ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 19… Tanrı’nın Üçlü Birliği

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 19... Tanrı’nın Üçlü Birliği

<= Genel bakışa geri dön

Flag Turkey-270x180px ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 19… Tanrı’nın Üçlü Birliği

=> PDF

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 19… Tanrı’nın Üçlü Birliği
Jesus Christus´un Vahyi

Tanrı’nın Jesus Christus´la ve Kutsal Ruh´la Birliği
Rab şöyle konuşuyor…

Almancadan tercüme: Jasmin

 1. Sözlerimin ışığı Üçüncü Devirde insanları birleştirecek. Hakikatim her akılda parıldayacak ve böylece farklı dinleri ve ibadetleri yok edecek.
 2. Birkaçınız beni Tanrı Yahve olarak severken ve Christus olarak inkâr ederken, diğer insanlar beni Christus´ta tanıyorlar, fakat Tanrı Yahve´yi bilmiyorlar. Bazıları benim varlığımı Kutsal Ruh olarak kabul ederken, diğer insanların benim Üçlü Birliğimden ötürü araları açılıyor.
 3. Şimdi bu insanlığa ve onlara ruhi liderlik yapanlara soruyorum: hepiniz gerçek Tanrı’yı kabul ettiğiniz halde, neden birbirinizden uzaklaşıyorsunuz? Beni Tanrı Yahve´de seviyorsanız, hakikattesiniz. Beni Christus yoluyla seviyorsanız, Christus yoldur, hakikattir ve yaşamdır. Beni Kutsal Ruh olarak seviyorsanız, ışığa yaklaşıyorsunuz.
 4. Sadece bir tek Tanrı vardır, bir tek Babanız vardır. Tanrı’da var olan tanrısal üç şahıs yoktur, bilhassa kendisini insanlığa üç gelişme basamağında vahiy etmiş olan bir tek tanrısal Ruh vardır. Sadece bu derinliklere dalarken, insanlık çocukluğunda bir tek tanrısal Ruh´un var olduğu yerde, üç şahıs gördüğüne inandı. Eğer Yahve adını duyarsanız, o zaman Tanrı’yı Baba ve hâkim olarak düşünün. Eğer Christus´u düşünürseniz, O´ndaki Tanrı’yı Usta ve sevgi olarak farkına varın; eğer Kutsal Ruh´un kaynağını öğrenmek istiyorsanız, bilin ki, o Ruh sonsuz bilgeliğini ruhen gelişmiş olan öğrencilerine vahiy eden Tanrı’dan başka bir şey değildir.
 5. Eğer ben insanlığı bugün olduğu gibi “Birinci Devirde” ruhen gelişmiş olarak bulmuş olsaydım, kendimi Baba, Usta ve Kutsal Ruh olarak vahiy ederdim; o zaman insanlar bir Tanrı’nın olduğu yerde üç Tanrı görmezlerdi. Ama insanlar öğretilerimi anlayacak güçte değildiler ve şaşkına dönüp kendi hayallerine yatkın küçük tanrılar yaratmaya devam etmek için benden uzak dururlardı.
 6. İnsanlar, bu hakikati anlar anlamaz ve bunu kabul eder etmez, biraz sevgiyle önlenebilir olan hatadan ötürü birbirlerini yanlış anladıkları için pişman olacaklar.
 7. Eğer Christus sevgiyse, o zaman benim sevgi olmama rağmen, O´nun Tanrı Yahve´den bağımsız olduğuna inanabilir misiniz?
 8. Eğer Kutsal Ruh bilgelikse, benim bilgelik olmama rağmen, o zaman Kutsal Ruh´un Christus´tan bağımsız olarak varlığını sürdürdüğüne inanıyor musunuz? “Söz” ve Kutsal Ruh´un iki ayrı şey olduğunu mu sanıyorsunuz?
 9. Jesus´un insanlara öğrettiği sözün birazını bilmek sadece bir tek Tanrı’nın var olduğunu ve ebediyen sadece bir tek Tanrı’nın olacağını anlamanız için yeter. Ondan dolayı Jesus yoluyla: “Oğul’u bilen Baba’yı da bilir, çünkü ben O´nun içindeyim, O da benim içimde!” dedim. Daha sonra Jesus başka bir devirde insanlara geri geleceğini bildirdiği zaman, sadece: “Yine geleceğim!” demedi, bilhassa Kutsal Ruh´u, Teselli Edici Ruhu, Hakikatin Ruhu´nu yollayacağına söz verdi.
 10. Neden Christus Kutsal Ruh´tan ayrı olarak gelsin? Yoksa Christus ruhunda hakikati, ışığı ve teselliyi getiremez mi? (1 66 – 70 73 – 76)
 11. Ben sizin Ustanız´ım; fakat beni Baba´dan ayrı olarak görmeyin, çünkü ben Baba’yım.
 12. Oğul (Christus) ve Kutsal Ruh arasında fark yoktur, çünkü Kutsal Ruh ve Oğul tek Ruh´tur ve o Ruh benim.
 13. Her devri içeren vahiylerimde çeşitli yollarla çeşitli dersler ve pek çok sayfalı bir tek kitap vermiş olan bir tek Tanrı’yı görün. (256, 4)

