ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 19… Tanrı’nın Üçlü Birliği

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 19... Tanrı’nın Üçlü Birliği

<= Genel bakışa geri dön

Flag Turkey-270x180px ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 19… Tanrı’nın Üçlü Birliği

=> PDF

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 19… Tanrı’nın Üçlü Birliği
Jesus Christus´un Vahyi

Tanrı’nın Jesus Christus´la ve Kutsal Ruh´la Birliği
Rab şöyle konuşuyor…

Almancadan tercüme: Jasmin

 1. Sözlerimin ışığı Üçüncü Devirde insanları birleştirecek. Hakikatim her akılda parıldayacak ve böylece farklı dinleri ve ibadetleri yok edecek.
 2. Birkaçınız beni Tanrı Yahve olarak severken ve Christus olarak inkâr ederken, diğer insanlar beni Christus´ta tanıyorlar, fakat Tanrı Yahve´yi bilmiyorlar. Bazıları benim varlığımı Kutsal Ruh olarak kabul ederken, diğer insanların benim Üçlü Birliğimden ötürü araları açılıyor.
 3. Şimdi bu insanlığa ve onlara ruhi liderlik yapanlara soruyorum: hepiniz gerçek Tanrı’yı kabul ettiğiniz halde, neden birbirinizden uzaklaşıyorsunuz? Beni Tanrı Yahve´de seviyorsanız, hakikattesiniz. Beni Christus yoluyla seviyorsanız, Christus yoldur, hakikattir ve yaşamdır. Beni Kutsal Ruh olarak seviyorsanız, ışığa yaklaşıyorsunuz.
 4. Sadece bir tek Tanrı vardır, bir tek Babanız vardır. Tanrı’da var olan tanrısal üç şahıs yoktur, bilhassa kendisini insanlığa üç gelişme basamağında vahiy etmiş olan bir tek tanrısal Ruh vardır. Sadece bu derinliklere dalarken, insanlık çocukluğunda bir tek tanrısal Ruh´un var olduğu yerde, üç şahıs gördüğüne inandı. Eğer Yahve adını duyarsanız, o zaman Tanrı’yı Baba ve hâkim olarak düşünün. Eğer Christus´u düşünürseniz, O´ndaki Tanrı’yı Usta ve sevgi olarak farkına varın; eğer Kutsal Ruh´un kaynağını öğrenmek istiyorsanız, bilin ki, o Ruh sonsuz bilgeliğini ruhen gelişmiş olan öğrencilerine vahiy eden Tanrı’dan başka bir şey değildir.
 5. Eğer ben insanlığı bugün olduğu gibi “Birinci Devirde” ruhen gelişmiş olarak bulmuş olsaydım, kendimi Baba, Usta ve Kutsal Ruh olarak vahiy ederdim; o zaman insanlar bir Tanrı’nın olduğu yerde üç Tanrı görmezlerdi. Ama insanlar öğretilerimi anlayacak güçte değildiler ve şaşkına dönüp kendi hayallerine yatkın küçük tanrılar yaratmaya devam etmek için benden uzak dururlardı.
 6. İnsanlar, bu hakikati anlar anlamaz ve bunu kabul eder etmez, biraz sevgiyle önlenebilir olan hatadan ötürü birbirlerini yanlış anladıkları için pişman olacaklar.
 7. Eğer Christus sevgiyse, o zaman benim sevgi olmama rağmen, O´nun Tanrı Yahve´den bağımsız olduğuna inanabilir misiniz?
 8. Eğer Kutsal Ruh bilgelikse, benim bilgelik olmama rağmen, o zaman Kutsal Ruh´un Christus´tan bağımsız olarak varlığını sürdürdüğüne inanıyor musunuz? “Söz” ve Kutsal Ruh´un iki ayrı şey olduğunu mu sanıyorsunuz?
 9. Jesus´un insanlara öğrettiği sözün birazını bilmek sadece bir tek Tanrı’nın var olduğunu ve ebediyen sadece bir tek Tanrı’nın olacağını anlamanız için yeter. Ondan dolayı Jesus yoluyla: “Oğul’u bilen Baba’yı da bilir, çünkü ben O´nun içindeyim, O da benim içimde!” dedim. Daha sonra Jesus başka bir devirde insanlara geri geleceğini bildirdiği zaman, sadece: “Yine geleceğim!” demedi, bilhassa Kutsal Ruh´u, Teselli Edici Ruhu, Hakikatin Ruhu´nu yollayacağına söz verdi.
 10. Neden Christus Kutsal Ruh´tan ayrı olarak gelsin? Yoksa Christus ruhunda hakikati, ışığı ve teselliyi getiremez mi? (1 66 – 70 73 – 76)
 11. Ben sizin Ustanız´ım; fakat beni Baba´dan ayrı olarak görmeyin, çünkü ben Baba’yım.
 12. Oğul (Christus) ve Kutsal Ruh arasında fark yoktur, çünkü Kutsal Ruh ve Oğul tek Ruh´tur ve o Ruh benim.
 13. Her devri içeren vahiylerimde çeşitli yollarla çeşitli dersler ve pek çok sayfalı bir tek kitap vermiş olan bir tek Tanrı’yı görün. (256, 4)

