ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 5… Yeni bir vahyin nedeni

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 5... Yeni bir vahyin nedeni<= Genel bakışa geri dön

Flag Turkey-270x180px  ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 5… Yeni bir vahyin nedeni

=> PDF

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 5… Yeni bir vahyin nedeni
Jesus Christus´un vahyi

Almancadan Tercüme: Jasmin

Tanrı’nın insanları kurtarma dileği
Rab şunları söylüyor…

 1. Eğer dünyada bilgisizlik olmasaydı, kanlar akmasaydı, acı ve sefalet olmasaydı, o zaman ruhumun sizin kulaklarınızın duyabilir şekilde size gelmesine gerek kalmazdı. Ama sizin bana ihtiyacınız var. Sadece benim sevgimin sizi bu zamanda kurtarabileceğini biliyorum ve ondan dolay ben size geldim.
 2. Eğer sizi sevmeseydim, kendinizi ölüme götürmenizin ve çektiğiniz acılarınızın benim için ne anlamı olurdu? Elbette ben sizin Babanızım ki, çocuğunun acısını içinde hisseden babayım, çünkü her çocuk babasının bir parçasıdır. Ondan dolayı her sözümde ve her ilhamda size ruha yaşam getiren hakikatin ışığını veriyorum. (178,79 – 80)
 3. Şimdi ben aranızdayım ve kalbinizde çarpıyorum. Sizin sürekli çatışmalara karıştığınızı gördükçe, mükemmel bir huzur içinde olduğumu mu sanıyorsunuz? Ondan dolayı karanlığa ve kötülüğe karşı savaşan büyük cengâver olarak geldim. Benimle birlikte ayni zamanda eylemlerimi bitirmek için ruhsal dünyanın (öbür dünya) iyi ruhları da geldiler. Bu mücadele ne kadar sürecek? Bütün çocuklarım kurtarılana kadar. Ama size acıları getirmedim. Sizi sadece sevgiyle değiştirmek istiyorum. (268, 31)
 4. Benim sözlerim, eski devirlerde olduğu gibi, sizi rahatsız edecek, ama yine de size hakikati söyleyeceğim. Hiç kimseyi rezil etmeden ikiyüzlülere ikiyüzlü, zina yapanlara zinacı, kötülere kötü demiştim. Hakikat dejenere edilmişti ve onun yeniden parlaması gerekiyordu, tıpkı şimdi hakikatin gizlendiği gibi. Ondan dolayı hakikat yeniden insanların gözünde açığa çıkması gerekir. (142, 310)
 5. Bir kere değil, aksine çok kez ve çeşitli şekilde elçilerime yeniden geleceğimi vaat ettim. Size benim gelişime işaret eden alametleri bildirdim – doğadaki işaretler, insanlığın olayları, dünyada savaşlar, günahın doruk noktasında olması gibi. Dünyanın yanılmaması ve beni ikinci defa insan olarak gelmemi beklememesi için, Christus´un “bulutun üstünde”, yani ruhen geleceğimi bildirdim.
 6. O vaat yerine geldi. Usta burada ruhen ve dünyaya konuşuyor. Barışın Rab´bi ve Işığın Krallığı işte buradayım: insanların sığınabileceği ve „Birinci Devirde“ Nuh´un insan soyunu kurtarmak için gemi yaptığı gibi, ben de kendinizi kurtarabileceğiniz uçsuz bucaksız büyük bir gemi yapıyorum. (122, 52 – 53)
 7. Bu zamanda size vahyimi verme tarzım ve şekli „İkinci Devirden“ daha farklıdır, fakat amacım aynıdır: İnsanlığı kurtarmak, onları yollarının üstündeki ondan kaçamadıkları kasırgadan uzaklaştırmak.
 8. Şeytanın ayartmaları bütün gücüyle doruk noktasına ulaştı ve insanoğlu bir küçük çocuk gibi düşüp büyük acılar çekti. Acıların kâsesinden içerek derin şaşkınlıklar içinde bana sesleniyor ve Baba onun yanına gitti.
 9. Kâsenin içinde henüz maya geriye kaldı, fakat ben size itaatsizliğinizin sebep olduğu o acılara katlanmanıza yardım edeceğim. Beni duyanlara ne mutlu, siz güçlü olacaksınız! Fakat o büyük acılar onları bulduğunda, diğerlerine ne olacak? Iman’a mahrum ruhları yıkılacak mı? İsrail´in duası*) onlara güç vermeli. (337, 38)

