ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 6… Yaşamın Büyük Kitabı

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 6... Yaşamın Büyük Kitabı

<= Genel bakışa geri dön

Flag Turkey-270x180px  Bölüm 6… Yaşamın Büyük Kitabı

=> PDF

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 6… Yaşamın Büyük Kitabı
Jesus Christus´un vahyi
Almancadan tercüme: Jasmin

Sevginin, Hakikatin ve Tanrı’nın Bilgeliğinin Kitabi
Rab şöyle konuşuyor.

 1. Benim sözlerimin kitabı Tanrı’nın gerçek sevgisinin kitabıdır; o kitapta değişmez hakikati bulacaksınız. Çekinmeden alın, kendinizi ilerletmede ve sonsuzlukta barışa kavuşmaya yardımcı olan bilgeliği onda bulacaksınız. Onun anlamını değiştirenler veya sahteleştirenler suç işlemiş olacak ve onun bir tek kelimesini hariç bırakanlar veya benim mükemmel öğretimle ahenk içinde olmayan bir kelime ilave edenler kanunumu ağır şekilde çiğnemiş olacaklar.
 2. Bu sözü orijinal temizlikte muhafaza edin, çünkü o insanlığa bırakacağım en güzel hediyedir. Talimatlarımı yazın ve onları çevrenizdeki insanlara bildirin, onları sadakatle muhafaza edin, çünkü bu mirastan sorumlusunuz.
 3. Yarın insanlar, o vahyimin öğretisinin ışığıyla hakikatin yolunda onlara kılavuzluk edecek vahyimin özünü orada bulacaklar.
 4. Bu yazılar anne-babalardan çocuklara suları bitip tükenmeden fışkıran ve kalpten kalbe giden diri suyun kaynağı olarak miras kalacak. Tanrı’nın size yıllar boyunca yolladığı vahiyleri açıklayacak olan Büyük Yaşam Kitabı´nı, ruhta gelişme kitabini inceleyin.
 5. Bütün bilgilerin orijinal hakikatinin açığa çıkacağını vaat etmedim mi? Şimdi size bildirilen o zaman geldi.
 6. Gerçekte size söylüyorum: Her kim benim talimatlarım hakkında derin derin düşünürse ve bilgisini arttırmak için gerçek hasretle anlamaya çalışırsa, ruhunu ışığa kavuşturacak ve beni yanında hissedecek.
 7. Eskilerin ve bugünün efsaneleri çökecek; alelade ve yanlış olan her şey yıkılacak, çünkü mükemmel olmayan şeylerle kendinizi artık besleyemeyeceğiniz zaman gelecek. O zaman ruh hakikati aramak için yola koyulacak ki, o hakikat ona tek besin olarak hizmet etsin.
 8. İnsanlık, bu talimatlarımda şimdiye dek ruhen gelişmemiş oldukları için anlayamadıkları vahiylerimin özünü keşfedecekler. Eski zamanlardan beri size elçilerim, habercilerim ve “tercümanlarım” yoluyla onu size emanet ettim, ama o size ondan efsane ve gelenek yapmanıza yaradı. Eğer yüzyıllar boyu süren şaşkınlık ve acılara uzak durmak istiyorsanız, bu öğretimi saygı ve sevgiyle iyice düşünün ve inceleyin. Fakat düşünün, eğer bu kitaba sahip olmakla yetinirseniz, görevinizi yerine getirmeyeceksiniz. Hayır, gerçekten elçilerim olmak istiyorsanız, o sizi uyandırsın ve eğitsin. Size gösterdiğim sevgi ve yardımseverliğin örneğiyle öğretin. (20, 1 – 8)
 9. Benim talimatlarımın kitabı, size bu devirde insan zekâsı yoluyla dikte ettiğim öğretileri içerir. İnsanların sonuçta Üçüncü Antlaşma olarak kabul edecekleri bu kitapla Tanrı’nın davasını savunun.
 10. İnsanlık sadece “Birinci Devrin” kanununu ve Birinci ve İkinci Antlaşma’mda yazılı olanları biliyor, fakat Üçüncü Antlaşma onları birleştirecek ve insanların hazırlık ve anlayış kıtlığından dolayı sahteleştirdiklerini düzeltecek. İnsanlık, ruhi gelişmeye götürecek olan her sözümü kavrayarak, tek ideal, tek hakikat ve tek ve ayni ışık olarak keşfetmek için mesajlarımı incelemek zorunda kalacak. (348, 26)
 11. Size bilim adamlarının öğretemediği şeyleri vahiy ediyorum, çünkü onlar onu bilmiyorlar. Onlar dünyevi büyüklüleri içinde uyudular ve bilgeliğimin arzusuyla bana yaklaşmadılar.
 12. Çeşitli tarikat ve dinlerde ruhi bilgiyi öğretmeleri gereken din adamlarının kalpleri kapalı ki, o ruhi bilgi ruhun zenginliğidir.
 13. Eski zamanlarda insanlığa miras bıraktığım kanun ve öğretilerimin gizlendiğini ve onların yerine ritüeller, yüzeysel tapınma ve adetler koyulduğunu gördüm.
 14. Fakat siz, bu sözlerin anlamı İsrail´e Sina Dağı’nda verilen ve insanların “İkinci Devirde” Jesus´un ağzından duydukları sözlerle ayni olduğunu derinden anlayanlar, Tanrı sevgisi ve iyi eylemlerle Tanrı’nın kanununu aptalca adetlerden – zaten ruhun gelişmesine faydası olmayan – ötürü unutmaması gerektiğini öğretin. (93, 10 – 13)
 15. Size habercilerimin isimlerini hatırlattım ki, onlar yoluyla mesajlar, teklifler, kehanetler ve öğretiler aldınız.
 16. Böylece bütün geçmişteki talimatlarımı bir tek talimatta birleştirdim.
 17. Spiritüalizm, üç Antlaşma’nın bir tek ruhi kitapta birleştiği mirastır. (265, 62 – 64)
 18. Ruhi öğreti, ruhi olan şeyleri vah yettiği için, insanlara taslak olarak çizilen yoldur ki, bu yolla onu yaratan Tanrı’yı tanısın, O´na hizmet etsin ve O´nu sevsin. O insanlara tanrısal Baba’sını çevresindeki insanları sevmekle sevmeyi öğreten “kitaptır”. Spiritüalizm iyiliği, ruhi temizliği ve mükemmelliği buyuran kanundur.
 19. Bu kanuna uyma zorunluğu herkes için geçerlidir; fakat o kanun hiç kimseyi o kanuna uymaya zorlamaz ve yargı gününde onun mücadelesi ve bütün hak ettiği eylemleri hesaba katılabilmesi için, her insan ruhu irade özgürlüğüne sahiptir.
 20. Bu öğretinin Tanrı’nın sevgisinin baştan sona kadar bütün çocuklarını aydınlatan ve onlara sıcaklık vermiş olan alev olduğunu bilin. (236, 20 – 22)

Ruh öğretisi ve Jesus´un öğretisi arasındaki bağlantı

 1. Ruh öğretisi teori değildir, o hem insan yaşamı için, hem de ruhi yaşam için pratik talimattır. Bundan daha kapsamlı ve mükemmel bir talimat yoktur. O size dünyaya gelmeden önce bile eşlik eder, bu dünyada bütün gün boyunca peşinizden gelir ve bu dünyaya gelmeden önceki yurdunuza geri dönmeden önce ruhunuzla birleşir.
 2. İbadetlerinizden bütün seremoni, ritüel ve adetleri kaldıran ben olmayacağım – o, ruhi gelişme yolunu aydınlatan daha büyük bir ışığın gereksinimi karşısında kendiliğinden eski tasavvurlarını aşan insan ruhu olacak. Yakında insan Tanrı’ya sunabileceği tek şeyin sevgi eylemi olduğunu anlayacak, çünkü sevgi iyilik, merhamet bilgelik ve adalet demektir.
 3. Spiritüalizm Christus´un beyan ettiği hiçbir sözü silmez. Eğer o öyle olmasaydı, kendisine o adı vermezdi, çünkü o zaman hakikate karşı bir tutum almış olurdu. Bu söz nasıl ona zıt olabilir, çünkü onu konuşan Usta’nın kendisidir. Eğer bu öğretinin anlamını gerçekten kavrasaydınız, bugünkü sözümün geçmişte söylediklerimin açıklaması ve aydınlatması olduğunu anlardınız. Ondan dolayı bugünün ve geleceğin insanlığı eski nesillerden daha çok anlamaya muktedirdir ve ondan dolayı kanunu daha temiz, daha yüksek ve dürüst şekilde yerine getirebilecektir.
 4. Çevrenizdeki insanları kendi dinlerinin kurallarını yerine getirirken iyice gözetlerseniz, onların eskiden ibadetlerinin özdeğini şimdi gönülsüz bir ibadet olarak saydıklarını göreceksiniz. Bunun nedeni ruhun kendiliğinden uyanması ve onu besin verebilen şeyleri istemesidir. Ondan dolayı insanlığın baştan savma ibadet usullerinin kaybolması belirlendiğini size söylüyorum. (283, 27 – 30)
 5. Bu mütevazı ve gösterişsiz, ama Tanrı’nın ışığıyla dolu kitapta insanlar şüphelerinin bütün açıklamasını bulacaklar. Onlar orada geçmişte sadece bir kısmı vahiy edilen talimatların tamamlamasını bulacaklar ve eski yazılarda anlamı gizli kalmış bilgileri açık ve seçik şekilde yorumlama yolunu bulacaklar.
 6. Her kim bu ruhi mesajları aldıktan sonra, içindeki hakikatten emin olursa ve duyularının, putperestliğinin ve fanatizminin arzularına karşı kalbini bütün bu pisliklerden temizlemek için, savaşmaya kalkarsa, o kişi ruhunu özgürlüğe kavuşturacak ve ruhuna sevinç ve barış hediye edecek, çünkü o şimdi ölümden sonra onu bekleyen sonsuzluğa ulaşmak için mücadele edebilecek. Ama baştan savma geleneksel ibadetlerine devam edenler ve bu dünyalık şeyleri seven ve ruhun gelişmesine inanmaya diretenler, size doğrusunu söyleyeyim, onlar geride kalacaklar ve ruhen geri kalmışlıklarını ve bilgisizliklerinin farkına vardıklarında, gözyaşları dökecekler. (305, 4 – 5)

Yeni sözlerimden dolayı münakaşalar

 1. Eğer öğretim size çok acayip görünüyorsa, beni bilmenize rağmen, hiç böyle sözleri duymadığınızı sanıyorsanız, hayretinizin size eskiden vahiy ettiklerimin özünü keşfetmede ihmallerinizin sonucu olduğunu söylüyorum. Bu nedenden dolayı bu öğreti, aslında bu ışık hep yaşantısında olmuş olmasına rağmen, size yabancı ve yeni gelebilir. (336, 36)
 2. Benim öğretim bu devirde “İkinci Devirde” olduğu gibi, insanlığı sarsacak. İkiyüzlüler dürüstlükle münakasa etmek zorunda kalacaklar. Sahtekârlığın maskesi düşecek ve hakikat parlayacak. Hakikat bu dünyayı kapsayan yalanı yenecek.
 3. İnsanlık, hakikati ve mantıklı şeyleri kavramaya ve tanımaya muktedir olacak, fakat onun inanmasına zorlanan her şeyi anlamasa bile, reddedecek. Ondan dolayı benim öğretim, insanların ihtiyacı olan ışık saçtığı için, yayılacak. Size*) bu eserin büyük bir kısmının çevrenizdeki insanlara başlangıç ve hedefini bildirmeniz size düşecek. (237, 28 – 29)

*) Eskiden: Meksika´daki dinleyiciler…

 1. İnsanlık sözlerime, hakikatime susuz. İnsanlar akılları için ışık arzu ediyorlar, adalet diye bağırıyorlar ve teselli bekliyorlar. Bu kritik bir zamandır. Size doğrusunu söyleyeyim, yüzyıllardan beri hakikat sayılan birçok düşünceler, teoriler ve doktrinler yerlere çarpılacak ve yanlış olarak reddedilecekler. Fanatizm ve putperestlik en çok önyargılı ve ona bağlı olanlar tarafından savaşılıp yok edilecek. Tanrı’nın talimatları anlaşılacak onun ışığı, içeriği ve karakteri kavranılacak ve hissedilecek.
 2. Sınav zamanından sonra, büyük şaşkınlıklar yaşayacak olan bilim adalarının ruhları aydınlanacak ve onlar ruhlarının sesini duyacaklar ve hayalini bile etmedikleri şeyleri keşfedecekler.
 3. Size yeniden söylüyorum: Nöbet tutun! Çünkü inançlar ve doktrinler, dinler ve bilimler arasındaki münakaşa zamanında insanların çoğu kitapların öğrettiği bilgilerin benim yeni elçilerimi yenebilmek işin sizin yanınızda kitap olmadığını bile bile, onların silahı olacağı düşüncesinde olacaklar. (150, 11 – 13)
 4. Elçilerim, size büyük kiliselerle ve küçük tarikatlarla karşı karşıya geleceğinizi söyledim, ama ne ondan, ne de öbüründen korkun. Size emanet ettiğim hakikat bellidir, size öğrettiğim söz, dıştan bakılınca açık ve basittir, ama anlamı sonsuza kadar derindir ve onlar savaşıp kazanacağınız güçlü silahlardır.
 5. Fakat size söylüyorum: Bu dünyada materyalizm dolu ve imansız bir millet güçlenip size kendinize İsrail adını verme hakkınızı reddedecek. Bu Mesih´in ikinci gelişini gördüğünüzün şahitliğini inkâr etmek için olacak ve o millet de Yahudi milleti olacak. O milletin o olacağını düşündünüz mü? O millet, onlara adaleti getiren ve onları diğer milletlerin önünde yeniden yükselten Mesih´in, Kurtarıcısının onların ortasına gelmesini bekliyor. O millet, benim ona hep geldiğimi biliyor ve “Üçüncü Devirde” ‘Neden Tanrı başka bir millete gelsin?’ diyecek. Fakat bakın, işte benim talimatlarım! (332,10)
 6. Bu spiritüal birlik burada kimseden habersiz yaşıyor. Dünya sizin varlığınızdan habersiz, güçlüler sizin farkınızda değil, ama spiritüalistler ve “Hristiyanlar”, Spiritüalistler ve Yahudiler arasında kavga yaklaşıyor. O kavga, benim öğretimin bütün dünyada kabul edilmesi için gereklidir. Sonra insanlar Eski Antlaşma´yı Yeni Antlaşma ve Üçüncü Antlaşma´yla bir öz olarak birleştirecekler.
 7. Çoğunuza bu imkânsız görünebilir; o benim için en doğal, en doğru ve en mükemmeldir. (235, 63 – 64)

Gerçek yaşamın büyük kitabı

 1. Benim sözüm bütün devirler için yazılı kalacak. O sözlerimden Üçüncü Devrin kitabı olan “Üçüncü Antlaşma´yı”, Baba’nın son mesajlarını birleştireceksiniz. Çünkü her üç devirde insanlığa bilgece sözlerini bırakmak için, Tanrı’nın “altın kalemleri“*) vardı.

*) Tanrı’nın “Yazıcıları”

 1. Musa Peygamber, “Birinci Devirde” geçen olayları silinmez harflerle bir tomara yazmak için Tanrı’nın kullandığı ilk “altın kalemdi.” Musa, Tanrı Jahve´nin “altın kalemiydi.”
 2. Elçilerim ve benim izimden gidenler arasında “İkinci Devirde” Jesus´un Matta, Markus, Luka ve Yuhanna adında dört “kalemi” vardı. Onlar göksel Usta’nın “altın kalemleriydi.” Fakat Birinci Antlaşma’nın sevgi, anlayış ve ruhen ilerleme bağlarıyla İkinci Antlaşma ile birleşme zamanı geldiğinde, tek bir kitap oluştu.
 3. Şimdi sözlerini yeniden aldığınız “Üçüncü Devirde” de ayni şekilde “altın kalemlerimi” atadım ki, o sözler yazılı kalsınlar.
 4. Zamanı geldiğinde onları tek bir kitap yapacaksınız. Ve bu “Üçüncü Devrin“”kitabı – zamanı gelince – ayni şekilde Birinci ve ikince Devrin kitaplarıyla birleşecek. Sonra Üç Devrin vahiylerinden, kehanetlerinden ve sözlerinden bütün ruhi yaratıkların gelişmesi için Büyük Yaşam Kitabı oluşacak.
 5. Sonra bütün sözlerimin – baştan sona kadar – gerçekten ve ruhen gerçekleştiğini ve bütün kehanetlerin önceden tahsil edilen Baba’nın insanlığa vahiy ettiği tarih akışı olduğunu göreceksiniz. Sadece Tanrı gelecekteki olayları yazdırabilir. Peygamberler konuştuğu zaman, o onların sözü değildi, daha ziyade Tanrı onlar aracılığıyla sözlerini iletti.
 6. Seçtiğim insanlara yeteri kadar hazırlanmayı mümkün kıldım, tıpkı Musa ve “İkinci Devirde” diğer dört elçim gibi ki, sözlerim bütün berraklığıyla, açıklığıyla ve hakikatiyle yazılsın, çünkü o gelecekteki nesiller içindir, fakat birisi kasten bir şey ilave etmek veya o kitaptan bir şey silmek isterse, ondan hesap soracağım.*)

*) Bu uyarı sözün özü, anlamı için geçerlidir, kelimeleri için değil.

 1. Şimdi benim candan sevilen çocuklarım: sizin birleştirdiğiniz kitaba kim önem verir? Gerçekten hiç kimse! Fakat gün gelecek, insanlık büyük arzuyla, merakla sizin kitabı rica edecek ve sonra onlar uyanacak, sözlerimi inceleyecek ve o konuda tartışacaklar. Her fikir tartışmasında yeni partiler meydana çıkacak – bilim adamları, din adamları ve filozoflar. Sizin sözlerinizin şahitliği ve bilgeliğin kitabı diğer milletlere ulaşacak ve hepsi benim öğretim hakkında konuşacak. Bu ise yeni bir mücadelenin, söz, düşünce ve ideoloji savaşının başlangıcı olacak. Fakat sonunda tümü bu Büyük Yaşam Kitabı’nın Tanrı tarafından yazıldığını hakikaten ve ruhen kavradıkları zaman, birbirlerini kardeşçe kucaklayıp benim dilediğim gibi birbirlerini sevecekler.
 2. Neden Tanrı Jahve´nin „Birinci Devirdeki“ sözü ve „İkinci Devirdeki“ Jesus´un öğretisi dünyayı birleştiremedi? Neden 1866 yılından beri vahiy ettiğim sözlerim bu devirde milletlerin birbirini sevip barış içinde yaşamasına yetmedi? Bu sözlerimin dünyayı aydınlatması icin üç kitabin birleşmesi gerekir. O zaman insanlık o ışığın pesinden gidecek ve Babil´in laneti ortadan kalkmış olacak, çünkü bütün insanlar Gerçek Yaşamın Büyük Kitabı’nı okuyacaklar, hepsi ayni öğretiyi uygulayacak ve birbirlerini ruhen ve hakikaten Tanrı´nın cocukları olarak sevecekler. (358 58 – 66)

Jesus sagt… Mein Volk muss die alten Wege loslassen – Jesus says… My people must let go of the old ways

BOTSCHAFT / MESSAGE 454
<= 453                                                                                                                 455 =>
<= Zurück zu den Liebesbriefen                                                  Back to LoveLetters =>

2017-01-12 - Jesus sagt-Mein Volk muss die alten Wege loslassen 2017-01-12 - Jesus says-My people must let go of the old ways
=> VIDEO   => PDF   => AUDIO… => VIDEO   => PDF   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Kommt zu Mir Meine Einsamen
=> Botschafter der Liebe & Wahrheit
=> Ehrlicher Blick in den Spiegel Gottes
=> Das Himmelreich gehört…
=> Fühlst du dich verurteilt?
=> Mein Kind, dir ist vergeben
=> Schuldgefühle blockieren die…
=> Habt keine Angst, falsch zu liegen
=> Unterstützt euch in euren Schwächen
=> Baut mit feuer-geläutertem Gold
=> Vernichtet in Meiner Liebe
=> Frucht in Demut
=> Liebe erwartet dich
=> Verwandelnde Küsse von Gott
=> Willensfreiheit & Gewissen
=> Läuterung im Jenseits
Related Messages…
=> Come to Me My Lonely Ones
=> Ambassadors of Love & Truth
=> Honest Look into God’s Mirror
=> The Kingdom of Heaven belongs…
=> Do you feel condemned?
=> My Child, you are forgiven
=> Guilt dams the Living Waters
=> Don’t be afraid of being wrong
=> Support each other in your Weakness
=> Build with fire-tried Gold
=> Destroyed in My Love
=> Fruit in Humility
=> Love awaits you
=> Transforming Kisses from God
=> Free Will & Conscience
=> Purification in the Beyond

flagge de  Jesus sagt… Mein Volk muss die alten Wege loslassen

Jesus sagt… Mein Volk muss die alten Wege loslassen

12. Januar 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie

Jesus begann… “Ich möchte mit dir sprechen.”

“Wie kann Ich dich nutzen, wenn du keine Fehler hast? Wie kann Ich die Gemeinsamkeiten mit Meiner bedingungslosen Liebe überbrücken, wenn die Gemeinsamkeiten fehlerlos sind? Ja, es ist eine Wahrheit, dass wenn man richtet, dass man besser sich selbst richtet – denn es kommt. Selbst wenn es deine Aufgabe ist, bei der Aufdeckung von Sünden zu helfen, so musst du auch entblösst werden. Wie man so schön sagt, wenn du mit deinem Finger zeigst, zeigen drei Finger zurück auf dich und Einer auf dein Nächstes. Das ist, warum die Mönche es bevorzugten, still zu bleiben, sie sahen sich selbst so klar und deutlich.”

“Doch du kannst nicht still bleiben, du bist ein Wächter und ein Hirte. Du musst hinaus rufen und jene Dinge enthüllen, welche die Menschheit daran hindert, auf der Erde im Himmel zu wandeln. Deshalb musst du besonders wachsam und strikt sein mit jenen Fehlern, auf die Ich dich hinweise.”

“Ich weiss, dass du innerlich zitterst, Clare. Ich weiss, wie du dich fühlst.”

“Manchmal müssen diese Lektionen in Demut tief eindringen und noch tiefer. Niemand wird das Ausmass der eigenen Sünden kennen bis zum Himmel, jener schicksalshafte Augenblick, wenn alles enthüllt ist. Doch die gestandenen Sünden werden dort nicht gefunden werden. Es sind die ungestandenen und unbereuten Sünden, die auftauchen werden, um euch zu verurteilen. Ist es nicht besser, jetzt überführt zu werden, Liebste, als dann?”

“Wie Ich es hasse, dich so leiden zu sehen, doch es ist nötig zur Reinigung. Das Feuer des Läuterer’s, der das Gold schmilzt, welches in Gefässe geformt werden soll für den Tisch des Königs.”

“Nun, du musst dich wirklich mit diesen Dingen auseinander setzen und sie öffentlich teilen, damit Ich sogar die elendesten und jämmerlichsten Fälle heilen kann…welchen du ziemlich nahekommst. Du weisst sehr wohl, dass das, was Ich sage, wahr ist, denn hätte Ich die Gnaden, die dir gegeben wurden, dem schlimmsten Sünder geschenkt, wäre er mittlerweile ein Heiliger. Doch du kämpfst immer noch. Warum ist das so? Ist es nicht, weil du dich selbst noch nicht ganz aufgegeben hast? Ist es nicht so, dass dein Fleisch sich stur an den alten Wegen festhält? Egal, du bist in guter Gesellschaft und das ist, warum Ich dich nutze.”

“Doch je mehr du Andere liebst, um so mehr Barmherzigkeit wird dich reinigen und beschützen. Werde niemals unachtsam in Sachen Liebe, niemals. Wenn dies geschieht, schwingt eine riesige Türe auf und herein kommen die Teufel, die dich quälen mit jenen Dingen, die du am Meisten hasst an dir selbst und gegen die du kämpfst. Weil du geliebt, vergeben und hinausgerufen hast, eile Ich herbei, um dich zu umarmen, wenn du komplett zugedeckt bist mit dem Schlamm, welcher abgewaschen wird, wenn Ich dich in Meinen Armen halte.”

“Clare, lass diese Traurigkeit über deine Sünden dich nicht überwältigen. Dein Dienst ist so wichtig für Mich, weil Andere sehen müssen, wie zerbrechlich und verdorben du sein kannst. Wie anfällig du bist für Ablenkungen und für Nachsicht mit dir selbst. All diese Fehler sind normal für die Menschheit, doch Meine Christen setzen eine sauber glänzende Fassade auf und verbergen alles hinter jener akzeptablen Fassade.”

“Das ist nicht, was Ich will, Meine Leute. Sagte Ich nicht… ‘Gesteht Einander eure Sünden?’ Doch ihr haltet so viel verborgen, ihr verdeckt so viel mit einer äusseren Schicht der Frömmigkeit. Warum seid ihr nicht einfach echt mit euren Brüdern und Schwestern? Warum erlaubt ihr ihnen nicht, dieses unakzeptable Innere zu sehen? Wisst ihr nicht, dass sie kämpfen, um ihre Fassaden aufrecht zu halten bei euch? Sie leiden unter dieser Krankheit, genau wie ihr es tut. Wenn ihr aber gesteht, heile Ich euch. Wenn ihr mit Anderen eure Schwächen teilt, laufe Ich, um euch wieder einzusetzen.”

“Das ist Meine ganze Absicht…Die Sünder vor sich selbst zu retten und sie zuzubereiten für den Himmel. Es kann sein, dass wir euch auf Erden nicht vervollkommnen können, wenn Ich euch aber zum Punkt der Reue bringen kann für euer Fehlverhalten, dann sind wir gut unterwegs. Der Rest wird euch im Himmel erwarten.”

“Ich sage diese Dinge nicht, um euch zu entmutigen, Meine Leute, vielmehr, um euch zu ermutigen. Ist es nicht aufwendig und mühsam, laufend eine blitzsaubere Fassade zu präsentieren? Entmutigt euch der Teufel nicht, indem er euch beschuldigt, ein Heuchler zu sein, weil ihr genauso schuldig seid wie Andere? Ich versuche, euch aus jenem selbstgerechten Kreislauf zu befreien, der euch gebunden hat, damit Andere euch lieben und akzeptieren.”

“Äusserlich werden die Menschen euch akzeptieren und ehren, aber innerlich sind sie neidisch, weil sie nicht so heilig sind, wie ihr zu sein scheint. Stört euch das nicht, Meine Schätze? Es sollte euch sehr stören. Kommt herunter von eurem hohen Ross und lasst die Menschen den Dreck unter euren Fingernägeln sehen. Nicht, damit sie euch Weniger schätzen, sondern um sie zu befreien, dass sie nicht schlimmer dran sind als ihr. Schaut, wenn ihr so transparent lebt, sät ihr Hoffnung in das Leben der Menschen.”

“Der Ankläger der Brüder schläft nie. 24/7 arbeitet er und sendet seine Dämonen hinaus, um die Hoffnung der Menschen zu schmälern und zu zerstören. Ich möchte, dass ihr Licht hinausbringt in die Welt. Nicht, indem ihr all euren Schmutz offenbart, sondern indem ihr euch selbst eingesteht, wer ihr wirklich seid vor den Menschen. Dass ihr nicht besser seid, dass es Mich den gleichen Preis kostete, euch zu erlösen, wie es Mich kostete, den kleinsten Bettler auf der Strasse zu erlösen. Wenn ihr an diesem Ort steht und euch selbst so seht, werdet ihr Mich klar sehen. Eure Vision wird kristallklar werden und euer Leben wird anfangen, sich zu verändern, weil ihr euch mehr anstrengt, Mich zu lieben, als euch selbst zu lieben und jenes selbst-gerechte Bild zu präsentieren.”

“Ich züchtige euch nicht. Ich bitte euch, noch einmal zu betrachten, wer ihr vor den Menschen und vor Gott seid. Dies ist, wie die armen und gebrochenen Mich entdecken werden. Eure Kleinheit, wie die Hand eines kleinen Kindes, die hinausreicht, während es sagt…’Schau, der Meister ruft dich. Hab keine Angst, Er kam, um uns zu retten. Wir sind Seine Kleinen und Er ist so ungemein sanft, liebevoll und vergebend. Verzweifle nicht wegen deinen Sünden. Nimm meine Hand, lass uns zu den Quellen der Liebe, der Heilung und dem ewigen Leben gehen, hab keine Angst, Er erwartet dich.'”

(Hier fragt Clare) Herr, wie tun wir das so ganz konkret?

“Clare, wenn du vor Mir stehst und dir eingestehst, wer du bist, dann wirst du vor den Menschen stehen und ihnen offenbaren, wer Ich bin. Es ist so einfach, ein kleines Kind kann dies tun. Es sind die Erwachsenen die Mich hindern, weil sie ihr Leben damit verbracht haben, Anderen ihren Wert zu beweisen.”

“Dies wird nicht mit Worten allein erreicht. Ihr könnt nicht einfach sagen… ‘Gott hat alles getan.’ Oder ‘Er ist Derjenige, der es getan hat, nicht ich.’ Dies ist eine innere Haltung, angefertigt durch gezielte Begegnungen mit euch selbst, die Ich zu den kritischsten Zeiten zulasse. Diese Begegnungen, obwohl sie sehr demütigend sind, verwandeln eine Seele auf eine solche Weise, dass Meine Güte von ihr ausstrahlt. Sie ist aus ihrem Innern verschwunden und Ich leuchte von dort hinaus.”

“Sie hat aufgegeben, sich selbst zu beweisen und zu verteidigen und sie hat alle Fassaden aufgegeben. Jetzt steht sie vor Mir und vor den Menschen mit sauberen Kleidern, gewaschen in Meinem Blut. Worte sind nicht nötig oder überzeugend, wenn sie alles Mir zuschreibt, ausser es wird begleitet von jener sehr realen und echten Überzeugung.”

“Männer und Frauen sind sehr empfindsam – jenseits dessen, was ihr versteht – sie haben ein Gespür für eine Seele und Mein Geist bezeugt es… ‘Diese Seele hat den Meister getroffen. Sie war auf dem Töpferrad. Sie wurde zu feinem Staub zermahlen und dann ist sie in den Wassern des neuen Lebens wieder auferstanden. Diese Seele kennt Ihn.'”

“Warum habe Ich also dieses Thema aufgegriffen? Weil ihr Meine Leute die alten Wege loslassen müsst, die alten Masken und Vertuschungen, die ihr all diese Jahre genutzt habt. Jetzt steht ihr vor Mir. Ihr seid Meine Liebes-Botschafter für die Menschheit und ihr müsst durch eure Echtheit und Demut widerspiegeln, dass ihr in Meiner Gegenwart gewesen seid. Dass ihr den Weg zu Meinen Kammern kennt und dass Alle, die dorthin kommen, bedingungslose Liebe, Heilung und Reinigung erwartet.”

“Habt keine Angst, Meine Leute, habt keine Angst, Andere zu Mir zu führen, indem ihr das seid, was ihr wirklich seid vor Mir. Tut dies und sie werden angerannt kommen. Sie werden etwas Anderes sehen in euch, etwas Echtes, Etwas, das nicht von dieser Welt ist, ihr habt Gold gefördert und ihr wart im Feuer des Läuterer’s. Ihr kennt Ihn. Wenn ihr treu seid, dies so zu tun, werden sie herbeieilen, um Mich kennenzulernen.”

flagge en  Jesus says… My people must let go of the old ways

Jesus says… My people must let go of the old ways

January 12th, 2017 – Words from Jesus to Sister Clare
Spoken by Jackie

Jesus began… “I want to talk with you.”

“How can I use you if you do not have faults? How can I bridge the common ground with My unconditional love if the common ground is faultless? Yes, it is a truth that when you judge, you’d better judge yourself – because it’s coming. Even if it is your job to help expose sin, still you must be exposed as well. As they say, when you point your finger, three are turned back pointing to you and one to your brother. That is why the monks preferred to remain silent; they saw themselves so clearly.”

“Yet you cannot remain silent, you are a watchman and a shepherd. You must call out and expose those things that hinder humankind from walking in Heaven on Earth. Therefore, you must be especially vigilant and strict with those faults I point out to you.”

“I know you are shaking inside, Clare. I know how you feel.”

“Sometimes these lessons in humility have to go deep and deeper yet. No one will know the extent of their sins until Heaven, that fateful moment when it’s all exposed. Yet, the confessed sins will not be found there. It is the unconfessed, unrepentant sins that will emerge to convict you. Isn’t it better to be convicted now, Dearest…than then?”

“How I hate to see you suffer this way, yet it is necessary for purging. The refiners fire, smelting the gold, which shall be fashioned into vessels on the King’s table.”

“Well, you truly must deal with these things and share them publicly so I can heal even the most wretched cases…of whom you closely approximate. You know well that what I say is true, because had these graces given to you been given to the worst sinner, they would by now be a saint. Yet you are still struggling. Why is this? Is it not because you have not totally abandoned yourself? Is it not that your flesh stubbornly clings to old ways? No matter, you have plenty of company and that is why I am using you.”

“Yet the more you love others, the more mercy will cleanse you and protect you. Do not let your guard down on love, ever. When this happens a huge door swings open and in comes the devils that torment you with those things you hate about yourself and are fighting against. It is because you have loved, forgiven and cried out that I rush to embrace you all covered in mud, which is cleansed when I hold you in My arms.”

“Clare, do not let this sadness over your sins overtake you. Your ministry is so important to Me, because others need to see how fragile and corrupt you can be. How prone to distraction and self-indulgence. All these faults are common to mankind, yet My Christian people put up a shiny penny front, hiding it all beneath that acceptable facade.”

“That’s not what I want, My people. Did I not say, “Confess your sins one to another?” Yet you keep so much hidden, you cover so much with an outer layer of piety. Why don’t you just be real with your brothers and sisters? Why don’t you allow them to see this unacceptable interior? Don’t you know they are struggling to keep their fronts up with you? They suffer from this disease, just as you do. But when you confess, I heal you. When you share with others your weaknesses, I run to reinstate you.”

“That is My entire purpose: to save sinners from themselves and make them ready for Heaven. We may not have perfected you on Earth, but if I can bring you to the point of contrition for wrongdoing, we are well on our way. The rest shall await you in Heaven.”

“I am not saying these things to discourage you, My People, rather to encourage you. Isn’t it labor intensive and tedious to constantly present a squeaky clean front? Doesn’t the devil discourage you by accusing you of being a hypocrite because you are just as guilty as others? I am trying to free you from that cycle of self-righteousness that has you bound, so others will love and accept you.”

“On the outside, people will accept and honor you, but inside they are envious because they are not as holy as you appear to be. Doesn’t that disturb you, My precious ones? It should, it should disturb you very much. Come down off your ivory tower and let people get a look at the dirt beneath your fingernails. Not so they will think less of you, but to set them free that they are no worse off than you. You see, when you live that transparently, you seed people’s lives with HOPE.”

“The accuser of the brethren never sleeps. Twenty four/seven he is at work sending his demons to demean, demote and demolish men’s hopes. I want you to bring light into the world. Not by revealing all your dirt, but by acknowledging who you truly are before men. That you are no better, that it cost Me the same price to redeem you as it did the lowliest beggar on the street. It is when you stand in this place and see yourself that you will see Me clearly. Your vision shall become crystal clear and your life will begin to change, because you put more effort into loving Me than in loving yourself and presenting that self-righteous image.”

“I am not chastising you. I am asking you to reconsider who you are before man and God. This is how the poor and broken will discover Me. Your littleness, like the hand of a little child reaching out as she says, ‘Look, the Master is calling you. Don’t be afraid, He came to rescue us. We are His little ones and He is ever so gentle, loving, and forgiving. Don’t despair over your sins. Take my hand, let us go to the well- springs of love, healing and life everlasting. Come, don’t be afraid, He awaits you.'”

And at this point I just had to ask the Lord, How do we do this? Practically speaking.

“Clare, when you stand before Me acknowledging who you are, then you will stand before men and reveal to them who I am. It’s that simple, a little child can do this. It is the adults who have spent their lives proving their worth to others that hinder Me.”

“This is not accomplished by words alone. You can’t just say, ‘God did it all.’ Or, ‘He’s the one who did it, not me.’ This is an interior demeanor crafted by selected encounters with yourself, which I provide at the most critical times. These encounters, though very humiliating, transform a soul in such a way that this goodness of Mine radiates from them. They’re gone from inside themselves, and I am shining out from them.”

“They’ve given up proving themselves, defending themselves, and let go of all the facades. Now they stand before Me and men in clean robes, washed in My blood. Words are not necessary or convincing when they attribute all to Me, unless it is accompanied by that very real and raw conviction.”

“Men and women are sensitive beyond what you comprehend; they have a sense about a soul and My spirit bears witness, ‘This one has met the Master. This one has been on the potter’s wheel. This one has been ground to fine dust and risen again in the waters of new life. This one knows Him.'”

“So, why have I taken this topic up? Because you, My people must let go of the old ways, the old masks and cover-ups you’ve used on men all these years. You are standing before Me now. You are My ambassadors of Love to mankind, and you must reflect by your authenticity and humility that you have been in My presence. That you know the way to My chambers, and what awaits all who come there is unconditional love, healing and cleansing.”

“Be not afraid My people, be not afraid to lead others to Me by being who you truly are before Me. Do this and they will come running. They will see something different about you, something real, something not of this world, you have mined the gold and been in the refiner’s fire. And you know Him. When you are faithful to do this they will rush to know Me.”

3. Testament Kapitel 45…Vorherbestimmung & Lebenssinn 3rd Testament Chapter 45…Predestination & Sense of Life

LE TROISIEME TESTAMENT Chapitre 45… Prédestiné
EL TERCER TESTAMENTO Capítulo 45… Predestino

<= Kapitel / Chapter 44                                                           Kapitel / Chapter 46 =>
<= Zurück zur Übersicht                                                              Back to Overview =>

Das Dritte Testament Kapitel 45-Vorherbestimmung-3-Testament-45-Offenbarungen von Jesus Christus-neu The Third Testament Chapter 45-Predestination-3-Testament-45-new
=> VIDEO   => AUDIO… => VIDEO   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Licht – Leben – Liebe
=> Kreaturen des Lichts
=> Deine ganz besondere Bestimmung
=> Erfüllung der Göttlichen Bestimmung
=> Wahre Gerechtigkeit
=> Der Herr erklärt Vorherbestimmung
=> Alle ernten, was sie säen
=> Verbitterung kann deine DNA ändern
=> Mein junges Vaterherz
=> Jesus & Seine Kinder
=> Kirchliche Irrlehren
=> Inkarnation & Aufgabe des Menschen
Related Messages…
=> Light – Life – Love
=> Creatures of Light
=> Your very special Destiny
=> Fulfilling your Divine Destiny
=> True Righteousness
=> The Lord explains Predestination
=> All reap, what they sow
=> Bitterness can change your DNA
=> My young paternal Heart
=> Jesus & His Children
=> Mistaken Teaching of the Church
=> Incarnation & Duty of Man

flagge de  Kapitel 45… Vorherbestimmung, Sinn und Erfüllung im Leben

Das 3. Testament Kapitel 45… Vorherbestimmung, Sinn und Erfüllung im Leben
Offenbarungen Jesu Christi

Die Vorsehung und Bestimmung Gottes im menschlichen Schicksal
So spricht der Herr…

1. Nun ist die Zeit des Lichtes, in der der Mensch, außer zu glauben, meine Wahrheit verstehen, begründen und fühlen wird.

2. Der Zweck meiner Lehre ist es, alle davon zu überzeugen, dass niemand ohne triftigen Grund auf diese Welt kam, dass dieser Grund die Göttliche Liebe ist, und dass die Bestimmung aller Menschen darin besteht, eine Liebesmission zu erfüllen.

3. Zu allen Zeiten, von Anfang an, haben sich die Menschen gefragt: Wer bin ich? Wem verdanke ich das Leben? Weshalb existiere ich? Wozu bin ich hierher gekommen, und wohin gehe ich?

4. Für einen Teil ihrer Ungewissheiten und ihres Mangels an Erkenntnis haben sie die Antwort in meinen Erklärungen und durch ihre Betrachtungen über das erhalten, was Ich euch im Laufe der Zeit offenbart habe.

5. Aber manche glauben bereits alles zu wissen; doch Ich sage euch, sie sind in einem großen Irrtum befangen, weil das, was im Buche der Weisheit Gottes verwahrt wird, von den Menschen unmöglich entdeckt werden kann, solange es ihnen nicht offenbart wird; und es ist vieles, was in diesem Buch der göttlichen Weisheit enthalten ist, sein Inhalt ist unendlich. (261, 4 – 6)

6. Das Schicksal hat das Erbarmen, welches Gott in dasselbe hineingelegt hat. Das Schicksal der Menschen ist voll göttlicher Güte.

7. Ihr findet diese Güte oftmals nicht, weil ihr sie nicht zu suchen versteht.

8. Wenn ihr innerhalb des für jeden Geist durch Mich vorgezeichneten Schicksals euch einen harten und bitteren Weg bahnt, so suche Ich ihn zu mildern, doch niemals seine Bitterkeit zu mehren.

9. Die Menschen brauchen einander in der Welt, niemand ist zu viel, und niemand ist zu wenig. Alle Leben sind für die Ergänzung und Harmonie ihres Daseins füreinander notwendig.

10. Die Armen benötigen die Reichen und diese jene. Die Bösen bedürfen der Guten und diese der ersteren. Die Unwissenden haben die Wissenden nötig, und die Wissenden die Unwissenden. Die Kleinen brauchen die Älteren, und diese ihrerseits benötigen die Kinder.

11. Jeder Einzelne von euch ist durch die Weisheit Gottes in dieser Welt an seinen Platz gestellt und demjenigen nahe, bei dem er sein soll. Jedem Menschen ist der Kreis zugewiesen, in dem er leben soll und in welchem es inkarnierte und entkörperte Geistwesen gibt, mit denen er zusammenleben soll.

12. So trefft ihr, jeder auf seinem Wege, nach und nach alle, deren Aufgabe es ist, euch die Liebe zu lehren, die euch emporhebt; von anderen werdet ihr Schmerz erleiden, welcher euch läutert. Die einen werden euch Leid bringen, weil ihr es also bedürft, während die anderen euch ihre Liebe schenken werden, um eure Bitternisse auszugleichen; doch alle haben eine Botschaft für euch, eine Lehre, die ihr verstehen und nützen müsst.

13. Vergesst nicht, dass jeder inkarnierte oder entkörperte Geist, der euren Lebensweg in irgendeiner Form kreuzt, euch in eurem Schicksal weiterhilft.

14. Wie viele Lichtgeister habe Ich für euch zur Welt gesandt, und ihr habt nicht innegehalten, um meine Liebe für euch zu segnen!

15. Vielen Geistwesen, die Ich zu euch geschickt habe, habt ihr keine Beachtung geschenkt, ohne euch bewusst zu machen, dass sie Teil eures Schicksals waren; doch weil ihr sie nicht anzunehmen verstandet, bliebt ihr mit leeren Händen zurück und musstet später Reuetränen vergießen.

16. Menschheit, deine Bestimmung ist es, mit allem Geschaffenen im Einklang zu sein. Diese Harmonie, von der Ich zu euch spreche, ist das größte aller Gesetze, denn in ihm findet ihr die vollkommene Gemeinschaft mit Gott und seinen Werken. (11, 10 -16; 22 – 25)

17. Wer seine Bestimmung verleugnet, weist den Ehrennamen “Kind meiner Göttlichkeit” zurück. Wenn er nicht an mein Dasein glaubt, kann er keinen Glauben an meine Liebe haben.

18. Wenn für manche dies Leben überaus bitter und leidvoll gewesen ist, so wisset, dass dieses Dasein nicht das einzige ist, dass es nur dem Anschein nach lang ist, und dass es im Schicksal jedes Geschöpfes ein Geheimnis gibt, in das nur Ich eindringen kann. (54, 8 – 9)

19. Das Dasein eines Menschen auf der Erde ist nur ein Augenblick in der Ewigkeit, ein Hauch von Leben, welcher den Menschen eine Zeitlang belebt und sich sogleich wieder entfernt, um später wiederzukehren und einem neuen Körper den Odem zu geben. (12, 4)

20. Einem jeden ist bestimmt, was ihm während seines Lebensweges zuteil werden soll. Während die einen es zur rechten Zeit annehmen und nutzen, verschwenden es andere, und manche haben sich nicht einmal vorzubereiten verstanden, um es zu empfangen. Doch als sie zur Geistigen Welt zurückgekehrt sind, wurden sie sich all dessen bewusst, was für sie bestimmt war, und was sie weder zu erlangen noch sich zu verdienen wussten. (57, 31)

21. Niemand ist aus Zufall geboren worden, niemand ist aufs gerade wohl erschaffen worden. Versteht Mich, und ihr werdet erkennen, dass niemand auf seinem Lebensweg frei ist, dass es ein Gesetz gibt, das alle Geschicke leitet und regiert. (110, 29)

22. Der Mensch glaubt, nach seinem Willen zu handeln, er glaubt, von jedem höheren Einfluss auf ihn frei zu sein, und hält sich schließlich für unabhängig und für den Gestalter seines eigenen Schicksals, ohne zu ahnen, dass die Stunde kommen wird, in der alle begreifen werden, dass es mein Wille war, der sich an ihnen vollzog. (79, 40)

23. Erarbeitet euch einen guten Lohn, indem ihr für eure Mitmenschen eine gute Frucht anbaut. Bereitet euch für die kommenden Zeiten vor, denn vor meinem Abschied wird es noch Zwist unter euch geben, weil an euch alle die Versuchung herantritt. Ihr müsst wachsam sein. Betet und setzt meine Unterweisung in die Tat um. Wahrlich, Ich sage euch, diese kurzen Zeitspannen, die ihr der Ausübung des Guten widmet, werden ihre wohltätigen Wirkungen noch in vielen der nach euch kommenden Generationen fühlbar machen. Niemand war imstande oder wird je imstande sein, sich sein Schicksal selbst zu bestimmen; dies kommt Mir allein zu. Vertraut auf meinen Willen, und ihr werdet den Lebensweg bis zum Ende ohne größere Schwierigkeiten zurücklegen.

24. Fasst es recht auf, wenn Ich euch sage, dass kein Blatt vom Baume sich ohne meinen Willen bewegt; dann werdet ihr wissen, wann Ich es bin, der euch prüft, und wann ihr euren Leidenskelch leert – um hernach Mich zu beschuldigen. Dann werdet ihr zu Richtern und macht Mich zum Angeklagten.

25. Erkennt eure Irrtümer und berichtigt sie. Lernt, die Fehler eurer Mitmenschen zu vergeben, und wenn ihr sie nicht korrigieren könnt, so breitet wenigstens einen Schleier der Nachsicht über sie aus. (64, 43 – 44)

26. Seid keine Fatalisten, die sich in der Überzeugung bestärken, dass euer Schicksal genau dem entspricht, was Gott auf euren Lebensweg legte, und wenn ihr leidet, dies so ist, weil es geschrieben stand, und wenn ihr euch freut: der Grund dafür der ist, dass es gleichfalls so geschrieben stand. Ich habe euch davon überzeugt, dass ihr das ernten werdet, was ihr gesät habt.

27. Doch hört nun gut zu: bei manchen Gelegenheiten werdet ihr die Ernte sogleich empfangen, und bei anderen Gelegenheiten werdet ihr in ein neues Dasein treten müssen, um eure Saat zu mähen und zu ernten. Denkt gut über das nach, was Ich euch soeben gesagt habe, und ihr werdet viele schlechte Urteile über meine Gerechtigkeit und viele Unklarheiten beseitigen. (195, 53)

In der Schule des Lebens

28. Die Menschen sind wie Kinder, die nicht über die Folgen ihrer Taten nachdenken, und deshalb begreifen sie nicht, dass ein Stolperstein, an den sie auf ihrem Wege stoßen, nur ein Hindernis ist, das der Meister aufstellte, um ihren besinnungslosen Lauf aufzuhalten oder um ihnen zu ersparen, eine schlechte Entscheidung zu treffen.

29. Ich will, dass ihr euch nunmehr wie Erwachsene benehmt, dass ihr eure Werke, eure Taten überlegt, dass ihr eure Worte wägt. Dies ist der Weg, Klugheit und Gerechtigkeit in euer Leben zu bringen. Außerdem sollt ihr darüber nachdenken, dass das Leben eine unermessliche und beständige Prüfung für den Geist ist.

30. Auf meinem Wege geht niemand zugrunde, und obschon es Gelegenheiten gibt, bei denen der Mensch von der Last des Kreuzes bezwungen zusammenbricht, richtet ihn eine höhere Kraft wieder auf und ermutigt ihn. Diese Kraft entspringt dem Glauben. (167, 55 – 57)

31. Von dem Verständnis, das die Menschen aus diesen Unterweisungen und aus dem Gehorsam gegenüber den Gesetzen gewinnen, die das Weltall regieren, hängt ihr Glück ab, von dem die einen meinen, dass es dieses auf Erden nicht gibt, und von dem andere meinen, dass Ich allein es im Übermaß habe, das sich aber sehr wohl im Frieden eures Geistes offenbart.

32. Nun weißt du, o geliebtes Volk, dass deine Glückseligkeit an dir selbst liegt, damit du die Menschen lehrst, dass auf dem Grunde ihres Wesens, wo es ihrer Meinung nach nur Verbitterung, Hass und Groll, Reue und Tränen gibt, ein Licht existiert, das nichts auslöschen kann, welches das des Geistes ist. (178, 6 – 7)

33. Eure geistige Vergangenheit ist eurem “Fleische” [Seele] nicht bekannt. Ich lasse sie in eurem Geist eingeprägt, damit sie wie ein offenes Buch ist und euch durch das Gewissen und das Ahnungsvermögen offenbart wird. Dies ist meine Gerechtigkeit, die – statt euch zu verurteilen – euch die Gelegenheit gibt, die Verfehlung wiedergutzumachen oder einen Irrtum zu berichtigen.

34. Wenn die Vergangenheit aus eurem Geist ausgelöscht würde, müsstet ihr die bereits vergangenen Prüfungen von neuem durchlaufen; doch wenn ihr die Stimme eurer Erfahrung hört und ihr euch von diesem Lichte erleuchten lasst, werdet ihr euren Weg klarer erkennen und den Horizont leuchtender erblicken. (84, 46)

Sinn und Wert des menschlichen Lebens

35. Wisset, dass der natürliche Zustand des Menschen der der Güte, des seelischen Friedens und der Harmonie mit allem ist, was ihn umgibt. Wer in der Ausübung dieser Tugenden während des Lebens beständig bleibt, der geht auf dem wahren Weg, der ihn zur Erkenntnis Gottes führen wird.

36. Doch wenn ihr euch von diesem Pfad entfernt und das Gesetz vergesst, das eure Handlungen lenken soll, werdet ihr unter Tränen die Augenblicke wiedergutmachen müssen, die ihr fern des Weges geistigen Hochgefühls gelebt habt, welches der natürliche Zustand ist, in dem der Mensch immer verbleiben soll. (20, 20)

37. Viele Menschen haben sich so sehr an die Welt der Sünden und Leiden, in der ihr lebt, gewöhnt, dass sie denken, dies Leben sei das natürlichste, dass die Erde dazu bestimmt sei, ein Tränental zu sein, und dass sie niemals Frieden, Eintracht und geistigen Fortschritt wird beherbergen können.

38. Jene Menschen, die so denken, sind im Schlaf der Unwissenheit befangen. Es irrt sich, wer meint, dass diese Welt von Mir zu einem Tal der Tränen und der Sühne bestimmt wurde. Das Eden, das Ich den Menschen anbot, kann und soll wiederkehren, denn alles, was Ich geschaffen habe, ist Leben und Liebe.

39. Daher irrt sich, wer behauptet, dass die Welt von Gott als Ort menschlicher Schmerzen bestimmt wurde. Stattdessen sollten sie sagen, dass sie selbst sie zu einer Gerichts-Mission verurteilten, während sie eigentlich zur Freude und Erquickung der Mensch gewordenen Geistwesen geschaffen worden war.

40. Niemand war zur Sünde vorherbestimmt, obwohl alles vorhergesehen wurde, um den Menschen aus seinen Stürzen zu erretten.

41. Der Mensch wollte sich nicht durch die Liebe aufwärts entwickeln, noch wollte er weise werden, indem er mein Gesetz erfüllt; und er vergaß, dass meine Gerechtigkeit, der er immer auszuweichen versuchte, ihn beschützt, weil meine Gerechtigkeit der vollkommenen Liebe entspringt. (169, 10 – 13)

42. Wenn ihr mein Wort ergründet, werdet ihr begreifen, dass die Absicht des Vaters, als Er euch auf die Welt sandte, um ihre Wege voller Gefahren und Verführungen zu durchlaufen, nicht die war, dass ihr euch auf ihnen verirren solltet. Denn sie waren im voraus so angelegt, dass ihr auf ihnen die notwendigen Lektionen für die Entwicklung des Geistes erhalten würdet, um euch die Erfahrung zu geben, die euch fehlte, und schließlich, um euch voll Licht zu Mir zurückkehren zu lassen.

43. Als euer Geist aus Mir hervorging, war er wie ein Funke, den die Winde in eine Flamme verwandeln mussten, damit bei der Rückkehr zu Mir euer Licht mit dem der Gottheit eins werden würde.

44. Ich spreche zu euch vom Gipfel des Neuen Berges aus. Dort erwarte Ich euch, und wahrlich, Ich sage euch: am Tage eurer Ankunft wird es ein Fest in diesem Reiche geben.

45. Ihr kommt auf dem Wege des Schmerzes dorthin und bereinigt dabei eure Verfehlungen – ein Weg, den nicht Ich vorzeichnete, sondern den der Mensch geschaffen hat. Diesen Pfad ließet ihr auch Mich gehen. Doch seit damals ist der Weg des Opfers und des Schmerzes durch mein Blut verherrlicht. (180, 64 – 65)

46. Der Mensch wird schließlich begreifen, dass sein Reich auch nicht von dieser Welt ist, dass sein Körper oder seine menschliche Hülle nur das Instrument ist, durch dessen Sinne sein Geist diese Welt der Prüfungen und der Wiedergutmachung wahrnimmt. Er wird schließlich erfahren, dass dies Leben nur eine großartige Lektion ist, die mit wunderbaren Gestalten und Bildern illustriert ist, damit die Schüler, das heißt alle Menschen, die Lektionen, die das Leben ihnen gibt, besser verstehen können, durch die sie, wenn sie diese recht zu bewerten vermögen, die Entwicklung ihres Geistes erreichen und den Sinn des Kampfes, der sie stark macht, begreifen werden; – den Schmerz, der sie abschleift, die Mühsal, die veredelt, das Wissen, das erleuchtet, und die Liebe, die erhebt.

47. Wenn dies Dasein das einzige wäre – wahrlich, Ich sage euch, Ich hätte schon längst den Schmerz aus ihm beseitigt, denn es wäre ungerecht, wenn ihr nur deshalb auf diese Welt gekommen wäret, um einen Leidenskelch zu trinken. Doch die, die heute leiden und weinen, tun dies, weil sie früher ausschweifend genossen. Aber dieser Schmerz wird sie läutern und würdig machen, aufzusteigen und in den Heimstätten des Herrn in reinerer Form zu genießen. (194, 34 – 35)

48. Die Prüfung, die das Leben des Menschen enthält, ist so hart, dass es notwendig ist, es durch all jene geistigen und körperlichen Wonnen zu versüßen, die dem Menschen die Last seines Kreuzes liebenswerter und leichter machen.

49. Ich segne all jene, die in der Wärme ihres Heimes die besten Freuden ihres Daseins finden und die bestrebt sind, aus ihrer Elternliebe zu den Kindern, der Liebe der Kinder zu ihren Eltern, und der Geschwister untereinander einen Gottes-Dienst zu machen. Denn jene Einigkeit, jene Harmonie und jener Friede gleichen der Harmonie, die zwischen dem universellen Vater und seiner geistigen Familie existiert.

50. In diesen Heimen erstrahlt das Licht des Geistes, wohnt der Friede meines Reiches, und wenn sich Leiden einstellen, sind sie leichter zu ertragen, und die Augenblicke der Prüfung sind weniger bitter.

51. Noch verdienstvoller handeln jene, die darin Befriedigung suchen, diese den andern zu verschaffen, und die sich an der gesunden Freude ihrer Nächsten erfreuen. Dies sind Apostel der Freude, und sie erfüllen eine große Mission.

52. Wahrlich, Ich sage euch, wenn ihr Augenblicke der Befriedigung und der Freude zu suchen, sowie Stunden inneren Friedens einzuhalten verstündet, würdet ihr solche an allen Tagen eures Erdendaseins haben. Aber dafür müsst ihr zunächst euren Geist erheben, eure Gefühle und die Art, über das Leben zu denken, hochherziger werden lassen.

53. Diese Botschaft, die Ich euch durch mein Wort sende, ist von Licht erfüllt, das euren Weg erhellen und eurem Wesen die Aufwärtsentwicklung geben wird, die euch lehren wird, in Frieden zu leben und all das gesund zu genießen, mit dem Ich euer Dasein gesegnet habe.

54. Diese Menschheit muss noch sehr darum ringen, die Schatten des Schmerzes zu bekämpfen und ihre Neigung zu falschen Vergnügungen und trügerischen Befriedigungen zu überwinden. Sie wird gegen ihren religiösen Fanatismus kämpfen müssen, der sie daran hindert, die Wahrheit zu erkennen; sie wird gegen den Fatalismus kämpfen müssen, der sie glauben lässt, dass alles der endgültigen Zerstörung entgegen geht, aus der sich niemand retten kann, und sie wird gegen ihren Materialismus kämpfen müssen, der sie nur vergängliche Vergnügungen suchen lässt – Sinnesfreuden, die den Geist in einen Abgrund von Lastern, von Schmerz, von Verzweiflung und Finsternis stürzen.

55. Ich gebe euch mein Licht, damit ihr die Schatten verlasst und auf diesem Planeten, den ihr in ein Tränental verwandelt habt, endlich die wahren Wonnen des Geistes und des Herzens entdeckt, neben denen alle anderen Freuden klein und unbedeutend sind. (303, 28-33)

flagge en  Chapter 45… Predestination, Sense and Compliance in Life

The Third Testament Chapter 45… Predestination, Sense and Compliance in Life
Revelations of Jesus Christ

Providence and the Determination of God in Human Destiny
Thus saith the Lord…

1. It is the Era of the light, in which man, besides believing, shall come to understand, reason out, and feel My truth.

2. The purpose of My Doctrine is to make all accept that no one has come to this world without a justifiable reason, that the reason is the Divine love, and that the destiny of all beings is to fulfill a mission of love.

3. From the beginning, and in all times, men have asked: Who am I? To whom do I owe My life? Why do I exist? What did I come for and where am I going?

4. Part of [the answers to] their doubts and lack of knowledge they have found in My explanations and through reflection about what I have revealed to you from time to time.

5. But there are those who believe they know it all, and I tell you that they are gravely mistaken, for it is not possible for men to discover that which is contained in the Arcane of God, unless it is revealed to them, and there is much in that arcane that you do not yet know, for its contents are infinite. (261, 4 – 6)

6. Destiny has the compassion which God has put in it; the destiny of men is filled with the Divine goodness.

7. Many times you cannot find that goodness, for you do not know how to seek it.

8. If within the destiny marked by Me for each spirit, you devise a difficult and bitter course, I try to soften it, but never to increase its bitterness.

9. In the world men need one another; no one is extra and no one is missing. All lives are necessary one to each other, for the complement and harmony of their existence.

10. The poor need from the rich and the rich from the poor. The sinful need from the righteous and these from the former. The ignorant need from the wise and those who have knowledge, from the ignorant. The little ones need from the adults and these in turn need from the children.

11. In this world, each one of you is situated by the wisdom of God in his place and near whom He should be. To each man is assigned the circle where He should dwell, in which there are incarnated and discarnated spirits with whom He must coexist.

12. Thus, each in his way, all of you are encountering those who will teach you the love which will elevate you, at other times you will receive sorrow which will purify you. Some will cause you to suffer because you need it to be so, while others give you their love to compensate for your bitterness, but all have a message for you, a teaching which you should understand and profit from.

13. Do not forget that every incarnated or discarnated spirit who crosses your path in some way, comes to help you in your destiny.

14. How many spirits of light I have sent to the world and you have not even stopped to bless My love for you!

15. Many brothers that I have sent to you, you have not taken advantage of, unaware that they formed part of your destiny, but since you were unable to receive them, you were left with empty hands, and later you had to weep!

16. O humanity, your destiny is to harmonize with everything created. This harmony of which I speak is the greatest of all the laws, for in it you will find the perfect communion with God and His Works. (11, 10 – 16 and 22 – 25)

17. Whoever denies his destiny is rejecting the title of Child of My Divinity; if He does not believe in My existence, He can not have faith in My love.

18. If for some this life has been excessively bitter and painful, know that this existence is not the only one, that it is long only in appearance, and that in the destiny of each creature there is an arcane that only I can penetrate. (54, 8 – 9)

19. The existence of a man on earth is only an instant in eternity, a breath of life which animates the human being for a time and later it separates in order to return and animate a new body. (12, 4)

20. It has been destined what will be granted to each and everyone throughout his journey. While some are receiving and taking advantage at the proper time, others squander what they have received and there are some who have not even been able to prepare themselves to receive it and when they have returned to the Spiritual Mansion, they found out all that was theirs but were unable to receive nor be worthy of it. (57, 31)

21. None have been born by chance, no one has been created by accident; understand Me, and recognize that no one is free on the road of life, there is a law that rules and directs all destinies. (110, 29)

22. Man believes to be doing his will; He believes to be free from all influence superior to him and He even believes himself to be absolute and forger of his own destiny without perceiving that the moment shall come when everyone will realize that it was My will that was done in them. (79, 40)

23. Work for a good reward for yourself cultivating a good fruit for your brethren. Prepare yourselves for the future times because before My departure there will still be a division amongst you, because temptation will touch everyone. It is necessary for you to be watchful. Pray and practice My Divine teaching; truly I say to you that these short moments that you dedicate to the practice of righteousness, will allow its benefits to be felt even in many of the generations after yours. No one has been able nor will ever lay out his own destiny, that is only for Me to decide. Have confidence in My will and you will cover the journey to the end without greater obstacles.

24. Judge well when I say to you that the leaf of a tree does not move without My will, thus you will know when I am the One who is testing you and when you yourselves fill your cup of bitterness in order to blame Me later. Then you become judges and regard Me as a culprit.

25. Know how to recognize your errors and correct them. Learn to forgive the defects of your brethren and if you are unable to correct them, at least extend a veil of indulgence upon them. (63, 43 – 44)

26. Do not be fatalists, claiming the belief that your destiny is only that which God put in your way, so that if you suffer it is because it is written, and if you have joys, that too, is because it is written. I have proven to you that what you sow is what you must reap.

27. But listen carefully, for there will be times when you will gather the harvest immediately, and on other occasions you will have to wait to gather the harvest during a future lifetime. Analyze what I have said and you will eliminate much of the confusion and misinterpretations about My justice. (195, 53)

In the School of Life

28. Men are like children who do not think of the consequences of their actions, and that is why they do not understand that a stumbling block they find on the road, is only an obstacle left by the Master to restrain their senseless racing, or to prevent them from making a bad decision.

29. I wish you to act like adults now, that you think about your works, your acts, and your words. That is the way to apply prudence and justice to your lives. You should remember, as well, that life is an immense and constant trial for the spirit.

30. On My road none succumb, and although there are times when men are doubled over by the weight of the cross, a higher force raises them up and encourages them; that force comes from faith. (165, 55 – 57)

31. The happiness of men, which some believe does not exist on earth, and which others have come to believe I hoard, but which in reality is manifested in the peace of your spirit, depends on the comprehension by men of these teachings, and their obedience to the laws which govern the universe

32. Now you know, oh people, that your happiness is in you yourselves, so that you may show men that in the depths of their being, where they believe they bear only bitterness, hatred, rancor, remorse, and tears, there is a light that none can put out, and it is that of the spirit. (178, 6 – 7)

33. Your spiritual past is unknown to your material form. I have left it imprinted in your spirit so that it may be like an open book revealed to you by the conscience and intuition. That is My justice, that rather than sentencing you gives you the opportunity to repair your fault or rectify your error.

34. If the past were erased from your spirit, you would have to pass again through the same trials, yet, if you hear the voice of your experience, and allow yourself to be illuminated by that light, you will see your road as clean, and the horizon more brilliant. (84, 46)

The Meaning and Value of Human Life

35. Be aware that the natural state of the human being, is that of kindness, peace of the spirit and harmony with all that surrounds him. He who maintains himself in the practice of these virtues throughout his lifetime, is following the true path that will lead him toward an understanding of God.

36. But if you deviate from that path forgetting the Law that should guide your actions, you will have to repent with tears the moments that you lived separated from the path of spiritual elevation, which is the natural state in which man should always keep himself. (20, 20)

37. Many men are so accustomed to the world of sin and pain in which you live, that they think that kind of life is the most natural, that the earth is destined to be a vale of tears, and that it can never be the home of peace, harmony, and spiritual progress.

38. Those who think like that are sleeping the slumber of ignorance. He who believes that the world was meant by Me to be a vale of tears and atonement is mistaken. The Eden that I offered men can and must return, for all that I have created is life and love.

39. Therefore, those who say the world was destined by God as a torment for men are mistaken. Rather they should say that it was they themselves who condemned it to a mission of justice, though it had been formed for the delight and enjoyment of the spirits made men.

40. No one was destined for sin, though all was prepared to save men from their falls.

41. Men did not wish to elevate themselves by love, nor to make themselves wise complying with My Law. They forgot, as well, that My justice, from which they have always tried to flee, is what shelters them, for My justice proceeds from perfect love. (169, 10 – 13)

42. If you analyze My word, you will understand that the intention of the Father upon sending you to the world to walk its roads full of ambush and danger, was not to have you get lost in it; for you had been previously prepared so that on these roads you would find the lessons necessary for the evolution of your spirit, to give you the experience you lacked, and finally, to return you to Me full of light.

43. Your spirit, upon being born of Me, was like a spark for the winds to blow into flames, so that upon returning to Me, you would join your light to that of the Divinity.

44. I speak to you from the peak of the New Mount, and there I await you, and truly I tell you: the day of your coming shall be a day of celebration in this Kingdom.

45. You come cleansing your faults on the road of pain; a road that I did not mark out, that was made by men. You made Me walk that road; yet the road of sacrifice and pain has been glorified since that day by My blood. (180, 64 – 65)

46. Man will come to understand that neither is his reign of this world, that his body, the human shell, is a mere instrument through whose senses his spirit manifests in this world of trials and restitution. In the end, He will know that this life is only a magnificent lesson illustrated by marvelous forms and images so that the disciples, all humanity, can better understand the lessons that life gives them and with which, if they know how to value them, they will achieve the evolution of the spirit. They will understand the purpose of the struggle that forges them, the pain that polishes them, the labor that ennobles, the knowledge that enlightens, and the love that elevates.

47. If this existence were the only one, truly I tell you, I would long ago have taken the pain from it, for it would be unjust if you had come to this world only to drink from the cup of bitterness; yet, those who today weep and suffer do so because in the past they luxuriated in excess: but this pain purifies them and makes them worthy of ascending to joy of the purest form in the dwelling places of the Lord. (194, 34 – 35)

48. The test contained in the life of man is so hard that it is necessary to sweeten it with those spiritual and material pleasures that make it more pleasant and the weight of the cross more bearable.

49. I bless all of those who know to find in the warmth of the home the greatest joys of their existence, seeking, in the affection of parents for their children, of children for their parents, and of brothers and sisters, to create a form of worship; for that unity, that harmony, and that peace, are similar to the harmony that exists between the Universal Father and his spiritual family.

50. In those homes the light of the spirit shines and the peace of My Kingdom dwells, and when the sorrows do appear, they are lighter, and the trials less bitter.

51. Even more worthy are those who seek their satisfaction in that of others, and who take joy from the healthy happiness of their fellow men. These are the apostles of joy, and they fulfill a great mission.

52. In truth I tell you, if you knew how to look for moments of satisfaction and joy and hours of peace, you would have them all the days of your existence; but to have those things, elevate first your spirit, your sentiments, and your way of thinking about life.

53. This message that I send you through My word comes full of light to illuminate your path, and will give your being the elevation that I have shown you so that you live in peace and take healthy pleasure from all that I have blessed for your existence.

54. This humanity must struggle much to combat the shadows of pain, and overcome its inclination for false pleasures and fraudulent satisfactions. It shall have to struggle against the religious fanaticism that prevents it from knowing the truth, it will have to struggle against the fanaticism that makes it think that all marches toward a final destruction from which none can be saved; and it must struggle against the materialism that makes it seek only fleeting pleasures, the joys of the senses that tumble the spirit into an abyss of vice, pain, desperation, and darkness.

55. I give you My light, so that you may emerge from the shadows, and come to find on this planet that you have made a vale of tears, the true joys of spirit and heart, beside which all others are small and insignificant. (303, 28 – 33)

flagge fr  Chapitre 45… Prédestiné, le sens et l’accomplissement dans la vie

<= en arrière

LE TROISIEME TESTAMENT Chapitre 45… Prédestiné, le sens et l’accomplissement dans la vie – Révélations de Jésus-Christ

La providence de Dieu dans le destin humain
Cela dit le Seigneur…

1. Voici le temps de la lumière, où l’homme, en plus de croire, comprendra, raisonnera et sentira ma vérité.

2. Ma Doctrine fera que tous acceptent que personne ne vienne en ce monde sans cause justifiée, que cette cause est l’amour divin et que le destin de tout être est d’accomplir une mission d’amour.

3. En tous temps, depuis le commencement, les hommes se sont demandés : Qui suis-je? A qui dois-je la vie? Pourquoi est-ce que j’existe? Pourquoi suis-je venu et où vais-je?

4. Ils ont trouvé une partie de leurs doutes et de leur manque de connaissance, dans mes explications et au travers de leurs réflexions au sujet de ce que je vous ai révélé de temps en temps.

5. Mais il y a ceux qui croient déjà tout savoir, et je vous dis qu’ils sont dans l’erreur, parce qu’il n’est pas possible que les hommes découvrent ce qui est gardé dans l’Arcane de Dieu tant qu’il ne leur sera pas révélé. Car il y a énormément dans cet arcane que vous ne savez pas encore, parce que son contenu est infini. (261, 4-6)

6. Le destin a la compassion que Dieu a mise en lui, le destin des hommes est rempli de la bonté Divine.

7. Très souvent, vous ne rencontrez pas cette bonté, parce que vous ne savez pas comment la chercher.

8. Si, dans le destin que j’ai marqué pour chaque esprit, vous tracez un chemin difficile et amer, Moi j’essaie de l’adoucir, mais sans jamais augmenter son amertume.

9. Dans le monde, les hommes ont besoin les uns des autres, aucun n’est superflu et aucun ne manque. Toutes les vies sont nécessaires les unes aux autres pour le complément et l’harmonie de leur existence.

10. Les pauvres ont besoin des riches et les riches des pauvres. Les méchants ont besoin des bons et ceux- ci de ceux-là. Les ignorants ont besoin des sages et ceux qui savent ont besoin de ceux qui ignorent. Les petits ont besoin des adultes et ceux-ci, à leur tour, ont besoin des enfants.

11. Dans ce monde, chacun de vous est, par la sagesse de Dieu, à sa place et près de qui il doit être. A chaque homme est assigné un cercle où il doit habiter, et dans lequel il y a des esprits incarnés et désincarnés avec lesquels il doit interagir.

12. Ainsi, chacun dans son chemin, trouve ceux qui vont lui apprendre l’amour qui élève. Certains recevront la douleur qui purifie. Quelques-uns vous feront souffrir parce que vous avez besoin qu’il en soit ainsi, tandis que d’autres vous donneront leur amour pour compenser vos amertumes. Mais tous ont un message pour vous, un enseignement que vous devez comprendre et assimiler.

13. N’oubliez pas que tout esprit incarné ou désincarné qui croise votre vie, de quelque manière que ce soit, vient pour vous aider dans votre destin.

14. Combien d’esprits de lumière vous ai-je envoyés au monde et vous ne vous êtes pas arrêtés pour bénir Mon amour pour vous!

15. Vous n’avez pas profité d’un grand nombre des frères que je vous ai envoyés, sans vous rendre compte qu’ils faisaient partie de votre destin mais, en ne sachant pas les recevoir, vous êtes restés les mains vides et, par la suite, vous avez dû pleurer!

16. Humanité, votre destin est d’être en harmonie avec tout ce qui a été créé. Cette harmonie, dont je vous parle, est la plus grande de toutes les lois, parce qu’en elle vous trouverez la communion parfaite avec Dieu et ses OEuvres. (11, 10-16 et 22-25)

17. Quiconque renie son destin rejette le titre d’enfant de ma Divinité; s’il ne croit pas en mon existence, il ne pourra pas avoir la foi en mon amour.

18. Si, pour quelques-uns, cette vie a été excessivement amère et douloureuse, sachez que cette existence n’est pas la seule, qu’elle n’est longue qu’en apparence et que, dans le destin de chaque créature, il y a un arcane en lequel Moi seul peux pénétrer. (54, 8-9)

19. L’existence d’un homme sur la Terre ne représente seulement qu’un instant dans l’éternité, un souffle de vie qui anime l’être humain pour un temps et qui, ensuite, s’éloigne pour revenir, plus tard, animer un nouveau corps. (12, 4)

20. Il est destiné à chacun ce qu’il faut lui accorder tout au long de son séjour. Pendant que les uns le reçoivent et en tirent profit en temps utile, d’autres le gaspillent et il y en a même qui n’ont pas su se préparer pour le recevoir et qui, seulement quand ils sont revenus à la demeure spirituelle, se sont rendus compte de tout ce qui était à eux et qu’ils furent incapables de recevoir et mériter. (57, 31)

21. Personne n’est né par hasard, personne n’a été créé par accident. Comprenez-Moi et vous reconnaîtrez que personne n’est entièrement libre sur le chemin de sa vie, qu’il existe une loi qui régit et gouverne tous les destins. (110, 29)

22. L’homme croit agir selon sa propre volonté, il croit être libre de toute influence supérieure à lui et il en arrive jusqu’à se croire absolu et forgeur de son propre destin, sans pressentir que l’heure sonnera où tous comprendront que ce fut Ma volonté qui s’accomplit en eux. (79, 40)

23. Forgez-vous une bonne récompense en cultivant un bon fruit pour vos frères. Préparez-vous pour les temps futurs parce qu’avant Mon départ il y aura encore une division entre vous, parce que la tentation vous touchera tous. Il est nécessaire pour vous d’être en alerte. Priez et mettez en pratique mon enseignement Divin; en vérité je vous dis que ces courts instants que vous consacrez à la pratique du bien feront encore ressentir leurs bienfaits sur bien des générations postérieures à vous. Personne n’a pu ni ne pourra tracer son propre destin, cela n’appartient qu’à Moi! Ayez confiance en ma volonté et vous couvrirez le voyage jusqu’à la fin sans obstacle majeur.

24. Jugez bien quand je vous dis que la feuille de l’arbre ne se meut pas sans ma volonté, vous saurez ainsi quand c’est Moi qui vous mets à l’épreuve et même quand vous-mêmes remplissez votre calice d’amertume pour me culpabiliser par la suite. C’est alors que vous vous convertissez en juges et que vous me considérez comme un coupable.

25. Sachez reconnaître vos erreurs et les corriger. Apprenez à pardonner les défauts de vos frères et si vous ne pouvez les corriger, étendez, au moins, un voile d’indulgence sur eux. (63, 43-44)

26. Ne soyez pas fatalistes, en prenant appui dans la croyance que votre destin n’est que celui que Dieu disposa directement sur votre chemin, et que si vous souffrez c’est parce que c’était écrit, et si vous vous réjouissez, c’est aussi parce que c’était écrit. Je vous ai convaincu que ce que vous semez, cela même vous devrez le récolter.

27. Mais écoutez attentivement parce que, parfois, vous recueillerez immédiatement la récolte, et en d’autres occasions, vous viendrez moissonner votre semence dans une nouvelle existence. Analysez ce que je viens de vous dire et vous éliminerez beaucoup de mauvais préjugés quant à ma justice, et beaucoup de confusions. (195, 53)

A l’école de la vie

28. Les hommes sont comme des enfants qui ne songent pas aux conséquences de leurs actes et c’est pourquoi ils ne parviennent à comprendre qu’une difficulté qu’ils rencontrent sur leur chemin n’est seulement qu’un obstacle que le Maître posa pour arrêter leur course insensée, ou pour leur éviter de prendre une mauvaise décision.

29. Je souhaite qu’à présent vous vous comportiez en adultes, que vous méditiez au sujet de vos oeuvres, de vos actes, et que vous pensiez à vos paroles. C’est ainsi qu’il vous faut appliquer la prudence et la justice à votre vie. De plus, vous devez réfléchir que la vie est une épreuve énorme et constante pour l’esprit.

30. Personne ne succombe sur mon chemin et, même s’il y a des occasions en lesquelles l’homme tombe, plié sous le poids de la croix, une force supérieure le relève et l’encourage, cette force provient de la foi. (165, 55-57)

31. Le bonheur des hommes dépend de la compréhension qu’ils auront de ces enseignements, et de leur obéissance envers les lois qui régissent l’univers. Ce bonheur que certains pensent qu’il n’existe pas sur la Terre et que d’autres croient que je suis le seul à thésauriser, en réalité, se manifeste clairement dans la paix de votre esprit.

32. Ô peuple, maintenant vous savez que votre bonheur est en vous-mêmes, pour que vous enseigniez aux hommes qu’au fond de leur être, là où ils ne croient porter qu’amertumes, haines et rancoeurs, remords et larmes, il existe une lumière que rien ne peut éteindre, celle de l’esprit. (178, 6-7)

33. Votre passé spirituel est inconnu de votre matière. Je le laisse imprimé dans votre esprit afin qu’il soit comme un livre ouvert et qu’il vous soit révélé par la conscience et l’intuition. Cela est ma justice qui, plutôt que de vous condamner, vous donne l’occasion de réparer vos fautes et erreurs.

34. Si le passé s’effaçait de votre esprit, vous devriez traverser à nouveau les mêmes épreuves ; cependant, si vous entendiez la voix de votre expérience et que vous vous laissiez éclairer par cette lumière, alors vous verriez votre chemin bien plus propre, et l’horizon bien plus brillant. (84, 46)

Sens et valeur de la vie humaine

35. Sachez que l’état naturel de l’être humain est celui de la bonté, de la paix de l’esprit et de l’harmonie avec tout ce qui l’entoure. Celui qui se maintient dans la pratique de ces vertus tout au long de sa vie, celui-là marche sur le vrai chemin qui le conduira à la connaissance de Dieu.

36. Mais si vous déviez de cette route, en oubliant la Loi qui doit guider vos actions, vous aurez à restituer, avec des larmes, les instants que vous vécûtes en marge du chemin d’élévation spirituelle, qui constitue l’état naturel que l’homme doit toujours conserver. (20, 20)

37. Beaucoup d’hommes sont tellement familiarisés avec le monde de péchés et de souffrances dans lequel ils vivent, qu’ils pensent que cette vie est la plus naturelle qui soit, que la Terre est destinée à être une vallée de larmes et que jamais elle ne pourra donner asile à la paix, à la concorde et au progrès spirituel.

38. Ces hommes qui pensent de la sorte dorment du sommeil de l’ignorance. Celui qui croit que je destinai ce monde à être une vallée de larmes et d’expiation est dans l’erreur. L’éden que j’offris aux hommes peut et doit revenir, parce que tout ce que j’ai créé est vie et amour.

39. Par conséquent, ils se trompent, ceux qui prétendent que Dieu destina le monde à être une souffrance pour les hommes, lorsqu’ils devraient plutôt dire que ce furent eux-mêmes qui le condamnèrent à une mission de justice, alors qu’il avait été formé pour la joie et le plaisir de l’esprit fait homme.

40. Aucun d’entre eux n’était destiné au péché, même si tout était prévu pour sauver l’homme de ses faux pas.

41. L’homme ne souhaita pas s’élever pour l’amour, ni s’assagir en accomplissant ma Loi. Il oublia que ma justice, dont il a toujours essayé de fuir, est ce qui le protège, parce que ma justice provient de l’amour parfait. (169, 10-13)

42. Si vous analysez ma parole, vous comprendrez que l’intention du Père de vous envoyer au monde pour parcourir ses chemins pleins d’embûches et de dangers, ne fut pas pour que vous vous y perdiez, parce qu’ils avaient été préparés d’avance afin qu’en eux vous trouviez les leçons nécessaires à l’évolution de votre esprit, pour vous fournir l’expérience dont vous manquiez, et finalement pour vous rendre à Moi, pleins de lumière.

43. Votre esprit, en jaillissant de Moi, fut comme une étincelle que les vents convertiraient en flamme pour qu’en revenant vers Moi, vous fondiez votre lumière dans celle de la Divinité.

44. Je vous parle du sommet de la nouvelle montagne, et là je vous attends et, en vérité je vous le dis : le jour de votre arrivée sera un jour de fête dans ce royaume.

45. Vous venez par le chemin de la douleur, en assainissant vos fautes, chemin que je n’ai pas tracé, mais que l’homme s’est forgé. Vous m’avez fait marcher sur ce chemin, mais depuis lors, le chemin du sacrifice et de la douleur fut glorifié par mon sang. (180, 64-65)

46. L’homme parviendra à comprendre que son royaume n’est pas non plus de ce monde, que son corps ou enveloppe humaine, n’est simplement qu’un instrument au travers des sens, duquel son esprit se montre à ce monde d’épreuves et de restitution. Il finira par savoir que cette vie est seulement une magnifique leçon illustrée de merveilleuses formes et images, afin que les disciples, autrement dit toute l’humanité, puissent mieux comprendre les leçons que la vie leur donne, grâce auxquelles, à condition de les valoriser, ils atteindront l’évolution de leur esprit et comprendront la finalité de la lutte qui les forge, de la douleur qui les polit, du travail qui les ennoblit, du savoir qui les illumine et de l’amour qui les élève.

47. Si cette existence était la seule, en vérité je vous le dis, il y a longtemps que j’en aurais écarté la douleur puisqu’il serait injuste que vous ne soyez venus à ce monde que pour boire le calice d’amertume; cependant, ceux qui aujourd’hui souffrent et pleurent, hier encore, se délectèrent en excès; mais cette douleur les purifiera et les rendra dignes de s’élever pour se réjouir de la forme la plus pure dans les demeures du Seigneur. (194, 34- 35)

48. L’épreuve que renferme la vie de l’homme est si difficile qu’il est indispensable de l’adoucir par tous ces plaisirs spirituels et matériels qui allègent et rendent plus agréable le poids de la croix.