Tanrı’nın Üç Vahiy Şekli

 1. Şimdi Baba’nın neden kendisini ayrı etaplarda vahiy ettiğini biliyorsunuz ve Tanrı’nın Üçlü Birliği hakkında insanların yanılgılarını da anlayın.
 2. Hayalinizde bana fiziksel bir şekil vermeyi artık bırakın, çünkü benim ruhumda herhangi bir şekil yoktur, tıpkı zekâ, sevgi veya bilgeliğin bir fiziksel şekli olmadığı gibi.
 3. Baba’yı düşündükleri zaman, birçok insanın beni ihtiyar bir adam şeklinde düşündüğü için bunu size söylüyorum. Fakat ben yaşlı bir adam değilim, çünkü zamanın dışındayım, benim Ruh´umun yaşı yoktur.
 4. Christus´u düşündüğünüz zaman, hemen aklınıza Jesus´un fiziksel vücudu gelir. Fakat Christus, etten kemikten insan olarak doğan tanrısal Sevgi, benim insan olmuş olan sözüm vücudunu terk ettiği zaman, benim ruhumdan çıkmış olan O, benim ruhumla birleştiğini size söylüyorum.
 5. Eğer siz Kutsal Ruh´tan bahsederseniz, güvercin sembolünü kullanarak onu herhangi bir şekilde düşünmeye çalışıyorsunuz. Fakat size sembollerin devrinin sona erdiğini söylüyorum. Bu nedenden dolayı kendinizi Kutsal Ruh´un etkisinde hissederseniz, o ruhu ilham, ruhunuzda ışık ve belirsizlikleri, gizemleri ve karanlıkları çözen berraklık olarak alın. (39, 42, 44 – 46)
 6. Yüzyıldan yüzyıla insanlar beni hep daha berrak birisi olarak görürler. Beni Christus yoluyla tanımış olanların tasavvuru beni sadece Musa Peygamberin kanunu yoluyla tanımış olanlardan hakikate daha yakındır. İnsan kitlelerinin O´nun adaletinden korktuğu için itaat ettiği o Tanrı, insanların kalplerinde Christus´un sevgi tohumu filizlendiği zaman, yıllar sonra Baba ve Usta olarak arandı. (112, 3)
 7. Ben her zamanın, bütün yaratılanların dışındayım, benim tanrısal Ruh´umun gelişmesi gerekmez. Ben ebedi ve mükemmelim – sizin gibi başlangıcı olan ve gelişmenin kanunu altında yaşayan ve varlığınızda zamanın akışını hisseden birisi değilim.
 8. Yani Baba’nın sadece belli bir yüzyıla, Christus´un diğer bir yüzyıla ve Kutsal Ruh´un başka bir yüzyıla ait olduğunu söylemeyin. Çünkü Baba sonsuzdur ve hiçbir yüzyıla ait değildir, bilhassa zamanlar O´nundur ve insan olarak öldükten sonra kaybolan Christus Tanrı’nın kendisidir, ayni şekilde aranızda en yüksek vahiy şeklini hazırlayan – yani herhangi bir dünyevi aracı olmadan – Kutsal Ruh da Babanız´ın kendisinden başka hiçbir şey değildir. (66, 43)
 9. Baba dediğiniz Tanrı’nın, evrensel Yaratan’ın, tek yaratılmamış olanın mutlak gücü olduğunu size açıkladım. “Oğul” dediğiniz Christus, yani Tanrı’nın yaratıklarına mükemmel sevgisinin vahyidir ve “Kutsal Ruh” dediğiniz Tanrı’nın size bu devirde ışık olarak gönderdiği ve vahiylerimi daha iyi anlamanız için ruhunuzun muktedir olduğu bilgeliktir.
 10. Kutsal Ruh´un o ışığı, o Tanrı’nın bilgeliği yakında başladığını gördüğünüz bu Üçüncü Devirde insanları yönetecek ve insanlığın maneviyata ihtiyacı olan, hakikate susayan ve sevgiye acıkan düşüncelerini aydınlatacak.
 11. Halk, bir tek Tanrı’nın kendisini insanlara üç ayrı bakış açısına göre de olsa vahiy ettiği doğrudur. Eğer Baba’nın Birinci Devirdeki eylemlerinde sevgi ararsanız, onu bulacaksınız; eğer bilgeliği ararsanız, onu da bulacaksınız, tıpkı Jesus Christus´un eylemlerinde ve sözlerinde sırf sevgiye değil, güce ve bilgeliğe rastladığınız gibi. Eğer bu devirde Kutsal Ruh´un eylemlerinde hem kudret, kanun ve güç, hem de sevgi, merhamet şifa balsamını keşfederseniz, bunda acayip olan nedir? (293, 20 – 21, 25 – 26)