Tanrı’nın Üç Vahiy Şekli

 1. Şimdi Baba’nın neden kendisini ayrı etaplarda vahiy ettiğini biliyorsunuz ve Tanrı’nın Üçlü Birliği hakkında insanların yanılgılarını da anlayın.
 2. Hayalinizde bana fiziksel bir şekil vermeyi artık bırakın, çünkü benim ruhumda herhangi bir şekil yoktur, tıpkı zekâ, sevgi veya bilgeliğin bir fiziksel şekli olmadığı gibi.
 3. Baba’yı düşündükleri zaman, birçok insanın beni ihtiyar bir adam şeklinde düşündüğü için bunu size söylüyorum. Fakat ben yaşlı bir adam değilim, çünkü zamanın dışındayım, benim Ruh´umun yaşı yoktur.
 4. Christus´u düşündüğünüz zaman, hemen aklınıza Jesus´un fiziksel vücudu gelir. Fakat Christus, etten kemikten insan olarak doğan tanrısal Sevgi, benim insan olmuş olan sözüm vücudunu terk ettiği zaman, benim ruhumdan çıkmış olan O, benim ruhumla birleştiğini size söylüyorum.
 5. Eğer siz Kutsal Ruh´tan bahsederseniz, güvercin sembolünü kullanarak onu herhangi bir şekilde düşünmeye çalışıyorsunuz. Fakat size sembollerin devrinin sona erdiğini söylüyorum. Bu nedenden dolayı kendinizi Kutsal Ruh´un etkisinde hissederseniz, o ruhu ilham, ruhunuzda ışık ve belirsizlikleri, gizemleri ve karanlıkları çözen berraklık olarak alın. (39, 42, 44 – 46)
 6. Yüzyıldan yüzyıla insanlar beni hep daha berrak birisi olarak görürler. Beni Christus yoluyla tanımış olanların tasavvuru beni sadece Musa Peygamberin kanunu yoluyla tanımış olanlardan hakikate daha yakındır. İnsan kitlelerinin O´nun adaletinden korktuğu için itaat ettiği o Tanrı, insanların kalplerinde Christus´un sevgi tohumu filizlendiği zaman, yıllar sonra Baba ve Usta olarak arandı. (112, 3)
 7. Ben her zamanın, bütün yaratılanların dışındayım, benim tanrısal Ruh´umun gelişmesi gerekmez. Ben ebedi ve mükemmelim – sizin gibi başlangıcı olan ve gelişmenin kanunu altında yaşayan ve varlığınızda zamanın akışını hisseden birisi değilim.
 8. Yani Baba’nın sadece belli bir yüzyıla, Christus´un diğer bir yüzyıla ve Kutsal Ruh´un başka bir yüzyıla ait olduğunu söylemeyin. Çünkü Baba sonsuzdur ve hiçbir yüzyıla ait değildir, bilhassa zamanlar O´nundur ve insan olarak öldükten sonra kaybolan Christus Tanrı’nın kendisidir, ayni şekilde aranızda en yüksek vahiy şeklini hazırlayan – yani herhangi bir dünyevi aracı olmadan – Kutsal Ruh da Babanız´ın kendisinden başka hiçbir şey değildir. (66, 43)
 9. Baba dediğiniz Tanrı’nın, evrensel Yaratan’ın, tek yaratılmamış olanın mutlak gücü olduğunu size açıkladım. “Oğul” dediğiniz Christus, yani Tanrı’nın yaratıklarına mükemmel sevgisinin vahyidir ve “Kutsal Ruh” dediğiniz Tanrı’nın size bu devirde ışık olarak gönderdiği ve vahiylerimi daha iyi anlamanız için ruhunuzun muktedir olduğu bilgeliktir.
 10. Kutsal Ruh´un o ışığı, o Tanrı’nın bilgeliği yakında başladığını gördüğünüz bu Üçüncü Devirde insanları yönetecek ve insanlığın maneviyata ihtiyacı olan, hakikate susayan ve sevgiye acıkan düşüncelerini aydınlatacak.
 11. Halk, bir tek Tanrı’nın kendisini insanlara üç ayrı bakış açısına göre de olsa vahiy ettiği doğrudur. Eğer Baba’nın Birinci Devirdeki eylemlerinde sevgi ararsanız, onu bulacaksınız; eğer bilgeliği ararsanız, onu da bulacaksınız, tıpkı Jesus Christus´un eylemlerinde ve sözlerinde sırf sevgiye değil, güce ve bilgeliğe rastladığınız gibi. Eğer bu devirde Kutsal Ruh´un eylemlerinde hem kudret, kanun ve güç, hem de sevgi, merhamet şifa balsamını keşfederseniz, bunda acayip olan nedir? (293, 20 – 21, 25 – 26)
 12. Kanun, sevgi, bilgelik – bunlar benim kendimi insanlara gösterdiğim üç vahiy şeklidir öyle ki, ruhi gelişme yolunda Tanrısı hakkında insan kesin bir kanıya ve tam bilgiye sahip olsun. Bu üç vahiy dönemi birbirlerinden farklıdır, ama onların üçü de ayni kaynaktan çıkar ve toplam olarak kayıtsız şartsız mükemmelliktir. (165, 56)
 13. Hâkim, Baba ve Usta içimdedir. Bir tek Tanrı’da üç çeşitli vahiy dönemi, üç kudret merkezi ve bir tek esans: sevgi vardır. (109, 40)
 14. Ben, sizi her devirde ölümden kurtarmış olan Yahve´yim. Size her devirde konuşan tek Tanrı’yım. Christus, Jesus yoluyla size konuşmuş olan “sözümdür”. Jesus size: “Oğul’u tanıyan, Baba’yı da tanır” demişti. Bugün size konuşan Kutsal Ruh da ayni şekilde benim, çünkü sadece bir tek Kutsal Ruh, sadece bir “söz” vardır ve o da benim sözümdür.
 15. Öğrencilerim, beni dinleyin: Size “Birinci Devirde” kanunumu verdim, “İkinci Devirde” o sevgiyle sözlerimi yorumlayasınız diye sevgiyi öğrettim ve şimdi “Üçüncü Devirde” ışığı yolluyorum öyle ki, size vahiy edilenlerin anlamını kavrayın.
 16. O zaman neden benim ruhum olan ve sadece bir tek Tanrısal Ruh´un var olduğu yerde üç Tanrı keşfetmek istiyorsunuz?
 17. İlk insanlara kanunu yolladım ve Mesih´i yollayacağımı Musa Peygambere bildirdim. “Sözümü” bildirdiğim Christus´ta O´nun (Jesus´un) görevi sona erdiğinde: “O´ndan geldiğim Baba´ya geri dönüyorum” dedim. Jesus size: “Baba ve ben birdir” dedi. Fakat sonra O size benim dileğime göre ve sizin ruhi gelişmenize uygun şekilde vahiylerimi aydınlatacak olan Hakikatin Ruhu´nu yollayacağını vaat etti.
 18. Fakat benim gizemlerime kim ışık getirebilir ve bu gizemleri açıklayabilir? Benden başka bilgeliğimin kitabının mühürlerini kim açabilir?
 19. Size doğrusunu söyleyeyim, şu anda Yahve ve Christus´tan farklı bir şey sandığınız Kutsal Ruh, kendisini hakikati kavramanız, görmeniz ve hissetmeniz için ruhunuza bildiren bilgelikten başka bir şey değildir. (32, 22 – 27)
 20. Mantığınızda ve ruhunuzda Tanrı olarak size kanunları bildiren vahiylerimi birleştirin; Baba olarak size sonsuz sevgimi bildiren vahiylerimi ve size bilgeliğimi bildiren Usta olarak talimatlarımı, o zaman onların hepsinden bir esans, bir tanrısal amaç çıkarırsınız. O da ruhsal ışığın yolunda bana gelmenizdir – o size bildiriden daha fazla şeydir. Ben – hep yanınızda, hep içinizde olan – sizi kendi krallığıma götürmek istiyorum. (324, 58)
 21. İnsanların Tanrı’nın bir vahyini yorumlamaya ve onların gözlerinin önünde bir gizem olarak görünen bir şeye açıklık getirmek için çabaladığı ilk defa olmayacak. Hemen “İkinci Devirde” de insanlar dünyada vaaz görevimden sonra Jesus´un şahsiyeti hakkında birbirlerine danıştılar ve O´nun Tanrı olup olmadığını, O´nun Baba´yla bir olup olmadığını veya O´nun Tanrı’dan farklı bir şahıs olup olmadığını bilmek istiyorlardı. Çeşitli şekilde öğretime hüküm verdiler ve incelediler.
 22. Şimdi de yorumların, açıklamaların, tartışmaların ve araştırmaların konusu olacağım.
 23. İnsanlar, Jesus kendisini beyan ettiğinde, Christus´un ruhunun Baba’nın Ruhu´ndan bağımsız olup olmadığını sınayacaklar; Konuşmuş olanın ne Baba, ne de Oğul olduğunu, ama Kutsal Ruh olduğunu söyleyen diğer insanlar olacak.
 24. Fakat sizin “Kutsal Ruh” diye adlandırdığınız Tanrı’nın ışığıdır ve sizin “Oğul” diye adlandırdığınız Tanrı’nın “sözüdür”. Eğer bu sözü burada duyarsanız, “İkinci Devirdeki” öğretimden faydalanırsanız veya “Birinci Devrin” kanununu ve vahiylerini düşünürseniz, bilin ki, bir tek Tanrı’nın yanındasınız, O´nun sözünü duyuyorsunuz ve O´nun Ruhu´nun ışığını alıyorsunuz. (216, 39 – 42)

