das Gewissen von Amerika es realisiert hat, dass sie geschlafen haben gegenüber der Realität, dass ihre Nation Stück um Stück von ihnen gestohlen wurde.”

“Wenn die Dinge von euch genommen werden in eurem Leben, werdet ihr dann aufwachen und aufhören, Meinen Leib zu spalten? Ich schenke euch jetzt dieses Wort, weil Ich zutiefst enttäuscht bin von euch. Wo Ich erwartet habe, dass Ich Mich auf euch verlassen und auf eure Unterstützung und Ermutigung zählen kann, habt ihr geheuchelt und zerstört. Vielleicht werdet ihr dies sehen, während die Wochen vergehen und ihr feststellt, dass Dinge geteilt und von eurem Leben genommen werden. Jene von euch, die denken, dass sie für Mich sind, wacht auf! Wacht auf und steht auf der richtigen Seite.”

“Und für euch Meine Bräute, die treu an Meiner Seite gestanden sind auf diesem Kanal. Ich werde euch mit Meinem auserlesensten Segen besuchen und euch liebevoll in Meinen Armen halten, wo Ich eure Seelen wieder herstellen werde. Trinkt von den lebendigen Wassern Meines Herzens, trinkt innig und seid wieder hergestellt, erfrischt und vorbereitet für die kommenden Schlachten. Mit Mir und für Mich werdet ihr sie tapfer durchstehen.”

***

Auszug aus der Botschaft des Herrn an Clare ‘Was verzögert die Entrückung?’ vom 24. April 2016

Jesus begann… “Sag ihnen, sie sollen aufhören zu beten für ihre Verwandten. Sag ihnen, sie sollen aufhören zu beten für ihr Land. Sag ihnen, sie sollen aufhören zu beten für die Welt. Dann werde Ich viel früher kommen.”

“Soll Ich die Gläubigen ignorieren, die fasten und beten und sich versammeln, um für die Nation zu beten? Soll Ich Meinen Leuten ein taubes Ohr zudrehen, wenn sie sich selbst demütigen und sich Mir zuwenden?”

“Es ist so einfach wie das, Clare. Wenn ihr in einer solchen Eile seid, entrückt zu werden, dann hört auf zu beten.”

(Clare) Herr, wie ich es sehe, vergib mir, wenn ich falsch liege, gibt es da drei Sorten von Gläubigen…
1. Jene, die ‘müde sind, Gutes zu tun’, jene Brautjungfern, die eingeschlafen sind, aber immer noch auf deine Rückkehr warten.
2. Dann die ‘echten Liebhaber’, die auch warten und sich sehnen, aber Alles in ihrer Macht stehende tun, um die ganze Menschheit zu Dir zu bringen. Ihre Lampen sind immer noch voll. Sie sind Jene, welche die Entrückung zurückhalten, obwohl es so aussieht, als ob sie Jene wären, die nicht länger warten können.
3. Und zum Schluss gibt es Jene, die wiedergeboren waren, aber beschäftigt sind mit der Welt und nichts hören wollen über Dein Kommen. Sind dies Deine Gedanken oder meine?

“Es sind Meine. Ich habe dir diese Gedanken gegeben, damit Ich euch helfen kann zu sehen, wo ihr steht vor Mir.”

“Jene, die so erpicht und in Eile sind, dass Ich komme, haben ihr Fleisch noch nicht besiegt. Sie schwanken, werden müde und schlafen sogar ein. Ihre Lampen sind leer. Sie reagieren böse, wenn Ich Mich verspäte, bis zum Punkt, wo sie aufgeben wollen und mit dem Rest der Welt übereinstimmen. Sie sind überhaupt nicht besorgt über die Verlorenen, welche sie nicht sehen. Ja, sie bezeugen mit ihren Lippen und beten, aber sie wären lieber jetzt entrückt, als noch weiter zu leiden um der Millionen willen, die noch unerlöst sind. Sie sehen nicht, wie Ich sehe, sie denken nicht, wie Ich denke, noch fühlen sie, wie Ich fühle. Viele auf unserem Kanal sind so, Meine Braut. Meine Bräute, Ich liebe euch, aber ihr müsst euch selbst in Meinem Spiegel betrachten, wenn das, was noch übrig ist von eurem Leben wirklich ein Opfer ist für Mich.”

“Jene, die an vorderster Front stehen im Dienen, arbeiten hart, während der Tag schon dämmert, sie sind Meine Liebhaber. Sie sind Jene, die entrückt sein werden, sogar gegen ihren Willen bis zu einem gewissen Grad. Sie sind so verliebt in Mich und Meiner Absicht so hingegeben, dass sie für die Nation und die Welt beten und ERWARTEN, dass Ich sie höre und Nachsicht übe und Barmherzigkeit schenke. Dies sind Jene, welche Ich unbedingt bei Mir haben will im Himmel. Sie sind die Brautjungfern mit den Lampen voller Öl.”

“Dann gibt es Jene, welche Ich die weltlichen und wirklich zurückgefallenen Christen nenne, die tun, was bequem ist. Sie unterstützen Missionen, geben an Dienste und führen das ‘gute’ Leben, gewisse Aspekte der Welt geniessend. Sie beten auch – aber wenn es hart auf hart kommt, werden sie abhauen oder zerbrechen. Sie sind nicht vertraut mit Leiden, nicht im gleichen Ausmass, wie die Liebhaber es sind.”

“Der Bräutigam war ziemlich verspätet und sie wurden Alle schläfrig und schliefen ein.” Matthäus 25:5

“Er war verspätet, weil Er auf einer Such- und Rettungsmission war und gerade, als Er dachte, dass das Letzte gefunden wäre, fingen Weitere an, aus den Spalten des Berges hervor zu kommen, um Ihm entgegen zu laufen. Was sollte Er tun? Weitermachen oder innehalten und die liebevollen Lämmer in Seine Arme nehmen und sie nach Hause bringen.”

“Seht ihr, die Welt dreht sich nicht um euch. Sie dreht sich um Jene, welche noch nicht gefunden worden sind. Ich bin nicht in der Position, um die Frage zu stellen. Der Vater ist… Und wenn Er es für angebracht hält, werde Ich die Aufforderung bekommen, euch zu holen. Bis dann bin Ich beschäftigt mit der Absicht Meines Vater’s und Ich bitte euch, es auch zu sein, Meine Braut.”

“Die Ewigkeit ist euch sicher, aber für Viele gibt es keine Hoffnung. Denkt daran, der Hirte verliess die 99, um dem Einen nachzugehen und ihr müsst das auch tun. Während ihr dieses Kostbare in eure Arme hebt, wird die Trompete erklingen und auch ihr werdet in den Himmel aufschauen und fragen… ‘Jetzt Herr? Aber…’”

***

Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare ‘Die Zeit ist kurz… Womit wirst du beschäftigt sein, wenn Ich komme’ vom 3. Juli 2017

Jesus begann betreffend der Entrückung zu sprechen… “Das Bewusstsein muss präsent bleiben. Menschen neigen dazu zu vergessen und sich in die Arbeit zu vergraben. Und zu Jenen von euch, die sich in ihre Arbeit vertiefen, Meine Freude an euch ist nicht in Worte zu fassen. Aber für Jene, die immer noch tief und fest schlafen, was Mein Kommen betrifft, sollte Alarm geschlagen werden.”

“Jene von euch, die hart für Mich arbeiten, im Bewusstsein, dass Ich ‘bald’ komme – ihr tut das Richtige. Jene, die ihre Arbeit für Mich hingeworfen haben, weil Ich bald komme, von euch bin Ich enttäuscht. Ich war treu auf diesem Kanal und habe euch die Bedingungen genau gesagt, was die Zeit betrifft. Da gibt es keine Entschuldigung, die Dinge hinzuwerfen, die Ich euch zu tun gab, aufgrund dessen, dass keine Zeit übrig sei. Das ist eine Lüge Satan’s, dass ihr keine Zeit habt, eure Aufgaben erfüllen. Ich hätte sie euch nicht in Auftrag gegeben, wenn ihr sie nicht substantiell erfüllen könntet und wenn sie keine Auswirkung hätten aufgrund der Kürze der Zeit. Dann hätte Ich sie euch nicht erteilt.”

“Dies ist genau, wovor Ich euch warnte, dass ihr es NICHT tun sollt. Da gibt es Zeit für euch, das zu tun, worum Ich euch gebeten habe und Ich bitte euch noch einmal… DRINGT EIN. Stellt eure Arbeiten für Mich nicht ein. Dringt ein. Verliert euch nicht in den Erwartungen, dass Ich jeden Augenblick zurückkehre und ihr euch aus diesem Grund von den euch übertragenen Aufgaben zurückzieht.”

“Bitte, Meine Leute, Ich sammle die Früchte aus euren Bemühungen ein. Ihr gebt ein unbezahlbares Vorbild ab für die Welt. ‘Ja, der Herr kommt bald und ich tue alles, was ich tun kann für Ihn, bis Er mich von der Erde nimmt. Ich arbeite wie ich es niemals zuvor tat, weil ich weiss, dass Er mir diese Arbeit nicht übertragen hätte, wenn sie vergeblich wäre. Ich blicke auf die Seelen, die von meiner Arbeit für Ihn profitieren werden und dies lässt mich weitermachen.”

“Das ist genau die Haltung, die ihr haben müsst zu dieser Stunde. Sagt der Welt, dass Ich bald komme, DIE ZEIT IST KURZ, aber nutzt euer Leben, um Mir zu dienen. Arbeitet nicht für die Welt, arbeitet für Jesus. Tut alles, was ihr könnt, in der Zeit, die euch noch bleibt. NUTZT JEDE MINUTE FÜR CHRISTUS.”

“Das ist die Botschaft, die Ich ausstrahlen will. Arbeitet aufmerksam zum Wohle des Königreiches. Seid wohlüberlegt mit eurer Zeit. Verschwendet sie nicht. Dann werdet ihr ausgeglichen und vorbereitet sein für das, was bald kommt.”

***

Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare ‘Du weisst, was dich für die Entrückung disqualifizieren würde’ vom 7. April 2017

Jesus begann… “Clare, über neun Jahre hinweg habe Ich dich zubereitet und es liegt immer noch ein schönes Stück Weg vor dir. Es ist Meine Barmherzigkeit, welche die Entrückung zurückhält, während Ich die Herzen der Menschen bewege, damit sie verstehen, dass sie noch nicht bereit sind, dass sie es aber JETZT sein sollten.”

Als Er so mit mir redete, fiel mir die Bibelstelle ein… ‘Der Herr verzögert nicht die Verheissung, wie es Einige für einen Verzug halten, sondern Er ist geduldig mit uns, weil Er nicht will, dass irgend Jemand untergeht, sondern dass Alle zur Busse und Umkehr gelangen.’ 2.Petrus 3,9

“Ich sage nicht, dass du nicht entrückt wirst. Das ist deine Entscheidung. Du weisst, was dich disqualifizieren würde. Solange du am rechten Weg festhältst, darfst du sicher annehmen, dass du genommen wirst.”

“Wenn du bewusst im Ungehorsam und in der Rebellion lebst und dich vom rechten Weg entfernst, um deinem eigenen Willen zu folgen, dann wirst du zurückgelassen.”

“Im Moment sieht es gut aus für dich, aber wache über deine Wege, Meine Braut. Der Feind ist clever und er hat seine Blicke auf dich gerichtet. Und nicht nur auf dir, sondern auf allen Dienern. Die Schafe folgen dem Hirten und wenn der Feind dich in die Irre führen kann, dann wird die Herde folgen. Das ist der Grund, warum Diener und ihre Kinder so grosse Angriffsziele sind.”

***

Auszug aus der Botschaft des Herrn an Clare ‘Eine egoistische Zeitnutzung kann euch die Entrückung kosten’ vom 18. Mai 2017

Jesus sagt… “Hier ist eine Wahrheit… Da gibt es viele Kanäle, die über diese Katastrophe sprechen, über jenes Versagen, über diese Bombe, über einen EMP Angriff, über Nord Korea, über Kometen und Tsunamis und den ersten Luftschlag von hier oder von dort. Das Geplapper ist überall! Aber danke dir, dass du der Neugier nicht nachgibst und sicher in Meiner Gegenwart bleibst. Danke dir dafür, Meine Braut.”

“Aber hier ist, was Ich sagen möchte. Meine Lieben, ihr könnt überall im Internet den letzten Traum, die letzte Warnung, Eilmeldungen usw. anschauen, die arrangiert wurden, damit ihr euch im Kreis dreht. Wenn ihr nun die Chance wahrnehmt, zu fasten und zu beten, weil diese Berichte erschreckend sind, dann ist das gut für euch. Wenn ihr aber weitermacht, Nahrung aufzustocken und euch vorzubereiten, dann habt ihr den Fokus verloren, den Ich für euch hatte.”

“Darf Ich es noch einmal sagen… zum so und so vielten Male? Ich will, dass ihr Seelen einsammelt, wie Ich es euch geraten habe in den letzten Botschaften.”

“Ja, die Entrückung wird stattfinden. Alle sprechen davon und sagen voraus wann. Ist es nicht erstaunlich, dass Keine dieser Warnungen vor Tsunamis und Kometen eintreffen? Es scheint fast, als ob sie nicht existieren.”

“Ich brauche eure Gebete und Fastenopfer, aber nicht euer konstantes Bewusstsein, welches an nichts Anderes denken kann als an eure eigene Sicherheit und an die Sicherheit eurer Lieben, indem ihr euch auf Ereignisse vorbereitet. Dies ist eine egoistische Nutzung der Zeit und dies könnte euch sehr wohl die Entrückung kosten.”

“Während ihr wartet, habe Ich euch diesen Kanal und Andere gegeben, um euch zu führen, was ihr in der Zwischenzeit tun sollt. Dies ist der Ort, wo ihr Kraft bekommt und Inspiration, um eure Gaben und Bestimmungen zu entwickeln. Wenn ihr aber eure Zeit damit verbringt, die schlechten Nachrichten einzusaugen, von welchen Einige absichtlich manipuliert wurden aus egoistischen Motiven, dann werdet ihr irregeführt und ihr gefährdet euch selbst.”

“Jene, die sich um Meine Aufgabe kümmern, werde Ich beschützen. Jene, die sich um ihre eigenen Dinge kümmern, nun… sie sind damit beschäftigt, sich selbst zu beschützen, also brauchen sie Meine Hilfe nicht. Sie gehen an den Armen vorbei auf ihrem Weg, ihre Überlebensausrüstung zu kaufen. Es wäre so viel besser gewesen für sie, wenn sie jenes Geld dafür genutzt hätten, Jene zu füttern, die an jenem Tag ohne Nahrung gewesen sind.”

***

Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare ‘Wie wir erkennen können, ob wir entrückt werden’ vom 11. April 2015

Jesus begann… “Ich liebe Meine Bräute mit einer Liebe, die jenseits eurer Vorstellungskraft liegt. So Viele sind beunruhigt über ihren Zustand gegenüber Mir, als ob Ich ein Gesetzesvertreter wäre mit Gerichtsdokumenten, der jedes Vergehen aufgelistet hat. Nein, das ist Satan’s Beschreibung. Ich bin mehr ein Liebhaber, der jede Handlung eures Tages mit grossem Interesse liest, als ein Liebesgedicht für Mich. Alles was ihr aus reiner Liebe für Mich tut und für euren Bruder, ist Mein Trost, selbst am Kreuz haben diese Zeichen der Zuneigung Mich getröstet, als Ich in die Zukunft blickte und sah, wie sehr sie Mich lieben würden.”

“Und so habe Ich diese Geschenke angehäuft, diese Zeichen der Liebe und Ich denke mehrere Male täglich darüber nach. Ja, wie die Blütenblätter getrockneter Rosen betrachte Ich ihre Bedeutung für Mich, willig sich selbst zu leugnen für Mich und zuerst auf Meine Bedürfnisse zu schauen.”

“Wenn MEINE Braut nur die grosse Freude verstehen würde, die Ich aus den kleinen Dingen ableite, die sie für Mich aus reiner Liebe getan hat und aus keinem anderen Grund. Die Meisten sind motiviert dadurch, was ihnen am Meisten bedeutet, Geld, Schönheit, Allbekanntheit, Akzeptanz, Möglichkeiten, dies sind die Dinge, die sie antreiben, aber dann ist da Meine Braut, sie ist dadurch motiviert, was sie tun kann, um Mich zu erfreuen.”

“Meine Braut ist so unsicher bezüglich der Entrückung, weil sie Mich mit den Menschen gleichstellt, doch Ich bin nicht wie irgendein Mensch, den sie jemals getroffen hat. Ich bin nicht ein böser, verfolgender Anwalt, vielmehr bin Ich ein Liebhaber, der seine Rosenblätter zählt, und das Postfach beobachtet, ob Mir noch mehr zugesandt werden. Jeden Tag erwarte Ich den süssen Duft ihrer Liebe, umgesetzt in Taten, Liebestaten, Jene beliebig überschüttend, mit denen sie in Kontakt kommt. Ich beobachte ihr Herz, um zu sehen, wie ähnlich es Meinem ist. Sie möchte segnen und Lasten erleichtern und doch ist sie ehrlich und korrekt mit Jenen, die Korrektur benötigen.”

“Meine Braut, wenn ihr euch von vorsätzlichen Sünden getrennt habt und jeden Tag aufmerksam seid, Jene zu lieben, die Ich euch sende, müsst ihr euch keine Sorgen machen, mit Mir in den Himmel genommen zu werden. Ich freue Mich mit einer solchen Sehnsucht auf jenen Tag, an welchem wir unsere Liebe feiern werden.”

“Vergebt ihr Jenen, die euch verletzt haben und tut ihr ihnen Gutes? Erinnert ihr euch, wie qualvoll Mein Schmerz am Kreuz war? Ja, sogar in jenem Zustand war Ich um das Wohlergehen der Männer besorgt, die Mich kreuzigten, ‘Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.’ Und als sich die Menge um die Hure versammelte, die beim Ehebruch erwischt wurde, habe Ich Mich ihnen nicht angeschlossen und sie verurteilt, vielmehr hob Ich sie hoch auf ihre Füsse mit der Ermahnung, gehe und sündige fortan nicht mehr.”

“Als die Pharisäer jenen letzten Pfennig von der Witwe nahmen, habe Ich nicht die Reichen gelobt für ihre aufwendigen Geschenke, nein, Ich erhöhte die Kleine, die alles gab, was sie hatte, während Andere von ihrem Überschuss gaben. Und als die Jünger darüber streiteten, wer der Grösste unter ihnen sei, war Ich schnell im Aufzeigen, dass es der Geringste ist, der Diener, der wirklich Vorrang hat. Warum? Weil dieser nicht seinen Bedürfnissen dient, sondern den Bedürfnissen der Anderen, beständig, tagaus und tagein. Während der reiche, junge Herrscher damit beschäftigt ist, seinen weltlichen Wohlstand und seine weltliche Position zu erhöhen, ist der Diener eifrig bemüht, dass es den Anderen besser geht.”

“Habt ihr so gelebt Meine Bräute? Wenn ihr dies getan habt, dann braucht ihr euch nicht zu fürchten, dass ihr zurückgelassen werdet. Ich kann jenen ersten Tanz an unserem Hochzeitsempfang kaum erwarten. Wenn ihr die Seligpreisungen gelebt habt, braucht ihr euch bezüglich dem Zurückgelassen Werden keine Sorgen zu machen.”

=> Weiterlesen in Teil 4

flagge en  Call to Repentance & Who will be raptured?

Forecast and Instructions from Jesus Part 3

Call to Repentance ‘NOW or NEVER’ & Who will be raptured?

Excerpt of Jesus’ Message to Clare ‘My Bride… Now or Never’ from December 13th, 2014

Jesus began… “Are you willing to go into your prayer closets and comfort me, or will you be with the rest shopping, selling, celebrating, when it all comes down. Where will you be? In the ark or at the high places paying tribute to the world?”

“Where is your allegiance? Is it to Me? To yourself? Or to the World and Satan? Where are the things that most matter to you? In the bank? With your family? Friends? With Me? Where is your allegiance My Bride? Where will you be when the flood waters suddenly rush in upon you?”

“I am calling you now to make that decision. I am calling out to My Bride tearfully, please, please come with Me into the ark of My Love, there you will find Me suffering, and there you will find My protection. Yes, I am suffering, and will continue to suffer until evil is no more. Yes I weep over My Bride who has gone to the mall to sell herself once again, abandoning Me for the glitter of this world.”

“This is a simple message, there is nothing complex about it, I need her company, I need her comfort, I long to be held tenderly and loved, to have the salve of her sweetness greet my eyes, the purity of her voice lull me into a sleep taking me far away from what I must see and hear every day.”

“Please My Bride, abandon your ways with the world in this Holy Season, and come into Me, into the secret place, the Ark of My Love, nourish and tend to My wounds, make me forget those who have walked away cold hearted, caring nothing for My plight.”

“You have no idea what one glance from My Bride means to Me. Just imagine yourself in a crowded ballroom, a gala to celebrate the King’s Birthday. Everyone is parading their beauty through the door and onto the dance floor, to be noticed and ogled over. Everyone is caught up in their next ‘catch.’ the game that never ends, power, position, wealth, and fame.”

“Then suddenly there is the fanfare, all turn towards the door, and in walks the King, reading the minds of every single person in the room. It is an irritation to them to stop and acknowledge Him as the fanfare goes on. They were so caught up in the lust of the moment, to break from it is painfully annoying. And there He stands, in regal attire, the sovereign of their whole world. As He glances over the crowd, unknown to them, He reads the thoughts and feelings of everyone in the room.”

“There in the corner sits a little wallflower. She has no interest in the pomp and splendor, the game or the catch. She is caught up in the beauty of the King and nothing more. Stunned by the beauty of her soul, and amazed that she is so different from the others, He graciously walks over to her, lifts her to her feet and places her hand on his arm, and announces “I have found the one worthy to be My Queen.”

“All the others are shocked and incredulous, their mouths drop open, silence is deafening, she is an absolute nobody! Look at her shoddy attire, and her family is not even royalty?”

“As I glance over you, My Brides, what am I forced to see? What will be in your thoughts, your heart? Will you be impatient with Me because you have a long shopping list and it’s getting late…you just can’t wait to get to he mall? Or will you be overcome with emotion, your King is in your midst? This is the Bride I am looking for, she is so in love with Me she has no time or interest in shopping, only in being with Me. She’d rather drink from My bitter cup than dine sensuously with her friends.”

“I am here, covered in sorrow over the plight of your world…yes I say your world because it doesn’t bare any resemblance to My world. I am in sorrow for what is to come upon you so suddenly, that there will be no escaping it. I have sought My Bride, I’ve gone to the malls, the dining rooms, the galas, and I have found her flirting with other men, engaging in lewd sexual conduct, reveling in the filth Satan has offered up for her enjoyment. Now I am weary of calling, searching, begging, I am so very weary. If you’re going to come back you’d better do it quickly, there’s hardly any time left for you, it is now or never My Brides. Now or Never. Now or Never.”

***

Excerpt of Chapter 32 of the third Testament ‘Incarnation & Duty of Man’

41. From time to time, your Lord has revealed the existence of the spirit, its existence, and its arcane, for even though you bear it within you, the veil that the material wraps you in is so dense, that you cannot come to see that which is most noble and pure in your being.

42. Many are the truths that men have dared deny. Nonetheless, belief in the existence of a spirit has not been one of the most fought against, for man has felt and has come to understand that to deny the spirit is like denying your very self.

43. Human matter, when it has degenerated because of its passions, its vices, and its materialism, becomes a chain, a blindfold of darkness, a prison, and an obstacle to the development of the spirit. In spite of this, you have never lacked an interior ray of light to help you in your moments of testing.

44. Truly I tell you, the purest and most elevated expression of the spirit is the conscience: the Divine interior light that makes it the first, the greatest, and the most noble of all the creatures that surround it.

45. To all the people I say: the highest and most beautiful title that man possesses is that of “Child of God,” though it is necessary that it be merited.

46. That is the purpose of the Law and the Teachings: to inspire you in the learning of My truth so that you may be worthy children of the Divine Father who is the sum of perfection.

47. You know that you were created in My image and likeness, and when you say it, you think of your human form. I say to you that your likeness to God is not physical but spiritual. In order to liken yourself to me you must perfect yourself by practicing deeds of virtue.

48. I am the Way, the Truth, and the Life, I am justice and goodness, all of which proceeds from Divine love. Do you now understand how you should be in order to be in My image and likeness?

49. In you there is a reflection of the Divine; in truth, you bear Me. The intelligence, the will, the powers, senses, and virtues you possess, speak of an essence superior to that to which you belong, and are a living testament of the Father from whom you sprang.

50. At times the image of Me that you carry within, you manage to stain and profane with disobedience and sin. In that you are not like Me, for it is not enough to have a human body and a spirit to be the image of the Creator; your true resemblance to Me is in your light and your love for all your fellow men.

51. I made you in My form and image, and if I am the Trinity in One, then in you too exists the trinity.

52. Your material body represents the creation in its formation and perfect harmony. Your incarnated spirit is an image of the Divine Word that was made man to trace a path of love for men in the world, and your conscience is a radiant spark of the Divine light of the Holy Spirit.

53. What merit would your spirit achieve acting in a material body, without free will and sensuous tendencies? The struggle of the spirit with its material body is one of power against power. In that crucible the spirit must test its superiority and its elevation. That is the trial where the spirit has often succumbed momentarily to the temptations of the flesh. The power exerted over the spirit is so strong that it seems that a supernatural and evil power was dragging it toward the abyss causing it to be lost in the passions.

54. How great is the responsibility of the spirit before God! The flesh is not bound by this responsibility; notice how once dead, the flesh will forever rest on earth. When will you achieve enough merits that will make your spirit worthy of living in dwellings which are more perfect than the one in which you now live?

55. The world offers you crowns that only speak of vanity, of arrogance, and of false greatness. To the spirit that knows how to disregard those vanities, another crown is reserved in the hereafter, that of My wisdom.

56. Life should manifest itself first in the spirit, then in the flesh. How many beings have dwelled on earth, but how few of them were spiritually alive and have manifested their spiritual grace to humanity, that Divine Spark given to man by the Creator.

57. If men can maintain transparency in their consciences, through them they shall be able to contemplate their pasts, their presents, and their futures.

58. The spirit is similar to My arcane, and oh, how much is contained in that! At every step, and in every instant there is something to reveal to you, manifestations at times so profound that they are incomprehensible to you.

59. That spark of light that exists in each human is the tie that unites man to the spiritual; it is that which puts him in contact with the beyond and with his Father.

60. Oh, if only your material form could take in that which your spirit receives through clairvoyance. For the spirit never ceases to see, even when the body, because of its material nature, perceives nothing. When will you know how to interpret your spirit?

61. You, who do not love life because you regard it as cruel, as long as you do not recognize the importance of the conscience in man or allow yourself to be guided by it, you will find nothing of real value.

62. It is the conscience which elevates the spirit toward a superior life above the flesh and its passions. Spirituality will enable you to feel the great love of God, when you succeed in practicing it; then you will understand the importance of life, you will contemplate its beauty and will find its wisdom. Then, you will surely understand why I have called it LIFE.

63. After knowing and understanding this teaching, who will dare reject it, saying that it is not the truth?

64. When you understand that within the conscience is your true value, you will live in harmony with everything created by your Father.

65. Then, the conscience will beautify the poor human life, but first it will be necessary for man to withdraw from all passions which separate him from God, in order to follow the path of justice and wisdom. That will be the beginning of the true life for you, this life which today you regard with indifference, because you do not realize what you are despising nor imagine its perfection.

***

Excerpt of Jesus’ Message to Clare ‘Lay down your Life & Stand beside Me’ from August 10th, 2016

Jesus began… “I am calling you, My Brides, to lay down your lives and stand beside Me in this race against Satan’s tyranny in this country and the world. I am calling you now and for the next three years to lay down your agendas for being in Heaven and give Me your whole hearts as an offering for this country and the world.”

“As America goes, so goes the rest of the world. And now it is your mandate as My Spouse to stand for what is right. Back Me up. Pray, offering every cross you are given, for My Kingdom comes, My Will be done. You, as intercessors, are standing at the pivotal point of the entire world’s salvation. As this country goes, so will the world follow, and this is but the beginning of a purging of evil in the entire world.”

“Can I count on you to back Me up? Can I count on you to stop beating My messengers and pray about what is truly important to Me? Can I count on you to be focusing on My agenda, rather than your religious agendas and finding fault with everyone and everything I send you?”

“Some of you are so wrapped up in your own opinions and your own lives that you refuse to hearken to My messengers. To you I say: strengthen what remains, lest I come and take even that from you. Walk on the straight and narrow path, not the path of your flesh and fancies. Lay down your lives for Me, lay down your opinions, political and religious agendas. Lay down your critical spirits and stop tearing My Kingdom and people to pieces.”

“Those of you who will not hearken to this message will find life increasingly difficult, as I allow you to be sifted as never before. Perhaps then it will dawn on you that you are not gathering with Me, but dividing and scattering. Perhaps then you will realize, even as the conscience of America has realized, that she has been asleep to the realities and allowing her nation to be stolen piece by piece.”

“In your lives, as things are taken from you, will you wake up and stop dividing My Body? I give you this word now, because I am sorely disappointed in you. Where I expected to depend on you for support and encouragement, you have dissembled and destroyed. Perhaps you will see this as the weeks go by, and you notice things are being divided and taken from your lives. Wake up, those of you who think you are for Me! Wake up and stand on the right side.”

“And for you, My Brides, who have faithfully stood by Me on this channel. I will visit you with My choicest blessings and hold you tenderly in My arms, where I shall restore your souls. Drink from the living waters of My heart, drink deeply and be restored, refreshed and prepared for the battles ahead. With Me and for Me, you shall do valiantly.”

***

Excerpt of the Lord’s Message to Clare ‘What is delaying the Rapture?’ from April 24th, 2016

Jesus says… “Tell them to stop praying for their relatives. Tell them to stop praying for their country. Tell them to stop praying for the world. Then I will come much sooner.”

“Am I to ignore the believers that fast and pray and gather together praying for the nation? Am I to turn a deaf ear to My People when they humble themselves and turn to Me??”

“It’s just as simple as that, Clare. If you are in such a hurry to be raptured, then stop praying.”

(Clare) Lord the way I see it, forgive me if I’m wrong, there are three kinds of believers…
1. The “weary-in-well-doing,” the bridesmaids that fell asleep, but are still waiting for your return.
2. Then, the “true lovers,” who also are waiting and longing, but are doing all in their power to bring all mankind to You. Their lamps are still full. They are the ones who are holding back the Rapture, even though they look like the ones who can’t wait anymore.
3. And finally, those who have been born again, but are busy in the world and don’t want to hear about Your coming. Is this your thinking or mine?

“It is Mine. I have put these thoughts in your mind, so I could help you see where you stand before Me.”

“The ones who are anxious and in a hurry for Me to come have not conquered their flesh yet. They are wavering, growing weary and even falling asleep. Their lamps are empty. They react badly when I am delayed, to the point of wanting to give up and fall in with the rest of the world. Not at all concerned about the lost, they do not see. Yes, they give lip service and pray, but they’d rather be raptured now than suffer any more for the sake of the millions who are yet unsaved. They do not see as I see, think as I think, nor feel as I feel. Many on our channel are this way, My Bride. My Brides, I love you, but you must see yourselves in My mirror if what is left of your life is truly an offering to Me.”

“The ones who are in the forefront of ministry, working hard while the day yet dawns, they are My Lovers. They are the very ones who will be Raptured, even against their will on a certain level. They are so in love with Me and dedicated to My agenda that they pray for the nation and the world, EXPECTING Me to hear them and grant leniency and mercy. These are the ones I am eager to have with Me in Heaven. They are the Bridesmaids with lamps full of oil.”

“Then there are what I call the worldly and truly backslidden Christians who do what is convenient. They support missions, give to ministries and lead the ‘good’ life, enjoying certain aspects of the world. They, too, pray – but when push comes to shove, they will bail out or snap to. They are not well acquainted with suffering, not on the same scale as the Lovers are.”

“The bridegroom was delayed a long time, they all became drowsy and fell asleep.” Matt 25:5

“He was delayed a long time because He was on a search and rescue mission and just when He thought the last one was found, more started coming up out of the crevices of the mountain, running towards Him. What was He to do? Keep on going or stop and pick up the tender lambs in His arms, and bring them home.”

“You see, the world does not revolve around you. It revolves around the ones who still have not been found. I am not in the position to call the question. The Father IS. And when He sees fit, I will get the call to come get you. Until then I am busy about My Father’s business, and I am asking you to be as well, My Bride.”

“Eternity is assured to you, but for many there is no hope. Remember, the Shepherd left the 99 and went after the one, and you must do likewise. As you are lifting this precious one in your arms, the trumpet will sound, and you, too, will look up into the skies and ask, ‘Now Lord? but..’”

***

Excerpt of the Lord’s Message to Clare ‘Time is short… What will you be doing when I come’ from July 3rd, 2017

Jesus began to speak regarding the Rapture… “The awareness needs to stay current, Clare. People tend to forget and bury themselves in work. And for those who bury themselves in work, I am pleased beyond words. But for those who are still sound asleep as concerns My coming, the alarm should be sounded.”

“Those of you, My people, who are working hard for Me, yet knowing I am coming ‘soon’ – you are doing the right thing. Those who have thrown down their work for Me, because I am coming soon, in you I am disappointed. I have been faithful on this channel to tell you exactly the conditions you are under with time. There is no excuse for writing off the things I gave you to do because there is no more time left. That is a lie from Satan, that you have no time to complete your tasks. I would not have assigned them if you could not get them substantially done, if they would have no impact because of the shortness of time, I never would have assigned them.”

“This is precisely what I warned you NOT to do. There is time for you to do what I have asked and I am asking again… PRESS IN. Do not leave off with your labors of Me. Press in. Do not get lost in the expectations of Me returning any moment to the point, that you stop applying yourselves to your assigned tasks.”

“Please, My people, I am gathering fruit from your efforts. You are presenting a priceless example to the world. ‘Yes the Lord is coming soon, and I am doing all I can for Him until He takes me from the Earth. I am working like I have never worked before, because I know, He would not assign this work to me, if it was going to be fruitless. I am looking at the souls that will benefit from my work for Him, and this keeps me going.”

“That is precisely the attitude you are to have in this hour. To a tee. Tell the world I am coming soon, TIME IS SHORT, but make your life count for Me. Do not work for the world, work for Jesus. Do all you can in the time left to you. MAKE EVERY MINUTE COUNT FOR CHRIST.”

“That’s the message I want to put out. Work mindfully for the good of the kingdom. Be deliberate with your time. Do not waste it. Then you will be balanced and prepared for what is soon to come.”

***

Excerpt of the Lords Message to Clare ‘You know, what would disqualify you for the Rapture’ from April 7th, 2017

Jesus says… “Clare, for nine years I have been preparing you and you still have a ways to go. It is My Mercy that is holding the Rapture back while moving on the hearts of men to understand that they are not ready and they need to be NOW.”

As He was speaking, this Scripture came to mind, The Lord is not slow to fulfill His promise as some understand slowness, but is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. 2 Peter 3:9

“I’m not saying you won’t be taken. That’s your decision. You know what would disqualify you. As long as you hold to the right way, you are safe to assume you will be taken.”

“If you are deliberately in disobedience and rebellion and turn from the right way to follow your own will, you will be left behind.”

“Right now it is looking good for you, but guard your ways, My Bride; the enemy is clever and has his sights on you. And not just you, but all ministers. The sheep follow the shepherd and if the enemy can mislead you, the flock will follow. This is why ministers and their children are big targets.”

***

Excerpt of the Lord’s Message to Clare ‘A selfish Use of Time could cost you the Rapture’ from May 18th, 2017

Jesus began… “This is a truth… There are many channels talking about this catastrophe, that failure, this bomb, that EMP attack, North Korea. Comets and tsunamis and first air strike from them or us. The chatter is all over the place! But thank you for not giving in to curiosity and remaining securely in My presence. Oh, thank you for that, My Bride.”

“But here is what I want to say. My dear ones, you may look all over the internet and get the latest dream, latest warning, breaking circumstances, on and on and on engineered to keep you chasing your tails. Now, if you take instead the opportunity to fast and pray, because these reports are scary, well… good for you. But if you keep stocking up food and preparing, you’ve lost the focus I had for you.”

“May I say it again…for the umpteenth time? I want you gathering in souls in the ways I have counseled you in the most recent messages.”

“Yes, the Rapture will happen. Everyone is talking about it and predicting when. Isn’t it amazing that none of these tsunami warnings and other things – like comets – are not happening? Almost as if… they were non-existent.”

“I do need your prayers and fastings, but not your constant state of mind which can think of nothing but your own security and that of your loved ones to prepare for events. This is a selfish use of time and could very well cost you the Rapture.”

“While you are waiting, I have given you this Channel and other, to guide you into what you are to be doing in the interim. This is a place you gain strength and inspiration to continue to cultivate your gifts and destinies. And if you spend your time drinking in the bad news, some of which has been deliberately manipulated for selfish motives, you are being misguided and putting yourself at risk.”

“Those who are about My business, I will protect. Those who are about their own business, well… they are busy protecting themselves, so they don’t need Me to help them. They pass by the poor on the way to buy survival gear. It would have been so much better for them had they spent that money on feeding those who are going without food that day.”

***

Excerpt of the Lord’s Message to Clare ‘How we can recognize, if we will be raptured’ from April 11th, 2015

Jesus began… “I love My Brides with a love beyond imagining. So many are worried about their status with Me, as if I were a legalist with court documents listing every offense. No, that is satan’s description. I am more like a lover reading every action of their day with great interest, as a love poem to Me. Everything they do out of pure love for Me and their brother, this is my consolation. Even on the cross, these marks of affection comforted Me as I looked into the future and saw how much they would love Me.”

“And so I have accumulated these gifts, these marks of love and ponder them several times a day – that is , in what you would call a day. Yes, like the petals of dried roses, I contemplate their meaning for Me and I rejoice that I have such as these willing to give for Me, willing to deny themselves for Me and see to My needs first.”

“If only My Bride knew the great joy I derive from the little things she has done for Me out of pure love and no other motive. Most are motivated by what means the most to them: money, beauty, notoriety, acceptance, opportunity. These are the things that drive them. But then there is My Bride -she is motivated by what she can do to please Me.”

“My Bride is so insecure about the Rapture because she equates me with men, yet I am not like any man she has ever met. I am not a vicious, prosecuting attorney – rather I am a Lover counting My rose petals, watching the mailbox for more being sent to Me. Every day I anticipate the sweet fragrance of her love translated into action; acts of love showered randomly on those she comes in contact with. I watch to see her heart, so much like Mine, wanting to bless and relieve burdens, yet honest and true with those who are in need of correction.”

“My Bride, if you have separated yourself from willful sin and are careful each day to love those I send you, you need not worry about being taken to Heaven with Me. I am looking forward to that day we celebrate our love with such great longing.”

“Are you forgiving injuries and doing good to those who hurt you? Remember how excruciating was My pain on the cross? Yes, well even in that state, I was looking towards the welfare of the very men who crucified Me, ‘Father forgive them, they know not what they do.’ And when the crowd gathered around the harlot caught in adultery, I did not join in condemning her – rather I lifted her up to her feet with the admonition to go and sin no more.”

“When the Pharisees took the last penny from the widow, I did not compliment the rich for their elaborate gifts. No, I exalted the little one that gave all she had while others gave from their excess. And when the disciples fought over who was greatest among them, I was quick to point out that it is the least, the servant who indeed has primacy. Why? Because this one serves the needs not of himself but of others, consistently, day in and day out. While the rich young ruler is preoccupied in increasing his worldly wealth and position, the servant is eager only to see others increase.”

“Have you been living this way My Brides? If you have, then you need not fear being left behind. I cannot wait for that first dance at Our wedding reception. If you have lived the beatitudes, you need not be concerned about being left behind.”

=> Read more in Part 4

Teil 2/7… Schlüsselereignis, 3. Weltkrieg, Bomben, Komet, Entrückung & Aliens – Part 2/7… Key Event, World War 3, Bombs, Comet, Rapture & Aliens

ZUSAMMENFASSUNG Teil 2/7 – SUMMARY Part 2/7

<= Teil 1 / Part 1           @ ÜBERSICHT      @ OVERVIEW         Teil 3 / Part 3 =>

Voraussagen von Jesus-Schluesselereignis-3 Weltkrieg-Atomkrieg-Bomben-Komet in Puerto Rico-Daemonen Aliens-Entrueckung-Ereignisse-Liebesbrief von JesusTeil 2 Forecast from Jesus-Key Event-Worldwar 3-Bombs-Comet in Puerto Rico-Demon Aliens-Rapture-Events-Part 2-Loveletter from Jesus
=> VIDEO   => PDF   => AUDIO… => VIDEO   => PDF   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Donald Trump… Das sagt der Herr
=> Vorhersagen von Jesus Teil 3
=> Was der Erde widerfahren muss
=> Entrückung & Atomkrieg
=> Jesus zu CERN… Ich bin Gott
=> Liebe deinen… Wen und wie genau?
=> Vertraut Mir mit euren Kindern
=> Echte und falsche Propheten
=> Sterben, Tod & Jenseitiges Erwachen
=> Die Hölle…Visionen & Entsprechungen
Related Messages…
=> Donald Trump… Thus says the Lord
=> Forecast from Jesus Part 3
=> What must befall the Earth
=> Rapture & Nuclear War
=> Jesus to CERN… I am God
=> Love your… Who and how exactly?
=> Trust Me with your Children
=> True and false Prophets
=> Death & Awakening in the Beyond
=> The Hell…Visions & Equivalents

flagge de  Ereignisse vor und während der Trübsalszeit Teil 2

Voraussagen und Instruktionen von Jesus Teil 2

Ereignisse vor und während der Trübsalszeit
Schlüsselereignis, 3. Weltkrieg, Bomben, Komet, Entrückung & Aliens

Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare ‘Der kommende Feuersturm’ vom 20. Januar 2016

Jesus begann… “Ich verstehe die Spannungen dieser Zeit sehr gut und wie wenig über die sich anbahnenden Ereignisse gesprochen wird. Auch das habe Ich eingefädelt. Ja, Viele werden völlig überrumpelt und überrascht sein, aber Ich werde dort sein, um sie aufzufangen und ihnen Meine Liebe und Meinen Schutz zusichern.”

“Jene, die umkommen in diesen Ereignissen, werden nicht einmal wissen, was sie getroffen hat. In einem Augenblick sind sie auf der Erde und kämpfen sich durch ihre Tage und im Nächsten sind sie hochgehoben zu Mir in die Wolken. Alles ist vorbereitet und erwartet den Trompetenstoss… aber viel Chaos wird der Zeit eures Nachkommens folgen.”

“Ich wünsche Mir, dass Meine Treuen wissen, die an Ground Zero – am Einschlagsort – leben, dass Mein Atem sie umschliessen und in jenen Momenten versorgen wird. Das einzige Bewusstsein wird die plötzliche Befreiung von der Erde sein, die sie erleben und dann Meine Gegenwart, Meine tröstenden Arme und Mein begrüssendes Lächeln. Ihr habt Alle so lange darauf gewartet, dass diese Tage kommen. Ihr habt gebetet und geschrien, ihr habt euch gefürchtet und eure Furcht in Meine Hände gelegt. Ihr habt beobachtet, gewartet und euch vorbereitet und so lange für Andere gebetet.”

“Einige von euch werden viele Kronen haben für eure Treue, Alle von euch werden die Krone des Wächters haben für eure Wachsamkeit. In einem Augenblick werdet ihr in die Göttlichkeit hochgehoben sein aus einem Leben von ermüdendem Rackern und verzögerten Erwartungen.”

“Für Jene, die nicht an Ground Zero wohnen, lasst nicht zu, dass ihr in Schrecken versetzt werdet von den Ereignissen, die in anderen Regionen geschehen, denn Ich werde euch hochheben in Meine wartenden Arme, damit ihr nicht die Qualen des Bösen erlebt, die für diese Massenzerstörungswaffen verantwortlich sind.”

(Clare) Herr, da gab es Gerede über Kometen und sie sind auch erwähnt in der Schrift. Wie passen sie dazu?

“Worüber du sprichst, wird ein Unwetter sein, welches jenseits eurer Fähigkeit ist, es zu verstehen. Feuer, das vom Himmel regnet in einer solch mächtigen Weise, da wird es keinen Ort geben, um sich davor zu verstecken. Alles wird in Brand gesetzt sein, von den Hochhäusern bis zu den Wäldern. Die Feuersbrunst wird die Erde verbrennen wie niemals zuvor. Versteht, dies wird eine notwendige Reinigung von den Schadstoffen sein, mit welcher der Mensch die Erde verdorben hat. Diese Elemente werden lodern und verbrennen und daraus wird neues Wachstum hervorgehen, was Ich gerne ein immerwährendes Eden nennen würde, das für die nächsten tausend Jahre anhält, bis Satan wieder seine Kräfte gegen Mich sammelt.”

“Aber Ich gebe vielen Menschen eine weitere Chance. Verstehst du? Viele waren einfach ignorant gegenüber den Taten, welche der Böse in ihrem Leben getan hat… und ignorant gegenüber Meiner wahren Natur. Also werden Einige verschont sein und sie werden eine weitere Chance bekommen, mit ihren Nachkommen zu leben und der Anziehung Satan’s zu widerstehen, wenn er in den letzten Tagen der Tausend Jahre Meiner Herrschaft noch einmal frei sein wird.”

(Clare) Herr, wann werden diese Zeichen am Himmel erscheinen?

“Bald Meine Geliebte, sehr bald. Aber Ich habe es dir schon gesagt, dass du nicht gefangen sein wirst inmitten dieser schlimmen Ereignisse, die aus dem Osten kommen. Ich werde dich erretten und dich hochheben lange bevor jener Moment kommt für deine Region. Ich kann die Gebete nicht genug betonen, die Ich von euch wünsche und brauche für die Verlorenen, so lange es noch Zeit gibt, Busse zu tun.”

“Die Dinge werden gleichzeitig geschehen Clare… Atomkrieg, Holocaust, bisher nie dagewesene Naturkatastrophen, herbeigeführt durch die Dummheit der Menschen. Es wird alles gleichzeitig geschehen.”

“Erinnerst du dich, was Ich dir über Miami gesagt habe? Das wird nur die Spitze des Eisberges sein, wenn überhaupt das.”

(Clare) ‘Aber ich sehe nicht, wie irgendetwas überleben kann… Teile der Technologie und solche Dinge.’

“Ein Teil der Infrastruktur wird weiter bestehen ohne logische Erklärung, für Meine Zwecke, Anderes wird nicht mehr existieren.”

(Clare) Ich hatte den Eindruck, dass es Krieg geben würde und dann die neue Weltregierung mit all ihren Vorschriften und Kontrollen.

“Ja, was geplant ist, wird jene Herrschaft herbeiführen.”

(Clare) Also muss viel von der Technologie bestehen bleiben, damit das funktioniert?

“Da wird es ganze Gebiete des Landes geben, die unbewohnbar sind, aber Menschen werden schnell zusammengetrommelt sein in kontrollierte Gebiete und provisorische Behausungen nahe dort, wo die Zerstörung einschlägt. Andere Gebiete des Landes werden fast normal weiterfunktionieren. Doch Verbindungen zur Welt werden massiv behindert sein aufgrund der Schlüsselpositionen, die anvisiert sind, denn sie sind im Zentrum der Kommunikations-Netzwerke.”

“Meine Leute, darauf kann man sich nicht vorbereiten, ausser mit Gebet. Ja, man kann sich vorbereiten und Massnahmen ergreifen für den Körper, aber die Auswirkung auf die Seelen werden entsetzlich sein und ohne Heilmittel. Nichtsdestotrotz wird Meine Barmherzigkeit im Gange sein und sie wird Jene nicht enttäuschen, die nach Mir rufen.”

“Schaut, Viele werden ihre Fäuste gegen Mich erheben und Mich und Mein Volk verfluchen. Andere werden auf ihre Knie fallen und um Gnade betteln. Für Diese werde Ich der grosse Adler sein, der sie unter Meine Gnadenflügel klemmt. Für den Rest werde Ich wie ein saurer Regen sein, der auf sie fällt. Es ist allein eure Entscheidung, Menschen der Erde, es ist komplett eure Entscheidung. Ich werde Niemanden stehen lassen, der Mich anruft. Nein, nicht eine Seele wird umkommen, die ihr Vertrauen in Mich setzt.”

“Habt keine Angst, verzweifelt nicht, haltet eure Augen auf Mir und den östlichen Horizont. Ich komme für euch, Meine Leute. Ich komme.”