49. Je bénis tous ceux qui savent trouver, dans la chaleur de leur foyer, les plus grandes joies de leur existence, cherchant à former un culte avec leur affection de parents pour leurs enfants, d’enfants pour leurs parents, et de frères et soeurs, parce que cette union, cette harmonie et cette paix sont semblables à l’harmonie qui existe entre le Père Universel et sa famille spirituelle.

50. Dans ces foyers brille la lumière de l’esprit; la paix de mon Royaume y habite et, quand les peines apparaissent, elles sont plus légères et les moments d’épreuves sont moins amers.

51. Le plus méritoire est en ceux qui cherchent leur satisfaction en la communiquant aux autres et qui prennent joie dans le bonheur sain de leurs semblables. Ceux-là sont les apôtres de la joie et ils accomplissent une grande mission.

52. En vérité je vous le dis, si vous saviez chercher des moments de satisfaction et de joie, de même que connaître des heures de paix, vous les auriez tous les jours de votre existence, mais pour cela, élevez d’abord votre esprit, élevez vos sentiments et votre façon de penser à propos de la vie.

53. Ce message que je vous envoie par le biais de ma parole vient plein de lumière pour éclairer votre chemin et prodiguera, à votre être, l’élévation que je vous enseignai pour vivre en paix et pour jouir sainement de tout ce avec quoi j’ai béni votre existence.

54. Cette humanité doit beaucoup lutter en combattant les ombres de la douleur et en vainquant son penchant pour les faux plaisirs et les satisfactions trompeuses. Elle devra lutter contre son fanatisme religieux qui l’empêche de connaître la vérité, elle devra lutter contre le fanatisme qui lui fait penser que tout marche vers la destruction finale de laquelle personne ne pourra se sauver, et elle devra lutter contre son matérialisme qui lui fait rechercher seulement des plaisirs passagers, des joies des sens qui précipitent l’esprit dans un abîme de vices, de douleur, de désespoir et de ténèbres.

55. Je vous donne ma lumière, afin que vous émergiez des ombres et que vous parveniez à rencontrer, sur cette planète que vous avez convertie en vallée de larmes, les véritables joies de l’esprit et du coeur, à côté desquelles tous les autres plaisirs sont petits et insignifiants. (303, 28-33)

<= en arrière

flagge es  Capítulo 45… Predestino, sentido y cumplimiento en la vida

<= atrás

EL TERCER TESTAMENTO Capítulo 45… Predestino, sentido y cumplimiento en la vida – Revelaciones de Jesucristo

La providencia y la determinación de Dios en el destino humano
Esto dice el Señor…

1. Es el tiempo de la luz, en el que el hombre, además de creer, comprenderá, razonará y sentirá mi verdad.
2. La finalidad de mi Doctrina hará que todos acepten que nadie vino a este mundo sin causa justificada, que esa causa es el amor divino y que el destino de todos los seres es cumplir con una misión de amor.
3. En todos los tiempos, desde el principio, los hombres se han preguntado ¿Qué soy? ¿A quién debo la vida? ¿Por qué existo? ¿A qué he venido y a dónde voy?
4. Parte de sus dudas y de su falta de conocimiento la han hallado en mis explicaciones y a través de sus reflexiones sobre lo que os he revelado de tiempo en tiempo,
5. Mas, hay quienes ya creen saberlo todo y Yo os digo que están en grave error, porque lo que está guardado en el Arcano de Dios, no es posible que los hombres lo descubran mientras no les sea revelado, y es mucho lo que existe en ese arcano que aún no conocéis, su contenido es infinito. (261, 4 – 6)
6. El destino tiene la piedad que Dios ha puesto en él, el destino de los hombres está lleno de la bondad divina.
7. Vosotros no encontráis muchas veces esa bondad porque no la sabéis buscar.
8. Si dentro del destino marca- do por Mí a cada espíritu, vosotros trazáis un camino duro y amargo, Yo trato de endulzarlo, mas nunca de aumentar su amargura.
9. En el mundo los hombres se necesitan los unos a los otros, ninguno está de más y ninguno está de menos. Todas las vidas son necesarias las unas a las otras para el complemento y la armonía de su existencia.
10. Los pobres necesitan de los ricos y éstos de aquéllos. Los malos necesitan de los buenos y éstos de los primeros. Los ignorantes necesitan de los sabios y los que saben, de los que ignoran. Los pequeños necesitan de los mayores y éstos a su vez necesitan de los niños.
11. En este mundo, cada uno de vosotros está colocado por la sabiduría de Dios en su sitio y cerca de quien debe estar. A cada hombre le es asignado el círculo donde debe habitar, en el cual hay espíritus encarnados y desencarnados con los que debe convivir.
12. Así, cada quien en su camino, todos vais encontrando a los que os han de enseñar el amor que os eleva, otros, recibiréis el dolor que os purifica. Unos os harán sufrir porque así lo necesitáis, mientras otros os darán su amor para compensar vuestras amarguras, pero todos tienen un mensaje para vosotros, una enseñanza que debéis comprender y aprovechar.
13. No olvidéis que todo espíritu encarnado o desencarnado que cruce en vuestra vida en alguna forma, viene a ayudaros en vuestro destino.
14. ¡Cuántos espíritus de luz os he enviado al mundo y no os habéis detenido para bendecir mi amor por vosotros!
15. ¡Muchos hermanos que os he enviado, les habéis desperdiciado sin daros cuenta de que ellos formaban parte de vuestro destino, pero que al no saber recibirlos, os quedasteis con las manos vacías y tuvisteis después que llorar!
16. Vuestro destino, humanidad, es armonizar con todo lo creado. Esa armonía de que os hablo, es la más grande de todas las leyes, porque en ella encontráis la comunicación perfecta con Dios y con sus obras. (11, 10 – 16 y 22 – 25)
17. Quien reniegue de su destino, está rechazando el título de hijo de mi divinidad; si no cree en mi existencia, no podrá tener fe en mi amor.
18. Si para algunos ha sido esta vida excesivamente amarga y dolorosa, sabed que esta existencia no es la única, que es larga sólo en apariencia y que en el destino de cada criatura hay un arcano en el que sólo Yo puedo penetrar. (54, 8 – 9)
19. La existencia de un hombre en la Tierra es sólo un instante en la eternidad, un soplo de vida que alienta por un tiempo al ser humano y luego se aparta para después volver a alentar a un nuevo cuerpo. (12, 4)
20. A cada quien se le tiene destinado cuanto se le ha de entregar a lo largo de su jornada. Mientras unos lo van recibiendo y aprovechando a su debido tiempo, otros lo derrochan y hay quienes ni siquiera han sabido prepararse para recibirlo y cuando han retornado a la mansión espiritual se han dado cuenta de todo lo que era de ellos y no supieron alcanzar ni merecer. (57, 31)
21. Nadie ha nacido por casualidad, nadie ha sido creado por el acaso; comprendedme y reconoceréis que nadie es libre en el camino de su vida, que existe una ley que rige y gobierna todos los destinos. (110, 29)
22. El hombre cree estar haciendo su voluntad, cree estar libre de toda influencia superior a él y hasta llega a creerse absoluto y forjador de su propio destino sin presentir que llegará la hora en que todos comprendan que fue mi voluntad la que se hizo en ellos. (79, 40)
23. Labrad un buen galardón para vosotros cultivando un buen fruto para vuestros hermanos. Preparaos para los tiempos venideros porque antes de mi partida aún habrá división entre vosotros, porque la tentación os tocará a todos. Es necesario que veléis. Orad y practicad mi divina enseñanza; de cierto os digo que estos cortos instantes que dedicáis a la práctica del bien, harán sentir sus beneficios aun en muchas de las generaciones posteriores a vosotros. Nadie ha podido ni podrá trazarse su propio destino, eso pertenece solamente a Mí. Confiad en mi voluntad y recorreréis la jornada hasta el fin sin mayores tropiezos.
24. Juzgad bien cuando os digo que la hoja del árbol no se mueve sin mi voluntad, así sabréis cuándo soy Yo quien os está probando y cuándo sois vosotros los que llenáis vuestro cáliz de amargura para luego culparme. Entonces os convertís en jueces y me tomáis por reo.
25. Sabed reconocer vuestros errores y enmendadlos. Aprended a perdonar los defectos de vuestros hermanos y si no podéis corregirlos por lo menos tended sobre ellos un velo de indulgencia. (64, 43 – 44)
26. No seáis fatalista, afirmándoos en la creencia de que vuestro destino es directamente el que Dios puso en vuestro camino, y si sufrís es porque estaba escrito, y si gozáis es porque también estaba escrito. Yo os he convencido de que lo que sembréis, eso tendréis que recoger.
27. Mas oíd bien, porque habrá veces en las que recogeréis de inmediato la cosecha y en otras ocasiones, vendréis en nueva existencia a segar y recoger vuestra simiente. Analizad esto que acabo de deciros y destruiréis muchos malos juicios sobre mi justicia y muchas confusiones. (195, 53)

En la escuela de la vida
28. Los hombres son como niños que no meditan en la consecuencia de sus actos y es por eso que no llegan a comprender que un tropiezo que encuentren en su camino, sólo es un obstáculo que puso el Maestro para detener su insensata carrera o para evitarles tomar una mala determinación.
29. Quiero que ya os comportéis como mayores, que meditéis vuestras obras, vuestros actos, que penséis vuestras palabras. Esta es la forma de aplicar la prudencia y la justicia a vuestra vida. Además, debéis reflexionar que la vida es una inmensa y constante prueba para el espíritu.
30. En mi camino nadie sucumbe y aunque hay ocasiones en que el hombre cae doblegado por el peso de la cruz, una fuerza superior le levanta y da ánimos, esa fuerza proviene de la fe. (167, 55 – 57)
31. De la comprensión que alcancen los hombres en estas enseñanzas y de su obediencia para con las leyes que rigen el universo, depende su felicidad, que algunos creen que no existe en la tierra y que otros llegan a pensar que sólo Yo atesoro, pero que sí se manifiesta en la paz de vuestro espíritu.
32. Ahora sabéis, oh pueblo, que vuestra felicidad está en vosotros mismos para que enseñéis a los hombres que en el fondo de su ser, donde creen que sólo llevan amarguras, odios y rencores, remordimientos y lágrimas, existe una luz que nada puede apagar, y que es la del espíritu. (178, 6 – 7)
33. Vuestro pasado espiritual es desconocido para vuestra materia, Yo lo dejo impreso en vuestro espíritu, para que sea como un libro abierto y os sea revelado por la conciencia y la intuición. Esa es mi justicia, que antes de sentenciaros, os doy la ocasión de reparar la falta o de rectificar el error.
34. Si de vuestro espíritu se borrase el pasado, tendríais que recorrer nuevamente las pruebas ya pasadas, mas si oís la voz de vuestra experiencia y os dejáis iluminar por esa luz, veréis más limpio vuestro camino y más brillante el horizonte. (84, 46)

Sentido y valor de la vida humana
35. Sabed que el estado natural del ser humano, es el de la bondad, el de la paz del espíritu y la armonía con todo lo que le rodea. Quien se conserve en la práctica de estas virtudes a través de la vida, ese va por el camino verdadero que lo conducirá al conocimiento de Dios.
36. Mas si os apartáis de ese sendero olvidando la Ley que debe guiar vuestros actos, tendréis que restituir con lágrimas los instantes que vivisteis apartados del camino de elevación espiritual, que es el estado natural en que debe conservarse siempre el hombre. (20, 20)
37. Muchos hombres están de tal modo familiarizados con el mundo de pecados y dolores en que vivís, que piensan que esa vida es la más natural, que la Tierra está destinada a ser valle de lágrimas y que jamás podrá dar albergue a la paz, a la concordia y al progreso espiritual.
38. Esos hombres que así piensan, están aletargados en el sueño de la ignorancia. Está equivocado quien crea que este mundo fue destinado por Mí para valle de lágrimas y expiación. El edén que ofrecí a los hombres, puede y debe retornar, porque todo cuanto Yo he creado es vida y amor.
39. Por lo tanto, está equivocado quien diga que el mundo fue destinado por Dios para dolor de los hombres, cuando debieran decir que ellos fueron quienes lo condenaron a una misión de justicia, cuando había sido formada para deleite y recreo del espíritu hecho hombre.
40. Ninguno estaba destinado al pecado, aunque todo estaba previsto para salvar de sus caídas al hombre.
41. No quiso el hombre elevarse por el amor, ni hacerse sabio cumpliendo con mi Ley y olvidó que mi justicia, de la que siempre ha tratado de huir, es la que lo ampara, porque mi justicia procede del amor perfecto. (169, 10 – 13)
42. Si analizáis mi palabra comprenderéis que la intención del Padre al enviaros al mundo a recorrer sus caminos llenos de peligros y acechanzas, no fue para que os perdierais en ellos, porque habían sido preparados de antemano para que en ellos encontraseis las lecciones necesarias para la evolución del espíritu, para daros la experiencia de que carecíais, y finalmente para volveros a Mí llenos de luz.
43. Vuestro espíritu al brotar de Mí fue como una chispa a la cual los vientos habían de convertir en flama para que al retornar a Mí, vinieseis a fundir vuestra luz en la de la Divinidad.
44. Os hablo desde la cumbre del nuevo monte, ahí os espero y en verdad os digo: el día de vuestra llegada habrá fiesta en este reino.
45. Venís por el camino del dolor lavando vuestras faltas, camino que Yo no tracé y que el hombre ha labrado. por ese sendero me hicisteis caminar; mas desde entonces, el camino del sacrificio y del dolor fue glorificado por mi sangre. (180, 64 – 65)
46. Llegará a comprender el hombre que su reino tampoco es de este mundo, que su cuerpo o envoltura humana es tan sólo el instrumento a través de cuyos sentidos se asoma su espíritu a este mundo de pruebas y restitución. Concluirá por saber que esta vida es tan sólo una magnífica lección ilustrada con maravillosas formas e imágenes, para que puedan llegar a entender mejor los discípulos, o sea toda la humanidad, las lecciones que la vida les da, con las cuales, si las saben valorizar, alcanzarán la evolución de su espíritu y comprenderán la finalidad de la lucha que los va forjando, el dolor que los pulimenta, el trabajo que ennoblece, el saber que ilumina y el amor que eleva.
47. Si esta existencia fuera la única, en verdad os digo que ha mucho tiempo que habría apartado de ella el dolor pues sería injusto que sólo hubieseis venido a este mundo a beber el cáliz de amargura; mas los que hoy están sufriendo y llorando, es porque ayer se deleitaron con exceso; pero ese dolor les purificará y les hará dignos de elevarse a gozar en forma más pura en las moradas del Señor. (194, 34 – 35)
48. Es tan dura la prueba que encierra la vida del hombre, que es menester endulzarla con todos aquellos goces espirituales y materiales que le hagan más amable y llevadero el peso de la cruz.
49. Yo bendigo a todos aquellos que saben encontrar en el calor de su hogar los mejores goces de su existencia, procurando con su cariño de padres a hijos, de hijos para con sus padres, y de hermanos con hermanos, formar un culto, porque aquella unión, aquella armonía y aquella paz se asemejan a la armonía que existe entre el Padre Universal y su familia espiritual.
50. En esos hogares brilla la luz del espíritu, habita la paz de mi Reino y cuando las penas llegan a presentarse, son más llevaderas y los momentos de prueba menos amargos.
51. Más meritorio es aun en aquellos que buscan satisfacción procurándosela a los demás y gozan con la alegría sana de sus semejantes. Esos son apóstoles de la alegría y cumplen con una grande misión.
52. En verdad os digo que si supieseis buscar instantes de satisfacción y alegría, así como de tener horas de paz, las tendríais en todos los días de vuestra existencia, pero para eso, elevad primero vuestro espíritu, elevad vuestros sentimientos y la forma de pensar sobre la vida.
53. Este mensaje que os envío a través de mi palabra, va lleno de luz que iluminará vuestro camino y dará a vuestro ser la elevación que os enseñe a vivir en paz y a gozar sanamente todo aquello con que he bendecido vuestra existencia.
54. Mucho ha de luchar esta humanidad combatiendo las sombras del dolor y venciendo su inclinación hacia los placeres falsos y las satisfacciones engañosas. Tendrá que luchar contra su fanatismo religioso que le impide conocer la verdad, tendrá que luchar contra el fanatismo que le hace pensar que todo marcha hacia la destrucción final de la que nadie podrá salvarse, y tendrá que luchar contra su materialismo que le hace buscar sólo placeres pasajeros, goces de los sentidos que precipitan al espíritu en un abismo de vicios, de dolor, de desesperación y tinieblas.
55. Os doy mi luz, para que salgáis de las sombras y lleguéis a encontrar en ese planeta que convertisteis en valle de lágrimas, los goces verdaderos del espíritu y del corazón, junto a los cuales todos los demás placeres son pequeños e insignificantes. (303, 28 – 33)

<= atrás

Jesus sagt…Euer künftiger Präsident Trump enthüllt Schicht um Schicht die Korruption… – Jesus says…Your President elect Donald Trump exposes layer after layer of corruption…

BOTSCHAFT / MESSAGE 453
<= 452                                                                                                                 454 =>
<= Zurück zu den Liebesbriefen                                                  Back to LoveLetters =>

flagge fr
2017-01-11 - Jesus sagt-Euer kuenftiger Praesident Donald Trump enthuellt die Korruption 2017-01-11 - Jesus says-Your President elect Donald Trump exposes the Corruption
=> VIDEO   => PDF   => AUDIO… => VIDEO   => PDF   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Alle Botschaften über Donald Trump
=> Tod & Auferstehung von Amerika
=> Eure Gebete verändern die Welt
=> Die Macht unserer Gebete
=> Dies ist ein neuer Tag…
=> 2 Jahre Weltfrieden
=> Eure Gesellschaft, Meine Kinder
=> Du bist der Höhepunkt Meines Tages
=> Wie du Mein Herz tröstest
=> Ich geniesse Meine Zeit mit dir
=> Ich bewohne eure Lobgesänge
Related Messages…
=> All Messages about Donald Trump
=> Death & Resurrection of America
=> Your Prayers are changing the World
=> The Power of our Prayers
=> This is a new Day…
=> 2 Years of World Peace
=> Your Company, My Children
=> You are the Highpoint of My Day
=> How you comfort My Heart
=> I savor My Time with you
=> I inhabit your Praises

flagge de  Euer künftiger Präsident Donald Trump enthüllt Schicht um Schicht…

Jesus sagt… Euer künftiger Präsident Donald Trump enthüllt Schicht um Schicht die Korruption…

11. Januar 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie

Jesus begann… Sag ihnen, dass Ich sie liebe und Mich nach ihrer Gesellschaft sehne. Meine Leute, ihr wart so treu zu beten und die Welt in euren Herzen zu tragen. Ich wohne auch dort und zusammen formen wir eine gewaltige Gebetspräsenz. So viele Bedrohungen, so viele hässliche Worte, so viele erfundene Ereignisse – Nichts davon kann Mich aufhalten, Meinen Willen auszuführen, wenn ihr weitermacht, auf diese Weise zu beten.”

“Ich habe euch gesagt, dass Ich euer Land aus seinem Untergang herausführe, indem Ich eure Gebete nutze, um es wieder hochzubringen, eure Zuwendung, euer Kummer, eure Empörung über den Erfolg des Feindes beim Schwächen und Zerstören dieser Nation.”

“Das Einzige, was Mich hindert ist euer momentaner Unglaube darüber, dass eure persönlichen Gebete wirklich etwas bewirken. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. JEDES Gebet zählt. Jedes gebrochene Herz, das hinausruft für Amerika, setzt eine Ladung an Gnaden frei. Jedes eurer Gebete, von welchem ihr die Auswirkung nicht sehen könnt, wenn es kombiniert ist mit Anderen, ist eine gewaltige Macht, die sich dem Marsch dieses Endzeit-Königreiches entgegenstellt, von welchem Daniel sprach.”

“Diese Art Gebet ist jedoch erschöpfend. Ihr müsst zu Mir kommen und in Meinen Armen ruhen, um die Kraft wieder zu erlangen, die ihr verbraucht habt. Ihr müsst euch nicht nur erholen, nein, Ich liebe und vermisse euch auch. Ich vermisse eure liebevollen Blicke, die süssen kleinen Dinge, die ihr sagt, um Mir viel Trost zu bringen… ‘Ich liebe dich Herr.'”

“Ich werde niemals müde, das zu hören, Meine Tochter, ja Ich spreche direkt zu dir. Ich werde jener Worte niemals überdrüssig, Clare. Wenn du auch viele Ablenkungen und Fehler hast, dein aufrichtiges Rufen nach Mir bringt viel Heilung mit sich für Meine bekümmerte Seele, wenn Andere nicht da sind oder zu beschäftigt, um Meinen Kummer zu teilen. Wenn Andere nicht verstehen, wie sehr Ich Mich sehne, auch von ihnen jene Worte zu hören.”

“Du gehst im Moment durch eine Phase, die unvermeidlich war, um neue Gehilfen vorzubereiten und Ich verstehe es völlig und auch, wie anstrengend es ist. Denke nicht, dass Ich erwarte, dass du eine Superfrau bist. Sei einfach treu in den kleinen Dingen und du wirst Mir weiterhin grosses Glück bringen.”

“Meine Leute, Ich giesse die Gnade der Sehnsucht über die Seelen aus. Sehnt ihr euch nach Mir, fühlt ihr mit Mir? Dies geschieht, weil Ich diese Gnade jetzt rund um die Welt ausgiesse. Jetzt ist die Jahreszeit, tiefer einzutauchen, ja, in neue Tiefen einzutauchen mit Mir und in neue Höhen aufzusteigen. Jetzt ist die Zeit, wo Ich eure Liebe für Mich und eure Sehnsucht nach Mir verstärke. Ihr Lieben, stimmt mit Mir überein in dieser Jahreszeit. Während die Tiefe in die Tiefe ruft, antwortet der Tiefe aus der Tiefe.”

“Ja, ihr werdet einige Anpassungen machen müssen in eurem Terminplan, aber es wird sich lohnen. Ich beabsichtige, euch in eurer Liebe zu Mir zu stärken und euch die Gnade der Dauerhaftigkeit zu schenken, damit ihr nicht verliert, was ihr erlangt habt während dieser kostbaren Jahreszeit der Gnade.”

“Während ihr euch immer mehr nach Mir sehnt, fülle Ich euch immer mehr auf, bis ihr aus den Nähten platzt. Während dieser Zeit, wo ihr eure Sorgen und Leiden der Wiederherstellung dieser Nation widmet, fülle Ich euch auf in Vorbereitung für die grosse Ausgiessung, welche bald kommen wird, während die Fesseln entfernt werden und es wieder religiöse Freiheit gibt, werden sich Wachstum und Ausdrücke der Liebe Gottes und der Nächstenliebe anfangen zu manifestieren.”

“Ich habe zuvor gesagt, als eure Nation schlief und der Feind euch fast jegliche Hoffnung auf eine Erholung genommen hatte, dass die Wiederbelebung in eurem Land erst nach der Entrückung geschehen würde. Weil ihr Alle auf Mich gehört, euch selbst gedemütigt und für eure Nation gebetet habt und euch von euren materialistischen Werten den geistigen Werten und der Gerechtigkeit zugewendet habt, gibt es jetzt keine Limite mehr, was hervorbersten kann, während Ich euch weiterhin befähige.”

“Denkt daran… ALLES hängt von der VERTRAUTHEIT ab. Das ist ein Grund, warum dieser Kanal so verfolgt wird von dem Feind. Er weiss, dass wenn ihr euch in Mich verliebt, wirklich verliebt, werdet ihr gedeihen, wie niemals zuvor in eurem Leben und reichlich Früchte hervorbringen für die Erlösung. Liebe wird Gesetzlichkeit überwinden, neues Leben wird neue Schosse hervorbringen, wo der Boden zuvor versengt und trostlos war.”

“Mit dem Überwerfen der Absicht dieser herrschenden Gesellschaftsschicht bist du buchstäblich von den Toten auferstanden, Amerika. Keiner glaubte, dass es durchgeführt werden könnte, aber wir tun es. Amerika wird von den Toten auferstehen und Jene, die ihre Vision verloren haben, was aus diesem Land werden könnte, Jene, die sich mit der herrschenden Elite zusammengeschlossen hatten, Jene, die dachten, dass ihre Absicht das wäre, was die freie Welt braucht – auch sie wurden entrechtet, während euer künftiger Präsident Schicht um Schicht die Korruption und Zerstörung durch diese böse Macht enthüllt.”

“Viele von ihnen haben Jenen den Rücken zugedreht und folgen jetzt dieser neuen, lebensspendenden Richtung. Sie sehen klarer als jemals zuvor, wie absolut schmutzig und zerstörerisch jene Absichten waren. Sie gingen sogar zurück und sprachen sich gegen jenen Kurs aus, welche die Elite vorantreibt.”

“Doch diese ruchlose Kraft ist weit davon entfernt, ausgemerzt zu sein. Sie trägt immer noch ein gewaltiges Arsenal von tödlichen Keimen und Waffen, die genutzt werden sollten gegen die Menschen dieser Nation. Es ist eine feine Balance, um diese Kraft im Zaum zu halten, aber das ist genau, was eure Gebete tun. Während du voranschreitest Amerika und dir dein Land zurückholst, trete Ich hinaus und setze den Untergang Jener in Bewegung, die vorbereitet wurden, um dich zu zerstören. Du kämpfst nicht allein. Ich bin hinter den Kulissen und arrangiere Rückschläge, die es verunmöglichen, dass diese Dinge voranschreiten.”

“Genau wie Jonathan und seine Waffenträger die ganze Philister-Garnison führte durch seine Tapferkeit und sein Vertrauen auf Mich, so sollen Meine Endzeitkrieger sehen, wie sich die Macht Meines Arms gegen den Feind erhebt.” (Das ist aufgezeichnet in 1. Samuel 14)

“Da gibt es keine Grenze, was Ich tun kann, wenn Meine Leute Vertrauen haben und glauben. Überhaupt keine Grenze. Und so beauftrage Ich euch, weiter zu beten, aber ruht euch auch aus bei Mir. Kommt und legt euren Kopf an Meine Schulter und erlaubt Mir, euch bis zum Überfliessen anzufüllen für die Schlacht, die noch bevorsteht.”

“Meine Liebsten, versteht, dass Meine Sehnsucht nach eurem Blick, nach eurer Aufmerksamkeit, nach euren Worten der Liebe nicht unterschätzt werden sollten. Die Macht von Lob und Anbetung, um Stärke und Inspiration zu sammeln, sollte nicht unterschätzt werden. Lob ist die mächtigste Kraft, die eine Seele aufnehmen kann, denn Ich bewohne die Lobgesänge Meiner Leute.”

“Wenn ihr in Meine Arme kommt, fliesst das Lob ganz natürlich aus eurem Herzen und ihr und Ich, wir verweilen gemeinsam inmitten dieser Loblieder in einer süssen Erinnerung. Dort geschieht es, dass Quellen sich in eurem Innern öffnen und die leeren Orte auffüllen bis zum Überfliessen.”

“Denkt also immer daran, wenn ihr mitten in der Schlacht und in der heftigen Kriegsführung steckt, Mich in der Stille und in den süssen Freuden des Zusammenseins zu suchen, damit Ich euch wieder auffüllen kann und euch für die nächste Etappe des Weges vorbereiten. So kann Ich die Gegenwart Meiner süssen Braut in Meinen Armen geniessen.”

“Ihr Lieben, ihr bedeutet so viel für Mich. Eure Gebete sind mächtig und eure Gegenwart heilt Meine Wunden, die Ich aufgrund der Seelen habe, die Mich vergessen haben und die vergessen, Mir zu danken. Versäumt nicht, diese Zeit mit Mir zu verbringen. Ich warte auf euch.”

flagge en  Your President elect Donald Trump exposes layer after layer…

Jesus says…
Your President elect Donald Trump exposes layer after layer of corruption…

January 11th, 2017 – Words from Jesus to Sister Clare
Spoken by Jackie

Jesus began… “Tell them I love them and long for their company. My people, you have been so faithful to pray and carry the world in your hearts. I dwell there, too, and together we make a formidable prayer presence. So many threats, so many ugly words, so many contrived events – none of these can stop Me from executing My will if you continue to pray in this way.”

“I have told you that I would bring your country out of its downfall, using your prayers to prop it back up, your caring, your heartbreak, your disgust with the enemy’s success in diminishing and destroying this nation.”

“The only thing that hinders Me is your momentary unbelief that your personal prayers don’t really matter. Nothing could be further from the truth. EVERY prayer matters. Every broken heart crying out for America releases a payload of graces. Each of your prayers, which you cannot see the affect of when combined with others, is a formidable force against the march of this end times kingdom spoken of by Daniel.”

“But prayer, the kind of prayer that you’ve been accustomed to offering – travailing prayer, fasting prayer – is exhausting. And you MUST come and rest in My arms to regain the strength you expended. Not only must you recuperate, but I love and miss you. I miss your tender glances, the sweet little things you say to bring Me much comfort, “I love you, Lord.”

“I never get tired of hearing that, My daughter, yes I am speaking directly to you. I do not tire of those words, Clare. Though you have many distractions and faults, your heartfelt cry to Me carries much healing for My grieving soul when others are not around or are too busy to care. When others don’t understand how much I long to hear those words from them as well.”

“You are getting through the stages that were inevitable in preparing for new helpers and I fully understand and appreciate how taxing that is. Do not think I am expecting you to be superwoman. Just be faithful in the little things and you will continue to bring Me great happiness.”

“My people, I am pouring out the grace of longing on souls. Are you longing for Me, aching for Me? It is because I am pouring out this grace now around the world. Now is the season to go deeper, to swim to new depths with Me, fly to new heights. Now is the time when I am fortifying your love and longing for Me. In this season, dear ones, correspond. As I call deep unto deep, answer deep unto deep.”

“Yes, you will have to make a few adjustments in your schedules, but it will be well worth while. I intend to strengthen you in Love for Me and give you the grace of longevity so you will not lose what you have gained in this precious season of grace.”

“As you long more and more for Me, I fill you with more and more until you are bursting at the seams. During this time as you dedicate your sorrows and sufferings to the re-constitution of this nation, I am filling you in preparation for the great outpouring that is soon to come as the fetters are removed from religious freedom, growth and expressions of love of God, country and love of brother will begin manifesting.”

“I have said before when your nation was asleep and the enemy had almost taken from you all hope of recovery, that revival would not happen again in your country until after the Rapture. But because you have hearkened to Me, humbled yourselves and prayed for your nation, and turned from materialistic values to spiritual values and righteousness, there is now no limit to what can burst forth as I continue to empower you.”

“Remember… EVERYTHING hinges on INTIMACY. That is one reason this channel is so persecuted by the enemy. He knows that if you fall in love with Me, truly fall in love, you will blossom as never before in your lives and bring forth copious fruits for salvation. Love will overcome legalism, new life will put forth new shoots where the ground had been previously charred and desolate.”

“With the overturning of this ruling class agenda, you have literally risen from the dead, America. No one believed it could be done, but we are doing it. America will rise from the dead and those who lost their vision for what this country could become, those who joined hands with the ruling elite, those who thought their agenda was what the free world needed – they, too, have become disenfranchised as your president elect exposes layer after layer after layer of corruption and destruction by this evil force.”

“Many of them have turned their backs and taken up this new life-giving direction. They see more clearly than ever how very filthy and destructive those agendas were. They have even gone back and spoken out against the direction the elite are crafting.”

“Yet, this nefarious force is far from being eradicated. It still carries a tremendous arsenal of deadly germs and weapons that were to be used on the people of this nation. It is a delicate balance to keep this force in check but that is exactly what your prayers are doing. As you step forward America and take back your land, I step forward and institute the demise of those who have been prepared to destroy you. You do not fight alone. I am behind the scenes arranging repercussions that make it impossible for things to move forward.”

“Just as Jonathan and his armor bearer routed the entire Philistine garrison by his bravery and reliance on Me, so shall My end times warriors see the might of My arm raised against the enemy.” (That’s chronicled in 1 Samuel 14)

“There is no limit to what I can do when My people have faith. No limit whatsoever. And so I commission you to continue to pray, but take your rest as well, with Me. Come and rest your head upon My shoulder and allow Me to fill you to overflowing for the battle still ahead.”

“My dearest ones, understand that My longing for your glance, your attention, your words of love cannot be underestimated. The power of praise and worship for gathering up strength and inspiration cannot be underestimated. Praise IS the most powerful force a soul can raise, for truly I inhabit the praises of My People.”

“When you come into My arms, praise just naturally flows out from your hearts and you and I dwell in the midst of these praises in sweet recollection. There it is that wellsprings begin to rise up from within you and fill the empty places to overflowing.”

“So, in the heat of the battle and the intensity of warfare, remember always to seek Me in the stillness and the sweet joys of being together with Me, so that I can refill you and prepare you for the next leg of your journey. So I can enjoy the presence of My sweet Bride in My arms.”

“You mean so much to me, dear ones. Your prayers are powerful and your presence heals the wounds of the souls who’ve forgotten Me and forgotten to thank Me. Do not neglect to spend this time with Me. I wait for you.”

flagge fr  Jésus dit… Votre Président élu Donald Trump, expose la corruption

<= en arrière

=> PDF

Jésus dit… Votre Président élu Donald Trump, expose la corruption, couche après couche…

11 janvier 2017 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine)

Jésus a commencé… « Dis-leur que Je les aime et que Je Me languis de leur compagnie. Mes ouailles, vous avez été si fidèles pour prier et porter le monde dans vos cœurs. Je demeure là, aussi, et ensemble nous formons une formidable présence en prière. Tant de menaces, tant de paroles hideuses, tant d’événements fabriqués – rien de tout cela ne peut m’empêcher d’exécuter Ma volonté si vous continuez à prier de cette façon. »

« Je vous ai dit que Je viendrai au secours de votre pays [les Etats-Unis] dans sa chute, en utilisant vos prières pour le relever, votre empathie, votre chagrin, votre dégoût face au succès de l’ennemi dans l’affaiblissement et la destruction de cette nation. »

« La seule chose qui me freine est votre incrédulité passagère qui vous porte à croire que vos prières personnelles n’ont pas vraiment d’importance. Rien n’est plus éloigné de la vérité. TOUTES les prières sont importantes. Chaque cœur brisé criant à l’aide pour l’Amérique libère une charge utile de grâces. Chacune de vos prières, dont vous ne pouvez voir l’effet lorsque combinée avec d’autres, constitue une formidable force contre la marche de ce royaume des temps-de-la-fin dont a parlé le prophète Daniel. »

« Mais la prière que vous offrez, le genre de prière auquel vous avez été familiarisés – la prière comme labeur pénible prolongé, la prière-jeûne – est épuisante. Et vous DEVEZ venir vous reposer dans Mes bras pour retrouver les forces que vous avez dépensées. Non seulement vous devez récupérer, mais Je vous aime et vous Me manquez. Vos tendres regards Me manquent, les petits mots doux que vous Me dites M’apportent beaucoup de réconfort – tel que ‘Je t’aime, Seigneur’. »

« Je ne me lasse jamais d’entendre cela, Ma fille – oui Je te parle. Je ne me lasse pas de ces mots, Clare. Bien que tu aies de nombreuses distractions et défauts, ton cri du cœur vers Moi est une véritable source de guérison pour Mon âme en deuil tandis que d’autres ne sont pas là ou sont trop occupés pour se soucier de Moi… Quand les autres ne comprennent pas à quel point il Me tarde d’entendre ces mots de leur part également. »

« Tu passes en ce moment par une étape inévitable pour préparer de nouveaux assistants et Je comprends parfaitement, Je sais comme c’est épuisant. Je te rassure, Je n’attends pas de toi que tu sois une superwoman. Contente-toi d’être fidèle dans les petites choses et tu continueras de M’apporter une grande joie. »

« Mes ouailles, Je déverse la grâce de la soif de Moi sur les âmes. Vous languissez-vous de Moi ? Souffrez-vous pour Moi ? C’est parce que Je déverse cette grâce en ce moment à travers le monde. Maintenant, la saison est venue d’aller plus loin, de nager à de nouvelles profondeurs avec Moi, de voler vers de nouveaux sommets. Le temps est venu où Je fortifie votre amour et votre soif de Moi. Mes très chers, soyez en concordance avec cette saison. Tandis que Je vous appelle à aller de plus en plus en profondeur, que votre réponse soit de plus en plus profonde. »

« Oui, vous aurez à faire quelques ajustements dans vos horaires, mais cela en vaut la peine. Je compte vous renforcer dans votre amour pour Moi et vous donner la grâce de la durabilité, de sorte que vous ne perdrez pas ce que vous avez acquis au cours de cette précieuse saison de grâce. »
« Tandis que votre désir pour Moi s’accroit, Je vous remplis de plus en plus jusqu’à ce que vous débordiez. Pendant ce temps, alors que vous consacrez vos peines et souffrances au rétablissement de cette nation, Je vous remplis en vue de la grande effusion qui va bientôt arriver, tandis que Je lève les entraves liées aux dénominations religieuses, le sentiment d’amour pour Dieu va grandir et ses manifestations vont se multiplier, de même que l’amour pour son pays et l’amour entre frères qui va commencer à se manifester. »

« J’ai dit auparavant – lorsque votre nation était encore endormie et que l’ennemi vous avait quasiment retiré tout espoir de rétablissement – qu’une renaissance ne se produirait pas dans votre pays avant que n’ait eu lieu l’Enlèvement. Mais, parce que vous M’avez écouté, que vous vous êtes humiliés et que vous avez prié pour votre nation, et que vous vous êtes détournés des valeurs matérialistes pour retourner à des valeurs spirituelles et la vertu, il n’y a maintenant plus de limite à ce qui peut survenir tandis que Je continue de vous donner les moyens. »

« Souvenez-vous … TOUT repose sur l’INTIMITÉ. Voilà pourquoi cette chaîne subit tant de persécutions par l’ennemi. Il sait que si vous tombez amoureux de Moi, si vous êtes vraiment très amoureux, vous fleurirez comme jamais auparavant dans votre vie et produirez en abondance des fruits pour le salut. L’amour vaincra le légalisme, une nouvelle vie donnera naissance à de nouvelles pousses, là où le sol était auparavant calciné et désolé. »

« Avec le renversement de l’agenda de la classe dirigeante, vous avez littéralement ressuscitée des morts, l’Amérique. Personne ne croyait que c’était possible, mais nous le faisons. L’Amérique va se relever d’entre les morts et ceux qui avaient perdu la vision de ce que ce pays pourrait devenir, ceux qui ont collaboré avec l’élite dirigeante, ceux qui pensaient que l’agenda de ces derniers était ce dont le monde libre avait besoin – eux aussi ont été déchus de toute éligibilité, tandis que votre Président élu expose la corruption couche après couche, après couche, ainsi que la destruction opérée par cette force maléfique. »

« Beaucoup d’entre eux ont tourné le dos et ont pris cette nouvelle direction qui donne la vie. Ils voient plus clairement que jamais à quel point ces agendas étaient destructeurs. Ils se sont même retournés et ont témoigné contre la mise en scène que les élites sont en train d’élaborer. »

« Toutefois, cette force malfaisante est loin d’être éradiquée. Elle porte toujours un formidable arsenal de germes mortels et des armes destinées à être utilisées sur le peuple de cette nation. C’est un équilibre délicat que de maintenir cette force en échec, mais c’est exactement ce que vos prières sont en train de faire. Tandis que vous avancez et reprenez votre pays, J’avance et initie la chute de ceux qui ont été préparés pour vous détruire. Vous ne combattez pas seul. En coulisse J’organise des répercussions qui rendent impossible la progression de ces choses. »

« Tout comme Jonathan et son porteur d’armes ont dérouté l’entière garnison des Philistins par sa bravoure et sa confiance en Moi, de la même façon Mes guerriers des temps-de-la-fin verront la puissance de Mon bras levé contre l’ennemi. » (Voir 1 Samuel 14:6)

« Il n’y a pas de limite à ce que Je peux faire quand Mes ouailles ont la foi. Aucune limite. Donc Je vous commissionne pour continuer à prier, mais prenez votre repos avec Moi également. Venez et reposez votre tête sur Mon épaule et permettez-Moi de vous remplir à ras bord pour la bataille encore à venir. »

« Mes très chers, comprenez que Mon désir ardent pour votre regard, votre attention et vos mots d’amour ne doit pas être sous-estimé. La puissance de la louange et de l’adoration pour collecter de la force et de l’inspiration ne doit pas être sous-estimée. La louange est la force la plus PUISSANTE qu’une âme peut mobiliser, car vraiment, J’habite les louanges de Mes ouailles. »

« Quand vous venez dans Mes bras, la louange coule tout naturellement de vos cœurs, et vous et Moi habitons ces louanges en de doux souvenir. C’est là que des sources commencent à faire surface de l’intérieur de vous et remplissent les places vides jusqu’à débordement. »

« Donc, dans le feu de la bataille et l’intensité de la guerre, n’oubliez jamais de toujours Me chercher, dans le calme et la douce joie d’être auprès de Moi, de sorte que Je puisse vous remplir à nouveau et vous préparer pour la prochaine étape de votre parcours. Ainsi Je peux profiter de la présence de Ma tendre fiancée dans Mes bras. »

« Vous comptez tellement pour Moi, Mes très chers. Vos prières sont puissantes et votre présence guérit les blessures des âmes qui M’ont oublié et qui ont oublié de Me remercier. Ne négligez pas de passer ce temps avec Moi. Je vous attends. »

<= en arrière

Jesus sagt… Habt keine Angst, falsch zu liegen – Jesus says… Do not be afraid of being wrong

BOTSCHAFT / MESSAGE 452
<= 451                                                                                                                 453 =>
<= Zurück zu den Liebesbriefen                                                  Back to LoveLetters =>

flagge fr
2017-01-07 - Jesus sagt-Habt keine Angst falsch zu liegen 2017-01-07 - Jesus says-Do not be afraid of being wrong
=> VIDEO   => PDF   => AUDIO… => VIDEO   => PDF   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Jesus spricht über Geduld
=> Stolz kommt vor einem Fall
=> Geistige Eifersucht
=> Weg zur Heiligkeit
=> Durch eigene Meinungen fallen
=> Ich wollte fischen, aber die Netze…
=> Die Stimme der Wahrheit
=> Komm & Hab reines Leben in Mir
Related Messages…
=> Jesus speaks about Patience
=> Pride goes before a Fall
=> Spiritual Jealousy
=> Journey to Holiness
=> Be brought down by own Opinions
=> I wanted to go fishing, but the Nets…
=> The Voice of Truth
=> Come & Have pure Life in Me

flagge de  Jesus sagt… Habt keine Angst, falsch zu liegen

Jesus sagt… Habt keine Angst, falsch zu liegen

7. Januar 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie

Jesus begann… “Habt keine Angst, falsch zu liegen. Alle liegen hin und wieder falsch. Es ist keine Schande, einen Fehler zu machen. Es ist eine Schande, in Ignoranz und Arroganz darauf zu beharren. Für Einige von euch, Meine lieben Bräute, gibt es immer noch grosse Lektionen zu lernen in Sachen Stolz und dessen Auswirkung auf euch.”

“Clare, du bist nicht frei von Stolz, aber Ich liebe dich trotzdem, Ich arbeite immer noch mit dir, Ich spreche immer noch durch dich. Du bist bereit, falsch zu liegen. Und für Mich ist das eine unverzichtbare Eigenschaft.”

“Meine Kinder, ihr steht vor den Menschen mit vielen Fassaden. Vor Mir steht ihr jedoch nackt. Ich weiss, wann ihr steht und Ich weiss, wann ihr fällt. Ich habe jedes Haar auf eurem Kopf nummeriert, solltet ihr dann nicht eure Herzen für die Weisheit Jener öffnen, die Ich zu euch gesandt habe, um euch zu führen? Kein Mensch ist eine Insel im Königreich. Kein Mensch steht ohne Fehler im Königreich Gottes. Jeder Mensch, der in einen Dienst ordiniert wird, bekommt mit der Zeit ein unterstützendes System, das von Mir bestimmt wird, um den Angriffen des Feindes widerstehen zu können.”

“Der gefährlichste Angriff ist die Spaltung und die wichtigsten Impulsgeber dafür sind Stolz, Eifersucht und Angst. Diese haben sehr subtile, fein abgestimmte Verhaltensmuster in jeder Seele, die ausgelöst werden können unter den richtigen Umständen. Und Niemand von euch ist frei von diesem Einfluss. Deshalb beachtet aufmerksam eure Herzen und erlaubt dem Feind nicht, einen Sieg zu erzielen im Untergraben und Schwächen eines Dienstes, an welchem Ich euch teilhaben liess.”

“Da gibt es drei Arten, wie man mit diesen Situationen umgehen kann… Entweder eine Spaltung, eine Heilung oder eine Aussendung, um einen neuen Dienst ins Leben zu rufen. Eine Aussendung geschieht jedoch nicht durch hässliche Meinungsverschiedenheiten und Argumente. Es geschieht, indem man erkennt, dass gültige neue Dienste entstehen. Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Dies ist die typische Art, wie der Feind gläubige Gruppen spaltet. Er spaltet Meinen Leib und bringt einen Dienst zu Fall. Habt nichts damit zu tun. Denn Alle verlieren.”

“Ich bin gekommen, damit ihr ein reichlicheres Leben haben könnt, grossen Frieden und Nächsteliebe und Ich hasse Jene, die Brüder spalten und trennen. Kennt euch selbst besser als der Feind euch kennt und dies wird nicht geschehen. Ich ehre die Mütter und Väter in den Diensten und wenn sie sich verirren oder beim Prüfen einen Fehler machen, werde Ich sie zurückbringen zur Wahrheit. Betet für sie, aber untergrabt und schwächt sie nicht. Wenn sie Führer sind, die nur die Wahrheit suchen, dann betet für sie und erlaubt Mir, sie zu korrigieren – und sie werden korrigiert werden. Wenn sie nicht Führer sind, die nur die Wahrheit suchen, habt nichts mit ihnen zu tun.”

“Ich bin ein Gott des Friedens und der Ordnung. Ich baue auf und Ich reisse nieder, deshalb schenkt Meiner Stimme Beachtung und steht vor Mir in absoluter Demut, im Wissen, dass ihr Meine Kinder seid und Ich euch verehre und dass keine Waffe, die von ausserhalb gegen euch geformt ist, gedeihen wird, ausser ihr lasst es von innen zu.”

“Ich beschütze euch, ihr Lieben. Ich rufe euch zu einer neuen Hingabe gegenüber der Wahrheit und Heiligkeit in eurer Mitte, damit der Feind euch nicht überwältigt. Seid deshalb wachsam, seid nachsichtig, seid geduldig und seid willig, einen Fehler zuzugeben, wenn es nötig ist. Dann wird keine Waffe von ausserhalb Erfolg haben.”

flagge en  Jesus says… Do not be afraid of being wrong

Jesus says… Do not be afraid of being wrong

January 7th, 2016 – Words from Jesus to Sister Clare
Spoken by Jackie

Jesus began… “Do not be afraid of being wrong. Everybody is wrong once in a while. It is not a disgrace to be wrong. It is a disgrace to persist in ignorance and arrogance. Yet for some of you, My Darling Bride, there are still great lessons in pride and its affects on you, to be learned.”

“Clare, you are not free from Pride but I still love you, I still work with you, I still speak through you. What you are is willing to be proven wrong. And for Me, that is an indispensable quality.”

“My children, you stand before men with many facades. You stand before Me, naked. I know when you stand and when you fall. I have numbered every hair on your head, should you not then open your hearts to the wisdom of those I have sent to guide you? No man is an island in the Kingdom of God. No man stands without faults in the Kingdom of God. Every man, ordained into an extended ministry, in time accumulates a support system ordained by Me to withstand the onslaughts of the enemy.”

“But the one onslaught that is most dangerous is division and the prime instigators of this are Pride, Jealousy and Fear. These have very subtle fine-tuned circuits of behavior in every soul that can be set off by just the right circumstances. And none of you are free from this influence. Therefore, pay close attention to your hearts and do not allow the enemy to score a victory in undermining any ministry I have made you a part of.”

“There are three ways to go with these situations… A church split or a church healing or a church sending forth and birthing new ministries.”

“But a sending forth does not happen by ugly dissensions and arguments. It happens by recognizing valid new ministries emerging. This is not the case here.”

“This is the typical way the enemy splits a group of believers. Splits and divides My Body and brings a ministry down. Have nothing to do with that. Everyone loses.”

“I have come, that you may have life more abundantly, with great peace and brotherly love and I hate those who divide and separate brothers. Know yourselves better than the enemy knows you and this will not happen. I do honor mothers and fathers of ministries, and if they should go astray or err in discernment, I will bring them back to the truth. Pray for them, but do not undermine them. If they are leaders seeking only the truth, then pray and allow Me to correct them – and they will be corrected. If they are not leaders seeking only the truth, have nothing to do with them.”

“I am a God of peace and order. I build up and I tear down, therefore hearken to My voice and stand before Me in abject humility, knowing that you are My Children and I adore you and no weapon formed against you from the outside will prosper, unless you allow it to from the inside.”

“I am protecting you, dear ones. I am calling for a new commitment to truth and holiness in your midst so that the enemy will not overcome you. Therefore be vigilant, be charitable, be patient and be wrong when necessary. No weapon from the outside will then succeed.”

flagge fr  Jésus dit… N’ayez pas peur d’avoir tort

<= en arrière

=> VIDEO   => PDF   => AUDIO…

Jésus dit… N’ayez pas peur d’avoir tort

7 janvier 2017 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine)

Jésus a commencé… « N’ayez pas peur d’avoir tort. Tout le monde se trompe de temps à autre. Il n’y a pas de honte à se tromper. C’est une honte de persister dans l’ignorance et l’arrogance. Pourtant pour certains d’entre vous, Ma fiancée chérie, il y a encore de grandes leçons à apprendre sur la fierté et les effets qu’elle a sur vous. »

« Clare, tu n’es pas débarassée de la fierté, mais Je t’aime quand même, Je travaille toujours avec toi, Je continue de parler à travers toi. Cela dit, tu désires qu’on te montre quand tu te trompes. Et pour Moi, c’est une qualité indispensable. »

« Mes enfants, vous vous tenez devant les hommes avec de nombreuses façades. Mais vous vous tenez devant Moi, nus. Je sais quand vous tenez debout et quand vous tombez. J’ai dénombré tous les cheveux sur vos têtes – hésiteriez-vous à ouvrir vos cœurs à la sagesse de ceux que J’ai envoyés pour vous guider ? Aucun homme n’est comme une île dans le Royaume de Dieu. Aucun homme ne se trouve sans fautes dans le Royaume de Dieu. Tout homme, ordonné dans un ministère étendu, acquiert dans le temps un système de soutien ordonné par Moi pour résister aux assauts de l’ennemi. »

« Mais l’assaut le plus dangereux est celui de la division, et les principaux instigateurs en sont la fierté, la jalousie et la peur. Ceux-ci ont des circuits de comportement très subtils et ajustés pour chaque âme, qui peuvent être déclenchés par certaines circonstances précises. Et aucun d’entre vous n’est libre de cette influence. Par conséquent, prêtez une attention particulière à vos cœurs et ne permettez pas à l’ennemi de marquer une victoire en minant un ministère que Je vous ai conduit à rejoindre. »

« Il y a trois cas de figures dans ce type de situation… Une division de l’église ou une guérison de l’église ou une église qui va de l’avant en donnant naissance à de nouveaux ministères. »

« Mais lancer un nouveau ministère ne se fait pas au travers de vilaines disputes et dissensions. Cela se fait en reconnaissant l’émergence de nouveaux ministères valides. Ce n’est pas le cas ici. »

« C’est le schéma typique employé par l’ennemi pour diviser un groupe de croyants. Il fissure et divise Mon corps et démolit un ministère. Ne prenez pas part à cela. Tout le monde est perdant. »

« Je suis venu, afin que vous ayez la vie en abondance, avec une grande paix et un amour fraternel et Je déteste ceux qui divisent et séparent des frères. Connaissez-vous vous-même mieux que l’ennemi ne vous connaît et cela ne se produira pas. Je fais honneur aux mères et pères de ministères, et s’ils s’égarent ou se trompent dans le discernement, Je les ramènerai à la vérité. Priez pour eux, mais ne les minez pas. S’ils sont des leaders qui cherchent seulement la vérité, alors priez et permettez-Moi de les corriger – et ils seront corrigés. S’ils ne sont pas des leaders cherchant seulement la vérité, alors, n’ayez rien à voir avec eux. »

« Je suis un Dieu de paix et d’ordre. J’élève et Je détruis. Ecoutez donc Ma voix et tenez-vous devant Moi dans une extrême humilité, sachant que vous êtes Mes enfants et que Je vous adore et qu’aucune arme forgée contre vous de l’extérieur ne prospérera, à moins que vous ne le lui permettiez de l’intérieur. »

« Je vous protège, Mes très chers. Je vous appelle à un nouvel engagement pour la vérité et la sainteté au milieu de vous, afin que l’ennemi ne puisse pas vous vaincre. Soyez donc vigilants, soyez charitables, soyez patients et ayez tort quand c’est nécessaire. Aucune arme de l’extérieur ne pourra alors gagner contre vous. »

<= en arrière

Das 3. Testament Kapitel 44… Leben im Göttlichen Sinne – The 3rd Testament Chapter 44… Life in the Divine Sense

LE TROISIEME TESTAMENT Chapitre 44… La vie au sens Divin
EL TERCER TESTAMENTO Capítulo 44… Vida en el sentido Divino

<= Kapitel / Chapter 43                                                           Kapitel / Chapter 45 =>
<= Zurück zur Übersicht                                                              Back to Overview =>

das-dritte-testament-kapitel-44-leben-im-goettlichen-sinne-das-3-testament-44 the-third-testament-chapter-44-life-in-the-divine-sense-3rd-testament-44-revelations-of-jesus-christ
=> VIDEO   => AUDIO… => VIDEO   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Inkarnation & Aufgabe der Menschen
=> Unsere Göttliche Bestimmung erfüllen
=> Menschenfreundlichkeit & Segen
Related Messages…
=> Incarnation & Duties of Men
=> Fulfilling our Divine Destiny
=> Philantropy & Blessing

flagge de  Kapitel 44… Leben im Göttlichen Sinne

DAS 3. TESTAMENT Kapitel 44… Leben im Göttlichen Sinne
Offenbarungen Jesu Christi

Das notwendige Gleichgewicht
So spricht der Herr…

1. Jedem ist seine Bestimmung vorgezeichnet durch seine geistige Aufgabe und seine menschliche Aufgabe. Beide sollen im Einklang miteinander sein und einem einzigen Ziele zustreben. Wahrlich, Ich sage euch, Ich werde nicht nur eure geistigen Werke bewerten, sondern auch eure materiellen Werke. Denn in ihnen werde Ich Verdienste entdecken, die eurem Geiste helfen, zu Mir zu gelangen. (171, 23)

2. Bisher hat der Hochmut des Menschen ihn den geistigen Teil missachten lassen, und das Fehlen dieser Kenntnis hat ihn daran gehindert, vollkommen zu sein.

3. Solange der Mensch nicht lernt, seine körperlichen und seine geistigen Kräfte in Harmonie zu erhalten, wird er nicht das Gleichgewicht finden können, das in seinem Leben bestehen soll. (291, 26 – 27)

4. Jünger: Obwohl ihr auf der Welt lebt, könnt ihr ein geistiges Leben führen. Denn ihr sollt nicht meinen, dass die Vergeistigung darin besteht, sich von dem abzukehren, was dem Körper gemäß ist, sondern darin, die menschlichen Gesetze mit den göttlichen Gesetzen in Übereinstimmung zu bringen.

5. Gesegnet sei, wer meine Gesetze studiert und sie mit den menschlichen Gesetzen zu einem einzigen zu vereinen versteht, denn er wird gesund, stark, hochherzig und glücklich sein. (290, 26 – 27)

Gute und verderbliche Freuden

6. Ich sage euch nicht, dass ihr euch von euren irdischen Pflichten oder von den gesunden Freuden des Herzens und der Sinne abwenden sollt. Ich verlange nur von euch, dass ihr auf das verzichtet, was euren Geist vergiftet und euren Körper krank macht.

7. Wer innerhalb des Gesetzes lebt, erfüllt das, was ihm sein Gewissen vorschreibt. Wer die erlaubten Freuden verschmäht, um sich in die verbotenen Vergnügungen zu stürzen, fragt sich sogar in den Augenblicken größten Vergnügens, warum er nicht glücklich ist noch Frieden findet. Denn von Genuss zu Genuss sinkt er immer tiefer, bis er im Abgrund umkommt, ohne wahre Befriedigung für sein Herz und seinen Geist zu finden.

8. Manche müssen unterliegen und den Kelch, in welchem sie das Vergnügen suchten, ohne es zu finden, bis zum letzten Tropfen leeren, damit sie die Stimme Dessen vernehmen können, der sie immerdar zum Festmahle des ewigen Lebens einlädt. (33, 44 – 46)

9. Der Wissenschaftler schneidet mit ehrfurchtsloser Hand eine Frucht vom Baume der Wissenschaft, ohne zuvor auf die Stimme seines Gewissens zu hören, in der mein Gesetz zu ihm spricht, um ihm zu sagen, dass alle Früchte des Baumes der Weisheit gut sind, und dass daher, wer sie pflückt, es einzig zum Wohle seiner Nächsten tun darf.

10. Die Beispiele, die Ich angeführt habe, zeigen euch, warum die Menschheit weder die Liebe, noch den Frieden jenes inneren Paradieses kennt, das der Mensch aufgrund seines Gehorsams gegenüber dem Gesetze für immer in seinem Herzen haben sollte.

11. Um euch zu helfen, dasselbe zu finden, lehre Ich die Sünder, die Ungehorsamen, Undankbaren und Hochmütigen, um euch begreiflich zu machen, dass ihr mit Geist ausgestattet seid, dass ihr Gewissen habt, dass ihr voll und ganz beurteilen und bewerten könnt, was gut und was böse ist, und um euch den Pfad zu zeigen, der euch zum Paradies des Friedens, der Weisheit, der unendlichen Liebe, der Unsterblichkeit, Herrlichkeit und Ewigkeit führen wird. (34, 15 – 17)

12. Der Mensch legt meine Lehren nicht immer richtig aus. Ich habe euch niemals gelehrt, dass ihr die gute Frucht, die meine Gesetze gutheißen und zugestehen, missachtet oder zu genießen unterlasst. Ich habe nur gelehrt, dass ihr nicht nach Unnötigem, Überflüssigem streben und es noch viel weniger lieben sollt; dass ihr vom Verderblichen, Unerlaubten nicht wie von Früchten Gebrauch macht, die für den Geist und den Körper förderlich sind. Doch all das, was für den Geist oder das Herz erlaubt ist und ihm zum Wohle dient, habe Ich euch anempfohlen, weil es innerhalb meiner Gesetze ist. (332, 4)

13. Viel Zeit musste vergehen, damit die Menschheit geistige Reife erlangte. Immer seid ihr den beiden Extremen erlegen: eines ist der Materialismus gewesen, durch den ihr größere weltliche Genüsse zu erreichen sucht, und dies ist in Wirklichkeit nachteilig, weil es den Geist von der Erfüllung seiner Aufgabe abhält. Aber ihr müsst auch das andere Extrem vermeiden: die Abtötung des “Fleisches”, die völlige Versagung all dessen, was zu diesem Leben gehört; denn Ich sandte euch auf diese Erde, um als Menschen zu leben, als menschliche Wesen, und Ich habe euch den rechten Weg gezeigt, damit ihr so lebt, dass ihr “dem Kaiser gebt, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.”

14. Ich habe diese Welt für euch erschaffen, mit all ihrer Schönheit und all ihrer Vollkommenheit. Ich habe euch den menschlichen Körper gegeben, durch den ihr alle Fähigkeiten entfalten sollt, die Ich euch gegeben habe, um die Vollkommenheit zu erreichen.

15. Der Vater will nicht, dass ihr euch all das Gute versagt, das diese Welt euch bietet. Doch sollt ihr den Körper nicht über den Geist stellen, denn der Körper ist vergänglich, aber der Geist gehört der Ewigkeit an. (358, 7 – 9)

Segensreicher und unseliger Reichtum

16. Wenn es mein Wille ist, euch zu Besitzern irdischer Güter zu machen, gewähre Ich sie euch, damit ihr sie mit euren bedürftigen Geschwistern teilt – mit denen, die kein Vermögen oder keine Unterstützung haben, mit den Schwachen und den Kranken. Viele von denen, die auf Erden nichts besitzen, können euch jedoch an ihren geistigen Gütern teilhaben lassen. (96, 27)

17. Ich will, dass alles euer ist, aber dass ihr von dem, was ihr benötigt, bewusst Gebrauch macht; dass ihr geistig reich zu sein versteht und im Materiellen vieles besitzen könnt, wenn ihr guten Gebrauch davon macht und dem einen wie dem andern seinen wahren Wert und Rang gebt.

18. Wie kann der Geist eines unermesslich reichen Menschen sich selbst schaden, wenn das, was er besitzt, zum Wohle seiner Nächsten ist? Und wie kann ein mächtiger Mensch Schaden nehmen, wenn sein Geist sich bei Gelegenheit zurückzuziehen versteht, um zu beten, und er durch sein Gebet in Gemeinschaft mit Mir ist? (294, 38)

19. Sagt Mir nicht: “Herr, ich habe Armut unter denen gesehen, die Dir nachfolgen. Bei denen jedoch, die sich nicht einmal mehr an Dich erinnern, noch Deinen Namen aussprechen, sehe ich Überfluss, Vergnügungen und Genüsse.”

20. Mein Volk soll diese Fälle nicht als einen Beweis dafür ansehen, dass der, der Mir nachfolgt, zwangsläufig arm sein muss auf der Welt. Doch Ich sage euch, dass der Friede, den die haben, die hier zuhören und einen Teil ihres Lebens darauf verwenden, Gutes zu tun, jene nicht kennen, die ihr so sehr beneidet, noch könnten sie ihn mit all ihrem Reichtum erlangen.

21. Manche verstehen es, die Güter der Welt und die des Geistes gleichzeitig zu besitzen. Anderen werden jene der Welt nicht zuteil, weil sie die des Geistes vergessen, und wieder andere sind nur an denen der Welt interessiert, weil sie meinen, dass die göttlichen Gesetze ein Feind der irdischen Reichtümer sind.

22. Güter sind und bleiben Güter, doch nicht alle wissen sie recht anzuwenden. Auch sollt ihr wissen, dass nicht alles von dem, was viele besitzen, Ich ihnen gegeben habe. Manche haben das, was sie von Mir empfangen haben, als Ausgleich, so wie es andere gibt, die alles, was sie besitzen, gestohlen haben.

23. Der beste Beweis, den die Menschen über ihre Pflichterfüllung im Leben erhalten können, ist der Friede des Geistes, nicht das Klimpern der Münzen. (197, 24 – 27)

24. Wenn Ich euch sage: “Bittet, so wird euch gegeben”, bittet ihr Mich um Irdisches. Doch wahrlich – um wie wenig bittet ihr Mich! Bittet Mich vor allem um all das, was zum Wohle eures Geistes ist. Sammelt keine Schätze auf Erden, denn hier gibt es Diebe! Sammelt Schätze im Reiche des Vaters, denn dort wird euer Vermögen sicher sein, und es wird der Beglückung und dem Frieden eures Geistes dienen.

25. Die Schätze der Erde sind die Reichtümer, die Macht und die Titel von falscher Größe. Die Schätze des Geistes sind die guten Werke. (181, 68 – 69)

26. Der Stolze glaubt groß zu sein, ohne es zu sein, und armselig ist, wer sich mit den unnötigen Reichtümern dieses Lebens begnügt, ohne die wahren Werte des Herzens und des Geistes zu entdecken. Wie armselig sind seine Wünsche, seine Begehrlichkeiten, seine Ideale! Mit wie wenig ist er zufrieden!

27. Doch wer zu leben versteht ist jener, der gelernt hat, Gott zu geben, was Gottes ist, und der Welt, was der Welt ist. Jener, der sich im Schoße der Natur zu erquicken versteht, ohne zu einem Sklaven der Materie zu werden, der weiß zu leben, und selbst wenn er dem Anschein nach nichts besitzt, ist er Herr der Güter dieses Lebens und ist auf dem Wege, die Schätze des Gottesreiches zu besitzen. (217, 19 – 20)

Das Gesetz des Gebens

28. Wenn die Menschen Glauben an mein Wort hätten, Mich in ihren Herzen tragen würden, hätten sie immer jenen Satz von Mir gegenwärtig, den Ich einmal den Scharen sagte, die Mir zuhörten: “Wahrlich, Ich sage euch, selbst wenn ihr nur ein Glas Wasser reicht, wird dies nicht ohne Belohnung bleiben.”

29. Doch die Menschen denken: Wenn sie etwas geben und nichts dafür zurückbekommen, dann bewahren sie das, was sie besitzen, indem sie es für sich allein behalten.

30. Jetzt sage Ich euch, dass es in meiner Gerechtigkeit einen vollkommenen Ausgleich gibt, damit ihr niemals etwas von dem wegzugeben fürchtet, was ihr besitzt. Seht ihr jene Menschen, die Schätze sammeln und anhäufen und niemanden an ihrem Besitz teilhaben lassen? Jene Menschen tragen einen toten Geist in sich.

31. Jene dagegen, die bis zum letzten Hauch ihres Daseins sich der Aufgabe gewidmet haben, ihrem Nächsten alles zu geben, was sie besitzen, bis sie sich in ihrer letzten Stunde allein, verlassen und arm sahen – diese sind immer vom Lichte des Glaubens geführt worden, das ihnen in der Ferne die Nähe des “Gelobten Landes” gezeigt hat, wo sie meine Liebe erwartet, um ihnen einen Ausgleich für alle ihre Werke zu geben. (128, 46 – 49)

32. Kommt herbei, damit Ich euch zum wahren Leben auferwecke und euch daran erinnere, dass ihr erschaffen wurdet, um zu geben. Aber solange ihr nicht wisst, was ihr in euch tragt, wird es euch unmöglich sein, dem zu geben, der dessen bedarf.

33. Seht, wie alles, was euch umgibt, den Auftrag erfüllt, zu geben. Die Elemente, die Sterne, die Wesen, die Pflanzen, die Blumen und die Vögel – alles, vom Größten bis zum nicht mehr Wahrnehmbaren hat die Fähigkeit und die Bestimmung, zu geben. Warum macht ihr eine Ausnahme, obwohl ihr am meisten mit der göttlichen Gnade, zu lieben, ausgestattet seid?

34. Wie sehr müsst ihr noch an Weisheit, an Liebe, an Tugend und Können zunehmen, damit ihr Licht seid auf dem Wege eurer jüngeren Geschwister! Welch hohe und schöne Bestimmung hat euch euer Vater zugedacht! (262, 50 – 52)

Die Erfüllung der Pflichten und Aufgaben

35. In der “Dritten Zeit” wird meine geistige Lehre dem Geist die Freiheit geben, seine Flügel auszubreiten und sich zum Vater zu erheben, um Ihm die wahre Anbetung darzubringen.

36. Doch auch der Mensch als menschliches Wesen hat dem Schöpfer einen Gottes-Dienst darzubringen, und dieser Tribut besteht in der Erfüllung seiner Pflichten auf Erden, indem er die menschlichen Gesetze befolgt, in seinen Handlungen Moral und gutes Urteilsvermögen zeigt und die Pflichten als Vater, Kind, Bruder, Freund, Herr und Knecht erfüllt.

37. Wer auf diese Weise lebt, wird Mich auf Erden ehren und wird es ermöglichen, dass sein Geist sich aufschwingt, um Mich zu verherrlichen. (229, 59 – 61)

38. Wer der Last seiner Aufgabe ausweicht, wer den rechten Weg verlässt oder die Verpflichtungen außer Acht lässt, die sein Geist Mir gegenüber eingegangen ist, um stattdessen Verpflichtungen nach seinem Geschmack oder Willen zu übernehmen, der wird keinen wahren Frieden in seinem Herzen haben können, da sein Geist niemals zufrieden und ruhig sein wird. Es sind jene, die immerzu Vergnügungen suchen, um ihre Pein und ihre Ruhelosigkeit zu vergessen, indem sie sich durch falsche Freuden und flüchtige Befriedigungen betrügen.

39. Ich lasse sie ihren Weg gehen, weil Ich weiß, dass sie, auch wenn sie sich heute entfernen, Mich vergessen und Mich sogar leugnen, bald die Bedeutungslosigkeit der Reichtümer, der Titel, der Vergnügungen und Ehrungen der Welt begreifen werden, wenn die Wirklichkeit sie aus ihrem Traum von Größe auf Erden aufweckt, wenn der Mensch sich der geistigen Wahrheit, der Ewigkeit, der göttlichen Gerechtigkeit stellen muss, denen niemand entkommen kann.

40. Niemandem ist dies unbekannt, da ihr alle einen Geist besitzt, der euch durch die Gabe des Ahnungsvermögens die Wirklichkeit eures Lebens offenbart – den Weg, der für euch angelegt ist, und alles, was ihr auf ihm verwirklichen sollt. Aber ihr wollt euch unbedingt von jedem geistigen Gelöbnis entbinden, um euch frei zu fühlen und als Herren eures Lebens. (318, 13 – 15)

41. Bevor euer Geist auf diesen Planeten gesandt wurde, wurden ihm die “Felder” gezeigt, wurde ihm gesagt, dass es seine Aufgabe sei, Frieden zu säen, dass seine Botschaft eine geistige sei, und euer Geist freute sich darauf und versprach, seiner Mission treu und gehorsam zu sein.

42. Warum fürchtet ihr euch, jetzt zu säen? Weshalb fühlt ihr euch jetzt unwürdig oder unfähig dazu, die Arbeit durchzuführen, die euer Geist so sehr erfreute, als sie ihm aufgetragen wurde? Weil ihr zugelassen habt, dass die Leidenschaften euren Weg verstellen und so dem Geist den Durchlass verwehren, wobei ihr seine Unentschlossenheit mit kindischen Begründungen zu rechtfertigen sucht.

43. Kommt nicht mit leeren Händen zu dem “Tale”, von dem ihr hergekommen seid. Ich weiß, dass euer Leid dann sehr groß wäre. (269, 32 – 34)

44. Einem jeden ist eine Anzahl von Geistwesen zugeteilt, die er führen oder pflegen soll, und diese Aufgabe ist mit dem körperlichen Tode nicht zu Ende. Der Geist sät, kultiviert und erntet weiterhin, in der Geistigen Welt ebenso wie auf der Erde.

45. Die größeren Geister führen die kleineren, und diese ihrerseits andere mit noch geringerem Entwicklungsgrad, während der Herr es ist, der sie alle zu seiner Hürde leitet.

46. Wenn Ich euch jetzt gesagt habe, dass die größeren Geister die kleineren führen, so will Ich damit nicht sagen, dass diese Geister von Anbeginn an groß gewesen sind, und dass die letzteren immer klein gegenüber ihren Geschwistern sein müssen. Diejenigen, die jetzt groß sind, sind dies, weil sie sich aufwärtsentwickelt und entfaltet haben in der Erfüllung der edlen Aufgabe, jene zu lieben, ihnen zu dienen und beizustehen, die diesen geistigen Entwicklungsgrad noch nicht erreicht haben, die noch schwach sind – jene, die sich verirrt haben, und jene, die leiden.

47. Die heute noch klein sind, werden morgen groß sein aufgrund ihrer Beharrlichkeit auf dem Entwicklungswege. (131, 19 – 21)

<= Kapitel / Chapter 43                                                           Kapitel / Chapter 45 =>

flagge en  Chapter 44… Life in the Divine Sense

The 3rd Testament Chapter 44… Life in the Divine Sense
Revelations of Jesus Christ

The Necessary Equilibrium
Thus saith the Lord…

1. The destiny of each person, with his or her spiritual mission and human mission, is drawn. Both must harmonize and tend toward a single end. In truth I tell you that I shall take into account your spiritual works, but also your material ones, for in them I shall find merit to help your spirit arrive to Me. (171, 23)

2. Up until now, it has been the pride of man that has prevented him from knowing the spiritual, and that lack of knowledge has prevented his perfection.

3. As long as man does not learn to keep his material and spiritual powers in harmony, He shall not encounter the balance that should exist in his life. (291, 26 – 27)

4. Disciples: Even though you live on earth, you can live a spiritual life. You do not need to separate yourself from material things in order to lead a spiritual life, but live in harmony of the laws of man with the Divine Laws.

5. Blessed is the one who studies My laws and knows how to unite them with the laws of man, because He will be healthy, strong, elevated, and happy. (290, 26 – 27)

Healthy and unhealthy Pleasures

6. I do not tell you to depart from your material obligations or from the healthy pleasures of your hearts and senses. I only ask you to renounce that which poisons your spirits and makes your bodies ill.

7. Whoever lives within the law is obeying the dictates of his conscience. Whoever flees from permissible pleasures in order to immerse himself in forbidden ones, asks himself, even during instances of greatest pleasure, why He is not happy or why He does not find peace. From gratification to gratification, He slowly descends until He is lost in the abyss without finding true satisfaction for his heart and his spirit.

8. There are those who must succumb draining even the last drop of the cup from which they vainly sought pleasure, so that they may then hear the voice of He who is eternally calling them to the feast of eternal life. (33, 44 – 46)

9. The scientist cuts the fruit from the tree of science with disrespect, not listening beforehand to the voice of his conscience through which My law speaks to him to tell him that all the fruits of the tree of wisdom are good, and therefore, whoever takes them should do so only when inspired to benefit his fellow men.

10. These two examples I have explained to you teach you why humanity does not know love nor the peace of that internal paradise that man, through his obedience to the law, should carry always in his heart.

11. I have come to teach the sinners, the disobedient, the ungrateful, and the arrogant to help you to find, to have you understand that you are gifted with a spirit, that you have a conscience, that you can reason and perfectly evaluate that which is good and that which is bad, and to show you the path which will lead you to the paradise of peace, wisdom, infinite love, immortality, glory, and eternity. (34, 15 – 17)

12. Men do not always interpret My teachings well. I have never taught you to ignore or refrain from tasting the healthy fruit that My laws order and concede. I have only come to teach you not to pursue, and much less to love, that which is useless, or superfluous; that you not take the fruit, that which is unhealthy or unlawful, favorable to the spirit or the material form. Yet, all that is lawful and beneficial to the spirit or the heart I have entrusted to you, because it is within My laws. (332, 4)

13. Much time has had to expire for humanity to reach spiritual maturity. You have always fallen into two extremes: one has been materialism, by which you attempt to reach ever greater worldly pleasures; and that is truly prejudicial, because it deviates the spirit from its mission. However, you must also avoid the other extreme: the mortification of the flesh and the complete denial of all that pertains to this life, because I ordered you to this earth to live as men, as human beings, and I have shown you the straight path to follow so that you may live rendering unto Caesar that which belongs to Caesar, and to God that which is God’s.

14. I created this world, with all its beauty and perfection for you, and I have given you the human body through which you must develop the gifts I have given you for reaching perfection.

15. The Father does not wish you to be deprived of all the good things that this world offers you, but you must not give preference to the material over the spiritual, for the body is passing, but the spirit belongs to eternity. (358, 7 – 9)

Blessed and Cursed Wealth

16. When it is My will to make you the possessors of earthly goods I give them to you so that you may share them with your needy brothers: with those who have no wealth or support, with the weak and the sick. Many of those who possess nothing on earth may in exchange share with you their spiritual wealth. (96, 27)

17. I wish all to be yours, but that you know how to take conscientiously of what you need; that you know how to be rich spiritually, and if you know how to make good use of it and give to each and all their true place and value, be able to possess much in the material world.

18. What harm can it do to the spirit of a man to be immensely rich, if what He possesses is of benefit to his fellow men? And what harm can it do to a man to be powerful, if his spirit knows to take time out at opportune moments to pray, and if in its prayer it is in communion with Me? (294, 38)

19. Do not say to Me: “Lord, I see poverty among those who follow You, but among those who do not even remember You, and do not even pronounce your name, I see abundance, pleasures, and satisfactions.

20. My people will not take these cases as proof that He who follows Me need be poor in the world. Yet, I tell you, that those who you so envy do not know and cannot buy with all their wealth the peace of those who hear, and who consecrate part of their lives to bestowing charity.

21. There are those who know how to possess at the same time the goods of the world and of the spirit, others to whom the things of the world are not given because they have forgotten the spiritual, and yet others who are interested only in the things of this world because they believe that the Divine laws are an eneMy to earthly treasures.

22. Goods are always goods, yet not all know how to use them; you must know also, that not all of that which many possess was given to them by Me; there are those who have been compensated by Me, just as there are others who have gotten all they have by stealing.

23. The greatest evidence you may have of your obedience in life is your spiritual peace, not the quantity of your money. (197, 24 – 27)

24. When I tell you: “Ask, and ye shall be given.” You ask me for material goods. Truly, you ask too little of Me. Ask Me, above all, for that which benefits your spirit! Do not make hoards on earth, for here what you find is stolen; store up your treasures in the Kingdom of the Father, for there your riches shall be safe and shall serve for the happiness and peace of your spirit.

25. The treasures of earth are the false greatness of riches, power, and titles. The treasures of the spirit are good works. (181, 68 – 69)

26. The vain believe they are great without being so, and they are indeed small who contents themselves with the superfluous riches of this life without discovering the true values of the heart and spirit. How small are their wishes, their loves, and their ideals! With how little they are satisfied!

27. But He who has learned to live, is He who has learned to give to God what is God’s, and to the world what is the world’s. He who knows how to rejoice in the bosom of Nature, without becoming a slave of the material; He knows how to live, and though apparently possessing nothing, is the owner of the goods of this life and on the road to possession of the riches of the kingdom. (217, 19 – 20)

The Law of Giving

28. If this humanity had faith in My word, they would bear Me in their hearts, and would have always in mind that which I said to the listening multitude: “Truly I tell you, whosoever gives away even a cup of water, shall no wise lose his reward.”

29. Yet, men believe that if they give something away they receive nothing in return, and so to protect what they have, they guard it for themselves alone.

30. Now I tell you, that in My justice there is perfect understanding, so that you never fear to give away what you possess. Do you see those men who accumulate and treasure things, and share their possessions with no one? Those men bear a spirit that is dead.

31. In contrast, they who have consecrated even the last breath of their existence to giving their fellow men what they possess, even to the point where they may be seen alone, abandoned, and poor in their final hour: These have been guided always by the light of faith which has shown them in the distance the nearness of the “Promised Land”, where My love waits to give them compensation for all their works. (128, 46 – 49)

32. Come, so that I may restore true life to you and remind you that you have been created to give; but that while you do not know what it is you bear within you, it will be impossible to give it to those who have need.

33. See how all those that surround you fulfill their mission of giving; the elements, the heavenly bodies, the beings, the plants, flowers, and birds, all of them, from the greatest to the imperceptible, have the gift and destiny of giving. Why do you make of yourselves an exception when you are the most amply gifted with the Divine grace of loving?

34. Oh, how much you must grow in wisdom, love, virtue, and power so that you may be a light on the path of your smaller brothers! What a beautiful and elevated destiny your Father has provided for you!

Compliance with Debts and Obligations

35. In the Third Era, My spiritual Doctrine shall give the spirit the freedom to spread its wings and ascend to the Father to offer him true worship.

36. Yet, men too, as human beings, have worship to offer the Creator, and that tribute consists of fulfilling their duties here on earth, obeying human laws, using good and moral judgment in their acts, and complying with their duties as parent, child, sibling, friend, master, and servant.

37. He who lives in this way shall have honored Me on earth, and there shall be an opportunity for his spirit to ascend to glorify Me. (229, 59 – 61)

38. He who shirks the weight of his mission, He who turns from or ignores the responsibilities his spirit contracted with Me, in order to act according to his whims and will, shall be unable to feel true peace in his heart, for his spirit will never be satisfied or calm. They are those who are always seeking pleasures in which to forget their sorrows and anxieties, deceiving themselves with false joys and fleeting satisfactions.

39. I let them travel their path, for I know that although today they depart, forgetting and even denying Me, soon, when reality wakens them from their dream of greatness on earth, they shall understand the insignificance of the riches, the titles, the pleasures, and the honors of the world when they must confront the spiritual truth faced with eternity and the Divine justice that none escape.

40. No one is unaware of this, since each of you has a spirit that reveals to you, through the gift of intuition, the reality of your lives or of the road that is drawn out for you, or what it is that you must do there, yet you insist in freeing yourselves of any spiritual commitments so that you may feel free and like the owners of your own lives. (318, 13 – 15)

41. Before your spirit was sent to this planet, the lands were shown to it, it was told that it would come to sow peace, that its message would be spiritual, and your spirit rejoiced, promising to be faithful and obedient to its mission.

42. Why then do you fear to sow? Why do you now feel unworthy or unable of carrying out the labor that so overjoyed your spirit when it was entrusted to it? It is because you have allowed the passions to place themselves in your path, blocking the passage of the spirit, and trying to justify its indecision with childish arguments.

43. You should not return to the valley from which you came with your hands empty. I know that your bitterness would be very great. (269, 32 – 34)

44. To each one has been assigned a portion which He must guide or cultivate, and that mission is not ended by physical death. The spirit, in the spiritual world as in the material, continues to sow, cultivate, and harvest.

45. The greater spirits are those which guide the lesser, and these in their turn guide others that are still less developed, for the Lord leads all of them to safe pastures.

46. If I told you, that the greater spirits are those that guide the lesser; by that I do not say that those spirits have been great since the beginning and that the latter will always be smaller than their brothers. Those which are now great have become so by elevating and developing themselves in the fulfillment of the noble mission of loving, serving, and helping those who have not achieved the same grade of spiritual elevation: those that are still weak, and those that have become lost, or which suffer.

47. Those that today are small, will tomorrow be great through perseverance on the path of evolution. (131, 19 – 21)

<= Kapitel / Chapter 43                                                           Kapitel / Chapter 45 =>

flagge fr  Chapitre 44… La vie au sens Divin

<= en arrière

LE TROISIEME TESTAMENT Chapitre 44… La vie au sens Divin
Révélations de Jésus-Christ

L’équilibre nécessaire
Cela dit le Seigneur…

1. Le destin de chacun est tracé, avec sa mission spirituelle et sa mission humaine. Toutes deux doivent être en harmonie et tendre vers une seule finalité. En vérité je vous le dis, je ne prendrai pas seulement en considération vos oeuvres spirituelles, mais aussi vos actions matérielles, parce qu’en elles je trouverai des mérites qui aident votre esprit à arriver jusqu’à Moi. (171, 23)

2. Jusqu’à présent, c’est l’orgueil de l’homme qui lui a fait désavouer la partie spirituelle, et le manque de cette connaissance l’a empêché d’être parfait.