Yaratıcı Ruh ve Baba Olarak Tanrı

 1. Ben bütün yaratılanların esansıyım. Her şey benim sonsuz gücüm sayesinde yaşar. Ben her vücuttayım ve her şekildeyim. Ben hepinizin içindeyim, ama siz kendinizi hazırlamalısınız ve hassaslaştırmalısınız ki, beni hissedebilesiniz ve keşfedebilesiniz.
 2. Ben yaşam olduğum için her yaratığın yaşam nefesiyim. Ondan ötürü size, eğer sizin her eyleminizdeysem, benim resmimi topraktan ve mermerden yapmanız bana tapmak için veya kendinizi bana yakın hissetmek için gerekli olmadığını anlatmaya çalıştım. Bu yanlış anlama sadece insanlığı putperestliğe ayartmak için hizmet etti.
 3. Benim sözlerimden dolayı Baba ve bütün yaratılanlar arasında var olan ahengi seziyorsunuz, benim bütün yaratıkları besleyen esans olduğumu ve sizin benim bir parçam olduğunuzu kavrıyorsunuz. (185, 26 – 28)
 4. Baba’nın ruhu görünmezdir, ama o kendisini sonsuzca çeşitli şekillerde vahiy eder. Bütün uzay Tanrı’nın gösterisidir. Her yaratılan şey hakikatin bir inikâsıdır.
 5. Benim çocuklarım olan ruhsal yaratıkları (öbür dünyada yaşayanları) yaşadıkları yere göre çeşitli yaşam biçimleriyle sevgi, güzellik, yaşam gücü ve anlamlılıkla donatmakla onların yaşadığı her yere benim en iyi görülebilen varlığımın ispatını, gücümün tasavvurunu vermek için koydum. Yaşamın anlamı sevgiden, hakikati bilmekten ve onun farkına varmaktan oluştuğuna işaret ediyorum. (168, 9 – 10)
 6. Öğrenciler, benden üç çeşit yaratık yaratıldı: Tanrısal olanlar, ruhsal olanlar ve maddi olanlar. Yaratan ve yaratılanların sahibi olarak tanrısal şekilde ve ayni zamanda sizin anlayabileceğiniz şekilde konuşabilirim. Maddeyi ben yarattığım için sesimi ve sözümü de fiziksel olarak kendimi insanlara anlatabilmek için duyurabilirim.
 7. Ben mükemmel bilimim, her şeyin kaynağı, bütün nedenlerin nedeni ve her şeyi aydınlatan ışığım. Bütün yaratılanların, bütün bilgeliğin en üstündeyim. (161, 35 – 36)
 8. Şimdi anlamanın, ruhun ve aklın aydınlanmasının zamanıdır. Bu zamanda insanlar beni nihayet ruhen arayacaklar, çünkü onlar Tanrı’nın ne bir şahıs, ne de bir hayali tasavvur olduğunu, bilakis sınırsız ve mutlak evrensel Ruh olduğunu kavrayacaklar. (295, 29)