***

Der Tag, an welchem die Bomben fallen – Auszug aus der Botschaft des Herrn an Clare vom 12. März 2015

Der Herr begann… “Da wird es einen limitierten nuklearen Austausch geben, um die Welt in eine Panik zu versetzen und es wird die Voraussetzung schaffen für Obama, die Friedensherrschaft zu übernehmen und als Held verkündet zu werden.“

“Dein Land wird in einem Tumult sein und Kommunikation wird temporär ausfallen.”

“Aber um das Kriegsrecht zu erzwingen, wird Kommunikation nötig sein. In der Tat, wie kann der Sieger seinen Sieg geniessen ohne es auf der ganzen Welt zu verkünden? Dein Land wird sich schneller von dieser Verwüstung erholen, als irgendjemand erwarten würde, da alles vorbereitet ist und das komplette Wissen vorhanden ist von dem, was kommt.”

“Dein Land wird nicht länger eine Weltmacht sein. Es wird massive Probleme haben mit dem Wiederaufbau und es muss mit der Verseuchung fertig werden. Täuscht euch nicht, diese unterirdischen Städte werden die wichtigen Leute beinhalten, während alle Anderen an der Oberfläche sich abmühen. Gesetz und Ordnung wird ausser Kontrolle sein, Kriminelle werden die Situation voll ausnützen, um zu vergewaltigen und zu plündern, das Leben wird ein Chaos sein.”

“Das ist der Zeitpunkt, wenn Ich für euch komme. Hebt eure Hände hoch und beobachtet den Himmel, Ich komme für euch an jenem gleichen Tag. Lass es Mich selbst wiederholen, erhebt eure Köpfe, Ich komme für euch an genau jenem Tag. Fallt nicht in Verzweiflung, dreht nicht durch. Ich habe euch immer wieder gewarnt, dass eure Erlösung nahe ist. Dies ist der Moment der Ewigkeit, auf welchen ihr gewartet habt.”

***

Prophezeiung betreffend der nuklearen Vernichtung von Miami direkt vor der Entrückung – Auszug aus der Botschaft ‘Tragt das Kreuz und richtet nicht’ vom 17. April 2015

Jesus sagt… “Ich möchte die Menschen an Miami erinnern. Du hast viele Neuankömmlinge, die sich jener Prophezeiungen nicht bewusst sind.”

Hier ein kurzer Einblick in die Vision über Miami…
Die nukleare Vernichtung von Miami, gefolgt von nuklearen Anschlägen auf verschiedene amerikanische Städte. Mir wurden keine anderen Teile der Welt gezeigt, ausser dass die Angriffe irgendwie vom nordöstlichen Teil von Europa aus angezettelt wurden und die Raketen aus dem mittleren Osten stammen. Ob sie von dort abgefeuert wurden oder ob es von Menschen aus dem mittleren Osten ausgeführt worden ist, war nicht klar. Mehr dazu in der Botschaft ‘Nukleare Vernichtung von Miami wird der Entrückung vorausgehen’

Auszug aus der Botschaft ‘Die grosse Wiederbelebung nach der Entrückung’ vom 6. April 2015

Jesus sagt… “Miami ist nicht anders als der zweite Weltkrieg, Kriege und Gerüchte von Kriegen. Aufgrund der grösseren Verbreitung der Informationen wird der angerichtete Schaden weit grösser, verwirrender und verheerender sein als jemals zuvor, aus diesem Grund wird es eine Stunde sein, wenn Ich am wenigsten erwartet werde. Siehst du, mit all den Monden und Festen werde Ich erwartet. Das sollte dich sofort alarmieren, dass es nicht an einem Festtag sein kann, weil ihr Mich erwartet.”

***

Krieg, Komet, Tsunamis & Entrückung – Die Reihenfolge der Ereignisse – Auszug aus der Botschaft des Herrn vom 8. April 2016

Jesus begann… “Da wird es tatsächlich einen Kometen geben und er wird Puerto Rico treffen. Millionen werden getötet werden. Mein Herz trauert um sie. Dies wird vor der Entrückung geschehen.”

“Schaut, die Bomben werden die Erde aus ihrer Achse werfen; sie wird taumeln wie ein Betrunkener. Dumme Menschen, dachtet ihr, dass eure Kinder dies überleben würden? Die Erde wird ein ziemlich anderer Ort sein, nach diesem Kometen. Aber ihr werdet nicht dort sein, um das zu erleben. Genau wie im Traum der Frau werdet ihr verwandelt und von der Erde genommen sein.”

Dies ist der Traum, den Er hier erwähnt…
Ich war mit meiner Familie in unserem Haus in Nord-Kalifornien und wir waren zutiefst beunruhigt. Schrecklich harte Zeiten und Katastrophen sind geschehen in unserer Nation und wir hatten gemanagt, sie zu überleben, aber etwas erschien jetzt am östlichen Himmel und es kam in unsere Richtung. Es war jenseits dessen, was man überleben kann. Wir wussten, dass wir nur noch ein paar Sekunden zu leben hatten.

Ich schaute meinen Mann und die zwei Teenager an und sagte… “Lasst uns Jesus darum bitten, dass Er uns bereit macht, Ihn zu treffen.” Wir beugten Alle unsere Köpfe und als ich anfing zu beten… ‘Jesus, bitte mach uns bereit, Dich zu treffen…’ gab es eine laute, kraftvolle Explosion in unserem Innern und wir glühten sofort! Ich konnte keine eindeutigen Körperteile mehr sehen, weil wir Alle wie helle, weiss-leuchtende Sterne waren!

Versucht in die Sonne zu blicken, so hell waren wir! Ich wusste, dass es die Kraft des Heiligen Geistes ist, der in uns war! Es war die Kraft der Auferstehung Christi, die in uns explodierte und uns komplett verwandelte! Als ob wir mit der Stromspannung eines Sterns verbunden wären und Gott den Schalter umdrehte!

Dann gab es einen lauten ‘Boom’ wie ein Donnergrollen und dann sah Ich einen blauen Blitzstrahl durch das Zentrum von uns Allen gehen und sofort wurden wir aus unserem Haus hinaus geschossen wie Raketen, die mit Lichtgeschwindigkeit fliegen.

Wir waren Licht und wir reisten mit Lichtgeschwindigkeit. Ich konnte meine Augen nicht öffnen, aber ich wusste, wenn ich sie öffne, wir im Himmel sein würden. Buchstäblich, in einem Augenblick! Ich rief nur ‘Gelobt sei Jesus!’ Ich konnte einfach nicht aufhören, Ihn zu loben! Ich wachte auf mit so viel Freude, Frieden und Begeisterung! Das war das Ende jenes Traumes.

Der Herr fuhr weiter… “Genauso wie Ezekiel geträumt hatte, werde Ich euch wegschnappen, bevor dieses Ungetüm einschlägt, genau wie in seinem Traum.”

Dies war Ezekiel’s Traum vom 6. Dezember 2015…
Wir waren in einem Cabrio unterwegs auf einer Autobahn, mit offenem Dach, in Richtung Westen. Ganz plötzlich fingen starke Winde an zu wehen hinter uns aus dem Osten. Ich drehte mich um, um zu sehen was dort war. Dunkle Wolken rollten und wirbelten im Himmel. Zuerst waren sie gräulich und verhangen, dann wurden sie schwarz, schwarze Sturmwolken mit lautem Grollen, welches die Luft komplett durchtränkte – Es war so laut und ominös, fast als ob das Ganze ein Eigenleben hätte. Schreie wurden vernommen. Diese Finsternis zog alles in sich hinein auf ihrem Weg. Der Himmel über uns und vor uns war klar und sonnig, wie ein typischer Tag im südlichen Westen.

Als die Wolken sich weiter aufwühlten und rollten, nahmen sie eine eigenartige Form an, sie verwandelten sich in ein gut definierbares Bild eines Schädels. All die Wolken im Bild bewegten sich enorm schnell, fast als ob sie uns einholen würden. Man konnte die Menschen schreien hören hinter uns, als dieses Ding sie in Dunkelheit einhüllte.

An diesem Punkt steigerten wir das Tempo und fuhren sehr schnell, um wegzukommen, zusammen mit einigen anderen Autos. Plötzlich konnte man vom Nordosten her ein weisses riesiges Pferd gallopieren sehen in der Luft. Es wurde sehr deutlich und da war ein Wagen hinter ihm und viele andere Pferde und Reiter. Als es näher kam, konnte man sehen, dass Jesus im Wagen sass, in einem weissen Gewand und mit einer Krone auf Seinem Haupt. Er überholte die Wolken und den Schädel und Er kam hinter uns. Er bewegte Seine Arme fast als ob Er Schafe hüten und uns zu einer Gruppe zusammenbringen und vorwärts treiben würde. Man konnte immer noch die furchtbaren Schreie hören hinter der Armee des Herrn, wo die Finsternis über sie hereinfiel.

Der Herr und Seine Armee hatten eine Barriere errichtet zwischen uns und der Zerstörung und wir gewannen etwas Distanz, wir bewegten uns wirklich sehr schnell. Ich hatte das Gefühl, dass wir entweder in der Luft waren oder dass wir dabei waren, in die Luft angehoben zu werden. Hier endete der Traum.

Der Herr fuhr weiter…  “Nun, jetzt hast du einige Details. Bist du dir jetzt im Klaren darüber?”

Also ist der Ablauf der Ereignisse… Felsendom zerstört, 3. Weltkrieg, Friedensabkommen, Komet und Entrückung?

Er antwortete… “Kein Friedensabkommen vor der Entrückung, da wird keine Zeit sein für ein Friedensabkommen, das kommt danach. Der Krieg wird die Erde vorbereiten für den Aufprall des Kometen. Miami und der Komet wird alles am gleichen Tag sein. Ihr werdet nicht hier sein für die Dunkelheit und den Wind. Die Erde wird physisch, elektromagnetisch und klimatisch umgestaltet sein. Dies ist die Tat der Menschen, Clare. Ich habe niemals beabsichtigt, dass dieser Komet auf die Erde trifft. Es wird geschehen, weil ignorante Menschen den Dämonen zugehört und zugelassen haben, dass Stolz und Gier ihr Gewissen überflutet, denkend, dass wenn sie 2/3 der Menschheit zerstören, die Erde irgendwie ein besserer Ort wäre zum Leben. Wie wenig sie sich bewusst sind, dass wenn sich die Hölle auffüllt, sich auch die Erde ausdehnen wird und sich dadurch ihre unterirdischen Städte in unterirdische Grabstätten verwandeln würden.”

“Der Komet wird die Erde streifen und weiterziehen.”

(Clare) Weiterziehen?

“Das ist richtig. Er wird einen Einschnitt verursachen und wieder in den Weltraum hinausziehen. Er wird nicht stoppen hier. Er hat über 3 Kilometer Durchmesser, er ist sehr gross. Du musst verstehen, dass es da Trümmer und Gase gibt, die dieses Ding begleiten und das wird grossen Schaden anrichten. Er wird die Erde überdauern.”

“Dies ist keine Angstmacherei, Meine Liebe. Dies ist einfach Fakt und die Konsequenz daraus, dass der Mensch mit der Erde herumhantiert und ja, CERN wird auch involviert sein.”

“Der Feind freut sich auf dieses Ereignis, da er weiss, dass sich die Hölle ganz schnell auffüllen wird. Das wird zur Verschiebung der Kontinentalplatten und Landmassen führen und Erdbeben und zerstörerische Tsunamis verursachen.”

(Clare) Herr! Wie bereitet man sich auf solche Ereignisse vor?

“Setzt euer Vertrauen in Mich. Gesteht eure Sünden, vergebt euren Feinden und bleibt reumütig. Verstreut Taten der Barmherzigkeit überall um euch herum, vergeudet keine Zeit, um eurem Nächsten zu Hilfe zu eilen, wer auch immer sie sein mögen. Und über Allem, betet um Barmherzigkeit.”

“Du lagst richtig, das letzte Gericht mit den Taten gleichzustellen, welche entweder das Gewicht einer menschlichen Existenz auf Erden verurteilt oder ausbalanciert. Ja, das Lebensbuch wird geöffnet und die Konten offengelegt sein und obwohl Ich für eure Seelen den vollen Preis bezahlt habe, werden eure Verdienste während eurem Leben gegen eure Sünden gewogen werden.”

“Dies ist das zweite Gericht, welches nicht für Meine Braut bestimmt ist, sondern für die Seelen, die im Innern der Erde warten, weil sie Mich nicht akzeptiert und für Mich gelebt haben. Dies wird eine Zeit extremen Leides sein für Viele. Entweder lauschen die Seelen Meinen Warnungen im Geist, dass sie gerichtet worden sind und als mangelhaft befunden oder sie ignorieren die Warnungen, ihren eigenen Zugriff auf ihr beunruhigtes Gewissen abschottend, damit es sie nicht weiter quält.”

“Menschen der Erde, ihr habt Mich nicht in euren Herzen empfangen, wisst ihr, dass eine Stunde kommen wird, wo ihr vor dem Richter von Himmel und Erde stehen werdet? Wisst ihr, dass euer Gewissen euch durch euer ganzes Leben hindurch gewarnt hat, dass etwas ernsthaft fehlt in eurem Innern? Wisst ihr, dass es Konsequenzen gibt, wenn ihr Mich ignoriert? Ich habe an eure Tür geklopft und geklopft, aber ihr lehnt ab, mir zu öffnen. Jetzt seid ihr im Vorzimmer des Horrors, der über die Erde kommt und Viele von euch haben stur die Tür verschlossen und Mich ignoriert.”

“Wenn ihr in diesem Zustand sterbt, werdet ihr eure Verwandten niemals wieder sehen, die Mich akzeptiert haben. Ihr werdet eure geliebten Tiere niemals wieder sehen, die Ich euch leihweise geschenkt habe, um euch in eurem Kummer zu trösten. Ihr werdet niemals wieder eure Enkelkinder sehen und ihr werdet im Feuersee enden mit dem Teufel und seinen bösen Engeln für alle Ewigkeit. Nicht eine Stunde, nicht ein Tag, nicht eine Woche oder ein Leben lang, sondern für immer. Die Entscheidung liegt bei euch. Ihr wisst, dass ihr nicht richtig seid mit Mir. Eure Ehepartner, Kinder und Eltern haben euch immer wieder von Meiner Liebe erzählt, aber ihr habt Mich verachtet und abgelehnt.”

“Ich kann euch am Tag der Schwierigkeiten nicht helfen. Es wird zu spät sein. Ihr werdet gelähmt sein ob dem, was über die Erde kommt. Es wird innert Stunden auf euch zukommen, wenn ihr überhaupt jene Warnung bekommt. Da wird es kein Entkommen geben für euch. Es wird so plötzlich geschehen, dass euer Gehirn aus Ueberbelastung blockiert sein wird. Ihr werdet nicht Busse tun oder Mich dann empfangen. Vielmehr werdet ihr von Dämonen hinunter geschleppt werden in die Hölle, wo euch ein Ort der Qual zugewiesen wird, wo die Würmer euer Fleisch fressen und es zurückwächst, nur um wieder gefressen zu werden. Wo Feuer brennt und höllische Schmerzen verursacht, nur um wieder zu heilen und wieder verbrannt zu werden. Wieder und immer wieder durch alle Ewigkeit hindurch.”

“Also mache Ich diesen letzten Aufruf an euch. Ich liebe euch wirklich. Jeder Segen in eurem Leben kam von der Grosszügigkeit Meines Herzens. Ich werde euch für jene Verbrechen gegen die Menschheit vergeben, wenn ihr eure Fehler gesteht und Mich bittet, euch die Gnade zur Busse und Umkehr zu gewähren.”

“Einige von euch sind euer ganzes Leben mit einer bösen Gruppe mitgelaufen, ihr habt von den Armen gestohlen, die Unschuldigen umgebracht, Jene eingesperrt, die nicht schuldig waren und ihr habt alles in eurem Leben getan, mit dem Motiv, euch selbst und euren Kindern zu dienen. Aber nichtsdestotrotz ging Ich nach Golgatha und legte Mein Leben nieder für alles, was ihr getan habt. Jetzt lade Ich euch ein, Busse zu tun, denn wenn diese Katastrophen geschehen – in welche Einige von euch sogar involviert waren in die Planung – wird keine Zeit übrig sein für euch, Busse zu tun.”

“Also bitte Ich euch – sprecht mit Mir, Ich höre zu. Sagt Mir… ‘Jesus, ich weiss, dass ich gesündigt habe. Ich weiss, dass ich vermieden habe, dem gegenüber zu treten, was ich getan habe und ich weiss, dass nur wenig Zeit übrig bleibt. Vergib mir, sei barmherzig mit mir und empfange mich in Dein Königreich. Ich weiss, dass Du für meine Sünden gestorben bist. Von diesem Tag an drehe ich meinen sündigen Wegen den Rücken zu und mit Deiner Hilfe werde ich mein Leben für Dich leben… Amen.’”

“Was nötig ist hier ist, dass ihr es aufrichtig aus eurem ganzen Herzen sprecht, dass ihr wirklich das Böse bereut, welches ihr getan habt, dass ihr euch wirklich ändern wollt und euer Leben Mir schenkt, dem Sohn des Lebendigen Gottes, der für euch starb und auferstand. Ohne aufrichtige Reue gibt es wenig Hoffnung für euch. Reicht hinaus zu Mir, macht einen Schritt in Meine Richtung und Ich werde euch in Meine ewigen und liebenden Arme ziehen und ihr werdet Frieden finden für eure Seele. Meine Kinder, tut dies jetzt. Da ist wenig Zeit übrig und für Viele von euch wird es keine Zeit geben, wenn die Katastrophe auf die Erde trifft.”

“Tut Busse und Ich werde euch jetzt vergeben. Und ganz egal, was auf dieser Erde geschieht, ihr werdet mit Mir im Himmel sein für alle Ewigkeit.”

***

Auszug aus der Botschaft ‘Täuschungen & Alien’ vom 12. Juli 2016

Jesus begann… “Das Böse ist überall um euch herum und doch darf es euch nicht berühren. Ihr gehört Mir. Und eure Kinder, möchte Ich hinzufügen.”

“Jetzt seht ihr, wie gross die Verdorbenheit auf der Erde ist und warum übernatürliche Massnahmen erforderlich sind, um Diese zu reinigen. Habt keine Angst. Diese Kreaturen sind an einer sehr kurzen Leine. Wenn der Mensch neugierig sein und sich mit diesen Dingen beschäftigen will, kann Ich ihn nicht stoppen. Aber es ist eine Dummheit, überhaupt mit diesen Dingen herum zu hantieren, so dunkel und stark sind sie.”

“Aber ihr seid Meine Bräute – Ich schütze euren Verstand, euren Geist, eure Seele und euren Leib. Alles an euch gehört Mir und Ich schütze euch genauso wie es ein guter Ehemann tut. Ich möchte, dass ihr dies versteht… Ganz egal, wie seltsam und eigenartig diese Lebensformen zu sein scheinen – Versteht dies, wenn sie nicht maskiert sind, sind es Dämonen, die von Satan kontrolliert werden. So einfach ist es.”

“Ganz egal, wie gütig sie zu sein scheinen oder wie gut sie euch fühlen lassen oder wie überzeugend sie gütige Taten durchführen… Versteht, dass sie schlicht und einfach Dämonen sind. Von dem Kleinsten bis zum Grössten sind sie einfach Dämonen, gefallene Engel und verdorbene Wesen. Sie werden Alle ihren Tag bekommen im Feuersee. Jeder von ihnen wird im Feuersee landen, ganz egal wie raffiniert oder scheinbar gütig sie sind… Das ist ihre Bestimmung.”

“Weil dies so dunkel ist, möchte Ich nicht, dass ihr euch damit beschäftigt. Für Viele kann es beängstigend oder sogar erschreckend werden. Aber ihr habt Meine Schriften und Versprechen, die euch unterstützen. ‘Nichts Böses wird euch widerfahren, noch wird irgend eine Plage eurem Zelt nahekommen’. Dies sind keine leeren Worte… Sie sind ein Versprechen an Jene, die zu Mir gehören und Mir gehorchen.”

“Die ganze Welt wird terrorisiert werden, wenn diese Kreaturen enthüllt werden, aber Mein Volk hat nichts zu befürchten. Weder sichtbar noch unsichtbar, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge bezeugen, dass Ich der Herr bin. Mit anderen Worten, sie sind Mir unterworfen. Mein Name, wenn Er von Meinen Gläubigen genutzt wird, ist Er ein starker Turm, eine mächtige Festung und eine offensive Kraft, die mächtiger ist als alle Waffen, die sie haben.”

(Clare) Herr, wann werden sie enthüllt werden?

“Sehr bald. Da gibt es einen bestehenden, fein abgestimmten Plan, wo all diese Dinge der Menschheit ins Gesicht schlagen, um sie zu schockieren und zu lähmen, damit sie einwilligen. Die Bewegung, die im Moment im Gange ist gegen die Absicht der Globalisten, besteht aus Menschen, die am Ende gut informiert sein werden und sie werden der Täuschung nicht zum Opfer fallen, welche enthüllt wird. Sie werden die Rebellen sein, welche für ihre Rechte kämpfen werden.”

“Siehst du, Meine Liebe, wie Ich dir gestern Abend gesagt habe, da gibt es viele böse Kräfte auf der Erde. Ihr habt es nicht nur mit einem Versteck und einer verdorbenen Regierung zu tun, ihr habt es mit religiösen Fanatikern des Islam zu tun, mit Dämonen-Aliens, mit rebellischen Regierungen, mit rassistischen Lagern… und die Liste geht weiter und weiter. Aber je mehr Menschen aufwachen und aufstehen, um so weniger Einfluss werden diese Dinge haben. Das grösste Problem im Augenblick ist die Ignoranz der Massen gegenüber dem, wie sie manipuliert werden.”

“Sie wurden betäubt mit Unterhaltung und Sport, mit der Jagd auf Stellung, Einfluss und Wohlstand, Schönheit und Talent. Dies gehört zur Tagesordnung Jener, welche dieses Böse aufdecken sollten und etwas dagegen tun. Wenn sie aufwachen, dann wird es eine erhebliche Macht geben, die gegen dieses Böse kämpft. Und da gibt es Anzeichen dafür, dass sie aufwachen. Besonders nach Ereignissen, welche ihren sicheren Mittelklasse-Lebensstil bedrohen. Terrorismus auf dem eigenen Grund und Boden veranlasst Viele, ausserhalb der Komfortzone-Box zu denken, in welche die Regierung sie hinein programmiert hat.”

“Wenn genug Menschen aufwachen, bevor es zu spät ist, wird es eine Revolution geben und die Globalisten werden überworfen sein… für den Moment. Denkt daran, Gebete verändern die Dinge. Alle von euch werden von Meinem Vater gehört, während ihr eure Herzen hochhebt zu Ihm. Das wendet das Blatt, wie man so schön sagt. Dies wird auch die ‘Jokerkarte’ sein, welche die Elite nicht kontrollieren kann… Die betende Öffentlichkeit.”

“Was in der Offenbarung geschrieben steht und in Daniel und an anderen Orten, muss geschehen. Aber die Intensität dessen wird massiv bestimmt werden von den Gebeten und der Reue der Menschen. Wenn die Menschen anfangen aufzuwachen und verstehen, dass die Entscheidungs-Freiheit überhaupt keine Freiheit ist, sondern Gefangenschaft gegenüber der Sünde. Wenn Menschen sehen, dass Scheidung und Ehebruch keine Freiheit ist, sondern auftritt mit einer eigenen Reihe von lähmenden Problemen für die Kinder jener Generation, die unter diesem Einfluss steht. Wenn sie sehen, dass Ehe ein heiliges Vertrauen ist und dass sie bereit sein müssen, für sich selbst zu sterben und dass der falsche Ehepartner eine Tragödie für die Generation ist. Wenn diese Dinge der Bevölkerung zu dämmern anfangen, werden sich die Dinge anfangen zu ändern.”

“Meine Regeln sind nicht lähmend. Die Sünde ist lähmend. Meine Regeln pflegen und schützen das Leben, nicht erst in der nächsten Welt, sondern schon jetzt, hier in dieser Dimension. Wählt das Leben oder den Tod, aber versteht… Jeder Weg, der Meinem Weg entgegen läuft, wird in Verzweiflung, Misserfolg und Tod enden.”

“Die ganze Toleranz- und Grosszügigkeits-Agenda muss als das angesehen werden, was es ist… Verfälschung der Lebensprinzipien, die zu Glück und Frieden führen. Wenn die Menschen sehen, dass der Urheber dieser Regeln böse ist und von Anfang an nichts Anderes als die böse Absicht hatte, das Gefüge der Familie und der Gesellschaft zu zerstören… Wenn die Menschen dies realisieren, werden sie sich umdrehen und ihr Leben dafür einsetzen, die Wahrheit zu verteidigen und zu leben. Von dort wird die Stärke kommen, welche die Gezeiten einer zerfallenden Zivilisation umdrehen.”

“Dies ist, wo Ich zulasse, dass der Erde Tragödien widerfahren, als Weckruf für Jene, die sich in einem Lebensstil der geistigen Gleichgültigkeit niedergelassen haben. Dies wird die Fundamente erschüttern und sie veranlassen, nach Mir zu rufen und die Wahrheit zu suchen. ‘Was haben wir falsch gemacht? Warum geschieht das? Gibt es wirklich einen Gott und hat Er die Kontrolle?’ Dies sind Fragen, welche nur gestellt werden, wenn nationale Tragödien einschlagen – eine Überprüfung der Regeln, nach welchen sie leben und die verfolgende Frage… ‘Ist es wahr, dass unsere Sünden dies über uns gebracht haben?’”

“Dieses Erwachen, welches begonnen hat, führt Menschen zu Christen, die lautstark und offen waren und das Böse verurteilten und Verschwörungen aufdeckten, welche ihnen ihre Freiheit entzogen.”

“Und endlich entdecken die Intelligenten, dass sie im Grunde genommen gar nicht so intelligent waren und dass Christen in Wirklichkeit jenes Wissen haben, welches aufdeckt, was wirklich böse ist, in einer Verkleidung, gut zu sein.”

“Donald Trump ist ein klassisches Beispiel von Jemandem, der dachte, dass er weise sei, aber dann herausfindet, wie dumm er in Wirklichkeit war. Er ist ein Beispiel für die weltlich erfolgreiche Mittelklasse.”

“Clare, diese Dinge, die in der Offenbarung geschrieben stehen, müssen geschehen. Aber je mehr Gebete geopfert werden, um so weniger verheerend wird es ausfallen müssen und um so mehr Seelen werde Ich mit Mir im Himmel haben. Das Gebet ist der Schlüssel und die Waffe erster Wahl. Ohne Gebet würde die Welt buchstäblich über Nacht auseinander fallen.”

“Also seht ihr, wenn Seelen nahe zu Mir kommen, werden sie beschützt und in die richtigen Lebenspfade geleitet und sie werden nicht behindert oder überlistet sein von den grossen Täuschungen und den Absichten der Globalisten. Dies ist, warum dieser Kanal und Andere wie Dieser so wichtig sind für Mich. Ich lehre komplettes Vertrauen in Mich und innige Freundschaft, was am Ende die Leben Jener verschonen wird, die sich in den Netzen Satan’s verfangen hätten und dadurch in die Hölle geführt worden wären.”

“Den Menschen kann nicht vertraut werden, den Institutionen kann nicht vertraut werden, den Religionen kann nicht vertraut werden. Ich bin der Einzige, dem man vertrauen kann und Ich biete diese Beziehung jeder Seele an, die Ich erschaffen habe. Es liegt an euch, die Anstrengung auf euch zu nehmen, sie zu entwickeln und zu pflegen. Wenn dies nicht die oberste Priorität in eurem Leben ist, wird das, was auch immer wichtiger ist für euch, in die Täuschung und Gefangenschaft führen.”

“Oh Meine Leute, wie wichtig es ist, dass ihr lernt, wie ihr Meine Stimme hören und Meinen Befehlen folgen könnt! Eure eigene Ewigkeit hängt davon ab. Bitte setzt Nichts und Niemand vor Mich und vor das Wissen über Mich oder vor den Gehorsam gegenüber Meinen Regeln. Ihr bringt eure Seele und die Seelen eurer Kinder in die Gefahr der ewigen Verdammung.”

“Bitte Meine Leute, sucht Mich mit eurem ganzen Herzen, bis ihr Mich findet. Ich warte auf euch, Ich werde euch instruieren, Ich werde euch lieben und heilen. Und vor Allem werde Ich euch vergeben. Habt keine Angst… Ich bin für euch, nicht gegen euch. Alles, was ihr über Mich gehört habt, dass Ich ein rachesüchtiger Gott sei, ist eine verdrehte Lüge. Für Jene, die versuchen, Anderen zu schaden, ja, dort interveniere Ich. Aber für den Rest bin Ich ein Schild der Gerechtigkeit gegen Satan und seine Tücken. Und Ich werde euch in den Pfaden des Lebens führen und ihr werdet den Täuschungen dieses Zeitalters nicht zum Opfer fallen.”

“Sucht Mich und lebt.”

***

Wir haben 3 weitere Jahre… Bedingt – Auszug aus der Botschaft des Herrn an Clare vom 6. August 2016

Clare begann… Haben wir also drei weitere Jahre?

Jesus antwortete… “Das ist richtig – vorausgesetzt, dass Gebet, Reue und Fastenopfer weitergehen. Ich möchte wirklich Konvertierungen sehen. Eine Verwandlung von Herz, Gesinnung und Haltung. Und dies ist im Augenblick im Gange.”

(Clare) Herr, Du weisst, dass ich dafür gesteinigt werde?

“Und was ist das für dich? Du wirst früher bei Mir sein.”

(Clare) Oh, danke Dir! Was für eine Art zu gehen! Setzt du ein Datum fest für die Entrückung, Herr?

“Nein. Ich sage euch, dass wenn Gebet und Opfer mit Reue weitergehen, dann werde Ich das schlimmste des 3. Weltkrieges fernhalten und ihr habt Zeit zu kreieren und zu tun, was in eurem Herzen ist für das Königreich. Ich öffne ein Fenster, das Keiner schliessen kann. Aber es hängt weiterhin von der Treue Meiner Leute ab, nicht nur in Amerika, sondern rund um die Welt.”

“Russland ist eine mächtige Gebetsmacht, Clare. Sie wollen wirklich keinen Krieg. Nach so vielen Jahren in Armut und einengender Unterdrückung fangen sie an, ihr Leben zu geniessen. Sie haben den Krieg satt.”

(Clare) Das bedeutet keine EMP Angriffe, Herr?

“Clare, jetzt ist nicht die Zeit, neugierig zu sein, Meine Liebe. Jetzt ist die Zeit, dankbar zu sein.”

“Lass es Mich so erklären. Da sind Jene unter euch, die ihre Zeit bis zur Entrückung nur abgewartet und Mir nicht mit ihrem ganzen Herzen gedient haben. Ich schenke ihnen eine weitere Chance. Sie haben drei Jahre, um ihre Liebe zu Mir mit Taten zu beweisen, nicht nur mit Worten.”

“Die Anderen unter euch haben schon Pläne geschmiedet und Ich segne sie und öffne Türen, welche Ich niemals zuvor geöffnet habe für sie. Diese Botschaft wird ihnen ein Mass an Frieden schenken, dass sie für das, was sie begonnen haben, auch tatsächlich Zeit haben, es zu Ende zu bringen. Dies sind Dinge, welche Ich mit ihnen tun will, für das Königreich.”

“Am Ende der drei Jahre werden wir einen weiteren Blick darauf werfen und sehen, wie das Klima aussieht. Wie viel Busse & Umkehr geschehen ist, wie viele Gesetze aufgehoben wurden – die Abtreibung, zum Beispiel – und wie die Menschen ihre Herzen Mir zugewendet haben.”

“Nichtsdestotrotz ist dies bedingt und hängt von dem fortwährenden Gebet ab. Aber Ich kann soviel sagen, dass es rund um die Welt substantielle Veränderungen gibt in den Herzen und in der Gesinnung. Menschen wachen auf gegenüber dem verborgenen Giganten, der sich selbst positioniert hat, um die Nationen zu verzehren und die Welt zu beherrschen. Um ihre Freiheiten und Kulturen zu stehlen und sie in einen Fleischwolf zu zwingen. Es wird jedoch Rempeleien geben zwischen kommunistischen Nationen und der Terrorismus wird weitergehen.”

“In diesem Moment macht die Elite Ersatz-Pläne, da die Basisbewegung aus dem Ruder gelaufen ist. Bitte, versteht Mich nicht falsch… Die Fortsetzung dieser Möglichkeit wird nur so lange bestehen, wie ihr weiter betet, Busse tut und opfert.”

(Clare) Herr, was ist mit diesen grossen Katastrophen, die prophezeit sind und der Komet, über welchen Du mit mir gesprochen hast?

“Ich lehne im Augenblick ab, dir das zu beantworten, Liebes. Da gibt es Dinge, die in Bewegung gesetzt sind und da gibt es auch Verzögerungen. Versteht einfach, dass Ich diese Dinge unter Meiner Kontrolle habe. Was vor zwei Jahren hätte geschehen sollen, kann ganz einfach verzögert oder komplett geändert werden in den Armen Meiner Barmherzigkeit.”

“Doch Amerika hat viele Schwierigkeiten durchzustehen und die Menschen haben ihren Willen kundgetan… Sie wollen sich ändern. Macht es deshalb nicht Sinn, ihnen Zeit zu schenken, diese Veränderungen herbeizuführen ohne welt-verändernde Katastrophen?”

“Ich mache keine Versprechen, aber Ich sage Folgendes… Du kennst Meine Barmherzigkeit, du kennst Meine Liebe zu den Seelen. Du kannst daraus deine Schlüsse ziehen.”

***

Der Herr sagt Folgendes betreffend echten und falschen Propheten und dem bedingungsweisen Prophezeien in ‘Die Erde’, Kapitel 71 Verse 4-7, offenbart durch Jakob Lorber

4. Also haben auch alle Propheten geweissagt; aber alles, was sie geweissagt haben, war bedingungsweise, damit durch eine solche Weissagung ja niemand gerichtet werden sollte, sondern die Freiheit habe, das Angebotene zu tun, um dem angedrohten Gerichte zu entgehen, oder das Angebotene zu unterlassen, um gerichtet zu werden.

5. Jeremias prophezeite jahrelang und harrte selbst, manchmal bitter klagend, auf den Erfolg der Prophezeiung; denn was er auf morgen prophezeite, geschah erst nach Jahren; ja bei 23 Jahre musste er warten, bis seine Prophezeiung hinsichtlich der 70 jährigen babylonischen Gefangenschaft an dem jüdischen Volke in volle Erfüllung ging!

6. Jonas harrte gar vergeblich auf den Untergang von Ninive, so dass er am Ende ganz ärgerlich Mir Meiner Güte wegen Vorwürfe machte. Die Ursache alles dessen aber liegt, wie schon vorhin einmal bemerkt wurde, lediglich in dem Benehmen der Menschen; denn so ihnen ein Gericht angedroht wird, sie aber sich ändern – wenn auch nicht alle, so doch wenigstens einige -, so wird das Gericht aufgehoben.

7. Wenn unter hunderttausend Menschen nur zehn gerecht werden, so will Ich dieser zehn wegen auch die hunderttausend mit dem Gerichte verschonen. Und wenn unter einer Million hundert Gerechte sind, so will Ich ihretwegen eine ganze Million mit dem angedrohten Gerichte verschonen.

***

Um die Pläne des Herrn und Seine Barmherzigkeit zu verstehen, welche uns 3 weitere Jahre bedingt gewährt, sofern Gebet und Reue anhält, bitte schaut euch auch die Zusammenfassung der Botschaften des Herrn betreffend Donald Trump an.

=> Weiterlesen in Teil 3

flagge en  Events before and during the Tribulation Part 2

Forecast and Instructions from Jesus Part 2

Events before and during the Tribulation
Key-Event, World War 3, Bombs, Comet, Rapture & Aliens

Excerpt of the Lord’s Message to Clare ‘The coming Conflagration’ from January 20th, 2016

The Lord began… “I understand well the tensions of this time and how little is being spoken about the looming events. Even that I have orchestrated. Yes, many will be totally taken off guard and surprised, but I will be there to catch them and reassure them of My Love and protection.”

“Those who perish in these events will not even know what hit them. One moment they are on Earth struggling through their days, the next moment caught up with Me in the clouds. All is prepared and awaiting the trumpet blast…but much havoc will proceed the time of your great catching up.”

“I wish that My faithful ones who are living at ground zero, know, that My Breath will surround and sustain you in those moments and your only awareness will be the freedom from Earth you will suddenly experience, and then My presence, My comforting arms, My welcoming smile. Oh, you have waited all so very long for these days to arrive. You have prayed and cried, you have feared and released your fears into My hands. You have watched, waited and prepared, praying for others for so very long.”

“Some of you will have many crowns for your faithfulness, all of you will have watchers crowns for your vigilance. Instantly you will be caught up into the heavenliness from a life of wearisome toil and delayed expectations.”

“For those who are not at ground zero, do not allow yourselves to be terrorized by events occurring in other regions, for I will catch you up into My waiting arms lest you experience the torments of the evil ones responsible for theses weapons of mass destruction.”

(Clare) Lord, there has been talk of comets and they are in the Scriptures. How do they fit into this?

“What you speak of will be a tempest beyond your ability to understand. Fire raining down from the Heavens in such a powerful display there will be no place to hide. Everything will be set on fire, from skyscrapers to forests. The deluge of fire will burn the Earth as never before. Understand this will be a necessary purification from the contaminants man has spoiled the Earth with. These elements will blaze and burn away and from the new growth will spring what I would like to call a perpetual Eden, good for the next thousand years until Satan again rallies his forces against Me.”

“But I am giving many men another chance. Do you understand? Many were simply ignorant of the evil one’s doings in their lives, and ignorant of My true nature. So, some will be spared to be given another chance to live with their offspring and resist the draw of evil as Satan is loosed in the last of the thousand years of My reign.”

(Clare) Lord, when will these signs appear in the sky?

“Soon My Beloved, very, very soon. But I have made known to you, you will not be caught in these tempestuous events from the East. I will deliver you and set you on high long before that moment comes for your region. I cannot emphasize enough the prayers I want to go forth for the lost while there is yet time for them to repent.”

“These Things will happen simultaneously, Clare… nuclear war, holocaust, unprecedented natural disasters precipitated by man’s foolishness. It will happen simultaneously. Remember what I told you about Miami? That will only be the tip of the iceberg, if even that.”

(Clare) But I don’t see how anything could survive…pockets of technology, and that kind of thing.

“Some utilities will continue without logical explanation for My purposes, others will be non- existent.”

(Clare) Well, I was under the impression that there would be war and then the new world government with all it’s regulations and controls.

“Yes, what is planned will precipitate that reign.”

(Clare) So, then much of technology must remain for that to function?

“There will be whole areas of the country that are uninhabitable, but people will be quickly rounded up into controlled areas and make-shift housing near where the devastation hits. Other areas of the country will continue to function almost as normal. Yet connections to the world will be greatly hindered because of the key points that are targeted, for they are in the center of communication networks.”

“There is no preparation for this, My People, but prayer. Yes, one can prepare and take measures for the body, but the impact on souls will be horrendous and without remedy. Nonetheless, My Mercy will be afoot and will not fail those who call out to Me.”

“You see, many will shake their fists at Me and curse Me and My People. Others will fall to their knees and beg Mercy. For these I shall be the great Eagle that tucks them under My wings of mercy. For the rest, I will be as an acid rain falling on their beings. It is entirely a choice up to you People of the Earth, it is entirely your choice. I will abandon no one who calls upon Me. No not one soul will perish who puts their trust in Me.”

“Do not be afraid, do not despair, keep your eyes on Me and the eastern horizon. I am coming for you, My people. I am coming.”

***

The Day, the Bombs fall – Excerpt of the Lords Message to Clare from March 12th, 2015

The Lord says… “There is going to be a limited nuclear exchange, enough to throw the world into a panic and set the stage for Obama to take the reins of peace and be declared as the hero.“

“Your country will be in pandemonium and communications will be knocked out temporarily. But in order to enforce Martial Law, communication will be necessary. After all, how can the victor enjoy his victory without broadcasting it all over the world? Your country will recover from this devastation more quickly than anyone would expect, because everything is in place with full knowledge of what is coming.“

“Your country will no longer be a world power. She will have massive issues of reconstruction and contamination to deal with. Make no mistake, those underground cities will contain the important people while everyone else struggles on the surface. Law and order will be out of control, criminals will take full advantage to rape and pillage, life will be a mess.“

“That’s when I’m coming for you. Lift up your heads and watch the sky, I am coming for you that same day.“

“Let Me repeat Myself, lift up your heads, I am coming for you that very day. Do not fall into despair, do not panic. I have warned you over and over again, your redemption draws nigh. This is the moment of eternity you’ve been waiting for.”

***

Prophecy regarding the annihilation of Miami just before the Rapture – Excerpt from the Message ‘Carry the Cross and do not judge’ from April 17th, 2015

Jesus says… “I want you to remind people about Miami. You have many new-comers who are not aware of those prophecies.”

Here a short Insight into the Vision regarding Miami… Nuclear annihilation of Miami followed by nuclear attacks on American cities, I was not shown other parts of the world except that the attacks were in some way instigated from North Eastern Europe and the missiles originated in the Middle East. Whether they were fired from there or were operated by Middle Easterners was not clear. More in the Message ‘Nuclear Annihilation of Miami will precede the Rapture’.

Excerpt from the Message ‘The great Revival after the Rapture’ from April 6th, 2015

“Miami is no different than world war 2, wars and rumors of wars. Because of the increase of knowledge the damage inflicted will be far beyond and more confusing, disorienting and devastating than ever before, for that reason, it will be an hour when I am least expected. You see with all the moons and feasts, I am expected. That should alert you right away that it can’t be on a feast day, because you are expecting Me.”

***

War, Comet, Tsunamis & Rapture – The Order of Events – Excerpt of the Lord’s Message to Clare from April 8th, 2016

Jesus began… “There indeed will be a comet and it will hit Puerto Rico. Millions will be killed. For this My heart grieves. This will happen before the Rapture.”

“You see, the bombs will throw the Earth off its axis; it will reel like a drunkard. Foolish men, did you think your children would survive this? The Earth will be a very different place in the aftermath of this comet. But you will not be there to experience that. Just as in the woman’s dream, you will be translated and taken from the Earth.”

Here is the dream He mentions…
I was with my family in our house in northern California and we were deeply concerned. Terribly hard times and disasters had taken place in our nation, and we had managed to get through it all, but something had occurred in the east and was heading our direction that was beyond our ability to survive. We knew we only had a few seconds to live.

I looked at my husband and two teens and said, “Let’s ask Jesus to make us ready to meet Him.” We all bowed our heads and as I started to pray, “Jesus, please make us ready to meet You…..” there was a loud EXPLOSION OF POWER from within us and we were instantly glowing! I couldn’t even see any distinct features of our bodies because we were all like bright white glowing stars!

Try looking at the sun- we were that bright!!! I knew that it was the power of the Holy Spirit within us! It was the power of the resurrection of Christ exploding in us and totally changing us! Like we were wired with all the voltage of a star and God threw the switch!

Then there was a loud boom like a clap of thunder and I saw a blue streak of lightening go through the very center of all of us and instantly we were shot out of our home like rockets going at light speed.

We WERE light and we were traveling at the speed of light. I couldn’t open my eyes, but I knew when I did, I would find myself in Heaven. Literally, in the blink of an eye!!! I just shouted out, “Praise Jesus!” I just couldn’t stop praising Him! I woke up with so much joy and peace and excitement! That was the end of the dream.

The Lord continues… “And just as Ezekiel dreamt, I will swoop you up ahead of this monstrosity, just as in his dream.”

This was Ezekiel’s dream on December 6th, 2015…
We were on a highway in a convertible with the top down, going west. All of a sudden strong winds started blowing from behind us from the east. I turned to see what it was and there were dark clouds rolling and swirling in the sky. At first they were grayish and overcast, then they turned to dark, black storm clouds with loud rumbling that saturated and totally overtook the air – it was SO loud and ominous, almost like it had a life of its own. Screams were heard. This blackness swept up everything in its path.The sky above us and out in front of us was clear and sunny like a typical southwestern day.

As the clouds continued to churn and roll they started to take a strange shape and began forming into the well-defined image of a scull. All the clouds in the image were moving at a high speed, almost as if it were going to overtake us. You could hear people screaming behind us as this thing cloaked them in darkness.

At this point, we were accelerating and driving very fast to try and get away from it, along with several other cars. Suddenly, from the NE, you could see a large white horse galloping in the air. It became very clear and there was a chariot behind it and many other horses and riders. As it got closer, you could see that Jesus was in the chariot, wearing all white with a crown on His head. He outran the clouds and the skull and came in behind us. He was waving His arms almost like He was herding sheep and getting us grouped in and moving forward. You could still hear the awful screams and shrieks from behind the Lord’s army where blackness was overtaking them.

The Lord and His army had formed a barrier between us and the devastation and we were gaining some distance ahead of it, moving really fast. I had the sense that we were either up in the air or that we were about to be taken up in the air. That’s where the dream ended.

The Lord continued… “Well, now you have some details. Are you settled about all of this?”

(Clare) So, the sequence of events is… Dome of the Rock destroyed, World War 3, Peace Treaty, Comet, Rapture?

He answered… “No peace treaty before the Rapture, there will not be time for a peace treaty, that happens afterwards. The war will put the Earth in the line of impact for the comet. Miami, the comet… All happens in the same day. You will not be here for the darkness and the wind. The Earth will be re-ordered: physically, electromagnetically, climate and features. This will be man’s doing, Clare. I never intended for this comet to hit Earth. It will happen because ignorant men listened to demons and allowed pride and greed to overrun their consciences, thinking that if they destroyed 2/3 of humanity, somehow the Earth would be a better place to live. Little did they know that filling Hell would cause the Earth to expand and their underground cities would become their underground tombs.”

“The comet will graze the Earth and keep on going.”

(Clare) Keep on going?

“That’s right. It will inflict a gash and continue out into outer space again. It will not stop here. It is 2 miles in diameter, very large. You need to understand there are debris and gasses traveling with this and that will do much of the damage. It will survive past the Earth.”

“This is not fear mongering, My Love. This is simply fact and consequence of man tampering with the Earth, and yes. CERN will also have to do with it as well.”

“The enemy is exultant over this event, knowing that Hell will be filling up very quickly. That will contribute to the shifting of continental plates, land mass movement, earthquakes and devastating tsunamis.”

(Clare) Lord! How do you prepare for such events?

“Put your trust in Me. Confess your sins, forgive your enemies, and stay repentant. Scatter works of mercy all around you, waste no time coming to the aid of your neighbor, whoever they might be. And most of all, pray for Mercy.”

“You were right to equate the final judgment with works that will either condemn or balance the weight of a human’s existence on the Earth. Yes, the Book of Life will be opened, the ledgers will be brought forth and although I paid for your souls in full, your merits during your lifetime will also be weighted against your sins.”

“This is the second judgment which is not meant for My Bride, but for the souls waiting in the bowels of the Earth because they did not accept and live for Me. This will be a time of extreme sorrow for many. Souls either harken to My warnings in the spirit that ‘they have been judged and found lacking,’ or they ignore the warnings, sealing off their own access to their troubled conscience so it will trouble no more.”

“People of the Earth, you who have not received Me into your hearts, do you know there will come an hour when you stand before the Judge of Heaven and Earth? Do you know that your conscience has been warning you throughout your lives that something is seriously amiss inside of you? Do you know that there are consequences to ignoring Me? I have knocked and knocked at your door, but you refuse to open to Me. Now you are in the anteroom of horrors that are to come upon the Earth, and many of you have obstinately locked the door and ignored Me.”

“If you die in this state, you will never see your relatives that accepted Me, again. You will never see your beloved pets that I sent on loan to you to comfort you in your sorrows. You will never see your grand-babies again and you will live in the Lake of Fire with the Devil and his evil angels for eternity. Not an hour, a day, a week or a lifetime, but forever. The choice is yours. You know you are not right with Me. Your spouses and children and parents have told you about My love over and over again, but you have scorned and rejected Me.”

“I cannot help you in the day of trouble. It will be too late. You will be petrified at what is coming upon the Earth, heading your way within hours, if you even have that warning. There will be no escape for you. It will be so sudden that your mind will be jammed in overload. You will not repent or receive Me then. Rather you will be dragged by demons down to Hell where you will be assigned a place of torment, where worms eat your flesh and it grows back, only to be eaten again. Where fire burns with excruciating pain, only to heal again and be burned again. Over and over and over again throughout eternity.”