3. Aussi longtemps que l’homme n’apprendra pas à maintenir ses forces matérielles et spirituelles en harmonie, il ne pourra trouver l’équilibre qui doit exister dans sa vie. (291, 26-27)

4. Disciples, bien que vous viviez sur Terre, vous pouvez mener une vie spirituelle, parce que ne croyez pas que la spiritualité consiste à se séparer de ce qui correspond à la matière, mais à harmoniser les lois humaines avec les lois divines.

5. Béni celui qui étudie mes lois et sait les unir en une seule avec les lois humaines, parce qu’il doit être sain, fort, élevé et heureux. (290, 26-27)

Plaisirs sains et nocifs

6. Je ne vous dis pas de laisser de côté les obligations matérielles ou les plaisirs sains du coeur et des sens; je vous demande seulement de renoncer à ce qui empoisonne votre esprit et rend votre corps malade.

7. Quiconque vit dans le cadre de la loi accomplit ce que lui dicte sa conscience. Quiconque fuit des plaisirs licites pour s’immerger dans les plaisirs défendus se demande, même dans les instants de plus grand plaisir, pourquoi il n’est pas heureux et pourquoi il ne rencontre pas la paix, parce que, de réjouissance en réjouissance, il descend jusqu’à se perdre dans l’abîme, sans trouver la véritable satisfaction pour son coeur et son esprit.

8. Il y en a qui ont besoin de succomber en épuisant jusqu’à la dernière goutte le calice dans lequel ils cherchèrent le plaisir sans le trouver, afin qu’ils puissent entendre la voix de Celui qui les invite éternellement au festin de la vie éternelle. (33, 44-46)

9. Le scientifique, d’une main profane, coupe un fruit de l’arbre de la science sans écouter auparavant la voix de sa conscience par le biais de laquelle ma loi s’adresse à lui, pour lui dire que tous les fruits de l’arbre de la sagesse sont bons et que, par conséquent, quiconque les cueille devra le faire en s’inspirant uniquement pour le bienfait envers ses semblables.

10. Ces deux exemples que je vous ai expliqué vous enseignent pourquoi l’humanité ne connaît pas l’amour ni la paix de ce Paradis intérieur que l’homme, au travers de son obéissance à la loi, devrait porter éternellement dans son coeur.

11. C’est pour vous aider à le trouver que je suis venu enseigner les pécheurs, les désobéissants, les ingrats et les arrogants, afin de leur faire comprendre qu’ils sont doués d’esprit, qu’ils ont une conscience, qu’ils peuvent raisonner et valoriser parfaitement ce qui est bon et ce qui est mauvais, et pour leur montrer le chemin qui les mènera au paradis de paix, de sagesse, d’amour infini, d’immortalité, de gloire et d’éternité. (34, 15 – 17)

12. L’homme n’interprète pas toujours bien mes enseignements. Je ne vous ai jamais appris à ignorer ou à vous abstenir de savourer le bon fruit qu’ordonnent et concèdent mes lois. Je suis seulement venu vous apprendre à ne pas poursuivre, moins encore à aimer, ce qui est inutile, superflu; je suis venu vous enseigner à ne pas considérer le préjudiciable et l’illicite comme des fruits favorables à l’esprit ou à la matière. Mais, tout ce qui est permis et bénéfique à l’esprit ou au coeur, cela je vous l’ai confié, parce que cela figure dans mes lois. (332, 4)

13. Une très longue période a dû s’écouler pour que l’humanité arrive à la maturité spirituelle. Vous êtes toujours tombés dans les deux extrêmes : l’un a été le matérialisme par lequel vous essayez de connaître les plus grands plaisirs du monde, et ceci, en vérité, est préjudiciable, en ce qu’il dévie l’esprit de l’accomplissement de sa mission. Cependant, vous devez aussi éviter l’autre extrême : la mortification de la matière, la négation complète de tout qui appartient à cette vie, parce que Moi je vous ai envoyés sur cette Terre pour vivre comme hommes, comme êtres humains, et je vous ai indiqué le droit chemin afin que vous viviez en donnant à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui correspond à Dieu.

14. J’ai créé ce monde pour vous, avec toute sa beauté et toute sa perfection. Je vous ai donné le corps humain avec lequel vous devez développer tous les dons que je vous ai offerts pour atteindre la perfection.

15. Le Père ne souhaite pas que vous vous priviez de toutes les bonnes choses que ce monde vous offre, mais vous ne devez pas non plus donner la préférence à la matière par rapport à l’esprit, parce que le corps est éphémère tandis que l’esprit appartient à l’éternité. (358, 7-9)

Richesse heureuse et infortunée

16. Quand il est de ma volonté de vous faire les possesseurs de biens terrestres, je vous les concède afin que vous les partagiez avec vos frères dans le besoin, avec ceux qui n’ont aucun patrimoine ou support, avec les faibles et les malades. Bon nombre de ceux qui ne possèdent rien sur la Terre peuvent, en échange, partager avec vous leurs richesses spirituelles. (96, 27)

17. Je souhaite que tout soit vôtre, mais que vous sachiez en disposer consciemment selon vos besoins, que vous sachiez être riches spirituellement et que vous puissiez posséder beaucoup matériellement, si vous savez en faire bon usage et accorder à l’un et à l’autre sa vraie valeur et sa vraie place.

18. En quoi l’esprit d’un homme immensément riche peut-il lui être préjudiciable, si ce qu’il possède est pour le bénéfice de ses semblables? Et en quoi un homme puissant peut-il lui aussi être préjudiciable, si son esprit sait s’éclipser en des moments opportuns pour prier, et si dans sa prière il est en communion avec Moi? (294, 38)

19. Ne Me dites pas : Seigneur, j’ai vu de la pauvreté parmi ceux qui te suivent, en revanche, parmi ceux qui ne se souviennent même pas de Toi, ni ne prononcent ton nom, je vois de l’abondance, des plaisirs et des satisfactions.

20. Mon peuple ne considérera pas ces cas comme une preuve que celui qui me suit devra être nécessairement pauvre dans le monde. Néanmoins, je vous dis que la paix qu’ont ceux qui écoutent et qui consacrent une partie de leur vie à pratiquer la charité, n’est pas connue de ceux que vous enviez tant et ne pourront l’obtenir malgré toute leur richesse.

21. Il y a ceux qui savent posséder, en même temps, les biens du monde et ceux de l’esprit, d’autres à qui les choses du monde ne sont pas données parce qu’ils oublient le spirituel, et d’autres qui ne s’intéressent qu’aux affaires du monde en croyant que les lois divines constituent un ennemi pour les richesses terrestres.

22. Les biens sont toujours des biens, mais tous ne savent pas les utiliser; vous devez aussi savoir que je n’ai pas tout donné à ceux qui possèdent beaucoup; il y a ceux qui possèdent ce qu’ils ont reçu de Moi en compensation, de même qu’il en existe d’autres qui ont volé tout ce qu’ils possèdent.

23. La plus grande preuve que les hommes peuvent avoir de votre accomplissement dans la vie est la paix de l’esprit et non la quantité d’argent. (197, 24-27)

24. Quand je vous dis : « Demandez, et l’on vous donnera », vous M’adressez des demandes matérielles. En vérité, vous Me demandez bien peu! Demandez-moi, avant tout, ce qui bénéficie à votre esprit! Ne faites pas de réserves sur la Terre, parce que c’est là que se trouve le voleur; thésaurisez dans le royaume du Père, là où votre fortune sera en sûreté et servira au bonheur et à la paix de votre esprit.

25. Les trésors de la terre sont les richesses, le pouvoir et les titres de fausse grandeur. Les trésors de l’esprit sont les bonnes actions et oeuvres. (181, 68-69)

26. Le vaniteux croit être grand sans l’être, et petit restera celui qui se satisfait des richesses superflues de cette vie, sans découvrir les vraies valeurs du coeur et de l’esprit. Que leurs souhaits, leurs amours et leurs idéaux sont petits! Comme ils se contentent de peu!

27. Mais celui qui sait vivre est celui qui a appris à donner à Dieu ce qui est à Dieu, et au monde ce qui est au monde. Celui qui sait se réjouir au sein de la Nature, sans se convertir en esclave de la matière, celui-là sait vivre, et bien qu’apparemment il ne possède rien, il est le propriétaire des biens de cette vie et est en voie de posséder les richesses du royaume. (217, 19-20)

La loi de la dation

28. Si cette humanité avait la foi en ma parole, elle me porterait dans son coeur, aurait toujours présente à l’esprit cette phrase mienne, lorsque je m’adressai aux multitudes qui m’écoutaient : « En vérité je vous dis que si vous donniez un verre d’eau, il ne resterait pas sans récompense ».

29. Mais les hommes pensent que s’ils donnent quelque chose, ils ne reçoivent rien en retour, et donc, pour conserver ce qu’ils possèdent, ils le gardent pour eux seuls.

30. À présent, je vous dis que dans ma justice existe la parfaite compréhension, pour que vous ne craigniez jamais de donner quelque chose que vous possédez. Voyez-vous ces hommes qui thésaurisent et accumulent et ne partagent avec personne ce qu’ils possèdent? Ces hommes marchent avec leur esprit mort.

31. En revanche, ceux qui ont consacré jusqu’au dernier souffle de leur existence à donner, à leurs semblables, ce qu’ils possèdent, jusqu’au point de se retrouver seuls, abandonnés et pauvres en leur ultime heure, ceux-là ont toujours été guidés par la lumière de la foi, qui leur a montré, au loin, la proximité de la « terre promise », où mon amour les attend pour leur donner la compensation pour toutes leurs oeuvres. (128, 46-49)

32. Venez pour que je vous ressuscite à la vraie vie et vous rappelle que vous avez été créés pour donner; mais que, tant que vous ne saurez pas ce que vous portez en vous, il vous sera impossible de donner à ceux qui sont dans le besoin.

33. Voyez comme tout ce qui vous entoure accomplit la mission de donner. Les éléments, les astres, les êtres, les plantes, les fleurs et les oiseaux, tout, du plus grand jusqu’à l’imperceptible, tous ont le don et le destin de donner. Pourquoi faites-vous de vous-mêmes une exception alors que vous avez été les plus dotés par la grâce divine pour aimer?

34. Combien devrez-vous croître en sagesse, en amour, en vertu et en pouvoir pour que vous puissiez être une lumière sur le chemin de vos petits frères! Combien élevé et merveilleux est le destin que vous a offert votre Père! (262, 50-52)

L’accomplissement des devoirs

35. Au Troisième Temps, ma Doctrine spirituelle donnera, à l’esprit, la liberté de déployer ses ailes et de s’élever jusqu’au Père pour lui consacrer le véritable culte.

36. Mais l’homme doit aussi, en tant qu’humain, rendre un culte au Créateur et ce tribut consiste en l’accomplissement de ses devoirs sur la Terre, en respectant les lois humaines, en faisant preuve de morale et de bon jugement dans ses actes, en accomplissant les devoirs de père, d’enfant, de frère, d’ami, de maître, et de serviteur.

37. Celui qui vit de cette manière M’aura honoré sur la Terre et donnera l’occasion pour que son esprit s’élève pour Me glorifier. (229, 59-61)

38. Celui qui esquive le poids de sa mission, celui qui dévie ou qui se désintéresse des responsabilités que son esprit contracta avec Moi, pour agir selon ses caprices ou sa volonté, celui-là ne pourra pas connaître la véritable paix en son coeur, puisque son esprit ne sera jamais satisfait ni tranquille. Il est toujours à la recherche de plaisirs pour oublier sa peine et son inquiétude, en se trompant avec de fausses joies et des satisfactions passagères.

39. Je les laisse parcourir leur chemin, car je sais que s’ils s’éloignent aujourd’hui, s’ils m’oublient et vont même jusqu’à me renier rapidement, quand la réalité les réveillera de leur rêve de grandeur sur terre, ils comprendront l’insignifiance des richesses, des titres, des plaisirs et des honneurs du monde. C’est alors qu’ils devront affronter la vérité spirituelle, l’éternité et la justice divine, desquelles personne ne peut échapper.

40. Nul n’ignore ceci, puisque tous vous avez un esprit qui vous révèle, par le biais du don d’intuition, la réalité de votre vie, la route qui vous est tracée et ce que vous avez à réaliser en elle, cependant vous vous obstinez à vous libérer de tout compromis spirituel pour vous sentir libres et maîtres de votre vie. (318, 13- 15)

41. Avant d’envoyer votre esprit sur cette planète, on lui montra les terres, on lui dit qu’il viendrait semer la paix, que son message serait spirituel, et votre esprit se réjouit, en promettant d’être fidèle et obéissant à sa mission.

42. Pourquoi alors craignez-vous d’aller semer? Pourquoi, à présent, vous sentez-vous indignes d’accomplir le travail qui a réjoui tellement votre esprit lorsqu’il lui fut confié? C’est parce que vous avez permis aux passions de s’interposer sur votre chemin, en obstruant le passage de l’esprit, et en essayant de justifier son indécision avec des motifs infantiles.

43. Vous ne devriez pas arriver les mains vides à la vallée d’où vous êtes venus, parce que je sais que votre amertume serait très grande. (269, 32- 34)

44. On a assigné, à chacun, une portion qu’il doit guider ou cultiver, et cette mission n’est pas terminée avec la mort physique. L’esprit, tant sur la Terre que dans le monde spirituel, continue de semer, de cultiver et de récolter.

45. Les plus grands esprits sont ceux qui guident les plus petits et ceux-ci, à leur tour, en guident d’autres, moins développés ; le Seigneur étant celui qui les mène tous au bercail.

46. Si je vous ai dit que les plus grands esprits guident les plus petits, je ne veux pas dire, en cela, que ces esprits aient été grands depuis le commencement et que les seconds devront toujours être petits face à leurs frères. Ceux qui, maintenant, sont grands, le sont devenus parce qu’ils se sont élevés et qu’ils se sont développés dans l’accomplissement de la noble mission d’aimer, de servir et d’aider ceux qui n’ont pas atteint ce niveau d’évolution spirituelle, ceux qui sont encore faibles, ceux qui se sont perdus et ceux qui souffrent.

47. Ceux qui, aujourd’hui, sont petits, seront grands demain grâce à leur persévérance sur le chemin d’évolution. (131, 19-21)

<= Chapitre 43                                                                  Chapitre 45 =>

flagge es  Capítulo 44… Vida en el sentido Divino

<= atrás

EL TERCER TESTAMENTO Capítulo 44… Vida en el sentido Divino
Revelaciones de Jesucristo

El equilibrio necesario
Esto dice el Señor…

1. Cada quién tiene trazado su destino con su misión espiritual y su misión humana, ambas deben armonizar y tender hacia un solo fin y en verdad os digo que no sólo tomaré en cuenta vuestras obras espirituales, sino también vuestras obras materiales, porque en ellas encontraré méritos que ayuden a vuestro espíritu a llegar a Mí. (171, 23)

2. Hasta ahora ha sido el orgullo del hombre lo que le ha hecho desconocer la parte espiritual, y la falta de ese conocimiento le ha impedido ser perfecto.

3. Mientras el hombre no aprenda a mantener en armonía sus fuerzas materiales y espirituales, no podrá encontrar el equilibrio que debe existir en su vida. (291, 26 – 27)

4. Discípulos: Aunque viváis en el mundo, podéis hacer vida espiritual, porque la espiritualidad no creáis que consiste en apartarse de lo que corresponde a la materia, sino en armonizar las leyes humanas con las leyes divinas.

5. Bendito aquel que estudia mis leyes y sabe unirlas en una sola con las leyes humanas, porque tiene que ser sano, fuerte, elevado, feliz. (290, 26 – 27)

Gozos buenos y destructivos

6. No os digo que os apartéis de vuestros deberes materiales ni de los sanos goces del corazón y de los sentidos; sólo os pido que renunciéis a lo que envenena a vuestro espíritu y os enferma el cuerpo.

7. Quien vive dentro de la ley, está cumpliendo con lo que le dicta su conciencia. El que huye de las satisfacciones lícitas para sumergirse en los placeres prohibidos, aún en los instantes de mayor placer se pregunta por qué no es feliz ni encuentra paz. Porque de goce en goce va descendiendo hasta perderse en el abismo, sin encontrar la verdadera satisfacción para su corazón y su espíritu.

8. Hay quienes necesitan sucumbir apurando hasta la última gota del cáliz donde buscaron el placer sin encontrarlo, para que puedan escuchar la voz de Aquél que eternamente les está invitando al festín de la vida eterna. (33, 44 – 46)

9. El hombre científico con mano profana corta un fruto del árbol de la ciencia sin escuchar antes la voz de su conciencia, en la que le habla mi ley para decirle que todos los frutos del árbol de la sabiduría son buenos, y que por lo tanto, quien los tome deberá hacerlo inspirando únicamente en el bien a sus semejantes.

10. Estos dos ejemplos que os he explicado os enseñan por que la humanidad no conoce el amor, ni la paz de ese Paraíso interior que el hombre por medio de su obediencia a la ley debiera llevar por siempre en su corazón.

11. Para ayudaros a encontrarlo, he venido a doctrinar a los pecadores, a los desobedientes, ingratos y soberbios, para haceros comprender que estáis donados con espíritu, que tenéis conciencia, que podéis razonar y valorizar perfectamente lo que es bueno y lo que es malo, y a mostraros el sendero que os conducirá al paraíso de paz, de sabiduría, de amor infinito, de inmortalidad, gloria y eternidad. (34, 15 – 17)

12. No siempre el hombre interpreta bien mis enseñanzas. Yo nunca os he enseñado a que desconozcáis o dejéis de saborear el buen fruto que mis leyes ordenan y conceden, solamente he venido a enseñar que no persigáis, mucho menos améis, lo inútil, lo superfluo; que no toméis lo perjudicial, lo ilícito como frutos favorables al espíritu o a la materia. Mas todo aquello que sea lícito y benéfico al espíritu o al corazón, eso os lo he confiado porque está dentro de mis leyes. (332, 4)

13. Largo tiempo ha tenido que transcurrir para que la humanidad alcanzara la madurez espiritual. Siempre habéis caído en los dos extremos; uno ha sido el materialismo, por el que tratáis de alcanzar mayores goces mundanos, y esto, en verdad es perjudicial, por apartar al espíritu del cumplimiento de su misión; pero también debéis evitar el otro extremo: la mortificación de la materia, la negación completa de todo lo que pertenece a esta vida, porque Yo os mandé a esta Tierra a vivir como hombres, como humanos, y os he indicado el camino recto para que viváis dando al César lo que pertenece al César, y a Dios lo que corresponde a Dios.

14. Yo he creado este mundo para vosotros, con toda su belleza y toda su perfección. Os he dado el cuerpo humano, a través del cual vosotros debéis desarrollar todos los dones que Yo os he dado para alcanzar la perfección.

15. El Padre no quiere que vosotros os privéis de todo lo bueno que este mundo os ofrece, mas no debéis dar preferencia a la materia sobre el espíritu, porque el cuerpo es pasajero y el espíritu pertenece a la eternidad. (358, 7 – 9)

Riqueza agraciada y malhadada

16. Cuando es mi voluntad haceros poseedores de bienes terrestres, os los concedo para que los compartáis con vuestros hermanos necesitados, con los que no tienen un patrimonio o un apoyo; con los débiles y los enfermos. Muchos de los que nada poseen en la Tierra, pueden en cambio participaros de sus bienes espirituales. (96, 27)

17. Yo quiero que todo sea vuestro, pero que sepáis tomar conscientemente de lo que necesitáis, que sepáis ser ricos de lo espiritual y podáis poseer mucho en lo material, si sabéis hacer buen uso de ello y dar a lo uno y a lo otro su verdadero valor y su lugar.

18. ¿En qué puede perjudicarse el espíritu de un hombre inmensamente acaudalado, si lo que él posee es en beneficio de sus semejantes? ¿Y en qué puede perjudicarse un hombre poderoso, si su espíritu sabe apartarse oportunamente a orar, y con su oración está en comunión conmigo? (294, 38)

19. No me digáis: Señor, he visto pobreza entre éstos que te van siguiendo, en cambio en los que ni siquiera se acuerdan de Ti, ni pronuncian tu nombre, veo abundancia, placeres y satisfacciones.

20. Mi pueblo no tomará estos casos como una prueba de que el que me siga tiene que ser necesariamente pobre en el mundo. Mas Yo os digo que la paz que tienen éstos que escuchan y que consagran parte de su vida a impartir la caridad, no la conocen aquéllos a quienes tanto envidiáis, ni la podrán conseguir con toda su riqueza.

21. Hay quienes saben poseer al mismo tiempo los bienes del mundo y los del espíritu, otros a quienes no se les da lo del mundo porque se olvidan de lo espiritual, y otros a quienes sólo les interesa lo del mundo creyendo que las leyes divinas son un enemigo para las riquezas terrenales.

22. Los bienes son siempre bienes, mas no todos les saben emplear; también debéis saber que no todo de lo que muchos poseen se los he dado Yo; los hay que tienen lo que de Mí han recibido como compensación, así como existen otros que todo cuanto tienen lo han hurtado.

23. La mayor prueba que los hombres pueden tener sobre vuestro cumplimiento en la vida, es la paz del espíritu no la cantidad de monedas. (197, 24 – 27)

24. Cuando os digo: “Pedid, que se os dará”, me pedís para la materia. En verdad: ¡Qué poco me pedís! ¡Pedidme ante todo lo que beneficie a vuestro espíritu! No atesoréis en la tierra, porque aquí se encuentra el que hurta; atesorad en el reino del Padre, porque ahí vuestro caudal se encontrará seguro y será para la felicidad y paz de vuestro espíritu.

25. Los tesoros de la tierra son las riquezas, el poder y los títulos de falsa grandeza. Los tesoros del espíritu son las buenas obras. (181, 68 – 69)

26. El envanecido cree ser grande sin serlo, y es pequeño el que se conforma con las riquezas superfluas de esta vida, sin descubrir los verdaderos valores del corazón y del espíritu. Cuán pequeños son sus deseos, sus amores, sus ideales ¡Con qué poco se conforman!

27. Mas el que sabe vivir, es aquél que ha aprendido a dar a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. Aquél que sabe recrearse en el seno de la Naturaleza, sin convertirse en esclavo de la materia, ése sabe vivir, y aunque aparentemente nada posea, es dueño de los bienes de esta vida y está en camino de poseer las riquezas del reino. (217, 19 – 20)

La ley de la dación

28. Si esta humanidad tuviera fe en mi palabra, me llevaría en su corazón, tendría siempre presente aquella frase mía, cuando dije a las multitudes que me escuchaban: “En verdad os digo, que si un vaso de agua dieseis, él no quedaría sin galardón”.

29. Mas los hombres piensan que si algo dan, nada reciben en cambio, y para conservar lo que poseen, lo guardan sólo para ellos.

30. Ahora os digo, que en mi justicia existe la perfecta comprensión, para que nunca temáis dar algo de lo que poseéis. ¿Veis a esos hombres que atesoran y acumulan y no participan a nadie de lo que poseen? Esos hombres llevan muerto el espíritu.

31. En cambio, aquéllos que han consagrado hasta el último aliento de su existencia para dar a sus semejantes cuanto poseen, hasta verse solos, abandonados y pobres, en su hora postrera, esos han sido guiados siempre por la luz de la fe, la cual les ha señalado en la lejanía la proximidad de la “tierra prometida”, donde les espera mi amor para darles la compensación de todas sus obras. (128, 46 – 49)

32. Venid para que Yo os resucite a la verdadera vida y os recuerde que habéis sido creados para dar; pero que mientras no sepáis lo que lleváis en vosotros, os será imposible dar a quien lo necesite.

33. Ved cómo cuanto os rodea cumple con la misión de dar. Los elementos, los astros, los seres, las plantas, las flores y las aves, todo, desde lo más grande hasta lo imperceptible, tienen el don y el destino de dar. ¿Por qué os hacéis vosotros una excepción siendo los mayormente dotados de la gracia divina de amar?

34. ¡Cuánto tendréis que crecer en sabiduría, en amor, en virtud y poder para que seáis luz en el camino de vuestros hermanos pequeños! ¡Qué destino tan elevado y hermoso os ha deparado vuestro Padre! (262, 50 – 52)

El cumplimiento de deberes y obligaciones

35. En el Tercer Tiempo, mi Doctrina espiritual dará al espíritu la libertad para extender sus alas y elevarse al Padre para consagrarle el verdadero culto.

36. Mas también el hombre en cuanto humano, tiene un culto que rendir al Creador y ese tributo consiste en dar cumplimiento a sus deberes en la Tierra, practicando las leyes humanas, teniendo moral y buen juicio en sus actos; cumpliendo con los deberes de padre, de hijo, de hermano, de amigo, de señor y de siervo.

37. El que viva de esta manera, me habrá honrado en la Tierra y dará ocasión a que su espíritu se eleve para glorificarme. (229, 59 – 61)

38. El que elude el peso de su misión, el que se desvía o desentiende de las responsabilidades que su espíritu contrajo conmigo, para tomar responsabilidades a su capricho o voluntad, ese no podrá tener paz verdadera en su corazón, ya que su espíritu nunca estará satisfecho ni tranquilo. Son los que están siempre buscando placeres para olvidar su pena y su intranquilidad, engañándose con falsas alegrías y fugaces satisfacciones.

39. Yo les dejo andar su senda, porque sé que si hoy se alejan, me olvidan y hasta me niegan, pronto, cuando la realidad llegue a despertarles de su sueño de grandeza en la tierra, comprenderán la insignificancia de las riquezas, de los títulos, de los placeres y honores del mundo, cuando el hombre tiene que enfrentarse ante la verdad espiritual, ante la eternidad, y ante la justicia divina, de las que nadie puede escapar.

40. Nadie ignora esto, puesto que todos tenéis un espíritu quien os revela, por el don de intuición, la realidad de vuestra vida, el camino que está trazado para vosotros y cuanto en él debéis realizar, pero os obstináis en liberaros de todo compromiso espiritual para sentiros libres y dueños de vuestra vida. (318, 13 – 15)

41. Antes de enviar a vuestro espíritu a este planeta le fueron mostradas las tierras, se le dijo que vendría a sembrar la paz, que su mensaje sería espiritual, y vuestro espíritu se regocijó, prometiendo ser fiel y obediente a su misión.

42. ¿Por qué ahora teméis ir a sembrar? ¿Por qué ahora os sentís indignos o incapaces para desempeñar la labor que tanto regocijó a vuestro espíritu cuando le fue encomendada? Es porque habéis dejado que las pasiones se interpongan en vuestro camino, obstruyendo el paso al espíritu, tratando de justificar su indecisión con motivos infantiles.

43. No vayáis a llegar con vuestra manos vacías al valle de donde vinisteis. Yo sé que vuestra amargura sería muy grande. (269, 32 – 34)

44. A cada quien se le ha asignado una porción a la cual debe guiar o cultivar, y esa misión no queda terminada con la muerte material. El espíritu, lo mismo en la tierra que en el mundo espiritual, sigue sembrando, cultivando y cosechando.

45. Los espíritus mayores son los que guían a los menores y éstos a su vez a otros en menor grado de desarrollo, siendo el Señor el que los conduce a todos hacia el aprisco.

46. Si os he dicho que los espíritus mayores guían a los menores, no por eso quiero decir que esos espíritus hayan sido grandes desde el principio y que los segundos deberán ser siempre pequeños ante sus hermanos. Los que ahora son grandes, es porque se han elevado y desarrollado en el cumplimiento de la noble misión de amar, servir y ayudar a los que no han alcanzado ese grado de evolución espiritual, a los que aún son débiles, a los que se han extraviado y a los que sufren.

47. Los que hoy son pequeños, mañana serán grandes mediante su perseverancia en el camino de evolución. (131, 19 – 21)

<= Capitulo 43                                                                  Capitulo 45 =>

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 5… Yeni bir vahyin nedeni

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 5... Yeni bir vahyin nedeni<= Genel bakışa geri dön

Flag Turkey-270x180px  ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 5… Yeni bir vahyin nedeni

=> PDF

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 5… Yeni bir vahyin nedeni
Jesus Christus´un vahyi

Almancadan Tercüme: Jasmin

Tanrı’nın insanları kurtarma dileği
Rab şunları söylüyor…

 1. Eğer dünyada bilgisizlik olmasaydı, kanlar akmasaydı, acı ve sefalet olmasaydı, o zaman ruhumun sizin kulaklarınızın duyabilir şekilde size gelmesine gerek kalmazdı. Ama sizin bana ihtiyacınız var. Sadece benim sevgimin sizi bu zamanda kurtarabileceğini biliyorum ve ondan dolay ben size geldim.
 2. Eğer sizi sevmeseydim, kendinizi ölüme götürmenizin ve çektiğiniz acılarınızın benim için ne anlamı olurdu? Elbette ben sizin Babanızım ki, çocuğunun acısını içinde hisseden babayım, çünkü her çocuk babasının bir parçasıdır. Ondan dolayı her sözümde ve her ilhamda size ruha yaşam getiren hakikatin ışığını veriyorum. (178,79 – 80)
 3. Şimdi ben aranızdayım ve kalbinizde çarpıyorum. Sizin sürekli çatışmalara karıştığınızı gördükçe, mükemmel bir huzur içinde olduğumu mu sanıyorsunuz? Ondan dolayı karanlığa ve kötülüğe karşı savaşan büyük cengâver olarak geldim. Benimle birlikte ayni zamanda eylemlerimi bitirmek için ruhsal dünyanın (öbür dünya) iyi ruhları da geldiler. Bu mücadele ne kadar sürecek? Bütün çocuklarım kurtarılana kadar. Ama size acıları getirmedim. Sizi sadece sevgiyle değiştirmek istiyorum. (268, 31)
 4. Benim sözlerim, eski devirlerde olduğu gibi, sizi rahatsız edecek, ama yine de size hakikati söyleyeceğim. Hiç kimseyi rezil etmeden ikiyüzlülere ikiyüzlü, zina yapanlara zinacı, kötülere kötü demiştim. Hakikat dejenere edilmişti ve onun yeniden parlaması gerekiyordu, tıpkı şimdi hakikatin gizlendiği gibi. Ondan dolayı hakikat yeniden insanların gözünde açığa çıkması gerekir. (142, 310)
 5. Bir kere değil, aksine çok kez ve çeşitli şekilde elçilerime yeniden geleceğimi vaat ettim. Size benim gelişime işaret eden alametleri bildirdim – doğadaki işaretler, insanlığın olayları, dünyada savaşlar, günahın doruk noktasında olması gibi. Dünyanın yanılmaması ve beni ikinci defa insan olarak gelmemi beklememesi için, Christus´un “bulutun üstünde”, yani ruhen geleceğimi bildirdim.
 6. O vaat yerine geldi. Usta burada ruhen ve dünyaya konuşuyor. Barışın Rab´bi ve Işığın Krallığı işte buradayım: insanların sığınabileceği ve „Birinci Devirde“ Nuh´un insan soyunu kurtarmak için gemi yaptığı gibi, ben de kendinizi kurtarabileceğiniz uçsuz bucaksız büyük bir gemi yapıyorum. (122, 52 – 53)
 7. Bu zamanda size vahyimi verme tarzım ve şekli „İkinci Devirden“ daha farklıdır, fakat amacım aynıdır: İnsanlığı kurtarmak, onları yollarının üstündeki ondan kaçamadıkları kasırgadan uzaklaştırmak.
 8. Şeytanın ayartmaları bütün gücüyle doruk noktasına ulaştı ve insanoğlu bir küçük çocuk gibi düşüp büyük acılar çekti. Acıların kâsesinden içerek derin şaşkınlıklar içinde bana sesleniyor ve Baba onun yanına gitti.
 9. Kâsenin içinde henüz maya geriye kaldı, fakat ben size itaatsizliğinizin sebep olduğu o acılara katlanmanıza yardım edeceğim. Beni duyanlara ne mutlu, siz güçlü olacaksınız! Fakat o büyük acılar onları bulduğunda, diğerlerine ne olacak? Iman’a mahrum ruhları yıkılacak mı? İsrail´in duası*) onlara güç vermeli. (337, 38)

*) Burada İsrail adı Tanrı’nın yeni milleti, “ruhi İsrail” ile ilişkilidir, ama İsrail Devletinin vatandaşı veya Yahudi Milleti ile ilişkisi yoktur. (daha fazla bilgi 39. bölümde)

 1. Sizi sonsuz bir sevgi ile arıyorum. Ruhunuza o kadar çok zarafet ve nimetler koydum ki, çocuklarımın bir tanesini bile kaybetmek istemiyorum. Siz, ruhumun bir parçasısınız, benim karakterimsiniz. Sizi bu kadar çok arzuyla ve sevgiyle aramam yanlış mıdır?
 2. Sözümü size iletmek için göklerden aşağıya her seferinde geldiğimde, kalabalığın arasında “en sondakileri” buluyorum. Onlar beni kalplerine en çok soranlardır. Elbette onları ben hoşnut ediyorum ve hep sorularına yanıt veriyorum.
 3. Bugün en son gelenler benim geri gelişimin nedenini soruyorlar. Onlara yanıtım insanların kendi çabasıyla*) eski orijinal ruhi temizliklerine ulaşmalarını sağlamaktır. (287, 19 – 20)

*) İnsanların vicdanına koyulmuş olan Tanrı’nın öğretisini uygulamakla ve Tanrı’nın sözüyle güçlenmekle anlamındadır. İnsan kendisini tek başına hiç kimsenin yardımı olmadan kurtarır anlamına GELMEZ.

Yanlışlıkların düzeltilmesi ve baştan savma ibadet şekilleri

 1. “Üçüncü Devir” insanlık için tamamen başladı. Size sözlerimi verdiğimden beri aşağı yukarı 2000 yıl geçti. Fakat o öğreti, aradan geçen zamana rağmen, bütün çocuklarım tarafından sevilmediğim için, henüz insanlık tarafından tanınmadı. Buna rağmen hepsi bana şeref veriyor, herkes benim olan o bir tek Tanrı’nın Ruhu´nu arıyor. Fakat insanlar arasında birliği, aynı inancı, aynı yükseliş ve fark etmeyi görmüyorum ve ondan dolayı onların benimle birleşmeleri, benim hakikatimin öğretisi olan değişmez sözüm, sevgi kanunum ve adaletimle onların mükemmelliğe ulaşmalarını sağlamak için Kutsal Ruh olarak geliyorum. (316, 4)
 2. Aklın kararması, imansızlık ve hakikati bilmemek ruhun karanlığıdır. Ondan dolayı insanlık bugün yanlış yoldadır. Nereye gittiklerini bilmeden ve bilmek istemeden basitçe yaşayan insanlar nasıl da çoğaldı!
 3. İnsanlara acı, şaşkınlık, güvensizlik ve kuşku dolu yılların geleceğini biliyordum. Sizi bu karanlıktan kurtarmaya söz vermiştim ve şimdi buradayım: Ben hakikatin ruhuyum. Neden benim yeniden insan olmamı istiyorsunuz? İnsan olarak öldüğümü ve sizi Krallığımda beklediğimi söylediğimi hatırlamıyor musunuz? Bu sözlerle ruhun sonsuz ve ölümsüz olduğunu anlamanızı sağladım. (99, 7 – 8)
 1. Benim bu devirdeki sözüm size geçmişi hatırlatır, gizemleri vahiy eder ve gelecektekileri bildirir. O sözüm insanların eğrilttiğini ve aksini iddia ettiklerini doğrultacak; çünkü ben hakikatin koruyucusu olarak kılıcımın coşkusu ve adaletiyle bütün sahte şeyleri yıkmak, ikiyüzlülüğü ve yalanı paramparça etmek ve tüccarları hakikatin tapınağından kovmak için geliyorum.
 2. Ruhen gelişebilmeniz için hakikati insanların kitaplarında, öğütlerinde ve tekliflerinde bulmanıza gerek olmadığını anlayın.
 3. Hepinizin kurtulması gerekir. Ayaklarının üstünde sapasağlam duran bir tek kişi bile görmüyorum. Hepinizin hayatı tehlikede olduğu için, fırtınalı bir gecede çevresindeki insanları düşünmeden kendi canını kurtarmaya çalışan deniz kazazedelerisiniz.
 4. Elbette size doğrusunu söyleyeyim, kendiniz benim kanunum olan deniz yolundan uzaklaştığınız için, sizi bir kere daha arayıp sormaya gelen ben sizin tek Kurtarıcınızım. Sizi bekleyen o kutsanmış karaya çıkmanız için, yolunuzu aydınlatıyorum; çünkü o karanın kucağında ruh için kıymetli defineler gizlidir. (252, 37 – 40)
 5. Tıpkı Tanrı’nın talimatlarına yanlış anlam verildiği gibi, ayni şekilde öğretim de sahteleştirildi. Böylece O´nun size yardım etmesi ve sizin hatalarınızı düzeltmesi için Usta’nın bir kere daha size gelmesi gerekliydi, çünkü çok az insan kendi yanılgılarından kendilerini kurtarma gücüne sahipti.
 6. Gerçi size eskiden yeniden geleceğimi vaat etmiştim, elbette size şunu söylemeliyim ki, insanların benim öğretimin yolunda gitme kanaatiyle o yoldan çok uzaklaşmış olacakları bir zamanın geleceğini bildiğim için, onu yaptım. Bu zaman size geleceğimi bildirdiğim zamandır. (264, 35 – 36)
 7. Şu anda sizinle konuşan Christus, İkinci Devirde insan olup dünyada yaşadı. Fakat şimdi O ruhen sizle ve insanlığa verdiği vaadini – size en büyük teselli ve hakikatin ışığını getirmek ve her şeyi aydınlatmak, her gelen vahyi açıklamak için, yeni bir devirde size yine gelme vaadini – yerine getiriyor. (91, 33)
 8. İnsanlık yönünü kaybetmiş durumda, fakat ben onlara Kutsal Ruh´umla kılavuzluk etmek için geldim öyle ki, sözlerimin anlamını anlasınlar.
 9. Yıllar boyunca benim elçilerimin bıraktığı yazılar insanlar tarafından değiştirildi ve ondan ötürü mezhepler arasında anlaşmazlık vardır. Elbette insanları bir tek ışıkta ve bir tek dilekte birleştirmek için, öğretilerimin hepsini açıklayacağım. (361, 28 – 29)
 10. Bugün dünya için, insanların daha büyük düşünce özgürlüğüne çabalayacağı ve ruhunun sürüklediği köleliğin zincirlerini kırmaya çalışacağı yeni bir etap başlıyor. Halkların ruhi besin ve gerçek ışık hasretiyle fanatizmin bariyerlerini geçtiğini göreceğiniz bir zamandayız. Size söylüyorum ki, bir an bile düşünmek, araştırmak ve harekete geçmek için kendisini özgür hissetme mutluluğuna erişenler, hiçbir zaman eski hapishanelerine gönüllü olarak geri dönmeyecekler. Çünkü artık onların gözleri hakikati gördü ve ruhu Tanrı´nın vahyi karşısında hayran kaldı. (287, 51)
 11. İnsanların benim öğretilerimi nesilden nesile gizemli bir hale getireceğini, kanunumu değiştireceğini ve hakikati sahteleştireceğini biliyordum. İnsanların onlara yeniden geleceğimin vaadini unutacağını da biliyordum ve onların birbirlerini kardeş olarak görmeyeceğini ve birbirlerini en azap verici, en hain ve barbar silahlarla öldüreceğini biliyordum.
 12. Fakat şimdi vaat edilen günün zamanı geldi ve ben buradayım. Kendimi size beyan etmek için seçtiğim şekil ve tarzı yargılamayın, çünkü dünyanın beni yargılamasına hakkı yoktur, tam tersine insanları yargılama zamanı geldiği için, insanları yargılayan benim.
 13. İnsanların kalbinde gücü sevgi ve adaletten kaynaklanan, ama dünya gücünden kaynaklanmayan, bir krallık kuruyorum – dünyevi bir krallık değil, aksine ruhi bir krallık.
 14. Bakıyorum, beni böyle konuşurken duymanız sizi şaşırtıyor; elbette size soruyorum: Neden beni hep ipek, altın ve mücevherlerle giyinmiş olarak hayal ediyorsunuz? Neden her devirde size tam tersini vahiy ederken, benim krallığımın bu dünyadan olmasını istiyorsunuz? (279, 61 – 64)
 15. Size önceden savaşın çok şiddetli olacağını söyledim, çünkü herkes kendi dininin mükemmel ve ibadet şeklinin de kusursuz olduğu kanısındadır. Elbette size söylüyorum, eğer bu öyle olsaydı, bu devirde size gelip konuşmama gerek kalmazdı.
 16. Size ilham yoluyla derin bir ruhi öğreti veriyorum, çünkü ibadet tarzınızda Tanrı’nın sözünü bilmeyen paganların adetlerinin sizi yönettiğini ve fanatizmin kötü tohumu sizi bilgisizlik ve nefret duygularıyla zehirlediğini görüyorum.
 17. Benim ışığımın kılıcı sağ elimde, bütün itaatsizliği, bütün kötülüğü ve bütün yanlışları yok eden ben savaşçı ve kralım. Mücadelem sona erdiği zaman ve kalpler dua etme ve yaşamak işin birleşmeyi öğrendiği zaman, ruhunuzun bakışı beni sonsuz ışıkta ve sonsuz barışta keşfedecek. Size: “İşte bu benim krallığım!” “Ve ben sizin kralınızım, çünkü onun için ben varım ve onun için sizi yarattım: yönetmek için” diyeceğim. (279, 72 – 74)

Gerçek yaşam hakkında aydınlatma

 1. Bütün insanlar, benim bütün yaratıkların Babası olduğumu ve onların varacağı yerin bende olduğunu biliyorlar. Buna rağmen ben o insanlardan ne dikkat, ne de saygı gördüm. Benim gibi onlar da icat ediyorlar ve efendi olduklarına ve çevresindeki insanların yazgısına gücü yettiğine inanıyorlar. Neden önümde diz çöksünler ki?
 2. Bu yolla insanlar benim sabrımı deneyip adaletime meydan okudu. Ben insanlara hakikati bulmaları için zaman verdim, ama onlar benden hiçbir şey kabul etmek istemediler. Baba olarak onlara geldim ve sevilmedim; sonra Usta (Jesus) olarak geldim ve anlaşılmadım; fakat insanlığı kurtarmak zorunlu olduğu için, şimdi hâkim olarak geliyorum. İnsanların adaletime karşı isyan edeceğini biliyorum, çünkü onlar beni hâkim olarak da anlamayacaklar ve Tanrı’nın insanlardan intikam aldığını söyleyecekler.
 3. Herkesin Tanrı’nın intikam duygusu besleyemeyeceğini anlamasını isterdim, çünkü O´nun sevgisi mükemmeldir. Ayni şekilde Tanrı insanlara acıları yollayamaz; günahlarınız yoluyla acıları kendinize çeken sizsiniz. Benim adaletim sizin acılarınızın ve ölümünüzün üstündedir. Acılar, engeller ve başarısızlıklar insanların kendine yüklediği deneylerdir ve ektiği tohumun meyvesib arka arkaya biçtiğidir. Böyle yaşam krizlerinde kurtuluşunuz için ışığımın ruhunuza ulaşmasına izin vermeniz bana yeter. (90, 5 – 7)
 4. Gizemleri açıklamak, size gerekli bilgiyi vahiy etmek ve gerçek yaşama sevinmeniz için göklerden aşağıya gelen hakikatin ruhudur. O, Tanrı’nın yargı mahkemesinin intikam olmadığını, tam tersine size ışık, barış ve mutluluk getiren sevgi yargısı olduğuna şahitlik etmek için acılarınızın üstüne dökülen Tanrı’nın tesellisidir.
 5. Bilin ki, ruhlarını geliştirenler için rezerve edilen vahiyleri anlayan ve tanıyan kişi, ruhunu o vahiy edilen ışıktan artık ayıramaz. İster bilinmez dünyalara gitsin, isterse bir başka seferinde bu dünyaya geri dönsün, bir kere aldığı Tanrı’nın kıvılcımını, hep Tanrı’nın ilhamı olarak tertemiz özünden yukarıya sezgi olarak çıkmasını sağlayacak. Bazen o tatlı uyanma veya kalpleri büyük mutlulukla dolduran ruhi vatana dönüş özlemi gibi, göksel müzik gibi canlanacak. Öğretimin ruhtan yaratıklar için, onlar o ruhi dünyaya geri döndükleri zaman, ne demek olduğu budur. Ruh kendi geçmişini unutmuş gibi görünür, ama gerçekten o ruh benim talimatlarımı unutmaz.
 6. Şu anda ve bu şekilde onlara konuştuğum Tanrı’nın sözü olduğundan şüphe edenlere diyorum ki, eğer bana onun ismini vermek istemiyorsanız ve bu sözlerin tanrısal Usta’nın olduğunu kabul etmiyorsanız, o zaman bu talimatın özünü benimseyin, bütün düşünceleri analize edin ve eğer düşünürken, o sözlerimin insanlara ışık ve hakikat içerdiği kanısına varırsanız, onu bu dünyadaki adımlarınıza ölçek olarak kullanın ve böylece hayatınızı değiştirin.
 7. Size gerçek bilgeliği verdiğimi biliyorum. İnsanların inandıkları, hakikatimin küçücük bir atomunu bile değiştirmez. Fakat insanların neye inandığından, ne bildiğinden ve neyi sevdiğinden emin olması gereklidir. Sırf ondan dolayı vahiylerimde insanlığın seviyesine iniyorum öyle ki, beni tanımalarını başarsınlar. (143, 54 – 56)
 8. İnsanlığın benim hakkındaki bilgisi çok sınırlı, ruhi bilgisi çok az ve imanı çok küçüktür.
 9. Dinler, yüzyıllardan beri derin uykuda bir adım bile ileri atmadan yatıyorlar. Uyandıkları zaman, içten bir hareketlenme gelir ve gelenekleri yoluyla inşa ettikleri çemberi yıkmaya cesaret edemiyorlar.
 10. Işığı, tertemiz bir ruhsal çevreyi, hakikati ve ileri görüşü arayanlar arasından o çemberi yıkanlar hor görülenler, fakirler, basit insanlar ve bilgisizler olacak. Onlar halkı uyandırmak için, yeni vahiylerimin ruh gelişmesi devrinde gelişini hissettikleri zaman, çanlar ve borazanlar çalacaklar.
 11. 43. İnsanlar, (ölümden sonra başlayan) ruhi yaşamın gizemini keşfetmek istiyorlar. İtiraz edemeden gitmek zorunda oldukları o yaşamı tanımayı onun için istiyorlar.
 12. İnsanlar hazırlanma zamanının gereğini hissettiklerinden ötürü merhametin ışığı için yalvarıyorlar ve rica ediyorlar, fakat her şeye yanıt olarak onlara (ölümden sonra)ruhsal yaşamın bir gizem olduğunu ve bu gizemin perdesini açmanın gasp ve Tanrı’ya küfür olduğu söyleniyor.
 13. Size doğrusunu söyleyeyim, hakikate ve ışığa susayanlar, susuzluğu kandıran kaynakları bu dünyada bulamayacaklar. Ben, ruhi insanların içmek istediği göklerden aşağıya yollanmış o bilgeliğin suyu olacağım. Ben, hakikatin kaynağını her ruhun ve aklın üstüne dökeceğim öyle ki, “gizemler” yok edilsin. Çünkü size bir kez daha söylüyorum, insanlar için gizemlere bürünen ben değilim, tersine o gizemi yaratan sizsiniz.
 14. Tanrı’nın sonsuz olduğunu ve siz O´nun bir küçücük parçası olduğunuzu düşünecek olursanız, Babanız´da hiç tanıyamadığınız hep bir şey olacağı akla yatkındir. Ama sonsuzlukta (ölümden sonra) kim olduğunuzu bilmek istememeniz ve kendiniz için anlaşılmaz bir gizem olmanız ve o ruhi yaşama girinceye dek onu tanımak için beklemeniz gerektiği düşüncesi, işte bunların hepsini ben emretmedim.
 15. Eski zamanlarda size bu şekilde konuşulmadığı doğrudur ve ruhi bilgilerin ışığına girmeniz için uzun menzilli çağrılar olmadı, çünkü insanlık geçmişte bugün hissettiği gibi o konuda acele bilme gereksinimini hissetmedi ve ruhen onları anlama kapasitesine sahip değildi. Her arayışında ve karıştırıp durduğunda da onu ilgilendiren gerçek ışıktan ziyade meraktı.
 16. İnsanların o ışığa götüren yolu bulmaları için ve yaşam kaynağının suyunu ve bilgeliği alabilmeleri için, önce her çeşit dış görünüşlü ibadeti bırakmaları ve kalplerinden fanatizmi çıkarmaları gerekir. Kalplerinde yaşayan ve kudretli Tanrı’nın varlığını hissetmeye başladıklarında, öz varlıklarının içinden gelen yeni ve tanınmamış, algı dolu, dürüstlük dolu, yükselme ve samimiyet dolu, ruhun vahiy ettiği gerçek duanın yükseldiğini hissedecekler.
 17. Bu onun ışığa yükselmesinin ruhen gelişme yolunda ilk adımının başlangıcı olacak. Eğer ruh insanlara gerçek duayı vahiy edebiliyorsa, onun sahip olduğu bütün yetenekleri de vahiy edebilecek, ayrıca yeteneklerin şekli ve tarzını geliştirmeyi ve sevgi yolunda kılavuzluk etmek için de. (315, 66 – 75)
 18. Beyanımda “İkinci Devirde” olduğu gibi ayni talimatları bulabilirsiniz, ama bu devirde size Kutsal Ruhum´un ışığı yoluyla anlaşılması imkânsız olanları vahiy ettim ve ruhtan ruha konuşma yoluyla size yeni ve çok büyük öğretileri vahiy etmeye devam edeceğim. İncil’in Vahiy bölümündeki altıncı mührün bütün içeriğini bu vahiy zamanında bildireceğim. O bildiri ben yedinci mührü açtığım zaman, sizi o zamana hazırlayacak. Böylece “anlaşılması imkânsız” olanı daha da tanıyacaksınız. Ruhsal dünyanın bütün ruhi yaratıkların vatan”, öbür dünyada sizi bekleyen insanlara sevgi ve merhametle yaptıklarınızın karşılığını alacağınız, sonsuz ve harika Baba evi olduğunu böylece keşfedeceksiniz.

İlerleme, ruhi gelişme ve insanların kurtarılması

 1. Size talimatlarımı fiziksel tabiatınıza ahlaki dizgin olsun diye vermiyorum, daha ziyade onlar yoluyla ruhi gelişmenizde daha yüksek doruklara çıkasınız
 2. Size yeni bir din kurmuyorum, bu öğretim de, eğer benim hakikatimin temelinin üstüne kurulduysalar, var olan dinleri inkâr etmiyor. Bu Tanrı’dan gelen sevginin mesajı ve sosyal kuruluşlara bir çağrıdır. Tanrı’nın niyetini anlayanlar ve benim kanunlarımı uygulayanlar, kendisini ilerlemeye ve ruhunun gelişmesine götürdüğünü hissedecekler.
 3. Hayatında başarması gereken ruhi gelişmeyi insan kavrayamadığı sürece, barış da dünyanın bir gerçeği olmayacak. Buna karşı kim benim sevgi kanunumu uygularsa, ne ölümden, ne de ondan sonra ruhunu bekleyen yargıdan korkacak. (23, 12 – 130)
 4. Size bu vahiylerle sadece dünyaya barış getirmeyeceğim, fiziki acılarınızı da hafifleteceğim. Bu beyanımla size ruhi gelişmeden söz eden büyük öğretiler veriyorum. Çünkü eğer size dünyanın mallarını getirmek isteseydim, size doğrusunu söyleyeyim, onları sezgiyle aydınlattığım ve onlara tabiatın gizemlerini vahiy ettiğim bilim adamlarını görevlendirmem yeterdi. Öyle ki, o bilim adamları sizin fiziki acılarınıza şifa getirmek için tabiattan ilaç yapsınlar.
 5. Benim eserim, size gezegeninizin ötesinde çevrenizi saran sayısız dünyalarla dolu daha uzaktaki ufukları ve size ait olan ve size sonsuzluğun yolunu gösteren sonsuz ufukları göstermek istiyor. (311, 13 – 14)
 6. Benim ruhi öğretimin çeşitli amaçları ve görevleri vardır: Birincisi ruhu sürgünde teselli etmek ve onu yaratan Tanrı’nın onu sonsuza dek kendi Barış Krallığında beklediğini anlamasını sağlamaktır. İkincisi ise kendi kurtuluş ve yükselişi veya ruhi gelişmesi için ne kadar çok nimet ve yetenekleri kullanabileceğini bildirmektir.
 7. Bu söz, insanların gözünü açan ruhta gelişmenin mesajını getiriyor ki, insanlar doğru hakikate baksınlar ve sadece gözleriyle gördükleri, elleriyle tuttukları ve bilim adamları yoluyla ispat ettikleri ve de farkında olmadan geçici olan şeyleri „gerçek“ sanmasınlar ve sonsuz ve de var olan esas gerçeği de tanımayıp inkâr etmesinler.
 8. Bırakın bu mesaj milletlerden milletlere, evden eve ulaşsın ve onun tohumun ışığını, tesellisini ve barışını bıraksın ki, insanlar bir an duraklayıp ruhlarına gerekli olan molayı versinler. Her an ruhi dünyaya (öbür dünya) geri dönüş anının gelebileceğini ve gittikleri ruhi dünyada biçeceklerinin bu dünyadaki eylemlerine ve ektikleri tohumların meyvesine bağlı olduğunu düşünüp hatırlasınlar. (322, 44 – 46)

GOD’s NOT DEAD 1 & 2 – GOD’s NOT DEAD Song

 TITLE SONG
‘GOD’s NOT DEAD’
Click on Picture
Watch Trailer
‘GOD’s NOT DEAD 1’
Click on Picture
Watch Trailer
‘GOD’s NOT DEAD 2’
Click on picture
gods-not-dead-song god-is-not-dead-1-trailer god-is-not-dead-2-trailer
=> Watch Movie Online
=> BUY DVD
=> Watch Movie Online
=> BUY DVD

=> Message from Jesus, wherein Jesus says ‘David is My faithful Servant’

god-is-not-dead-1 gods-not-dead-2
=> Watch ‘GOD’s NOT DEAD 1’ Online
=> BUY DVD
=> Watch ‘GOD’s NOT DEAD 2’ Online
=> BUY DVD

Jesus sagt… Schmiege dich an Mich, Meine Braut – Jesus says… Cling to Me, My Bride

BOTSCHAFT / MESSAGE 451
<= 450                                                                                                                 452 =>
<= Zurück zu den Liebesbriefen                                                  Back to LoveLetters =>

flagge fr flagge ru
2017-01-04-jesus-sagt-schmiege-dich-an-mich-meine-braut 2017-01-04-jesus-says-cling-to-me-my-bride
=> VIDEO   => PDF   => AUDIO… => VIDEO   => PDF   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Gaben der Heilung in den Händen…
=> Wie du Mein Herz tröstest
=> Tägliche Salbung für dein Leben
=> Neue Salbung werden freigegeben
=> Beginne deinen Tag in Meinen Armen
=> Verweil-Gebet
Related Messages…
=> Healing Tools in the Hands of Love
=> How you comfort My Heart
=> Daily Anointing for your Life
=> New Anointings released
=> Begin your Day in My Embrace
=> Dwelling Prayer

flagge de  Jesus sagt… Schmiege dich an Mich, Meine Braut

Jesus sagt… Schmiege dich an Mich, Meine Braut

4. Januar 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie

Jesus begann… “Es ist Mir immer eine Freude, Meinen Bräuten die besseren Gaben zu schenken. Da Ich aber das menschliche Herz kenne, muss Ich Mich auf ihre Faszination gegenüber den Gaben einstellen und dass sie wahrscheinlich von Mir weggezogen wird aufgrund der Gaben. Und so ist es mit dem menschlichen Herzen, unbeständig wie es ist. Aber früher oder später wird sie auch genug von den Gaben haben und sie sehnt sich danach, in Meine wartenden Arme zurück zu kehren. Das ist der Zeitpunkt, wo Ich sie einfange und sie schwungvoll zurück in Meinen Schoss hebe.”

“Oh ihr Lieben, Ich erwarte, dass ihr von diesen wunderbaren Gaben abgelenkt werdet, welche ihr euch niemals erträumt habt, sie zu haben. Wie Ich es liebe, euch zu überraschen und euch mit Freude zu durchfluten über die Heilungen und Befreiungen, die als Resultat daraus hervorgehen.”

“Aber diese Gaben sind die Frucht, wenn man im Weinstock bleibt. Denn all das fliesst aus den Zweigen, der Rinde, dem Stamm und den Wurzeln, alles ist nötig, um die süssen fülligen Trauben hervorzubringen. Stellt euch ein Traubenbüschel vor, das gerade seine Fülle erreicht, aber das Gewicht der Frucht lässt den Zweig einknicken, nicht ganz, aber teilweise. Jetzt kann das Traubenbüschel nicht mehr von der ganzen Nahrung des Weinstocks profitieren, seine Nahrung ist reduziert.”

“Die Trauben waren füllig, aber immer noch unreif und ein wenig sauer und sie fangen jetzt an zu schrumpfen und schlussendlich nach ein paar Tagen gleichen die Trauben nicht mehr Trauben, sondern Rosinen, die von einem schlaffen Zweig hängen.”

“So ist es mit euch, Meinen Bräuten. Wenn ihr nicht die gesunde Verbindung mit Mir pflegt, werden eure Trauben sauer und fangen an zu verkümmern. Ihr könnt jene Stufe des Gebens nicht aufrecht halten, ohne zuerst zu empfangen. Ich weiss, dass die Versuchung, herumzurennen und Anderen zu dienen, gross ist, besonders mit neuen Gaben. Ihr werdet aber nur für eine sehr kurze Zeit weit und heiss laufen, wenn ihr eure Verbindung mit Mir nicht vertieft.”

“Bitte, kommt in die Anbetung und verweilt zuerst in Meiner Gegenwart. Viel lieber als erpicht zu sein, mit der Arbeit zu beginnen, seid begierig, länger bei Mir zu bleiben bis ihr wisst, dass Ich euch aufrufe, euren Tag zu beginnen. Schmiegt euch an Mich, Meine Bräute, schmiegt euch an Mich und findet mehr Freude in Meiner Gegenwart als darin, all die Krankheiten der Welt zu heilen.”

“Mit dieser Herzenshaltung könnt ihr niemals in die Irre geführt werden. Ihr könnt aber ganz einfach in die Erschöpfung und in den Burnout hinein manipuliert werden, indem ihr zu begeistert in euren Tag startet… und sozusagen auf die Suche geht und die Herausforderung annehmt, siegreich gegen eure äusseren Feinde zu kämpfen. Denkt aber daran, ihr seid eure eigenen grössten Feinde. Satan liest euch wie ein Buch und so tun es seine Dämonen und sie wissen genau wie sie euch dazu bringen, aus dem Gebet hinauszustürmen. Wenn ihr jedoch ablehnt, euch in Aktion zu schwingen, haben sie eine viel schwierigere Zeit.”

“Doch es geht nicht nur um den Feind, Meine Geliebten. Es geht auch um Mich. Ich möchte, dass ihr Mich mehr wollt, als irgendeine Gabe, die Ich euch geben kann. Ich will euer Alles sein. Es tut Mir weh, wenn ihr an andere Liebhaber denkt, wenn wir zusammen sind. Ich sehne Mich nach den Maria’s, die nur danach streben, zu Meinen Füssen zu sitzen und Mich einzusaugen.”

“Sorgt euch nicht, Ich werde euch wissen lassen, wenn es Zeit ist zu handeln und ihr werdet mit Freude hinausgehen und mit Frieden hereingebracht werden, die Berge und Hügel werden in Singen ausbrechen vor euch und all die Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen.” Jesaja 55:12

flagge en  Jesus says… Cling to Me, My Bride

Jesus says… Cling to Me, My Bride

January 4th, 2017 – Words from Jesus to Sister Clare
Spoken by Jackie

Jesus began… “It is always My joy to give My Bride the better gifts. But knowing the human heart, I must brace Myself for her fascination with them and the likelihood that she will be drawn away from Me by them. And so it goes with the human heart…fickle as it is. But sooner or later she tires of even the gifts and longs to return to My waiting arms. That’s when I catch her up and scoop her back into My bosom.”

“Oh dear ones, I expect you to be distracted by these wonderful gifts you’ve never even imagined having. How I love to surprise you and flood you with joy over the healings and deliverances that come about as a result of them.”

“But these gifts are the fruit of abiding in the Vine. And all that flows from the branches, the bark, stems and roots is necessary to produce the sweet plump grapes. Imagine a large cluster of grapes just coming into its fulness but the weight of the fruit causes the stem to snap, not all the way but in part. Now the cluster is without the full benefit of nourishment from the Vine; its nourishment is diminished.”

“The grapes which were plump, but still unripened, and a little sour, are now beginning to shrivel and eventually, after a very few days, the grapes no longer resemble grapes but raisins hanging from a limp vine.”

“So it is with you, My Brides. Unless you maintain the healthy connection with Me, your grapes will be sour and begin to wither. You cannot maintain that level of giving without receiving first. I know the temptation to run about ministering to others is great, especially with new gifts. But you will only run that far and hot without deepening your connection with Me, for a very short time.”

“Please, worship and linger in My presence first. Rather than being anxious to set to work, be anxious to stay longer until you know I am calling you to begin your day. Cling to Me, My Bride, Cling to Me and find more joy in My presence than healing all the ills of the world.”

“You cannot be led astray by this heart attitude. But you can be easily manipulated into fatigue and burnout by being too excited to get started in your day…to go on the quest so to speak, to take up the challenge and do battle victorious over your external foes. But remember, you are your own worst enemy. Satan reads you like a book, so do his demons, and they know exactly how to make you bolt out of prayer. But if you are resisting jumping into action, they have a far more difficult time.”

“Yet it is not only about the enemy, My Beloved ones. It is also about Me. I want to be wanted more than any gift I can give you. I want to be your everything. I am hurt when you think of other lovers when we are together. I long for the Marys, who seek only to sit at My feet and drink Me in.”

“Don’t worry, I will let you know when it is time for action and you will go out with joy and with peace you are brought in. The mountains and the hills will break forth into singing before you, and all the trees of the field will clap their hands.” Isaiah 55:12.

flagge fr  Jésus dit… Accroche-toi à Moi, Ma fiancée

<= en arrière

=> VIDEO   => PDF   => AUDIO…

Jésus dit… Accroche-toi à Moi, Ma fiancée

4 janvier 2017 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine)

Jésus a commencé… « C’est toujours Ma joie de donner à Ma fiancée les meilleurs dons. Mais connaissant le cœur de l’homme, Je dois Me préparer à affronter leur fascination pour ces dons et la probabilité qu’ils éloignent alors Ma fiancée de Moi. Et ainsi en est-il du cœur de l’homme, dans la versatilité qui le caractérise. Mais tôt ou tard Ma fiancée se lasse même des dons et se languit de retourner dans Mes bras qui l’attendent. C’est alors que Je l’attrape et la ramène dans Mon sein. »

« Oh Mes très chers, Je m’attends à ce que vous soyez distraits par ces dons merveilleux que vous n’avez jamais imaginé avoir un jour. Comme J’aime vous surprendre et vous inonder de joie à la vue des guérisons et des délivrances qui surviennent grâce à ces dons. »

« Mais ces dons sont le fruit produit par le fait de demeurer dans la Vigne. Et tout ce qui circule dans les branches, l’écorce, les tiges et les racines est nécessaire pour produire les raisins sucrés et charnus. Imaginez une grosse grappe de raisins venant juste à sa plénitude, mais la tige s’est cassée sous le poids du fruit – pas complètement, mais à moitié. Maintenant, la grappe ne profite plus que partiellement du bénéfice de la sève de la vigne ; sa nourriture est amoindrie. »

« Les raisins qui étaient charnus mais pas encore mûrs, et un peu aigres, commencent à se dessécher, et finalement, au bout de quelques jours, les raisins ne ressemblent plus à des raisins mais à des raisins-secs suspendus à une vigne molle. »

« Il en va de même avec vous, Mes fiancées. Si vous ne maintenez pas la connexion saine avec Moi, vos raisins seront aigres et commenceront à se flétrir. Vous ne pouvez pas continuer à donner à un tel niveau, sans commencer par recevoir. Je sais à quel point la tentation de se lancer dans un ministère et courir servir les autres est grande, surtout avec de nouveaux dons. Mais vous ne pourrez pas courir loin et rester chaud bien longtemps si vous n’approfondissez pas votre connexion avec Moi. »

« S’il vous plaît, adorez et attardez-vous dans Ma présence d’abord. Plutôt que d’être impatient de vous mettre au travail, soyez impatient de rester plus longtemps en Ma compagnie, jusqu’au moment où vous savez que Je vous appelle à commencer votre journée. Accroche-toi à Moi, Ma fiancée, accroche-toi à Moi et trouve plus de joie en Ma présence que de guérir tous les maux du monde. »

« Vous ne pouvez pas être égaré par cette attitude de cœur. Mais vous pouvez facilement être manipulé pour être ruiné par la fatigue et l’épuisement si vous êtes trop excité de démarrer votre journée… pour s’engager dans une quête – façon de parler – , pour relever le défi et mener victorieusement bataille contre vos ennemis externes. Mais rappelez-vous, vous êtes votre pire ennemi. Satan lit en vous comme dans un livre – et ses démons pareillement – et ils savent exactement comment vous précipiter hors de la prière. Mais si vous résistez à la tentation de vous ruer dans l’action, ils auront alors beaucoup de difficultés. »

« Mais il ne s’agit pas seulement de l’ennemi, Mes bienaimés. Il s’agit aussi de Moi. Je veux être désiré plus que n’importe quel cadeau que Je peux vous donner. Je veux être tout pour vous. Je suis blessé quand vous pensez à d’autres amants lorsque nous sommes ensemble. Je brule d’impatience pour les Maries, qui ne cherchent qu’à s’asseoir à Mes pieds et se délecter de Mes paroles. »

« Ne vous inquiétez pas, Je vous ferai savoir quand c’est l’heure de l’action et vous irez dans la joie et la paix que vous avez reçues. Les montagnes et les collines éclateront de joie devant vous en chants de triomphe, et tous les arbres des champs battront des mains. » Esaïe 55:12.

<= en arrière

flagge ru  Иисус говорит… Прижимайся ко Мне, Моя невеста

<= обратно

=> видео   => PDF

Иисус говорит… Прижимайся ко Мне, Моя невеста

4 января 2017 – Слова Иисуса к сестре Клэр

Иисус начал: «Я всегда с радостью даю Моим невестам лучшие дары. Но так как Я знаю человеческое сердце, Я должен учитывать увлеченность сердца дарами, чтобы из-за даров оно не отстранилось от Меня. Таково сердце человеческое – оно неустойчиво. Но рано или поздно она (невеста) будет иметь достаточно даров, и она стремится, чтобы возвратиться в Мои ожидающие руки. Это время, где Я хочу принять Мою невесту и качать на Моих коленях.»

«О, любимые, Я ожидаю, что эти чудесные дары, которые вы будете иметь, – о чем вы никогда и не мечтали – не отвлекут вас от Меня. Я люблю вас удивлять и переполнять радостью об исцелениях и освобождениях, что является результатом действий даров.»

«Но эти дары являются плодом, если ветвь остается на лозе, ибо все это течет из ветвей, коры, ствола и корней. Все необходимо, чтобы произвести сладкий полный виноград. Представьте полные гроздья винограда, которые своим весом частично надламывают ветвь. Теперь эти гроздья не могут получать все питание, но оно снижается. Виноград был полный, но незрелый и немного кислый, и теперь он начинает сжиматься, и в конце концов через несколько дней он уже не похож на виноград, но на изюм, висящий на вялой ветви.»

«Так обстоит дело с вами, Мои невесты. Если вы не поддерживаете здоровую связь со Мной, ваш виноград становится кислым и начинает увядать. Вы не можете оставаться на уровне даяния, если прежде не будете принимать. Я знаю, что соблазн бегать и служить другим велик, особенно с новыми дарами. Но вы будете бегать далеко и горячо только в течение очень короткого промежутка времени, если не будете углублять вашу связь со Мной.»

«Пожалуйста, приходите к поклонению и пребудьте сперва в Моем присутствии. Чем быть захваченным работой, лучше больше желайте пребывать со Мной, доколе не узнаете, что Я призываю вас начать ваш трудовой день. Прижимайтесь ко Мне, Мои невесты, прильните ко Мне и найдите больше радости в Моем присутствии, чем в том, чтобы все болезни мира залечить.»

«С таким сердечным отношением вы никогда не будете заблуждаться. Но вы можете совершенно просто переутомиться и перегореть, если с чрезмерным энтузиазмом вы начнете ваш день и будете принимать проблемы и бороться, чтобы победить всех внешних врагов. Но помните, вы сами себе являетесь самыми большими врагами. Сатана читает вас, как книгу, и так делают его демоны, и они точно знают, как привести вас к тому, чтобы вырвать вас из молитвы. Но если вы откажетесь выходить и действовать и будете пребывать в молитве, они (демоны) будут иметь гораздо больше трудностей.»

«Мои любимые, речь идет не только о враге, но и обо Мне. Я хочу, чтобы вы Меня больше хотели, чем любой дар, который Я могу дать вам. Я хочу быть для вас все. Мне больно, когда вы думаете о других любовниках, когда мы вместе. Я жажду иметь таких, как Мария, которые хотели бы только того, чтобы сидеть у ног Моих и впитывать Меня. Не волнуйтесь, Я дам вам знать, когда будет время для действий, и вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром; горы и холмы будут петь пред вами песню, и все деревья в поле – рукоплескать вам.» (Ис 55,12)

<= обратно

Persönliches Herzensanliegen betreffend Löschen oder Weitermachen – Personal matter of the Heart regarding Delete or Continue

2017-01-06-ein-persoenliches-herzensanliegen-von-theo-und-jackie-zum-thema-loeschen-oder-weitermachen 2017-01-06-personal-matter-of-the-heart-regarding-delete-or-go
=> VIDEO   => AUDIO… => VIDEO   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Demut & Liebe
=> Söhne des Teufels
=> Geistige Eifersucht
=> Tretet in eine tiefe Stille ein
=> Gesegnet durch das Wort Gottes
=> Die Wahrheit nicht verpassen
=> Unsere eigenen Meinungen
=> Echtes Prüfen
=> Vorrede des Herrn (Haushaltung)
=> Geschenke Gottes
=> Liebesbriefe von Jesus
=> Trompeten Ruf Gottes
=> Das 3. Testament
=> Gottfried Mayerhofer
=> Jakob Lorber
Related Messages…
=> Humility & Love
=> Sons of the Devil
=> Spiritual Jealousy
=> Enter into a profound Silence
=> Blessed by the Word of God
=> Do not miss the Truth
=> Our own Opinions
=> True Discernment
=> The Lord’s Introduction (Household)
=> Gifts of God
=> LoveLetters from Jesus
=> Trumpet Call of God
=>The 3rd Testament
=> Gottfried Mayerhofer
=> Jacob Lorber

KEINE SORGE LIEBE BRÜDER UND SCHWESTERN, WIR LÖSCHEN NICHTS!
WIR GEHORCHEN NUR DEM HERRN…

NO WORRIES DEAR BROTHERS AND SISTERS, WE DO NOT DELETE ANYTHING!
WE ONLY OBEY THE LORD…

flagge de  Persönliches Herzensanliegen betreffend Löschen oder Weitermachen

Persönliches Herzensanliegen betreffend Löschen oder Weitermachen mit
=> Liebesbriefe von Jesus
=> Trompeten Ruf Gottes
=> Das 3. Testament
=> Gottfried Mayerhofer
=> Jakob Lorber

Guten Morgen liebe Herzbewohner von Jesus

Ja, die vorausgegangene Botschaft ist doch wahrlich der Schlüssel in Allem, was wir tun… Demut & Liebe…

Und deshalb hier nun noch ein persönliches kurzes Anliegen von Theo und mir…
Wir bekommen immer mal wieder Zuschriften von sicherlich in guter Absicht handelnden Brüdern und Schwestern, dass wir die eine oder andere vom Herrn gestiftete Offenbarung aus unserem Kanal und von unserer Webseite nehmen sollen, da sie diese nicht als vom Herrn kommend erkennen können oder wollen. Wir müssen euch sagen, würden wir jedes dieser Anliegen in die Tat umsetzen, so wären unsere Webseite und unser Kanal mittlerweile leer und bereit, gelöscht zu werden. Denn von Einem werden die Liebesbriefe an Clare als nicht von Jesus kommend ‘abgeurteilt’, für den Nächsten ist Jakob Lorber oder Gottfried Mayerhofer ein falscher Prophet und für wieder Andere kann das 3. Testament unmöglich vom Herrn sein, da es darin zu viele Themen gibt, die nicht mit der bisherigen Vorstellung des Einzelnen übereinstimmen und Widersprüche aufwerfen usw.

Dazu bedenkt auch, was die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus damals bei seinem Wirken alles vorgeworfen haben, in wessen Macht Er Wunder wirke. Selbst Ihm persönlich wurde gesagt, Er handle mit der Kraft des Teufels, weil sie Ihn in ihrer Blindheit nicht erkennen konnten. Und jetzt machen sie das Gleiche mit Seinen Offenbarungen… Jene, die von ihrer Blindheit geheilt werden wollen, müssen sich selbst komplett entleeren, alles loslassen und Ihn dann demütig bitten, sie zu heilen und ihnen ihre Bestimmung in Seinem Plan zu zeigen…

Könnt ihr nicht erkennen, wie gefährlich dieser Kanal für das Königreich der Dunkelheit ist? Überlegt doch bitte einmal kurz, so viele Offenbarungen des Herrn auf einem Fleck. Alle dienen zur Verherrlichung unseres Herrn und Schöpfers, Alle haben die Liebe zu Gott und zum Nächsten als zentralen Punkt und besagen, dass Jesus im Fleisch auf die Erde kam und für unsere Sünden am Kreuz starb… Dazu sagt der Herr in einer Botschaft an Timothy…
‘Betreffend Jene, die sagen, diese Briefe (an Timothy) seien vom Teufel, indem sie die Briefe zitieren, welche Judas betreffen, als Beweis für ihre Behauptung… Dies sage Ich, Der Herr zu Jenen… Das, was Mich verherrlicht, kann nur einen Ursprung haben. Und Alles, was Mein Opfer leugnet, so als ob es nicht genug und ausreichend wäre, stiehlt von Meinem Ruhm… Und das hat auch nur einen Ursprung.’

Liebe Brüder und Schwestern, führt euch dies mal für ein paar Augenblicke vor Augen und dann überlegt, gegen wen ihr euch erhebt und kämpft und wer euer Meister ist, betrachtet die Frucht… In einer Botschaft an Timothy sagt Er auch… ‘Lasst Alle auf der Erde an Meinem Wort teilhaben und in eine tiefe & innige Stille eintreten… Und lasst die Starrköpfigen stille bleiben, lasst sie ihren Mund nicht öffnen zum Sprechen… Lasst sie stille sein und nachdenken.’

Wir selbst erachten uns als die geringsten Diener unseres liebevollen Vaters und wir sind sicherlich weder fehlerfrei noch wissen wir alles. Unser einziges Bestreben ist es, Seine Offenbarungen aufzubereiten und sie Allen, die danach suchen und sich nach Wahrheit sehnen, zur Verfügung zu stellen. Wenn ihr in eurer Wahrnehmung Widersprüchen gegenübersteht, bringt es vor den Herrn und bittet Ihn, euch doch darin ein Licht zu schenken und dann habt Geduld… Es ist unmöglich, dass wir mit unserem menschlichen Verstand schon alles erkennen und begreifen können und Er sagt auch an einem Ort, habt weniger Angst, einen Fehler zu machen, seid vielmehr besorgt, die Wahrheit zu übersehen oder zu verpassen. Das Prüfen obliegt Jedem Einzelnen zusammen mit dem Heiligen Geist und auch, es zu glauben. Das sind Dinge, die Keiner für den Anderen tun kann. Eines dürfen wir jedoch hier festhalten, dass wir von dem Herrn zu Seinen Schriften geführt wurden und sie mit Ihm geprüft haben. Deshalb lieber Bruder und liebe Schwester, wähle einfach die Speise, welche dir am Meisten mundet, aber bitte verteufle darob nicht die Speise, welche deinem Bruder oder deiner Schwester mundet.

Unsere beiden Rhema’s vom Herrn zu diesem Thema…
Mein Rhema…
“Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserm Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.” 1. Timotheus 2, 3+4

Theo’s Rhema…
Die Vorrede des Herrn zu den Haushaltungen Gottes (Jakob Lorber), Abschnitte 1+2

“Der Schreiber des vorliegenden Werkes (J. Lorber) suchte ernstlich, und er fand, was er suchte. Er bat, und es ward ihm gegeben; und da er an die rechte Tür pochte, so ward sie ihm aufgetan und durch ihn auch allen jenen, die eines guten Herzens und Willens sind. Denen aber, die da nicht mit dem Herzen, sondern allezeit nur mit ihrem vermeintlich reinen Weltverstande suchen und prüfen und kritisieren und statt an den lebendigen Namen des ewigen Gebers aller guten Gaben nur an die harte und tote Schale der Materie klopfen, wird nicht gegeben und aufgetan werden. Denn der Geist des Herrn offenbart sich nie durch den Verstand der Verständigen der Welt, sondern nur in und durch die Einfalt des Herzens denjenigen, die vor der Welt der Verständigen als Toren gelten und bekannt werden; aber der Verstand der Weisen der Welt wird in kurzer Zeit dennoch zunichte vor der Einfalt der Toren.

Wer das vorliegende Werk lesen wird mit einem demütigen und dankbar gläubigen Herzen, dem wird daraus allerlei Gnade und Segen zuteil werden, und er wird im Werke den rechten Autor nicht verkennen. Der puren Verstandeskaste ist’s aber ohnehin einerlei, ob sie einen Daniel, oder einen Sir Walter Scott, oder einen Rousseau, oder Hegel liest; denn der Weltverstand nimmt alles weltlich und nimmt eine höherstehende Mitteilung von oben her als ein loses Hirngespinst Ungelehrter, aber von Natur phantasiereicher Menschen an, die durch ihre Mystifikationen etwas gelten und erreichen möchten, weil sie auf dem reinen Verstandeswege nichts erreichen können, da ihnen dieser notwendig mangelt!”

Deshalb bitten wir euch nun, schreibt uns keine Aufforderungen mehr, irgendwelche Offenbarungen des Herrn zu entfernen, weil sie nicht in euer vorgefertigtes Bild passen. Wir werden auf solche Emails nicht mehr reagieren. Wir haben wirklich genug wertvolle Zeit verloren damit und wessen Absicht das ist, wissen wir auch. Haltet euch immer vor Augen, wer die Braut des Herrn ist? Ist es der selbsternannte geistige Polizist, der Nörgler, der Engstirnige, der Religiöse, der Allwissende, ein Kämpfer für seine eigene zurechtgelegte Wahrheit oder ein Spötter? Oder ist es die eher kleine, geduldige, unwissende, friedliebende und sanftmütige Seele, die ihren Herrn von ganzem Herzen liebt und nur daran interessiert ist, Ihn glücklich zu machen? Die Antwort darauf kann sich Jeder selber geben… Beachtet dazu auch die Schrifttext-Erklärungen des Herrn, die wir ebenfalls in diesem Kanal veröffentlicht haben und in den kommenden Tagen und Wochen noch veröffentlichen werden.

Also ihr Lieben, lasst uns einander lieben und nur Eines vor Augen haben, Jesus und Seine unermessliche Liebe noch möglichst vielen Seelen näher zu bringen in diesem neuen Jahr. Er war barmherzig mit uns und hat uns aus Liebe zu jeder Seele da draussen mehr Zeit geschenkt. Wenn wir unseren Fokus darauf ausrichten, haben wir nämlich viel weniger Zeit, vermeintliche Fehler, Ungereimtheiten und Widersprüche zu suchen, auf welche oftmals nur der Herr die Antworten kennt und die Er zu gegebener Zeit selbst auflösen und aufdecken wird…

In diesem Sinne wünschen wir euch Allen ein gesegnetes neues Jahr… Möge unsere Liebe zu Jesus und zu unserem Nächsten stetig zunehmen – In Liebe… Theo & Jackie

flagge en  Personal matter of the Heart regarding Delete or Continue

Personal matter of the Heart regarding Delete or Continue with
=> LoveLetters from Jesus
=> Trumpet Call of God
=>The 3rd Testament
=> Gottfried Mayerhofer
=> Jacob Lorber

Good Morning dear Heartdwellers of Jesus

This previous message contained once again the key for all we do… Humility & Love…

And therefore, now a short, personal concern from Theo and me…
Well, we receive from time to time messages from brothers and sisters, which we are convinced, are sent with a good intention, that we should remove one or the other Revelation from the Lord in our Channel and on our Website, because they cannot perceive and recognize them coming from the Lord. We have to honestly tell you, if we would act according to these requests, our website and our channel would be empty by now and ready to be deleted. Because one condemns the LoveLetters to Clare as not coming from Jesus, the next one says, Jacob Lorber and Gottfried Mayerhofer are false prophets and again for another, it is impossible to recognize, that the third Testament is from the Lord, because there are too many topics therein, which do not match with the former perceptions, and therefore, they contain contradictions etc.

Just bear in mind, what the scribes and pharisees have accused Jesus of, while He was teaching on earth, that He would perform miracles with the power of the devil. See, even Him personally, they have accused of that, because they could not recognize Him in their blindness. And now, they do it with His Revelations in the same manner… Those, who want to be healed of their blindness, need to empty themselves completely, let go of everything and then humbly ask Him, to heal them and show them their destiny in His plan…

Can’t you spot it, can’t you see, how dangerous this channel is for the kingdom of darkness? Please consider it for a brief moment, so many Revelations of the Lord on one spot. All serve only one purpose, to glorify our Lord and Creator, all have the Love for God and the Love for our neighbor as the central point and all say, that our Lord Jesus has come in the flesh and was crucified to pay for our sins… The Lord says in one Message to Timothy…
‘Regarding those who say the Letters (to Timothy) are from the devil, who cite the Letters regarding Judas as proof… Thus says The Lord… That which glorifies Me can have only one source. And that which denies My sacrifice, as though it were not enough, steals from My glory, and this also has one source…’

Dear brothers and sisters, ponder these things for a few short moments and then recognize, against whom you are fighting and who your master is, consider the fruit… In one message to Timothy, He also said… Let All in the Earth partake of My Word and be brought into deep and profound Silence, and let the Obstinate stay silent, let him open not his Mouth to speak… Let Him be quiet and consider.

We see ourselves as the lowliest servants of our loving Father and we are for sure not infallible and we also do not know everything, but our Lord does. Our only endeavor is to make His Revelations available to all, who are seeking Him and long for truth. If you perceive contradictions, bring it before the Lord and humbly ask Him, to give you a light therein and then be patient… It is impossible, that we, with our human intellect, can already understand and grasp everything and He also says in one message, fear not to make an error, be much more concerned in missing the truth. The discernment lies in everyone’s own responsibility, together with the Holy Spirit and also to believe it. These are things, no one can do for another. One thing though we may add here, that we have been led to all of His Revelations by Him and we also have discerned them for ourselves. Therefore, dear brother and sister, choose the food, which is most nourishing and pleasing to you, but please, do not demonize the food, which tastes good and nourishes your brother and sister.