Sevgi ve Tanrı’nın Sözü Christus

 1. Baba Jesus´ta kendisini beyan etmeden önce maddi biçimleri ve olayları kullanmakla vahiylerini size yolladı. “Christus” adından Tanrı’nın sevgisini insanlara beyan edeni tanıdınız; fakat O dünyaya geldiğinde, kendisini çoktan Baba olarak beyan etmişti. Ondan dolayı Christus´un dünyada doğduğunu söylemeyesiniz. Doğmuş olan Jesus´tu, içinde Christus´un olduğu vücuttu.
 2. Düşünün ve sonunda Christus´un Jesus´tan önce var olduğunu anlayacaksınız ve kabul edeceksiniz, çünkü Christus Tanrı’nın sevgisidir. (16, 6 – 7)
 3. Burada sizinleyim ve ruhunuzun sonsuz barışı için mücadele etmek için size güç veriyorum. Fakat size doğrusunu söyleyeyim, insanlık beni tanımadan önce, sizi çoktan sonsuzluktan (öbür dünyadan) aydınlattım ve sizin kalplerinize seslendim. Çünkü Baba´yla bir olduğum için hep O´nunla oldum. Dünya beni Jesus olarak kabul edinceye ve Tanrı’nın sözünü duyuncaya dek insanlığın üstünden yüzyıllar geçmeliydi. Buna rağmen söylemeliyim ki, eskiden öğretimi duyanların hepsi Christus´ta Tanrı’nın varlığını hissetmek için gerekli olan ruhi gelişmeye ulaşmamışlardı. (300, 3)
 4. Yahve´de gaddar, korkunç ve intikamcı bir Tanrı’yı tanıdığınıza inanıyordunuz. Sonra Rab size sizi bu yanılgınızdan kurtarmak için Christus´u, Tanrısal sevgisini size yolladı öyle ki, “Oğul’u tanıyarak, Baba’yı tanıyasınız”. Buna rağmen bilgisiz ve yeniden günahlarına bulaşmış insanlık öfkeli ve incinmiş bir Jesus´u gördüğüne inanır ve insanlar “ruhsal vadiye” (öbür dünyaya) ulaştıkları zaman, O´nu incitenlerin gelişini: “Çekilin önümden, sizi tanımıyorum!” demek için bekleyen ve Jesus´un onları hemen sonsuzlukta en gaddar işkencelerin eline bırakacağını sanır.
 5. Öğretilerimin anlamını öğrenme zamanı geldi öyle ki, hiçbir yanılgıya düşmeyesiniz. Tanrı’nın sevgisi bana gelmek için size engel olmayacak; fakat eğer hatalarınızı telâfi etmezseniz, size ışığın krallığına ulaşmak için layık olmadığınızı söyleyen vicdanınızın acımasız hâkimi olacak. (16, 46 – 47)
 6. Kendinize haklı olarak öğrencim diyebilmeniz için Ustanız gibi olmanızı istiyorum. Size bıraktığım mirasım sevgi ve bilgelikten ibarettir. Size gelen Christus´tu ve şu anda size konuşan Christus´tur; fakat beni Tanrı’dan ayırmayın veya beni Tanrı’nın dışında görmeyin, çünkü ben hep Baba´yla birdim ve birim.
 7. Size Christus´un Tanrı’nın sevgisi olduğunu söyledim; ondan dolayı beni Baba´dan ayırmaya çalışmayın. O´nun çocuklarına sevgisiz bir Baba olduğuna mı inanıyorsunuz? Bunu nasıl düşünebilirsiniz? Artık bunu anlama zamanı geldi.
 8. Hiç kimse Tanrı’ya, Yaratan´a Baba demeye utanmasın, çünkü bu O´nun gerçek adıdır. (19, 57 – 58)
 9. Dünya Jesus´ta insan olmuş olan Tanrısı´nı gördü. İnsanlar ondan sadece sevgi dersleri ve sonsuz bilgelik öğretileri, mükemmel adaletin ispatını aldılar, ama asla zorbalık sözünü, garaz işareti veya eylemini almadılar. Onun yerine ne kadar çok incitildiğine ve alay edildiğine bakın. Bütün dünyanın sahip olmadığı bütün yetki ve güç O´nun elindeydi, ama dünya Babası´nı O´nun gerçek karakterini, gerçek adaletini ve merhametini tanıması gerekiyordu.
 10. Dünya, Jesus´ta kendisi için hiçbir şey istemeden her şeyini çocuklarına veren bir Baba’yı gördü. En ağır incitmeleri sonsuz sevgiyle intikam almadan affeden bir Baba’yı ve O´nu inciten çocuklarının canını almak yerine, onları affeden ve kanıyla onların ruhi kurtuluşunun yolunu çizen bir Baba’yı gördü. (160, 46 – 47)
 11. Jesus insan olarak sizin idealinizdi ve mükemmelleşmenin gerçekleşmesiydi öyle ki, O´nda izinden gitmeye layık bir örneğiniz olsun. İnsanın Tanrısı´na benzer olması için insanın nasıl olması gerektiğini size öğretmek istiyordum.
 12. O bir Tanrı’dır ve Christus O´nunla birdir, çünkü Christus Tanrı olan “sözdür”, her yaratılanların Babası’na ulaşabileceğiniz tek yoldur. (21, 33 – 34)
 13. Öğrenciler, Christus Tanrı sevgisinin en yüksek açıklamasıdır, yaşam olan ruhun bölgelerinde ışıktır; karanlığı delen ışıktır ve her ruhi bakış önünde hakikati ortaya çıkaran, gizemleri çözen, kapıyı açan ve ruha bilgeliğin, sonsuzluğun ve mükemmelliğin yolunu gösterendir. (91, 32)

Kutsal Ruh – Tanrı’nın Hakikati ve Bilgeliği

 1. Bilgelikte şifa gücü ve kalbinizin özlediği teselli yatar. Ondan dolayı size eskiden Hakikatin Ruhu´nu Teselli Edici Ruh olarak göndereceğimi vaat ettim.
 2. Ama inanmak ruhun gelişme yolunda duraklamaması ve sınavlardan korkmaması için mutlaka gereklidir. (263,10 – 11)
 3. Bu devir, Kutsal Ruh´un ışığı olan, kalbinizin ve ruhunuzun en gizli köşesini bile aydınlatacak olan, içinde tanrısal bilgeliğinin olduğu ışık devridir. (277, 38)

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 7… Ruhi öğretinin etkisi ve anlamı

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 7... Ruhi öğretinin etkisi ve anlamı

<= Genel bakışa geri dön

Flag Turkey-270x180px ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 7… Ruhi öğretinin etkisi ve anlamı

=> PDF

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 7… Ruhi öğretinin etkisi ve anlamı
Jesus Christus´un Vahyi