“So, I am making this final appeal to you. I do indeed love you. Every blessing in your life came from the generosity of My heart. I will forgive you for those crimes against mankind if you will but admit your fault and ask Me to grant you the grace of repentance.”

“Some of you have run with an evil crowd your entire life, you have stolen from the poor, murdered the innocent, incarcerated those not guilty, and done everything in your lives from a motive of serving yourself and your children. But nonetheless, I went to Calvary and laid down My life for everything you did. Now I am inviting you to repent, because when these catastrophes – which even some of you have been involved in planning…when they occur, there will be no time left for you to repent.”

“So, I am asking you – speak to Me, I am listening. Tell Me, ‘Jesus, I know I have sinned. I know I have avoided facing what I’ve done and indeed I know there is little time left. Forgive me, have mercy on me and receive me into Your Kingdom. I know You died for my sins. From this day forth, I turn my back on my sinful ways and with Your help, I will live my life for You. Amen.’”

“What is necessary here is that you say this with all your heart, you truly repent for the evil you have done, you truly want to change and give your life to Me, the Son of the Living God who died for you and rose again. Without true repentance, there is little hope for you. Reach out to Me but one step forward and I will draw you into My everlasting and loving arms and you will find peace for your soul. My children, do this now. There is little time left and for many of you, there will be no time when calamity hits the Earth.”

“Repent now and I will forgive now. And regardless of what happens on this Earth, you will be in Heaven with Me for eternity.”

***

Excerpt of the Message ‘Deceptions & Aliens’ From July 12th, 2016

Jesus began… “Evil is all around you, everywhere and yet it may not touch you. You are Mine. And so are your children, I might add.”

“You see how great the corruption of the Earth is and why supernatural measures need to be taken to purify it. Do not be afraid. These creatures are on a very short leash. If man wants to be curious and look into these things, I cannot stop him. But it is foolishness to even tamper with these things, so dark and heavy are they.”

“But You are My Brides; I protect your mind, spirit, soul, and body. All of you is Mine, and I protect you just as a good husband should. I want you to understand this… no matter how many, how bizarre and strange these life forms appear to be – understand they are, when simply unmasked, demons controlled by Satan. It’s just that simple.”

“No matter how benevolent they appear to be, make you feel, or perform convincing benevolent deeds… understand they are demons, plain and simple. From the littlest to the greatest, they are simply demons, fallen angels and corrupted beings. They will all have their day in the Lake of Fire. Every last one will go to the Lake of Fire, no matter how elaborate or seemingly benevolent… That is their destiny.”
“Because this is so dark, I do not want you looking into it. For many it can become frightening, even terrorizing. But you have My Scriptures and promises to sustain you. ‘No evil will befall you, nor will any plague come near your tent.’ These are not idle words; they are promises for those who belong to Me and obey Me.”

“The whole world will be terrorized by the discovery and disclosure of these creatures, but My people have nothing to fear. Whether visible or invisible, every knee will bow, every tongue confess that I am Lord. In other words, they are subject to Me. My Name, when used by My Believer, is a strong tower, a mighty fortress and an offensive force that is mightier than any weapon they have.”

(Clare) Lord, when will they be disclosed?

“Very soon. There is a plan in place, well orchestrated, for all of these things to hit humanity in the face, stunning and paralyzing them into compliance. The movement that is going on right now against the globalist agenda is comprised of people who will eventually be well-informed and will not fall for the deception that is to be revealed. They will be the mavericks that will fight for their rights.”

“You see, My Love, as I told you last night, there are many forces of evil on the Earth. You are not dealing with just a covert and corrupt government, you are dealing with religious zealots of Islam, demon aliens, maverick governments, racist factions…the list goes on and on. But the more who wake up and rise up, the less influence these things will have. The greatest issue at hand is the ignorance of the masses as to how they are being manipulated.”

“They have been sedated with entertainment and sports, the chase after position, influence and wealth, beauty and talent. This takes up the daily agenda of those who should be uncovering this evil and doing something about it. When they wake up, then there will be a formidable force against these evils. And there are signs of them waking. Especially after events that threaten their safe, middle-class lifestyles. Terrorism on your own soil is causing many to think outside the comfy box the government has programmed them into.”

“If enough wake up before it is too late, there will be a revolution and the globalists will be overthrown… for now. Remember, prayer changes things. All of you are being heard by My Father as you lift up your hearts to Him. This is the ‘game changer,’ as it’s called. This is also the wild card the elites cannot control: the praying public.”

“What is written in Revelation, Daniel and other places must come to pass. But the intensity of it will be greatly determined by the prayers and repentance of the people. When people begin to wake up to understand that freedom of choice is not freedom at all, but bondage to the sin of murder. When people see that divorce and adultery is not freedom but comes with its own set of crippling problems to the generation of children under its influence. When they see that marriage is a sacred trust, that they must be prepared to die to themselves, and that the wrong partner in marriage is a generational tragedy. When these things begin to dawn on the population, things will begin to turn around.”

“My rules are not crippling. Sin is crippling. My rules foster and protect life, not only in the next world but right now, here in this dimension. Choose life or choose death, but understand: any way that contradicts My way will result in death, despair and failure.”

“The whole liberal agenda has to be seen for what it is: corruption of the principles of life that lead to happiness and peace. When people see that the author of these rules is evil and had nothing but evil intent from the beginning, destroying the fabric of the family and society – when people discover this, they will turn around and commit their lives to defending and living the Truth. That is where the strength will arise and turn the tide of a decaying civilization.”

“This is where I allow tragedy to befall the Earth, as a wake-up call to those who have settled into a lifestyle of spiritual indifference. This will rock the foundations and cause them to call out to Me, seeking the Truth. ‘Where did we go wrong? Why is this happening? Is there really a God and is He in control?’ These are questions that will only be confronted when national tragedy strikes – an examination of the rules they are living by and the haunting question, ‘Is it true that our sins have brought this upon us?’”

“This awakening that has begun is pointing people to Christians who have been vocal and outspoken, condemning evil and exposing conspiracies to deprive them of their freedoms.”

“And finally, the intelligent are discovering they weren’t so bright after all and that Christians actually have a knowledge that exposes what is truly evil, in the guise of being good.”

“Mr. Trump is a classic example of one who thought he was wise but is finding out how foolish he truly was. He is an example to the worldly and successful middle class.”

“Clare, these things written in Revelation must come to pass. But the more prayers that are offered, the less devastating it will have to be and the more souls I will have in Heaven with Me. Prayer is the key and weapon of choice. Without prayer, the world would disintegrate over- night. Literally.”

“So you see, as souls come close to Me, they are protected and counseled in the right paths of life and they will not be hindered or duped by the great deceptions and globalist agendas. This is why this channel and others like it are so important to Me. I am teaching total reliance on Me and intimate friendship that will, in the end, spare the lives of those who would have been caught in Satan’s nets and led to Hell.”

“Man cannot be trusted, institutions cannot be trusted, religion cannot be trusted. I am the only One Who can be trusted and I offer this relationship to every soul I created. It’s up to you to put forth the effort to cultivate it. Unless this is the top priority in your lives, whatever else is more important to you will lead you into deception and bondage.”

“Oh, how important, My People, it is to learn to hear My voice and follow My commands! Your very eternity depends upon it. Please, don’t put anything or anyone before the knowledge of Me and obedience to My laws. You put your soul and your children’s souls in danger of eternal damnation.”

“Please, My people, seek Me with all your hearts until you find Me. I am waiting for you, I will instruct you, I will love and heal you. And most of all, I will forgive you. Do not be afraid – I am for you, not against you. Anything you have heard about Me being a vengeful God is a twisted lie. To those who seek to do harm to others, yes, I intervene. But to the rest, I am a shield of righteousness against Satan and his wiles. And I will lead you in the paths of life and you will not fall prey to the great deceptions of this age.”

“Seek Me and live.”

***

We have 3 more Years… conditionally – Excerpt of the Lords Message to Clare from August 6th, 2016

Clare began… So, we have three more years?

Jesus answered… “That’s correct – provided prayer and repentance and fast offerings continue. I really want to see conversion. Conversion of hearts and attitudes. And this is what’s happening.”

(Clare) Lord, You know I’m gonna get stoned for this?

“And what is that to you? You will be with Me sooner.”

(Clare) Oh, thank You! What a way to go!! Are you setting a date for the Rapture, Lord?

“No. I am telling you that if prayer and sacrifice with repentance continue, I will hold off the worst of World War 3, and you will have time to create and do what is on your heart for the Kingdom. I am opening a window no one can shut. But it continues to be dependent on the faithfulness of My People, not just in America, but around the world.”

“Russia is a mighty praying force, Clare. Indeed, they do not want war. After so many years of poverty and stifling oppression, they are beginning to enjoy their lives. They are sick of war.”

(Clare) That means no EMP attacks, Lord?

“Clare, now is not the time to be curious, My Love. Now is the time to be grateful.”

“Let me explain it to you this way. There are those among you who have been biding their time for the Rapture and not serving Me with their whole hearts. I am giving them another chance. They have three years to show their love for Me with deeds not just words.”

“The others among you have already been making plans and I am blessing them and opening doors that have never been opened to them before. This message will give them a measure of peace, that what they’ve started, they do indeed have time to finish. These are things that I want to do with them, for the Kingdom.”

“At the end of three years, we will take another look and see what the climate is. How much repentance has taken place, how many laws have been rescinded – abortion, for example – and how people have turned their hearts back to Me.”

“Nevertheless, this IS conditional on continuing prayer. But I will say, there are substantial changes in hearts and attitudes around the world. People are waking up to the hidden giant that has been positioning itself to consume the nations and dominate the world, stealing their freedoms, their cultures and forcing them into a meat grinder. Yet, there will be jostling between the communist nations and continued terrorism.”

“In this moment, the Elite are making alternative plans, as this grassroots movement has gotten out of hand. Please, do not misunderstand Me: the continuation of this opportunity will only happen if you continue to pray, repent and sacrifice.”

(Clare) Lord, what about these great catastrophes that are prophesied and what You told me about the comet?

“I’m going to decline to answer you right now, Dear One. There are things set in motion and there are delays, as well. Just understand that I have these things in My control. What was to happen two years ago, can easily be delayed or changed completely in the arms of My Mercy.”

“Yet, America has many difficulties to pass through and the people have made their will known: they want to change. And so, does it not make sense to give them time to make these changes without a world-altering catastrophe?”

“I’m not making any promises, but I am saying this… you know My Mercy, you know My Love for souls. You may draw your conclusions from this information.”

***

The Lord says the following regarding true and false Prophets and the conditional prophesying in ‘The Earth’ Chapter 71 Verses 4-7, revealed through Jacob Lorber

4. All prophets predicted the future conditionally, so that no one would be judged by these predictions, but instead keep the freedom to do what was called for in order to elude the threatening judgment.

5. Jeremiah prophesied and sometimes waited in vain for years, bitterly lamenting the lack of fulfillment of his predictions. What he had prophesied to occur on the next day occurred many years afterwards. It took twenty-three years until his prediction of the seventy-year long imprisonment of the Jewish nation by the Babylonians was fulfilled.

6. Jonah waited in vain for the fall of Nineveh, so that even in the end he angrily reproached Me because of My grace. When human beings, threatened with court proceedings, consequently change, then the proceedings will be stopped, even if only a few of them change.

7. When, among a hundred thousand people, only ten be righteous, then I will, because of those ten, spare the hundred thousand from judgment. And when I find a hundred righteous among a million, then I will not, because of the hundred, take the million to court, as I had threatened to do.

***

To understand the Lord’s plans and His Mercy, to give us 3 more years conditionally, if prayer and repentance continues, please also watch the Lord’s Messages regarding Donald Trump.

=> Continue reading in Part 3

Voraussagen & Instruktionen von Jesus Teil 1/7 … Ereignisse, Entrückung & Trübsalszeit – Forecast & Instructions from Jesus Part 1/7 … Events, Rapture & Tribulation

Get your personal Rhemaword from the Lord - Hole dir dein persoenliches Rhemawort von dem Herrn

ZUSAMMENFASSUNG Teil 1/7 – SUMMARY Part 1/7

                                 @ ÜBERSICHT      @ OVERVIEW           Teil 2 / Part 2 =>

2017-07-11 - Vorhersagen von Jesus-Instruktionen-Ereignisse-Entrueckung-Truebsalszeit-Nibiru-Aliens-Zeichen des Tieres-Liebesbrief von Jesus 2017-07-11 - Forecast and Instructions from Jesus-Events-Rapture-Tribulation-Aliens-Mark of the Beast-Nibiru-Loveletter from Jesus
=> VIDEO   => PDF   => AUDIO… => VIDEO   => PDF   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Vorhersagen & Instruktionen Teil 2
=> Willensfreiheit & Gewissen
=> Die Natur
=> Urteil & Ernte
=> Reinigung der Erde & Menschheit
=> An die grosse Nation Ismael
=> Jetzt oder Nie Meine Braut
=> Arche Noah & Die Sintflut
=> Alle ernten was sie gesät haben
=> Triumph der Geistlehre Christi
Related Messages…
=> Forecast & Instructions Part 2
=> Free Will & Conscience
=> The Nature
=> Judgment & Harvest
=> Purification of the Earth & Humanity
=> To the great Nation of Ismael
=> Now or Never My Bride
=> Noah’s Ark & The Flood
=> All reap what they have sown
=> Triumph of Christ’s Spiritual Teaching

flagge de  Ereignisse vor und während der Trübsalszeit

Voraussagen und Instruktionen von Jesus Teil 1 von 7
Ereignisse – Entrückung – Trübsalszeit

Ereignisse… Nibiru, Yellowstone, Atombomben, Tsunami’s, Zeichen des Tieres

Auszug aus Jesu Botschaft an Clare ‘Die kommende Hölle auf Erden’ vom 13. Dezember 2014

Jesus begann… “Die Hölle auf Erden. Wortwörtlich… Hölle auf Erden. Kaum zu glauben, jenseits jedes Horrorfilms, den Hollywood sich jemals einfallen lassen oder erfinden könnte. Keiner kennt den Ernst von dem, was kommt; so Viele zurückgelassen am Wegesrand.”

“So Viele sind unschuldig, blind, lahm und ohne eine Ahnung. Die Lehranstalten sind bekannt dafür, sie dumm zu halten und programmiert, damit sie keine Ahnung haben, was geschehen wird. Oh Clare, bitte sage ihnen für Mich, dies ist nicht, was Ich für Meine Kinder auf der Erde wollte. Dies ist nicht, was Ich plante, überhaupt nicht. Nein, Ich hatte ein Paradies geplant für Mein Volk, Meine Kinder, ein wahres Paradies. Ich musste dem freien Willen die Herrschaft überlassen, weil der freie Wille Konsequenzen mit sich bringt und Alle lernen müssen durch Konsequenzen und Mich dann anrufen und Mich den Lehrinstitutionen und der Populärkultur ihrer Generation vorziehen.”

“Sie müssen tiefer eindringen. Ich habe ihnen zugerufen, tiefer einzudringen. Tief habe Ich Mein Wort in sie gepflanzt. Tief in ihrem Bewusstsein habe Ich Meine Telefonkarte der Liebe und Warnung hinterlassen. Sie wurden nicht beachtet, verdrängt von dem Glitzern eurer Kultur. Die Lebenden werden die Toten beneiden, aber der Chip (RFID) wird ihnen nicht erlauben zu sterben. Da gibt es die Technologie, welche Menschen am Leben erhält durch den Chip. Sie werden den Tod suchen, aber er wird sich ihnen entziehen.”

(Clare) Ich unterbrach Ihn hier und sagte… Ich verstehe, aber könnten sie nicht von einer Brücke springen?

“Könnten sie? Nicht mit der vorhandenen Gedankenkontrolle. Du hast keine Ahnung, was kommt oder was arrangiert wurde von Satan, um der Menschheit unbeschreibliches Leiden zu verursachen; für Jene, die Ich in Meinem Bild erschaffen habe, für Jene, die Ich mit Meinem Leben liebe. Er kann Mich nicht zerstören, aber er kann Mich verletzen, indem er die Menschen leiden lässt. Unaussprechlicher Horror… doch Meine Barmherzigkeit wird triumphieren Clare. Meine Barmherzigkeit wird die Seelen Jener aus ihren Körpern schnappen, die Mich anrufen.”

(Clare) Aber Herr, ich dachte, dass es keine Erlösung gibt, wenn man einmal den Chip angenommen hat?

“Das ist, was geschrieben steht, aber soll Ich keine Barmherzigkeit haben? Zu spät für sie. Zu spät für sie, aber der Tod wird tatsächlich eine Befreiung sein und Ich werde die Seele vom Körper trennen. Ich werde die Seele barmherzig entfernen und sie aus dem Griff dieser bösen Generation von Satan-Anbetern befreien.”

(Clare) Herr, was soll ich damit anfangen? Es ist eine so aussergewöhnliche Botschaft.

“Nimm es einfach sehr ernst. Sehr, sehr, sehr ernst. Die Lebenden werden die Toten beneiden. Woran diese böse und gottlose Generation glaubt, ist eine komplette Lüge. Was ihnen verkauft wurde, ist eine Lüge. Da gibt es nichts Vergleichbares mit der Realität, die dabei ist, über sie hereinzubrechen. Sie realisieren nicht, dass sie von Satan genutzt werden zu ihrer eigenen Zerstörung. Es passt in ihre Gier, dass sie auch umkommen in den Plagen und Seuchen, welche sie hervorgebracht haben. Es passt, dass sie verschlungen werden im flüssigen Feuer, in ihren luxuriösen und extravaganten Untergrundstädten. Es ist so passend.”

“Nichtsdestotrotz habe Ich den Menschen nicht auf die Erde gebracht für eine solche Zeit. Niemals plante Ich diese Verwüstung und Trostlosigkeit für sie, aber aufgrund ihrer Arroganz und Rebellion wurden sie dem Vater der Lügen übergeben – und er hat seinen Job gut gemacht. Sie erwarten eine heldenhafte neue Welt und eine super-intelligente, super-elegante Lebensweise. Vielmehr werden sie in ihren feurigen Gräbern sterben zusammen mit vielen Verführern. Verstehst du? Wenn Ich zurückkehre, wird völliges Chaos herrschen. Da werden Ungeheuer sein, die erschlagen werden müssen, um die Erde zu sichern.”

(Clare) Aber Herr, was ist mit den drei Tagen Dunkelheit am Ende der Trübsalszeit und das Feuer, das die Erde reinigt?

“Ja, Ich werde tatsächlich mit Feuer reinigen, aber nicht Alle werden sterben. Da werden Jene sein, die aus der Grube heraufkommen; seelenlose Ungeheuer, die zerstört werden müssen. Die Dämonen werden gebunden sein, aber was sie erschaffen haben mit künstlicher Intelligenz und Körperteilen – vermischt mit Mensch und Tier – Jene werden immer noch auf der Erde herumwandern und müssen ausgerottet werden. Es genügt zu sagen, die Welt wird unbrauchbar sein. Und ja, Ich werde sie wieder herstellen. Aber da wird es viel zu tun geben.”

“Worüber Ich weine ist das Leiden der Völkerscharen, die nicht zuhören wollten. Sie wählten, Mir ihre Rückseite zuzudrehen und sie hielten ihre Ohren zu, weil es unbequem war, ihre Leben anzuhalten, um Meine Botschaft zu vernehmen. Erst wenn der Völkermord hier ist, werden sie zu Mir zurückkehren, jedoch zu spät, um vor dem Feuer und dem Zorn des Vaters errettet zu werden. Sie werden sich nicht Gott zuwenden in Gerechtigkeit, sondern in egoistischer Ambition, um errettet zu werden – doch die Errettung wird ihnen entfliehen.”

“Ich möchte, dass du ihnen sagst, dass dies niemals Mein Plan war für die Menschheit. Ich erschuf den Garten für Meine Söhne und Töchter. Niemals träumte Ich davon, was kommt. Alles wurde von Satan und seinen Gefolgsleuten arrangiert. Versucht zu verstehen – dies war nicht Mein Plan. Schaut, zu Viele schreiben Mir Böses zu, weil sie keine Verantwortung für ihre eigene Niederlage übernehmen wollen.”

“Sie wollen, dass sich diese ganze Schöpfung gegen Mich wendet, wenn dies möglich wäre – was nicht möglich ist. Diese lebende Generation muss wissen, dass Ich dies niemals beabsichtigte für den Menschen und dies ist nicht mein Plan; es ist Satan’s. Ihr könnt wählen, Mich dafür zu beschuldigen, aber ihr werdet herausfinden, dass Ich dies niemals plante. Ihr, die Menschheit, habt euch auf die Seite des Bösen geschlagen und Böses hat Böses hervorgebracht, nicht Ich. Nichtsdestotrotz werden die Menschen ihre Fäuste gen Himmel erheben und Mich verfluchen für das, was sie der Erde angetan haben, aber lasst es geschrieben sein: Nicht Ich war es, der die Erde verwüstete, die Menschheit hat dies getan.”

(Clare) Aber Herr, Du giesst die Schalen aus. (Offenbarung 16)

“Und in den Schalen wäre nichts, das ausgegossen werden könnte, wenn Satan es nicht so arrangiert hätte. Ihr wolltet die Herrschaft Satan’s auf Erden und hier ist sie.”

***

Auszug aus Jesu Botschaft ‘Ihr habt Meine Herrschaft abgelehnt’ vom 14. Juli 2015

Der Herr begann… “Siehst du, Ich habe mit dieser Generation gerungen und gekämpft, bis sie einfach bewiesen haben, dass sie Mich nicht wollen. Also schöpfe Ich jetzt die Sahne von der Oberfläche. Ich komme für Meine Braut, die sich wirklich nach Mir sehnt. Genau wie Ich es Meinen Leuten versprochen hatte, ihr werdet Mich nicht wieder sehen bis ihr sagt, ‘Gesegnet ist Er, der kommt im Namen Des Herrn.’ Auch dies wird geschehen, auf die harte Tour. Die Art, wie Ich es niemals bestimmen wollte.”

“Meine Leute, ihr habt eure eigenen Entscheidungen getroffen, indem ihr abgelehnt habt, dem Flüstern in euren Herzen zuzuhören. Ich habe geflüstert, Ich habe gesprochen, Ich habe geschrien, ‘Kommt zurück zu Mir, bevor es zu spät ist.’ Aber vergeblich. Also überlasse Ich euch euren eigenen Geräten. Ihr werdet sehen, wer böse ist und wer gut. Ihr werdet nicht mehr länger Gutes böse und Böses gut nennen. Vielmehr werdet ihr euch danach sehnen, Mein Gesicht wieder zu sehen und ihr werdet euch mit eurem ganzen Herzen danach sehnen, dass Ich über euch regiere.”

“Das ist es, worum es sich tatsächlich handelt, Meine Herrschaft war nicht genug für euch, also müsst ihr jetzt die Konsequenzen eurer eigenen Entscheidungen ertragen.”

“Ich habe keine andere Alternative. Ihr habt Meine Hände gebunden. Was kann Ich tun, ausser euch euren Geräten zu überlassen, eurer eigenen Herrschaft, bis ihr den Tiefpunkt erreicht, wie es gesagt wurde, ‘Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr habt Mich nicht empfangen: ein Anderer wird kommen in seinem eigenen Namen und ihn werdet ihr empfangen.’” Johannes 5

“Noch eine kleine Weile jetzt und Meine Braut wird Mich sehen, wie Ich auf den Wolken komme. Tatsächlich wird es die ganze Welt sehen und das Trauern und Jammern wird bis in die Himmel reichen. Ich werde Meine Leute reinigen und Ich werde zurückkehren, um zu herrschen und regieren unter ihnen. Bis dann werdet ihr viel zu ertragen haben, doch Ich werde mit euch sein, weil Meine Liebe für euch niemals erkaltet ist. Nein, Mein Herz schlägt aus Meiner Brust für dieses Volk. Wie Ich Mich gesehnt habe, euch zu liebkosen, Oel auf eure Wunden zu giessen und eure Füsse mit feinen Sandalen zu zieren. Oh wie Ich Mich gesehnt habe. Jetzt muss diese schmerzlichste Prophezeiung der Geschichte das Land von dem Schmutz befreien, welcher es erfüllt hat, bis ihr verkündet ‘Gesegnet ist Er, der kommt im Namen Des Herrn.’”

“Dann werde Ich euch in Meine Arme nehmen und euch wieder herstellen. Ihr werdet Meine Wege lernen und noch einmal Mein Volk sein, Meine Auserwählten, die Meine Worte und Meinen Willen weitertragen an die künftigen Generationen. Bis dann Mein Volk, zerreisst eure Gewänder, zieht euer Busskleid an und streut Asche über eure Köpfe, denn das Urteil kommt in dieses Land.”

***

Läuterung und der Tag des Herrn – Auszug aus Botschaft des Herrn an Timothy vom 11. Dezember 2006

Ihr seid ein sehr halsstarriges und hartherziges Volk, eine extrem rebellische Generation. Denn es steht geschrieben, ihr nähert euch Mir mit euren Lippen, doch eure Herzen sind weit von Mir… Heuchler! Wem dient ihr? Dieser Welt und all ihren Ehebrüchen gegen Gott? Oder Gott, in Geist und in Wahrheit, abgesondert von der Welt? Denn wie es geschrieben steht, der Tag kommt und ist schon hier, wenn der Vater die Anbetung bekommt, die Er wirklich will… Deshalb wird die erste Ernte in der Tat gering sein, von den Demütigen und die Zweite zahlreich, von den Geläuterten und Reumütigen.

Tut deshalb Busse und demütigt euch, damit ihr all diesen Dingen entfliehen mögt, welche in Kürze geschehen müssen… Tut Busse, sage Ich! Tut Busse in Geist und in Wahrheit!… Und jetzt nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Mir! Wenn ihr Busse tut, jedoch zu diesen Dingen zurückkehrt, welche ihr bereut habt, bestrebt, nichts zu ändern, hat sich dann eure Reue nicht ins Gegenteil verwandelt? Meine Kinder, falls Ihr reumütig vor Mich kommt, eure Sünden bereut, worin ihr die moralischen Gesetze des Vaters nicht haltet und dann weitermacht in euren Sünden und die Gebote missachtet, habt ihr dann nicht eine grössere Sünde begangen? Denn ihr habt Mich zum Urheber der Sünde gemacht, indem ihr sagt… ‘Wir sind in Christus. Wir sind frei von den Geboten’…das ist eine Schändung und Entheiligung!

Kleine Kinder, hört Mir zu… Ihr seid frei vom Fluch der Sünde, denn ihr seid tatsächlich errettet durch die Gnade und lebt jetzt wegen Mir. Schaut, auch Mein eigener Geist wird euch dazu veranlassen, die Gebote zu halten. Und deshalb seid ihr jetzt frei vom Fluch des Gesetzes, welcher der Tod ist, aber ihr seid keinesfalls frei, die Gebote zu brechen. Habe Ich nicht gesagt, ‘Euch ist vergeben, jetzt geht und sündigt nicht mehr?’ Denn falls ihr weitermacht mit sündigen und euer Verhalten nicht ändert, bleibt ihr in Unversöhnlichkeit und lügt zu eurem Vater in Meinem Namen. Und ihr seid auch nicht Wiedergeborene Des Geistes, denn all Jene, die ehrlich bereuen, empfangen von Meinem Geist und sind bestrebt, auch in Meinen Wegen zu wandeln… Dies ist echte Reue.

Meine Kinder, ihr wächst zu nahe am Unkraut… Ihr seid umschlungen! Entwurzelt euch deshalb und werdet in guten Boden gepflanzt, wo der Spätregen ausgiebig fliesst und wo alle Früchte geerntet werden zur passenden Zeit. Beeilt euch jetzt und richtet die Linie aus, setzt eure Füsse zurück auf den rechten Weg, denn Mein Weg ist schmal… oder sonst geht euren eigenen Weg und ihr werdet nicht entrückt werden.

Deshalb wandelt in Mir, denn Ich bin Der Einzige Weg zur Erlösung, Der Einzige Weg, dem ihr nachfolgen sollt und ihr werdet wirklich befreit sein! Denn nur in Der Absoluten Wahrheit soll Jemand Ruhe finden und entrückt werden, hinauf in den Himmel, für eine Woche, an jenem Tag… Meine Kinder, Gott ändert sich nicht, Sein Wort besteht für immer.

***

Auszug aus Jesu Botschaften an Clare vom 2., 4. & 8. März 2015

Ereignisse Teil 1

Jesus begann… “Der Zerstörer wird nicht kommen bis zum Ende. Die Dinge, die dir gezeigt worden sind, werden geschehen, nachdem ihr entrückt worden seid. Das wird eine Aufzeichnung sein für Einige, damit sie die Hoffnung nicht verlieren, sondern klar sehen, dass Ich in Kontrolle bin, sie können Mich bei Meinem Wort nehmen und es ist nicht hoffnungslos.”

“Ich wünsche Mir, dass die Menschheit Vertrauen in Mich und Meine Barmherzigkeit hat. Das ist es, warum Ich diese Ereignisse voraussagte… wenigstens zum Teil. Eine Art Wegweiser zu haben, wird ihnen Sicherheit geben, sie können die Dinge sehen, wie sie sich entfalten und werden wissen, dass Ich sie voraussagte und in Kontrolle bin. Ich sagte das schon, nicht wahr?”

“Nun, Ich wiederhole es, weil es so wichtig ist, dass die Menschen nicht verzweifeln. Die Versuchung, zu verzweifeln, wird sehr mächtig sein und dadurch wird der Teufel Viele einfangen und mit sich reissen.”

“Ihr müsst wissen, Überbleibsel der Erde, es wird ein Ende geben in dieser Tragödie und der Tag wird kommen, wo alles wieder hergestellt sein wird in der ursprünglichen Reinheit und das Böse wird gebunden sein. Wenn in jenen Zeiten irgend ein Übel aufkommt, dann wird es aus den Herzen der Menschen kommen und nicht von den Dämonen. Und da wird es eine Feuertaufe geben, um die Erde und die Herzen der Menschen zu reinigen. Und das wird niemals vergessen werden von Jenen, die am Leben bleiben.”

“Und doch, so wie die Zeit vergeht, werden die Menschen es vergessen, wie sie es taten mit den Wassern von Meribah und wieder werde Ich gezwungen sein, das Böse von der Erde zu reinigen.”

“Der Zerstörer (Der Planet Nibiru) wird nicht kommen, bis ihr entrückt seid, Meine Bräute. Da wird es einen chaotischen Zeitabschnitt geben direkt nachdem ihr gegangen seid, in welchem Nationen gegen Nationen kämpfen werden und das Kriegsrecht eingeführt werden wird unter dem Scharia Gesetz (Islamisches Gesetz). Alle, die Mir nicht abschwören, werden getötet werden. Alle, die das Zeichen des Tieres annehmen, nun… sie werden sterben. Seid gewiss, dass Meine Barmherzigkeit keine Grenzen kennt für Jene, die Mich anrufen in diesen Zeiten.”

“Erhebt euch Meine Leute und ruft Mich an und Ich werde euch erretten. Vertraut Mir, vertraut Mir, sogar mit euren Köpfen. Was ihr auf der Erde erleidet, wird nichts sein, verglichen mit Jenen, die das Zeichen angenommen haben.”

“Die Tiere, nach denen du Mich gefragt hattest, werden im Erdinnern gezüchtet, sie werden auch hervorkommen zur festgelegten Zeit, um Chaos und Verwüstung zu verursachen.”

“Die Lebenden werden die Toten beneiden. Dies gilt für jedes Lebewesen, nicht nur für den Menschen. Liebe Ich nicht jede Kreatur mit Zärtlichkeit und Hingabe? Versorge Ich sie nicht jeden Tag mit Wasser, um darin zu schwimmen, mit Nahrung, um sie zu ernähren, mit Sonne, um zu erwärmen, Meine Versorgung ist reichlich vorhanden. Aber sie werden zu Mir kommen während dem schlimmsten Zeitabschnitt, wie es schon Viele taten und glücklich sind mit Mir im Himmel. Ich liebe alle Kreaturen, Ich weiss, wie Ich ihr Leiden lindern kann, vertraut Mir.”

“Die ganze Schöpfung leidet für diese sündige Generation, die Ganze. Es ist die Vollendung und der Höhepunkt des Bösen.”

“Die Dinge werden sich allmählich verschlechtern, je näher der Planet (Nibiru) kommt und Satan wird in Eile sein, seine Absicht der Menschheit aufzuzwingen. Da wird es verzweifelte Versuche geben, das Zeichen (Zeichen des Tieres) zu forcieren und das Leiden Jener mit Familien wird verheerend sein. Aber Ich werde mit ihnen sein, um sie zu stärken, haltet nur durch bis zum Ende, denn die Siegeskrone erwartet euch.”

“Wenn Menschen zum Punkt gelangen, wo sie glauben, dass es keine Hoffnung mehr gibt, dann ist die Zeit gekommen, wo Ich erscheinen werde und alle Dinge wieder herstelle. Genau dann, zur absolut dunkelsten Stunde werde Ich kommen. Wie in Ezekiel’s Traum, da wird es einen Rest an Technologie geben, die funktioniert. Ich habe dies beschützt, denn das wird nötig sein für die Kommunikation. Ich werde das Internet, das Radio und andere Medien weiterhin nutzen, um Meine Leute mit einer Nachricht der Hoffnung zu erreichen. Es wird nicht alles auseinander fallen, wie ihr vermutet. Und Ich habe die E-Bombe (elektromagnetische Bombe) nicht zugelassen, welche sie ganze Technologie brutzeln würde.”

“Es wird viel mehr sein wie im Film (10.5 Apocalypse), den du gesehen hast.”

“Die Entrückung wird der Anfang vom Ende sein. Alle erwarten das. Nicht nur Christen, sondern auch die Bösen. Sie werden dies nutzen, um ihr System einzuführen, aufgrund dem Verschwinden von Vielen. Doch es wird Zeit in Anspruch nehmen. Da wird es friedliche Zeitspannen geben. Euer Land (Amerika) wird nicht völlig zerstört werden… Die Erdbeben und die Teilung des Kontinents werden nicht geschehen bis zum Ende. In der Zwischenzeit wird es jedoch Krieg geben auf eurem Boden. Ich habe dir von Miami erzählt, höre nicht auf andere Stimmen, was Ich dir sagte, ist richtig. Glaube es oder nicht.”

“Gerade jetzt plant Russland, euer Land zu treffen, gerade jetzt sind sie ernsthaft dabei, den amerikanischen Kontinent anzupirschen. Sie haben vieles bereits an Ort und Stelle hier in Amerika, die Waffen sind versteckt in den Wäldern. Unterirdische Eingänge werden offen sein auf amerikanischem Boden für die Artillerie und andere Waffen. Es wird zum grössten Teil ein konventioneller Krieg sein.”

(Clare) Wird New York City atomar vernichtet oder durch Tsunamis?

“Atomar.”

(Clare) Aber was ist mit all diesen Ideen von Tsunamis und Beben, etc.

“Was davon übrig bleiben wird, wird im Wasser versinken, es wird sogar gleichzeitig geschehen mit den Bomben. Es wird Beides sein.”

(Clare) Oh Jesus, all die Unschuldigen.

“Ja Meine Liebe, All die Unschuldigen. Denk daran Clare, Ich liebe sie mehr als du dir überhaupt vorstellen kannst, Ich werde sie schnell und barmherzig nehmen. Es wird für Jene, die zurückbleiben, ein ‘Hölle auf Erden’ Szenario sein.”

“Du hast die Koreaner und Russen gesehen, sie werden in vielen Gegenden sein, genaus wie die rekrutierten amerikanischen Muslime, die heimtückisch sein werden. Menschen werden den Glauben an die Menschlichkeit verlieren aufgrund des Verrats ihrer Eigenen.”

“Diese Rekruten wurden überzeugt, dass sie etwas Gutes tun, indem sie jeden Mann, jede Frau und jedes Kind töten im Namen von Allah.”

“Sie werden ein Ventil finden, um ihrem Zorn Luft zu verschaffen, den sie auf die Menschheit und das harte Leben haben, das sie gelebt haben aufgrund des Egoismus Vieler und aufgrund der Unausgewogenheit. Und weil sie zurückgewiesen und auf sie hinunter geblickt worden ist. Sie werden berauscht sein von ihrer Blutrünstigkeit. Und nichts wird sie stoppen ohne tödliche Gewalt.”

“Doch Ich werde Meine Überlebenden haben, Jene, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Ich werde sie beschützen, aber sie werden viel durchmachen. Sie werden im Feuer geprüft werden und wenn Ich komme, werden sie als würdig erachtet werden. Dies wird ein sehr kleiner Prozentsatz der Menschheit sein. Deine Familie wird unter jenen Überlebenden sein. Viel von dem, was du ihnen beigebracht hast während dem Aufwachsen war eine Vorbereitung für diese Zeit. Da wird es viel Gebrochenheit und Reue geben unter ihnen.”

“Was ihr zurück gelassen habt für sie, wird eine Goldmine an Instruktionen sein, aber Mein Geist wird mit ihnen sein und Vieles, was sie tun, wird das sein, was sie von dir gelernt haben während dem Aufwachsen. Sie werden geheilt sein von ihrer Verbitterung und ihren Urteilen, wenn die Erkenntnis erwacht bei ihnen, dass ihr Beide recht hattet.”

“Viele dieser Dinge hast du gewusst, da Ich zu dir gesprochen habe während jener Zeit. Vieles was du denkst, dass es deine Gedanken sind, sind Meine. Sie sind abgewogen und ausbalanciert unter Berücksichtigung der Wahrheit. Wahrheit ist deine Richtschnur und so lange du dich daran festhältst, wirst du nicht falsch liegen.”

(Clare) Was ist mit Yellowstone Herr, er hat die Kapazität, Amerika zu zerstören?

“Da gibt es ein Muster bei Yellowstone. Die Hauptchaldera wird ausbrechen, aber es wird viel geringer ausfallen als erwartet, dies wird Mein Werk sein. Meine Barmherzigkeit. Wie auch immer, da wird es viele neue Ausgänge für das Magma geben, ganz ähnlich wie Kilauea. Das Magma wird aus der Erde brodeln über viele Kilometer, genauso wie du es in der Vision gesehen hast.”

“Ich habe noch Pläne für Amerika. Ich werde sie brechen und demütigen, aber Ich werde auch sie auch wieder herstellen. Ich verwunde und Ich verbinde. Ja, dieses Land ist verdorben und hat Viele in abscheuliche Verbrechen geführt, aber es gibt immer noch ein Rest an Güte, die Ich wieder steigern werde. Ich werde sie nicht komplett zerstören, nur ernsthaft brechen und ihre Gedanken neu ordnen.”

“Ja, da gibt es militante Gruppen, die für Freiheit kämpfen werden, sie werden ähnlich sein, wie Mein Volk, als sie feindliches Gebiet eroberten. Ich werde mit ihnen sein, Ich werde mit ihnen kämpfen und sie übernatürlich beschützen, aufgrund dessen, wofür sie stehen. Sie werden das Rückgrat dieses Landes sein, wenn es wieder hergestellt ist. Da wird es viele Helden und Heilige unter ihnen geben.”

(Clare) Aber Ich dachte, dass du dieses ganze Ding wie im Film ‘the Mission – die Mission’ ansiehst, wo man sich selbst nur erlaubt, lieber zu sterben, als zur Waffe zu greifen.

“Nicht so. Ich werde diese Männer befähigen und noch einmal mit ihnen sein, aufgrund dessen, für was sie stehen. Da wird es Gefecht geben rundherum. Ich habe Einige sehr talentierte Kämpfer unter sie gepflanzt. Sie werden sich erheben zur festgelegten Zeit. Sie werden mit übernatürlicher Weisheit ausgestattet sein, weil sie sich auf Mich verlassen und nicht auf ihre eigenen Erfindungen und Einfälle.”

“Die Städte werden nicht sicher sein, die Wildnis wird viel sicherer sein. Doch da wurden Kreaturen gezüchtet, welche die Menschen ausfindig machen und sie in den Wäldern und Schluchten jagen werden. Das ist, wo grosse Weisheit vonnöten ist. Viele werden Meinen Namen nutzen, um sich selbst zu verteidigen vor diesen Kreaturen und Ich werde zu ihren Gunsten handeln. Ungeheuer, die gezüchtet wurden und massgeschneidert sind, Menschen ausfindig zu machen und sie zu zerstören.”

(Clare) Hier ist ein Erlebnis von zwei jungen Männern und was sie gemacht haben, als ein Grizzly sie angriff. Sie haben gerade erst am Tag zu vor ihr Leben an Jesus übergeben, es war Frühling und er und sein Bruder gingen auf eine Wanderung und als sie um eine Kurve kamen, hörten sie das unverkennbare Geräusch eines Grizzly’s, welcher ihrer Vermutung nach seine Jungen beschützte. Sie stand in voller Grösse dort in etwa 12 Meter Entfernung. Sie erzählten… ‘Alles, was wir tun konnten, war den Namen von Jesus anzurufen, also sagten wir in jenem Moment Beide gleichzeitig… “Im Namen von Jesus, STOP.” Und im gleichen Augenblick stoppte sie und wühlte eine Staubwolke auf. Dann knurrte sie und trampelte davon in jene Richtung, von wo sie gekommen war.

“Also benutzt den Namen von Jesus, um auch diese Monster zu stoppen. Er könnte eure einzige Zuflucht sein.”

Ereignisse… Teil 2

“Es ist wichtig, dass das Thema Yellowstone angesprochen wird.”

“Die Menschen erwarten das Schlimmste und unter den gegebenen Umständen kann Ich sagen, dass es logisch ist. Worauf sie jedoch nicht zählen, ist Meine Liebe zu Amerika und die Barmherzigkeit, die Ich ihr zukommen lassen werde. Ja, von all den Nationen ist Sie eine, die Ich liebe und Ich habe noch grosse Pläne für Sie, wenn sie einmal völlig gedemütigt wurde und wieder hergestellt ist. Dann werde Ich sie wieder in Anspruch nehmen.”

“Sie ist ganz ähnlich wie Meine Braut und auch wie Mein Volk, das Ich nach Babylon ins Exil geschickt habe. Doch Ich habe niemals geplant, sie komplett aufzugeben. Und genauso ist es mit Amerika, niemals waren Meine Pläne, sie komplett auszulöschen, ohne Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Sie wird von Mir wieder in Anspruch genommen werden. Ein Ding, das den Menschen dieses Landes wirklich nicht in den Sinn gekommen ist, sind ihre Anfänge. Viele der Gründerväter waren Freimaurer und geistig verdorben. Die ganze Stadt Washington (Bezirk Columbia) war nach heidnischen Prinzipien angelegt worden und jetzt haben diese Prinzipien Früchte getragen, sie erntet, was sie gesät hat. Ich werde zerstören, was gewesen ist und was verdorben ist an ihr und Ich werde das wahre Erbe ihres Gottes wieder herstellen für sie und sie wird noch einmal eine Macht sein für das Gute in der Welt.”

“Clare, wenn Ich komme, um zu regieren, wird es Ausgeglichenheit und Gerechtigkeit geben auf der Welt. Niemals wieder werde Ich den Regierungen erlauben, ein menschliches Wesen irgend einer Rasse, Farbe oder Überzeugung zu unterdrücken oder zu verleumden. Obwohl das Wissen von Mir auf der Erde in Fülle vorhanden sein wird, wird der Egoismus der Menschen doch wieder zunehmen und sie werden Anderen die Freiheit wieder entziehen um der Gier willen. Ich werde dies nicht zulassen und es wird der Wendepunkt sein… Gier wird der Angelpunkt sein, wo sich das Gute in Böses verwandeln wird. Aber bis zu jener Zeit könnt ihr euch auf viel Schönes und auf Frieden freuen. Die Generationen werden gedeihen in einer Atmosphäre guten Willens.”

“Den echten Glauben, den Ich für die Menschheit beabsichtigte, wird Alle ins Licht Meiner Herrlichkeit führen und für Mich zu leben wird so einfach sein wie das Atmen. Freude wird überwiegen innerhalb der Familien, Dörfer und auch in den Städten, aufgrund des Wissens von Mir und Meiner Liebe zur Menschheit, welches leicht zugänglich und offen kundgetan sein wird.”

“Der Westen der Vereinigten Staaten wird zum grössten Teil intakt bleiben. Und von diesem Ort aus wird die neue Regierung entstehen. Dies ist ein Grund, warum Ich den Yellowstone verschonen werde, damit es den Westen und Südwesten nicht komplett zerstört. Beides wird entstehen – Landwirtschaft und Technologie und es wird auf strengen göttlichen Prinzipien basieren und von Meinen Engeln und Jenen durchgesetzt werden, denen es anvertraut ist, zu regieren. Jene, die sich selbst als würdig und fit erwiesen haben, für Alle zu sorgen ohne eigennützige Ambitionen und hinterhältige Motive. Dies ist so gegensätzlich zu dem, was ihr heute habt, was den okkulten Motiven entspringt, die von Rom aus von Anfang an eingeflossen sind. Wenn Ich von Rom spreche, spreche Ich von der Regierung, nicht der Kirche.”

“Die Umstrukturierung Meiner Kirche wird sehr organisch vor sich gehen und von Jenen geleitet werden, die in jedem Dorf und jeder Gemeinde dazu bestimmt sind. Sie werden klein gehalten werden, ausser die speziellen Zusammenkünfte, an welchen Ich Selbst teilnehmen werde, um neue Erkenntnisse zu vermitteln, Offenbarungen und Wege, um in Frieden und Liebe miteinander zu leben. Und doch wird es von Anfang an Jene geben, die zurückweichen und nach Alternativen suchen zu dem, was Ich errichtet habe. Diese werden der Same der Unzufriedenheit sein, da sie ihre Knie nicht beugen können, sie werden die Vorväter von Jenen sein, die zur Rebellion anstiften. Gier und Stolz werden immer existieren Clare, bis Ich das Böse aus dem Innern entferne.”

“Ich möchte euch damit jene Hoffnung auf die Zukunft vermitteln, die Ich habe. Es wird eine lange, dunkle, blutige Strasse sein, bis Mein Königreich auf diese Erde kommt und Ich möchte, dass Alle wissen, dass es kommen wird. Es wird. Da gibt es grosse Hoffnung für die noch kommenden Generationen.”

“Friede wird errichtet sein in gegenseitiger, brüderlicher Liebe und obwohl Nationen ihre eigene Identität behalten werden, wird es kein Streiten und Zanken um Ressourcen oder Macht geben. Es wird einfach nicht zugelassen werden. Vieles in der Natur des Menschen wird weiterhin in jene Richtung tendieren, aber Ich werde echte Freiheit und Gerechtigkeit für Alle durchsetzen. Keines wird übersehen werden. Nicht Eines, auch nicht das Kleinste, denn Mein Geist wird die Erde durchstreifen und dafür sorgen, dass Missstände wieder gutgemacht werden und den Armen, den Kleinen und den Randgruppen Gerechtigkeit widerfährt. Du wirst ein Teil davon sein Meine Gattin, Ich werde so viel erfreuliche Arbeit zu tun haben für dich.”

“Dein Glück wird sich von einem Meer bis zum Nächsten erstrecken. Ja, das Land wird geteilt sein, ja, es wird eine ziemliche Distanz sein von einer Seite zur Anderen, nicht etwas, das du mit der Fähre überqueren kannst. Da werden deutlich unterschiedliche Klimaverhältnisse, Kulturen und Industrie sein. Da wird es Handel geben zwischen den zwei Teilen des Landes. Niemals wieder werden Menschen sich über Erdöl zanken, denn das neue Energiesystem wird fast sofort nach der Reinigung eingeführt werden. Kommunikation wird einfacher sein als bis jetzt. Verschmutzung wird ein Ding der Vergangenheit sein. Niemandem wird erlaubt sein, Tätigkeiten weiter zu führen, die zerstörerisch sind für Meine Schöpfung oder für die Menschheit. Doch in ihrer Dummheit werden Menschen damit spielen, ihre wunderbaren Leben, die sie leben, über den Haufen zu werfen und Ich werde ihnen erlauben, anzuhäufen und sich zu verbünden, damit sie nicht mehr auf der Erde sein werden.”

(Clare) Herr, ich möchte wirklich das ganze Alien Thema verstehen und wie du damit umgehen wirst.

