แตรเรียกของพระเจ้าในภาษาไทย – Trumpet Call of God in Thai Language

แตรเรียกของพระเจ้า

คลิกที่ภาพเพื่อดูวีดีโอ

logo-youtube-Love Letters from Jesus Christ-Liebesbriefe von Jesus Christus 01

จดหมายเหล่านี้คือหนังสือแห่งความจริงเสียงแตรของพระเจ้าเมื่อสิ้นสุดยุคนี้ แตรเรียกของพระเจ้า ใครก็ตามที่ยอมรับพระคัมภีร์และปฏิเสธจดหมายเหล่านี้ปฏิเสธพระวจนะของเรา แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
จดหมายเหล่านี้จะแบ่งแยกและทำให้เกิดรอยแตกร้าวในรากฐานของสถานะเดิม แตรเรียกของพระเจ้า พระเจ้าตรัสว่า… แต่ละคำจากปากของฉันคือพระพร… จะเบาหรือแข็งก็ตาม แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2004-10-24 I am the only True Church Which is the true Church-One Body-No Walls Trumpet Call of God Thai Language พระเจ้าตรัสว่า… อะไรคือบัพติศมาที่แท้จริง? ให้ฉันอธิบายให้คุณฟัง แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
สัญญาณก่อนการมาของฉันโลกจะสั่นสะเทือนและตัวสั่นและเสียงคำรามของทะเล แตรเรียกของพระเจ้า ภัยพิบัติสึนามิ พ.ศ. 2547 ตื่นขึ้นมาและรอเพื่อฉันความโกรธเกรี้ยวและอาณาจักรของฉันมา
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
พระเจ้าตรัสว่า... ให้ฉันเปิดเผยให้คุณใครที่จะเข้ามาสวรรค์และใครจะไม่ แตรเรียกของพระเจ้า พระเจ้าตรัสว่า… แสวงหาฉันและฉันจะเปิดทาง… สำหรับฉันความจริงที่คุณแสวงหา แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
เชื่อฟังบัญญัติของฉัน! ด้วยเหตุนี้คุณจึงรู้จักลูกที่แท้จริงของพระเจ้า แตรเรียกของพระเจ้า ยาฮูชัว กล่าวว่า… ฉันคือของขวัญพระคำและความจริง… ฉันก็เป็นพระเมสสิยาห์ด้วย แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
พระเจ้าทรงอธิบาย… การพิพากษา ความบาป และพระวจนะ ทุกคนจะต้องรับผิด แตรเรียกของพระเจ้า พระเจ้าตรัสถามว่า… คุณรักฉันไหม? แล้วตามฉันมา! ซื้อน้ำมันใหม่จากผู้ที่ฉันส่งไป แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
พระเจ้าตรัสว่า… ศาสดาพยากรณ์คืออะไร? แกล้งเด็ก… แทงหูของคุณ! แตรเรียกของพระเจ้า พระเจ้าตรัสว่า… ฉันได้แยกคุณออกจากกันเหมือนหินแห่งความขุ่นเคือง แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
ความลึกลับของพระเจ้าเปิดเผย… พระคำได้มาเกิดเป็นมนุษย์ , อิมมานู เอล แตรเรียกของพระเจ้า ถึงทุกชาติ ใช่สำหรับทุกคนที่ทำบาป... มาเถิด ความรักกำลังรอคุณอยู่ แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2005-03-28 You tread the wide Path leading to Destruction Embrace the Cornerstone Trumpet Call of God Thai Language พระเจ้าตรัสว่า... กลับบ้านเถอะพ่อของคุณเรียก! เปิดหูของคุณ แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2005-07-03 I am sending 144000 in the Spirit of John in the Power of Elijah Trumpet Call of God Thai Language พระเจ้าตรัสว่า... ขบวนแห่แห่งประชาชาติจะยุติลง แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
เสียงแตรอันทรงพลัง...โลก! ได้ยินเสียงของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ แตรเรียกของพระเจ้า อาร์มาเก็ดดอน... เก็บเกี่ยวลูกชายของฉันและโยนคำพิพากษาของคุณ
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
ใครฆ่าพระเมสสิยาห์? พระเจ้าตรัสว่า... นี่คือปัญญาของเรา แตรเรียกของพระเจ้า ฉันตายเพื่อคุณ! คุณเต็มใจที่จะตรึงชีวิตเก่าของคุณเพื่อฉันหรือไม่? แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