Almancadan Tercüme: Jasmin

Beyanların etkisi
Rab şöyle konuşuyor…

 1. 1. Burada, bu sözler karşısında içten ve dıştan, yani hem ruhen, hem de fiziksel açıdan sarsılmayan hiç kimse yoktur. Beni burada dinlerken, o insan yaşamı, ölümü, Tanrı’nın adaletini, sonsuzluğu, ölümden sonra gelen ruhsal yaşamı, iyilikleri ve kötülükleri düşünür.
 2. Sesimi duyarken, içinde ruhunun varlığını hisseder ve o ruhun nerden geldiğini hatırlar.
 3. Beni dinlediği kısa bir zaman süresinde, kendisini çevresindeki insanlarla birlik içinde hisseder ve karakterinin en derinliklerinde onları gerçek kardeşleri, ruhsal dünyanın sonsuzluğundaki kardeşleri olarak farkına varır ki, bu kardeşlere fiziksel akrabalıktan kaynaklanan ve zaten bu dünyada geçici olan kardeşlikten kendisini daha yakın hisseder.
 4. İnsanlar beni algıladıkları zaman, hiçbir kadın ve erkek benim bakışlarımı yokmuş gibi hissetmez. Ondan dolayı hiç kimse önümde utandırıcı ayıp lekelerini örtbas etmeye veya küçültmeye cesaret edemez. Ben insanların o lekelerin bilincine varmasını sağlarım, ama herkesin önünde onları mahcup etmeden, çünkü ben mahcup etmeyen hâkimim.
 5. Aranızda günah işleyenlerin ruhunda bir bulaşıcı hastalık gibi zinakârlar, çocuk katilleri, hırsızlar, kötü alışkanlıklar ve kusurlar keşfettiğimi size söylüyorum. Fakat kalbinizin suçlarını açığa çıkarabildiğimi göstermekle, sadece sözlerimin hakikat olduğunu ispat etmiyorum. Size kötülükleri ve ayartmaları yenmek için silahlar vermekle, size yenilenmeye nasıl ulaşılabileceğini öğretmekle ve içinizde iyiye, yüceye ve tertemiz olan şeylere istek uyandırmakla ve sizde bütün adiliklere, sahteliklere ve ruha zararlı olan şeylere tamamen isteksizlik uyandırmakla, benim talimatlarımın gücünü ispat etmek istiyorum. (145, 65 – 68)
 6. Bugün aydınlığın öncesindeki karanlık günlerde yaşıyorsunuz. Ve fakat – o ışık sisli gökyüzünüzün küçük ağarmış yerinden faydalanarak azıcık ışınlarıyla dünyanın belli bir noktasına ulaşıp kalpleriniz etkiler, insan ruhunu sarsar ve uyandırır.
 7. Bu ışığın sürprizine şaşıp kalanların hepsi yollarında duraklayıp sordular: “Sen kimsin?” Ve ben onlara şöyle yanıtladım: “Ben bu dünyanın ışığıyım, ben sonsuzluğun ışığıyım, ben hakikat ve sevgiyim. Ben sizinle konuşmak için geri gelmeyi vaat etmiş olan ve hakkımda Tanrı’nın ‘Sözü’ olduğum söylenen kişiyim.”
 8. Şam´a giden Pavlus gibi, onların hepsi gururlarını alçakgönüllülüğe çevirdiler, kibirlerini yendiler ve kalpleriyle bana: “Babam ve Rabbim, affet beni. Sana bilmeden zulüm ettiğimi şimdi anlıyorum” demek için mütevazılıkla başlarını eğdiler.
 9. O andan itibaren bu kalpler benim küçük elçilerim oldu, çünkü bu “Üçüncü Devirde” bugüne dek yeni öğrencilerim arasında hiçbir elçim bu kadar çok bağlılıkla elçilerimin peşini kovalamakla beni kovalamadı ve beni bundan sonra bu kadar büyük hislerle de sevmedi. (279, 21 – 24).
 10. Hakikat gizli kalırken, kiliseler yüzyıllar boyunca süren alışkanlık ve yerinde sayma uykusuna daldılar. Fakat Yahve´nin kanununu ve Tanrısal Usta’nın sözünü bilenler, şimdi onlara konuşan bu seste bu devir işin vaat edilen hakikatin ruhunun sesini tanımalılar. (92, 71)
 11. Bu sözü duyduğunuz zaman, kızacağınızı biliyorum, ama insanda insani tabiattan başka ruhi bir parçanın varlığını, ruhen şaşkınlar tanımak istemeyecekler. Ya da insan ruhunun varlığına inanıp da adetlerinin alışkanlığına ve inançlarının kanısına bağlılıktan ötürü ruhun gelişmesi için uzun bir gelişme yolunun gerekli olduğunu inkâr edecekler. (305, 65)
 12. Bu sözleri yazılı olarak bırakacağım ve onlar gelecekteki öğrencilerime ulaşacaklar. Eğer o yazıları incelerlerse, ayni şeyleri taptaze ve capcanlı bulacaklar ve ruhları mutlulukla titreyecek, çünkü o an onlara konuşan onların Usta’sı olduğunu hissedecekler.
 13. Size söylediğim her şeyin sırf beni dinleyenler için olduğunu mu sanıyorsunuz? Hayır, sevgili halkım, sözlerimle buradakilere ve burada olmayanlara, bugün için, yarın çve bütün zamanlar için; ölenler için, yaşayanlar için ve ilerde daha doğacak olanlar için konuşuyorum. (97, 45 – 46)