“Die Technologie, die sie besitzen und entwickelt haben, ist abartig und grausam und absolut grotesk. Alles ist motiviert von Gier, Hass, Lust nach Macht und völlige Missachtung von Allem, was gut ist. Ich werde es völlig zerstören und jeden Einzelnen auslöschen. Da wird es keine Einflüsse von diesen heimtückischen Dämonen und ihren verdrehten Technologien mehr geben, die mit Mir konkurrieren und erklären, dass sie in der Lage sind, Leben zu erschaffen. Sie sind nur in der Lage, Leben zu zerstören. Basta.“

“Woran eure momentane Regierung (im Jahre 2015) glaubt, wird sie unwiderruflich ihre Leben, ihre Seelen und ihre Nachkommen kosten und niemals wieder werden sie zur Macht aufsteigen. Die ganze Welt wird auf den Kopf gestellt werden und von allem Bösen leergefegt sein. Dafür werde Ich sorgen, wenn Ich komme. Die drei Tage Dunkelheit werden kommen, direkt bevor Ich komme, das ist, wenn alle Menschen am Rande der Verzweiflung stehen, da es überhaupt keine Hoffnung mehr zu geben scheint. Dies ist, wenn Ich Meine Engel aussende, um jeden gottlosen Repräsentanten zu binden und jede gottlose Absicht von Terror und Zerstörung zu vernichten.“

“Das Leben wird so neu sein am Ende jenes Zeitabschnittes, dass es aussehen wird, als ob Eden wieder hergestellt worden ist auf der ganzen Erde und die Helligkeit jener Tage wird Meine Gnade und Herrlichkeit verkünden und spontane Wiederherstellung wird an vielen Orten auf der Erde geschehen.”

“Es wird wirklich eine neue Morgendämmerung sein, wo Gottlosigkeit nicht mehr regiert. Menschen werden nach Gewalt und Gottlosigkeit suchen, aber alles wird zur Ruhe gelegt sein.”

(Clare) Aber was ist mit den Ehebrechern, Lügnern, Dieben usw. – die nicht in die heilige Stadt eintreten können?

“Da werden enorme Anstrengungen unternommen werden, um Jene mit einem verdorbenen Leben zu rehabilitieren. Meine Liebe, Meine Güte und Meine Barmherzigkeit wird Jene, die willig sind, reinigen und sie werden geheilt sein. Ich werde keine Mittel scheuen, um ihnen zu einem neuen Leben zu verhelfen, aber leider werden Viele sich immer noch an ihrer alten Art, Dinge zu tun, festhalten und mit der Zeit bestraft werden. Ich kann es nicht erlauben, dass böse Menschen Böses vervielfältigen in Meinem Königreich, sie werden gestoppt werden, bevor sie Jene verderben können, die dem folgen, was richtig und gut ist.”

“Transportmittel werden nicht mehr nur für die Reichen sein. Alle werden das gleiche Recht haben auf die notwendigen Dinge, um ihre eigene Bestimmung erfüllen zu können. Jenen, denen es in der Vergangenheit gelungen ist und die sich an Meine Gesetze halten, werden in die Position gesetzt sein, Andere aufzuziehen, die aufstehen werden, um das zu erfüllen, wofür sie geboren wurden. Da wird es keine Hindernisse, keine Politik, keine Bevorzugung und keine Bestechung mehr geben, nichts dergleichen wird erlaubt sein in Meinem Königreich. Alle werden ihren Teil haben und was nötig ist für ein glückliches Leben. Schau, Kommunismus hatte diese Ideen auch, aber wegen der verdorbenen Natur des Menschen war es zum Vornherein zum Scheitern verurteilt. Nichts dergleichen kann gedeihen, wachsen und andauern ohne Mein Gesetz und Meine Ordnung. Der Mensch wird immer in Richtung Egoismus tendieren und Jene, die Erfolg haben, werden niedergetrampelt werden von Anderen, die stärker sind und das stehlen wollen, was sie aufgebaut haben.”

“Dies sind wichtige Dinge, die Ich Vielen sagen möchte, um ihnen zu helfen, in den dunkelsten Stunden der Menschheit durchzuhalten.”

Ereignisse Teil 3

Jesus begann… “Ich habe ihnen hinreichend Gelegenheit für eine Umkehr gegeben in diesem Land (Amerika) – hinreichend Gelegenheit. Ich werde nicht zulassen, dass Meinen Wiederbelebungen wieder mit Spott und Verachtung begegnet wird. Etwas muss die verhärteten Herzen in diesem Land erweichen, Jene, die Materialismus zu ihrem Gott gemacht haben. Das ist, warum Ich warte damit.”

(Clare) Was ist mit dem Wirtschafts-Kollaps?

“Das wird auch nach der Entrückung kommen.”

“Eine Zeit von unvergleichbarem Leiden. Aber dies wird den Rücken Jener brechen, die nichts als Spott und Verachtung für die Kleinen haben, die Einfachen, Jene, für die Gott alles bedeutet. Und sie leben nicht für das, was sie bekommen können – sie leben für Mich, weil Mich zu bekommen alles für sie bedeutet.”

“Und deshalb werde Ich für Jene das Leben nicht miserabler gestalten. Ich werde warten, bis sie droben sind und gegangen, dann wird der Hammer fallen.”

(Clare) Hammer?

“Ja, der Hammer des Urteils über diese Nation. Es wird alles auf einmal kommen. Was übrigens mit der Absicht der herrschenden Elite zusammenpasst. Sie werden mehr Kontrolle haben, wenn es keine andere Zuflucht für die Menschen gibt, Nahrung zu bekommen, als die Regierung.”

“Zurück zu den Vulkanen. Ich habe die Gegenden der Welt anvisiert, die mit Menschenhandel, Drogenfluss und grossen Ungerechtigkeiten gegen die Menschlichkeit zu tun haben. Erdbeben und Vulkane werden viele Leben nehmen und viel zerstören. Es ist nicht Mein Wunsch, irgend ein Leiden in der Menschheit zu sehen, aber du hast keine Ahnung von der Grausamkeit gegen die Menschheit, in welche diese Gegenden verwickelt sind. Das Blut ihrer Getöteten schreit nach Mir von der Erde. Ich werde nichts verschieben, Ich werde Gerechtigkeit bringen.”

“Also diese Vulkane sind Eingänge zur Unterwelt, direkte Kanäle zu den Eingeweiden der Hölle und während sich die Hölle auffüllt, dehnt sich die Erde aus. Dies ist kein privater Gedanke von dir, Ich habe dir dieses Verständnis gegeben, es kam von Mir.”

“Da gibt es auch eine zunehmende Aktivität bevor Dämoniens – Dämonen-Aliens öffentlich auftreten auf der Erde. Alles ist fein abgestimmt, um das letzte Königreich hervorzubringen, das die ganze Erde synchron regieren wird.”

“Sie, die Dämoniens, wie du sie nennst – Ich mag diese Bezeichnung, denn es bezeichnet, was sie wirklich sind – Diese Dämoniens zusammen mit den Klonen werden von jedem Winkel der Erde hervorkommen und einberufen werden von jener Regierung, die gegnerischen Gruppen ausfindig zu machen und sie zu zerstören. Selbst jetzt bewohnen kleine Herden solcher Kreaturen die abgelegensten Orte der Welt und warten nur auf das Kommando, Gegner ausfindig zu machen und sie zu zerstören. Diese neue Regierung wäre nicht möglich, ohne die Unterstützung dieser Klone.”

“Die Himmel werden so voll von Dämoniens sein, dass die Menschen neben sich sein werden vor lauter Schock. Am Anfang wird man sie glauben lassen, dass sie harmlos sind. Dann, ohne Vorwarnung werden die vermeintlich Bösen ‘einmarschieren’ und ein Krieg in den Himmeln wird ausbrechen. Dies ist nur ein inszenierter Anlass, um alle Länder dazu zu bringen, einer Weltregierung zuzustimmen.”

“Es ist kein Zufall, dass Vulkane und Sünden sich in Nachbarschaft voneinander befinden. Da gibt es Verbindungen zu dämonischen Aktivitäten, die in Gegenden, wo die Portale offen sind, erhöht vorkommen. Dies ist auch der Fall in Hawaii.”

“Da gibt es also einen Zusammenhang zwischen Vulkanen und dämonischer Aktivität, das ist ‘die Sünde’. Auch Aberglaube und eigenartige Rituale, welche fast immer Menschenopfer involvieren. Jene Filme, die du als Kind angesehen hast, waren nicht nur Filme, sie basierten auf Fakten. Und du kannst sicher sein, dass wo Menschenopfer involviert sind, Satan direkt mit ihnen dort ist, in der Verkleidung ihrer lokalen Gottheit.”

“Jede Kultur hat ihr eigenes Markenzeichen von Satanismus. Wie auch immer, Alle führen zurück zu ihm.”

“Alle Dinge, die von Mir gesprochen wurden, werden erfüllt sein. Die Erde wird erfüllt sein von der Herrlichkeit Des Herrn. Böses wird nicht länger einen Ort haben, den es bewohnen kann, alles wird erneuert sein, gemäss Meinem ewigen Plan.”

“Zur passenden Zeit werden ihre Augen geöffnet werden. Was Ich euch hieer gebe ist für Jene, die es mit Verständnis empfangen können, damit sie am Ende sehen, dass Gutes triumphieren wird und dass es viel gibt, worauf man sich freuen kann. Diese Aufzeichnungen sind euch auch gegeben, damit Andere nicht verzweifeln. Hätte die Kirche ihren Job gemacht, wäre dies nicht nötig. Aber aufgrund von politischem Druck wurde viel unterdrückt – aber jetzt ist die Zeit, dass es offenbart wird.”

=> Weiterlesen in Teil 2

flagge en  Events before and during the Tribulation

Forecast and Instructions from Jesus – Events / Rapture / Tribulation

Events… Nibiru, Yellowstone, Nuclear Bombs, Tsunami’s & Mark of the Beast

Excerpt of Jesus’ Message to Clare ‘The coming Hell on Earth’ from December 13th, 2014

The Lord began… “Hell on Earth. Literally, hell on Earth. Not to be believed beyond any horror movie Hollywood could dream up or invent. No one knows the gravity of what’s coming; so many left by the wayside.”

“So many innocent, blind, lame, and without a clue: clueless. The learning institutions are known to keep them dumb and programmed, to be empty and dumb to what is to transpire. Oh, Clare, please tell them for Me this is not what I wanted for My children on Earth. This is not what I wanted. Not what I planned, not at all. No, I had planned a paradise for My people, My children a literal Paradise. I had to give reign to free will, because free will carries consequences and all must learn through consequences to call upon Me and choose Me above and beyond the learning institutions and the pop culture of their generation.”

“They must go deeper. I have called to them deeper and deeper. Deeply I have planted My Word to them. Deep in their consciousness, I left have My calling card of love and warning. They’ve gone unheeded supplanted by the glitter of your culture. The living will envy the dead but the (RFID) chip will not allow them to die. There is the technology to keep people alive through the chip. They will search for death, but it will elude them.”

(Clare) I interrupted Him at this point and said… I understand, but they could jump off a bridge?

“Could they? Not with mind control in place. You have no idea what is coming or what has been engineered by Satan to cause indescribable suffering to humanity; to those I created in My image, to those I love with My life. He cannot destroy Me, but He can hurt Me by making men suffer. Unspeakable horrors… yet will My mercy triumph, Clare. Yet will My mercy snatch the souls from their bodies who call out to Me.”

(Clare) But, Lord, I thought there was no redemption once you get the chip?

“That is what is written, but am I to have no mercy? Too late for them. Too late for them but death will indeed be a relief and I will separate soul from body. I will mercifully remove the soul, the spirit, and out of the grasp of this evil generation of Satan worshippers.”

(Clare) Lord, what do I make of this? It’s so out of the ordinary for a message.

“Just take it very seriously. Very, very, very seriously. The living will envy the dead. What this evil and wicked generation has bought into is a complete lie. What they have been sold is a bill of goods. There is no resemblance to the reality that is to fall upon them. They do not realize they are being used by Satan for their own destruction. It is fitting in their greed that they, too, should perish in the plagues and pestilences that they have given birth to on the Earth. It is fitting that they should be swallowed up in liquid fire in their lush and extravagant underground cities. It is so fitting.”

“Nonetheless, I did not bring man onto the Earth for such a time as this. Never, never did I plan this desolation for them, but because of their arrogance and rebellion, they’ve been given over to the father of lies – and he has done his job well. They are expecting a Brave New World of super-intelligent, super-elegant living. Rather they shall die in their fiery graves along with many of the deceivers. Do you understand? When I return, there will be utter chaos? There will be monstrosities of nature that will have to be slain in order to safeguard the Earth.”

(Clare) But, Lord, what about the three days of darkness at the end of the Tribulation and the fire that is to cleanse the Earth?

“Yes, I shall indeed cleanse by fire, but not all will die. There will be those that come up from the pit; monstrosities of nature that must be destroyed without souls. The demons will be bound but what they have created with artificial intelligence and body parts – mixed man with animal – those will still walk the Earth and need to be eradicated. Justify it to say, the world will be a waste. And yes, I will regenerate it. But there will be much work to do.”

“What I am weeping over is the suffering of the multitudes that would not listen. They chose to turn their back and they stopped up their ears for it was inconvenient to stop their lives to hear My message. Not until the holocaust will they turn to Me, and too late to be saved from the fire and the wrath of the Father. They will not turn to God in righteousness but in selfish ambition to be delivered – and yet deliverance shall escape them.”

“I want you to say this was never My plan for mankind. I created the Garden for My sons and daughters. Never did dream of what is to come. All of this has been engineered by Satan and his minions. Try to understand – this was not My plan. You see, too many write off evil unto Me, because they do not want to take responsibility for their own defeat.”

“They want to see all of Creation turn against Me, were it possible – which it’s not. This generation living needs to know I never intended this of man and this is not my plan; it’s Satan’s. You may choose to blame it on Me, but you will find out – I never planned this. You, Mankind, sided with evil and evil brought this forth, not I. Nonetheless, Men will lift their fists to the sky and curse Me for what they have done to the Earth, but let it be written: it was not I who devastated the Earth. It was you, Mankind.”

(Clare) But Lord, You are the one pouring out the vials.

“And in the vials there would be nothing to pour out if Satan hadn’t engineered it. You wanted the rule of Satan on Earth and here it is.”

***

Excerpt of the Lord’s Message ‘You have rejected My Rule’ from July 14th, 2015

Jesus began… “You see, I have struggled and struggled with this generation until they have simply proven that they don’t want Me. So, now I am skimming the cream off the top. I’m coming for My Bride, who truly longs for Me. Just as I had promised My people, you will not see Me again until you say, “Blessed is He Who comes in the Name of the Lord.” This, too, will come to pass, the hard way. The way I never ever wanted to ordain.”

“My people, you have made your own choices by refusing to listen to the whispers in your hearts. I have whispered, I have spoken, I have screamed, “Come back to Me, before it’s too late.” But in vain. So I am leaving you to your own devices. You will see who is evil and who is good. You will no longer call good evil and evil good. Rather you will long to see My Face again and long with all your hearts to have Me rule over you.”

“That’s what this is all about, My rule was not sufficient for you, so now you must suffer the consequences of your own choices.”

“I have no other alternative. You have tied My hands. What can I do but leave you to your own devices, your own rule, until you reach the very rock bottom? Yes, it has been well said, ‘I am come in my Father’s Name, and you received Me not: another shall come in his own name, and him you will receive.’” John 5

“Yet a little longer now, and My Bride, you will see Me coming on the clouds. Indeed, the whole world will see and the mourning and wailing will reach to the Heavens. I will purify My people, and I will return to rule and reign among them. Until then, you will have much to suffer, yet I will be with you, because My love for you has never grown cold. No, My heart beats out of My chest for this people. How I have longed to caress you, pour oil on your wounds, and grace your feet with fine sandals. Oh, how I have longed. Now this most painful prophecy of history must cleanse the land of the filth that has filled it, until you proclaim, ‘Blessed is He Who comes in the Name of the Lord.’”

“Then, I shall take you into My arms and restore you. You will learn My ways and once again be My people, My chosen ones to carry forth My Words and My Will to future generations. Until then, My people, rent your garments, don your sackcloth, pour ashes over your heads for judgment is coming to this land.”

***

Refinement and the Day of the Lord – Excerpt of the Lord’s Message to Timothy from December 11th, 2006

The Lord said… You are a very stiff-necked, hard-hearted people, a most rebellious generation. For as it is written, you draw near to Me with your mouths and honor Me with your lips, yet your hearts are far from Me… Hypocrites! Who do you serve?! This world, and all its adulteries against God?! Or God, in spirit and in Truth, set apart from this world? For as it is written: The day is coming, and is already here, when The Father shall receive the worship He really wants. For only by the power of The Holy Spirit shall one worship God as He really is… Thus the first harvest shall indeed be lowly, of the lowly; and the second plenteous, of the refined and penitent.

Repent therefore, and humble yourselves, that you may escape all these things which must shortly come to pass! Repent, I say! Repent, in spirit and in truth, and now take up your cross and follow Me! Yet if you repent, and then return to those things of which you have repented, endeavoring not to change, has not your repentance become unrepentance? My children, if you come before Me repenting of your transgressions, in where you have not kept The Moral Law of The Father, and then continue in your transgression, forsaking The Law, have you not committed an even greater evil? For you have made Me the author of sin, saying, “We are in Christ. We are free from The Law”… Desecration!

Little children, hear Me… You are free from the curse of The Law, for you are indeed saved by grace and now live because of Me. Behold, even by My own spirit shall you keep The Law. And though you are now free from the curse of The Law, which is death, you are by no means free to break The Law. Have I not said, “You are forgiven; now go and sin no more”? Therefore if you continue to transgress, and seek not to change your ways, you remain in unforgiveness, having lied to The Father in My name. Neither are you born again of The Spirit, for all those who truly repent receive of My spirit, and strive also to walk in My ways… This, beloved, is true repentance-

My children, you grow too close to the tares! You are entangled! Uproot yourselves therefore and be planted in the good ground, where the latter rains are abundant and all crops are harvested in their due season! Beloved, walk with Me as I am, and not as you would have Me be, and you shall truly be set free! For only those who abide in Me shall find respite, and only those in whom I see of Myself shall be gathered up to Heaven.

Therefore walk in Me, for I am The Only Way to Salvation, The Only Way to follow. For I do not change, My Word abides forever… I am The Lord.

***

Excerpt of Jesus’ Messages to Clare regarding Events from March 2nd, 4th & 8th, 2015

Events – Part 1

“The Destroyer will not come until the end. The things you have been shown are to happen after you are taken. This will be a record for some that they not lose hope but see clearly that I am in control, they can take Me at My word, and it is not hopeless.“

“I want mankind to have confidence in Me and My Mercy. That is why I have foretold these events…at least in part. To have some kind of roadmap will give them security, they can see things unfolding and will know I foretold and am in control. I already said that, didn’t I?”

“Well, I am repeating it because it is so important that men not fall into despair. The temptation to fall into despair will be very powerful and by this the Devil will snatch many away in his grip.“

“You must know, Remnant of Earth, there will be an end to the tragedy and the day will come when all is restored in pristine purity and evil is harnessed. In those times whatever evil emerges will be from the hearts of men, not demons. And there will be a baptism by fire to cleanse the Earth and the hearts of men. It will never be forgotten by those remaining alive. And yet as time goes by, men will forget as they did at the waters of Meribah and again I shall be forced to purify the evil from Earth – this time for good.

“The Destroyer (The planet Nibiru) will not come until you are removed, My Brides. There will be a season of chaos directly after you leave in which nations will conquer nations and Marshall Law will be installed under Sharia principals. All that do not renounce Me will be slain. All that take the Mark of the Beast, well… they will perish. Know that My Mercy shall know no boundaries for those who call to Me in these times.“

“Rise up, My People and call unto Me, and I will save you. Trust Me, trust Me, even with your heads. What you suffer on Earth will be nothing compared to those with the Mark.
“The beasts you questioned Me about are being bred inside the Earth. They, too, will come forth to wreak havoc at the appropriate time.”

“The living will envy the dead. This goes for every species, not just man. Do I not love each and every creature with tenderness and devotion? Do I not provide for them every day: water to swim in, food to eat, sun to warm… My providence abounds. But, they will come to Me during the worst part, as many already have and are happily with Me in Heaven. Clare, I love all creatures. I know how to ease their suffering. Trust Me.”

“All of creation is suffering for this sinful generation, All. It is the consummation and pinnacle of evil from the very beginning.”

“Things are going to gradually deteriorate as the planet gets closer and satan will be in a hurry to impose his agenda on mankind. There will be desperate attempts to force the Mark and the suffering of those with families will be devastating. But, I will be with them to give them strength – only just endure to the end, for the Crown of Victory awaits you.“

“When people have gotten to the point where they believe there is no more hope, that is when I will come and restore all things. Right then, at the very darkest hour, I will come. As in Ezekiel’s dream, there will remain remnants of technology that functions. I have protected this because there will be a need for communication. I will continue to use the internet, radio and other media to reach My People with a message of hope. All will not disintegrate as you suppose. And I have not allowed for the E-bomb that fries all technology.”

“No, it is much more like the movie (10.5 Apocalypse), you saw.”

“The Rapture will be the beginning of the end. All are awaiting that. Not only Christians, but the evil ones as well. They will take advantage to install their system because of the disappearance of many. Yet it will take time. There will be intervals of peace.“

“Your country will not be completely destroyed…land masses, earthquakes, the separation of the continent will not happen until the end. In the meantime, there will be war on your soil. I have told you about Miami. Do not listen to other voices. What I told you is accurate. Believe it or not.”

“Even now Russia is planning to strike your country. Even now they are seriously stalking the American continent. They have many in place here in America. Weapons are hidden in the forests. Underground entrances will be opened up on American soil for artillery and other weapons to emerge. It will be for the most part a conventional war.”

(Clare) Will New York City be nuked or flooded by tsunamis?

“Nuked.”

(Clare) But what about all these ideas of tsunamis and quakes, etc.

“What will be left will go down underwater, it will actually happen simultaneously with the bombs. It will be both.”

(Clare) Oh Jesus, all the innocents.

“Yes, My Love. All the innocents. Remember, Clare – I love them more than you can possibly imagine. I will take them quickly and mercifully. It will be for those who remain a hell-on-earth scenario.“

“You saw the Koreans and Russians. They will be in many areas, as well as American Muslim recruits – that will be treacherous. People will lose faith in humanity because of the betrayals of their own.“

“These recruits have been convinced they are doing a good thing by killing every man woman and child in the name of Allah. They will find a vent for their anger at mankind and the hard lives they lived because of the selfishness of many – the inequality, being rejected and looked down upon. They will be dazed with blood lust. And there will be no stopping them without lethal force.“

“Yet, I will have My pockets of survivors, those who have not bent the knee to Baal. I will protect them, but they will suffer much. They will be tried by fire and when I come – be found worthy. This will be a very small percentage of mankind. Your family will be among those survivors. Much of what you taught them growing up was preparation for this time. There will be much brokenness and repentance among them.“

“What you left behind for them will be a goldmine of instruction, but My Spirit will be with them and much that they do will be what they learned from you growing up. They will be healed of their bitterness and judgments as the realization dawns on them that you were both for real.”

“Most of these things you have known as I have spoken to you along the way. Much of what you think are your thoughts are Mine. They are weighed and balanced with much consideration of truth. Truth is your plumb line and as long as you hold to that you will not err.”

(Clare) What about Yellowstone, Lord. It has the capacity to destroy America?

“There is a pattern with Yellowstone. The main caldera will erupt but it will be on a much smaller scale than is anticipated. This will be My doing. My Mercy. However, there will be many new outlets for the magma, much like Kilauea. The magma will bubble up from underground for many miles, just as you have seen in the vision.”

“I still have plans for America. I will break and humble her, but I will also restore. I wound and I bind up. Yes, this land is corrupt and has led many into heinous crimes, but still there is a remnant of goodness which I shall increase. I will not totally destroy her, only severely break and reorder her thinking.”

“Yes, there are groups of militants that will fight for liberty. They will be much like My people when they conquered enemy territory. I will be with them, I will fight with them and protect them supernaturally, because of what they stand for. They will be the backbone of this country when she is restored. There will be many heroes and saints among them.”

(Clare) But, I thought You viewed this whole thing like in the movie ‘the Mission’, where you just allow yourself to die rather than take up arms?

“Not so. I will empower these men and be with them. Again, for what they stand for. There will be skirmishes and wars round about. I have some very talented warriors planted among them. They will rise up at the appropriate time. They will be endowed with supernatural wisdom because they will rely on Me, not on their own devices.”

“The cities will not be safe. The wilderness will be much safer. Yet, there have been prepared creatures that will seek out humans and hunt them down in the forests and ravines. This is where great wisdom is called for. Many will use My Name to defend themselves from these creatures and I will work on their behalf. Monstrosities of nature, bred and tailored to seek out and destroy.”

(Clare) Here is a real life episode from two young men in a young adult group, and what they did when a Grizzly charged them. The one man had just been saved the day before. It was spring time, and he and his brother went for a hike. They just rounded a bend when they heard the unmistakable sound of a grizzly sow, who they assumed was protecting her cubs. She was at a full charge only about 40 feet away. They said, “All we knew to do was call on the Name of Jesus, so in that moment we both simultaneously said, ‘In the Name of Jesus, STOP.’ And in that moment, she halted immediately,throwing up a cloud of dust. She then grunted and lumbered off in the direction she had come from.

“So use the Name of Jesus, to stop these monsters as well. It may be your only recourse.”

Events Part 2

“I do believe the word about Yellowstone is important to share.”

“People are expecting the worst and given the circumstances, I can say that is logical. What they are not counting on is My Love for America and the Mercy I will show her. Yes, among all the nations She is one I love and still have great plans for, after she has been humbled completely and restored. Then, again I will use her.”

“She is very much like My Bride and even as I exiled My people to Babylon, never did I plan on completely abandoning them. And so it is with America. Never were My plans to reduce her to nothing, without the hope of future glory. She will be used by Me again. One thing that truly has not dawned on the people of this country is her beginnings. Many of the founding fathers were Masons and spiritually corrupted. The entire estate of Washington (District of Columbia) was laid out on pagan principals and now these principles have come to fruition – she is reaping what she has sown. I will destroy what has been and is corrupted about her and restore to her the true heritage of her God, and she will once again be a force for the good in the world.”

“Clare, when I come to rule there will be equality and justice around the world. Never again will I allow governments to repress and denigrate a human being of any race, color or creed. Although the knowledge of Me will fill the Earth and it will be her glory, still the selfishness of man will arise to take the liberties of others for the sake of greed. I will not allow this and it will be the turning point – greed will be the hinge from which the good will turn to evil. But, until that time, you have much beauty and peace to look forward to. The generations will flourish in an atmosphere of good will. The true faith that I intended for mankind will bring all into the light of My Glory and living for Me will be as easy as breathing. Joy will abound within families, villages and even cities, because the knowledge of Me and My Love for mankind will be readily available and openly professed.”

“The Western United States will remain for the most part intact. And from this place will the new government arise. This is one reason why I will spare Yellowstone, that it not completely destroy the West and Southwest. Both farming and technology will arise based strictly on Godly principles and enforced by My Angels and those entrusted with governing – those who have proven themselves worthy and fit to care for all without selfish ambition and underhanded motives. This so contrasts what you have today springing from the occult motives instilled in Rome from the beginning. When I speak of Rome I speak of the government, not the Church.

“The restructuring of My Church will arise very organically from those chosen to lead in every village and township. They will be kept small except for the exceptional gatherings I, Myself shall attend, to impart new understandings, revelations and ways of living in peace and love with one another. And yet, from the onset there will be those who will shy away and search for alternatives to what I have established. These will be the seed of discontent that cannot bend the knee. They will be the forefathers of those who will incite the rebellion. Greed and Pride will always exist, Clare, until I remove the evil from within.

“I want to impart to you the Hope for the Future that I have. It will be a long, dark and bloody road until My Kingdom comes to this Earth, and I want all to know it will come. It will. There is great hope for the generations yet to come. Peace will be established in mutual brotherly love and though nations shall retain their own identities, there will be no quarreling or squabbling for resources or power. It simply will not be allowed. Much in the nature of man continues to tend in that direction but I will enforce true liberty and justice for all. No one will be overlooked. Not one, not even the littlest one, for My Spirit will search the Earth and see to it that wrongs are righted and justice is done to the poor, the little, the marginalized.

“You will be part of this, My Spouse. I will have so much joyful work for you to do. Your happiness will stretch from sea to sea. Yes, the country will be divided. Yes, it will be quite a distance from one side to the other, not something you can take a ferry to cross. There will be distinctly different climates, culture and industry. There will be trade between the two halves of the country. Never again will men squabble over petroleum, for the new energy system will be installed almost immediately after the purification. Communication will be simpler than ever. Pollution will be a thing of the past. No one will be allowed to carry on operations destructive to My Creation or to humanity. Yet, in their foolishness, men will toy with over- throwing the beautiful lives they live, and I will allow them to accumulate and band together that they may be no more on the face of the Earth.“

(Clare) Lord, I really want to understand the whole Alien agenda and how You are going to deal with it.

“The technology they possess and have developed is deviant and cruel in the most grotesque ways. All is motivated by greed, hatred, lust for power and complete disregard for all that is good. I will totally destroy and wipe every single one out. There will be no more influence from these treacherous demons and their perverted technologies that vie with Me and declare they are capable of creating life. They are only capable of destroying life. Period.“

“What your government has bought into will cost them irreparably: their lives, their souls, their offspring. And never again will they rise to power. The whole world will be turned upside down and emptied of all evil. This I will see to when I come. The three days of darkness will come just before I do. This is when all men will be on the brink of despair that there is no longer any hope at all. This is when I shall dispatch My angels to bind and destroy every wicked agent and agenda of terror and destruction.”

“Life will be so new at the end of that period that it will seem that Eden has been restored to the whole Earth and the brightness of those days will declare My Mercy and Glory. And spontaneous regeneration will occur in many places on the Earth. It will truly be a new dawn where wickedness reigns no more. People will look for violence and wickedness, but all will be put to rest.“

(Clare) But what about adulterers, liars, thieves etc. – that cannot enter the holy city?

“There will be massive attempts to rehabilitate those with twisted lives. My love, My kindness and My Mercy will cleanse those who are willing and they shall be healed. I will spare no resource to help them into a new life. But sadly, many will still hold to their old ways of doing things and eventually be punished. I cannot allow evil men to reproduce evil in My Kingdom, they will be stopped before they can corrupt those who are following what is right and good.”

“Transportation will not be only for the rich anymore. All will have an equal right to the things needful to fulfill their own destinies. Those who have succeeded in the past and hold to My Laws, they will be put in the position of raising up others who will rise to fulfill the very thing they were born to do.”

“There will be no hindrances, no politics, no favoritism, no bribery – nothing of the sort will be allowed to exist in My Kingdom. All will have their share and what is needful for a happy life. You see, communism had these ideas as well, but because of the corrupted nature of man, it was bound to fail. Nothing of the sort can thrive, grow and last without My Law and Order. Man will always tend towards selfishness and those who are succeeding will be trampled down by others who are stronger and want to steal what they have built up.”

“These are important things I want to tell many to help them persevere in the darkest hours of humanity.”

Events Part 3

Jesus began… “I have given ample opportunity for turn-arounds in this country – ample opportunity. I will not have My revivals met with scorn and contempt again. Something must soften the hardened hearts in this country, those who have made materialism their God. That is why I am waiting.”

(Clare) What about the economic collapse?

“That will be coming after the Rapture as well.”

“A time of unparalleled suffering. But this will break the backs of those have nothing but scorn and contempt for the little ones, the simple ones, those whose God means everything to them. And they do not live for what they can get – they live for Me, because getting Me means everything to them.”

“And so I am not about to make life more miserable for them. I will wait until they are up and gone, then the hammer will fall.”

(Clare) Hammer?

“Yes, the hammer of judgment on this nation. It will come all at once. Which by the way fits in with the agendas of the ruling elite. They will have more control when there is no recourse for people to get food, other than the government.”

“Getting back to volcanoes. I have targeted the areas of the world that deal in human trafficking, drug running, and gross injustices against mankind. Earthquakes and volcanoes will take many lives and destroy much. It is not My wish to see any suffering in humanity, but you have no idea the atrocities against mankind these areas are involved in. The blood of their slain cries out to Me from the Earth. I will not delay, I will bring justice.”

“Also these volcanoes are entrances to the underworld, direct channels to the bowels of Hell, and as Hell fills up, the Earth expands. This is no private thought of yours, I have given you this understanding, it came from Me.”

“There is also an increase in activity before demoniens demon/aliens make their public entrance on the Earth. Everything is orchestrated to bring forward the last kingdom that will rule the entire world, synchronistically.”

“They, the demoniens as you call them – actually I like that tag – it establishes what they truly are – will be enlisted by that government to search out and destroy communities of resisters, along with clones that will come forth from every corner of the Earth. Even now small pods of such creatures inhabit even the most remote areas of the world, waiting for the word to come forth to search and destroy resisters. This new government would not be possible were it not for the help of these clones.“

“The skies will be so full of demoniens that people will be beside themselves with shock and awe. In the very beginning they will be led to believe they are benign. Then, without warning the supposed evil ones will ‘invade’ and a war in the heavens will break out. This is only a staged even to galvanize all the countries into one government.”

“It is no coincidence that volcanoes and sin are in proximity to one another. There are connections to demonic activity, increased in an area where the portals are open. This is also a fact in Hawaii. Oh, My Love. There is so much you are ignorant of, stop trying to make it fit in your logical mind and just type what you hear. Will you?”

“So, there is a correlation between the volcanoes and demonic activity, that is ‘sin.’ Also superstition and strange rituals, almost always involving human sacrifice. Those movies you saw as a child were not just movies, they were based on fact. And you can be sure that where human sacrifice is involved, satan is right there with them, under the guise of their local deity.“

(Clare) Yes, I remember the Incas, and the Polynesians in those movies.

“Every culture has their own brand of satanism. All, however, lead back to him.”

“All things spoken by Me shall be fulfilled. The Earth will be full of the Glory of the Lord. No longer shall evil have any place to inhabit, all will be regenerated according to My eternal design.“

“In their own time their eyes shall be opened. What I am giving you is for those who can receive it with understanding, that in the end they will see that good shall triumph and there is much to look forward to. These records are being given to you that others not fall into despair. Had the church been doing her job, this would not be necessary. But due to political pressures, much has been suppressed – but now is the time for them to be revealed.”

=> Read more in Part 2

Jesus sagt… Die herrschende Elite kann nichts tun ohne MEINE Einwilligung – Jesus says… The ruling Elite cannot do anything without MY Permission

BOTSCHAFT / MESSAGE 519
<= 518                                                                                                                520 =>
<= Zurück zu den Liebesbriefen                                                 Back to LoveLetters =>

flagge italian
2017-07-07 - Jesus sagt-Die herrschende Elite nichts tun ohne MEINE Einwilligung-Liebesbrief von Jesus 2017-07-07 - JESUS SAYS-The ruling Elite cannot do anything without MY Permission-Loveletter from Jesus
=> VIDEO   => PDF   => AUDIO… => VIDEO   => PDF   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Tragt das Kreuz & Richtet nicht
=> Gerüchte & Vorahnungen
=> Was verzögert die Entrückung?
=> Ich serviere den guten Wein zuletzt
=> Fehlschläge überwinden
=> Risse im Netzwerk der Elite
=> Seid treu in den kleinen Dingen
=> Göttliche Bestimmung erfüllen
=> Die Rüstung Gottes
Related Messages…
=> Carry the Cross & Do not judge
=> Whisperings & Forebodings
=> What is delaying the Rapture?
=> I am serving the fine Wine last
=> Overcoming Failures
=> Cracks in the Elite’s Network
=> Be faithful in the little Things
=> Fulfilling the Divine Destiny
=> The Armor of God

flagge de  Die herrschende Elite kann nichts tun ohne MEINE Einwilligung

Jesus sagt… Die herrschende Elite kann nichts tun ohne MEINE Einwilligung

7. Juli 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie

Jesus begann… “Da gibt es viele Vorbereitungen für Krieg, die getroffen werden, aber sie werden nicht in naher Zukunft fertig sein. Eure ganzen Streitkräfte müssen umgestaltet, neu geordnet, geheilt und wieder hergestellt werden. Dieser Prozess ist im Gange, aber er ist langwierig und braucht Zeit. Sie sind im Moment nicht in der Lage, einen offensiven Angriff zu lancieren. Also warten sie ab und reorganisieren.”

“Doch die Gefahr von Krieg ist immer präsent. Was du und alle Herzbewohner verstehen müssen ist, dass nichts geschieht ohne Meine Erlaubnis und so lange ihr Alle betet und euer Leben lebt, indem ihr euer Kreuz mit Danksagung trägt, werde Ich das Wort nicht erteilen.”

“Viele folgen den Nachrichten und bilden sich ein, dass Ich zu ihnen spreche, wenn es in Wirklichkeit ihre eigenen Köpfe sind. Das ist, warum es scheint, dass Internet-Propheten die gleiche Botschaft haben. Es ist ein gemeinsames Bewusstsein, basierend auf dem, was ihnen durch die Nachrichten gefüttert wird, selbst durch die alternativen Nachrichten. Es sollte offensichtlich sein, ist es aber für die Meisten nicht, dass Spannendes und Aufregendes Hörer anlockt, die Aufregendes hören wollen, also unterstützen sie diese Kanäle.”

“Herzbewohner, Ich will euer ‘Kanal’ sein. Ich will, dass ihr aus eurem Gebetskämmerlein herauskommt mit dem ‘Wissen’, was geschehen wird und was nicht geschehen wird. Aber stattdessen folgen immer noch Viele von euch den spannenden Nachrichtenkanälen, die eure Emotionen aufwirbeln und euch hoffen lassen, dass Ich morgen komme. Seht ihr nicht, was für eine Zeitverschwendung das ist?”

“Worüber Ich will, dass ihr aufgeregt seid, ist eure Gabe, deren Entwicklung und Pflege und die Auswirkung, die ihr damit auf die Verlorenen habt. Das ist, was wirklich aufregend ist für Mich. Fürbitte ist enorm aufregend für Mich. Und auch, warum Ich Meinen Göttlichen Finger im Deich habe und das zurückhalte, was die Elite geplant hat. Sie können es nicht ohne Meine Erlaubnis durchführen und wenn ihr in Mich eindringt im Gebet und in der Fürbitte, werdet ihr mit diesem Gefühl und der Inspiration aus dem Gebet kommen, lieber mit eurer speziellen Gabe weiter zu machen, als es aufzuschieben oder stehen zu bleiben und darauf zu warten, dass der Krieg beginnt.”

“Nun, Ich weiss, dass ihr genug habt, Mich dies sagen zu hören, aber in diesem Augenblick muss es gesagt werden. Dringt in Mich ein, während ihr auf jenen Tag wartet. Lasst Mich mit euch tanzen, euch halten und euch mit Inspiration stärken. Wie Ich euch liebe! Wie Ich Mir wünsche, dass der Tag näher wäre. Aber da gibt es immer noch viele Seelen, die reif sind für die Konvertierung. Kommt zu Mir im Gebet und ruht euch aus und erwartet, erfrischt zu werden. Gnaden, um alte Probleme und Rückschläge zu überwinden, werden freigegeben. Da gibt es eine Aufregung im Leib der Gläubigen, was wirklich den Finger auf Meinem Puls hat. Die Gaben vervielfachen sich.”

“Jene, die treu waren und in den kleinen Dingen durchgehalten haben, ihnen wird mehr gegeben werden. Barrieren werden überwunden mit der Gnade und Ich belohne Meine Treuen. Erwartet nicht, dass dies als Freikarte kommt. Da wird es Herausforderungen und Widerstand geben. Ihr seid jetzt mehr als jemals zuvor eine Zielscheibe, da ihr die feindliche Abwehr durchbrochen und ihm Boden entzogen habt durch Meine Salbung.”

“Ihr werdet Kämpfe haben, aber ihr seid jetzt mehr als je zuvor ausgestattet, um dem Bösen widerstehen zu können und weiter zu machen mit Meinem Segen. Macht weiter, mit einer Hand zu bauen und mit der Anderen das Schwert zu schwingen. Wo es grosse geistige Schätze gibt, da gibt es grossen geistigen Widerstand und Pläne, es zu stehlen. Deshalb bleibt wachsam und bleibt standhaft, während ihr immer höher und höher geht in euren Berufungen.”

flagge en  The ruling Elite cannot do anything without MY Permission

Jesus says… The ruling Elite cannot do anything without MY Permission

July 7th, 2017 – Words from Jesus to Sister Clare
Spoken by Jackie

Jesus began… “There are many preparations for war being made, but they will not be completed anytime soon. Your whole armed services must be revamped, re-dedicated, healed and restored. This process is underway but is lengthy and takes time. They are in no position right now to launch an aggressive attack. So, they are biding their time and rebuilding.”

“Nevertheless, the threat of war is always present. What I need you and all Heartdwellers to understand is that nothing happens without My permission and as long as you are all praying and living a life-style of carrying your cross with thanksgiving, I will not give the word.”

“Many follow the news and then imagine I am talking to them—when in fact it is in their own heads. That is why internet prophets seem to have the same message. It is a group consciousness, based on what they are fed through the news, even the resistance news. It should be, but is not obvious to most, that excitement attracts listeners, who want to continue to hear the excitement—so they support these channels.”

“Heartdwellers, I want to be your ‘channel’. I want you to come out of your prayer closets with a “knowing” of what is going to happen and what is not going to happen. But instead of that, many of you still follow the exciting newsy channels that stir your emotions and give you hope that I’m coming tomorrow. Don’t you see what a waste of time this is?”

“What I want you to be excited about is your gift, its cultivation and the impact on the lost. That’s what truly is exciting to Me. Intercession is tremendously exciting to Me. And also why I have My Divine finger in the dyke, holding back what the ruling elite have planned to carry out. They cannot carry it out without My permission and if you are pressing into Me in prayer and intercession, you will come out of prayer with this sense and the inspiration to move forward with your particular gift, rather than to postpone or tread water waiting for the war to start.”

“Well, I know you are tired of Me saying this, but in this particular moment, it needed saying. Press into Me while you are waiting for that day. Let Me dance with you, hold you and empower you with inspiration. How I love you! How I wish the day were closer. But there are still many souls ripe for conversion. Come to Me praying, resting and expecting to be renewed. Graces to overcome old problems and setbacks are being released. There is excitement within the Body of Believers that truly has their finger on My pulse. The gifts are multiplying.”

“Those who have been faithful and persevering in the little things will be given more. Barriers are being overcome with grace and I am rewarding My faithful ones. Do not expect this to come with a free ticket. There will still be challenges and opposition. You are targets more than ever now, because you have blasted through the enemies’ defenses and taken ground through My anointing.”

“You will have struggles but you are more equipped now than ever to resist evil and continue on with My blessing. Continue to build with one hand and wield the sword with the other. Where there is great spiritual treasure, there is great spiritual opposition and plans to steal it. Therefore, remain vigilant and stand your ground as you pass on higher and higher in your callings.”

flagge italian  L’elite dominante non può realizzarlo senza il Mio permesso

<= indietro

=> VIDEO   => PDF

Gesù dice…L’elite dominante non può realizzarlo senza il Mio permesso

7 luglio 2017 – Parole di Gesù alla Sorella Clare

Gesù ha cominciato… “Ci sono molti preparativi che vengo fatti per la guerra, ma non saranno completati da qui a presto”.

“I vostri interi servizi armati devono essere rimodernati, ri-destinati, sanati e restaurati. Questo processo è per via, ma è lungo e richiede tempo. Essi ora non sono nella posizione di lanciare un attacco d’aggressione. Così fanno trascorrere il tempo e ricostruiscono”.

“Ciònonostante la minaccia della guerra è sempre presente. Ciò che desidero che Tu e tutti gli Abitanti del Cuore comprendiate è che niente accade senza il Mio permesso e finché tutti voi pregate e conducete uno stile di vita portando la vostra croce e ringraziando, Io non darò il via ”.

“Molti seguono i notiziari e poi immaginano che Io stia parlando a loro, quando di fatto è nella loro testa. Per questo i profeti di internet sembrano avere tutti lo stesso messaggio. E’ una coscienza di gruppo, basata su ciò di cui si nutrono con le notizie, anche le notizie della resistenza. Dovrebbe essere ovvio ai più, ma non lo è, che l’eccitazione attrae ascoltatori, che vogliono continuare a sentire l’eccitazione, così essi supportano questi canali”.

“Abitanti del Cuore, Io voglio essere il vostro canale. Io voglio che voi usciate dai vostri luoghi di preghiera privati con la conoscenza di ciò che sta per accadere e ciò che non sta per accadere”.

“Ma invece di fare questo, molti di voi seguono ancora i canali che propongono notizie eccitanti che agitano le vostre emozioni e vi danno la speranza che Io stia per arrivare domani”.

“Non vedete che perdita di tempo è questa? Io voglio che voi siate eccitati per il vostro dono, il coltivarlo e l’impatto (che avrà) sui perduti. Questo è ciò che realmente entusiasma Me”.

“L’intercessione è tremendamente eccitante per Me. Ed è anche il motivo per cui mantengo il Mio dito divino (nel buco del) la diga, tenendo indietro ciò che l’elite dominante ha pianificato di realizzare. Essi non possono realizzarlo senza il Mio permesso e se voi Mi pressate con la preghiera e l’intercessione, uscire dalla preghiera con questo senso e l’ispirazione ad andare avanti col vostro dono particolare, anziché posporre e girarvi i pollici aspettando che la guerra cominci”.

“Bene, so che siete stanchi che vi dica questo ma in questo momento particolare c’è bisogno di dirlo. PressateMi mentre aspettate quel giorno. Lasciate che Io danzi con voi, che vi tenga e che vi rinforzi con l’ispirazione. Come vi amo! Come vorrei che il giorno fosse più vicino. Ma ci sono ancora molte anime mature per la conversione. Venite a Me pregando, riposando e aspettandovi di essere rinnovati”.

“Stanno per essere rilasciate le grazie per superare vecchi problemi e ostacoli. C’è eccitazione all’interno del Corpo dei Credenti che realmente sentono il Mio polso. I doni si stanno moltiplicando. A coloro che saranno stati fedeli e perseveranti nella piccole cose, sarà dato di più”.

“Le barriere saranno superate per mezzo della grazia ed Io premierò i Miei fedeli. Non aspettatevi che questo arrivi gratis. Ci saranno ancora sfide e opposizione. Voi siete degli obiettivi ora più che mai perché avete spazzato via le difese dei nemici e avete preso terreno grazie alla Mia unzione”.

“Avrete delle lotte, ma ora siete più equipaggiati che mai per resistere al male e continuare con la Mia benedizione. Continuate a costruire con una mano e a brandire la spada con l’altra. Dove c’è un grande tesoro spirituale, c’è grande opposizione spirituale e piani per rubarlo Perciò rimanete vigili e mantenete il vostro terreno mentre procedete sempre più in alto in ciò che siete chiamati a fare”.

<= indietro

Jesus erklärt… Wie Musik eine Seele verwandeln kann – Jesus explains… How Music can transform a Soul

BOTSCHAFT / MESSAGE 518
<= 517                                                                                                                519 =>
<= Zurück zu den Liebesbriefen                                                 Back to LoveLetters =>

2017-07-06 - Jesus erklart wie Musik eine Seele verwandeln kann-Liebesbrief von Jesus 2017-07-06 - Jesus explains how Music can transform a Soul-Loveletter from Jesus
=> VIDEO   => PDF   => AUDIO… => VIDEO   => PDF   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Eure Zustimmung ist entscheidend
=> Himmlische Gaben verwandeln…
=> Zieht Seelen mit Meiner Liebe
=> Die Brautbeziehung erläutert
=> Tiefere Bedeutung unserer Hochzeit
=> Tretet in Meine Ruhe ein
=> Deine Vergangenheit steht im Weg
=> Bitte empfange Meine Liebe
=> Lebe als ob dies dein letzter Tag wäre
=> Befreie deinen Geist
Related Messages…
=> Your Consent is the bottom line
=> Heavenly Gifts transform Creation
=> Draw Souls with My Love
=> The Bridal Relationship explained
=> Deeper Meaning of our Wedding
=> Enter into My Rest
=> Your Past is in our Way
=> Please receive My Love
=> Live as if this were your last Day
=> Free your Spirit

flagge de  Jesus erklärt… Wie Musik eine Seele verwandeln kann

Jesus erklärt… Wie Musik eine Seele verwandeln kann

6. Juli 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Botschaft gegeben am 14. Juni – Gesprochen von Jackie

Jesus begann…”Du siehst, wenn du mit dem Lied entspannst…versetzt es dich an einen anderen Ort, Clare. Du musst nicht jedes Mal einschlafen. Du kannst dich in jenen tiefen Ort der Betrachtung und des Gebets fallen lassen. Dies ist das Geheimnis – nicht etwas zu produzieren, sondern es tief aus dem Innern kommen zu lassen. Das ist das Geheimnis bei dieser Art Gesang. Es kommt so natürlich, ohne Anstrengung. Nach einer guten Aufwärmphase kannst du dich zurückfallen lassen in die Ruhe hinein, deinen Kopf an Meiner Brust betrachtend und dann lass die Musik aus deinem Herzen zu Mir fliessen. Wo auch Ich an diesen tiefen Ort der Herzens-Gemeinschaft eintrete und alles was du für Mich fühlst anfängt, aus dieser Gefängniszelle zu entfliehen, wo du alles eingeschlossen hältst.”