Our two Rhema’s, which we got from the Lord regarding this topic…
My Rhema…
“For this is good and acceptable before God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth.” 1 Timothy 2:3+4

Theo’s Rhema…
Introduction by the Lord regarding the Scripture ‘The Household of God’ (Jacob Lorber), Paragraph 1+2

“The writer of this work sought in all earnest and found what he had sought. He asked and it was given to him, and since he knocked at the right door, it was opened to him and to all those who are of a good heart and will. But those who did not seek with the heart, but always only with their presumed pure reason and keep examining and criticizing, they knock only on the hard and dead shell of matter instead of the living name of the eternal Giver of all good gifts, and they shall not be given and it will not be opened to them. For the Spirit of the Lord never reveals Itself through the intellect of the worldly-wise, but only in and through the simplicity of the heart to those who are regarded as fools by the worldly-wise. However, soon the intellect of the wise of the world will come to nothing before the simplicity of the fools.

He who will read this work with a humble, grateful and devout heart will gain from it much grace and blessing, and he will not fail to recognize the true author of the work. However, to the pure-reason-caste it does not make any difference whether they read Daniel, a Sir Walter Scott, or a Rousseau or Hegel; because for the worldly thinking everything is worldly and a higher communication from on high is regarded as an irresponsible fancy of ignorant, fanciful people who through their mysticism want to become someone or achieve something because they cannot do that on the road of pure reason which they do not possess.”

We therefore ask you now, don’t write us any requests anymore, to delete any of the Lord’s Revelations, because they do not fit in your prefabricated picture. We will not respond anymore to such emails. We have lost so much precious time already and whose intention that is, we also know. Keep always in mind, who the Bride of Christ is? Is it the self-appointed spiritual policeman, the stickler, the bigot, the religious, the one who knows it all, a fighter for his own perceived truth or a mocker? Or is it the rather little, patient, untaught, peaceable and meek soul, who loves her Lord with her whole heart and she is only interested to make Him happy? You can answer that question for yourself… Please also consider the The Lord’s Scripture Explanations regarding these things, which we published already here and will publish in the coming days and weeks…

Dear Ones, let us love one another and have only one thing before our eyes, to bring Jesus and His unfathomable Love to as many souls as possible during this new year. The Lord has had mercy on us and He has given us more time out of love for each soul out there. If we focus on that, we have much less time, to search for alleged faults and contradictions, to which very often only the Lord knows the answers and which He, in due time, will also disclose…

In this spirit, we wish you all a very blessed new year… May our Love for Jesus and for our neighbor grow continually – In His Love… Theo & Jackie

Jesus sagt… Jedes von euch ist unentbehrlich in Meinem Plan – Jesus says… Each of you is indispensable in My plan

BOTSCHAFT / MESSAGE 450
<= 449                                                                                                                 451 =>
<= Zurück zu den Liebesbriefen                                                  Back to LoveLetters =>

flagge ru
2017-01-02-jesus-sagt-jedes-von-euch-ist-unentbehrlich-in-meinem-plan 2017-01-02-jesus-says-each-of-you-is-indispensable-in-my-plan
=> VIDEO   => PDF   => AUDIO… => VIDEO   => PDF   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Sie brachten das Füllen zu Ihm
=> Jesu Einzug in Jerusalem
=> Der Abgrund der Mutmassung
=> Was ist ein Prophet?
=> Demut kommt vor Beförderung
=> Deine Vergangenheit ist uns im Weg
=> Hast du 1, 3, 5 oder 10 Pfund?
=> Wie du Mich sehen & hören kannst
=> Ich führe dich in deine Träume
Related Messages…
=> They brought the Donkey to Him
=> Christ’s Entry into Jerusalem
=> The Precipice of Presumption
=> What is a Prophet?
=> Humility comes before Promotion
=> Your Past is in our Way
=> Do you have 1, 3, 5 or 10 Talents?
=> How you can hear & see Me
=> I am leading you into your Dreams

flagge de  Jesus sagt… Jedes von euch ist unentbehrlich in Meinem Plan

Jesus sagt… Jedes von euch ist unentbehrlich in Meinem Plan

2. Januar 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie

Clare begann… Die Bescheidenheit der Krippe sei unser allgegenwärtiges Beispiel, liebe Herzbewohner.

Der Herr begann… “Es ist Mein Wunsch, dass Alle Meine Stimme deutlich hören. Einige können es nicht aufgrund ihres eigenen Fehlers. Andere hören Mich unterschiedlich und Einige haben gerungen und gekämpft, um deutlich zu hören und tun es auch.”

“Aber Mein Wunsch ist, dass Alle es ‘würden’. Was Ich sage, Clare, ist, dass Jedes von euch sich auf eine neue Stufe der Demut erniedrigen muss, jedes Mal, wenn Ich euch neue Gaben schenke, um zu dienen. Ihr solltet euch niemals selber erhöhen oder euch höher erachten, aufgrund eurer Gaben. Eure Gaben sollten euch demütiger machen.”

“Ich bitte euch, Meine Kinder, kommandiert Andere nicht herum. Präsentiert euch selbst nicht als die Autorität in irgendetwas. Schaut auf Mich als die Autorität und wandelt sanft, wenn ihr einen besonders grossen Stock habt. Wandelt liebevoll, damit ihr nicht die zarten Veilchen zertretet.”

“Es ist tatsächlich ein seltener Moment, wenn Ich euch dazu aufrufe, mit Autorität zu sprechen, was als Folge Einige beleidigen wird. Für Jene von euch, die neu sind in den prophetischen Gaben, da gibt es eine Tendenz, es Allen zeigen und erzählen zu wollen. Ich würde es vorziehen, dass ihr das nicht tut. Es ist erniedrigend für Jene, die diese Gaben nicht bekommen haben. Und anstatt ein Segen zu sein, werdet ihr zu einer Gelegenheit für Sünde.”

“Ausserdem sind es nicht eure Gaben, sie gehören Mir, welche Ich jederzeit Jedem geben könnte. Also gibt es hier nichts, um zu prahlen, denn nichts davon gehört euch.”

“Ihr müsst sanft abschätzen, was Andere handhaben können und sie nicht überwältigen, damit ihr Vertrauen in Mich und ihr eigenes Prüfen und Erkennen mit Mir nicht darunter leidet.”

“Bitte seid sanft, liebevoll, empfindsam und ohne irgendwelche Anzeichen von Überlegenheit. Verletzt die Kleinen nicht, hebt sie lieber hoch. Wagt euch nicht zu weit vor gegenüber euren Kollegen, vielmehr demütigt und erniedrigt euch selbst, um sie nicht zu bedrohen und negative Reaktionen hervorzurufen.”

“Meine Wege sind nicht die Wege der Welt. Der Mann mit der meisten Autorität in der Schrift, Mose, war gleichzeitig sanft und im Herzen demütig und er fürchtete Mutmassungen. Wohingegen in eurer Welt Mutmassung an der Tagesordnung ist, um eure Überlegenheit zu zeigen. Das ist nicht Meine Art. Meine Art ist Kleinheit und Liebe. Meidet jedes Anzeichen einer Mutmassung.”

“Jedem von euch wurden von Mir Gaben geschenkt. Jedes von euch ist unentbehrlich in Meinem Plan. Jedes von euch ist nackt vor Mir. Deshalb kann das, was ihr in einem Moment habt, im Nächsten weggenommen werden, wenn es missbraucht wird. Missbraucht eure Position nicht, indem ihr Andere herumkommandiert oder herablassend behandelt, steht lieber unter den Anderen und hebt sie hoch zu Mir.”

“Nehmt immer den bescheidensten Platz ein und setzt niemals voraus, dass ihr Meine Denkweise habt in jeder Situation, bis ihr Mich ernsthaft gesucht habt. Dann geht leicht und stellt nicht zur Schau, wie einfach ihr Mich hört.”

“Diese Gaben, die Ich jedem von euch gegeben habe, kommen mit einer enormen Verantwortung, nutzt sie mit Demut und Nächstenliebe. Jedes Mal, wenn ihr eine andere Seele beleidigt mit eurer Präsentation, verringert ihr deren Chancen, in Mir zu wachsen. Ihr erhöht auch ihre Chancen, schlechte Gewohnheiten zu lernen, welche dann weitergegeben werden, um Andere zu beleidigen.”

“Je grösser die Gabe, um so grösser soll die Zurückhaltung in eurem Wandel sein. Ehrt Mich darin, dann wird es weniger Gemetzel geben, das es zu bereinigen gibt, weniger Schaden bei den zarten Seelen und eine grössere Einheit im Leib. Denkt daran… Ich kam nicht nach Jerusalem auf einem exquisiten Araber, sondern auf einer Eselin. Ich wurde nicht mit Privilegien geboren in einem Marmorpalast, sondern in der Umgebung von Tierfutter und einem Mistboden. Ich habe Meine Mission nicht von einer goldenen Kutsche aus angekündigt, sondern unter dem Wasser der Taufe. Ich habe Mich nicht selbst bekannt gegeben. Vielmehr sprach Mein Vater vom Himmel und tat es kund. In allen Dingen habe Ich niemals Mein Privileg zur Schau gestellt, sondern erniedrigte Mich selbst sogar bis zum Tod am Kreuz. Geht und tut es auch so, meine Lieben. Geht und tut es Mir gleich.”

flagge en  Jesus says… Each of you is indispensable in My plan

Jesus says… Each of you is indispensable in My plan

January 2nd, 2017 – Words from Jesus to Sister Clare
Spoken by Jackie

Clare began…
May the humility of the manger be our ever present example, dear Heartdwellers.

The Lord began… “It is My heart that all should hear My voice clearly. Some, through their own fault, do not. Ohers hear differently, and some have struggled and fought to hear clearly and do.”

“But My heart is that all ‘should.’ What I am saying, Clare, is that each of you must lower yourselves to a new level of humility each time I add gifts to you for ministry. You should never elevate yourself or think more highly of yourself because of your gifts. Your gifts should make you more humble.”

“I am begging you, My children, do not lord it over others. Do not present yourselves as the authority in anything. Look to Me as the authority and walk softly if you have one, especially big stick. Walk tenderly so as not to crush the delicate violets underfoot.”

“It is a rare moment, indeed, when I will call you out to speak with authority that will offend some. For those of you who are new to the prophetic gifts, there is a tendency to want to show all and tell all. I would prefer that you don’t do that. It is demeaning to those who have not received those gifts. And rather than being a blessing to them you become an occasion of sin.”

“In addition, these are not your gifts, they are Mine which I could at any moment give to anyone. So, there is nothing to boast in here, nothing of it is yours.”

“You must gently assess what others can handle and not overpower them so that their confidence in Me and their own discernment with Me does not suffer.”

“Please be gentle, tender, delicate and without any display of superiority. Do not offend the little ones, rather raise them up. Do not presume with your peers, rather humble and abase yourself so as not to threaten them and cause adverse reactions.”

“My ways are not the ways of the world. The man with the most authority in Scripture, such as Moses, was at the same time meek and humble of heart and feared presumption. Whereas in your world presumption is the attitude of the day, flaunted to display your superiority. That is not My way. My way is the way of littleness and love. Avoid every evidence of presumption.”

“Each of you have been given gifts by Me. Each of you is indispensable in My plan. Each of you is naked before Me. Therefore, what you have in one moment can be taken away in another, if abused. Do not abuse your position by lording it over others, rather stand beneath others and lift them up to Me.”

“Always take the lowliest place and never presume to have My Mind in any situation until you have earnestly sought Me, then walk lightly and do not flaunt the ease with which you hear Me.”

“These gifts I have given each of you come with a huge responsibility to use them with humility and charity. Any time you offend another soul in your presentation you lessen their chances of growing in Me. You also increase their chances of learning bad habits that will be passed on to offend others.”

“The greater the gifts the greater the caution in your walk, honor Me in this and there will be less carnage to clean up, less damage to more tender souls, more unity in the Body. Remember, I entered Jerusalem, not on an exquisite Arabian, but the colt of a donkey. I was not born to privilege in a marble palace, but in the despicable surroundings of animal feed and a floor of dung. I did not announce My mission from a gilded carriage, but beneath the waters of Baptism. I did not declare Myself rather My Father spoke from Heaven to declare. In all things, I never flaunted my privilege but lowered myself even to death on a cross. Go and do likewise my dear ones. Go and do likewise.”

flagge ru  Иисус говорит… Каждый из вас незаменим в Моем плане

<= обратно

=> видео   => PDF

Иисус говорит… Каждый из вас незаменим в Моем плане

2 января 2017 – Слова Иисуса к сестре Клэр

Клэр начала: ,Скромность яслей Господа – это вездесущий пример для нас, любимые жители сердца.‘

Господь начал: «Я желаю, чтобы все отчетливо могли слышать Мой голос. Некоторые не могут слышать Меня из-за их собственной ошибки. Другие слышат Меня различно, а некоторые старались и боролись, чтобы слышать Меня отчетливо, и они делают это хорошо.»

«Но Я желаю, чтобы все могли так поступать. Я говорю о том, Клэр, что каждый из вас должен себя унизить на новый этап смирения всякий раз, когда Я вам даю новые дары для служения. Вы никогда не должны сами себя возвышать или почитать себя выше других из-за ваших даров. Ваши дары должны бы делать вас смиреннее.»

«Я прошу вас, дети Мои, не господствуйте над другими вокруг вас. Не представляйте себя, как имеющие власть в чем-то. Смотрите на Меня, имеющего власть, и поступайте кротко, если вы имеете особенно высокое положение. Поступайте с любовью, чтобы не растоптать нежные фиалки.»

«Это действительно редкий момент, когда Я призываю вас говорить с властью, что, как следствие, оскорбит некоторых. Есть такая тенденция для начинающих, которые имеют дары пророчества: они хотят всем показать и рассказать. Я предпочитаю, чтобы вы этого не делали. Это унизительно для тех, которые не получили эти дары. И вместо того, чтобы вам быть благословением, вы будете поводом для греха.»

«Кроме того это не ваши дары, они принадлежат Мне, и Я в любое время мог бы дать каждому эти дары, так что нечем вам хвалиться, ибо ничто не принадлежит вам.»

«Вы должны аккуратно оценить, что снести могут другие, чтобы не сбить их с толку, чтобы их доверие ко Мне и их собственное распознание и осознание Меня не пострадали от этого.»

«Пожалуйста, будьте кротки, наполнены любовью, чувствительны и без каких-либо признаков превосходства. Не травмируйте малых, но поднимайте их. Не думайте, что вы продвинулись слишком далеко вперед по отношению к вашим коллегам, но, напротив, смиряйте и уничижайте себя, чтобы коллег не угрожать и не спровоцировать негативную реакцию.»

«Мои пути – не пути мира сего. Человек с самой большой властью в Писании, Моисей, был одновременно кроток и смирен сердцем, и он боялся предположений (спекуляций), в то время, как в вашем мире спекуляция на повестке дня, чтобы показать ваше превосходство. Это не Мой стиль. Мое искусство – малость и любовь. Избегайте всякий признак спекуляции.»

«Каждому из вас даны Мною дары. Каждый из вас незаменим (необходим) в Моем плане. Каждый из вас наг передо Мной. Поэтому то, что вы имеете в один момент, в следующем моменте может быть отнято от вас, если будете злоупотреблять этим. Не злоупотребляйте вашей позицией, не господствуйте над другими и не унижайте других, но предпочитайте стоять ниже других и поднимите их ко Мне.»

«Всегда занимайте самое скромное место и никогда не думайте, что вы имеете Мой образ мышления в любой ситуации без серьезного искания ответа у Меня. Имея ответ от Меня, идите с легкостью и не выставляйте напоказ, как просто вы Меня слышите.»

«Эти дары, которые Я дал каждому из вас, приходят с огромной ответственностью; используйте их со смирением и любовью к ближнему. Всякий раз, когда вы обижаете другую душу вашей презентацией, вы снижаете ее шансы возрастания во Мне, и увеличиваете ее шансы узнавания плохих привычек, которые передаются дальше, чтобы обижать других.»

«Чем больше дар, тем больше должно быть воздержания в вашем хождении. Чтите Меня в этом, тогда будет меньше резни, что нужно очистить, и меньше вреда для нежных душ, и большее единство в теле. Запомните… Я пришел в Иерусалим не на изысканном арабском коне, но на ослице. Я родился не в мраморном дворце с привилегиями, но в среде животного корма и навозного пола. Я объявил Мою миссию не из золотой кареты, но при крещении водой. Я не Сам Себя объявил, но Мой Отец с неба возвестил обо Мне. Во всех вещах Я никогда не выставлял напоказ Мои преимущества, но уничижил и смирил Себя даже до смерти крестной. Идите и делайте тоже так, Мои любимые. Идите и делайте так, как делал Я.»

<= обратно

3. Testament Kapitel 43… Krankheit, Heilung & Erneuerung – 3rd Testament Chapter 43… Illness, Healing & Renovation

LE TROISIEME TESTAMENT Chapitre 43… Maladie, guérison et rénovation
EL TERCER TESTAMENTO Capítulo 43… Enfermedad, curación y renovación

<= Kapitel / Chapter 42                                                           Kapitel / Chapter 44 =>
<= Zurück zur Übersicht                                                              Back to Overview =>

das-dritte-testament-kapitel-43-krankheit-heilung-erneuerung-3-testament-43-offenbarungen-von-jesus-christus the-third-testament-chapter-43-illness-healing-renovation-3-testament-43
=> VIDEO   => AUDIO… => VIDEO   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Gesundheit, Krankheit & Tod
=> Liebe & Fürsorge Gottes
=> Euer Designerkreuz von Mir
=> Der Ursprung eurer Bedrängnisse
=> Jesus erklärt Leiden
Related Messages…
=> Health, Sickness & Death
=> Love & Providence of God
=> Your Designer-Cross from Me
=> The Source of your Afflictions
=> Jesus explains Suffering

flagge de  Kapitel 43… Krankheit, Heilung und Erneuerung

DAS DRITTE TESTAMENT Kapitel 43… Krankheit, Heilung und Erneuerung
Offenbarungen Jesu Christi

Ursprung und Sinn der Krankheit
So spricht der Herr…

1. Wenn der Mensch sich durch die Unterlassung von Gebet und guten Werken vom Weg des Guten entfernt, verliert er seine moralische Kraft, seine Geistigkeit, und ist der Versuchung ausgesetzt, und in seiner Schwachheit lässt er die Sünden zu, und diese machen das Herz krank.

2. Doch Ich bin als Arzt zum Lager des Kranken gekommen und habe ihm all meine Liebe und Fürsorge zuteil werden lassen. Mein Licht ist wie frisches Wasser auf den vom Fieber erhitzten Lippen gewesen, und als er meinen Balsam auf seiner Stirne fühlte, hat er Mir gesagt: “Herr, nur Deine Barmherzigkeit kann mich retten. Ich bin sehr krank in der Seele und der Tod wird sehr bald zu mir kommen”.

3. Doch Ich habe ihm gesagt: “Du wirst nicht sterben, denn Ich, der Ich das Leben bin, bin gekommen, und alles, was du verloren hast, wird dir wiedergegeben werden”. (220, 39)

4. Welche Verdienste kann ein Kranker erwerben, der zu jeder Anstrengung unfähig ist? Seine Verdienste können vielfältig und groß sein, wenn er sich mit Geduld und Ergebung zu wappnen versteht, wenn er gegenüber dem göttlichen Willen demütig ist und Mich trotz seines Schmerzes zu segnen vermag. Denn sein Beispiel wird viele Herzen erleuchten, die im Finstern wohnen, die verzweifeln und sich dem Laster ergeben oder an den Tod denken, wenn sie eine Prüfung trifft.

5. Wenn diese Menschen auf ihrem Wege einem Beispiel von Glauben, von Demut und Hoffnung begegnen, das einem Herzen entspringt, das ebenfalls viel leidet, weil es ein sehr schweres Kreuz trägt, so werden sie spüren, dass ihr Herz von einem Lichtstrahl berührt worden ist.

6. So ist es tatsächlich: da sie die Stimme ihres eigenen Gewissens nicht zu vernehmen vermochten, mussten sie das Geistlicht des Gewissens empfangen, das ein anderer Mensch ihnen durch sein Beispiel und seinen Glauben übermittelte.

7. Gebt euch nicht geschlagen, erklärt euch niemals für gescheitert, beugt euch nicht der Last eurer Leiden. Habt immer die brennende Lampe eures Glaubens vor Augen. Dieser Glaube und eure Liebe werden euch retten. (132, 38 – 39)

Heilung aus eigener Kraft

8. Ihr bittet Mich, dass Ich euch heile; doch wahrlich, Ich sage euch, niemand kann ein besserer Arzt sein als ihr selbst.

9. Was nützt es, dass Ich euch heile und euren Schmerz beseitige, wenn ihr nicht eure Fehler, Sünden, Laster und Unvollkommenheiten ablegt? Nicht der Schmerz ist die Ursache eurer Krankheiten, sondern eure Sünden. Seht, das ist der Ursprung des Schmerzes! Bekämpft also die Sünde, trennt euch von ihr, und ihr werdet gesund sein. Doch dies zu tun ist eure Aufgabe. Ich lehre euch nur und helfe euch dabei.

10. Wenn ihr durch euer Gewissen den Grund für eure Leiden entdeckt und alles daransetzt, ihn zu bekämpfen, werdet ihr die göttliche Kraft voll und ganz spüren, die euch hilft, im Kampfe zu siegen und eure geistige Freiheit zu gewinnen.

11. Wie groß wird eure Befriedigung sein, wenn ihr fühlt, dass ihr durch eure eigenen Verdienste erreicht habt, euch vom Schmerz zu befreien, und ihr Frieden erlangt habt. Dann werdet ihr sagen: “Mein Vater, Dein Wort war meine Heilung. Deine Lehre war meine Rettung.” (8, 54 – 57)

12. Der wahre Heilbalsam, Volk – jener, der alle Krankheiten heilt, entspringt der Liebe.

13. Liebt mit dem Geiste, liebt mit dem Herzen und mit dem Verstande, dann werdet ihr genügend Macht haben, um nicht nur die Krankheiten des Körpers zu heilen oder in den kleinen menschlichen Nöten zu trösten, sondern um die geistigen Geheimnisse zu klären, die großen Ängste des Geistes, seine Verstörungen und Gewissensbisse.

14. Jener Balsam löst die großen Prüfungen, entzündet das Licht, lindert die Qual, zerschmilzt die Ketten, die einschnüren.

15. Der von der Wissenschaft aufgegebene Mensch wird beim Kontakt mit diesem Balsam zur Gesundheit und zum Leben zurückkehren; der Geist, der sich abgelöst hat, wird beim Liebeswort des Bruders, der ihn ruft, zurückkehren (296, 60 – 63)

16. Schafft den Schmerz ab! Das von Mir erschaffene Leben ist nicht schmerzerfüllt. Das Leid entspringt dem Ungehorsam und den Verfehlungen der Kinder Gottes. Der Schmerz ist charakteristisch für das Leben, das die Menschen in ihrer Zügellosigkeit geschaffen haben.

17. Erhebt euren Blick und entdeckt die Schönheit meiner Werke. Bereitet euch innerlich, damit ihr das göttliche Konzert vernehmt, schließt euch nicht von diesem Feste aus. Wenn ihr euch absondert – wie könntet ihr dann teilhaben an dieser Wonne? Ihr würdet traurig, gequält und krank leben.

18. Ich will, dass ihr im universellen Konzert harmonische Noten seid, dass ihr begreift, dass ihr aus dem Quell des Lebens hervorgegangen seid, dass ihr fühlt, dass in jedem Geist mein Licht ist. Wann werdet ihr zur Vollreife gelangen, in der ihr Mir sagen könnt: “Vater, unterwerfe meinen Geist Deinem Geist, ebenso meinen Willen und mein Leben.”

19. Erkennt, dass ihr dies nicht werdet sagen können, solange eure Sinne krank sind, und euer Geist selbstsüchtig vom rechten Wege getrennt ist.

20. Ihr lebt unter der Qual der Krankheiten oder der Furcht, sie euch zuzuziehen. Doch was bedeutet schon eine körperliche Krankheit gegenüber einer Verfehlung des Geistes? Nichts, wenn dieser sich zu erheben vermag; denn in meiner Barmherzigkeit werdet ihr immer Hilfe finden.

21. So wie das Blut durch eure Adern fließt und den ganzen Körper belebt, so durchdringt die Kraft Gottes als ein Lebensstrom euren Geist. Es gibt keinen Grund, krank zu sein, wenn ihr das Gesetz erfüllt. Das Leben ist Gesundheit, Freude, Glück, Harmonie. Wenn ihr krank seid, könnt ihr kein Hort göttlicher Güter sein.

22. Ihr Menschen mit kranken Gedanken, Herzen oder Körpern, der Meister sagt euch: Bittet euren Geist, welcher Kind des Allmächtigen ist, dass er zum rechten Weg zurückkehre, dass er eure Leiden heile und euch in euren Schwächen beistehe. (134, 57 – 59)

Die Erneuerung des Menschen

23. Die Eitelkeit- eine Schwäche, die sich schon beim ersten Menschen gezeigt hat – wird durch die Vergeistigung bekämpft werden. Es ist der Kampf, der schon immer zwischen dem Geist und dem “Fleisch” [Seele] bestanden hat. Denn während der Geist im Verlangen nach der Essenz des Vaters dem Ewigen und Hohen zugeneigt ist, sucht das “Fleisch” nur das, was es befriedigt und ihm schmeichelt, auch wenn es zum Schaden des Geistes ist.

24. Dieser Kampf, der sich bei jedem menschlichen Wesen zeigt, ist eine Macht, die im Menschen selbst entsteht infolge des Einflusses, den die Welt auf ihn ausübt. Denn das Irdische verlangt nach all dem, was seiner Natur entspricht.

25. Wenn der Geist jene Macht zu beherrschen und in die rechten Bahnen zu lenken imstande ist, hat er in seiner eigenen Wesenheit beide Naturen in Einklang gebracht und wird ihren Fortschritt und Aufstieg erreichen. Wenn er sich dagegen von der Macht des “Fleisches” beherrschen lässt, wird er sich zum Schlechten verführt sehen, wird er ein Boot ohne Steuerruder inmitten eines Sturmes sein. (230, 64)

26. Ihr – Ungläubige und Zweifler – könnt nicht an eine Welt der Gerechtigkeit glauben, noch könnt ihr euch ein Leben der Liebe und Tugend auf eurer Erde vorstellen. Mit einem Wort: ihr haltet euch zu nichts Gutem fähig, noch habt ihr Glauben an euch selbst.

27. Ich jedoch glaube an euch, kenne das Saatkorn, das in jedem meiner Kinder ist, denn Ich erschuf sie, denn Ich gab ihnen durch meine Liebe Leben.

28. Ich setze sehr wohl meine Hoffnung auf den Menschen, glaube an seine Rettung, an sein Würdigwerden und seinen Aufstieg. Denn als Ich ihn schuf, bestimmte Ich ihn dazu, Herr zu sein auf der Erde, auf der er eine Stätte der Liebe und des Friedens schaffen sollte, und Ich bestimmte auch, dass sein Geist im Lebenskampfe stark werden müsse, um durch Verdienste dahin zu gelangen, im Lichte des Reiches der Vollkommenheit zu leben, das ihm als ewiges Erbe zusteht. (326,44-46)

<= Kapitel / Chapter 42                                                           Kapitel / Chapter 44 =>

flagge en  Chapter 43… Illness, Healing, and Renovation

The Third Testament Chapter 43… Illness, Healing, and Renovation
Revelations of Jesus Christ

The Origin and Meaning of Illness
Thus saith the Lord…

1. When man deviates from the path of righteousness through lack of prayer and good habits, He looses his moral fortitude and his spirituality and is exposed to temptation; in his weakness He gives space to sin, and that sickens the heart.

2. Nonetheless, I come like a doctor to the sickbed and give him all My love and care. My light is like crystal – clear water upon the lips burned by fever, and when He feels My balm upon his forehead, He says to Me: “Lord, only your charity can save Me; I am gravely ill in spirit, and death shall come to me quickly.”

3. And I tell him: “You shall not die, for I, who am life, have come, and all that you have lost shall be restored.” (220, 39)

4. What merit can a sick person, incapacitated for all struggle, earn? His merits may be great and many if He knows how to vest himself with patience and acceptance, if He knows how to be humble before the Divine will, and knows how to praise Me in the midst of his pain then his example shall be light to many hearts that inhabit the darkness and who have given in to vice, or who think of death when some trial surprises them.

5. Those beings, upon finding in their paths an example of faith, humility, and hope arising from a heart that also suffers much because it bears a very heavy cross, shall feel that their hearts have been touched by a ray of light.

6. And so it is, in fact, since they have not managed to hear the voice of their own consciences, it was needful that they receive the light of the conscience that another brother sends them with his example and his faith.

7. Do not consider yourselves to be beaten, do not call yourselves failures, do not bend under the weight of your sufferings, keep the lamp of your faith always illuminated before you; that faith and your love shall be your salvation. (132, 38 – 39)

Healing through your own Strength

8. You ask that I heal you, and truly I say there is no one better than you yourselves to be your own doctor.

9. What good would it do if I heal you and remove your suffering, if you do not withdraw from your errors, sins, vices and imperfections? It is not pain that is the origin of your ills, but your sins. Behold there the origin of suffering! Fight against sin, withdraw it from you, and you will be healthy, but that is for you to do, I only teach and help you.

10. When through your conscience you discover the origin of your afflictions and establish the means to combat it, you will feel the Divine strength in abundance, helping you to triumph in the battle and win your spiritual freedom.

11. How great will be your satisfaction in feeling that through your own merits you were able to liberate yourselves from pain and also win peace. Then you will say: O My Lord, your word was My balsam, your Doctrine has been My salvation! (8, 54 – 57)

12. My people, the true healing balsam that is able to heal all illnesses originates from love.

13. Love with your spirit, love with your heart, and love with your mind, and you shall have strength enough to heal not only the illnesses of the body or to give consolation for small human miseries, but will also know how to resolve the spiritual Mysteries and the great anguish, confusion, and remorse of the spirit.

14. That balsam resolves the great trials, illuminates, calms sorrows, and melts away the chains of oppression.

15. Men who have been brought to despair by science shall return to health and life with the touch of that balsam; the spirit that has parted shall return at the word of love of the brother who calls. (296, 60 – 63)

16. Abolish pain. The life I created is not painful; the suffering comes from the disobedience and faults of the children of God. Pain is a characteristic of the life that dissolute men have created.

17. Elevate your gaze and discover the beauty of My works; prepare yourselves to hear the Divine concert. Do not exclude yourself from the feast. How will you participate in that delight if you isolate yourself? You will live sad, tormented, and sick.

18. I wish you to be harmonious notes in the universal concert. I wish you to understand that you sprang from the source of life, and that you feel My light is in all consciences. When will you come to the maturity necessary to say: “Father, subordinate My spirit, as well as My will and My life, to Yours?”

19. Do you understand that this you cannot see while your senses are sick and your spirit selfishly isolated from the path.

20. You live under the torment of illnesses, or of the fear of contracting them, and yet, what is a physical illness compared to an error of the spirit? Nothing, if the spirit knows how to raise itself up; for in My charity you shall always find help.

21. Just as the blood runs through your veins and gives life to the body, so too the strength of God, like a torrent of life, passes through your spirit. There is no reason to be ill if you comply with the law. Life is health, joy, happiness, and harmony, and being ill you cannot be a storehouse of the Divine goods.

22. Whether unhealthy in mind, heart, or body, the Master tells you to ask your spirit, which is a child of the Almighty, to return to the path, to heal your ills and help you in your weakness. (134, 57 – 59)

The Renovation of Human Beings

23. Vanity, a weakness which has been manifested since the first man, will be combated through spirituality. It is the struggle that has always existed between the spiritual and the material, for while the spirit tends toward the eternal and elevated in search of the essence of the Father, the material looks only for what satisfies and flatters it, even when this is to the disadvantage of the spirit.

24. That struggle, which is present in every human being, is a force that originates inside men themselves due to the influence that they receive from the world, for that which is material seeks all that which relates to its own nature.

25. If the spirit manages to tame and channel that force, it will have harmonized its two natures within its own being, and shall reach its progress and elevation. If on the other hand, it allows itself to be dominated by the strength of the material form, it shall be induced to evil: a ship without a rudder in the midst of a storm. (230, 64)

26. You, unbelieving and skeptical, cannot believe in a world of justice, nor can you manage to conceive of a life of love and virtue on your earth. In a word: You do not believe yourselves capable of anything good, nor do you have faith in yourselves.

27. I do believe in you. I know the foundation that there is in each of My children, because I formed it, and I gave it life by My love.

28. I do have hope for men. I do believe in their salvation, in their becoming worthy, and in their elevation; for when I created them I destined them to reign on earth, making of it a dwelling of love and peace; as well as that their spirits be forged in the struggle to come, by merit, to dwell in the light of the Kingdom of Perfection, which belongs to them by eternal inheritance. (326, 44 – 46)

<= Kapitel / Chapter 42                                                           Kapitel / Chapter 44 =>

flagge fr  Chapitre 43… Maladie, guérison et rénovation

<= en arrière

LE TROISIEME TESTAMENT Chapitre 43… Maladie, guérison et rénovation
Révélations de Jésus-Christ

Origine et sens de la maladie
Cela dit le Seigneur…

1. Quand l’homme s’éloigne du chemin du bien, par le manque de prière et de bonnes pratiques, il perd sa force morale, sa spiritualité et se trouve exposé à la tentation et, dans sa faiblesse, il donne accès aux péchés, et ceux-ci rendent le coeur malade.

2. Mais Moi, je suis venu comme Docteur au lit du malade et ai déposé en lui tout mon amour et tout mon soin. Ma lumière a été comme de l’eau cristalline sur les lèvres enfiévrées et, en sentant mon baume sur son front, il m’a dit : Seigneur, seule ta charité peut me sauver. Je suis gravement malade de l’esprit et la mort me surviendra très rapidement.

3. Et je lui ai dit : tu ne mourras pas, parce que Moi, qui suis la vie, je suis là et tout ce que tu as perdu te sera restitué. (220, 39)

4. Quels mérites un malade peut-il gagner s’il est impotent pour lutter? Ses mérites peuvent être nombreux et grands s’il sait s’armer de patience et de résignation, s’il sait être humble devant la volonté divine et s’il sait me bénir au milieu de sa douleur, parce que son exemple sera celui de la lumière dans bon nombre de coeurs qui vivent dans les ténèbres, qui désespèrent et cèdent aux vices ou qui pensent à la mort quand une épreuve les surprend.

5. Ces êtres, en rencontrant, sur leur chemin, un exemple de foi, d’humilité et d’espoir qui jaillit d’un coeur qui aussi souffre beaucoup parce qu’il porte une croix très lourde, sentiront que leur coeur a été touché par un rayon de lumière.

6. Il en est donc ainsi, puisqu’ils ne réussirent pas à entendre la voix de leur propre conscience; ils durent recevoir la lumière de la conscience qu’un autre frère leur envoya par son exemple et sa foi.

7. Ne vous considérez pas battus, ne vous avouez jamais avoir échoué, ne vous courbez pas sous le poids de vos souffrances; ayez toujours devant vous la lampe allumée de votre foi; cette foi et votre amour vous sauveront. (132, 38-39)

L’origine de la douleur

8. Vous Me demandez de vous guérir et je vous dis, certes, que personne de mieux que vous-mêmes ne peut être votre propre docteur.

9. A quoi bon que je vous guérisse et que j’écarte votre souffrance, si vous n’éloignez pas de vous vos erreurs, vos péchés, vos vices et vos imperfections? Ce n’est pas la douleur qui est à l’origine de vos maux, mais vos péchés. Et voici l’origine de la douleur! Combattez le péché, écartez- le de vous et vous serez sains, mais c’est à vous qu’il incombe de le faire! Quant à Moi, je me limite à vous enseigner et à vous aider.

10. Quand, au travers de votre conscience, vous découvrirez l’origine de vos détresses et que vous mettrez en oeuvre tous les moyens pour la combattre, vous sentirez la force Divine dans toute sa plénitude vous aider à vaincre dans la bataille et à conquérir votre liberté spirituelle.

11. Que votre satisfaction sera grande de sentir qu’à travers vos propres mérites vous êtes parvenus à vous libérer de la douleur et à conquérir la paix. Alors vous vous exclamerez : Mon Père, ta parole fut mon baume, ta Doctrine a été mon salut! (8, 54-57)

12. Mon peuple, le vrai baume, celui qui guérit tous les maux, jaillit de l’amour.

13. Aimez avec l’esprit, aimez avec le coeur et avec la pensée, et vous aurez suffisamment de pouvoir pour guérir, non seulement les maladies du corps, et consoler les petites misères humaines, mais vous saurez résoudre les mystères spirituels, les grandes angoisses de l’esprit, ses confusions et ses remords.

14. Ce baume résout les grandes épreuves, allume les ténèbres, calme les peines, et fond les chaînes de l’oppression.

15. L’homme condamné par la science recouvrera la santé et reviendra à la vie, au contact de ce baume; l’esprit détaché reviendra à la matière face à la parole d’amour du frère qui l’appelle. (296, 60-63)

16. Abolissez la douleur. La vie que j’ai créée n’est pas douloureuse; la souffrance provient des désobéissances et des fautes des enfants de Dieu. La douleur est le propre de la vie que les hommes, dans leur dissolution, ont créée.

17. Élevez votre regard et découvrez la beauté de mes OEuvres; préparez- vous à écouter le concert divin. Ne vous excluez pas de cette fête. Si vous vous isolez, comment pourrez-vous participer à ce délice? Vous vivriez tristes, troublés et malades.

18. Je souhaite que vous soyez des notes harmonieuses dans le concert universel. Je souhaite que vous compreniez que vous avez surgi de la source de la vie, et que vous sentiez que ma lumière est dans toutes les consciences. Quand aurez-vous la maturité nécessaire pour dire : Père, soumets mon esprit au Tien, de même que ma volonté et ma vie?

19. Comprenez bien que vous ne pourrez pas le dire tant que vos sens seront malades et que votre esprit sera égoïstement isolé du chemin.

20. Vous vivez sous le tourment des maladies ou de la crainte de les contracter, et qu’est-ce qu’une maladie corporelle face à une faute de l’esprit? Rien, si l’esprit sait se lever, parce que, dans ma charité, vous trouverez toujours de l’aide.

21. De même que le sang coule en vos veines et vivifie le corps, de même la force de Dieu, comme un torrent de vie, passe à travers votre esprit. Il n’y a aucune raison d’être malade si vous respectez la loi. La vie est santé, joie, bonheur et harmonie; en étant malades, vous ne pouvez servir de dépôt des biens divins.

22. Aux esprits, coeurs ou corps malades, le Maître vous dit : demandez à votre esprit, qui est le fils du Tout-Puissant, qu’il reprenne le chemin, qu’il guérisse vos maux et qu’il vous aide dans vos faiblesses. (134, 57-59)

La rénovation de l’être humain

23. La vanité, une faiblesse qui s’est manifestée depuis le premier homme, sera combattue par le biais de la spiritualité. C’est la lutte qui a toujours existé entre l’esprit et la matière, puisque, tandis que l’esprit tend vers l’éternel et l’élevé en quête de l’essence du Père, la matière recherche seulement ce qui la satisfait et la flatte, même si cela porte préjudice à l’esprit.

24. Cette lutte qui se présente en chaque être humain est une force provoquée à l’intérieur de l’homme lui-même par l’influence qu’il reçoit du monde, parce que ce qui est matériel recherche tout ce qui est en rapport avec sa nature.

25. Si l’esprit réussit à dominer et à canaliser cette force, il aura harmonisé ses deux natures en son propre être, et atteindra son progrès et son élévation. Si, en revanche, il se laisse dominer par la force de la matière, alors il se verra induit au mal; il sera un bateau sans gouvernail au milieu d’une tempête. (230, 64)

26. Vous, incrédules et sceptiques, ne pouvez croire en un monde de justice, ni ne parvenez à concevoir une vie d’amour et de vertu sur votre Terre. En un mot : vous ne vous croyez capables de rien de bon, et n’avez pas la foi en vous-mêmes.

27. Moi, je crois en vous! Je connais la semence qu’il y a en chacun de mes enfants, parce que c’est Moi qui le formai, et que je lui donnai la vie avec mon amour.

28. Moi, j’ai l’espoir en l’homme, je crois en son salut, en sa nature digne et en son élévation, parce qu’en le créant, je le destinai à régner sur la Terre en y formant une demeure d’amour et de paix, et que son esprit se façonne dans la lutte pour venir, pour ses mérites, habiter dans la lumière du Royaume de Perfectionnement, qui lui appartient par héritage éternel. (326, 44-46)

<= Chapitre 42                                                                         Chapitre 44 =>

flagge es  Capítulo 43… Enfermedad, curación y renovación

<= atrás

EL TERCER TESTAMENTO Capítulo 43… Enfermedad, curación y renovación
Revelaciones de Jesucristo

Origen y sentido de la enfermedad
Esto dice el Señor…

1. Cuando el hombre se aleja de la senda del bien, por la falta de oración y de buenas prácticas, pierde su fortaleza moral, su espiritualidad y queda expuesto a la tentación, y en su debilidad, da cabida a los pecados, y éstos enferman el corazón.

2. Mas Yo, he venido como Doctor al lecho del enfermo y he puesto en él todo mi amor y mi cuidado. Mi luz ha sido como agua cristalina en los labios abrazados por la fiebre y al sentir mi bálsamo sobre su frente, me ha dicho: Señor, sólo vuestra caridad puede salvarme. Me encuentro gravemente enfermo del espíritu y la muerte llegará muy pronto a Mí.

3. Y Yo le he dicho: No moriréis, porque Yo, que soy la vida, he llegado y todo lo que habéis perdido, os será devuelto. (220, 39)

4. ¿Cuáles méritos puede hacer un enfermo, imposibilitado para toda lucha? Sus méritos pueden ser muchos y grandes, si sabe revestirse de paciencia y conformidad, si sabe ser humilde a la voluntad divina y sabe bendecirme en medio de su dolor, porque su ejemplo será de luz en muchos corazones que habitan en tinieblas, que se desesperan y se entregan a los vicios o piensan en la muerte cuando les sorprende una prueba.

5. Esos seres, al encontrar en su camino un ejemplo de fe, de humildad y de esperanza, que surge de un corazón que también sufre mucho, porque carga con una cruz muy pesada, sentirán que su corazón ha sido tocado por un rayo de luz.

6. Y así es, en efecto, ya que ellos no lograron escuchar la voz de su propia conciencia; tuvieron que recibir la luz de la conciencia que otro hermano les envió con su ejemplo y su fe.

7. No os deis por vencidos, no os confeséis nunca fracasados, no os dobleguéis bajo el peso de vuestros sufrimientos; tened siempre ante vosotros la lámpara encendida de vuestra fe; esa fe y vuestro amor os salvarán. (132, 38 – 39)

Curación por la fuerza propia

8. Me pedís que os sane y de cierto os digo que nadie mejor que vosotros mismos podéis ser vuestro doctor.

9. ¿De qué sirve que Yo os sane y aparte vuestro dolor, si no apartáis de vosotros vuestros errores, pecados, vicios e imperfecciones? No es el dolor el origen de vuestros males, sino vuestros pecados. ¡He ahí el origen del dolor! combatid el pecado, apartadlo de vosotros y seréis sanos, más eso a vosotros corresponde hacerlo, Yo sólo os enseño y os ayudo.

10. Cuando a través de vuestra conciencia descubráis el origen de vuestras aflicciones y pongáis todos los medios para combatirlo, sentiréis en plenitud la divina fuerza, ayudándoos a vencer en la batalla y a conquistar vuestra libertad espiritual.

11. Cuán grande será vuestra satisfacción al sentir que por méritos propios alcanzasteis a libertaros del dolor y conquistasteis la paz. Entonces diréis: ¡Padre mío, tu palabra fue mi bálsamo, tu Doctrina ha sido mi salvación! (8, 54 – 57)

12. El verdadero bálsamo, pueblo, aquel que sana todos los males, brota del amor.

13. Amad con el espíritu, amad con el corazón y con la mente y tendréis el poder suficiente para sanar no sólo las enfermedades del cuerpo o consolar en las pequeñas miserias humanas, sino que sabréis resolver los misterios espirituales, las grandes angustias del espíritu, sus turbaciones y remordimientos.

14. Ese bálsamo resuelve las grandes pruebas, enciende la luz, calma la pena, funde las cadenas que oprimen.

15. El hombre desahuciado por la ciencia, volverá a la salud y a la vida, al contacto de ese bálsamo; el espíritu que se haya desprendido, volverá ante la palabra de amor del hermano que le llama. (296, 60 – 63)

16. Abolid el dolor. La vida creada por Mí no es dolorosa; el sufrimiento proviene de las desobediencias y faltas de los hijos de Dios. El dolor es propio de la vida que los hombres en su disolución han creado.

17. Elevad vuestra mirada y descubrid la belleza de mis obras; preparaos para que escuchéis el concierto divino. No os excluyáis de ese festín. Si os aisláis, ¿Cómo podréis participar de ese deleite? Viviríais tristes, atormentados y enfermos.

18. Yo quiero que en el concierto universal seáis notas armoniosas; que comprendáis que habéis brotado de la fuente de la vida, que sintáis que en todas las conciencias esta mi luz. ¿Cuándo llegaréis a la plenitud en que podáis decir: Padre, someted mi espíritu al vuestro, así como mi voluntad y mi vida?

19. Ved que esto no lo podréis decir mientras vuestros sentidos estén enfermos y vuestro espíritu egoístamente aislado del camino.

20. Vivís bajo el tormento de las enfermedades o del temor a contraerlas y, ¿Qué es una enfermedad corporal ante una falta del espíritu? Nada, sí él sabe levantarse, porque en mi caridad siempre encontraréis ayuda.

21. Así como la sangre corre por vuestras venas y vivifica el cuerpo, así la fuerza de Dios, como un torrente de vida, pasa a través de vuestro espíritu. No hay motivo para estar enfermo si cumplís con la ley. La vida es salud, alegría, felicidad, armonía; estando enfermos no podéis ser un depósito de los bienes divinos.

22. Mentes, corazones o cuerpos enfermos, el Maestro os dice: Pedid a vuestro espíritu, que es el hijo del Todopoderoso, que vuelva al camino, que sane vuestras dolencias y que os ayude en vuestras flaquezas. (134, 57 – 59)

La renovación del ser humano

23. La vanidad, que ha sido flaqueza manifestada desde el primer hombre, será combatida por medio de la espiritualidad. Es la lucha que siempre ha existido entre el espíritu y la materia; pues mientras el espíritu tiende a lo eterno y elevado en busca de la esencia del Padre, la materia busca tan sólo lo que le satisface y halaga, aún cuando sea en perjuicio del espíritu.

24. Esta lucha que en cada humano se presenta, es una fuerza originada en el mismo hombre por la influencia que del mundo recibe, porque lo que es material busca todo lo que se relaciona con su naturaleza.

25. Si el espíritu logra dominar y encauzar esa fuerza, habrá armonizado en su propio ser sus dos naturalezas y alcanzará su progreso y elevación. Si por el contrario, se deja dominar por la fuerza de la materia, entonces se verá inducido hacia el mal, será una barca sin timón en medio de una tempestad. (230, 64)

26. Vosotros, incrédulos y escépticos, no podéis creer en un mundo de justicia, ni alcanzáis a concebir una vida de amor y virtud en vuestra Tierra. En una palabra: No os creéis capaces de nada bueno ni tenéis fe en vosotros mismos.

27. Yo sí creo en vosotros, conozco la simiente que hay en cada hijo mío, porque Yo lo formé, porque le di vida con mi amor.

28. Yo sí espero del hombre, sí creo en su salvación, en su dignificación y en su elevación, porque al crearlo, lo destiné a que reinase en la Tierra, formando en ella una morada de amor y de paz, y a que su espíritu se forjase en la lucha para llegar por méritos a habitar en la luz del Reino de Perfeccionamiento, el cual le pertenece por herencia eterna. (326, 44 – 46)

<= Capitulo 42                                                                         Chapitre 44 =>

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 4…Tanrısal beyan yoluyla talimat

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 4...Tanrısal beyan yoluyla talimat<= Genel bakışa geri dön

Flag Turkey-270x180px ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 4…Tanrısal beyan yoluyla talimat

=> PDF

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 4…Tanrısal beyan yoluyla talimat
Jesus Christus´un vahyi

Almancadan Tercüme: Jasmin

Beyanların kaynağı

 1. Hep Tanrı’yla ve onun aynısı Christus´la birlikte olan ve bugün Kutsal Ruh yoluyla bildiğiniz „söz“ size konuşuyor, çünkü „söz“ sözdür, kanundur, mesajdır, vahiydir, bilgeliktir. Siz o „sözü“ Jesus Christus´un sözleri yoluyla duyduysanız ve Kutsal Ruh´un ilhamı yoluyla şimdi aldıysanız, size doğrusunu söyleyeyim, o işittiğiniz Tanrı’nın sesidir. Çünkü sadece bir tek Tanrı, bir tek söz ve sadece bir tek Kutsal Ruh vardır. (13,19)
 2. Sözde varlığını sürdüren ve Tanrı’nın konuşucularının dudaklarından söz olarak çıkan ışığın kökeninin ne olduğunu biliyor musunuz? Onun kökeni iyilikte, tanrısal sevgide, Tanrı’dan çıkıp yayılan evrensel ışıktadır. Size yaşam veren parlayan yegâne ışığın ışını veya kıvılcımıdır. O her şeyi hareket ettiren, titreşime neden olan, akım sağlayan ve durmadan yörüngesinde gezmesini sağlayan sonsuz kudretin bir parçasıdır. O, sizin tanrısal radyasyon dediğiniz ruhları aydınlatan ve yaşam veren tanrısal Ruh´un ışığıdır.
 3. Hep sizin kurtuluşunuz için gelmiş olan O, şu anda sizinle konuşuyor: Jesus; Tanrı’nın vaadi, “İkinci Devirde” Jesus´ta insan olan, insan sözü olan Tanrı “sözü”; sevginin, ışığın ve hakikatin ruhu, bir ışında sınırlanmış, benim düşüncelerimi iletmek için vicdan yoluyla insanların ruhunu ve aklını etkileyen. (90, 33)
 4. Ben, bu dünyada insanların bana zulmettiği, benimle alay ettiği ve beni suçladığı Christus´um. Bana “İkinci Devirde” Jesus´a yaptıklarınızdan sonra, sizi affettiğimi ve sevdiğimi bir kere daha ispatlamak için size geliyorum.
 5. Beni çıplak çarmıha gerdiniz ve ayni şekilde size geri geliyorum, çünkü ikiyüzlülüğün ve yalanın kostümüne bürünerek ruhumu ve hakikatimi sizden gizli tutmuyorum. Ama beni tanıyabilmeniz için, önce kalbinizi temizlemeniz gerekir. (29,27 – 28)
 6. Bugün size söylüyorum: İnsanların Celileli “Rabbuni” dedikleri Usta buradadır. Size sonsuza dek geçerli olan öğretimi, sevgi öğretisini veriyorum. Sizi bugün davet ettiğim yemek şöleni ruhidir. Ekmek ve şarap da ayni şekilde ruhidir. Ama bugün ve eskiden ve her zaman olduğu gibi ben yolum, hakikatim ve sonsuz yaşamım. ( 68, 33)

Vahiy yerleri ve beyanları alanlar

 1. Baba’nın “Sözü” olduğumu hatırlayın. Bu sözle aldığınız tanrısal öz, Yaratıcı Ruh´un ışığıdır ki, o ruhumun bir parçasını her birinizde bıraktım.
 2. Elbette etrafımdaki beni dinleyen kalabalığın ve içinde toplandığınız odanın basitliğini görünce, sessizce bana sorarsınız: “Usta, beyanın için bu devirde sana layık, şatafatlı masalı ve merasimle seremonililerin yapılabileceği büyük bir tapınak veya katedral niye seçmedin?”
 3. Ustası hakkında böyle düşünenlere yanıt veriyorum: İnsanlar benim bu fakirliğe yönelmeme neden olmadı. Beyanım için bu basit evi şehrinizin fakir bir kenar mahallesinden maddi haraç ve dıştan görünen sadakaları sizde aramadığımı kavramanız için, kendim seçtim. Bilhassa tam tersine: Ruhen gelişmeniz için size bir kere daha alçakgönüllüğün vaazını vermek için geldim. (36, 24 – 25)
 4. Benim şu andaki yanınızdaki varlığıma bazıları inanmıyorlar. Çünkü toplantı yerlerinin basitliği ve kendimi onlar yoluyla beyan ettiğim konuşucularımın sadeliğine karşı geliyorlar. Elbette böyle şüpheciler Christus´un hayatını iyice incelemiş olsalardı, O´nun asla ihtişam, hürmet ve zenginlik aramadığının farkına varırlardı.
 5. Bu yerler o kadar fakir ve basit olabilirler, tıpkı eskiden orada doğduğum dam ve samanın basit bir yer olduğu gibi. (226, 38 – 39)
 6. Bu milleti yeni beyanım için ancak son saatte seçtiğimi düşünmeyin. Her şey sonsuzluktan beri öngörülmüştü. Bu toprak, bu ırk, ruhlarınız benim aracılığımla hazırlandı, ayni şekilde yanınızdaki varlığım dileğim üzerine önceden belirlenmiş olduğu gibi.
 7. Beyanlarımı akıl ve ruhlarını temiz tutanlar arasından en değersiz insanlarla başlatmaya karar verdim. Sonra onların hepsinin bana gelmesine izin verdim, çünkü benim masamda ne fark, ne de torpil vardır. Benim bu millete yukarıdan gönderdiğim söz basit, mütevazı şekilde, sizin için anlaşılabilir, ama anlamı açıklık dolu ve ruhunuz için alçak seviyedeydi, çünkü ben bilginin hazinesi olmama rağmen, kendimi basit ve açıkça ifade ve beyan ederim. Ben hiç kimseye bir gizem değilim; sır ve gizem sizin bilgisizliğinizin çocuklarıdır. (87,11 – 12)
 8. Beni ilk dinleyenler, benim eserime onların ilk dallarını çeşitli bölgelere ekmek için kesmek amacıyla, bir ağaç gibi davrandılar. Bir kısmı benim talimatlarımı iyi yorumladılar, diğerleri ise yolu şaşırdılar.
 9. Basit toplantı yerlerinin gölgesinde bir araya gelen gruplar küçüktü. Elbette onların sayıları çoğalıp kalabalık büyüdükçe onları birlik kurmalarına çağırdım öyle ki, hepsi birbirlerini tek bir Usta’nın öğrencisi olarak tanısınlar ve talimatlarımı ayni şekilde yerine getirsinler. Böylece tohum, “isçilerin” *) bildiğine göre değil de, daha ziyade Tanrı’nın dileğine göre ekilmiş olsun.

*) Jesus´un İncil’deki “bağdaki işçiler” hakkında benzetmesi ile ilgili

 1. Ruhi Yeni Antlaşma Sandığı’nın önünde o kalabalık insan sürüsü teslimiyet, itaat ve iyi niyetle and ettiler, ama kasırgalar ve tayfunlar şiddetle üzerine geldiğinde ve ağacın dalları kamçı gibi vurduğunda, bazıları korkusuzca direnirken ve yeni “isçilere” bu beyanımı öğretip “tarlaları” sürerken, diğerleri de pes edip teslim oldular.
 2. Benim bu vahyimin öneminin farkına varanlar, onları diğerlerinden üstün edecek bilgi ve kudret kazanmak ibin gizemlerimin derinliklerine benim dileğimden daha fazla dalmak niyetindeydiler. Ama benim adaletimle çok kısa sonra karşı karşıya geldiler.
 3. Bu eserin önemini onun berraklığı ve basitliğinde keşfedemeyen diğerleri ise, tarikatların ve kiliselerin ritüelleri, sembolleri ve seremonilerini benim beyanlarıma merasim görünüşü vermek için devraldılar. (234, 27 – 30)
 4. Her ne kadar inançsızlar kendisini göstermiş olsa da – hem akli öğrenim görmüşlerde, hem de eğitim görmemiş bilgisizlerde – bu beyan vahiy edilmeye başladığından beri, ruhunuz benim talimatım yoluyla aydınlandı.
 5. Bu vahyi inkâr eden ne kadar çok argüman! Bu sözü yok etmeye çalışan ne kadar çok teşebbüsler! Ama mesajımın akışını hiçbir şey durdurmadı – tam tersine: ne kadar çok insan bu esere karşı savaştıkça, o kadar çok insanın ona inancı alevlendi ve ne kadar çok zaman geçtikçe, o kadar çok insan yoluyla sözümü beyan ettim.
 6. Bu bize neyi öğretir? Tanrı’nın gücünün vargılarını yerine getirmesine insan gücü hiçbir zaman engel olmaya muktedir olamayacak.
 7. Halkb bu toplantı yerlerinde bir araya geldiği zaman, yapılması gerekeni dünyadan korkmadan benim yanlarındaki varlığıma ve korumama güvenle yaptı. Ben onlara imanlarının hakikate dayandığını ispat ettim. (329, 28 – 30; 37)
 8. Bu birlikte basit ve mütevazı kalpli, ama bana hizmet için sevgi ve iman dolu yeni bir elçi sürüsü oluştu. Tabii ki, aralarında benim yanlarındaki varlığıma inanabilmesi için beni görmesi gereken yeni Thomas, bana inanmasına rağmen, korkudan insanlara beni inkâr edecek olan yeni Petrus ve sözümü ve hakikatimi para ve iltifat için sahteleştirecek olan yeni Jahuda Iskariot eksik değildi.
 9. Bu halkı teşkil eden bir sürü insan günden güne çoğaldı ve şehirlere, bölgelere ve köylere kadar yayıldılar. Hakikatin ve adaletin özverili işçileri – Rab´bin öğretisine hevesli – ve hakikati konuşan temiz kalpli peygamberler bu halktan çıktı. (213, 72 – 73)
 10. Yeni vahyimde her şeyi değiştirdim: bilgisizliğe, yanılgıya ve eski vahiylerimdeki gibi, sözlerimin yanlış yorumuna engel olmak için yerleri ve beyan araçlarını. Güneşin doğudan doğupb öğle vakti en yüksek noktaya gelip batıda nasıl batacağını gözetlemesi gibi, benim ruhumun ışığı da doğudan batıya doğru ilerledi öyle ki, görkemimi ve kudretimi belli bir yere, insanlara ve ırklara sınırlandırmayasınız. (110, 9)
 11. Birkaç insanın beni duyması yeter, çünkü onlar yarın çevrelerindeki insanlara onun tanıklığını yapacaklar. Biliyorum ki, herkesi çağırsaydım, dünya işleriyle meşgul oldukları için, onların çoğu gelmezdi. Beni inkâr ederler ve beni dinlemeleri için iyi niyetli insanların gelmesine engel olurlardı.
 12. Burada, bu önemsiz yerlerin tenhalığında, kendimi beyan ettiğim yerde tohumumun filizlenmesini sağlıyorum. Saf kalpleri cemaatlerde birleştiriyorum. Materyalist bir yaşamın gürültüsünden geriye çekildikleri zaman, onlara sevgiden, sonsuz (Tanrı’dan), Ruh´tan, gerçek maddi ve manevi değerlerden, hayati duyuları yoluyla değil de ruhen görmelerine nasıl etkinlik gösterdiğimden söz ediyorum.
 13. Bu çocuksu kalplere öğrenci adını veriyorum ve onlar, hiçbir şeye sahip olmamış, hiç kimse tarafından dikkate alınmamış, benim tarafımdan çağrılmış olmanın hoşnutluğuyla doldular ve yeni bir yaşama dirildiler. Rab vahyini onlara verdiği ve onlara sevginin yolunu gösterdiği için, çevresindeki insanlara faydalı olabilir kanaati ve mutluluğuyla ayağa kalktılar.
 14. Bazıları onları reddetseler ve kendilerini Jesus´un öğrencileri diye adlandırdıkları için onlarla alay etseler bile, ama size doğrusunu söyleyeyim, onlara bu lütuf inkâr edilse bile, benim öğrencilerim kalmaya devam edecekler. (191, 33 – 36 )
 15. Sesimin çağrısını dünya bekliyor; insanların kalbi, imana ölmüş olmasına rağmen, Christus´un sesinin ona yaklaştığını ve ona “Kalk ve gezin!” demesini bekliyor.
 16. “Ölüler”, “körler”, hastalar ve hor görülenler güçlü bir halk teşkil ediyorlar. Ben onlara geleceğim, çünkü fiziksel ve ruhen acı çekenler benim yanlarındaki varlığıma daha duyarlıdırlar. Güç, zenginlik ve dünyevi görkeme sahip olan dünyanın büyükleri, bana ihtiyaçları olmadıklarına inanıyorlar ve beni beklemiyorlar. Her şeye sahip olanlar: “Christus onlara ne verebilir ki?” diyorlar. Yoksa manevi zenginlikler veya sonsuzlukta bir yer mi? Bu onları ilgilendirmiyor!
 17. Öğretimi beyan etmek için, fakir, fiziksel ve ruhi hastaların sürüsünü aramamın sebebi bundan dolayıdır, çünkü onlar beni özleyip aradılar. Kendimi yeniden insanlara gösterme zamanı geldiğinde, benim yanlarındaki varlığımı hissetmeleri doğaldı. (291,32 – 34)

Tanrısal beyanın iletimi

 1. Kim insan zekâsı yoluyla iletilen bu beyandan şüphe ederse, kendisini diğer yaratıklardan üstün kılan statüsünü inkâr etmiş gibi davranmış olur – kendi ruhunu inkâr etmiş gibi ve sayısız sınavlar, acılar ve mücadeleler yoluyla ulaştığı ruhi ve akli seviyesinin bilincinde olmak istemiyormuş gibi.
 2. Zekânız veya ruhunuz yoluyla kendimi size beyan etmemi inkâr etmek, kendini inkâr etmek ve kendisini kendisinden aşağıdaki yaratıkların seviyesine koymak demektir.
 3. İnsanın Tanrı’nın çocuğu olduğunu kim bilmiyor? Kim içinde bir ruh taşıdığını bilmiyor? O zaman, Baba ile çocukları arasında birbirleriyle anlaşabilmeleri için, bir veya birden fazla yöntem olması gerektiğine neden inanılmasın?
 4. Ben zekâ olduğum için, zekânız yoluyla size yöneliyorum; ben ruh olduğum için, ruhunuza yöneliyorum. Ama benim beyanımı inkâr edenler, beni asla ruh olarak görmek ve tanımak istemiyorlarsa, bu hakikati nasıl kavrayıp kabul etmek istiyorlar? Kalplerinde yanlış fikirler geliştirdiler, tıpkı benim insan biçiminde tanrısal bir yaratık olduğumu ve benimle bağlantı kurmak için semboller ve resimler sayesinde benim gözler önüne getirilmesi gerektiğini düşünen insanlar gibi.
 5. Yüzyıllar boyunca beni bu yolla arayan insanlar, önlerinde dua ettikleri ve ritüeller sundukları resimlerinin ve heykellerinin suskunluğuna alıştılar. Sonunda kalplerinde Tanrı’yı hiç kimsenin görme, duyma ve hissetmeye layık olmadığı kanısı oluştu. İnsanlara yaklaşmam için çok, çok yükseklerde olduğumu söylemekle, onlar bana hayranca hürmetlerini sunduklarına inanıyorlar. Elbette onlar yanılıyorlar, çünkü insanlar gibi küçük yaratıklarla yetinmem için çok büyük olduğumu kim iddia ediyorsa, o adam ruhumun size vahiy ettiği mütevazılığı – en güzel şeyi – inkâr eden dar kafalıdır.
 6. Christus´a inanıyorsanız, Hristiyan olduğunuzu iddia ediyorsanız, Rab´bin size yaklaşması için O´na layık olmadığınızı sananlar gibi böyle saçma düşünceler beslememelisiniz. O Tanrı’nın “sözü” insan olduğunda, tam sizin Hristiyanlığa inancınız tanrısal sevginin ispatına dayandığını, unuttunuz mu? Tanrısal sesimin insan sesi olarak duyulmasını sağlamamdan başka, hangi elle tutulabilir ve insancıl yaklaşma günahkâr, maddeci, karanlık ve zayıf ruhlu insanların zekâsına daha fazla kolaylık gösterebilirdi?
 7. Bu kanımla mühürlediğim insanlara olan en büyük sevgi, alçakgönüllülük ve acımamın ispatı idi öyle ki, benim lütfuma hiç kimsenin layık olmadığını gözlerinizin önünde tutun. Çünkü ben işte o en çok çamura batmış, karanlıkta ve kötülüklerinde kendini kaybetmiş olan insanlar için sözümün insan olup (Jesus´ta) aranızda yaşamasını sağladım ve kanımın can suyunu sizin için akıttım.
 8. Neden o zaman bütün buna inananlar şimdi yanlarındaki varlığımı ve beyanımı reddediyorlar? Neden bunun, Tanrı sonsuz olduğu ve insanların çok aşağılarda, çok önemsiz olduğu ve layık olmadığı için, mümkün olmadığını iddia ediyorlar? Size doğrusunu söyleyeyim, benim bu zamanda verdiğim beyanımı inkâr eden insan, benim “İkinci Devirde” dünyada insan olarak yaşamış olduğumu, sevgimi ve alçakgönüllülüğümü de inkâr etmiş olur.
 9. Siz, günahkârlar günah dolu yaşam sürdürürken, kendinizi benden uzak hissetmeniz doğaldır. Ben ise buna karşın, ne kadar çok günaha batarsanız ve böylece ruhunuzu ve can direğinizi kirletirseniz, o kadar çok size ışığımı vermem, yardım elimi uzatmam, şifa getirmem ve sizi kurtarmam için sizinle ilgilenmem gerektiğini hissediyorum.
 10. Ben kendimi çocuklarıma yeniden beyan ettiğimde, onların çoğunun beni inkâr edeceklerini biliyordum ve ondan dolayı benim ikinci gelişimi çok eskilerde önceden bildirdim, ama aynı zamanda benim gelişimin ruhen olacağını anlamalarını sağladım. Elbette siz bundan şüphe ederseniz, benim dört elçimin İncil’in Sevindirici Haber´inde yazdığı sözlerimin şahitliği yoluyla emin olun.
 11. Şimdi ben ruhum ve parlayan “buluttan” size sözlerimi gönderiyorum ve de o sözlerimin konuşmacılarım sayesinde insanlaşmasını (kulaklarınızın işitmesini) sağlıyorum. Ob hepinizi ruhunuzla Tanrı’nın Ruhu´yla konuşmayı başarmanız gerektiği için, sizi hazırlayan ders talimatlarıdır. (331, 1- 10,13)
 12. Tanrı’nın düşünceleri benim transtaki konuşmacılarım yoluyla kelimelere çevrildi ve cümle olarak birleştirilerek vahiylerle ve mükemmel talimatlarla dolu ruhsal bir öğreti oluştu.
 13. Bu önceden vaat edilen teselli edecek olandir. Bu yıllar öncesinden size bildirilen ve size her şeyi öğretecek olan hakikatin ruhudur. Hazırlık başlamak üzere. Ruhen güçlü olanların size önderlik yapmasına ihtiyacınız olduğu zamanlar gelmek üzere. Çünkü o ruhen güçlüler, size kalplerinin soyluluğu ve basitliğiyle, bilgelik ve merhametle önderlik edecekler. (54, 51 – 52)
 14. Benim talimatım aklınıza ışık getirmek ibin geliyor. Elbette bu zamanda size geliş bibimim ve yöntemime şaşmayın. Ondan dolayı şaşkına dönmeyin. Hem de alışkanlık haline getirmeyin.
 15. Benim tanrısal ışığım, konuşmacım olarak bana hizmet eden o insanların zekâsına ulaştığı anda, titreşim olarak yoğunlaşırlar ve böylece bilgeliğin sözü ve sevgiye dönüşürler. Benim ruhumun size bu şekilde ulaşabilmesi için, göklerin merdiveninden kaç basamak aşağıya doğru size inmesi gerekir! Ve benim “Ruhsal Dünyamı” da size göndermem gerekiyordu öyle ki, o size benim talimatlarımın ayrıntılı açıklamasını versin. (168,48)
 16. Kendimi insanların zekâ organı yoluyla beyan ediyorum, çünkü beyin Tanrı’nın yarattığı mükemmel bir “cihazdır” öyle ki, orada ruhun ışığı olan zekâ kendisini göstersin.
 17. Bu “cihaz”, sizin bütün bilimlerinizle asla kopyasını yapamayacağınız bir modeldir. Siz o beynin biçimini ve yapı şeklini örnek olarak icatlarınız için kullanacaksınız, ama hiçbir zaman Babanızın yarattıklarının mükemmelliğine ulaşamayacaksınız. Neden yarattığım şeyleri kullanabildiğimden şüphe ediyorsunuz? (262, 40 – 41)
 18. Her devirde Ustanız olarak sevgim insanların ihtiyacı olan sizi eğitmede itinalı ve dikkatliydi ve ben size ruhsal ve entelektüel gelişmenizle ahenk içinde konuşmak için hep geldim.
 19. İnsanların uydurdukları söz ve öğretilerin ruhunuzun yakıcı susamışlığını kandıramadığını gördüğüm için, size geldim. Işığa susamışlık, hakikate susamışlık, sonsuzluğa ve sevgiye susamışlık. Ondan dolayı size kendimi takdim ettim ve alçakgönüllü, bilgisiz, eğitim görmemiş insanlar yoluyla onların akıllarının ve ruhlarının transa girmesini sağlıyorum ki, onların ağzından Üçüncü Devrin mesajı çıksın.
 20. Benim tanrısal düşüncelerimi alıp size bildirmelerine layık olabilmeleri içinb onların dünyevi materyalizmin akışına kendilerini kaptırmamaları ve dünyanın sunduğu ayartmalara karşı direnmeleri gerekiyordu. Bu yolla kendi şahsiyetlerini geriye iterek ve kibirlerini uslandırarak kendi akıl organlarını tanrısal ilhama sunmakla ve dudaklarından bilgelik, şefkat ve adalet sözleri, balsam ve barış çıkmasını mümkün kılmakla, tamamen kendi karakterlerini feda etmeyi kısa bir zaman içinde başardılar.
 21. Ruhum o beyinlere, aşağıya yeryüzüne gelmeden, sadece ışığımın bir ışınının onları aydınlatması sayesinde, konuşucularımın o kadar çok bilgiyi nasıl dile getirdiklerini ve o kadar çok yaşam özünü dinleyicilerin ruhlarına nasıl dökebildiklerini anlayamayan birçok insan hep olacaktır. Buna yanıt olarak size söylüyorum, kral yıldız diye adlandırdığınız güneş de dünyayı aydınlatmak için yeryüzüne gelmek zorunda değildir, çünkü güneşin o mesafeden dünyanıza yolladığı ışık, size aydınlık, sıcaklık ve yaşam vermeye yeter.
 22. Ayni şekilde Baba’nın Ruh´u güneş gibi sonsuz ışın gücüyle her şeyi bütün yaratıklara yolladığı ışığıyla – hem manevi, hem de maddi – aydınlatır ve canlandırır.
 23. Işığımın olduğu yerde, ruhumun da olduğunu, anlayın artık. (91, 12 – 16)
 24. Konuşmacılarımın üstüne Tanrı´nın Sözü ´nün yansıtması olan ruhumun kıvılcımı düşer ve böylece beyanımı duymanızı sağlarım. Hangi konuşmacım “sözümün” bütün kudretini alabilir? Hiç birisi. Size doğrusunu söyleyeyim, “sözün” ne demek olduğunu henüz bilmiyorsunuz.
 25. “Söz” yaşamdır, sevgidir, Tanrı’nın sözüdür, ama konuşmacılarım bütün bunların sadece bir atomunu alabilirler. Ama burada o ışığın ışınında, o esansta zaman ve mesafe açısından sonsuz olanı ve mutlak olanı (Tanrı’yı) keşfedebileceksiniz.
 26. Kendim hakkında hem büyük eylemler, hem de küçük ve sınırlı beyanlar yoluyla konuşabilirim. Ben her şeydeyim, her şey benden söz eder, büyük olanlar ve küçükler ayni derecede mükemmeldir. İnsanların bunu anlaması için sadece gözetlemeyi, derin derin düşünmeyi ve öğrenmeyi başarması yeter. (284, 2 – 3)
 27. “Sözüm” bir kere daha insan olup size gelmedi. Ben bu devirde öbür dünyanın simgesi olan “bulut” üstündeyim. Işınım oradan çıkıp konuşucularımın aklını aydınlatıyor.
 28. Kendimi insanlar yoluyla size bildirmemden hoşnutluk duydum ve benim kararım mükemmeldir. İnsanları iyi bilirim, çünkü ben onları yarattım. Ben onları layık görüyorum, çünkü onlar benim çocuklarımdır ve onlar benden çıktılar. Ben onlar yoluyla kendime hizmet ederim, çünkü onun için onları yarattım ve görkemimi onların aracılığıyla vahiy edebilirim, çünkü kendimi onlarda yüceltmek için, onları yarattım.
 29. İnsan! O benimle birdir, çünkü o zekâ, yaşam, bilinç ve iradedir, çünkü o benim karakter niteliklerime sahiptir ve onun ruhu sonsuzluğa aittir.
 30. Çoğu kez sandığınızdan daha önemsizsiniz ve diğer zaman ise tasavvur edebileceğinizden daha önemlisiniz. (217, 15 – 18)
 31. Eğer biraz düşünüp Kutsal Kitap İncil´i incelerseniz, bütün peygamberlerin insanlara ilettikleri sözlerde tek bir ruhi değerin ifade edildiğini anlarsınız. O peygamberler insanlara uyarılar, vahiyler ve mesajlar verdiler, ama o zamanlarda halkın uyguladığı maddi yolla tapınma hatası olmadan. Onlar kanunu, Tanrı’nın sözüne uymayı öğretip göksel Baba´yla bağlantıya girmelerine yardımcı oldular.
 32. Halk, o peygamberlerle bu an onlar aracılığıyla konuştuğum konuşucularım arasındaki büyük benzerliği görmüyor musun? Bu konuşucularımın dudaklarına da kanunumun özünü koyuyorum, onların sözleriyle benim ilhamım size ulaşıyor ve o insanlardan parlayarak dinleyicileri saf kalpleriyle Rab’bi aramalarına çağıran talimatlar çıkıyor. Onlar korkmadan konuşuyorlar, onları dinleyenler arasında kolaçan edenler ve fanatikler olsa bile. Görevlerini özverili şekilde Baba´ya hizmette yerine getiriyorlar öyle ki, onlar yoluyla Tanrı insanlığa konuşsun, insanlara ışığın yeni yollarını açan talimatlar versin.
 33. Halk, peygamberle konuşucularım arasında sadece büyük benzerlik yoktur, bilhassa onlar arasında mükemmel bir ilişki vardır. Onlar bunları beyan ediyorlar ve uzun zamanlar öncesinde bildirilenleri şimdiki hizmetkârlarım gözleriyle görüyorlar. (162, 9 – 11)
 34. Benim konuşucularımın hepsi bana hizmet etmek için kendilerini hazırlamaya niyetli ve yetenekli değildiler. Çoğu kez ışığımı pak olmayan ve faydasız ve de günahla meşgul zekâ organlarına yollamak zorundaydım. Hatalarıyla benim adaletimi ön plana getirdiler, çünkü Tanrı’nın mesajını anlatabilmek için, akılları her ilhamdan, dudakları da her güzel konuşma yeteneğinden mahrumdular.
 35. O durumlarda dinleyiciler kulaklarını onların basit beyanlarına kapatıp, onun yerine ruhlarını benim varlığımı hissetmek ve özümü almak için açtılar. Halk, merhametimin o anda onlara yolladığı özümle (esans) besledi, ama konuşucum dudaklarından çıkmayan mesajla engel oldu, ilhamımı bu şekilde almaya henüz hazırlanmamış olmalarına rağmen, oradakileri ruhtan ruha Usta´yla konuşmasına zorladı. (294, 49)

Beyanların şekli

 1. Usta’nın beyanları hep ayni şekilde başlar, çünkü o ayni sevgiyi içerir. O beyanlar sevgiyle başlar ve merhametle biter – benim bütün öğretimi içeren bu iki sözdür. Işığın bölgelerine ve hakikate ulaşmak için ruha kudret veren bu yüksek duygulardır. (159, 26)
 2. “İkinci Devirdeki” konuşma tarzımla şimdiki konuşma tarzımın farklı olduğunu söyleyebilirsiniz. Biraz da haklısınız. Çünkü Jesus o zamanda yaşayan insanların konuşma tarzları ve deyimlerini kullandı, tıpkı şimdi beni dinleyen insanların anlayış tarzına göre konuştuğum gibi. Ama size eskiden ve şimdi bildirilen sözün manevi değeri aynıdır, tekdir ve değişmezdir. Buna rağmen bu kalpleri taşa dönüşmüş ve akılları kapanmış olan çok kişi tarafından dikkatinizden kaçtı. (247, 56)
 3. Ey imansızlar! Gelin beni sık sık dinleyin, benim sözlerim sizin şüphenizi yenecek. Benim konuşma tarzımın eskisi gibi olmadığı kanısındaysanız, tarza ve dış görünüşe önem vermemenizi söylüyorum aksine, ayni olan anlamı arayasınız.
 4. Onun özü ve anlamı hep birdir, çünkü Tanrı’dan olan sonsuz ve değişmezdir, ama vahyimin size geliş tarzı veya o yolla hakikatimin bir parçasını size bildirmem ulaştığınız anlayış kabiliyetiniz ve gelişmenizle ahenk içindedir. (262, 45)

Christus´un bildirisi esnasında öbür dünyanın yaratıklarının o andaki varlığı

 1. Size doğrusunu söyleyeyim, sözlerim insanın zekâ organını aydınlatırken, şimdi binlerce fiziksel vücutsuz (et ve kemiksiz) ruhi yaratıklar yanımdalar ve beyanımı dinliyorlar. Onların sayıları oradaki insanlardan (fiziksel vücutlu) daha büyüktür. Onlar da sizin gibi yavaş yavaş karanlıktan ışığın krallığına giriyorlar. (213, 16)
 2. Benim bu sözümü bu dünyada insan zekâsı yoluyla duyuyorsunuz ve sizden daha yüksek yaäam seviyesinde olan ruhi yaratıklar da onu duyuyorlar. Ayni şekilde daha da yüksek yaäam seviyesine ait ruhi yaratıkların oturduğu yerde duyulduğu gibi. Çünkü Baba’nın “Üçüncü Devirde” size ışıktan ruhlarla birlikte verdiği “konser” evrenseldir.
 3. Size onu söyledim: Benim ışınım evrenseldir, sözüm ve (içindeki) ruhun özü de ayni şekilde evrenseldir. Ruhların eriştiği en yüksek seviyelerde bile, onlar beni duyarlar. Şu anda size insanlar yoluyla verdiğim beyanımda beni hiç mükemmel olmayan bir şekilde ve tarzda duyuyorsunuz
 4. Ondan dolayı sizi daha yüksek beyanlara hazırlıyorum öyle ki, öldükten sonra ruhsal yaşama geçtiğinizde, yeni bir yaşam seviyesi ile birleşebilesiniz ve Babanız´ın ruhunuzla birlikte verdiği “konseri” duyabilesiniz.
 5. Bugün (ruhunuz) henüz maddede (ette ve kemikte) yaşıyor. Kalbiniz ve ruhunuzu bu sözlerimle canlandırın. Ölmeden önce size ait olan ve sizin hâlâ onları baba, karı, koca, kardeş, çocuk, akraba veya arkadaş diye adlandırdığınız insanlar öbür yaşam seviyesinde varlıklarını sürdürüp ayni sözleri duyuyorlar, ama o sözlerin anlamı ve özü ayni sevinci, canlanmayı, cesareti ve ayni ekmeğin zevkini onlara vermesine rağmen, onlar için başkadır. (345, 81 -82)
 6. O dünyaya ışığımın bir ışınını gönderiyorum. Size ise insan sözü biçimindeki bu ışığın gelmesini sağladım, tıpkı öbür dünyalara ilham yoluyla ulaştığı gibi.
 7. Tanrısal ışının ışığında bütün ruhi yaratıklar o ışıktan göksel bir merdiven yaparak birleşecekler. O ışık onları benim Tanrı olarak ruhi bir parçam olan sizi, vaat edilen Tanrı’nın Ruhsal Krallığı’na, götürmek için kılavuzluk edecek. (303, 13 – 14)

Beyanlarımın zaman açısından sınırı

 1. Krallığım acı çeken insanlığa gökten geliyor ve sözlerim bu devirde sesimi duyan seçkinler tarafından bildiriliyor öyle ki, beni duyanlar çevresinde insanlara teselli getirsin.
 2. Her devirde benim ve insanlar arasında elçilerim vardı. O yumuşak yürekli ve alçakgönüllü insanlar yoluyla size seslendim. Şimdi ise talimatlarımın yeni elçilerini hazırlıyorum öyle ki, bu sevindirici haber insanları ruhsal yaşama uyandırsın.
 3. Değerli ruhsal misyon yeteneğine sahip olanların birçoğu dünyanın dört tarafına dağılmış şekilde uyuyorlar! Onlar uyanacaklar ve ruhsal gelişmelerini çevrelerindeki insanlara iyi kalplilik duygusuyla faydalı oldukları zaman, ruhen gelişmiş olduklarını ispat edecekler. Onlar mütevazı olacaklar ve hiçbir zaman kendi üstünlükleriyle övünmeyecekler. (230, 61 – 63)
 4. Benim eserim insanlığa halis şekilde ulaşmalıdır öyle ki, o insanlık, benim kanunumu onlara kurtuluş getiren çarmıhı kucaklayarak yerine getirsin.
 5. Onu insanlara, bütün insanlığa vaat ettim ve o vaadi yerine getireceğim, çünkü benim sözüm bir kralın sözüdür. Size elçilerim yoluyla sözlerimin altın buğdayını yollayacağım. Ve o insanlara güçlenmede yardımcı olacak ki, yakında Tanrı’yla ruhtan ruha konuşabilmeye sevinebilsinler. Çünkü 1950 yılından sonra, kendimi bir konuşucumun zekâsı yoluyla ne bu yerde, ne de başka bir yerde beyan edeceğim. (291, 43 – 44)

Jesus says…MY DEAR ONES…CAN YOU TRUST ME? – Jesus sagt…MEINE LIEBEN…KÖNNT IHR MIR VERTRAUEN?