*) Burada İsrail adı Tanrı’nın yeni milleti, “ruhi İsrail” ile ilişkilidir, ama İsrail Devletinin vatandaşı veya Yahudi Milleti ile ilişkisi yoktur. (daha fazla bilgi 39. bölümde)

 1. Sizi sonsuz bir sevgi ile arıyorum. Ruhunuza o kadar çok zarafet ve nimetler koydum ki, çocuklarımın bir tanesini bile kaybetmek istemiyorum. Siz, ruhumun bir parçasısınız, benim karakterimsiniz. Sizi bu kadar çok arzuyla ve sevgiyle aramam yanlış mıdır?
 2. Sözümü size iletmek için göklerden aşağıya her seferinde geldiğimde, kalabalığın arasında “en sondakileri” buluyorum. Onlar beni kalplerine en çok soranlardır. Elbette onları ben hoşnut ediyorum ve hep sorularına yanıt veriyorum.
 3. Bugün en son gelenler benim geri gelişimin nedenini soruyorlar. Onlara yanıtım insanların kendi çabasıyla*) eski orijinal ruhi temizliklerine ulaşmalarını sağlamaktır. (287, 19 – 20)

*) İnsanların vicdanına koyulmuş olan Tanrı’nın öğretisini uygulamakla ve Tanrı’nın sözüyle güçlenmekle anlamındadır. İnsan kendisini tek başına hiç kimsenin yardımı olmadan kurtarır anlamına GELMEZ.