Herr, mir war nicht bewusst, dass ich irgend etwas in einer Gefängniszelle verschlossen halte. Obwohl ich spürte, dass es da noch mehr gibt und dass es irgendwo verborgen ist.

Er fuhr fort…”Gefühle. Tiefe Gefühle. Ohne gezielte Anstrengung bewegst du dich viel zu schnell, um Meine Liebe einzuatmen und um von Mir berauscht zu werden. Dies ist ein tiefer, verborgener Ort in dir, wo du Dinge verschlossen hältst – wenn Ich möchte, dass sie in diese sehr notleidende Welt hinausfliessen. Es geht darum, los zu lassen, nicht um einzufangen oder zu produzieren. Verstehst du?”

So in etwa.

“Nicht Anstrengung. Anstrengung hört irgendwo inmitten der Aufwärmphase auf. Dann, während deine Aufmerksamkeit sich Mir zuwendet, beginnt die Anbetung. Und ja, der sehr kleine Anteil an Worten ist wichtig. Die Menschen interpretieren so viel in ein oder zwei Worte oder Sätze hinein. Wortreiche Lieder bringen dich nicht an den gleichen Ort und sie bringen auch Andere nicht an den gleichen Ort. Vielmehr stimulieren sie den Verstand, während Ich versuche, die Seele zu erreichen. Emotionen und der Ort, wo Gefühle entstehen ist, wo Ich Meine tiefgründigste Arbeit tun kann.”

“Musik kommuniziert dort, wo Worte aufhören. Das ist der Grund, warum Musik ein solch mächtiges Instrument darstellt. Es verändert die gesamte Atmosphäre. Noch einmal, Engel werden dorthin gezogen, wie eine Motte zu den Flammen eines Lagerfeuers. Du siehst, dass es sehr dunkel ist hier. Aber wenn du singst, auch wenn du aus deinem Herzen singst, schlagen die Flammen hoch und erleuchten die Dunkelheit und die Engel eilen herbei, um an der Anbetung teilzunehmen.”

“Oh, wie sehr Ich Mir wünsche, dass du sie hören könntest! Wirklich, das muss man gesehen haben. Sie sind so unbeschreiblich feinfühlig, Clare. Das allerkleinste Zeichen der Anbetung entzündet in ihnen die Flammen Ihrer Hingabe an Mich. Ihre Stimmen singen Amen, Amen, Amen, jedoch ohne die Worte zu formen und eine wunderbare Harmonie wird erzeugt. Oh wie wundervoll und aussergewöhnlich das ist… Ich juble darüber und solche Momente bringen Mir viel Trost.”

“Da gibt es einen Unterschied. Die Welt neigt dazu, Liedtexte heraus zu bringen, ohne zu erkennen, dass die wahre Tür zum Herzen einer Seele nicht durch Worte geschieht, sondern vielmehr durch die Melodie. Ja, auch Worte sind wichtig. Aber wie Ich zuvor sagte, wenn du zu wortreich wirst, verlierst du den Kontakt zum Herzen und du kehrst zurück zur Verstandeswelt, welche wir besser umgehen.”

“Du erinnerst dich an den Film “Die Mission – The Mission” und wie die Wilden auf die süsse Melodie reagiert haben? Was für ein Bild das war. Das ist die Macht, welche die Musik hat, um eine Seele zu verwandeln.”

“Das ist Meine Gabe an dich, Clare. Die Melodien sind sehr bewegend. Du hast ein Herz, welches durch Melodien berührt wird und du kannst Andere zu einer Flamme entfachen durch diese Melodien, mit geschicktem Spielen und sehr einfachem Gesang. Ist das nicht fantastisch?”

In der Tat, Herr, das ist es! Ich habe es viel zu schwer gemacht für mich.

Er fuhr weiter…”Ja, eine Melodie reicht ins Herz hinein und Worte richten sich an den Verstand. Nicht dass sie nicht gemeinsam genutzt werden können in einer geschickten Art und Weise, aber hier kommt die Einfachheit ins Spiel. Ich weiss, dass du das zuvor nicht verstanden hast, aber jetzt eröffne ich dir diese Weisheit. Ziehe Meine Braut in Meine Arme mit deiner Musik. Dort werde Ich sie heilen und wieder herstellen. Lass los, lass los.”

“Lass Mich auf dem Strom deines Atems in ihre Herzen reiten, wo Ich den Balsam Meiner Liebe und Vergebung anwende.”

“So Wenige verstehen diese höchst einfache Weise, Seelen zu erreichen, aber dies ist die Jahreszeit dazu, eine geistige Renaissance, die Meine Braut zum Berg der Lieblichkeit zieht. Also arbeite nicht so hart an den Worten, das verdirbt es. Siehst du, du hast dich selbst abgelenkt, indem du lieber clevere Texte schreibst, anstatt ein paar einfache Worte, mit welchen Ich in ihre Herzen eintreten kann.”

“Viele weltliche Musiker empfangen Lieder aus dem Himmel, einfach weil Ich hungrig bin, zu den Verlorenen hinaus zu reichen und da gibt es Dinge, welche in diesen Melodien verborgen sind, die den Geist stimulieren und sie ins Königreich und in Meine Gegenwart ziehen. Sie suchen und mit diesen Liedern setzen sich Schwingungen in Bewegung und die Gefühle werden auf eine Art berührt, die nicht in Worte zu fassen ist.”

“Da gibt es VIELE Lieder aus den 60igern, die in Wirklichkeit den Weg bahnten für eine geistige Erneuerung, den brachliegenden Boden aufbrechend und die menschlichen Bedürfnisse tief pflügend, um aus dem Gefängnis der Konformität befreit zu werden. Wenn sie einmal aus diesem Ort heraus kommen, streiten die Teufel mit Mir um ihre Seelen. Aber von diesem Ort der Freiheit aus können sie Mich viel deutlicher hören, als sie es unter einer Wolke der Verurteilung und der religiösen Geister tun können.”

“Wenn ein Mann oder eine Frau wirklich befreit ist von dem Schmerz, den Narben und den Ängsten – von allem aus der Vergangenheit, was sie gebunden hielt. Wenn sie befreit sind, sehnt sich Jener Gott-geformte Ort im Innern nach Mir. Das ist der Zeitpunkt, wo Ich zu ihnen komme, dann wenn sie bereit sind.”

“Wie Ich es oft zuvor gesagt habe, Menschen, die gewohnt sind, zu kontrollieren, Grenzen zu setzen, zu bestimmen und Grenzen zu verteidigen, sperren den Geist ein und verursachen Angst und das kontrolliert dann ihre Entscheidungen. Wenn sie von jenem Einfluss befreit sind, kann es sein, dass sie die Dinge der Dunkelheit suchen, aber dann werden sie ihrer überdrüssig und fangen an, das Licht zu suchen. Aber ohne jene Freiheit bleiben sie eingeschlossen in eng abgesteckten Räumen, eingesperrt durch so viele Ängste, dass sie keine intime Beziehung mit Mir haben können.”

“Wenn sie befreit sind, da sie die Illusionen und Enttäuschungen der Dunkelheit satt haben, fangen sie an, das Licht zu suchen und dort den Trost zu finden. Dann treffen sie die Entscheidung, in Meinem Licht zu leben, wo es Weisheit, Liebe, Nahrung und Pflege gibt. Ich will, dass Seelen zu Mir gezogen werden durch Liebe NICHT durch Angst. Angst mag am Anfang funktionieren, um sie ins Königreich zu bringen, aber es wird sie niemals in Meine Arme bringen.”

“Angst wird sie veranlassen, ihre Distanz zu wahren, während Liebe sie veranlassen wird, sich Mir zu übergeben und alles zu empfangen, das Ich ihnen zu geben habe, im sicheren Wissen, dass sie wirklich geliebt werden, wie sie im Augenblick sind. Nicht geliebt aufgrund ihrer Werke, sondern aufgrund ihrer Schönheit. Wie kann Ich die wunderbaren Kreaturen nicht lieben, die Ich erschuf? Das geht nicht. Die Liebe, welche sie formte in Meinem Vater, ruft hinaus und zieht sie zurück ins Allerheiligste, für immer vereint mit Mir in höchster Glückseligkeit.”

“Dies ist eine grossartige Gabe und wir tun es gemeinsam. Geh jetzt mit dieser neuen Erkenntnis und wir werden durch deine aufrichtige und sanfte Anbetung ein grosses Netz für Seelen kreieren.”

flagge en  Jesus explains… How Music can transform a Soul

Jesus explains… How Music can transform a Soul

July 6th, 2017 – Words from Jesus to Sister Clare
Message given on June 14th – Spoken by Jackie

Jesus began… “You see, when you relax into the song…it takes you to a different place, Clare. You don’t always have to fall asleep. You can let go into that deep place of contemplation and prayer. This is the secret–not putting it out, but letting it go from deep within. This is a secret to this kind of singing. It comes so naturally, without strain. After a good warm up, you can fall back into rest, contemplating your head on My chest and let the music of your heart flow out unto Me. Where I, too, enter in to this deep place of the communion of hearts and everything you feel about Me can begin to escape from that prison cell where you keep it all locked up.”

Lord, I wasn’t aware that I was keeping anything in a prison cell. Although I have felt that there’s more and that it was tied up somewhere.

He continued… “Feelings. Deep, deep feelings. Without focused effort, you move much too fast to inhale My love and become inebriated in Me. This is a deep, hidden place within you where you keep things locked up–when I want them flowing out into this very needy world. It’s a matter of letting go, not capturing or producing. Or gutting it out. Do you see?”

Kind of.

“No effort. Effort ends somewhere in the midst of warmup. Then, as your focus shifts to Me, worship begins. And yes, the very small amount of words is significant. People read so much into one or two words or phrases. Wordy songs don’t take you to the same place; they don’t take others to the same place. Rather, they stimulate the intellect when I am trying to reach the soul. Emotion and the seat of emotions is where I can do My deepest work.”

“Music communicates where words leave off. That is why it is such a powerful medium. It changes the entire atmosphere. Once more, angels are drawn around the source, as a moth to the flames of a campfire. You see, it is very dark here. But when you sing, even vocalizing from the heart, the flames leap up and illuminate the darkness, and the angels come to participate in worship.”

“Oh, how I wish you could hear them! Truly it is something to behold. They are so very sensitive, Clare. The least little movement of worship enkindles in them the flames of devotion to Me. Their voices sing ‘Amen, Amen, Amen’ yet without forming the words, and a wonderful harmony is created. Oh, how wonderful and sublime…I rejoice and am greatly comforted by these events.”

“There is a difference. The world tends to push lyrics out there, not realizing that the true door to a soul’s heart is not through the words as much as through the melody. Yes, the words are important. But as I said before, when you get wordy, you lose contact with the heart and are going back into the intellectual realm, which it is better to bypass.”

“You remember the movie, The Mission and how the savages responded to the sweet melody? What a picture that was. That is the power of music to transform a soul.”

“This is My gift to you, Clare. The melodies are very moving. You have a heart that stirs for melodies and you can stir others into a flame through them in skillful playing and very simple singing. Isn’t that just marvelous?”

Oh, indeed it is Lord! I have made it much too hard for myself.

He continued… “Yes, melody reaches into the heart and words call to the intellect. Not that they can’t be used together in a skillful way, but that is where simplicity comes in. I know you have not understood that before, but now I am opening this wisdom up to you. Draw My Bride into My arms with your music. There I will heal and restore her. Let go. Let go. Let go.”

“Let Me ride on the current of your breath into their hearts where I apply the healing balm of My love and forgiveness.”

“So few do not understand this supremely simple way of reaching souls, but this is the season for it, a spiritual renaissance drawing My Bride to a mountain of sweetness. So, don’t work so hard on the lyrics–that spoils it. You see, you have been side-tracking yourself by making clever lyrics rather than a simple few words I can enter their hearts with.”

“Many secular musicians are receiving songs from Heaven, just because I am hungry to reach out to the lost and there are things hidden in these melodies that excite the spirit and actually draw them to the Kingdom and into My presence. They are seeking, and in these songs the vibrations that set in motion the feelings are being touched in ways that are beyond words.”

“There are MANY songs from the 60’s that actually paved the way for a spiritual renewal, breaking the fallow ground and plowing deeply men’s needs to be released from the prison of conformity. Once they are out of that place, the devils contend with Me for their souls. But from this place of freedom they can hear Me much more clearly than they did under a cloud of condemnation and religious spirits.”

“When a man or woman are truly set free from the pain, the scars, the fears– everything in their past that left them bound. When they are set free, that God-shaped place inside longs for Me. That’s when I come to them–when they are ready.”

“As I have said many times before, men who are used to controlling, limiting, defining and defending all kinds of boundaries, cage the spirit and cause fear–which is what controls their choices. When they are free of that influence, they may seek the things of darkness but will tire of them and begin to seek the Light. But without that freedom, they stay locked into tightly defined cells, caged by so many fears that they can’t have an intimate relationship with Me.”

“When they are set free, burned by the illusions and disappointments of darkness, they begin seeking the Light and finding comfort there. Then they make the decision to live in My Light, where there is wisdom, love and nurturing. I want souls drawn to Me by love NOT fear. Fear may work initially to bring them into the Kingdom, but it will never bring them into My arms.”

“Fear will cause them to keep their distance, while Love will cause them to surrender to Me and receive all I have to give them, in the secure knowledge that they are truly loved for who they are, right now, in present time. Not loved for their works, loved for their beauty. How can I fail to love the beautiful creatures I made them to be? I cannot. The love that formed them in My Father’s being, calls out and draws them back to that holy of holies, forever more united to Me in supreme bliss.”

“This is a great gift and we are doing it together. Go forth now with this new understanding and we will create through your sincere and gentle worship a great fishnet for souls.”

V3/K101… Sternbilder erläutert – Zodiac Signs explained

<= Zurück zu Revision Gottes – Back to God’s Revision
<= Zurück zum Grossen Johannes Evangelium – Back to the Great Gospel of John

Revision Gottes-Sternbilder-Horoskop-Tierkreis-Korrektur Gottes-Das Grosse Johannes Evangelium Band 3-Jakob Lorber Revision of God-Zodiac Signs-Horoscop-Star Signs-Constellations-Gods Correction-Great Gospel of John Volume 3 Jacob Lorber
=> VIDEO   => AUDIO… => VIDEO   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Weiterlesen…
=> Einfluss der Geistlehre
=> Feiert nichts mit heidn. Ursprung
=> Christentum, Kirchen & Kulte
=> Falsche Propheten
Related Messages…
=> Continue reading…
=> Influence of the Spiritual Teachings
=> Don’t celebrate things of pagan Origin
=> Christianity, Churches & Cults
=> False Prophets

flagge de  STERNBILDER ERLÄUTERT

Gottes Revision – Die Sternbilder

Synonyme: Sternzeichen, Tierkreiszeichen, Zodiak

Im Beisein des Herrn, der Jünger und etlichen hundert Nachfolgenden erklärt Mathael an die noch tief abergläubischen Griechen Ouran und dessen Tocher Helena, woher die Namen der Sternbilder stammen und was sie ursprünglich bedeuteten. Diese wichtige Belehrung soll helfen, die Bindungen an “Mysterien” abzulegen …

… aus “Das Grosse Evangelium des Johannes”, Band 3, aus den Kapiteln 101 bis 105 und 107 (Jakob Lorber)

101,8. Helena frägt Mathael: “… Wer entdeckte zuerst den Zodiakus und gab den zwölf Bildern die Namen? Warum bekamen sie gerade diese Namen, die wir kennen, und warum keine andern nicht so sonderbarer Art und Gattung? Was hat der Löwe mit einer Jungfrau zu tun, was ein Krebs mit den Zwillingen, was ein Skorpion mit einer Waage, was ein Steinbock mit dem Schützen? Wie kommen ein Stier und ein Widder ans Firmament, wie ein Wassermann mit den Fischen?

101,9. Es ist überhaupt merkwürdig, dass sich im Tierkreise auch vier Menschenbilder und das Bild einer Sache befinden. – Kannst du mir davon irgendeinen Grund angeben, so wirst du mich dir sehr verbindlich machen!“

101,10. Sagt Mathael: “O holdeste Helena, nichts leichter als das! Habe du nur eine kleine Geduld während meiner Erklärung, und es wird dir die Sache hernach ganz klar sein!”

102,1. (Mathael:) „Die Erfinder des Zodiakus waren offenbar die Urbewohner Ägyptens, die fürs erste ein viel höheres Alter erreichten als wir, fürs zweite einen stets allerreinsten Himmel hatten und die Sterne viel leichter und anhaltender beobachten konnten als wir bei unserem öfters dichtumwölkten Himmel, und fürs dritte schliefen den heissen Tag hindurch fast die meisten Menschen und begaben sich erst abends ins Freie und verrichteten ihre Arbeiten die kühle Nacht hindurch, wo sie dann stets die Sternbilder im Angesichte hatten, sich die unveränderlichen Figuren derselben denn auch bald merkten und ihnen auch Namen gaben, die mit irgendeiner in einer bestimmten Zeit eintretenden Naturerscheinung oder mit einer Verrichtung dieses Landes übereinstimmten.

102,2. Vielfaches Betrachten des Zodiakus führte die Betrachter bald auf die Wahrnehmung, dass der Zodiakus ein grosser Kreis ist, der in zwölf nahe gleiche Teile geteilt, in jedem dieser Teile ein für sich stehendes Sternbild hat.

102,3. Schon die ältesten Menschen hielten die Sterne von der Erde entfernter als die Sonne und den Mond und liessen darum die Sonne samt dem Monde innerhalb des grossen Tierkreises bahnen.

102,4. Aber der Tierkreis bewegte sich auch also, dass die Sonne, die zwar alle Tage um die Erde kam, durch die grosse Tierkreisbewegung in dreissig Tagen unter ein anderes Zeichen zu stehen kam. Dass aber auch der Mond in ein paar Tagen stets unter ein anderes Zeichen kam, erklärten sie aus seinem langsameren täglichen Laufe um die Erde, wodurch er nie zur selben Zeit wie die Sonne auf dieselbe Stelle wieder kam, – daher man den Mond denn auch oft ,das saumselige Gestirn‘ nannte.

102,5. Es gab aber einige Weise, die vom Monde gerade das Gegenteil behaupteten; doch war die Lehre von des Mondes Saumseligkeit vorwiegender.

102,6. Sieh, so entstand der alte Zodiakus, und nun sollst du auch in aller Kürze noch erfahren, wie die bekannten zwölf Sternbilder zu ihren sonderbaren Namen kamen!

102,7. In der Jahreszeit der kürzesten Tage, die besonders in Ägypten stets vom Regen begleitet wird (und mit dieser als einer dadurch leicht merkbaren Zeit von dreissig Tagen liess man stets auch ein neues Jahr beginnen), befand sich nach der Rechnung der Alten die Sonne gerade unter dem Sternbild, das uns als ,Wassermann‘ bekannt ist; darum gab man dem Sternbild fürs erste eine Gestalt der eines Hirten ähnlich in dem Moment, so er mit seinem Wassereimer zum zur Tränke der Haustiere angefertigten Wasserkasten kommt und den vollen Wassereimer in den Tiertränkkasten ausschüttet. Die Alten nannten solch einen Menschen einen Wassermann (Uodan), und so benannten sie fürs zweite das Sternbild also und fürs dritte auch diese Zeit. Später machte die eitle Phantasie der Menschen auch bald einen Gott aus diesem an und für sich recht guten Sinnbild und erwies ihm eine göttliche Verehrung, weil er als der Beleber der verdorrten Natur angesehen ward. – Siehe, holdeste Helena, also bekamen das bewusste erste Sternbild und die erste dreissigtägige Regenzeit ihren Namen. Gehen wir nun zum zweiten Zeichen über, das man die ,Fische‘ nennt!“

102,8. Als Mathael dies zweite Zeichen zu erklären begann, sagte Simon Juda zu den andern Jüngern: „Des Mathaels Erläuterungen werden sehr belehrend, wir wollen sie näher behorchen!“

102,9. Sage Ich (der Herr): „Gehet hin und höret; denn Mathael ist einer der ersten Chronisten in dieser Zeit!“

102,10. Darauf drängen sich alle Jünger in die Nähe Mathaels hin, was den Mathael anfänglich ein wenig verlegen machte; aber Simon Juda sagte zu ihm: „Lieber Freund, fahre du nur fort! Denn wir kamen dir nur näher, um von dir etwas recht Nützliches zu erlernen!“

102,11. Sagt Mathael ganz bescheiden: „Für euch, meine lieben allweisesten Freunde dürfte meine Weisheit wohl noch ein wenig zu schwach sein; denn ihr seid schon alte Jünger des Herrn, und ich bin erst kaum sechzehn Stunden lang unter euch!“

102,12. Sagt Simon Juda: „Das beirre dich nur nicht; denn du hast schon Proben abgelegt, durch die wir in mancher Hinsicht schon sehr in den Hintergrund gestellt sind. Das aber kommt alles also vom Herrn. Was Er oft einem gibt in einem Jahre, das kann Er einem andern geben in einem Tage. Darum fahre du nur fort mit deiner Erklärung des Tierkreises!“

102,13. Sagt Mathael: „Mit eurer grossen Geduld und unter eurer ebenso grossen Nachsicht will ich gleichwohl fortfahren; und so vernimm mich denn weiter, du liebholdeste Tochter des Pontus (Helena)!

102,14. Nach dreissig Tagen hat der starke Regen in Ägypten gewöhnlich ein Ende, und es befinden sich da im noch stark angeschwollenen Nil sowie in den Seitenlehnen (Wasserläufe) stets eine grosse Menge von Fischen, die um diese Zeit gefangen werden müssen, wovon ein grosser Teil sogleich verzehrt, ein noch grösserer Teil aber eingesalzen und in der Luft, die in dieser Zeit in Ägypten stets heftig weht, getrocknet und also fürs ganze Jahr aufbewahrt wird.

102,15. Diese Manipulation mit den Fischen ist in dem erwähnten Lande von der Natur geboten und muss gehandhabt werden, bevor der Nil zu sehr sinkt und die vielen bedeutenden Seitenlehnen vertrocknen, wobei da eine grosse Masse von Fischen in die Verwesung übergehen müssten und dadurch die Luft mit dem übelsten Geruche verpesten würden.

102,16. Was in Ägypten noch jetzt Sitte ist, das war als eine Notwendigkeit schon bei den ältesten weisen Bewohnern dieses gesegneten, grossen Landes. Da aber solche Zeit schon im Anfange der Bewohnung dieses Landes zum Fischen verwendet ward und die Sonne gerade zu Anfang dieser Fischzeit unter ein neues Sternbild zu stehen kam, so nannte man dieses Sternbild das Zeichen der ,Fische‘, und man nannte dann auch die Zeit also und benamste sie Ribar, auch Ribuze.

102,17. Da aber die Menschen in dieser Zeit auch sehr leicht vom Fieber befallen wurden, teils wegen des Genusses der sehr fetten Fische, und teils auch infolge der mit vielen unreinen Dünsten geschwängerten Luft, so war diese Zeit späterhin auch die ,Fieberzeit‘ genannt, und die eitle Phantasie der Menschen machte aus dieser Zeitbeschaffenheit denn auch bald eine Göttin und erwies ihr für die Abwehr dieser Magenkrankheit gleich auch wieder eine Art von göttlicher Verehrung. – Nun hast du denn auch die ganz natur- und wahrheitsgetreue Geschichte von der Benamsung des zweiten Tierkreiszeichens; und so gehen wir nun zum dritten über!

102,18. Dies Zeichen heisst der ,Widder‘. Auf die Fischzeit wandten die Urbewohner dieses Landes die Sorge auf die Schafe. Die Männlein wurden lebendig, und es war Zeit, die Schafe zu scheren, man nahm ihnen die Wolle. Gut bei dreissig Tagen dauerte im ganzen hauptsächlich diese Arbeit. Natürlich verrichtete man in der Zwischenzeit auch manche andere tägliche Arbeit; aber die vorerwähnte war für die bezeichnete Zeit eine Hauptarbeit, und weil die Sonne da wieder unter ein neues Zeichen zu stehen kam, so nannte man dieses Zeichen den ,Widder‘ (Kostron).

102,19. In der Folge aber weihte man wegen der meisten Stürme in dieser Zeit, wo alles in einem Kampfe, ein Element gegen das andere und die Hitze gegen die Kälte oder besser Kühle dieses Landes sich befindet, diese Periode dem Kampfe, für dessen Erregung die menschliche Phantasie bald ein Sinnbild ersann, dem man später auch bald eine göttliche Verehrung erwies und es in den noch späteren Kriegszeiten gar zu einem Hauptgott machte. Zerlegen wir aber den Namen ,Mars‘, und wir bekommen das uralte Mar iza, auch Maor’ iza. Was besagt aber das? Nichts anderes als: Das Meer erwärmen.

102,20. In den vorhergehenden zwei Zeichenzeiten wird das Meer abgekühlt, was die Küstenbewohner gar wohl merken mussten; aber durch die grössere Kraft der Sonne, durch den Kampf der warmen Südluft mit der kalten Nordluft, dann durch die in dieser Zeit zumeist wach werdenden Vulkane und unterseeischen Feueradern wird das Meer nach und nach wärmer. Und weil dies als eine Folge der zu dieser Zeit vorkommenden Stürme angesehen ward, so bedeutet der Ausdruck maor izat auch so viel als ,kämpfen‘; und diese Zeit war, wie gezeigt, sinnbildlich dann auch als ein geharnischter Krieger dargestellt, den man später gar zu einem Gott machte. – Da hast du nun das dritte Himmelszeichen und kannst daraus klar entnehmen, was da hinter eurem Kriegsgott Mars steckt.“

103,1. (Mathael:) „Gehen wir nun aber zum vierten Zeichen über! Wieder sehen wir ein Tier, nämlich einen recht mutigen ,Stier‘. Nach der Besorgung der Schafe lenkten die alten Hirtenvölker ihre Sorge vor allem auf das Rindvieh. In dieser Zeit fingen die Kühe meist an zu mannen, und man schied da das Starke vom Schwachen und trug die Hauptsorge um eine gute Zucht.

103,2. Der Stier, der dem Ägypter über alles galt, ja sogar sein Schreibmeister war durch seine Natureigenschaft, weil er durch sein Blasen oft verschiedene Figuren in dem lockeren Sande formierte, ward in einer sehr mutigen Stellung, nahe auf den zwei Hinterbeinen stehend, dargestellt; und was war da natürlicher, als dass man das Sternbild, unter das die Sonne um die vorbenannte Zeit trat, und das dazu noch so ziemlich die äussersten Umrisslinien einer Stiergestalt vorwies, ,Stier‘ nannte!?

103,3. Selbst der römische Taurus stammt von da ab und ist durch Zeitenfolge nur abgekürzt von dem uralten T a our sat, oder Ti a our sat, was soviel besagt als: Des Stieres Zeit (sat) = auf den Hinterbeinen zu stehen.

103,4. Man nannte später diese Zeit, namentlich bei den Römern, auch Aprilis, was aber nach der altägyptischen Zunge wieder nichts anderes heisst als: A (der Stier) uperi (tue auf) liz oder lizu (das Gesicht), auch: ,Stier, öffne das Tor!‘ – der freien Weide nämlich. Dass mit der Zeit auch der alte Stier der Ägypter zu einem Gott ward, braucht kaum näher mehr noch durch etwas gezeigt zu werden. – So hätten wir nun auch die Entstehung des vierten Tierkreiszeichens naturgetreu und wahr vor uns, und wir wollen nun sehen, wie denn das fünfte Zeichen unter dem Namen und unter der Gestalt der ,Zwillinge‘ als Castor und Pollux entstanden ist!

103,5. Dieses wird sich sehr leicht verständlich dartun lassen, so wir bedenken, dass das alte Hirtenvolk Ägyptens mit der Besorgung des Rindviehes des Jahres Hauptsorge und Mühe hinter dem Rücken hatte. Nach dieser Zeit traten die Häupter der Gemeinden zusammen und wählten einen oder zwei Sachkundige und möglich verständigste Beurteiler und gleichsam Richter auf diese Zeit hindurch, die sich umzusehen und zu prüfen hatten, ob alle bisherige Mühe auch allenthalben gut und segenbringend vollbracht ward. Nach dem Amte war denn auch so ein Erkundiger benennet. ,Ka i e stor’?‘ war die Frage und hiess verdolmetscht: ,Was hat er getan?‘ Darauf folgte die ernste Mahnung mit dem gebietenden Satze: ,Po luxe men!‘ – auch ,Poluzce men!‘ – ,Gib mir darüber Licht, Aufklärung!‘

103,6. Daraus sind die späteren ,Zwillinge‘ entstanden; im Grunde aber waren die Zwillinge nur zwei Sätze, nämlich ein Fragesatz und darauf der Aufforderungssatz. Gingen auf solche Erkundigungen zwei solche Amtsboten in die Gemeinden aus, so hatte einer den Fragesatz und der andere den Aufforderungssatz zu stellen, natürlich nicht nur bloss dem Worte, sondern der Tat nach.

103,7. Da aber eben um solche Erkundigungs- und Nachsehezeit die Sonne gerade unter das bekannte Zweisternbild trat, so nannte man es auch ,Zwillinge‘ und nach römischer Zunge Gemini oder auch Castor et Pollux, die natürlich später durch die eitle Phantasie der Menschen ebenfalls vergöttert worden sind. –

103,8. Wir hätten nun das fünfte Tierkreisbild abermals ganz wie die früheren treu und wahr erläutert vor uns; aber nun kommen wir zum sechsten Zeichen, und da erblicken wir auf einmal den ,Krebs‘! Wie kam denn der in den grossen Gestirnkreis? Ich sage euch, ganz leicht und natürlich so wie die früheren!

103,9. Seht, in dieser Zeitperiode hat der Tag seine höchste und längste Dauer bekommen; darauf fängt er an, in seiner Dauer rückgängig zu werden, und die Alten verglichen diese rückgängige Dauer des Tages mit dem Gange eines Krebses. Zugleich aber war es diese sechste Zeitperiode von dreissig Tagen, in der zur Nachtzeit der Tau in diesem Lande besonders in der Nähe des Stromes sehr mächtig wird. In solcher Zeit entstiegen die Krebse zur Nachtzeit ihren Sumpflöchern und statteten den nahen gras- und taureichen Wiesen einen sie sehr erquickenden und nährenden Besuch ab. Das haben ganz leicht und natürlich die alten Einwohner des Landes am Nil bald bemerkt und waren anfangs bemüht, die ungeladenen Gäste von den fetten Wiesen zu vertreiben, was besonders für die ersten Bewohner dieses Landes keine leichte Arbeit war, da in der Zeit die Anzahl dieses grossen Schlamminsektes ins Zahllose überging. Mit Feuerbränden begegnete man ihnen zuerst, sammelte sie haufenweise und verbrannte sie, was aber für die grosse Menge dieser Tiere nichts ausgab. Beim Verbrennen gab es aber stets einen recht guten und sehr einladenden Geruch ab, und es meinten schon die Alten, dass die Tiere vielleicht gar zu essen wären. Aber es wollte dennoch keiner mit solchem Bratengenusse den Anfang machen.

103,10. Später siedete man sie in grossen Töpfen und fand die Brühe recht köstlich; aber es wollte sich doch niemand daran wagen. Man gab sie den Schweinen, die auch von den Alten schon gezüchtet wurden, und diese delektierten (ergötzten) sich daran und wurden sehr fett, was den alten Ägyptern eine sehr willkommene Erfindung war, denn sie benützten sehr das Fett dieser Tiere, sowie die Häute und die Gedärme; das Fleisch aber genossen sie nicht und gebrauchten es zum abermaligen Futter für die Schweine.

103,11. Als aber mit der Zeit arbeitsscheue Menschen anfingen auszuarten und sich zu versündigen an alten und weisen Gesetzen, die noch vom vorsündflutlichen Gotteslehrer Henoch herrührten, da erbaute man bald mächtige Gefängnisse und steckte die Übeltäter hinein. Diese wurden mit gesottenen Krebsen und abwechselnd mit gesalzenem und gebratenem Schweinefleisch und danebst nur mit wenig Brot gespeist. Man merkte aber, dass sich die Verbrecher bei dieser Kost sehr wohl befanden, und in einem schlechten Jahre versuchten später auch die freien Menschen die schrecklich scheinende Arrestantenkost und fanden, dass sie besser schmeckte als ihre altgebräuchliche Hauskost. Diese Wahrnehmung war dann bald Ursache, dass die ehemals so ungeheure Anzahl der grossen und fetten Nilkrebse sich bald sehr verringert hatte, da man auf sie zu viel Jagd machte.

103,12. Später assen auch die Griechen und die Römer dieses Schlamminsekt und befanden sich sehr wohl dabei; nur die Juden essen es noch bis zur Stunde nicht, obschon es ihnen Moses nicht gerade untersagt hat.

103,13. Aus alledem aber geht nun schon sicher mehr als handgreiflich hervor, dass die alten Ägypter für das Himmelszeichen dieser sechsten Zeitperiode von dreissig Tagen sicher kein besseres Sinnbild wählen konnten als eben dasjenige Tier, das ihnen in dieser Zeitperiode gar soviel zu schaffen machte. Es lässt sich auch bei dem Bilde von selbst denken, dass es mit der Zeit eine Art göttlicher Verehrung erhielt. Griechen und Römer weihten später diese Zeitperiode der Göttin Juno und benannten ihr zur Ehre auch diese Zeit also.

103,14. Aber es fragt sich nun, wie denn so ganz eigentlich diese Göttin erfunden worden ist, und wie sie zu ihrer göttlichen Persönlichkeit kam. Darüber bestehen bei den Weisen verschiedene Ansichten, die im Grunde eben nicht ganz ohne sind. Aber der eigentliche Grund ist dennoch der, welcher mit der Zeit ebenso wie die Persönlichkeiten des Castor et Pollux ausgeheckt wurde.

103,15. Eben um die Zeit der Krebse ward es für materielle Arbeiten schon zu heiss, und man schenkte darum diese Zeit geistigen Forschungen in grossen schattigen Tempeln, von denen etliche schon von den Urbewohnern dieses Landes erbaut worden sind.

103,16. Eine Hauptfrage des Beginnens aller geistigen Forschung bestand darin, ob die reine Gottheit auch irgend in einem materiellen Verbande zu suchen sei.

103,17. Wie alle Fragen der Weisen nur ganz kurz waren, aber eine sehr lange Antwort brauchten, so war es auch mit dieser gewichtigsten Frage der Fall. Sie lautete: ,Je U ∩ (un) o?‘ Verdolmetscht: ,Ist das einmal in sich getrennte Göttliche, so man es nebeneinander stellt, noch ein Ganzgöttliches?‘

103,18. Ihr fraget: Wie konnten denn diese einfachen Buchstaben den ausgesprochenen Satz bedeuten? Gleich sollet ihr den ganz natürlichen Grund davon erfahren! – Das U ward bei den alten Ägyptern mittels einer oben offenen und an diesen Enden gestreckten Halbkreislinie dargestellt (U) und bezeichnete auf diese Weise zugleich ein Aufnahmegefäss für alles Göttliche, das von oben zu den Menschen auf die Erde kommt. Es versteht sich von selbst, dass die weisen Alten darunter hauptsächlich geistige Gaben des Lichtes für die Seele des Menschen verstanden.

103,19. Das “n” ward durch einen ähnlichen, aber nach unten gekehrten Halbkreis (∩) dargestellt und bezeichnete die tote, an und für sich gänzlich geist- und lichtlose Materie. Die Runddächer so mancher Häuser und besonders der Tempel hatten darum die Gestalt eines umgekehrten Halbkreises und zeigten an, dass in solchen Orten das Göttliche sich mit der Materie verbindet, in ihr ein zeitweises Leben schafft und dem Menschen sich auf Momente offenbart. Daraus formulierte sich denn auch die alte, wichtige Frage: ,Je U ∩ o?‘, weil das O die volle Gottheit in ihrer Reinheit darstellte.

103,20. Die Antwort auf diese alte, gewichtige Frage lautete dahin, dass sich alle geschaffene Materie zu Gott nahe so verhalte wie ein Weib zu ihrem Manne und Gebieter. Gott zeugete in und durch die Materie in einem fort Seine Myriaden Kinder aller Art. Er befruchtete die Materie in einem fort mit Seinem göttlich- geistigen Einflusse, und die Materie gebärt Ihm dann in einem fort die zahllos in sie eingezeugten Kinder. – Das war doch sicher ein sehr erhabener Gedanke, den die alten Weisen auf die bekannte, gewichtige Frage als Antwort aufgestellt hatten!

103,21. Mit der Zeit, besonders bei den späteren nach aller Sinnlichkeit lüsternen Nachkommen, blieb kaum mehr ein Dunst von der alten ägyptischen Weisheit, und man machte aus dem Fragesatze Je un o und aus der erklärten Weiblichkeit aller Materie gleich lieber ein persönliches Gottweib und gab demselben gleich dumm und finster zur Genüge den Namen anfangs Jeu no, später bloss Juno, und vermählte sie mit dem ebenso nichtigen Gott Zeus.

103,22. Die alten Weisen hielten aus wohlweisen und ganz natürlichen Gründen die Materie für hart, unbeugsam, ungefügig und meinten, man könne ihr nur durch grossen Fleiss und durch grosse Mühen etwas abgewinnen. Die alten von den alten Weisen an der Materie entdeckten Unvollkommenheiten unterschoben die späteren Nachkommen dem Gottweibe Juno, mit dem darum Zeus stets seine Not hatte. – Begreift ihr nun eure Göttin Juno?“

103,23. Sagt Helena: „Ich bitte dich, du mein allerliebster Mathael, fahre du nur fort; ich könnte dich also tagelang ohne Unterbrechung anhören! Deine Erzählung ist zwar nicht so bilderreich und geschmückt wie die eines Homer; aber sie ist weise und wahr, und das ist mehr wert und anziehender um tausend Male als alle die zauberhafte Blumenschminke der grossen Volkssänger! Darum fahre du nur ungestört fort in deiner Erzählung!“

103,24. Sagt Mathael: „Sagst du mir doch keine Schmeichelworte!? Denn sieh, die Wahrheit will verstanden, aber nie geschmeichelt sein! Aber ich weiss es, dass du nicht mir, sondern nur der Wahrheit schmeichelst, die nicht von mir, sondern von Gott kommt, und so kann ich schon wieder fortfahren.“

104,1. (Mathael:) „Höre denn! Nach dem Krebse ersehen wir den ,Löwen‘ im grossen Zodiakus. Wie kommt denn diese wilde Bestie unter die Himmelszeichen? Ganz ebenso natürlich wie alles andere, das wir bis jetzt haben kennengelernt!

104,2. Nach der Krebsjagd, die ihre dreissig Tage anhielt und manchmal auch einen oder zwei Tage darüber – weil bei den alten Ägyptern nicht der Fischmonat (Februar), sondern der Krebsmonat (Juni) als Ausgleichungsmonat bestimmt war –, fing eine andere Kalamität an, die den Alten sehr viel Sorge und Kummer machte. Um diese Zeit werfen die Löwen gewöhnlich ihre Jungen und sind da, voll Hungers, am meisten auf den Raub bedacht und ziehen weit und breit über Wüsten, Berge und Täler in Gegenden hin, wo sie irgend fette Herden wittern.

104,3. Da des Löwen Vaterland eigentlich das heisse Afrika ist, auch das Hinterägypten schon häufig von diesem Tierkönige beherrscht wurde, so ist es begreiflich, dass es ihm gar nicht schwer war, bis nach Mittel- und Unterägypten vorzudringen, und dort Verheerungen unter den friedlich weidenden Herden anzurichten. Wie die Wölfe eine grosse Kälte in die von Menschen bewohnten Gegenden treibt, ebenso treibt des Julius (Juli) grosse Hitze den Löwen in die etwas kühleren nördlicheren Gefilde, wo es für ihn eine Beute abgeben kann.

104,4. In diesem Monate aber wird in Oberägypten die Hitze am stärksten und am unerträglichsten und treibt darum den Löwen oft bis zum Mittelmeere nordwärts, wo es da offenbar kühler ist als im Bereiche der glühheissen Sandwüsten. Kurz zu Anfang dieser Zeit bekommen die Bewohner Ägyptens stets Besuche von diesen gefürchteten Gästen und mussten sich gegen sie ganz tüchtig rüsten, um sie von den Herden abzuhalten. Und da die Sonne in dieser Zeit gerade unter ein Sternbild trat, das so wie jenes des Stieres mit seinen Sternen so ziemlich die Gestalt eines ergrimmten Löwen darstellt, so benamsten die Alten dieses Gestirn denn auch mit dem Namen eines Löwen, und in Ägypten nannte man diese Zeit auch mit den Namen: ,der Löwe‘ (Le o wa), Le der Böse oder des Bösen Abstämmling, im Gegensatze zum El der Gute oder des Guten Sohn, O die Gottessonne, wa, auch wai flieht; Le o wai heisst demnach: Der Arge flieht die Sonne.

104,5. Die Römer benannten ihrem Helden Julius Cäsar zu Ehren erst vor wenigen Dezennien diese Zeit mit dessen Namen, weil er so schlau und mutig zu kämpfen verstand wie ein Löwe. – Da habt ihr nun das siebente Himmels- oder Tierkreisbild, das bei den späteren Nachkommen ebenfalls in eine Art Vergöttlichung geriet.

104,6. Aber auf den Löwen sehen wir eine ,Jungfrau‘ folgen; das scheint auf das Frühere denn doch nicht so ganz zu passen?! O ja, es passt ganz und recht natürlich darauf! Mit der Besiegung der Löwenzeit waren die Hauptbeschwerden des Jahres gewisserart beendet, und man ergab sich hier einer grösseren Heiterkeit und veranstaltete Feste, die besonders dazu dienten, den braven und sittlich reinen Jungfrauen Geschenke zu machen, um sie dadurch zur ferneren Sittlichkeit anzueifern; auch war es in dieser Zeit Sitte, Hochzeit zu begehen. Nur eine als rein befundene Jungfrau konnte zum Weibe genommen werden; eine aber, die ihre Jungfräulichkeit nicht wohl bewahrt hatte, ward von der Ehe ausgeschieden und konnte im äusserst günstigen Falle nur mehr ein Kebsweib irgendeines Mannes, der schon ein oder mehrere ordentliche Weiber hatte, werden, – sonst aber blieb nur der verächtliche und niedere Sklavenstand übrig. Und so hatte diese Zeit eben auch eine gar gewichtige Bedeutung, und weil um diese Zeit wieder ein recht nettes Sternbild des Zodiakus über der Sonne zu stehen kam, so benannte man es die ,Jungfrau‘. Aber erst vor wenigen Jahren gaben die eitlen Römer, ihrem Kaiser Augustus zu Ehren, dieser Zeit auch des Kaisers Namen. – Und so weisst du, liebe Helena, nun auch, wie nach dem Löwen eine Jungfrau unter die Sterne kam. – Aber nun weiter!

104,7. Wir haben nun gesehen, wie da auch eine Jungfrau unter die Sternbilder des Zodiakus kam; aber nun kommt gar eine Sache hinein, wie wir das sogleich sehen werden. Eine ,Schalwaage‘ ersehen wir, wie sie die Krämer und Apotheker zum Abwiegen ihrer Spezies und Arzneien brauchen. Wie kam denn dieses Gewichtserprobungsinstrument unter die Sterne? Ich sage es euch: Ganz leicht und eben wieder also natürlich wie alle die früheren!

104,8. Seht, nach der Zeit der Jungfernerprobung und der Hochzeiten, durch die diese vorhergehende Zeit am meisten und ordnungsmässig ausgezeichnet war, kam die Zeit der Erprobung der meisten Ernte, des Getreides – dessen Anbau schon die ältesten Einwohner dieses Landes stark betrieben haben, natürlich neben der Viehzucht –, der Früchte, als der Feigen, der Datteln, des Öles, der Granatäpfel, der Orangen und dergleichen mehr.

104,9. Jede Gemeinde hatte ihren Ältesten zum Vorstande und Leiter aller Geschäfte und ebenso einen Priester, der sich bloss mit dem Geistigen zu beschäftigen hatte und zu unterrichten das Volk an den bestimmten Tagen und zu weissagen bei wichtigen Angelegenheiten. Dass sich der Priesterstand bald sehr vermehrte, braucht kaum näher erwähnt zu werden, wie auch, dass dieser Stand sich mit der groben, materiellen Arbeit eben nicht sehr abgab, ausser mit neuen Versuchen und Verbesserungen in jeder möglichen Hinsicht.

104,10. Der Priesterstand war es auch, der die Metalle der Erde erforschte, sie sammelte und zum Gebrauche tauglich machte. Zu allen den vielen technischen Dingen aber brauchte er auch viele Handlanger und wohlunterrichtete Werkführer, die alle keine Zeit hatten, sich mit dem Ackerbau und mit der Viehzucht abzugeben, und es mussten daher alle solche Menschen von den Gemeinden erhalten werden. Wie aber sollte das bemessen werden, auf dass ein jedes Gemeindeglied eine seiner Ernte entsprechende Gabe an die Priesterschaft und deren Helfer verabreiche?

104,11. Man bestimmte den Zehent, und jedes Gemeindeglied musste den zehnten Teil aller Ernte dem Priesterstande abliefern. Wie bemass man aber den Zehent? Ganz einfach: mit der Waage! Man hatte zu dem Behufe grosse und kleine Waagen in der Art, deren schon früher erwähnt wurde. Jede Gemeinde besass mehrere solche Waagen, und unter den Augen des Gemeindevorstandes wurde alle Ernte genau abgewogen in der Art, dass da stets beide Schalen vollgefüllt wurden; neunmal wurden die gefüllten Waagschalen in den Kasten des Gemeindegliedes ausgeleert, das zehnte Mal aber in den Kasten der Priesterschaft. Der Oberpriester war zugleich auch des ganzen Volkes Hüter oder Hirte mit dem Ausdruck Vara on (,er hütet‘ oder: ,er ist der Hirte‘). In der späteren Zeit wurden die Varaonen wirkliche Könige des Landes, unter deren Botmässigkeit auch das Priestertum stand.

104,12. Wir aber ersehen nun aus dieser geschichtlich wahren Darstellung, dass die Zeitperiode, als erste nach der der Jungfrau, hauptsächlich zum Abwiegen der Ernten wegen der Zehentabgaben an das Priestertum bestimmt war; und weil gerade um diese Zeit die Sonne abermals unter ein neues Zeichen trat, so nannte man dieses Zeichen im Zodiakus die ,Waage‘. Das wird jedermann einleuchtend sein, der nur einigermassen mit den Sitten und Gebräuchen der alten Ägypter ein wenig vertraut ist.

104,13. Dass man mit der Zeit der Waage allerlei entsprechende Bedeutungen beilegte, sie auch als Symbol der göttlichen wie der weltlichen Gerechtigkeit benützte, ja, dass man sie bei einigen noch tief unten stehenden Völkern sogar auf eine gleiche Weise anbetete, wie die Indier hie und da den Pflug, braucht wohl kaum näher beleuchtet zu werden. Die Phantasie der Menschen einesteils und die stets wachsende Gewinnsucht der sich immer mehrenden Priester und Volkslehrer andernteils vergöttlichte mit der Zeit, was ihr nur immer irgend altehrwürdig und für die gesamte Menschheit als nützlich vorkam. –

104,14. Wir hätten sogestaltig nun gesehen, wie auch ein menschliches Werkzeug in den grossen Zodiakus kam, und wollen darum auch weiter sehen, wie denn das höchst unansehnliche Insekt ,Skorpion‘ in den grossen Zodiakus kam!“

105,1. (Mathael:) „Nach der Zeit der Waage kam eine sozusagen recht müssige Periode. Die Herden begaben sich mehr und mehr zur Ruhe, das heisst, sie weideten wohl, sprangen aber auf den Weideplätzen nicht mehr also mutig herum wie im Frühjahre; auch die Fruchtbäume zeigten keine solche Tätigkeit mehr, als das im Frühjahre der Fall war; die Äcker lagen brach, und so hatten da auch die Menschen eine gewisse Arbeitsvakanz (Ferien, Ruhezeit). Sie würden da dem lieben Nichtstun sicher noch mehr gehuldigt haben, wenn der Herr Himmels und der Erde gerade in dieser Faulzeit sie nicht durch ein äusserst lästiges Insekt, dessen Heimat hauptsächlich Ägypten ist, ein wenig aufgestachelt hätte.