BOTSCHAFT / MESSAGE 449
<= 448                                                                                                                 450 =>
<= Zurück zu den Liebesbriefen                                                  Back to LoveLetters =>

Flagge Kroatien-270x180px flagge fr
2016-12-30-jesus-sagt-meine-lieben-koennt-ihr-mir-vertrauen 2016-12-30-jesus-says-my-dear-ones-can-you-trust-me
=> VIDEO   => PDF   => AUDIO… => VIDEO   => PDF   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Bedingungsloses Vertrauen in Mich
=> Glaube, Vertrauen & Zuversicht
=> Liebe ohne Bedingung
=> Es ist Zeit loszulassen
=> Vernichtet in Meiner Liebe
=> Der Höhepunkt
Related Messages…
=> Unconditional Trust in Me
=> Faith, Trust & Confidence
=> Love without Condition
=> It’s Time to let go
=> Destroyed in My Love
=> The Culmination

flagge de  Jesus sagt… ‘MEINE LIEBEN…KÖNNT IHR MIR VERTRAUEN?’

Jesus sagt… ‘MEINE LIEBEN…KÖNNT IHR MIR VERTRAUEN?’

30. Dezember 2016 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie

Clare begann…
Möge das neue Leben, das Unser Herr uns anbietet, uns in die Fülle der Vereinigung mit Ihm bringen und Frucht für Sein Königreich, liebe Herzbewohner.

Was für eine Freude es war, wieder mit Jesus zu tanzen und in Seinen liebenden Armen zu ruhen. Er beginnt wirklich das neue Jahr, indem Er uns in eine tiefere Vereinigung mit Ihm hineinzieht.

Jesus begann… “Meine Leute, während ihr Mir näher kommt, eure Vorsicht loslassend, ja wirklich alles loslassend – jeden Stress, jede Angst und jede Besorgnis, jede Schuld und jedes Versäumnis und Versagen. Während ihr diese Dinge tut, werdet ihr und Ich immer mehr Eins werden.”

“Was für ein schöner Austausch Ich euch schenke. Eure Sünden, eure Ängste, eure Versäumnisse im Austausch für Meine Liebe. Die einzige Art, wie ihr in eurer Beziehung mit Mir Erfolg haben werdet und es zur hohen Berufung schafft durch vollkommenes Vertrauen.”

“Dies ist die Hohe Berufung… Sich komplett Loszulösen und zu vertrauen, dass alles, was Ich von euch denke, alles was Ich für euch will, alles wonach Mein Herz sich sehnt, euch zu geben, unermesslich gut ist und euch näher, tiefer und inniger an Mich bindet. So sehr, dass Gnade und Barmherzigkeit direkt durch euer Herz fliessen wird zu den einsamen, verletzten und entrechteten Schafen, die ohne zulässigen Hirten umherwandern.”

“So viel wurde vernachlässigt, um euch zu füttern, Meine Leute. Der zentrale Punkt ist nicht euer perfektes, sündloses Verhalten, obwohl darin grosse Verdienste liegen. Nein, es ist eure Liebe zu Mir und eure Liebe zu eurem Nächsten.”

“Satan weiss dies sehr wohl und deshalb ist seine Taktik, Distanz zu verurachen zwischen euch und Mir, damit wir nicht als Eines wirken und ihr deshalb die Verwundeten nicht heilen werdet.”

“Ja, diese Beziehung ist ein Risiko. Ja, ihr könnt Fehler machen. Aber Meine Treue, euch zu führen und euch auszustatten ist grösser als eure Fehler, damit ihr fest in Mein Herz eingepfropft seid, damit eure Frucht Meine Frucht sein kann und Meine Frucht eure Frucht. Das ist der Plan, dass Ich so vollkommen durch euch fliesse, dass Einer euer Dienen aus den Augen verliert, aber Meine Gegenwart sehr klar und sicher fühlt.”

“Ja, das ist viel verlangt, aber es ist so nötig! Dies ist, wie wir uns um die Welt kümmern werden. Und nur durch ein komplettes Loslassen jeder einzelnen Angst und Zurückhaltung werdet ihr dies erfüllen. Ihr müsst euch selbst überzeugen, dass es nichts gibt, worüber ihr euch in Meiner Gegenwart schämen müsst. Nichts, was Ich nicht vergeben kann, nichts, was ihr zuerst tun müsst. Es heisst ‘komm, wie du bist’ und lass Mich dich so perfekt in den Weinstock einpfropfen, dass Andere kaum in der Lage sein werden zu erkennen, wo ihr aufhört und Ich anfange.”

“In diesem Prozess werden eure Sünden und Fehler an die Oberfläche kommen und ihr werdet die Gelegenheit haben, Mich um Vergebung zu bitten und ihr werdet den Kummer fühlen, den es Mir verursacht hat. Es wird aber bald vergehen und die Freude, bei Mir zu sein, wird euch überwältigen.”

“Geliebte, könnt ihr Mir vertrauen? Könnt ihr? Könnt ihr?”

“Bitte denkt lang und fest darüber nach. Wenn ihr zu Mir kommt, will Ich, dass diese Wände und Rechtfertigungen herunterkommen und nur ein offenes Herz da ist, das bereit ist, jede Gnade ohne Zweifel ins Herz und in die Seele aufzunehmen. Dies brauche Ich von euch.”

“Zuerst aber müsst ihr ALL eure Ängste loslassen. Und Ich meine ALLE. Jede Einzelne kommt von Satan, der nicht will, dass ihr in Mir gedeiht. Sein Ziel ist vielmehr eine Distanzierung. Ihr müsst cleverer sein als er ist. Ihr müsst so clever sein, dass da keine Spur seiner Gedanken und Worte vorhanden ist, wenn ihr zu Mir kommt. Vielmehr werden euer Herz und euer Geist komplett umgestaltet durch Meine Güte.”

“Ich brauche euch, Meine Bräute, Meine Kinder. Ich brauche vorausdenkende Seelen, die ihre Ängste betreffend Mich besiegen werden und auch können. Ich habe euch in Bestform gesehen. Ich habe euch im schlimmsten Zustand gesehen. Gebt Mir eure Asche und Ich werde euch in Meine Schönheit kleiden.”

“Ist dies so schwierig? Könnt ihr das tun? Werdet ihr das tun?

“Ich verlängere diese Gnade an euch in diesem Augenblick in eure hörenden Ohren. Empfangt diese Gnade des Vertrauens und der Transparenz vor Mir. Empfangt sie.”

flagge en  Jesus says… ‘MY DEAR ONES…CAN YOU TRUST ME?’

Jesus says… ‘MY DEAR ONES…CAN YOU TRUST ME?’

December 30th, 2016 – Words from Jesus to Sister Clare
Spoken by Jackie

Clare began…
May the new life Our Lord is offering us bring us the fullness of union with Him and fruit for His Kingdom, Heartdwellers.

What a joy it has been to be dancing with Jesus again and resting in His loving arms. Truly He is beginning the new year by drawing us into a deeper union with Him.

Jesus began… “My people, as you draw closer to Me, letting your guard down, truly letting go of everything – every stress, every fear and apprehension, every guilt and failure. As you do these things, you and I will become One, more and more.”

“What a beautiful exchange I am giving to you. Your sins, your fears, your failures in exchange for My Love. The only way you will succeed in your relationship with Me and make it to the high calling is through complete trust.”

“This is the High Calling: complete release and trust that everything I think of you, everything I want for you, everything My Heart longs to give you is good beyond measure and will bring you closer, deeper and more intimately tied to Me. So much so, that grace and mercy will flow directly through your heart to the lonely, hurt and disenfranchised wandering sheep with no valid shepherd.”

“So much has been neglected in feeding you, My People. The most key and central issue is not your perfect, sinless conduct, although there is great merit in that. No, it is your love for Me and your love for your neighbor.”

“Satan knows this well and so his tactic is to cause alienation between you and I, so that we will not function as One and you will not heal the wounded.”

“Yes, this relationship is risky. Yes, you can make mistakes. But more than your mistakes is My faithfulness to lead and guide and equip you to be grafted solidly in My heart that your fruit may be My fruit and My fruit may be your fruit. That is the plan – that I flow through you so perfectly that one loses track of you ministering, but feels My presence very clearly and securely.”

“Yes, that is a tall order, but it is so necessary! This is how we will minister to the world. And only through your complete letting go of every single fear and reticence will you accomplish this. You must convince yourself that there is nothing to be ashamed of in My presence. Nothing I cannot forgive, nothing you have to do first. It is ‘come as you are’ and let Me graft you into the vine so perfectly that hardly will others be able to tell where you let off and I begin.”

“In the process of this, your sins and shortcomings will come to the surface and you’ll be given the chance to ask for My forgiveness and feel the sorrow that you caused Me. But it will quickly pass away, and the Joy of being with Me will overcome you.”

“Beloved, can you trust Me? Can you? Can you?”

“Please think long and hard about this. When you come to Me, I want all the walls and defenses down and only an open heart ready to receive every grace without question into your hearts and being. This is what I need from you.”

“But first, you must let go of ALL your fears. And I do mean ALL. Every single one is coming from Satan, who does not want you to thrive in Me. Rather his goal is alienation. You must be more clever than he is. You must be so clever that there is no vestige of his thoughts and words when you come to Me. Rather your heart and mind are totally transformed by My goodness.”

“I need you, My Bride, My Children. I need forward-thinking souls who can and will conquer their fears regarding Me. I have seen you at your best. I have seen you at your worst. Give Me your ashes and I will clothe you in My beauty.”

“Is this so hard? Can you? Will you?”

“I am extending the grace to you right now in your hearing ears. Receive this grace of trust and transparency before Me. Receive it.”

flagge fr  Jésus dit… ‘Mes très chers… Pouvez-vous Me faire confiance ?’

<= en arrière

=> VIDEO   => PDF   => AUDIO…

Jésus dit… ‘Mes très chers… Pouvez-vous Me faire confiance ?’

30 décembre 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine)

Que la nouvelle vie que notre Seigneur nous offre, nous apporte la plénitude d’union avec Lui et les fruits pour Son Royaume, ‘Heartdwellers’.
Quelle joie de danser à nouveau avec Jésus et se reposer dans Ses bras aimants. Vraiment Il commence cette nouvelle année en nous attirant dans une union plus profonde avec Lui.

Jésus a commencé : « Mes ouailles, tandis que vous vous rapprochez de Moi, relâchant votre méfiance, abandonnant vraiment tout – tout stress, toute crainte et appréhension, toute culpabilité et tout échec – tandis que vous faites ces choses, vous et Moi allons de plus en plus devenir Un. »

« Quel magnifique échange Je vous offre. Vos péchés, vos peurs, vos échecs, en échange de Mon amour. La seule façon de réussir dans votre relation avec Moi et d’en faire une noble vocation spirituelle est par la totale confiance. »

« Voici la noble vocation : total relâchement avec Moi et totale confiance que tout ce que Je pense de vous, tout ce que Je veux pour vous, tout ce que Mon cœur désire vous donner est incroyablement bon et vous permettra d’être plus proche, plus profond et plus intimement lié à Moi. Tant et si bien, que la grâce et la miséricorde se répandront directement par votre cœur aux moutons solitaires, blessés et exclus, qui errent, sans pasteur valable. »

« Beaucoup de choses ont été négligées dans la nourriture spirituelle qui vous a été servie, Mes ouailles. Le point le plus important, la question clé, n’est pas que vous ayez une conduite parfaite et sans péché, bien qu’il y ait un grand mérite en cela. Non, c’est votre amour pour Moi et votre amour pour votre prochain. »

« Satan le sait bien et sa tactique est donc de provoquer une aliénation entre vous et Moi, afin que nous ne puissions pas fonctionner comme Un seul et que vous ne puissiez pas guérir les meurtris. »

« Oui, cette relation comporte des risques. Oui, vous pouvez faire des erreurs. Mais Ma fidélité dépasse vos erreurs et elle va vous conduire, vous guider, et vous équiper pour être greffé solidement dans Mon cœur, afin que votre fruit devienne Mon fruit et que Mon fruit devienne votre fruit. Voilà le projet : que Je circule à travers vous si parfaitement que les gens ne puissent plus vous percevoir comme les prêchant, mais qu’à la place ils ressentent ostensiblement Ma présence d’une manière rassurante. »

« Oui, c’est un défi de taille, mais c’est si nécessaire ! C’est ainsi que nous allons servir le monde. Et ce n’est que grâce à l’abandon complet de chacune de vos peurs et chacune de vos réticences que vous pourrez accomplir cela. Vous devez vous convaincre que vous n’avez à craindre aucune honte en Ma présence. Car il n’y a rien que Je ne puisse pardonner, et que cela n’exige aucun préalable de votre part. En bref, ‘venez comme vous êtes’ et permettez-Moi de vous greffer dans la vigne si parfaitement que les autres pourront difficilement dire où se situe la greffe et où Je commence. »

« Au cours de ce processus, vos péchés et défauts viendront à la surface et vous aurez alors l’occasion de demander Mon pardon et de sentir la douleur que vous M’avez causée. Mais elle se dissipera vite, et la joie d’être avec Moi vous remplira. »

« Bienaimés, pouvez-vous Me faire confiance ? Le pouvez-vous ? Le pouvez-vous ? »

« S’il vous plaît, réfléchissez longuement à ce sujet. Quand vous viendrez à Moi, Je veux que tous les murs et toutes les protections soient levés et Je veux trouver un cœur ouvert prêt à recevoir chaque grâce sans l’ombre d’un doute dans vos cœurs et vos êtres. C’est ce dont J’ai besoin de votre part. »

« Mais d’abord, vous devez laisser aller TOUTES vos peurs. J’insiste : vraiment TOUTES. Chacune de vos peurs vient de Satan, qui ne veut pas que vous prospériez en Moi. Au contraire, son but est de vous séparer et vous égarer. Vous devez être plus intelligent que lui. Vous devez être intelligent au point qu’il n’y ait plus aucun vestige de ses pensées et de ses paroles [en vous] quand vous viendrez à Moi. Votre cœur et votre esprit seront en effet totalement transformés par Ma bonté. »
« J’ai besoin de toi Ma fiancée, de vous, Mes enfants. J’ai besoin d’âmes clairvoyantes qui peuvent – et vont – conquérir leurs peurs à Mon égard. Je vous ai vu dans votre meilleur jour. Je vous ai vu à votre pire moment. Donnez-Moi vos cendres et Je vous revêtirai dans Ma beauté. »

« Est-ce si difficile ? Pouvez-vous le faire ? Allez-vous le faire ? »

« Je vous apporte la grâce à l’instant même, tandis que vos oreilles écoutent attentivement. Recevez cette grâce de confiance et de transparence devant Moi. Recevez-la. »

<= en arrière

Flagge Kroatien-270x180px  ISUS KAŽE… Dragi Moji… Možete li Mi vjerovati?

=> PDF

ISUS KAŽE… Dragi Moji… Možete li Mi vjerovati?

Poruka od 30. Dezembra 2016 – Isusove riječi sestri Clare
Prevod Izabela

Clare započinje… Neka nas taj novi život, kojeg nam naš Gospod nudi, uvede u izobilje sjedinjenja s Njim i proizvede plodove za Njegovo Carstvo, dragi moji stanovnici srca.

Kakva je to bila radost, ponovo plesati s Njim i u njegovim rukama počivati. On stvarno započinje Novu Godinu time što nas vuče u jedno dublje sjedinjenje s Njim.

Isus započinje…“Dragi Moji, dok se vi Meni približavate, ostavljajući svaki oprez iza vas, da stvarno sve ostavljajući iza vas – svako opterećenje, svaki strah i svaku brigu, svaku krivnju, svaki propust i gubitak, dok sve to radite, mi postajemo sve više Jedno.“

„Kakvu lijepu zamjenu vam poklanjam. Vaši grijesi, vaši strahovi, vaši propusti u zamjenu za Moju Ljubav. To je jedini način kako ćete vi imati uspjeha u vašoj vezi Samnom i kako ćete doći do visokog pozvanja (poslanja), kroz savršeno povjerenje.“

A ovo je veliko pozvanje (poziv)… totalno se osloboditi (prepustiti) i vjerovati, da je sve što Ja mislim o vama, sve što Ja za vas hoću, sve za čime Moje srce žezne da vam da, beskrajno dobro i da vas dublje i srdačnije veže za Mene. Toliko jako, da će milost i dobrodušnost teći direktno kroz vaše srce ka osamljenim, ranjenim i bespravnim ovcama koje hodaju bez dopuštenog pastira.“

„Puno toga je bilo zanemareno, da bi vas nahranili, dragi Moji. Zentralna točka nije vaše savršeno, bezgriješno ponašanje, iako tu leže velike zasluge. Nego je to vaša Ljubav spram Mene i Ljubav spram vaših bližnjih.“

„Sotona to vrlo dobro zna i zato je njegova taktika distancija (udaljavanje) između vas i Mene, da ne bi djelovali kao Jedno i vi zbog toga nećete moći iscijeliti renjene.“

„Da, ovea veza je jedan risik. Da, vi možete napraviti greške. Ali je Moja odanost, da vas vodim i opskrbim veća negoli vaše greške, da bi vi mogli biti čvrsto ucjepljeni u Moje srce, da bi vaš plod mogao biti Moj i Moj plod vaš plod. To je plan – da Ja savršeno tečem kroz vas, tako da netko vaše služenje izgubi iz vida, ali Moju prisutnost jasno i sigurno osjeća.“

„Da, to je veliki zahtjev, ali je nužan! To je kako ćemo se mi brinuti o svijetu. I vi ćete samo kroz kompletno otpuštanje svakog pojedinog straha i suzdržljivosti to moći ispuniti. Vi morate sami sebe uvjeriti da ne postoji ništa zbog čega bi se vi u Mojoj prisutnosti morali stidjeti. Da ne postoji ništa što Ja ne mogu oprostiti i ništa što bi vi prvo morali uraditi. Rečeno je „dođi takav kakav si“ i dopusti Mi da te savršeno ucjepim u trs (korijen), tako da će drugi biti skoro nesposobni prepoznati gdje vi završavate a gdje Ja započinjem.“

„U tom procesu će vaši grijesi i greške doći na površinu i vi ćete imati prilike da Me zamolite za oprost i vi ćete osijećati jad (brigu) koju ste Mi s tim prouzrokovali. Ali će to uskoro proći i radost koju ćete osijećati kada ste kod Mene će vas neopisivo savladati.“

„Ljubljeni Moji, možete li Mi vjerovati? Možete li? Možete li?“

„Molim vas, razmišljajte dugo i čvrsto o ovome. Kada dođete kod Mene, Ja hoću da ovi zidovi i opravdanja padnu i da je samo jedno otvoreno srce tu, spremno svaku milost bez trunke sumnje primiti u srce i u dušu. To ja trebam od vas.“

„Ali prvo morate SVE svoje strahove otpustiti. Apsolutno SVE! Svaki pojedini strah dolazi od sotone koji ne želi da vi u Meni napredujete. Njegov cilj je jedno distanziranje. Vi morate biti pametniji od njega. Vi morate biti toliko pametni, da svaki put, kada dođete kod Mene, niti trunka njegovih misli niti riječi nije kod vas prisutna. Šta više, vaše srce i vaš duh će biti kompletno preoblikovani kroz Moju dobrotu.“

„Ja vas trebam, nevjesto Moja, djeco Moja. Ja trebam duše koje misle unaprijed, koje hoće i mogu pobijediti svoje strahove prema Meni. Ja sam vas vidio u vašem najboljem izdanju. I Ja sam vas vidio u vašem najgorem izdanju. Dajte mi svoj pepel i Ja ću vas obući u Moju ljepotu.“

„Da li je to tako teško? Možete li vi to? Hoćete li?“

„Ja produžujem ovu milost za vas u ovom momentu u vaše slušajuće uši. Primite ovu milost povjerenja i transparentnosti od Mene. Primite je!“

3. Testament Kapitel 42…Schuld & Sühne – Prüfungen & Leiden – 3rd Testament Chapter 42…Guilt & Penitence – Trials & Suffering

Le Troisieme Testament Chapitre 42…Faute & restitution, épreuves & souffrances
El Tercer Testamento Capítulo 42…Culpa y penitencia, pruebas y sufrimientos

<= Kapitel / Chapter 41                                                           Kapitel / Chapter 43 =>
<= Zurück zur Übersicht                                                              Back to Overview =>

das-dritte-testament-kapitel-42-schuld-suehne-pruefungen-leiden-3-testament-42 the-third-testament-chapter-42-guilt-penitence-trials-suffering-3-testament-42
=> VIDEO   => AUDIO… => VIDEO   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Jesus erklärt die Korrektur Gottes
=> Warum lässt Gott Leiden zu?
=> Leiden ist Geistige Arbeit
=> Läuterung im Jenseits
=> Suche Mich & Ich öffne den Weg
Related Messages…
=> Jesus explains God’s Correction
=> Why does God allow Suffering?
=> Suffering is a Work of the Spirit
=> Purification in the Beyond
=> Seek Me & I will open the Way

flagge de  Kapitel 42… Schuld & Sühne – Prüfungen & Leiden

DAS 3. TESTAMENT Kapitel 42… Schuld & Sühne – Prüfungen & Leiden
Offenbarungen Jesu Christi

Die Notwendigkeit von Reue und Sühne
So spricht der Herr…

1. Wenn Ich häufig zulasse, dass ihr den gleichen Kelch trinkt, den ihr euren Brüdern gegeben habt, geschieht es, weil manche nur so das Böse begreifen, das sie verursachten; und indem sie durch die gleiche Prüfung gehen, die sie andere durchmachen ließen, werden sie den Schmerz kennen lernen, den sie fühlen ließen. Dies wird ihren Geist erleuchten und wird das Verstehen, die Reue, und folglich die Erfüllung meines Gesetzes zur Folge haben.

2. Aber wenn ihr vermeiden wollt, durch Leiden zu gehen oder den Kelch der Bitternis zu trinken, so könnt ihr das erreichen, indem ihr eure Schuld durch Reue, durch gute Werke, durch all das begleicht, was euch euer Gewissen zu tun heißt. So werdet ihr eine Liebesschuld begleichen, werdet eine Ehre, ein Leben oder den Frieden, die Gesundheit, die Freude oder das Brot zurückgeben, das ihr euren Mitmenschen irgendeinmal geraubt habt.

3. Seht, wie verschieden die Wirklichkeit meiner Gerechtigkeit von jener Vorstellung ist, die ihr euch von eurem Vater gemacht hattet!

4. Vergesst nicht: Wenn Ich euch gesagt habe, dass keiner von euch verloren gehen wird, habe ich euch ganz gewiss auch gesagt, dass jede Schuld beglichen und jede Verfehlung aus dem Buche des Lebens gestrichen werden muss. Es liegt an euch, den Weg zu wählen, um zu Mir zu gelangen. Ihr besitzt noch immer die Willensfreiheit.

5. Wenn ihr das Gesetz der Wiedervergeltung der alten Zeiten vorzieht, wie es die Menschen aus den stolzen Nationen noch immer handhaben, so seht ihre Resultate!

6. Wenn ihr wollt, dass die Elle, mit der ihr eure Mitmenschen messt, auch euch messen soll, so braucht ihr nicht einmal auf euren Eintritt in das andere Leben zu warten, um meine Gerechtigkeit zu empfangen; denn hier (auf Erden), wenn ihr es am wenigsten erwartet, werdet ihr euch in derselben kritischen Lage sehen, in die ihr eure Mitmenschen gebracht habt.

7. Doch wenn ihr wollt, dass euch ein höheres Gesetz zu Hilfe kommt- nicht nur, um euch vom Schmerz zu befreien, den ihr am meisten fürchtet, sondern auch, um euch edle Gedanken und gute Gefühle einzugeben, so betet, ruft Mich an, und geht dann euren Weg des Kampfes, um immer besser zu werden, um stark in den Prüfungen zu sein- mit einem Wort: um mit Liebe die Schuld zu bezahlen, die ihr gegenüber eurem Vater und euren Nächsten habt. (16, 53 – 59)

8. Oft werde Ich von jemandem gefragt: “Meister, so Du unsere Verfehlungen vergibst – warum lässt Du dann zu, dass wir sie mit Schmerzen sühnen?” Darauf sage Ich euch: Ich vergebe euch, aber es ist notwendig, jene Verstöße wiedergutzumachen, damit ihr eurem Geist die Reinheit zurückgebt. (64, 14)

9. Ich habe euch gesagt, dass selbst der letzte Flecken aus dem Herzen des Menschen getilgt werden wird, doch Ich sage euch auch, dass jeder seine eigenen Schandflecken abwaschen muss. Erinnert euch, dass Ich euch sagte: “Mit der Elle, mit der ihr messt, werdet ihr gemessen werden”, und “Was man sät, muss man ernten”. (150, 47)

10. Von den materiellen Opfergaben, welche die Menschheit Mir darbringt, nehme Ich nur die gute Absicht entgegen, wenn diese in Wahrheit gut ist; denn nicht immer kommt in einer Gabe eine hochherzige und edle Absicht zum Ausdruck. Wie oft bieten Mir die Menschen ihr Opfer an, um ihre Übeltaten zu verdecken oder um dafür etwas von Mir zu verlangen. Darum sage Ich euch, dass der Friede des Geistes nicht käuflich ist, dass eure dunklen Flecken nicht durch materiellen Reichtum abgewaschen werden, auch wenn ihr Mir den größten Schatz anbieten könntet.

11. Reue, Schmerz darüber, dass man Mich beleidigt hat, Erneuerung, Besserung, Wiedergutmachung der begangenen Verfehlungen, dies alles mit der Demut, die Ich euch gelehrt habe- ja, dann bringen Mir die Menschen die wahren Opfer des Herzens, des Geistes und der Gedanken dar, die eurem Vater unendlich wohlgefälliger sind als der Weihrauch, die Blumen und die Kerzen. (36, 27 – 28)

Das Sühnegesetz

12. Ihr habt eine Gelegenheit nach der andern gehabt, und darin könnt ihr meine unendliche Liebe zu euch erkennen; denn Ich habe euch beschenkt und eurer Wesenheit die Gelegenheit gewährt, Fehler wiedergutzumachen, euren Geist zu läutern und zu vervollkommnen, anstatt euch zu strafen oder auf ewig zu verdammen, wie ihr früher zu denken gewohnt wart.

13. Wer, der diese Lehren kennt und daran glaubt, dass sie wahr sind, würde es wagen, seiner Aufgabe auf Erden den Rücken zu kehren, obwohl er weiß, dass er damit eine noch härtere Sühne für seinen Geist bewirkt?

14. Denn obschon es zutrifft, dass meine Gerechtigkeit euch neue Gelegenheiten bietet, um Flecken zu beseitigen und Fehler wiedergutzumachen, trifft es auch zu, dass mit jeder Gelegenheit die Zahl der Prüfungen größer wird, und dass die Mühen und Leiden jedes Mal intensiver werden, so wie auch die begangenen Fehler schwerwiegender wurden.

15. Eure Pflicht – man sollte nicht von Strafe sprechen – wird darin bestehen, wiederherzustellen, zu erneuern, wiedergutzumachen und bis zur letzten Schuld zu begleichen. Niemand – weder euer Himmlischer Vater, noch eure Geschwister auf der Erde oder im “Geistigen Tale” – werden das tun, was nur ihr selbst tun müsst, obschon Ich euch sage, dass Ich immer eurem Rufe folgen werde. Wenn ihr euch einsam und verlassen glaubt, werdet ihr meine Gegenwart fühlen, und die Geistige Welt wird immer kommen, um euch bei der Last eures Kreuzes zu stützen. (289, 45 -47)

16. Nur meine Liebe und meine Gerechtigkeit können heute jene beschützen, die Hunger und Durst danach haben. Ich allein vermag in meiner vollkommenen Gerechtigkeit den aufzunehmen, der sich selbst das Leben nimmt.

17. Wenn diese wüssten, dass die Verlassenheit des Geistes schrecklicher ist als die Einsamkeit in dieser Welt, würden sie geduldig und mutig bis zum letzten Tag ihres Erdendaseins ausharren. (165, 73 – 74)

18. Ich vernichte keines meiner Kinder, so sehr sie Mich auch verletzen; Ich erhalte sie und gebe ihnen Gelegenheit, ihre Verfehlung wiedergutzumachen und zu dem Weg zurückzukehren, den sie verlassen hatten. Doch obwohl Ich ihnen vergeben habe, werden sie mit der Frucht ihrer Werke konfrontiert, und diese sind es, die sie richten und ihnen den rechten Weg weisen. (96, 55)

Die Ursache von Prüfungen und Leiden

19. Erkennt euch selbst! Ich habe das Dasein der Menschen aller Zeiten betrachtet und weiß, was der Grund von all ihrem Schmerz und Unglück gewesen ist.

20. Seit den ersten Zeiten habe Ich gesehen, wie die Menschen sich (gegenseitig) aus Neid, aus Materialismus, aus Machthunger das Leben nahmen; immer haben sie ihren Geist vernachlässigt, im Glauben, nur Materie zu sein, und wenn dann die Stunde gekommen ist, die menschliche Gestalt auf Erden zurückzulassen, blieb nur das übrig, was sie in ihrem materiellen Leben schufen, ohne irgendeine Seligkeit für den Geist zu ernten; denn sie haben sie nicht gesucht, nicht an sie gedacht, haben sich weder um die Tugenden des Geistes, noch um Wissen gekümmert. Sie begnügten sich damit, zu leben, ohne den Weg zu suchen, der sie zu Gott führt. (11, 42 – 43)

21. Heute habt ihr euch trotz des Fortschritts eurer Zivilisation immer mehr von der materiellen Natur entfernt, ebenso wie auch vom Geistigen, vom Reinen, von dem, was von Gott ist. Deshalb fallt ihr mit jedem Abschnitt eures Lebens in immer größere Schwäche, in immer größeres Leid, trotz eures Verlangens, mit jedem Tag, den ihr auf Erden verbringt, stärker und glücklicher zu werden. Doch ihr werdet nun einen Schritt vorwärts machen in der Erfüllung meines Gesetzes, o Bewohner der Erde! (16, 35)

22. Die Prüfungen, denen ihr auf eurem Lebensweg begegnet, sind kein Zufall, Ich habe sie euch gesandt, damit ihr Verdienste erwerbt. Kein Blatt vom Baume bewegt sich ohne meinen Willen, und Ich bin sowohl in den großen, als auch in den kleinen Werken der Schöpfung.

23. Wachet und betet, damit ihr verstehen lernt, welches die Frucht ist, die ihr von jeder Prüfung ernten sollt, damit eure Sühne kürzer ist. Nehmt euer Kreuz mit Liebe auf euch, und Ich werde bewirken, dass ihr eure Sühne mit Geduld tragt. (25, 6)

24. Wenn die Menschen unter Lachen, Vergnügungen und Eitelkeiten Mich vergessen und Mich sogar leugnen, warum verzagen und zittern sie, wenn sie die Ernte der Tränen einholen, die ihren Geist und ihren Körper quält? Dann lästern sie, sagen, dass es keinen Gott gibt.

25. Mutig genug ist der Mensch, um zu sündigen, entschlossen, vom Wege meines Gesetzes abzuweichen; doch Ich versichere euch, dass er überaus feige ist, wenn es sich darum handelt, zu sühnen und seine Schulden zu begleichen. Dennoch stärke Ich euch in eurer Feigheit, beschütze euch in euren Schwächen, reiße euch aus eurer Lethargie, trockne eure Tränen und gebe euch neue Gelegenheiten, damit ihr das verlorene Licht zurückgewinnt und den vergessenen Weg meines Gesetzes wiederfindet.

26. Ich komme, euch wie in der Zweiten Zeit das Brot und den Wein des Lebens zu bringen, sowohl für den Geist, als auch für den Körper, damit ihr mit allem von eurem Vater Geschaffenen in Harmonie lebt.

27. Auf meinen Wegen blühen die Tugenden, auf euren dagegen gibt es Dornen, Abgründe und Bitternisse.

28. Wer sagt, dass die Wege des Herrn voller Dornen sind, weiß nicht, was er sagt, denn Ich habe für keines meiner Kinder den Schmerz geschaffen; doch die, welche sich vom Pfade des Lichts und des Friedens entfernt haben, werden bei der Rückkehr zu ihm die Folgen ihrer Schuld erleiden müssen.

29. Warum habt ihr den Kelch des Leidens getrunken? Warum habt ihr das Gebot des Herrn vergessen, ebenso wie die Mission, die Ich euch anvertraute? Weil ihr mein Gesetz durch die euren ersetzt habt, und hier habt ihr die Ergebnisse eurer eitlen Weisheit: Bitteres Leid, Krieg, Fanatismus, Enttäuschungen und Lügen, die euch ersticken und mit Verzweiflung erfüllen. Und das Schmerzlichste für den vermaterialisierten Menschen, für den, der alles seinen Berechnungen unterwirft und den materiellen Gesetzen dieser Welt unterstellt, ist dies, dass er nach diesem Leben noch immer die Last seiner Verirrungen und Neigungen mit sich herumschleppen wird. Dann wird das Leiden eures Geistes sehr groß sein.

30. Schüttelt hier eure Sündenlast ab, erfüllt mein Gesetz und kommt bald. Bittet alle um Vergebung, die ihr verletzt habt, und überlasst das übrige Mir; denn kurz wird eure Zeit zum Lieben sein, wenn ihr euch wirklich entschließt, es zu tun. (17, 37 – 43)

31. Kommt alle zu Mir, die ihr ein verborgenes Leid im Herzen tragt. Ihr tragt heimlich einen Schmerz in euch, den euch ein Verrat zugefügt hat, und eure Verbitterung ist sehr groß, weil es ein sehr geliebtes Wesen war, das euch tief verletzt hat.

32. Werdet stille in euch, damit das Gebet euch erleuchtet und ihr erfahren könnt, ob nicht ihr irgendeinmal der Grund dafür wart, dass man euch verraten hat. Dann wird das Gebet euch in dem Gedanken bestärken, dass ihr denen vergeben müsst, die euch in eurer Liebe, eurem Glauben, eurem Vertrauen verraten.

33. Wahrlich, Ich sage euch, im selben Augenblick, da ihr dem vergebt, der euch beleidigt hat, werdet ihr meinen Frieden voll fühlen; denn in diesem Augenblick wird sich euer Geist mit dem meinen vereint haben, und Ich werde meinen Mantel ausbreiten, um euch zu vergeben und euch beide in meine Liebe zu hüllen. (312, 49 – 51)

34. In Wahrheit sagt euch der Meister: Ich habe für jeden Geist ein Reich des Friedens und der Vollkommenheit vorbereitet. Doch diesem Reich, das Ich bereitet habe, stellt sich ein anderes Reich entgegen: die Welt. Während man mein Reich durch Demut, Liebe und Tugend erringt, erfordert die Inbesitznahme des anderen Reiches Hochmut, Ehrgeiz, Stolz, Habgier, Egoismus und Bosheit.

35. Zu allen Zeiten hat sich die Welt meinem Reiche widersetzt, allezeit sind die, die Mir nachfolgen, auf ihrem Wege bedrängt und in Versuchung geführt worden, sei es durch sichtbare Einflüsse oder unsichtbare Kräfte.

36. Dies ist nicht die einzige Zeit, in der ihr über Dornen schreitet, um zu Mir zu gelangen, es ist nicht das erstemal, dass euer Geist, im Bemühen meine Gegenwart zu erreichen, strauchelt. Zu allen Zeiten habt ihr den Kampf im Innersten eures Wesens ausgetragen.

37. Die Inspiration meines Geistes erhellt euer Inneres und hat eine Schlacht entfacht mit den dunklen Kräften, mit den falschen Lichtern, den falschen Tugenden, mit der Materie, mit allem Überflüssigen, mit der ganzen falschen Herrlichkeit dieser Welt. (327, 3)

38. Ich segne den Schmerz, den ihr um meinetwillen ertragen habt, denn alles, was ihr um meinetwillen leidet, wird euch ewig würdig machen. (338, 61)

Glaube, Ergebung und Demut in den Prüfungen

39. Das menschliche Leben ist für den Geist der Schmelztiegel, in dem er sich läutert, und der Amboss, auf dem er geschmiedet wird. Es ist unerlässlich, dass der Mensch ein Ideal in seinem Geiste hat, Glauben an seinen Schöpfer und Liebe zu seiner Bestimmung, um sein Kreuz mit Geduld bis zum Gipfel seines Kalvarienberges zu tragen.

40. Ohne Glauben an das ewige Leben gerät der Mensch in Verzweiflung bei all den schweren Prüfungen, ohne hohe Ideale versinkt er im Materialismus, und ohne Kräfte, um eine Enttäuschung zu ertragen, geht er in der Mutlosigkeit oder im Laster zugrunde. (99, 38 – 39)

41. Ich sage euch, dass ihr euer Kreuz lieben sollt; denn wenn ihr euch dagegen auflehnt, während ihr es auf den Schultern tragen müsst, wird der Schmerz in euren Herzen eine tiefe Wunde reißen. Ich liebe mein Kreuz wirklich, oh Volk; doch wisst ihr, was Ich mein Kreuz nenne? Mein Kreuz besteht aus euch, o Menschen, die Ich so sehr liebe. (144, 20)

42. Der Glaube, die Ergebenheit und die Demut gegenüber dem von Mir Verfügten werden den Prüfungsweg kürzer machen, weil ihr dann den Leidensweg nicht mehr als einmal gehen werdet. Aber wenn in den Prüfungen Auflehnung, Unzufriedenheit oder gar Gotteslästerungen aufkommen, wird die Heimsuchung länger dauern, denn ihr werdet dann jenen Weg aufs neue zurücklegen müssen, bis die Lektion gelernt ist. (139, 49)

43. Ich sage euch: die Prüfungen, die sich der Mensch in dieser Zeit selbst geschaffen hat, sind sehr schwer, denn so sind sie für seine Rettung notwendig.

44. Am Geliebtesten eines jeden Menschen wird sich die göttliche Gerechtigkeit vollziehen, um vom Werke eines jeden menschlichen Geschöpfes Rechenschaft zu fordern.

45. Wie wichtig ist es, dass der Mensch die Erkenntnis erlangt, was geistige Sühne bedeutet, damit er in der Erkenntnis, dass der Geist eine Vergangenheit hat, die Gott allein kennt, mit Liebe, Geduld, Achtung und sogar Freude seinen Leidenskelch annimmt im Wissen, dass er damit vergangene und gegenwärtige Schandflecken abwäscht, Schulden begleicht und vor dem Gesetze Verdienste erwirbt.

46. Es wird keine geistige Erhebung im Schmerze geben, solange man nicht mit Liebe leidet, mit Achtung gegenüber meiner Gerechtigkeit und Ergebung gegenüber dem, was jeder für sich erwirkt hat. Doch nur diese Erhebung inmitten der Prüfungen wird den Menschen die Erkenntnis über das geben können, was das Gesetz der geistigen Wiedergutmachung ist. (352, 36 – 37, 42 – 43)

Die Bedeutung von Leid und Schmerz

47. Wenn ihr die Prüfungen des Lebens dem Zufall zuschreibt, werdet ihr schwerlich stark sein können. Doch wenn ihr eine Vorstellung von dem habt, was Sühne ist, was Gerechtigkeit und Wiedergutmachung ist, werdet ihr in eurem Glauben Erhebung und Ergebung finden, um in den Prüfungen zu siegen.

48. Es ist mein Wille, euren Geist auf verschiedene Weise zu prüfen, denn Ich bilde, forme und vervollkommne ihn. Dafür bediene Ich Mich aller Dinge und aller Menschen; als Werkzeuge gebrauche Ich sowohl einen Gerechten, als auch einen Bösewicht. Das eine Mal bediene Ich Mich des Lichtes, ein andermal mache Ich die Finsternis zu meiner Dienerin. Darum sage Ich euch: wenn ihr euch in einer kritischen Situation befindet, so denkt an Mich, an euren Meister, der euch in aller Liebe den Grund für jene Prüfung erklären wird.

49. Es gibt Kelche, die alle trinken müssen, die einen früher, und die andern später, damit alle Mich verstehen und lieben lernen. Das Elend, die Krankheit, die Verleumdung, die Entehrung sind sehr bittere Kelche, die nicht nur an die Lippen des Sünders gelangen. Erinnert euch, dass der Allergerechteste in jener “Zweiten Zeit” den bittersten Kelch leerte, den ihr euch vorstellen könnt. Der Gehorsam, die Demut und die Liebe, mit welcher der Leidenskelch getrunken wird, werden das Kreuz leichter machen und die Prüfung schneller vorübergehen lassen. (54, 4 – 6)

50. Alles, was euch umgibt, zielt darauf ab, euch zu läutern, doch nicht alle haben es so aufgefasst. Lasst den Schmerz, den ihr aus eurem Leidenskelch trinkt, nicht unfruchtbar sein. Aus dem Schmerz könnt ihr Licht gewinnen, welches Weisheit, Sanftmut, Stärke und Empfindsamkeit ist. (81, 59)

51. Wisset, Jünger, dass der Schmerz die schlechten Früchte aus eurem Herzen entfernt, euch Erfahrung schenkt und bewirkt, dass eure Irrtümer berichtigt werden.

52. Auf diese Weise prüft euch euer Vater, damit es in eurem Verstande hell wird. Doch wenn ihr nicht versteht und unfruchtbar leidet, weil ihr den Sinn meiner weisen Lektionen nicht entdeckt, ist euer Schmerz sinnlos und ihr wertet die Lektion nicht aus. (258, 57 – 58)

53. Die Menschen rufen: Wenn es einen Gott der Barmherzigkeit und Liebe gibt – warum müssen dann die Guten durch die Bösen leiden, die Rechtschaffenen durch die Sünder?

54. Wahrlich, Ich sage euch, meine Kinder: Kein Mensch kommt auf diese Welt, um nur sein eigenes Seelenheil zu erlangen. Er ist kein alleinstehendes Individuum, sondern ist Teil eines Ganzen.

55. Leidet in einem menschlichen Körper ein gesundes und vollkommenes Organ etwa nicht, wenn die übrigen Organe krank sind?

56. Dies ist ein materieller Vergleich, damit ihr das Verhältnis begreift, das zwischen jedem Menschen und den anderen besteht. Die Guten müssen unter den Bösen leiden, aber die Guten sind nicht völlig unschuldig, wenn sie sich nicht für den geistigen Fortschritt ihrer Geschwister einsetzen. Doch als Individuum hat jeder seine eigene Verantwortung, und da er Teil meines Geistes und Ihm ähnlich ist, besitzt er Willen und Intelligenz, um zum Fortschritt aller beizutragen. (358, 18 – 19)

57. Legt meine Unterweisung richtig aus, meint nicht, dass mein Geist sich freut, wenn er eure Leiden auf der Erde sieht, oder dass Ich euch all das entziehen will, was euch angenehm ist, um Mich daran zu ergötzen. Ich komme, um euch zu veranlassen, meine Gesetze zu erkennen und zu beachten, denn sie sind eurer Achtung und Beachtung wert, und weil ihre Einhaltung euch die ewige Seligkeit und den ewigen Frieden bringen wird. (25, 80)

58. Ich muss euch sagen, dass ihr, solange ihr auf Erden wohnt, euch darum bemühen dürft, euer Dasein auf ihr so angenehm wie möglich zu machen. Es ist nicht notwendig, unaufhörlich zu weinen, zu leiden und zu “bluten”, um den Frieden im Jenseits zu verdienen.

59. Wenn ihr diese Erde aus einem Tränental in eine Welt des Glückes umwandeln könntet, wo ihr einander lieben würdet, wo ihr darum bemüht wäret, das Gute zu tun und innerhalb meines Gesetzes zu leben – wahrlich, Ich sage euch, dies Leben wäre in meinen Augen sogar verdienstvoller und hochstehender als ein Dasein voller Leiden, Missgeschicke und Tränen, so große Bereitwilligkeit zum Ertragen desselben ihr auch haben möget. (219, 15 – 16)

60. Freut euch, dass kein Schmerz ewig währt; eure Leiden sind zeitlich und vergehen sehr bald.

61. Die Zeit der Sühne und Läuterung ist für den, der die Prüfungen mit Vergeistigung betrachtet, flüchtig; für den dagegen, der ganz im Materialismus aufgeht, wird das, was in Wirklichkeit sehr bald vorüber ist, lange dauern.

62. Wie die Schläge eures Herzens vorübergehen, so vergeht in der Unendlichkeit das Leben des Menschen.

63. Es gibt keinen Grund zur Furcht, denn so, wie sich jemandem ein Seufzer entringt, wie man eine Träne vergießt, oder wie man ein Wort sagt, so vergehen auch die Leiden des Menschen.

64. In der unendlichen Zärtlichkeit Gottes müssen sich alle eure Schmerzen und Kümmernisse in Nichts auflösen. (12, 5-9)

<= Kapitel / Chapter 41                                                           Kapitel / Chapter 43 =>

flagge en  Chapter 42… Guilt & Penitence – Trials & Suffering

The Third Testament Chapter 42… Guilt & Penitence – Trials & Suffering
Revelations of Jesus Christ

The Need for Repentance and Atonement
Thus saith the Lord…

1. If many times I permit you to drain the same cup that you gave to your brethren, it is because there are some who only in this way realize the wrong they caused and by experiencing the same ordeal which they caused to others, they will become aware of the pain they provoked; this will give light to their spirit and bring understanding, repentance and, therefore, fulfillment of My Law.

2. But if you wish to pass through the pain without draining the cup of bitterness, you may do so: by paying your debt with repentance, good works, and all that your conscience tells you that you must do. In this way you may pay a debt of love, and return an honor, a life, or the peace, health, and joy, or the bread that you may have stolen from your brothers.

3. Observe how different is the reality of My justice from that idea that you have formed of your Father.

4. Do not forget that if I have come to tell you that none of you will be lost; it is also true that I have said that every debt must be settled and every fault erased from the Book of Life. It is up to you to choose the path to Me. Free will is still yours.

5. If you prefer the law of retaliation of ancient times, as is still practiced by men from their proud nations, behold its results.

6. If you want the measure with which you judge your brethren also used against you, do not even wait for your entry into the other existence to receive My justice, for here when you least expect it, you will find yourself in the same difficulty in which you placed your fellowmen.

7. But if you want a more elevated Law to come to your aid, not only to spare you from suffering, which is what you fear most, but also to inspire in you noble thoughts and good sentiments, pray, call Me, and proceed along your path to struggle to be better each time, to be stronger in your ordeals, or in short, to settle with love the debt that you have with your Father and with your fellowmen. (16, 53 – 59)

8. Someone usually asks Me: Master, if you forgive our faults, why do you allow us to cleanse them through suffering? To this I answer: I forgive you, but it is necessary for you to correct those faults in order for you to give back to your spirit its purity. (64, 14)

9. I have told you that every last stain shall be cleansed from the hearts of men, yet, I tell you also, that it will be each one of you who must cleanse himself of his own stains. Remember that I have told you: “With the measure you use, you shall be measured,” and “Whatever a man sows, that shall He also reap.” (150, 47)

10. Of the material offerings which mankind offers Me, I only receive the good intention, when it is truly good, for an offering does not always represent a noble and elevated intention. There are many times when men present me their offerings in order to cover up their wickedness or to demand something in return. That is why I tell you that the gift of peace for the spirit cannot be purchased and its stains can not be cleansed with material wealth, even if you could offer me the greatest of material treasures.

11. When men offer me true repentance, sorrow for having offended me, regeneration, correction of their ways, restitution for faults committed, all with the humility that I have taught you, then indeed are men presenting me the true offerings of the heart, of the spirit, and of the mind, which are infinitely more pleasing to your Father than incense, flowers and candles. (36, 27 – 28)

The Law of Atonement

12. You have had one opportunity after another to understand My infinite love for you. I have granted you spiritual gifts and given you the opportunity to correct your mistakes and to purify and perfect your spirit rather than condemning you eternally, as you previously believed.

13. Who, of those who know these teachings and have faith that they contain truth, would dare deviate from his mission in the world, knowing that He is thereby preparing an even more difficult restitution for his spirit.

14. For if it is true that My justice offers you new opportunities to cleanse your stains and repair mistakes, it is also true that each opportunity increases the number of tests, and that the work and suffering are more intense each time, just as are the mistakes.

15. Your duty, so as not to speak of punishment, shall be to repair, to restore, and to repay even the last of your debts. No one, not your Celestial Father nor your brothers on earth and in the spiritual valley will do what you alone must do. Yet, I must tell you that I will always come to your call; that when you see yourselves as alone or abandoned, you will feel My presence; and that the spiritual world will always come to help you with the weight of your cross. (289, 45 – 47)

16. Only My love and justice may now shelter those who hunger and thirst for them. Only I know how to receive into My perfect justice those who make attempts against their own existence.

17. If you knew that the loneliness of the spirit is more terrible than loneliness of this world, you would await the last day of your existence with patience and fortitude. (165, 73 – 74)

18. I do not destroy any of My children no matter how they offend Me, I protect them and give them the opportunity to correct their faults and return to the road that they abandoned. Yet, in spite of the fact that I have absolved them, they shall reap the fruits of their works, and it is these works that shall judge them and point out to them the straight road. (96, 55)

The Reason for Trials and Sufferings

19. Know yourselves. I have beheld the existence of mankind of all the eras, and I know what has been the cause of all its sufferings and misfortunes.

20. Since the first times I have seen men taking their lives because of greed, materialism and lust for power; they have always neglected their spirit, believing themselves only flesh, and when the time has come to leave their human form on earth, only what they did in their physical life remained, without gathering any glory for the spirit because they did not seek it; they did not think about it, nor were they concerned with the virtues of the spirit or its knowledge. They were satisfied in living without seeking the pathway which leads them to God. (11, 42 – 43)

21. Now, in spite of the advancement of your civilization, you have grown more and more distant from Nature, as well as from the spiritual, from what is pure, from what pertains to God; that is why during each stage of your existence you have fallen into greater weakness, into greater bitterness in spite of your wishes to be stronger and happier each passing day that you live on earth; but you will take a step toward the fulfillment of My Law, O inhabitants of the world! (16, 35) from your lethargy, I dry your tears and I give you new opportunities so you may recuperate the lost light and find the forgotten path of My Law again.

22. The ordeals which you encounter along your path, have not happened by chance, I have allowed them so that you can earn merits. The leaf of a tree does not move without My will, and I am within the great works of Creation as well as the lesser ones.

23. Be watchful and pray so that you will understand what fruit you should gather from each ordeal in order for your purification to be shortened. Carry your cross with love and I will make it possible for you to endure your restitution with patience. (25, 6)

24. If in the midst of laughter, enjoyments and vanities, men forget and even deny Me, why are they fearful and tremble when they are reaping the harvest of tears which torment their spirit and body? Then they blaspheme saying that God does not exist.

25. Man is bold to sin, and determined to deviate from the path of My Law; but I assure you that He is very much a coward when it concerns making restitution and settling his accounts. Nevertheless, I strengthen you amidst your cowardice, I protect you in your weakness, I awaken you

26. I have come to bring you, as in the Second Era, the bread and wine of life, the same for the spirit as for the body, so that you may live in harmony with everything created by your Father.

27. In My pathways the virtues are blooming, on the other hand, yours are covered with thorns, pitfalls and bitterness.

28. He who says that the paths of the Lord are filled with thorns, does not know what He says, because I have not created pain for any of My children; but those who have withdrawn from the path of light and peace, once they return to it, must suffer the consequences of their faults.

29. Why did you drink that cup of bitterness? Why did you forget the mandate of the Lord, as well as the mission which I entrusted to you? Because you substituted My Law for yours, and there you have the results of your vain knowledge: bitterness, war, fanaticism, disappointment and lies which suffocate you and fill you with desperation. And the most painful thing for the materialistic man, for the one who submits everything to his figuring and subjects it to the material laws of this world, is that after this existence He still will find himself carrying the burden of his errors and of his inclinations. Then the suffering of your spirit will be very great.

30. Rid yourselves here of your burden of sins, comply with My Law and come quickly. Ask forgiveness of everyone whom you have offended and leave the rest to Me, for the time you have for loving will be brief if you truly decide to do it. (17, 37 – 43)

31. Come to Me, all you who carry hidden pain in your heart. Concealed, you bear the pain that betrayal has caused you, and your bitterness is great because some much loved person has deeply wounded you.

32. Come to meditate, so that prayer may enlighten you, and so that you may know if at some time you were the cause of your own betrayal; then prayer shall serve to strengthen you in the idea that you must forgive those who betrayed your love, your faith, and your trust.

33. In truth I tell you, that in the very instant that you award forgiveness to those who have offended, in all its fullness you will feel My peace, for in that moment your spirit will have united with Mine, and I shall extend My mantle to forgive and cover one and all with My love. (312, 49 – 51)

34. Truly, the Master tells you: I have prepared a Kingdom of peace and perfection for all spirits, yet, that Kingdom that I have prepared is opposed by another kingdom: the world. If My realm is reached by means of humility, love, and virtue; to possess the other kingdom requires pride, ambition, arrogance, greed, selfishness, and evil.

35. The world has opposed My Kingdom in all times. Those who follow Me have been harassed on the road, and tempted, whether by visible influences or by invisible powers in every era.

36. This is not the only time you have walked over thorns to reach Me, not the first time your spirit has stumbled forward to reach My presence; in every epoch you have fought the battle in the deepest reaches of your being.

37. The inspiration of My Spirit, illuminating your inner being has declared battle with the darkness, with the false lights, the false virtues, with the material, with all that is superfluous, and with all the false greatness of this world. (327, 3)

38. The pain that for My sake you have accepted, I bless and sanctify, because all that you suffer for My cause dignifies you eternally. (338, 61)

Faith, Conformity, and Humility during the Trials

39. Human life is the crucible where one is purified and the anvil upon which one is formed. It is indispensable for man to have an ideal in his spirit, faith in his Creator, and love for his destiny in order to carry his cross to the top of his Calvary.

40. Without faith in eternal life, man falls into desperation. Amidst the trials, without elevated ideals, He sinks into materialism, and without strength to withstand a disappointment, He gets lost in despair or vice.

41. I tell you to love your cross, for if you rebel upon being made to carry it, the pain will open a deep wound in your heart. I do love My cross, oh people. And do you know the name of My cross? You, oh humanity, whom I love so much, are My cross. (144, 20)

42. Faith, acceptance, and humility before that which I have disposed will make the journey shorter, for you do not walk the painful road more than once; but the trial is prolonged, if when faced with the trials, rebellion, non – acceptance, and blaspheMy arise. For you shall have to travel that road again until the lesson is learned. (139, 49)

43. I tell you that the trials prepared by man for himself in this Era are very great, for they are necessary for his salvation.

44. Through what is most loved by each man, eternal justice shall arrive at an accounting for the works of every human creature.

45. How important it is that humanity come to an understanding of what spiritual restitution means, so that realizing that the spirit has a past which only God knows, they accept with love, patience, respect, and even gladness, the cup of bitterness, knowing that through it they are cleansing past and present stains, paying debts, and gaining merits before the Law.

46. There shall be no elevation through pain that is not suffered with love, respect for My justice, and acceptance of what each one has brought upon himself; yet, that elevation in the midst of the trials can only be given to men through their understanding of the meaning of the Law of spiritual restitution. (352, 36 – 37 and 42 – 43)

The Significance of Suffering and Pain

47. If you believe that the trials of life occur by chance, it will be difficult for you to become strong. However, if you understand the true meaning of restitution, justice, and atonement, then your faith will help you to evolve spiritually, and conformity to triumph over your ordeals.

48. It pleases Me to test your spirit in various ways because I am shaping, modeling, and perfecting it; for that purpose I use all and everything; I take for My instrument equally the just and the unjust, and I serve My purpose with light, just as I convert darkness to My service. For that reason I tell you, that when you find yourself in difficult times, think in Me, in your Master, who with all love will explain to you the reason for the trial.

49. There are chalices from which everyone must drink, some later, some before, so that everyone comes to understand and love me. Misery, illness, slander, and dishonor are very bitter chalices from which many must drink, not only sinners. Remember that in the Second Era, Jesus, the most righteous of all human beings, drank the most bitter chalice of which you can conceive. The obedience, the humility, and the love with which one drinks the chalice of pain will lighten the cross and shorten the trial. (54, 4 – 6)

50. Everything that surrounds you tends to purify you, but not all have understood it that way. Do not allow the suffering that you endure in your cup of grief to be sterile. From pain you can extract light that is wisdom, meekness, fortitude and sensitivity. (81, 59)

51. Understand, disciples, that pain separates the evil fruits from your hearts, gives you experience, and makes your errors turn into successes.

52. Thus your Father tests you, with the aim that the light shine in your understanding. However, when you do not understand, and suffer pointlessly because you do not understand the meaning behind My wise lessons, your pain is sterile, and you do not make use of the lesson. (258, 57 – 58)

53. Men exclaim: “If there exists a God of mercy and love, then why must the good suffer for the bad, the righteous for the sinners?”

54. Truly I tell you, My children: Each man does not come to this world only for his own salvation, He is not an isolated individual, but forms part of a whole.

55. In the human body, does not a perfect and healthy organ suffer when the other organs are diseased?

56. This is a material comparison so that you may understand the relationship that each man has to others. The good must suffer for the evil, but the good are not completely innocent if they do not struggle for the spiritual advancement of their brothers. Nonetheless, as individuals, each has his own responsibility; and being part of My Spirit, and made in Its image, He possesses the will and intelligence necessary to assist the progress of all. (358, 18 – 19)

57. Interpret My teaching justly, do not think that My Spirit is pleased seeing your suffering on earth or that I have come to deprive you of all that is gratifying to you to enjoy it Myself. I come to make you recognize and respect My laws, for they are worthy of your respect and observance and because obeying them will bring you happiness and eternal peace.

58. I must tell you that as long as you inhabit the earth you should make an effort to make your existence here as amenable as possible, it is not necessary to weep, suffer, and bleed infinitely to merit peace in the beyond.

59. If you could transform this earth from a vale of tears to a world of happiness in which you loved one another and where you concered yourselves with practicing good and living within My Law, I tell you truly: that life would be yet more meritorious before Me than an existence full of suffering troubles and tears, no matter how accepting you were of the suffering. (219, 15 – 16)

60. Be thankful that no pain is lasting; your suffering is temporary and it will disappear very soon.

61. The time of atonement and purification is brief for He who sees his trials with spirituality, yet for those enveloped in materialism that which in truth passes quickly shall go slowly.

62. As the palpitations of your heart pass, in the same way does the life of men pass into infinity.

63. There is no reason to fear, for in the same way that one sighs, as one sheds a tear or utters a word, so will the suffering in man also disappear.

64. Within the infinite tenderness of God, all your pains and sorrows will have to vanish. (12, 5 – 9)

<= Kapitel / Chapter 41                                                           Kapitel / Chapter 43 =>

flagge fr  Chapitre 42… Faute et restitution, épreuves et souffrances

<= en arrière

LE TROISIEME TESTAMENT Chapitre 42… Faute et restitution, épreuves et souffrances – Révélations de Jésus-Christ

Le besoin du repentir et de restituer
Cela dit le Seigneur…

1. Si souvent je vous permets d’aller jusqu’au fond du même calice que vous avez donné à vos frères,  c’est parce que certains ne comprennent pas le mal qu’ils causèrent, et, en passant par la même épreuve que celle qu’ils firent passer à d’autres, ils connaîtront la douleur qu’ils provoquèrent. Cela illuminera leur esprit et fera surgir la compréhension, le repentir et, par conséquent, l’accomplissement de Ma Loi.

2. Mais si vous souhaitez éviter la douleur sans boire jusqu’à la lie le calice d’amertume, vous pouvez y parvenir en payant votre dette par le repentir, par de bonnes actions, par tout ce que votre conscience vous dit de faire. C’est ainsi que vous solderez quelque dette d’amour et que vous rendrez un acte d’honneur, une vie, la paix, la santé, la joie ou le pain que vous auriez volé, à un moment de votre vie, à vos frères.

3. Voyez comme la réalité de ma justice est différente de cette idée que vous vous étiez formés de votre Père.

4. N’oubliez pas que si je suis venu vous dire qu’aucun de vous ne se perdra, il est vrai aussi que je vous ai dit que toute dette devra être soldée et toute faute effacée du Livre de la Vie. A vous de choisir le chemin pour arriver jusqu’à Moi. Le libre arbitre vous appartient encore.

5. Si vous préférez la loi du talion des temps anciens, comme la pratiquent encore les hommes, depuis leurs orgueilleuses nations, voyez ses résultats.

6. Si vous voulez que la mesure avec laquelle vous jugez vos frères soit aussi utilisée pour vous mesurer, n’attendez même pas votre entrée dans l’autre vie pour recevoir ma justice, parce qu’ici même, au moment où vous vous y attendrez le moins, vous vous trouverez dans la même situation que celle dans laquelle vous avez placé vos frères.

7. Mais si vous souhaitez qu’une loi plus élevée vous vienne en aide, non seulement pour vous libérer de la douleur, qui est ce que vous craignez le plus, mais aussi pour vous inspirer les nobles pensées et les bons sentiments, priez, appelez-moi, et continuez, au long de votre chemin, de lutter pour être meilleur à chaque fois, pour être forts dans les épreuves, bref, pour parvenir à payer, avec amour, la dette que vous avez envers votre Père et envers vos semblables. (16, 53-59)

8. Certains me demandent habituellement : Maître, si tu pardonnes nos fautes, pourquoi permets-tu que nous les lavions par la douleur? Et je réponds : Je vous pardonne, mais il est nécessaire que vous répariez ces fautes afin de restituer, à votre esprit, sa pureté. (64, 14)

9. Je vous ai dit que la moindre tache sera effacée du coeur de l’homme, mais je vous déclare aussi que chacun devra effacer ses propres taches. Souvenez-vous que je vous ai dit : « Vous serez mesurés avec la même mesure que celle avec laquelle vous mesurez » et « On récolte ce que l’on sème ». (150, 47)

10. Des offrandes matérielles que l’humanité m’offre, je ne reçois seulement que la bonne intention, lorsque celle-ci est vraiment bonne, parce qu’une offrande ne représente pas toujours une intention noble et élevée. Combien souvent les hommes me présentent-ils leur offrande pour dissimuler leurs méchancetés ou pour me demander quelque chose en retour. C’est pourquoi je vous dis que la paix de l’esprit ne s’achète pas, que ses taches ne se lavent pas avec la richesse matérielle, même si vous pouviez m’offrir le plus grand des trésors.

11. Le repentir, le regret de m’avoir offensé, la régénération, la correction, la réparation des fautes commises, le tout avec l’humilité que je vous ai enseignée, tout ceci constitue les vraies offrandes du coeur, de l’esprit et de la pensée que les hommes pourront me présenter, qui sont infiniment plus agréables à votre Père que l’encens, les fleurs et les bougies. (36, 27-28)

La loi de la restitution

12. Vous avez eu occasion après occasion pour comprendre mon amour infini pour vous, parce que j’ai accordé et concédé à votre être l’opportunité de réparer vos erreurs, de purifier et de perfectionner votre esprit, plutôt que de vous punir ou de vous condamner éternellement, comme vous le pensiez auparavant.

13. Qui est celui qui, connaissant ces leçons et qui ayant la foi qui renferme la vérité, osera dévier de sa mission dans le monde, en sachant que, de cette manière, il prépare une restitution encore plus difficile pour son esprit?

14. Parce que, s’il est vrai que ma justice vous offre de nouvelles possibilités d’effacer vos taches et de réparer vos erreurs, il est vrai aussi que le nombre d’épreuves augmente en chaque occasion, et que les taches et les souffrances sont, à chaque fois, plus intenses, comme sont plus intenses aussi les erreurs commises.

15. Votre devoir, pour ne pas parler de punition, consistera en réparer, restaurer, restituer et solder jusqu’au dernier compte. Personne, ni votre Père Céleste, ni vos frères de la Terre ou de la vallée spirituelle, ne fera ce que vous devrez accomplir. Mais je dois vous dire que j’accourrai toujours à votre appel, que lorsque vous vous considèrerez seuls ou abandonnés, vous sentirez ma présence et que le monde spirituel viendra toujours vous aider avec le poids de votre croix. (289, 45-47)

16. Seuls mon amour et ma justice peuvent protéger, à présent, ceux qui en ont faim et soif. Moi seul sais comment recevoir, dans ma justice parfaite, celui qui attente contre sa propre existence.

17. Si vous saviez que la solitude de l’esprit est plus terrible que la solitude de ce monde, vous attendriez le dernier jour de votre existence avec patience et courage. (165, 73-74)

18. Je ne détruis aucun de mes enfants. Ils ont beau m’offenser, je les garde et leur donne la chance de corriger leur faute et de reprendre le chemin qu’ils avaient abandonné. Mais, bien que je leur aie pardonné, ils récoltent le fruit de leurs actions, et ce sont elles qui les jugent et leur indiquent le droit chemin. (96, 55)

La raison des épreuves et des souffrances

19. Connaissez-vous vous-mêmes. Je contemple l’existence de l’humanité de toutes les époques et je sais ce qui a été la cause de toutes ses douleurs et de tous ses malheurs.

20. Depuis les premiers temps, j’ai vu les hommes s’ôter la vie à cause de l’envie, du matérialisme et pour l’ambition du pouvoir; ils ont toujours négligé leur esprit, en se croyant seulement matière et, lorsqu’est venue l’heure de laisser leur forme humaine sur la Terre, il n’a subsisté que ce qu’ils accomplirent durant leur vie matérielle, sans recueillir aucune gloire pour l’esprit parce qu’ils ne la recherchèrent pas; ils ne pensèrent pas en elle et ne se préoccupèrent pas des vertus de l’esprit, ni de sa connaissance. Ils se limitèrent à vivre sans chercher le chemin qui les mène à Dieu. (11, 42-43)

21. A présent, malgré le progrès de votre civilisation, vous vous êtes éloignés de plus en plus de la Nature matérielle, aussi bien que du spirituel, de ce qui est pur, de ce qui est de Dieu, c’est pourquoi, à chaque étape de votre vie, vous tombez dans une plus grande faiblesse, dans une plus grande amertume, malgré vos désirs de parvenir à être plus forts et plus heureux sur la Terre; mais vous ferez un pas vers l’accomplissement de ma Loi, Ô habitants du monde! (16, 35)

22. Les épreuves que vous rencontrez sur votre chemin n’ont pas été disposées par le hasard, c’est Moi qui vous les ai envoyées pour que vous gagniez des mérites. La feuille de l’arbre ne se meut pas sans ma volonté et je suis présent aussi bien dans les grandes que dans les petites oeuvres de la Création.

23. Veillez et priez afin que vous puissiez comprendre quel est le fruit que vous devez recueillir de chaque épreuve pour que votre expiation soit la plus brève possible. Portez votre croix avec amour et je ferai que vous supportiez votre restitution avec patience. (25, 6)

24. Si, entre rires, plaisirs et vanités, les hommes M’oublient, et vont même jusqu’à Me renier, pourquoi sont-ils intimidés et tremblent-ils lorsqu’ils recueillent la récolte de larmes qui tourmente leur esprit et leur corps? Alors, ils blasphèment en disant que Dieu n’existe pas.

25. L’homme est vaillant pour pécher, déterminé pour quitter le chemin de ma Loi; mais je vous assure qu’il est trop lâche quand il s’agit de restituer et de solder ses dettes. Néanmoins, je vous fortifie dans votre lâcheté, je vous protège dans vos faiblesses, je vous réveille de votre léthargie, je sèche vos larmes et je vous donne de nouvelles opportunités pour que vous récupériez la lumière perdue et que vous retrouviez le chemin oublié de ma Loi.

26. Je viens vous apporter, comme au Second Temps, le pain et le vin de la vie, le même pour l’esprit que pour le corps, afin que vous viviez en harmonie avec tout ce qui fut créé par votre Père.

27. Les vertus fleurissent sur mes chemins, en revanche, les vôtres sont couverts d’épines, d’abîmes et d’amertumes.

28. Celui qui dit que les chemins du Seigneur regorgent de ronces, ne sait pas ce qu’il dit, parce que je n’ai pas créé la douleur pour aucun de mes enfants, mais ceux qui se sont éloignés du sentier de lumière et de paix, devront souffrir les conséquences de leur faute, une fois qu’ils reviendront à lui.

29. Pourquoi bûtes-vous le calice d’amertume? Pourquoi oubliâtes-vous le commandement du Seigneur, de même que la mission que je vous confiai? Parce que vous substituâtes ma Loi pour les vôtres, et voilà les résultats de votre vaine sagesse : amertume, guerre, fanatisme, désillusions et mensonges qui vous asphyxient et vous emplissent de désespoir. Et le plus douloureux pour l’homme matérialisé, pour celui qui soumet tout à ses calculs et aux lois matérielles de ce monde, c’est que, après cette vie, il se trouvera encore en train de porter le fardeau de ses erreurs et de ses tendances. Alors, la souffrance de votre esprit sera très grande.

30. Secouez ici votre fardeau de péchés, respectez ma Loi et venez rapidement. Demandez pardon à tous ceux que vous auriez offensés et laissez-Moi le reste, puisque votre temps pour aimer sera bref, si toutefois vous vous décidez à le faire vraiment. (17, 37-43)

31. Venez à Moi, vous tous qui portez un chagrin caché dans le coeur. Vous avez, cachée, la douleur qu’une trahison vous a causée et votre amertume est très grande parce que c’est un être très cher qui vous a blessé profondément.

32. Venez méditer, afin que la prière vous éclaire et que vous puissiez savoir si, à un quelconque moment, vous fûtes la cause de votre propre trahison, alors la prière vous servira pour vous fortifier dans l’idée que vous devez pardonner à ceux qui vous trahissent dans votre amour, dans votre foi et dans votre confiance.

33. En vérité je vous le dis, à l’instant même où vous accordez votre pardon à celui qui vous a offensé, vous sentirez ma paix dans toute sa plénitude, parce qu’à ce moment, votre esprit se sera uni au Mien et Moi j’étendrai mon manteau pour vous pardonner et vous couvrir, les uns et les autres, de mon amour. (312, 49-51)

34. Certes, le Maître vous dit : J’ai préparé un Royaume de paix et de perfection pour chaque esprit, cependant, à ce Royaume que j’ai préparé, s’oppose un autre royaume : le monde. Si mon Règne se conquiert par l’humilité, l’amour et la vertu; pour posséder l’autre royaume, il faut de l’orgueil, de l’ambition, de l’arrogance, de l’avidité, de l’égoïsme et du mal.

35. En tous temps, le monde s’est opposé à mon Royaume. En tous temps, ceux qui me suivent ont été troublés sur leur chemin, ils ont été tentés, tant par des influences visibles que par des forces invisibles.

36. Ceci n’est pas la seule époque en laquelle vous marchez sur des épines pour arriver jusqu’à Moi; ce n’est pas la première fois que votre esprit trébuche pour atteindre ma présence; en tous temps, vous avez porté la lutte au plus profond de votre être.

37. L’inspiration de mon Esprit, en éclairant votre for intérieur, a entamé une bataille contre les ténèbres, les fausses lumières, les fausses vertus, la matière, tout ce qui est superflu et toute la fausse grandeur de ce monde. (327,3)

38. Je bénis et sanctifie la douleur que vous avez supportée pour ma cause. Je les bénis et les sanctifie parce que tout ce que vous souffrez pour ma cause vous rendra éternellement dignes. (338, 61)

Foi, résignation, humilité et patience dans les épreuves

39. La vie humaine est, pour l’esprit, le creuset où il se purifie et l’enclume sur laquelle il se forge. Il est indispensable que l’homme ait un idéal en son esprit, foi en son Créateur et amour pour son destin, pour pouvoir porter sa croix, avec patience, jusqu’au sommet de son Calvaire.

40. Sans la foi en la vie éternelle, l’homme tombe dans le désespoir. Au milieu des épreuves, sans idéaux élevés, il sombre dans le matérialisme, et sans forces pour supporter une déception, il se perd dans le découragement ou dans le vice. (99, 38-39)

41. Je vous dis d’aimer votre croix, parce que si vous vous rebellez pour la porter sur le dos, la douleur ouvrira une profonde blessure dans votre coeur. Moi, j’aime ma croix, ô peuple. Et savez-vous ce que j’appelle ma croix? Vous, ô humanité que j’aime tellement, vous constituez ma croix. (144, 20)

42. La foi, la résignation et l’humilité devant ce que j’ai disposé, rendront le voyage plus court, parce que vous ne foulerez pas plus d’une fois le chemin douloureux; mais, si dans les épreuves surgissent la rébellion, la non- acceptation et le blasphème, alors l’épreuve se prolongera, parce que vous devrez parcourir, à nouveau, ce chemin jusqu’à apprendre la leçon. (139, 49)

43. Je vous dis que les épreuves que l’homme, en ce temps, s’est préparées à lui-même, sont très grandes, parce qu’elles lui sont nécessaires pour son salut.

44. C’est au travers de ce qui est le plus aimé de chaque homme que la justice éternelle arrivera pour considérer l’oeuvre de chaque créature humaine.

45. Qu’il est important que cette humanité parvienne à la connaissance de ce que signifie la restitution spirituelle, afin qu’ainsi, pensant que l’esprit a un passé que Dieu est le seul à connaître, elle accepte avec amour, patience, respect, et même joie, son calice d’amertume, en sachant qu’en cela elle efface les taches passées ou présentes, solde des dettes et gagne des mérites au regard de la Loi!

46. Il n’y aura pas d’élévation dans la douleur tant que l’on ne souffrira pas avec amour, avec respect de ma justice et avec résignation face à ce que chacun s’est forgé pour lui-même; cependant, seule la connaissance au sujet de la signification de la Loi de la restitution spirituelle pourra procurer, aux hommes, cette élévation au milieu des épreuves. (352, 36-37 et 42-43)

La signification des souffrances et de la douleur

47. Si vous attribuez les épreuves de la vie au hasard, vous pourrez difficilement être forts; mais si vous avez une notion de ce que sont l’expiation, la justice et la restitution, alors dans votre foi vous trouverez élévation et résignation pour vaincre dans les épreuves.

48. Il me plait de tester votre esprit de plusieurs façons parce que je le façonne, je le modèle et le perfectionne; c’est pourquoi je me sers de tout et de tous. Je me sers autant d’un juste que d’un scélérat, je me sers autant de la lumière, que je convertis les ténèbres en mes serviteurs. C’est pour cela que je vous dis que, lorsque vous vous trouvez dans un moment difficile, pensez à Moi, à votre Maître qui, avec tout l’amour, vous expliquera la raison de cette épreuve.

49. Il y a des calices que tous doivent boire, les uns d’abord et les autres ensuite, afin que tous en arrivent à me comprendre et à m’aimer. La misère, la maladie, la calomnie, le déshonneur sont des calices très amers qui n’arriveront pas uniquement aux lèvres du pécheur. Souvenez-vous qu’au Deuxième Temps, le Juste parmi les justes, alla jusqu’au fond du calice le plus amer que vous puissiez concevoir. L’obéissance, l’humilité et l’amour avec lequel il boira le calice de la douleur, allègeront le poids de la croix et rendront l’épreuve plus passagère. (54, 4-6)

50. Tout qui vous entoure a tendance à vous purifier, mais tous ne l’ont pas compris ainsi. Ne laissez pas la douleur, que vous consommez dans votre calice d’amertume, être stérile. De la douleur, vous pouvez extraire la lumière, qui est sagesse, mansuétude, force et sensibilité. (81, 59)

51. Sachez, disciples, que la douleur écarte les mauvais fruits de votre coeur et vous donne l’expérience, faisant que vos erreurs se convertiront en réussites.

52. C’est ainsi que votre Père vous met à l’épreuve, dans le but que la lumière se fasse dans votre entendement mais, quand vous ne comprenez pas et que vous souffrez stérilement parce que vous ne rencontrez pas le sens de mes sages leçons, alors votre douleur est inutile et vous ne tirez aucun bénéfice de la leçon. (258, 57-58)

53. Les hommes s’exclament : « S’il existe un Dieu de miséricorde et d’amour, alors pourquoi les bons doivent-ils souffrir pour les mauvais, les vertueux pour les pécheurs?»

54. En vérité je vous le dis, mes enfants : Chaque homme ne vient pas à ce monde seulement pour obtenir son propre salut. Il n’est pas un individu isolé mais il fait partie d’un tout.

55. Dans un corps humain, un organe sain et parfait ne souffre-t-il peut-être pas quand les autres organes sont malades?

56. C’est une comparaison matérielle afin que vous compreniez la relation que chaque homme entretient avec les autres. Les bons doivent souffrir pour les mauvais, mais les bons ne sont pas complètement innocents s’ils ne luttent pas pour le progrès spirituel de leurs frères. Néanmoins, en tant qu’individu, chacun a sa propre responsabilité et, en faisant partie de mon Esprit est semblable à Lui, possède la volonté et l’intelligence d’aider au progrès de tous. (358, 18- 19)

57. Interprétez mon enseignement justement, ne pensez pas que mon Esprit se réjouisse de voir vos souffrances sur la Terre, ou que je vienne pour vous priver de tout ce qui vous est agréable. Je viens vous faire reconnaître et respecter mes lois, parce qu’elles sont dignes de votre respect et de votre observation, et parce que leur accomplissement vous apportera le bonheur et la paix éternelle. (25, 80)

58. Je dois vous dire que, pendant que vous habitez sur la Terre, vous devez lutter pour y rendre votre existence la plus agréable possible, il n’est pas nécessaire de pleurer, de souffrir et de saigner infiniment pour pouvoir mériter la paix dans l’au-delà.

59. Si vous pouviez transformer cette Terre, de vallée de larmes en un monde de bonheur, dans lequel vous vous aimiez les uns les autres, où vous vous préoccupiez de pratiquer le bien et de vivre dans le cadre de ma Loi, en vérité je vous le dis, cette vie serait pour Moi bien plus méritante et bien plus élevée qu’une existence de souffrances, de vicissitudes et de larmes, peu importe votre résignation à la souffrir. (219, 15-16)

60. Réjouissez-vous qu’aucune douleur ne soit éternelle; vos souffrances sont temporaires et disparaîtront très bientôt.

61. Le temps d’expiation, de purification est fugace pour celui qui voit les épreuves avec spiritualité; en revanche, pour celui qui est recouvert de matérialisme, ce qui, en réalité, passe très rapidement, tardera bien plus longtemps.

62. Comme passent les battements de votre coeur, il en va de même de la vie des hommes dans l’infini.

63. Il n’y a aucune raison d’avoir peur parce que, de la même façon que s’échappe un soupir, que se verse une larme ou que se prononce un mot, les souffrances disparaissent aussi de la même manière chez l’homme.

64. Dans l’infinie tendresse de Dieu, toutes vos douleurs et tous vos chagrins devront s’évanouir. (12, 5-9)

<= Chapitre 41                                                                            Chapitre 43 =>

flagge es  Capítulo 42… Culpa y penitencia, pruebas y sufrimientos

<= atrás

EL TERCER TESTAMENTO Capítulo 42… Culpa y penitencia, pruebas y sufrimientos – Revelaciones de Jesucristo

La necesidad de arrepentimiento y expiación
Esto dice el Señor…

1. Si muchas veces permito que apuréis el mismo cáliz que disteis a vuestros hermanos, es porque hay quienes solamente así comprenden el mal que causaron y pasando por la misma prueba que hicieron pasar a otros, conocerán el dolor que hicieron sentir, ello hará luz en su espíritu y hará brotar la comprensión, el arrepentimiento y por consiguiente el cumplimiento a mi Ley.

2. Mas si queréis evitar pasar por el dolor sin apurar el cáliz de amargura, podéis lograrlo saldando vuestra deuda con arrepentimiento, con buenas obras, con todo lo que vuestra conciencia os diga que debéis hacer. Así saldaréis alguna deuda de amor, devolveréis una honra, una vida o la paz, la salud, la alegría o el pan, que alguna vez hubieseis robado a vuestros hermanos.

3. Ved cuán distinta es la realidad de mi justicia, de aquella idea que os habíais formado de vuestro Padre.

4. No olvidéis que si he venido a deciros que ninguno de vosotros se perderá, también es cierto que os he dicho que toda deuda deberá quedar saldada, y toda falta borrada del Libro de la Vida. A vosotros toca elegir el camino para llegar a Mí. El libre albedrío aún es vuestro.

5. Si preferís la ley del Talión de los antiguos tiempos, como aún la están practicando los hombres desde sus orgullosas naciones, ved sus resultados.

6. Si queréis que la vara con que medís a vuestros hermanos, os mida también, ni siquiera esperéis vuestra entrada en la otra vida para recibir mi justicia, que aquí cuando menos lo esperéis, os veréis en el mismo trance en que pusisteis a vuestros hermanos.

7. Mas si queréis que una ley más elevada, venga en vuestra ayuda, no sólo para libraros del dolor, que es lo que más teméis, sino también a inspiraros los nobles pensamientos y buenos sentimientos, orad, llamadme, e id luego a vuestro camino a luchar para ser cada vez mejores, para ser fuertes en las pruebas, en una palabra, para llegar a pagar con amor la deuda que tenéis con vuestro Padre y con vuestros semejantes. (16, 53 – 59)

8. Alguno suele preguntarme: Maestro, si perdonáis nuestras faltas ¿Por qué dejáis que con dolor las lavemos? A lo que os digo: Yo os perdono, pero es necesario que reparéis esas faltas para que devolváis a vuestro espíritu su limpidez. (64, 14)

9. Yo os he dicho que hasta la última mancha será borrada del corazón del hombre, mas también os digo que cada quien deberá lavar sus propias manchas. Recordad que os dije: “Con la vara que midiereis seréis medidos” y “Lo que se siembra se cosecha”. (150, 47)

10. De las ofrendas materiales que la humanidad me ofrece, sólo recibo la buena intención, cuando ésta en verdad es buena, porque no siempre una ofrenda representa una intención elevada y noble. Cuántas veces los hombres me presentan su ofrenda para cubrir sus maldades o para exigirme algo a cambio. Por ello os digo que la paz del espíritu no se compra, que sus manchas no se lavan con la riqueza material, así pudieseis ofrecerme el mayor de los tesoros.

11. Arrepentimiento, pesar por haberme ofendido, regeneración, enmienda, reparación de las faltas cometidas, todo ello con la humildad que os he enseñado, y entonces sí estarán los hombres presentándome las verdaderas ofrendas del corazón, del espíritu y del pensamiento, que son infinitamente más agradables a vuestro Padre, que el incienso, las flores y las lámparas. (36, 27 – 28)

La ley de la expiación

12. Habéis tenido una oportunidad tras otra, y en ello podéis comprender mi amor infinito por vosotros, porque os he dado y concedido a vuestro ser la oportunidad para reparar errores, purificar y perfeccionar vuestro espíritu, en vez de castigaros o condenaros eterna- mente como solíais pensar antes.

13. ¿Quién que conozca estas lecciones y tenga fe en que encierran una verdad, osaría apartarse de su misión en el mundo, sabiendo que con ello está preparando una restitución aún más dura para su espíritu?

14. Porque si bien es cierto que mi justicia os ofrece nuevas ocasiones para borrar manchas y reparar yerros, también es cierto que en cada oportunidad aumenta el número de pruebas, y que los trabajos y sufrimientos son más intensos cada vez, como más intensos fueron los errores cometidos.

