จดหมายรักจากพระเยซู – แตรเรียกของพระเจ้า – Jesus Christ in Thai Language

วิดีโอ

logo-rumble-Love Letters from Jesus Christ-Liebesbriefe von Jesus Christus 01 logo-youtube-Love Letters from Jesus Christ-Liebesbriefe von Jesus Christus 01

คลิกที่ภาพเพื่อดูวีดีโอ

Who is God-Who is Jesus-Who is Jevoha Lord of Hosts-Thai Language

=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ

=> RUMBLE  => YOUTUBE


The Chosen
=> ชมซีรีส์ “ผู้ถูกเลือก”   (ซับไทย)

เรื่องราวการสร้าง 'จากคืนสู่แสงสว่าง' พระเยซูคริสต์ทรงเปิดเผยความลับแห่งการสร้างสรรค์

=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ

พันธสัญญาที่สาม

พันธสัญญาที่สามภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ข้อความถึงประชาชนทุกคน The Third Testament Chapter 1-1-Perspective Thai Language-The second Coming of Christ DDT
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
การมาครั้งที่สองของพระเยซูคำสัญญาในพระคัมภีร์ไบเบิล และเป็นไปตามคำทำนาย พันธสัญญาที่สาม บทที่ 1-2
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ

แตรเรียกของพระเจ้า

คลิกที่ภาพเพื่อดูวีดีโอ

2004-08-03 Parable of the Endtimes Thai Language-Israel Amerika return-Trumpet Call of God
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2007-11-01 Israel is Mine Watchmen blow the Trumpet Thai Language-Trumpet Call of God 2009-09-20 Who are the 144000 Witnesses-Thai Language-Roaring Lions-Trumpet Call of God
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2009-12-31 Enemies of Israel Come forth-Thai Language-Ein Spektakel-Die Trompete Gottes สิงโตแห่งยูดาห์และบุตรแห่งการรับใช้ของพระองค์ในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า - แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2010-05-31 Day of Slaughter-Enemies of Israel-Fight against God Thai Language-Trumpet Call of God เพื่อเห็นแก่ชื่อของฉันและผู้รับใช้ของฉัน ความปรารถนาของเดวิดฉันปกป้องอิสราเอลประชากรของฉัน แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2004-10-06 Halloween Day of the Dead Thai Language-Join Satans Lot-Trumpet Call of God พระเจ้าตรัสว่า… แสวงหาฉันและฉันจะเปิดทาง… สำหรับฉันความจริงที่คุณแสวงหา แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
สัญญาณก่อนการมาของฉันโลกจะสั่นสะเทือนและตัวสั่นและเสียงคำรามของทะเล แตรเรียกของพระเจ้า ภัยพิบัติสึนามิ พ.ศ. 2547 ตื่นขึ้นมาและรอเพื่อฉันความโกรธเกรี้ยวและอาณาจักรของฉันมา
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
พระเจ้าตรัสว่า... ให้ฉันเปิดเผยให้คุณใครที่จะเข้ามาสวรรค์และใครจะไม่ แตรเรียกของพระเจ้า เชื่อฟังบัญญัติของฉัน! ด้วยเหตุนี้คุณจึงรู้จักลูกที่แท้จริงของพระเจ้า แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ

จดหมายรักจากพระเยซู

คลิกที่ภาพเพื่อดูวีดีโอ

2014-09-01 - Jesus is calling His Bride to Repentance-Who is Jesus In Thai Language 2014-09-03 - Who is the Bride of Christ Thai-Looking into Gods Mirror-Jesus Christ
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2014-09-28 - My Bride does not respond Thai Language-Response on Youtube 2014-10-07 - Why was I Left Behind Thai-A Love Letter from Jesus in Thai Language
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2014-10-19 - Spiritual Partnership-Happy Marriage-Husband and Wife Thai Language-Love Letter from Jesus 2014-10-31 - Receive My Transforming Kisses and be healed Thai Language-Love Letter from Jesus
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2014-11-03 - Nuclear War Annihilation of Miami-Rapture soon after-Thai Language-Love Letter from Jesus 2015-03-13 - Dream Sister Clare Destruction of Miami preceding the Rapture Thai Language
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2014-11-04 - Left Behind in the Rapture-Because they rejected Jesus Counsel Thai Language-Love Letter 2014-12-13 Now or never Bride of Christ-Where is your Heart Allegiance-Thai Language-Love Letter from Jesus
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2014-12-13 - Hell on Earth-You wanted Satan Reign-Thai Language-Warning from Jesus 2015-01-15 - True Virgin Brides Thai Language-Love Letter from Jesus Christ
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2016-03-14 - Prayer of Surrender Thai Language-Who is Jesus Christ-Love Letter from Jesus 2015-04-03 - Meditation with Jesus about Forgiveness Thai Language-My Child you are forgiven
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2015-03-02 - Rapture Events Nibiru Yellowstone Muslims Russia Bred Creatures Thai Language-Warning from Jesus 2015-03-04 - A long bloody Road Thai Language-Kingdom of God is coming-Love Letter from Jesus
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2015-03-05 - Demons Aliens Nibiru Planet X Tribulation Gods Protection Thai Language-Love Letters from Jesus 2015-03-06 - Who I can protect and who not in Thai Language-Love Letter from Jesus Christ
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2015-03-08 - Hammer of Judgment-Demon Aliens-Volcanos-Hell in Thai Language-Love Letter from Jesus 2015-03-10 The World shall mourn-we will dance-Judgment of God-Thai Language-Love Letter from Jesus
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2015-03-12 - Day of the Rapture Bombs fall Miami annihilated Thai Language-Love Letter from Jesus 2015-03-13 - Prepare Packages for Loved Ones Thai Language-Internet down Blackout-Love Letter from Jesus
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2015-03-15 - America-Troubled Waters-Warriors and Brides Thai Language-Love Letter from Jesus 2015-03-16 - Free Will Consequences-Book of Revelation must be fulfilled Thai Language-Love Letter from Jesus
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2015-03-21 - My Brides-Persevere in your Dance with Me Thai Language-Love Letter from Jesus พระเยซูตรัสว่า… แยกตัวเองออกจากโลกและรับความสงบและความสงบของฉัน จดหมายรักจากพระเยซู
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
พระเยซูทรงอธิบาย… อีกหนึ่งวิญญาณสู่สวรรค์… อัญมณีอีกชิ้นในมงกุฎของคุณ จดหมายรักจากพระเยซู พระเยซูทรงอธิบาย… เหล่านี้คือเหตุผลทำไมคุณไม่ได้ยินฉัน จดหมายรักจากพระเยซู
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
พระเยซูทรงอธิบาย...ความปีติยินดีและงานแต่งงานบนสวรรค์ฉันเตรียมคุณสำหรับงานนี้ จดหมายรักจากพระเยซู พระเยซูตรัสถึงความสับสน ความวิตกกังวล การโกหกการโจมตีต่อศรัทธาและ การใช้เหตุผลของมนุษย์
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
LL-035 2015-03-31 - Be vigilant-Prepare spiritually for your departure Thai Language-Love Letter from Jesus 2015-04-01 Rapture Heaven Millennium Complete Transformation-Thai Language-Love Letter from Jesus
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
พระเยซูทรงอธิบาย… ฉันกำลังไป… เทคโนโลยีควบคุมจิตใจและสัญญาณแห่งความรักของฉัน จดหมายรักจากพระเยซู พระเยซูถึงเซิร์น…ฉันจะบอกคุณได้ไหมว่าทำการทดสอบของคุณจนกว่าทุกอย่างจะถูกทำลาย จดหมายรักจากพระเยซู
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
พระเยซูตรัสว่า… การฟื้นฟูครั้งใหญ่กำลังมาหลังจากการปีติยินดี จดหมายรักจากพระเยซู พระเยซูทรงอธิบาย… มันเป็นการแสดงความเมตตาของฉันที่ทำให้โลกของคุณพังทลายลง จดหมายรักจากพระเยซู
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
เชื่อฉันโดยไม่มีเงื่อนไข พายุแห่งความหวาดกลัว ความสงสัยและความไม่มั่นคงกำลังโหมกระหน่ำ พระเยซูทรงอธิบาย… ความตายของอเมริกาฝ่ายวิญญาณและร่างกาย และการฟื้นคืนชีพ จดหมายรักจากพระเยซู
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
ฉันกำลังนับกลีบกุหลาบของฉัน! ถ้าคุณใช้ชีวิตแบบนี้คุณจะมีความปีติยินดี จดหมายรักจากพระเยซู
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ

Turnkey Event-Destruction Dome of the Rock Thai Language-Love Letter from Jesus Christ

=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ

นี่เป็นข้อความสำคัญสำหรับทุกคน

พระเยซูได้สละชีวิตบนไม้กางเขน เพื่อบาปของมนุษย์ทุกคน สิ่งที่เราควรทำคือ การสำนึกต่อบาป และการรอดพ้นจากบาป ของขวัญที่พระเยซูมอบให้กับทุกคน คือการมีชีวิตชั่วนิรันดร์บนสรวงสวรรค์กับพระองค์ จงมอบชีวิตของเราให้กับพระเยซูเจ้า จับมือและยอมให้พระเยซูนำทาง เพื่อเราจะได้มีชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระองค์

เมื่อท่านดูหนังสั้นจบ และเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้า ที่มายังโลกนี้ด้วยเหตุผลเดียวก็คือ ช่วยชีวิตท่านให้รอดพ้นจากการตายชั่วนิรันดร์ เราควรยอมรับต่อบาปที่เราได้ ทำในชีวิตของเรา ด้วยการสวดภาวนาอย่างจริงใจ
พระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าขอมอบชีวิตทั้งชีวิตให้กับพระองค์ ข้าพเจ้าขอขอบคุรพระองค์ด้วยความเต็มใจที่พระองค์ได้สละชีวิตของพระองค์ บนไม้กางเขนเพื่อข้าพเจ้า และฟื้นขึ้นจากความตายในเวลา 3 วัน เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้มีชีวิตชั่วนิรันดร์ ข้าพเจ้าขอสำนึกในบาปที่เคยได้ทำมาในชีวิตอย่างจริงใจ ขอให้พระองค์ช่วยและนำพาฉันไป ในนามของพระองค์พระเยซูเจ้า- อาเมน

ขอให้พระเยซูอำนวยพรและนำคุณไป – เรารักคุณ

ชีวิตอัศจรรย์ ของ พระเยซูคริสต์ ภาษาลาว มีดังนี้ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินา­ศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ (For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. ) “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพ­ระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” (You are the Christ, the Son of the living God.) ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้­า(And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.) เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเร­า(I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.)