Yeni sözün getirdiği anlayış ve ümit

 1. Ben, beni aramış olan acı çekenlere, şok olanlara, ağlayanlara, günahkârlara teselli veren sevgi sözüyüm. Sözüm, onların kalbinde susuzluklarını gideren ve kirlerini temizleyen yaşam nehridir. O söz, huzurun ve barışın sonsuz vatanına da götüren yoldur.
 2. Yaşam kavgasının – kurbanları, aksilikleri ve sınavları – adaletli ödülünü ölümden sonra gelen sonsuzlukta almadan, nasıl ölümle sona erdiğini düşünebilirsiniz? Bu nedenle benim kanunum, öğretim vahiyleri ve vaatleriyle kalbinize bir teşvik, okşama ve günlük işlerinizde bir balsamdır. Eğer benin talimatlarıma sırtınızı çevirirseniz, o zaman kendinizi aç ve kudretsiz hissedersiniz. (229, 3 – 4)
 3. Yarattığım insanlara olan tanrısal sevgimle onların benim eserlerimi keşfetmelerine ve bütün yaratılanları kullanmalarına izin veriyorum ki, Tanrı’nın adaletsiz olduğuna bilgeliğini çocuklarından gizlediği için, sebep bulduklarını iddia etmesinler.
 4. Sizi yaratıp size irade özgürlüğü verdim ve o özgürlüğü kötüye kullanmanıza ve böylece beni incitip kanunumun kutsallığını çiğnemenize rağmen, ona saygı gösterdim.
 5. Fakat bugün affımın okşayışını onlara hissettiriyorum ve ruhunu bilgeliğimin ışığıyla aydınlatıyorum öyle ki, çocuklarım arka arkaya hakikatin yoluna geri dönsünler.
 6. Benim ışığım olan hakikatin ruhu ruhta ışık saçar, çünkü siz size bildirilmiş olan her gizemin aydınlanacağı devirde yaşıyorsunuz ki, şimdiye kadar doğru olarak açıklanmayanları anlayın.
 7. Ben kendimi dünyanın bu yerinde beyan ettim ve sözlerimi bütün insanlara hediye olarak bırakacağım. Bu hediye, insanlığın ruhi yoksulluğunu yok edecek. (95, 58)
 8. Herkese doğru şekil ve tarzda Tanrı’ya hürmet etmeyi ilham edeceğim ve doğru şekilde de Tanrı’nın kanunuyla ahenk içinde yaşamayı öğreteceğim ki, tek o kanunun uygulanmasını Rab her birinizin hesabına katacak.
 9. Ah siz insanlar, sonuçta sözümün içeriği ve anlamını tanıyacaksınız. Sonra sırf Tanrı’nın sesinin insanlara konuştuğunu keşfetmeyeceksiniz, ayrıca bütün ruhların da ifadesi olduğunu bileceksiniz.
 10. Benim sözüm cesaret veren sestir, özgürlüğe bağırıştır ve kurtaran gemi demiridir. (281, 13 – 15)

Tanrı’nın sözünün gücü

 1. Benim öğretim insanın her karakter görünümünü geliştirir: hassaslaştırır, kalbi asilleştirir, aklı uyandırır ve derinleştirir ve ruhu yüceltir.
 2. Öğretimden talimatlarımı doğru uygulamayı mümkün kılan esaslı öğrenim haline getirin ki, gelişmeniz ahenkli olsun; böylelikle sizin ona cesaret vermeniz gereken ruhun ideallerine çabalamaksızın, sırf aklinizi geliştirmeyin.
 3. Bütün karakter yapılarınızı, sözümün aydınlık yolunda bulabilirsiniz ki, o yolda kendinizi geliştirip sonsuza dek yetkinleştirebilirsiniz. (176, 25 – 27)
 4. Öğretimin niteliği spiritüeldir, o sizi kötüye karşı mücadelenizde zafer kazandırmak için, aşağıya, sizin ruhunuza akan ışık ve kudrettir. Sözüm sırf sizin kulaklarınıza hoş gelmesin, o ruhun ışığıdır.
 5. Beni ruhunuzla duymak istiyor musunuz öyle ki, o ruhunuz beslensin ve bu talimatların anlamından faydalansın? O zaman kalbinizi temizleyin, aklınızı arıtın ve vicdanınızın size önderlik yapmasına izin verin. O zaman tabiatınızda bir değişmenin etkinlik göstermeye başladığını göreceksiniz – sırf ruhen değil, ayni zamanda ahlaki ve fiziksel bir değişme de. Gitgide olgunlaşma yoluyla ruhun yükselmesi – o berraklığa yavaş yavaş ulaşması – kalbin duygularına ve vücudun sağlığına yansıyacaktır.
 6. Tutkular daha da azalacak, kötü alışkanlıklar zamanla yok olacak, fanatizm ve bilgisizlik daha gerçek inanç ve benim kanunlarımı kavrama karşısında geri çekilecektir. (284, 21 – 23)
 7. Sadece çok az kişinin bileceği ve bütün insanlık tarafından okunmayacak olan bu öğreti, yakında bütün ıstırap çekenlere teselli vermek, inancı tutuşturmak, karanlığı kovmak ve ümit vermek için merhem olarak ulaşacak. O sizi günahtan, sefillikten, acılardan ve ölümden yükseltecek.
 8. O başka türlü olamaz, çünkü ben Tanrısal Doktor, size vahiy olarak vaat edilen teselli edici benim. (295, 30 – 31)
 9. Bir kere ruhen geliştiğinizde, dünyada ulaşmak istediklerine sahip olamadıkları için acı çeken ve ümitsizlik içindeki insanlara rastladığınız zaman, onların materyalizmi benim izimden giden öğrencilerimin ruhi yükselişiyle tezat teşkil ettiğinde, onların memnuniyeti çok büyük olacak. Çünkü onların bu dünyadaki her şeyin geçici olduğu kanısına dayanan çabaları ve dilekleri asil olacak.
 10. Ruhu dünyanın sahte definelerine zincirlemek yerine, insan ruhunu Tanrı’nın Ruhuna yaklaştırmaya çabalayan bir yaşam yoluyla, benim öğrencilerim dünyaya maneviyatın örneklerini konuşacaklar.
 11. Dünya malını sevenlerin (materyalistlerin) gelecek zamanlarda, bu öğretiyi öğrendiklerinde kızacaklarını biliyorum, ama onların vicdanı sadece benim sözümün hakikati konuştuğunu söyleyecek. (275, 5 – 7)
 12. Sizi bekleyen günlük işinizde size yardımcı olacağım. Benim öğretim dünyada büyük değişimlere neden olacak. Geleneklerde ve fikirlerde büyük değişmeler olacak ve tabiatta bile değişimler kendisini gösterecek. Bütün bunlar yeni bir devrin başlangıcını insanlığa gösterecek. Yakında bu dünyaya göndereceğim ruhlar (insanlar) bütün bu kehanetleri dünyanın yenilenmesi ve ileriye doğru gelişmesine katkıda bulunması işin konuşacaklar. Onlar sözlerimi açıklayıp olayların anlamını izah edecekler. (217, 27)
 13. “Üçüncü Devir” diriliş zamanıdır. Ruhlar ölüler gibiydi, vücutları ise mağara mezarlarına benziyordu. Ama Usta onlara gelip yaşam sözünü: “Dışarı çıkın, ışığa ve özgürlüğe doğru yükselin!” dedi.
 14. Kim gözlerini hakikate açarsa ve sonra yaşamını, eylemlerini ve duygularını sevgiyle insanlara dogru yöneltmeyi becerirse, o insan bu dünyayı sürgün yeri veya gözyaşı ve kefaret vadisi olarak görmeyecek, çünkü o hep iç huzuru veren gerçek barışın mutluluğunu hissedecek.
 15. O mutluluğun bu dünyadaki hali, öbür dünyadaki mükemmel barış ve ışığın yansıması olacak. Ruhunun zevk alacağı öbür dünyada ben onu hakkına layık evini hediye etmek için huzuruma kabul edeceğim. (286, 13)