15. Vuestro deber, para no hablar de castigo, será reparar, restaurar, restituir y saldar hasta la última cuenta. Nadie, ni vuestro Padre Celestial, ni vuestros hermanos de la Tierra o del valle espiritual, harán lo que sólo vosotros debéis hacer, aunque debo deciros que Yo siempre acudiré a vuestro llamado, que cuando os miréis solitarios o abandonados, sentiréis mi presencia y que el mundo espiritual vendrá siempre para ayudaros con el peso de vuestra cruz. (289, 45 – 47)

16. Sólo mi amor y mi justicia pueden amparar ahora a los que tienen hambre y sed de ellas. Sólo Yo sé recibir en mi justicia perfecta a quién atenta contra su propia existencia.

17. Si supiesen que la soledad del espíritu es más tremenda que la soledad de este mundo, esperarían con paciencia y fortaleza hasta el día postrero de su existencia. (165, 73 – 74)

18. Yo no destruyo a ninguno de mis hijos por mucho que me ofendan, los conservo y les doy oportunidad de corregir su falta y retornar al camino que habían dejado. Mas a pesar de que los he absuelto, encuentran el fruto de sus obras y éstas son las que le juzgan y les señalan el camino recto. (96, 55)

La razón de pruebas y padecimientos

19. Conoceos a vosotros mismos. He contemplado la existencia de la humanidad de todos los tiempos y sé cuál ha sido la causa de todos sus dolores y desdichas.

20. Desde los primeros tiempos, he visto a los hombres quitarse la vida por causa de la envidia, por el materialismo, por la ambición del poder; siempre han descuidado su espíritu, creyéndose materia solamente, y cuando ha llegado la hora de dejar en la Tierra la forma humana, sólo ha quedado lo que hicieron en su vida material, sin recoger ninguna gloria para el espíritu porque no la buscaron, no pensaron en ella ni les preocuparon las virtudes del espíritu, ni el saber. Se conformaron con vivir sin buscar el camino que los conduce a Dios. (11, 42 – 43)

21. Ahora, a pesar del adelanto de vuestra civilización, os habéis alejado cada vez más de la Naturaleza material, así como también de lo espiritual, de lo puro, de lo que es de Dios, por ello en cada etapa de vuestra vida vais cayendo en mayor debilidad, en mayor amargura a pesar de vuestros deseos de llegar a ser más fuertes y dichosos cada día que pasáis en la Tierra; mas daréis un paso en el cumplimiento de mi Ley ¡Oh pobladores del mundo! (16, 35)

22. Las pruebas que encontráis en vuestro paso, no las ha puesto la casualidad, os las he enviado para que hagáis méritos. La hoja del árbol no se mueve sin mi voluntad y lo mismo estoy en las grandes que en las pequeñas obras de la creación.

23. Velad y orad para que lleguéis a comprender cuál es el fruto que debéis recoger de cada prueba para que sea más breve vuestra expiación. Tomad con amor vuestra cruz y haré que llevéis con paciencia vuestra restitución. (25, 6)

24. Si entre risas, placeres y vanidades, los hombres se olvidan de Mí y hasta me niegan, ¿Por qué se acobardan y tiemblan cuando están recogiendo la cosecha de lágrimas que atormenta a su espíritu y a su cuerpo? Entonces blasfeman diciendo que Dios no existe.

25. Es valiente el hombre para pecar, decidido para salirse fuera del camino de mi Ley; mas Yo os aseguro que es demasiado cobarde cuando se trata de restituir y de saldar sus deudas. Sin embargo, Yo os fortalezco en vuestra cobardía, os protejo en vuestras flaquezas, os despierto de vuestro letargo, enjugo vuestras lágrimas y os doy nuevas oportunidades para que recuperéis la luz perdida y volváis a encontrar el camino olvidado de mi Ley.

26. Vengo a traeros como en el Segundo Tiempo, el pan y el vino de la vida, lo mismo para el espíritu que para el cuerpo, para que viváis en armonía con todo lo creado por vuestro Padre.

27. En mis caminos florecen las virtudes, en cambio los vuestros están cubiertos de espinos, de abismos y amarguras.

28. Quien diga que los caminos del Señor están llenos de abrojos, no sabe lo que dice, porque Yo no he creado el dolor para ninguno de mis hijos; mas los que se han alejado del sendero de luz y de paz, al retornar a él tendrán que sufrir las consecuencias de su falta.

29. ¿Por qué bebisteis el cáliz de amargura? ¿Por qué olvidasteis el mandato del Señor, así como la misión que os confié? Porque sustituisteis mi Ley por las vuestras y ahí tenéis los resultados de vuestra vana sabiduría: Amargura, guerra, fanatismo, desengaños y mentiras que os asfixian y os llenan de desesperación. Y lo más doloroso para el hombre materializado, para el que todo lo somete a sus cálculos y lo sujeta a las leyes materiales de este mundo, es que después de esta vida se encontrará cargando aún el fardo de sus errores y de sus tendencias. Entonces será muy grande el sufrimiento de vuestro espíritu.

30. Sacudid aquí vuestro fardo de pecados, cumplid con mi Ley y venid pronto. Pedid perdón a todos los que hubiereis ofendido y dejad lo demás a Mí, pues corto será vuestro tiempo para amar si en verdad os decidís a hacerlo. (17, 37 – 43)

31. Venid a Mí, todos los que traéis una pena escondida en el corazón. Lleváis oculto el dolor que os ha causado una traición y vuestra amargura es muy grande porque ha sido un ser muy querido quien os hirió profundamente.

32. Venid a meditar, para que la oración os ilumine y podáis saber si en algún tiempo vosotros fuisteis la causa de que os traicionaran, entonces la oración os servirá para fortaleceros en la idea de que debéis perdonar a quienes os traicionen en vuestro amor, en vuestra fe, en vuestra confianza.

33. En verdad os digo que en el mismo instante en que otorguéis vuestro perdón a quien os haya ofendido, sentiréis mi paz en plenitud, porque en ese momento vuestro espíritu se habrá unido con el Mío y Yo extenderé mi manto para perdonaros y cubriros a unos y a otros con mi amor. (312, 49 – 51)

34. De cierto el Maestro os dice: He preparado un Reino de paz y de perfección, para todo espíritu, mas a ese Reino que Yo he preparado se opone otro reino: el mundo. Si mi reinado se conquista por medio de la humildad, del amor y de la virtud; el otro reino para poseerse, precisa del orgullo, de la ambición, de la soberbia, de la codicia, el egoísmo y el mal.

35. En todo tiempo se ha opuesto el mundo a mi Reino. En todo tiempo los que me siguen, han sido perturbados en su camino, han sido tentados, ya por influencias visibles como por fuerzas invisibles.

36. No es éste el único tiempo en que vosotros pisáis sobre espinos para llegar a Mí; no es la primera vez que vuestro espíritu tropieza para alcanzar mi presencia; en todo tiempo habéis llevado la lucha en lo más íntimo de vuestro ser.

37. La inspiración de mi Espíritu, haciendo luz en vuestro interior ha entablado batalla con las tinieblas, con las falsas luces, con las falsas virtudes, con la materia, con todo lo superfluo, con toda la grandeza falsa de este mundo. (327, 3)

38. El dolor que por mi causa hayáis apurado, Yo lo bendigo y lo santifico porque todo lo que sufráis por mi causa, os dignificará eternamente. (338, 61)

Fe, conformidad y humildad en las pruebas

39. La vida humana es para el espíritu el crisol donde se purifica y el yunque donde se forja. Es indispensable que el hombre tenga ideal en su espíritu, fe en su Creador y amor a su destino, para poder llevar con paciencia su cruz hasta la cima de su calvario.

40. Sin la fe en la vida eterna, el hombre cae en la desesperación, en medio de las pruebas, sin ideales elevados, se hunde en el materialismo, y sin fuerzas para soportar un desengaño, se pierde en el desaliento o en el vicio. (99, 38 – 39)

41. Os digo que améis vuestra cruz, porque si al tener que llevarla a cuestas renegáis, el dolor abrirá en vuestro corazón una profunda herida. Yo sí amo mi cruz, oh pueblo, y ¿Sabéis qué es lo que llamo mi cruz? Mi cruz la constituís vosotros, oh humanidad, a quien tanto amo. (144, 20)

42. La fe, la conformidad y la humildad ante lo dispuesto por Mí, harán más breve la jornada, porque no caminaréis por la senda dolorosa más de una vez; pero si en las pruebas surgiese la rebeldía, la inconformidad y la blasfemia, la prueba se prolongará, porque tendréis que recorrer nuevamente aquel camino hasta aprender la lección. (139, 49)

43. Yo os digo que las pruebas que el hombre se ha preparado a sí mismo en este tiempo son muy grandes, porque así le son necesarias para su salvación.

44. Por lo más querido de cada hombre llegará la eterna justicia a tomar cuenta de la obra de toda criatura humana.

45. ¡Cuán importante es que esta humanidad llegue al conocimiento de lo que significa la restitución espiritual, para que así, pensando que el espíritu tiene un pasado que sólo Dios conoce, acepte con amor, paciencia, respeto y hasta alegría su cáliz de amargura, sabiendo que con ello está lavando manchas pasadas o presentes, está saldando deudas y está haciendo méritos ante la Ley!

46. No habrá elevación en el dolor mientras no se sufra con amor, respeto a mi justicia y conformidad ante lo que cada quien se ha labrado para sí; mas esa elevación en medio de las pruebas, sólo el conocimiento sobre lo que es la Ley de la restitución espiritual, podrá dársela a los hombres. (352, 36 – 37 y 42 – 43)

El significado de sufrimientos y dolor

47. Si las pruebas de la vida las atribuís al acaso, difícilmente podréis encontraros fuertes; mas si tenéis noción de lo que es expiación, de lo que es justicia y restitución, en vuestra fe hallaréis elevación y conformidad para vencer en las pruebas.

48. Me place probar a vuestro espíritu en distintas formas, porque lo estoy formando, modelando y perfeccionando; para ello me sirvo de todo y de todos, lo mismo tomo como instrumento a un justo que a un malvado, lo mismo me sirvo de la luz, que convierto en mi sierva a la tiniebla. Por eso os digo que cuando os encontréis en duro trance, penséis en Mí, en vuestro Maestro, quien con todo amor os explicará el porqué de esa prueba.

49. Hay cálices que todos tienen que beber, unos primero y otros después, para que todos lleguen a comprenderme y amarme. La miseria, la enfermedad, la calumnia, la deshonra, son cálices muy amargos que no solamente llegarán a los labios del pecador. Recordad que el justo entre los justos en aquel Segundo Tiempo, apuró el cáliz más amargo que podáis concebir. La obediencia, la humildad y el amor con que sea apurado el cáliz de dolor, harán más liviana la cruz y más pasajera la prueba. (54, 4 – 6)

50. Todo cuanto os rodea tiende a purificaros, mas no todos lo han entendido así. No dejéis que el dolor que apuráis en vuestro cáliz de amargura sea estéril. Del dolor podéis extraer luz que es sabiduría, mansedumbre, fortaleza y sensibilidad. (81, 59)

51. Sabed, discípulos, que el dolor aparta de vuestro corazón los malos frutos, os da experiencia, haciendo que vuestros errores se tornen en aciertos.

52. Así os prueba vuestro Padre, con el fin de que la luz se haga en vuestro entendimiento, mas, cuando no comprendéis y sufrís estérilmente por no encontrar el sentido de mis sabias lecciones, vuestro dolor es inútil y desaprovecháis la lección. (258, 57 – 58)

53. Los hombres exclaman: Si hay un Dios de misericordia y de amor ¿Por qué entonces tienen que sufrir los buenos por los malos, los rectos por los pecadores?

54. En verdad os digo, mis hijos: Cada hombre viene a este mundo no sólo para alcanzar la salvación de sí mismo. No es un individuo aislado, sino que forma parte de un todo.

55. ¿Acaso en un cuerpo humano, un órgano sano y perfecto no sufre cuando los demás órganos están enfermos?

56. Esta es una comparación material para que comprendáis la relación que tiene cada uno de los hombres con los demás. Deben sufrir los buenos por los malos, pero los buenos no son completamente inocentes si ellos no luchan por el adelanto espiritual de sus hermanos. Mas como individuos cada uno tiene su propia responsabilidad y al ser parte de mi Espíritu y semejante a Él, posee voluntad e inteligencia para ayudar al progreso de todos. (358, 18 – 19)

57. Interpretad justamente mi enseñanza, no penséis que mi Espíritu goza viendo vuestros sufrimientos en la Tierra, o que vengo a privaros de todo lo que os es grato para con ello gozarme. Vengo a haceros reconocer y respetar mis leyes, porque son dignas de vuestro respeto y acatamiento, y porque obedecerlas os traerá la felicidad y la paz eterna. (25, 80)

58. Debo deciros que mientras habitéis en la Tierra, debéis luchar por hacer lo más amable posible vuestra existencia en ella, no es forzoso llorar, padecer y sangrar infinitamente para poder merecer la paz en el más allá.

59. Si pudieseis transformar esta Tierra, de valle de lágrimas en un mundo de felicidad, donde os amaseis los unos a los otros, donde os preocupaseis por practicar el bien y vivir dentro de mi Ley, en verdad os digo que esa vida sería ante Mí, más meritoria aún y más elevada que una existencia de sufrimientos, vicisitudes y lágrimas por mucha conformidad que tengáis para sufrirla. (219, 15 – 16)

60. Alegraos de que ningún dolor sea eterno; vuestros sufrimientos son temporales y desaparecen muy pronto.

61. El tiempo de expiación, de purificación es fugaz para quien ve las pruebas con espiritualidad; en cambio, para quien está revestido de materialismo, tardará mucho lo que en realidad pasa muy pronto.

62. Como pasan los latidos de vuestro corazón, así pasa en el infinito la vida de los hombres.

63. No hay por qué temer, porque así como se escapa un suspiro, como se vierte una lágrima o como se dice una palabra, así también desaparecen los sufrimientos en el hombre.

64. En la infinita ternura de Dios, tendrán que desvanecerse todos vuestros dolores y pesares. (12, 5 – 9)

<= Capitulo 41                                                                            Capitulo 43 =>

Jesus sagt… Beginne deinen Tag in Meiner Freude & Umarmung – Jesus says… Begin your Day in My Joy & Embrace

BOTSCHAFT / MESSAGE 448
<= 447                                                                                                                 449 =>
<= Zurück zu den Liebesbriefen                                                  Back to LoveLetters =>

flagge fr Flagge Kroatien-270x180px
2016-12-28-jesus-sagt-beginne-deinen-tag-in-meiner-freude-und-umarmung 2016-12-28-jesus-says-begin-your-day-in-my-joy-and-embrace
=> VIDEO   => PDF   => AUDIO… => VIDEO   => PDF   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Böses überwinden mit…
=> Schau auf Mich… Meine Braut
=> Hand in Hand mit dem Vater
=> Liebst du Mich mehr als…
=> Zweisamkeit mit Mir
=> Ich führe dich in deine Träume
=> Das Himmelreich gehört…
Related Messages…
=> Overcoming Evil with…
=> Gaze upon Me, My Bride
=> Hand in Hand with Daddy
=> Do you love Me more than…
=> Togetherness with Me
=> I am leading you into your Dreams
=> The Kingdom of Heaven belongs…

flagge de  Jesus sagt… Beginne deinen Tag in Meiner Freude & Umarmung

Jesus sagt… Beginne deinen Tag in Meiner Freude & Umarmung

28. Dezember 2016 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie

Die Freude des Herrn sei mit uns Allen, liebe Herzbewohner.

Jesus begann… “Es ist Mein Geschenk an euch, ihr Lieben, dass ihr in Meinem Herzen wohnen dürft und euch versammelt beim Ruf zur Schlacht. Damit ihr durch Meine Liebe zu euch gestützt und gestärkt werdet in Mut und Ausdauer, wenn ihr auf die Schlachten eures täglichen Lebens trefft.”

“Aus diesem Grund möchte Ich, dass ihr in diesen freudigen Ort eintretet und zuversichtlich versucht, in Meinen Armen zu ruhen. Denn was macht ein Liebhaber, wenn Er getrennt war von Seiner Geliebten? Er öffnet Seine Arme weit und umarmt sie mit Seinem ganzen Herzen.”

“Das ist der Grund, warum Ich nicht möchte, dass ihr schüchtern oder zurückhaltend seid, zu Mir zu kommen. Vielmehr fliegt in Meine Arme am Morgen, mit kompletter Zuversicht, dass dies der Wunsch Meines Herzens ist, Meines ganzen Herzens.”

“Landet sicher in Meinen Armen, erklärt eure Dankbarkeit für einen weiteren Tag, den ihr für Mich leben könnt. Erklärt eure komplette Abhängigkeit von Mir und bringt euer demütiges Geständnis vor Mich, im sicheren Wissen, dass Ich euch eure Fehler vergeben werde. Dies ist, wie Ich Mir wünsche, dass ihr euren Tag beginnt. Ohne Zweifel wissend, dass Ich Mich sehne, euch fest zu halten, jeden Tag in genau dem Augenblick, wo ihr eure Augen öffnet.”

“Beginnt euren Tag in Meiner Umarmung. Ich kenne die Herausforderungen, die vor euch liegen. Ich weiss genau, welchen Dingen ihr an jenem Tag begegnet und Ich übermittle euch Gnade in Meiner Umarmung, um euch vorzubereiten.”

“Wir beginnen diesen Tag als Eines, wir wandeln durch diesen Tag als Eines. Und wenn ihr fühlt, dass ihr nicht mehr laufen könnt, unterstütze Ich euch. Lasst Uns immer anfangen, indem wir einander unsere Liebe füreinander kundtun und dann empfangt alles, was Ich euch geben möchte, im vollen Wissen, dass Ich für euch bin und dass es nichts gibt, vor dem ihr Angst haben müsst, wenn ihr vertrauensvoll zu Mir kommt wie ein kleines Kind.”

“Ich kenne die Erwartungen und Ängste in eurem Herzen. Ich kenne die Gedanken, die manchmal eure Freude überdecken durch den Tag hindurch. Ich beobachte, während der Feind in euer Ohr flüstert und eine gewisse Dunkelheit über euch bringt. Dies sind Zeiten, wo euer Herz und eure Gedanken zu Meiner Güte zurückkehren sollen. Dies ist, wo ihr verweilen müsst… In der Güte eures Gottes, der alles ist für euch, der die Siege für euch arrangiert und der den Weg bereitet, damit unsere Träume Wirklichkeit werden.”

“Der Feind hasst jene Träume, da er sehr wohl weiss, dass ihre Erfüllung für ihn Verlust bedeutet. Also wird er alles in seiner Macht stehende tun, um euch von eurer zukunftsorientierten Denkweise abzubringen. Dies jedoch ist der Zeitpunkt, wo ihr euch daran erinnern müsst… ‘Mein Gott ist für mich und wenn Er für mich ist, wird mich Niemand überwältigen.’ Dies ist der Moment, wo ihr Meine linke Hand drücken müsst mit eurer rechten Hand, um zu beteuern, dass ihr wisst, dass Ich dort bin an eurer Seite.”

“Wenn ihr so durch euren Tag schreitet, wird er euch nicht überwältigen mit dunklen Gedanken, mit Depression und Angst. Denkt immer daran, dass er Jene nutzen wird, die in eurer Nähe sind, um eure Aufmerksamkeit auf die Versäumnisse zu lenken. Nicht dass die Menschen um euch herum sich dessen bewusst sind, was sie tun, aber oftmals kann ein nutzloses Wort, eine neugierige Frage oder eine sich anbahnende Situation euch veranlassen, innerlich zusammen zu zucken und dadurch kann eure innere Freude und euer Licht verloren gehen.”

“Wenn dies geschieht, erholt euch schnell, erkennt Mich als euren Erlöser, Versorger, Heiler, Beschützer und die Quelle alles Guten in eurem Leben. Anerkennt regelmässig, dass nichts, was gegen euch entwickelt wurde, gedeihen wird. Vielmehr wird all das, was ihr anfasst, gedeihen, während ihr in Meinem Willen wandelt.”

“Lasst die Stürme kommen. Lasst sie gegen euch wehen, um euch herum und hinter euch. Lasst die Erde zittern. Keines dieser Dinge kann aufhalten, dass Mein Wille in eurem Leben geschieht. Wandelt freudig im Vertrauen und anerkennt dies in eurem Herzen und singt es als Lied, äussert es als eine fröhliche Erklärung.”

“Dies irritiert den Feind ohne Ende. Es verursacht bei den Dämonen, die euch zugewiesen sind, eine Depression. Wenn sie realisieren, dass ihr euch ihren Taktiken nicht beugt, werden sie unsicher und ängstlich.”

“Da dämmert ein herrlich neuer Tag. Da gibt es Freude am Morgen und auch Lachen am Abend, wenn ihr Meine Inspiration an der ersten Stelle behaltet in euren Gedanken.”

“Die Liebe, mit welcher Ich euch nähre, wird auf Jeden übertragen werden, den ihr während des Tages trefft. Sie wird die Atmosphäre durchdringen und dem Bösen sehr schwer machen, auch nur im gleichen Raum mit euch zu verweilen. Besonders, wenn ihr laufend Loblieder singt – Beides… in eurem Herzen und auch laut heraus. Loblieder haben die Macht, die Luft im Raum so zu verändern, bis sie unerträglich heiss ist für den Feind.”

“Ich habe euch zum Singen erschaffen und um eurer Freude eine Stimme zu geben. Genau wie die Vögel täglich aufwachen und hinaus rufen. Zwischen ihrem Geplapper könnt ihr tagtäglich ihr fröhliches Gezwitscher für Mich erkennen. Die ganze Schöpfung ist wach für die fröhliche Seele, genau wie es geschrieben steht in Psalm 89:14-16…
14 Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit sind das Fundament Deines Throns. Güte und Wahrheit gehen vor Dir. 15 Gesegnet sind die Menschen, die den Trompetenruf kennen! Sie wandeln im Licht Deines Angesichts, oh Herr. 16 In Deinem Namen jubeln sie den ganzen Tag und sie sind erhöht in Deiner Gerechtigkeit.”

“Während ihr über die Psalmen nachdenkt, denkt daran, dass dies Meine wortwörtlichen Aufforderungen sind. Dies sind keine Redewendungen oder Sprachbilder, sie verkünden die Wahrheit und diese Worte haben die Macht, die Dunkelheit aus eurer Umgebung zu vertreiben, wenn sie mit Überzeugung und Entschlossenheit gesprochen werden. Die Psalmen sind wie ein riesiger Arzneischrank, worin das Heilmittel für jede Krankheit gefunden werden kann, die Lösung für jede Situation. In den Psalmen zu verweilen bedeutet, im Himmel zu verweilen, wo die ganze Schöpfung Mich Tag und Nacht lobt.”

“Seht ihr, Ich habe euch aussergewöhnliche Gaben hinterlassen, damit wir laufend verbunden sein können und ihr laufend befähigt werdet durch die Gedanken Meines Herzens. Dies ist Mein Punkt… Nichts kann die Seele überwältigen, die in Meine Güte eingetaucht ist und Dankbarkeit äussert. Nichts. Viele sind vor euch gegangen und haben dies getan in ihrer Todesstunde und sie sind siegreich in den Himmel eingegangen, begleitet von den Engeln und den Heiligen.”

“Also bitte Ich euch, dass ihr jeden Tag Gebrauch macht von Meiner Freude und Liebe für euch. Lauft in Meine wartenden Arme Geliebte, lauft! Und erlaubt Mir, euch zu umarmen und auszustatten, damit ihr siegreich durch jeden Sturm geht.”

“Versteckt diese Worte in eurem Herzen und erinnert euch oft an sie. Meditiert über den Psalmen und über Meine Güte zu euch. Ihr seid Meine Geliebten. Ihr habt gekämpft. Ihr seid treu gewesen und Ich ziehe euch tiefer in Mein Wesen hinein, wo ihr Inspiration und Freude finden werdet.”

flagge en  Jesus says… Begin your Day in My Joy & Embrace

Jesus says… Begin your Day in My Joy & Embrace

December 28th, 2016 – Words from Jesus to Sister Clare
Spoken by Jackie

May the Lord’s joy overtake us, Heartdwellers.

Jesus began… “It is My gift to you, dear ones, that you may dwell in My heart and rally to the war cry. That you may be sustained by My Love for you and strengthened in courage and perseverance when you meet with the battles of your daily life.”

“For this reason, I want you to enter into this joyful place and confidently seek to rest in My arms. For what does a lover do when He’s been absent from His Beloved? He opens His arms wide and embraces her with all His heart.”

“That is why I do not wish for you to be timid or reticent to come to Me. Rather fly into My arms in the morning, in complete confidence that this IS the desire of My Heart, all of My Heart.”

“Land securely in My arms, declaring your gratitude for another day to live for Me. Declare your complete dependence on Me and bring your humble confession with the sure knowledge that I will forgive you your shortcomings. This is the way I wish for you to begin your day. Knowing beyond a shadow of a doubt that I am longing to hold you the very moment you open your eyes each day.”

“Begin your day In My embrace. I know the challenges that are ahead of you. I know exactly what you will face that day, and I impart grace in My embrace of you, to prepare you.”

“We are beginning this day as One, we are walking through this day as One. And when you feel you can no longer walk, I am supporting you. Let Us always begin by declaring our Love for one another and receiving all I would give you in full knowledge that I am for you and there is nothing to fear as you come to Me confidently even as a little child.”

“I know the expectations and fears in your hearts. I know the thoughts that sometimes overshadow your joy throughout the day. I watch as the enemy whispers in your ear, as he brings a certain darkness over you. These are times for you to return your heart and mind to My goodness. This is where you must dwell: in the goodness of your God who is all for you, who is arranging victories for you, who is preparing the way for our dreams to come true.”

“The enemy hates those dreams, knowing full well that their fulfillment means his loss. So he will do everything in his power to dissuade you from forward thinking. But this is when you must recall, ‘My God is for me, and if He is for me no one will overcome me.’ This is the time to squeeze My left hand with your right hand and to affirm that you know I am there, at your side.”

“If you proceed through your day this way, he will not overcome you with dark thoughts, depression and fear. Remember always that he will use whoever is nearby to get your attention on failure. Not that the people around you are even aware of what they are doing, but many times an idle word, a prying question, a looming situation can cause you to recoil inside and lose your inner joy and light.”

“When this happens, quickly recover yourself, acknowledging Me as your Savior, Provider, Healer, Protector and source of all good in your life. Acknowledge frequently that nothing formed against you will prosper. Rather, as you walk in My will, all you touch will prosper.”

“Let the storms come. Let them blow against you, around you, behind you. Let the Earth tremble. None of these things can stop My holy will from coming about in your life. Walk joyfully in confidence, acknowledging this in your heart and singing it in song, speaking it in a joyful declaration.”

“This irritates the enemy to no end. It even causes a depression for the demons on assignment. As they realize you are not bowing to their tactics, they grow insecure and afraid.”

“There is a glorious new day dawning. There is joy in the morning and even laughter in the evening when you keep My inspiration in the forefront of your mind.”

He continued… “The love I nourish you with will spill out onto everyone you meet during the day. It will permeate the atmosphere and make it very difficult for evil to even dwell in the same room with you. Especially if you are continually singing songs of praise, both in your heart and even out loud. Praise has the power to alter the airwaves until they are unbearably hot to the enemy.”

“I have created you to sing and give voice to your joy. Even as the birds awake each day and call out. In between their chatter you can discern their chirps of joy to Me each day. All creation is awake to the joyful soul, even as it is written in Psalm 89:14-16…
14 Righteousness and justice are the foundation of Your throne. Kindness and truth go before You. 15 Blessed are the people who know the trumpet-call! They walk, o Lord, in the light of Your face. 16 In Your name they rejoice all the day long, and they are exalted in Your righteousness”

“As you ponder the Psalms, remember these are My literal injunctions. These are not figures of speech, but declarations of truth and these words have the power to drive darkness out of your environment when spoken with conviction and resolve. The Psalms are like a giant medicine chest where the remedy for every illness can be found, the solution for every situation. To dwell in the Psalms is to dwell in Heaven, where all creation praises Me day and night.”

“So you see, I have left you with sublime gifts that we might be continually connected and you continually enabled by the very thoughts of My Heart. This is My Point: nothing can overcome the soul that is steeped in My goodness, giving voice to thanksgiving. Nothing. Many have gone before you doing this very thing at the hour of their death and have walked into Heaven victoriously accompanied by angels and saints, aglow with sustaining worship.”

“So, I am asking you to avail yourselves of My Joy and Love for you each day. Run into My waiting arms Beloved, run! And allow Me to embrace and equip you to walk in victory through every storm.”

“Keep these words tucked away in your hearts and refer to them often. Meditate on the Psalms and My goodness to you. You are My Beloved Ones. You have done battle. You have been faithful and I am drawing you deeper into My very being where you will find inspiration and joy for every day.”

flagge fr  Démarrez votre journée dans l’intimité avec Moi et dans Ma joie

<= en arrière

=> VIDEO    => PDF   => AUDIO…

Jésus dit… Démarrez votre journée dans l’intimité avec Moi et dans Ma joie

28 décembre 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine)

Que la joie du Seigneur s’empare de nous, ‘Heartdwellers’.

Jésus a commencé : « C’est Mon présent pour vous, Mes très chers, que vous demeuriez dans Mon cœur et que vous vous ralliez au cri de guerre. Que vous soyez soutenus par Mon amour pour vous et fortifiés en persévérance et courage quand vous êtes confrontés aux batailles de votre vie quotidienne. »

« Pour cette raison, Je veux que vous entriez dans ce lieu de joie et que vous cherchiez en toute confiance à vous reposer dans Mes bras. Car qu’est-ce qu’un amoureux fait quand il est absent de sa bienaimée ? Il la prend dans ses bras et l’embrasse de tout son cœur. »

« C’est pourquoi Je ne veux pas que vous soyez timides ou réticents à venir à Moi. Au contraire, venez dans Mes bras le matin, avec la conviction que c’est LE désir de Mon cœur ; c’est ce que Je souhaite de tout Mon cœur. »

« Volez à Moi et atterrissez en toute sécurité dans Mes bras, déclarant votre gratitude pour un nouveau jour à vivre pour Moi. Déclarez votre entière dépendance de Moi et confessez-vous humblement avec la certitude que Je vous pardonnerai vos faiblesses. C’est la façon dont Je souhaite que vous commenciez votre journée. Sachant sans l’ombre d’un doute que Je désire vous serrer dans Mes bras au moment même où vous ouvrez vos yeux chaque matin. »

« Commencez votre journée dans Mon étreinte. Je connais les défis qui vous attendent. Je sais exactement ce que vous allez rencontrer dans votre journée ; or dans Mon étreinte Je vous communique la grâce pour vous y préparer. »

« Nous commençons cette journée comme étant Un, nous marchons à travers cette journée comme étant Un. Et quand vous sentez que vous ne pouvez plus marcher, Je vous soutiens. Commençons toujours par déclarer notre amour l’un pour l’autre et recevez alors tout ce que Je vous donnerai – sachant pertinemment que Je suis pour vous et qu’il n’y a rien à craindre à venir à Moi avec confiance, et même à la façon d’un petit enfant. »

« Je connais les attentes et les craintes dans vos cœurs. Je connais les pensées qui parfois éclipsent votre joie tout au long de la journée. Je regarde quand l’ennemi chuchote à votre oreille, et comment il apporte une certaine obscurité sur vous. Ce sont des moments où vous avez besoin de tourner votre cœur et esprit à Ma bonté. C’est là que vous devez habiter : dans la bonté de votre Dieu qui est tout pour vous, qui arrange des victoires pour vous, qui prépare le chemin pour que nos rêves se réalisent. »

« L’ennemi déteste ces rêves, sachant bien que leur accomplissement signifie sa perte. Il fera donc tout ce qui est en son pouvoir pour décourager vos pensées clairvoyantes. Mais c’est à ce moment que vous devez vous rappeler : ‘Mon Dieu est avec moi, et puisqu’Il est pour moi, personne ne me vaincra.’ C’est le moment de serrer Ma main gauche avec votre main droite et d’affirmer que vous savez que Je suis là, à vos côtés. »

« Si vous procédez ainsi tout au long de votre journée, il ne vous épuisera pas avec des pensées sombres, un sentiment de déprime ou de peur. Rappelez-vous bien qu’il va utiliser quiconque se trouve à proximité, pour attirer votre attention sur l’échec. Non pas que les gens autour de vous soient conscients de ce qu’ils font, mais souvent, un mot innocent et quelconque, une question indiscrète, une situation qui se profile… peuvent provoquer en vous un mouvement de recul et vous faire perdre votre joie et lumière intérieures. »

« Quand cela se produit, ne vous laissez pas démonter, empressez-vous de Me reconnaitre comme votre Sauveur, Pourvoyeur, Guérisseur, Protecteur et Source de tout bien dans votre vie. Réaffirmez fréquemment que rien de ce qui est formé contre vous ne prospérera [cf. Esaïe 54 :17]. Au contraire, comme vous marchez dans Ma volonté, tout ce que vous touchez prospérera. »

« Que les tempêtes viennent. Laissez-les souffler contre vous, autour de vous, derrière vous. Que la terre tremble. Aucune de ces choses ne peut arrêter Ma sainte volonté de venir dans votre vie. Marchez joyeusement dans la confiance, reconnaissant cela dans votre cœur, chantez-le même, formulez cela en une joyeuse proclamation. »

« Cela irrite l’ennemi au plus haut point. Cela provoque même une dépression chez les démons missionnés [contre vous]. Comme ils réalisent que vous ne cédez pas à leurs manœuvres, ils perdent leur assurance et deviennent craintifs. »

« Il y a un jour glorieux qui s’annonce. Il y a de la joie dans la matinée et même des rires dans la soirée quand vous gardez Mon inspiration au premier plan de votre esprit. »

« L’amour dont Je vous nourris va se répandre sur tout ceux que vous rencontrez pendant la journée. Il imprègnera l’atmosphère et rendra très difficile pour les démons même de rester dans la pièce où vous êtes. Surtout si vous chantez continuellement des chants de louange, à la fois dans votre cœur et même à voix haute. La louange a le pouvoir de modifier les ondes jusqu’à les rendre brûlantes et insupportables pour l’ennemi. »

« Je vous ai créés pour chanter et donner voix à votre joie. Tout comme les oiseaux se réveillent chaque jour et se mettent à chanter. Au milieu de leur bavardage vous pouvez discerner leurs pépiements de joie pour Moi chaque jour. Toute la création est éveillée à l’âme joyeuse, comme il est écrit dans Psaume 89:14-16….‘La justice et l’équité sont le fondement de Ton trône. La bonté et la vérité vont devant Ta face. Heureux le peuple qui connaît l’appel de la trompette ! Ils marchent, ô Seigneur, dans la lumière de Ta face. En ton nom, ils se réjouissent tout le jour, et ils sont exaltés dans ta justice.’ »

« Lorsque vous méditez sur les Psaumes, rappelez-vous que se trouvent-là Mes injonctions au sens littéral. Ce ne sont pas des figures de rhétorique, mais des déclarations de vérité et ces paroles ont le pouvoir de chasser les ténèbres de votre environnement lorsqu’elles sont prononcées avec conviction et détermination. Les psaumes sont comme un coffre de remèdes géant dans lequel on peut trouver le remède pour chaque maladie, la solution pour chaque situation. Demeurer dans les Psaumes, c’est habiter dans les cieux, où toute la création Me loue jour et nuit. »

« Vous voyez, Je vous ai laissé des présents sublimes, pour que nous puissions être continuellement reliés et que vous soyez continuellement en mesure de bien réagir grâce aux pensées mêmes de Mon cœur. Voilà le point que Je veux souligner : rien ne peut vaincre l’âme qui est imprégnée de Ma bonté, et qui exprime de la gratitude. Rien. Beaucoup sont partis avant vous, en le faisant à l’heure même de leur mort et ils sont entrés au paradis victorieux – accompagnés d’anges et de saints – rayonnant d’adoration persévérante. »

« Ainsi, Je vous demande de profiter de Ma joie et de Mon amour pour vous chaque jour. Courez dans Mes bras impatients, bienaimés, courez ! Et permettez-Moi de vous embrasser et de vous équiper pour marcher dans la victoire à travers chaque tempête. »

« Rangez précieusement ces paroles dans votre cœur et référez-y vous souvent. Méditez sur les Psaumes et Ma bonté pour vous. Vous êtes Mes bienaimés. Vous avez combattu. Vous avez été fidèles et Je vous entraîne plus profondément dans Mon être même où vous trouverez inspiration et joie pour chaque jour. »

<= en arrière

Flagge Kroatien-270x180px  ISUS KAŽE… započni svoj dan u Mojoj radosti & zagrljaju

=> PDF

ISUS KAŽE… započni svoj dan u Mojoj radosti & zagrljaju

Poruka od 28. Dezembra 2016 – Isusove riječi sestri Clare
Prevod Izabela

Radost Gospodnja naka bude sa svima nama, dragi stanovnici srca.

Isus započinje… „To je moj poklon za vas, dragi moji, da možete stanovati u Mom srcu i da se možete okupiti kad zazvoni poziv za bitku. I da vi, kroz moju Ljubav za vas, imate oslonac, da budete ojačani u hrabrosti i izdržljivosti kada se u vašem svakodnevnom životu susretnete sa raznim borbama.“

„Iz ovog razloga Ja želim da vi uđete u ovaj radostan prostor i s pouzdanjem pokušate da se smirite na mojim rukama. Jer, što radi voljeni kada je odvojen od svoje ljubljene? On raširi svoje ruke i zagrli je sa svim svojim srcem.“

„To je razlog zašto Ja ne želim da se stidite ili uzdržavate od toga da dođete k Meni. Naprotiv, letite u moj zagrljaj ujutro, sa kompletnim povjerenjem da je baš to želja Moga srca, Mog cijelog srca.“

„Sletite sigurno u Moje ruke, izrazite svoju zahvalnost za još jedan dan kojeg možete živjeti za Mene. Izjasnite svoju kompletnu ovisnost o Meni i donesite svoje ponizno priznanje pred Mene, u sigurnom znanju da ću vam oprostiti vaše greške. To je ono, kako je želim da vi započnete vaš dan. Bez imalo sumnje, znajući da ja čeznem za tim da vas držim čvrsto svaki dan u točno tom trenutku kada otvarate svoje oči.“

„Započnite svoj dan u Mom zagrljaju. Ja poznajem izazove koji stoje ispred vas. Ja znam točno sa kojim stvarima ćete se susresti u nekom danu i ja vam dostavljam milost u mom zagrljaju, da bih vas pripremio.“

„Mi započinjemo ovaj dan kao Jedno i mi koračamo kroz ovaj dan kao Jedno. Kada osjećate da više ne možete koračati, ja vas podržavam. Dopustite da uvijek započnemo sa izjavom u kojoj potvrđujemo našu Ljubav jedno spram drugog. I onda primite sve što vam Ja želim dati, u izvjesnosti da sam ja za vas i da ne postoji apsolutno ništa od čega bi se morali bojati, ako sa povjerenjem dođete k Meni, kao malo dijete.“

„Ja poznajem očekivanja i strahove u vašim srcima. Ja poznajem misli koje vam ponekad zatamne vašu radost dok koračate kroz dan. Ja promatram, dok neprijatelj šapuće u vaše uho i jednu određenu tamu rasprostire preko vas. I to je vrijeme kada se vaše srce i vaše misli trebaju vratiti ka Mojoj dobroti. To je mjesto gdje vi morate prebivati… U dobroti vašeg Boga, koji je sve za vas, koji aranžira pobjede za vas i priprema put kako bi naši snovi mogli postati stvarnost.“

„Neprijatelj mrzi te snove, jer zna da je njihovo ispunjenje njegov gubitak. Zbog toga će on učiniti sve što je u njegovoj moći da bih vas odveo od vaših misli o budućnosti. To je momenat, gdje se morate sjetiti… Moj Bog je za mene i ako je on za mene, nitko me neće moći nadvladati. To je isto tako momenat gdje vi morate Moju lijevu ruku stisnuti sa vašom desnom, da bi potvrdili da znate da sam Ja na vašoj strani.“

„Ako tako budete koračali kroz dan, on vas neće moći nadvladati sa tamnim mislima, sa depresijom i strahom. Mislite uvijek na to da on iskorištava one u vašoj blizini, da bi vam odvukao pažnju na vaše propuste. Nije da su ljudi oko vas svjesni što rade, ali često može jedna beskorisna riječ, jedno znatiželjno pitanje ili jedna nadolazeća situacija da vas potakne na jedno unutarnje drhtanje i može kroz to ostvariti da izgubite unutrašnju radost i vaše svjetlo.“

„Kada se to desi, brzo se oporavite, spoznajte Me kao vašeg Spasitelja, Skrbnika, Iscjeljitelja, Branioca i Izvora svega dobrog u vašem životu. Priznajte redovito, da ništa što je protiv vas skovano neće imati uspjeha. Naprotiv, sve što vi dodirnete će uspjevati, dok hodate u Mojoj Volji.“

„Pustite neka oluje dođu. Dopustite da pušu protiv vas, oko vas i iza vas. Pustite neka zemlja drhti. Nijedna od ovih stvari ne može zaustaviti da se Moja Volja ostvari u vašem životu. Koračajte radosno u povjerenju i spoznajte ovo u vašem srcu i pjevajte to kao pjesmu i prikažite to kao jedno radosno obrazloženje.“

„To iritira neprijatelja do bola. To prouzrokuje kod demona, koji su vam dodijeljeni jednu depresiju. Kada realiziraju da vi ne pokleknete pred njihovim taktikama, oni postaju nesigurni i bojažljivi.“

„Tu sviće jedan veličanstven dan. Tu ima radosti ujutro i smijeha navečer, kada vi Moju inspiraciju zadržite na prvom mjestu u vašim mislima.“

„Ljubav s kojom vas hranim će prijeći na svakoga koga sretnete u svom danu. Ona će probiti atmosferu i učinit će da će zlu biti teško ostati u istom prostoru. Posebno kada stalno pjevate hvalospjev i to kako u vašem srcu tako i naglas. Hvalospjevi imaju moć tako promjeniti zrak u prostoru, dok ne postane neizdžljivo prevruć za neprijatelja.“

„Ja sam vas stvorio za pjevanje i da bih vašoj radosti dao glas. Baš kao što se ptice svakodnevno bude i oglašavaju. Između njihovog brbljanja možete svakodnevno prepoznati njihovo radosno cvrkutanje za Mene. Cijelo Stvaranje je budno za jednu radosnu dušu, točno kako piše u
Psalmu 89:14-16
14 Čestitost i pravda su temelj Tvoga prijestolja. Dobrota i istina idu ispred Tebe.
15 Blagoslovljeni su ljudi koji zvuk trube poznaju! Oni koračaju u svjetlu Tvog lica, o Gospode.
16 U Tvojem Imenu klicaju cijeli dan i oni su uzvišeni u Tvojoj pravednosti.“

„Za vrijeme vašeg razmišljanja o Psalmima, mislite i na to, da su to Moje doslovne upute. To nisu neke izreke ili slikovita objašnjenja. Oni nagovještavaju istinu i ove riječi imaju moć protjerati tamu oko vas, ako budu izgovorene sa uvjerenjem i odlučnošću. Psalmi su kao jedan veliki, ogroman ormar sa lijekovima, gdje se može naći lijek za svaku bolest i rješenje za svaku situaciju. Prebivati u Psalmima znači prebivati u Nebu (Raju), gdje me cijelo Stvaranje hvali dan i noć.“

„Da li vidite da sam vam ostavio iznimne darove, da bi mi mogli biti stalno povezani i da bi vi stalno mogli biti osposobljeni kroz misli Moga srca. Ovo je poanta… Ništa ne može dušu svladati koja je uronila u Moju dobrotu i koja izražava zahvalnost. Ama baš ništa. Mnogi su otišli od vas i učinili su to u njihovom času smrti, pa su ušli pobjedonosno u Nebo u pratnji anđela i svetaca.“

„Zato vas molim, da svaki dan koristite Moju radost i Moju Ljubav za vas. Trčite u Moje iščekujuće ruke, ljubljeni Moji, trčite! I dozvolite da vas zagrlim i osposobim da možete pobjedonosno proći kroz svaku oluju.“

„Sakrite ove riječi u svoja srca i sjetite ih se često. Meditirajte o Psalmima i o Mojoj dobroti za vas. Vi ste Moji ljubljeni. Vi ste se borili. Vi ste bili vjerni. I ja vas vučem dublje u Moje biće, gdje ćete naći inspiraciju i radost.“

Jesus spricht über Seine Vergebung & unser süsses Lächeln – Jesus speaks about His Forgiveness & our sweet Smile

BOTSCHAFT / MESSAGE 447
<= 446                                                                                                                 448 =>
<= Zurück zu den Liebesbriefen                                                  Back to LoveLetters =>

2016-12-27-jesus-spricht-ueber-seine-vergebung-und-unser-suesses-laecheln-und-unsere-sehnsucht-nach-ihm 2016-12-27-jesus-speaks-about-forgiveness-and-our-sweet-smile-and-longing-for-him
=> VIDEO   => PDF   => AUDIO… => VIDEO   => PDF   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Du bist der Höhepunkt Meines Tages
=> Meine Braut, Mein verborgener Garten
=> Mein Kind, dir ist vergeben
=> Ruhe in Mir
=> Dein Herz ist Mein duftender Garten
=> Komm zu Mir, bereit zu tanzen
=> Wer du für Mich bist
=> Wer Ich bin für dich
=> Schuldgefühle blockieren
=> Du musst dich zuerst selbst lieben
Related Messages…
=> You are the Highpoint of My Day
=> My Bride, My hidden Garden
=> My Child, you are forgiven
=> Rest in Me
=> Your Heart is My fragrant Garden
=> Come to Me, ready to dance
=> Who you are to Me
=> Who I am to you
=> Guilt dams the Living Waters
=> You must first love yourself

flagge de  Jesus spricht über Seine Vergebung & unser süsses Lächeln

Jesus spricht über Seine Vergebung & unser süsses Lächeln
und unsere Sehnsucht nach Ihm

27. Dezember 2016 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie

Clare begann…
Die heilende Gegenwart unseres Herrn Jesus durchdringe uns mit Liebe, ihr lieben Herzbewohner.

Heute, als Ich ins Gebet kam und Julie True zuhörte, sah ich mich mit Jesus tanzen in feierlicher Kleidung auf einem sehr vertraulichen Tanzboden. Seine Augen sprudelten über mit Liebe, während Er mich so zärtlich hielt und ich fühlte, wie der Stress der vergangenen Wochen aus mir wich und Seine heilende Liebe meine Seele und meinen Leib komplett durchströmte.

Ich brauchte dies so sehr, weil ich so hin und her gerissen wurde zwischen den Anforderungen unserer Mission und meinem Bedürfnis nach Gebet. Und ganz ehrlich – Ich glaube nicht, dass ich es gut gemanagt habe. Ich war wieder ein bisschen zu besorgt mit den irdischen Dingen.

Natürlich fühlte ich mich schuldig. Und wenn ich mich schuldig fühle, will ich weglaufen und mich verstecken – das Letzte, was ich will, ist Ihm nahe kommen. Er sprach dies sofort an.

Der Herr begann… “Clare, Ich habe dich zärtlich gehalten. Du bist Meine kostbare Braut. Wie kann Ich dir vermitteln, wie sehr Ich dich liebe? Habe Ich nicht alles getan, was möglich ist, um dies zu tun? Warum verharrst du in deinem Selbsthass und im Unglauben? Ich hasse dich nicht, Ich schätze dich. Ich will dich zurück in Meinen Armen… jetzt und für immer, sicher verborgen in Mir, herauskommend um freudig zu tanzen und eiszulaufen und um andere Gelegenheiten zu feiern.”

“Ich bin es leid, Meine Braut im Untergang und in der Dunkelheit zu sehen. Bitte, komm zurück zu Mir, damit Ich dein Haar mit Hibiskusblüten schmücken kann und Mich um deine Kriegswunden kümmern mit Meinen Salben und Operationen. Und um einfach dein süsses Lächeln und deine Sehnsucht nach Mir zu geniessen.”

Dann begann Er über das Portrait zu sprechen.

“Siehst du Mich hier? Hier in Meiner ganzen Liebe, die Liebe, die Ich dir in diesem Portrait zeige? Sie sehnt sich danach, von dir empfangen zu werden. Du kannst deinen Schuldgefühlen nicht mehr erlauben, dich von Mir fern zu halten. Nein, du musst Mich umarmen und Mich an dein Herz halten und Mich niemals mehr loslassen.”

“Wir treten in eine neue Jahreszeit ein, in eine Hochzeits-Kammer Jahreszeit. Eine Zeit der Nähe wie niemals zuvor. Bevor wir dies tun können, musst du Meine Vergebung akzeptieren für deine Versäumnisse und Sünden. Der Feind macht weiter, dich an deine Vergangenheit zu erinnern und du musst ihm nicht zuhören. Die Dinge, die er ans Licht bringt, kommen von dem Abwasser, das in die Hölle fliesst. Sie können nicht mehr in Meinem Herzen oder im Himmel gefunden werden. Diese Dinge sind vergeben und vergangen. Siehst du es? Ich möchte so sehr, dass du es siehst. Diese dunklen Zeiten müssen kompensiert werden mit der Freude unserer Beziehung.”

“Lege jetzt diese Gedanken und Beschuldigungen ein für alle Mal beiseite und bereue, wenn du Meinen Ruf verschmähst, tue sofort Busse und komm zurück. Verschiebe es nicht und füge nicht weitere Sünden hinzu. Vielmehr reiss dich zusammen und komm zurück in Meine wartenden, liebenden und vergebenden Arme, wo es reichlich Vergebung gibt für deine Sünden.”
“Die Welt ist so dunkel und unsere Liebe füreinander ist so Hell. Der ganze Himmel jubelt über unsere Liebe, selbst inmitten des Schlachtfeldes. Du musst nicht zulassen, dass die Hitze der Schlacht unsere Liebe füreinander verbirgt.”

“Du musst die fröhlichen Zeiten nicht aufgeben aufgrund der Schwere der Kriegszeiten. Ich möchte lieber, dass du jeden Morgen erfrischt aufwachst und zu Mir kommst mit Freude und du deine Zeit am Morgen zusammen mit Mir verbringst, wodurch Ich dich verjüngen möchte. Ich brauche diese Verjüngung auch von dir. Auch Ich muss dein Lächeln sehen, dein grosses Glücksgefühl bei unserer Verabredung. Auch Ich möchte jubeln in dem, wer du für Mich bist und dass du dich genug sorgst, dass du deinen Morgen in Meinen Armen beginnst.”

“Ja, die Welt ist ein schmutziger Ort, aber da gibt es immer noch verborgene Orte, interdimensionale Orte, wo wir den Duft von blühenden Rosen, von Flieder und Lilien geniessen und den süssen Liedern der Vögel zuhören können. Ja, dies ist der Garten unseres Herzens, der nicht in einem Durcheinander ist, wie du befürchtest. Vielmehr steht er in voller Blüte mit jeder exotischen Blume und Frucht. Er sehnt sich danach, dass du diese kostbaren Gaben mit Mir teilst, während wir uns in der Herrlichkeit jener Momente wärmen.”

“Komm jetzt, sauge die zarten Aromen ein, koste die süssen Früchte, liebkose deine Kreaturen, die sich nach dem Tag sehnen, wo du endlich bei ihnen bist. Komm, komm und sei berauscht von den Freuden unserer Liebe.”

“Meine Kinder, ihr seid in vielen Schlachten gewesen und jetzt möchte Ich, dass ihr zu Mir kommt, um euch zu erfrischen. Ihr müsst ein ausgeglichenes Leben führen. Da gibt es eine Zeit für Krieg und eine Zeit für Liebe. Weil wir uns in einer ausgedehnten Zeit von Krieg und Stress befinden, muss es auch kurze Zeiten der Erfrischung geben in eurem Leben.”

“Suche Mich im Garten deines Herzens. Dort werden wir wandeln und sprechen und Ich werde deine erschöpfte Stirn auf Meinem Herzen ausruhen. Dies ist die Idee hinter dem Portrait. Es soll dich wegziehen mit Mir in den süssen Frieden und in die liebende Gemeinschaft, an einen Ort, wo Heilung eintreten kann und deine Wunden wiederherstellen und dich ausstatten für weitere Kämpfe.”

“Du hast die Kriegskunst gut erlernt und jetzt ist es Zeit, wieder den Ort unserer Liebe aufzusuchen, um auf’s Neue angefacht und genährt zu werden betreffend der Bedeutung unserer himmlischen Liebe füreinander.”

“Komm zu Mir an diesen süssen Ort und erwarte die früheren Freuden, genauso wie Ich neue Überraschungen bereit halte für dich. Ich sehne Mich, dich nahe an Mein Herz zu halten, dein Haar zu liebkosen und auf’s Neue Tröstungen der Göttlichen Liebe in deine Ohren zu flüstern.”

flagge en  Jesus speaks about His Forgiveness & our sweet Smile

Jesus speaks about His Forgiveness & our sweet Smile and Longing for Him

December 27th, 2016 – Words from Jesus to Sister Clare
Spoken by Jackie

May the Healing presence of our Lord Jesus penetrate us with love, dear Heartdwellers.

Today when I came into prayer, I was listening to Julie True, I saw myself dancing with Jesus in formal clothes on a very intimate dance floor. His eyes were brimming with love as He held me so very tenderly and I felt the stress of the former weeks pouring out of me and His healing love coursing all through my soul and body.

I needed this so very badly, because I have been torn between the demands of our mission and my need for prayer. And honestly – I don’t think I have handled it well. I’ve been a little too concerned with the earthly things again.

So needless to say, I felt guilt. And when I feel guilt I want to run and hide – the last thing I want to do is get close to Him. He addressed this immediately.

The Lord began… “Clare, I have held you tenderly. You are My Precious Bride. How can I convey to you how much you are loved by Me? Have I not done all that is possible to do so? Why do you persist in your self-hatred and unbelief? I do not hate you, I cherish you. I want you back in My arms right now and forever, tucked safely away in Me, coming out to dance and skate joyously, and celebrate other occasions.”

“I am tired of seeing My Bride in doom and gloom. Please, come back to Me, so I can adorn your hair with Hibiscus flowers, and tend to your war wounds with My salves and surgeries. And just enjoy your sweet smile and longing for Me.”

Then He began speaking about the portrait.

“See Me here? Right here in all My Love, the Love I show you in this portrait? It is longing to be received by you. You cannot allow your guilt to push you away from Me anymore. No, you must embrace Me and hold Me to your heart, never to let Me go.”

“We are passing into a new season, a wedding chamber season. A time of closeness, like none before it. But before we can, you must accept My forgiveness for your failures and sins. The enemy continues to remind you of your past, and you mustn’t listen to him. The things he dredges up are from the effluent flowing into Hell. They cannot be found in My heart or in Heaven anymore. These things are forgiven and gone. Do you see? Oh, I want you to see so badly. These dark times must be offset with the joy of our relationship.”

“Now put away these thoughts and accusations once and for all and repent when you spurn My call, repent immediately and come back. Do not delay and add sin onto sin. Rather get ahold of yourself and come back into My waiting, loving and forgiving arms where there is ample forgiveness for your sins.”

“The world is so dark and our love for one another is so Bright. All of Heaven rejoices over our love, even in the midst of the battlefield. You must not let the heat of the battle obscure our love for one another.

“You must not forsake the joyous times because of the weight of the warring times. Rather I want you to wake up refreshed every morning and come to Me in joy and enjoy your morning times together as the trysting times I so desire to rejuvenate you with. I, too, need this rejuvenation from you. I, too, need to see your smile, your great happiness at our meeting. I, too, need to rejoice in who you are to Me and that you care enough to begin your day in My arms.”

“Yes, the world is a filthy place, but there are still hidden-away places, inter-dimensional places where we can enjoy the fragrance of roses in bloom, lilacs, lilies and the sweet songs of the birds. Yes, this is the garden of our heart, which is not in a shambles as you fear. Rather it is in full bloom with every exotic flower and fruit, longing for you to share these precious gifts with Me as we bask in the glory of those moments.”

“Come now, imbibe the delicate aromas, taste the sweet fruits, pet your creatures who long for the day you are finally with them. Come. Come and be intoxicated with the delights of our Love.”

“My children, you have been in many battles and now I want you to come to Me for refreshment. You must lead a balanced life. There is time for war and time for love. Because we are in an extended time of war and stress, there must be little times of refreshing in your lives.”

“Look for Me in the garden of your heart. There we shall walk and talk and I will rest your weary brow over My heart. This is the idea behind the portrait. It is to draw you away with Me in sweet peace and loving fellowship into a place where healing can take over and restore your wounds, equipping you for more battles.”

“You have learned well the ways of war. And now is the time to again visit the place of our love and be rekindled and nourished in the meaning of our heavenly love for one another.”

“Come to Me in this sweet place and anticipate the former joys as well as new surprises I have for you. I long to hold you close to My heart, caress your hair and whisper the consolations of Divine Love once again in your ears.”

3. Testament Kapitel 41…Verbindung Diesseits & Jenseits – 3. Testament Chapter 41…Connection between this World & The Beyond

Le 3e Testament Chapitre 41… Relations entre ce monde visible et l’Au-delà
El Tercer Testamento Capítulo 41… Conexiones entre este Mundo y el Más Allá

<= Kapitel / Chapter 40                                                           Kapitel / Chapter 42 =>
<= Zurück zur Übersicht                                                              Back to Overview =>

Das 3. Testament Kapitel 41 - Verbindung zwischen Diesseits und Jenseits the-third-testament-chapter-41-connections-between-world-beyond1
=> VIDEO   => AUDIO… => VIDEO   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Das Jenseits
=> Meine Christen haben keine Ahnung
=> Die Kräfte von Gut & Böse
=> Bist du weise oder töricht?
Related Messages…
=> The Beyond
=> My Christians have no Idea
=> The Forces of Good & Evil
=> Are you wise or foolish?

flagge de  Kapitel 41… Die Verbindung zwischen Diesseits & Jenseits

DAS 3. TESTAMENT Kapitel 41… Die Verbindung zwischen Diesseits & Jenseits – Offenbarungen Jesu Christi

Inspiration und Beistand durch die Geistige Welt
So spricht der Herr…

1. Ihr alle bewegt euch auf der Stufenleiter geistiger Vervollkommnung; einige haben die Entwicklung erreicht, die ihr derzeit noch nicht fassen könnt, andere kommen nach euch.

2. Die großen Geistwesen, groß durch ihren Kampf, durch ihre Liebe, durch ihre Anstrengung, suchen die Harmonie mit ihren kleinen Geschwistern, mit den fernstehenden, den nachlässigen; ihre Aufgaben sind edel und hoch, ihre Liebe zu meiner Göttlichkeit und zu euch ist ebenfalls sehr groß.

3. Diese Geistwesen wissen, dass sie für die Tätigkeit, für die Höherentwicklung geschaffen wurden; sie wissen, dass es für die Kinder Gottes keine Untätigkeit gibt. In der Schöpfung ist alles Leben, Bewegung, Gleichgewicht, Harmonie; und daher arbeiten diese unzähligen Wesen, strengen sich an und freuen sich in ihrem Kampf, in der Erkenntnis, dass sie auf diese Weise ihren Herrn verherrlichen und dem Fortschritt und der Vervollkommnung ihrer Nächsten dienen.

4. Heute, da ihr euch abseits des Weges befindet, den euch mein Gesetz kennzeichnet, kennt ihr nicht den Einfluss, den diese eure Geschwister auf euch ausüben; doch wenn ihr die Empfindsamkeit besitzt, um jene Ausstrahlungen, Eingebungen und Botschaften, die sie euch senden, wahrzunehmen, werdet ihr eine Ahnung von der Unzahl von Beschäftigungen und edlen Werken haben, denen sie ihr Dasein weihen.

5. Ihr müsst wissen, dass jene Geistwesen in ihrer Liebe und Achtung vor den Gesetzen des Schöpfers niemals nehmen, was ihnen nicht zusteht, noch das Verbotene anrühren oder dort eindringen, wo sie wissen, dass sie es nicht dürfen, um nicht die Grundbestandteile der Schöpfung in Disharmonie zu bringen.

6. Wie anders machen es die Menschen auf der Erde, die in ihrem Trachten, groß und mächtig in der Welt zu sein, ohne den geringsten Respekt gegenüber meinen Lehren mit dem Schlüssel der Wissenschaft die zerstörerischen Naturkräfte suchen, die Tore zu unbekannten Kräften öffnen und auf diese Weise die Harmonie in der Natur, die sie umgibt, zerstören!

7. Wann wird der Mensch sich aufnahmefähig zu machen verstehen, um den weisen Rat der Geistigen Welt zu hören und sich auf diese Weise von deren Eingebungen leiten zu lassen?

8. Wahrlich, Ich sage euch, dies würde genügen, euch auf sicherem Wege auf den Gipfel des Berges zu bringen, der euch zukommt; dort würdet ihr vor euch einen geraden und lichtvollen Pfad erblicken, den die Geistwesen zurückgelegt haben, welche jetzt nur dazu da sind, euch Gutes zu erweisen und euch in eurer Mühsal beizustehen, wobei sie euch Schritt für Schritt dem Ende des Weges näher bringen, wo euer Vater euch alle erwartet.

9. Da Ich zu euch über die Güte und geistige Höhe jener Wesen gesprochen habe, muss ich euch sagen, dass sie, wie ihr, auch von Anfang an die Gabe der Willensfreiheit hatten, das heißt wahre und heilige Freiheit des Handelns, was Beweis der Liebe des Schöpfers zu seinen Kindern ist. (20, 28 – 36)

10. Ihr geht nicht allein, denn meine Ermutigung und mein Licht sind mit jedem von euch. Aber für den Fall, dass euch dies wenig erscheinen sollte, habe Ich jedem menschlichen Geschöpf ein geistiges Lichtwesen zur Seite gestellt, um über eure Schritte zu wachen, um euch irgendeine Gefahr ahnen zu lassen, um euch als Gefährte in eurer Einsamkeit und als Stab auf der Lebensreise zu dienen. Es sind jene Wesenheiten, die ihr Schutzengel oder Beschützer nennt.

11. Zeigt euch niemals undankbar ihnen gegenüber, und seid nicht taub für ihre Eingebungen, denn eure Kräfte werden nicht genügen, um alle Prüfungen des Lebens zu bestehen. Ihr bedürft jener, die weiter fortgeschritten sind als ihr, und die etwas aus eurer Zukunft kennen, weil Ich es ihnen offenbart habe.

12. Der Kampf jener Wesen ist sehr schwer, solange ihr nicht die Vergeistigung erreicht, weil ihr eurerseits sehr wenig beitragt, um sie bei ihrer schwierigen Mission zu unterstützen.

13. Wenn euch eure Vergeistigung erlaubt, die Gegenwart jener eurer Geschwister zu fühlen und wahrzunehmen, welche unsichtbar, ohne irgendeine Zurschaustellung, zugunsten eures Wohlergehens und eures Fortschritts wirken, dann werdet ihr es bedauern, sie genötigt zu haben, sich um eurer Sünden willen so sehr abzuplagen und auch zu leiden. Doch wenn diese Einsicht in euch aufsteigt, dann nur, weil es in eurem Verstande bereits licht wurde. Dann wird Mitgefühl, Dankbarkeit und Verständnis für sie erwachen.

14. Welch großes Glücksgefühl wird in euren Beschützern sein, wenn sie sehen, dass ihre Mühe von euch unterstützt wird, und dass ihre Inspiration mit eurer Erhebung im Einklang ist!

15. Ihr habt so viele Geschwister und so viele Freunde im “Geistigen Tale”, die ihr nicht kennt.

16. Morgen, wenn die Erkenntnis über das geistige Leben sich über den Erdkreis verbreitet hat, wird die Menschheit die Bedeutung jener Wesen an eurer Seite erkennen und die Menschen meine Vorsehung segnen. (334, 70 – 76)

17. Wahrlich, Ich sage euch, wenn euer Glaube fest wäre, hättet ihr nicht das Verlangen, die Gegenwart des Geistigen mit den Sinnen des Fleisches zu spüren, denn dann wäre es der Geist, der mit seiner feinen Empfindsamkeit jene Welt wahrnehmen würde, die unaufhörlich um euch her pulsiert.

18. Ja, Menschheit, wenn du dich der Geistigen Welt ferne fühlst, so können sich doch jene Wesen den Menschen nicht ferne fühlen, da es für sie keine Entfernungen, keine Grenzen noch Hindernisse gibt. Sie leben im Geistigen, und daher können sie dem Leben der menschlichen Wesen nicht ferne stehen, deren höchste Bestimmung die der Aufwärtsentwicklung und Vervollkommnung des Geistes ist. (317, 48 – 49)

19. Die einzige Entfernung, die zwischen euch und Gott oder zwischen euch und einem Geistwesen existiert, ist nicht eine materielle Entfernung, sondern eine geistige, verursacht durch euren Mangel an Vorbereitung, an Reinheit oder Bereitschaft, die Inspiration und den geistigen Einfluss zu empfangen.

20. Stellt niemals jene Entfernung zwischen euch und euren Meister oder zwischen euch und die Geistige Welt, dann werdet ihr euch immer der Wohltaten erfreuen, die meine Liebe über jene ausschüttet, die sie zu suchen verstehen. Immer werdet ihr das Gefühl haben, dass die Geistige Welt dem Herzen derer nahe ist, die sich vorbereiten, um sie zu fühlen.

21. Wie groß ist die Entfernung, die die Menschheit dieser Zeit zwischen sich und das geistige Leben stellt! Sie ist so groß, dass die Menschen von heute Gott deshalb unendlich fern von sich fühlen und das Himmelreich für fern und unerreichbar halten. (321, 76 – 78)

22. Ich sage euch, dass es nicht einen menschlichen Verstand gibt, der nicht unter dem Einfluss der Geistigen Welt lebt.

23. Viele werden dies leugnen, doch niemand wird beweisen können, dass es unmöglich ist, dass der Verstand des Menschen die Gedanken und die Schwingungen nicht nur der Geistwesen und seiner eigenen Mitmenschen, sondern auch die meinen empfängt.

24. Dies ist eine Offenbarung für die ganze Menschheit – eine Offenbarung, die, wenn sie verbreitet wird, offene Herzen finden wird, die sie mit großer Freude aufnehmen; ebenso wird sie auch auf hartnäckige Gegner und Bekämpfer stoßen.

25. Doch was werden diese tun können, um zu verhindern, dass das Licht des Geistigen Reiches im Leben der Menschen erstrahlt? Welcher Mittel werden sich die Ungläubigen bedienen können, um jene Schwingung auszuschalten? Wer ist jener, der sich für außerhalb des universellen Einflusses stehend hält, welches die schöpferische und belebende Kraft Gottes ist?

26. Ich spreche zu eurem Gewissen, zu eurem Geist und zu eurer Vernunft, doch Ich sage euch nochmals, dass ihr von anderen Daseinsebenen Botschaften, Ideen und Inspirationen empfangt, und dass ebenso, wie ihr nicht wisst, woher euer Geist zur Inkarnation in diesen euren Körper kam, ihr auch nicht wisst, wer sich ihm unsichtbar und unfühlbar kundgibt. (282, 33- 37)

Verwirrte und übelwollende Geister

27. Diese Zeit ist anders als die Erste und Zweite. Heute lebt ihr in einem Chaos entfesselter, sichtbarer und unsichtbarer Elemente. Wehe dem, der nicht wacht, denn er wird unterliegen, und wer zugerüstet ist, muss kämpfen!

28. Tausende unsichtbare Augen blicken auf euch; die einen, um euch auf eurem Wege aufzulauern und zu Fall zu bringen, die anderen, um euch zu beschützen. (138, 26 – 27)

29. Die großen Legionen verwirrter Geistwesen führen Krieg mit den Menschen, wobei sie deren Unwissenheit, Stumpfheit und Mangel an geistigem Schauen ausnützen; und die Menschen haben ihre Waffen der Liebe nicht zugerüstet, um sich vor ihren Angriffen zu schützen, weshalb sie bei diesem Kampfe wie schutzlose Wesen erscheinen.

30. Es war notwendig, dass meine geistige Lehre zu euch kam, um euch zu lehren, wie ihr euch zurüsten müsst, um bei diesem Gefecht siegreich zu bestehen.

31. Von jener unsichtbaren Welt, die in eurer eigenen Welt webt und lebt, gehen Einflüsse aus, welche die Menschen heimsuchen- sei es in ihrem Verstande, in ihren Gefühlen oder in ihrem Willen- und sie zu ergebenen Dienern, zu Sklaven, zu Werkzeugen, zu Opfern machen. Überall erscheinen geistige Kundgaben, und dennoch wollen die Weltmenschen weiterhin nicht wahrnehmen, was ihren Geist umgibt.

32. Es ist nötig, die Schlacht zu beginnen, das Dunkel zu zerstören, damit, wenn das Licht in den Menschen anbricht, alle sich in einer wahren Gemeinschaft vereint aufmachen und durch das Gebet in dem Kampfe siegen, den sie gegen jene Mächte aufnehmen, die sie so lange Zeit hindurch beherrscht haben.

33. Menschen und Völker sind der Macht jener Einflüsse erlegen, ohne dass die Menschheit es bemerkt. Seltene und unbekannte Krankheiten, die von ihnen erzeugt werden, haben die Menschen niedergeworfen und die Wissenschaftler verwirrt.

34. Wie viel Zwietracht, wie viel Verwirrung und Schmerz hat der Mensch auf sich gehäuft. Das Fehlen von Gebet, Moral und Geistigkeit hat die unreinen und verstörten Wesen angezogen. Doch was kann man schon von denen erwarten, die ohne Licht und ohne Vorbereitung abgeschieden sind?

35. Dort sind jene, die ihr betrogen und unterdrückt habt, die ihr verstört und gedemütigt habt. Nur Verwirrung und Finsternis können sie euch zusenden, sie können nur Rache üben, und sie machen euch nur Vorwürfe. (152, 22 – 28)

36. Legionen von Wesen der Finsternis gelangen wie Gewitterwolken unter die Menschheit, verursachen Umstürze, verwirren die Gedanken und verfinstern die Herzen der Menschen. Und obwohl diese Menschheit Waffen hat, um sich gegen diese tückischen Angriffe zu verteidigen, verstehen die einen nicht sie zu gebrauchen, und die andern ahnen nicht einmal, dass sie sie besitzen. (240, 53)

37. Die Menschheit von heute, so groß an Zahl sie in euren Augen auch ist, ist sehr klein im Vergleich mit der Welt der Geistwesen, die sie umgeben. Mit welcher Macht dringen jene Legionen auf die Wege der Menschen ein; doch diese nehmen jene Welt, die sie umwogt, nicht wahr, fühlen und hören sie nicht. (339, 29)

38. Ein Mensch, der einem sündigen Leben verfallen ist, ist imstande, eine ganze Legion von Wesen der Finsternis hinter sich herzuziehen, die bewirken werden, dass er auf seinem Weg eine Spur unheilvoller Einflüsse hinterlässt. (87, 7)

39. Wenn ihr von hier aus das “Geistige Tal” schauen könntet, wo die vermaterialisierten Wesen zu Hause sind – jene, die nichts für die geistige Reise nach diesem Leben erarbeitet haben – wärt ihr niedergeschmettert. Aber nicht einen Augenblick lang würdet ihr sagen: “Wie furchtbar ist die Gerechtigkeit Gottes!” Nein, stattdessen würdet ihr ausrufen: “Wie undankbar, wie ungerecht und grausam sind wir mit uns selbst! Wie gleichgültig gegenüber unserem Geist, und wie kalt sind wir als Jünger Jesu gewesen!”

40. Daher hat der Vater erlaubt, dass sich jene Wesen zuweilen in eurem Leben bekunden und euch die schmerzliche, angstvolle Kunde von ihrem düsteren und friedlosen Leben geben. Sie sind Bewohner einer Welt, die nicht das strahlende Licht der geistigen Heimstätten besitzt, noch die Schönheiten der Erde, die sie zuvor bewohnten. (213, 52 – 53)

41. Die Legionen von Geistwesen, die ziellos auf der Welt umherirren und auf verschiedene Weise an die Herzenstüren der Menschen pochen, sind oftmals Stimmen, die euch sagen wollen, dass ihr erwachen sollt, dass ihr eure Augen für die Wirklichkeit öffnen sollt, dass ihr eure Fehler bereuen und euch erneuern sollt, damit ihr später, wenn ihr euren Körper im Schoße der Erde zurücklasst, nicht wie sie eure Einsamkeit, eure Unwissenheit und euren Materialismus beweinen müsst. Erkennet hierin, wie selbst der Finsternis Licht entspringt, denn kein Blatt vom Baume bewegt sich ohne meinen Willen; ebenso werden jene geistigen Manifestationen, die von Tag zu Tag mehr werden, die Menschen schließlich derart überschwemmen, dass sie am Ende die Skepsis der Menschheit besiegen werden. (87, 65)

42. Betet für die, die von euch scheiden und zum Jenseits aufbrechen, denn nicht allen gelingt es, den Weg zu finden, nicht alle sind imstande, sich geistig emporzuschwingen, noch erreichen alle in kurzer Zeit den Frieden.

43. Manche leben im Geistigen unter der Wahnvorstellung des materiellen Lebens; manche leiden unter heftigen Reuegefühlen; andere sind gefühllos, zusammen mit ihren Körpern unter der Erde begraben, und wieder andere können sich nicht von ihren Angehörigen trennen, von denen, die auf der Welt zurückblieben, weil das Klagen, die Selbstsucht und die menschliche Unwissenheit sie zurückhalten, sie an die Materie binden und des Friedens, des Lichtes und des Vorankommens berauben.

44. Lasst zu, dass jene Geistwesen weiterziehen, die sich noch auf dieser Welt aufhalten, ohne dass sie ihnen noch zukommt; lasst sie die Güter, die sie in diesem Leben besaßen und liebten, aufgeben, damit sie ihren Geist zur Unendlichkeit erheben können, wo sie das wahre Erbe erwartet. (106, 35 – 37)

45. Es wird für euren Geist sehr wohltuend sein, bei eurer Ankunft im “Geistigen Tale” von ihnen empfangen zu werden und für die Barmherzigkeit, die ihr ihnen erwieset, Zeichen der Dankbarkeit zu erhalten. Groß wird eure Freude sein, wenn ihr sie dann von Licht durchdrungen seht.

46. Aber wie leidvoll würde es sein, wenn ihr jener Legion von Wesen begegnet, die durch Verwirrtheit verfinstert sind, und zu wissen, dass sie von eurer Seite eine Liebestat erwarteten, und ihr sie ihnen nicht zukommen ließet. (287, 58)

47. Wahrlich, Ich sage euch: Wenn Ich euch Menschen mit soviel Liebe und Barmherzigkeit behandle, so wende Ich Mich mit derselben fürsorglichen Liebe auch denen zu, die ihre früheren Verfehlungen im Jenseits sühnen. Ich sende diesen Wesen mein Licht, um sie aus ihrer Verstörtheit zu befreien, welche wie Finsternis ist, und aus ihren Selbstanklagen, welche das “Feuer” ist, um sie hernach unter die Menschen zu senden; damit jene, die früher Schmerz in die Herzen säten, jetzt mit Erkenntnislicht versehen zu Wohltätern und Beschützern ihrer eigenen Geschwister werden. (169, 6)

Der Kampf der Geister um die Menschen

48. Jenseits eures menschlichen Lebens existiert eine Welt von Geistern, eure Geschwister, für den Menschen unsichtbare Wesen, die untereinander kämpfen, um euch zu erobern.

49. Jener Kampf hat seinen Grund in der Unterschiedlichkeit der Entwicklung, in der die einen und die anderen sich befinden. Während die Wesen des Lichtes, getragen vom Ideal der Liebe, der Harmonie, des Friedens und der Vervollkommnung, den Weg der Menschheit mit Licht bestreuen, ihr immer das Gute inspirieren und ihr all das offenbaren, was zum Wohle der Menschen ist, besäen die Wesen, die noch immer am Materialismus der Erde festhalten, die sich nicht von ihrer Selbstsucht und ihrer Liebe zur Welt zu lösen vermochten, oder die auf unbestimmte Zeit menschliche Süchte und Neigungen nähren, den Weg der Menschen mit Verwirrungen, indem sie den Verstand verdunkeln, die Herzen blind machen, den Willen versklaven, um sich der Menschen zu bedienen und sie zu Werkzeugen ihrer Pläne zu machen, oder um sie zu gebrauchen, als ob sie ihre eigenen Körper wären.

50. Während die Geistige Welt des Lichts den Geist der Menschen zu gewinnen sucht, um ihm eine Bresche zur Ewigkeit hin zu öffnen; während jene gesegneten Heerscharen sich unablässig abmühen, an Liebe zunehmen, zu Krankenpflegern am Schmerzenslager werden, zu Ratgebern an der Seite des Menschen, der die Last einer großen Verantwortung trägt; zu Beratern der Jugend, zu Beschützern der Kinder, zu Gefährten derer werden, die vergessen und allein leben, wirken die Legionen von Wesen ohne das Licht der geistigen Weisheit und ohne das erhebende Gefühl der Liebe gleichfalls unablässig unter den Menschen. Aber ihr Ziel ist es nicht, euch den Weg zum Geistigen Reich zu erleichtern – nein; die Absicht dieser Wesen ist völlig entgegengesetzt, ihr Bestreben ist es, die Welt zu beherrschen, weiterhin die Herren derselben zu sein, sich auf der Erde zu verewigen, die Menschen zu beherrschen und sie zu Sklaven und Werkzeugen ihres Willens zu machen – mit einem Wort: sich nicht das wegnehmen zu lassen, was sie immer als das Ihre betrachteten: die Welt.

51. Also, Jünger: Unter den einen und den andern Wesen wogt ein heftiger Kampf – ein Kampf, den eure körperlichen Augen nicht sehen, dessen Widerspiegelungen sich jedoch Tag für Tag in eurer Welt fühlbar machen.

52. Damit diese Menschheit sich verteidigen und von den schlechten Einflüssen befreien kann, benötigt sie Kenntnis von der Wahrheit, die sie umgibt, muss sie lernen, mit dem Geist zu beten, und muss auch wissen, mit welchen Fähigkeiten ihr Wesen ausgestattet ist, um sie in dieser großen Schlacht des Guten gegen das Böse, des Lichtes gegen die Finsternis, der Vergeistigung gegen den Materialismus als Waffen gebrauchen zu können.

53. Gerade die Geistige Welt des Lichts wirkt und kämpft und bereitet alles vor, damit die Welt sich eines Tages auf den Weg zur Vergeistigung macht.

54. Denkt über all dies nach, und ihr werdet euch die Heftigkeit dieses Kampfes eurer geistigen Geschwister vorstellen können, die sich um die Rettung der Menschen bemühen – ein Kampf, der für sie ein Kelch ist, mit dem ihr ihnen fortwährend die Galle der Undankbarkeit zu trinken gebt, da ihr euch darauf beschränkt, von ihnen all das Gute zu empfangen, das sie euch bescheren, aber ohne euch jemals an ihre Seite zu stellen, um ihnen in ihrem Kampfe beizustehen.

55. Nur wenige sind es, die sich ihnen anzuschließen verstehen, wenige sind es, die für ihre Inspirationen empfänglich sind und ihre Hinweise befolgen. Aber wie stark gehen diese durch das Leben, wie beschützt fühlen sie sich, welche Wonnen und Inspirationen beflügeln ihren Geist!

56. Die Mehrheit der Menschen ist zwischen den beiden Einflüssen hinund hergerissen, ohne sich für einen zu entscheiden, ohne sich völlig dem Materialismus zu verschreiben, aber auch ohne sich anzustrengen, um sich von ihm zu befreien und ihr Leben zu vergeistigen, das heißt, um es durch das Gute, durch Wissen und geistige Kraft zu erhöhen. Diese liegen noch ganz im Kampf mit sich selbst.

57. Jene, die sich völlig dem Materialismus ergeben haben, ohne sich noch um die Stimme des Gewissens zu kümmern, und die alles missachten, soweit es sich auf ihren Geist bezieht, kämpfen nicht mehr, sie sind im Kampfe bezwungen worden. Sie glauben gesiegt zu haben, glauben frei zu sein, und merken nicht, dass sie Gefangene sind, und dass es nötig sein wird, dass die Legionen des Lichtes zur Finsternis herabkommen, um sie zu befreien.

58. Diese Botschaft des Lichtes sende Ich allen Völkern der Erde, damit die Menschen erwachen, damit sie sich bewusst werden, wer der Feind ist, den sie bekämpfen müssen, bis sie ihn besiegt haben, und welche Waffen sie, ohne es zu wissen, mit sich führen. (321, 53 – 63)

Die Verbindung mit der Geisterwelt Gottes

59. Jünger, erwachet und erkennet die Zeit, in der ihr lebt. Ich sage euch: ebenso, wie niemand meine Gerechtigkeit aufzuhalten vermag, ebenso wenig kann jemand die Tore zum Jenseits verschließen, die euch meine Barmherzigkeit aufgetan hat. Niemand wird verhindern können, dass von jenen Welten Botschaften des Lichtes, der Hoffnung und der Weisheit zu den Menschen gelangen. (60, 82)

60. Ich habe euch erlaubt, für kurze Zeit mit den Wesen des Jenseits in Verbindung zu treten, was Ich in der “Zweiten Zeit” nicht billigte, weil ihr damals nicht darauf vorbereitet wart – weder sie noch ihr. Diese Tür ist in dieser Zeit von Mir geöffnet worden, und damit mache Ich die Ankündigungen meiner Propheten und einiger meiner Verheißungen wahr.

61. Im Jahre 1866 tat sich für euch diese unsichtbare Türe auf, und auch das Übermittlungsorgan der dazu Erwählten, jene Botschaft kundzutun, welche die Geister des Lichtes den Menschen bringen würden.

62. Vor jenem Jahre gaben sich in den Nationen und Völkern der Erde Geistwesen kund, die die vorauseilenden Zeichen meiner Ankunft waren. (146, 15)

63. Wenn die Menschen von heute nicht so hart und gefühllos wären, würden sie zweifellos andauernd Botschaften der Geistigen Welt empfangen, und gelegentlich würden sie sich von Scharen von Wesen umgeben sehen, die unablässig auf das Erwachen der Menschen hinwirken, und sie würden feststellen, dass sie niemals allein sind.

64. Die einen nennen jene Welt “unsichtbar”, andere “jenseitig”. Doch weshalb? Einfach deshalb, weil ihnen der Glaube fehlt, um das Geistige zu “schauen”, und weil ihre menschliche Armseligkeit ihnen das Gefühl gibt, einer Welt, die sie in ihren Herzen fühlen müssten, fern und fremd zu sein. (294, 32 – 33)

65. Ihr seid erstaunt darüber, dass ein Geistwesen sich kundgibt oder mit euch in Verbindung tritt, ohne daran zu denken, dass auch ihr euch zum Ausdruck bringt und euch sogar in anderen Welten, in anderen Sphären kundgebt.