Yanlışlıkların düzeltilmesi ve baştan savma ibadet şekilleri

 1. “Üçüncü Devir” insanlık için tamamen başladı. Size sözlerimi verdiğimden beri aşağı yukarı 2000 yıl geçti. Fakat o öğreti, aradan geçen zamana rağmen, bütün çocuklarım tarafından sevilmediğim için, henüz insanlık tarafından tanınmadı. Buna rağmen hepsi bana şeref veriyor, herkes benim olan o bir tek Tanrı’nın Ruhu´nu arıyor. Fakat insanlar arasında birliği, aynı inancı, aynı yükseliş ve fark etmeyi görmüyorum ve ondan dolayı onların benimle birleşmeleri, benim hakikatimin öğretisi olan değişmez sözüm, sevgi kanunum ve adaletimle onların mükemmelliğe ulaşmalarını sağlamak için Kutsal Ruh olarak geliyorum. (316, 4)
 2. Aklın kararması, imansızlık ve hakikati bilmemek ruhun karanlığıdır. Ondan dolayı insanlık bugün yanlış yoldadır. Nereye gittiklerini bilmeden ve bilmek istemeden basitçe yaşayan insanlar nasıl da çoğaldı!
 3. İnsanlara acı, şaşkınlık, güvensizlik ve kuşku dolu yılların geleceğini biliyordum. Sizi bu karanlıktan kurtarmaya söz vermiştim ve şimdi buradayım: Ben hakikatin ruhuyum. Neden benim yeniden insan olmamı istiyorsunuz? İnsan olarak öldüğümü ve sizi Krallığımda beklediğimi söylediğimi hatırlamıyor musunuz? Bu sözlerle ruhun sonsuz ve ölümsüz olduğunu anlamanızı sağladım. (99, 7 – 8)
 1. Benim bu devirdeki sözüm size geçmişi hatırlatır, gizemleri vahiy eder ve gelecektekileri bildirir. O sözüm insanların eğrilttiğini ve aksini iddia ettiklerini doğrultacak; çünkü ben hakikatin koruyucusu olarak kılıcımın coşkusu ve adaletiyle bütün sahte şeyleri yıkmak, ikiyüzlülüğü ve yalanı paramparça etmek ve tüccarları hakikatin tapınağından kovmak için geliyorum.
 2. Ruhen gelişebilmeniz için hakikati insanların kitaplarında, öğütlerinde ve tekliflerinde bulmanıza gerek olmadığını anlayın.
 3. Hepinizin kurtulması gerekir. Ayaklarının üstünde sapasağlam duran bir tek kişi bile görmüyorum. Hepinizin hayatı tehlikede olduğu için, fırtınalı bir gecede çevresindeki insanları düşünmeden kendi canını kurtarmaya çalışan deniz kazazedelerisiniz.
 4. Elbette size doğrusunu söyleyeyim, kendiniz benim kanunum olan deniz yolundan uzaklaştığınız için, sizi bir kere daha arayıp sormaya gelen ben sizin tek Kurtarıcınızım. Sizi bekleyen o kutsanmış karaya çıkmanız için, yolunuzu aydınlatıyorum; çünkü o karanın kucağında ruh için kıymetli defineler gizlidir. (252, 37 – 40)
 5. Tıpkı Tanrı’nın talimatlarına yanlış anlam verildiği gibi, ayni şekilde öğretim de sahteleştirildi. Böylece O´nun size yardım etmesi ve sizin hatalarınızı düzeltmesi için Usta’nın bir kere daha size gelmesi gerekliydi, çünkü çok az insan kendi yanılgılarından kendilerini kurtarma gücüne sahipti.
 6. Gerçi size eskiden yeniden geleceğimi vaat etmiştim, elbette size şunu söylemeliyim ki, insanların benim öğretimin yolunda gitme kanaatiyle o yoldan çok uzaklaşmış olacakları bir zamanın geleceğini bildiğim için, onu yaptım. Bu zaman size geleceğimi bildirdiğim zamandır. (264, 35 – 36)
 7. Şu anda sizinle konuşan Christus, İkinci Devirde insan olup dünyada yaşadı. Fakat şimdi O ruhen sizle ve insanlığa verdiği vaadini – size en büyük teselli ve hakikatin ışığını getirmek ve her şeyi aydınlatmak, her gelen vahyi açıklamak için, yeni bir devirde size yine gelme vaadini – yerine getiriyor. (91, 33)
 8. İnsanlık yönünü kaybetmiş durumda, fakat ben onlara Kutsal Ruh´umla kılavuzluk etmek için geldim öyle ki, sözlerimin anlamını anlasınlar.
 9. Yıllar boyunca benim elçilerimin bıraktığı yazılar insanlar tarafından değiştirildi ve ondan ötürü mezhepler arasında anlaşmazlık vardır. Elbette insanları bir tek ışıkta ve bir tek dilekte birleştirmek için, öğretilerimin hepsini açıklayacağım. (361, 28 – 29)
 10. Bugün dünya için, insanların daha büyük düşünce özgürlüğüne çabalayacağı ve ruhunun sürüklediği köleliğin zincirlerini kırmaya çalışacağı yeni bir etap başlıyor. Halkların ruhi besin ve gerçek ışık hasretiyle fanatizmin bariyerlerini geçtiğini göreceğiniz bir zamandayız. Size söylüyorum ki, bir an bile düşünmek, araştırmak ve harekete geçmek için kendisini özgür hissetme mutluluğuna erişenler, hiçbir zaman eski hapishanelerine gönüllü olarak geri dönmeyecekler. Çünkü artık onların gözleri hakikati gördü ve ruhu Tanrı´nın vahyi karşısında hayran kaldı. (287, 51)
 11. İnsanların benim öğretilerimi nesilden nesile gizemli bir hale getireceğini, kanunumu değiştireceğini ve hakikati sahteleştireceğini biliyordum. İnsanların onlara yeniden geleceğimin vaadini unutacağını da biliyordum ve onların birbirlerini kardeş olarak görmeyeceğini ve birbirlerini en azap verici, en hain ve barbar silahlarla öldüreceğini biliyordum.
 12. Fakat şimdi vaat edilen günün zamanı geldi ve ben buradayım. Kendimi size beyan etmek için seçtiğim şekil ve tarzı yargılamayın, çünkü dünyanın beni yargılamasına hakkı yoktur, tam tersine insanları yargılama zamanı geldiği için, insanları yargılayan benim.
 13. İnsanların kalbinde gücü sevgi ve adaletten kaynaklanan, ama dünya gücünden kaynaklanmayan, bir krallık kuruyorum – dünyevi bir krallık değil, aksine ruhi bir krallık.
 14. Bakıyorum, beni böyle konuşurken duymanız sizi şaşırtıyor; elbette size soruyorum: Neden beni hep ipek, altın ve mücevherlerle giyinmiş olarak hayal ediyorsunuz? Neden her devirde size tam tersini vahiy ederken, benim krallığımın bu dünyadan olmasını istiyorsunuz? (279, 61 – 64)
 15. Size önceden savaşın çok şiddetli olacağını söyledim, çünkü herkes kendi dininin mükemmel ve ibadet şeklinin de kusursuz olduğu kanısındadır. Elbette size söylüyorum, eğer bu öyle olsaydı, bu devirde size gelip konuşmama gerek kalmazdı.
 16. Size ilham yoluyla derin bir ruhi öğreti veriyorum, çünkü ibadet tarzınızda Tanrı’nın sözünü bilmeyen paganların adetlerinin sizi yönettiğini ve fanatizmin kötü tohumu sizi bilgisizlik ve nefret duygularıyla zehirlediğini görüyorum.
 17. Benim ışığımın kılıcı sağ elimde, bütün itaatsizliği, bütün kötülüğü ve bütün yanlışları yok eden ben savaşçı ve kralım. Mücadelem sona erdiği zaman ve kalpler dua etme ve yaşamak işin birleşmeyi öğrendiği zaman, ruhunuzun bakışı beni sonsuz ışıkta ve sonsuz barışta keşfedecek. Size: “İşte bu benim krallığım!” “Ve ben sizin kralınızım, çünkü onun için ben varım ve onun için sizi yarattım: yönetmek için” diyeceğim. (279, 72 – 74)