 12. Kanun, sevgi, bilgelik – bunlar benim kendimi insanlara gösterdiğim üç vahiy şeklidir öyle ki, ruhi gelişme yolunda Tanrısı hakkında insan kesin bir kanıya ve tam bilgiye sahip olsun. Bu üç vahiy dönemi birbirlerinden farklıdır, ama onların üçü de ayni kaynaktan çıkar ve toplam olarak kayıtsız şartsız mükemmelliktir. (165, 56)
 13. Hâkim, Baba ve Usta içimdedir. Bir tek Tanrı’da üç çeşitli vahiy dönemi, üç kudret merkezi ve bir tek esans: sevgi vardır. (109, 40)
 14. Ben, sizi her devirde ölümden kurtarmış olan Yahve´yim. Size her devirde konuşan tek Tanrı’yım. Christus, Jesus yoluyla size konuşmuş olan “sözümdür”. Jesus size: “Oğul’u tanıyan, Baba’yı da tanır” demişti. Bugün size konuşan Kutsal Ruh da ayni şekilde benim, çünkü sadece bir tek Kutsal Ruh, sadece bir “söz” vardır ve o da benim sözümdür.
 15. Öğrencilerim, beni dinleyin: Size “Birinci Devirde” kanunumu verdim, “İkinci Devirde” o sevgiyle sözlerimi yorumlayasınız diye sevgiyi öğrettim ve şimdi “Üçüncü Devirde” ışığı yolluyorum öyle ki, size vahiy edilenlerin anlamını kavrayın.
 16. O zaman neden benim ruhum olan ve sadece bir tek Tanrısal Ruh´un var olduğu yerde üç Tanrı keşfetmek istiyorsunuz?
 17. İlk insanlara kanunu yolladım ve Mesih´i yollayacağımı Musa Peygambere bildirdim. “Sözümü” bildirdiğim Christus´ta O´nun (Jesus´un) görevi sona erdiğinde: “O´ndan geldiğim Baba´ya geri dönüyorum” dedim. Jesus size: “Baba ve ben birdir” dedi. Fakat sonra O size benim dileğime göre ve sizin ruhi gelişmenize uygun şekilde vahiylerimi aydınlatacak olan Hakikatin Ruhu´nu yollayacağını vaat etti.
 18. Fakat benim gizemlerime kim ışık getirebilir ve bu gizemleri açıklayabilir? Benden başka bilgeliğimin kitabının mühürlerini kim açabilir?
 19. Size doğrusunu söyleyeyim, şu anda Yahve ve Christus´tan farklı bir şey sandığınız Kutsal Ruh, kendisini hakikati kavramanız, görmeniz ve hissetmeniz için ruhunuza bildiren bilgelikten başka bir şey değildir. (32, 22 – 27)
 20. Mantığınızda ve ruhunuzda Tanrı olarak size kanunları bildiren vahiylerimi birleştirin; Baba olarak size sonsuz sevgimi bildiren vahiylerimi ve size bilgeliğimi bildiren Usta olarak talimatlarımı, o zaman onların hepsinden bir esans, bir tanrısal amaç çıkarırsınız. O da ruhsal ışığın yolunda bana gelmenizdir – o size bildiriden daha fazla şeydir. Ben – hep yanınızda, hep içinizde olan – sizi kendi krallığıma götürmek istiyorum. (324, 58)
 21. İnsanların Tanrı’nın bir vahyini yorumlamaya ve onların gözlerinin önünde bir gizem olarak görünen bir şeye açıklık getirmek için çabaladığı ilk defa olmayacak. Hemen “İkinci Devirde” de insanlar dünyada vaaz görevimden sonra Jesus´un şahsiyeti hakkında birbirlerine danıştılar ve O´nun Tanrı olup olmadığını, O´nun Baba´yla bir olup olmadığını veya O´nun Tanrı’dan farklı bir şahıs olup olmadığını bilmek istiyorlardı. Çeşitli şekilde öğretime hüküm verdiler ve incelediler.
 22. Şimdi de yorumların, açıklamaların, tartışmaların ve araştırmaların konusu olacağım.
 23. İnsanlar, Jesus kendisini beyan ettiğinde, Christus´un ruhunun Baba’nın Ruhu´ndan bağımsız olup olmadığını sınayacaklar; Konuşmuş olanın ne Baba, ne de Oğul olduğunu, ama Kutsal Ruh olduğunu söyleyen diğer insanlar olacak.
 24. Fakat sizin “Kutsal Ruh” diye adlandırdığınız Tanrı’nın ışığıdır ve sizin “Oğul” diye adlandırdığınız Tanrı’nın “sözüdür”. Eğer bu sözü burada duyarsanız, “İkinci Devirdeki” öğretimden faydalanırsanız veya “Birinci Devrin” kanununu ve vahiylerini düşünürseniz, bilin ki, bir tek Tanrı’nın yanındasınız, O´nun sözünü duyuyorsunuz ve O´nun Ruhu´nun ışığını alıyorsunuz. (216, 39 – 42)