105,2. Die Skorpione fingen gleich zu Anfang dieser Zeit an, sich allenthalben zu zeigen und vermehrten sich bis gegen die Mitte dieser sonst faulen Zeit wie die Fliegen in einem Speisesaale. Bekanntlich aber ist der Schweifstich dieses Insektes nicht nur sehr schmerzhaft, sondern auch recht gefährlich, wenn man nicht sobald nach dem Stiche mit dem rechten Gegenmittel bei der Hand ist.

105,3. Da die alten Ägypter aber sowohl die Schädlichkeit als auch die Lästigkeit dieses Tierleins nur zu bald mussten kennengelernt haben, so fehlte es auch nicht, auf Mittel zu sinnen, durch die sie dieses Wesens wenigstens einigermassen Meister werden konnten. Allerlei Vertreibmittel wurden versucht; aber sie halfen alle zusammen wenig, bis man endlich auf die Rinde eines Nilgesträuchs kam, sie kochte und mit deren Dampf wenigstens die Zimmer von diesem stachligen Schmarotzer befreite. Auch befeuchtete man die Rinde des erwähnten Gesträuchs, streute sie am Boden aus und legte sie in die Betten, hielt dadurch das stachlige Geschmeiss fern und tötete es damit auch.

105,4. Nach diesem dies Insekt vertreibenden und tötenden Mittel nannte man auch das Insekt selbst, das natürlich früher keinen Namen hatte, Scoro (= Rinde) pi oder pie (= trinkt) on (= er).

105,5. Man machte durch diesen Namen die Nachkommen gleichsam wie durch ein Rezept aufmerksam, durch welches Mittel man dieser Plage am wirksamsten begegnet. Noch heutzutage bekommen wir sowohl aus Ägypten, aus Arabien und Persien ein Pulver, durch das man ohne den geringsten Schaden für die Gesundheit des Menschen nicht nur die Skorpione, sondern fast alle andern sehr lästigen Insekten vertilgen kann; und dieses Pulver wird nebst noch einigen Beigaben hauptsächlich aus der obberührten Rinde angefertigt. – Und nun wieder zu unserer Hauptsache!

105,6. Beim ersten Auftauchen des Skorpions in dieser Faulzeit trat die Sonne unter ein neues Sternbild im grossen Kreise, und man nannte es wie das lästige Insekt, das sich gerade in dieser Zeit am meisten ausbreitete und Vieh und Menschen belästigte. Diesem Zeichen erwies man bis jetzt noch am wenigsten irgendeine Verehrung, ausser dass man es gewisserart als ein altes Rezept gegen dies lästige Insekt stets als wirksam ehrte.

105,7. Die Faulenzzeit ging mit der Vertilgung der Skorpione zu Ende, auch die in dieser Zeitperiode in Ägypten häufig vorkommenden Donnerwetter, vor denen die Ägypter stets einen grossen Respekt hatten; denn sie sagten: ,Das Geschoss des Zeus ist schneller und sicherer treffend denn das elende der Menschen!‘

105,8. Um die Zeit nach dem Skorpion fing auch allerlei Wild an, sich in die Täler von den Bergen herabzumachen, darunter aller Art reissende Tiere, jedoch nicht von der schlimmsten Art.

105,9. Diese Erscheinung forderte die Menschen, und namentlich die Männer auf, den Bogen zu spannen und sich auf die Wildjagd zu begeben. Kaninchen, Hasen, Gazellen, kleine Bären, Dachse, Füchse, Panther, eine Menge Geier und Adler, auch das Krokodil und das Nilpferd (Hippopotamos; altägyptisch Je pa opata moz = das Nilpferd fängt an, seine Gewalt zu entfalten), fingen an sich zu rühren, und darum war da für die Jagd keine Zeit mehr zu verlieren; zur Vertilgung möglichst vieler Krokodile war auch ein ganz bedeutender Preis ausgesetzt.

105,10. Es gehört hier gar nicht weiter zur Sache, wie da die allerlei Jagden geführt wurden, sondern es genügt hier ganz vollkommen zu wissen, dass in Ägypten um diese Zeit allerlei Jagden geführt worden sind, und wir wissen alles, was wir zu wissen benötigen.

105,11. Um diese Jagdzeitperiode trat die Sonne schon wieder in ein neues Sternbild im grossen Zodiakus, und man nannte es den ,Schützen‘, weil diese Zeit eben den Schützen die meiste Beschäftigung bot. Dem Schützen ward mit der Zeit wohl auch eine Art göttlicher Verehrung zuteil, aber keine gar zu grosse, ausser dem Apollo, der auch als ein Gott der Jagd verehrt ward. –

105,12. Mit dem Schützen wären wir sonach auch fertig und kommen nun zum eigentlich seltensten Himmelszeichen im grossen Zodiakus! Siehe, ein Steinbock, der Bewohner der höchsten Felsspitzen, schimmert im südlichsten Teile des grossen Kreises! Wie kam denn dieser Bewohner der Hochgebirge in den grossen Sternenkreis? Ich sage es euch, eben also wie alle die früheren auf eine ganz natürliche Weise!

105,13. In dieser eines Jahres letzter Periode sucht alles Wild einmal die Täler heim, um da ein gewisses Nährfutter zu suchen, nach dem seine Natur ein Verlangen trägt.

105,14. Der Steinbock war für die Ägypter etwas zu Kostbares, als dass sie ihn so mir und dir nichts seinen kecken Talbesuch hätten gewähren lassen können! Kurz, da wurden allerlei Wachen ausgestellt, wie sich nur die Zeit zu nahen begann, in der dies Tier schon in früheren Zeiten öfter auf den einsamen Triften weidend und umherspringend entdeckt worden war. Sowie nur einer irgend bemerkt ward, da war nach den empfangenen Zeichen alles, was nur Füsse hatte, auf den Beinen.

105,15. Es war aber das kein leichtes Stück Arbeit, so einen Steinbock zu fangen, und es gab da manche Steinbockperiode, in der kein Steinbock gefangen worden war; wurden aber in einer günstigen Zeit etliche gefangen, so war das ein förmlicher Triumph für ganz Ägypten! Denn von so einem Steinbock war alles als eine wunderbarste Arznei angesehen, und man heilte mit einem Minimum schon einmal alle Krankheiten, und die Hörner waren selbst des Königs von Ägypten erste und kostbarste Zierde, mehr denn Gold und Edelgestein. Ja in der Urzeit taxierte man sogar den Wert eines Varaon nach der Anzahl der Steinbockhörner, die selbst die Oberpriester später zum Zeichen ihrer Hochweisheit und obersten Macht vergoldet bei sich trugen.

105,16. Da aber der Steinbock bei den Ägyptern in einem so grossen Ansehen stand, wie man sich in diesem Lande noch heutigentags überzeugen kann, so ist es wohl auch mehr als begreiflich, dass die alten Ägypter schon diese Zeitperiode, in der sie Besuch vom Steinbock bekamen, zuerst dem kostbaren Tiere weihten, sie auch danach benannten, sowie auch das Sternbild, unter das die Sonne in dieser Zeitperiode trat.

105,17. Und wir haben nun auf diese Weise alle zwölf Zeichen des grossen Zodiakus durchgesehen und nirgends etwas anderes als nur etwas ganz Natürliches gefunden, und haben danebst aber auch gesehen, wie und auf welche Art alle die vielen Heidengötter entstanden sind, und dass da hinter ihnen gar nichts steckt ausser das ganz Natürliche, das wir eben gesehen haben.

105,18. Und so wird es denn hoffentlich fürder nimmer schwer sein, den wahren Gott allein im rechten und wahrsten Lichte zu erkennen. Nie hat irgendeine erdichtete Gottheit etwas von all den Wunderdingen geleistet, die man ihr unterschob, und die wenigen weisescheinenden Worte, die von den Göttern an die Menschen sollen zu Zeiten gesprochen worden sein, haben die alten Weisen des grösseren Gewichtes wegen den nichtigen Göttern in den Mund geschoben.

105,19. Hier aber sind Taten zu sehen und Worte zu hören, die zuvor in der Wirklichkeit nie erlebt worden sind, – und da auch sind wir endlich einmal auf dem Platze angelangt, den wahren Gott in Hülle und Fülle kennenzulernen. …”

107,2. Mathael: “Nach altägyptischer Zunge bezeichnet die Silbe Zo oder Za soviel als ,für‘, dia auch diaia ,Arbeit‘ und kos ,ein Teil‘, auch die ,Teilung‘; und heisset ganz gut verdolmetscht Za diaia kos (auch kose) einmal wörtlich: für die Arbeit die Teilung, oder: Einteilung der Arbeit.

107,3. Du siehst nun, dass die Sache sich nie anders im Anfange hat verhalten können, und so muss meine dir nun gemachte Erklärung des Zadia-kos (Zodiakus) eine vollkommen richtige sein! Denn anfangs teilten die Alten den grossen Kreis nach dem periodischen Vorkommen ihrer Arbeiten ein; bei den späteren Nachkommen aber bestimmte hernach der schon eingeteilte Kreis die Arbeiten; denn jedes darin vorkommende Sternbild mahnte die Ägypter schon zum voraus, mit welcher Arbeit sie sich in der nächsten Periode würden zu beschäftigen haben. Und somit war die Benennung dieses Kreises auch eine ganz richtige, – aber nur nicht im falschen Sinne der Griechen und Römer.

107,4. So wie aber die Weisen diesen Kreis und seine Bilder ganz richtig benannten, also benannten sie auch viele, wenn auch nicht gar alle andern Sternbilder und waren auch die ersten Entdecker von den dir bekannten Planeten ausser dem Monde und der Sonne, die im Grunde, wenigstens für unsere Erde, durchaus kein Planet ist, indem nicht die Sonne sich um die Erde, sondern die andern Planeten samt der Erde sich nur um die grosse Sonne in verschiedenen Zeiträumen bewegen, darunter aber nicht die scheinbar tägliche Umlaufszeit, die von der Umdrehung der Erde selbst um ihre Mittelachse herrührt, zu verstehen ist, sondern jene, die die Erde binnen einem Jahre durchmacht, die Venus und der selten sichtbare Merkur in einer noch kürzeren Zeit; Mars, Jupiter und Saturn aber brauchen zu ihrem Umlaufe eine längere Zeit als die Erde.

107,5. Der Mond aber gehört ohnehin der Erde an und bewegt sich mit derselben im Jahre einmal um die Sonne, während er als steter Begleiter unserer Erde noch dazu alle 27 bis 28 Tage einmal um die Erde in einer Entfernung von einhunderttausend Stunden Weges sich bewegt.”

Weiterlesen…

flagge en  ZODIAC SIGNS EXPLAINED

God’s Revision – Zodiac Signs

…also known as Star Signs, Constellations, Zodiac

In the presence of the Lord, the disciple and several hundred successors, Mathael explained to the still superstitious Greeks Ouran and his daughter Helena, whence the names of the constellations originate and what they originally meant. This important instruction should help to remove the bonds to “mysteries” …

… From “The Great Gospel of John,” Volume 3, from Chapters 101 to 105 and 107 (Jacob Lorber)

101,8. Helena asks Malthael: “Who discovered first the zodiac and gave the twelve pictures their names? Why did they receive exactly these names that we know, and why no others of a particular type and sort? What has a lion to do with a virgin, a crab with the twins, a scorpion with a balance scales, an ibex with an archer? How do a bull and a ram get into the firmament, how a fisherman with the fish?

101,9. It is very strange that in the animal world there are also four human images and the image of an object. If you can give me some reason for this you will make me very connected to you!”

101,10. Mathael says, “Oh, most blessed Helena, nothing easier than this! Just have a little patience during my explanation and the issue will become quite clear to you!”

102,1. (Mathael:) “The discoverers of the zodiac were obviously the native residents of Egypt, who for one reached a much higher age than we do, secondly had always a most pure sky and could observe the stars much more easily and constantly than we with our often thickly clouded sky, and thirdly most people slept the whole hot day through. Only in the evenings did they go out into the open and completed their work in the cool of night. There they had constantly the constellations in sight, soon noticed the unchangeable figures and gave them names which corresponded with some natural event occurring at a particular time or with a duty of the land.

102,2. Multiple observance of the zodiac led the watchers soon to the belief that the zodiac is a great circle, which is divided into twelve almost equal parts. In each of these parts there is an individual constellation.

102,3. Even the peoples of antiquity considered the stars of this Earth to be further away than the sun and the moon and therefore they let the sun along with the moon move on a path inside the great zodiac.

102,4. But the zodiac also moved in a way that the sun, which rounds the Earth every day, stopped in another sign after thirty days due to the great movement of the zodiac. But that the moon always came into another sign every couple of days, they explained from its slower daily course around the Earth, by which it never comes to the same place at the same time like the sun – therefore they often called the moon the “tardy star”.

102,5. But there were some wise men who claimed exactly the opposite of the moon; yet the teaching of the tardyness of the moon prevailed.

102,6. You see, that’s how the zodiac was created, and now you should also soon learn how the twelve constellations got their peculiar names!

102,7. In the season of the shortest days, which especially in Egypt is always accompanied by rain, (and with this easy to remember time of thirty days one always let a new year begin) according to the calculations of the elders the sun was situated exactly under the constellation that is known to us as Aquarius; therefore the constellation was first given the form of a shepherd when he comes with his water bucket to the trough created to give the domestic animals something to drink and pours the whole bucket into the drinking trough. The elders called such a person the water sprite (Uodan) and secondly they named the constellation thus and thirdly also this time. Later the vain fantasy of people soon made a god out of this good image and gave him divine honor, because it was seen to revive the withered nature – See, most blessed Helena, thus the familiar first constellation received its name and the first thirty days of rain. Let’s go to the second sign that is called Pisces!”

102,8. When Mathael began to explain this second sign, Simon Judas said to the other disciples, “Mathael’s explanations are becoming very informative, we should listen to them more closely!”

102,9. I say (the Lord), “Go there and listen; for Mathael is one of the top chroniclers of this age!”

102,10. At this all the disciples pressed towards Mathael, which at the beginning made Mathael a little embarrassed; but Simon Judas said to him, “Dear friend, just carry on! For we only came closer to you to learn something very useful from you!”

102,11. Mathael says, very modestly, “For you, my dear very wise friends my wisdom must be a little weak; for you are already older disciples of the Lord, and I have hardly been with you for sixteen hours!”

102,12. Simon Judas says, “Do not let that confuse you; for you have already passed tests through which we have been placed somewhat in the background. But everything comes like this from the Lord. What he often gives one person in a year, He can give to another person in a day. Therefore just continue with your explanation of the zodiac!”

102,13. Mathael says, “With your great patience and under your likewise great care I will immediately continue; and so listen to me further, you most blessed daughter of the Pontus!

102,14. After thirty days the heavy rain in Egypt usually comes to an end, and in the heavy swollen Nile there are always a great quantity of fish to be found, as well as in the side streams, which have to be caught at this time, of which a great part is eaten immediately, an even greater part is salted and fried in the air which at this time blows very strongly in Egypt and is stored for the whole year.

102,15. This action with the fish is ordered in the mentioned land by nature and must be handled before the Nile sinks too much and the many significant side streams dry up, whereby a great mass of fish must rot and thereby poison the air with the most evil smells.

102,16. What is still tradition today in Egypt was a necessity for the oldest wise inhabitants of this blessed great land. But since such time was used for fishing by the inhabitants of this land right from the beginning and the sun came to stop at the start of this fishing season in a new constellation, this constellation was called the sign of the fish (pisces) and the time was also called thus, and it was named Ribar, also Ribuze.

102,17. But since the people at this time were very easily suffered from fever, partly because of the enjoyment of very fatty fish, and partly as a consequence of the air full with many impure smells, this time was later called the fevertime, and the vain fantasies of the people made from this time soon a goddess and showed her for the prevention of this stomach sickness another type of divine reverence – Now you have the whole natural and true story of the naming of the second zodiac sign, and so we progress to the third!

102,18. This sign is called Aries. After the fishing period the original inhabitants turned their worries to the sheep. The males became active and it was time to shear the sheep, their wool was taken from them. This whole task lasted a good thirty days. Naturally in the meantime one had some other daily tasks, but the previously mentioned was the main job for this time described and because the sun came to stop again under another sign, this sign was called the ram (Aries).

102,19. Later on as one has the most storms in this period, where everything was in battle, one element against another and the heat against the cold or rather the coolness of this land, this period was dedicated to battle, for whose occurrence the human fantasy soon saw a picture which was soon given a divine honor and made it into another main god in the later times of war. If we split up the name ‘Mars’ and we get the original ‘mar iza’, also ‘Maor’iza’. What does that mean? Nothing else but: warm the sea.

102,20. In the abovementioned two signs the sea cools down, which the coastal inhabitants must have noticed well; but throught the greater strength of the sun, through the battle of the warm air from the south with the cold northern air, then through the volcanoes that usually awoke in this period and the veins under the sea the sea became warmer and warmer. And because this was seen as a consequence of the storms occurring in this period, the expression ‘maor izat’ means as much as ‘to fight’, and this period was, as shown, represented in images as a harnished fighter who was later made into a god – There you have the third sign of the sky now, and you can easily see what is behind the your god of war, Mars.”

103,1. (Mathael:) “Let’s move on now to the fourth sign! Again we see an animal, namely a very courageous bull. After looking after the sheep the old shepherding tribes cared above all to the cattle. In this time the cows were mostly beginning to mate and the strong were divided from the weak and the main concern was for good breeding.

103,2. The bull, which the Egyptians valued above all, yes, even it was given the place as a scribe because he formed different figures in loose sand through his blowing, was represented standing almost on two back legs. So what was more natural than that the constellation, under which the sun entered this period and in addition the external circumference lines suggested the form of a bull, was called ‘taurus’?

103,3. Even the Roman taurus originates from this and through time was only shortened from the original ‘T a our sat’, or ‘Ti a our sat’, which means: Time (sat) of the bull = stand on the back legs.

103,4. Later this period was also called ‘Aprilis’, namely by the Romans, which however in the Egyptian tongue means nothing other than: A (the bull) uperi (open) liz or lizu (the face), also: Bull, open the gate! – of the open pasture. It hardly needs to be mentioned that in time the old bull was made into a god by the Egyptians. So we have now the creation of the fourth zodiac sign before us faithful to nature and true, and we want to see how the fifth sign was created under the name and form of the twins as Castor and Pollux!

103,5. This will be very easy to understand, if we think that the old shepherding nation of Egypt had a lot of care and effort of the year with the looking after of the cattle. After this time the heads of the community came together and chose one or two knowledgeable and possibly understanding judges and at the same time judges for this period, who had to look around and check whether all former effort was carried out uniformly well and beneficient. According to the position, an inquirer was named. ‘Ka I e stor?’ was the question and translated meant, ‘What has he done?’ Then followed the serious admonition with the demanded sentence: ‘Po luxe men!’, also ‘Poluzce men!’ – ‘Give me light on the matter, an explanation!’

103,6. These later became the twins; but basically the twins were only two sentences, namely a question and then the demand, naturally not only through words, but in deed.

103,7. But since around such a time of inquiry and checking the sun entered the familiar two-star constellation, they were called ‘twins’ and in the Roman tongue Gemini or also Castor and Pollux, which naturally later were also worshipped as gods through the vain fantasy of the people.

103,8. We have now got the fifth zodiac sign before us explained just like the previous signs faithfully and truthfully; but now we come to the sixth sign, and there we suddenly see the ‘crab’! How did it come to the great starry zodiac? I tell you, quite easily and naturally just like the previous ones!

103,9. You see, in this period of time the day lasts longest; then it begins to become shorter in length, and the elders compared this returning length of the day with the movement of a crab. But at the same time it was the sixth period of thirty days, in which the dew in this country became very strong at night, particularly near to the river. At such a time the crabs climbed out of their marshy holes at night and paid the nearby grassy and dewy meadows a very refreshing and nutritional visit. The old inhabitants of the land on the Nile noticed this very easily and at the beginning made an effort to drive the uninvited guests out of the fat meadows, which particularly for the first inhabitants of this land was no easy job, since in this time the quantity of these great mud insects went into countlessness. At first they encountered them with burning torches, collected them in piles and burned them, which did nothing to the large number, however. In burning however there was always a very good and very inviting smell, and the elders soon thought that the animals were perhaps good to eat, But nonetheless no-one wanted to begin this sampleing of the roast.

103,10. Later they were boiled in great pots and the soup was found to be very tasty; but no-one wanted to dare. They were given to the pigs that had already been raised by the elders, and these gorged themselves on them and became very fat, which was a very welcome discovery to the Egyptians, for they used much fat from the animals, as well as the skin and the intestines; but they did not enjoy the meat and used it for the additional food for the pigs.

103,11. But when in time lazy people began to degenerate and to sin against old and wise laws which had come from the pre-flood religious leader Henoch, soon huge prisons were built and the criminals were placed inside. These were fed with boiled crabs and alternately with salted and roasted pork and only a little bread. But one noticed that the criminals thrived with this food and later on in a bad year the free people also tried the terrible-seeming prison food and found that it tasted better than their old traditional food. This realisation was then soon the cause that the enormous quantity of the great and fat Nile crabs soon decreased very much, since they were hunted too much.

103,12. Later the Greeks and Romans also ate this mud insect and thrived on it; only the Jews even today do not eat it, although Moses did not exactly forbid it.

103,13. But from all of that it can be more than tangibly seen that the old Egyptians could not choose any better image for the sign of this sixth period of thirty days than this animal that gave them so much work to do in this time period. This picture also lets us think that it received a type of divine honor. Greeks and Romans later dedicated this time period to the goddess Juno and named the time thus in her honor.

103,14. But now there is the question how this goddess was actually invented and how she received her divine personality. The wise men have different opinions which are basically not badly founded. But the real reason is nonetheless that which was hatched in time just as with the personlaities of Castor and Pollux.

103,15. Around the time of the crabs it became too hot for manual activities, and one therefore devoted this time to spiritual investigation in great shady temples of which then several were built by the original inhabitants of this land.

103,16. A main question at the beginning of all spiritual investigation was whether the pure divinity could also be sought in any material conjunction.

103,17. As all questions by the wise men were only very short, but needed a very long answer, thus was it with this weighty question the same case. They said, ‘Je U ∩ (un) o?’ translated: ‘Is that separate divinty, if put next to each other, still a whole divinity?’

103,18. You ask: How could then these simple letters mean this pronounced sentence? You shall learn the very natural reason right now! The U for the old Egyptians was represented by means of an open semicircle with extended ends, and meant in this way a receptacle for everything divine that comes from above to the people on Earth. It goes without saying that the wise elders understood by this mainly a spiritual gift of light for the soul of a person.

103,19. The N was represented by a similar semicircle but turned to face downwards (∩), and described dead matter, in itself completely spiritless and lightless. The round roofs of some houses and particularly the temple therefore had the form of an up-turned semi-circle and showed that in such places the divine was joined with the material, creates a temporal life and reveals itself to the people at times. From this was created the old, important question: ‘Je U ∩ o?’, because the O represented the full divinity in its purity.

103,20. The answer to this old weighty question then meant that all created matter relates to God almost as a wife to her husband and lord. God created in one movement in and through the material His myriads of children of all types. He pollinated the material in one movement with His divinely spiritual influence, and the material bore Him then the countless children conceived in it. That was certainly a very eminent thought which the old wise men had placed as an answer to the familiar, weighty question!

103,21. In time, particularly for the later descendents who were lusting after the senses, there was no longer any idea about the old Egyptian wisdom, and the question Je un o and the defined femininity of all material was made into a personal goddess and she was given the name at first ‘Jeu no’, then simply ‘Juno’, and she was married to the likewise non-existent god Zeus.

103,22. The old wise men then considered from wise and very natural reasons the material to be hard, unbending, unsubmissive and thought that one could only gain anything from it through great hard work and great effort. The old imperfections discovered by the old wise men in matter were foisted by later descendents to the god wife Juno, with whom Zeus constantly was lacking. Do you now understand your goddess Juno?”

103,23. Helena says, “I beg you, my very dearest Mathael, just continue; I could listen to you without interruption for days! Your explanation is not as pictorial and decorated as that of Homer, but it is wise and true, and that is of a thousand times more value and more attractive than all the magical flowery adornment of the great folk singers! Therefore just continue uninterrupted in your tale!”

103,24. Mathael says, “Are you telling me what I want to hear!? For look, the truth wants to be understood, but never flattered! But I know that you are not flattering me, only the truth, which does not come from me but from God, and so I can continue.”

104,1. (Mathael:) “Listen then! After the crab we see the lion in the great zodiac. How does this wild beast then come among the signs of the sky? Likewise just as naturally as everything else that we have got to know up to now!

104,2. After the crab hunt, which lasts its thirty days and sometimes also an extra one or two – because the month of the crab (June) and not the month of the fish (February) was decided as the month of balancing out by the old Egyptians – another calamity began which created a lot of cares and worry for the elders. Around this time the lions usually give birth and are there, full of hunger, concentrating most on the hunt and move far and wide over the deserts, the mountains and the valleys into areas where they scent some fat herds.

104,3. Since the fatherland of the lions is actually hot Africa, and Asia Minor is also often conquered by these kings of the animals, it is therefore understandable that it was not difficult for them to press forward to middle and lower Egypt and there cause devastation among the peacefully grazing herds. Just as a great cold drives the wolves into areas occupied by people, so the great heat of Julius (July) drives the lions into the somewhat cooler northern fields where there is a good prey.

104,4. But in this month in upper Egypt the heat is the strongest and most unbearable and therefore often drives the lions north to the Meditterranean where it is obviously cooler than in the area of the glowing hot sandy desert. In short, at the beginning of this period the inhabitants of Egypt constantly receive visits from these feared guests and must defend themselves quite efficiently against them in order to keep them from their herds. And since the sun at this time enters a constellation that just like that of the bull represents more or less the form of a furious lion, the elders called this heavenly body with the name of a lion, and in Egypt this time was also called the name ‘lion’ (Le o wa), ‘Le the evil one’ or ‘the descendent of evil one’, in contrast to’El’ the good one or ’the son of good one’, O the sun of god, wa, also wai flees; Le o wai therefore means: The evil one flees the sun.

104,5. The Romans named their hero Julius Caesar in honor just a few decades ago this time period with his name, because he knew how to fight as cunningly and bravely as a lion. There you have the seventh heavenly or zodiac sign which also became idolised in a way by the later descendents.

104,6. But after the lion we see a “virgin” follow; that seems not to suit what has happened before?! Oh yes, it suits it completely and quite naturally! With the conquering of the time of the lions, the main worries of the year were now in a way finished, and one turned here to a greater cheerfulness and put on festivals, which particularly served to give presents to the good and demurely pure virgins, in order to encourage them to further demureness; it was also tradition in this period to celebrate marriages. Only a virgin found to be pure could be taken as a wife; one who had not kept her virginity, however, was excluded from marriage and could only in the very best case become a concubine of some man who already had one or more proper wives – otherwise the only thing left for her was the despicable and low status of slave. And so this time had a very weighty importance, and because around this time another very nice constellation of the zodiac came to stop over the sun, it was called the “virgin”. But only several years ago did the vain Romans give this period the name of the Caesar, in the honor of Caesar Augustus. And so you know now also, dear Helena, how a virgin came after the lion in the stars. But now let’s move on!

104,7. We have now seen how a virgin also came among the constellations of the zodiac; but now something enters that we will soon see. We see a balance scales, as the grocers and pharmacists use for weighing their specimens and medicines. How did this instrument for testing weight come among the stars then? I tell you: Very easily and again just as naturally as all the earlier ones!

104,8. You see, after the time of the virgins’ test and the marriages, by which this previous time was mostly characterised, came the time of the testing of the most harvest, of the grain – which the oldest inhabitants of this land had farmed, of course alongside the cattle – of the fruits, the figs, the dates, the oil, the pomegrantes, the oranges and more of the same.

104,9. Every community had its elders as representatives and leaders of all business and likewise a priest who had only to occupy himself with the spiritual and to teach the people on certain days and to prophecy at important events. It does not need to be mentioned that the status of priest soon much increased, and this status did not have much to do with coarse, physical work, except with new attempts and improvements in every possible respect.

104,10. It was also the priests who explored the metals of the Earth, collected them and made them suitable for use. But for all the many technical things they needed as well many henchmen and well trained artisans who all had no time to devote themselves to farming and cattle-breeding, and thus such people had to be supported by the community. But how should that be measured, that every member of the community should give a corresponding part of his harvest to the priests and their helpers?

104,11. The tithe was decided, and every member of the community had to give the tenth part of all their harvest to the priests. But how was the tithe measured? Quite simply: with the scale! There were larger and smaller scales available for use in the way just mentioned. Every community owned several such scales, and before the eyes of the community council all harvests were exactly measured by filling both scale pans completely; the filled pans were emptied out nine times into the box of the community member, but the tenth time into the box of the priests. The high priest was at the same time the protector of the whole tribe or the shepherd with the expression ‘Vara on’ (‘he protects’ or ‘he is the shepherd’). In later times the Varaons became the genuine kings of the land under whose dominion the priests also stood.

104,12. But now we see from this historically true representation that the period of time just after that of the virgin was attributed mainly for the weighing of the harvests for the tithe-giving to the priesthood; and because at exactly this time the sun once again entered a new sign, this sign was therefore called in the zodiac ‘the scales’ (Libra). That will be clear to anyone who is even a little familiar with the traditions and habits of the ancient Egyptians.

104,13. It hardly needs to be mentioned that in the time of the scales all sorts of corresponding meanings were laid aside and it was used also as a symbol of the divine as well as the wordly justice, yes, that it is still worshipped in a way by some yet undeveloped peoples, as the Indians do to the plough here and there. On the one hand the fantasy of people and on the other hand the constantly growing profit-seeking of the ever increasing priests and teachers idolised in time whatever seemed time-honored and useful for all humanity.

104,14. In this way we have now seen how a human tool came into the great zodiac, and we therefore also want to see further how the highly dowdy insect “the scorpion” came to the great zodiac!”

105,1. (Mathael:) “After the period of the scales came a pretty lethargic period. The herds devoted themselves more and more to rest, that is, they grazed, but they did no longer bop around the pastures as boldly as in the spring; the fruit trees as well no longer showed such activity as was the case in spring; the fields lay fallow, and so the people had also a certain rest from work. They would certainly have embraced doing nothing for much longer if the Lord of heaven and Earth had not urged them on in this lazy time with an extremely annoying insect whose home is mainly Egypt.

105,2. The scorpions began at the beginning of this period to show themselves everywhere and increased their number until the middle of this otherwise lazy period like flies in a dining hall. The sting of this insect is known to be not only very painful, but also very dangerous if one does not have the correct antidote to hand immediately after the sting.

105,3. But since the old Egyptians must have learnt only too well both the danger as well as the annoyance of this little animal, it was also not difficult to think of a means through which they could become at least in some ways master over this being. All sorts of deterent were tried; but they all together helped little, until they finally came upon the bark of a Nile plant, cooked it, and with its steam at least freed the rooms from this spiky scrounger. Also they dampened the bark of the mentioned bush, spread it on the floor and laid it in the beds, kept the spiky vermin away killing at the same time.

105,4. After this method to drive away and kill the insect they called the insect itself, which of course had previously no name, ‘scoro’ (= bark) ‘pi’ or ‘pie’ (= drinks) ‘on’ (= he).

105,5. With this name the descendents were made aware as if by a recipe through which means one could counteract this pest most effectively. Even nowadays we receive from Egypt, from Arabia and Persia a powder through which one can destroy not only the scorpion but also almost every very annoying insect without the least damage to human health; and this powder is made alongside other ingredients mainly from that ground bark. And now back to the main issue!

105,6. At the first appearance of the scorpions in this lazy time the sun entered a new constellation in the great circle and it was called after the annoying insect that was spreading most in this period and annoyed cattle and people. This sign has until now been given the least divine reverence, except that is always honored as a very effective old recipe against this annoying insect.

105,7. The lazy period ended with the destruction of the scorpions, as well as the thunder storms that often occur in Egypt in this period, for which the Egyptians always had a great respect; for they said, “The shot from Zeus is always faster and more accurate than the pitiful shots of people!”

105,8. Around the time after the scorpion all sorts of wild animals began to come down to the valleys from the mountains, among them all types of rapacious animals, although not of the very worst type.

105,9. This appearance forced people, and namely the men, to span their bows and set off on the hunt. Rabbits, hares, gazelles, small bears, badgers, foxes, panthers, a number of vultures and eagles, also crocodiles and the hippopotamus (old Egyptian ‘Je pa opata moz’ = the horse of the Nile begins to exercise its strength), began to move, and thus there was no time to be lost for the hunt; there was also a very significant prize for the killing of as many crocodiles as possible.

105,10. It doesn’t belong here to say how all sorts of hunts were carried out, instead it is enough just to know that in Egypt around this time there were all sorts of hunts, and we know everything that we need to know.

105,11. Around this hunting period the sun entered a new constellation again in the great zodiac, and it was called Sagittarius the archer, because this time provided the most work for the archer. The archer was given in time a sort of divine honor, but not too much, except for Apollo, who was also honored as a god of the hunt.

105,12. We are then finished with the archer and now come to Capricorn, actually the strangest of the signs in the whole zodiac! You see, an ibex, the inhabitant of the highest clifftops, shimmers in the southernmost parts of the great cycle! How did this inhabitant of the high mountains then get into the great zodiac? I tell you, just like all the others, in a very natural way!

105,13. In this last period of the year all the wild animals search the valleys in order to find whatever food its nature demands.

105,14. The ibex was something too valuable for the Egyptians for them to let it enjoy its cheeky visit to the valley just like that! In short, all sorts of watches were set up as soon as the time began to draw near, in which this animal was discovered in earlier times more often grazing on the lonely fields and jumping around. As soon as one was noticed, after the signal was received everything that had legs was on his feet.

105,15. But it was no easy piece of work to catch such an ibex, and there were some ibex periods when no ibex were caught; but if several were caught in a good period, it was a positive triumph for the whole of Egypt! For everything about this ibex was a most wonderful medicine, and with just a little one could heal every illness, and the horns were the first and most valuable decoration for the king of Egypt himself, more than gold and jewels. Yes, in the antiquity the value of a Varaon was even juged by the number of ibex horns that even the high priests wore gilded ones on them as a sign of their high wisdom and highest power.

105,16. But since the ibex has such a high reputation for the Egyptians, as you can convince yourself even today in this country, it is more than understandable that the old Egyptians dedicated this period of time in which they had a visit from the ibex to the valuable animal, and then called it after the animal, as well as the constellation in which the sun entered in this period of time.

105,17. And now we have looked at all the twelve signs of the great zodiac in this way, and have found nowhere anything else but something very natural, and besides we have also seen how and in which way all the many pagan gods were created, and that there is nothing behind them but the very natural that we have just seen.

105,18. And so it will hopefully never be difficult in future to recognise the true God alone in the correct and truest light. Never has any fabricated divinity done anything of all the wonders that have been ascribed to it, and the few wise-seeming words that are supposed to have been said to the people by gods have been shoved into the mouths of the non-existant gods by the old wise men for the sake of greater weight.

105,19. But here are deeds to be seen and words to be heard which before have never been experienced in reality – and there we have finally reached the place where we can recognise the true God in completion. …”

107,2. Mathael: “According to the old Egyptian tongue, the syllable Zo or Za means “for”, dia or diaia “work” and kos “a part”, also the “separation”; and Za diaia kos (also kose)means when well translated : division for work.

107,3. you see now that the thing can never behaved differntly in the beginning, and so my explanation to you of the Zadia-kos (Zodiakus) must be completely correct! For in the beginning the elders divided the great cycle according to the periodic events in their work; but the later descendents decided afterwards their work according to the already divided cycle; for every constellation that occurred warned the egyptians in advance with which work they had to occupy themselves in the next period. And in this way the naming of the cycle was also quite correct – but only not in the false sense of the Greeks and Romans.

107,4. But the way that the elders named this cycle and its images corrcetly, they also named many, even if not all the other constellations, and also were the first discoverers of the planets known to you apart from the sun and the moon, which are basically, at least for our Earth, not at all planets, in that the sun does not go round the Earth, but the other planets along with the Earth go around the great sun in different spaces of time, under which we are not to understand the seemingly daily orbital time which stems from the turning of the Earth itself around its own axis, but that which the Earth makes in a year, which Venus and the rarely seen Mercury make in an even shorter time; but Mars, Jupiter and Saturn need a longer time for their orbit than the Earth.

107,5. But the moon in any case belongs to the Earth and moves with it once in a year around the sun, while as a constant companion of our Earth it moves in addition every 27 to 28 days once around the Earth at a distance of one hundred thousand hours away.

Continue reading…

16. Lebensgeheimnis… VATER UNSER! – 16th Secret of Life… OUR FATHER!

<= Zurück zur Übersicht – Back to Overview

LG16-Vater unser-Jesus offenbart Lebensgeheimnisse Gottfried Mayerhofer LG16 Our Father Jesus reveals Secrets of Life Gottfried Mayerhofer
=> VIDEO   => AUDIO… => VIDEO   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Das Vollkommene Gebet
=> Hand in Hand mit dem Vater
=> Glaube, Vertrauen & Zuversicht
=> Verlorene & Verirrte Schafe
=> Friedensreich Christi
=> Gott als Vater Seiner Kinder
=> Gehorcht den Geboten
=> Untugenden & Läuterung
=> Mein Kind, dir ist vergeben
Related Messages…
=> The Perfect Prayer
=> Hand in Hand with the Father
=> Faith, Trust & Confidence
=> Lost & Straying Sheep
=> Christ’s Kingdom of Peace
=> God as Father of His Children
=> Obey the Commandments
=> Sins, Defects & Purification
=> My Child, you are forgiven

flagge de  Lebensgeheimnisse Kapitel 16… VATER UNSER!

Lebensgeheimnisse Kapitel 16… Vater unser!
11. November 1872 – Jesus Christus offenbart durch Gottfried Mayerhofer

So spricht der Herr…

1. Viele Tausende plappern dieses Gebet des Tages oft viele Male herunter, und kaum einer unter ihnen versteht, was er eigentlich sagt, oder was Ich damit sagen wollte, als Ich es Meine Jünger lehrte.

2. Auch ihr selbst, die ihr doch schon besser unterrichtet seid wie viele, ja sogar über dieses Gebet von Mir Selbst verschiedene Erklärungen erhalten habt; auch ihr wisset doch nicht im tiefsten reinsten Sinne, was der Inhalt dieses Gebetes ist, sonst würdet auch ihr es nicht allein oft im Aufblick zu Mir beten, sondern ihr würdet kein anders formuliertes Gebet dem gleich achten können.

3. Um nun wieder einen Lichtstrahl in euer Herz zu senden, der euch die Wunder Meiner Geisterwelt von einer andern Seite beleuchten soll, so will Ich euch dieses Gebet und die darin enthaltenen Worte näher erklären, damit ihr erkennen möget, was das heißen will: ein Gott, ein liebender Schöpfer und Vater lehne euch dieses Gebet, damit ihr erkennen mögt, wie viel Geistiges in jenen Worten liegt, die Ich Meinen Jüngern und der ganzen Menschheit hinterließ, um mit Mir in geistige Gemeinschaft zu treten, und nebenbei noch die weltlichen sowie die geistigen Verhältnisse des Menschen so ganz zu umfassen, als wie dieses Gebet als Bitte zu mir, als Bitte eines Kindes zu seinem Vater es nur auszudrücken vermag.

4. Nun, Ich will also Wort für Wort, Satz für Satz euch dieses einzige Gebet aus Meiner Wanderzeit auf Erden erklären, dessen tiefen Sinn enthüllen, und so euch um einen großen Schatz reicher machen.

5. Wenn ihr die Zeitverhältnisse ins Auge fassen wollet, in welchen Ich dieses Gebet Meinen Jüngern vorsagte, so werdet ihr leicht erkennen, welch mächtiger Unterschied schon darin lag, daß Ich Meinen Mitlebenden gegen alle religiösen Gebräuche schon in den ersten Worten Meines Gebetes zeigte, wie wenig sie selbst ihre religiösen Bücher verstanden, noch sie geistig auslegen konnten; denn während den Juden es streng verboten war, den Namen ihres Gottes eitel zu nennen, während sie ihren Gott als einen Gott der Rache und des Zornes ansahen und höchstens ebendeswegen Ihn oft anflehten, mehr aus Furcht als aus Vertrauen zu Ihm, so lehrte Ich sie in den ersten zwei Worten “Vater unser” diese Kluft zwischen ihrem Gott und Schöpfer und den Menschen zu übersteigen, und aus dem strengen Richter einen liebenden Vater zu machen.

6. Nur durch dieses Wort allein schon wurde der nachfolgende Inhalt des Gebetes gerechtfertigt; denn einen Vater konnte sein Kind so bitten wie Ich es Meine Jünger lehrte; aber kein Mensch durfte damals seinen Gott anflehen um Dinge, welche nach dem Begriffe jener Zeit viel zu nichtig gewesen wären, als daß ein Gott, den man sich weit hinter den Sternen in unzugänglichen Räumen dachte, sich damit abgegeben hätte!

7. Das Wort “Vater”, und noch mehr bezeichnend “unser”, war also dieser große Unterschied, welcher den entfernten Gott bis ins menschliche Leben niederzog und dem Menschen erlaubte, als unmündiges Kind seinen Schöpfer mit Liebe zu umfassen, während in allen andern Auffassungen göttlicher Würden, selbst bei den heidnischen Völkern mit ihren Göttern, diese eigentlich nur einzig wahre fehlte!

8. So war der erste Eingang dieses Gebetes auch der größte und mächtigste Impuls, ein Gemüt in fromme Begeisterung zu erheben; denn der sanfte Ruf “Vater!” – “mein Vater!” oder wie in diesem Gebet der Begriff der Nächstenliebe in tiefster Bedeutung zugrunde liegt, “unser Vater” ist der größte, mächtigste Hebel, ein Vertrauen zu erwecken zu Dem, zu Dem man betet, daß dieses Gebet auch erhört werde, und daß dem Menschen als Kind sein Vater angedeihen lassen wird, was zu seinem weltlich und geistig Besten ist!

9. Der nächste Satz heißt: “im Himmel”: Diese Worte haben eine zweifache Bedeutung, erstens, wenn ich einen Vater habe, welcher im Himmel als dem Sitze von reinen Geistern und dauernder Seligkeit ist, so versteht sich wohl von selbst, daß entweder ich von dort abstamme, oder doch wenigstens, wenn ich mich des Vaters würdig mache, einst dort in die Nähe Dessen gelangen kann, Der mir erlaubte, Ihn “Vater “zu heißen.

10. Die zweite Bedeutung dieser Worte ist, daß ein Vater im Himmel ein Wesen sein muß, welches trotzdem, daß Ich Ihn in die Himmel versetzte, doch allgegenwärtig, allmächtig sein muß; denn sonst ist mein Bitten vergebens, Er hört es nicht, oder kann es nicht erfüllen, um was man Ihn bittet.

11. Ferner ist noch dabei in Anschlag zu bringen, daß unser Vater im Himmel als Geist, ebendeswegen auch geistig und in tiefster Ergebung angefleht werden muß, wenn ich nur im Mindesten Seine Größe und meine Winzigkeit in Anschlag bringen will. Dieses bezeugt auch der nachfolgende Satz, wo es heißt: “Dein Name werde geheiligt!” Denn nur wer die ersten Worte im tiefsten Sinn begriffen hat, kann erfassen, was es heißen will: Dein Name werde geheiligt!

12. Es will heißen, daß, als Unterschied zu einem weltlichen Vater, der Vater im Himmel, als Geist, nur dann würdig geehrt werden kann, wenn man auch bei Anrufungen, Beteuerungen und Schwüren den Namen des allerhöchsten Wesens nicht missbraucht und in weltliche Händel herunterzieht; denn dieser Schöpfer, der euch erlaubte, Ihn als Vater anzurufen, ist zu erhaben, und du eben als Kind zu hoch gestellt auf der geistigen Stufe aller denkenden Wesen, als daß du einen solchen Namen und mit dem Namen selbst deinen Gott und Vater anrufen solltest, als sollte Er Zeuge deiner ausgesprochenen Worte sein; denn nur wenn du den Namen “Vater, unser aller Vater”, wenn du die Stellung dieses Vaters, nämlich im Himmel als ewigem Freudenort, ganz auffassest und begreifst und danach handelst, dann kannst du mit der Bitte hervortreten: “Dein Reich komme zu uns!” Nur dann bist du würdig, daß dieses Reich der Himmel, dieses seelische Paradies auch herabsteigt in dein eigenes Herz und dich da im Kleinen fühlen läßt, was dich einst im größeren Maßstabe erwarten wird.

13. Nur nach der Befolgung der ersten Sätze ist der Mensch würdig, in ein Reich derjenigen Geister aufgenommen zu werden, welche den Schöpfer des Universums als ihren einzigen Gott und ihren einzigen liebenden Vater anerkennen.

14. Damit aber dieses Reich auf Erden ein Bleibendes werde, so ist es nötig, daß der Wille oder die göttlichen Gesetze eines höchsten Wesens, das du Vater nennen darfst, auf Erden auch ausgeführt werden; denn dieses besagt als Beleg des früheren Satzes der nächstfolgende, wo es heißt: “Dein Wille geschehe auf Erden, wie im Himmel!” Nur dann, wenn die Menschen, ihre geistige Abstammung anerkennend und würdigend, den Gesetzen der Liebe zu Gott und dem Nächsten nachkommen; nur dann ist es möglich, daß das Reich Gottes danieder steige und aus dem Erdenleben wieder das Paradies mache, aus welchem die ersten Menschen vertrieben wurden. Nur dann, wenn auf Erden bereitwillig wie im Himmel diese Liebesgesetze stets vollzogen werden, nur dann ist bleibender Friede sowie stete Ruhe möglich.

15. Und wenn Ich dort Meinen Jüngern begreiflich machen wollte, wie das Erdenleben verschönert werden könnte, so sagte Ich ihnen geistig, daß, wenngleich das paradiesische Freudenleben nicht allgemein so leicht zu erzielen ist, es doch einzelnen möglich ist, in ihrem Herzen diese reine Freude des ungetrübten Bewusstseins zu erreichen, und so einen Vorgeschmack zu haben von dem, was in künftigen Zeiten und höheren Regionen sie erwartet!

16. So soll die Macht des Gebets einen Zustand, wenngleich nur auf Augenblicke, herbeiführen, der tröstend für sich und beruhigend im ferneren Lebenswandel der Seele Stärke und Kraft geben kann.

17. Damit aber diese geistige Hebung, wo die Seele sich zu Ihm, dem Vater aller lebenden Wesen erhebt, nicht durch weltliche Missstände getrübt, damit auch auf Erden euer Lebenswandel fruchtbringend für andere werde, und ihr nicht mit Tränen der Not und des Schmerzes zu Ihm aufblicken müsst, so schließt sich dieser früheren geistigen Bitte die weltliche an, nämlich: “Gib uns unser täglich Brot immerdar!”. Nur wer sein tägliches Brot hat, kann seinen weltlichen Verpflichtungen nachkommen, und auch wo es nottut, seinem Nächsten helfen.

18. Daß Ich, als Jesus, Meine Jünger dieses Gebet so lehrte, hatte darin seinen Grund, weil eben die geistige Erhebung und geistige Nahrung nur dann erst im vollen Sinne möglich ist, wenn der Körper, als notwendiges Bindungsmittel zwischen hier und dort, nicht unter dem Druck der Verhältnisse leidet!

19. Meine Jünger mussten wohl in der ferneren Zeit nach Meinem Hingange manchmal fasten, und es mangelte ihnen an dem Nötigsten; aber darum wendete Ich dieses Gebet so, daß auch die weltlichen Bedürfnisse von Mir erfleht werden sollen, und der Mensch sich nicht dem Wahne hingibt, als dürfte er bloß um Geistiges zu Mir flehen!

20. Das Gebet, wie Ich es gab, schloss das ganze menschliche Pilgerleben in sich ein, so wie alle Zehn Gebote, nebst Meinen zwei großen Liebes-Gesetzen.