Gerçek yaşam hakkında aydınlatma

 1. Bütün insanlar, benim bütün yaratıkların Babası olduğumu ve onların varacağı yerin bende olduğunu biliyorlar. Buna rağmen ben o insanlardan ne dikkat, ne de saygı gördüm. Benim gibi onlar da icat ediyorlar ve efendi olduklarına ve çevresindeki insanların yazgısına gücü yettiğine inanıyorlar. Neden önümde diz çöksünler ki?
 2. Bu yolla insanlar benim sabrımı deneyip adaletime meydan okudu. Ben insanlara hakikati bulmaları için zaman verdim, ama onlar benden hiçbir şey kabul etmek istemediler. Baba olarak onlara geldim ve sevilmedim; sonra Usta (Jesus) olarak geldim ve anlaşılmadım; fakat insanlığı kurtarmak zorunlu olduğu için, şimdi hâkim olarak geliyorum. İnsanların adaletime karşı isyan edeceğini biliyorum, çünkü onlar beni hâkim olarak da anlamayacaklar ve Tanrı’nın insanlardan intikam aldığını söyleyecekler.
 3. Herkesin Tanrı’nın intikam duygusu besleyemeyeceğini anlamasını isterdim, çünkü O´nun sevgisi mükemmeldir. Ayni şekilde Tanrı insanlara acıları yollayamaz; günahlarınız yoluyla acıları kendinize çeken sizsiniz. Benim adaletim sizin acılarınızın ve ölümünüzün üstündedir. Acılar, engeller ve başarısızlıklar insanların kendine yüklediği deneylerdir ve ektiği tohumun meyvesib arka arkaya biçtiğidir. Böyle yaşam krizlerinde kurtuluşunuz için ışığımın ruhunuza ulaşmasına izin vermeniz bana yeter. (90, 5 – 7)
 4. Gizemleri açıklamak, size gerekli bilgiyi vahiy etmek ve gerçek yaşama sevinmeniz için göklerden aşağıya gelen hakikatin ruhudur. O, Tanrı’nın yargı mahkemesinin intikam olmadığını, tam tersine size ışık, barış ve mutluluk getiren sevgi yargısı olduğuna şahitlik etmek için acılarınızın üstüne dökülen Tanrı’nın tesellisidir.
 5. Bilin ki, ruhlarını geliştirenler için rezerve edilen vahiyleri anlayan ve tanıyan kişi, ruhunu o vahiy edilen ışıktan artık ayıramaz. İster bilinmez dünyalara gitsin, isterse bir başka seferinde bu dünyaya geri dönsün, bir kere aldığı Tanrı’nın kıvılcımını, hep Tanrı’nın ilhamı olarak tertemiz özünden yukarıya sezgi olarak çıkmasını sağlayacak. Bazen o tatlı uyanma veya kalpleri büyük mutlulukla dolduran ruhi vatana dönüş özlemi gibi, göksel müzik gibi canlanacak. Öğretimin ruhtan yaratıklar için, onlar o ruhi dünyaya geri döndükleri zaman, ne demek olduğu budur. Ruh kendi geçmişini unutmuş gibi görünür, ama gerçekten o ruh benim talimatlarımı unutmaz.
 6. Şu anda ve bu şekilde onlara konuştuğum Tanrı’nın sözü olduğundan şüphe edenlere diyorum ki, eğer bana onun ismini vermek istemiyorsanız ve bu sözlerin tanrısal Usta’nın olduğunu kabul etmiyorsanız, o zaman bu talimatın özünü benimseyin, bütün düşünceleri analize edin ve eğer düşünürken, o sözlerimin insanlara ışık ve hakikat içerdiği kanısına varırsanız, onu bu dünyadaki adımlarınıza ölçek olarak kullanın ve böylece hayatınızı değiştirin.
 7. Size gerçek bilgeliği verdiğimi biliyorum. İnsanların inandıkları, hakikatimin küçücük bir atomunu bile değiştirmez. Fakat insanların neye inandığından, ne bildiğinden ve neyi sevdiğinden emin olması gereklidir. Sırf ondan dolayı vahiylerimde insanlığın seviyesine iniyorum öyle ki, beni tanımalarını başarsınlar. (143, 54 – 56)
 8. İnsanlığın benim hakkındaki bilgisi çok sınırlı, ruhi bilgisi çok az ve imanı çok küçüktür.
 9. Dinler, yüzyıllardan beri derin uykuda bir adım bile ileri atmadan yatıyorlar. Uyandıkları zaman, içten bir hareketlenme gelir ve gelenekleri yoluyla inşa ettikleri çemberi yıkmaya cesaret edemiyorlar.