Yaratıcı Ruh ve Baba Olarak Tanrı

 1. Ben bütün yaratılanların esansıyım. Her şey benim sonsuz gücüm sayesinde yaşar. Ben her vücuttayım ve her şekildeyim. Ben hepinizin içindeyim, ama siz kendinizi hazırlamalısınız ve hassaslaştırmalısınız ki, beni hissedebilesiniz ve keşfedebilesiniz.
 2. Ben yaşam olduğum için her yaratığın yaşam nefesiyim. Ondan ötürü size, eğer sizin her eyleminizdeysem, benim resmimi topraktan ve mermerden yapmanız bana tapmak için veya kendinizi bana yakın hissetmek için gerekli olmadığını anlatmaya çalıştım. Bu yanlış anlama sadece insanlığı putperestliğe ayartmak için hizmet etti.
 3. Benim sözlerimden dolayı Baba ve bütün yaratılanlar arasında var olan ahengi seziyorsunuz, benim bütün yaratıkları besleyen esans olduğumu ve sizin benim bir parçam olduğunuzu kavrıyorsunuz. (185, 26 – 28)
 4. Baba’nın ruhu görünmezdir, ama o kendisini sonsuzca çeşitli şekillerde vahiy eder. Bütün uzay Tanrı’nın gösterisidir. Her yaratılan şey hakikatin bir inikâsıdır.
 5. Benim çocuklarım olan ruhsal yaratıkları (öbür dünyada yaşayanları) yaşadıkları yere göre çeşitli yaşam biçimleriyle sevgi, güzellik, yaşam gücü ve anlamlılıkla donatmakla onların yaşadığı her yere benim en iyi görülebilen varlığımın ispatını, gücümün tasavvurunu vermek için koydum. Yaşamın anlamı sevgiden, hakikati bilmekten ve onun farkına varmaktan oluştuğuna işaret ediyorum. (168, 9 – 10)
 6. Öğrenciler, benden üç çeşit yaratık yaratıldı: Tanrısal olanlar, ruhsal olanlar ve maddi olanlar. Yaratan ve yaratılanların sahibi olarak tanrısal şekilde ve ayni zamanda sizin anlayabileceğiniz şekilde konuşabilirim. Maddeyi ben yarattığım için sesimi ve sözümü de fiziksel olarak kendimi insanlara anlatabilmek için duyurabilirim.
 7. Ben mükemmel bilimim, her şeyin kaynağı, bütün nedenlerin nedeni ve her şeyi aydınlatan ışığım. Bütün yaratılanların, bütün bilgeliğin en üstündeyim. (161, 35 – 36)
 8. Şimdi anlamanın, ruhun ve aklın aydınlanmasının zamanıdır. Bu zamanda insanlar beni nihayet ruhen arayacaklar, çünkü onlar Tanrı’nın ne bir şahıs, ne de bir hayali tasavvur olduğunu, bilakis sınırsız ve mutlak evrensel Ruh olduğunu kavrayacaklar. (295, 29)