Din adamlarının ve materyalistlerin tepkisi

 1. Size bu devirde konuşanın önceden kehanet yoluyla bildirilmiş olan mucizeler yapacak ve Tanrı’nın seçtikleri ürkütüp şaşkına çevirecek olan ayartıcı olduğunu söylerlerse, şaşırmayın. Size doğrusunu söyleyeyim, benim bu bildirimi böyle yorumlayanların çoğu gerçekten kötülüğe hizmet edenler ve karanlık güçler tarafında olacaklar ve hatta dudakları hep hakikati yaydığını garanti etseler bile.
 2. Ağacın meyvesinden tanındığını unutmayın ve size söylüyorum: Meyve, benim konuşucularım olan bu saf kalpli erkekler ve kadınların zekâsı yoluyla duyulabilir oldu. Tattıkları meyvenin ve onların ruhi gelişmesi aracılığıyla insanlık o ağacı, yani beni tanıyacaklar.
 3. Üçlü birlik ve Maria (Meryem Ana) ruhi eseri kendisini yaymaya başlayacak ve böylelikle birçokları arasında gerçek alarma neden olacak. Onlar, eskiden Baba’nın insanlara verdiği öğretiyi okuyup anlamış kanısında olanlar, insanlığın ulaştığı ruhi gelişmelerinin bilincinde olmadan, felsefelerinin bilgisi ve bilimleri sayesinde kibirlenmişler olacaklar.
 4. Ruhlarının tembelliğinden uyanırlarken, bugün insan ruhunun düşünüş ve his tarzının farkına varacaklar ve buna “yeni fikir” adını vererek lanetler yağdıracaklar. Bu hareketin gelecek olan Christus düşmanı Antichrist´in neden olduğunu her tarafa yayacaklar.
 5. Sonra Kutsal Yazıya, kehanetlere ve benim size “İkinci Devirde” verdiğim sözüme sığınarak, yeni bildirilerimi, talimatlarımı ve size söz verdiğim ve bugün yerine getirdiğim her şeye karşı savaşmayı deneyecekler.
 6. Sözüm, öğrencilerimin ağzında ve kitaplar yoluyla maddi varlıkların veya bilgi ve kavrama gücünün ötesinde olan ve bir kere kabul ettikleri şeylerin haricinde hiçbir şeyi geçerli saymayanlara kadar ulaşacak. Ve onlar bana size bu sözümü getirdiğim için, sahte Tanrı diyecekler.
 7. Fakat siz bunu duyarsanız, kalbiniz incinmiş olmasına rağmen, inancınız yıkılmayacak. İçten gelen hareketle Ustanız size önceden haber verdiği ve sizi sözleriyle cesaretlendirdiğini düşünerek bu denemelere dayanacaksınız.
 8. Fakat size söylüyorum: Yolunuzda sahtekârlığa, ikiyüzlülüğe, batıl inançlara, dini fanatizme ve putperestliğe rastlamanıza rağmen, hiç kimseyi hatalarından dolayı yargılamayın. Sözlerimi öğretin ve gerisini bana bırakın. Sizi yargılama hakkına sahip olan tek benim, sahte Tanrı’nın, sahte Christus´un, kötü elçinin ve ikiyüzlü Ferisinin kim olduğunu tek ben biliyorum. (27, 32 – 35)
 9. Fikirlerin, inançların, dinlerin, öğretilerin, felsefelerin, teorilerin ve bilimlerin savaşı gelecek ve benim öğretim herkesin ağzında olacak. Benim ikinci gelişim tartışılacak ve reddedilecek. Bunun üzerine büyük inançlı insanlar Christus´un yeniden insanlar arasında olduğunu beyan edecekler. O zamanda ben sonsuzluğun ötesinden o kalplere cesaret vereceğim, onların inançlarını güçlendirmek için yollarında mucizeler yaratacağım. (146, 8)

Ruh bilgisinin etkisi

 1. Işığım dünyada her tarafa yayılırken öyle etki gösterdi ki, hakikatim her öğretide arandı. Ondan dolayı insanların inançlarında farklı davranışlar vardır.
 2. Bu önceden bildirilenlerin gerçekleşmesidir. Onlardan hangisi hakikati savunur? Koyun postunda kim aç kurdu gizler? Kim tertemiz giysisiyle içinin tertemizliğine garanti verir?
 3. Benim hakikatimi keşfetmeniz için spiritüalizmi uygulayın, çünkü insanlık, insan düşüncesinin gelişmesine göre çeşitli inançlara ve dünya görüşlerine bölündü.
 4. Böylece yeni yeni tarikatlar ve mezhepler oluştu ve o mezheplerin içerdiği hakikatin miktarı hakkında hüküm vermek sizin için çok zor olacak.
 5. Benim öğretim, insanların düşüncelerini ve fikirlerini aydınlatır ve yavaş yavaş herkes yaptıklarını mükemmelleştirmek ve daha yüksek ve mükemmel bir seviyeye getirmek için benim öğretimin temellerini kavrayacak.
 6. Her tarikat ve kilisenin kendisini inceleyip benim eserlerime ait olanları arayacağı zaman gelecek. Fakat bu defineyi bulabilmeleri için ruhlarını yükseltip vicdanlarının sesini dinlemeleri kaçınılmaz olacak. (336, 4 – 8; 29)
 7. Bu dünyada birçok din vardır, ama hiçbiri insanlığı birleştirip birbirlerini sevmesini sağlamayacak. Sadece benim ruh öğretim bu birliği getirecek. Dünya boşuna bu ışığımın dünyaya girmesine engel olacak.
 8. Benim öğrencilerimin zulüm görmesi en doruk noktasına ulaştığı anda, doğa bütün gücüyle insanların üstüne gelecek; ama o güçler benim isçilerimin dualarıyla sakinleşecek ki, bu yolla bütün dünya benim onlara verdiğim yetkinin ispatını görsün. (234, 30)
 9. Sözüm bütün milletlerde duyulduğu zaman, dünya kargaşalıklara maruz kalacak, çünkü bu vahiye hazırlanan insanlığın ruhu hem sevinçten, hem de korkudan etkilenecek. Sonra hakikati tanımak isteyenler kendilerini materyalist fikirlerinin köleliğinden kurtaracaklar ve gözlerine görünen aydınlık ufukla canlanacaklar. Fakat ruhunun karanlığında ve bu ışığa karşı savaşmakta direnenler bunu yapmaya devam etmekte özgürdürler.
 10. Spiritüalizme doğru giden fikir değişiminde milletler arasında arkadaşlık ve kardeşlik doğacak. Fakat hazırlanmanız önemlidir, çünkü münakaşalar çok büyük olacak. İnsanlar savaşla birbirlerine başkaldırdıklarında, o savaşı ben istediğim için olmayacak, daha ziyade onlar Tanrı’nın kanununu anlamadıkları için olacak. (249, 47 – 49)
 11. Her şeyi kapsayan Yargı Zamanı geldi ve bütün eylemler ve dinler benim tarafımdan yargılanacak. Can, yanlış olan her şey açığa çıkacağı için, feryat edecek; sadece hakikat parlayacak. İnsanlıkta bir uyanma olacak ve sonra insanlar bana: “Baba, bize yardım et, bize önderlik eden ışığını ver!” diyecekler. Ve o ışık ve o yardım Kutsal Ruh´un öğretisi, size verdiğim talimatlar olacak ki, hepinizin Baba’sı olduğum için, onlar hepinize ait olacak. (347, 27)