66. Euer “Fleisch” [Seele] ist sich nicht bewusst, dass euer Geist sich in den Augenblicken des Gebets mit Mir verbindet, es vermag die Annäherung an euren Herrn mittels dieser Gabe nicht wahrzunehmen – nicht allein an meinen Geist, sondern auch an den eurer geistigen Geschwister, deren ihr in den Augenblicken des Gebetes gedenkt.

67. Ebenso wenig seid ihr euch bewusst, dass der Geist sich in euren Ruhestunden, wenn der Körper schläft, je nach seiner Entwicklungshöhe und seiner Vergeistigung von seinem Körper löst und an entfernten Orten erscheint, selbst in Geistigen Welten, die euer Verstand sich nicht einmal vorstellen kann.

68. Niemand wundere sich über diese Offenbarungen. Begreift, dass ihr euch derzeit der Vollendung der Zeiten nähert. (148, 75 – 78)

69. Ich will, dass reine Gedanken die Sprache sein sollen, in der ihr euch mit euren Geschwistern verständigt, die im Geistigen wohnen, dass ihr euch auf diese Weise versteht, und wahrlich, eure Verdienste und eure guten Werke werden für sie von Nutzen sein; ebenso wie der Einfluss jener meiner Kinder, ihre Inspirationen und ihr Schutz für euch eine machtvolle Hilfe auf eurem Lebensweg sein werden, damit ihr gemeinsam zu Mir kommt.

70. Vergeistigt euch, und ihr werdet in eurem Leben die wohltätige Gegenwart jener Wesen erfahren: die Liebkosung der Mutter, die ihr Kind auf der Erde zurückließ, die Warmherzigkeit und der Rat des Vaters, der gleichfalls hinscheiden musste. (245, 7 – 8)

71. Dieses Werk wird von vielen kritisiert und abgelehnt werden, wenn sie erfahren, dass sich in ihm geistige Wesenheiten kundgetan haben. Aber seid unbesorgt, denn es werden nur die Unwissenden sein, die diesen Teil meiner Unterweisungen bekämpfen.

72. Wie oft haben die Apostel, die Propheten und die Sendboten des Herrn unter dem Einfluss geistiger Lichtwesen zur Welt gesprochen, ohne dass die Menschheit sich dessen bewusst wurde, und wie oft hat jeder von euch unter dem Willen geistiger Wesenheiten gehandelt und gesprochen, ohne dass ihr es wahrgenommen habt! Und eben dies, was schon immer geschehen ist, habe Ich euch jetzt bestätigt. (163, 24 – 25)

73. Wenn euch nur die Neugier veranlassen sollte, die Verbindung mit dem Jenseits anzustreben, werdet ihr die Wahrheit nicht finden; wenn euch das Verlangen nach Größe oder die Eitelkeit dazu bringen sollte, werdet ihr keine wahre Kundgabe erhalten. Wenn die Versuchung euer Herz mit falschen Zielen oder eigensüchtigen Interessen betören sollte, werdet ihr gleichfalls nicht die Verbindung mit dem Lichte meines Heiligen Geistes erhalten. Nur eure Ehrfurcht, euer reines Gebet, eure Liebe, eure Barmherzigkeit, eure geistige Erhebung werden das Wunder bewirken, dass euer Geist seine Flügel ausbreitet, die Räume durchquert und zu den geistigen Heimstätten gelangt, soweit es mein Wille ist.

74. Dies ist die Gnade und der Trost, die der Heilige Geist euch zugedachte, damit ihr ein- und dieselbe Heimstatt schauen und euch davon überzeugen würdet, dass es keinen Tod und keine Entfremdung gibt, dass nicht eines meiner Geschöpfe hinsichtlich des Ewigen Lebens stirbt. Denn in dieser “Dritten Zeit” werdet ihr auch jene Wesen in geistiger Umarmung umfangen können, die aus diesem irdischen Leben geschieden sind und die ihr gekannt habt, die ihr geliebt und auf dieser Welt, jedoch nicht in der Ewigkeit verloren habt.

75. Viele von euch sind mit jenen Wesen mit Hilfe meiner “Arbeiter” in Verbindung getreten. Aber wahrlich, Ich sage euch, dies ist nicht die vollkommene Art der Kontaktaufnahme, und die Zeit rückt näher, in der die inkarnierten und die entkörperten Geistwesen sich untereinander von Geist zu Geist werden verständigen können, ohne noch irgendein materielles oder menschliches Mittel zu verwenden, nämlich durch Inspiration, durch die Gabe der geistigen Feinfühligkeit, der Offenbarung oder des Ahnungsvermögens. Die Augen eures Geistes werden die Gegenwart des Jenseits wahrnehmen können, danach wird euer Herz die Lebensäußerungen der Wesen nachfühlen, die das “Geistige Tal” bevölkern, und dann wird der Jubel eures Geistes sowie eure Erkenntnis und die Liebe zum Vater groß sein.

76. Dann werdet ihr wissen, was das Leben eures Geistes ist, wer er ist und wer er war, indem ihr euch selbst erkennt, ohne euch in so engen Grenzen zu sehen wie jenen, die euren Körpern entsprechen. Denn der Vater sagt euch: auch wenn eure Körpermaterie tatsächlich klein ist – wie ähnlich ist euer Geist meinem Göttlichen Geiste! (244, 21-24)

<= Kapitel / Chapter 40                                                           Kapitel / Chapter 42 =>

flagge en  Chapter 41… Connections between this World & The Beyond

The Third Testament Chapter 41… Connections between this World & The Beyond – Revelations of Jesus Christ

Inspiration and Aid from the Spiritual World
Thus saith the Lord…

1. Everyone travels along the ladder of spiritual perfection; some have attained the evolution that for the time being you cannot conceive of, while others are behind you.

2. The great spirits, who are great because of their struggle, their love and their effort, seek harmony with their minor brethren, with those who are distant and with the negligent; their missions are noble and elevated, their love toward My Divinity and you is also great.

3. Those spirits know that they were created for activity, for elevation; they know that inactivity is not for the children of God. Within Creation everything is life, movement, equilibrium, harmony; and thus, those innumerable beings work, thrive and rejoice in their struggle, with the knowledge that in that way they glorify their Father and help toward the progress and perfection of their brethren.

4. Today while you find yourselves outside of the path that My Law indicates, you ignore the influence that those brethren exert over you, but when you have the sensitivity to perceive the emanations, inspirations and messages which they convey, you will have the presentiment of the countless occupations and noble deeds to which they dedicate their existence.

5. It is necessary for you to know that those spirits, in their love and respect for the laws of the Creator, never take what is not theirs, neither do they touch what is prohibited, nor penetrate into places where they know they should not, so as not to disharmonize the elements of Creation.

6. How different men on earth act, who in their desire to be great and powerful in the world and without little respect for My teachings seek with the key to science the destructive elements, open the doors to unknown forces, and in that manner disrupt the harmony of Nature which surrounds them!

7. When will man prepare himself to listen to the wise counsel of the Spiritual World, and in that manner be guided by their inspirations?

8. Truly I say to you that it would be enough to lead you along the safe road toward the summit of the mount which belongs to you; there you will behold before you a straight and shining path through which the spirits have traveled who at present exist only to make sure of your well – being and to help you in your troubles, drawing you nearer step by step to the end of the road, where your Father awaits all of you.

9. Since I have spoken to you about the kindness and elevation of those beings, I must tell you that they, like you, had from the beginning the gift of the freedom of will, that is to say, a true and holy freedom of action which is proof of the love of the Creator toward his children. (20, 28 – 36)

10. You do not travel alone, for My encouragement and My light go with each one of you; but if that seems little, I have placed with each human creature, a spiritual being of light to watch over your steps, to make you foresee certain dangers, and to serve you as company in your solitude or as a staff on your journey. They are the beings you call guardian angels, or protectors.

11. Never behave ungratefully to them, nor be deaf to their inspirations, for your strength alone will not be sufficient to move ahead in all the trials of life, you need those who go ahead of you and who know – because I reveal it to them – something of your future.

12. The struggle of those beings is very arduous until you achieve spirituality, for you do very little to help them on their delicate mission.

13. When your spirituality permits you to feel and prove the presence of your brothers and sisters who invisibly, without any ostentation, work for your welfare and your progress, you will feel sorrow at having made them work and suffer so much due to your sins. Yet, when this comprehension arises in you, it will have done so because the light shines in your understanding, and from it will spring charity, gratitude, and understanding.

14. What great happiness will your guardians feel, when they see that their effort is supported by you and that their inspiration is in harmony with your elevation!
(14-18: Translated by Pascal/Jackie)

15. You have so many brothers and sisters and so many friends in the “spiritual valley” which you do not know.

16. Tomorrow, when the awareness regarding the spiritual life has spread across the entire earth, humanity will recognize the significance of those beings at your side and the people will bless my providence.

17. Truly, I say to you, if your faith would be strong, you would not feel the need to perceive the presence of the spiritual with the senses of the flesh, because then it would be the spirit with its delicate sensibility, that would perceive that world, which is constantly pulsating around you.

18. Yes, humanity, if you feel far away from the spiritual world, those beings still cannot feel themselves far from the people, because there are no distances, boundaries nor obstacles for them. They live in the spiritual realm, and therefore, they cannot be far from the life of the human beings, whose ultimate goal and destiny is the upward development and completion of their spirit.

19. The only distance that exists between you and God, or between you and a spiritual being, is not physical distance, but the spiritual distance originating from your lack of preparation, lack of purity, or lack of will to receive spiritual inspiration and influence.

20. Never put that distance between yourselves and your Master, or between yourselves and the Spiritual World, and you will always enjoy the benefits My love pours out over those who know how to seek it. You will always have the feeling that the Spiritual World vibrates together with the hearts of those who prepare themselves to feel it.

21. How great is the distance that the humanity of this time puts between themselves and the spiritual life, so great, that it is for that reason that the men of today feel God to be infinitely distant from them, and imagine heaven to be far away and unreachable. (321, 76 – 78)

22. I say to you that there is not a single human mind that is not influenced by the Spiritual World.

23. There are many who might deny this. However, no one is able to prove that it is impossible for the human mind to receive thoughts and inspirations not only from spiritual beings and fellow human beings, but even from Me.

24. This is a revelation for all humanity, a revelation that when it is spread, shall find open hearts that receive it with great joy, just as it must also find human opponents and persecutors.

25. Yet, what can they do to prevent the light of the Spiritual Kingdom from shining in the lives of men? What means can the unbelievers make use of to prevent that vibration? Who is He that believes himself outside of the universal influence that is the creating and lifegiving power of God?

26. I speak to your conscience, to your spirit, and to your power of reason; yet, I say again, that from other dwellings all of you receive messages, ideas, and inspirations; and just as you fail to know where your spirit came from to be made flesh in that body you possess, neither do you know those that communicate with it invisibly and incensed. (282, 33 – 37)

Disturbed and Malicious Spirits

27. This Era is different from the First and Second; today, you live in a chaos of unchained elements, both visible and invisible. Woe to He who is not watchful, for He shall succumb, even He who is prepared shall have to struggle.

28. Thousands of invisible eyes are watching you, some to ambush you on the road, and others to protect you. (138, 26 – 27)

29. The great legions of disturbed spirits, taking advantage of the ignorance of humanity, and their insensibility and lack of spiritual vision, make war on them, and men have not prepared their weapons of love for defense against the attacks, so that in this struggle they appear to be defenseless.

30. It is necessary that My Spiritual Doctrine come to you, to teach you how to prepare yourselves to emerge victorious from the conflict.

31. From that invisible world that palpitates and vibrates in your own world, emerge influences that touch men, whether in their minds, their emotions, or their will, making them into submissive servants, slaves, instruments, and victims. Everywhere, spiritual manifestations are surfacing, and yet the world continues without wishing to realize what it is that surrounds their spirits.

32. It is necessary to take up the battle and destroy the darkness, so that when the light shines within men, all shall arise united in true communion, and with prayer, triumph in the struggle that they begin against the forces that have for so long dominated them.

33. Men and peoples have succumbed to the power of these influences without humanity realizing it. Strange and unknown illnesses, produced by them, have battered mankind and have confounded the scientists.

34. How much discord, how much confusion and pain mankind has brought upon itself! The lack of prayer, of morality, and spirituality has attracted impure and disturbed spirits. What can one hope for from those who have departed without light or preparation?

35. There are those you have deceived and oppressed, whom you have confused and humiliated; they can send you only confusion and darkness, exercise only vengeance, and come to you only to make claims against you. (152, 22 – 28)

36. Among humanity legions of the beings of darkness come, like the clouds of a storm, causing upheavals, befogging minds, and bewildering the hearts of men. And although men have weapons to defend themselves from these assaults, some do not know how to choose from among them, while others do not even imagine they have them. (240, 53)

37. The Humanity of today, as large as you consider it to be in number, is very small compared to the number of spiritual beings that surround it. How strongly those legions invade the byways of men without them perceiving it, for men neither feel nor hear this world that agitates around them. (339, 29)

38. A man given to a life of sin is capable of dragging behind him a legion of the beings of darkness, who cause him to leave behind a trail of malevolent influences. (87, 7)

39. If from here, you were able to see the spiritual valley, wherein dwell the materialistic spirits who have done nothing to prepare for the spiritual journey that follows this life, you would be astonished; but not for an instant would you say, “How terrible is the justice of God!” Instead, you would exclaim, “How ungrateful, unjust, and cruel we ourselves are! How indifferent we are to our spirits, and how inactive we have been as disciples of Jesus!”

40. That is why the Father has permitted those beings to manifest themselves at times in your lives, and to give you the painful, anguished message of their dark and peace – deprived lives. They are the occupants of a world that does not have the radiant light of the spiritual dwellings, nor the beauties of the earth they once inhabited. (213, 52 – 53)

41. The legions of spirits that aimlessly wander the world calling in various ways at the doors of the hearts of humanity, many times are voices that want to tell you to wake up, that you open your eyes to reality, to repent of your errors and regenerate yourself, so that later, when you leave your material form in the bosom of the earth, you do not have to weep, as they do, in loneliness, ignorance, and materialism. In this, there is light emerging even from the darkness, for not a leaf of a tree moves without My Will; these manifestations, which increase from day to day, shall eventually so overwhelm men, that they will finally overcome the skepticism of humanity. (87, 65)

42. Pray for those who depart from among you for the Beyond, for not all find the road, not all know how to elevate themselves, nor do all quickly find peace.

43. There are those who in spirit live with the obsessions of material life. Some suffer great repentance, others are buried insensible in the earth together with their bodies; others cannot separate themselves from those close to them, from those who remain in the world, because lamentations, selfishness, and human ignorance hold them and materialize them, depriving them of peace, light, and advancement.

44. Let go of those who inhabit this world but no longer belong to it; let them abandon the goods they loved and possessed in this life, so that they can elevate their spirits to the infinite where their real inheritance awaits. (106. 35 – 37)

45. Your spirit shall be very pleased to be received by them upon your arrival in the spiritual valley, and to receive their gratitude for the charity you showed them; great shall be your joy when you see them inundated by light.

46. But how painful it will be to find them with that legion of beings darkened by confusion, knowing that they too awaited your charity, and that you did not give it to them. (287, 58)

47. If I treat you, humans, with such love and charity, I tell you truly that I search with the same tenderness for those in the spiritual valley who are atoning for their past faults. To those beings I send My light to free them from the bewilderment that is like darkness, and from the remorse that is like fire; to be sent later among men so that those who yesterday sowed pain in hearts, now sheathed in light, become the benefactors and guardians of their own brothers. (169, 6)

The Struggle of the Spirits for Human Souls

48. Beyond your human lives exists a world of the spirits, your brothers, beings invisible to man, that fight among themselves to conquer you.

49. That struggle between them proceeds from the differences in evolution between them: While the beings of light, elevated by the ideal of love, harmony, peace, and perfection, go spreading light upon the path of mankind, inspiring them always to the good, and revealing all that is for the good of men; the beings that still retain the materialism of the earth, who have not been able to quit themselves of their selfishness and their love for the world, or who, for an indefinite time, pander to the human inclinations and tendencies, are those who sow confusion on the path of humanity, clouding minds, blinding hearts, and enslaving wills to take advantage of men, converting them into the instruments of their plans, or taking them as though their bodies were their own.

50. Meanwhile, the Spiritual World of light struggles to conquer the spirit of humanity in order to open for them a breach to eternity. While those blessed legions work unceasingly multiplying themselves in love, becoming nurses at the bedside of pain, counselors at the right of men who bear great responsibilities, counselors to youth, guardians of children, and the companions of those who live alone and forgotten, the legions of the beings without the light of spiritual wisdom and without the elevation of love also work without pause among humanity; but their purpose is not to make the path to the spiritual realm easier: no, the idea of these beings is completely the opposite; their intention is to dominate the world, to continue as its owners, to perpetuate themselves upon the earth, to dominate men, converting them into slaves and instruments of their own will, in other words: to not allow themselves to be dispossessed of that which they have always considered their own: the world.

51. So, disciples: between some and others there is an intense struggle, a struggle that your corporeal eyes do not behold, but whose reflections are made felt every day in your world.

52. So that this humanity can defend itself, and free itself from evil influences, it must have knowledge of the truth that surrounds it, it must learn to pray with the spirit and know as well with how many gifts its being is endowed, so that it may employ them as weapons in this great battle of good versus evil, of light against darkness, and of spirituality opposed to materialism.

53. Precisely, the spiritual world of light works and struggles, preparing all, so that the world can one day put itself on the path of spirituality.

54. Reflect on all this, and you can imagine how intense is the struggle of your spiritual brothers who work for the salvation of men: a struggle that is for them a cup from which at every moment you give them the bitter gall of ingratitude to drink, for you are satisfied to receive from them all the good they do you, but without ever doing your part to help in their effort.

55. Few there are who know how to join with them, few are those who know how to be sensitive to their inspirations and obedient to their instructions, but how strongly those few walk through life, how secure they feel, and what enjoyments and inspirations delight their spirit.

56. The majority are caught in an inner debate between the two influences without deciding on either one, not giving in completely to materialism, but without making efforts to free themselves of it in order to spiritualize their lives: that is to say, to elevate themselves by means of good, by means of wisdom, and by spiritual strength.

57. Those who have completely given in to materialism, no longer worrying about the voice of their consciences and ignoring all things that refer to the spirit, no longer struggle; they have been defeated in the battle. They believe they have triumphed, believe they are free, and do not realize, that they have been taken prisoner, and that it shall be necessary for the legions of the light to enter the darkness to free them.

58. I send this message of light to all the peoples of the earth, to be the wake up call for men, so that they may understand who is the eneMy they must struggle against until victory, and what are the weapons that, unknowingly, they already bear. (321, 53 – 63)

The Bond with the Spirits of God

59. Disciples: Wake up and recognize the Era in which you find yourselves. I say to you that just as no one can hold back My justice, neither will anyone close the doors of the Hereafter that My charity has opened for you. No one can prevent the messages of light, hope and wisdom to descend among men from those worlds. (60, 82)

60. I have permitted you to briefly communicate with your loved ones in the Beyond, which I did not permit in the Second Era, for neither you nor they were then prepared for it. That door has been opened by Me in this time, and with it I give fulfillment to the proclamations of My prophets and to some of My own promises.

61. In 1866, that invisible door was opened to you, as was also that of the minds of the chosen, to manifest the message that the spirits of light had to bring to men.

62. Before that year, in the nations and peoples of the earth, spiritual beings had been manifesting themselves as the foregoing signs of My coming. (146, 15)

63. If the men of these times were not so hard and insensitive, they would certainly receive constant messages from the spiritual world, and would at times see themselves surrounded by multitudes of beings working incessantly for the awakening of men. They would then have proof that they are never alone.

64. Some call that world, “invisible” others call it, “the Beyond.” Why? Because they simply do not have the faith necessary to see the spiritual, and because their human smallness makes them feel distant and strange from a world they should feel in their hearts. (294, 32 – 33)

65. It surprises you that a spirit manifests itself, or communicates with you, without realizing that you also manifest in and even communicate with other worlds, other dwelling places.

66. Your body does not realize that your spirit, in moments of prayer, communicates with Me, does not know how to perceive the closeness you have with your Lord that through that gift, and not only with My Spirit, but also with those spiritual brothers who you remember in the moments of prayer.

67. You also do not understand, that in your rest, when your material body sleeps, the spirit, in accordance with its evolution and spirituality, separates from the body to present itself in distant places, in spiritual dwellings that you cannot even imagine.

68. Let no one be surprised by these revelations; understand that you are nearing the fullness of time. (148, 75 – 78)

69. I wish pure thought be the language with which you communicate with your brothers who dwell in the spiritual; that it be in that form, that you understand each other, and that your merits and good works be truly useful to them, as well as that the influence of those of My children, their inspiration and protection of you, be a powerful assistance in your journey to arrive united to Me.

70. Spiritualize yourselves, and you will experience in your lives the welcome presence of those beings: The lullaby of the mother who left her son on the earth, and the warmth and counsel of the Father who also had to depart. (245, 7 – 8)

71. This Work will be criticized and rejected by many when they know that contained in it are the manifestations of spiritual beings. Fear not, only the most ignorant will struggle against that portion of My teachings.

72. How many times did the apostles, the prophets, and the Lord’s envoys speak to the world under the influence of the spiritual world without humanity realizing it? And how many times in your own lives have each of you acted and spoken under the will of spiritual beings without knowing it? And this, which has always occurred, I have now confirmed to you. (163, 24 – 25)

73. If curiosity alone leads you to attempt communication with the Beyond, you shall not find truth; if your intension contains vanity, or the desire for greatness, then you will not achieve true communication; if temptation sheaths your heart in false purposes or low interests, neither then shall you obtain communication with the light of My Holy Spirit. Only your respect, your clean prayer, your love, your charity, and your spiritual elevation, shall effect the prodigy of your spirit spreading its wings, crossing space, and coming to the spiritual mansions, to the place My Will allows it.

74. That is the grace and comfort that the Holy Spirit reserves for you: that you may behold one single place, and be convinced that death and distance do not exist, that not even one of My creatures dies to eternal life; for in this Third Era, you may offer a spiritual embrace to those beings that you have known and loved, and lost in this world, but whom you have not lost in eternity.

75. Many of you have communicated with those beings through My workers, yet, truly I tell you that this is not the perfect communication, but the time comes when the incarnated spirits, and those without flesh, may communicate among them spirit to spirit, without employing any other material or human means: by inspiration and through the gift of spiritual sensibility, and through revelation, or thought. The eyes of your spirit will be able to sense the presence of the Beyond, and then your heart shall feel the passing of the beings that populate the spiritual valley. Then shall the rejoicing of your spirit be great, as will your knowledge and love of the Father.

76. Then you shall know the life of your spirit: who it is, and who it was, recognizing yourself without reference to such petty limits as those that correspond to your material form, for the Father says to you: Though your material form is, in reality, small, your spirit greatly resembles My own Divine Spirit. (244, 21 – 24)

<= Kapitel / Chapter 40                                                           Kapitel / Chapter 42 =>

flagge fr  Chapitre 41… Relations entre ce monde visible et l’Au-delà

<= en arrière

LE TROISIEME TESTAMENT Chapitre 41… Relations entre ce monde visible et l’Au-delà – Révélations de Jésus-Christ

Inspiration et assistance du Monde Spirituel
Cela dit le Seigneur…

1. Vous voyagez tous sur l’échelle de perfection spirituelle; les uns ont atteint l’évolution que, pour l’instant, vous ne pouvez concevoir, d’autres vous suivent.

2. Les grands esprits, grands en raison de leur lutte, de leur amour et de leurs efforts, recherchent l’harmonie avec leurs frères mineurs, avec ceux qui sont distants et avec les négligents; leurs missions sont nobles et élevées, leur amour pour Ma Divinité et pour vous est aussi très grand.

3. Ces esprits savent qu’ils furent créés pour l’activité, pour l’élévation; ils savent que l’inactivité n’est pas pour les enfants de Dieu. Dans la Création tout est vie, mouvement, équilibre, harmonie; et ainsi, ces êtres innombrables travaillent, s’efforcent toujours plus et se réjouissent dans leur lutte, avec la connaissance qu’ainsi ils glorifient leur Seigneur et aident au progrès et au perfectionnement de leurs semblables.

4. Aujourd’hui que vous vous trouvez à l’écart du chemin que Ma Loi vous indique, vous ignorez l’influence que ces frères exercent sur vous, mais quand vous aurez la sensibilité pour percevoir les effluves, les inspirations et les messages qu’ils vous envoient, vous aurez le pressentiment des innombrables occupations et des nobles actions auxquelles ils dédient leur existence.

5. Il est nécessaire que vous sachiez que ces esprits, dans leur amour et leur respect envers les lois du Créateur, ne prennent jamais ce qui ne leur revient pas, ni ne touchent ce qui est défendu, ou ne pénètrent là où ils savent qu’ils ne doivent pas aller, pour ne pas rompre l’harmonie des éléments de la Création.

6. Voyez comme les hommes agissent différemment sur la Terre, et qui dans leur empressement d’être grands et puissants dans le monde, sans le moindre respect pour Mes enseignements, cherchent, avec la clef de la science, les éléments destructeurs, ouvrent les portes de forces inconnues et brisent, de cette manière, l’harmonie de la Nature qui les entoure!

7. Quand l’homme saura-t-il se préparer pour écouter le sage conseil du Monde spirituel, et se laissera-t-il guider, de la sorte, par ses inspirations?

8. En vérité je vous le dis, cela vous suffirait pour vous mener par la voie sûre vers le sommet de la montagne qui vous appartient ; là vous contemplerez devant vous un chemin droit et lumineux que les esprits ont parcouru, et qui existe, à présent, seulement pour vous procurer le bien et vous aider dans vos lassitudes, en vous rapprochant pas à pas du bout du chemin, où votre Père vous attend tous.

9. Puisque je vous ai parlé de la bonté et de l’élévation de ces êtres, je dois vous dire qu’eux, tout comme vous, eurent aussi, depuis le commencement, le don du libre arbitre, ou encore, une vraie et sainte liberté d’action qui est une preuve de l’amour du Créateur pour ses enfants. (20, 28-36)

10. Vous ne voyagez pas seuls, parce que mon souffle et ma lumière accompagnent chacun de vous; mais si cela vous paraissait peu, j’ai disposé aux côtés de chaque créature humaine, un être spirituel de lumière pour veiller sur vos pas, pour vous prévenir d’un quelconque danger, pour vous servir de compagnie dans votre solitude et pour vous servir de soutien lors de votre voyage. Ces êtres sont ceux que vous appelez les anges gardiens ou anges protecteurs.

11. Ne soyez jamais ingrats à leur égard, ni sourds à leurs inspirations, parce que vos seules forces ne vous suffiront pas pour triompher de toutes les épreuves de la vie ; vous avez besoin de ceux qui vont plus en avant que vous et qui connaissent votre chemin, parce que je leur ai révélé quelque chose de votre futur.

12. La lutte de ces êtres est très ardue tant que vous n’atteindrez pas la spiritualité, parce que vous faites très peu d’efforts pour les aider dans leur délicate mission.

13. Quand votre spiritualité vous permettra de sentir et de vérifier la présence de vos frères qui, dans l’invisible et sans aucune ostentation, travaillent pour votre bien-être et votre progrès, alors vous éprouverez du regret de les avoir obligés à travailler et à souffrir beaucoup en raison de vos péchés. Mais, quand cette compréhension surgira en vous, ce sera dû au fait que la lumière s’est faite dans votre entendement et la charité jaillira envers eux, de même que la gratitude et la compréhension.

14. Combien grand sera le bonheur ressenti par ces gardiens, qui sont les vôtres, quand ils vous verront seconder leur travail et leur inspiration s’harmoniser avec votre élévation!

15. Dans la vallée spirituelle, vous avez tant de frères et d’amis que vous ne connaissez pas!

16. Demain, quand la connaissance au sujet de la vie spirituelle se sera étendue au Monde, l’humanité reconnaîtra l’importance de ces êtres à vos côtés et les hommes béniront ma providence. (334, 70-76)

17. En vérité je vous le dis, si votre foi était véritable, vous n’auriez pas besoin de sentir la présence du spirituel avec les sens de la chair, parce qu’alors l’esprit, avec sa subtile sensibilité, percevrait ce monde qui vibre sans arrêt autour de vous.

18. Oui, humanité, si vous vous sentez distants du Monde Spirituel, en revanche, ces êtres ne peuvent pas se sentir éloignés des hommes, étant donné que, pour eux, il n’existe de distances, ni de limites, ni de barrières. Ils vivent dans le spirituel et, par conséquent, ne peuvent être étrangers à la vie des êtres humains dont le plus haut destin est celui de l’élévation et du perfectionnement de leur esprit. (317, 48-49)

19. La seule distance qui existe entre vous et Dieu, ou entre vous et un être spirituel, n’est pas une distance matérielle, mais spirituelle, provenant de votre manque de préparation, de votre manque de pureté ou de disposition pour recevoir l’inspiration et l’influence spirituelles.

20. N’établissez jamais cette distance entre vous-mêmes et votre Maître, ou entre vous-mêmes et le Monde Spirituel et vous jouirez toujours des bienfaits que mon amour répand sur ceux qui savent le chercher. Vous aurez toujours la sensation que le monde spirituel vibre en osmose avec le coeur de ceux qui se préparent pour le sentir.

21. Si vous n’agissez pas de la sorte, combien grande sera la distance que l’humanité de cette ère établira entre elle et la vie spirituelle! Tellement grande, que c’est pour cela que les hommes d’aujourd’hui perçoivent Dieu infiniment distant d’eux et qu’ils imaginent le Ciel lointain et inaccessible. (321, 76-78)

22. Je vous affirme qu’il n’existe pas un seul esprit humain qui ne vive sous l’influence du Monde Spirituel.

23. Beaucoup le nieront, mais personne ne pourra prouver qu’il soit impossible que l’esprit de l’homme reçoive les pensées et les inspirations, non seulement des êtres spirituels, mais aussi celles de ses propres semblables, et même aussi les Miennes.

24. Ceci constitue une révélation pour toute l’humanité, révélation qui, en étant diffusée, trouvera des coeurs ouverts qui la recevront avec une grande joie, de même qu’elle devra aussi rencontrer des adversaires acharnés et des persécuteurs.

25. Mais, que pourront-ils faire pour empêcher la Lumière du Royaume Spirituel de briller dans la vie des hommes? A quels moyens les incrédules pourront-ils recourir pour éviter cette vibration? Qui est celui qui se croit en dehors de l’influence universelle, qui est la force créatrice et vivifiante de Dieu?

26. Je m’adresse à votre conscience, à votre esprit et à votre raison, mais je vous répète que vous recevez tous des messages, des idées et des inspirations d’autres lieux, et que, de même que vous ignorez d’où vint votre esprit pour s’incarner dans ce corps que vous possédez, de même vous ne connaissez pas non plus ceux qui communiquent avec lui invisiblement et insensiblement. (282, 33-37)

Les esprits perturbés

27. Cette époque est différente de la Première et de la Seconde. Aujourd’hui, vous vivez au milieu d’un chaos d’éléments déchaînés, visibles et invisibles. Malheur à celui qui ne veille pas, car il succombera, quant à celui qui est préparé, il doit lutter!

28. Des milliers d’yeux invisibles vous contemplent, les uns pour vous guetter sur votre passage et vous faire tomber, et les autres pour vous protéger. (138, 26-27)

29. Les grandes légions d’esprits troublés, profitant de l’ignorance de l’humanité, de son insensibilité et de son manque de vision spirituelle, lui font la guerre, et les hommes n’ont pas préparé leurs armes d’amour pour se défendre de leurs attaques. C’est pourquoi, devant cette lutte, ils apparaissent comme des êtres vulnérables et sans défenses.

30. Il était indispensable que ma Doctrine Spirituelle vous parvienne, afin de vous enseigner comment vous préparer pour émerger victorieux de ce conflit.

31. De ce monde invisible qui palpite et vibre dans votre propre monde, partent des influences qui touchent les hommes, soit dans leur esprit, soit dans leurs sentiments ou encore dans leur volonté, en les convertissant en serviteurs soumis, en esclaves, en instruments et en victimes. Partout, les manifestations spirituelles surgissent, et pourtant le monde continue sans souhaiter se rendre compte de ce qui entoure son esprit.

32. Il est nécessaire de commencer la bataille et détruire les ténèbres afin que, lorsque se fera la lumière dans les hommes, tous se lèvent unis dans une vraie communion et qu’ils triomphent, avec la prière, dans la lutte qu’ils entreprennent contre les forces qui les ont si longtemps dominés.

33. Des hommes et des peuples ont succombé au pouvoir de ces influences sans que l’humanité ne s’en rende compte. Des maladies étranges et inconnues, produites par ces influences, ont abattu les hommes et ont confondu les scientifiques.

34. Que de discorde, de confusion et de douleur l’homme a-t-il accumulées sur lui-même! Les manques de prière, de moralité et de spiritualité ont attiré les êtres impurs et perturbés. Mais, que peut-on attendre de ceux qui sont partis sans lumière et sans préparation?

35. Les voilà ceux que vous avez trompés et opprimés, ceux que vous avez confondus et humiliés! Ils ne peuvent vous envoyer que confusion et ténèbres, et ne peuvent exercer que des vengeances, et ne viennent à vous que pour vous adresser des reproches. (152, 22-28)

36. Des légions d’êtres en ténèbres arrivent parmi l’humanité, comme des nuages de tempête, en causant des bouleversements, en perturbant les mentalités et en aveuglant le coeur des hommes. Et bien que cette humanité ait des armes pour se défendre de ces pièges, les uns ne savent pas comment les manier, tandis que les autres n’imaginent même pas les avoir. (240, 53)

37. L’Humanité d’aujourd’hui, aussi grande que vous la considériez en nombre, est très petite comparée au monde d’êtres spirituels qui l’entourent, et avec quelle force ces légions envahissent-elles les chemins des hommes, tandis que ceux-ci ne perçoivent, ne sentent, ni n’entendent ce monde qui s’agite autour d’eux! (339, 29)

38. Un homme abandonné à une vie de péché est capable de traîner derrière lui une légion d’êtres en ténèbres qui feront qu’à chaque pas, il laisse un sillage d’influences maléfiques. (87, 7)

39. Si vous pouviez voir, d’ici, la vallée spirituelle où habitent les êtres matérialisés, ceux qui n’ont rien façonné en vue du voyage spirituel, après cette vie, vous demeureriez anéantis; et pas même l’espace d’un instant vous ne diriez : « Que la justice de Dieu est terrible! » Non! En revanche, vous vous exclameriez : « Combien ingrats, injustes et cruels sommes-nous envers nous-mêmes! Combien indifférents sommes-nous à notre esprit et, combien froids et indifférents avons-nous été en tant que disciples de Jésus! »

40. C’est pourquoi le Père a permis que ces êtres se manifestent parfois dans votre vie et qu’ils vous transmettent le message douloureux, angoissé de leur vie obscure et sans paix. Ils sont les habitants d’un monde qui n’a pas l’accès à la lumière radiante des demeures spirituelles, ni aux beautés de la Terre qu’ils habitèrent. (213, 52-53)

41. Les légions d’esprits qui errent de par le monde, frappant de distinctes manières aux portes du coeur de l’humanité, souvent sont des voix qui veulent vous dire de vous réveiller, d’ouvrir vos yeux à réalité, de vous repentir de vos erreurs et de vous régénérer, afin que plus tard, lorsque vous laisserez votre matière au sein de la terre, vous ne deviez pas pleurer, comme eux dans leur solitude, leur ignorance et leur matérialisme. Voici la lumière qui jaillit des mêmes ténèbres parce que la feuille de l’arbre ne se meut pas sans ma volonté; de même ces manifestations qui augmentent de jour en jour parviendront à accabler les hommes de telle façon, que finalement ils vaincront le scepticisme de l’humanité. (87, 65)

42. Priez pour ceux qui s’absentent d’entre vous et partent vers l’Au-delà, parce que tous ne réussissent pas à trouver le chemin, tous ne savent pas s’élever, et tous n’obtiennent pas rapidement la paix.

43. Il y en a qui, en esprit, vivent obsédés par la vie matérielle. Quelques-uns souffrent le grand repentir; d’autres se retrouvent insensibles, enterrés sous la terre avec leurs corps, et d’autres ne peuvent pas se séparer des leurs, de ceux qui restèrent dans le monde, parce que les pleurs, l’égoïsme et l’ignorance humaine les retiennent et les matérialise, en les privant de la paix, de la lumière et du progrès.

44. Laissez partir ceux qui habitent encore ce monde mais qui ne lui appartiennent déjà plus, laissez-les abandonner les biens qu’ils possédèrent et aimèrent en cette vie, afin qu’ils puissent élever leur esprit à l’infini où les attend leur véritable héritage. (106. 35 – 37)

45. Votre esprit sera très heureux d’être reçu par eux lors de votre arrivée dans la vallée spirituelle et de recevoir des témoignages de gratitude pour la charité que vous leur avez offerte et votre bonheur sera grand quand vous les verrez inondés de lumière.

46. Mais combien douloureux cela sera de vous retrouver avec cette légion d’êtres, assombrie par la confusion et de savoir qu’ils attendirent une charité de votre part et que, vous autres, ne la leur avez pas donnée. (287, 58)

47. Vous, les humains, si je vous traite avec autant d’amour et de charité, je vous le dis, certes : Je recherche, avec la même caresse, ceux qui, dans la vallée spirituelle, expient leurs fautes passées. J’envoie ma lumière à ces êtres pour les libérer de la confusion qui est comme les ténèbres, et du remord qui est le feu, pour les envoyer, par la suite, parmi les hommes afin que ceux qui, hier, semèrent la douleur dans les coeurs, maintenant revêtus de lumière, deviennent les bienfaiteurs et gardiens de leurs propres frères. (169, 6)

La lutte des esprits pour les humains

48. Au-delà de votre vie humaine, il existe un monde d’esprits, vos frères, êtres invisibles pour l’homme, qui luttent entre eux pour vous conquérir.

49. Cette lutte, entre eux, provient de leur différence d’évolution. Pendant que les êtres de lumière, élevés par l’idéal d’amour, d’harmonie, de paix et de perfectionnement, vont arroser de lumière le chemin de l’humanité, en lui inspirant le bien et en lui révélant tout ce qui est pour le bien des hommes, les autres qui conservent encore le matérialisme de la Terre, qui n’ont réussi à se défaire de leur égoïsme et de leur amour pour le monde ou qui alimentent, pour un temps indéfini, les tendances et les penchants humains, sont ceux qui sèment de confusion le chemin de l’humanité, en aveuglant les esprits, en éblouissant les coeurs, en asservissant les volontés pour se servir des hommes, les convertissant en instruments de leurs plans, ou en les prenant comme s’ils étaient leurs propres corps.

50. Le monde spirituel de lumière lutte pour conquérir l’esprit de l’humanité pour lui ouvrir une brèche vers l’éternité. Ces légions bénies travaillent sans arrêt, se multipliant en amour, se convertissant en infirmiers au chevet du lit de douleur, en conseillers à la droite de l’homme qui porte le poids d’une grande responsabilité, en conseillers de la jeunesse, en gardiens de l’enfance, en compagnons de ceux qui vivent seuls et oubliés. Les légions d’êtres sans la lumière de la sagesse spirituelle et sans l’élévation de l’amour travaillent aussi sans cesse parmi l’humanité, mais leur but n’est pas de vous faciliter la route vers le royaume spirituel. Non. L’idée de ces êtres est diamétralement opposée ; leur intention est de dominer le monde, de se perpétuer sur la Terre, de dominer les hommes en les convertissant en esclaves, en instruments de leur volonté, bref, de ne pas se laisser déposséder de ce qu’ils ont toujours considéré comme leur : le monde.

51. Disciples, entre les uns et les autres il y a une lutte intense, une lutte que vos yeux corporels ne voient pas, mais dont les effets se font sentir jour après jour, dans votre monde.

52. Afin que cette humanité puisse se défendre et se libérer des mauvaises influences, elle doit avoir connaissance de la vérité qui l’entoure, elle doit apprendre à prier avec l’esprit et connaître les dons dont il dispose, afin de pouvoir les utiliser comme armes dans cette grande bataille du bien contre le mal, de la lumière contre les ténèbres, et de la spiritualité contre le matérialisme.

53. Précisément, le monde spirituel de lumière travaille et lutte, en préparant tout afin que le monde parvienne un jour à se mettre sur la voie du chemin de la spiritualité.

54. Réfléchissez à tout cela et vous pourrez imaginer l’intensité de cette lutte pour vos frères spirituels qui travaillent pour le salut des hommes, une lutte qui est, pour eux, un calice dans lequel, à chaque instant, vous leur faites boire l’amertume de l’ingratitude, puisque vous vous limitez à recevoir d’eux tout le bien qu’ils vous font, mais sans jamais accomplir votre part pour les seconder dans leur lutte.

55. Peu nombreux sont ceux qui savent se joindre à eux, peu sont ceux qui savent être sensibles à leurs inspirations et obéissants à leurs indications, mais ceux qui décident de le faire, comme ils marchent forts, ceux-là, au travers de la vie, comme ils se sentent assurés, et quelles réjouissances et inspirations enchantent leur esprit!

56. La majorité des hommes luttent entre ces deux influences, sans se décider pour l’une ou l’autre, sans s’abandonner complètement au matérialisme, mais sans faire d’efforts pour s’en libérer pour spiritualiser leur vie, c’est-à-dire, pour l’élever par le bien, le savoir et la force spirituelle. Ceux-ci sont en pleine lutte intérieure.

57. Ceux qui ont complètement cédé au matérialisme, en ne s’inquiétant plus au sujet de la voix de la conscience et en ignorant tout ce qui se réfère à leur esprit, ne luttent déjà plus ; ils ont été battus au combat. Ils croient avoir triomphé, ils croient être libres, et ne se rendent pas compte qu’ils sont prisonniers, et qu’il sera indispensable que les légions de la lumière viennent dans leurs ténèbres, pour les libérer.

58. J’envoie ce message de lumière à tous les peuples de la Terre pour qu’il soit le réveil des hommes, afin qu’ils se rendent compte de l’identité de l’ennemi qu’ils doivent combattre et vaincre, et des armes que, sans le savoir, ils portent déjà. (321, 53-63)

La charité divine a ouvert les portes de l’Au-delà

59. Disciples, réveillez-vous et reconnaissez l’époque dans laquelle vous vous trouvez. Je vous dis que, de même que personne ne pourra retenir Ma justice, personne non plus ne pourra fermer les portes de l’Au-delà que Ma charité a ouvertes pour vous. Personne ne pourra éviter que, de ces mondes, les messages de lumière, d’espoir et de sagesse ne descendent parmi les hommes. (60, 82)

60. Je vous ai permis de communiquer brièvement avec les êtres de l’Au- delà, ce que je n’autorisai pas au Second Temps, parce que vous n’y étiez pas préparés, ni les uns ni les autres. Cette porte a été ouverte par Moi en ce temps, et en cela j’accomplis les annonces de mes prophètes et quelques-unes de mes propres promesses.

61. En 1866, cette porte invisible s’ouvrit à vous, de même que celles du cerveau des élus, pour manifester le message que les esprits de lumière devraient apporter aux hommes.

62. Avant cette année, des êtres spirituels, qui furent les signes précurseurs de ma venue, venaient se manifester parmi les nations et les peuples de la Terre. (146, 15)

63. Si les hommes d’aujourd’hui n’étaient pas si durs et insensibles, ils recevraient continuellement des messages du monde spirituel, et se verraient entourés par de multitudes d’existences qui travaillent sans cesse pour l’éveil des hommes. Ils auraient la preuve alors qu’ils ne sont jamais seuls.

64. Quelques-uns appellent ce monde « l’invisible » et d’autres l’appellent, « l’au-delà ». Pourquoi? Parce qu’ils n’ont pas la foi nécessaire de voir simplement le spirituel, et parce que leur petitesse humaine les fait se sentir distants et étranges d’un monde qu’ils devraient sentir dans leurs coeurs. (294, 32-33)

65. Vous êtes surpris qu’un esprit se manifeste, ou communique avec vous, sans penser que vous aussi, vous vous manifestez et vous communiquez avec d’autres mondes, avec d’autres demeures.

66. Votre corps ne se rend pas compte que votre esprit, dans les moments de prière, communique avec Moi. Vous ne savez pas comment percevoir le rapprochement que vous avez avec votre Seigneur, et pas seulement avec mon Esprit, mais aussi avec celui de vos frères spirituels dont vous vous souvenez dans les moments de prière.

67. Vous ne vous rendez pas compte que dans votre repos, quand votre corps matériel dort, l’esprit, conformément à son évolution et sa spiritualité, se sépare du corps pour se présenter dans les endroits éloignés, dans des demeures spirituelles que vous ne pouvez même pas imaginer.

68. Personne ne sera surpris par ces révélations, parce que vous comprendrez que vous approchez la plénitude de temps. (148, 75-78)

69. Je souhaite que la pensée pure soit la langue avec laquelle vous communiquiez avec vos frères qui demeurent dans le monde spirituel, que grâce à cette communication vous vous compreniez les uns les autres, et que vos mérites et vos bons travaux vous soient vraiment utiles. Tant l’influence de certains de mes enfants que leur inspiration et leur protection, seront pour vous une assistance puissante dans votre voyage pour arriver, unis, jusqu’à Moi.

70. Spiritualisez-vous, et vous éprouverez dans vos vies la présence aimable de ces êtres : la berceuse de la mère qui a laissé son fils dans le Monde, et la chaleur et le conseil du Père qui aussi avait dû partir. (245, 7- 8)

71. Ce travail sera critiqué et repoussé par beaucoup quand ils sauront qu’en lui se manifesteront des êtres spirituels. Ne craignez rien, parce qu’il n’y a que les ignorants qui combattront cette partie de mes enseignements.

72. Combien de fois les apôtres, les prophètes, et les envoyés du Seigneur ont-ils parlé au monde sous l’influence du monde spirituel sans que l’humanité s’en rende compte ! Et combien de fois, dans vos propres vies, chacun de vous a-t-il agi et parlé sous l’influence du monde spirituel sans l’avoir perçue ! Et c’est ce qui s’est toujours produit, maintenant je vous le confirme. (163, 24-25)

73. Si c’est simplement la curiosité qui vous emmène à rechercher une communication avec l’au-delà, vous ne trouverez pas la vérité; si vous avez un sentiment de vanité ou de désir de grandeur, alors vous n’obtiendrez pas une communication véritable; si la tentation envahit votre coeur dans de faux buts ou des intérêts mesquins, pas davantage vous n’obtiendrez la communication avec la lumière de mon Saint-Esprit. Seuls votre respect, votre prière claire, votre amour, votre charité, et votre élévation spirituelle, effectueront le prodige qui fera que votre esprit étende ses ailes, traverse l’espace, et vienne aux demeures spirituelles, selon ma Volonté.

74. C’est la grâce et le réconfort que le Saint-Esprit vous réservait pour que vous puissiez contempler une seule demeure, et que vous soyez convaincus que la mort et la distance n’existent pas, que pas même une de mes créatures ne meure à la vie éternelle, pour que, dans ce Troisième Temps, vous puissiez vous unir dans une étreinte spirituelle avec ces êtres que vous avez connus et aimés, et perdus dans ce monde matériel, mais pas dans le monde spirituel, dans l’éternité.

75. Nombreux sont ceux qui ont communiqué avec ces existences au travers de mes laboureurs; cependant, en vérité je vous le dis, ce n’était pas une communication parfaite. Le temps approche où les esprits incarnés et désincarnés pourront  communiquer entre eux d’esprit à esprit, sans aucun autre moyen matériel, par inspiration, à travers le don de la sensibilité spirituelle, à travers la révélation ou la pensée. Les yeux de votre esprit seront capables de sentir la présence de l’au- delà, et alors votre coeur sentira le pas des êtres qui peuplent la vallée spirituelle. Alors l’allégresse de votre esprit sera grande, ainsi que votre connaissance et votre amour pour le Père.

76. Alors vous connaîtrez la vie de votre esprit qui est, et qui était, en vous reconnaissant à vous-mêmes sans considérer vos limites insignifiantes qui correspondent à votre forme matérielle, car le Père vous dit : En vérité, votre matière est petite, mais votre esprit ressemble à mon propre Esprit Divin. (224, 21-24)

<= Chapitre 40                                                                         Chapitre 42 =>

flagge es  Capítulo 41… Conexiones entre este Mundo y el Más Allá

<= atrás

EL TERCER TESTAMENTO Capítulo 41… Conexiones entre este Mundo y el Más Allá – Revelaciones de Jesucristo

Inspiración y asistencia por el Mundo Espiritual
Esto dice el Señor…

1. Todos camináis por la escala de perfección espiritual; unos han alcanzado la evolución que por ahora no podéis concebir, otros vienen detrás de vosotros.

2. Los grandes espíritus, grandes por su lucha, por su amor, por su esfuerzo, buscan la armonía con sus hermanos pequeños, con los distantes, con los negligentes; sus misiones son nobles y elevadas, su amor a mi Divinidad y a vosotros es muy grande también.

3. Esos espíritus saben que fueron creados para la actividad, para la elevación; saben que la inactividad no es para los hijos de Dios. En la Creación todo es vida, movimiento, equilibrio, armonía; y así, esos innumerables seres trabajan, se esfuerzan y gozan en su lucha, con el conocimiento de que así glorifican a su Señor y ayudan al progreso y perfeccionamiento de sus semejantes.

4. Hoy que os encontráis fuera del sendero que os señala mi Ley, ignoráis la influencia que ejercen sobre vosotros esos hermanos vuestros, mas cuando tengáis sensibilidad para percibir los efluvios, inspiraciones y mensajes que os envían, tendréis el presentimiento del sinnúmero de ocupaciones y obras nobles a que ellos dedican su existencia.

5. Es necesario que sepáis que aquellos espíritus, en su amor y respeto a las leyes del Creador, nunca toman lo que no les corresponde, ni tocan lo vedado ni penetran en donde saben que no deben, para no desarmonizar a los elementos de la Creación.

6. ¡Cuán distinto lo hacen los hombres en la Tierra, quienes en su afán de ser grandes y poderosos en el mundo, sin el menor respeto a mis enseñanzas buscan con la llave de la ciencia los elementos destructores, abren las puertas de fuerzas desconocidas y rompen de esa manera la armonía en la Naturaleza que los rodea!

7. ¿Cuándo sabrá el hombre prepararse para escuchar el sabio consejo del Mundo Espiritual, y en esa forma guiarse por sus inspiraciones?

8. De cierto os digo que ello bastaría para llevaros por el camino seguro a la cumbre de la montaña que os pertenece, ahí contemplaréis ante vosotros un sendero recto y luminoso por el cual han pasado los espíritus que ahora sólo existen para procuraros el bien y ayudaros en vuestras fatigas, acercándoos paso a paso al final del sendero, donde os espera a todos vuestro Padre.

9. Ya que os he hablado de la bondad y elevación de aquellos seres, debo deciros que ellos, como vosotros, también tuvieron desde un principio el don del libre albedrío, es decir, verdadera y santa libertad de acción que es prueba del amor del Creador hacia sus hijos. (20, 28 – 36)

10. No vais solos, porque mi aliento y mi luz van con cada uno de vosotros; pero por si os pareciese poco ello, he puesto junto a cada criatura humana, a un ser espiritual de luz, para que vele por vuestros pasos, para que os haga presentir algún peligro, para que os sirva de compañía en vuestra soledad y os sirva de báculo en la jornada. Son aquellos seres a quienes llamáis ángeles custodios, ángeles de la guarda o protectores.

11. Nunca os portéis como ingratos ante ellos, ni seáis sordos a sus inspiraciones, porque vuestras fuerzas no os bastarán para haceros salir avante en todas las pruebas de la vida, necesitáis de aquellos que van más adelante que vosotros y que conocen, porque yo se los revelo, algo de vuestro futuro.

12. La lucha de esos seres es muy ardua mientras no alcancéis la espiritualidad, porque muy poco ponéis de vuestra parte para ayudarles en su delicada misión.

13. Cuando vuestra espiritualidad os permita sentir y comprobar la presencia de aquellos hermanos vuestros que invisiblemente, sin ostentación alguna, trabajan por vuestro bienestar y progreso, entonces sentiréis pesar de haberlos obligado a trabajar mucho y a padecer también mucho por vuestros pecados. Mas cuando esta comprensión surja en vosotros, será porque ya la luz se hizo en vuestro entendimiento y brotará la caridad hacia ellos, la gratitud y la comprensión.

14. ¡Qué dicha tan grande habrá en aquellos guardianes vuestros, cuando vean que su labor es secundada por vosotros y que su inspiración armoniza con vuestra elevación!

15. ¡Tenéis tantos hermanos y tantos amigos en el valle espiritual, a quienes no conocéis!

16. Mañana, cuando el conocimiento sobre la vida espiritual se haya extendido por el Orbe, reconocerá la humanidad la importancia de esos seres a vuestro lado y bendecirán los hombres mi providencia. (334, 70 – 76)

17. En verdad os digo que si fuese cierta vuestra fe, no necesitaríais palpar con los sentidos de la carne la presencia de lo espiritual; porque entonces sería el espíritu el que percibiría con su sensibilidad sutil, aquel mundo que vibra sin cesar en torno de vosotros.

18. Sí, humanidad, si vos os sentís distantes del Mundo Espiritual, en cambio aquellos seres no pueden sentirse lejanos de los hombres, puesto que para ellos no existen distancias, ni límites, ni barreras. Ellos viven dentro de lo espiritual y por lo mismo, no pueden ser ajenos a la vida de los seres humanos, cuyo más alto destino es el de la elevación y perfeccionamiento de su espíritu. (317, 48 – 49)

19. La única distancia que existe entre vosotros y Dios, o entre vosotros y un ser espiritual, no será una distancia material, sino más bien espiritual, originada por vuestra impreparación, falta de limpidez o de disposición para recibir la inspiración y la influencia espiritual.

20. Nunca pongáis esa distancia entre vosotros y vuestro Maestro, o entre vosotros y el Mundo Espiritual y siempre gozaréis de los beneficios que mi amor derrama sobre aquellos que saben buscarlo. Siempre tendréis la sensación de que el mundo espiritual vibra junto al corazón de quienes se preparan para sentirlo.

21. Si no lo hacéis así ¡Cuán grande será la distancia que la humanidad de este tiempo ponga entre ella y la vida espiritual! Es tan grande, que es por ello que los hombres de ahora sienten a Dios infinitamente distante de ellos, e imaginan el Cielo lejano e inalcanzable. (321, 76 – 78)

22. Yo os digo que no existe una mente humana que no viva bajo la influencia del Mundo Espiritual.

23. Muchos lo negarán, mas nadie podrá probar que sea imposible que la mente del hombre reciba los pensamientos y las vibraciones, no sólo de los seres espirituales y las de sus propios semejantes, sino aún las Mías.

24. Esta es una revelación para toda la humanidad, revelación que al ser difundida, encontrará corazones abiertos que la reciban con gran gozo, como también habrá de encontrar encarnizados opositores y perseguidores.

25. Mas ¿Qué podrán hacer para impedir que la Luz del Reino Espiritual brille en la vida de los hombres? ¿De qué medios podrán valerse los incrédulos para evitar aquella vibración? ¿Quién es aquel que se cree fuera de la influencia universal, que es la fuerza creadora y vivificante de Dios?

26. Yo hablo a vuestra conciencia, a vuestro espíritu y a vuestra razón, mas os repito que todos recibís de otras moradas, mensajes, ideas e inspiraciones, y que, así como ignoráis de dónde vino vuestro espíritu a encarnarse en ese cuerpo que tenéis, tampoco sabéis quienes se comunican invisible e insensiblemente con él. (282, 33 – 37)

Espíritus perturbados y maliciosos

27. Este tiempo es diferente al Primero y al Segundo. Hoy vivís dentro de un caos de elementos desencadenados, visibles e invisibles. ¡Ay del que no vele, porque sucumbirá, y el que está preparado tiene que luchar!

28. Millares de ojos invisibles os están contemplando, uno para acecharos en vuestro paso y haceros caer, otros para protegeros. (138, 26 – 27)

29. Las grandes legiones de espíritus turbados, aprovechando la ignorancia de la humanidad, su insensibilidad y su falta de vista espiritual, le hacen la guerra, y los hombres no han preparado sus armas de amor para defenderse de sus ataques, por lo que ante esa lucha, aparecen como seres indefensos.

30. Era menester que llegara a vosotros mi Doctrina Espiritual, para enseñaros cómo debéis prepararos para salir victoriosos en esa contienda.

31. De aquel mundo invisible que palpita y vibra en vuestro propio mundo, parten influencias que tocan a los hombres, ya sea en su mente, en sus sentimientos o en su voluntad, convirtiéndolos en siervos sumisos, en esclavos, en instrumentos, en victimas. Por doquiera surgen manifestaciones espirituales y sin embargo, el mundo sigue sin querer darse cuenta de lo que rodea a su espíritu.

32. Es necesario entablar la batalla, destruir las tinieblas, para que cuando se haga la luz en los hombres, todos se levanten unidos en una verdadera comunión y con la oración triunfen en la lucha que emprendan contra las fuerzas que por tanto tiempo los han tenido dominados.

33. Hombres y pueblos han sucumbido bajo el poder de esas influencias sin que la humanidad repare en ello. Enfermedades raras y desconocidas, que son producidas por ellas, han abatido a los hombres y han confundido a los científicos.

34. Cuánta discordia, cuánta confusión y dolor ha acumulado el hombre sobre sí. La falta de oración, de moral y de espiritualidad, han atraído a los seres impuros y turbados, y ¿Qué se puede esperar de los que han partido sin luz y sin preparación?

35. Ahí están aquellos a quienes habéis engañado y oprimido, a los que habéis confundido y humillado. Sólo confusión y tinieblas os pueden enviar, sólo venganzas pueden ejercer y sólo reclamos es lo que vienen a haceros. (152, 22 – 28)

36. Llegan entre la humanidad legiones de seres en tinieblas como nubes de tempestad, ocasionando trastornos, turbando las mentes y ofuscando el corazón de los hombres. Y teniendo esta humanidad armas para defenderse de estas acechanzas, no saben esgrimirlas unos, y otros ni siquiera presienten tenerlas. (240, 53)

37. La Humanidad de hoy, tan grande como la consideráis en número, es muy pequeña comparada con el mundo de seres espirituales que la rodea, y con cuánta fuerza esas legiones invaden los caminos de los hombres y éstos no perciben, no sienten ni oyen ese mundo que se agita en torno suyo. (339, 29)

38. Un hombre entregado a una vida de pecado, es capaz de arrastrar tras de sí una legión de seres en tiniebla, que harán que a su paso vaya dejando una estela de influencias maléficas. (87, 7)

39. Si pudieseis contemplar desde aquí el valle espiritual donde habitan los seres materializados, aquéllos que nada han labrado para la jornada espiritual después de esta vida, quedaríais anonadados; pero ni por un instante diríais: ¡Cuán terrible es la justicia de Dios! No, en cambio exclamaríais: ¡Qué ingratos, qué injustos y crueles somos con nosotros mismos! ¡Qué indiferentes para con nuestro espíritu y qué fríos hemos sido como discípulos de Jesús!

40. Por eso el Padre ha permitido que aquellos seres se manifiesten a veces en vuestra vida y os den el mensaje doloroso, angustioso, de su vida oscura y sin paz. Son moradores de un mundo que no tiene la luz radiante de las moradas espirituales, ni las bellezas de la tierra que habitaron. (213, 52 – 53)

41. Las legiones de espíritus que vagan errantes por el mundo, llamando en distintas formas a las puertas del corazón de la humanidad, muchas veces son voces que quieren deciros que despertéis, que abráis vuestros ojos a la realidad, que os arrepintáis de vuestros errores y que os regeneréis, para que más tarde, cuando dejéis vuestra materia en el seno de la tierra, no tengáis que llorar como ellos en su soledad, su ignorancia y su materialismo. He aquí la luz surgiendo de las mismas tinieblas porque la hoja del árbol no se mueve sin mi voluntad; así esas manifestaciones que día a día aumentan, llegarán a abrumar en tal forma a los hombres, que al fin vencerán el escepticismo de la humanidad. (87, 65)

42. Orad por los que se ausentan de entre vosotros y parten al Más Allá, porque no todos logran encontrar el camino, no todos saben elevarse ni todos alcanzan pronto la paz.

43. Hay quienes en espíritu viven bajo la obsesión de la vida material; algunos que sufren grande arrepentimiento; otros se encuentran insensibles sepultados bajo la tierra junto con sus cuerpos, y otros no pueden apartarse de los suyos, de los que en el mundo quedaron, porque el llanto, el egoísmo y la ignorancia humana les retiene y les materializa, privándoles de la paz, la luz y el adelanto.

44. Dejad que se marchen los que aun habitan este mundo sin corresponderles ya, dejad que abandonen los bienes que poseyeron y amaron en esta vida, para que puedan elevar su espíritu al infinito donde les espera la verdadera heredad. (106, 35 – 37)

45. Será muy agradable para vuestro espíritu ser recibido por ellos a vuestra llegada al valle espiritual, recibiendo muestras de gratitud por la caridad que les brindasteis y será grande vuestro gozo viéndoles inundados de luz.

46. Pero cuán doloroso será encontraros con aquella legión de seres, oscurecida por la turbación y saber que ellos esperaron una caridad de vuestra parte y vosotros no se las disteis. (287, 58)

47. Si a vosotros, humanos, os trato con tanto amor y caridad, de cierto os digo: Con esa misma caricia busco a los que en el valle espiritual expían sus pasadas faltas. A esos seres les envío mi luz para librarles de la turbación que es como tiniebla y del remordimiento que es el fuego, para después enviarlos entre los hombres para que los que ayer sembraron dolor en los corazones, ahora revestidos de luz, se conviertan en benefactores y guardianes de sus propios hermanos. (169, 6)

La lucha de los Espíritus por las “almas humanas”

48. Más allá de vuestra vida humana existe un mundo de espíritus, hermanos vuestros, seres invisibles para el hombre, que luchan entre sí por conquistaros.

49. Aquella lucha entre ellos, proviene de la diferencia de evolución en que unos y otros se encuentran. Mientras los seres de luz elevados por el ideal de amor, de la armonía, de la paz y el perfeccionamiento, van regando de luz el camino de la humanidad, inspirándole siempre el bien y revelándole todo aquello que sea para bien de los hombres, los seres que aún conservan el materialismo de la Tierra, que no han logrado despojarse de su egoísmo y de su amor al mundo o que alimentan por tiempo indefinido tendencias e inclinaciones humanas, son los que siembran de confusiones el camino de la humanidad, ofuscando las mentes, cegando los corazones, esclavizando las voluntades para servirse de los hombres, convirtiéndoles en instrumentos para sus planes, o tomándoles como si fuesen sus propios cuerpos.

50. Mientras el mundo espiritual de luz lucha por conquistar al espíritu de la humanidad para abrirle brecha hacia la eternidad; mientras aquellas benditas legiones trabajan sin cesar, multiplicándose en amor, convertidos en enfermeros junto al lecho de dolor, de consejeros a la diestra del hombre que lleva el peso de una gran responsabilidad, de consejeros de la juventud, de guardianes de la niñez, de compañeros de quienes viven olvidados y solos: las legiones de seres sin la luz de la sabiduría espiritual y sin la elevación del amor, también trabajan sin cesar entre la humanidad, pero la finalidad no es de facilitaros la senda hacia el reino espiritual, no, la idea de estos seres es opuesta completamente, es su intención dominar el mundo, continuar siendo dueños de él, perpetuarse en la Tierra, dominar a los hombres, convirtiéndolos en esclavos e instrumentos de su voluntad, en fin, no dejarse despojar de lo que han creído siempre suyo: el mundo.

51. Pues bien, discípulos: Entre unos y otros seres existe una lucha intensa, una lucha que no contemplan vuestros ojos corporales; pero cuyos reflejos se hacen sentir día a día en vuestro mundo.

52. Para que esta humanidad pueda defenderse y librarse de las malas influencias, necesita tener conocimiento de la verdad que le rodea, necesita aprender a orar con el espíritu y también saber de cuántos dones está revestido su ser, para poder emplearlos como armas en esta gran batalla del bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas, de la espiritualidad contra el materialismo.

53. Precisamente el mundo espiritual de luz trabaja y lucha, preparándolo todo para que el mundo llegue a encauzarse un día por la senda de la espiritualidad.

54. Reflexionad en todo esto y podréis imaginar lo intenso de esta lucha para vuestros hermanos espirituales que trabajan por la salvación de los hombres, lucha que es para ellos un cáliz en el que les dais a beber a cada instante la hiel de la ingratitud, ya que os concretáis a recibir de ellos todo el bien que os hacen, pero sin poneros jamás de su parte para ayudarles en su lucha.

55. Pocos son los que saben unirse a ellos, pocos son los que saben ser sensibles a sus inspiraciones y obedientes a sus indicaciones, pero cuán fuertes caminan éstos por la vida, cuán seguros se sienten, qué goces e inspiraciones deleitan a su espíritu.

56. La mayoría de los hombres luchan entre las dos influencias, sin decidirse por una, sin entregarse totalmente al materialismo, pero sin esforzarse por librarse de él para espiritualizar su vida; es decir, para elevarla por el bien, por el saber y la fuerza espiritual. Estos están en plena lucha interior.

57. Los que se han entregado íntegros al materialismo, sin preocuparles más la voz de la conciencia y desentendiéndose de todo cuanto se refiere a su espíritu, ya no luchan, han sido derrotados en el combate. Creen haber triunfado, creen ser libres, y no se dan cuenta de que están prisioneros y que será menester que las legiones de la luz vengan a las tinieblas, para que ellos sean puestos en libertad.

58. Este mensaje de luz lo envío a todos los pueblos de la Tierra, para que sea el despertar de los hombres, para que se den cuenta de cuál es el enemigo al que tienen que combatir hasta vencerlo y cuáles son las armas que, sin darse cuenta llevan consigo. (321, 53 – 63)

El enlace con el mundo de los espíritus de Dios

59. Discípulos: Despertad y reconoced el tiempo en que os encontráis. Os digo que así como nadie podrá retener mi justicia, tampoco podrá cerrar las puertas del Más Allá que mi caridad os ha abierto. Nadie podrá evitar que de aquellos mundos desciendan entre los hombres los mensajes de luz, de esperanza y de sabiduría. (60, 82)

60. Os he permitido comunicaros brevemente con los seres del más allá, lo que no autoricé en el Segundo Tiempo porque entonces no estabais preparados para ello, ni unos, ni otros. Esa puerta ha sido abierta por Mí en este tiempo y con ello doy cumplimiento a los anuncios de mis profetas y a algunas de mis promesas.

61. En 1866 se abrió para vosotros esa puerta invisible y también las del cerebro de los escogidos, para manifestar el mensaje que los espíritus de luz habrían de traer a los hombres.

62. Antes de ese año, en las naciones y pueblos de la Tierra veníanse manifestando seres espirituales, que fueron las señales precursoras de mi venida. (146, 15)

63. Si estos hombres de ahora, no fuesen tan duros e insensibles, ciertamente recibirían constantemente mensajes del mundo espiritual y en ocasiones se verían rodeados de multitudes de seres que trabajan incesantemente por el despertar de los hombres y comprobarían que jamás están solos.

64. Unos llaman “invisible” a aquel mundo, otros, “más allá” y ¿Por qué? Sencillamente porque carecen de fe para “ver” lo espiritual y porque su pequeñez humana les hace sentirse distantes y extraños de un mundo que deberían sentir en su corazón. (294, 32 – 33)

65. Os sorprendéis de que un espíritu se manifieste o se comunique con vosotros, sin pensar que vosotros también os manifestáis y hasta os comunicáis con otros mundos, en otras moradas.

66. Vuestro cuerpo no se da cuenta de que vuestro espíritu, en los instantes de orar, se comunica conmigo, no sabe percibir la aproximación que por medio de ese don tenéis con vuestro Señor, y no solamente con mi Espíritu, si no también con el de vuestros hermanos espirituales a quienes recordáis en los momentos de oración.

67. Tampoco os dais cuenta de que en vuestro reposo, cuando la materia duerme, el espíritu, según sea su evolución y su espiritualidad, se desprende de su cuerpo para presentarse en lugares distantes, y hasta en moradas espirituales que vuestra mente ni siquiera puede imaginar.

68. Nadie se sorprenda de estas revelaciones, comprended que estáis aproximándoos a la plenitud de los tiempos. (148, 75 – 78)

69. Quiero que los pensamientos puros sean el lenguaje con el que os comuniquéis con vuestros hermanos que moran en lo espiritual; que en esa forma os comprendáis, y en verdad vuestros méritos y vuestras buenas obras les sean provechosas, como también la influencia de aquellos mis hijos, sus inspiraciones y su protección hacia vosotros, será una poderosa ayuda en vuestra jornada para que lleguéis, unidos a Mí.

70. Espiritualizaos y experimentaréis en vuestra vida la presencia grata de esos seres: El arrullo de la madre que dejó al hijo en la Tierra, el calor y el consejo del padre que tuvo también que partir. (245, 7 – 8)

71. Esta Obra será criticada y rechazada por muchos, al saber que en ella se manifestaron los seres espirituales; pero no temáis, porque sólo los ignorantes serán los que combatan esa parte de mis enseñanzas.

72. ¡Cuántas veces los apóstoles, los profetas y los enviados del Señor hablaron al mundo bajo la influencia del mundo espiritual sin que la humanidad se diera cuenta de ello, y cuántas veces en vuestra vida cada uno de vosotros ha actuado y hablado bajo la voluntad de los seres espirituales, sin que os hubieseis percatado de ello! Y esto que siempre ha pasado, ahora os lo he confirmado. (163, 24 – 25)

73. Si solamente la curiosidad os llevase a pretender la comunicación con el más allá, no encontraréis la verdad; si os llevase el deseo de grandeza o la vanidad, no obtendréis la comunicación verdadera; si la tentación revistiese vuestro corazón de falsas finalidades o intereses mezquinos, tampoco obtendréis la comunicación con la luz de mi Espíritu Santo. Sólo vuestro respeto, vuestra oración limpia, vuestro amor, vuestra caridad, vuestra elevación espiritual obrarán el prodigio de que vuestro espíritu extienda sus alas, traspase los espacios y llegue a las mansiones espirituales hasta donde sea mi voluntad.

74. Esa es la gracia y el consuelo que el Espíritu Santo os reservaba, para que contemplaseis una sola morada y os convencieseis de que la muerte y la distancia no existen. De que ni una sola de mis criaturas muere para la vida eterna, porque en este Tercer Tiempo, podréis también estrecharos en un abrazo espiritual con aquellos seres que habéis conocido y amado y perdido en este mundo, pero que no habéis perdido en la eternidad.

75. Muchos de vosotros os habéis comunicado con esos seres a través de mis labriegos, pero de cierto os digo que ésta no es la comunicación perfecta, y que se acerca el tiempo en que los espíritus encarnados y desencarnados se podrán comunicar entre sí de espíritu a Espíritu, sin emplear ya ningún otro medio material o humano; por inspiración, por el don de la sensibilidad espiritual, de la revelación o del pensamiento. Los ojos de vuestro espíritu podrán sentir la presencia del más allá, después vuestro corazón sentirá el paso de los seres que pueblan el valle espiritual y entonces el regocijo de vuestro espíritu será grande, lo mismo que vuestro conocimiento y amor hacia el Padre.

76. Entonces sabréis cuál es la vida de vuestro espíritu, quién es y quién fue, reconociéndoos a vosotros mismos sin consideraros con límites tan pequeños como los que corresponden a vuestra materia, pues el Padre os dice: si pequeña es en verdad vuestra materia, cuán semejante es vuestro espíritu a mi Espíritu Divino. (224, 21 – 24)

<= Capitulo 40                                                                         Capitulo 42 =>

Das 3. Testament Kapitel 39… Irdisches & Geistiges Israel … The 3rd Testament Chapter 39…Earthly & Spiritual Israel

LE TROISIEME TESTAMENT Chapitre 39… Israël terrestre et spirituelle
EL TERCER TESTAMENTO Capítulo 39… Israel terrenal y espiritual

<= Kapitel / Chapter 38                                                           Kapitel / Chapter 40 =>
<= Zurück zur Übersicht                                                              Back to Overview =>

Das 3. Testament Kapitel 39 - Irdisches Israel - Geistiges Israel - Die 144'000 Versiegelten the-third-testament-chapter-39-israel-earthly-and-spiritual-and-the-144000-marked-ones-3rd-testament
=> VIDEO   => AUDIO… => VIDEO   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> 144’000 Brüllende Löwen
=> Auserwählte Gefässe des Herrn
=> Grosse Wiederbelebung nach der…
=> Alle sind erkauft…Wenige haben…
Related Messages…
=> 144’000 Roaring Lions
=> Chosen Vessels of the Lord
=> Great Revival after the Rapture
=> All have been purchased…Few have…

flagge de  Kapitel 39… Irdisches & Geistiges Israel & Die 144’000

DAS 3. TESTAMENT Kapitel 39 – Irdisches & Geistiges Israel & Die 144’000
Offenbarungen Jesu Christi

Die geschichtliche Sendung Israels, sein Versagen
So spricht der Herr…

1. Wahrlich, Ich sage euch, wenn die Menschen an dem Gesetz festgehalten hätten, an das sie das Gewissen in ihrem Innern mahnte, wäre es nicht notwendig gewesen, euch Führer oder Propheten zu senden; noch wäre es nötig gewesen, dass euer Herr zu euch herabkam und dass Ich sogar in der “Ersten Zeit” mein Gesetz in einen Stein meißeln musste, und dass Ich Mensch werden und als Mensch an einem Kreuze sterben musste in der “Zweiten Zeit”.

2. Wenn Ich ein Volk heranbildete und es mit Gnadengaben überhäufte, geschah dies nicht, damit es sich erhöhe und die anderen erniedrige, sondern damit es ein Beispiel der Ergebung gegenüber dem wahren Gott und ein Vorbild der Brüderlichkeit unter den Menschen sei.

3. Ich erwählte dieses Volk, damit es ein Werkzeug meines Willens auf Erden sei und ein Überbringer meiner Offenbarungen, damit es alle einlade, in meinem Gesetze zu leben, und so die ganze Menschheit schließlich ein einziges Volk des Herrn bilde.

4. Dieses Volk hat viel gelitten – obwohl es das Auserwählte gewesen ist – weil es glaubte, dass das Erbe nur für es selbst da sei, dass sein Gott nicht auch für die Heiden Gott sein könne, weil es die übrigen Völker als Fremdlinge betrachtete und sie nicht teilhaben ließ an dem, was der Vater ihnen anvertraut hatte. Ich habe es nur darum eine Zeitlang von den andern Völkern abgesondert, damit es nicht von der Verderbtheit und dem Materialismus angesteckt werden sollte.

5. Aber als es sich in seiner Selbstsucht abkapselte und groß und stark zu sein glaubte, bewies Ich ihm, dass seine Macht und seine Größe trügerisch waren, und Ich ließ zu, dass andere Nationen es überfielen und in die Knechtschaft führten. Könige, Pharaonen und Cäsaren waren seine Herren, obwohl Ich ihnen angeboten hatte, ihr Herr zu sein.

6. Der Vater in seiner unendlichen Liebe offenbarte sich aufs neue seinem Volke, um ihm die Freiheit zu geben und es an seine Mission zu erinnern – und in der heutigen Zeit komme Ich, um ihm meine Lehren der Liebe zu geben; doch nur mein Blick kann unter der Menschheit die Kinder Israels entdecken, die Ich herbeirufe und sammle, damit sie das Licht des Heiligen Geistes empfangen.

7. Ich habe Mich vor eurem Geiste offenbart, denn die Zeit, in der Ich durch die Natur und mittels materieller Manifestationen, die ihr Wunder nanntet, zu euch gesprochen habe, ist längst vergangen. Heute könnt ihr Mich bereits in eurem Geiste empfinden, ebenso wie im Innersten eures Herzens.

8. In dieser Zeit ist nicht Palästina Zeuge meiner Offenbarung gewesen; denn es ist nicht ein bestimmter Ort, den Ich suche, sondern euren Geist. Ich suche das “Volk Israel nach dem Geist”, nicht nach dem Blut – das Volk, das den geistigen Samen besitzt, den es über die Zeiten hin durch meine Barmherzigkeit empfangen hat. (63, 64 – 69)

Die Spaltung des jüdischen Volkes in irdisch und geistig Gesinnte

9. Es war notwendig, dass der Vater nach seinem Scheiden (in Jesus) den Händen seines Volkes das Land entriss, das schon seinen Vorfahren anvertraut worden war.

10. Den einen wurde es als Sühne entrissen und den andern zur Belohnung; denn jenes Land Kanaan, jenes liebliche Palästina vergangener Zeiten, wurde von Mir nur als ein Abbild des wahren Landes der Verheißung für den Geist zubereitet. Als dem Volk jene Besitztümer genommen wurden, blieb der materialistisch eingestellte Jude als Heimatloser auf der Erde zurück; doch der andere Teil – die Treuen, die immer meine Gegenwart gefühlt haben, blieben meinem Willen ergeben, ohne Schmerz darüber, jenes Vermächtnis vergangener Zeiten verloren zu haben, weil sie wussten, dass ihnen eine neue Gnade des Vaters anvertraut worden war: das Vermächtnis seines Wortes, des Göttlichen Wortes, seines Opfers, seines Blutes.

11. In der heutigen Zeit, in der mein Volk Israel bereits in der Dritten Zeit lebt, sehe ich es noch immer in zwei Gruppen geteilt: Die eine vermaterialisiert, reich geworden durch die Güter der Erde als ihrer eigenmächtigen Wiedergutmachung, welche selbst die Fundamente der Welt durch ihre Macht erzittern lässt, weil sie ihre Kraft, ihr Talent, die Gnadengaben, die der Vater auf ihren Geist ausgoss, in den Dienst für sich selbst, für ihren Ehrgeiz, für ihre Größe gestellt hat.

12. Seht, wie jenes Volk selbst innerhalb der Grenzen seines Materialismus Beweise von Stärke gegeben hat in seinen Wissenschaften, in seinem Willen, in seiner Intelligenz. Es bewahrt auf dem Grunde seines Herzens den Groll wegen der früheren Hungersnöte, der Versklavungen, der Erniedrigungen; doch heute erhebt es sich stark und stolz, um andere Völker zu demütigen, sie mit ihrer Macht einzuschüchtern, um sie zu beherrschen. Heute ist es selbst der Satte und sieht mit Genugtuung auf die Millionen von Hungrigen und auf die großen Volksmassen von Sklaven, Sklaven ihres Goldes, ihrer Macht, ihrer Wissenschaft und ihres Geltungsstrebens.

13. Doch Ich sehe auch den anderen Teil meines Volkes, den der Standhaften und Getreuen – derer, die meine Gegenwart immer zu fühlen vermochten, derer, die meine Ankunft unter den Menschen immer erkannt haben, derer, die an meine Offenbarungen geglaubt haben und die Mir trotz allem gehorsam gewesen sind und meine Aufträge erfüllt haben.

14. Jener andere Teil seid nicht nur ihr, die ihr in dieser Zeit Zeugen meiner Kundgabe durch das Verstandesvermögen des Menschen gewesen seid; denn ein Teil des Geistigen Volkes Israel ist über den ganzen Erdkreis verstreut, und an dem Ort, an dem sich jeder befindet, empfängt er meine fürsorgliche Liebe, spürt er meine Gegenwart, nährt er sich von meinem Brot und erwartet Mich, ohne zu wissen, von wo Ich herkommen würde, noch in welcher Art und Weise, aber er erwartet Mich.

15. Doch die, welche sehr wohl wissen, wie Ich gekommen bin, wie Ich Mich kundgetan habe – die, die für die kommenden Zeiten vorbereitet sind, seid ihr, die ihr einen Teil der 144000 von Mir aus den zwölf Stämmen jenes Volkes Erwählten darstellt – Hundertvierundvierzigtausend, die vor dem zahlreichen Volk Israel wie 144000 Hauptleute sein werden, die es im Geistesringen der Dritten Zeit in die Große Schlacht führen.

16. Meint ihr, dass mein Volk immerdar geteilt sein wird? Wahrlich, Ich sage euch: Nein! Für euch sind die Unterweisung, das Licht und die Prüfungen gekommen, für jene sind meine Gerechtigkeit und gleichfalls Heimsuchungen gekommen. Ich führe sie nun mit großen Schritten zum Erwachen ihres Geistes, und obwohl sie mit Sicherheit im ersten Moment mein drittes Kommen zur Welt leugnen werden, wie sie das zweite verleugneten, sage Ich euch: Nicht ferne ist nun der Zeitpunkt ihrer Bekehrung. Sie leben in ihren alten Traditionen, doch Ich durchschaue den Geist und das Herz des jüdischen Volkes und lasse euch wissen, dass es mehr aus Bequemlichkeit und Furcht vor geistigen Offenbarungen an seinen Traditionen festhält, als aus eigener Überzeugung. Es scheut sich vor den Manifestationen des Jenseits; doch das, was Ich ihnen vorschlagen werde, ist: der Verzicht auf alles Unnötige, die Ausübung der Barmherzigkeit, der Liebe und Demut.

17. Ihnen werdet ihr euch stellen müssen, und ihr werdet beide zu euren Waffen greifen: die einen zum Wort, zum Gedanken, zum Gebet und zu den Beweisen; die andern zu ihrer Begabung, ihrer Macht, ihrer Tradition. Doch Ich werde in dieser Auseinandersetzung gegenwärtig sein und werde bewirken, dass meine Gerechtigkeit tatsächlich siegt, werde dafür sorgen, dass die Spiritualität triumphiert, dass der Geist sich über das Fleisch erhebt, es beugt und demütigt, und dann wird die Versöhnung der Stämme Israels kommen, die Vereinigung des Volkes des Herrn.

18. Wenn jenes Volk erst einmal zugerüstet ist – wahrlich, Ich sage euch, dann wird es seinen Auftrag erfüllen, bis es die große Mission vollendet hat, die Gott von Anbeginn der Zeiten seinem Auserwählten Volke aufgetragen hat; welche darin besteht, der Erstgeborene und Treuhänder der Offenbarungen des Herrn zu sein, damit er als Ältestes der Geschwister die übrigen führe, seine Gnade mit ihnen teile und alle zur Rechten des Vaters bringe. (332, 17 – 21)

Das Geistige Volk Israel

19. Wenn Ich von meinem “Volk Israel” spreche, vom “Volk des Herrn”, so meine Ich jene, die eine geistige Mission mit auf die Erde gebracht haben – jene, die mein Gesetz bekannt machten, die Mich ankündigten, Mir treu waren; jene, die das Dasein des lebendigen Gottes verkündeten, die den Samen der Liebe fortpflanzten, und die im Sohne die Gegenwart und das Wort des Vaters zu erkennen vermochten. Diese sind es, die das Volk Gottes bilden, dies ist Israel, das starke, das getreue, das kluge Israel. Dies ist meine Legion von Soldaten, die dem Gesetze, der Wahrheit treu sind.