Sevgi ve Tanrı’nın Sözü Christus

 1. Baba Jesus´ta kendisini beyan etmeden önce maddi biçimleri ve olayları kullanmakla vahiylerini size yolladı. “Christus” adından Tanrı’nın sevgisini insanlara beyan edeni tanıdınız; fakat O dünyaya geldiğinde, kendisini çoktan Baba olarak beyan etmişti. Ondan dolayı Christus´un dünyada doğduğunu söylemeyesiniz. Doğmuş olan Jesus´tu, içinde Christus´un olduğu vücuttu.
 2. Düşünün ve sonunda Christus´un Jesus´tan önce var olduğunu anlayacaksınız ve kabul edeceksiniz, çünkü Christus Tanrı’nın sevgisidir. (16, 6 – 7)
 3. Burada sizinleyim ve ruhunuzun sonsuz barışı için mücadele etmek için size güç veriyorum. Fakat size doğrusunu söyleyeyim, insanlık beni tanımadan önce, sizi çoktan sonsuzluktan (öbür dünyadan) aydınlattım ve sizin kalplerinize seslendim. Çünkü Baba´yla bir olduğum için hep O´nunla oldum. Dünya beni Jesus olarak kabul edinceye ve Tanrı’nın sözünü duyuncaya dek insanlığın üstünden yüzyıllar geçmeliydi. Buna rağmen söylemeliyim ki, eskiden öğretimi duyanların hepsi Christus´ta Tanrı’nın varlığını hissetmek için gerekli olan ruhi gelişmeye ulaşmamışlardı. (300, 3)
 4. Yahve´de gaddar, korkunç ve intikamcı bir Tanrı’yı tanıdığınıza inanıyordunuz. Sonra Rab size sizi bu yanılgınızdan kurtarmak için Christus´u, Tanrısal sevgisini size yolladı öyle ki, “Oğul’u tanıyarak, Baba’yı tanıyasınız”. Buna rağmen bilgisiz ve yeniden günahlarına bulaşmış insanlık öfkeli ve incinmiş bir Jesus´u gördüğüne inanır ve insanlar “ruhsal vadiye” (öbür dünyaya) ulaştıkları zaman, O´nu incitenlerin gelişini: “Çekilin önümden, sizi tanımıyorum!” demek için bekleyen ve Jesus´un onları hemen sonsuzlukta en gaddar işkencelerin eline bırakacağını sanır.
 5. Öğretilerimin anlamını öğrenme zamanı geldi öyle ki, hiçbir yanılgıya düşmeyesiniz. Tanrı’nın sevgisi bana gelmek için size engel olmayacak; fakat eğer hatalarınızı telâfi etmezseniz, size ışığın krallığına ulaşmak için layık olmadığınızı söyleyen vicdanınızın acımasız hâkimi olacak. (16, 46 – 47)
 6. Kendinize haklı olarak öğrencim diyebilmeniz için Ustanız gibi olmanızı istiyorum. Size bıraktığım mirasım sevgi ve bilgelikten ibarettir. Size gelen Christus´tu ve şu anda size konuşan Christus´tur; fakat beni Tanrı’dan ayırmayın veya beni Tanrı’nın dışında görmeyin, çünkü ben hep Baba´yla birdim ve birim.