พระเจ้าทรงอธิบาย… พระคุณและกฎหมายอย่าใช้พระคุณเป็นดาบ แตรเรียกของพระเจ้า ตำหนิและตักเตือน! จงเป็นพยานถึงนามของเราและคนเป่าแตรของการมาของเรา แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
รับใช้ฉันเหมือนที่ฉันเคยรักคุณ… แสดงความรักของคุณต่อฉันอย่างเปิดเผย แตรเรียกของพระเจ้า พระเจ้าตรัสว่า... พยานผู้ซื่อสัตย์แบ่งปันของขวัญของฉันกับทุกคน แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
ความโกรธและความเมตตา เป่าแตรแห่งความพิโรธของฉันและทำให้เกิดความโกลาหล! แตรเรียกของพระเจ้า คุณรักฉันมากกว่านี้ไหม? ฉันเป็นคนแรกในชีวิตของคุณหรือไม่? แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
พระเจ้าตรัสว่า… ฉันเป็นผู้ตัดสินเท่านั้น! ข้อโต้แย้งของพวกเขาจะไม่มีน้ำหนักใดๆ แตรเรียกของพระเจ้า พระเจ้าทรงอธิบาย วิวรณ์ 14:4 … ประชาชน 144,000 คน มิได้มีมลทินกับผู้หญิง แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
พระเจ้าตรัสว่า… พวกเขาต่อสู้และกบฏต่อใคร? ไม่มีอะไรเป็นการส่วนตัว! แตรเรียกของพระเจ้า ฉันส่งจิตวิญญาณความอดอยาก ฉันไม่ได้ยินเสียงโวยวาย! แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
มีสมาคมเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่จำเป็นอย่างแท้จริง… คุณรักฉันไหมที่รัก? แตรเรียกของพระเจ้า มาและบินไปกับฉัน!… ทำให้ฉันเป็นหนึ่งของคุณและบริโภคความหลงใหลเท่านั้น แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
พระเจ้าทรงอธิบาย… บ่อเกิดแห่งความรัก… ปีกที่หักจะได้รับการรักษา แตรเรียกของพระเจ้า สติปัญญาเป็นสิ่งที่ชอบธรรมโดยลูก ๆ ของเธอ... คุณต้องเลือก แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
ฉันถูกหลั่งไหลออกมา… ทำไมคุณถึงระงับ? ปล่อยวางและเชื่อฉัน แตรเรียกของพระเจ้า ภูมิปัญญาที่แท้จริงมาจากเบื้องบน! ความเกรงกลัวพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญา แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
โดยพระวิญญาณของพระเจ้าคือทุกสิ่งเปิดเผยแก่ผู้ถูกเลือกแล้ว แตรเรียกของพระเจ้า วันหนึ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้า… คนหนึ่งจะถูกเอาไป อีกคนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
ชำระล้างศรัทธาของคุณ!… ฉันคือหนทาง ความจริงและเป็นชีวิต แตรเรียกของพระเจ้า คริสเตียนทั้งหลาย จงฟังฉัน! นี่คือโต๊ะอาจารย์ของคุณและคุณปฏิเสธมัน แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
วิบัติแก่คริสตจักรที่เรียกว่านิกายโรมันคาธอลิกและพระบิดาศักดิ์สิทธิ์ของเธอทุกคน แตรเรียกของพระเจ้า พยานของฉัน 144,000 คนจะเตรียมทางสำหรับการเสด็จมาของเรา แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
ความจริงและคำโกหก… ใครอยู่ฝ่ายความจริงและใครไม่ใช่ แตรเรียกของพระเจ้า ถึงคริสตจักรที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาทั้ง 7 และผู้ติดตาม แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
หลักคำสอนของปีศาจการหลอกลวงอันชาญฉลาดเช่นนี้ เช่น ยุคใหม่ พุทธศาสนา เป็นต้น แตรเรียกของพระเจ้า อัลลอฮ์ไม่ใช่ชื่อของฉัน! บุตรชายและบุตรสาวของอิสมาเอลฟังฉันและกลับใจ แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
มีเพียงความจริงข้อเดียวเท่านั้น… สิ่งอื่นคือจินตนาการ แตรเรียกของพระเจ้า