21. Es mußte praktisch sein, für alle Lebensverhältnisse passen, und dem Menschen, in welche Lage er auch kommen mag, wenn er es mit ganzer Inbrunst und geistig tiefster Auffassung betet, den Trost und die Ruhe verschaffen, welche nur einem Gott, einem himmlischen, liebenden Vater zu geben möglich sind. – So folgt der weitere Satz: “Vergib uns unsere Sünden!”; welches ein offenes Bekenntnis ist, daß Menschen, eben als Menschen und nicht als geistige Wesen oder Kinder eines himmlischen Vaters, fähig sind, gegen Seine Gesetze zu handeln, zu fehlen, oder wie es heißt, zu sündigen.

22. Die Bitte um Vergebung der Sünden schließt das Bekenntnis von Schwachheit in sich ein; es zeigt, daß der bittende Mensch oder das flehende Kind seine Schwäche erkennt, daß es fähig ist, zu sündigen, und zwar oft auch wider Willen, wo zwar der Wille zu widerstehen vorhanden ist, jedoch entweder die eigenen Leidenschaften oder die Welt zu mächtig sind, so daß das Kind mit den besten Vorsätzen fehlt, und sich dadurch eben dieses himmlischen Vaters unwürdig macht.

23. So, von Reue geplagt, soll das Kind sich hinwerfen zu den Füßen seines geistigen Vaters, soll Ihm seine Schuld bekennen, und soll aber auch eben durch diese Versicherung der Besserung, als Vorsatz denselben mit sich in die weiteren Schritte der Welt mitnehmen, was im nächsten Satze ausgedrückt ist, nämlich: “wie auch wir vergeben allen, die uns schuldig sind.” Es soll dieses der Vorsatz sein, eben wie der Vater im Himmel nur der Verzeihung und der Liebe, nicht aber des Hasses und der Rache fähig ist, daß auch ihr, wenngleich im geringeren Maßstabe, göttlich, oder eures himmlischen Vaters würdig handeln sollt, denen vergebend, die euch Böses getan haben; ein Wort von großer Bedeutung, besonders in jener Zeit, wo es hieß: “Aug um Aug usw.”, wo die Rache erlaubt war, ja sogar zu den göttlichen Attributen (Eigenschaften) Jehovas gezählt wurde!

24. So seht ihr, wie dieses Gebet alle menschlichen Leidenschaften umfasst, alles Hohe, aber auch alles Niedere in Erwägung bringt, und so mit wenigen Worten in Form eines Gebetes den als Mensch geschaffenen Wanderer auf dieser Welt zu einem geistigen Weltbürger macht, wenn er diese wenigen Worte, die einst aus Meinem Munde flossen, beachten will!

25. Damit aber dieser festgesetzte Vorsatz nicht zum Scheitern gelange, so enthält eben dieses Gebet im nachfolgenden Satz die eigentliche Ursache, welche den Menschen oft abtrünnig macht und ihn zwingt, anders zu handeln als er will. Es ist seine Umgebung und die Verkettung der Umstände, welche ihm Versuchungen bereiten, woraus er nicht immer als Sieger hervorgeht.

26. Obwohl diese Versuchungen in der Welt notwendig sind – denn ohne Kampf keine Erstarkung im Glauben, im Vertrauen zu Mir -, so erkennt der Mensch doch die Schwäche, die in seinem zweifachen Organismus liegt, nämlich dem seelischen und geistigen, daß er nicht immer Herr seiner selbst ist, und eben deswegen fleht er in diesem Gebete: “Führe uns nicht in Versuchung!”; was geistig heißen will: “O Vater, erbarme Dich Deines schwachen Kindes und helfe ihm, damit es nicht oft auch gegen seinen Willen den Versuchungen erliege, die andere ihm bereiten!”

27. Nur in der redlichen Anerkennung seiner eigenen Ohnmacht liegt die ganze Inbrunst eines Gebetes zu einem Allmächtigen, Der Sich von Menschen Vater nennen läßt, und Der eben diese Menschen zu Seinen Kindern erziehen und heranbilden möchte! –

28. So lange Stolz oder Überschätzung seiner eigenen Kräfte in einem Herzen herrschen, kann kein aufrichtiges Gebet oder Bittgesuch zu Mir gelangen. So wie Ich es einst sagte, so lautet es heute noch, wo es heißt: “Und wenn ihr alles getan habt, was Menschen möglich ist, so seid ihr doch noch immer faule Knechte!”

29. Der Mensch, in welchen Verhältnissen er sich befinden mag, was für Umstände er zu bekämpfen haben wird, stets soll er rechnen, daß das wenigste er, das meiste aber Ich getan habe!

30. So wächst sein Vertrauen zu Mir, so erkämpft er sich seine Ruhe, seinen Frieden, und nur wenn er vor Mir zerknirscht hinfällt und ausrufen muß: “Herr was bin ich, daß Du meiner gedenkest!”, wenn er bekennt und erkennt, wie wenig seine Kräfte allein ausreichen, um zu seinem geistigen ewigen Ziele zu kommen, dann erst wird er begreifen, was die Hilfe seines geistigen Vaters wen und wie weit sie verschieden ist von dem, was andere Mitmenschen ihm angedeihen lassen können!

31. Dieses Bekenntnis, daß ohne Ihn, den einzigen wahren und stets sich gleich bleibenden Vater, nichts möglich ist; dieses allein kann dann den Menschen, nachdem er seine Ohnmacht erkannt hat, zu dem Ausruf bewegen, mit welchem dieses Gebet schließt, indem er sagt:

32. Da ich nun begriffen, daß ohne meinen Vater im Himmel ich eine Null bin, so bitte ich Ihn, daß Er mich von allem Bösen fern halte, oder wie es im Gebet heißt: “von allem Übel erlösen möge!” Die Erlösung, oder auch Freisprechung alles Getanen, ob mit oder ohne Willen, muß natürlich geschehen, sonst ist ein Fortschritt nicht möglich, ein Kind des Vaters im Himmel zu werden, nicht ausführbar.

33. Eben deswegen schließt auch dieses Gebet mit der Bitte: “Entferne alles Gefährliche von mir”, was mich auf meiner Bahn rückwärts statt vorwärts bringen könnte. Verzeihe das Begangene und verhindere das böse Kommende.

34. Nur so kann der Mensch auch eine Ruhe, einen Trost in einem Gebet finden, welches mit wenigen Worten ihm seine ganze Stellung als Mensch und Kind Gottes beweist, daß er ein Wesen zwischen zwei Welten, zwischen Materiellem und Geistigem ist, dem letzteren folgen muß, soll er dieses Namens würdig sein, mit welchem er den Schöpfer alles Bestehenden anruft.

35. Deswegen fängt dieses Gebet mit dem Vater-Rufe an, und endet mit der Bitte, eben an diesen Gott, welcher, wäre Er nicht Vater, den Menschen nicht von seinen Übeln erlösen, nicht ihm verzeihen, nicht ihm Zutrauen einflößen könnte!

36. So, Meine Kinder, betet dieses Gebet zu Mir, denket mit dem ersten Anruf nicht an euch allein, nein, umfasset mit dem Rufe: “Unser Vater!” die ganze Menschheit, die jetzt mehr als je ein Haufe verirrter Kinder ist, welche alle willenlos und ohne Zweck und Ziel dem Verderben entgegensteuern, weil die meisten eben diesen Vater vergessen oder gar verleugnet haben, nicht wissend und nicht wissen wollend, daß Er im Himmel ist, daß Er ihrer harret, um einst sie alle mit liebenden Armen zu umfangen.

37. Betet zu Ihm, dem Vater aller Kreatur, daß Er verzeihen möge, wenn Sein Name missbraucht und in den Staub gezogen wird, statt geheiliget zu werden. Betet, daß das Reich des Friedens, der dauernden Seligkeit, welches eben in jenem Himmel, der Sein Wohnsitz ist, thront, auch zu euch herabsteigen möge, daß nicht Mensch gegen Mensch in ewigem Hass und Hader, sondern daß Brüder gegen Brüder in Wort und Tat die Nächstenliebe im höchsten Sinn ausführen mögen, da nur dann die Welt ein Paradies werden kann, wenn der Wille des Vaters im Himmel auch auf Erden ausgeführt wird!

38. Betet, daß allen Menschen auf Erden nicht der tägliche Unterhalt ermangele, damit auch alle sich der aufgehenden Sonne erfreuen mögen, und nicht einen Tag verwünschen, der höchstens nur Elend beleuchten muß.

39. Betet so in Meinem Gebet das “Vater unser”, dann werden eure Sünden vergeben werden in dem Maße, als ihr selbst nachsichtig gegen andere seid. Die Versuchungen werden dann weniger werden, eben weil ihr im Glauben erstarkt leichter sie bekämpfen könnt, und so von allen Übeln dadurch erlöst werdet, weil rein geworden – “dem Reinen alles rein ist”, und wo, wenn auch vielleicht anfangs leicht gewankt oder gefehlt wurde, jetzt erstarkt durch das Vertrauen in Mich ihr an Gefahren vorüberwandelt, die für euch schon längst den Stachel der Verführung verloren haben!

40. So betet Mein Gebet, das Ich vor mehr als tausend Jahren Meinen dortigen Kindern und Jüngern gegeben habe und nun euch, Meinen jetzigen Auserwählten, wiedergebe!

41. Erkennet in diesem Worte, wie viel Erhabenes und Schönes in Meinen Worten liegt, und begreifet damit auch, daß, wenn ein Gott euch beten lehrt, Er euch Worte in den Mund gelegt hat, in welchen eine unbegrenzte Tiefe von Wahrheit und eine unendliche Seligkeit für den erwächst, welcher, wie Ich es einst sagte, Mich im Geist und in der Wahrheit anbetet; denn in diesem Gebet ist im Anfang höchstes Geistiges, sodann mit weltlicher Wahrheit verbunden, wo ihr im Anfang wohl, eurer göttlichen Abstammung bewusst, den Vater im Himmel anflehet; aber in der Folge die Schwächen und Gebrechen der menschlichen Natur nicht vergesst, und während ihr in den ersten Worten voll Andacht vor dem großen Schöpfer als eurem Vater darnieder sinkt, später eure Schwächen anerkennend Ihn um Hilfe anfleht, damit Er euch nicht im Schlamme der sinnlichen Leidenschaften eure geistige Herkunft vergessen lasse!

42. So müsset ihr das “Vater unser” beten, und euer Vater wird euch als Kinder Seine Vaterliebe im vollsten Maße fühlen lassen, wenn auch ihr wie Er, statt Strafe, Rache und Zorn, nur Liebe und Verzeihung in eurem Lebenswandel praktisch ausüben wollt; dann ist euer der Vater, welchen ihr in diesem Gebet mit so bewegtem Herzen an Seine Gnade, an Seine Macht und an Seine nie verwelkende Liebe erinnert habt, indem ihr neben Seiner großen Allmacht eure Ohnmacht reuig bekennen wollet! Amen!

flagge en  Secrets of Life Chapter 16… OUR FATHER!

Secrets of Life Chapter 16… Our Father!
November 11th, 1872 – Jesus Christ reveals thru Gottfried Mayerhofer

Thus says the Lord…

1. Many thousands babble this prayer, often many times a day, and hardly one of them understands what he is actually saying or what I wanted to say when teaching it to My disciples.

2. Even you, who are certainly better informed than many and have even received various explanations on this prayer by Me personally, do not know in the deepest, purest sense the meaning of this prayer, or you would not often pray it just looking up to Me, but would consider it far above any other formulated prayer.

3. In order to send another light-ray into your hearts, lighting up for you the wonders of My spirit-world from a different angle, I will elucidate this prayer for you and the words it contains. Thereby you may recognize what it means: God, a loving Creator and Father, teaches you this prayer so that you may realize how much of what is spiritual lies in those words, which I bequeathed to My disciples and to the whole of mankind, so that they may enter into spiritual communion with Me. Besides, these words comprise all the worldly as well as spiritual concerns of mankind as only this prayer, a request to Me, as a child’s request to its Father, is able to express it.

4. Well, I will now explain this sole prayer from My sojourn on earth to you, word for word, sentence by sentence and reveal its profound meaning, thus enriching you with a great treasure.

5. If you will scrutinize the circumstances under which I told this prayer to My disciples, you will easily recognize the mighty difference lying in the fact that, contrary to all religious customs, I showed My contemporaries with the first words of My prayer how little they themselves understood their religious books, being unable to interpret them spiritually. For, whereas the Jews were strictly forbidden to use the name of their God idly, whereas they regarded their God as a God of revenge and wrath and often implored Him only for this very same reason, more out of fear than of trust towards Him, I taught them in the first two words “Our Father” How to bridge this gulf between their God and Creator and humanity, and turn the severe judge into a loving Father.

6. Through this word alone the subsequent content of the prayer was justified; for a child could implore its father in the manner I taught My disciples. However, no one at that time was allowed to implore his God for things which, according to the prevailing concepts, would have been far too trivial for a God, whom one imagined far beyond the stars in inaccessible space, to concern Himself with.

7. Thus the word “Father”, and even more significantly, “Our”, was this great difference which pulled down the remote God into human life, allowing man as a dependent child to embrace his Creator with love, whereas in all other conceptions of divine attributes, even with the pagan peoples and their gods, this only really true one was lacking!

8. Thus the opening of this prayer provided the greatest and mightiest impulse by which to exalt a heart in piety. For the gentle call “Father”, “my Father” or, since in this prayer the fundamental concept is neighborly love, “our Father” is the greater, mightiest lever. Thereby one engenders a trust in the One to whom one prays to grant this prayer and that man, being his Father’s child, will be granted by Him what is best for his material and spiritual well-being!

9. The next phrase is: “in heaven”. These words have a twofold meaning. Firstly, having a Father who is in heaven, as the abode of pure spirits and of permanent bliss, it goes without saying that I am either descended from there or, if I prove myself worthy of the Father, shall one day be able to draw near the One who allowed me to call Him “Father”.

10. The second meaning of this word is, that a Father in heaven must be a Being that, despite the fact that I transferred Him to the heavens, must be omnipresent, omnipotent; otherwise my entreaty is in vain. He does not hear nor can He fulfill one’s request.

11. Furthermore, it must also be borne in mind that our Father in heaven, who is Spirit, for this very reason must be entreated spiritually and in the most profound surrender, if I want to consider in the least His greatness and my nothingness. This is also corroborated by the following phrase where it says: “Hallowed be thy name!” For only he who has understood the first words in their most profound sense can grasp what it means: “Hallowed be thy name!”

12. It means that, in contrast to a physical father, the Father in heaven, as Spirit, can only be duly honored when also in invocations, protestations and oaths the name of the Supreme Being is not misused and dragged down into worldly dealings. For this Creator, who allowed you to address Him as Father, is too sublime, and you as child are too highly placed on the spiritual gamut of all thinking beings that you should invoke such a Name and with the Name itself your God and Father to be a witness to your words. For only if you fully grasp and understand the position of this Father, namely in heaven, as an eternal abode of joy, and act accordingly, can you come forward with the entreaty: “Thy kingdom come!” Only then are you worthy of this kingdom of the heavens, this soul-paradise, to descend into your own heart and let you feel there on a small scale what will one day be in store for you on a larger scale.

13. Only after the fulfillment of the first phrases is man worthy of being admitted to the realm of those spirits who recognize the Creator of the universe as their sole God and their sole loving Father.

14. For this kingdom on earth to become permanent, it is necessary that the will or the divine laws of a supreme Being, whom you may call Father, be carried out on earth; for this is stated, as proof of the preceding phrase, by the following phrase, where it says: “Your will be done on earth, as it is in heaven.” Only when people, recognizing and valuing their spiritual descent, fulfill the laws of love for God and the fellowman, is it possible for the Kingdom of God to descend and transform the earthly life again into that Paradise, from where the first human beings were driven. Only when these love-laws are always fulfilled as willingly on earth as they are in heaven, is lasting peace, lasting tranquility possible.

15. Trying to make My disciples understand how the earthly life can be bettered, I told them spiritually that, although the paradisiacal, blissful life cannot be easily achieved generally, this pure joy of serene awareness can be reached by individuals in their hearts. They would thus have a pre-taste of what, in the future and in higher regions, will be in store for them.

16. Thus the power of prayer shall induce a state, if only for moments, which, comforting and calming in itself, can impart strength and endurance to the soul on its future path through life.

17. So that this spiritual uplifting, where the soul rises to Him, the Father of all living beings, may not be disturbed by worldly abuses, so that also your conduct on earth may bear fruit for others and you do not have to look up to Him amid tears of distress and pain, this earlier spiritual request is followed by the material one, namely: “Give us our daily bread always!” Only he who has his daily bread can fulfill his worldly obligations and also wherever necessary help his fellowman.

18. That I, as Jesus, taught My disciples this prayer in such a way, lies in the fact that spiritual uplifting and spiritual nourishing are possible in the fullest sense only if the body, as essential uniting agent between here and there, does not suffer under the pressure of hardship.

19. Of course, My disciples, in the time subsequent to My ascension, were sometimes forced to fast and they lacked the most necessary things. But this is the reason why I formulated this prayer, so that man should also entreat Me regarding his worldly concerns and not suffer under the delusion that he was only allowed to entreat Me for spiritual things.

20. The prayer as I gave it to you comprised the entire human life of pilgrimage, as well as all the Ten Commandments, including My two great laws of love.

21. It had to be practical, suit all circumstances of life and give man in any possible situation, provided he prays full of fervor and with the deepest spiritual understanding, the comfort and calmness which only a God, a heavenly, loving Father, can give. Thus follows the next phrase: “forgive us our trespasses”, which is a frank admission that people are capable of acting contrary to His laws, of failing or, as the saving goes, of sinning, but as human beings and not as spiritual beings or children of a heavenly Father.

22. The entreaty for forgiveness of the sins comprises the admission of weakness. It shows that the praying human being, or the entreating child, recognizes his weakness and his capability of sinning, often against his will. For although the will to resist is present, either his own passions or the world are too mighty, so that despite the best of intentions the child errs, thereby making himself unworthy of this heavenly Father.

23. Thus, plagued by remorse, the child shall throw himself at the feet of his spiritual Father, confess his sin before Him and retain this very promise of betterment as firm intent on his future earthly path, which is expressed in the following phrase where it says: “as we forgive those who trespass against us!” Thus, just as the Father in heaven is only capable of forgiveness and love, but not of hate and revenge, the intent shall be that also you, even though on a smaller scale, shall act in a divine sense, or worthy of your heavenly Father, and forgive those who have wronged you. A word of great significance, particularly at that time when one said: “an eye for an eye”, etc., when revenge was permitted and even counted among the divine attributes of Jehovah!

24. So you see that this prayer deals with all human passions, brings to the fore everything exalted, but everything base as well, with a few words in the form of a prayer turning the wanderer, created as man in this world, into a spiritual cosmopolitan, provided he is willing to heed these few words, which once issued from My mouth.

25. However, so that this firm intent may not be doomed to failure, this same prayer contains in the subsequent phrase the actual cause which often seduces and forces man to act contrary to his intent. It is his surroundings and the chain of circumstances creating temptations for him, from which he does not always emerge as a victor.

26. Although these temptations in the world are a necessity, for without conflict no strengthening in faith, in the trust in Me, is possible, man recognizes the weakness inherent in his dual organism comprising soul and spirit, namely, that he is not always master over himself. And so he entreats in this prayer: “lead us not into temptation”, which, in a spiritual sense, means: “oh Father! Have mercy on your weak child and help it, lest it succumb often against its will to the temptations others prepare for it.”

27. Only in the honest recognition of one’s own weakness lies the whole fervor of a prayer directed to an Almighty One, who lets Himself be called Father, and who tries to educate and form these very same human beings to become His children.

28. As long as pride or an overrating of one’s own strength reign in a heart, no sincere prayer or entreaty can reach Me. As I once expressed it, so it still says today: “And when you have done everything possible to man, you are still lazy servants.”

29. Man, no matter in what circumstances he may find himself or what adversity he may have to fight against, shall always be aware of the fact that he has done the least, but I have done the most part.

30. Thus his trust in Me grows, thus by fighting he gains his tranquility, his peace. And only when he prostrates himself before Me in contrition and is forced to call out: “Lord! What am I for You to remember me”, when he confesses and realizes the inadequacy of his own strength to reach his eternal spiritual goal, only then will he understand the value of the help of his spiritual Father and how vastly different it is from the help his fellowmen can give him!

31. This admission that without Him, the sole true and always unchangeable Father, nothing is possible; this alone can then induce man, who has recognized his weakness to make the exclamation concluding this prayer, by saying:

32. “Having understood that without my Father in heaven I am a nothingness, I entreat Him to keep me at a distance from all evil” or, as it says in the prayer: “deliver me from all evil!” The redemption, or the acquittal from the offence committed with or against one’s will, must of course take place, or a progress is impossible and to become a son of the Father in heaven unachievable.

33. For this very reason this prayer concludes with the entreaty: “Remove all danger from me,” which could delay me on my path instead of furthering me. Forgive what is in the past and prevent the impending evil.

34. Only in this way can man find a tranquility, a solace in a prayer, which with few words demonstrates to him his whole position as man and as a child of God and that he, as a being between two worlds, between matter and spirit, must follow the latter if he wants to be worthy of this name with which he addresses the Creator of all that exists.

35. Therefore, this prayer opens with the call “Father” and ends with the entreaty to this very same God, who could not deliver man from his evils, forgive him and fill him with trust unless He were the Father!

36. Thus, My children, pray this prayer to Me, do not think with the first invocation only of yourselves, but with the call: “our Father!” embrace the whole of mankind, which now more than ever is a crowd of lost children. All of them, in apathy and without purpose, hasten to meet their doom. For most of them forget this very same Father or have even repudiated Him, not knowing and not wanting to know that He is in heaven, waiting for them, so as to embrace them all with loving arms one day.

37. Pray to Him, the Father of all created beings, to forgive when His Name is misused and dragged down into the dust, instead of being hallowed. Pray that the Kingdom of Peace, of eternal bliss, which reigns in that very same heaven which is His abode, may descend also to you and man will not stand against man in eternal hate and discord, but that brother towards brother in word and deed may practice neighborly love in its highest sense, for only then can the world become a paradise if the will of the Father in heaven is also carried out on earth.

38. Pray that all people on earth may have their daily sustenance so that all can rejoice in the rising sun and do not curse a day which at best must shine on misery.

39. Pray in this way in My prayer: “our Father”, and your sins will be remitted in the same measure as you forgive others. There will then be fewer temptations because, strengthened in faith, you will be able to fight them more easily, and will thus be delivered of all evil because you have become pure. For “to the pure, everything is pure,” and if, where perhaps at first you used to easily waver and fail, now, strengthened by your trust in Me, you go past dangers which for you have long ago lost the sting of temptation.

40. This is how you shall pray My prayer, which, more than a thousand years ago, I gave to My then children and disciples and which I am now again giving to you, My present chosen ones!

41. Recognize from this word how much that is sublime and beautiful lies in My words and also understand that when God teaches you to pray He has placed words into your mouth which contain a boundless depth of truth and infinite bliss for the one who, as I once said, worships Me in spirit and in truth. For the opening of this prayer is in the highest sense spiritual and is then linked to worldly truth where at first, conscious of your divine descent, you implore the Father in heaven. However, subsequently not forgetting the weaknesses and defects of human nature, you sink down devoutly before the great Creator, as your Father, in the first words and later, realizing your weaknesses, implore Him for help, lest He let you forget in the mire of sensual passions your spiritual descent.

42. This is how you must pray the Lord’s Prayer, and your Father will let you, His children, feel His fatherly love in the fullest measure, provided you are, like He, willing to practice instead of punishment, revenge and anger, only love and forgiveness in your earthly life. Then the Father, whom in this prayer you reminded with such a moved heart of His grace, His might and His never-ending love, is on your side as, beside His great omnipotence, you are ready to contritely confess your own weakness! Amen.

Jesus sagt…Seid kein Opfer von Satan’s Fallen – Jesus says… Don’t be a Victim of Satan’s Traps

BOTSCHAFT / MESSAGE 516
<= 515                                                                                                                517 =>
<= Zurück zu den Liebesbriefen                                                 Back to LoveLetters =>

flagge es
2017-06-29 - JESUS SAGT Seid kein Opfer von Satans Fallen Liebesbrief von Jesus 2017-06-29 - Jesus says-Dont be a Victim of Satans Traps-Loveletter from Jesus
=> VIDEO   => PDF   => AUDIO… => VIDEO   => PDF   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Meine Gnaden vollenden alle Dinge
=> Zweisamkeit mit Jesus
=> Schuld blockiert die lebendigen…
=> Willensfreiheit & Gewissen
=> Die Taktiken des Feindes
=> Wünsche, Eigensinn & Konsequenzen
=> Nützt nie Meine Bermherzigkeit aus
=> Nötige Schritte nach einem Sturz
=> Fühlst du dich verurteilt?
Related Messages…
=> My Graces accomplish all Things
=> Togetherness with Jesus
=> Guilt dams the living Waters
=> Free Will & Conscience
=> The Tactics of the Enemy
=> Desire, Free Will & Consequences
=> Never presume on My Mercy
=> Steps to be taken after a Fall
=> Do you feel condemned?

flagge de  Jesus sagt…Seid kein Opfer von Satan’s Fallen

Jesus sagt…Seid kein Opfer von Satan’s Fallen

29. Juni 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie

Jesus begann… “Clare, wenn Ich dir etwas zu tun gebe, kannst du sicher sein, dass die Gnade, es auszuführen, mit ins Bündel gepackt ist. Du wirst auf jeden Fall in der Lage sein, es zu tun, auch wenn es dich beansprucht. Ich bitte niemals um etwas von irgend Jemand, was sie nicht ausführen können mit Meiner Gnade. Meine Gnade ist wie der unsichtbare Helfer, der es irgendwie schafft, dass der Job reibungslos verläuft und beendet wird. Irgendwie nach all jenen Schwierigkeiten und Frustrationen, ganz plötzlich – nachdem du Danke gesagt und gebetet hast – löst sich all das auf, womit du gekämpft hast.”

“Du neigst dazu, sobald du auf ein Hindernis stösst, dich zu beschweren. Lieber solltest du sagen… ‘Danke dir Herr für diese Aufgabe. Könntest Du mir bitte helfen? Ich stosse an meine Grenze damit und ich weiss, dass Du uns immer für die Aufgaben ausstattest, die Du uns gibst.’ Dies zusammen mit einem Geständnis deiner Schwachheit und Unfähighkeit bewegt Mein Herz, dir die Gnade zu schenken.”

“Den anderen Weg, den du gehen kannst ist, den Ablenkungen nachzugeben, weil du einer Mauer gegenüber stehst und dir fehlt die Zuversicht, es anzupacken, sogar mit Meiner Hilfe. Dies könnte so ausgedrückt werden… ‘Ich bin einfach müde heute abend’ oder ‘Ich warte lieber bis es ganz ruhig ist im Haus, um dies zu erledigen’ oder ‘Morgen wäre der perfekte Tag, um die Sache anzugehen.’ Das ist Aufschieben. Und was dieser Dämon damit bezweckt ist, deine Entschlossenheit zu löchern, damit er es mit etwas Fleischlichem anfüllen kann, das dich kurzfristig gut fühlen lässt. Dann kommt die Verurteilungs-Crew, um dir den Rest zu geben.”

“Das sieht dann so aus… Frustration, Faulheit unter dem Deckmantel des Aufschiebens, Unzufriedenheit – mit einem verborgenen Schuldgefühl. Und schlussendlich suchst du nach einer Ersatzbefriedigung, um das grosse Loch zu stopfen, das entstanden ist, weil du nicht erfüllt hast, was du dir vorgenommen hast. Dann bietet dir der Feind ein kleines Vergnügen an, von dem du aber weisst, dass du dich nicht darauf einlassen solltest.”

“Du nimmst den Köder an und fühlst dich gut für vielleicht 15 Minuten bis zu einer Stunde und dann rückt die Schuld- und Verurteilungs-Truppe an, um dir den Rest zu geben. In jener Phase fühlst du dich fern von Mir. Und jetzt, um das Ganze noch schlimmer zu machen, fängst du an, die Gebetszeit zu umgehen, weil du nicht ertragen kannst, Mir gegenüber zu treten.”

“Darf Ich sagen, dass dies das Schlimmste ist, was du tun kannst? Übrigens, Ich bin direkt dort an deiner Seite und beobachte, wie du den Köder schluckst und Ich versuche, dich zu stoppen. Aber da ist diese seltsame Art der Taubheit, die zu diesem Zeitpunkt eintritt, welche dich ermutigt, Meinen Warnungen nicht zuzuhören. Und jetzt manifestiert sich das Verlangen nach jenem Ding, das du wolltest und du bist dann effektiv taub und unfähig, richtig zu handeln.”

“Meine Braut, Ich weiss genau, was du tust und warum. Schäme dich nicht und komm zu Mir. Das ist übrigens das zugrunde liegende Motiv in alledem. Er will dich von Mir trennen und einen Keil zwischen uns schieben. Bitte, tue ihm diesen Gefallen nicht. Lauf lieber zu Mir… ‘Jesus, ich möchte etwas tun, das ich nicht sollte. Bitte hilf mir.'”

“Das ist der Moment, wo Ich in Aktion trete. Ich bringe dir ein frisches Rhema. Ich halte dich in Meinen Armen oder spiele ein Lied, das meine zärtliche Liebe und Meine Wachsamkeit über dich ausdrückt, um dich von dem Bösen zu befreien. Ich versichere dir Meine bedingungslose Liebe. Ich werde dich niemals verlassen oder aufgeben, vielmehr leide Ich mit dir. Es tut Mir weh, dass du den Taktiken des Feindes zum Opfer gefallen bist. Ich bin gekränkt, weil wir so gut vorankamen, bevor du diese fleischliche Ablenkung zugelassen hast, um deine Gedanken von deiner Frustration wegzuziehen. Es tut weh, weil Ich die Konsequenzen kenne, wenn der Feind hereinstürmt mit der Verurteilungs-Truppe.”

“Und Ich denke sogar… ‘Was wenn sie darauf hereinfällt und auf weitere Ablenkungen und niemals zu Mir zurückkommt?'”

“Weisst du, wie tiefgreifend dieser Schmerz ist? Ja, es liegt ausserhalb eurer Fähigkeit, dies nachzuempfinden. Es ist wie der Tod eines geliebten Menschen, jene Bedrohung allein ist schmerzhaft. Denn dies ist die Art, wie Ich Menschen verliere. Seelen, die Mir so wunderbar nahe waren, aber dann an ihre Grenzen stossen und statt zu Mir zu kommen, laufen sie vor Mir weg in die Sünde hinein. Und Einige kehren nie wieder zurück.”

“Oh bitte, Meine Bräute, seid keine Opfer von Satan’s Fallen. Bitte, Meine Geliebten, kehrt zu Mir zurück, egal, wie sehr ihr euch schämt. Ich warte auf euch. Ich habe die Antwort und die Lösung für euer Problem. Ich kann euch mit Vergebung und Zeit überschütten, um eure Wunden zu heilen, die entstanden sind, da ihr den glitzernden Köder, verziert mit Haken, verschluckt habt.”

“Kommt zu Mir und Ich werde ihn aus eurem Innern entfernen und euch die Freiheit wieder schenken, die ihr in Mir hattet. Und gemeinsam werden wir die Frustration über das Problem ausarbeiten, bis es der Vergangenheit angehört. Bitte, bitte, fürchtet euch nicht, zu Mir zu kommen. Ich stehe dort und warte auf euch. Mein Herz sehnt sich danach, euch zu heilen, zu trösten, zu befreien und zu stärken. Zögert nicht. Kommt zu Mir, Ich sehne Mich nach euch.”

flagge en  Jesus says… Don’t be a Victim of Satan’s Traps

Jesus says… Don’t be a Victim of Satan’s Traps

June 29th, 2017 – Words from Jesus to Sister Clare
Spoken by Jackie

Jesus began… “Clare, when I give you something to do, you can be positive the grace to do it comes wrapped up in the bundle. You absolutely will be able to do it, even though it stretches you. I never ask anything of anyone they cannot do with My grace. My grace is like the invisible helper that somehow gets the job going smoothly and finished. Somehow, after all that struggle and frustration, all of a sudden – after thanksgiving accompanied by prayer – all of a sudden everything you were struggling with falls into place.”

“The tendency when you reach a roadblock is to complain. Rather, you should say, ‘Thank You, Lord, for this assignment. Could you please help me? I’ve hit a brick wall with this and I know you always equip us for Your assignments.” This, plus a confession of your weakness and inability, move My Heart to give you the grace.”

“The other way you can go is to give in to distractions, because you’re facing a brick wall you don’t have the confidence to tackle, even with My help. This might be expressed as ‘I’m just tired tonight.’ or ‘I’ll wait until it’s very quiet in the house to do this.’ Or, ‘Tomorrow will be the perfect day to tackle it.’ This is procrastination. And what this demon does is make a hole in your resolve, so it can fill it with something carnal that will temporarily make you feel good. Then the condemnation crew comes in to finish you off.”

“So it looks like this: frustration, laziness under the guise of procrastination, dissatisfaction – with a vague sense of guilt lurking behind it. And finally, looking for a feel-good substitute to fill the big hole created by not accomplishing what you set out to do. Then the enemy offers you some little pleasure you really know better than to indulge in.”

“You take the bait, feel good for maybe 15 minutes to an hour and then the guilt and condemnation squad moves in to finish you off. In that state you feel alienated from Me. So now to add insult to injury. You begin to avoid coming into prayer, because you can’t bear to face Me.”

“May I say, that is the worst thing you can do? By the way, I am right there by your side watching you take the bait and trying to get you to stop. But there is a peculiar form of deafness that sets in around that time to encourage you to avoid hearing My warnings. And by now, lust for that thing you wanted sets in and you truly are deaf and void of good judgment.”

“My darling Bride, I know exactly what you are doing and why. Don’t be ashamed to come to Me. That, by the way, is his underlying motive for all this in the first place. He wants to separate you from Me and drive a wedge in. So, please do not oblige him. Rather run to Me: ‘Jesus I am wanting to do something I shouldn’t. Please help me.'”

“That’s when I swing into action. I bring you a fresh Rhema. I hold you in my arms or play a song that expresses my very tender love and watchfulness over you to deliver you from evil. I assure you of My unconditional love. I will never leave you or forsake you, rather I hurt for you. I hurt that you have fallen for the enemy’s tactics. I hurt because we were doing so well before you allowed this carnal distraction to take your mind off your frustration. I hurt because I know the consequences when the enemy comes in with the condemnation squad.”

“And I even think… ‘What if she falls for this and other distractions and never comes back to Me?'”

“Do you know how profound that pain is? Yes, it is beyond your capacity to feel. It is like the death of a loved one, that threat alone is so very painful. Because this is how I lose people. Souls that were wonderfully close to Me but hit a brick wall and instead of coming to Me ran from Me into sin. And some never do return.”

“Oh please, My Bride, do not be a victim of Satan’s traps. Please, My loved one, turn back to Me no matter how ashamed you are. I am waiting for you. I have the solution and resolution to your problem. I have forgiveness and time to lavish on you to heal your wounds from swallowing the flashy bait adorned with hooks.”

“Come to Me and I will remove it from your inner parts and restore to you the freedom you had in Me. And together we will work out the frustration with the problem, until it is history. Please, please. Don’t be afraid to come to Me. I am standing right there waiting for you. My heart longs to heal, comfort, free and empower you. Don’t delay. Come to Me, I am aching for you.”

flagge es  JESÚS DICE…  No seas víctima de las trampas de Satanás

=> VIDEO   => PDF

JESÚS DICE…  No seas víctima de las trampas de Satanás

Junio 29, 2017. Palabras de Jesús a la Hermana Clare.

Jesús comenzó…” Clare, cuando te doy algo que hacer, puedes estar segura de que la gracia para hacerlo viene envuelta en el paquete. Serás capaz de hacerlo absolutamente, a pesar de que te exija demasiado. Nunca le pido nada a nadie que no pueda hacerlo con Mi gracia. Mi gracia es como el ayudante invisible que de alguna manera consigue que el trabajo vaya suavemente y sea terminado. De alguna manera, después de toda esa lucha y frustración, de repente todo contra lo que estabas luchando cae en su lugar.”

“La tendencia cuando llegas a un obstáculo es quejarte. Mas bien, deberías decir, ´Gracias, Señor, por esta asignación. ¿Podrías ayudarme? He golpeado contra una pared de ladrillo con esto y se que tú siempre nos equipas para tus asignaciones. “Esto, más una confesión de tus debilidades e incapacidad, mueve Mi corazón para darte la gracia”

“ La otra manera que puedes ir es ceder a las distracciones, porque estás frente a un muro de ladrillo que no tienes la confianza para hacer frente, incluso con Mi ayuda. Esto puede ser expresado como “Estoy cansado esta noche” o “Esperaré hasta que esté muy tranquilo en la casa para hacer esto” o “Mañana será el día perfecto para enfrentarlo” Esto es procrastinación. Y lo que este demonio hace es hacer un hueco en tu resolución, así que puede llenarlo con algo carnal que te hará sentir bien temporalmente. Entonces el equipo de la condena entra para terminar contigo”.

“Así que se ve de esta manera: frustración, pereza bajo el disfraz de la procrastinación, la insatisfacción- con una vaga sensación de culpa escondida detrás. Y finalmente, en busca de un sustituto de sentirse bien para llenar el gran agujero creado por lo cumplir lo que te propusiste hacer. Entonces el enemigo te ofrece un poco de placer que conoces bien para dejarse llevar.

“Tu tomas el cebo, te sientes bien quizás por unos 15 minutos o una hora y luego la culpa y la condenación entra para terminar contigo. En ese estado te sientes alienado de Mí. Como si todo esto fuera poco. Empiezas a evitar la oración, porque no puedes soportar enfrentarme”

“¿Puedo decir que eso es lo peor que puedes hacer? Por cierto, estoy a tu lado mirándote coger el cebo e intentando hacerte parar. Pero hay una forma peculiar de sordera que se establece en torno a ese momento que te alienta a evitar escuchar mis advertencias. Y a estas alturas, tu afán por lo que querías se establece y verdaderamente estás sordo y sin juicio.”

“Mi querida Novia, Sé exactamente qué estas haciendo y por qué. No te avergüences de venir a Mí. Eso, por cierto, es el motivo intrínseco de todo esto en primer lugar. Quiere separarte de Mí y romper el vínculo. Así que, por favor no acceda. Mejor corre hacia Mí: ‘ Jesús, quiero hacer algo que no debería. Por favor ayúdame.”

“Es entonces cuando entro en acción. Te traigo un Rhema fresco. Te sostengo en mis brazos o toco una canción que expresa mi tierno amor y vigilancia sobre ti para librarte del mal. Te aseguro Mi amor incondicional. Nunca te dejaré ni te desampararé, por el contrario sufro por ti. Me duele que hayas caído en las tácticas del enemigo. Me duele porque estábamos haciéndolo tan bien antes de permitir que esta distracción carnal sacara tu frustración. Me duele porque conozco las consecuencias cuando el enemigo viene con el equipo de condenación”.

“E incluso pienso..¿Y si ella cae por ésta y otras distracciones y nunca vuelve a mi?

“¿Sabes cuán profundo es ese dolor? Si, está más allá de tu capacidad de sentir. Es como la muerte de un ser querido, esa amenaza por sí sola es muy dolorosa Porque así es como pierdo a la gente. Almas que estaban maravillosamente cerca de Mí pero golpearon un muro de ladrillo y en lugar de venir a Mí corrieron de Mí hacia el pecado. Y algunos nunca regresan”.

“Oh, por favor, Mi Novia, no seas víctima de las trampas de Satanás. Por favor, Mi amada, regresa a Mí sin importar lo avergonzada que estés. Estoy esperándote. Tengo la solución y resolución a tu problema. Tengo perdón y tiempo para prodigarte para sanar tus heridas por tragar el llamativo cebo adornado con ganchos”.

“Ven a Mí y yo lo removeré de tus partes internas y restauraré la libertad que tenías en Mí. Y juntos resolveremos la frustración con el problema hasta que sea historia. Por favor, por favor. No tengas miedo de venir a Mí. Estoy aquí esperando por ti. Mi corazón anhela sanar, consolar, liberar y fortalecerte. No te demores. Ven a mi, Estoy dolido por ti.”

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 30… Ruhun Reenkarnasyonlar Yoluyla Gelişmesi

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 30... Ruhun Reenkarnasyonlar Yoluyla Gelişmesi

<= Genel bakışa geri dön

Flag Turkey-270x180px  Bölüm 30… Ruhun Reenkarnasyonlar Yoluyla Gelişmesi

=> PDF

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 30… Ruhun Reenkarnasyonlar Yoluyla Gelişmesi
Jesus Christus´un Vahyi

Almancadan tercüme: Jasmin

Gelişmenin Kanunu

 1. 1. Size söylüyorum, ruhunun birçok kez dünyaya geldiğini insan bilmelidir ve insanlık dağın doruğuna ulaşmak için kanunumun yolunda yukarıya doğru çıkmayı hâlâ başaramadı. (77, 55)
 2. İnsan, önceden inanmadığı bilimin gelişmesini ve keşfini yaşadığı için neden o zaman ruhun doğal gelişimine karşı geliyor? Neden o insanı durduran ve uyuşturan şeylere ısrar ediyor? Çünkü sonsuz yaşama bakıştan çekindiği için! (118, 77)
 3. Anlayın: Yaratılış görünüşe göre tamamlanmış gibi görünse de, buna rağmen her şey gelişiyor, değişiyor ve mükemmelleşiyor. Ruhunuz yoksa bu tanrısal kanunun etkisinden kaçabilir mi? Hayır, çocuklarım. Hiç kimse ruhaniyet, bilim ve yaşam hakkında son sözü söyleyemez, çünkü onlar benim sonu olmayan eserlerimdir. (79, 34)
 4. Kaç insan edindikleri bilgilerden ötürü ruhsal büyüklüğe ulaştıklarını sanıyorlar ve bana göre onlar ruhi gelişme yolunda kalmış çocuktan başka bir şey değillerdir. Çünkü düşünmeliler ki, sadece aklın gelişmiş olmasıyla ruhun gelişmesine ulaşılamaz, bilhassa o bütün karakterlerin gelişmesiyle olmalıdır. İnsanlarda mükemmelliğe ulaşmak için gelişmesi gereken birçok yetenek vardır.
 5. Benim sevgi ve adalet kanunum olarak insanlara ruhunun mükemmelleşmesi için bütün gerekli olanakları sunan uzun bir yola müsaade ettim ki, ruhun reenkarnasyon kanununu uygulamam bundan dolayıdır.
 6. Dünyada her seferinde yaşam kısa bir derstir, çünkü aksi takdirde insanların fırsatları kanunumu yerine getirmeyi mükemmelleştirmede çok kısa olurdu. Ama bu hayatın hedefini tanımanız vazgeçilmezdir öyle ki, yaşamın anlamını kavrayın ve insancıl mükemmelliğin temeli olan yaşamın ahengine ulaşın. Ruhsal yaşama ulaşıncaya dek, o zaman daha yüksek bir yaşam seviyesine ulaşmaya muktedir olacaksınız. Orada (ruhsal dünyada) size öğretmem gereken birçok ders hazırladım ve o kadar çok size vermem gereken vahiylerim var. (156, 28 – 29)
 7. Her şey durmadan büyürken, değişirken, kendisini mükemmelleştirirken ve gelişirken, neden ruhunuz yüzyıllar boyunca durgunlukta kalsın?
 8. Bilim sayesinde birçok şeyi keşfettiğiniz ve öğrendiğiniz için bütün yaratıklarda varlığını sürdüren durmadan gelişim size yabancı değildir. Bundan dolayı ruhunuzun geride kalmasını istemediğimi kavrayın ve uzun zamandan beri yaptığınız gibi ruhunuzu duraklamaya terk etmeyin. Çevrenizi saran her şeyle ahenk içinde yaşamaya çaba göstermelisiniz öyle ki, insanlar için gün geldiğinde doğa gizemlerini saklamak yerine size beyan etsin ve doğa güçleri sizin düşmanınız olmak yerine sizin hizmetkârınız, işçiniz ve kardeşiniz olsun. (305, 6, 8)

Doğru Anlaşılmış Şekilde “Bedenin Dirilişi”

 1. Şimdi dünya ruhun reenkarnasyonu olan “bedenin dirilişi” hakkındaki hakikati öğrensin.
 2. Reenkarnasyon demek maddi dünyaya geri dönüp yeniden insan olarak doğmak demektir; bir ruhun insancıl bir vücutta görevine devam etmek için dirilmesidir. Bu atalarınızın sözünü ettiği “bedenin dirilmesi” hakkındaki hakikattir. Ama atalarınızın reenkarnasyon hakkındaki yorumları ters ve saçmadır.
 3. Reenkarnasyon Tanrı’nın ruhunuza verdiği hediyedir öyle ki, o ruh maddi biçiminin küçüklüğüyle, dünyadaki geçici varlığıyla veya doğal zayıflığıyla sınırlandırılmamıştır, bilhassa ruh daha yüksek bir özyapıdan kaynaklandığı için bu dünyada büyük görevlerini yerine getirmek amacıyla birçok maddi vücudu kullanabilir.
 4. Bu yeteneğiyle ruh “beden”, ölüm ve bütün dünyevi şeyler karşısında sınırsız üstünlüğünü ölümü yenmekle, ona emanet edilen bedenleri arka arkaya değiştirip sağ kalmakla ispatlar. Ruh zamanın, dirençlerin ve ayartmaların galibidir. (290, 53 – 56)
 5. Yargı gününde ölülerin bedenlerinin dirilip ruhlarıyla birleşip Tanrı’nın Krallığı’na gireceğine nasıl inanabilirsiniz? Size eski zamanlarda öğretilenleri nasıl böyle yorumlayabilirsiniz?
 6. Ruh özgürce yükselerek geldiği yere geri giderken, beden bu dünyadandır ve bu dünyada kalır. “Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur.” “Bedenin dirilişi”* ruhun yeniden bir vücuda sahip olmasıdır. Eğer bazı insanlar bunun insani bir teori olduğuna ve diğerleri ise bunun yeni bir vahiy olduğuna inanırlarsa, size doğrusunu söyleyeyim, size insanlığın başlangıcından beri dünyaya bu vahyi yaymaya başladım! Bunun ispatını eserlerimin kanıtı olan Kutsal Yazılar´da bulabilirsiniz.

*) Eski Hristiyanlıktan bilinen bu terim Hristiyanların İznik (Nicäa) Konsil´inde, yani o zamana kadar kısmen kabul edilen reenkarnasyon öğretisi İmparator Justinian tarafından yanlış öğreti olarak lanetlendi. Böylece ruhun “bedende” yeniden doğuşundan “bedenin dirilişi” oldu.