 10. Işığı, tertemiz bir ruhsal çevreyi, hakikati ve ileri görüşü arayanlar arasından o çemberi yıkanlar hor görülenler, fakirler, basit insanlar ve bilgisizler olacak. Onlar halkı uyandırmak için, yeni vahiylerimin ruh gelişmesi devrinde gelişini hissettikleri zaman, çanlar ve borazanlar çalacaklar.
 11. 43. İnsanlar, (ölümden sonra başlayan) ruhi yaşamın gizemini keşfetmek istiyorlar. İtiraz edemeden gitmek zorunda oldukları o yaşamı tanımayı onun için istiyorlar.
 12. İnsanlar hazırlanma zamanının gereğini hissettiklerinden ötürü merhametin ışığı için yalvarıyorlar ve rica ediyorlar, fakat her şeye yanıt olarak onlara (ölümden sonra)ruhsal yaşamın bir gizem olduğunu ve bu gizemin perdesini açmanın gasp ve Tanrı’ya küfür olduğu söyleniyor.
 13. Size doğrusunu söyleyeyim, hakikate ve ışığa susayanlar, susuzluğu kandıran kaynakları bu dünyada bulamayacaklar. Ben, ruhi insanların içmek istediği göklerden aşağıya yollanmış o bilgeliğin suyu olacağım. Ben, hakikatin kaynağını her ruhun ve aklın üstüne dökeceğim öyle ki, “gizemler” yok edilsin. Çünkü size bir kez daha söylüyorum, insanlar için gizemlere bürünen ben değilim, tersine o gizemi yaratan sizsiniz.
 14. Tanrı’nın sonsuz olduğunu ve siz O´nun bir küçücük parçası olduğunuzu düşünecek olursanız, Babanız´da hiç tanıyamadığınız hep bir şey olacağı akla yatkındir. Ama sonsuzlukta (ölümden sonra) kim olduğunuzu bilmek istememeniz ve kendiniz için anlaşılmaz bir gizem olmanız ve o ruhi yaşama girinceye dek onu tanımak için beklemeniz gerektiği düşüncesi, işte bunların hepsini ben emretmedim.
 15. Eski zamanlarda size bu şekilde konuşulmadığı doğrudur ve ruhi bilgilerin ışığına girmeniz için uzun menzilli çağrılar olmadı, çünkü insanlık geçmişte bugün hissettiği gibi o konuda acele bilme gereksinimini hissetmedi ve ruhen onları anlama kapasitesine sahip değildi. Her arayışında ve karıştırıp durduğunda da onu ilgilendiren gerçek ışıktan ziyade meraktı.
 16. İnsanların o ışığa götüren yolu bulmaları için ve yaşam kaynağının suyunu ve bilgeliği alabilmeleri için, önce her çeşit dış görünüşlü ibadeti bırakmaları ve kalplerinden fanatizmi çıkarmaları gerekir. Kalplerinde yaşayan ve kudretli Tanrı’nın varlığını hissetmeye başladıklarında, öz varlıklarının içinden gelen yeni ve tanınmamış, algı dolu, dürüstlük dolu, yükselme ve samimiyet dolu, ruhun vahiy ettiği gerçek duanın yükseldiğini hissedecekler.
 17. Bu onun ışığa yükselmesinin ruhen gelişme yolunda ilk adımının başlangıcı olacak. Eğer ruh insanlara gerçek duayı vahiy edebiliyorsa, onun sahip olduğu bütün yetenekleri de vahiy edebilecek, ayrıca yeteneklerin şekli ve tarzını geliştirmeyi ve sevgi yolunda kılavuzluk etmek için de. (315, 66 – 75)
 18. Beyanımda “İkinci Devirde” olduğu gibi ayni talimatları bulabilirsiniz, ama bu devirde size Kutsal Ruhum´un ışığı yoluyla anlaşılması imkânsız olanları vahiy ettim ve ruhtan ruha konuşma yoluyla size yeni ve çok büyük öğretileri vahiy etmeye devam edeceğim. İncil’in Vahiy bölümündeki altıncı mührün bütün içeriğini bu vahiy zamanında bildireceğim. O bildiri ben yedinci mührü açtığım zaman, sizi o zamana hazırlayacak. Böylece “anlaşılması imkânsız” olanı daha da tanıyacaksınız. Ruhsal dünyanın bütün ruhi yaratıkların vatan”, öbür dünyada sizi bekleyen insanlara sevgi ve merhametle yaptıklarınızın karşılığını alacağınız, sonsuz ve harika Baba evi olduğunu böylece keşfedeceksiniz.