 7. Size Christus´un Tanrı’nın sevgisi olduğunu söyledim; ondan dolayı beni Baba´dan ayırmaya çalışmayın. O´nun çocuklarına sevgisiz bir Baba olduğuna mı inanıyorsunuz? Bunu nasıl düşünebilirsiniz? Artık bunu anlama zamanı geldi.
 8. Hiç kimse Tanrı’ya, Yaratan´a Baba demeye utanmasın, çünkü bu O´nun gerçek adıdır. (19, 57 – 58)
 9. Dünya Jesus´ta insan olmuş olan Tanrısı´nı gördü. İnsanlar ondan sadece sevgi dersleri ve sonsuz bilgelik öğretileri, mükemmel adaletin ispatını aldılar, ama asla zorbalık sözünü, garaz işareti veya eylemini almadılar. Onun yerine ne kadar çok incitildiğine ve alay edildiğine bakın. Bütün dünyanın sahip olmadığı bütün yetki ve güç O´nun elindeydi, ama dünya Babası´nı O´nun gerçek karakterini, gerçek adaletini ve merhametini tanıması gerekiyordu.
 10. Dünya, Jesus´ta kendisi için hiçbir şey istemeden her şeyini çocuklarına veren bir Baba’yı gördü. En ağır incitmeleri sonsuz sevgiyle intikam almadan affeden bir Baba’yı ve O´nu inciten çocuklarının canını almak yerine, onları affeden ve kanıyla onların ruhi kurtuluşunun yolunu çizen bir Baba’yı gördü. (160, 46 – 47)
 11. Jesus insan olarak sizin idealinizdi ve mükemmelleşmenin gerçekleşmesiydi öyle ki, O´nda izinden gitmeye layık bir örneğiniz olsun. İnsanın Tanrısı´na benzer olması için insanın nasıl olması gerektiğini size öğretmek istiyordum.
 12. O bir Tanrı’dır ve Christus O´nunla birdir, çünkü Christus Tanrı olan “sözdür”, her yaratılanların Babası’na ulaşabileceğiniz tek yoldur. (21, 33 – 34)
 13. Öğrenciler, Christus Tanrı sevgisinin en yüksek açıklamasıdır, yaşam olan ruhun bölgelerinde ışıktır; karanlığı delen ışıktır ve her ruhi bakış önünde hakikati ortaya çıkaran, gizemleri çözen, kapıyı açan ve ruha bilgeliğin, sonsuzluğun ve mükemmelliğin yolunu gösterendir. (91, 32)

Kutsal Ruh – Tanrı’nın Hakikati ve Bilgeliği

 1. Bilgelikte şifa gücü ve kalbinizin özlediği teselli yatar. Ondan dolayı size eskiden Hakikatin Ruhu´nu Teselli Edici Ruh olarak göndereceğimi vaat ettim.
 2. Ama inanmak ruhun gelişme yolunda duraklamaması ve sınavlardan korkmaması için mutlaka gereklidir. (263,10 – 11)
 3. Bu devir, Kutsal Ruh´un ışığı olan, kalbinizin ve ruhunuzun en gizli köşesini bile aydınlatacak olan, içinde tanrısal bilgeliğinin olduğu ışık devridir. (277, 38)