 1. Ruhunuz daha yüksek seviyedeyken ve yakında adil olmak gerekirse Tanrı’nın en adaletli ve en çok sevgi dolu kanununu kabul ederken, gene de bu devirde bu vahiy ruhunuza ulaştı. “Yargı günü” hakkındaki tasavvurunuzu reddedin; çünkü o sizin gününüz gibi değildir, çünkü o belli bir dönemdir ve “dünyanın sonu” sizin üstünde yaşadığınız gezegeninizin sonu değildir, bilhassa o dünyada yarattığınız bencil yaşamın sonudur. (76, 41 – 43)
 2. “Bedenin diriliş” gizemi ruhun reenkarnasyon vahyi yoluyla açıklandı. Bugün sevgi ve adalet kanununun anlamının ruhun kendisini mükemmelleştirmesi olduğunu ve ruhun asla yok olmadığını ve Baba’nın ona sunduğu açık kapıyı hep kurtuluş fırsatı olarak bulacağı için biliyorsunuz.
 3. Her ruha benim yargım bu (reenkarnasyon) kanunundan dolayı mükemmel ve amansızdır.
 4. Sadece ben sizi yargılamasını bilirim, çünkü her kader insanlar için anlaşılmazdır. Ondan dolayı hiç kimse diğer insanlar önünde rezil edilmeyecek veya ihanete uğramayacak.
 5. Ruhlar, günahlarında yanılgıya düştükten sonra, birçok mücadele ve değişken durumlardan sonra, uzun yolları kat ettikten sonra tecrübeleri sayesinde bilgelikle dolu olarak, acılar sayesinde arınmış, hak ettikleri eylemler sayesinde yükselmiş, uzun bir hac yolculuğundan yorgun, fakat mütevazı ve sevinçli olarak bana dönecekler. (1, 61 – 64)

Ruhların Farklı Gelişme Durumu

 1. Uzun bir zaman öncesinde ruhunuz benden yaratıldı; fakat onların hepsi ayni şekilde ruhi gelişme seviyesine ulaşmadılar.
 2. Onlar sizi ayni hedefe götürmelerine rağmen, kısmetler farklıdır. Bazıları bu, öbürlerine de diğer sınavlar saklıdır. Bir yaratık o yoldan, diğeri ise öbür yoldan gider. Siz ne ayni anda yaratıldınız, ne de hepiniz ayni anda Tanrı’ya geri döneceksiniz. Bazıları önde gidiyorlar, diğerleri ise arkada, fakat hedef hepinizi bekliyor. Hiç kimse kimin ona yakın olduğunu veya kimin ondan uzak yol kat ettiğini bilemez. Çünkü bu bilgiye sahip olmak için henüz olgunluğa ulaşmadınız; siz insancılsınız ve gururunuz sizin yıkımınıza yol açabilir. (10, 77 – 78)
 3. Her devirde, insanlık tarihinin eski zamanlarında bile yüksek ruhlu insanların örneğini gördünüz. Eski devirlerde bile ruhen çok gelişmiş insanların varlığını, eğer bu insanlar arka arkaya devam eden reenkarnasyonlardan geçmeseydiler ve reenkarnasyonlar onların yukarıya doğru gelişmesine yardım etmeseydi, nasıl açıklayabilirdiniz?
 4. Bunun nedeni ruhun bedenle ayni anda yaratılmamış olmasıdır ve insanlığın başlangıcı ruhla ayni zamana düşmez. Size doğrusunu söyleyeyim, öbür dünyada varlığını sürdürmeden dünyaya gelmiş olan hiçbir ruh yoktur. Hanginiz ruhun bu dünyaya gelmeden önce, öbür dünyada yaşadığı zamanı ölçebilir veya bilebilir? (156, 31 – 32)

Dünyadaki Önceki Yaşamları ve Kendi Gelişme Seviyesini Bilmek

 1. Ruh, bedenle birlikte olduğu sürece, dünyada önceki yaşamlarında hak ettiklerini bilemez. Ama şimdi yaşamının sonsuzluk olduğunu, doruğa ulaşabilmek için sürekli gelişme isteği olduğunu anlar. Fakat bugün hangi yüksekliğe ulaştığınızı bilmiyorsunuz. (190, 57)
 2. Aklınız izlenimleri ve ruhunuzun geçmişinin hatıra sahnelerini almaz, çünkü beden ruhun yaşamına girmeye izin vermeyen kalın bir perde gibidir. Hangi beyin ruhun geçmişi boyunca biriktirdiği resimleri ve izlenimleri alabilir? Hangi zekâ insani tasavvurlarla bağlantılı şekilde kavraması güç olanı kavrayabilir?
 3. Bütün bunlardan dolayı size, ne şimdiye dek ruhen kim olduğunuzu bilmeye, ne de geçmişinizin nasıl olduğunu bilmenize izin verdim. (274, 54 – 55)
 4. Bütün eserlerim benim tarafımdan “yaşam” adındaki bir kitapta yazılıdır. O kitabın sayfaları sayısızdır ve o kitabın bilgeliğine yazıcısı Tanrı’dan başka hiç kimse tarafından ulaşılamaz. Ama o kitabın her sayfasında Baba’nın bütün eserlerinin her zekânın anlayabileceği şekilde yazılı olduğu özetler vardır.
 5. Siz de içinde bütün eserlerinizin ve ruhi gelişme yolunda bütün adımlarınızın yazılı kalacağı durmadan hayatınızın kitabını yazıyorsunuz. O kitap sizin vicdanınızda yazılı kalacak ve o yarın sizden küçük kardeşlerinizin hayat yolunu aydınlatacak olan bilginin ışığı ve tecrübe olacak.
 6. Henüz o kitabınızın içindekileri siz bile bilmediğiniz için kimseye gösteremezsiniz. Ama yakında benliğiniz aydınlanacak ve siz gelişmenizden ve günahlarınızın kefaretinden ve tecrübelerinizden bahseden kitabın sayfalarını insanlara göstereceksiniz. O zaman insanlara açık bir kitap gibi olacaksınız.
 7. Görevlerini benimseyenlere ne mutlu! Onlar Yakup´un rüyasında gördüğü merdivende yukarı çıktıklarını hissedecekler ki, o ruhi yol insanları Tanrı’nın önüne götürür. (253, 6 – 8)

Sevginin Ruhsal Gelişme İçin Gerekliliği

 1. Tıpkı vücudunuzun yaşamak için havaya, güneşe, suya ve ekmeğe ihtiyacı olduğu gibi, ayni şekilde ruhunuzun da onun niteliklerine göre yaşam çevresine, ışığa ve besine ihtiyacı vardır. O ruh gelişmek için besini ararken özgürlüğünü kaybederse, tıpkı bir çocuğu beşiğinde yatmaya ve odasında kalmaya zorlamak gibi, zayıflar, solar ve ahmaklaşır. Onun organları felce uğrar, beti benzi solar, duyuları körelir ve yetenekleri cılızlaşır.
 2. Ruhun da felçli olabileceğini anlayın! Size dünyanın ruhen felçli, kör, sağır ve hastalarla dolu olduğunu bile söyleyebilirim! Hapiste gelişme özgürlüğü olmadan yaşayan bir ruh, ne bilgelikte, ne güçte ve erdemde büyüyen yaratıktır. (258, 62 – 63)
 3. Size doğrusunu söyleyeyim, sizi yükselten sevgidir, çünkü onda bilgelik, duygu ve yükseliş vardır. Sevgi, Tanrı’nın bütün özelliklerinin toplamıdır ve Tanrı bu alevi her ruhi yaratıkta tutuşturdu.
 4. Size kaç ders verdim öyle ki, sevmeyi öğrenin! Tanrı’nın merhameti size kaç kere fırsatlar, hayat ve reenkarnasyonlar verdi! Dersler gerekli olduğu sürece öğreninceye kadar tekrarlandı. Bir kere ders yerine getirildiği zaman, tekrarlamaya gerek yoktur, çünkü o ders unutulamaz.
 5. Eğer derslerimi çabucak öğrenseydiniz, acı çekmek zorunda kalmazdınız, ne de hatalarınızdan ötürü ağlardınız. Bu dünyada aldığı derslerden faydalanan insan bu dünyaya yeniden gelebilir, ama o daha büyük bir olgunlukla ve daha iyi yaşam şartları altında geri dönecek. Bir yaşamla dünyaya bir kez daha geliş arasında düşünüp taşınmak için gerekli olan ve yeni bir günlük ise başlamadan önce dinlenmek için gerekli olan hep dinlenme molası olacak. (263, 43 – 5)

Reenkarnasyonların Çeşitli Nedenleri

 1. Size doğrusunu söyleyeyim, insan yaşamının hiçbir devrinde insanlar kanunumun bilgisinden mahrum değildiler; çünkü insanın ruhunda bir tanrısal kıvılcımın ışığı, aklının sezgisi veya kalbinde bir sezgi eksik olmadı ki, o da vicdandır.
 2. Buna rağmen ruhunuz gözleri bağlı olarak öbür dünyaya geri döndü. Size söylüyorum, her kim bu dünyadaki yaşamın içerdiği derslerden, bu sınav vadisinden faydalanmazsa, o insan hatalarını telafi etmek ve her şeyden önce öğrenmek için dünyaya geri dönmek zorundadır. (184, 39)
 3. Öbür dünyalarda ruhlar ayni şekilde irade özgürlüğüne seviniyorlar ve günah işleyip sapa yollara düşüyorlar veya iyiliğe sebatlı kalmakla sizin bu dünyada yaptığınız gibi ruhen yukarıya doğru gelişiyorlar. Fakat belli bir zaman geldiğinde, seçilmiş olanlar asil bir görevi yerine getirmek için, diğerleri ise suçlarının kefaretini ödemek için bu dünyaya geri geliyorlar.
 4. Ama onların dünyayı görüş isteğine göre, dünya onların bazılarına kendisini cennet olarak, diğerlerine de cehennem olarak takdim edecek. Eğer onlar Baba’larının merhametini anlarlarsa, ruh için sadece kutsamalar ve hayat dersleriyle ekili ve onları vaat edilen ülkeye yaklaştıran bir yollu harika bir yaşamı görmeleri bundan dolayıdır.
 5. Bazıları bu dünyaya tekrar gelmek dileğiyle, diğerleri ise bu dünyaya bir daha gelmek zorunda olmanın korkusuyla dünyadan göçerler. Bunun nedeni ise insani benliğinizin henüz Tanrı’yla ahenk içinde yaşamayı anlayamadığındandır. (156, 33 – 34)
 6. Hiç kimse başka bir vücutta bu dünyaya geri dönmek zorunda olduğu düşüncesine karşı gelmesin. Reenkarnasyonun insan ruhuna ceza olduğunu da düşünmeyin. Bu dünyada yaşamak için belirlenmiş bütün ruhtan yaratıklar reenkarnasyon kanunu yolundan ruhen gelişmek ve onlara verdiğim görevi yerine getirmek için gitmek zorunda kaldılar.
 7. Sadece ruhen az gelişmiş insanlar yeniden dünyaya gelmek zorunda değildirler, ruhen gelişmiş olanlar da bir kere daha eylemlerini mükemmelleştirmek için bu dünyaya gelmek zorundadırlar.
 8. İlyas dünyaya gelmiş olan peygamberlerin en büyüğüdür; fakat o yaptığı büyük eserlerine ve büyük ispatlarına rağmen, başka bir devirde, başka bir vücutta, başka bir isimle bu dünyaya gelmek zorundaydı.
 9. Bu sevgi ve adalet kanununu (reenkarnasyon) insanlar uzun yıllar boyunca bilmiyorlardı, çünkü onu önceden bilmiş olsalardı, şaşkına dönebilirlerdi. Fakat Baba size birkaç vahiy ve işaret verdi ki, o bütün gizemlerin çözümünü olan bu devrin önünden giden ışığıydı. (122, 25 – 28)

Mükemmelliğe Giden Yol

 1. Işığın yoğunluğuna ulaşacağınız yol uzundur. Hiçbir yaratığın ruhun yolundan daha uzun bir yolu yoktur. Bu yolda ruhunuza şekil veren, onu düzleyen ve ona mükemmel bir biçim veren tanrısal heykeltıraşınızdır. (292, 26)
 2. Size doğrusunu söyleyeyim, tamamen arınmanız için ruhunuz bu dünyada ve öbür dünyada kendisini arıtmak zorundadır.
 3. Her ne kadar bu dünyaya dönmeniz gerekliyse, o kadar sık bu dünyaya geri dönmek zorunda kalacaksınız ve Baba’nın size verdiği fırsatları ne kadar çok sık kaçırırsanız, gerçek yaşama temelli girişinizi o kadar çok geciktirmiş olacaksınız ve gözyaşı vadisinde (acıların dünyasında) kalma sürenizi uzatmış olacaksınız.
 4. Her ruh (insan) dünyada her yaşayışında ilerlemeyi ve (ruhsal) gelişmesinin meyvelerini her seferinde ileriye doğru sağlam adımlar atmakla kanıtlamak zorundadır.
 5. Kendinize faydası olan tek iyi şeyin gerçek sevgi ve merhametle ve özellikle art düşüncesiz diğer insanlara yaptığınız iyiliklerin olduğunun bilincine varın. (159, 29 – 32)
 6. İnsanda birbiriyle mücadele eden iki güç vardır: geçici olan insancıl (fiziksel) tabiatı ve sonsuz olan ruhi tabiatı.
 7. Bu ebedi yaratık (ruh) ruhi mükemmelleşmesine ulaşabilmesi için çok uzun sürelerin geçmesi gerektiğini bilir. O çok insan hayatı yaşaması gerektiğini ve o gerçek mutluluğa ulaşmadan önce o hayatlarda birçok sınavdan geçmek zorunda olduğunu sezer. Ruh, gözyaşlarından, acılardan ve birçok fiziksel ölümden geçtikten sonra, aradığı mükemmelliğe olan özlemi bulacağını, o doruğa ulaşacağını sezer.
 8. Halsiz ve küçük şey olan beden ise ağlar, isyan eder ve ruhun çağrısına uymaya ara sıra itiraz eder. Sadece ruh gelişmişse ve “bedene” ve çevresindekilere karşı savaşta tecrübeliyse, o zaman ruh bedene egemen olmaya muktedirdir ve beden yoluyla kendisini beyan eder.
 9. Ruhun hac yolculuğu uzundur, yolu uzaktır, varoluş şekli çok kez ve çeşitlidir. Onun sınavları her an başka türlüdür. Fakat o sınavlardan geçerken yükselir, kendisini arındırır ve mükemmelleşir.
 10. O yaşamdan geçişinde bir ışık izi bırakır; ondan dolayı yükselmiş olan ruha çoğu kez vücudun inlemesi önemli değildir, çünkü o bedenin geçici olduğunu bilir ve ona küçük görünen olaylardan ötürü yolundan alınmasına izin vermez.
 11. Ruh bir an dikkatini “bedeninin” zayıflıklarına çeker, ama kısa süre yaşayan ve yakında toprağın altında kaybolacak olan (bedeni) çok sevmemesi gerektiğini bilir. (18, 24, 27 – 28)

Yaşamın Evrensel Okulu

 1. İnsanlığın başlangıcından beri ruhun reenkarnasyonu sevgi ve adalet kanunu olarak ve de Baba’nın sonsuz merhametinin ispat şekli olarak vardır. Reenkarnasyon bu zamanın öğretisi değildir, bilhassa her zamanındır ve size bu gizemi şimdi vahiy ettiğimi sanmayın. Çoktan eski zamanlarda insanlarda ruhun reenkarnasyonu sezgi bilgisi olarak vardı.
 2. Fakat maddeci bilimlere ve dünyanın definelerine değer veren insanlar kendilerine bedenin tutkuları tarafından egemen olunmasına izin verdiler. Böylece ruhsal şeyleri sezen kalbin insani lifleri katılaştı öyle ki, insanlar ruhla haberleşen her şeye sağır ve kör oldular. (105, 52)
 3. Siz yaratılmadan önce bendeydiniz; sonra ruhsal yaratıklar olarak her şeyin mükemmel bir ahenk içinde titreştiği, yaşamın esansı ve gerçek ışığın kaynağı olan, sizi o ışıkla beslediğim bir yerdeydiniz.
 4. Acılar Baba tarafından yaratılmadı. Size konuştuğum zamanlarda, içinizi çekmeye ve hiç bir şeyden şikâyet etmek için neden yoktu. Cenneti içinizde hissediyordunuz, çünkü mükemmel yaşamınızda o var oluşun sembolüydünüz.
 5. Ama o vatanı terk ettiğiniz zaman, ruhunuza bir giysi verdim ve siz daha da aşağıya düştünüz. O zamandan itibaren ruhunuz adım adım şu anda bulunduğunuz ve Baba’nın ışığının parladığı yaşam seviyesine gelinceye dek, gelişti. (115, 4 – 5)
 6. Her ruhun hedefi arınmasından ve mükemmelleşmesinden sonra Tanrı’yla kaynaşmasıdır *). Ondan dolayı yolunuzu ışıkla dolduruyorum ve ruhunuza güç veriyorum öyle ki, adım adım yukarı yükselin. Ulaştığınız gelişme seviyesine göre, bu dünyadan göçtükten sonra, orada yaşadığınız ruhi vatanınız olacak. Çünkü uzay ruhun mükemmelleşme okulu olarak yaratıldı. (195, 38)

*) Daha fazla açıklamaları 23. bölümün 69. paragrafında ve 58. bölümün 46. paragrafında bulabilirsiniz.

 1. Eğer ben size bu yaşamda her şeyi vermiş olsaydım, daha yüksek bir basamağa çıkmaya isteğiniz olmazdı. Ama bir yaşamda ulaşamadığınız şeye başka bir yaşamda ulaşmaya çalışırsınız ve o yaşamda ulaşamadığınız şeyleri diğer daha yüksek yaşam vaat eder. Böylece sonsuzluğa dek ruhun sonsuz gelişme yolunda bu adım adım devam eder.
 2. Sözümü duyduğunuz zaman, ruhunuzun bu kadar büyük mükemmelliğe ulaşmaya muktedir olabileceği size imkânsız görünür; fakat siz sadece ruhun yüksek hedefinden şüphelendiğiniz için size bunu söylüyorum, çünkü siz sadece fiziksel gözlerle gördüklerinize bakıyorsunuz: zavallılık, bilgisizlik, kötülük. Ama bu bazı insanlarda ruhun hasta olmasından, diğerlerinde ise ruhun felçli olmasından ve öbürlerinde de ruhen kör ve ölü olmasından gelir. Bu sefalet karşısında size sonsuzluğu hazırlayan hedeften şüphelenmeniz kaçınılmazdır.
 3. Ve böylece bu devirde dünya sevgisiyle ve materyalizmle yaşıyorsunuz. Fakat hakikatimin ışığı size çoktan ulaştı ve bir zamanın gecenin karanlığını kovdu ki, o zaman çoktan geçti. Yeni bir devrin gelişini seher vakti bildirmekle ruh talimatlarımla aydınlığa kavuşacak. (116, 17 – 18)
 4. Birçoğunuz hatalarınızı düzeltmek için bu dünyaya bir kere daha yeniden gelme fırsatı bulamayacaksınız. Bugün sahip olduğunuz aracınız olan ve sizi destekleyen vücudunuza artık sahip olmayacaksınız. Bilmelisiniz ki, bu dünyaya gelmek ruh için özel bir haktır, ama asla ceza değildir. Bundan dolayı bu lütuftan faydalanmalısınız.
 5. Bu dünyadan sonra öbür dünyalara yeni dersler öğrenmek için gideceksiniz ve orada yükselmek ve kendinizi mükemmelleştirmek için fırsatlar bulacaksınız. Görevlerinizi insan olarak yaptıktan sonra, bu dünyadan görevinizi yerine getirdiğiniz için memnuniyetle göçeceksiniz ve ruhunuza huzur egemen olacak. (221, 54 – 55)
 6. Sesim şu an insan kalabalıklarını çağırıyor, çünkü birçok insan için bu dünyada hac yolculuğunun sona ermesi yaklaştı.
 7. Kalplerinde taşıdıkları o çökkünlük, o tiksinme, o üzgünlük onların daha yüksek bir vatanı, daha iyi bir dünyayı özlediklerinin ispatıdır.
 8. Ama bu dünyada kat ettikleri yolun son etabını onlar vicdanlarının sesine göre itaatle yaşamaları gereklidir öyle ki, bu dünyadaki son adımlarının izleri bu dünyada görevlerini yerine getirmek için ondan sonra gelen nesiller için lütuf dolu olsun. (276, 4)
 9. Bu dünya ebedi değildir, ne de ebedi olmak zorundadır. Bu vatan, şimdi yerine getirdiği varlığının vazifesi bittiği zaman, yok olacak.
 10. Eğer ruhunuzun bu yaşamın verdiği derslere artık ihtiyacı yoksa çünkü daha yüksek dersler onu diğer bir başka dünyada bekler, o zaman ruh bu dünya mücadelesinde ulaştığı ışıkla: “Bütün yaşamın sevindirici ve üzücü anlarını daha iyi anlayabilmem için gerekli olan tecrübe ve ders olduklarını nasıl bir berraklıkla şimdi anlıyorum. Bu yaşam yolculuğu acılar beni üzdüğü sürece bana ne kadar da uzun geldi. Şimdi ise her şey bittiği için sonsuzluk karşısında bana ne kadar kısa ve az geliyor” diyecek. (230, 47)
 11. Sevinin insanlar, bu dünyada gözyaşlarıyla, sefilliklerle ve ıstıraplarla dolu göçmen kuşlar olduğunuzu düşünün! Sevinin, çünkü o ebedi vatanınız değil, daha iyi dünyalar sizi bekliyor!
 12. Eğer bu dünyadan göçerseniz, üzüntüyle göçmeyin, o zaman acıların iniltisi, zahmetler, gözyaşları burada kalacaklar. Siz bu dünyaya hoşçakal diyeceksiniz ve sizi gökyüzünün yüksekliklerinde bekleyen daha yüksek dünyalara yükseleceksiniz. Oradan dünyayı sevgiyle hatırladığınız uzayda bir nokta olarak göreceksiniz. (230, 51)

Reenkarnasyon Öğretisinin İkna Gücü

 1. Spiritüalizmin ışığı dünyaya şimdi hakikati, adaleti, mantığı ve reenkarnasyonun ruhi yetisinde varlığını sürdüren sevgiyi beyan ediyor. Fakat dünya önce bu vahye inatla savaş açacak ve iyi niyetli insanları şüphelendirmek için ona yabancı ve yanlış bir öğreti görünüşü verecek.
 2. İmanlıları eski inançların alışılmış raylarında ve zamanı geçmiş inanç sistemlerinde tutabilmek için mezheplerin başlattıkları zahmetler boşuna ve faydasız olacak. Çünkü insan aklının derinliklerine kadar giren ve ruhun vahiyler devrine, tanrısal ilhamlara uyanmasını, şüphe ve gizemlerin aydınlanmasını ve ruhun özgürlüğe kavuşmasını sağlayan tanrısal ışığı asla hiç kimse durduramayacak.
 3. Düşünce, ruh ve inanç özgürlüğü dileğiyle harekete geçen insanların oluşturacağı kalabalığı hiç kimse de durduramayacak. (290, 57 – 59)

Bir Ruhun Reenkarnasyon Yolu

 1. Dünyadaki bütün yolculara sesleniyorum öyle ki, onları yukarıya doğru ruhi gelişmeye ve sonsuz yaşama sahip olmaya davet eden sesimi duysunlar.
 2. “Tanrı’nın Sözü´nün” beyan edildiği bu günde o sözden faydalanın ve o söz sayesinde aydınlığa kavuşmanızı sağlayın, çünkü ışık ve kurtuluşunuz bilgidedir.
 3. Eğer benim kanunum size her eyleminizde ahlâk, adalet ve düzen öğretiyorsa, neden o zaman size acı çekmenize neden olan buna zıt yolları arıyorsunuz? Fakat vücudunuzu bu dünyada bırakarak öbür dünyaya göçerseniz, bu bedeni çok sevdiğiniz için öbür dünyada ağlarsınız.
 4. Eğer vücudunuzun size ait olmadığını ve bana ulaşıncaya dek ruhen gelişme yolunda ilerlemeniz gerektiğini hissederseniz, size söylüyorum: “Çocuğum, bana gösterecek neyin var? Dünyada benim kanunlarıma uyarak yaşadın mı?”
 5. Sizse – utanç ve çekingenlik içinde sizi çok sevene (Tanrı’ya) ve size birçok şeye izin verene hediyeniz olmadığı için – ruhunuzu üzen zincirler örselediniz ve o ruh lütfu kaybettiği için ışıktan mahrum, kendine ağlayıp sızlanır. O ruh sadece onu çağıran Baba’nın sesini dinler. Fakat o gelişmediği için ve kendisini Baba´ya gitmeye layık bulmadığı için duraklar ve bekler.
 6. Zaman geçer ve ruh yine o sesi duyar ve ıstıraplar içinde ona seslenenin kim olduğunu sorar ve o ses ona: “Uyan! Nerden geldiğini ve nereye gideceğini bilmiyor musun?” der. O zaman ruh gözlerini açar ve parıltısında kendisini zavallı hissettiği büyük bir ışık görür. Ruh, dünyaya gönderilmeden önce çoktan var olduğunun farkına varır, sesini duyduğu Babası tarafından sevildiğini bilir ve O (Tanrı) ruhu böyle acınacak bir durumda gördüğü için ona üzülür. Ruh, mücadele yolundan geçmek ve hak ettikleriyle ödülüne ulaşmak için çeşitli vatanlara (dünyalara) gönderilmiş olduğunun farkına varır.
 7. Ve çocuk sorar: “Eğer ben dünyaya gönderilmeden önce senin çok sevilen yaratığınım isem, neden erdemlere bağlı kalmadım ve düşmek, acı çekmek ve sana geri gelmek için zahmet çekmek zorunda kaldım?”
 8. Ses ona yanıt verir: “Bütün ruhlar gelişme kanunu altındadır. Bu yolda benim Baba Ruhum onları hep korur. Baba onların iyi eylemlerine sevinir. Elbette sizi dünyaya yolladım öyle ki, orasını ruhen mükemmelleşmenin mücadele meydani yapın, ama savaşların ve ıstırapların vadisi yapmayın.”
 9. Size çoğalmanızı ve verimsiz olmamanızı söyledim. Fakat siz “ruhsal vadiye” geri döndüğünüz zaman, hasat getirmiyorsunuz, sadece şikâyet ediyorsunuz ve sizi onunla donattığım lütfu kaybetmiş olarak geri geliyorsunuz. Ondan dolayı sizi bir kez daha dünyaya geri yollayıp: “Kendinizi arındırın, kaybettiğinizi bulun ve ruhunuzun gelişmesine çalışın” diyorum.”
 10. Ruh dünyaya geri döner ve kendisine küçük ve narin bir insan vücudu orada dinlenmek için ve yeni yaşam gezisine başlamak için arar. O ona verilen küçük çocuk vücudunu bulur ve kanunuma karşı davranışlarının kefaretini ödemek için o vücudu kullanır. Ruh dünyaya sebebini bilerek gelir, o kendisinin Baba’nın soluğu olduğunu ve Baba´dan getirdiği görevi bilir.
 11. Ruh, ilk yıllarda (dünyada) masumiyetini ruhi temizliğini muhafaza eder ve ruhsal yaşamla bağlantısını sürdürür. Sonra günahlarla tanışmaya başlar, yakından gururu, kibiri ve insanların Baba’nın kanunlarına karşı itaatsizliğini görür ve doğuştan asi “beden” kendisini kötülüklerle lekelemeye başlar. Ayartılmaya yenik düşerek dünyaya getirdiği görevini unutur ve Tanrı’nın kanununa zıt eylemleri yapmaya koyulur. Ruh ve beden yasak meyvelerin tadını çıkarırlar ve yıkımın uçurumuna düştüklerinde, son saat gelip onlara sürpriz yapar.
 12. Ruh yine kendisini suçunun ağırlığından yorgun ve bükük olarak ruhsal dünyada bulur. Sonra bir zamanlar ona konuşmuş olan ve hâlâ ona seslenen sesi hatırlar. Kendisini yitik hissettiği için birçok gözyaşı döker, kim olduğunu bilmeden, eskiden de bu yere gelmiş olduğunu hatırlar.
 13. Ruhu o kadar çok sevgiyle yaratmış olan Baba onun yolunda görünür ve ona: “Kimsin, nereden geliyorsun ve nereye gidiyorsun?” der.
 14. Oğul, o seste ona varlığını, zekâsını ve yeteneklerini vermiş olan ve onu tekrar tekrar affeden, arındıran ve karanlıktan uzaklaştırıp ışığa götüren Baba’nın sözünü tanır. Ruh titrer, çünkü o hâkimin önündedir ve ona: “Baba, benim itaatsizliğim, sana suçlarım çok büyüktür ve krallığında yaşamayı senden bekleyemem, çünkü hiçbir şey hak etmedim. Bugün “ruhsal vadiye” geri döndüğüm için, sadece telafi etmem gereken suç biriktirdiğimi görüyorum” der.
 15. Fakat sevecen Baba ruha bir kere daha yolu gösterir. Ruh yine bedene geri döner ve insanlığın bir parçası olur.
 16. Fakat şimdi tecrübeli ruh kendisini ispat etmek ve Tanrı’nın kanunlarına uymak için bedenini büyük güçle itaatli yapar. Mücadele başlar; ruh insanı yıkan günaha karşı savaşır ve kurtuluşu için ona verilen fırsattan faydalanmak ister. İnsan başlangıçtan sona kadar mücadele eder. Ve ağarmış saçları şakaklarında parlamaya ve eskiden güçlü ve dirençli vücudu yılların ağırlığı altında bükülmeye ve gücünü yitirmeye başladığında, ruh kendisini güçlü, olgun ve tecrübeli hisseder. Ona günah ne kadar büyük ve tiksindirici görünür! Ruh günaha sırtını döner ve hedefe ulaşır. Artık sadece Baba’nın ona sesleniş anını bekler, çünkü Tanrı’nın kanununun adaletli ve O´nun dileğinin mükemmel olduğunun ve Baba’nın çocuklarına yaşam ve kurtuluş vermek için yaşadığının kanaatine varır.
 17. Son gün geldiğinde, vücudunda ölümü hisseder ve acı duymaz. Ruh sessiz ve dalgın şekilde dünyadan göçer. Kendisini sanki bir aynanın önündeymiş gibi ruhunda görür ve kendisini güzel ve ışıkta parlak bir şekilde gözetler. Sonra ses ona seslenip: “Oğul, nereye gidiyorsun?” der. Ve kim olduğunu bilen o ruh, Baba´ya doğru gider, O´nun ışığının benliğine girmesine izin verir ve “Ah Yaratan, ah her şeyi içeren Sevgi, dinlenmek ve sana taleplerinin karşılanmasını vermek için geliyorum” der.
 18. Hesap ödendi ve ruh sağlığına kavuştu, arınmış ve günahın zinciri olmadan onu bekleyen ödülünü görür.
 19. Sonra ruh o Baba’nın ışığıyla birleşip kaynaşır. Ruhun mutluluğu daha büyükleşir ve huzur dolu bir yeri, kutsal bir ülkeyi görür, derin bir sessizlik hisseder ve “İbrahim’in kucağında” dinlenir. (33, 14 – 16)

DIE ZEIT IST KURZ… Womit wirst du beschäftigt sein, wenn Ich komme? – TIME IS SHORT… What will you be doing when I come?

BOTSCHAFT / MESSAGE 517
<= 516                                                                                                                518 =>
<= Zurück zu den Liebesbriefen                                                 Back to LoveLetters =>

flagge italian
2017-07-03 - JESUS SAGT-DIE ZEIT IST KURZ Womit wirst du beschaeftigt sein wenn Ich komme Betreffend Entrueckung-Liebesbrief von Jesus 2017-07-03 - JESUS SAYS-TIME IS SHORT What will you be doing when I come Regarding the Rapture-Loveletter from Jesus
=> VIDEO   => PDF   => AUDIO… => VIDEO   => PDF   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Eure Hingabe & Arbeit für Mich
=> Nutzt diese Zeit richtig
=> Helft Mir Mein Königreich aufzubauen
=> Beschäftigt euch mit einer Arbeit…
=> Was verzögert die Entrückung?
=> Zieht Seelen zu Mir mit Meiner Liebe
=> Wacht auf! Die Zeit ist jetzt…
=> Keine Ausreden mehr!
=> Gehorsam gegenüber Gott
Related Messages…
=> Your Dedication & Work for Me
=> Make this Time count
=> Help Me build My Kingdom
=> Get busy with some work for Me
=> What is delaying the Rapture?
=> Draw Souls to Me with My Love
=> Wake up! The Time is now…
=> No more Excuses!
=> Obedience to God

flagge de  DIE ZEIT IST KURZ…Womit wirst du beschäftigt sein, wenn Ich komme

Jesus sagt…
DIE ZEIT IST KURZ…Womit wirst du beschäftigt sein, wenn Ich komme?

3. Juli 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie

Jesus begann betreffend der Entrückung zu sprechen… “Das Bewusstsein muss präsent bleiben. Menschen neigen dazu zu vergessen und sich in die Arbeit zu vergraben. Und zu Jenen von euch, die sich in ihre Arbeit vertiefen, Meine Freude an euch ist nicht in Worte zu fassen. Aber für Jene, die immer noch tief und fest schlafen, was Mein Kommen betrifft, sollte Alarm geschlagen werden.”

“Jene von euch, die hart für Mich arbeiten, im Bewusstsein, dass Ich ‘bald’ komme – ihr tut das Richtige. Jene, die ihre Arbeit für Mich hingeworfen haben, weil Ich bald komme, von euch bin Ich enttäuscht. Ich war treu auf diesem Kanal und habe euch die Bedingungen genau gesagt, was die Zeit betrifft. Da gibt es keine Entschuldigung, die Dinge hinzuwerfen, die Ich euch zu tun gab, aufgrund dessen, dass keine Zeit übrig sei. Das ist eine Lüge Satan’s, dass ihr keine Zeit habt, eure Aufgaben erfüllen. Ich hätte sie euch nicht in Auftrag gegeben, wenn ihr sie nicht substantiell erfüllen könntet und wenn sie keine Auswirkung hätten aufgrund der Kürze der Zeit. Dann hätte Ich sie euch nicht erteilt.”

“Dies ist genau, wovor Ich euch warnte, dass ihr es NICHT tun sollt. Da gibt es Zeit für euch, das zu tun, worum Ich euch gebeten habe und Ich bitte euch noch einmal… DRINGT EIN. Stellt eure Arbeiten für Mich nicht ein. Dringt ein. Verliert euch nicht in den Erwartungen, dass Ich jeden Augenblick zurückkehre und ihr euch aus diesem Grund von den euch übertragenen Aufgaben zurückzieht.”

“Bitte, Meine Leute, Ich sammle die Früchte aus euren Bemühungen ein. Ihr gebt ein unbezahlbares Vorbild ab für die Welt. ‘Ja, der Herr kommt bald und ich tue alles, was ich tun kann für Ihn, bis Er mich von der Erde nimmt. Ich arbeite wie ich es niemals zuvor tat, weil ich weiss, dass Er mir diese Arbeit nicht übertragen hätte, wenn sie vergeblich wäre. Ich blicke auf die Seelen, die von meiner Arbeit für Ihn profitieren werden und dies lässt mich weitermachen.”

“Das ist genau die Haltung, die ihr haben müsst zu dieser Stunde. Sagt der Welt, dass Ich bald komme, DIE ZEIT IST KURZ, aber nutzt euer Leben, um Mir zu dienen. Arbeitet nicht für die Welt, arbeitet für Jesus. Tut alles, was ihr könnt, in der Zeit, die euch noch bleibt. NUTZT JEDE MINUTE FÜR CHRISTUS.”

“Das ist die Botschaft, die Ich ausstrahlen will. Arbeitet aufmerksam zum Wohle des Königreiches. Seid wohlüberlegt mit eurer Zeit. Verschwendet sie nicht. Dann werdet ihr ausgeglichen und vorbereitet sein für das, was bald kommt.”

“Wenn aber alles, was ihr tut ist, den Menschen zu sagen, dass die Stunde jetzt hier ist, Er kommt – dann vergrössert ihr die Entmutigung und Ernüchterung nur nach all den Jahren prophetischer Worte, welche niemals geschehen sind und ihr macht aus dem Glauben ein Gespött.”

“Nein, es ist nicht euer Fehler, dass sie nicht glauben, aber die Dringlichkeit, mit welcher diese Botschaften veröffentlicht werden, lässt keinen Raum für Verzögerungen und Viele sind so enttäuscht, dass sie euch ignorieren.”

“Das ist, womit ihr es im Augenblick zu tun habt. Das ist, warum so viele Christen ernüchtert sind und euch nicht zuhören werden. Wie auch immer, wenn ihr sagt, dass Ich bald komme und dass wir hart arbeiten müssen, um die Ernte einzubringen, da wir nicht genau wissen, wie viel Zeit noch bleibt, aber wir wissen, dass sie kurz ist und ihr dies mit eurer Leistung für das Königreich unterstreicht, wird euer Zeugnis viel mächtiger und überzeugender sein.”

“Wie ihr wisst, Jeder spricht. Jeder hat etwas zu sagen. Jeder denkt, dass er das neuste prophetische Wort hat, wonach Andere jedoch suchen ist eure Investition in das, woran ihr glaubt.”

“‘Wenn du das glaubst, warum verbringst du dann immer noch Stunden vor dem Fernseher, auf dem Internet, mit Spielen von Videogames und nimmst an Parties teil wie die Welt es tut? Das ist kein überzeugendes Lebensbeispiel, das ist ein schwaches und lauwarmes Zeugnis für Meine Rückkehr.”

“Wenn ihr aber völlig dem Voranbringen des Königreiches verpflichtet seid, Beides… einerseits mit guten Taten und andererseits euch euren Gaben widmet im Dienst, indem ihr schreibt, ermahnt und das Wort auf dem Internet verbreitet und Inspirierendes produziert, um alle Menschen zu Mir zu ziehen – dann werden sie sich die Arbeit ansehen, die ihr tut, eure Hingabe, eure harte Arbeit, die Art, wie ihr eure Zeit nutzt und sie werden euch glauben. ‘Er kommt bald, sonst wären sie nicht so engagiert mit ihrer Arbeit für Ihn. Wir hören besser zu.'”

“Ja, das ist das Zeugnis, welches ihr habt. Ihr müsst immer bekunden, dass die Möglichkeit besteht, dass es kleine Verzögerungen gibt zusammen mit der Tatsache, dass die biblische Prophezeiung zum ersten Mal in der Geschichte alle Bedingungen erfüllt hat, die Ich in Matthäus 24 bekundete.”

“Andere Prophezeiungen kommen aus anderen religiösen Quellen – wie zum Beispiel die Reihenfolge der Päpste mit Name und Nummer, der Staat Israel, Sättigung der Erde mit evangelistischer Öffentlichkeitsarbeit. Alles wurde erfüllt, wie Ich es dargelegt habe vor Meinem Kommen. GENAU vor Meinem Kommen. Also könnt ihr die kurzen Verzögerungen erwähnen, seid aber bestimmt, was die Tatsache angeht, dass dies die letzte ‘Stunde’ ist, da die Prophezeiung erfüllt ist und es jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Vater zu Mir sagen wird… ‘GEH’.”

“Meine Leute, versteht dies bitte. Ihr werdet weit mehr Seelen einfangen mit anerkannter biblischer Wahrheit und historischen Fakten und mit eurem offensichtlich engagierten Vorbild, als ihr es mit einer Welle prophetischer Worte tun würdet, welche überall ertönen, genauso wie sie es von der Mitte des letzten Jahrhunderts an taten, in einem Versuch, Alle zu überzeugen, Er kommt! Er kommt. Er kommt bald!’ wieder und immer wieder.”

Wenn ihr ihnen aber sagt, dass die Zeit kurz ist, könnt ihr noch die Frage hinzufügen… ‘Was tust du für den Herrn? Lebst du für dich selbst oder für Gott? Womit wird Er dich in jener Stunde beschäftigt finden?”

“Legt nicht eure Arbeit nieder um den Himmel zu betrachten. Beendet eure Arbeit und macht weiter, bis Ich euch sage, dass ihr damit aufhören sollt, denn es wird eine Zeit kommen, wenn kaum etwas Weiteres erledigt werden kann. Aber bis das geschieht, bitte. Wenn ihr Mich liebt, macht euch an die Arbeit. Beendet, was ihr begonnen habt, verbreitet es, bringt es hinaus zu den Massen. Ihr wisst einfach nicht, welche verlorene Seele ihr durch eure Bemühungen erreichen werdet, welche für Mich jedoch alles bedeutet.”

“Ich werde Jene belohnen, die unermüdlich für Mich gearbeitet haben mit einem reinen Herzen. Jene, die halbherzig beschäftigt waren und ihre Arbeit nicht vollendet haben, werden sein wie der Diener, der sein Talent vergraben hat – Während der andere fruchtbare Diener anerkannt werden wird und ihm werden noch mehr aufregende Arbeiten übertragen.”

“Ja, Ich werde euch mit einer Beförderung belohnen. Jene von euch, die Mir ihr alles gegeben haben, werden niemals erraten, was Ich für sie geplant habe, aber Ich verrate euch so viel… Es ist jenseits eurer wildesten Träume. Euch wird mehr Arbeit gegeben werden, weil ihr treu wart mit den kleinen Dingen, die Ich für euch bestimmt hatte. Und ihr habt nicht aufgehört, wenn Alle Anderen sich hinsetzten und sagten… Er kommt bald, da gibt es keinen Grund, etwas zu beginnen. Da gibt es keine Zeit! Das ist eine Lüge! Es ist eine Lüge, um euch aufzuhalten. Hört nicht zu. Macht weiter mit eurer Arbeit.”

“Wenn Ich komme, werdet ihr in die Freude eures Meister’s eintreten – während Andere, die ablehnten zuzuhören und sich selbst einzubringen, traurigerweise zurück gelassen sein werden. Nehmt Meine Worte zu Herzen. Sie sind Geist und Leben. Vergeudet keine Zeit, nutzt sie für Mich. Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt. Nutzt sie richtig. Schaut nicht zurück auf eure Lorbeeren. Es ist das, was ihr tut, wenn Ich zurückkomme, welches die grösste Auswirkung haben wird, wohin ihr geht und was ihr tut – und ob ihr mitgenommen werdet oder nicht. Noch einmal, Jene von euch, die unermüdlich für Mich gearbeitet haben – Ich habe eine solche Freude an euch und ihr werdet eure Belohnung nicht verlieren. Macht weiter, das gute Vorbild zu sein, zu welchem Ich euch bestimmt hatte in dieser Welt. Und für den Rest von euch, bitte… Bringt euch ein. Da gibt es Zeit. Da gibt es mehr Zeit als ihr denkt. Da gibt es Zeit und Ich brauche euren Gehorsam.”

flagge en  TIME IS SHORT… What will you be doing when I come

Jesus says… TIME IS SHORT… What will you be doing when I come?

July 3rd, 2017 – Words from Jesus to Sister Clare
Spoken by Jackie

Jesus began to speak regarding the Rapture… “The awareness needs to stay current, Clare. People tend to forget and bury themselves in work. And for those who bury themselves in work, I am pleased beyond words. But for those who are still sound asleep as concerns My coming, the alarm should be sounded.”

“Those of you, My people, who are working hard for Me, yet knowing I am coming ‘soon’ – you are doing the right thing. Those who have thrown down their work for Me, because I am coming soon, in you I am disappointed. I have been faithful on this channel to tell you exactly the conditions you are under with time. There is no excuse for writing off the things I gave you to do because there is no more time left. That is a lie from Satan, that you have no time to complete your tasks. I would not have assigned them if you could not get them substantially done, if they would have no impact because of the shortness of time, I never would have assigned them.”

“This is precisely what I warned you NOT to do. There is time for you to do what I have asked and I am asking again… PRESS IN. Do not leave off with your labors of Me. Press in. Do not get lost in the expectations of Me returning any moment to the point, that you stop applying yourselves to your assigned tasks.

“Please, My people, I am gathering fruit from your efforts. You are presenting a priceless example to the world. ‘Yes the Lord is coming soon, and I am doing all I can for Him until He takes me from the Earth. I am working like I have never worked before, because I know, He would not assign this work to me, if it was going to be fruitless. I am looking at the souls that will benefit from my work for Him, and this keeps me going.”

“That is precisely the attitude you are to have in this hour. To a tee. Tell the world I am coming soon, TIME IS SHORT, but make your life count for Me. Do not work for the world, work for Jesus. Do all you can in the time left to you. MAKE EVERY MINUTE COUNT FOR CHRIST.”

“That’s the message I want to put out. Work mindfully for the good of the kingdom. Be deliberate with your time. Do not waste it. Then you will be balanced and prepared for what is soon to come.”

“However, if all you do is tell people that the hour is now, He is coming – you are adding to the discouragement and disillusionment of years of prophetic words that never came to pass and are making a laughing stock of the faith.”

“No, it is not your fault they do not believe, but the urgency with which these messages are put out, leaves no room for delays and many are so disillusioned – they ignore you.”

“That is what you are encountering now. That is why so many Christians are disillusioned and will not listen to you. However, if you say that I am coming soon and we must work hard to bring in the harvest, we don’t know exactly how much time is left, but we know it is short and you accompany this by your productiveness for the kingdom, your witness will be much more powerful and convincing.”

“You see, everyone talks. Everyone has something to say. Everyone thinks they have the latest prophetic word, but what others are looking for is your investment in what you believe.”

“‘If you believe that, why are you still spending hours in front of the TV, on the internet, playing video games, going to parties living like the world?’ That is not a convincing example of life; that’s a weak and lukewarm witness to My return.”

“But if you are totally committed to furthering the kingdom, both in good deeds and applying yourselves to your gifts in ministry, writing, exhorting and spreading the word on the internet in turning out inspirational materials to draw all men to Me  -then they will look at the work you are doing, your commitment, your hard work, the way you use your time, and they will believe you. ‘He is coming soon or they wouldn’t be this dedicated to their work for him. We’d better listen.'”

“Yes, that’s the witness you have. You must always express the possibility that there will be small delays along with the facts that bible prophecy for the first time in history has met the conditions I put forth in Matthew 24.”

“Other prophecies, too, are coming from other religious sources – such as the succession of popes by name and number, Israel’s statehood, saturation of the earth in evangelistic outreaches. All has been accomplished as I set it forth before My coming. JUST before my coming. So, you may mention the short delays, but be firm in the fact that this is the final ‘hour’ because the prophecy has been fulfilled, and now it is just a matter of when the Father will say to Me, ‘GO!’.”

“My people, understand this please. You will catch far more souls with acknowledged biblical truth and historical facts, and your obviously dedicated example than you will from a wave of prophetic words over the body that echoes back and forth, as it has from the middle of the last century, just trying to convince everyone, He’s coming! He’s coming. He’s coming soon!’ over and over again. Not only that, but when you tell them time is short, you may add, time is short… What are you doing for the Lord? Are you living for yourself or for God? What will He find you doing in that hour?”

“Do not lay your work down to look at the sky. Complete your work and keep going until I tell you to stop, because there will come a time when very little else can be accomplished. But until that happens, please. If you love Me, get to work. Finish what you started, broadcast it, get it out to the masses. You just don’t know, which lost soul you may reach through your efforts, which means the world to Me.”

“I will reward the ones that have worked tirelessly for Me with a pure heart. Those who were half-hearted and didn’t complete their work will be like the servant who buried his talent – while the other fruitful servant will be acknowledged and given even more exciting work to do.”

“Yes, I will reward with a promotion. Those of you, who’ve given their all to Me, will never believe what I have planned for you, but I’ll tell you this much… It is beyond your wildest dreams. You will be given more work to do because you were faithful with the little things I appointed to you. And you didn’t stop when everyone else was sitting down and saying… He’s coming soon, there’s no point in getting started on something. There’s no time! That’s a lie! It’s a lie to stop you. Don’t listen to that. Continue on with your work.”

“When I come, you will enter into your master’s joy – while others, sadly, who refused to listen and apply themselves, will be left behind. Take my words to heart. They are spirit and life. Do not waste time, make it count. Fore-warned is fore-armed. Make it count. Do not look back on your laurels. It is what I find you doing when I return that will have the most substantial impact on where you go and what you do – and whether or not you’re taken. Again, those of you who have worked tirelessly for Me – I am so pleased with you and you will not lose your reward. Continue to be the good example I intended you to be in this world. And for the rest of you, please… Apply yourselves. There is time. There’s more time than you think there is. There’s time and I need you to be obedient.”

flagge italian  Gesù dice…IL TEMPO E’ BREVE…Cosa starete facendo quando verrò?

<= indietro

=> VIDEO   => PDF

Gesù dice… IL TEMPO E’ BREVE… Cosa starete facendo quando verrò?

Messaggio del 3 Luglio 2017 – Parole di Gesù alla sorella Clare

Gesù cominciò a parlare del Rapimento… “La consapevolezza ha bisogno di rimanere attuale, Clare. La gente tende a dimenticare e a seppellirsi nel lavoro. E con coloro che si seppelliscono nel Mio lavoro, Io sono compiaciuto oltre ogni dire. Ma per coloro che sembrano ancora addormentati per quanto riguarda la Mia venuta, dovrebbe essere suonato l’allarme”.

“Quelli di voi, Popolo Mio, che state lavorando sodo per Me, pur sapendo che verrò “presto”, voi, state facendo la cosa giusta. Con coloro che hanno abbandonato il loro lavoro per Me, perché sto per tornare presto, con voi, sono deluso. Sono stato fedele su questo canale a dirvi esattamente le condizioni  in cui siete con il tempo. Non ci sono scuse per depennare le cose che vi ho dato da fare perché non c’è più tempo rimasto. Questa è una menzogna di Satana, che non abbiate tempo per completare i vostri compiti. Non ve li avrei assegnati se non li poteste portare sostanzialmente a termine, se non avessero impatto a causa della brevità del tempo, non ve li avrei assegnati”.

“Questo è precisamente ciò che vi avevo avvisati di NON fare. C’è tempo per voi di fare ciò che vi ho chiesto e vi chiedo ancora: DATECI DENTRO. Non lasciate perdere i vostri lavori per Me. Dateci dentr