หากปราศจากการชำระให้บริสุทธิ์ในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าคุณจะไม่เข้าไปเลย แตรเรียกของพระเจ้า

=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
การพิพากษาและการเก็บเกี่ยวของพระเจ้า คนเฝ้ายาม จงเป่าแตรเพราะพระวจนะนี้จะมีชื่อเสียง ใส่ร้ายและเป็นพยานเท็จ...คำพูดไร้สาระ พูดด้วยลิ้นของงู แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
Tคันประทีป 2 คันของฉัน เอลียาห์และโมเสสกำลังจะลงมาแล้ว แตรเรียกของพระเจ้า กบฏ, การไม่เชื่อฟังและ ส่วนของคนหน้าซื่อใจคด แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
คุณคือรุ่นสุดท้าย! คุณได้เลือกความตาย แตรเรียกของพระเจ้า บอกชื่อของฉัน! เด็กๆ ร้องเพลงเพื่อฉัน… เจ้าบ่าวกำลังจะมา แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
ตื่นและมีส่วนร่วมของขนมปังแห่งชีวิต! สาธุการแด่สิ่งเหล่านั้นใครหิว แตรเรียกของพระเจ้า ฉันประกาศสงครามแก่ศัตรูของฉันและมิตรสหายของโลกนี้ แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
ศาสนสถานทุกแห่งจะต้องพังทลายลง… เหมือนชิโลห์ แตรเรียกของพระเจ้า ยึดมั่นในหลักคำสอนของพระเมสสิยาห์! จะถูกแยกออกจากคนชั่วร้าย แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
ฉันออกคำสั่งให้คุณแล้ว แต่คุณก็เงียบไป… ตะโกนชื่อของฉัน! แตรเรียกของพระเจ้า ถึงคริสตจักรของมนุษย์และผู้ที่พวกเขาแต่งตั้งเองครูอัครสาวกศาสดาพยากรณ์และศิษยาภิบาล
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
พวกเขาเล่นเป็นหญิงแพศยา! ตอนนี้พวกเขากลายเป็นแม่ม่ายกำพร้าพ่อ แตรเรียกของพระเจ้า เพื่อทารก 50 ล้านคนฉันจะคร่าชีวิตผู้คน 1 พันล้านคน แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
ฉันมาเหมือนขโมยเพื่อเอาสมบัติล้ำค่าของพวกเขาไป แตรเรียกของพระเจ้า ความพิโรธของลูกแกะอยู่ที่นี่แล้ว… ฉันกำลังทำสิ่งใหม่และน่ากลัว แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2004-08-03 Parable of the Endtimes Thai Language-Israel Amerika return-Trumpet Call of God
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2007-11-01 Israel is Mine Watchmen blow the Trumpet Thai Language-Trumpet Call of God 2009-09-20 Who are the 144000 Witnesses-Thai Language-Roaring Lions-Trumpet Call of God
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2009-12-31 Enemies of Israel Come forth-Thai Language-Ein Spektakel-Die Trompete Gottes สิงโตแห่งยูดาห์และบุตรแห่งการรับใช้ของพระองค์ในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า - แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2010-05-31 Day of Slaughter-Enemies of Israel-Fight against God Thai Language-Trumpet Call of God เพื่อเห็นแก่ชื่อของฉันและผู้รับใช้ของฉัน ความปรารถนาของเดวิดฉันปกป้องอิสราเอลประชากรของฉัน แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2004-10-06 Halloween Day of the Dead Thai Language-Join Satans Lot-Trumpet Call of God 2004-10-07 Woe to all who ignore My Warning regarding Christmas Thai Language-Trumpet Call of God
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
พระเจ้าทรงอธิบาย… ลัทธินอกรีต… คนของฉันถูกทำลายเพราะขาดความรู้ แตรเรียกของพระเจ้า สายลมแห่งการหลอกลวงกำลังพัด... อย่าเฉลิมฉลองอะไรเลยกับต้นกำเนิดของศาสนาอิสลาม แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ

หลงอยู่ในความสับสนและความขมขื่น… ความมืดมิดท่ามกลางใบหน้ามากมาย แตรเรียกของพระเจ้า

พระเจ้าตรัสว่า… ละทิ้งโลก… หนทางของมันนำไปสู่ความดูหมิ่นและบาปเท่านั้น แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
ลูกเอ๋ย บาปคืออะไร?... ทำไมคุณถึงสนุกสนานกับการล่วงประเวณีต่อพระเจ้า? แตรเรียกของพระเจ้า 2010-02-04 Obedience Obey God at all times Thai Language-Not to obey God is Sin-Trumpet Call of God
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
คำนึงถึงข้อขัดแย้ง วันหยุดจะไม่มีสันติภาพในขณะที่สิ่งที่น่ารังเกียจยังคงอยู่ แตรเรียกของพระเจ้า พระเจ้าทรงอธิบาย… ประเพณีอันน่าเสียดาย! ฉันเกลียดสิ่งที่คนอื่นทำในนามของฉัน แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
พระเจ้าทรงอธิบาย… การมีสองใจ… ผู้ที่รักผู้อื่นมากกว่าฉันไม่คู่ควรกับฉัน แตรเรียกของพระเจ้า พระเยซูทรงชี้แจงนี่คือความหมายที่แท้จริงของฉันวันเกิดและคริสต์มาส จดหมายรักจากพระเยซู
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
ใช้สัปดาห์นี้เพื่อทำความสะอาดตัวเอง… ปลดปล่อยหัวใจของคุณ แตรเรียกของพระเจ้า ความหลงใหลของพระเมสสิยาห์… จงทำสิ่งนี้เพื่อระลึกถึงเรา นั่งที่โต๊ะของเรา แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
การเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์เทศกาลปัสกาและลูกแกะความรอดและความรักครั้งแรก แตรเรียกของพระเจ้า ฉันคือการฟื้นคืนชีพและเป็นชีวิต… ฉันเป็นผู้ไถ่ชีวิตของคุณ แตรเรียกของพระเจ้า
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