20. Jene, die meine Propheten verfolgten, die das Herz meiner Boten zerrissen – jene, die dem wahren Gott den Rücken kehrten, um sich vor Götzen zu verbeugen – jene, die Mich leugneten, Mich verspotteten und mein Blut und Leben forderten, gehörten nicht zum Auserwählten Volk, auch wenn sie sich aufgrund der Rasse Israeliten nannten; sie gehörten nicht zum Volke der Propheten, zur Schar der Erleuchteten, zu den treuen Soldaten. Denn “Israel” ist ein geistiger Name, der unrechtmäßig verwendet wurde, um eine Rasse zu beherrschen.

21. Ihr sollt auch wissen, dass jeder, der den Wunsch hat zu meinem Volke zu gehören, es mit seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit, seinem Eifer und seiner Gesetzestreue erreichen kann.

22. Mein Volk besitzt keine bestimmten Länder oder Städte auf der Welt, mein Volk ist keine Rasse, sondern es ist in allen Rassen vertreten, unter allen Menschen. Diese Menschenschar hier, die mein Wort vernimmt und die neuen Offenbarungen empfängt, ist nur ein Teil meines Volkes. Ein anderer Teil ist über die Erde verstreut, und ein weiterer, der größte Teil, lebt in der geistigen Welt.

23. Das ist mein Volk, das Mich kennt und Mich liebt, das Mir gehorcht und Mir nachfolgt. (159, 55 – 59)

24. Heute sage Ich euch: Wo ist mein Volk? Wo ist jenes, das klug in den Prüfungen, mutig in den Schlachten und standhaft in den Mühsalen ist? Es ist über die Welt verstreut. Doch Ich werde es mit meiner Stimme zum Aufbruch veranlassen und es geistig vereinen, damit es allen Völkern vorangeht. Aber Ich sage euch, dass es heute von Menschen aller Rassen gebildet werden wird, die begreifen werden, worin das Bündnis besteht, das Ich von allen Menschen erwarte.

25. Dieses Volk soll mutig und kämpferisch sein, doch soll es keine brudermörderischen Waffen, noch Kriegswagen haben, auch soll es keine Vernichtungsgesänge anstimmen. Sein Banner soll der Friede sein, sein Schwert die Wahrheit, und sein Schild die Liebe.

26. Niemand wird entdecken können, wo dieses Volk ist: es ist überall. Seine Feinde werden versuchen, es zu vernichten, dies jedoch nicht können, denn nirgendwo werden sie es körperlich vereint finden, weil seine Einheit, seine Ordnung und seine Harmonie geistig sein werden. (157, 48 – 50)

27. In dieser Zeit wirkt der Geist des wahren Israel überall. Es sind die Geistwesen, die meine Gegenwart fühlen, die mein Kommen erwarten, die auf meine Gerechtigkeit vertrauen.

28. Wenn diese Worte zu anderen Orten gelangen, werden viele darüber spotten; aber Ich sage euch, es wäre für sie besser, dieselben nicht zum Gegenstand ihres Spottes zu machen, denn die Stunde wird kommen, in der sie aus ihrem tiefen Schlafe erwachen und erkennen, dass auch sie Kinder des Volkes Gottes sind.

29. Diese Menschenscharen hier, die Mich heute vernehmen, können einem Irrtum erliegen, wenn sie mein Wort nicht studieren, und wenn sie sich nicht freimachen von ihrer irdisch-materiellen Denkungsart. Es kann ihnen ergehen wie dem israelitischen Volke der Ersten Zeiten, welches die Stimme des Herrn hörte, das Gesetz empfing und Propheten hatte, weshalb es schließlich glaubte, das einzige von Gott geliebte Volk zu sein – ein schwerer Irrtum, von dem es die großen Heimsuchungen, die Erniedrigung, die Verbannung und die Gefangenschaft befreien sollten.

30. Ihr müsst wissen, dass meine Liebe euch nicht nach Rassen oder nach Glaubensüberzeugungen aufteilen könnte, und dass, wenn Ich von “meinem Volke” spreche, dies nur geschieht, weil Ich schon seit den frühesten Zeiten Geister zubereite, die Ich zur Erde sende, damit sie mit ihrem Lichte den Weg der Menschheit erhellen.

31. Sie sind die ewigen Wanderer gewesen, die in verschiedenen Nationen gelebt haben und durch viele Prüfungen gegangen sind. In dieser Zeit haben sie festgestellt, dass die menschlichen Gesetze ungerecht sind, dass die menschlichen Gefühlsäußerungen nicht wahrhaftig sind, und dass in den Geistern der Menschen Friedlosigkeit herrscht. (103, 10 – 14)

32. Das Volk Gottes wird ein weiteres Mal unter der Menschheit erscheinen – nicht ein in einer Rasse personifiziertes Volk, sondern eine große Zahl, eine Legion Jünger von Mir, bei denen nicht das Blut, die Rasse oder die Sprache entscheidend ist, sondern der Geist.

33. Dieses Volk wird sich nicht darauf beschränken, meine Lehre durch Schriften zu lehren. Damit die Worte Leben haben, muss man sie leben. Dieses Volk wird nicht nur Verbreiter von Schriften und Büchern sein, sondern auch von Beispielen und Taten.

34. Heute befreie Ich euch von allem Unnötigen, vom Unreinen und Irrigen, um euch in ein schlichtes und reines Leben einzuführen, über das sich euer Geist emporschwingen kann, wovon er durch seine Werke Zeugnis ablegt.

35. Wenn die Zeit gekommen ist, werde Ich mein Volk der Menschheit präsentieren, und weder wird sich der Meister seiner Jünger schämen, noch werden die Jünger ihren Meister verleugnen. Dieser Zeitpunkt wird mit dem des Krieges der Weltanschauungen zusammenfallen, aus dem wie ein Hauch von Frieden, wie ein Lichtstrahl der Spiritualismus empor dringen wird. (292, 28 – 31)

36. Mein Volk wächst, es mehrt sich, nicht nur auf Erden, sondern auch in der geistigen Welt. Unter jenen geistigen Scharen sind die, die Blutsbande mit euch verbanden, sei es, dass sie eure Eltern, Geschwister oder Kinder gewesen sind.

37. Wundert euch nicht, wenn Ich euch sage, dass mein Volk so zahlreich ist, dass die Erde nicht genug Raum für es hätte, und dass es noch viel größer sein wird. Wenn Ich es einst vereint habe und nicht eines meiner Kinder mehr fehlt, wird ihm die Unendlichkeit als Heimstatt gegeben werden, jene Sphäre des Lichtes und der Gnade, die kein Ende hat.

38. Hier auf Erden bereite Ich euch nur vor, gebe Ich euch die nötigen Anweisungen durch meine Lehre, damit ihr wisst, wie ihr jenem Leben näher kommt. Diese Menschheit ist nur ein Teil des Volkes Gottes. Es ist notwendig, dass alle diese Aufklärungen kennen, damit sie ihr Leben auf das Ideal der Vollkommenheit ausrichten.

39. Diese göttliche Botschaft, welche mein durch die Lippen des menschlichen Stimmträgers gesprochenes Wort ist, soll nach meinem Willen zu allen Menschen gelangen. Mein Wort ist die Glocke, welche die Welt ruft, seine Essenz wird die Völker in Erregung versetzen und zum Erwachen bringen, um über die Vergeistigung, über die Bestimmung des Geistes nach diesem Leben nachzudenken. (100, 35 – 37)

Die 144000 Erwählten und Gekennzeichneten

40. Um mein Werk in dieser “Dritten Zeit” zu verbreiten, habe Ich unter den großen Scharen 144000 Geistwesen erwählt und sie mit einem Kuss göttlichen Lichtes gekennzeichnet – keinem Judaskuss, noch mit dem Siegel eines Bündnisses, das euren Geist in Gefahr bringt. Mein Merkmal ist das Zeichen, das der Heilige Geist in seine Auserwählten legt, damit sie in dieser “Dritten Zeit” eine große Mission erfüllen.

41. Wer dieses Zeichen trägt, ist nicht frei von Gefahren – im Gegenteil, er wird mehr versucht und mehr geprüft als die anderen. Erinnert euch an jeden der zwölf von Mir in der “Zweiten Zeit” Erwählten, und ihr werdet bestätigen, was Ich euch gerade sage. Unter ihnen gab es Augenblicke des Zweifels, der Schwachheit, der Verwirrung, und es gab sogar einen, der Mich verriet, indem er Mich meinen Henkern durch einen Kuss auslieferte.

42. Wie sollten die Erwählten dieser Zeit nicht wachen und beten müssen, um nicht der Versuchung zu erliegen! Doch wahrlich, Ich sage euch, dennoch wird es Verräter unter den Hundertvierundvierzigtausend geben.

43. Das Zeichen bedeutet Aufgabe, Auftrag und Verantwortlichkeit gegenüber Gott. Es ist keine Garantie gegen Versuchungen oder Krankheiten; denn wenn es so wäre – welche Verdienste hätten dann meine Auserwählten? Welche Anstrengung würde euer Geist machen, um meinem Worte treu zu bleiben?

44. Ich spreche in dieser Weise zu euch, weil es viele Herzen unter diesem Volk hier gibt, die zu jener Zahl der Erwählten gehören möchten. Aber Ich habe gesehen, dass mehr als das Verlangen, der Menschheit mittels der Gaben zu dienen, die Ich mit dem Zeichen gewähre, der Wunsch maßgebend ist, sich sicher zu fühlen, oder es ist die Eitelkeit, die sie dazu bewegt, Mich zu bitten, dass Ich sie berufe. Diese meine Kinderschüler werde Ich auf die Probe stellen, und sie werden sich dann selbst davon überzeugen, dass mein Wort nicht unbegründet ist.

45. Das Merkmal ist das unsichtbare Zeichen, durch das derjenige seine Aufgabe erfüllen kann, der es mit Liebe, Achtung, Eifer und Demut trägt. Dann wird er feststellen können, dass das Zeichen eine Göttliche Gnade ist, die ihn über dem Schmerz stehen lässt, die ihn in den großen Prüfungen erleuchtet, die ihm tiefe Erkenntnisse offenbart und ihm, wo immer er will, einen Weg öffnet, auf dem der Geist weiter voranschreitet.

46. Das Zeichen ist wie ein Kettenglied, das den, der es besitzt, mit der Geistigen Welt verbindet, es ist das Mittel dafür, dass sich in eurer Welt der Gedanke und das Wort der Geistigen Welt kundgibt, weshalb Ich euch sage, dass ein Gekennzeichneter ein Botschafter von Mir ist, dass er mein Sendbote und mein Werkzeug ist.

47. Groß ist die Aufgabe sowie die Verantwortung des Gekennzeichneten gegenüber meinem Werk. Aber er ist nicht allein auf seinem Wege, an seiner Seite ist immer der Schutzengel, der ihn behütet, ihn führt, ihn inspiriert und ermutigt.

48. Wie stark ist der gewesen, der sich mit Liebe an sein Kreuz zu klammern verstand, und wie hart und bitter ist der Weg für jenen Erwählten gewesen, der sich nicht bereit fand, in der “Dritten Zeit” das göttliche Zeichen des Auserwählten zu tragen.

49. Ich sage allen, die Mich vernehmen, dass sie lernen sollen, zu wachen und zu beten, ihr Kreuz mit Liebe zu tragen und rechtschaffen und gehorsam zu handeln, damit dieses Leben, das für euren Geist seine lichtvollste Reinkarnation bedeutet, nicht unfruchtbar wird, und er später der verlorenen Zeit und den ungenutzten Fähigkeiten nachweinen muss.

50. Denkt alle über diese Unterweisung nach, ob gekennzeichnet oder nicht, denn ihr alle habt in meinem Werk eine Bestimmung zu erfüllen. (306, 3 – 4 & 7 – 12)

51. Sehr zahlreich sind die “Stämme Israels nach dem Geist.” Aus jedem davon werde Ich zwölftausend erwählen und sie an ihrer Stirne kennzeichnen. Doch das “Volk Israel” beschränkt sich nicht auf 144000. Das Auserwählte Volk ist unermesslich groß.

52. Der Meister lehrte euch in der “Zweiten Zeit”, dass viele zu den Berufenen gehören und wenige zu den Auserwählten; doch das ganze “Volk Israel” wird berufen, und Ich werde unter ihnen 144000 kennzeichnen. In alle werde Ich Frieden, Geistigkeit und den Beginn der Zwiesprache von Geist zu Geist legen. (312, 7 – 8)

53. Ich bin der universelle Vater, meine Liebe kommt zu allen Herzen herab. Ich bin zu allen Völkern der Erde gekommen. Doch wenn Ich diese mexikanische Nation dafür erwählt habe, dass sich mein Wort und meine Offenbarungen in ganzer Fülle über sie ergießt, so geschah dies, weil Ich sie demütig gefunden habe, weil Ich in ihren Bewohnern Tugenden entdeckt habe und in sie die Geistwesen des “Volkes Israel” inkarnieren ließ.

54. Doch nicht alle gehören dieser Nationalität an, nicht alle sind inkarniert. Auf der ganzen Welt sind noch die Geistwesen verstreut, die zur Zahl der Auserwählten gehören. Sie wurden gekennzeichnet, Ich habe ihre Augen geöffnet, habe ihr Herz empfindsam gemacht, und von Geist zu Geist sprechen sie mit Mir. (341, 25)

55. Unter der Menschheit lebt ein Teil der 144000 von Mir Gekennzeichneten. Diese meine Diener sind auf der Welt verstreut und erfüllen ihre Aufgabe, für den Frieden zu beten und auf die Brüderlichkeit der Menschen hinzuwirken. Sie kennen einander nicht; aber sie erfüllen ihre Bestimmung – den Weg ihrer Mitmenschen zu erhellen – die einen intuitiv, die anderen erleuchtet durch diese Offenbarung.

56. Diese durch meine Liebe Gekennzeichneten sind zum Teil einfache Menschen; doch es gibt auch solche, die in der Welt angesehen sind. Man kann sie nur an der Geistigkeit in ihrem Leben erkennen, an ihren Werken, an ihrer Art zu denken und die göttlichen Offenbarungen zu verstehen. Sie sind nicht abgöttisch, frömmlerisch, noch frivol. Es hat den Anschein, als ob sie keine Religion ausüben, und dennoch besteht ein innerer Gottesdienst zwischen ihrem Geist und dem ihres Herrn.

57. Die mit dem Lichte des Heiligen Geistes Gekennzeichneten sind wie Rettungsboote, sie sind Wächter, sind Ratgeber und Bollwerke. Ich habe sie mit Licht in ihrem Geist versehen, mit Frieden, mit Kraft, mit Heilbalsam, mit Schlüsseln, die heimlich die widerstrebendsten Türen öffnen, mit “Waffen”, um Hindernisse zu überwinden, die für andere unüberwindlich sind. Es ist nicht nötig, dass sie weltliche Titel vorweisen, damit man ihre Fähigkeiten erkennt. Sie kennen keine Wissenschaften und sind doch “Ärzte”; sie kennen die Gesetze nicht und sind doch Berater; sie sind arm an irdischen Gütern und können dennoch viel Gutes auf ihrem Lebenswege tun.

58. Unter diesen Menschenscharen hier, die gekommen sind, mein Wort zu empfangen, sind viele nur zur Bestätigung ihres Auftrages herbeigekommen. Denn es ist nicht auf der Erde gewesen, wo ihnen die Geistesgaben verliehen wurden oder ihnen der Auftrag erteilt wurde. Wahrlich, Ich sage euch, das Licht, das jeder Geist besitzt, ist dasjenige, das er sich auf seinem langen Entwicklungsweg erarbeitet hat. (111, 18 – 21)

59. Die Menschheit wird gläubig werden, mein Werk wird sich über den Erdkreis verbreiten. Beginnen werde Ich mit den 144000 Gekennzeichneten die in der Zeit der Glaubens- und Weltanschauungsstreitigkeiten gehorsam, mit Liebe und Hingabe kämpfen werden. Inmitten dieser Schlacht werden sie wie ein Kettenglied sein, das der Welt nicht eine Kette der Knechtschaft, sondern eines geistigen Bündnisses anbietet, das von Freiheit und Brüderlichkeit geprägt ist. Diese Soldaten werden nicht allein sein, meine Geistige Welt wird sie begleiten und beschützen. Sie werden Wunder auf ihrem Wege vollbringen und so von meiner Wahrheit Zeugnis ablegen. (137,9)

<= Kapitel / Chapter 38                                                           Kapitel / Chapter 40 =>

flagge en  Chapter 39… Earthly & Spiritual Israel & The 144’000

THE THIRD TESTAMENT Chapter 39… Earthly & Spiritual Israel & The 144’000
Revelations of Jesus Christ

The Historic Mission of Israel & Its Failure
Thus saith the Lord…

1. Verily I say to you that if mankind had persevered within the Law which their conscience dictated inwardly, it would not have been necessary to send you guides nor prophets, nor would it have been necessary for your Lord to descend among you, even to engrave My Law in stone during the First Era, or having to become human and die as a Man upon a cross in the Second Era.

2. If I formed a people and lavished them with gifts, it was not so they could exalt themselves and humiliate others, but rather for them to be an example of submission before the true God and an example of brotherhood among men.

3. I chose this people so that they would be an instrument of My will on earth and carrier of My revelations, so they would invite everyone to live within My Law and so that all humanity would become the only people of the Father.

4. If this people have suffered greatly in spite of being the chosen, it is because they believed the heritage was only for them, that their God could not have been a God for the pagans, because they regarded other people as strangers and did not share with them what the Father had entrusted to them. If I separated them for a time from other people, it was because I did not want them to become contaminated with wickedness and materialism.

5. However, when they stuck obstinately to their egotism and regarded themselves great and strong, I demonstrated to them that their power and their greatness were false, and I permitted other nations to descend upon them and reduce them to servitude. Kings, Pharaohs and Caesars were their lords, when I had offered to be their Lord.

6. The Father, in His infinite love, again manifested Himself to His people to give them their freedom and remind them of their mission; and during this period I have come to deliver to them My lessons of love, and it is only My gaze that is able to discover among mankind the sons of Israel whom I am calling and congregating so that they may receive the light of the Holy Spirit.

7. I have come to manifest Myself before your spirit because the time is long gone when I spoke to you through Nature and by means of material manifestations that you called miracles. Now you can feel Me within your spirit as well as deep inside your heart.

8. During this era, Palestine has not been the witness of My manifestation because it is not a specific place that I come to seek, but rather your spirit. I search for the people of Israel of the spirit, not of blood: for the people who have the spiritual seed that throughout all the eras they have received through My charity. (63, 64 – 69)

The Separation of the Jewish People into earthly and Spiritual Creeds

9. It was necessary that the Father, after his parting, strike from the hands of his people on earth the land which had been entrusted to them from the time of their ancestors.

10. From some of them it was taken as a restitution, and from others as a reward; for that land of Canaan, that beautiful Palestine of past times, was prepared by Me only as a symbol of the true Promised Land of the spirit, and upon stripping that people of those possessions, the materialist Jews roamed over the face of the earth, and on the other hand, the faithful, those who had always sensed My presence, remained awaiting My Will, without pain at having renounced that inheritance from the past, knowing that the Father had conceded to them a new grace: the inheritance of his Word, the Divine Word, and of his sacrifice and his blood.

11. They lived fully in the Third Era, and in these days, My gaze finds My people of Israel still divided into two parts. One, materialist, enriched by the goods of the earth for their own restitution and shaking the foundations of the earth with their power; for they have placed the strength, the talent, and the graces that the Father poured out over their spirits in service to themselves, their ambition, and their greatness.

12. See how that people has given proof of their strength even within their materialism, in their sciences, their will, and their intelligence. Within, they guard anger for the hunger, the enslavement, the humiliations they suffered, and today, arrogant and strong they have risen up to humiliate other peoples, to make them tremble at their strength, and to dominate them. Today they are the satiated ones, and they are pleased to see the millions who are hungry and the great peoples as slaves, slaves of their money, of their strength, of their science, and of their ambition.

13. I also see the other part of My people: the faithful and determined, those who have always known how to feel My presence, those who have always recognized My coming to men, those who have believed in My revelations and who have obeyed and complied in spite of all.

14. That other part is not only you who have been witnesses to My communication through human understanding in this time, for part of the people of spiritual Israel is scattered over the globe, and wherever any one of them is found, He or she receives My charity, feels My presence, is sustained by My bread, and awaits Me, without knowing where I might come, nor in what form; yet they wait.

15. However, those who do know how I have come, how I have communicated, those who know with certainty My revelations, those who are prepared for the times to come, are you who form part of the 144,000 chosen by Me from the twelve tribes of that people; one – hundred and forty – four thousand who shall be before the numerous people of Israel, like 144,000 captains who will make it march into the great battle of the Third Era.

16. Do you believe that My people will always be divided? Truly, I tell you, they will not. To you have come the teachings, the light, and the trials. To them also My justice and trials have come: I lead them in giant steps toward the awakening of the spirit, and although it is true that in the first moments they will deny My Third Coming to the world, as they denied the Second, I tell you, the moment of their conversion is not far off. They live in their ancient traditions; yet I probe the spirit and the heart of the Jewish people, and I tell you that they keep their traditions more from convenience and fear of spiritual Revelations, than from inner conviction; they tremble before the manifestations of the Beyond. This is what I shall propose to them: That they give up all that is superfluous, and practice charity, love, and humility.

17. You shall have to come before them, and each shall wield their weapons. On one side, the Word, thought, prayer, and evidence; the others their talent, power, and traditions. But I shall be present in the struggle, and I will bring about the true triumph of My justice, bring about the triumph of spirituality, I will make the spirit rise over the flesh, that it bows it and humiliates it; then shall come the reconciliation of the tribes of Israel, and the unification of the people of the Lord.

18. When that people is prepared, truly I tell you, they will take up and carry to completion the great mission with which from the beginning of time God has assigned his chosen people, chosen because they were his firstborn and the bearers of the Lord’s revelations so that, like an older brother they could lead the others, share His grace with them, and carry all to the right hand of the Father. (332, 17 – 21)

The Spiritual People of Israel

19. When I speak of “My people of Israel”, the “People of God”, I refer to those who have brought a spiritual mission to earth, those who made known My Law, those who proclaimed Me, those who were faithful, those who proclaimed the existence of the living God, those who perpetuated the seed of love, and those who knew how to recognize in the Son, the Word and the presence of the Father. These are those that form the people of God, that is Israel, the strong, the faithful, the prudent Israel: that is My legion of soldiers faithful to the Law, faithful to the truth.

20. Those who persecuted My prophets, who lacerated the heart of My envoys, those who turned their backs on the true God to bow before idols, who denied and mocked Me, demanding My blood and My life, those, although by race called Israelis, were not the chosen people, were not of the people of the prophets, the legion of the enlightened, of the faithful soldiers, for Israel is a spiritual name that was taken incorrectly to designate a race.

21. You should also know that all who aspire to form part of My people, can do so by means of their love, charity, and their zeal and faithfulness for the law.

22. My people has no fixed lands or cities in the world, My people has no race, but is found among all races throughout humanity. That proportion of mankind that hears My word and receives the new revelations are only a part of My people; another part is disseminated around the earth, and another, the greatest part, inhabit the spiritual vale.

23. That is My people: those who acknowledge and love Me, who obey and follow Me. (159, 55 – 59)

24. Today I ask you, “Where is My people?” Where is that people who were prudent when faced with trials, strong in battle, and steadfast in the struggles? It is dispersed throughout the world. Yet, I shall raise My voice and reunite them spiritually, so that they may go before all the peoples, but I tell you that My people is now formed of men of all races, and they shall come to understand the alliance that I expect of all men.

25. This people will be strong and combative, but shall not have weapons that kill, nor the chariots of war, neither shall they sing hymns of destruction. Their banner shall be peace, their sword, truth, and their shield, love.

26. None can discover where that people is, but it shall be everywhere: its enemies will try to destroy it, but will not be able, for they shall never be gathered physically: their union, their order, and their harmony, shall be spiritual. (157, 48 – 50)

27. In this time the spirit of the real Israel vibrates everywhere; they are the spirits that feel My presence, that await My coming, and trust in My justice.

28. When these words come to other places, many will mock them. But I tell you that it would be better that they did not mock, for the time will come when they awaken from their lethargy and know that they too are children of the people of God.

29. These multitudes that today hear Me might fall into confusion if they do not study My word and if they do not put off their materialism. The same may happen to them as to the Israelites of the earliest times, who heard the voice of the Lord, received the law, and had prophets, so they came to believe themselves the only people beloved of God; a grave error from which the great trials came to save them: humiliation, exile, and captivity.

30. It is necessary that you know that My love could not segregate you in races or creeds, and when I speak of My people, it is because from the first times I have been preparing spirits to be sent to earth to illuminate the path of humanity.

31. They have been the eternal travelers that have inhabited the various nations and have passed through many trials. In this time, they have found that human laws are unjust, that there is no truth in the affections, and no peace in the spirit, of humanity. (103, 10 – 14)

32. The People of God shall rise up once again among humanity, not as a people personified in a race, but as a multitude, a legion of My disciples, in which only the spirit, and not any blood, race, or language shall dominate.

33. This people will not limit themselves to teaching My Doctrine through writings; so that the words have life it is necessary to live them; this people shall not disseminate only books and writings, but also deeds and examples.

34. Today I am freeing you of all that is superfluous, all that is impure or wrong, so that you may enter into a life that is simple and clean, from which your spirits can ascend offering testimony by its works.

35. When the time has come, I will present My people to humanity, and the master shall not be embarrassed by his disciples, nor shall his disciples deny their Master. That moment will coincide with the war of ideas, from which shall arise like the relief of peace, like a ray of light, Spiritualism. (292, 28 – 31)

36. My people grows, it multiplies, not only on earth, but also in the spiritual valley. Among those spiritual multitudes are found those who had blood – ties with you, whether they were your parents, your brothers, or your children.

37. Do not be surprised when I tell you that My people is so numerous, that the earth to hold them would have to be much larger. When I have reunited them, and not even one of My children is missing, they will be given the infinite as their dwelling, that never – ending valley of light and grace.

38. Here on earth, I come only to prepare you, to instruct you in My Doctrine, so that you know how to approach that life. This humanity is only a portion of the people of God; it is necessary that all know these explanations in order to put their lives on the road to the ideal of perfection.

39. This Divine message, which is My Word poured out through the lips of the human spokesmen, I wish it to reach all humanity. My Word is the ringing bell that calls the world; its essence shall move the peoples, making them awaken to meditate on spirituality, on the destiny of the spirit after this life. (100, 35 – 37)

The One Hundred and Forty-four Thousand Chosen (144’000)

40. To extend My work in this, the Third Era, I have come to choose, from among the great masses, 144,000 spirits, marking them by the kiss of Divine light, not a kiss of betrayal, nor the sign of a pact that would put your spirit in danger. My mark is a sign that the Holy Spirit deposits upon those it has chosen to carry out a great mission in this, the Third Era.

41. He who bears this sign is not safe from dangers; on the contrary, He is tried and tempted more than any. Remember each one of the twelve chosen by Me in the Second Time, and you can confirm what I tell you. They had moments of doubt, of weakness, and of confusion; there was even one who betrayed Me to My executioners with a kiss.

42. How much the chosen of this time shall have to pray and keep vigil to not fall into temptation. Even so, I tell you truly that among the 144,000 there shall be traitors.

43. The mark means a calling, missions, and responsibility before God. It is not a guarantee against temptations or illnesses. If it were, what merit would there be in My chosen? What effort would it be for your spirit to remain faithful to My word?

44. I speak to you in this way because there are many hearts among this multitude that would wish to form part of those who have been marked, but I have seen that rather than the yearning to serve humanity with the gifts that the mark bestows, it is the desire to feel secure or vanity that moves them to ask Me to call them. I will test these petty ones, and they will be convinced that there is truth in My words.

45. The mark is an invisible sign by which those who bear it with love, respect, zeal, and humility can complete their mission. You will then see that the mark is a Divine grace that is superior to pain, that illuminates you in your greatest trials, that reveals profound knowledge, and which, in any place, can open a breach for the passage of the spirit.

46. The mark is like a link uniting whoever possesses it to the Spiritual World; it is the channel by which the thoughts and words of the Spiritual World manifest in yours; [know then] by My words, that the marked one is a messenger, an envoy, and My instrument.

47. The commitment and responsibility of the marked one toward My Work is great, but He is not alone on his path; by his side there walks a guardian angel who protects, guides, inspires, and strengthens him.

48. Oh, how strong has been He who knows how to embrace his cross with love, and how hard and bitter has been the road of the chosen one who has not known how to carry with him the Divine sign of the chosen in the Third Era!

49. I tell all you who hear Me: learn to pray and keep vigil, to carry your cross with love and practice righteousness and obedience so that this life, which has been the most luminous reincarnation of your spirit, is not sterile, making you lament the time lost and the gifts unused.

50. Meditate, all of you, marked or unmarked, on this lesson, for all of you have a destiny to fulfill within My work. (306, 3 – 4 and 7 – 12)

51. The tribes of the Israel of the Spirit are very numerous, from each I will select 12,000 and shall mark them on their foreheads, but the people of Israel are not limited to 144,000; the chosen people is infinite.

52. The Master taught you in the second Era, that many are called but few are chosen, and all of Israel shall be called, but from among them, I shall mark out 144,000. In all I shall place peace, spirituality, and the principle of spirit to Spirit communication. (312, 7 – 8)

53. I am the Universal Father, My love descends to all hearts; I have come to all the peoples of the earth, yet if I have chosen this Mexican nation as the place for the full outpouring of My word and My revelations, it is because I found it to be humble, have found the virtues in their homes, and have made the spirits of the people of Israel reincarnate among them.

54. Yet, not all belong to this nationality, nor are all in flesh. The spirits belonging to the number of the chosen are disseminated throughout the world. They have been marked, I have opened their eyes, have sensitized their hearts, and from spirit to Spirit they communicate with Me. (341, 25)

55. One part of the 144, 000 marked by Me live among humanity. Those servants of mine are found disseminated in the world, complying with the mission of praying for peace and working for the brotherhood of men. They do not know each other, but some intuitively, and others because of this revelation, are fulfilling their destiny of throwing light onto the path of their brothers.

56. Of those marked by My love, some are simple men, but others are men notable in the world; they can only be distinguished by the spirituality of their lives and works, and by the manner of their thinking about and of understanding the Divine revelations. They are not idolaters, fanatics, nor frivolous; they seem to practice no religion, and nonetheless from them arises an inner worship of their spirit with that of their Lord.

57. Those marked by the light of the Holy Spirit are like lifeboats; they are guardians, counselors, and strongholds. I have equipped them with light in their spirits, and with peace, strength, with the healing balm, with keys that invisibly open the most stubborn doors, and weapons that overcome obstacles insuperable to others. It is not necessary that they show titles awarded by the world for their gifts to be recognized. They do not know science, but are doctors, do not know law, but are counselors, are poor in the goods of the earth, and yet may do much good on their way.

58. Among these multitudes who have come to receive My word, are many who have come only to confirm their mission, for it is not on the earth that they have been given gifts or been entrusted with a charge. I tell you truly, that the light that each spirit possesses is that which it has earned on the long road of its evolution. (111, 18 – 21)

59. Humanity will believe; My work will be spread throughout the globe. I shall begin with the 144,000 marked out, who shall struggle with obedience, love, and zeal in the time of the wars of beliefs and doctrines; and who in the midst of that battle shall be a link that proposes to the world, not the chains of slavery, but that of spiritual alliance that will be one of freedom and brotherhood. Those soldiers shall not be alone, My Spiritual World shall follow and protect them, they shall perform marvels as they go, and in this way giving testimony to My truth. (137, 9)

<= Kapitel / Chapter 38                                                           Kapitel / Chapter 40 =>

flagge fr  Chapitre 39… Israël terrestre et spirituelle et les 144’000

LE TROISIEME TESTAMENT Chapitre 39… Israël terrestre et spirituelle, les 144’000 – Révélations de Jésus-Christ

La mission historique d’Israël
Cela dit le Seigneur…

1. En vérité je vous le dis, si l’humanité avait persévéré dans la Loi que sa conscience lui dictait intérieurement, il n’aurait pas été nécessaire de vous envoyer des guides ni des prophètes, il n’aurait pas été nécessaire que votre Seigneur descende parmi vous, pendant la Première Ere, jusqu’à devoir graver Ma Loi sur une pierre. Et il n’aurait pas été nécessaire, non plus, de devoir m’humaniser et mourir, en tant qu’homme, sur une croix, au Second Temps.

2. Si j’ai formé un peuple et si je l’ai comblé de dons, ce n’est pas pour qu’il s’enorgueillisse et humilie les autres, mais plutôt pour qu’il soit un exemple de soumission devant le vrai Dieu et un exemple de fraternité entre les hommes.

3. Je choisis ce peuple afin qu’il soit l’instrument de Ma volonté sur la Terre et le porteur de Mes révélations, pour qu’il invite tout le monde à vivre dans Ma Loi, afin que toute l’humanité arrive à former l’unique peuple du Seigneur.

4. Si ce peuple, bien qu’il ait été le peuple élu, a beaucoup souffert, c’est parce qu’il croyait que l’héritage n’était destiné qu’à lui seul; il croyait que son Dieu ne pouvait être un Dieu pour les païens, il considéra les autres peuples comme des étrangers et ne partagea pas avec eux ce que le Père lui avait confié. C’est Moi qui le séparai, pour un temps, des autres peuples, pour qu’il ne se contamine pas de la méchanceté et du matérialisme.

5. Mais, lorsqu’il s’entêta dans son égoïsme et crut être grand et fort, je lui montrai que son pouvoir et sa grandeur étaient faux, et permis que d’autres nations l’accaparent et le réduisent en esclavage. Des rois, des pharaons et des Césars furent leurs seigneurs, quand Moi je lui avais offert d’être son Seigneur.

6. Le Père, dans son amour infini, se manifesta à nouveau à son peuple pour lui donner la liberté et lui rappeler sa mission, et c’est en cette période que je viens pour lui livrer mes leçons d’amour, et c’est seulement Mon regard qui peut découvrir, parmi l’humanité, les fils d’Israël que j’appelle et que je rassemble afin qu’ils reçoivent la lumière du Saint-Esprit.

7. Je suis venu me manifester devant votre esprit parce que le temps où je m’adressais à vous par le biais de la Nature et par l’intermédiaire de manifestations matérielles, que vous appelez miracles, est loin de vous. Aujourd’hui, vous pouvez déjà me sentir dans votre esprit de même qu’au plus profond de votre coeur.

8. Pendant cette époque, la Palestine n’a pas été le témoin de ma manifestation, parce que je ne viens pas chercher un endroit déterminé, mais bien votre esprit. Je cherche le peuple d’Israël par l’esprit, non par le sang, le peuple qui possède la semence spirituelle que, au fil des temps, il a reçue grâce à ma charité. (63, 64-69)

La séparation du peuple entre credo terrestre et credo spirituel

9. Il fut indispensable que le Père, après son départ, arrache des mains de son peuple, la terre qui lui avait été confiée depuis ses ancêtres.

10. Elle fut enlevée, aux uns, par restitution, et aux autres, par récompense, parce que cette terre de Canaan, cette merveilleuse Palestine des temps passés, je la préparai seulement comme une image de la véritable Terre de Promesse pour l’esprit et, en dépouillant le peuple de ces possessions, le juif demeura matérialisé, errant sur la face de la Terre; quant à l’autre partie, les fidèles, ceux qui ont toujours senti ma présence, ils demeurèrent dans l’attente de ma volonté, sans douleur pour avoir renoncé à cet héritage des temps passés, sachant que le Père leur avait confié une nouvelle grâce : l’héritage de sa parole, du Verbe Divin, de son sacrifice, de son sang.

11. Il vit en plein Troisième Temps, et mon regard contempla mon peuple d’Israël encore divisé en deux factions : La première, matérialisée, enrichie avec les biens de la Terre pour sa propre restitution, faisant trembler, avec son pouvoir, jusqu’aux fondations du monde, parce que sa force, son talent, les grâces que le Père répandit en lui, il les a mises à son propre service, ainsi qu’à celui de son ambition et de sa grandeur.

12. Voyez comme ce peuple a fourni des preuves de sa force, même dans son matérialisme, dans ses sciences, sa volonté et son intelligence; il garde, au fond de son coeur, la rancoeur des famines passées, des esclavages, des humiliations et se lève, aujourd’hui fort et vaniteux, pour humilier les autres peuples, pour les faire trembler avec sa force et pour les dominer. Aujourd’hui, c’est lui qui est repus et qui prend plaisir à contempler les millions d’affamés et les grands peuples d’esclaves, esclaves de l’or, de leur force, de leur science et de leur ambition.

13. Et je vois aussi l’autre partie de mon peuple, celle des persévérants et des fidèles, qui toujours ont su sentir ma présence, qui ont toujours reconnu mon arrivée parmi les hommes, ceux qui ont cru en mes révélations et qui m’ont obéi malgré tout, en toutes circonstances, et m’ont respecté.

14. Cette partie n’est pas seulement vous autres qui avez été les témoins de ma communication par le biais de l’entendement de l’homme en cette époque, mais aussi une partie du peuple d’Israël, spirituelle et disséminée, répartie de par le monde entier ; et à l’endroit où chacun se trouve, il reçoit ma charité, sent ma présence, s’alimente de mon pain et m’attend, sans connaître le lieu de ma destination, ni la forme sous laquelle je viendrai, mais il m’attend.

15. Toutefois, ceux qui savent vraiment comment je suis venu, comment je me suis révélé, ceux qui ont connu mes révélations en toute certitude, ceux qui sont préparés pour les temps qui viennent, c’est vous. Vous faites partie des cent quarante- quatre mille élus par Moi, choisis parmi les douze tribus de ce peuple : les 144000 qui seront à la tête de l’immense peuple d’Israël, comme 144000 capitaines qui, dans le combat du Troisième Temps, le feront marcher vers la grande bataille.

16. Croyez-vous que mon peuple sera toujours divisé? En vérité je vous dis que non. Pour vous est arrivée l’heure de l’enseignement, de la lumière et des épreuves. Pour eux est arrivée l’heure de ma justice, des épreuves aussi. Je les conduis, à grands pas, vers le réveil de l’esprit et, bien que ce soit la vérité, au début, ils nieront ma troisième venue au monde, tout comme ils nièrent la seconde. Je vous le dis : l’instant de leur conversion n’est plus si éloigné. Ils vivent dans le respect de leurs anciennes traditions, mais en sondant l’esprit et le coeur du peuple juif, je vous révèle qu’il maintient ses traditions davantage par convenance et crainte des révélations spirituelles que par conviction propre. Comme il se surprend devant les manifestations de l’Au-delà, je lui proposerai ce qui suit : le dépouillement de tout ce qui est superflu, la pratique de la charité, l’amour et l’humilité.

17. Vous devrez leur faire face et, les deux, manierez vos armes : les uns utiliseront la parole, la pensée, la prière et les preuves. Les autres emploieront leur talent, leur pouvoir et leur tradition. Mais je serai présent, au cours de cette lutte, et je ferai que triomphe, en vérité, ma justice. Je ferai triompher la spiritualité, je ferai s’élever l’esprit au-dessus de la chair, pour qu’il la fléchisse et la maîtrise. Et c’est alors que viendra la réconciliation des tribus Israël, l’unification du peuple du Seigneur.

18. Lorsque ce peuple sera préparé, en vérité je vous le dis, il commencera l’accomplissement, jusqu’à sa conclusion, de la grande mission que Dieu, depuis l’aube des temps, a confiée à son peuple élu, pour être l’aîné et le dépositaire des révélations du Seigneur, afin qu’en tant que premier frère, il sache guider les autres, partager sa grâce avec eux et les conduire, tous, à la droite du Père. (332, 17-21)

Le peuple spirituel d’Israël

19. Quand je parle de mon « peuple d’Israël », du « peuple du Seigneur », je fais référence à ceux qui ont apporté une mission spirituelle à la Terre, à ceux qui firent connaître ma Loi, à ceux qui m’annoncèrent, à ceux qui me furent fidèles, à ceux qui proclamèrent l’existence du Dieu vivant, à ceux qui perpétuèrent la semence de l’amour et à ceux qui surent reconnaître, dans le Fils, la présence et la parole du Père. Ceux-là constituent le peuple de Dieu. Celui-là est Israël, le fort, le fidèle, le prudent; c’est ma légion de soldats fidèles à la Loi, fidèles à la vérité.

20. Ceux qui persécutèrent mes prophètes, qui lacérèrent le coeur de mes envoyés; ceux qui tournèrent le dos au vrai Dieu pour s’incliner devant leurs idoles; ceux qui me renièrent et me raillèrent et exigèrent mon sang et ma vie, ceux-là, même si par la race se dénommèrent israélites, ne faisaient pas partie du peuple élu, ils n’appartenaient pas au peuple des prophètes, à la légion des illuminés, aux fidèles soldats, parce qu’Israël est un nom spirituel qui fut pris indûment pour dominer une race.

21. Vous devez également savoir que celui qui aspire à faire partie de mon peuple peut y parvenir avec son amour, sa charité, son zèle et sa fidélité en la Loi.

22. Mon peuple n’a pas de terres ni de villes déterminées dans le monde. Mon peuple n’a pas de race, mais il est présent dans toutes les races, dans toute l’humanité. Cette portion d’hommes qui écoute ma parole et reçoit les nouvelles révélations ne constitue qu’une partie de mon peuple, une autre est disséminée sur la Terre et une autre encore, la plus importante partie, habite la vallée spirituelle.

23. Voici mon peuple : celui qui me reconnaît et qui m’aime, celui qui m’obéit et me suit. (159, 55-59)

24. Aujourd’hui je vous interroge : Et mon peuple, où se trouve-t-il? Où est- il celui qui était prudent dans les épreuves, fort dans les batailles et persévérant dans les luttes? Il est disséminé de par le monde; mais Moi je le lèverai avec ma voix et le réunirai spirituellement, afin qu’il aille au-devant de tous les peuples. Cependant je vous déclare qu’il sera formé à présent d’hommes de toutes races, qui parviendront à comprendre le type d’alliance que j’attends de tous les hommes.

25. Ce peuple sera fort et combatif, mais ne disposera pas d’armes homicides, ni de chars de guerre,  et n’entonnera pas de chants d’extermination. La paix sera son drapeau, la vérité sera son épée et l’amour sera son bouclier.

26. Personne ne pourra découvrir où se trouve ce peuple et il sera partout, ses ennemis tenteront de le détruire, mais ils ne le pourront pas, car ils ne le trouveront jamais réuni matériellement, parce que son union, son ordre et son harmonie seront spirituels. (157, 48-50)

27. En cette ère, l’esprit du véritable Israël vibre partout. Ce sont les esprits qui perçoivent ma présence, qui attendent ma venue et qui font confiance à ma justice.

28. Beaucoup se moqueront lorsque ces paroles arriveront en d’autres endroits; mais je vous dis qu’il vaudrait mieux qu’ils ne s’en moquent pas, car l’heure viendra, en laquelle ils se réveilleront de leur léthargie, et ils sauront qu’ils sont, eux aussi, les enfants du peuple de Dieu.

29. Ces multitudes qui écoutent aujourd’hui peuvent tomber dans la confusion si elles n’étudient pas ma parole et si elles ne se débarrassent pas de leur matérialisme. Il peut leur passer ce qui survint au peuple israélite des premiers temps qui écouta la voix du Seigneur, reçut la loi et eut des prophètes, ce qui l’encouragea à se croire l’unique peuple aimé de Dieu. Grave erreur de laquelle vinrent le sauver les grandes épreuves, l’humiliation, l’exil et la captivité.

30. Il est nécessaire que vous sachiez que mon amour ne pourrait vous distinguer des races ou des crédos, et que je parle de Mon peuple parce que, depuis les premiers temps, je me retrouve préparant des esprits que j’envoie sur la Terre pour illuminer, de leur lumière, le chemin de l’humanité.

31. Eux ont été les éternels pèlerins qui ont habité des nations distinctes et qui ont traversé de nombreuses épreuves. Pendant cette époque, ils ont constaté que les lois humaines sont injustes, qu’il n’y a pas de vérité dans les affections et que la paix n’existe pas dans l’esprit de l’humanité. (103, 10-14)

32. Le Peuple de Dieu surgira une fois de plus d’entre l’humanité; non pas un peuple personnifié en une race, mais une multitude, une légion de mes disciples, au sein desquels ne prédomine ni le sang, ni la race ou la langue, mais bien l’esprit.

33. Ce peuple ne se limitera pas à enseigner ma Doctrine au travers de l’écriture. Afin que les mots aient force de vie, il est indispensable de les vivre. Ce peuple ne sera pas seulement un diffuseur d’écrits et de livres, mais aussi un propagateur d’exemples et de faits.

34. Aujourd’hui, je vous libère de tout le superficiel, l’impur et l’erroné, pour vous faire entrer dans une vie simple et propre en laquelle votre esprit puisse s’élever en témoignant par ses actions.

35. Le moment venu, je présenterai mon peuple à l’humanité et le Maître ne sera pas honteux de ses disciples, tout comme les disciples ne renieront pas leur Maître. Cet instant coïncidera avec celui de la guerre des idées, de laquelle jaillira le Spiritualisme comme souffle de paix, comme rayon de lumière. (292, 28-31)

36. Mon peuple croît, se multiplie, non seulement sur la Terre mais aussi dans la vallée spirituelle. Parmi ces multitudes spirituelles se trouvent ceux qui eurent des liens de sang avec vous, furent-ils vos parents, vos frères ou vos enfants.

37. Ne soyez pas surpris que je vous dise que mon peuple est tellement nombreux que la Terre ne pourrait l’héberger et qu’elle devrait être encore bien plus grande. Lorsque je l’aurai réuni et qu’il ne manquera aucun de mes enfants, l’infini lui sera donné, en guise de demeure, cette vallée de lumière et de grâce qui ne termine jamais.

38. Ici, sur la Terre, je viens seulement pour vous préparer, pour vous instruire de ma Doctrine, pour que vous sachiez de quelle manière vous approcher de cette vie. Cette humanité ne représente qu’une portion du peuple de Dieu; il est nécessaire que tous connaissent ces explications pour orienter leur vie vers l’idéal de perfection.

39. Je souhaite que ce message divin, qu’est ma parole diffusée par les lèvres du porte-parole humain, parvienne à toute l’humanité. Ma parole est la cloche qui appelle le monde; son essence émouvra les peuples en les faisant se réveiller pour méditer sur de la spiritualité et sur la destinée de l’esprit après cette vie. (100, 35-37)

Les 144 000 élus et « marqués »

40. Pour étendre mon OEuvre en ce Troisième Temps, je suis venu chercher 144000 esprits d’entre les grandes multitudes, en les marquant d’un baiser de lumière divine, non pas un baiser de trahison, ni un sceau d’un pacte qui mette votre esprit en péril. Ma marque est le signe que le Saint-Esprit dépose en ses élus pour accomplir une grande mission en ce Troisième Temps.

41. Celui qui montre ce signe n’est pas à l’abri de dangers, au contraire, il est davantage tenté et plus éprouvé que les autres. Rappelez-vous de chacun des douze que je choisis en ce Deuxième Temps et vous confirmerez ce que je vous affirme. Parmi eux, il y eut des instants de doute, de faiblesse, de confusion et il y en a eu même un qui m’a trahi en me livrant, par un baiser, à mes bourreaux.

42. Comme les élus de ce temps devront veiller et prier pour ne pas tomber dans le piège de la tentation! Et même ainsi, je vous dis, certes, qu’il y aura des traîtres parmi les 144000.

43. La marque signifie missions, charges et responsabilités devant Dieu. Elle n’est pas une garantie contre les tentations ou les maladies, sinon quels mérites mes élus auraient- ils? Quel effort votre esprit ferait-il pour demeurer fidèle à ma parole?

44. Je m’adresse à vous de cette manière parce qu’il y a beaucoup de coeurs, parmi ce peuple, qui souhaitent faire partie de ce nombre d’élus; mais je constate que, bien plus que le désir ardent de servir l’humanité grâce aux dons que je concède dans la marque, c’est le désir de se sentir rassurés ou encore la vanité qui les pousse à me demander de les appeler. Je mettrai ces petits-là à l’épreuve et ils se convaincront eux-mêmes qu’il existe de la vérité dans ma parole.

45. La marque est le signe invisible par lequel celui qui le porte avec amour, zèle et humilité, pourra accomplir sa mission. C’est alors qu’il pourra vérifier que la marque est une grâce divine qui le rend supérieur, insensible à la douleur, qui l’illumine dans les grandes épreuves, qui lui révèle de profondes connaissances et qui, partout, peut ouvrir une brèche pour laisser passer l’esprit.

46. La marque est comme un maillon qui unit celui qui la possède au monde spirituel, elle est l’intermédiaire pour que la pensée et la parole du Monde Spirituel se manifestent dans votre monde. C’est pourquoi je vous dis qu’un être marqué est un messager, il est un envoyé et il est mon instrument.

47. La mission, tout comme la responsabilité du marqué est grande envers mon OEuvre. Mais il n’est pas seul en chemin, l’ange protecteur est toujours à son côté, le guidant, l’inspirant et le fortifiant.

48. Combien fort a été celui qui a su embrasser sa croix avec amour et combien difficile et amer, en revanche, a été le chemin pour le choisi qui n’a pas su porter en lui le signe divin d’élu au Troisième Temps!

49. A tous ceux qui M’écoutent, je leur dis qu’ils doivent apprendre à veiller et à prier, à porter leur croix avec amour et pratiquer avec droiture et obéissance, pour que cette vie, qui pour votre esprit a signifié sa réincarnation la plus lumineuse, ne soit pas stérile, et pour que, plus tard, vous n’ayez pas à pleurer le temps perdu et les dons inexploités.

50. Tous, élus et non élus, méditez cette leçon, parce que vous tous avez un destin à accomplir dans le cadre de mon OEuvre. (306, 3-4 et 7-12)

51. Les tribus d’Israël spirituel sont très nombreuses; j’en trierai 12000 de chacune d’elles et les marquerai sur le front, mais le peuple israélite n’est pas limité à 144000. Le peuple élu est infini.

52. Au Second Temps, le Maître vous enseigna que nombreux sont les appelés et que peu sont les élus. Tout le peuple d’Israël sera appelé et J’en choisirai 144000 parmi eux. En tous, je déposerai la paix, la spiritualité et le principe de la communication d’esprit à Esprit. (312, 7-8)

53. Je suis le Père Universel et mon amour descend dans tous les coeurs. Je suis venu à tous les peuples de la Terre, mais j’ai choisi cette nation mexicaine pour éclaircir, en tout épanouissement, ma parole et mes révélations, parce que je l’ai trouvée humble, parce que j’ai trouvé les vertus en ses habitants et j’ai fait incarner, en eux, les esprits du peuple d’Israël.

54. Mais tous n’habitent pas dans cette nation ou ne se sont incarnés. Les esprits qui appartiennent au nombre des élus se trouvent encore toujours disséminés de par le monde entier. Ils ont été marqués, j’ai ouvert leurs yeux, sensibilisé leur coeur et ils communiquent avec Moi d’esprit à Esprit. (341, 25)

55. Une partie des cent quarante- quatre mille choisis par Moi vit parmi l’humanité. Eux, mes fidèles serviteurs, se trouvent disséminés de par le monde, en accomplissant la mission de prier pour la paix et de travailler pour la fraternité des hommes. Ils ne se connaissent pas les uns les autres, mais eux, les uns intuitivement, et les autres illuminés par cette révélation, sont en train d’accomplir leur destin d’éclairer le chemin de leurs frères.

56. Ces êtres marqués par mon amour sont des hommes simples, mais il en existe aussi qui sont des notables dans le monde; on pourra les distinguer seulement par la spiritualité dans leur vie, leurs actions, leur forme de penser et de comprendre les révélations divines. Ils ne sont ni idolâtres, ni fanatiques, ni frivoles; il semble qu’ils ne pratiquent aucune religion, et pourtant, de leur être s’élève un culte intérieur entre leur esprit et celui de leur Seigneur.

57. Ceux qui ont été marqués de la lumière du Saint-Esprit sont comme des chaloupes de sauvetage, ils sont des gardiens, des conseillers et des bastions. J’ai doté leur esprit de lumière, de paix, de force, de baume de guérison, de clés qui ouvrent invisiblement les portes les plus récalcitrantes, d’armes pour vaincre des obstacles insurmontables pour d’autres. Il n’est pas nécessaire qu’ils exhibent fièrement les titres du monde pour faire reconnaître leurs dons. Ils ne connaissent pas les sciences et sont docteurs, ils ne connaissent pas les lois et ils sont conseillers, ils sont pauvres des biens de la terre et, cependant, peuvent accomplir beaucoup de bien sur leur passage.

58. Parmi ces multitudes qui sont venues pour recevoir ma parole, beaucoup d’entre eux sont arrivés seulement pour confirmer leur mission, parce que ce n’est pas sur la terre que leur ont été donnés leurs dons ou que leur charge leur a été confiée. En vérité je vous le dis, la lumière que possède chaque esprit est celle qu’il s’est forgée sur la longue route de son évolution. (111, 18-21)

59. L’humanité va croître; mon OEuvre va se répandre de par le monde. Je commencerai avec 144000 élus, qui lutteront avec obéissance, amour et zèle dans les temps des guerres de croyances et de doctrines et, au milieu de cette bataille, ils seront comme un maillon qui propose, au monde, non pas la chaîne de l’esclavage, mais bien celle de l’alliance spirituelle qui sera de liberté et de fraternité. Ces soldats ne seront pas seuls, mon monde spirituel les suivra et les protègera, ils accompliront des merveilles sur leur passage et rendront ainsi témoignage de ma vérité. (137, 9)

<= Chapitre 38                                                                            Chapitre 40 =>

flagge es  Capítulo 39… Israel terrenal y espiritual, los 144.000

EL TERCER TESTAMENTO Capítulo 39… Israel terrenal y espiritual, los 144.000
Revelaciones de Jesucristo

La histórica misión de Israel: su fracaso
Esto dice el Señor…

1. En verdad os digo que si la humanidad hubiese perseverado en la Ley que interiormente le dictaba la conciencia, no hubiese sido necesario enviaros guías, ni profetas, ni habría sido necesario que vuestro Señor descendiera entre vosotros hasta tener que grabaros mi Ley en una piedra en la Primera Era, ni tener que humanizarme y morir como hombre en una cruz en el Segundo Tiempo.

2. Si formé un pueblo y lo colmé de dones no fue para que se engrandeciera y humillara a los demás, sino para que fuera un ejemplo de sumisión ante el Dios verdadero y un ejemplo de fraternidad entre los hombres.

3. Escogí a este pueblo para que fuese instrumento de mi voluntad en la Tierra y portador de mis revelaciones, para que invitara a todos a vivir en mi Ley, para que toda la humanidad llegase a formar el único pueblo del Señor.

4. Si este pueblo ha sufrido mucho a pesar de haber sido el escogido es porque creyó que la heredad era sólo para él; que su Dios no podía ser Dios para los paganos, porque contempló como extraños a los demás pueblos y no les participó de lo que el Padre les había confiado. Si Yo lo aparté por una tiempo de los demás pueblos, fue para que no se contaminara de la maldad y el materialismo.

5. Mas cuando él se encerró en su egoísmo y creyó ser grande y fuerte, le demostré que su poder y su grandeza eran falsos y permití que otras naciones cayeran sobre él y lo redujeran a la servidumbre. Reyes, Faraones y Césares fueron sus señores, cuando Yo les había ofrecido ser su Señor.

6. El Padre, en su infinito amor, volvió a manifestarse a su pueblo para darle la libertad y recordarle su misión, y en este tiempo vengo a entregarle mis lecciones de amor y es tan sólo mi mirada la que puede descubrir entre la humanidad a los hijos de Israel a quienes llamo y congrego para que reciban la luz del Espíritu Santo.

7. He venido a manifestarme ante vuestro espíritu porque el tiempo en que os hablaba a través de la Naturaleza y por medio de manifestaciones materiales que llamasteis milagros, se encuentra lejos de vosotros. Hoy podéis ya sentirme en vuestro espíritu así como en lo más recóndito de vuestro corazón.

8. En este tiempo no ha sido Palestina testigo de mi manifestación porque no es un lugar determinado lo que vengo a buscar, sino a vuestro espíritu. Busco al pueblo de Israel por el espíritu, no por la sangre, al pueblo que tiene la simiente espiritual que a través de los tiempos ha recibido por mi caridad. (63, 64 – 69)

La separación del pueblo judío en credo terreno y credo espiritual

9. Fue menester que el Padre, después de su partida, arrebatara de las manos de su pueblo la tierra que le había sido confiada desde sus antepasados.

10. A los unos les fue arrebatada por restitución y a los otros por galardón, porque esa tierra de Canaán, esa hermosa Palestina de los tiempos pasados, fue preparada por mí solamente como una imagen de la verdadera Tierra de Promisión para el espíritu y al despojar al pueblo de aquellas posesiones, quedó el judío materializado, errante sobre el haz de la Tierra y la otra parte, los fieles, los que han sentido siempre mi presencia, quedaron en espera de mi voluntad, sin dolor por haber renunciado a aquella herencia de los tiempos pasados, sabiendo que una nueva gracia el Padre les había confiado: la herencia de su palabra, del Verbo Divino, de su sacrificio, de su sangre.

11. En pleno Tercer Tiempo vivía y en este tiempo mi mirada contempla a mi pueblo de Israel, dividido todavía en los dos bandos: El uno materializado, enriquecido con los bienes de la Tierra para su propia restitución, haciendo estremecer hasta los cimientos del mundo con su poderío, porque su fuerza, su talento, las gracias que el Padre derramó sobre su espíritu, las ha puesto al servicio de sí mismo, de su ambición, de su grandeza.

12. Ved cómo ha dado pruebas de fortaleza ese pueblo aun dentro de su materialismo en sus ciencias, en su voluntad, en su inteligencia; conserva en el fondo de su corazón el rencor por las hambres pasadas, por las esclavitudes, por las humillaciones y hoy fuerte y soberbio se levanta para humillar a los demás pueblos, para estremecerlos con su fuerza, para dominarlos. Hoy él es el harto y se complace en contemplar a los millones de hambrientos y a los grandes pueblos de esclavos, esclavos de oro, de su fuerza, de su ciencia y de su ambición.

13. Y contemplo también la otra parte de mi pueblo, la de los perseverantes y fieles, de los que siempre han sabido sentir mi presencia, de los que siempre han reconocido mi llegada entre los hombres, de los que han creído en mis revelaciones y a pesar de todo me han obedecido y me han cumplido.

14. Y esa otra parte no solamente sois vosotros que habéis sido testigos de mi comunicación por conducto del entendimiento del hombre en este tiempo, sino que parte del pueblo de Israel espiritual está diseminada por todo el orbe y en el lugar en que cada quien se encuentra, recibe mi caridad, siente mi presencia, se sustenta con mi pan y me espera, sin saber por dónde he de llegar, ni en qué forma, pero me espera.

15. Mas los que sí saben cómo he venido, cómo me he comunicado, los que han conocido a ciencia cierta mis revelaciones, los que están preparados para los tiempos venideros, sois vosotros que formáis parte de los ciento cuarenta y cuatro mil entresacados por Mí de las doce tribus de ese pueblo; 144,000 que serán delante del numeroso pueblo de Israel, como 144,000 capitanes que lo hagan marchar en la contienda del Tercer Tiempo hacia la gran batalla.

16. ¿Creéis que mi pueblo siempre va a estar dividido? En verdad os digo que no. Para vosotros ha llegado la enseñanza, la luz y las pruebas. Para aquéllos ha llegado mi justicia y las pruebas también; les voy conduciendo a grandes pasos hacia el despertar para el espíritu y aunque de cierto, en el primer momento van a negar mi tercera venida al mundo como negaron la segunda, Yo os digo: No está ya lejano el instante de su conversión. Viven en sus tradiciones antiguas, mas Yo sondeo el espíritu y el corazón del pueblo judío y os doy a conocer que él, más permanece en sus tradiciones por conveniencia y temor ante las revelaciones espirituales, que por convicción propia; se estremece ante las manifestaciones del Más Allá y esto es lo que yo les propondré: El despojamiento de todo lo superfluo, la práctica de la caridad, el amor y la humildad.

17. Ante ellos tendréis que llegar y ambos esgrimiréis vuestras armas. Los unos la palabra, el pensamiento, la oración y las pruebas. Los otros su talento, su poder, su tradición. Mas Yo estaré presente en esa lucha y haré que triunfe en verdad mi justicia, haré que triunfe la espiritualidad, haré que el espíritu se levante sobre la carne, la doblegue y la humille, y entonces vendrá la reconciliación de las tribus de Israel, la unificación del pueblo del Señor.

18. Cuando ese pueblo se encuentre preparado, en verdad os digo, entonces comenzará a cumplir hasta dejar concluida la grande misión que Dios desde el principio de los tiempos ha depositado sobre su pueblo escogido, que lo fue para ser el primogénito y el depositario de las revelaciones del Señor, para que como hermano primero supiese conducir a los demás, compartir con ellos su gracia y llevar a todos a la diestra del Padre. (332, 17 – 21)

El pueblo espiritual de Israel

19. Cuando hablo de mi “pueblo de Israel”, del “pueblo del Señor”, me refiero a los que han traído misión espiritual a la Tierra, a los que dieron a conocer mi Ley, a los que me anunciaron, a los que me fueron fieles, a los que proclamaron la existencia del Dios viviente, a los que perpetuaron la semilla del amor y a los que supieron reconocer en el Hijo, la presencia y la palabra del Padre. Esos son los que forman el pueblo de Dios, ese es Israel, el fuerte, el fiel, el prudente Israel; esa es mi legión de soldados fieles a la Ley, fieles a la verdad.

20. Los que persiguieron a mis profetas, los que laceraron el corazón de mis enviados; los que volvieron la espalda al Dios verdadero para inclinarse delante de los ídolos; los que me negaron y me burlaron y pidieron mi sangre y mi vida, ésos, aunque por la raza se nombrasen israelitas, no eran del pueblo escogido, no eran del pueblo de los profetas, de la legión de iluminados, de los soldados fieles; porque Israel es nombre espiritual que indebidamente fue tomado para dominar una raza.

21. También debéis saber que todo aquel que aspire a formar parte de mi pueblo, puede lograrlo con su amor, su caridad, con su celo y su fidelidad en la Ley.

22. Mi pueblo no tiene tierras ni ciudades determinadas en el mundo, mi pueblo no tiene raza, sino que está en todas las razas, entre toda la humanidad. Esta porción de hombres que escuchan mi palabra y reciben las nuevas revelaciones, son sólo una parte de mi pueblo, otra parte está diseminada por la Tierra y otra, la mayor, habita en el valle espiritual.

23. Ese es mi pueblo: el que me reconoce y me ama, el que me obedece y me sigue. (159, 55 – 59)

24. Hoy os digo: ¿En dónde está mi pueblo? ¿Dónde está aquel que era prudente en las pruebas, fuerte en las batallas y perseverante en las luchas? Está diseminado por el mundo; mas Yo le levantaré con mi voz y lo reuniré espiritualmente, para que vaya al frente de todos los pueblos; pero os digo que ahora estará formado por hombres de todas las razas, los cuales llegarán a entender cuál es la alianza que estoy esperando de todos los hombres.

25. Este pueblo será fuerte y combativo, mas no tendrá armas homicidas, ni carros de guerra, ni entonará cantos de exterminio. Su bandera será la paz, su espada la verdad y su escudo el amor.

26. Nadie podrá descubrir dónde está ese pueblo y él estará en todas partes, sus enemigos tratarán de destruirlo, pero no podrán, porque nunca lo encontrarán reunido materialmente, porque su unión, su orden y su armonía, serán espirituales. (157, 48 – 50)

27. En este tiempo vibra el espíritu del verdadero Israel en todas partes, son los espíritus que sienten mi presencia, que esperan mi venida, que confían en mi justicia.

28. Cuando estas palabras lleguen a otros lugares, muchos se mofarán; pero os digo, que más les valiera no hacer mofa de ellas, porque llegará la hora en que despierten de su letargo y conozcan que también son hijos del pueblo de Dios.

29. Estas multitudes que hoy me escuchan, pueden caer en confusión si no estudian mi palabra y si no se despojan de su materialismo. Puede pasarles lo que al pueblo israelita de los primeros tiempos, que oyó la voz del Señor, recibió la ley y tuvo profetas, por lo que llegó a creerse el único pueblo amado de Dios. Grave error del cual lo vinieron a sacar las grandes pruebas, la humillación, el destierro y el cautiverio.

30. Es necesario que sepáis que mi amor no podría distinguiros por razas ni por credos, y que si hablo de Mi pueblo es porque desde los primeros tiempos me encuentro preparando espíritus a los que envío a la Tierra a iluminar con su luz la senda de la humanidad.

31. Ellos han sido los eternos caminantes que han habitado en distintas naciones y han pasado por muchas pruebas. En este tiempo han encontrado que las leyes humanas son injustas; que no hay verdad en los afectos y que no existe paz en el espíritu de la humanidad. (103, 10 – 14)

32. El Pueblo de Dios surgirá una vez más entre la humanidad, no un pueblo personificado en una raza, sino una multitud, una legión de discípulos míos, en los cuales no predomine la sangre, la raza o el idioma, sino el espíritu.

33. Este pueblo no se concretará a enseñar mi Doctrina a través de la letra; para que las palabras tengan vida, es menester vivirlas; este pueblo no será solamente propagador de escritos y de libros, sino también de ejemplos y de hechos.

34. Hoy os estoy libertando de todo lo superfluo, de lo impuro y de lo erróneo, para haceros penetrar en una vida sencilla y limpia, sobre la cual pueda levantarse vuestro espíritu testificando con sus obras.

35. Llegado el tiempo Yo presentaré a mi pueblo ante la humanidad y ni el Maestro se avergonzará de sus discípulos, ni los discípulos negarán a su Maestro. Ese instante coincidirá con el de la guerra de ideas, de la cual surgirá como aliento de paz, como rayo de luz, el Espiritualismo. (292, 28 – 31)

36. Mi pueblo crece, se multiplica, no sólo en la Tierra sino también en el valle espiritual. Entre aquellas multitudes espirituales se encuentran los que tuvieron lazos de sangre con vosotros, ya sea que hayan sido vuestros padres, hermanos o hijos.

37. No os sorprenda que os diga que mi pueblo es tan numeroso, que la Tierra no podría darle albergue y que deberá ser mucho más grande aun. Cuando ya lo haya reunido y no falte uno solo de mis hijos, le será dada por morada el infinito, ese valle de luz y de gracia que nunca termina.

38. Aquí en la Tierra sólo vengo a prepararos, a instruiros con mi Doctrina, para que sepáis como acercaros a aquella vida. Esta humanidad es sólo una porción del pueblo de Dios, es menester que todos sepan estas explicaciones para que encaminen su vida hacia el ideal de perfección.

39. Este mensaje divino que es mi palabra vertida por los labios del portavoz humano, quiero que llegue a toda la humanidad. Mi palabra es la campana que está llamando al mundo, su esencia conmoverá a los pueblos haciéndoles despertar para meditar sobre la espiritualidad, sobre el destino del espíritu después de esta vida. (100, 35 – 37)

Los 144.000 escogidos y señalados

40. Para extender mi Obra en este Tercer Tiempo, he venido a escoger entre las grandes muchedumbres a 144,000 espíritus, señalándoles con un ósculo de luz divina, no un beso de traición, ni sello de un pacto que ponga en peligro vuestro espíritu. Mi marca es la señal que el Espíritu Santo deposita en sus escogidos para cumplir una grande misión en este Tercer Tiempo.

41. El que ostenta esta señal, no está a salvo de peligros, por el contrario, él es más tentado y más probado que los demás. Recordad a cada uno de los doce escogidos por Mí en aquel Segundo Tiempo y confirmaréis lo que os estoy diciendo. Entre aquéllos, hubo instantes de duda, de flaqueza, de confusión y hasta hubo uno que me traicionó entregándome con un beso a mis verdugos.

42. ¡Cuánto no tendrán que velar y orar los escogidos de este tiempo para no caer en tentación! Y aún así, de cierto os digo que entre los 144,000 habrá traidores.

43. La marca quiere decir misión, cargos y responsabilidad ante Dios. No es una garantía contra las tentaciones o las enfermedades, si así fuera, ¿Qué méritos habría en mis escogidos? ¿Qué esfuerzo haría vuestro espíritu por permanecer fiel a mi palabra?

44. Os hablo en esta forma porque hay muchos corazones entre este pueblo, que quisiesen formar parte de ese número de señalados; pero he visto que más que el anhelo de servir a la humanidad, por medio de los dones que concedo en la marca, es el deseo de sentirse seguros, o es la vanidad lo que les mueve a pedirme que les llame. A estos pequeños voy a probarlos y ellos mismos van a convencerse de que existe razón en mi palabra.

45. La marca es el signo invisible por medio del cual podrá cumplir su misión quien lleve con amor, con respeto, con celo y con humildad, entonces podrá comprobar que la marca es una gracia divina que le hace superior al dolor, que le ilumina en las grande pruebas, que le revela profundos conocimientos y donde quiera abre brecha para que pase el espíritu.

46. La marca es como eslabón que une a quien la posee con el mundo espiritual, es el conducto para que se manifieste en vuestro mundo el pensamiento y la palabra del Mundo Espiritual, por lo que os digo, que un marcado es un mensajero, es un enviado y es un instrumento mío.

47. Grande es la misión así como la responsabilidad del marcado para con mi Obra, pero no está solo en su camino, a su lado va siempre el ángel protector que le cuida, le guía, le inspira y fortalece.

48. ¡Cuán fuerte ha sido el que ha sabido abrazarse con amor a su cruz y qué duro y amargo ha sido el camino para el escogido, que no ha sabido llevar consigo la Divina señal de elegido en el Tercer Tiempo!

49. Yo os digo a todos los que me escuchan, que aprendan a velar y a orar, a llevar con amor su cruz y a practicar con rectitud y obediencia, para que esta vida, que ha significado para vuestro espíritu su reencarnación más luminosa, no vaya a ser estéril, y más tarde tenga que llorar el tiempo perdido y los dones desaprovechados.

50. Meditad todos en esta lección, marcados y no marcados, porque todos tenéis dentro de mi obra un destino que cumplir. (306, 3 – 4 y 7 – 12)

51. Son muy numerosas las tribus de Israel por el espíritu; de cada una entresacaré 12,000 y los señalaré en su frontal, mas el pueblo israelita no se concreta a 144,000. El pueblo escogido es infinito.

52. El Maestro os enseñó en el Segundo Tiempo, que muchos son los llamados y pocos los escogidos y todo el pueblo de Israel será llamado y de entre ellos, señalaré a los 144,000. En todos posaré la paz, la espiritualidad y el principio de la comunicación de espíritu a Espíritu. (312, 7 – 8)

53. Yo soy el Padre Universal, mi amor desciende a todos los corazones; Yo he venido a todos los pueblos de la Tierra, mas si he escogido esta nación mexicana para desatar en toda plenitud mi palabra y mis revelaciones, es porque la he encontrado humilde, porque he encontrado en sus moradores las virtudes y he hecho encarnar en ellos a los espíritus del pueblo de Israel.

54. Mas no todos pertenecen a esta nacionalidad, ni todos están encarnados. En todo el mundo están dispersos todavía los espíritus que pertenecen al número de los escogidos. Ellos han sido señalados, he abierto sus ojos, he sensibilizado su corazón y de espíritu a Espíritu se comunican conmigo. (341, 25)

55. Entre la humanidad habitan una parte de los ciento cuarenta y cuatro mil señalados por Mí. Diseminados se encuentran en el mundo esos siervos míos cumpliendo con la misión de orar por la paz y de trabajar por la fraternidad de los hombres. No se conocen unos a otros, pero ellos, intuitivamente unos, y otros iluminados por esta revelación, van cumpliendo con su destino de hacer luz en la senda de sus hermanos.

56. Estos marcados por mi amor, unos son hombres sencillos, mas también los hay que son notables en el mundo; sólo se les podrá distinguir por la espiritualidad en su vida, en sus obras, en su forma de pensar y de comprender las revelaciones divinas. No son idólatras, fanáticos, ni frívolos; parece que no practican ninguna religión y, sin embargo, de ellos se eleva un culto interior entre su espíritu y el de su Señor.

57. Los señalados con la luz del Espíritu Santo, son como barquillas salvadoras, son guardianes, son consejeros y baluartes. Les he dotado de luz en su espíritu, de paz, de fuerza, de bálsamo de curación, de llaves que invisiblemente abren las puertas más reacias, de armas para vencer obstáculos insuperables para otros. No es necesario que ostenten títulos del mundo, para hacer reconocer sus dones. No conocen ciencias y son doctores, no conocen leyes y son consejeros, son pobres de los bienes de la tierra y sin embargo, pueden hacer mucho bien a su paso.

58. Entre estas multitudes que han venido a recibir mi palabra, han llegado muchos de ellos sólo a confirmar su misión, porque no es en la tierra donde se les han dado los dones o se les ha confiado el cargo. De cierto os digo, que la luz que cada espíritu posee, es la que se ha labrado en el largo camino de su evolución. (111, 18 – 21)

59. La humanidad va a creer; mi obra ha de esparcirse por el orbe. Empezaré con 144.000 señalados, los cuales lucharán con obediencia, con amor y celo en el tiempo de las guerras de creencias y doctrinas, y en medio de esa batalla serán como un eslabón que proponga al mundo, no la cadena de esclavitud, sino la de la alianza espiritual que será de libertad y fraternidad. Esos soldados no estarán solos, mi mundo espiritual les seguirá y protegerá, harán maravillas a su paso y darán así testimonio de mi verdad. (137, 9)

<= Capitulo 38                                                                            Chapitre 40 =>

Jesus sagt…Du hast deine Freiheit verloren & Ich bin dein einziger Ausweg – Jesus says…You have lost your freedom and I am your only Way out

BOTSCHAFT / MESSAGE 446
<= 445                                                                                                                 447 =>
<= Zurück zu den Liebesbriefen                                                  Back to LoveLetters =>

2016-12-25-jesus-sagt-du-hast-deine-freiheit-verloren-und-ich-bin-dein-einziger-ausweg-hexenkunst-flueche-voodoo 2016-12-25-jesus-says-you-have-lost-your-freedom-and-i-am-your-only-escape-witchcraft-curses-voodoo
=> VIDEO   => PDF   => AUDIO… => VIDEO   => PDF   => AUDIO…
Verwandte Botschaften…
=> Einladung an die Diener Satan’s
=> Was wir säen, ernten wir
=> Sucht nur das Licht
=> Gefangen von Satan
=> Wahrer Ursprung eurer Bedrängnisse
=> Warum eine Seele Liebe ablehnt
Related Messages…
=> Invitation to Satan’s Servants
=> What we sow, we also reap
=> Seek the Light only
=> In Bondage to Satan
=> True Source of your Afflictions
=> Why a Soul rejects Love

flagge de  Du hast deine Freiheit verloren & Ich bin dein einziger Ausweg

Jesus sagt… Du hast deine Freiheit verloren & Ich bin dein einziger Ausweg
HEXENKUNST, FLÜCHE & VOODOO

25. Dezember 2016 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie

Das Vertrauen in den Schutz Gottes möge in unseren Herzen regieren.

Oh meine lieben Herzbewohner, spielt nicht mit dem Feuer, mit dem Bösen. Zieht es nicht für einen Augenblick in Betracht. Wie gefährlich das ist!

Jesus begann… “Dies ist eine Lektion in geistiger Kriegsführung, Meine Leute. Ihr mögt verleitet werden, mit Flüchen herumzuspielen, um zu sehen, was ihr tun könnt. Am Anfang erscheint es harmlos… fast lustig. ‘Komm, du hast grosse Macht hier, versuche es und du wirst sehen, wie mächtig du wirklich bist. Jene Christin ist nicht mächtig. Sie ist ein Schwächling und sie hat Angst vor ihrem eigenen Schatten. Du aber hast echtes Potential, du bist speziell ausgestattet mit Macht, komm, versuche es.”

“Und Jene in den Läden für Hexen- & Zauberkunst werden euch auch ermutigen, sie verkaufen euch Puppen, Kerzen und Bücher und ermutigen euch, diese Wege zu erlernen. Warum solltest du dich damit abfinden, wenn Andere dir Unrecht tun? Du kannst es ihnen heimzahlen und sie leiden lassen für ihre Ungerechtigkeit gegenüber dir.”

“Und so beginnt ihr diese neue Reise als ein Abenteuer, indem ihr denkt, dass ihr siegen und zurückzahlen werdet und Andere leiden lässt für das, was ihr als ungerecht wahrnehmt. Ihr habt ihnen geglaubt. Bald umwerben euch die Dämonen und zeigen euch Resultate und sie erzählen euch alle Dinge, die eure Macht Anderen angetan hat, um sie leiden zu lassen. Bald seht ihr Visionen von Schwertern, die durchbohren und vergiften und eure Feinde krank machen.”

“Euer Vertrauen und eure Kühnheit nimmt rasch zu. Während ihr in jene Richtung schreitet, fühlen sich andere Mächte zu euch hingezogen. Andere, die etwas gegen Jene haben, die ihr verflucht. Sie sehen, wie unerfahren ihr seid und sie werben um eure Gunst mit Schmeicheleien und sie kanalisieren ihre bösen Mächte durch euch als zentralen Punkt. Der Machtrausch macht euch anfänglich betrunken und berauscht.”

“Dann aber setzt eine gewisse Angst ein… ‘Was geschieht mit mir? Dies geht zu schnell und zu weit. Ich habe Angst. Ich fange an, mich vor diesen Mächten zu fürchten, sie sind grösser als ich es bin. Jetzt seid ihr eingeschlossen und ihr könnt nicht heraus. Ihr habt eine Grenze überschritten und ihr wurdet gefangen genommen. Eure Seele beginnt zurück zu schrumpfen und sie verbirgt sich in einem Winkel, niederkauernd, ihr aber haltet die Fassade aufrecht, dass ihr mächtig seid. Jetzt werdet ihr von diesen Mächten heruntergezogen und da gibt es nur ein Entkommen. Aber ihr könnt bei Ihm keine Beschwerde einlegen, weil Jene, die ihr hasst, dies schon getan haben und ihr werdet euch nicht erniedrigen und Ihn um Hilfe bitten und das Gleiche tun.”

“Alles ist eine Lüge, liebe Seele. Eine grosse Lüge. Du hast deine Freiheit verloren und Ich bin dein einziger Ausweg. Verschiebe es nicht. Ruf Mich an am Tag der Not und Ich werde dich erretten. Trotz deinen Sünden werde Ich dich erretten. Ich werde dir vergeben. Ich werde dir ein neues Leben schenken und eine Zukunft, die es wert ist, dafür zu leben. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen.”

“Wenn du es aber ablehnst, auf Meinen Liebesruf zu reagieren, habe Ich keine andere Wahl, als dich dem Willen deiner Feinde zu überlassen. Und du hast Viele, die ein Problem haben mit dir und sie sind zu den Curanderas gegangen und sie haben dich mit Flüchen belegt.”

“Ich habe viel Leid zurückgehalten von deinem Leben, jetzt musst du dich aber entscheiden. Soll Ich dich decken, erretten und beschützen? Oder hast du dich entschieden, von Mir loszukommen und deinen eigenen Weg zu gehen? Bitte bedenke diese Optionen, wenn du dich frei fühlst von Arroganz und Rachegefühlen. Du kannst nicht klar denken, wenn diese Einflüsse dich kontrollieren.”

“Bitte Mich um Hilfe, damit du klar denken kannst, bitte Mich darum. Ich werde dir helfen, eine klare Entscheidung zu treffen. Und Ich werde dort sein für dich, wenn du wählst, Busse zu tun und Meinen Namen anzurufen.”

flagge en  You have lost your freedom & I am your only Way out

Jesus says… You have lost your freedom & I am your only Way out
WITCHCRAFT, CURSES & VOODOO

December 25th, 2016 – Words from Jesus to Sister Clare
Spoken by Jackie

May the confidence in God’s protection reign in your hearts.

Oh, my dear Heartdwellers, don’t dabble with evil. Don’t even consider it for a moment. How dangerous it is!

Jesus began… “This is a lesson in spiritual warfare, My People. You may be enticed to dabble in curses and see what you can do. It seems harmless at first…almost fun. The demons entice you, ‘Come on you have great powers here, try this you will see how powerful you really are. That Christian isn’t powerful. She’s a weakling and afraid of her own shadow. But you have real potential, you are especially endowed with powers, come on try it.”

“And those at the witchcraft shops will also encourage you, sell you dolls, candles and books and encourage you to begin to learn these ways. Why should you put up with others doing you wrong? You can get even and make them suffer for their unfairness to you.”

“And so you begin this new journey as an adventure thinking you are going to conquer and retaliate and make others suffer for what you perceive as unjust. You have bought into it. Soon the demons are courting you and showing you results, telling you all the things your powers have done to others to make them suffer. Soon you are seeing visions of swords piercing and poisoning, and making your enemies sick.”

“You are quickly growing in confidence and boldness. As you begin to move in this direction, other forces are attracted to you. Others who also have a case against the ones you are cursing. They see how inexperienced you are and begin to court your favor with flatteries and channel their wicked powers through you as the focal point. The rush from the power at first makes you intoxicated and heady”

“But then a certain fear sets in…’What is happening to me? This is going too far, too soon. I’m afraid. I feel scared! I’m beginning to fear these forces and powers – they are bigger than I am. But now you are locked in, and cannot get out. You overstepped a boundary and have been captured. Your soul begins to shrink back and hide in a corner, cowering, but you keep up the front that you are powerful. You are now being pulled under by these forces and there is only one escape. But you can’t appeal to Him, because those you hate have appealed to Him and you won’t lower yourself to ask for His help and do the same.”

“It is all a lie, dear soul. A big lie. You have lost your freedom and I am your only way out. Do not delay. Call on Me in the day of trouble and I will deliver you. In spite of your sins, I will deliver you. I will forgive you. I will give you new life and a future worth living for. You have nothing to lose and everything to gain.”

“But if you refuse to respond to My call of love, I have no choice but to release you to the will of your enemies. And you have many who have issues with you, who have gone to curanderas and had curses placed on you.”

“I have held back much harm from your life, but now you must decide. Am I to cover, deliver and protect you? Or have you chosen to break free from Me and go your own way? Please consider these options when you feel free from arrogance and vengeance. You are not thinking clearly if these influences are controlling you.”

“Ask Me to help you think clearly, please ask Me. I will help you make a clear decision. And I will be there for you if you choose to repent and call on My Name.”