İlerleme, ruhi gelişme ve insanların kurtarılması

 1. Size talimatlarımı fiziksel tabiatınıza ahlaki dizgin olsun diye vermiyorum, daha ziyade onlar yoluyla ruhi gelişmenizde daha yüksek doruklara çıkasınız
 2. Size yeni bir din kurmuyorum, bu öğretim de, eğer benim hakikatimin temelinin üstüne kurulduysalar, var olan dinleri inkâr etmiyor. Bu Tanrı’dan gelen sevginin mesajı ve sosyal kuruluşlara bir çağrıdır. Tanrı’nın niyetini anlayanlar ve benim kanunlarımı uygulayanlar, kendisini ilerlemeye ve ruhunun gelişmesine götürdüğünü hissedecekler.
 3. Hayatında başarması gereken ruhi gelişmeyi insan kavrayamadığı sürece, barış da dünyanın bir gerçeği olmayacak. Buna karşı kim benim sevgi kanunumu uygularsa, ne ölümden, ne de ondan sonra ruhunu bekleyen yargıdan korkacak. (23, 12 – 130)
 4. Size bu vahiylerle sadece dünyaya barış getirmeyeceğim, fiziki acılarınızı da hafifleteceğim. Bu beyanımla size ruhi gelişmeden söz eden büyük öğretiler veriyorum. Çünkü eğer size dünyanın mallarını getirmek isteseydim, size doğrusunu söyleyeyim, onları sezgiyle aydınlattığım ve onlara tabiatın gizemlerini vahiy ettiğim bilim adamlarını görevlendirmem yeterdi. Öyle ki, o bilim adamları sizin fiziki acılarınıza şifa getirmek için tabiattan ilaç yapsınlar.
 5. Benim eserim, size gezegeninizin ötesinde çevrenizi saran sayısız dünyalarla dolu daha uzaktaki ufukları ve size ait olan ve size sonsuzluğun yolunu gösteren sonsuz ufukları göstermek istiyor. (311, 13 – 14)
 6. Benim ruhi öğretimin çeşitli amaçları ve görevleri vardır: Birincisi ruhu sürgünde teselli etmek ve onu yaratan Tanrı’nın onu sonsuza dek kendi Barış Krallığında beklediğini anlamasını sağlamaktır. İkincisi ise kendi kurtuluş ve yükselişi veya ruhi gelişmesi için ne kadar çok nimet ve yetenekleri kullanabileceğini bildirmektir.
 7. Bu söz, insanların gözünü açan ruhta gelişmenin mesajını getiriyor ki, insanlar doğru hakikate baksınlar ve sadece gözleriyle gördükleri, elleriyle tuttukları ve bilim adamları yoluyla ispat ettikleri ve de farkında olmadan geçici olan şeyleri „gerçek“ sanmasınlar ve sonsuz ve de var olan esas gerçeği de tanımayıp inkâr etmesinler.
 8. Bırakın bu mesaj milletlerden milletlere, evden eve ulaşsın ve onun tohumun ışığını, tesellisini ve barışını bıraksın ki, insanlar bir an duraklayıp ruhlarına gerekli olan molayı versinler. Her an ruhi dünyaya (öbür dünya) geri dönüş anının gelebileceğini ve gittikleri ruhi dünyada biçeceklerinin bu dünyadaki eylemlerine ve ektikleri tohumların meyvesine bağlı olduğunu düşünüp hatırlasınlar. (322, 44 – 46)