Yeni vahyin önemi

 1. Görünüşe göre bu vahiy önemli bir şey içermez, ama gelecekte insanlığa hangi önemi olacağını göreceksiniz.
 2. Bu milletin arasında çeşitli öğrencim var; birkaç kişi bu eserin büyüklüğünü sezip dünyada tanınmasıyla neden olacağı sarsıntıları çoktan seziyor. Diğerleri bunun iyi bir yol olduğuna inanmakla yetiniyorlar. Bu öğretinin büyüklüğünü keşfedemeyen ve onun zaferine ve insanların kalbine girebileceğinden şüphelenen bir kısım insan da var. Size söylüyorum, talimatlarımı iyice analize etmediğiniz için, size emanet ettiğim ve onun tanrısal ışığını keşfetmek istemediğiniz şey bir mücevherdir. Size ışığın tam karanlıkta en çok ışık saçtığını söylemiştim ve ayni şekilde bu materyalizm ve günah devrinde size getirdiğim hakikatin bütün gücüyle parladığını göreceksiniz.
 3. Eskiden de Christus´un sözlerinden şüphe edildiğini unutmayın. Çünkü insanlar Jesus´u soyuna ve giyimine bakarak yargıladı. O´nun Nasıralı bir marangoz babanın ve fakir bir kadının oğlu olduğunu öğrendikleri zaman – sonra Celileli fakir balıkçılarla birlikte onlara acayip gelen bir öğretinin vaazını verecek olan – köyden köye gezen o gezgin vaaz hocasının elbiselerinin adi görünüşüyle Rab’bin İsrail halkına vaat ettiği o kral olabileceğine inanamadılar.
 4. Ruhen görülmesi ve hissedilmesi gereken şeylerin önemine inanabilmek için, insanlar, duyuların gözünü kamaştıran dış parlaklığı aradıklarını size ipucu olarak veriyorum.
 5. Ben kanımı dökmek, hayatımı vermek ve dirilmek zorunda kaldım öyle ki, insanlar gözlerini açsınlar. Ruhum şimdi hangi zehir gibi kâseden içsin ki, bana inanasınız? İnsanlık: Sizin kurtuluşunuzu görmek için, neler yapmazdım? (89, 68 – 69 & 71 – 73)
 6. Her kim benim öğretimin insanlığın maddi ilerlemesini tehlikeye soktuğunu iddia ederse, büyük bir hata yapar. Ben, ustaların Usta’sı, insanlığa yukarıya doğru gelişmenin ve gerçek ilerlemenin yolunu gösteriyorum. Benim sözüm sadece ruhunuza hitap etmiyor; o aklınıza, mantığınıza ve hatta duyularınıza da hitap ediyor. Benim öğretim sırf ruhi yaşamı öğretip ilham vermez, ayni zamanda her bilime, her alanda ışık getirir. Çünkü benim talimatlarım bütün ruhları öbür dünyada evlerine götürmek için sınırlanmamıştır. O öğreti, insan kalbine de ulaşıp ona bu gezegende huzurlu ve insan onuruyla bağdaşan faydalı bir yaşam sürmesi için de ilham verir. (173, 44)
 7. İçinde yaşadığınız “Üçüncü Devir” büyük gizemlerin açığa çıkacağı zamandır. Bilginler ve din adamları bilgilerini size şu an vahiy ettiğim hakikat karşısında düzeltmek zorunda kalacaklar.
 8. Bu devir, insanların gözlerini benim bilgeliğimin ışığına açacağı zamandır. Öğretiye çevirdiğim o ışık, sizin onun sayesinde ruhen gerçek yaşama dirilmeniz içindir. (290, 51 – 52)
 9. İnsanlar, vahyimdeki hakikati inkâr etmeye uğraşacaklar, ama gerçekler, ispatlar ve olaylar bu hakikati tasdik edecekler ve milletimin ağzından çıkan “Üçüncü Devrin” büyük mesajına şahitlik edecekler. Ve yazılarla da benim öğretim bütün dünyaya dağılacak, çünkü bu benim eski zamanlardan beri habercilerime ilham verdiğim güvenilir bir yöntemdi. Sadece hakikatime göz kulak olmanızı ve onu en temiz ve en basit şekilde kalplere ulaşmasını sağlayın. (258, 6)
 10. O “İkinci Devirdeki” insan olarak size gelişime çok az insan kalbi inandı. Buna karşın insanlık daha sonra Kurtarıcı´nın doğum gününü yeni bir çağın başlangıcı olarak belirledi. Ayni şekilde bu zaman da size beyanlarımın başlangıcı, yani benim Kutsal Ruh olarak size gelişim, yarın diğer bir devir olarak belirlenecek.
 11. Tanrısal sevginin insanlaşması olan Christus´un söylediklerini dinleyin: Hakikati seven ve sevginin tohumunu eken iyi niyetli insanlara barış gelsin! (258 41 – 43)